Sunteți pe pagina 1din 6

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si

asigurarea calitatii n constructii


Forma sintetic la data 15-mar-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia
Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.
(la data 10-dec-1997 actul a fost aprobat de Hotarirea 766/1997 )
!A"#T$LUL #% "revederi generale
Art& 1
$onducerea si asigurarea calitatii constituie o com%onenta %rinci%ala a sistemului calitatii n
constructii si re%rezinta o %arte semnificati&a a functiei generale de conducere dintr-o unitate.
$onducerea si asigurarea calitatii n constructii sta'ilesc si trans%un n fa%t %olitica n domeniul
calitatii( %rin acti&itati %resta'ilite si sistematice( destinate sa %re&ina noncalitatea( sa asigure
realizarea( atestarea si garantarea calitatii cerute %rin reglementari tehnice si clauze
contractuale( n conditii rationale de cost si termen( si sa ofere ncredere n ca%acitatea
agentului economic sau a %ersoanei )uridice res%ecti&e.
Art& 2
*rezentul regulament sta'ileste cadrul normati& general( %rinci%alele elemente de continut si
metodologice %entru ela'orarea( a%licarea si dez&oltarea conducerii si asigurarii calitatii n
constructii( a&nd n &edere standardele a%lica'ile( ada%tate la s%ecificul constructiilor.
Art& '
*re&ederile %rezentului regulament se adreseaza tuturor %ersoanelor )uridice sau fizice
im%licate n %rocesul de conce%ere( realizare( e+%loatare si %ostutilizare a constructiilor,
in&estitori( %ro%rietari( unitati de cercetare( de %roiectare( fa'ricanti si furnizori de %roduse si
ser&icii %entru constructii( e+ecutanti de lucrari de constructii si utilizatori ai constructiilor( care
sunt o'ligati sa asigure( %rin conducerea si asigurarea calitatii( o'tinerea si mentinerea( %e
ntreaga durata de e+istenta a constructiilor( a unui ni&el minim de calitate aferent cerintelor
sta'ilite de legea %ri&ind calitatea n constructii.
Art& (
$onducerea si asigurarea calitatii n constructii se a%lica( n functie de categoria de im%ortanta
a constructiilor sau de com%le+itatea si de im%ortanta unor lucrari( astfel,
a)%rin sistemul calitatii( definit si documentat %e 'aza %rinci%iilor si recomandarilor din
standardele S- ./ 0S1 seria 2000( ada%tate s%ecificului constructiilor( %entru,
- 3i4 constructii a&nd categoria de im%ortanta e+ce%tionala sau deose'ita5
- 3ii4 constructii a&nd categoria de im%ortanta normala( finantate de la 'ugetul de stat5
- 3iii4 constructii a&nd categoria de im%ortanta normala( finantate din alte surse( daca aceasta
este ceruta %rin contract5
b)%rin %lanul calitatii( ntocmit si a%licat %entru anumite lucrari sau constructii a&nd categoria
de im%ortanta normala5
c)%rin nde%linirea atri'utiilor res%onsa'ilului tehnic cu e+ecutia( atestat( n cadrul unei
organizari cores%unzatoare a acti&itatii e+ecutantului( %entru constructii a&nd categoria de
im%ortanta redusa.
$onducerea si asigurarea calitatii n constructii se a%lica de catre %ro%rietari si6sau utilizatori(
%entru eta%ele de e+%loatare si %ostutilizare a constructiilor( n cazurile %re&azute la lit. a43i4.
*entru celelalte cazuri( n aceste eta%e ale e+istentei constructiilor( se a%lica %re&ederile
-egulamentului %ri&ind urmarirea com%ortarii n e+%loatare( inter&entiile n tim% si
%ostutilizarea constructiilor.
$ategoriile de im%ortanta a constructiilor sunt cele %re&azute n -egulamentul %ri&ind sta'ilirea
categoriei de im%ortanta a constructiilor.
Art& *
*entru agentii economici im%licati n acti&itatea de realizare a constructiilor se recomanda ca
a%licarea conducerii si asigurarii calitatii n constructii sa fie nsotita si de o'tinerea certificarii
%rofesionale( atestata %entru domeniile de s%ecialitate ale o'iectului lor de acti&itate.
Art& +
Agentii economici si %ersoanele )uridice care a%lica sistemul calitatii %e 'aza standardelor S-
./ 0S1 seria 2000( %recum si 'eneficiarii contractelor ncheiate cu acestia %ot solicita
certificarea sistemului res%ecti& de catre organisme de certificare acreditate n acest sco%.
Art& 7
7ermenii s%ecifici utilizati n %rezentul regulament sunt definiti n 8losarul de termeni %ri&ind
sistemul calitatii n constructii.
!A"#T$LUL ##% Elemente de continut si metodologice ale conducerii si
asigurarii calitatii n constructii
Art& ,
$onducerea si asigurarea calitatii n constructii com%orta sta'ilirea urmatoarelor elemente
%rinci%ale,
- datele de intrare5
- elementele %rinci%ale de continut5
- elementele metodologice %ri&ind a%licarea si dez&oltarea sistemului5
- documente si nregistrari.
$ontinutul si dez&oltarea elementelor mentionate mai sus difera n functie de s%ecificul
acti&itatilor din unitatile im%licate.
9atele de intrare
Art& 9
9atele de intrare %entru conducerea si asigurarea calitatii n constructii sunt concretizate %rin,
a)documente %ri&ind o'iectul de acti&itate( organizarea si resursele agentului economic sau ale
%ersoanei )uridice res%ecti&e5
b)documentele %ri&ind cerintele de calitate ale clientilor( %recum si cele %re&azute n
reglementarile tehnice a%lica'ile - documente contractuale( documentatia tehnica de
%roiectare.
9etalierea si e+%licitarea ni&elului de calitate %ri&ind cerintele mentionate tre'uie asigurate n
&ederea sta'ilirii datelor de intrare.
.lementele %rinci%ale de continut
Art& 1-
$onducerea si asigurarea calitatii n constructii cu%rind urmatoarele elemente %rinci%ale de
continut,
- %rogramul de asigurare a calitatii5
- organizarea aferenta sistemului5
- conditiile referitoare la sistemul calitatii( a%lica'ile.
Aceste elemente se ela'oreaza( se a%lica si se actualizeaza continuu de catre agentii economici
si %ersoanele )uridice im%licate.
Art& 11
*rogramul de asigurare a calitatii sta'ileste dis%ozitiile s%ecifice( directoare %entru definirea si
o'tinerea calitatii( %reciznd o'iecti&ele( regulile de o%erare( resursele si sec&entele acti&itatilor
legate de calitate.
Acest %rogram %oate fi ela'orat si a%licat de agentii economici sau de %ersoanele )uridice att
cu referire la elementele interne ale conducerii si asigurarii calitatii - %olitica( conducere(
strategie( organizare -( ct si %entru asigurarea e+terna a calitatii( %otri&it contractelor
ncheiate ntre %arti( %recum si %entru e&aluarea de catre o secunda %arte - client - sau
certificarea( %rintr-o terta %arte - organism de certificare -( a conducerii si asigurarii calitatii(
a%licate.
Art& 12
*rogramul de asigurare a calitatii este concretizat %rin urmatoarele documente %rinci%ale,
a)manualul calitatii( care %oate diferi n ceea ce %ri&este gradul de detaliere si formatul( %entru
a cores%unde necesitatilor agentului economic sau ale %ersoanei )uridice. Acesta %oate fi
alcatuit din mai multe documente. :n functie de o'iectul manualului( se %oate utiliza un
calificati&( s%re e+em%lu ;manual de asigurare a calitatii;( ;manual de management al calitatii;5
b)%roceduri( care sunt,
- %rocedurile sistemului( care detaliaza conditiile referitoare la sistemul calitatii5
- %rocedurile tehnice de e+ecutie sau de %roces( care includ %lanuri de control al calitatii5
- %roceduri administrati&e5
- %lanul de control al calitatii.
:n anumite cazuri mai deose'ite - lucrari de in&estitii-constructii im%ortante( utilizare de
%roduse noi sau %rocese si %rocedee de e+ecutie s%eciale - 'eneficiarii in&estitori %ot solicita(
%rin contract( ela'orarea si a%licarea de catre furnizorii de %roduse sau de catre constructorii
e+ecutanti de lucrari a unor %lanuri ale calitatii( %entru acele cazuri. *lanurile calitatii se
sta'ilesc n concordanta cu %rogramele de asigurare a calitatii ale 'eneficiarilor si n corelare cu
manualele si cu %rocedurile %ri&ind calitatea ale furnizorilor sau ale e+ecutantilor res%ecti&i.
Art& 1'
:n situatia n care sistemul calitatii( a%licat %e 'aza standardelor S- ./ 0S1 seria 2000( nu este
certificat( documentele %rinci%ale ale sistemului &or fi a&izate de catre s%ecialisti sau organisme
agreate de <inisterul =ucrarilor *u'lice si Amena)arii 7eritoriului sau certificate de catre un
organism de acreditare( n urmatoarele cazuri,
n situatia n care sistemul calitatii, aplicat pe baza standardelor SR EN IS seria
9!!!, nu este certi"icat, documentele principale ale sistemului calitatii #or "i a#izate
de or$anisme acreditate, n conditiile le$ii, n urmatoarele cazuri%
(la data 10-oct-2008 Art. 13 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 1&'1/&!!( )
- %entru %artici%area la licitatii5
- %entru constructii a&nd categoria de im%ortanta e+ce%tionala sau deose'ita5
- %entru constructiile finantate din fondurile statului5
- %entru alte cazuri n care aceste documente %ot fi o%oza'ile.
Art& 1(
1rganizarea aferenta conducerii si asigurarii calitatii n constructii( integrata n sistemul general
de organizare si functionare a agentului economic sau a %ersoanei )uridice( tre'uie sa cu%rinda,
- definirea %oliticii %ri&ind calitatea( a o'iecti&elor( a metodelor de conducere si a
res%onsa'ilitatilor %ri&ind im%lementarea si functionarea conducerii si asigurarii calitatii5
- identificarea %ro'lemelor reale sau %otentiale n materie de calitate( sta'ilirea de solutii
%entru rezol&area lor si urmarirea a%licarii acestora5
- organizarea( n&estirea cu autoritatea si cu com%etentele necesare si asigurarea
inde%endentei com%artimentelor si a %ersonalului de asigurare a calitatii si de control al
calitatii5
- asigurarea mi)loacelor si resurselor adec&ate %entru a%licarea %oliticii calitatii si realizarea
o'iecti&elor acesteia5
- formarea si instruirea %ersonalului im%licat n asigurarea si controlul calitatii5
- analizarea %eriodica( de catre conducerea unitatii( a conducerii si asigurarii calitatii su'
as%ectul eficacitatii si satisfacerii cerintelor s%ecificate.
Art& 1*
$onditiile referitoare la sistemul calitatii( a%licat %e 'aza standardelor S- ./ 0S1 seria 2000(
corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem( fata de care se sta'ilesc cerintele s%ecifice ale
diferitelor modele de asigurare a calitatii( sunt urmatoarele,
- res%onsa'ilitatea managementului - analiza sistemului5
- sistemul calitatii - documente5
- analiza contractului5
- controlul %roiectarii5
- controlul documentelor si al datelor5
- a%ro&izionarea5
- controlul %rodusului furnizat de client5
- identificarea si trasa'ilitatea %rodusului 3lucrarii45
- controlul %roceselor5
- ins%ectii 3control4 si ncercari5
- controlul echi%amentelor de ins%ectie( masurare si ncercare5
- stadiul ins%ectiilor 3controlului4 si al ncercarilor5
- controlul %rodusului 3lucrarii4 neconform5
- actiunile corecti&e si %re&enti&e5
- mani%ularea( de%ozitarea( am'alarea( conser&area si li&rarea5
- controlul nregistrarilor calitatii5
- auditurile interne ale calitatii5
- instruirea5
- ser&ice si urmarirea com%ortarii lucrarilor5
- tehnicile statistice.
:n cadrul sistemului calitatii( ela'orat si a%licat de catre agentii economici si %ersoanele )uridice(
se retin acele conditii referitoare la sistemul calitatii care cores%und modelului de asigurare a
calitatii ado%tat conform art. 12 si care sunt s%ecifice eta%ei si acti&itatilor ce fac o'iectul
contractelor ncheiate, %roiectare( fa'ricatie( e+ecutie.
:n cazul eta%elor de e+%loatare si %ostutilizare( dintre conditiile referitoare la sistemul calitatii
se selecteaza cele care cores%und %re&ederilor si reglementarilor a%lica'ile acestor eta%e.
$onditiile referitoare la sistemul calitatii( %re&azute la alin. 1( &or fi ada%tate s%ecificului
acti&itatilor si lucrarilor efectuate( %rin %roceduri de sistem( %roceduri administrati&e sau( du%a
caz( %roceduri6instructiuni tehnice s%ecifice.
.lementele metodologice %ri&ind a%licarea si dez&oltarea sistemului calitatii a%licat %e 'aza
standardelor S- ./ 0S1 seria 2000
Art& 1+
A%licarea sistemului calitatii( %e 'aza standardelor S- ./ 0S1 seria 2000( si dez&oltarea
elementelor de continut ale acestuia( de catre agentii economici si %ersoanele )uridice im%licate(
%artici%ante la acti&itatile din cadrul diferitelor eta%e ale realizarii si e+%loatarii constructiilor( se
efectueaza n mod diferentiat.
Art& 17
9iferentierea n a%licarea sistemului calitatii a%licat %e 'aza standardelor S- ./ 0S1 seria 2000(
care se reflecta n o'iecti&ele si organizarea acestui sistem( ado%tate de catre agentii economici
si %ersoanele )uridice im%licate( este e&identiata %rin,
a)cerintele de asigurare a calitatii( cores%unzatoare organizarii si ca%acitatii acestora de a
cu%rinde ct mai 'ine conditiile referitoare la sistemul calitatii5
b)categoria de im%ortanta a ma)oritatii constructiilor ce formeaza o'iectul de acti&itate al
acestora si factorii s%ecifici care caracterizeaza acele constructii.
Art& 1,
<odelele de asigurare a calitatii constituie ansam'luri selectionate de elemente si conditii
corelate ale sistemului calitatii( care( com'inate n mod adec&at si a%licate de catre unitatile
im%licate( le confera acestora a%titudinea functionala sau organizatorica necesara %entru a
%utea ras%unde cerintelor de asigurare a calitatii( aferente ma)oritatii o'iectelor de constructii
contractate n conditii a&anta)oase %entru %artile contractante.
Art& 19
:n domeniul constructiilor se a%lica trei modele( notate cu 1( 2 si >( re%rezentnd ni&eluri
distincte de asigurare a calitatii( cores%unzatoare standardelor S- ./ 0S1 seria 20015 S- ./
0S1 seria 2002 sau S- ./ 0S1 seria 200>( diferentiate ntre ele( n %rinci%al( %rin numarul si
continutul cerintelor de asigurare a calitatii fata de elementele si conditiile referitoare la
sistemul calitatii( luate n considerare( care descresc de la modelul 1( cel mai com%le+ si mai
%retentios( s%re modelul >( mai sim%lu si mai %utin %retentios n ceea ce %ri&este numarul si
ni&elul cerintelor si al conditiilor.
Art& 2-
:ntre categoria de im%ortanta a constructiilor si modelele de asigurare a calitatii se recomanda
res%ectarea cores%ondentei din urmatorul ta'el,
$ategoria de im%ortanta a constructiei, <odelul de asigurare a calitatii,
e+ce%tionala 3A4 modelul 1 sau reglementare s%eciala
deose'ita 3?4 modelul 1 sau 2
normala 3$4 modelul 2 sau >
redusa 394 modelul > 3o%tional4
Art& 21
:ncadrarea ntr-o categorie de im%ortanta a constructiilor( res%ecti& selectarea modelului de
asigurare a calitatii adec&at %entru %roduse( o'iecte de constructii sau %arti ale acestora(
%recum si %entru acti&itatile de realizare si( du%a caz( de e+%loatare( aferente( se sta'ilesc n
eta%a de %roiectare( %entru constructii noi( sau la %roiectarea lucrarilor de inter&entie( %entru
constructii e+istente( n acord cu in&estitorul sau cu %ro%rietarul.
9ocumente si nregistrari
Art& 22
.la'orarea si a%licarea sistemului calitatii n constructii sunt fundamentate si definite %rin
urmatoarele documente %rinci%ale( ntocmite( tinute la zi si re&izuite %eriodic,
a)documente %ri&ind datele de intrare ale sistemului( care cu%rind ni&elurile de calitate cerute
n diferite eta%e si acti&itati ale %rocesului de conce%tie-realizare-e+%loatare5
b)documente ale %rogramului de asigurare a calitatii5
c)documente si nregistrari %ri&ind calitatea,
- certificate de calitate( 'uletine de ncercari( certificate de conformitate a calitatii %roduselor(
%rocese-&er'ale de rece%tie %entru %rodusele %rocurate5
- %rocese-&er'ale de control( ra%oarte de &erificare si analizare( %rocese-&er'ale de a&izare
%entru lucrari si documentatiile tehnice de %roiectare5
- %rocese-&er'ale de lucrari ascunse( ca si %entru fazele determinante - %uncte de o%rire - si de
rece%tii %artiale( ra%oarte de control si &erificare %ri&ind calitatea( %rocese-&er'ale de rece%tie
%entru lucrari de constructii e+ecutate5
- ra%oarte %ri&ind neconformitatile si ra%oarte de actiuni corecti&e si %re&enti&e5
- %lanuri si ra%oarte de audit( analizarea si e&aluarea sistemului5
- ra%oarte %ri&ind costuri referitoare la asigurarea calitatii5
d)di&erse alte documente referitoare la calitate( s%re e+em%lu, ra%oarte tehnice( informari(
dari de seama %eriodice.
*lanuri ale calitatii
Art& 2'
*lanul calitatii este documentul care %recizeaza %racticile( resursele si succesiunea acti&itatilor
s%ecifice referitoare la calitate( rele&ante %entru o anumita lucrare sau constructie.
*lanul calitatii tre'uie sa asigure interfetele dintre %ersoanele )uridice si fizice im%licate n
conce%erea( realizarea si( du%a caz( n e+%loatarea constructiei res%ecti&e.
Art& 2(
*lanul calitatii se ntocmeste( %entru o'tinerea o'iecti&elor %ri&ind calitatea( n urmatoarele
situatii,
a)ca %arte a sistemului calitatii( %entru anumite lucrari sau constructii( n care caz se face
referire la manualul calitatii si la %rocedurile documentate ale sistemului( su%limentate( du%a
caz( cu cele s%ecifice lucrarilor res%ecti&e5
b)ca document de sine statator( atunci cnd agentul economic sau %ersoana )uridica im%licata
nu are im%lementat sistemul calitatii a%licat %e 'aza standardelor S- ./ 0S1 seria 2000( n
care caz &or fi ela'orate si %rocedurile necesare a%licarii acestui %lan.
Art& 2*
*lanul calitatii are n &edere conditiile referitoare la sistemul calitatii( %recizate la art. 15(
a%lica'ile( forma si ni&elul de detaliere fiind ada%tate la cerintele %ri&ind constructia res%ecti&a(
com%le+itatea lucrarilor si %ersoanele )uridice si fizice im%licate.
!A"#T$LUL ###% Atributii. obligatii. raspunderi
Art& 2+
<inisterul =ucrarilor *u'lice si Amena)arii 7eritoriului are urmatoarele atri'utii,
a)de a asigura coordonarea a%licarii conducerii si asigurarii calitatii n constructii( n corelare cu
celelalte com%onente ale sistemului calitatii( instituit %rin =egea nr. 1-/199* %ri&ind calitatea
n constructii( %rin organizarea $onsiliului %entru calitate n constructii5
b)de a sta'ili si a a%ro'a structura de organizare( documentele de constituire si normele
metodologice necesare %entru,
- acreditarea organismelor de certificare( calificare sau atestare( du%a caz( %entru sisteme de
calitate( %roduse %entru constructii( agenti economici din constructii si %ersonal de s%ecialitate5
- agrearea de %ersoane )uridice si fizice %entru %roiectare( consultanta( e&aluare si instruire n
domeniul sistemului calitatii n constructii5
c)de a ela'ora( a a%ro'a si a %u'lica ghidul tehnic e+%licati& %ri&ind a%licarea conducerii si
asigurarii calitatii n constructii %entru uzul %ersoanelor )uridice si fizice interesate, %roducatori(
furnizori( in&estitori( %roiectanti( %ro%rietari( utilizatori.
)inisterul *ez#oltarii, +ucrarilor ,ublice si +ocuintelor are atributia de a asi$ura
conditiile pentru aplicarea unitara a sistemului calitatii n constructii, instituit prin
+e$ea nr- 1!/199. pri#ind calitatea n constructii, cu modi"icarile ulterioare-
(la data 10-oct-2008 Art. 2 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 1&'1/&!!( )
Art& 27
Agentii economici si %ersoanele )uridice %artici%ante la acti&itatile de conce%ere( realizare(
e+%loatare si %ostutilizare a constructiilor ras%und de nde%linirea urmatoarelor o'ligatii
%rinci%ale( referitoare la conducerea si la asigurarea calitatii,
a)o'tinerea certificarii %ri&ind calificarea agentului economic( du%a caz5
b)ela'orarea si a%licarea diferentiata a conducerii si asigurarii calitatii( %otri&it s%ecificului
acti&itatilor desfasurate( categoriei de im%ortanta si naturii constructiilor( n conditiile %recizate
la art. @5
c)luarea masurilor necesare %entru ncadrarea com%artimentelor cu atri'utii %ri&ind calitatea
cu %ersonalul calificat necesar( %rin,
- %regatirea si instruirea %ersonalului( %unndu-se accentul %e nsusirea moti&atiei %entru
calitate si %e efectuarea autocontrolului5
- asigurarea autorizarii sefului com%artimentului de control tehnic al calitatii si a dirigintilor de
santier( de catre 0ns%ectia de stat n constructii( lucrari %u'lice( ur'anism si amena)area
teritoriului.
!A"#T$LUL #0% 1ispo2itii 3inale
Art& 2,
Armarirea a%licarii si controlul res%ectarii %re&ederilor %rezentului regulament de catre agentii
economici si %ersoanele )uridice im%licate( su' as%ectul e+istentei si a%licarii conducerii si
asigurarii calitatii n constructii( se fac de catre <inisterul =ucrarilor *u'lice si Amena)arii
7eritoriului %rin 0ns%ectia de stat n constructii( lucrari %u'lice( ur'anism si amena)area
teritoriului.
/rmarirea aplicarii si controlul respectarii pre#ederilor prezentului re$ulament de
catre operatorii economici si persoanele 0uridice implicate, sub aspectul e1istentei si
aplicarii conducerii si asi$urarii calitatii n constructii, se "ac de catre Inspectoratul
de Stat n 2onstructii 3 IS2-
(la data 10-oct-2008 Art. 28 din capitolul I! modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 1&'1/&!!( )
Art& 29
:ncalcarea dis%ozitiilor %rezentului regulament atrage ras%underi si sanctiuni contra&entionale
si6sau %enale( conform legilor n &igoare.
Art& '-
Finantarea acti&itatilor legate de introducerea si functionarea conducerii si asigurarii calitatii n
constructii se face de catre fiecare agent economic si %ersoana )uridica( din fondurile curente
aferente desfasurarii acti&itatilor de 'aza.
-BBBB-
*u'licata n <onitorul 1ficial cu numarul >52 din data de 10 decem'rie 122C
Forma sintetic la data 15-mar-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia
Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.