Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI

FACULTATEA DE INGINERIE BRILA

Nr. - ...........................
APROBAT,
DECAN

TEMA
PROIECTULUI DE DIPLOM
Student: _________________________________________________________
Denumirea temei: _________________________________________________
______________________________________________________________________
Coninutul prii scrise (capitolele principale): ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Coninutul prii desenate:
____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Director Departament,
(nume, prenume, semntura)

ndrumtor,
(nume, prenume, semntura)