Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006


1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele O (0,0) şi An (n, 2n ) , n ∈ ` .
5p a) Să se demonstreze că punctele O , A1 , A2 sunt coliniare.
5p b) Să se determine numărul de drepte care trec prin cel puţin două dintre punctele O, A0 , A1 , A2 .
5p c) Să se calculeze aria triunghiului determinat de punctele An , An +1 , An + 2 , n ∈ ` .
1 0 0
2. Se consideră mulţimea G = { Ax x ∈]} , unde matricea Ax =  0 1 0  , x ∈ ].
 x 0 1
 
5p a) Să se verifice că Ax ⋅ Ay = Ax + y , unde x, y ∈ ] .
5p b) Ştiind că mulţimea G împreună cu operaţia de înmulţire a matricelor formează o structură de grup, să se
determine elementul neutru al grupului ( G , ⋅) .
5p c) Să se arate că funcţia f : ] → G , f ( x ) = Ax este morfism între grupurile ( ], + ) şi ( G , ⋅) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2