Sunteți pe pagina 1din 2

Numele i prenumele: Data:

Prob de evaluare sumativ


Numerele naturale de la 0 la 100
1. Scrie numrul format la fiecare numrtoare sau reprezint numrul pe numrtoare, dup caz:


2. Descoper regula, apoi continu fiecare ir:
a) !, ", #, ..., ..., ..$ d) %2, %1, %0, ..., ..., ...$

&) !0, !2, !, ..., ..., ..$ e) !', "0, "' ..., ..., ...$
c) (0, '0, 0, ..., ..., ..$
%. )ompar numerele, folosind semnele *, +, , :
56 .. 78 51 .. 37 5858
86 .. 69 9 .. 19 9867
. -ncercuiete:
a) numerele pare: 31, 56, 12, 94, 43;
&) numerele impare: 30, 41, 72, 35, 29;
c) numerele consecuti.e: 7, 17, 27 48, 49, 50 65, 67,63.

'. Scrie:
a) predecesorul numrului 70: ///////////////
&) succesorul numrului 90: /////////////
c) toate numerele de dou cifre care se pot scrie cu cifrele 2, 0, 8: //////////////////////
(. 0rdoneaz cresctor numerele: 71, 26, 7, 93, 30, 55.
......., ........., ........, ......., .........., ...........
!. 0rdoneaz descresctor numerele: 16, 87, 54, 8, 69, 35.
......., ........., ........, ......., .........., ...........

8 1

1 4
0 3

!bie"tive:
1 s formeze i s scrie numere n concentrul 0-100;
1 s numere n concentrul 0-100, respectnd anumite reguli;
1 s recunoasc numerele pare, impare, consecutive;
1 s compare numere n concentrul 0-100, folosind semnele corespunztoare;
1 s cunoasc predecesorul i succesorul numerelor date;
1 s ordoneze cresctor i descresctor numere n concentrul 0-100.
#es"ri$tori de $er%orma&'
(tem
)oarte bi&e *i&e +u%i"ie&t
2 1 Scrie i formeaz numere la toate
numrtorile$
Scrie i formeaz numere la
numrtori$
Scrie i formeaz numere la 2
numrtori$
2 2 Descoper regula, apoi continu
irurile cu toate numerele$
Descoper regula, apoi continu
irurile cu 10 numere$
Descoper regula, apoi continu
irurile cu ' numere$
2 % )ompar toate perec3ile de
numere, folosind semnele *, +,
,$
)ompar perec3i de numere,
folosind semnele *, +, ,$
)ompar 2 perec3i de numere,
folosind semnele *, +, ,$
2 Scrie numerele, 4n func5ie de %
condi5ii$
Scrie numerele, 4n func5ie de 2
condi5ii$
Scrie numerele 4n func5ie de o
condi5ie$
2 ' Scrie numerele, 4n func5ie de %
condi5ii$
Scrie numerele, 4n func5ie de 2
condi5ii$
Scrie numerele 4n func5ie de o
condi5ie$
2 ( 0rdoneaz cresctor toate
numerele$
0rdoneaz cresctor numere$ 0rdoneaz cresctor 2 numere$
2 ! 0rdoneaz descresctor toate
numerele$
0rdoneaz descresctor numere$ 0rdoneaz descresctor 2 numere.