Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate/

subactivitate
Luna
1
Luna
2
Luna
3
Luna
4
Luna
5
Luna
6
Luna
7
Luna
8
Luna
9
Luna
10
Luna
11
Luna
12
Entitate
responsabila
Activ. 1: pregatirea
implementarii proiectului
Arteni
Alean!ra
1.1 pregatirea ec"ipei !e
proiect
1.2 selectarea
bene#ciarilor !irecti
Activ. 2: asigurarea
vi$ibilitatii proiectului
Arteni
Alean!ra
%ecan
universitate
2.1 elaborarea
materialelor in&ormative si
!e promovare
2.2 reali$area campaniei
!e in&ormare si promovare
Activ. 3: renovarea si
!otarea cu ec"ipamente a
universitatii
Arteni
Alean!ra
%ecan
universitate
3.1 renovarea
universitatii
3.2 ac"i$itionarea !e
ec"ipamente pentru
universitate
3.3amena'area
universitatii pentru a
utili$a utila'ele
Activ. 4: monitori$area si
evaluarea implementarii
proiectului
Arteni
Alean!ra