Sunteți pe pagina 1din 2

VIAŢA MICROSCOPICĂ

1. Enumeră patru tipuri de microscoape. Care sunt caracteristicile

fiecăruia? Identifică aceste tipuri de microscoape din fotografii sau vizitează un laborator într-un Institut de Cercetări sau Universitate.

Microscopul optic Stereomicroscopul de disecţie Microscopul electronic cu scanare Microscopul electronic cu transmisie

2. Identifică următoarele componente ale unui microscop optic:

- talpa(baza)

- piciorul

- platina

- tubul ocular - sursa de lumină(oglindă sau bec)

- obiectivul (obiectivele)

- braţul

- ocularul

- diafragma

- revolverul

- cavalerii

- lama şi lamela

- viza (vizele) de focalizare

3. Efectuează calculul puterii de mărire a unui microscop, inclusiv pentru

cel folosit la această specializare.

P.M. = F.M.Oc. X F.M.Ob.

4. Defineşte următorii termeni microscopici:

1.

Lamă

7. Obiectiv cu imersie

12. Plancton

2.

Lamelă

8. Unicelular

3.

Peliculă

9. Pluricelular

4.

Fixare

10. Cil

5.

Colorare şi stabilizare

 

6.

Microtom

5. Colectează probe de apă din eleştee, pâraie şi băltoace şi caută în

aceastea microorganisme. Foloseşte un microscop cu putere de mărire de minimum 100X. Desenează ceea ce vezi şi etichetează fiecare diagramă, indicând specia microorganismului precum şi puterea de mărire utilizată la observare.

6. Desenează şi indică pe desen o celulă care să prezinte membrană

celulară, citoplasmă cu organite şi nucleu. Precizează ce rol are fiecare organită citoplasmatică. Desenează şi structura unui virus, apoi explică diferenţele faţă de celulă.

Membrana celulară Reticul endoplasmatic rugos (RER) Lizozom Centrozom Nucleol Aparat Golgi © rprobios Reticul
Membrana celulară
Reticul endoplasmatic rugos (RER)
Lizozom
Centrozom
Nucleol
Aparat
Golgi
© rprobios
Reticul endoplasmatic neted (REN)
Mitocondrie
Nucleu

organisme

microscopice. Dă câte două exemple de organism pentru fiecare secţiune.

În mod normal, cinci secţiuni sunt acceptate ca incluzând forme microscopice de viaţă. Acestea sunt:

7.

Enumeră

câteva

secţiuni

ale

lumii

vii

care

cuprind

Secţiunea Monera – specii de bacterii, alge verzi – albăstrui;

Secţiunea Protista – amoeoba, parameciul, diatomeele, euglena verde, algele verzi;

Secţiunea Fungi – drojdii, sporii ciupercilor, miceliul de ciuperci, mucegaiuri;

Secţiunea plante complexe – sporii sau grăunciorii de polen ai plantelor complexe, embrionul fiecărei plante;

Secţiunea organisme animale – hidra, embrionii animalelor, paraziţi, insecte, artropode.

8. Dă cel puţin un exemplu asupra modului în care viaţa microscopică este importantă pentru: hrana omului, sănătatea omului, medicină, alte organisme.