Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA la Conventia cadru

PORTOFOLIU DE PRACTICA
1. Durata totala a pregatirii practice este de ......... ore (minim 240 ore pe an conform
planelor de invatamant).
2. Perioada stagiului, timpul de lucru si orarul (de precizat zilele de practica in cazul
timpului de lucru partial): .........................................................................................
.................................................................................................................................
3. Adresa unde se va derula stagiul de pregatire practica:
................................................................................................................................................
.............................................................................................................
4. Deplasarea in afara locului unde este repartizat practicantul vizeaza urmatoarele locatii:

..
5. Conditii de primire a studentului practicant in stagiul de practica (cazare, tichete, etc):
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Numele si prenumele cadrului didactic supervizor care asigura supravegherea pedagogica
a practicantului pe perioada stagiului de practica:
Dl./D-na: ...............................
Functia: ................................
Telefon: ...................................Fax: ..................................E-mail:..........................

7. Drepturi si responsabilitati ale supervizorului de practica, pe perioada stagiului de


practica: conform cu Regulamentul de practica
8. Numele si prenumele tutorelui desemnat de partenerul de practica care va asigura
respectarea conditiilor de pregatire si dobandirea de catre practicant a competentelor
profesionale planificate pentru perioada stagiului de practica:
Dl./D-na: ...............................
Functia: ................................
Telefon: ...................................Fax: ..................................E-mail:..........................

9. Drepturi si responsabilitati ale tutorelui de practica desemnat de partenerul de practica:


conform cu Regulamentul de practica
10. Definirea competentelor care vor fi dobandite pe perioada stagiului de practica:

Nr.

Competenta

Modulul de pregatire

Locul
munca

de Activitati
planificate

Observatii

11. Modalitati de evaluare a pregatirii profesionale dobandite de practicant pe perioada stagiului


de pregatire practica: conform cu Regulamentul de practica

Nume si prenume
Cadru
supervisor
Tutore
Practicant
Data:

didactic

Functie

Semnatura