Sunteți pe pagina 1din 11

CLASA: a III-a B

Curriculum: nucleu
Manual: Educaie muzical- manual pentru clasa a III-a, autor Sofica Matei,
Editura Aramis, Bucureti, 2005
Numr de ore s!tm"nal: # or
Semestrul I : #$ ore
Semestrul al II-lea : #$ ore
%otal : &' ore
(BIEC%I)E CA*+,
1. Valorificarea n practica vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate
2. Exprimarea prin muzic
(BIEC%I)E *E +E-E+IN./:
1.1. s reproduc un repertoriu de cntece receptate dup auz, respectnd cerinele unei emisii,
intonaii i dicii corecte
1.2. !s diversifice micrile prin care evideniaz elementele de limbaj muzical ntlnite n
melodii
1.". s diferenieze auditiv i n cntare calitile sunetului muzical #nlime, intensitate, durat
i timbru$
1.%. !s redea instrumental #bloc&fl'te, xilofon, clape, instrumente specifice zonei etc.$ sunete de
nlimi diferite i melodii simple #din folclorul copiilor$
1.(. s identifice prin audiie elemente de limbaj muzical #timbru, ritm, melodie$
1.). s recunoasc intuitiv muzica popular, respectiv muzica cult, n cadrul audiiilor
2.1. s utilizeze nuana i tempo*ul adecvate n interpretarea cntecelor din repertoriu,
corelndu*le cu coninutul de idei al cntecului
2.2. s cnte la unison i n aranjamente armonico*polifonice
2.". s identifice n cntecele audiate specificul relaiei dintre coninutul de idei i caracterul
melodiei
2.%. s cnte vocal, cu acompaniament instrumental realizat de ctre cadrul didactic
2.(. s acompanieze cntecele ritmic i metric
2.). s i exprime ar+umentat preferina pentru anumite cntece, pentru un anumit +en de muzic
2.,. s redea prin onomatopee i-sau prin sunete muzicale personaje literare, fenomene naturale
2... !s improvizeze scurte melodii
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela
Nr0
crt0
,nitatea de
1n23are
(40 de
ref0
Con3inuturi Nr0
ore
5erioada (4s0
#0 C"ntarea 2ocal 1.1/ 1."/
2.)/
0ntare dup auz
1eprinderi specifice de cnt
Exerci ii de respira ie i vocalize
1eprinderi de cntare n colectiv, jocuri muzicale,cntece cu
acompaniament ritmic * cntare dup auz
& S#-S&
20 Elemente de
lim4a6 mu7ical
a$ 2itmul, duratele
i pauzele
b$ 3surile
c$ 3elodia
d$ 0ntarea
instrumental
1.1/ 1."/
1.(/ 2.2/
4unetul muzical
2itmul muzical
1urata de un timp
5auza de un timp
1urata de o jumtate de timp
1urata de doi timpi
0ombinaii ritmice
+eca!itulare8 +emediere8 *e72oltare8 E2aluare
9 S'-S##
1.1/ 1."/
2.2/
6ccentul
3sura de doi timpi # dou ptrimi$
2 S#2-S#&
1."/ 1.(/ 7nlimea sunetului muzical
3elodia
2 S#'-S#5
1.%/ 2.%/ 0ntarea instrumental #pianul$
+eca!itulare8 +emediere8 *e72oltare8 E2aluare
2 S#:-S#$
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela
SEMES%+,L AL II-LEA
:0 Elemente de
limbaj muzical
e$ 4unetele i
notele muzicale
f$ 4tructura
melodiei
+$ 8imbrul muzical
1.1/ 1."/
2.2/
5ortativul i c9eia 4:;
4unetul i nota 4:;
4unetul i nota 3<
4unetul i nota ;6
4unetul i nota 1:1
4unetul i nota 1:2
+eca!itulare8 +emediere8 *e72oltare8 E2aluare
: S#-S:
1.2/ 1.(/ 4trofa, refrenul, rndul melodic
4emnele de repetiie
2 S$-S9
1.(/1.)/
2."/ 2.)/
8imbrul muzical vocal
8imbrul muzical instrumental
+eca!itulare8 +emediere8 *e72oltare8 E2aluare
# S#0
;0 Elemente de
cultur
mu7ical
1.)/ 2.2/
2."/ 2.)/
=enurile muzicale
2apsodia, valsul #audiii$
# S##
#00 Elemente de
inter!retare
1."/ 1.(/
1.2/ 2.1/
2.2/ 2.%/
2.(/
>uanele
8empo
0ntarea alternativ
0ntarea cu ison
0ntarea cu acompaniament armonic
0aracterul melodiei i coninutul tematic
+eca!itulare8 +emediere8 *e72oltare8 E2aluare final
$ S#2-S#9
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela Page 3
5+(IEC%A+EA ,NI%/.IL(+ *E <N)/.A+E
E*,CA.IE M,=ICAL/
,nitatea de 1n23are: C"ntarea 2ocal
Nr0 de ore: &
1etalieri de
coninut
:.2. 6ctiviti de nvare 2esurse Evaluare 5erioada :bs.
1 2 " % ( ) ,
1. Vocea.
Deprinderi
specifice de cnt
1.1/
2.).
? 4tabilirea poziiei corecte n timpul
cntrii
? Ex. de respiraie, emisie, dicie i
frazare corect
? <nterpretarea la unison a unor cntece
dup auz
? 2esurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntece dup
auz
? 2esurse procedurale@
demonstraia, exerciiul
? Aorme de or+anizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe
practice$
1(.<B*".B
,nitatea de 1n23are: Elemente de lim4a6 mu7ical
Nr0 de ore: #'
1 2 " % ( ) ,
1. Sunetul
muzical
2. Ritmul muzical
1.(/
1.1/
1."/
2.2.
? Ex. de difereniere a sunetului
muzical de z+omot
? Ex. de familiarizare cu cele %
caliti ale sunetului muzical
? Ex. de sesizare i intuire a
duratelor # ritmul muzical*
sunete lun+i i scurte$
? Exprimarea duratelor sunetelor
lun+i prin silabe
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, C0ntecul
ritmuluiD
? Resurse procedurale@
demonstraia, exerciiul,
conversaia, explicaia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate
frontal, individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice$
:0>-#00>
#&0>-#$0>
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela
3. Durata de un
timp ( ptrime)
1.1/
1.2!/
1."/
2.".
? Ex. de citire ritmic a
ptrimilor
? Ex. de intonare a unui
fra+ment muzical cu ajutorul
silabei C mrD
? Ex. de tactare a duratelor de
ptrime
? 2eprezentarea +rafic a duratei
de ptrime
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecul
C 3ic vntul frunzeleD
? Resurse procedurale@
demonstraia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate
frontal, individual, pe +rupe
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice$
200>-2'0>
. !auza de un
timp ( ptrime)
1."/
1.1/
2.2.
? Ex. de interpretare a unui
cntec reprezentativ
? Ex. de sesizare a pauzei i
marcarea ei n diferite moduri
? <ntroducerea semnului +rafic
? Ex. de redare n scris a pauzei
de un timp
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecul
C EroscuaD
? Resurse procedurale@
demonstraia, explicaia,
exerciiul
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate
frontal, individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice$
2$0>-&#0>
". Durata de #
jumtate de
timp ( #ptimea)
1.1/
1."/
2.2.
? Ex. de intonare aunui fra+ment
muzical cu ajutorul silabelor
C me*reD
? <ntroducerea semnului +rafic
al duratei de optime
? Ex. de recunoatere, intuire i
redare a duratei de optime
? 0ombinaii ritmice
# recapitulare$
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecul
C :ptimeaD, plane
demonstrative
? Resurse procedurale@
demonstraia, explicaia,
exerciiul
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate
frontal, individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice$
#00>I-#'0>I
$. Durata de d#i
timpi ( d#imea)
%. &#mbina ii
1."/
2.2/
1.1.
? Ex. de citire ritmic a unui
fra+ment care conine durate de
ptrime i optime
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecele
C 1oimeaD, C >ani, naniD
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
#$0>I-50>II
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela Page 5
ritmice
'. Recapitulare
(remediere
Dez)#ltare(
E)aluare
? <ntroducerea duratei de doime
? Ex. de citire ritmic folosind
silaba prelun+it@ mr
? 4crierea semnului +rafic al
duratei de doi timpi # doime$
? 0ombinaii ritmice
# recapitulare$
? Resurse procedurale@
demonstraia, explicaia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate
frontal, individual
probe practice$
Msurile
*. +ccentul
1,. -sura de d#i
timpi
1."/
1.1/
2.2.
? Ex. de recitare ritmic prin
sesizarea accentului
? <ntroducerea msurii de doi
timpi
? 1elimitarea prin bare de
msur a +rupurilor de note
cuprinse ntre cele dou accente
? Ex. de marcare a accentului de
ctre o +rup din elevii clasei
? Ex. de tactare a msurii de doi
timpi
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecele
C3elodie lD, C 3suraD,
C0easulD, plane
demonstrative
? Resurse procedurale@
demonstraia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate
frontal, individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice$
90>II-20>II
11. Inl imile
sunetului
muzical
12. -el#dia
1.(/
1."/
1.1/
2.2.
? Ex. de contientizare a
nlimii sunetului muzical
# sunete nalte, medii, joase$
? Ex. ce vizeaz structura
melodiei@ versul, stofa, mersul
melodic
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecele
C 5rietenii cntreiD, C<epura
dr+laD, C7n pdureD,
casetofon, 01*uri
? Resurse procedurale@
demonstraia, explicaia,
exerciiul
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate
frontal, individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice$
50I-#$0I
13. &.ntarea
instumental
!1.%/
2.%.
? Ex. de interpretare pe clapele
albe ale pianului cu mna
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecul,
? :bservarea
sistematic
#;0I-2&0I
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela Page 6
( pianul)
1. Recapitulare
(remediere
Dez)#ltare(
E)aluare
dreapt instrumente muzicale
? Resurse procedurale@
demonstraia, exerciiul, joc
didactic C2ecunoate
instrumentulD
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate
frontal, individual
# probe orale,
probe practice$
2:-&0 I
,nitatea de 1n23are: Elemente de lim4a6 mu7ical
Nr0 de ore: ;
1 2 " % ( ) ,
1. Sunetele /i
n#tele
muzicale
!#rtati)ul
1.",2.2
1.1
? Exerciii de intuire a liniilor i a
spaiilor portativului i a c9eii 4ol
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, plan cu
portativul i c9eia 4ol
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice$
;-#' II
2. &0eia S12 ? Exerciii +rafice de executare a
semnului corespunztor c9eii 4ol
? Resurse procedurale@
demonstraia, conversaia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice$
#:-200II
3. Sunetul /i
n#ta S12
1.",1.1
2.2
? exerciii de intonare a notei
4:;
? exerciii de scriere pe portativ a
notei 4:;, folosind durate
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecul
,,0nteceD, plan
demonstrativ
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice $
2&-2$ II
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela Page 7
diferite
? exerciii de citire ritmic n
+nd i cu voce tare
? 6udiie muzical
? Resurse procedurale@
demonstraia, exerciiul,
explicaia, conversaia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
. Sunetul /i
n#ta -I
1.",1.1
2.2
? Exerciii de scriere pe portativ a
notei 3<
? Exerciii de intonare corect a
notei 3<
? Exerciii de intonare corect a
intervalului 4:;*3<
? 6udiie muzical
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecul
C0ucuD, plan demonstrativ
? Resurse procedurale@
demonstraia, exerciiul,
explicaia, conversaia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice $
2-: III
". Sunetul /i
n#ta 2+
2.2,1."
1.1
? Exerciii de sesizare a sunetului
i notei ;6
? Exerciii de scriere pe portativ a
notei ;6 i a notelor nvate
# 4:;, 3< $
? Exerciii de solfe+iere a notelor
4:;, 3<, ;6 i tactarea msurii
de doi timpi
? 6udiie muzical
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecul
C<epuraiiD, plan
demonstrativ
? Resurse procedurale@
demonstraia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice $
;-#& III
$. Sunetul /i
n#ta D11
1.",1.(
2.2
? Exerciii de sesizare a nlimii
sunetului 1:1 i a locului notei
pe portativ
? Exerciii pentru perceperea
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecele
C3mruD, CFrsulD,
C1irijorul 1:D, plan
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice $
#:-20 III
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela Page 8
auditiv a sunetului 1: n relaia
cu sunetele nvate # 4:;, 3<,
;6 $
? Exerciii de recunoatere a
sunetului 1: n durate diferite
? exerciii de scriere pe portativ
? Exerciii de citire ritmic i
melodic
?Exerciii de solfe+iere
demonstrativ
? Resurse procedurale@
demonstraia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
%. Sunetul /i
n#ta D12
1.",2.2
1.(
? <ntonarea sunetelor nvate n
urcare i coborre
? Exerciii de recunoatere i
intonare corect a sunetului 1:2
i a celorlalte sunete nvate
? Exerciii de scriere pe portativ a
notei 1:2
? Exerciii de citire ritmic*
melodic
? Exerciii desolfe+iere
? 2ecapitularea notelor nvate
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecele
CEuciumulD, C;a moarD
? Resurse procedurale@
demonstraia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice $
2&-2$ III
.. Structura
mel#diei
(c.ntecului
)
1.(,1."
!1.2.
? 7nvarea cntecului propus cu
sesizarea fiecrui rnd melodic
? 4tabilirea elementelor de
construcie a melodiei # nceput,
sfrit, rnd melodic $
? <nterpretarea cntecului propus
i stabilirea prilor distincte ale
unui cntec # strof i refren $
? Exerciii practice pentru
sesizarea semnelor de repetiie
# repetiie la nceput de rnd,
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecele C0u
min+eaD, C1o+arulD, C8rec
ostaiiD
? Resurse procedurale@
demonstraia, exerciiul,
explicaia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice $
&0 III-& I)
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela Page 9
repetiie ntre dou semne $
? Exerciii practice pentru
sesizarea semnului dublu de
repetiie
G. 3imbrul
muzical
1.(,1.1
1.",2.2
2.)
? 2ecunoaterea i diferenierea
timbrului vocal # voce de copil,
femeie, brbat $
? Exemplificarea timbrului vocal
prin scurte fra+mente pe +rupe
alternative de elevi # fete, biei $
? 2ecunoaterea i diferenierea
timbrului instrumental
# vioar,pian $
? 6udiie muzical
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecele
C5rimvara a sositD, C=lasul
instumentelorD, casetofon, 01*
uri
? Resurse procedurale@
demonstraia, exerciiul,
explicaia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice $
20I)-2' I)
,nitatea de 1n23are: Elemente de cultur mu7ical
Nr0 de ore:
1 2 " % ( ) ,
=enuri muzicale 2.),2."
2.2,1.)
? Exerciii pentru calificarea
cntecelor dup coninut
tematic i caracterul melodiei@
* +enul muzicii populare
* +enul muzicii culte@
rapsodia, valsul
? 6udiii muzicale
? 0omentarea i analizarea
lucrurilor audiate
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, audiii
muzicaleC2apsodia a <<*aD,
CValurile 1unriiD, casetofon,
01*uri
? Resurse procedurale@
demonstraia, exerciiul,
explicaia
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice $
2$-&0 I)
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela Page !
individual
a? Nuan3ele
4? %em!o
c? C"ntarea
alternati2
d? C"ntarea cu
ison
e? C"ntarea cu
acom!ania-
ment
f? Caracterul
melodiei i
con3inutul
tematic
@? E2aluare
final
2.1,1.(
2.2
2.2,2.%
2.%,2.(
1.",1.2
? Exerciii de interpretare n
nuane diferite
? Exerciii de interpretare n
tempo diferit # 6lle+ro,
3oderato, 6ndante $
? Exerciii de interpretare a
cntecului propus n dialo+
? Exerciii de intonare a
isonului cu acompaniament de
pian
? Exerciii pentru intonarea
fiecrei voce separat i apoi
mpreun
? 6udiie muzical
? Exerciii care s demonstreze
le+tura dintre text i melodie
? 0onine itemi care vizeaz
competenele din unitile de
nvare@ 0ntarea vocal,
Elemente de limbaj muzical,
elemente de cultur muzical,
Elemente de interpretare.
? Resurse materiale@ manualul,
caietul elevului, cntecele
C0ntec de lea+nD, C>u lsa
pe mineD, ,,5ria,
priaD, ,, =lasul florilorD, ,,
3amei H, ,, 4olfe+iul
H, ,,1ra+ mi*e jocul romnescD,
,, 1ac vessel se trieteD,
instumente musicale # pian,
c9itar $, casetofon, 01*uri
? Resurse procedurale@
demonstraia, exerciiul
? Forme de organizare a
colectivului@ activitate frontal,
individual
? :bservarea
sistematic
# probe orale,
probe practice $
'-9 )
##-#5 )
#9-22)
25-2; )
#-5 )I
9-#2 )I
#5-#; )I
Profesor nvmnt primar Sarman Liliana-Gabriela Page