Sunteți pe pagina 1din 1

Prof. Angela Lopat Numele si prenumele.............

coala cu clasele I-VIII Ardusat


Fi de lucru-operaii cu numere naturale
1. Calculai, ct mai uor, folosind proprietile adunrii i ale nmulirii:
a) 2+378+220 d) 4 78 5
!) 33+"#78+$7 e) 3%& "& 33
c) %3+0+#00+#7 f) "00&'3+7)
2. Calculai, folosind factorul comun:
a) "%&"3+"%&7 c) %#$&#$+%#$&38+%#$&$
!) 200(& 3$)200(&$ d) "3&"#)"3&#+"3&20
3. Calculai: a) "27&"%
!) #$7&37(
4. *eterminai ctul i restul urmtoarelor mpriri:
a) 3%: # c) %#$0:"2%
!) "$8: 3# d) $7823: "000
5. Ctul unei mpriri este 2$, restul este " iar mpritorul este "%+
,-ai dempritul+
6. Calculai: a) "+2+3+.+#$+#7+#8
!) "+2+3+.+3#+3$+37
c) 2+%+$+.+8$+88+(0
d) "+#+"0+"#+.+$#+70
7. Calculai, respectnd ordinea efecturii operaiilor:
a) ( ) [ ] 4 ! 5 7 "5 + + + =
!) ( ) [ ] { } 4 5 "#"5 $ 5 !" $ "%% + + =
c) ( ) [ ] { } % 5 5%4 $ ! $ % $ 4% "5 + =
d) ( ) ( ) " ! ... 8& &% ! # & ...45 + + + + + + + + +

e) ( ) ( ) 4 4! 44 ... 87 !7 !8 !& ... 8 + + + + + + + +