Sunteți pe pagina 1din 4

List Lucrri

Lucrari de arhitectur si urbanism


2013
- Amenajare interioara birouri in casa Floreasca-Bucuresti - Autor
- Amenajare interioara si restaurare apartament in casa Cotroceni-Bucuresti- Autor
2012
- Locuinta unifamilial Panazan Rotba-Braso- Autor
2010
- P!" Cermano#a amplasare turbine eoliene 2010 Coautor
- P!" $ortomanu amplasare turbine eoliene 2010 Coautor
200%
- Bloc A&L in 'omcuta (are- Autor
- Farmacie in Co#lea- Autor
- Amenajare interioara Bucuresti- Autor
200)
- 3 Blocuri apartamente- Locuinte sociale A&L primaria Ara# - Ara#- Autor
- Amenajare interioara Farmacie in zona istorica *+imba - Autor
- Amenajari interioare Bucuresti- Autor
200,
- Locuinta unifamiliala in Bucuresti -Autor
- - Blocuri .arsoniere - Locuinte sociale A&L primaria Ara# la Ara# -Autor
- Proiect anelopare si e/tin#ere 0ala (ol#oei Focsani -Autor
- Amenajare interioara casa #e acanta 1nita 'o+o#ol2 Bran -Autor
- Amenajare interioara Farmacie cu restaurare mobilier Art-#eco Braso-Autor
2003
- Proiect pentru pensiune turistica rurala in zona Bran
200-
- Proiect #e amenajari interioare pentru familia Pa4ot #in Braso
2003
- Pensiune turistica pentru familia $ucunel in Poiana Braso
- Proiecte te+nice faza 556 pentru - case #e lemn realizate #e firma '7C7 8mpact '7A7
- Proiect #e amenajare interioara pentru familia 8n#recan #in Poiana Braso
2002
- casti.ator al concursului #e proiectare pentru sala #e conferinta #e la A.ricola 8nternational
Bacau realizat impreuna cu ar+itectul &icolae *iossanu
- amenajari interioare si mobilier la se#iul '7C79Ar#ealul: Coasna
- stan# #e e/punere la Rom-6/po pentru firma Pasconmat #in Braso
- (ansar#are casa ;oacs2 Braso
- Crama casa 8n#recan2 Poiana Braso

2001
- Practica profesionala stu#enteasca la firma '7C7*rafi/ Profesional '7R7L7<
- 8nternet-caf= in Braso
- Asistenta #e santier la +otelul Piatra (are #in Poiana Braso
- Casti.ator al proiectului #e i#ee pentru 5racula Par4
- 5ierse proiecte ale obiectielor #in ca#rul parcului
List Cr i
2012
- (o#uri contemporane #e anelopare a spa iului > Concursuri #e ar+itectur Contemporar? @a?s
of enelopin. spaces-Arc+itectural Competitions 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 2012
Bucuresti -AA-- 223 pa.7BA8'B& %,)-303-33)-03)-3B-unic Autor
http://www.uauim.ro/static/mcas/mcas-concursuri-de-arhitectura.pdf
- (o#uri contemporane #e aneloapre a spa iului - 6/pozi iile mon#iale Contemporar? @a?s of
enelopin. spaces- Corl# 6/pos 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 2012 Bucuresti >
AA-- 2-3 pa.7BA8'B& %,)-303-33)-03%-3B-unic Autor
http://www.uauim.ro/static/mcas/mcas-expozitiile-mondiale.pdf
- 6#itor Asociat al car ii Abstracts 8CAR 2012 8nternational Conference on Arc+itectural
Researc+- AReB@ritin. +istor? 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 2012 Bucuresti AAD- 3,2 pa.7B
A8'B& %,)-303-33)-022-DB
- 6#itor Asociat al car ii Procee#in.s 8CAR 2012 8nternational Conference on Arc+itectural
Researc+- AReB@ritin. +istor? 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 2012 Bucuresti Ae#i ie
electronic-C57BA8'B& %,)-303-33)-023-2B
- 6#itor Asociat al car ii ;e?note 'pea4ers R1CA5 2012 Romanian Conention of Arc+itecture
an# 5esi.n 8CAR 2012 8nternational Conference on Arc+itectural Researc+ 6#itura !niersitatii
98on (incu:2 2012 Bucuresti AAD- 32 pa.7BA8'B& %,)-303-33)-02--%B -unic Autor
- 6#itor Asociat al car ii 2012 -120 ?ears of arc+itecture sc+ool in romania 8on (incu !niersit? of
Arc+itecture an# !rbanism Buc+arest 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 2012 Bucuresti AAD- 2-
pa.7BA8'B& %,)-303-33)-02D-3B
2011
98nterfata interior-e/terior: 6#itia a 2-a reizuita si a#au.ita2 6#itura !niersitatii 98on
(incu:2 2011 Bucuresti AAD- 2D0 pa.7BA8'B& %,)-%,3-1))--%D-0B
200%
98nterfata interior-e/terior:2 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 200% Bucuresti AAD- 2-0 pa.7B
A8'B& %,)-%,3-1))--30-1B
List Articole
2012
- Publicare articol cu titlul 9Bienala #e la Eene ia o #ezoltare prin continuitate !p.ra#e Fn
problematica aneloprii spa iului: in Ar.ument -G2012 'tuii si cercetari stiintifice #e
ar+itectura si urbanism9!p.ra#e- 5ezoltare prin continuitate: Buc+arest 6#itura !niersitatii
98on (incu:2 2012 Bucuresti 8''& 203,--2D2- Autor
- Publicare articol cu titlul 96/poziHiile mon#iale- soluHii #e re.enerare a zonelor portuareI: in
Ar.ument -G2012 'tuii si cercetari stiintifice #e ar+itectura si urbanism9!p.ra#e- 5ezoltare
prin continuitate: Buc+arest 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 2012 Bucuresti 8''& 203,-
-2D2- coautor
- Publicare articol cu titlul *ol (o4 Coreea #e 'u# in reista Ar+tiectura2 nr- anul 2012 8''&<
1220-32D-2 Autor
- Publicare articol cu titlul 9Aniersarea a 120 #e ani #e Jcoal #e ar+itectur romKneasc:2
Ar+ite/t 5esi.n2 nr- anul 2012 8''&< 122--))3/2 Autor
- Participare la 8CAR 2012 8nternational Conference on Arc+itectural Researc+- AReB@ritin.
+istor? cu articolul 9$+e cultural role of t+e international e/c+an.es on arc+itectural e#ucation
t+rou.+ 8A6'$6:- A8'B& %,)-303-33)-023-2B
- Publicare articol cu titlul 9(o#uri contemporane #e aneloapre a spatiului- A#aptie
ac+itecture: in olumul conferintei internationale or.anizate sub auspiciile 6uropean &et@or4
of 0ea#s of 'c+ools of Arc+itecture- 6uropean Association for Arc++itecturale 6#ucation
9Ret+in4in. t+e 0uman in $ec+nolo.?-5rien Arc+itecture: $ransaction on arc+itectural
e#ucation no7DD C+airs Lt#2 $+essaloni4i2 *reece2 2012 AppD-%-D32B 8'B& %,)-2-%30301-D3-2
2011
- !rbanism Ar+itectura Constructii ol72 nr7-G20112 6#itura 8&C5 9!RBA&-8&C6RC: cu
articolul 98mportan a anelopantei interior-e/teriror asupra +abitatul uman i a me#iului urban7
5iscurs critic Fn cutarea calit ii ie ii pe care o .enereaz7: 8''&< 203%-0D0%2 Autor
- 8nternational Procee#in.s of Compuret science an# 8nformation $ec+nolo.?- Computer
Communication an# (ana.ement 9Contemporar? @a?s of space enelpment-8ntelli.ent
Buil.in.I: >8'B&- %,)-%)1-0)-)333-32 8''&< 2010--30L 2Autor
- !rbanism Ar+itectura Constructii ol72 nr7-G20112 6#itura 8&C5 9!RBA&-8&C6RC: cu
articolul 95ezoltarea spa ial #urabil a frounturilor la ap #in punctul #e e#ere al aneloprii
spa iale:-Coautor
- $+e 8nternational Mournal of t+e Constructe# 6nironment2 9Contemporar? Ca?s of
6nelopin. 'paces< Eirtual Con#itionin. of Public 'paces: 8''& 21D--)D), APrintB 8''&
21D--)D%D A1nlineB 2Autor
- 9Plafonul Pictat: in reista Ar+tiectura2 nr2 anul 2011 8''&< 1220-32D- Autor
- 9Climate Braso: in reista Ar+tiectura2 nr1 anul 20112 cu refereinre la concursul Amenajare a
parcului Lia#a Postei7 8''&< 1220-32D-2 Autor
- 9Anelopari contemporane 76/po 20102 '+an.+ai2 C+ina:2 Ar+ite/t 5esi.n2 &r7 1A21DBG 2011
6#itura !niersitatii 98on (incu:2 Bucuresti 20112 8''&< 122--))3/2 Autor
2010
- 9Anelopari contemporane la Bienala #e la Eenetia:2 Ar+ite/t 5esi.n2 6#itura !niersitatii
98on (incu:2 Bucuresti 20102 8''&< 122--))3/2 Autor
- 9(o#uri contemporane #e anelopare a spa iului prezentele 6/po 2010 '+an.+ai:2 Analele
ar+itecturii 2-2010 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 Bucuresti 20102 8''&< 1)-2-,,23 Autor
200%
- Publicare articol cu titlul 9Peisaj cultural si #e.ra#are:2 Analele ar+itecturii 2-200%2 6#itura
!niersitatii 98on (incu:2 Bucuresti 20102 8''&< 1)-2-,,232 Autor
200,
- Participare la Festialul !topia or.anizat #e Facultatea #e Arte a !niersitatii #e Eest #in
$imisoara cu Proiectul NLocuirea Co# #e bare: Autor
- 9 8nterfata interior-e/terior azuta #in e/terior2 Cartierul Eatra Luminoasa: Analele
ar+itecturii2 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 Bucuresti 200,2 8''&< 1)-2-,,232 Autor
2003
- 6#itoriale la reista 'uper Casa cu titlurile< 91 poeste a locuirii - Cum sa faci o casa sa fie
acasa: si 9Casa azuta ca un or.anism- 6pi#erma inteli.enta: 2 Autor
- Participare la 'esiunea #e Comunicari 'tiintifice NP#urea Ji #ezoltarea #urabil: or.anizat
#e Facultatea #e 'ilicultur Ji 6/ploatri forestiere a !niersitHii $ransilania BraJo cu
articolul N$ec+nolo.ical an# Arc+itectural stu#? on parOuet floors:2 Coautor
- !topii contemporne Proocare sociala2 responsabilitate si joc NFata Brasoului: 8'B& A10B
%,3-12D-02--, 8'B& A13B %,)-%,3-12D-02--3 2 Autor
- 95ematerializarea interfetei interior-e/terior2 un rezultat al $eoriei si Practicii ar+itecturale a
secolului LL: Analele ar+itecturii2 6#itura !niersitatii 98on (incu:2 Bucuresti 2003 8''&<
1)-2-,,232 Autor
200-
- Articol publicat in reista Ar+ite/t 5esi.n cu titlul 9'patiul 8nteralului:200-
Concursuri
2011
- Participare la concursul Amenajare a parcului Lia#a Postei Braso7
- Participare la concursul Amenajare 'Ouare Ciprian Porumbescu Braso
- Participare la concursul Piata !nierstatii Bucuresti7
200%
- Participare la concursul 98nterentie in 'patiul Public brasoean7 &1 manPs lan#-uri urbane7:
200)
- Participare la concursul #e ar+itectura pentru Pailionul Romaniei la 6/po-'+an.+ai 2010
200,
- Participare la concursul (obila (o#erna or.anizat #e catre Asociatia Pro#ucatorilor #e
(obila #in Romania -selectat pentru faza 2
200D - Participare la concursul or.anizat #e 1AR pentru Libraria Carturesti