Sunteți pe pagina 1din 7

TUMORILE TESTICULARE

Testiculul, organ pereche situat in bursa scrotaIa, cu dimensiuni de 4!",# cm, este in$elit de % tunica
&ibroasa ' albugineea ' ce trimite in interior septuri care impart lesutul glandular in "%%'4%% lobuli(
Ace)tia eotltin tubi*
semini&eri care produc celulele se+ual,,,tt-line( .spermato/oi/ii0, ce in maturalia lor tree prin .1i&er,
stadii e$oluti$e .spermatogonie, spermatococite de ordinul I )i II ' spermatide0( Tot la acest ni$el se
gase)te glanda interstiliaIa testiculara &ermata din ce2ule Sertoli )i Le3dig, eu rol tro&ie )i endocrin(
4in unirea canalelor semini&ere in rete testis, la ni$elul mediastinului testicular, se &ormea/a 2"'"% de
ducte e&erente, ce se $cr uni constituind canalul epididimar(
CA5CERUL TESTICULAR
Incidentii( Repre/inta 2 6 din toate cancerele masculine )i 46 din cancerele tractului tim'genital la
barbat, &iind eel mai &rec$ent cancer intre 2#'!# ani .e+ceptand leueemiile0, &iind mai &ar intalnit sub
$arsta de " ani )i peste 7# de ani( In general, in 896 din ca/uri tumorile stint unilaterale, iarin !6,
bilaterale( Ma1oritatea se de/$olta pe testicule locali/ate in burse, restul .de circa #60 pe testiculul
ectopic, in special abdominal(
Incidenla acestor tumori este mai mare in mediul rural )i la rasa alba, &iind mI4 &ree$ent de/$oltate pe
testiculul drept, probabil )i datorita &rec$enlei mai maTi:
criptorhidiei in dreapta(
Etiologie( Este necunoscuta, ca in toate cancere*e(
dar s'au incriminat % serle de &actori &a$ori/anp:
' ;enetici .caneere &amiliale, la gemelli 2760<
' Locali .cum stint criptorhidia, in special eea abdominala, uncle tumorile testieulare sunt de, de ori
mai &rec$ente0<
' Traumatismele .Ie intalnim in = ' "#6 din ca/un in anteeedentele pacienlilor0(
' Orhidope+ia, dupa $arsta de " ani, nu mic)orea/i riscul apariliei cancerelor testiculare<
' Tulburarile cireulatorii, endocrine, a&e>iuni $iraIe .orhita urliana0, chiar daca determina atro&ie
testiculara, pot duce la aparilia tumorilOi testiculare .2,#60(
4e/$oItarea tumorilor testiculare( ?omind de b celula germinala primordiala &ertili/ata, cu poten@ia*e
multiple de de/$oltare, se $cr &orma doua marl grupede eelule: embrionare )i e+traembrionare
.tro&oblastice0(4in celulele embrionare apar celulele somatice, cu caracterele
@
celor care $cr &orma eetodermul, me/odermull2 endodermul, 1ar din celulele germinale cap de linie,
aAar, in &unclie de maturalie, careinoame embrionare, seminoame )i teratoame( 4in celulele
tro&oblastice se de/$olta eorioearcinoame )i tumorile saeului $itelin
CELULE ;ERMI5ALE ?RIMOR4IALE AERTILIBA5TE
Ma1oritatea tumorilor testiculare .8760 pro$in d42C,C@ Carcinomul embrionar iturile germina2e ,i Stint
maligne( :<C0@, C' l Repre/inta "!6 din tumorile testiculare, &iind mai des inrnlnit Da pacienti mai tineri
deCal cei cu semi nom, &iind &oarte agresi$( Macroscopic este % tumora mai midi .4'# cm in diametru0
asimetrica, cu supra&ata neregulata prill consistenta inegaDa, de/$oltata in plio parenchim testicular( ?e
sectiune pre/inta aspect alb'cenu,iu, cu /one intense de necro/a hemoragicii( Microscopic se pre/intii
cu $ariatie mare de celule epiteliaDe dispuse glandular papilar, cu caracter anaplastic, cu structura
embrionara, heterogena( Este mai agresi$ ca seminomul, &iind &oarte metasta/ant, deseori cu alte tipuri
de ceDule in metasta/e(
minomul epre/inta circa 4%6 din toate tumorile testiculare(
10ltalne)te eu incidenta ma+ima illITe 4%'#% de ani(
,Macroseopic este % tumora mare, omogena, ce Ie testiculul in toate diametrele, pastrandu'i
&orma 0,ida.&igura "2'20( ?e seetiune pre/inta aspect uni&orm, ,enu)iu, pseudoseptat, cu /one
hemoragice ,i necro/a, IOn pre/entandu'se ca un nodul solitar( Microscopic, E.mat din eelule rotunde,
he+agon ale, eu in&iltratie '&ocitara eu sincitiotro&oblaste( Ca $arietati histologice 'r<descriu: seminom
tipic, anapla/ic ,i spermatocitic .96 in semint-ame, la $arste inaintate ' 7# de ani0, cu Fgnostic mai
bun .tabel "2'20( Metasta/ea/a pe calc ,alicii, inducand adenopatie regionala in regiunea bo'aortiea,
la *li$elul pediculului renal(
ii&icarea seminoamelor .Goden';ibb0 itadiul I: Tumora in testicul tadiul II: Metasta/e in ganglionii
abdominali A' minim H "cm0 G ' $oDuminos ."'#cm0 StadiullII: Metasta/e in ganglionii
supradia&ragmatici(
Aigura "2'2( Tumora testiclilarii .seminom0: piesa operatorie(
in seeiune( cu aspect pseudoseptat(
Teratomul adult .matur0 Este campus din tesut repre/entand di&erite &oi germinati$e .endoderm,
me/oderm, ectoderm0( Macroscopic este % tumora mare, neregulata, boselata, cu consistenta inegala( ?e
sectiune are structura heterogena, multicolora, pestrlta, cu arii chistice, solide, cartilaginoase, osoase,
sebacee, mucoase etc(, ca urmare a pre/entei uncia, doua sail tuturor elementelor celor trei toile
germinale, cu /one de maturitate histologica di&erita(
Microscopic pre/inm di&erite structuri cu celule speci&ice originii: glande mucoase .endoderm0, tesut
cartilaginos, mu,chi .me/oderm0, chiste epiteliale scuamoase .ectoderm0, eu di&erite grade de
di&erentiere: matur, imatur, canceri/at( Este pulin agresi$, totu,i in "#6 din ca/uri se eonsemnea/a
metasta/e(
Choriocarcinomul In &orma pura este &oarte &ar( Este e+trem de agresi$, in momentul diagnosticului,
e+ista de1a metasta/e multiple( Stint tUITIon mici, moi, hemoragice, ce se intaInese la tineri )i
metasta/ea/a precoce( Iistologic, este &ormat din sincitiotro&obDa)ti ,i citotro&obDa)ti dispu,i sub
&orma papilara(
Tumorile sinusului endodermal
Scinlia este tumora sacului $itelin .engl( JolK sac0, carcinom embrional in&antil .al testiculului
prepubertal0, intalnit mai ales la nou'nasculi )i copii, a$and agresi$itate sca/uta( La adult, este malign
)i diseminea/a hematogen(
Iistologic, poate imbraca mill multe tipuri:
' Microchistic, mi+omatos<
' Tip endodermal .corpi Schitter'4u$al0<
' Tip solid
Stadiali/area tumorilor germinate non'seminomatoase Stadiul A para diseminare ganglionara .5o0<
Stadiul G 4iseminare retroperitoneala<
Stadiul C 4iseminare toracicaL
Tumori testiculare benigne Repre/inta !'46 din tumorile testiculare )i "%6 din tumorile testiculare la
copii( 4intre pacienli 2#6 au ginecomastie( 2%6 dintre aceste tumori au potential malign(
&TUmorile stromei gonad ice @ ' Repre/mta "#6 din tumorile testiculare( In 9' =6 din ca/uri sunt
bilaterale(
*((( Tumorile din celule Le3dig( Au $olum mic, structudi omogena, culoare galben'cenu)ie pe se>iune(
Arec$enla este mai mare prepuberal, ceea ce duce la masculini/are precoce, 1ar secrelia crescuta de
4IT determina macrogenitosomie( 4upa $arsta de !% de ani acest tip de tumora determina &emini/are
cu aparilia unui sindrom ginoid( Maligni/area este discutabiIi, insa &ormele maligne de$in rapid
metasta/ante( Orhidectomia simp**
duce la supra$ieluiri de 2%%6 la " ani(
M'(( Tumorile cu celule Sertoli( Sunt repre/entate de adenomul sertolian< sunt me/enhimal pure
.condroblastom tubular0, 1ar cand sunt asociate .tumori SertoliN tumori germinale0 &ormea/a
gonadoblastoame( Este % tumora &emini/anta, &iindca secreta, in special, estrogeni mai pulin
testosteron, determinand ginecomastie( Acestea pot &i de dimensiuni mici, palla la tumori &oarte mari,
care nu secreta marKeri( Au prognostic &a$orabil, orhidectomia simpla re/ol$a e$olulia tumorii, dar
rarele &orme agresi$e de$in rapid metasta/ante(
Clinica tumorilor testiculare
Semnul cardinal este tume&aclia scrotala insolita de sen/alia de plenitudine )i greutate locala, durerea
&iin, semnalata oca/ional( Uneori, semnele clinice sunt date de metasta/e .hemopti/ie etc(0 sau de
modi&icarile produse prin secrelia unor hormoni in e+ces .ginecomastie etc(0 Once tumora testiculara
trebuie eonsiderata cancer, palla la proba contrarie< orice tume&aclie testiculara trebuie e+aminati clinic
cu toata atenpa( Se $a &ace e+aminarea eu mana caldi cu blandele, palpand cu ambele maini o$oidul
testicular, pensand $aginal a )i palpand cordonul spermatic( 4eseori trebuie ca urologul sa aiM
e+perienla pentru a identi&ica tumora< cea mai &ree$enta con&u/ie se &ace eu orhi(
epididimita .in peste ##6 din ca/uri0, ceea ce duce la intar/ieri de diagnostic cu saptamani )i luni de
/ile(
E$olutia clinidi a tumorilor testiculare se &ace in trei etape:
.20 Etapa ini&ialii se caracteri/ea/a prill absen@a, deseori, a semnelor locale )i generale< descoperirea
tumorilor este intamplatoare sau in urma until e+amen clinic sau paraclinic alent .ecogra&ie0( in glanda
de &orma )i consistenla normal a, se pCalpea/*
% tumora mica, plata, dura, insensibila( In rest, toate organele $ecine .epididim, serot, &unicul
spermatic, $aginaIa etc(0 sunt normale(
."0 Etapa tumoralii, in care tumora intrascrotalii este &ormata din testiculul marit de $olum, cu
epididimul )i &uniculul spermatic normale< uneori .in 2%6 din ca/uri0, tumora este maseata de coleclia
de lichid in $aginaIa .hidrocel0( Scrotul este de aspect normal, Ecogra&ia regiunii, care inlocuie)te
$echea transiluminare, patrunde in interior, preci/and diagnosticul(
.!0 Etapa tardi$ii, semnele locale sunt &oarte sugesti$e de tumora, cancerul testicular &iind pus in
e$ident* prill e+tensia la distanla in sistemullim&atic sau 2% aile organe .&igura "2'!0(
TUMORILE TESTICULARE
?rotocol de in$estigatii
In a&ara de e+amenul clinic local, se $a e+amina )i palpa eu atentie abdomenul .mase &umarate
retroperitoneale, hepatomegalie0, e+amen toracic .re$arsate pleurale0 )i palparea adenopatii-or
suprac2a$iculare(
Ecogra&ia scrotaIii arata pre/enta tumorii testiculare, determinand dimensiunile, consistenta, structura
tesutului<
aceasta trebuie e&ectuata in toate a&e>iunile testiculului, &iind nein$a/i $a(
Radiogra&ia reno'$e/icala )i urogra&ia i( $( o& era semne indirecte, prill compresiunile e+ercitate de
masele ganglionaTe maTi ce pot merge palla la rinichiul milt urogra&ie .Aigurile "2'4,"2'#0(
Radiogra&ia pulmonaTa arata absenta sail pre/enta metasta/elor la acest ni$el .&igura "2'70( Tomogra&ia
computeri/ata repre/inta e+amenul de electie pentru a e$identia elementele patologice din spatiul
retroperitoneal: metasta/e, tumori pe testicul ectopic etc(
.&igura "2'90(
MarKen biologici tumorali( Cand Stint pre/enti, arata probabilitatea e+istentei tumorii testiculare, pot
urmari e$olutia ei )i a e&icicacitatii tratamentului aplicat( Absenta acestor marKeri nu e+clude
posibilitatea unei tumori testiculare(
.20 Al&a'&etoproteina .AA?0, are $alori normale 2'27 ngml< este pre/enta la 9#6 din bolna$ii cu
cancere testiculare germinale, crescand In special In tumorile non'seminomatoase .AA? F!%%% ngml0(
Cre)te, de asemenea, In carcinomul embrionar, teratocarcinom, tumorile sacului $itelin .JolK0( AA?
este raT &als po/iti$a In seminoame, tumori In care cre)te In apro+imati$ 2%6 din ca/uri(
."0 ;onadotro&ina corialii .RC;0 cu doua &ra>iuni:
.a0 a'RC;, asemanatoare hormonilor LI, TSI, ASR, secretata de a+ul hipotalamo'hipo&i/ar(
.b0 ,' RC; secretata de tesutul sincitial coria*(
,'RC; are $alorile normale de 2 ngro*( Cre*te In carcinomul embrionar, teratocarcinoro )i, mai ales,
In coriocarcinoame .2%%60(
.!0 ?roteina speci&ica de sarcina .?SS0 este % al&a(E glicoproteina de sarcina )i apace cand e+ista lesul
corialin tumora testiculara( AO marKeri stint mal rutin speci&ici sail apar In stadii tardi$e de e$olu@ie(
L4R cre)te In stadiul III( Aeritina, enola/a neuron(
speci&ica etc(, apar In stadii tardi$e )i au % speci&icitate diminuata(
Aormele clinice ale tumorilor testiculare ((C In a&ara de &orma tumoral a propriu'/isa, pot e+ista &orme ce
simulea/a a&ectiuni epididimare, pseudo(
in&lamatorii acute, In care, cu toate ca e+ista semne in&lamatorii locale, tratamentul speci&ic antiin&e>ios
nu duce la remisiunea &enomenelor clinice( In aceste situa,i ne gandim la % tumora a testiculului )i
e&ectuam in$estigatii In acest sellS(
Alte &orme clinice Stint:
' Aorme cu hidrocel satelit .2%60<
' Aorme metastatice, cu semne clinice legate de situa@ia metasta/elor<
' Aorme cu mani&estari hormonale In tumorile secretante .tumori Le3dig, tumori Sertoli0 mani&estate
prill ginecomastie sail $irili/are precoce<
' Aorme atro&ice, in care tumorile stint mici, dar eu diseminari la distanta<
' Cancer pe testicul ectopic, in special cele cu locali/are abdominala< stint de "%% de ori mai &rec$ente<
.&igurile "2'=,"2'80( C ' Cancerul testicular bilateral este &ar .!60, dar po sibil<
poate &i succesi$ sail simultan(
4iagnosticul di&erential ( , P
.I0 Tume&actii scrotale nedureroase ca: hidrocel, hematocel, spermatocel, goma luetidi, periorhita
nodulara<
."0 Tumon paratesticulare: benignemaligne .epididim, &unicul spermatic0<
.!0 Tume&actii scrotale dureroase: epididimita acuta nespeci&ica, epididimita cronica nodulara, orhita
granulomatoasa, orhitele nespeci&ice, torsiunea cordonului spermatic .&rec$ent la copil0(
Stadiali/area tumorilor testiculare(
Clasi&icarea T5M .288"0
T Tumora T+ 5u Stint intrunite conditiile millime necesare c2asi&icarii<
To Absenta tumorii primaTe<
T0 Tumora limitata la testicul<
T" E+tensia tumorii dincolo de albuginee<
T- In$a/ie in rete testis sau epididim<
T4a In$a/ie in &uniculul spermatic<
T4b In$a/ie in peretele scrotal
5 ;anglionii lim&atici locoregionali 5+ ;anglioni nein$estigati<
5o Absenta in$a/iei ganglionilor regionali .periaortoca$i, in regiunea lombara0<
50 In$a/ia unui singur ganglion lim&atic homolateral<
5" In$a/ia ganglionilor contralateral sau bilateral<
5- Masa ganglionara abdominala pre/enta<
54 In$a/ie ganglionara 1u+taregionaIi
M M+
Metasta/e la distan-ii 5u s'au &acut in$estigatii peTItTo preci/area metasta/elor Metasta/e pre/ente
.pulmonar, hepatic etc(0
M2
; ;rading'ul tumoral ;+ 5epreci/at ;0 4i&erentiere mare ;" 4i&erentiere medie ;! Absenta
di&erentierii
Stadiali/are clinica
Stadiali/area Goden';ibb:
Stadiul I: Tumora intrascrotala, limitata la testicul Stadiul II: Tumora scrotaUi cu adenopatii
subdia&ragmatice, regionale<
Stadiul III: Tumora cu e+tensie supradia&ragmatica .adenopatii mediastinale, supracIa$iculare,
metasta/e pulmonaTe0(
Stadiali/are anatomo'patologica .SKinner0: (Stadiul A: Tumora in testicul )i structurile paratesticulare<
Stadiul G I: Micrometasta/e in mai rutin de 7 ganglioni<
Stadiul G": Micrometasta/e in mai molt de 7 ganglioni, cu metasta/e $oluminoase in mai rutin de 7
ganglioni cu diametre mai maTi de " em(
Stadiul G!: ;anglioni cu metasta/e macroscopice ' masa retroperitoneala<
Stadiul C: Metasta/e supradia&ragmatice sau in organele abdominale solide(
Complicatii Complicatiile tumorilor testiculare stint repre/entate de &enomene compresi$e abdominale
prill adenopatie maligna retroperitoneala .sta/a ureterala, sindrom ocIu/i$, compresiunea tractului
digesti$ etc(0< &racturi osoase spontane< compresiune mediastinal a dispnei/anta )i u2ceratii scrotale
prill in$a/ie tumoral a .&ongus malign0 .Aigura "2'2%0(
Tratament Tratamentul consta In aplicarea tuturor procedeelor care pot asigura $indecarea din punct de
$edere oncologic ,i anume: tratament chirurgical, radioterapie, chimioterapie(
.20 Tratamentul chirurgical:
.a0 Orhidectomie pe cale inghinaIa, cu abordul initial al &uniculului spermatic, cu pensarea acestuia,
mobili/area testiculului din bursa scrotala ,i e+ci/ia lui .&igura "2'220(
.b0 Lim&odisectia retroperitoneal a pentru tumorile germinale nonseminomatoase cu depo/ite
ganglionaTe lombo'aortice( Se aplica lim&odise>ia retroperitoneaIa sec$entiaIi pentru toate tumorile In
stadiul Goden II cu remisiune incompleta dupa chimioterapie .! cure0 .&igura "2'2"0
."0 Radioterapia a &ast aplicata In special in seminoamele mature, care Stint &oarte radiosensibile, cu
iradierea campurilor inghinale( abdominale, mediastinale ,i suprac2a$iculare( .!0 Chimioterapia(
Seminoamele imature .sper(
matogonice0 ,i anapla/ice Stint mai putin sensibiK ,i necesita chimioterapie( Chimioterapia are
re/ultate &oarte bulle, Intrucat a>ionea/a pe % tumora cu celule germinale, sensibila la % gam* larga de
citostatice( S'au &olosit urmatoarele citostatice, In scheme terapeutice comple+e: Q AG III'QI< Q AG'?<
Einhorn, etc( ?rotocoalele chi*llioterapeutice mai recente Stint: GE? .Gleomicina, Epo+il,
Cisplatinium0 ,i QI? .Qinblastin*(
I&os&amida, Cisplatinium0(
' Qinblastina ' cu actiune inhibitorie mitotidi<
' Actinomicina 4 ' antibiotic antimitotic<
' Gleomicina ' modi&icator de A45<
' Cic2o&os&arnida .I&os&amida0 ' agent a2chilant<
' Sarurile de platina .Cisplatinium0 ' modi&icator A45<
Se e&ectuea/a in cure lunare, cu intreti,e&J( de @ Tratamentul pacientilor cu seminom( 4atorita &ilmicina
pe perioade $ariabile, sub contr,l,c&i(iii& (( sensibilitatii la iradiere a aces tor tumori, cat )i datoriIl
,gra&ic )i e$aluarea dinamicii marKerilor speci&i,, de(, &aptului ca metasta/ele se &ac cu &orme
nedi&erentiate ce iaei dura ! cure0( se apropie mai mult de carcinomul embrionar, tratamentul
at:himioterapia determina complicatii< orice comb i' aplicat $a &i di&erentiat( Ast&el, dupa orhidectomia
pe calc ir* are riscul reacliilor ad$erse, ce merg de la &enomene InaltiCi, inghinala, a tumorii
seminomatoase, pentru stadiile ( maud la to+icitate $asculara .miocardica, cerebral a0, I, II A, se &ace
radioterapie .2#% c;3/i + #saptamana0 s1nhibilie medulara sau reactie leucemoida, sau cu pe
campurile abdomina*e )i urmarire la ! luni, cu e+amen <Mi$e .redldere0 tardi$e .late relapse0 )i &ibro/e
tomogra&ic )i marKeri( In stadiul II G, III, IQ, se $a &ace llmonare gra$e .GleomiciniCi0( chimioterapie
.GE?0 4 cicluri, iar in ca/ de stabili/are i2
Se e&ectuea/a in cure lunare, cu intretinere de Gleomicina pe perioade $ariabile, sub control clinic
tomogra&ic )i e$aluarea dinamicii marKerilor speci&ici .de obicei dupa! cure0(
Chimioterapia determina complicatii< orice combina@ie are riscul rea>iilor ad$erse, ce merg de la
&enomene Ra3naud la to+icitate $asculara .miocardica, cerebrala0, la inhibilie medulara sau reactie
leucemoida, sau cu recidi$e .recadere0 tardi$e .late relapse0 )i &ibro/e pulmonare gra$e .Gleomicina0(
Tratamentul pacientilor eu seminom( 4atorita sensibilitatii la iradiere a acestor tumori, dit )i datorita
&aptului ca metasta/ele se &ac cu &orme nedi&erentiate ce se apropie mai mull de carcinomul embrionar,
tratamentul aplicat $a &i di&erentiat( Ast&el, dupa orhidectomia pe cale inalta, inghinala, a tumorii
seminomatoase, pentru stadiile I, II A, se &ace radioterapie .2#% c;3l/i + #saptamana0 pe campurile
abdominale )i urmarire la ! luni, cu e+amen tomogra&ic )i marKeri( In stadiul II G, III, IQ, se $a &ace
chimioterapie .GE?0 4 cic2uri, 1ar in ca/ de stabili/are
sau regresie, pacientul ramane in urmanre c2inica( 4aca se produce progresie sau recadere, se $a
proceda la disectia ganglionilor retroperitoneali urmata de chimioterapie sau radioterapie( In general, in
stadiile a$ansate, lim&adenectomia retroperitoneala este mai u)or de e&ectuat, tehnic $orbind, inaintea
radioterapiei sau a chimioterapiei(
Tratamentul pacientilor cu tumori testiculare nonseminomatoase( Tratamentul $a incepe cu
orhidectomia pe cale inghinala )i in &unctie de stadiu, se $a proceda:
.20 In stadiile I, II .minim0 se e&ectuea/a disectia )i e$idarea ganglionilor retroperitoneali( ?acientii
a&lati in stadiile A )i G IC Taman in Rbser$at,e, 1ar cei in stadiul G" $or &i supu)i chinl1bte,apiei .GE?
+ !0( In stadiile II .a$ansat0 )i IIt&st@,ain,pe cu chimioterapie .GE? minimum ! cic2ui20 unnata de
atitudinea urmatoare: .a0 daca obtinem un raspuns incomplet, se $a &ace lim&odisectie retroperitoneala
cu e+amenul histologic al ganglionilor disecati< .b0 daca re/ultatul este &ibro/a sau teratoI4
nedegenerat, pacientii Taman in obser$atie, 1ar dad se gase)te cancer, se completea/a cu chimioterapie
.QI?0(
."0 In situatia unei progresiuni clinice, $om continua chimioterapia .QI?0, corelata cu alte metode de
?rotocoale terapeutice in cancerul de testicul
.20 Orhidectomie inghinala N chimioterapie combin!i pentru toate tumorile maligne germinale indi&era
de stadiu<
."0 Orhidectomia inghinala N chimioterapia col22bi, )i iradiatie, pentru seminoame2e stadiul II'III<
.!0 Orhidectomie inghinala N lim&odisectie retroperr toneaIi N chimioterapie, pentru tumori genni,
non'seminomatoase, tumori maligne epididima(l sau ale &uniculului spermatic(
.40 Lim&odisectia retroperitoneal a sec$entiaIi penlli toate tumorile in stadiul Goden II cu remisiu,
incompleta .dupa chimioterapie sau iradiere0(
.#0 Orhidectomie inghinala simpla, ca singur g, terapeutic pentru tumori mai putin maligne:
' Tumori Se&toli, ' Teratomul matur adult, ' Teratomul in&antil, ' Carcinomul embrionar al nou'
nascutului, ' Seminomul spermatocistic stadiul I, ' ;onadoblastom, ' Carcinoidul testicular, ' Tumorile
benigne .me/oteliom, &ibroI4 etc(0(