Sunteți pe pagina 1din 21

1 ) (31 - ADEV/FALS) (a ai ales : )

Cererea de munca este influentata de costul marginal al muncii.


Adevarat Fals
2 ) (34 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Substituirea factorului munca in anumite proportii cu factorul capital va genera,
pe termen scurt:
a. o red!ere a !ererii de "#!a$
b. o !restere a !ererii de "#!a$
c. o red!ere a o%ertei de "#!a$
d. # are #i!i o i#%le#ta&
3 ) (3 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei
recesiuni deoarece:
a. !ostl de o'ort#itate al !o#ti#arii %a!ltatii este reds$
b. !ostl de o'ort#itate al !o#ti#arii %a!ltatii este ridi!at$
c. !ostl de o'ort#itate al !o#ti#arii %a!ltatii este #l$
d. # tre(ie lat i# !al!l !ostl de o'ort#itate i# a!easta sitatie&
4 ) () - ADEV/FALS) (% ai ales : )
Pe termen lung, cresterea productivitatii muncii actioneaa in sensul opus
tendintei generale de evolutie a salariului nominal.
Adevarat Fals
! ) (*3 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
Principalul instrument de interventie a statului in economie este:
a. !reditl$
b. s(ve#tiile$
c. 'retri +ara#tate$
d. (+etl de stat&
" ) (4, - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
#conomia mondiala s$a constituit pe masura maturiarii premiselor necesare:
a. a'aritia #or "ari s'er'teri e!o#o"i!e !a'a(ile sa #i%i!e e!o#o"iile statelor
#atio#ale$
b. a'aritia #ei 'ter#i!e #a-i#te de !ola(orare i#ter#atio#ala i#tre statele l"ii.
'ro"ovate de !o#d!atorii lor l"i#ati$
c. "arile des!o'eriri +eo+ra%i!e. %or"area 'ietelor #atio#ale. desavarsirea
!o#stitirii divi-i#ii "o#diale a "#!ii. revoltia "asi#ista. siste"l "oder# de
tra#s'ortri$
d. dori#ta tarilor "i!i de a %i 'rote/ate de !ele 'ter#i!e si i#teresl 'terilor
e!o#o"i!e de a-si s(ordo#a tarile "ai sla(e e!o#o"i!&
% ) (01 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
&n caul creditelor contractate anterior, inflatia:
a. ava#ta/ea-a 'e !reditori$
b. ava#ta/ea-a 'e de(itori$
c. # ava#ta/ea-a #i!i !reditorii si #i!i de(itorii$
d. # are #i!i # e%e!t
' ) (33 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
(n agent economic va face anga)ari numai daca costul marginal al muncii este
mai mare sau egal cu venitul marginal al muncii.
Adevarat Fals
* ) (41 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Parado+ul ofertei poate fi e+emplificat prin produsele perisabile.
Adevarat Fals
1, ) (*4 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
&n perioada de recesiune statul:
a. red!e !4eltielile '(li!e$
b. "areste rata de i"'o-itare$
c. red!e i#vestitiile$
d. red!e rata do(a#-ii&
11 ) (34 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Casele de sc-imb valutar efectueaa numai operatiuni:
a. la ter"e#$
b. la vedere$
c. S5a'$
d. 6ed+i#+&
12 ) (*0 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
&n perioada de recesiune statul:
a. s'oreste !4eltielile '(li!e$
b. !reste rata de i"'o-itare$
c. !reste rata do(a#-ii$
d. # i#tervi#e&
13 ) (0* - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
&nde+area salariilor si a pensiilor este o masura:
a. de 'rote/are a !o#s"atorilor$
b. de red!ere a i#%latiei$
c. de !restere a e!o#o"iilor$
d. #i!i # ras'#s # e vala(il&
14 ) (4* - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
.vanta)ul absolut repreinta
a. !asti+l reali-at de # a+e#t e!o#o"i! !are deti#e 'o#derea !ea "ai "are i#
totall 'rod!tiei si des%a!erii 'e 'iata #i 'rods$
b. !asti+l reali-at de a+e#tl e!o#o"i! !are 'rod!e si des%a!e (#ri de !alitate
s'erioara$
c. !asti+l reali-at de a+e#tl e!o#o"i! !are 'rod!e si des%a!e (#rile !
!ostrile !ele "ai s!a-te %ata de !ele ale altor 'rod!atori$
d. !asti+l total reali-at di#tr-o a%a!ere e!o#o"i!a
1! ) (3, - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Profitul anual si vitea de rotatie a capitalului /e+primata prin numarul de rotatii)
sunt in relatie:
a. i#vers 'ro'ortio#ala$
b. dire!ta$
c. #e+ativa
d. de la 'arte la i#tre+
1" ) (3 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
0icroeconomia repreinta activitatea economica la nivelul economiei nationale.
Adevarat Fals
1% ) (41 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 1,, u.m. si a)unge la 23, u.m.,
inseamna ca:
a. a !res!t ! 331 $
b. a !res!t la 131 $
c. a !res!t ! 131
d. a !res!t de 1.3 ori
1' ) (17 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
Cererea de munca este egala cu nevoia de munca e+istenta in economie.
Adevarat Fals
1* ) (14 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
1unctia de productie e+prima legatura obiectiva e+istenta intre:
a. !ost si 'ro%it$
b. %a!torii de 'rod!tie %olositi si re-ltatele o(ti#te$
c. !a#titatea si !alitatea %a!torilor de 'rod!tie %olositi$
d. 'ro%itl (rt si 'ro%itl #et&
2, ) (41 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
Consumul de capital fi+ se include in costul de productie:
a. s( %or"a -rii %i-i!e a a!estia$
b. s( %or"a -rii %i-i!e si "orale a a!estia
c. 'ro'ortio#al ! 'rod!tia o(ti#ta
d. 'ri# a"orti-are
21 ) (04 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
2upa legea psi-ologica fundamentala, formulata de 3.0. 4e5nes, la o crestere a
venitului:
a. deltaC 8 deltaV
b. deltaV 9 deltaC$
c. deltaC 9 deltaV
d. deltaC : deltaV
22 ) (44 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil.
Adevarat Fals
23 ) (07 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
P&6 nominal repreinta e+primarea in preturi curente a valorii bunurilor si
serviciilor produse intr$o perioada data.
Adevarat Fals
24 ) (30 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
Printre factorii principali care influenteaa oferta de munca pe termen scurt nu se
numara:
a. "ari"ea salarili$
b. tilitatea si de-tilitatea "#!ii$
c. #evoia de a s(-ista a salariatli si a %a"iliei sale$
d. 'ro+ra"ele de i#vestitii&
2! ) (37 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
7biectivul principal al producatorului este:
a. o(ti#erea de !asti+ri le+ale$
b. i#re+istrarea de 'ro%it "edi$
c. "a;i"i-area 'ro%itli
d. "i#i"i-area 'ierderilor
2" ) (3) - ADEV/FALS) (a ai ales : )
1lu+urile de bunuri de consum de la firme la mena)e constituie un e+emplu de
flu+ economic real.
Adevarat Fals
2% ) (, - ADEV/FALS) (a ai ales : )
8alorile costului variabil mediu si costului total mediu sunt minime atunci cand
sunt egale cu valoarea costului marginal.
Adevarat Fals
2' ) (17 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este :
a. 'lata 'ri# salari$
b. a'aritia de #oi i#tre'ri#deri$
c. e;iste#ta !o#!re#tei$
d. e;iste#ta o%ertei de "#!a&
2* ) (3* - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
#+istenta tensiunii nevoi$resurse il determina pe individ:
a. sa %a!a risi'a 'e#tr !a ori!" resrsele s#t i#s%i!ie#te$
b. sa re##te la a "ai !o#s"a (#ri 'e#tr 'rod!erea !arora se %oloses!
resrse rare si sa se orie#te-e !atre (#ri !are se o(ti# ! resrse a(#de#te$
c. sa !o#s"e doar (#ri 'e !are le o%era #atra$
d. sa alea+a i# !o#ditiile !o#stra#+erilor e;iste#te&
3, ) (33 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
9ivelul salariului si cererea de munca se afla in raport invers proportional.
Adevarat Fals
31 ) (1) - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
Renta este o consecinta a:
a. 'retrilor de "o#o'ol ridi!ate$
b. e;!esli de o%erta i# ra'ort ! !ererea #or (#ri$
c. !resterii 'terii de !"'arare a 'o'latiei$
d. de%i!itli de o%erta i# ra'ort ! !ererea #or %a!tori de 'rod!tie &
32 ) (40 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
0arimea costului este diferita de la un produs la altul, in functie de specificul
fiecaruia si de consumul de factori pe care il solicita.
Adevarat Fals
33 ) (1* - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Pretul are rolul de:
a. sti"lare a e!o#o"isirii$
b. i#%or"are$
c. di"i#are a risi'ei$
d. i#di!ator al #ivelli de trai&
34 ) (** - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
&n perioada de boom prelungit statul:
a. !reste rata de i"'o-itare$
b. s!ade rata de i"'o-itare$
c. s!ade rata do(a#-ii$
d. !reste !4eltielile '(li!e&
3! ) (3* - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
&n situatia monopsonului:
a. %#!tio#ea-a ato"i!itatea !ererii$
b. e;ista # si#+r 'rod!ator$
c. e;ista # si#+r !"'arator
d. 'retrile s#t sta(ilite de !atre stat
3" ) (4) - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Consumul intermediar este inclus in Produsul :lobal 6rut.
Adevarat Fals
3% ) (*7 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
Cand ritmul mediu anual de crestere a preturilor este de pana la " avem de$a face
cu inflatie taratoare.
Adevarat Fals
3' ) (1 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Problema fundamentala a tuturor economiilor o repreinta raritatea resurselor.
Adevarat Fals
3* ) (43 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Cand oferta scade, pretul si cantitatea de ec-ilibru:
a. !res!$
b. s!ad$
c. 'retl !reste. !a#titatea s!ade
d. 'retl s!ade. !a#titatea !reste
4, ) (33 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
&n principiu, este mai riscanta pentru emitent:
a. e"isi#ea de o(li+ati#i$
b. e"isi#ea de a!ti#i$
c. ris!rile s#t e+ale i# !a-l e"isi#ilor de a!ti#i si o(li+ati#i$
d. # e;ista ris!ri i# !a-l e"isi#ilor de a!ti#i si o(li+ati#i&
41 ) (*0 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Ciclurile 3uglar se mai numesc si cicluri de afaceri.
Adevarat Fals
42 ) (33 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Costul de oportunitate repreinta costul unei alternative la care se renunta in
favoarea alteia.
Adevarat Fals
43 ) (*7 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
&mpoite indirecte sunt:
a. T&V&A& si a!!i-e$
b. !ele 'latite la ve#itri$
c. 'latite #"ai de va#-atori$
d. #i!i # ras'#s # este vala(il&
44 ) (33 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Printre particularitatile pietei muncii nu se numara:
a. este etero+e#a si se+"e#tata$
b. re%le!ta le+atrile re!i'ro!e di#tre realitatile de"o+ra%i!e si !ele ale de-voltarii
e!o#o"i!o-so!iale$
c. este "ai 'ti# re+le"e#tata de!at !elelalte 'iete$
d. 'iata "#!ii este 'iata derivata&
4! ) (33 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
#+presia baneasca a uurii capitalului fi+ este:
a. !ostl total$
b. !4eltiala ! !a'itall !ir!la#t$
c. a"orti-area
d. !i%ra de a%a!eri
4" ) (41 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
1lu+urilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directie
opusa flu+urile monetare de plati repreentand salariile pentru munca depusa.
Adevarat Fals
4% ) (01 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
&nflatia prin costuri nu implica neaparat cresterea preturilor.
Adevarat Fals
4' ) (11 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Costul mediu scade atunci cand:
a. salaril !reste iar 'rod!tia s!ade$
b. di#a"i!a 'rod!tivitatii "#!ii o deva#sea-a 'e !ea a salarili "edi$
c. !reste rata "ar+i#ala de s(stitire a "#!ii ! !a'itall$
d. -ra %i-i!a deter"i#ata de a!ti#ea %a!torilor #atrali este "ai a!!e#tata&
4* ) (31 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Printre instrumentele politicii monetare nu se numara:
a. ta;a res!o#tli:
b. ta;a 'e valoarea ada+ata$
c. !"'ararile si va#-arile de titlri 'e 'iata des!4isa$
d. variatiile !otelor o(li+atorii de re-erva&
!, ) (07 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Cand cererea agregata este mai mare decat oferta agregata se poate spune ca
este o stare:
a. de 'resi#e$
b. de a(sor(tie$
c. de e!4ili(r
d. de i#%latie
!1 ) (3* - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Comportamentul unei firme oligopoliste este unul strategic, fiecare competitor
fiind nevoit sa tina seama de deciiile celorlalti.
Adevarat Fals
!2 ) (7 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
6unurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in
functie de pret:
a. elasti!a$
b. i#elasti!a$
c. #itara$
d. 'er%e!t elasti!a&
!3 ) (03 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Perioada inc-isa a ciclului economic este perioada dintre 2 contractii ale ciclului
economic.
Adevarat Fals
!4 ) (3 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Curba care ilustreaa problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua
bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de:
a. !r(a 'rod!tiei$
b. !r(a !ostli de 'rod!tie$
c. !r(a 'osi(ilitatilor de 'rod!tie$
d. !r(a ve#itli&
!! ) (14 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
7ferta este o functie crescatoare fata de pret, daca celelalte conditii raman
constante.
Adevarat Fals
!" ) (44 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Cand cererea scade, pretul si cantitatea de ec-ilibru:
a. !res!$
b. s!ad$
c. 'retl !reste. !a#titatea s!ade
d. 'retl s!ade. !a#titatea !reste
!% ) (43 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
7 activitate economica eficienta inseamna:
a. a satis%a!e #evoi "ai "lte ! resrse "ai ie%ti#e
b. a satis%a!e #evoile ! resrsele 'e !are so!ietatea le 'rod!e
c. a satis%a!e #evoi "ai "lte ! a!eleasi resrse sa ! resrse "ai 'ti#e
d. a s'ori 'er"a#e#t !a#titatea resrselor atrase si tili-ate
!' ) (34 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
&n conditiile unei anumite mar)e de profit, marimea costului e+ercita presiune
asupra pretului.
Adevarat Fals
!* ) (03 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Soma)ul este un deec-ilibru macroeconomic care apare atunci cand cererea de
munca /Cl) si
oferta de munca /7l) se afla in relatia:
a. <l : Cl$
b. <l 8 Cl$
c. <l 9 Cl
d. <l - Cl : 1
", ) (*3 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
1luctuatiile seoniere ale activitatii economice sunt determinate de factori sau
evenimente neprevaute.
Adevarat Fals
"1 ) () - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care din caracteristicile de mai )os nu pot fi atribuite muncii ca factor de
productie:
a. %a!tor a!tiv si deter"i#a#t$
b. a!tivitate !o#stie#ta$
c. %a!tor derivat$
d. !o#s" !o#!o"ite#t de e#er+ie %i-i!a si i#tele!tala
"2 ) (1, - ADEV/FALS) (% ai ales : )
0obilitatea perfecta este o trasatura a ofertei de munca.
Adevarat Fals
"3 ) (33 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
#+istenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie cat
mai eficienti si competitivi pe piata.
Adevarat Fals
"4 ) (0, - ADEV/FALS) (a ai ales : )
;ipul intensiv de crestere este specific tarilor avansate economic.
Adevarat Fals
"! ) (3) - ADEV/FALS) (% ai ales : )
7ferta de munca se e+prima prin numarul locurilor de munca.
Adevarat Fals
"" ) (0, - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Cand cererea agregata este mai mica decat oferta agregata se poate spune ca
este o stare:
a. de a(sor(tie$
b. de 'resi#e$
c. de e!4ili(r
d. de !ri-a
"% ) (*1 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
&ndicatorii economici masoara:
a. #"ai !4eltielile$
b. #"ai 'ro%itl$
c. #"ai re-ltatele$
d. atat !4eltielile !at si re-ltatele&
"' ) (31 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
.ctionarii sunt:
a. 'ro'rietari ai #ei 'arti di# !a'itall so!ietatii !are a e"is a!ti#ile$
b. !reditori ai so!ietatii !are a e"is a!ti#ile$
c. a+e#ti de s!4i"( !are a!tio#ea-a i# #"ele !lie#tilor$
d. (ro=eri s'e!ialisti&
"* ) (00 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Care din urmatoarele relatii este corecta:
a. V:C-E$
b. V:C>E$
c. C:E>V
d. E:C>V
%, ) (*1 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
#ste corecta relatia: c < e = 1 .
Adevarat Fals
%1 ) (37 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
9evoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi
complementare.
Adevarat Fals
%2 ) (3 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
2aca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu ero.
Adevarat Fals
%3 ) (*4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
Ciclicitatea este o forma intamplatoare , nespecifica in evolutia fenomenului
economic.
Adevarat Fals
%4 ) (0) - ADEV/FALS) (% ai ales : )
#ste corecta relatia: 8 = C $ # .
Adevarat Fals
%! ) (13 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Perioada cuprinsa intre momentul primirii creditului si inceperea restituirii lui se
numeste perioada de gratie.
Adevarat Fals
%" ) (0 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
#fectul de venit nul in caul bunurilor de lu+, foarte scumpe, nu constituie o
situatie de cerere atipica.
Adevarat Fals
%% ) (4 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
6anii indeplinesc functia de mi)loc de sc-imb atunci cand marfurile se ac-ita in
momentul livrarii lor.
Adevarat Fals
%' ) (*3 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
0ultiplicatorul investitiilor este intotdeauna un coeficient supraunitar.
Adevarat Fals
%* ) (11 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
7 crestere a ratei dobanii va duce la scaderea pretului terenurilor.
Adevarat Fals
', ) (4* - ADEV/FALS) (a ai ales : )
C0; = C01 < C08
Adevarat Fals
'1 ) (*1 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Produsul &ntern 6rut se calculeaa:
a. ?&G&2& - A$
b. ?&G&2& @AB C&I&$
c. ?&N&2& - A
d. ?&N&2& @ABC&I&$
'2 ) (13 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice.
Adevarat Fals
'3 ) (3, - ADEV/FALS) (a ai ales : )
&ntre cererea de munca si nevoia de munca e+ista o relatie de la parte la intreg.
Adevarat Fals
'4 ) (43 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
Costul implicit este insusi costul contabil.
Adevarat Fals
'! ) (40 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
.vanta)ul relativ este :
a. !asti+l s'li"e#tar reali-at de # a+e#t e!o#o"i! !are i#tra 'ri"l 'e 'iata$
b. 'lsl de !asti+ reali-at la va#-area #ei "ar%i de !alitate s'erioara$
c. !asti+l reali-at de # 'rod!ator !are are !ostrile de 'rod!tie "ai "i!i de!at
!ele ale !o#!re#tilor$
d. sr'lsl de 'ro%it i#!asat de # 'rod!ator sa !o"er!ia#t !are are !ostri de
o'ort#itate "ai redse de!at !ele ale !o#!re#tilor&
'" ) (0) - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Cand e+ista starea de presiune sunt avanta)ati:
a. !"'aratorii$
b. va#-atorii$
c. !o#!re#ta di#tre !"'aratori se i#tesi%i!a$
d. !res! 'retrile&
'% ) (03 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Cresterea c-eltuielilor de productie independent de cererea agregata constituie o
caua a :
a. i#%latiei 'ri# str!tri$
b. i#%latiei i"'ortate$
c. i#%latiei 'ri# !ostri$
d. i#%latiei 'ri# "o#eda&
'' ) (0 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
#conomia politica este o stiinta economica:
a. %#da"e#tala$
b. de ra"ra$
c. %#!tio#ala$
d. de +ra#ita&
'* ) (31 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
&ntre marimea duratei muncii si cea a timpului liber este o relatie inversa.
Adevarat Fals
*, ) (* - ADEV/FALS) (a ai ales : )
#lasticitatea ofertei in raport de pret repreinta sensibilitatea ofertei la
modificarile pretului bunului.
Adevarat Fals
*1 ) (4) - SINGLE SELECT) (! ai ales : )

a. i#%latie "oderata$
b. i#%latie li#istita$
c. i#%latie +alo'a#ta$
d. 4i'eri#%latie
*2 ) (10 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
Resursele economice sunt factori de productie.
Adevarat Fals
*3 ) (04 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
Perioada desc-isa a ciclului economic este perioada dintre 2 contractii ale
ciclului economic.
Adevarat Fals
*4 ) (01 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Spunem ca rata dobanii este real poitiva atunci cand este mai mare decat rata
inflatiei.
Adevarat Fals
*! ) (37 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
2upa scaderea impoitului pe profit si a altor ta+e din profitul brut, ramane:
a. "asa 'ro%itli$
b. rata 'ro%itli$
c. 'ro%itl #or"al
d. 'ro%itl #et
*" ) (** - ADEV/FALS) (F ai ales : )
Rata soma)ului este un indicator absolut.
Adevarat Fals
*% ) (3, - ADEV/FALS) (% ai ales : )
#conomia Politica este o stiinta economica functionala
Adevarat Fals
*' ) (, - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
&n situatia in care pretul unui bun creste de la 1,,, u.m. la 12,, u.m. iar oferta
creste de la 1,,
bucati la 13, bucati, oferta este:
a. elasti!a$
b. ! elasti!itate #itara$
c. i#elasti!a$
d. 'er%e!t elasti!a
** ) (1 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
&n functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi clasificate:
a. #evoi 'ri"are. so!iale. se!#dare
b. #evoi %i-iolo+i!e. so!iale. ratio#ale
c. #evoi %i-iolo+i!e. so!iale. se!#dare
d. #evoi 'ri"are. so!iale. !o"'le;e
1,, ) (47 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
&ntre preturile pietei si preturile factorilor de productie e+ista o relatie de la intreg
la parte.
Adevarat Fals
1,1 ) (1) - ADEV/FALS) (a ai ales : )
6ancile comerciale contribuie la crearea masei monetara.
Adevarat Fals
1,2 ) (00 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
&n calculul indicatorilor macroeconomici atributul >?@national>? are in vedere
apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara
activitatea in propria tara sau in alte tari.
Adevarat Fals
1,3 ) (7 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
6unurile economice au un caracter nelimitat.
Adevarat Fals
1,4 ) (33 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
&n caul unei operatiuni bursiere la termen, in urma cresterii cursului actiunilor
castiga:
a. va#-atorl a!ti#ilor$
b. !"'aratorl a!ti#ilor$
c. %ir"a !are a e"is a!ti#ile$
d. atat va#-atorl !at si !"'aratorl a!ti#ilor&
1,! ) (30 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
2aca productia unei firme este egala cu ero, atunci costul fi+ mediu si costul
variabil mediu sunt
egale.
Adevarat Fals
1," ) (4, - ADEV/FALS) (% ai ales : )
&mpoitele indirecte / ;8., accie si ta+e vamale ) nu sunt incluse in preturile
pietei.
Adevarat Fals
1,% ) (34 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
.tunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii
marginale, productia totala scade.
Adevarat Fals
1,' ) (11 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Capitalul $ factor de productie se refera la:
a. !reditele !o#tra!tate la (a#!i$
b. (#ri desti#ate 'rod!erii altor (#ri sa servi!ii$
c. i#vestitiile #ei %ir"e$
d. (#ri e!o#o"i!e desti#ate tra#-a!tiilor 'e 'iata&
1,* ) (*) - ADEV/FALS) (F ai ales : )
;.8... este un impoit direct.
Adevarat Fals
11, ) (3) - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
.tunci cand costul variabil total ramane constant iar cantitatea produsa creste,
costul variabil
mediu:
a. !reste$
b. se red!e$
c. este e+al ! -ero
d. !reste. a'oi s!ade 'a#a la -ero
111 ) (31 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
7 tara oarecare poate sa fie, concomitent, si debitor si creditor.
Adevarat Fals
112 ) (31 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
&n costurile variabile nu sunt incluse c-eltuielile cu:
a. "aterii 'ri"e$
b. "ateriale$
c. !o"(sti(il
d. salariile 'erso#alli ad"i#istrativ
113 ) (30 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Procesul consumarii capitalului fi+ se manifesta prin fenomenul uurii.
Adevarat Fals
114 ) (*3 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
Produsul 9ational 9et se calculeaa:
a. ?&G&2& > C&I&$
b. ?&G&2& - A$
c. ?&I&2& - A
d. ?&N&2& - A
11! ) (3, - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
&n general, relatia dintre nevoi /9) si resurse /R) este de urmatoarea forma:
a. N 9 C$
b. N 8 C$
c. N : C
d. # se 'oate sta(ili o ase"e#ea relatie
11" ) (01 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
&nflatia are ca efect:
a. sti"larea i#!li#atiei s're !o#s"$
b. sti"larea i#!li#atiei s're e!o#o"ii 'e ter"e# "edi$
c. sti"larea i#!li#atiei s're e!o#o"ii 'e ter"e# l#+$
d. sti"larea i#!li#atiei s're e!o#o"ii 'e ter"e# s!rt&
11% ) (*1 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Rata consumului ia intotdeauna valori poitive si subunitare.
Adevarat Fals
11' ) (30 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Ce tip de piata se caracterieaa prin atomicitatea cererii si ofertei, prin lipsa de
omogenitate a
produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii:
a. 'iata ! !o#!re#ta "o#o'olisti!
b. oli+o'ol
c. oli+o'so#
d. "o#o'ol
11* ) (13 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
Costul mediu nu depinde de:
a. !o#s"l de %a!tori de 'rod!tie 'e #itatea de 'rods$
b. #ivell 'rod!tivitatii$
c. 'retl %a!torilor de 'rod!tie tili-ati$
d. ve#itrile !o#s"atorilor&
12, ) (0* - ADEV/FALS) (% ai ales : )
Produsul &ntern 6rut real e+prima valoarea bunurilor finale in preturi curente.
Adevarat Fals
121 ) (31 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Sa se determine costul fi+ mediu stiind ca productia obtinuta /A) este de 1,, de
bucati iar costul
fi+ global /C1) este de 1, ,,, u.m.:
a. 111 &"&$
b. 1111 &"&$
c. 11 & "&
d. 111 &"&
122 ) (43 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Costul e+plicit este insusi costul contabil
Adevarat Fals
123 ) (* - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
(n producator detine un avanta) comparativ / relativ ) intr$o activitate, daca
realieaa bunul:
a. ! !el "ai "i! !ost de 'rod!tie i# ra'ort ! !eilalti 'rod!atori$
b. ! !el "ai "i! !ost de o'ort#itate i# ra'ort ! !eilalti 'rod!atori$
c. ! !el "ai "i! !o#s" de resrse i# ra'ort ! !eilalti 'rod!atori$
d. ! !el "ai "are 'ret de va#-are i# ra'ort ! !eilalti 'rod!atori&
124 ) (*, - ADEV/FALS) (F ai ales : )
Statul fi+eaa preturi ma+ime in perioada de boom.
Adevarat Fals
12! ) (37 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
Piata muncii este o piata derivata.
Adevarat Fals
12" ) (3) - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Carui tip de piata ii este caracteristica vanarea de produse diferentiate de catre
un numar mare de
producatori:
a. 'ietei ! !o#!re#ta i"'er%e!ta i# +e#eral$
b. 'ietei ! !o#!re#ta #eloiala$
c. 'ietei ! !o#!re#ta "o#o'olisti!a
d. oli+o'olli
12% ) (03 - ADEV/FALS) (% ai ales : )
Spunem ca rata dobanii este real negativa atunci cand este mai mare decat rata
inflatiei.
Adevarat Fals
12' ) (3* - ADEV/FALS) (% ai ales : )
Piata muncii este o piata omogena
Adevarat Fals
12* ) (31 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
.cordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate
financiara este principala functie activa a bancilor.
Adevarat Fals
13, ) (1* - ADEV/FALS) (% ai ales : )
2iversitatea produselor este o trasatura a pietei cu concurenta perfecta.
Adevarat Fals
131 ) (4 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
Care dintre urmatorii economisti sunt considerati repreentanti ai scolii clasice
englee:
a. Fr& Des#aE. Ada" S"it4. David Ci!ardo$
b. Ada" S"it4. David Ci!ardo. Fo4# Start Gill$
c. Ada" S"it4. David Ci!ardo. ?al Sa"elso#$
d. Fo4# GaE#ard HeE#es. Ada" S"it4. Al%red Gars4all&
132 ) (47 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
.pro+imati numarul actual al statelor nationale:
a. !ir!a 111$
b. !ir!a 411$
c. !ir!a 101
d. !ir!a 311
133 ) (13 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
2aca productia creste, iar costul marginal este crescator si superior costului
variabil mediu:
a. !ostl %i; este des!res!ator$
b. !ostl varia(il "edi des!reste$
c. !ostl total "edi des!reste$
d. !ostl varia(il "edi !reste&
134 ) (1, - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
Profitul repreinta:
a. e;!ede#tl !ostrilor totale %ata de i#!asari$
b. ve#itl %a!torli "#!a$
c. ve#itl 'osesorli %a!torli #atral
d. "otivatia o(ie!tiva a 'osesorilor !a'italrilor 'e#tr a le '#e i# %#!ti#e&
13! ) (10 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Rolul concurentei este:
a. satis%a!erea "ai (#a a tre(i#telor !o#s"atorli. %ara sa!ri%i!area i#tereselor
'rod!atorli$
b. asi+rarea !oo'erarii i#tre 'rod!atori$
c. !resterea 'retrilor %a!torilor de 'rod!tie$
d. %avori-area va#-atorilor&