Sunteți pe pagina 1din 16

Clasificarea tulburarilor psihice

conform DSM IV si ICD 10


F0 Tulburarile psihice organice si tulburarile simptomatice
F00 - Dementa in boala Alzheimer
F01 - Dementa asculara
F0! - Dementa in alta boli
F0" - Dementa fara precizare
F0# - Sin$rom amnezic organic nein$us $e alcool sau $e
alte substanta psihoactie
F0% - Delirium ne$eterminat $e alcool sau alte substanta
psihoactie
F0& - Alte tulburari psihice $atorate unei leziuni'
$isfunctii cerebrale sau boli somatice
F0( - Tulburari ale personalitatii si comportamentului
$atorate unei leziuni' $isfunctii cerebrale sau boli
somatice
F1 Tulburarile psihice $atorate consumului $e substante
psihoactie
F! Schizofrenia' tulburarea schizotipala si tulburarile
$elirante
F!0 - Schizofrenie
F!1 - Tulburare schizotipala
F!! - Tulbrari $elirante persistente
F!" - Tulburari psihotice acute si tranzitorii
F!# - Tulburare $eliranta in$usa
F!% - Tulburari schizoafectie
F!) - Alte tulburari psihotice neorganice
F" Tulburarile affectie
F"0 - *piso$ maniacal
F"1 - Tulburare afectia bipolara
F"! - *piso$ $epresi
F"" - Tulburare $epresia recurenta
F"# - Tulburari affectie persistente
F") - Alte tulburari afectie
F# Tulburarile nerotice corelate cu stresul si tulburarile
somatoforme
F#0 - Tulburari an+ios-fobice
F#1 - Alte tulburari an+ioase
F#! - Tulburare obsesi-compulsia
F#" - ,eactii la stress seer si tulburari $e a$aptare
F## - Tulburari $isociatie -$e conersie.
F#% - Tulburari somatoforme
F#) - Alte tulburari nerotice
F% Sin$roame comportamentale asociate cu tulburari
fiziologice si factori somatici
F%0 - Tulburari ale instinctului alimentar
F%1 - Tulburari $e somn neorganice
F%! - Disfunctie se+uala ne$atorata unei tulburari sau
boli organice
F%" - Tulburari mintale si comportamentale associate cu
puerperiul
F%# - Factori psihologici si comportamentali asociati cu
tulburari sau boli clasificate in alta parte
F%% - Abuz $e substante care nu $etermina $epen$enta
F& Tuburari ale personalitatii si comportamentului
F&0 - Tulburari specifice ale personalitatii
F&1 - Tulburari $e personalitate mi+te si alte tulburari $e
personalitate
F&! - Mo$ificari $urabile ale personalitatii ne$atorate
unor leziuni sau afectiuni cerebrale
F&" - Tulburari ale aobisnuintelor si impulsurilor
F&# - Tulburari ale i$entitaiii $e gen
F&% - Tulburari ale preferintei se+uale
F&& - Tulburari psihologice si comportamentale
associate cu $ezoltarea si orientarea se+uala
F&) - Alte tulbuari ale personalitatii si
comportamentului la a$ult
F( Intarzierea mintala
F(0 - Intarzierea mintala usoara -I/ %0-&0.
F(1 - Intarziere mintala mo$erata -I/ "%-#0.
F(! - Intarzierea mintala seera -I/ !0-"#.
F(" - Intarzierea mintala profun$a -I/ 1!0.
F() - Alte intarzieri mintale
F) Tulburari ale $ezoltarii psihoogice
F)0 - Tulburari specifice ale $ezolatarii orbiri si
limba2ului
F)1 - Tulburari specifice ale $ezoltarii abilitatilor
scolare
F)! - Tulburari specifice ale $ezoltarii functiei motorii
F)" - Tulburari specifice mi+te $e $ezoltare
F)# - Tulburari ina$ante -perasie. ale $ezoltarii
F0 Tulburari emotionale si comportamentale cu $ebut in
copilarie si a$olescenta
F00 - Tulburari hiper3inetice
F01 - Tulburari $e con$uita
F0! - Tulburari mi+te ale con$uitei si emotiei
F0" - Tulburari emotionale cu $ebut specific in copilarie
F0# - Tulburari ale functionarii sociale cu $ebut specific
in colilarie si a$olescenta
F0% - Tulburari ale ticurilor
F0) Alte tulburari emotionale si comportamentale cu
$ebut in copilarie si a$olescenta
II414 Clasificarea clasica
Clasic se $istingeau $oua mari categorii $e boli psihice5 z#r1#ru
- psihogeniile
- psihozele
6 7sihogeniile erau $efinite ca boli psihice caracterizate prin5
- caracter pre$ominant reacti -8 reprezinta o reactie la un eeniment psihotraumatizant
- relatie cauzala ei$enta intre eenimentul psihotraumatizant si simptomatologie
Dupa natura factorului psihotraumatizant psihogeniile erau sub$iizate in " categorii
- ,eactiile psihice patologice -8 tulburari psihice surenite ca urmare a unui eeniment
psihotraumatizant cu aloare $e stresor acut -surine brusc' este cu $urata scurta si intensitate
crescuta -8 echialentul unui eeniment $e iata.
- 9erozele -8 tulburari psihice surenite ca o consecinta a unui conte+t psihotraumatizant cu
persistenta $e or$inul saptamanilor sau lunilor si cu intensitate me$ie -$e e+emplu conflicte
familiale persistente sau conflicte persistente cu persoane $e la locul $e munca.
- Destructurarile reactie ale personalitatii sau structurarea $izarmonica a personalitatii
- Destructurari reactie ale personalitatii -8 $upa structurarea armonica -normala. a personalitatii'
ca urmare a e+istentei unor factori psihotraumatizanti cu $urata $e or$inul lunilor sau anilor si $e
intensitate me$ie' apar mo$ificari ale personalitatii ali$ate pre$ominant pe plan comportamental
si afecti
- Structurarile $izarmonice ale personalitatii -psihopatii -8 tulburari $e personalitate. -8 afectiuni
in care eenimentul psihotraumatizant cu caracteristicile anterior $escrise -$urata lunga si
intensitate me$ie. surine inainte $e maturarea personalitatii -$e cele mai multe ori in perioa$a
copilariei -8 procesul $e structurare $eplina a personalitatii este consi$erat in mo$ conentional a
fi incheiat la 1) ani. si are ca rezultat afectarea mo$ului $e structurare a acesteia4
7sihozele erau $efinite ca boli psihice seere caracterizate prin pier$erea contactului cu realitatea
-simptome psihotice tipice sunt halucinatiile' $elirul' tulburarile constiintei precum $eliriumul'
$erealizarea si $epersonalizarea.' un element caracterstic fiin$ absenta :constiintei bolii psihice;.
7sihozele erau clasificate $upa factorul $eterminant in $oua categorii5
- 7sihoze e+ogene -8 termenul e+ogen nu se refera in mo$ e+plicit la un factor e+tern'
in$epen$ent $e organism' ci mai $egraba la un factor cauzal care poate fi i$entificat' precum5
- Factori to+ici -8 $e e+emplu psihozele alcoolice sau $in into+icatiile cu metale grele -7lumb'
Mercur' etc.
- Factori infectiosi -8 $e e+emplu sifilisul tertiar care $etermina un sin$rom $emential asociat cu
simptome asemanatoare episo$ului manical' simptome reunite sub $enumirea $e 7aralizie
generala progresia
- Factori traumatici -8 tulburarile psihice instalate $upa un traumatism cranio-cerebral -TCC.
seer
- Afectare organica cerebrala confirmata
- tumori cerebrale
- accie$ente asculare cerebrale -AVC.
- boli $egeneratie cerebrale
- epilepsie
- 7sihoze en$ogene -8 termenul $e en$ogen nu se refera la factori interni -situatie alabila si in
cazul unora $intre psihozele e+ogene -8 precum tumorile cerebrale sau boli $egeneratie
cerebrale. ci mai $egraba la faptul ca acesti factori constau intr-o alterare a functionarii normale a
S9C' fara ca substratul acesteia sa poata fi precizat cu e+actitate
- Schizofrenia
- Delirurile cronice sistematizate -paranoia si parafreniile.
- 7sihoza maniaco-$epresia -echialentul Tulburarii afectie bipolare $in clasificarile actuale.
Desi aparent aceasta clasificare este bazata in principal pe factorii cauzali' in realitate
$iferentierea $intre subcategoriile corespunzatoare grupelor initiale -psihogenii sau psihoze. se
facea prin criterii fenomenologice -$escrierea simptomatologiei.4
II4!4 ICD-10 -8 Clasificarea internationala a bolilor -8 ersiunea a <-a
*ste un sistem $e clasificare propus $e =MS -=rganizatia Mon$iala a Sanatatii.' bolile psihice
fiin$ cuprinse in sectiunea F -8 sectiunea a VI-a -numerotarea sectiunilor se face prin litere.
Scopul realizarii acestei clasificari internationale este pentru a unifica $iagnosticele psihiatrice
eitan$ confuziile create $e termeni sinonimi apartinan$ unor clasificari $iferite -precum :scoala
franceza; sau :scoala germana;.
Categoriile $e boli psihice cuprinse in aceast sistem $e clasificare sunt prezentate schematic mai
2os -cele mai multe sectiuni au fost mentionate amanuntit in capitolul $e patologie' moti pentru
care ele nu sunt prezentate pe larg.
T>?@>,A,I MI9TA?* =,AA9IC*
Dementa in boala Alzheimer
Dementa asculara
Dementa in alte boli clasificate in alta parte
- boala 7ic3
- boala Creutzfel$-Bacob
- boala Cungtington
- boala 7ar3inson
- boala cu irusul CIV -8 SIDA
Sin$romul amnestic organic nein$us $e alcool sau alte substante psihoactie
Delirium' altul $ecat cel in$us $e alcool sau alte substante psihoactie
Alte tulburari mentale $atorate leziunii' $isfunctiei cerebrale sau bolilor somatice
- halucinozele organice
- tulburarea catatonica organica
- tulburarea $eliranta organica -schizofrenia-li3e sau schizofreniforma.
- tulburari afectie organice
- tulburare an+ioasa organica
- tulburare $isociatia organica
- tulburare labil-emotionala organica
- tulburare cognitia usoara
Tulburari comportamentale si ale personalitatii $atorate bolii' leziunii sau $isfunctiei cerebrale
- tulburarea organica $e personalitate
- sin$rom postencefalitic
- sin$rom postcomotional
T>?@>,A,I M*9TA?* SI D* C=M7=,TAM*9T DAT=,AT* >TI?IDA,II D*
S>@STA9T* 7SIC=ACTIV*
6 Substantele utilizate
- alcool
- opioizi
- canabinoizi
- se$atie si hipnotice
- cocaina
- alte stimulante inclusi cofeina
- halucinogene
- tutun
- solenti olatili
- mai multe substante psihoactie
6 Tulburarile secun$are
- Into+icatia acuta
- >tilizare nocia
- Sin$romul $e $epen$enta
- Stare $e sera2
- Stare $e sera2 cu $elirium
- Tulburare psihotica acuta si tranzitorie5
- schizofrenia-li3e -schizofreniforma.
- pre$ominant $eliranta
- pre$ominant halucinatorie
- pre$ominant polimorfa
- pre$ominant cu simptome afectie
- Sin$romul amnestic
- Tulburare psihotica rezi$uala sau cu $ebut tar$i
- flash-bac3-uri -rememorari paro+istice.
- tulburari $e personalitate sau comportament
- tulburare afectia rezi$uala
- $ementa
- alta $eteriorare cognitia persistenta
- tulburare psihotica cu $ebut tar$i
SCCID=F,*9IA' T>?@>,A,*A SCCID=TI7A?A SI T>?@>,A,I?* D*?I,A9T*
Schizofrenia5
- Schizofrenia paranoi$a
- Schizofrenia hebefrenica
- Schizofrenia catatonica
- Schizofrenia ne$iferentiata
- Depresia postschizofrenie
- Schizofrenia rezi$uala
- Schizofrenia simpla
Tulburarea schizotipala
Tulburarea $eliranta persistenta
Tulburari psihotice acute
Tulburarea $eliranta in$usa
Tulburari schizoafectie
T>?@>,A,I A?* DIS7=DITI*I -AF*CTIV*.
*piso$ manical
Tulburare afectia bipolara
*piso$ $epresi
Tulburare $epresia recurenta
Tulburari persistente ale $ispozitiei
- Ciclotimia
- Distimia
T>?@>,A,I 9*V,=TIC* C=,*?AT* C> ST,*S>? SI T>?@>,A,I S=MAT=F=,M*
Tulburari an+ios-fobice
- Agorafobia
- Fobia sociala
- Fobia specifica
Alte tulburari an+ioase
- Tulburarea $e panica
- Tulburarea $e an+ietate generalizata
- Tulburare mi+ta an+ioasa si $epresia
Tulburare obsesi compulsia
,eactia la stres seer si tulburari $e a$aptare
- ,eactia acuta la stres
- Tulburare $e stres post-traumatica
- Tulburari $e a$aptare
Tulburari $isociatie
Tulburari somatoforme
Alte tulburari nerotice
- 9eurastenia
- Sin$romul $e $epersonalizare-$erealizare
SI9D,=AM* C=M7=,TAM*9TA?* AS=CIAT* C> T>?@>,A,I F>9CTI=9A?* SI
FACT=,I S=MATICI
Tulburari ale instinctului alimentar
- Anore+ia neroasa
- @ulimia neroasa
Tulburari non-organice ale somnului
Disfunctie se+uala necauzata $e o boala sau tulburare organica
Abuzul $e substante care nu pro$uc $epen$enta
- anti$epresie
- la+atie
- analgezice
- antiaci$e
- itamine
- steroizi sau hormoni
- reme$ii specifice botanice sau populare
T>?@>,A,I A?* 7*,S=9A?ITATII SI C=M7=,TAM*9T>?>I AD>?T>?>I
Tulburari specifice $e personalitate
Tulburari mi+te si alte tulburari $e personalitate
Schimbari $urabile ale personalitatii ne$atorate unor boli sau leziuni cerebrale
- $upa o traire catastrofica
- $upa o afectiune psihiatrica
Alte tulburari ale habitusului sau impulsurilor
- Bocul $e noroc patologic
- Incen$ierea patologica -piromania.
- Furtul patologic -cleptomania.
- Tricotilomania
Tulburari $e i$entitate se+uala
Tulburari ale preferintei se+uale
Tulburari psihologice si comportamentale asociate cu $ezoltarea si orientarea se+uala
- Tulburarea $e maturare se+uala
- =rientarea se+uala ego$istonica
- Tulburarea relatiei se+uale
Alte tulburari ale personalitatii si comportamentului a$ultului
- *laborarea simptomelor fizice $in motie psihologice -tulburari factice.
- 7ro$ucerea intentionata sau simularea unor simptome sau a incapacitatii fizice sau psihologice
,*TA,DA,*A M*9TA?A
>soara -/I E %0 -8 &0.
Mo$erata -/I E "% -8 #0.
Seera -/I E !0 -8 "#.
7rofun$a -/I sub !0.
T>?@>,A,I A?* D*DV=?TA,II 7SIC=?=AIC*
T>?@>,A,I C=M7=,TAM*9TA?* SI *M=TI=9A?* C> D*@>T I9 C=7I?A,I* SI
AD=?*SC*9TA
II4"4 DSM-IV -8 Manualul $iagnostic si statistic al bolilor mentale e$itia a IV-a
Acest sistem $e clasificare este propus $e Asociatia 7sihiatrica Americana -A7A.4
*+ista unele $iferente intre cele $oua sisteme $e clasificare' respecti DSM-IV si ICD-10 -cea
mai mare parte a acestor $iferente au fost precizate la capitolul $e patologie psihiatrica.
>nul $in meritele acestui sistem $e clasificare consta in faptul ca propune ca formularea
$iagnosticului sa se realizeze pe % a+e -8 aceasta arianta $e formulare $iagnostica a fost pentru
prima oara $escrisa in e$itia a III-a a DSM' ea mentinan$u-se si in a IV-a e$itie -8 e$itia care este
in prezent utilizata
7rezentarea multia+iala a $iagnosticului consta in 5
- A+a 1 -8 $iagnosticul bolii psihice fara a inclu$e tulburarile $e personalitate sau retar$area
mentala
- A+a ! -8 tulburarile $e personalitate si retar$arile mentale
- A+a " -8 $iagnosticele $e boli somatice asociate
- A+a # -8 nielul $e stresori -8 se acor$a un puncta2 pe o scara or$inala $e la 1 la % -puncta2ul
creste proportional cu nielul $e stresori.' pe baza ealuarii urmatoarelor aspecte5
- probleme legate $e grupul $e suport primar
- probleme legate $e me$iul social
- probleme e$ucationale
- probleme profesionale -ocupationale.
- probleme legate $e con$itiile $e locuit
- probleme economice
- probleme $eterminate $e accesul la sericiile $e sanatate
- probleme legate $e incalcari ale legii
- alte probleme psihosociale si $e me$iu
- A+a % -8 scorul AAF -Alobal Assessment of Functioning. reprezinta o cuantificare a mo$ului in
care simptomele tulburarii psihice afecteaza nielul global $e functionare al pacientului -8 scorul
AAF se e+prima in interale $e 10 puncte' intre cele $oua e+treme5
- AAF E 100 - 01 -8 lipsa oricaror simptome' cu functionare normala
- AAF E 10 - 1 -8 pericol crecut si persistent $e a cauza in2urii lui sau altora8 incapacitate
persistenta $e mentinere a unei igiene personale minime8 acte suici$are cu intentie si e+pectanta
clare $e a muri.
Categoriile $iagnostice cuprinse in DSM-IV sunt re$ate schematic mai 2os5
T>?@>,A,I DIAA9=STICAT* D* =@IC*I 7*9T,> 7,IMA =A,A I9 C=7I?A,I* SA>
AD=?*SC*9TA
D*?I,I>M' D*M*9T*' T>?@>,A,I AM9*STIC* SI A?T* T>?@>,A,I C=A9ITIV*
Delirium $eterminat $e o con$itie me$icala generala
Dementa
- Dementa in boala Alzheimer cu $ebut timpuriu
- Dementa in boala Alzheimer cu $ebut tar$i
- Dementa asculara
- Dementa $eterminata $e alta con$itie me$icala generala
- Dementa $in ca$rul infectiei CIV
- Dementa posttraumatica
- Dementa $in boala 7ar3inson
- Dementa $in boala Cungtington
- Dementa $in boala 7ic3
- Dementa $in boala Creutzfel$t-Ba3ob
- Dementa cu etiologie multipla
Tulburari amnestice
Alte tulburari cognitie
T>?@>,A,I M*9TA?* D*T*,MI9AT* D* = C=9DITI* M*DICA?A A*9*,A?A
9*C?ASIFICAT* I9 A?TA 7A,T*
Tulburare catatonica
Schimbarea personalitatii
T>?@>,A,I I9D>S* D* C=9S>M>? D* S>@STA9T* 7SIC=ACTIV*
Tulburari in relatie cu consumul $e alcool
- Depen$enta la alcool
- Abuzul $e alcool
Tulburari in$use $e alcool
- Into+icatia alcoolica
- Starea $e sera2 la alcool
- Deliriumul $in into+icatia alcoolica
- Stare $e sera2 cu $elirium
- Dementa in$usa $e alcool
- Tulburare amnestica in$usa $e alcool
- Tulburare psihotica in$usa $e alcool
- $eliranta
- halucinatorie
- Tulburare afectia in$usa $e alcool
- Tulburare an+ioasa in$usa $e alcool
- Disfunctie se+uala in$usa $e alcool
- Tulburari $e somn in$use $e alcool
Tulburari in relatie cu consumul $e
- amfetamine
- cofeina
- cannabis
- cocaina
- halucinogene
- substante inhalante
- nicotina
- opioi$e
- Fenilcicli$ina
- Fencicli$ina
- se$atie' hipnotice sau an+iolitice
- mai multe substante psihoactie
- alte substante psihoactie sau $e substante psihoactie nei$entificate
SCCID=F,*9IA SI A?T* T>?@>,A,I 7SIC=TIC*
Schizofrenia
- forma paranoi$a
- forma $ezorganizata
- forma catatonica
- forma ne$iferentiata
- forma rezi$uala
Tulburarea schizofreniforma
Tulburarea schizoafectia
Tulburare $eliranta
Tulburare psihotica acuta
Tulburare psihotica in$usa
Tulburare psihotica $eterminata $e o con$itie me$icala generala
- $eliranta
- halucinatorie
T>?@>,A,I AF*CTIV*
Tulburari $epresie
- Tulburarea $epresia ma2ora
- Tulburarea $istimica
Tulburarea bipolara
- Tulburarea bipolara tip I
- Tulburarea bipolara tip II
- Tulburarea ciclotimica
T>?@>,A,I A9<I=AS*
Tulburare $e panica fara agorafobie
Agorafobie fara istoric $e Tulburare $e panica
Fobie specifica
Fobie sociala
Tulburare obsesi-compulsia
Tulburare $e stres posttraumatica
Tulburare acuta $e stres
Tulburare $e an+ietate generalizata
T>?@>,A,I S=MAT=F=,M*
Tulburare $e somatizare
Tulburare $e somatizare ne$iferentiata
Tulburare $e conersie
Tulburare $ureroasa
Cipocon$rie
Tulburare $ismorfica
T>?@>,A,I FACTIC*
Tulburari factice
- cu simptome pre$ominant psihologice
- cu simptome pre$ominant fizice -somatice.
- cu simptome psihologice si fizice
T>?@>,A,I DIS=CIATIV*
T>?@>,A,I S*<>A?* SI T>?@>,A,I A?* ID*9TITATII S*<>A?*
Disfunctii se+uale
- Tulburari ale $orintei se+uale
- Tulburari ale e+citarii se+uale
- Tulburari orgasmice
- Tulburari se+uale $ureroase
- $ispareunia -ne$eterminata $e o con$itie me$icala generala.
- aginismul -ne$eterminat $e o con$itie me$icala generala.
7arafiliile
Tulburari ale i$entitatii se+uale
T>?@>,A,I D* A?IM*9TATI*
Anore+ia nerosa
@ulimia nerosa
T>?@>,A,I D* S=M9
Tulburare $e somn primara
- Dissomnii
- Insomnie primara
- Cipersomnie primara
- 9arcolepsia
- Tulburari $e respiratie in timpul somnului
- Tulburari ale ritmului circa$ian
- 7arasomnii
- Cosmaruri
- Teroare in timpul somnului -paor nocturn.
- Somnambulism
Tulburari $e somn in relatie cu alte tulburari mentale
- insomnie in relatie cu alte tulburari mentale
- hipersomnie in relatie cu alte tulburari mentale
Alte tulburari $e somn
- Tulburari $e somn $eterminate $e o con$itie me$icala generala
- Tulburari $e somn in$use $e substante psihoactie
T>?@>,A,I A?* IM7>?S>,I?=, 9*C?ASIFICAT* I9 A?TA 7A,T*
Tulburare e+plozia intermitenta
Cleptomania
7iromania
Bocul $e noroc patologic
Tricotilomania
T>?@>,A,I D* ADA7TA,*
Tulburare $e a$aptare
- $epresia
- an+ioasa
- mi+ta $epresi an+ioasa
- cu tulburari $e con$uita
- mi+ta cu tulburari $e con$uita si emotionale
T>?@>,A,I D* 7*,S=9A?ITAT*
A?T* C=9DITII CA,* T,*@>I*SC ID*9TIFICAT*
Factori psihologici care afecteaza con$itia me$icala
Tulburari motorii in$use $e me$icatie
- 7ar3insonism in$us $e neuroleptice
- Sin$romul neuroleptic malign
- Distonia acuta in$usa $e neuroleptice
- A3atisia acuta in$usa $e neuroleptice
- Dis3inezia tar$ia in$usa $e neuroleptice
- Tremor postural in$us $e me$icatie
- Tulburare motorie in$usa me$icamentos nespecificata in alta parte
Alte tulburari in$use $e me$icatie
- efecte a$erse nespecificate in alta parte
7robleme relationale
- 7robleme $e relationare $eterminate $e o tulburare mentala sau $e o con$itie me$icala generala
- 7robleme $e relationare parinte-copil
- 7robleme $e relationare intre parteneri
- 7robleme $e relationare cu ru$ele
- 7robleme $e relationare nespecificate in alta parte
7robleme in relatie cu abuzul sau negli2area
- Abuzul fizic al copilului
- Abuzul se+ual al copilului
- 9egli2area copilului
- Abuzul fizic al a$ultilor -partener sau alte persoane.
- Abuzul se+ual al a$ultilor -partener sau alte persoane.
Con$itii a$itionale care trebuiesc i$entificate
- 9oncomplianta terapeutica
- Simularea
- Comportamentul antisocial la a$ult
- Comportamentul antisocial la copil sau a$olescent
- Intelectul $e limita
- Declinul cogniti in relatie cu inaintarea in arsta
- 7ier$erea persoanelor apropiate
- 7robleme e$ucationale
- 7robleme ocupationale
- 7robleme $e i$entitate
- 7robleme religioase sau spirituale
- Deficit $e cultura
- 7erioa$a cu probleme $e iata