Sunteți pe pagina 1din 24

Transcriptul "procesului"

Nicolae si Elena
Ceausescu
Decembrie 25 1989 - Garnizoana Tirgoviste
Judecator Gica POPA

O voce: n !a"ar cu a!a#
JD$%ATO&': (a rog sa )uati )oc* +untem in ,ata unui tribuna) a)
!o!oru)ui*
%$A+$+%: -u recunosc nici un tribuna) in a,ara de .area
Adunare -ationa)a*
JD$%ATO&': .area Adunare -ationa)a s-a des,iintat* -ou)
organ a) !uterii este a)tu)*
%$A+$+%: 'ovitura de stat nu !oate ,i recunoscuta*
JD$%ATO&': -oi /udecam du!a noua )ege ado!tata de catre
%onsi)iu) 0rontu)ui +a)varii -ationa)e* Te rog sa te ridici in !icioare1
incu)!at*
%$A+$+%: %ititi %onstitutia tarii*
JD$%ATO&': Am citit-o1 o cunoastem si nu este cazu) sa dai
dumneata indicatii si citim %onstitutia tarii* O stim mai bine decit
dumneata care n-ai res!ectat-o*
%$A+$+%: -u voi ras!unde )a nici o intrebare*
A(O%AT' T$ODO&$+%: +unt avocatu) Teodorescu1 -ico)ae
din barou) 2ucuresti si avocatu) 'ucescu1 %onstantin din barou)
avocati)or 2ucuresti* -oi suntem aceia care urmeaza sa )e asiguram
a!ararea ce)or doi incu)!ati ce com!ar in ,ata tribuna)u)ui mi)itar
teritoria)* (a rog sa-mi dati a!robarea sa iau )egatura cu cei doi*
JD$%ATO&': Po,tim1 doua minute*
A(O%AT': Domnu)e %eausescu1 este sansa de a s!une ce v-a
indemnat sa ,aceti1 este un tribuna) )ega) constituit* Organismu) !e
care dumneavoastra i) invocati a ,ost des,iintat !rin ,orta !o!oru)ui1
!rin vointa !o!oru)ui roman* Daca inte)egeti va rugam sa ne s!uneti1
cu ce inte)egeti sa va ,aceti aceasa a!arare3 $ste o ob)igatie mora)a
,ata de dumnea-voastra1 va rugam sa va ridicati in !icioare1
indi,erent daca dumneavoastra sunteti de acord sau nu* Pentru ca
acesta este totusi un tribuna) )ega) constituit*
4Avocatu) Teodorescu -ico)ae !oarta o discutie cu -ico)ae
%eausescu1 dar aceasta nu se inte)ege5
%$A+$+%: -u dau socotea)a decit in ,ata .arii Adunari
-ationa)e* -u recunosc tribuna)u)*
JD$%ATO&': Domnu)e avocat1 va rog sa )uati )oc*
A(O%AT': (a mu)tumesc*
JD$%ATO&': 6ncu)!atu) a re,uzat1 tim! de 25 de ani1 sa !oarte
un dia)og cu !o!oru)1 desi a vorbit in nume)e !o- !oru)ui1 ca ,iu) ce)
mai iubit a) !o!oru)ui1 in deridere si-a batut /oc de acest !o!or* -ici
astazi nu vrea sa coo!ereze cu tri- buna)u)1 se cunosc date)e* 7i)e)e
de sarbatoare erau adevarate ,estinuri1 in care acest incu)!at si
aceasta incu)!ati isi aduceau in /uru) )or camari)a si cu ce)e mai
)u8oase toa)ete care nu e8is- tau nici )a regii care au e8istat gi e8ista
azi in )ume nu era atata ,ast1 iar !o!oru)ui ii dadea 299 gr de sa)am
!e zi1 !e bu)etin* Genocidu) care )-au ,acut acest incu)!at si aceasta
incu)!ata /e,uind !o!oru)1 isi aroga dre!tu) de a vorbi in nume)e
!o!oru)ui1 nici astazi nu vrea sa vorbeasca1 este )as si )a !ro- !riu si
)a ,igurat* Avem date)e cunoscute1 atst a)e dsnsei1 cat si a)e dansu)ui*
(a rog1 re!rezentantu) !rocuraturii1 ii dau cu- vintu) !entru a sus,ine
actu) de acuzare*
P&O%&O&' (O6-$A: Domnu)e !resedinte si onorata instanta1
avem de /udecat astazi !e incu)!atii %eausescu -ico)ae si %eausescu
$)ena care se ,ac vinovati de grave crime indre!tate im!otriva
!o!oru)ui roman1 cei doi incu)!ati au savarsit ,a!te incom!atibi)e cu
demnitatea umanii cu !rinci!ii)e /ustitiei socia)e1 actionand
discretiona)1 des!otic si crimina)1 in mod de)iberat1 !entru a distruge
!o!oru) roman1 in nume)e caruia s-au eri/at dre!t conducatori*
Pentru crime)e grave savirsite de cei doi incu)!ati in nu- me)e
!o!oru)ui roman1 victime)e nevinovate a)e acestor doi tirani1 va
so)icit:
Domnu)e !resedinte si onorata instanta1 va cer scondamnarea
acestora )a moarte !entru savirsirea urmatoare)or ,a!te !ena)e:
in,ractiune de genocid1 !revazuta de artico)u) :5;1 a)iniatu)
11 %od Pena)1 )itera c<
subminarea !uterii de stat !revazuta de artico)u) 1=21 %od
Pena)1 !entru organizarea de actiuni armate de natura sa
s)abeasca !uterea de stat<
in,ractiunea de acte de diversiune !revazute de artico)u) 1=:1
%od Pena)1 !entru distrugerea1 degradarea sau aducerea in
stare de neintrebuintare1 in intregime sau in !arte1 !rin
e8!)ozii sau orice a)t mod a) insta)atii)or industria)e sau a
a)tor bunuri de natura* sa aduca in orice mod atingere
securitatii statu)ui1 si
!entru in,ractiunea de subminare a economiei nationa)e1
!revazuta de artico)u) 1=51 %od Pena)1 !rin ,a!tu) ca au
,o)osit o organizatie din ce)e !revazute de artico)u) 1>51 %od
Pena)1 ori de a im!iedica activitatea norma)a a acestora de
natura sa submineze economia nationa)a a !o!oru)ui roman*

JD$%ATO&': Ai auzit incu)!at -ico)ae %eausescu3 Tribuna)u)
iti cere si te ridici in !icioare* Ai auzit care sunt invinuiri)e care ti se
aduc3
%$A+$+%: -u ras!und decat in ,ata .arii Adunari -ationa)e*
Puteti ,ace orice mascarada1 nu recunosc#
JD$%ATO&': .ascarada ai ,acut-o dumneata tim! de 25 de
ani* Asta este mascarada !e care ai ,acut-o si ai dus tara in !ragu)
!ra!astiei*
%$A+$+%: -u vreau de )oc ca*** dar tot ceea ce s-a s!us e ,a)s***
sunt !este :15 mi)ioane de a!artamente etc*
JD$%ATO&': $ ,a)s3 Da* -u recunoaste invinuiri)e ce i se
aduc*
%$A+$+%: -u1 n-am s!us nimic* --am dat nici o dec)aratie* -u
mai dau nici o dec)aratie1 nu mai ras!und nici un cuvant1 decat in
,ata .arii Adunari -ationa)e*
JD$%ATO&': -u recunosc invinuiri)e ce mi se aduc1 va rog sa
semnati*
%$A+$+%: -u voi semna nimic#
JD$%ATO&': +ituatia se cunoaste1 situatia dezastruoasa a tarii
nu o cunoastem numai noi1 ci ,iecare om cinstit din aceasta tara1
care a mocnit !ana in ziua de 22 decembrie 1989 cand au a!arut
zorii )ibertatii* %unoastem situatia cu totii1 )i!sa de medicamente1
care din ordinu) dumita)e incu)!at a ,acut ca sa moara oameni1 sa
moara co!ii1 in s!ita)e ,ara medicamente1 ,ara "rana1 ,ara ca)dura1
,ara )umina1 nu te-ai gandit )a acest )ucru3 Acum discut cu
incu)!atu) %eausescu -ico)ae* Din ordinu) cui s-a ,acut genocidu) de
)a Timisoara3 6ncu)!atu) re,uza sa ras!unda*
%$A+$+%: &as!und in ,ata .arii Adunari -ationa)e*
JD$%ATO&': 'asa !)aca asta vec"e* Am auzit-o si stim
inca!atinarea de care ai dat dovada !ana in !rezent*
%$A+$+%: &e,uz sa ras!und )a intrebarea cine este autoru)
genocidu)ui de )a Timisoara*
JD$%ATO&': 6storia1 natiunea a ,acut-o1 n-a ,acut-o dumneata*
%$A+$+%: Pentru istorie1 .area Adunare -ationa)a va a,)a
adevaru) si nu cei care au organizat )ovitura de stat#
JD$%ATO&': Am organizat )ovitura de stat3 Ai uzur!at
!uterea* &as!unzi numai )a intrebari)e !e care ti )e !un eu#
%$A+$+%: -u ras!und#
JD$%ATO&': 'a 2ucuregti cine a ordonat sa se traga in
mu)time1 in tineri1 nu cunoasteti1 nu cunoasteti situatia de )a
2ucuresti3 +-a tras in Piata Pa)atu)ui in mu)time1 esti strain de acest
)ucru3 +i acum continua sa se traga in oameni nevinovati1 in batrini1
in co!ii1 in )ocuri1 de niste ,anatici1 cine sunt acesti ,anatici3 %ine i-a
!)atit3
%$A+$+%: -u ras!und )a nici o intrebare1 !entru ca1 va rog sa
nu considerati ca ras!uns )a intrebare* -u s-a tras in Piata Pa)atu)ui
in nimeni1 dim!otriva au ,ost ordine c)are sa nu se traga*
JD$%ATO&': Din !artea cui ai dat dumneata ordin sa nu se
traga3
%$A+$+%: Da* $u am dat ordin sa nu se traga1 inc)usiv )a
te)eviziune1 inc)usiv )a te)econ,erinta care este inregistrata*
JD$%ATO&': %onsemnati va rog*
%$A+$+%: -u* -u recunosc decit in ,ata .arii Adunari
-ationa)e* Tot ceea ce s-a s!us in /ur sunt ,a)suri1 !rovocari*
JD$%ATO&': -u recunosc sa ,i dat ordin1 eu sau aco)itii mei s"
se traga in mu)timea adunati )a +a)a Pa)atu)ui* -ici nu s-a tras de
a)t,e)*
JD$%ATO&': =>*999 de victime sunt astazi ca urmare a
dis!ozitii)or date de dumneata1 in toate orase)e1 ai auzit1 in toate
munci!ii)e tarii1 cum )e !ronuntai dumneata1 in toate munici!ii)e !e
care te )audai ca )e-ai construit* +-au construit cu sudoarea
!o!oru)ui1 indobitocit1 s)eit1 toti oamenii de cu)- tura1 toate
inte)igente)e )e-ai !ersecutat1 ca sa nu ,uga din tara1 sa ne )ase !e
mana dumita)e* Aveti de !us intrebari3
P&O%&O&' (O6-$A: Domnu)e !resedinte1 sa ne s!una
incu)!atu) cine sunt mercenarii straini care si )a ora aceasta trag in
!o!u)atia de !e intreg teritoriu) tarii1 cine i-a adus si cine ii !)ateste
!e acesti mercenari3
JD$%ATO&': &as!unde1 te rog1 incu)!at*
%$A+$+%: O a)ta !rovocare si nu ras!und decit in ,ata .arii
Adunari -ationa)e1 a !o!oru)ui*
JD$%ATO&': &e,uz sa ras!und )a intrebarea cine a recrutat si
diri/at mercenarii straini care savir?esc ,a!te de teroare si in !rezent1
omorind !o!u)atia !asnica si nevinovata*
JD$%ATO&': Dinsa este vorbareata1 dar am vazut-o de mai
mu)te ori ca nu mai citea* +avantu)1 ingineru)1 academicianu)1 care
nu stia sa citeasca* Ana),abeta a/unsese academician*
$'$-A %$A+$+%: O sa te auda inte)ectua)ii din tara asta si toti
co)egii mei* O sa te auda co)egii mei# O sa te auda#
JD$%ATO&': 6ntrebari domnu)e co)one): 6ncu)!at %eausescu
-ico)ae1 in a,ara de ce)e invocate in )egatura cu )ega)itatea acestui
tribuna)1 ai discutii3
%$A+$+%: $u ras!und )a orice intrebare numai in ,ata .arii
Adunari -ationa)e si a re!rezentanti)or c)asei muncitoare*
JD$%ATO&': %a si !ina acum*
%$A+$+%: &as!und )a orice intrebare in ,ata .*A*-*
JD$%ATO&': +a se consemneze1 re,uz sa ras!und )a orice ,e)
de intrebare !usa de tribuna)* Asta am mai auzit-o de atitea ori incit
stie intreaga )ume*
%$A+$+%: 6n ,ata )oviturii de stat nu ras!und ce)or care au
c"emat armate)e straine in tara1 nu ras!und #
JD$%ATO&': .area Adunare -ationa)a de care vorbesti
dumneata a ,ost dizo)vata1 destituita*
%$A+$+%: -u o !oate nimeni dizo)va #
JD$%ATO&': Prin vointa nestramutata !o!oru)ui avem a)t
organ a) !uterii1 este %onsi)iu) 0rontu)ui +a)varii -ationa)e1 )ega)
constituit si recunoscut !e !)an mondia)*
%$A+$+%: -u recunosc !e nimeni si de aceea !o!oru) )u!ta in
tara !ina )a e)iminarea acestei bande de tradatori de tara1 care sunt in
)egatura cu strainatatea1 au organizat )ovitura de stat#
JD$%ATO&': -u recunosc nou) organ a) !uterii de stat1 )ega)
constituit si nici organe)e care au uzur!at1 in g"i)ime)e1 !uterea1 de
aceea !o!oru) ,ace dezordine astazi in tara si )u!ta*
JD$%ATO&': Pentru cine )u!ta !o!oru)3 'u!a im!otriva )ui3
%$A+$+%: Pentru e8istenta sa1 !entru inde!endenta si
suveranitate1 !entru integritatea &omaniei*
JD$%ATO&': zur!area !uterii a ,ost ,acuta cu a/utoru)
agenturi)or straine1 asa a s!us incu)!atu) #
%$A+$+%: -u este adevarat1 voi s!une !ub)ic ori de cite ori1
dar nu recunosc aceasta ca o dec)aratie*
JD$%ATO&': 6n !rimu) rind s!une-ne-o noua #
%$A+$+%: %a sim!)i cetateni1 cu s!eranta ca veti )ucra !entru
nimicirea &omaniei*
JD$%ATO&': %ine3
A(O%AT' T$ODO&$+%: Pentru ca sa !utem rezo)va o
!rob)ema de dre!t1 !e care o su!unem noi discutiei1 cind ne veti
acorda cuvintu)1 va rog sa binevoiti sa intrebati !e incu)!atu)
%eausescu -ico)ae daca are cunostinta de ,a!tu) ca a ,ost destituit
din ,unctia sa de !regedinte a) &ominiei*
JD$%ATO&': Ai a,)at de acest )ucru3
A(O%AT' T$ODO&$+% +i a incu)!atei $)ena %eausescu daca
stie ca a ,ost destituita din ,unctiuni)e de stat !e care )e detinea3 +i
inca urmatoarea intrebare: daca mai are cunogtinta ca Guvernu) a
,ost demis in integritatea sa si ca toti care ,aceau !arte din guvern1
inc)usiv incu)!ata %eausescu $)ena1 nu mai are aceasta ca)itate1
!entru ca sa !utem rezo)va !rob)ema de dre!t in care !rezenta
re,uzu)ui ne/usti,icat a) acestora1 de a ras!unde intrebari)or !use de
catre tribuna)u) mi)itar1 ne vedem ob)igati ca sa )amurim noi1 ca si
dumnea)or sa inte)eaga1 care este )ega- )itatea in ce !rive!te
!osibi)itatea de /udecare sau de ne/udecare a acestora* (a rog sa-)
intrebati daca are cunogtinta de acestea3
JD$%ATO&': Ai auzit incu)!at1 ai cunogtinta ca ai ,ost destituit
din ,unctia care o detineai1 ca sim!)e)e organe au ,ost des,iintate*
%$A+$+%: +unt !resedinte)e &omaniei si comandantu) su!rem
a) Armatei* %a sim!)i cetateni1 ca sim!)i cetateni#
A(O%AT' T$ODO&$+%: Dar nu asta v-am intrebat1 eu a)tceva
am intrebat1 daca aveti cunogtina ca vi s-au ridicat aceste ,unctiuni
ca sa !utem discuta )ega)itatea in ce !rivegte sustineri)e !e care )e
,aceti dumneavoastra1 ca nu va !oate /udeca decit .area Adunare
-ationa)a*
%$A+$+%: 6n !rimu) rind nu va recunosc nici o ca)itate1 ca
sim!)i cetateni1 ca sim!)i cetateni #
A(O%AT' T$ODO&$+%: %um doriti dumneavoastra1 ca sim!)i
cetateni3
JD$%ATO&': -oi sim!)i cetaaeni1 dumneata sim!)u !resedinte*
%$A+$+%: +unt !resedinte)e &e!ub)icii +ocia)iste &omania*
JD$%ATO&': (a rog sa consemnati: nu recunosc noi)e organe
)ega) constituite*
%$A+$+%: &as!und in ,ata .arii Adunari -ationa)e si a
!o!oru)ui1 nu a ce)or care au organizat )ovitura de stat cu a/utoru)
agenturi)or straine*
JD$%ATO&': P)atite de %eausescu -ico)ae*
%$A+$+%: -u* -u # $ non sens #
JD$%ATO&': 6ncu)!at1 va rog sa cititi* -u recunosc noi)e
organe )ega) constituite a)e !uterii de stat1 ca sustineti ca sunteti
!regedinte)e tarii si comandantu) su!rem a) Armatei* Pardon#
A!roa!e in toate comune)e s-au ,acut brutarii
A(O%AT': (a rog sa-) intrebati !e incu)!at daca are cunogtinta
ca e demis Guvernu)3
JD$%ATO&': De ce1 incu)!at1 ai )uat masura aceasta ca sa
umi)esti !o!oru)1 sa-) ter,e)esti1 sa-) aduci in "a)u) de umi)inta in
care )-ai adus1 de ce ai e8!ortat !roduse)e astea !e care )e munceau
taranii3 +i veneau taranii de )a %araca)1 din toata tara1 )a 2ucuresti
sa cum!ere !iine1 !e ger1 !e ,rig1 cei care !roduceau !iinea1 cei care
te duceai dumneata si )e dadeai indicatii* De ce ai in,ometat !o!oru)1
de ce ai ,acut aceasta1 de ce ai in,ometat acest !o!or3
%$A+$+%: -u va ras!und )a intrebare* (oi s!une1 va s!un ca
sim!)i cetateni si voi arata si in .area Adunare -ationa)a ca !entru
!rima data coo!eratorii au !rimit cite 299 de @g de griu !e !ersoana1
nu !e ,ami)ie si mai aveau dre!tu) inca sa mai !rimeasca*
JD$%ATO&': Primeau1 !rimeau***
%$A+$+%: $ o minciuna si un ,a)s* (a s!un ca sa va ginditi
bine1 este o minciuna in ,a)s si arata acuma cita )i!sa de !atriotism si
ce tradare s-a comis in tara asta*
JD$%ATO&': Dim!otriva1 am )uat masuri sa sa dea cite 299 @g
)a trani* +i atunci de ce veneau taranii sa ia !iine de )a 2ucuresti3
%$A+$+%: Pardon # A!roa!e in toate comune)e s-au ,acut
brutirii* Asta nu recunoasteti3
JD$%ATO&': 6ncercam sa ,o)osim e8!resia dumita)e*
Dumneata vorbegti cu tribuna)u) #
%$A+$+%: (orbeste un cetatean si ascu)t !e orice cetatean1 nu
va dec)ar* -u recunosc nimanui nici o ca)itate* %a sim!)i cetateni
!utem discuta orice*
JD$%ATO&': Dumneata ,o)oseai o e8!resie ,oarte des1 Aavem
!rograme minunateA1 !robabi) ca de !rogramu) asta era vorba1 una
sa scri !e "irtie si una sa se ,aca in rea)itate3 Asa ai vorbit si des!re
sistematizarea )oca)itati)or1 care de ,a!t a insemnat distrugerea
tarinimii romine1 a !)aiu)ui nostru stramosesc* Te-ai gindit vreodata
)a asta3 %a cetatean3
%$A+$+%: %a cetatean1 niciodata in sate)e romanesti nu s-a
rea)izat o asemenea dezvo)tare* +i nu de dis- trugerea sate)or
rominegti1 ci dim!otriva1 de conso)idarea de a )e asigura !roductia*
JD$%ATO&': -u am intentionat sa discut o seama de motive*
%$A+$+%: (a s!un ca sim!)u cetatean* De a se intari si construi
s!ita)e1 medici1 sco)i1 tot ce este necesar !entru o viata demna si care
nu s-a ,acut in nici o tara din )ume1 ca sim!)i cetateni va s!un acest
)ucru*
JD$%ATO&': )tima intrebare incu)!at1 vorbeai de ega)i- tate si
ca toti suntem ega)i1 ca ,iecare trebuie sa !rimeasca du!a munca )ui*
Am vazut )a te)evizor vi)a ,iicei dumita)e1 avea un cintar de aur !e
care isi cintarea carnea adusa din strai- natate* %arnea asta de aici1 a
noastra1 nu era buna*
$'$-A %$A+$+%: $8traordinar1 e8traordinar1 de unde scoateti
atitea scorne)i1 sta intr-un a!artament ca ,iecare cetatean*
JD$%ATO&': $ra vi)a bunicii*
$'$-A %$A+$+%: --are vi)a1 n-avem nimeni#
JD$%ATO&': Ati avut !a)at*
$'$-A %$A+$+%: -u avem1 sunt a)e tarii*
JD$%ATO&': Pentru co!ii dadeai 19 )ei !entru reve)ion ca sa-si
cum!ere bomboane1 asa ai inte)es dumneata ca sa a/uti co!iii1
,ami)ii)e cu co!ii*
P&O%&O&': Domnu)e !resedinte1 am o intrebare: sa ne s!una
incu)!atu) %eausescu -ico)ae1 contu) de >99*999 de do)ari***
JD$%ATO&': >99 de mi)ioane de do)ari din $)vetia*
$'$-A %$A+$+%: %e cont3
P&O%&O&': Pe nume)e cui este1 cui a!artine3
Ambii incu)!ati: %e cont3
JD$%ATO&': %e)e >99 de mi)ioane de do)ari care au ,ost
de!use )a banci)e din $)vetia3
$'$-A %$A+$+%: +a se ,aca dovada1 dovada#***
JD$%ATO&': O sa se aduca si dovada #
%$A+$+%: -u e8ista nici un cont a) nimanui si ceea ce s!uneti
arata cit de ,a)s si de !rovocator cei care au ,acut )ovitura de stat*
JD$%ATO&' POPA: 6ti !)ace mereu sa ,o)osesti termenu) de
)ovitura de stat*
%$A+$+%: (a rog1 nu am terminat* %a cetateni***
JD$%ATO&': (a rog sa consemnati: nu recunosc sa ,i de!us eu
sau a)te !ersoane in nume)e meu1 a) ,ami)iei me)e***
%$A+$+%: -ici un do)ar*
JD$%ATO&': -ici un do)ar )a vreo banca din strainatate*
%$A+$+%: -u1 nu am dat dec)aratie1 iti s!un ca sim!)u
cetatean# %e minciuna1 ce ,a)sitate*
JD$%ATO&': 'a ,iica dumita)e s-a gasit suma de 99*999 de
do)ari1 iar !e cetatenii care aveau un do)ar ii trimiteai in /udecata#
Avocatu) 'ucescu %onstantin: +untem )a aceste >99 de mi)ioane de
do)ari1 va rugam si intrebati incu)!atu) daca nu a desc"is vreun cont
si nu e8ista !e nume)e domniei sa)e1 dar daca totusi contu) e8ista1
este de acord si dec)are ca ii )asa sa vina in tara !entru statu) roman1
acesti bani in 2anca -ationa)a3
JD$%ATO&': Ai intae)es incu)!at3
%$A+$+%: (om discuta in .area Adunare -ationa)a*
Avocatu) 'ucescu %onstantin: Acum sa ne s!una daca acesti bani
!ot ,i remisi statu)ui roman3
%$A+$+%: Pentru dumneavoastra1 ca sim!)i cetateni*
JD$%ATO&': -oi suntem tribuna)u)1 nu suntem sim!)i*
%$A+$+%: -u va recunosc ca)itatea asta*
JD$%ATO&': -oi avem ca)itatea de tribuna)*
%$A+$+%: Dar ca cetateni1 va s!un ca nu am avut si nici nu am
cont in nici o tara1 in nici o va)uta*
JD$%ATO&': -u aveti un ,ond de!us in va)uta in nici o tara***
P&O%&O&' (O6-$A: Domnu)e !resedinte1 daca acest incu)!at
!aranoic nu are nici un cont1 sa inc"eiem si noi conturi)e cu e)1 ca se
!are ca nu ne !utem inte)ege*
A(O%AT' T$ODO&$+%: (a rog sa trecem )a ascu)tarea
incu)!atei %eausescu $)ena*
%$A+$+%: Te voi trimite in /udecata !entru insu)ta1 ce) care
zice ca ar ,i !rocuror* Te voi trimite in /udecata !entru insu)ta*
JD$%ATO&': 'a comisia de /udecata***
%$A+$+%: +i )a comisia de /udecata1 sa va /udece adevarata
/udecata si in rindu) muncitori)or*
JD$%ATO&': (a rog sa dati citire dec)aratiei1 ca sa auda*
G&$06$&' -u recunosc invinuiri)e ce mi se aduc1 re,uz sa
ras!und )a intrebarea cine este autoru) genocidu)ui de )a Timisoara1
nu recunosc sa ,i dat ordin eu sau aco)itii mei sa se traga in
mu)timea adunata )a ce)e *** nu am dat ordin sa se traga1 re,uz sa
ras!und )a intrebarea cine a recrutat !i diri/at mercenarii straini care
savirgesc ,a!te si in !rezent1 omorind !o!u)atia !agnica* &e,uz sa
ras!und )a intrebari)e !use de tribuna)* -u recunosc nou) organ a)
!uterii constituite si nici organe)e care au uzur!at !uterea de stat1 in
g"i)ime)e* zur!area !uterii a ,ost ,acuta cu a/utoru) agenturi)or
straine* -u recunosc organe)e noi de stat* +unt inca !regedinte)e
tarii 4JD$%ATO&': inca in g"i)ime)e5* -u recunosc ca am
in,ometat !o!oru)1 ci dim!otriva am )uat masura ca sa dam cite 299
@g de griu )a tarani1 nu am intentionat sa darim sate)e &omaniei1 ci
am vrut si )e modernizez* -u recunosc si ,i de!us eu sau a)te
!ersoane in nume)e meu nici un do)ar in banci)e din strainatate*
%$A+$+%: -u am de!us eu si nu am dat nimanui*** dar nu
ras!und nimanui1 e o !rovocare ordinara*
JD$%ATO&': +emnezi dec)aratia1 incu)!at3
%$A+$+%: -u am dat nici o dec)aratie* (-am s!us ca sim!)i
cetateni1 ca sa cunoasteti rea)itatea*
JD$%ATO&': &e,uza sa semneze1 de a)t,e)1 incu)!atu) a re,uzat
sa recunoasca si )ega)itatea tribuna)u)ui in care a ,ost astazi /udecat*
%$A+$+%: Bi a acestui asa-zis %onsi)iu de +a)vare -ationa)a*
JD$%ATO&': Deci ai a,)at de e8istenta acestui consi)iu*
$'$-A %$A+$+%: Pai ne-ati s!us1 ne-ati s!us aici1 discutau
oamenii*** ne-a s!us domnu) avocat1 a!ararea*
JD$%ATO&': $ste organ a) !uterii )ega) constituite in stat*
%$A+$+%: -u se !oate constitui un organ )ega) decit de !uterea
de stat1 de .area Adunare -ationa)a* %ei care !rin )ovitura de stat1
!rin tradare au uzur!at !uterea1 cum s-au intim!)at sute si sute de
ani in istoria &omaniei1 au s,irsit !rin a ras!unde in ,ata !o!oru)ui*
JD$%ATO&': Dumneata !oate esti mai coo!eranta cu
tribuna)u)1 ,emei)e sunt intotdeauna mai rationa)e1 mai inte)egatoare1
!oate si-a !ierdut cum!atu) incu)!atu) %eausescu* Dumneata care ai
,ost !rima co)aboratoare1 cabinetu) 21 dumneata ai cunoscut de
genocidu) de )a Timisoara3
$'$-A %$A+$+%: -u# %e genocid3 -ici nu vorbesc*
%$A+$+%: -u vorbi nimic*
JD$%ATO&': -u ai nici o )egatura nici dumneata cu acest
genocid3 +au dumneata erai intotdeauna !reocu!ata de stiinta# De
!o)imeri# %ine ti-a !ub)icat )ucrCri)e in strainatate3
%$A+$+%: +unt cu zeci)e )ucrari)e !ub)icate in strainatate1 cu
stiinta si !o)imerii*
JD$%ATO&': %ine )e scria3 Aaa *** taci din gura#
$'$-A %$A+$+%: %e sa-i s!un1 daca ei !oata sa s!una asa
ceva3
%$A+$+%: Pai nu )e s!une# %ind !resedinte a) Academiei au
,acut !re,ata )a toate )ucrari)e1 se !oate3
A(O%AT' T$ODO&$+%: Ascu)tarea se ,ace !entru ,iecare in
!arte* Ori1 daca dumneavoastra sustineti teza macar o rezo)vam noi
!ina )a urma cu tribuna)u) care sa ne ascu)te ca re!re- zentanti ai
dumneavoastra* %a mai sunteti inca !resedinte)e tarii1 ca asa
sustineti1 dumneaei nu mai !oate sustine ace)asi )ucru# 'asati-o sa
vorbeasca*
%$A+$+%: $ste vice!rim-ministru a) guvernu)ui &e!ub)icii
+ocia)iste &omania*
Avocatu) Teodorescu: Asta e a)ta treaba1 )asati-o sa se a!ere !e
ca)itatea !e care o crede dumneaei*
$'$-A %$A+$+%: Pai1 eu nu ma a!ar de nimic#
%$A+$+%: Aici1 eu v-am s!us ca sim!)i cetateni si ce va s!une
tovarasa mea si ce v-am s!us eu1 v-am s!us ca sim!)i cetCBeni1 ca
sa inte)egeti *** -u am ras!uns )a nici o intrebare*
A(O%AT' T$ODO&$+%: $u va dau s,aturi1 este ob)igatiunea
mea*** si care sunt in interesu) dumneavoastra*
JD$%ATO&': Domnu)e avocat1 va rog* Deci dumneata in
ca)itatea de vice!rim-ministru1 !rim vice!rim-ministru1 !e care ai
detinut-o in vec"iu) organ a) !uterii administratiei de stat1 trebuia sa
,i )a curent1 sa )uati "otariri co)ective1 nu asa !revedeau dis!ozitii)e
si !revederi)e %onstitutiei3 %ine a dat dis!ozitii sa se traga in
mu)timea de )a Timisoara3
$'$-A %$A+$+%: -u ras!und )a nici o intrebare* De )a
ince!ut si !ina )a s,irsit*
%$A+$+%: Pentru cunostinta dumneavoastra1 care sunteti
o,iteri1 !ot eu ras!unde )a intrebare* Ordinu) de a trage nu-) da
guvernu)*
$'$-A %$A+$+%: -u-) !ot da eu# Guvernu) nu !oate sa dea
ordine1 nu are in subordine armata*
JD$%ATO&': Dar )a 2ucuresti1 in tinerii care au murit1 cine a
tras1 !este care au trecut tanc"ete)e +ecuritatii1 a unei !arti1 tot
teroristii3
$'$-A %$A+$+%: Teroristii1 se s!unea aici1 vorbeau oamenii
ci sunt ai +ecuritatii*
JD$%ATO&': Teroristii sunt ai +ecuritatii3
Avocatu) 'ucescu %onstantin: +ecuritatea nu era a comandantu)ui
su!rem3
JD$%ATO&': Deci se vorbea !e aici ca teroristii sunt ai
+ecuritatii#
Ambii incu)!ati: &as!und1 nu1 nu este nici un ras!uns1 tot !entru
)amurirea dumneavoastra*
%$A+$+%: 6n !rimu) rind vreau sa va )amuresc !e
dumneavoastra ca cetateni*
JD$%ATO&': %u dumneata am terminat* +!une in ce im!re-
/urari a murit genera)u) .i)ea3 A ,ost im!uscat1 de ce si de cine3
%$A+$+%: 6ntrebati medicu)*
JD$%ATO&': -u ras!und1 este o !rovocare intrebarea cu
!rivire )a cauze)e mortii genera)u)ui .i)ea* +a intrebam medicu)
care e***
%$A+$+%: +i eu voi ,ace anc"eta1 !entru a )amuri de ce s-a
sinucis genera)u) .i)ea*
P&O%&O&': De ce )-a destituit !e genera)u) .i)ea3 +i )-ai ,acut
tradator3
JD$%ATO&': De ce dumneata )-ai ,acut tradator1 am auzit
comunicatu) care )-ai s!us1 !rin care ai instituit starea de asediu1 ca
genera)u) .i)ea1 tradator1 s-a sinucis !entru a sca!a de ras!undere1
de !edea!sa drea!ta !e care o aste!ta ca tradator*
%$A+$+%: Pentru )amurirea dumneavoastra1 tradatoru) .i)ea***
JD$%ATO&': De ce nu )-ati /udecat daci era tradator3
%$A+$+%: Pentru ca atunci am constatat treaba aceasta1 c"iar in
ziua res!ectiva* +i a !)ecat ca sa a!)ice masuri1 va s!un asta !entru
/udecata dumneavoastra1 dintr-un gru! intreg si au venit o,iterii care
erau cu e) si ne-au anuntat ca s-a im!uscat* +i de abia du!a aceea am
constatat ca n-a a!)icat ordine)e stabi)ite ca unitati)e mi)itare sa-si
,aci datoria*
JD$%ATO&': Dumneata intotdeauna ai vorbit mai mu)t decat
co)aboratoarea a!ro!iata a dumita)e1 totdeauna ai ,ost in ,ata1 dar
intotdeauna ai avut-o in drea!ta dumita)e* +i ea cu- noaste tot atitea
)ucruri im!ortante1 dar ar ,i bine sa ,ie re)atate in ,ata tribuna)u)ui1 sa
coo!eram1 sa vorbim civi)izat ca niste inte)ectua)i cum va
!retindeati amindoi1 membrii ai Academiei1 sa ne s!uneti cu ce bani
se !)ateau !ub)icatii)e1 atit a)e incu)!atei1 cit si o!ere)e a)ese1 cit si
carti)e de stiinta a)e academicianu)ui $)ena %eausescu* Asa-zisu)
academician*
$'$-A %$A+$+%: Asa-zisu)*** -e-ai )uat si tit)uri)e*
JD$%ATO&': -u )e-am )uat eu* +a ras!unda )a intrebari)e !use
de tribuna)*
$'$-A %$A+$+%: Deee *** !ai sigur ca da#***
JD$%ATO&': &e,uz sa ris!und )a intrebari)e !use de tribuna)*
%$A+$+%: 6nsa tot !entru in,ormarea dumnea- voastra1 ca am
sca!at atunci1 mi-ati s!us ca eu mincam numai mincaruri din
strainatate1 ca e8ista de ani de zi)e )ista cu ce maninc eu1 ori 1*199 -
1*299 de ca)orii !e zi si numai )egume*
JD$%ATO&': +i !o!oru)ui ii dadeai numai :*=99 de ca)orii1
imbuibat acest !o!or*
%$A+$+%: +i =9 de grame !e zi1 de carne*
JD$%ATO&': .ai aveti de !us intrebari domnu)e !rocuror3
P&O%&O&' DA- (O6-$A: Da domnu)e !regedinte* %ine a
dat ordin sa ,ie im!)icate1 ca sa intervina ,orte)e armate in inabusirea
demonstratiei de )a Timisoara3 Pentru ca incu)!atu) s!unea ca
genera)u) .i)ea nu a res!ectat ordine)e !rimite* %are sunt aceste
ordine3 %e n-a res!ectat1 ce n-a res!ectat3
%$A+$+%: (oi s!une in .area Adunare -ationa)a ce ordine n-a
res!ectat in 2ucuresti si de ce a tradat*
JD$%ATO&': Aveti de !us intrebari3
A(O%AT' T$ODO&$+%: (a rog sa intrebati !e incu)!ata
$)ena %eausescu daca a ,ost sau este bo)nava !si"ic3
$'$-A %$A+$+%: %e este3#3
A(O%AT' T$ODO&$+%: Daca a ,ost sau este bo)nava !si"ic*
Bi va rog si consemnati ras!unsu)*
JD$%ATO&': Ai su,erit vreo boa)a !si"ica3 +au daca su,eri
acum3
$'$-A %$A+$+%: %e !rovocare ordinara#***
A(O%AT' T$ODO&$+%: -ici o !rovocare1 este in ,avoarea
dumneavoastra1 ca daca sunteti ires!onsabi)i atunci e o a!arare1 daca
nu e a)ta a!arare*
$'$-A %$A+$+%: $ o !rovocare1 se !oate sa s!ui asa ceva#
%$A+$+%: -u ti-am recunoscut dre!tu)***
JD$%ATO&': -oi am inte)es din aceasta dezbatere !entru ca
dumneavoastra obisnuiti sa nu aveti niciodata un dia)og cu !o!oru)
si sa !oarte numai dinsu) un mono)og si du!a aceea sa-) a!)aude ca
in ritua)uri)e a,ricane1 sa bata )umea din !a)me1 asa1 nici astazi s-a
com!ortat in continuare )a ,e)1 nu v-ati sc"imbat1 nu ati tras nici un
,e) de invataminte* %a niste me- ga)omani* .ai sunt de !us
intrebari3 Probe in a!arare aveti3 -u*
A(O%AT66: .ai ,acem o u)tima incercare* (i rog1 !roce- dura ne
!ermite acest )ucru* (a rog sa consemnati ca re,uza* Daca re,uza
este treaba )or*
JD$%ATO&': (a rog si consemnati in caietu) dumneavoas- tra
de gre,ier ca re,uza co)aborarea cu a!aratorii si ca nu au !robe*
$'$-A %$A+$+%: Adevaratu) tribuna) este .area Adunare
-ationa)a*
JD$%ATO&': (rei sa semnezi dec)aratia3
$'$-A %$A+$+%: -u1 nici o dec)aratie* Am muncit si am
)u!tat !entru !o!or si !o!oru) este !o!oru) nostru si nu-) tradam noi
!o!oru)*
JD$%ATO&': Am urmarit si stiam ca ziua dumita)e este undeva
inaintea dinsu)ui1 dar nu stiam niciodata anu) in care te-ai nascut*
%are este3
$'$-A %$A+$+%: Astea c"iar sunt de ,emei***
JD$%ATO&': De aicea a !ornit toata minciuna1 nici un
dictionar1 orice1 toate ,emei)e isi ascund virsta1 dar cind este un om
care a!are in dictionare1 in carti si in toate astea1 sa nu se arate
virsta3
(a rog1 tovarase !rocuror sa retineti1 tribuna)u) considera cercetarea
/udecatoreasca a !rocesu)ui terminata si va dau cu- vintu) )a
dezbateri1 sa sustineti acuzarea*
P&O%&O&': Domnu)e !regedinte1 avind in vedere atrocitati)e
savirgite de %eausescu -ico)ae si %eausescu $)ena1 noi consideram
ca acesti doi incu)!ati se ,ac vinovati de savirsirea in,ractiuni)or
!revazute de artico)e)e 1=21 1=:1 1=5 si :5; din %odu) !ena)1
artico)e in baza carora so)icitam condam- narea ce)or doi incu)!ati )a
!edea!sa cu moartea1 totodata1 so)icitim con,iscarea tota)a a averi)or
soti)or %eausescu*
JD$%ATO&': Aveti cuvintu) in a!arare*
A(O%AT' T$ODO&$+%: 6nainte de a discuta !rob)eme)e de
dre!t1 care se ivesc din ceea ce sustin incu)!atii1 carora )e acordam
asistenta c"iar ,ata de !ozitia obstructionista a aces- tora1 eu voiesc
sa va in,atisez ,a!tu) ca )e-am ,acut noi onoarea1 venind de )a
2ucuresti sa )e acordam a!ararea care in u)timii 25-:9 de ani nu s-a
res!ectat* %a noi inte)egem ca avocati sa a!aram indi,erent !e cine
ar ,i si indi,erent de ,a!te)e !e care )e-a savirsit1 dar in )imita
dis!ozitii)or )ega)e1 a ,a!te)or de care )uam cunostiinta !rin
rec"izitoriu1 a !robe)or care ni s-au ,ost cautate de catre !ozitia
abso)ut obstructionista a ce)or carora )e-am ,acut cinstea de a )e
acorda aceasta de!)asare in )ocu) acesta* %a sa-i a!aram* 6nte)egem
totusi1 ca si ei sa inte)eaga1 !entru dumneavoastra nu am nevoie1 sa
,aca asemenea )amuriri1 ca numai un !resedinte in ,unctiune !oate
cere !entru o ,a!ta !e care ar savirsi-o sa ,ie su!us discutiunii
organu)ui )egis)ativ care )a noi este .area Adunare -ationa)a* +i ca
odata cu destituirea dintr-o anumita ,unctie de stat si noi nu vorbim
!e ca)itatea dumnea)ui de secretar genera) a) !artidu)ui1 care e o a)ta
treaba si o /udeca !artidu)1 ci !e ca)itatea care a avuto %eausescu
-ico)ae1 aceea de !resedinte a) acestei tari* Ori1 aceasta ca)itate din
momentu) in care 0rontu) +a)varii -ationa)e s-a constituit si
%onsi)iu) care este constituit a )uat masura de demitere a guvernu)ui
si de demitere din ,unctia de !resedinte a) re!ub)icii a )ui %eausescu
-ico)ae1 acesta este su!us dis- !ozitii)or )ega)e ca orice cetatean din
aceasta tara* Deci din acest !unct de vedere noi constatam si va rog
sa consemnati1 in !rocesu) verba) a) sedintei1 acest ,a!t ca am
constatat ca sunt inde!)inite toate ,orme)e !rocedura)e !revazute de
)ege !entru trimiterea in /udecata si /udecarea ce)or care au com-
!arut in ca)itate de incu)!at* Deci1 este o gregea)a !e care o
savirgesc cei doi incu)!ati1 nu a ,a!tu)ui recunoasterii sau nere-
cunoasterii1 !entru ca aceasta1 recunoastere sau nerecunoas- terea1
daca este dezmin,ita de !robe nu ,ace doua !ara)e* +i dumnea)or au
socotit1 desi eu am venit sa )e acord1 sa )e ,ac cinstea de a-i a!ara* $i
se mentin in aceeasi !ozitie !e care au avut-o dintr-un ince!ut1
zicind ca este un act de !rovocare daca i-am intrebat daca sunt
bo)navi !si"ic sau nu1 !entru ca una e im!uritatea !revazuta de )egi1
adica aceea in care esti bo)nav si !oti ,i su!us unei e8!ertize
!si"iatrice si atunci esti ires!onsabi)1 mare di,erenta ,iind ,ata de
situatiunea in care te com!orti ca un ires!onsabi)1 dar esti
res!onsabi)* +i s!re regretu) meu care sunt avocat1 nici !rocuror1 nici
membru a) tribuna)u)ui mi)itar trebuie sa constat si o s!un cu toata
certitudinea ca incu)!atii carora noi )e acordam asistenta1 c"iar in
c"iar in dauna vointei sa)e1 !entru ca asa g)asuieste )egea care nu s-a
res!ectat !ina acum si dumnea)or1 amindoi o stiu1 ,a!tu) acesta1 eu
va s!un ca dumnea)or au actionat ca ires!onsabi)i1 dar cu de!)in
discernamint in tot ceea ce au ,acut* $i sunt trimisi in /udecata
!entru !atru ,a!te1 eu inte)eg sa e8tind in vreun mod ceea ce a zis
rec"izitoriu) !rocuraturii si anume !entru ,a!te)e !revazute de
artico)e)e 1=21 1=: si 1=5 si :5; din %odu) !ena) si constat in baza
!robe)or care au ,ost de!use )a dis!ozitie1 ca acestia se ,ac vinovati
de aceste ,a!te* &ugamintea noastra1 a a!ararii1 insa1 este una
singura1 ca dumneavostra sa )uati o "otarire care sa nu aiba
caracteru) de vendeta1 sa nu aiba caracteru) de razbunare si sa ,ie si
sa o inta)eaga !ina in u)tima )or c)i!a ei si a)tii care vor mai com!are
in ,ata /udecatii1 ca !o!oru) acesta1 !rintr-un tribuna) )ega) constituit1
ca daca nu ar ,i ,ost )ega) constituit1 noi suntem !rimii care am ,i
venit sa s!unem e ne)ega)a constituita o instang /udecatoreasca* +a
stie si cei doi incu)!ati1 carora ,ortamente trebuie sa )e acordam
a!ararea !e care nu o voiesc1 dar noi trebuie sa-i a!aram1 !entru ca
asa g)asuieste %onstituia !e care ,ac vorbire1 ,ara sa stie ce s!une in
ea* 6nca)carea ,osta a acesteia si-i a!ar !entru ca asa trebuie1 dar si
sa se )amureasca !entru totdeauna1 !entru c)i!e)e cit vor mai avea
!ina )a s,irsitu) vietii )or1 ca tribuna)u) acesta mi)itar a ,ost si este
)ega) constituit si ca ei nu au ca)itatea decit de incu)!ati1 iar nu
ca)itati)e de stat !e care )e-au avut !ina in momentu) in care )i s-a
ridicat aceste ,unctuni de catre organu) care este constituit )ega) in
aceasta tara*
JD$%ATO&': %u !rivire )a ,a!te)e )or3
A(O%AT' T$ODO&$+%: 6n ce !riveste ,a!te !revazute de 1=2
si anume aceea de subminare a !uterii de stat1 in !robe)e care )e-au
,ost cu)ese si ni s-au !us si noua )a dis!ozitie1 nu !ot ,ace nici un ,e)
de obiectiune1 socotind ca acestia1 intrade- var1 se ,ac vinovati de
savirsirea acestei ,a!te* 6n ce !rivegte ,a!te !revazute de 1=: din
%odu) Pena)1 acte)e de diversiune din materia)u) care ne-a ,ost !us )a
dis!ozitie de catre acuzare si de care am )uat cunostiinta1 in de!)ina
cunostiinta de cauza1 ceea ce )e s!un dumnea)or1 va rog sa constatati
si sa )uati act de dec)aratie !e care o ,acem noi in ca)itate de
a!aratori1 ca acestia intr-adevar se ,ac vinovati si de savirsirea
acestei in,ractiuni* 6n ce !rivegte in,ractiunea de subminare a
economiei nationa)e1 aceea !revazuta de artico)u) 1=5 din %odu)
Pena) si toate documente)e acesteia care au ,ost cu)ese in scurt tim!1
in citeva zi)e1 de organu) de urmarire !ena)a1 ca documente ce
e8istau acestui moment1 se ,ac vinovati acestia si de savirsirea
acestei in,ractiuni* 6n ,ine1 u)tima ,a!ta in sarcina si care este si cea
mai grava1 aceea de genocid1 !revazuta de :5;1 )itera c1 din %odu)
Pena)1 constat ca si aceasta ,a!ts este savirsita de acestia*
&ugamintea noastra1 in ca)itate de a!aratori ai ce)or doi incu)!ati1
sotii %eausescu -ico)ae si $)ena1 este aceea ca dumneavoastra sa
dati "otarirea1 in nume)e )egii1 sa nu a!ara ca un act de razbunare a
cuiva1 ci sa se inte)eaga ca !entru ace)e ,a!te savirsite1 ,iecare
incu)!at trebuie sa-si !rimeasca !edea!sa1 asa cum este !revazuta de
)ege* (a mu)tumesc*
A(O%AT' '%$+%: Domnu)e !resedinte1 domni)or asistenti
!o!u)ari1 re!rezentanti din sa)a1 este greu sa !ui conc)uzii im!otriva
oameni)or care1 c"iar si de,eriti Justitiei1 nu vor sa recunoasca crima
im!otriva !o!oru)ui roman1 crima de genocid1 nu numai )a
Timisoara si 2ucuregti1 in momente)e de ,ata1 ci crima dinainte de
!este 29 si ceva de ani* %rima !rin in,ometare1 !rin )i!sa de ca)dura1
!rin )i!sa de )umina1 dar cea mai odioasa crima a ,ost crima de a
incatusa s!iritu) romanesc1 su,)etu) acestui !o!or1 in ra!ort de
odioase)e crime savirsite )a Timisoara1 de odioase)e crime savirsite
cind !o!oru) si co!iii1 co!ii nevinovati au ,ost ca)cati de tancuri cu
seni)e* %ind ati cautat un act odios1 de diversiune1 !ina cind Armata
cu +ecuritatea sa o !uneti ca! )a ca! si ati imbracat o,iteri ai
+ecuritatii din tru!e)e dumneavoastra in o,iteri ai .inisteru)ui
A!ararii -ationa)e1 sa dati iarasi o )ovitura1 ca Armata sa nu vina
a)aturi de !o!or1 ca !o!oru) sa urasca Armata si din aceasta
degringo)ada dumneavoastra sa !uteti cigtiga tim!u) !entru a creste
co!iii de )a or,e)inate !entru a-i trimite in strainatate sau !entru a-i
aduce ca tru!e de comando im!otriva !o!oru)ui romin* Da1 a carui
!o!or1 ca nu ma re,er )a oameni in virsta# Daca ati ,i im!uscat unu)
ca noi ii im!uscati !entru vointa )or1 dar ca sa taiati )egaturi)e de
o8igen de )a ca!u) bo)navi)or1 de )a co!ii1 sa trageti in s!ita)e si in
bo)navi1 sa aruncati in aer singe)e si medicamentu) !o!oru)ui3 %u
"rana cu care 2ucurestiu) s-ar ,i !utut "rani )uni de zi)e1 iar mi)itarii
ar ,i !utut si traga si sa sustina a!ararea tarii ,erma1 i-ati bagat in
subso)uri)e de unde terorigtii dumneavoas- tra si astazi se duc1 se
a)imenteaza si )u!ta im!otriva oameni)or nevinovati1 in s!eranta ca
dumneavoastra ii veti mai !)ati vreo- data din e,orturi)e ,acute de
&omania* %u mu)ta em,aza s!uneati: am !)atit datorii)e# -u numai
ca )e-ati !)atit1 ne-ati secatuit si v-ati de!us destui bani1 v-ati dus )a
aEato)a" sa inc"inati un u)tim omagiu* $rati )a ,e) ca e)1 ace)asi s!irit
de c)an1 care si-a omorit !o!oru)* +!uneti ca nu recunoagteti
organisme)e noastre1 a)e !uterii !o!u)are3 -u trebuie sa )e
recunoasteti1 domnu)e ,ost !resedinte1 !entru ca am )uat in F>8
!uterea in mina im!otriva a)tora si nu s-au !reva)at de nici un ,e) de
)egi a)e +tatu)ui roman* &ege)e .i"ai a avut mai mu)ta demnitate
decit dumneavoastra* Poate ati ,i avut mai mu)ta demnitate si
inte)egere din !artea !o!oru)ui roman daca v-ati ,i dat demisia1 daca
ati ,i ramas aco)o in strainatate1 cu strainii ati trait1 !uteati sa muriti
cu ei1 si vi se o,ere ace) azi) !o)itic*
-ico)ae si $'$-A %$A+$+%: 4rizind5 -u !)ecam noi de aici*
Aici murim noi*
A(O%AT' '%$+%: &isu) acesta este semnu) voii
dumneavoastra Domnu)e !resedinte1 greutatea a!ararii1 care trebuie
sa ,ie a!arare si nu act de acuzare1 consta in aceasta odioasa
neinte)egere a situatiei1 astazi si in c)i!a de ,ata* 6n aceasta consta
greutatea1 in s,idarea tribuna)u)ui1 in nonsa)anta cu care ne )uam
cateii de a)t,e)1 ca si cind suntem ridicati de !e )a case !entru tot ce
am ,acut* Domnu)e !resedinte1 as ,i ,ost unu) dintre cei care m-as ,i
dus si as ,i )u!tat in cadru) .inisteru)ui de Justitie1 in cadru)
atributii)or noastre !ro,esiona)e1 care trebuie sa ,ie umanitare1
trebuie sa ,ie de daruire ,ata de adevar1 ,ata de adevaru) !en- tru care
se )u!ta astazi1 as ,i cerut sa se su!rime !edea!sa cu moartea !entru
ca in une)e cazuri am avut si nesocotita e8- !erienta1 !roasta
e8!erienta de a vedea ca s-au ,acut grege)i* $u nu v-as cere
!edea!sa cu moartea* +!une cineva1 dar este greu !entru !o!oru)
romin sa mai su!orte a)aturi cea mai mare su,erin,a1 cea mai mare
!edea!sa este sa traiasca in con- dig)e in care ni )e-a creat noua1 sa
traiasca cu ,rica in sin1 ca !oti ,i ridicat si im!uscat1 ca !oti ,i
in/ectat si dus )a s!ita)u) de nebuni1 ca im!otriva ,ami)iei se !ot )ua
ce)e mai odioase masuri1 ca im!otriva neamuri)or si asta !e )inie
ascendenta1 cu bine)e dosar de cadre tinut de doamna1 cu buna
ascu)tare1 ,a- cuta de domnia sa1 este re!robabi)1 !ina si !e G% isi
ascu)ta !e demnitari si !e aco)iti* %u asta se ocu!a scum!a noastra
conducere1 marea savanta de renume mondia) AcoidoiA1 sa-mi ierta,i
e8!resia*
JD$%ATO&': (orbeste un avocat#
A(O%AT' '%$+%: (a rog sa discerneti totus momentu) in
care dati so)utia asu!ra1 in !rimu) rind a crime)or comise1 a crime)or
in )ant* Poate1 cine stie1 o singura atenuanta ne-a a/utat sa ne vedem
)iberi !rin trei catastro,a)e grese)i ,acute: a adunat mase)e care stia
ca sunt im!otriva )ui si a ucis genera)u) care ii a!ara !ie)ea1 !entru
ca nu a ,ost de acord sa traga intr-adevar in muncitori* Armata nu a
,ost niciodata de acord cu asa ceva* Ati ucis tineri1 ce au ,ost co!iii
aceia minunati1 ce au ,ost de vina3 %u !retu)1 de care !o!or vorbiti1
daca !retu) )ibertatii noastre este cistigat cu singe)e acestor co!ii*
Domnu)e !regedinte1 aveti aceste )ucruri si ca atenuante s!une
!entru ca !ractic tocmai mega)omania !e care a avut-o ne-a adus
aici1 da1 tocmai !entru acest )ucru veti vedea si demnitatea so)utiei1
veti vedea si ,a!te)e* (a mu)tumesc !entru atentie*
JD$%ATO&': 6ncu)!at %eausescu -ico)ae1 dumneata ce ai de
s!us )a u)timu) cuvint*
%$A+$+%: -u sunt incu)!at1 sunt !regedinte)e &ominiei1
comandant su!rem si voi ras!unde in ,ata .arii Adunari -ationa)e
si re!rezentanti)or c)asei muncitoare si cu asta am terminat* Totu)
este minciuna de )a un ca!at )a a)tu)1 ce)or care au dat )ovitura de
stat1 tragind !o!oru)1 mergind !ina )a distrugerea inde!endentei
&omaniei*
JD$%ATO&': %u dumneata nu se !oate stabi)i un dia)og
civi)izat1 rationa)1 )ogic*
%$A+$+%: %u oamenii corecti cind ma duceam in ,abrica1 ma
ridicam in ,ata muncitoru)ui si discutam in !icioare*
A(O%AT' '%$+%: Domnu)e !resedinte1 daca ii mai dati
cuvintu) in continuare consideram ca este o /icnire adusa !o!oru)ui
roman si actu)ui de /ustitie romaneasca*
JD$%ATO&': Tribuna)u) se retrage !entru de)iberare #
*****
%om!)etu) de /udecata revine in sa)a !entru a da citire !ronuntarii
sentintei*
JD$%ATO&' Gici Po!a: &idicati-va in !icioare #
$'$-A %$A+$+%: -u draga1 nu ne ridicam in !icioare1 suntem
oameni ***
JD$%ATO&': Tribuna)u)1 in nume)e )egii si a) !o!oru)ui
dec)arind in secret1 condamna in unanimitate de voturi !e incu)!atii
%eausescu -ico)ae si %eausescu $)ena )a !edea!sa ca!ita)a si
con,iscarea tota)a a averii1 !entru savirsirea in,ractiuni)or de
genocid !revazute de art :5;1 a)iniatu) 11 )itera c1 %od Pena)<
subminarea !uterii de stat !revazuta de art 1=2 %od Pena)< act de
diversiune1 !revazut de art 1=: %od Pena) si sumbinarea economiei
nationa)e !revazuta de art 1=51 a)iniatu) 2 %od Pena)* Pronuntata in
sedinta !ub)ica1 astazi 25 decembrie 1989*
A(O%AT' T$ODO&$+%: (a rog sa-mi ingaduiti sa mai iau o
dat" )egatura cu incu)!atii*
%$A+$+%: -u recunosc nici un tribuna)*
A(O%AT' T$ODO&$+% -erecunoscind tribuna)u) nu e8ercita
nici o ca)e de atac* (a rog sa constatati ca "otarirea e de,initiva in
conditii)e acestea*
%$A+$+%: %ine a dat )ovitura de stat !oate sa im!uste !e
oricine#
Tribuna)u) se retrage*
%$A+$+%: &omania va trii-n in veci de veci* Toti tradatorii1
oriciti vor ,i*** (a trai &omania si !o!oru) romin )iber1 nu cu
tradatorii1
%$A+$+%: .ai bine )u!ta cu g)oria de!)ina decit sa ,ii sc)avi1
inca !e vec"iu) !amint *** %e nedre!tate# Toate ne-au s!us !e )umea
asta1 dar nimic de tradatori#
$'$-A %$A+$+%: +i i-am avut )inga noi*
%$A+$+%: Da
$'$-A %$A+$+%: Da1 asa se intim!)a1 tradari)e vin de )inga
tine*
%$A+$+%: -u e voie1 nu e voie# -u ne )egati
$'$-A %$A+$+%: -u sunt de acord* 6m!reuna am )u!tat1 sa
murim im!reuna* Daca vreti sa ne omoriti1 ne omoriti !e amindoi1
im!reuna1 ne)egati* -u draga1 im!reuna1 mergem im!reuna1 )egea
asa s!une* -e da dre!tu) sa ,im im!reuna* %e e asta3 %e vrei sa ,aci
cu asta3 -u admit1 nu !uneti mina !e noi1 nu ne )egati1 nu ne /igniti1
nu ne )egati1 nu e voie sa ne )egati # (a e ,rica de !o!or* -u ne ru!eti
miini)e ma co!ii* $ rugine# (-am crescut ca o mama1 dati-mi drumu)
)a miini1 imi ru!eti mina1 dati-mi drumu)1 ao)oo1 mai baiatu)e1 ma#
- .6'6TA&: Jumatate din co)egii nostri sunt morti din cauza
dumneavoastra* Ai nostri1 co)egii1 ,ratii nostri#
%$A+$+%: -u# -u# (a minte*
.6'6TA&66: -u ne minte*
$'$-A %$A+$+%: Aia sunt ai +ecuritatii1 nu sunt ai nostri* -oi
suntem aicea asa1 mai avem noi !uterea3 (oi o aveti# 6ntrebati-i !e
cei care au !uterea#
'a scurt tim! du!a e8ecutie1 !e !ostu) nationa) de te)eviziune s-a dat
citire urmatoru)ui comunicat:
'uni1 25 decembrie 1989 a avut )oc !rocesu) )ui -ico)ae %eausescu
si a) $)enei %eausescu1 in ,ata Tribuna)u)ui .i)itar $8ce!tiona)*
%a!ete de acuzare:
1* Genocid -- !este =9*999 de victime<
2* +ubminarea !uterii de stat !rin organizare de actiuni armate
im!otriva !o!oru)ui si a !uterii de stat<
:* 6n,ractiunea de distrugere a bunuri)or obstesti !rin
distrugerea si avarierea unor c)adiri1 e8!)ozii in oras etc<
>* +ubminarea economiei nationa)e<
5* 6ncercarea de a ,ugi din tara !e baza unor ,onduri de !este un
mi)iard de do)ari1 de!use in banci straine<
Pentru aceste crime grave im!otriva !o!oru)ui roman si a &omaniei1
incu)!atii -ico)ae %eausescu si $)ena %eausescu au ,ost condamnati
)a moarte si con,iscarea averii* +entinta a ramas de,initiva si a ,ost
e8ecutata*