Sunteți pe pagina 1din 10

CONTUL

PLANUL GENERAL DE
CONTURI
Prof. Ing. Vlonga
Luminița
Competenţe specifice:

identificarea conturilor specifice


elementelor patrimoniale implicate
în tranzacţiile economico-
financiare;

07/08/21 PLANUL GENERAL DE CONTURI


Competenţe derivate:
identificarea categoriilor de conturi şi
simbolurilor corespunzătoare;
identificarea si utilizarea corectă a conturilor
aferente elementelor patrimoniale implicate
în evenimente şi tranzacţii economico-
financiare;
rapiditatea în completarea conturilor şi
efectuarea calculelor pentru determinarea
soldurilor finale.

07/08/21 PLANUL GENERAL DE CONTURI


Definiţie

CONTUL= procedeu specific


metodei contabilităţii ce permite
înregistrarea sistematică şi
cronologică a operaţiilor
desfăşurate de societate.

07/08/21 PLANUL GENERAL DE CONTURI


Elementele contului

DENUMIRE RULAJE
,,Mărfuri’’ Debitoare
,,Clienţi’’ Creditoare
PĂRŢILE CONTULUI TOTAL SUME
Debit Debitoare
Credit Creditoare
SOLDURILE INIŢIALE SOLDURI FINALE
Debitoare Debitoare
Creditoare Creditoare
07/08/21 PLANUL GENERAL DE CONTURI
Reguli de funcţionare
a conturilor
DEBIT ACTIV CREDIT   DEBIT PASIV CREDIT

SI     SI
       
+ - - +
     
     
SF   SF
 
07/08/21 PLANUL GENERAL DE CONTURI
Dubla înregistrare
Corespondenţa conturilor
Dubla înregistrare: înregistrarea aceleiaşi
sume, concomitent în debitul unui cont şi în
creditul altui cont, ca urmare a unei operaţii
economice .

Legătura care se stabileşte între cele două


conturi se numeşte corespondenţa
conturilor, iar conturile respective poartă
numele de conturi corespondente.
07/08/21 PLANUL GENERAL DE CONTURI
07/08/21 PLANUL GENERAL DE CONTURI
Planul general de conturi

Planul general de conturi reprezintă


o listă cu toate conturile constituite
într-un sistem, ce se utilizează pentru
evidenţa elementelor patrimoniale.

07/08/21 PLANUL GENERAL DE CONTURI


07/08/21 PLANUL GENERAL DE CONTURI