Sunteți pe pagina 1din 19

AET Aplicaii.

APLICATIA 1.
Enun.
S se construiasc curba clasat a sarcinii termice la sursa de cldur a unui sistem de alimentare
centralizat cu cldur i s se determine mrimile sale caracteristice.
Sistemul de alimentare cu cldur este situat pe un amplasament aflat n zona municipiului
Bucureti. Pentru acest amplasament, standardul pentru instalaii de nclzire SR 483 ! "# indic un
numr de $rade%zile de &4', o durat a perioadei de nclzire de "#" zile i o temperatur e(terioar minim
con)enional de calcul de ! "*
o
+.
,ruparea de consumatori urbani se caracterizeaz printr%o sarcin termic total ma(im -de calcul.
pentru nclzirea spaiilor de 8' /0, o sarcin termic total medie anual pentru prepararea apei calde de 8
/0, o temperatura interioar de calcul de &'
o
+ i o temperatur e(terioar de nceput i de sf1rit a
perioadei de nclzire de "'
o
+. 2urata alimentrii cu cldur este e$al cu 33* zile.
Pierderile de cldur anuale pe reeaua termic sunt estimate la "8 4 din cantitatea total de cldur
produs de surs ntr%un an. +onsumul propriu te5nolo$ic de cldur al sursei pe parcursul unui an este
estimat la 3 4 din totalul cantitii de cldur produse de ctre surs n aceast perioad.
6celai standard pentru instalaii de nclzire SR 483 ! "# conine )alorile temperaturilor
e(terioare medii lunare pentru amplasamentul mai sus amintit.
7una 2urata, zile 8emperatura
medie, $rd +
9anuarie 3" % &,*
:ebruarie &8 % ',&
/artie 3" 4,8
6prilie 3' "",3
/ai 3" "3,#
9unie 3' &',&
9ulie 3" &&,'
6u$ust 3" &",&
Septembrie 3' "3,
;ctombrie 3" "',8
<oiembrie 3' *,"
2ecembrie 3" ',&
Rezolvare.

+urba clasat a sarcinii termice la sursa de cldur a unui sistem de alimentare centralizat cu
cldur se construiete pornind de la o serie de elemente caracteristice amplasamentului, $ruprii de
consumatori urbani, tipului i strii te5nice a reelei termice i tipului de surs de cldur.
+urba clasat a sarcinii termice totale la sursa de cldur include consumul net de cldur al $ruprii
de consumatori -nclzire i ap cald., pierderile de cldur aferente transportului i distribuiei i consumul
propriu te5nolo$ic de cldur al sursei. +omponentele enumerate mai sus au caracteristici care impun
$ruparea lor n dou pri distincte. ; prim parte include consumul de cldur pentru nclzirea spaiilor,
care este unul sezonier i prezint un mod de )ariaie specific i diferit de celelalte componente. 6 doua parte
include consumul de cldur pentru prepararea apei calde, pierderile de cldur pe reeaua termic i
consumul propriu te5nolo$ic de cldur al sursei. 8oate aceste componente apar pe ntrea$a durat de
alimentare cu cldur a consumatorilor i prezint n raport cu sursa de cldur un mod de )ariaie similar.
=lementele le$ate de amplasamentul sistemului de alimentare cu cldur sunt >
a. numrul de $rade%zile?
b. durata perioadei de nclzire?
c. temperatura e(terioar minim con)enional de calcul.
=lementele le$ate de $ruparea de consumatori alimentat cu cldur sunt >
a. sarcina termic total ma(im net pentru nclzirea spaiilor?
b. sarcina termic total medie net pentru prepararea apei calde?
c. temperatura interioar de calcul pentru incintele inclzite?
d. temperatura e(terioar la care ncepe i se sf1rete nclzirea.
Pentru reeaua termic prin intermediul creia cldura este transferat de la surs ctre consumatori,
elementul semnificati) este mrimea pierderilor de cldur pe reeaua termic n re$imul nominal de li)rare a
cldurii, e(primat n )aloare absolut sau n )aloare relati).
+onstrucia curbei de sarcin termic la sursa de cldur se face separat pentru cele dou pri
amintite mai sus i apoi se nsumeaz rezultatele astfel obinute.
/rimea consumul de cldur pentru nclzirea spaiilor are o )ariaie n timp le$at de mrimea
temperaturii e(terioare, fie ea momentan sau medie zilnic, care din pcate nu este aceeai de la un an la
altul pentru un amplasament dat. Sin$ura mrime prelucrat sub forma unei medii multianuale disponibil n
prezent i care poate fi $sit n SR 483 ! "# este numrul de $rade%zile. 8rebuie menionat faptul c
msurtorile temperaturii e(terioare efectuate i nre$istrate de 6</ ar putea conduce la o curb clasat a
temperaturii e(terioare, util ntr%o msur mai mare la construcia curbei de sarcin termic pentru
nclzirea spaiilor. 2e asemenea, trebuie menionat faptul c, n ultimii ani, parametrii care caracterizeaz
fenomenele meteorolo$ice i climatolo$ice se abat din ce n ce mai mult de la mediile lor multianuale.
2in acest moti), construcia curbei clasate a sarcinii termice pentru nclzire se obine cu a@utorul
relaiei $enerale a lui Rossander, )alabil pentru orice curb clasat de sarcin. Relaia respecti) include
urmtoarele elemente >
( )
e
i i
i
med
i
i
med
i
i
c
e
c
i
med
i
c
e
c
i
x
e
c
i
i
c
e
c
i
e
c
i
c
i
i
i
x
x
x
x x
e
t t
N
x
t t
t t
x
t t
t t
q
q
x

=

=

min
min
min
"
"
"

Altima relaie este e(presia curbei clasate de sarcin,
i
x
-sarcina termic relati) de nclzire. fiind
funcia iar B -timpul, durata. )ariabila. <umrul de $rade%zile < trebuie corelat cu temperatura interioar de
calcul
c
i
t . 6lte mrimi care apar n relaiile de mai sus sunt temperatura e(terioar minim con)enional de
calcul
c
e
t , temperatura e(terioar de ncepere i de nc5eiere a perioadei de nclzire
x
e
t , durata perioadei de
nclzire
i

i sarcina termic ma(im absolut -de calcul. pentru nclzirea spaiilor


ma(
i
c
i
q q = .
Suma restului componentelor sarcinii termice totale la sursa de cldur se consider pentru
simplificare a a)ea forma unui trapez, adic a)1nd o )ariaie linear descresctoare n timp, de la ' = p1n
la
ac
=
. 8ermenul
ac

reprezint durata alimentrii cu cldur sub form de ap cald, care este i durata
alimentrii cu cldur de orice fel a consumatorilor. 2ac suma respecti) se noteaz
r
q , atunci >

( )
f
q
q
q
q
q
q
f
q
q
q q
q
q q
q q q q q
med
r
r
med
r
r
med
r
r
med
r
r
r r med
r
ac
ac
r r
r cp rt
med
ac r
= =

=
= =
+
=

+ = + + =
& & " "
* , " ... &* , "
&
ma( ma( min
ma(
min ma(
min ma(
min

+u aceste notaii, e(presia restului componentelor sarcinii termice la sursa de cldur este >
( )
ac
med
r
r
f f
q
q

= " &
2urata alimentrii cu cldur a consumatorilor este >
zile
ac
33* =
+ele dou curbe clasate se nsumeaz pe ordonat i rezult curba clasat a sarcinii termice totale la
sursa de cldur a sistemului >
( )
s r
c
i i r i s
q q q x q q q = + = + =
8rebuie precizat faptul c C
i
D ' numai pentru B E B
i
. Pentru B F B
i
sarcina termic de nclzire C
i
G '.
Prin urmare, pentru perioada B
ac
F B F B
i
sarcina termic la surs include numai pe C
r
. 9nte$rarea sarcinii
termice sum C
s
astfel e(primat nu se poate rezol)a analitic. 2in acest moti), curba sum este definit cu
a@utorul a "3 puncte, notate de la " la "3. +alculul ordonatei fiecrui punct se face n funcie de )aloarea
corespunztoare pe abscis, care este aleas arbitrar.
4'4 , '
4" , '
&83 , '
333 , "
min
=
=
=
=
e
x
x
f
med
i
i

Pentru a atin$e inta pierderilor de cldur anuale pe reeaua termic de "8 4 din cantitatea total de
cldur produs de surs ntr%un an, se ale$e )aloarea >
MW q
med
r
"* =

Hn tabelul urmtor sunt prezentate mrimile care definesc curba clasat a sarcinii termice, amintite
mai sus, precum i cantitatea de cldur care ar putea fi produs prin co$enerare, dac capacitatea de
producere a cldurii n baz ar fi e$al cu ordonata punctului respecti), notat
an
cg
Q
.
Punctul B, zile
i
q
, /0
r
q , /0
s
q
, /0
an
cg
Q
, ,05
" ' 8',' &',' "'',' &3,
& "' 3",8 ",# 8",3 &",#
3 &' *3,' ",4 #*,4 &8,*
4 4' 48,& "8, 3#," &83,*
* 3' 4&,3 "8,4 3', &#3,"
3 8' 38,' "#,8 **,8 &3#,4
# "'' 34,' "#,3 *",& &*#,3
8 "&' 3',* "3,# 4#,& &43,
"3* &8," "3,3 44,4 &38,3
"' "4* &3,* "3,' 4&,3 &3&,&
"" "** &*," "*,8 4',8 &&3,'
"& "3* &3,# "*,* 3,& &",3
"3 "#" &&, "*,3 38,& &"*,3
"4 "#" ' "*,3 "*,3 "&",8
"* 33* ' "',' "',' 8#,3
"3 33* ' ' ' '
+onsumul propriu te5nolo$ic anual de cldur al sursei s%a ales 3 4 din cantitatea total de cldur
produs ntr%un an. Pentru partea care include sarcina termic de nclzire, nlocuirea unei curbe continue cu
o linie fr1nt duce la o uoar ma@orare a ariei suprafeei cuprinse ntre a(ele de coordonate i curba clasat
cu circa ',4 ! ',* 4. 6stfel, aria suprafeei mr$inite de a(ele de coordonate i de curba clasat de sarcin
termic se calculeaz pornind de la relaiile analitice prezentate mai sus astfel >
GWh q q x Q
ac
med
r i
c
i
med
i
an
p
# , && = + =

:a de )aloarea de &3, ,05, eroarea este de ",& ,05, adic circa ',4" 4 din cantitatea total de
cldur sau ',#* 4 din cantitatea de cldur necesar pentru nclzirea spaiilor.
+urba clasat astfel definit trebuie prelucrat pentru stabilirea tuturor caracteristicilor sale utile
pentru calculul ener$iilor produse i consumate de sursa de cldur care o acoper. /rimile caracteristice
sunt urmtoarele >
a. aria suprafaei totale aflat ntre a(ele de coordonate i curba de sarcin?
b. aria suprafaei aflate ntre a(ele de coordonate, curba de sarcin i ordonata fiecruia dintre cele "3 puncte?
c.)alorile caracteristice ale sarcinii termice -media anual, media pe perioada iernii i media pe perioada
)erii.?
d.$radul mediu anual de ncrcare a capacitii de producere a cldurii disponibile n baz, e(primat prin
intermediul ordonatei fiecruia dintre cele "3 puncte care alctuiesc construcia curbei de sarcin.
+oeficientul nominal de co$enerare se definete ca fiind raportul ntre ordonata unui punct oarecare
i ordonata punctului ". =l este deci o mrime asociat ordonatei acelui punct, care semnific capacitatea de
producere a cldurii instalat i disponibil n baz.
6ria suprafaei totale mr$inite de cele dou a(e de coordonate i de curba de sarcin, care constitue
cantitatea total anual de cldur care trebuie produs de sursa de cldur, este e$al cu &3, ,05.
Ialoarea medie anual a sarcinii termice este de 33,4 /0, )aloarea medie pe perioada iernii este de *3,*
/0 iar )aloarea medie pe perioada )erii este de "&,33 /0. 2urata iernii, e$al cu abscisa punctului "3, este
de "#" zile -4"'4 ore. iar durata )erii este de "4 de zile -43*3 ore..
2in cantitatea total de cldur produs, numai o parte reprezint cldura facturabil la consumator.
Restul const din consumul propriu de cldur al sursei i din pierderile de cldur pe reeaua termic.
6ria suprafaei aflate ntre a(ele de coordonate, curba clasat i o linie orizontal a)1nd ordonata
unuia dintre cele "3 puncte constitue cantitatea anual de cldur pe care o poate produce instalaia de baz
n re$im de co$enerare, dac capacitatea de producere a cldurii instalate i disponibile n baz este e$al cu
ordonata punctului respecti). /rimea cantitii respecti)e de cldur este prezentat n coloana a patra a
tabelului de mai sus. Hmprind aceast mrime la aria suprafeei totale -&3, ,05. rezult coeficientul
anual de co$enerare corespunztor ordonatei punctului respecti). Hmprind cantitatea anual de cldur pe
care o poate produce instalaia de baz la cantitatea de cldur pe care instalaia de baz ar putea s o
produc dac ar fi ncrcat n mod continuu i constant la sarcina nominal tot anul -calculat ca produsul
ntre ordonata punctului respecti) i durata anului, e$al cu 8#3' ore., se obtine $radul mediu anual de
ncrcare al capacitii de producere a cldurii instalate i disponibile n baz. Spre e(emplu, pentru o
capacitate de producere a cldurii instalat n baz e$al cu 4',8 /0 corespunz1nd ordonatei punctului "",
coeficientul nominal de co$enerare, coeficientul anual de co$enerare i $radul mediu anual de ncrcare a
capacitii de producere a cldurii instalate n baz se calculeaz cu relaiile >
33& , '
8#3' 8 , 4'
"''' &&3
#3 , '
, &3
&&3
4'8 , '
"''
8 , 4'
=

=
= =
= =
mda
t
a
n
z


2ac capacitatea de producie a cldurii instalat n baz nu este ri$uros e$al cu ordonata unuia
dintre cele "3 puncte, atunci ea se situeaz ntre ordonatele a dou puncte consecuti)e. Hn acest caz, pentru
calculul cantitii de cldur care poate fi produs n re$im de co$enerare se face interpolare linear ntre
coordonatele acestor puncte.
8emperaturile medii n perioada iernii, n perioada )erii i pe durata unui an ntre$ sunt >
grdC t
grdC t
grdC t
mda
e
mdv
e
mdi
e
3 , "'
# , "#
3 , &
=
=
=

APLICAIA 2.
Enun.
+entrala de co$enerare -+=8. este alctuit dintr%un ansamblu 98, J R+ a)1nd rolul de instalaie de
baz i mai multe cazane de ap fierbinte -+6:. a)1nd rolul de instalaie de )1rf. =a acoper o curb de
sarcin a)nd )aloarea ma(im e$al cu "'' /0, durata de alimentare e$al cu 33* zile i cantitatea total
de cldur produs e$al cu 33#,' ,05.
Puterea electric nominal a turboa$re$atului este de 3& /0, randamentul nominal de producere a
ener$iei electrice la borne este e$al cu 38 4, iar puterea termic nominal care poate fi recuperat n re$im
de co$enerare ma(im este de 3 /0. +apacitatea instalat -nominal. de producere a cldurii n baz este
deci e$al cu 3 /0, ei corespunz1ndu%i pe curba de sarcin o cantitate ma(im de cldur care poate fi
produs n co$enerare e$al cu &4#," ,05. +apacitatea instalat de producere a cldurii n )rf este e$al cu
8# /0, constnd n 3 +6: a cte & /0 fiecare. Randamentul mediu anual al instalaiei de )rf se consider
e$al cu 88 4.
+onsumurile proprii te5nolo$ice anuale de ener$ie electric i termic ale +=8 sunt e$ale cu 3 4 i
respecti) cu &,* 4 din cantitile respecti)e de ener$ie produse. Produsul ntre randamentul mecanic nominal
al turbinei cu $aze i randamentul nominal al $eneratorului electric se )a considera e$al cu ',3 iar
randamentul camerei de ardere a 98, se consider e$al cu ',8*.
9nstalaia de baz -98, J R+. funcioneaz n re$im termic, care n acest caz este sinonim cu re$imul
de co$enerare pur. Hn acest re$im, sarcina electric este strict proporional cu sarcina termic n baz.
S se calculeze >
". indicele de co$enerare nominal real?
&. $radul de recuperare pentru sarcina nominal a 98,?
3. tipul i mrimea capacitii de producere a ener$iei de rezer) instalate n +=8?
4. ener$ia electric i ener$ia termic produse i li)rate anual la $ard?
*. consumul anual de ener$ie primar al +=8?
3. randamentul $lobal brut i randamentul $lobal net al +=8?
#. economia de ener$ie primar realizat prin producerea combinat a ener$iei electrice i termice n SP+ n
comparaie cu producerea separat a ener$iei electrice ntr%o +8= al crei randament $lobal net este e$al cu
4* 4 i a ener$iei termice ntr%o +8 al crei randament $lobal net este e$al cu ' 4.
Rezolvare.
Hn cazul n care forma personalizat sau indi)idualizat a caracteristicii ener$etice a instalaiei de
baz nu este disponibil, se recur$e la o )ariant mai $eneral dar la fel de util. 6ceast )ariant este
alctuit din urmtoarele relaii >
en
e
e
e
e
cgn
cg
e
e
en
e
P
P
z
c c c c
c z c
z
y
y
c z c
z
=
= + = +
+
=
+
=
"
4 3 & "
4 3
& "

6tunci c1nd nu se cunoate dec1t tipul instalaiei de baz -98, sau /69., se poate considera cu
apro(imaie c c
"
G c
3
i respecti) c
&
G c
4
. 2e re$ul, sarcina electric relati) z
e
nu se cunoate dec1t n cazul
n care instalaia de baz funcioneaz dup $raficul electric. Hn cazul n care ea funcioneaz dup $raficul
termic, adic sarcina electric este determinat de sarcina termic n co$enerare, relaiile caracteristicii
ener$etice $enerale se adapteaz la aceast situaie i sunt e(primate n funcie de sarcina termic relati) z
t
>
y
t
t
cgn
cg
t
t
en
e
cgn
cg
t
f
z c
c z
y
y
f
z c
c z
Q
Q
z
=

=
=

=
=
3
4
"
&


Pentru )alorile medii anuale ale randamentului de producere a ener$iei electrice i indicelui de
co$enerare, sarcina termic relati) este e$al cu $radul mediu de ncrcare a capacitii de producere a
cldurii instalate n baz. +onsumul nominal de ener$ie primar al 98, se obine din relaia de definiie a
randamentului nominal de producere a ener$iei electrice la borne >
MW
P
Q
en
en
Bbn
& , 84
38 , '
3&
= = =

9ndicele de co$enerare nominal realizat de ansamblul 98, J R+ se deduce n acelai fel, utiliznd
relaia sa de definiie >
8&" . '
3
3&
= = = =
cgn
en
cgn
cgn
cgn
Q
P
Q
P
y
Hn relaia de mai sus K
c$n
este puterea termic nominal -ma(im. produs n re$im de co$enerare
-recuperat din $azele de ardere e)acuate din turbin i destinat alimentrii consumatorului de cldur..
,radul nominal de recuperare a cldurii e)acuate din ciclul termic al 98, se calculeaz cu relaia >
#83 , '
3 , '
"
38 , '
8* , '
"
8&" , '
"
"
" "
=

=
gn mn en
CA
cgn
Rn
y
x

Hn relaia de mai sus, L


+6
reprezint randamentul camerei de ardere a 98, n re$imul nominal de
funcionare iar L
mn
L
$n
este produsul ntre randamentul mecanic nominal i randamentul nominal al
$eneratorului electric.
2atorit faptului c centrala electric de termoficare -+=8. este interconectat pe parte electric n
sistemul electroener$etic naional, e)entuala capacitate de rezer) instalat este o capacitate de producere a
cldurii. 2e re$ul, capacitatea de rezer) de producere a cldurii se instaleaz n )1rf. Hn acest caz,
capacitatea total instalat de producere a cldurii -baz plus )arf. este e$al cu 3 J 8# G "&3 /0. +ererea
ma(im de cldur fiind e$al cu "'' /0, capacitatea instalat suplimentar pentru rezer) este e$al cu cel
puin &3 /0.
2in enun rezult c, pentru o capacitate instalat n baz de 3 /0, cantitatea total de cldur pe
care o poate produce instalaia de baz pe parcursul unui an este de &4#," ,05. +antitatea total anual de
cldur pe care centrala trebuie s o produc n baz i n )1rf este de 33# ,05, ceea ce nseamn c numai
n )1rf trebuie produs cantitatea de 8, ,05. <ot1nd cantitatea anual de cldur care trebuie li)rat la
$ardul centralei cu K, cantitatea de ener$ie termic produs n central cu K
p
i consumul propriu te5nolo$ic
de ener$ie termic al +=8 cu K
cp
, rezult >
( ) an GWh q Q Q Q Q
cp
an
p
an
cp
an
p
an
M 3 , 3&8 33# #* , ' " = = = =
,radul mediu de ncrcare a capacitii de producere a cldurii instalat n baz i factorul de corecie f se
calculeaz cu relaiile >
34" , '
#3# , '
88 , '
#&3 , '
& , &8
#3 , 8
" , &4#
= =
= =
= = =
= = =
= = =
en
mda
e
cgn
mda
cg
y
t
cgn
mda
cg
b
ac
an
cg mda
cg
f
y f y
f f f
z
Q
Q
MW
Q
Q


=ner$ia electric produs de ctre +=8 ntr%un an este proporional cu sarcina termic medie anual n baz,
notat >
( ) . M "8 , "#" " , "8& 4 , ' "
M " , "8&
# , &'
an GWh e
an GWh P
MW Q y P
cp
an
p
an
cp
an
p
an
ac
mda
e
an
p
mda
cg
mda
cg
mda
e
= = = =
= =
= =

Hn relaia de mai sus B


ac
este durata anual a alimentrii cu cldur, e$al cu 8#3' oreMan,
mda
e
P este puterea
electric medie anual produs la borne,
an
p

este ener$ia electric produs la borne,


an

este ener$ia
electric li)rat la $ard iar
an
cp

este consumul propriu te5nolo$ic de ener$ie electric al +=8.


+onsumul de ener$ie primar al instalaiei de baz mediu anual i consumul anual de ener$ie primar rezult
din relaiile >
. M * , *33
, 3'
an GWh Q Q
MW
P
Q
ac
mda
Bb
an
Bb
mda
e
mda
e mda
Bb
= =
= =

+onsumul anual de ener$ie primar al instalaiei de )arf i consumul total de ener$ie primar al SP+ sunt
obinute din relaiile >
. M # , 33*
M & , "'&
88 , '
, 8
an GWh Q Q Q
an GWh
Q
Q
an
Bv
an
Bb
an
B
!
an
v an
Bv
= + =
= = =

Randamentul $lobal brut i respecti) randamentul $lobal net al +=8 se obin din relaiile >
. #83 , '
8"# , '
=
+
=
=
+
=
an
B
an an
net
gl
an
B
an
p
an
p
br
gl
Q
Q
Q
Q

Pentru calculul economiei de ener$ie primar realizat de SP+ prin producerea combinat a ener$iei
electrice i termice n raport cu producerea separat a ener$iei electrice ntr%o +8= i a ener$iei termice ntr%o
+8 trebuie cunoscute consumurile anuale de ener$ie primar ale +8= i +8, care se obin cu relaiile >
. M " , 33*
, '
3 , 3&8
M 4 , 38'
4* , '
& , "#"
an GWh
Q
Q
an GWh

Q
C"
gl
an
C"
B
C"
gl
an
C"
B
= = =
= = =


=conomia de ener$ie primar n )aloare absolut i cea n )aloare relati) se obin din relaiile de
principiu >
. 334 , '
M 8 , "'
=

=
= + =
Q
Q
q
an GWh Q Q Q Q
an
B an
B
an
B
C"
B
C"
B
an
B
;bser)aie > +onsumurile proprii te5nolo$ice ale +8= i +8 sunt incluse n mrimea dat n enun a
randamentului $lobal net al fiecreia dintre ele.

APLICAIA 3.
Enun.

6ceeai central de co$enerare din aplicaia & acoper aceeai curb de sarcin termic. 2iferena
const n faptul c instalaia de baz funcioneaz de aceast dat n re$im electric, adic puterea produs la
borne de 98, este constant tot timpul anului i e$al cu puterea nominal. =ste e)ident c ener$ia electric
astfel produs ntr%un an este rezultatul unui compromis, o parte din ea fiind efectul co$enerrii iar restul
fiind efectul mono$enerrii.
S se calculeze >
". ener$ia electric i ener$ia termic produse i li)rate anual la $ard?
&. consumul anual de ener$ie primar al +=8?
3. randamentul $lobal brut i randamentul $lobal net al +=8?
4. economia de ener$ie primar realizat prin producerea combinat a ener$iei electrice i termice n SP+ n
comparaie cu producerea separat a ener$iei electrice ntr%o +8= al crei randament $lobal net este e$al cu
4* 4 i a ener$iei termice ntr%o +8 al crei randament $lobal net este e$al cu ' 4.
Rezolvare.
Se consider caracteristica ener$etic $eneral n care c
"
G c
3
G ',# i respecti) c
&
G c
4
G ',&". 6a
cum se arta n problema precedent, sarcina electric relati) z
e
nu se cunoate dec1t n cazul n care
instalaia de baz funcioneaz dup $rafic electric. 6ceasta este situaia n cazul de fa n care instalaia de
baz este ncrcat la sarcina ma(im tot timpul anului. 2ac z
e
G ", rezult c >
" = = = =
y
cgn
cg
en
e
f f
y
y


Ialorile medii anuale ale randamentului de producere a ener$iei electrice i indicelui de co$enerare )or fi n
acest caz e$ale cu )alorile lor nominale, c5iar dac sarcina termic relati) este subunitar. <ot1nd cantitatea
anual de cldur care trebuie li)rat la $ardul centralei cu K, cantitatea de ener$ie termic produs n
central cu K
p
i consumul propriu te5nolo$ic de ener$ie termic al +=8 cu K
cp
, rezult >
an GWh Q Q Q
an
cp
an
p
an
M 3 , 3&8 = =
=ner$ia electric produs i ener$ia electric li)rat la $ard de ctre +=8 ntr%un an se determin cu relaiile >
. M * , &33
M 3 , &8'
an GWh
an GWh P
an
cp
an
p
an
ac en
an
p
= =
= =
Hn relaia de mai sus B
ac
este durata anual a alimentrii cu cldur, e$al cu 8#3' oreMan, =
p
este ener$ia
electric produs la borne, = este ener$ia electric li)rat la $ard iar =
cp
este consumul propriu te5nolo$ic de
ener$ie electric al +=8. +onsumul de ener$ie primar al instalaiei de baz mediu anual i consumul anual
de ener$ie primar rezult din relaiile >
. M # , #3# an GWh
P
Q Q
en
ac en
ac
n
Bb
an
Bb
=

= =

+oeficientul anual de co$enerare este e$al cu ',338. +onsumul anual de ener$ie primar al instalaiei de )arf
i consumul total de ener$ie primar al SP+ sunt obinute din relaiile >
. M , 83
M & , "'&
an GWh Q Q Q
an GWh
Q
Q
an
Bv
an
Bb
an
B
!
an
! an
Bv
= + =
= =

Randamentul $lobal brut i respecti) randamentul $lobal net al +=8 se obin din relaiile >
#'* , '
#3* , '
=
+
=
=
+
=
an
B
an an
net
gl
an
B
an
p
an
p
br
gl
Q
Q
Q
Q

Pentru calculul economiei de ener$ie primar realizat de SP+ prin producerea combinat a ener$iei electrice
i termice n raport cu producerea separat a ener$iei electrice ntr%o +8= i a ener$iei termice ntr%o +8
trebuie cunoscute consumurile anuale de ener$ie primar ale +8= i +8, care se obin cu relaiile >
an GWh
Q
Q Q Q
C"
gn
an
C"
gn
an
C"
B
C"
B
sep
B
M 3 , *' = + = + =


=conomia de ener$ie primar n )aloare absolut i cea n )aloare relati) se obin din relaiile de
principiu >
. 33# , '
M # , ""'
=

=
= + =
Q
Q
q
an GWh Q Q Q Q
an
B an
B
an
B
C"
B
C"
B
an
B
;bser)aie > +onsumurile proprii te5nolo$ice ale +8= i +8 sunt incluse n mrimea dat n enun a
randamentului $lobal net al fiecreia dintre ele.

APLICATIA 4.
Enun.
; instalaie de turbin cu $aze -98,. a)1nd puterea electric nominal e$al cu "& /0 utilizat ntr%
o sc5em de co$enerare este cuplat cu un cazan recuperator cu ardere suplimentar -+R6S.. +ombustibilul
utilizat la camera de ardere a 98, este $azul natural, a)1nd urmtoarele caracteristici >
a. puterea calorific inferioar 33 /NMmcn?
b. )olumul specific teoretic de aer de ardere ,# mcnMmcn?
c. )olumul specific teoretic de $aze de ardere "',# mcnMmcn.
+iclul termodinamic al 98, este caracterizat de urmtoarele temperaturi n punctele caracteristice >
a. temperatura aerului aspirat de compresor "'
o
+?
b. temperatura aerului refulat de compresor 4''
o
+?
c. temperatura $azelor de ardere la intrarea n turbin "'''
o
+?
d. temperatura $azelor de ardere la ieirea din turbin *3'
o
+.
Hn re$imul nominal de funcionare -98, fiind ncrcat la sarcina electric nominal. i fr ardere
suplimentar, temperatura $azelor de ardere la ieirea din +R6S este de "'*
o
+. +R6S produce ap
fierbinte, temperatura cu care intr a$entul termic secundar la sarcina termic nominal fiind e$al cu #*
o
+.
+ompoziia aerului se consider a fi #8,* 4 azot, &',* 4 o(i$en i " 4 )apori de ap. +ompoziia
$azelor de ardere teoretice se consider a fi #" 4 azot, " 4 )apori de ap i "' 4 bio(id de carbon.
Produsul ntre randamentul mecanic nominal i randamentul nominal al $eneratorului electric
antrenat este estimat la 3 4. Randamentul procesului de ardere din camera de ardere a 98, i din +R6S se
consider e$al cu 4.
S se calculeze randamentul arderii suplimentare.
Rezolvare.
Punctele caracteristice ale instalaiei 98,J+R6S se noteaz n felul urmtor >
". aspiraia aerului n compresor?
&. refularea aerului din compresor i intrarea n camera de ardere?
3. ieirea $azelor din camera de ardere i intrarea lor n turbin?
4. ieirea $azelor de ardere din turbin i intrarea n instalaia de ardere suplimentar?
*. ieirea $azelor de ardere din instalaia de ardere suplimentar i intrarea n +R6S?
3. ieirea $azelor de ardere din +R6S.
2in cele prezentate mai sus reiese c arderea suplimentar este practicat o sin$ur dat i este
amplasat pe flu(ul $azelor de ardere nainte de intrarea acestora n zona sc5imbtoare de cldur a +R6S.
Hntr%o prim etap trebuie determinate debitul i compoziia $azelor de ardere care ies din turbin n re$imul
nominal. 6)1nd n )edere e(cesul de aer e(istent n $azele de ardere, acestea pot fi considerate un amestec de
aer de ardere n e(ces i de $aze de ardere teoretice. +ompoziia $azelor de ardere este e(primat cu a@utorul
coeficientului de e(ces de aer O, care rezult din relaia >

( )
( )
&3 , 3
, '
& & 3 3
3 3 3
=


=
t c t c v
t c v c v Q
a a
#
a
a
#
a g
#
g
i
i

Hn relaia de mai sus


i
i
Q
este puterea calorific inferioar a $azului natural, e(primat n /NMmcn,
#
g
v
este
)olumul specific teoretic de $aze de ardere, e(primat n metrii cubi normali -mcn. de $aze de ardere pentru
un metru cub normal de combustibil,
#
a
v
este )olumul specific teoretic de aer de ardere, e(primat n metrii
cubi normali de aer de ardere pentru un metru cub normal de combustibil,
g$
c
este cldura specific medie a
$azelor de ardere n punctul P, e(primat n PNMmcnQ,
a$
c
este cldura specific medie a aerului n punctul
P, e(primat n PNMmcnQ iar t
P
este temperatura n punctul P G " ...3, e(primat n $rade +elsius.
+ldurile specifice medii se calculeaz n funcie de temperatur i de compoziia aerului i $azelor de
ardere. Rezultatul este prezentat n tabelul de mai @os >
8emperatur -
o
+. +ldur specific
medie $aze
+ldur specific
medie aer
' ",333 ",&
"'' ",33# ",3''
3'' ",4"' ",3&3
*'' ",44# ",348
#'' ",48* ",3##
'' ",*&3 ",4'4
""'' ",**# ",4&
7ucrul mecanic consumat de compresor, lucrul mecanic produs de turbin i diferena lor sunt date
de relaiile >
( )
( ) ( ) ( )
mcn M% l l l
mcn M% t c t c v t c t c v l
mcn M% t c t c v l
C "
a a
#
a g g
#
g "
a a
#
a C
M 3 , "&
M , &8 "
M 3 , "3
4 4 3 3 4 4 3 3
" " & &
= =
= + =
= =


2ebitul de combustibil la camera de ardere a 98, este dat de relaia >
s mcn
l
P
B
gn mn
en
CA
M ' , "
, '
=

=

Prin urmare, puterea calorific intrat cu combustibilul n conturul de bilan al 98, este de circa 33
/0. Hn absena arderii suplimentare -n re$im de recuperare pur i total., cldura preluat de ctre a$entul
termic secundar n cazanul recuperator este cldur produs n co$enerare >
( ) [ ]
( ) [ ]
MW Q & & Q
MW t c v c v B &
MW t c v c v B &
#
CR
# #
cg
a
#
a g
#
g CA
#
a
#
a g
#
g CA
#
"
* , 4 "
# , &3 "
3 4
3 3 3 3
4 4 4 4
= =
= + =
= + =

Hn relaiile de mai sus


#
$
& este entalpia absolut a $azelor de ardere n absena arderii suplimentare n
punctul P G 4, *, 3. Pierderea de cldur a +R6S prin perei n re$imul fr ardere suplimentar, notat
#
CR
Q , este estimat la ',&& /0. Re$imul fr ardere suplimentar este caracterizat prin relaia >
4 *
t t =
Hn cazul n care se recur$e la arderea suplimentar, temperatura n punctul * )a fi strict mai mare dec1t *3'
o
+. Presupun1nd c aceasta atin$e )aloarea de 8#'
o
+, combustibilul consumat n acest scop este dat de
relaia >
( ) [ ] ( ) [ ]
( )
* , '
, '
" "
* * *
4 4 4 * * *
=

+ +
= =
t c v c v Q
t c v c v t c v c v
B
B
z
a
#
a g
#
g
i
i
a
#
a g
#
g a
#
a g
#
g
CA
A'


8emperatura n punctul 3 se modific n cazul recur$erii la arderea suplimentar datorit creterii
temperaturii $azelor la intrarea n zona de sc5imb de cldur a +R6S. Hn ipoteza c eficiena -R. suprafeei
de sc5imb de cldur rm1ne aceeai, temperatura n punctul 3 crete de la "'* la "&#,*
o
+.
Hn aceste condiii, cantitatea de cldur preluat de ctre a$entul termic secundar -apa fierbinte. )a fi dat de
relaiile >
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ]
MW Q & & Q
MW t c v z c v z B &
MW t c v z c v z B &
z
CR
# z
a
#
a g
#
g CA
z
a
#
a g
#
g CA
z
8 , 3*
3 , * " "
#* , 4" " "
3 *
3 3 3 3
* * * *
= =
= + + =
= + + =


Hn relaiile de mai sus
z
$
& este entalpia absolut a $azelor de ardere dup arderea suplimentar n punctul P
G *, 3. Pierderea de cldur a +R6S prin perei n re$imul cu ardere suplimentar, notat
z
CR
Q , este
estimat la ',3* /0. Hn aceste condiii, randamentul ener$etic al procedeului arderii suplimentare este dat de
relaia >
3 , ' =

=
i
i A'
cg
A'
Q B
Q Q

<umrtorul relaiei de mai sus constitue efectul util net al arderii suplimentare iar numitorul
constitue efectul consumat.
APLICAIA 5
Enun.
; central electric de co$enerare care alimenteaz o $rupare de consumatori urbani este alctuit
dintr%un sin$ur $rup ener$etic de co$enerare cu abur, care constitue instalaia de baz i mai multe cazane de
ap fierbinte, care constitue instalaia de )1rf. ,rupul de co$enerare cu abur include un cazan de abur
ener$etic, o turbin cu abur cu condensaie i priz re$labil urban fr supra1nclzire intermediar i
ane(ele lor. :iind )orba de un sin$ur cazan i o sin$ur turbin, le$tura cazan%turbin este de tip bloc.
Sarcina termic ma(im pe care centrala trebuie s o produc este e$al cu &*' /0, durata de
alimentare cu cldur este de 33* zile, iar cantitatea total de cldur produs de central este e$al cu 84&,*
,05.
Randamentul ener$etic mediu al cazanului de abur se consider e$al cu '.8* iar randamentul
ener$etic mediu al cazanelor de ap fierbinte n funciune se consider e$al cu ',88. Randamentul $lobal net
al +8= este e$al cu ',4* iar randamentul $lobal net al +8 este e$al cu ',.
Se cere s se calculeze mrimile semnificati)e i indicatorii de performan ener$etic pentru o
durat de un an, n ipoteza c instalaia de baz este ncrcat dup $rafic termic, adic ncrcarea termic la
condensatorul turbinei cu abur este e$al cu cea minim pe ntre$ parcursul anului.
Rezolvare.
:uncionarea unui $rup de co$enerare cu abur alctuit dintr%un cazan de abur ener$etic, o turbin de
co$enerare cu abur cu condensaie i o priz re$labil urban i ane(ele lor poate fi modelat prin
intermediul caracteristicii ener$etice particulare. 6ceasta este prin urmare un model matematic sau $rafic
simplificat al $rupului i are de re$ul urmtoarea form >
' "
"
' "
'
B cz
CA
Bb
cd cg e
cd cd cg cg e
Q Q a
Q
Q
Q Q P Q Q
Q a Q a P P
+ = =
+ + + =
+ = +

Hn relaiile de mai sus, P


'
i K
'
sunt dou mrimi dimensionale, a
c$
i a
cd
sunt coeficieni numerici
adimensionali, K
c$

este sarcina termic e(tras la priza re$labil, P
e

este puterea electric produs de turbin,
K
cd
este sarcina termic la condensator, K
"
este puterea termic preluat n cazanul de abur de ctre aburul
)iu care intr n turbin, K
Bb
este consumul instantaneu de ener$ie primar al instalaiei de baz, e$al cu
produsul ntre debitul masic de combustibil la cazanul de abur i puterea sa calorific iar L
+6=
este
randamentul cazanului de abur ener$etic.
2up cum se poate obser)a, funcionarea cazanului de abur ener$etic la sarcini termice diferite de
sarcina nominal poate fi descris la r1ndul ei de o caracteristic ener$etic specific acestui tip de a$re$at,
n care K
B;
este o mrime dimensional care semnific consumul de mers n $ol al cazanului iar a
cz
este un
coeficient adimensional. 8oate constantele, dimensionale sau adimensionale, depind de presiunea la priza
re$labil, presiunea la condensator, parametrii aburului )iu, starea -inte$ritatea. sc5emei de pre1nclzire
re$enerati), calitatea e(ploatrii, etc.
8oate mrimile de tip P i K, fie ele )ariabile sau constante, sunt de re$ul e(primate n /0.
Hn cazul turbinelor de co$enerare cu condensaie i priz re$labil se pune problema separrii
efectelor utile ale celor dou moduri de $enerare. +alculul puterii produse prin co$enerarea i respecti) al
puterii produse prin mono$enerare sau nonco$enerare numai pe baza caracteristicii ener$etice nu este posibil
datorit faptului c pierderile ener$etice ale turbo$eneratorului au un caracter $lobal -depind fie de debitul
total de abur, fie de puterea electric total produs la borne, etc.. Spre e(emplu, mrimea randamentului
intern ale fiecrei poriuni de turbin cuprinse ntre dou puncte de presiune fi( depinde de debitul total de
abur care circul prin poriunea respecti). =senial este faptul c nu putem determina indicele de co$enerare
cu a@utorul caracteristicii ener$etice.
Separarea efectelor ar presupune o ipotez plauzibil pri)ind modul n care consumul de mers n $ol
se repartizeaz ntre cele dou efecte. Hn acest caz, puterea produs prin co$enerare i respecti) puterea
produs prin mono$enerare s%ar putea calcula separat, cu a@utorul c1te unei e(presii. +ondiia ar fi ca prin
nsumarea celor dou e(presii s se obin e(presia puterii totale produse de turbina cu abur.
2eza)anta@ul )ariantei de caracteristic ener$etic propus mai sus const n faptul c restriciile sau
limitrile impuse de constructor sunt e(primate sub forma unor debite de abur ma(ime sau minime care intr
sau ies din anumite poriuni de turbin. Proporionalitatea ntre debitele de abur i coninutul lor util de
cldur nu este perfect, deoarece entalpiile aburului care iese din turbin depind i ele de ncrcare.
8rebuie totui menionat faptul c i )arianta de caracteristica ener$etic care include debite de abur are un
deza)anta@. 6cesta este le$at de e(primarea coninutului de cldur al debitelor respecti)e, care nu face
obiectul modelrii.
Restriciile impuse funcionrii unui $rup ener$etic care include o turbin cu abur cu condensaie i
priz re$labil, cu sau fr supra1nclzire intermediar, sunt de re$ul e(primate astfel >

ma(
" "
min
"
ma(
ma( min
'
Q Q Q
Q Q
Q Q Q
cg cg
cd cd cdHn cazul $rupului cazan ! turbin cu abur instalat n centrala care face obiectul acestei aplicaii,
restriciile sunt urmtoarele >
MW Q
MW Q
MW Q
MW Q
cg
cd
cd
'
""'
8#

min
"
ma(
ma(
min
=
=
=
=

Ialorile medii anuale ale coeficienilor dimensionali i adimensionali ai caracteristicii sunt >
4#* , '
3#* , '
3
"'
'
'
=
=
=
=
cg
cd
a
a
MW P
MW Q
8rebuie subliniat faptul c )alorile de mai sus sunt )alori medii anuale, corespunztoare unui re$im
de temperatur mediu anual. =le pot diferi de la un sezon la altul sau de la un re$im de temperatur la altul n
cazul n care se adopt un model de calcul cu mai multe re$imuri medii pentru perioada unui ciclu de
funcionare, e$al cu un an calendaristic. 2e re$ul, n calculele in$inereti aceste re$imuri sunt cel mult
dou, unul pentru iarn i cellalt pentru )ar.
An astfel de $rup ener$etic are trei re$imuri caracteristice i anume co$enerare ma(im, condensaie
pur i putere ma(im. Re$imul de co$enerare ma(im se caracterizeaz prin urmtoarele elemente >
ma(
" "
min
ma(
Q Q
Q Q
Q Q
cd cd
cg cg
=
=
=

Re$imul de condensaie pur este caracterizat prin >
ma(
" "
ma(
'
Q Q
Q
Q Q
cg
cd cd

=
=
Re$imul de putere ma(im este la r1ndul su caracterizat prin urmtoarele elemente >
ma(
" "
ma(
Q Q
Q Q
cd cd
=
=
,rupurile ener$etice cu turbin cu abur cu condensaie i priz re$labil pot a)ea re$imul de putere
ma(im identic cu re$imul de condensaie pur sau nu, n funcie de modul n care a fost dimensionat partea
de @oas presiune a turbinei -poriunea cuprins ntre priza re$labil i e)acuarea spre condensator.. 6cest
lucru poate fi pus uor n e)iden n felul urmtor. Pentru re$imul de co$enerare ma(im se calculeaz >
MW Q Q P Q Q
MW P Q a Q a P
cd cg
cgm
e
cd cd cg cg
cgm
e
3 , "8" ""' 3 , *& "'
3 , *& 3 3#* , ' ""' 4#* , '
min ma(
'
ma(
"
'
min ma(
= + + + = + + + =
= + = + =
6celeai mrimi se calculeaz pentru re$imul de condensaie pur >
MW Q P Q Q
MW P Q a P
cd
cdm
e
cd
cd cd
cdm
e
# , "4 8# # , *& "'
# , *& 3 8# 3#* , '
ma(
' "
'
ma(
= + + = + + =
= = =
2ac
ma(
" "
Q Q
cd
< atunci turbina are trei re$imuri diferite. 2ac
ma(
" "
Q Q
cd
= atunci cele dou re$imuri sunt
identice, adic
cdm
e e
P P =
ma(
i turbina produce cea mai mare putere n re$imul de condensaie pur. Se
poate obser)a c n cazul 986 din aceast aplicaie, e(ist trei re$imuri diferite. Re$imul de putere ma(im
se caracterizeaz deci printr%o )aloare nul sau mai mic a sarcinii termice la priza re$labil. Pentru re$imul
de putere ma(im se obin )alorile >
( )
( )
MW P Q a Q a P
MW
a
Q a P Q Q
Q
cd cd
pm
cg cg e
cg
cd cd pm
cg
, 3& 3 8# 3#* , ' 4 , &" 4#* , '
4 , &"
4#* , "
8# 3#* , " 4 3 , "8"
"
"
'
ma( ma(
ma(
' '
ma(
"
= + = + =
=

=
+
+ +
=

8rebuie deci reinut faptul c )aloarea puterii termice ma(ime utile la cazanul de abur, obinut prin
calcul pentru re$imul de co$enerare ma(im, se aplic i re$imului de putere ma(im, deoarece debitul de
abur intrat n turbin este acelai.
2up cum s%a menionat de@a mai sus, calculul )alorilor semnificati)e i al performanelor pentru un
an calendaristic se poate face n mai multe feluri. +ea mai simpl i mai puin precis )ariant este aceea n
care se consider c instalaia de baz funcioneaz continuu constant la sarcina termic medie anual.
6ceastei sarcini termice medii anuale i se asociaz temperatura medie anual a aerului e(terior. ; )ariant
mai precis este aceea n care se consider o ncrcare medie pe perioada iernii i una pe perioada )erii.
+elor dou ncrcri medii anuale li se asociaz c1te o )aloare medie a temperaturii e(terioare -media pe
perioada iernii i respecti) media pe perioada )erii.. Hn aplicaia de fa se )a adopta )arianta cu un sin$ur
re$im de funcionare -mediu anual. i respecti) o sin$ur )aloare a temperaturi e(terioare -media anual.
asociate acestui re$im.
+apacitaea instalat de producere a cldurii n baz este >
MW Q
cg
""'
ma(
=
+urba de sarcin termic are pe ordonat un ma(im de &*' /0 o suprafa de 84&,* ,05Man.
+antitatea total anual de cldur care poate fi produs n baz cu capacitatea e(istent de producie n baz
este e$al cu 33*,# ,05 iar cantitatea de cldur care trebuie produs n )1rf este e$al cu "#3,8 ,05.
Hmprind 33*,# la durata anului -33* zile sau 8#3' ore. rezult sarcina termic medie anual n baz
-produs n re$im de co$enerare., e$al cu #3,' /0.
Pentru a putea estima puterea electric produs la borne n re$imul mediu anual, pe l1n$ sarcina
termic medie n co$enerare trebuie cunoscut ncrcarea termic medie la condensator. 6ceasta este cel
puin e$al cu minimul necesar - /0. i cel mult e$al cu ma(imul admisibil -8# /0.. 2e re$ul, iarna
ncrcarea termic la condensator poate i este e$al cu minimul necesar. Iara ns ea poate fi mai mare din
di)erse moti)e -nu se atin$e altfel minimul te5nic al cazanului de abur, este cerut o putere electric mai
mare de ctre dispecer, etc.. +u c1t aceast )aloare este mai mare dec1t minimul necesar, cu at1t scade
randamentul $lobal al +=8. Ialoarea medie anual a ncrcrii termice la condensator aleas pentru re$imul
mediu anual al instalaiei de baz trebuie s ia n considerare toate aceste lucruri.
;dat stabilite cele dou )alori, din caracteristica ener$etic se poate determin puterea electric
medie la borne i ncrcarea medie net a cazanului de abur pentru fiecare dintre cele dou sezoane. Armeaz
consumul de ener$ie primar n baz, cel de ener$ie primar n )1rf i aa mai departe.
Pentru aplicaia de fa, )aloarea ncrcrii termice medii anuale la condensator se ale$e, conform
enunului, e$al cu )aloarea minim impus de constructor, adic /0. Puterea electric medie anual la
borne i ener$ia electric produs ntr%un an se )or calcula cu relaiile >
GWh P
MW P Q a Q a P
MW Q
MW Q
ac
mda
e
an
p
mda
cd cd
mda
cg cg
mda
e
mda
cd
mda
cg
, 3"3 #3 , 8 & , 33
& , 33 3 3#* , ' #3 4#* , '

#3
'
= = =
= + = + =
=
=

+onsumul de ener$ie primar al instalaiei de baz este dat de relaiile >


"Wh GWh Q Q
MW
Q
Q
MW Q Q P Q Q
ac
mda
Bb
an
Bb
CA
mda
mda
Bb
mda
cd
mda
cg
mda
e
mda
3*& , " "3*& #3 , 8 3 , "*4
3 , "*4
8* , '
& , "3"
& , "3" #3 & , 33 "'
"
' "
= = = =
= = =
= + + + = + + + =

+onsumul de ener$ie primar al instalaiei de )1rf este >


"Wh GWh
Q
Q
CA(
an
v an
Bv
&'" , ' &'"
88 , '
8 , "#3
= = = =

+onsumul total de ener$ie primar al +=8 pe perioada unui an este deci >
"Wh Q Q Q
an
Bv
an
Bb
an
B
**& , " & , ' 3*& , " = + = + =
Randamentul $lobal brut al +=8 pe perioada unui an este deci e$al cu >
#4# , '
"**&
* , 84& , 3"3
=
+
=
+
=
an
B
an
p
an
p
gb
Q
Q

2ac se cunosc consumurile proprii de ener$ie electric i termic ale +=8 se pot calcula i aici
ener$iile li)rate la $ardul centralei i randamentul $lobal net, la fel ca n aplicaiile precedente.