Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

24
Nr crt
Denumire document de
natura tehnica aferent
articolului de cheltuiala
ID articol de cheltuiala (din Evidenta
cheltuielilor)*
* cu exceptia cheltuielilor de la capitolul bugetar Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administratie
Manager de proiect
Responsabil financiar
Reprezentant legal
LISTA DOCUMENTELOR SUPORT DE NATURA TEHNICA AFERENTE
ESANTIONULUI DE CHELTUIELI (100% la prima cererere i la cererea final)
cf. esantionului generat de Action Web (100% la prima cererere i la cererea
final)
CR nr... ID proiect.