Sunteți pe pagina 1din 14

Subiecte baza energetica

1. Definitie: lucrare agricola, process tehnologic, tehnologie de mecanizare;

Lucrarea agricol executat mecanizat este o parte component a procesului tehnologic, care se caracterizeaz prin executarea mecanizat a unei sarcini de munc concret. Lucrrile agricole executate mecanizat pot fi simple (arat, grpat, semnat .a.) sau complexe (semnatul concomitent cu pregtirea patului germinativ, fertilizarea i aplicarea erbicidelor). Procesul tehnologic reprezint totalitatea operaiilor de lucru executate concomitent sau ordonate n timp, necesare fie pentru realizarea unei lucrri sau a unui grup de lucrri fie pentru obinerea unui produs. Tehnologia de mecanizare este un un ansamblu de procese de producie,procese tehnologice,lucrri i operaii agricole justificate din punct de vedere tehnic i economic.

2. Definitie: unealta agricola, masina agricola, agregat agricol;

Unealta agricol este o pies sau un asamblu de piese utilizate pentru prelucrarea mecanic a unor materiale, n scopul schimbri formei, dimensiunilor, poziiei sau proprietilor acestora. Unealta poate fi acionat manual (sap, grebl secer,etc), cu ajutorul animalelor sau mecanic (plug, tvlug,cultivator,etc.) Spre deosebire de maina agricol unealta agricol nu are organe active care s primeasc micarea de la sursa energetic(de exmplu plugul, cultivatorul, tvlugul sunt unelte agricole iar freza, cositoarea etc sunt maini agricole). Maina agricol de lucru reprezint un ansamblu de organe i mecanisme care sunt ntr-o strns interdependen i execut micri determinate pentru a efectue un lucru util. Agregatul agricol reprezint mijlocul de baz n cadrul mecanizrii lucrrilor agricole fiind alctuit dintr-o surs energetic i una sau mai multe unelte sau maini agricole care execut una sau mai multe lucrri n acelai timp.

3. Clasificarea masinilor agricole dupa felul lucrarii pe care o executa;

Dup felul acionrii: cu acionare manual; cu acionare animal; cu acionare mecanic. Dup modul n care execut procesul de lucru: maini agricole mobile; maini agricole i instalaii agricole staionare. Dup felul lucrrii pe care o execut maina agricol: maini pentru lucrrile solului; maini pentru semnat i plantat; maini pentru administrat ngrminte; maini pentru combaterea bolilor i duntorilor din culturele i produsele agricole; maini pentru recoltat; maini pentru condiionarea i prelucrarea primar a produselor agricole

4. Capacitatea de lucru a agregatelor agricole (definitie, formula);

Capacitatea de lucru a agregatelor agricole reprezint cantitatea medie de lucru efectuat ntr-un anumit interval de timp. Aceasta constituie indicatorul de baz n aprecierea gradului de folosirea utilajului respectiv. n funcie de specificul lucrrii executate capacitatea de lucru se poate exprima n : uniti de suprafa (m2,ha), uniti de volum (m3,litri), uniti de mas (kg,tone),uniti convenionale (ha.a.n.-hectare artur normal), alte uniti. Dup intervalul de timp la care refer capacitatea de lucru a unui agregat poate fi: capacitatea de lucru orar (ha/h, t/h); capacitatea de lucru pe (ha/sch,t/sch); capacitatea de lucru campanie (ha/camp,t/camp); capacitatea de lucru anuala (ha/an,t/an). Capacitatea de lucru teoretic a unui agregat mobil se poate calcula cu una din expresiile: 1 . Wtsch= 0,36 BxVxT, ha/sch, sau 2 . Wtsch= 0,1BxVxT, ha/sch. 3 . Wt camp= 0,36 BxVxTxNz ,ha/campanie, 4 . Wt camp= 0,1 BxVxTxNz

5. Destinatia plugurilor;

Servesc la executarea arturii, lucrarea de baz a solului , n vederea nfiinrii unei culturi. Prin artur se realizeaz tierea, rsturnarea, mrunirea unui strat de sol cu seciune determinat numit, brazd. De asemenea prin artur se distrug buruienile unii duntori, se ncorporeaz la mare adncime seminele de buruieni precum i ngrmintele

6. Cerinte impuse plugurilor;

brazdele arturii s fie drepte, paralele, uniforme; artura s nu prezinte creste, anuri sau greuri; gradul de variaie att a adncimii de lucru ct i a limii de lucru s se situeze n limitele stabilite, respectiv 8% pentru adncime i 5 % pentru lime; gradul de acoperire cu sol a resturilor vegetale s fie mai mare de 90% iar gradul de mrunire a solului s fie de minim 70%. S asigure ncorporarea n sol la adncimea de lucru a ngrmintelor.

7. Clasificarea plugurilor dupa adancimea de lucru si felul in care intorc brazda;

dup adncimea de lucru exist: pluguri pentru arturi superficiale ce lucreaz la 12-20 cm; pluguri pentru arturi normale 20-30 cm; pluguri pentru arturi adnci 30-40 cm; pluguri pentru desfundare 40-80 cm. dup felul n care fac ntoarcerea brazdei pluguri ce realizeaz ntoarcerea brazdei spre dreapta (pluguri normale); pluguri ce realizeaz ntoarcerea brazdei alternativ spre dreapta sau spre stnga (pluguri reversibile); pluguri ce realizeaz ntoarcerea concomitent a brazdei spre dreapta i spre stnga (pluguri pentru vie).

8. Constructia unei trupite cu cormana;

9. Rolul plazului, brazdarului, barsei si a cormanei;

10.Procesul de lucru a unui plug universal cu trupite cu cormana;

Deta[area brazdei de c\tre un asemenea plug, presupune mai `nti separarea ei printr-o t\iere `n plan vertical [i apoi `n plan orizontal. F[ia continu\ (brazda) astfel deta[at\, este `ntoars\, deplasat\ lateral [i `n acela[i timp m\run]it\, ca urmare a `ncovoierii, comprim\rii [i r\sucirii ei

11.Procesul de lucru a unui plug universal cu antitrupita si scormonitor;

Plugurile universale, `n condi]iile folosirii lor pe terenuri `n]elenite, sau cu un grad mic de `mburuienire [i cu umiditate optim\, se pot prevedea cu antetrupi]\.

12.Plugul Paraplow- destinatie

Acest tip de plug serve[te pentru efectuarea ar\turii, la adncimea de 18 30 cm, f\r\ `ntoarcerea brazdei. Folosirea sa se recomand\ pe terenuri `n pant\, `n scopul prevenirii eroziunii solului de suprafa]\ a solului, pe terenurile cu acces temporar de umiditate.

13.Plugul dezaxabil pentru livada- parti component, destinatie

Este destinat pentru prelucrarea solului pe intervalul dintre rndurile de pomi. Plugul poate lucra nedezaxat sau dezaxat stnga-dreapta pentru prelucrarea solului ct mai aproape de rndul de pomi, tractorul deplasndu-se pe mijlocul intervalului dintre rnduri

14.Plugul cultivator pentru vie- parti component, destinatie;

Este unealta de baz\ pentru prelucrarea solului `n vii, putnd executa lucr\ri de ar\tur\ normal\, de semi`ngropat, semidezgropat [i pr\[it (cultiva]ie total\)

15.Avantajele utilizarii plugurilor reversibile

Este destinat att pentru ar\turi pe pante pe direc]ia curbelor de nivel ct [i pentru ar\turi pe terenuri plane

16.Destinatia cultivatoarelor si combinatoarelor;

Dup\ destina]ia

cultiva]ie total\; cultivatoare universale; cultivatoare specia

17.Cerinte impuse cultivatoarelor;

coeficientul de varia]ie a adncimii de lucru s\ fie de maximum 10 %; dup\ lucrul cu cultivatorul, gradul de nivelare a solului trebuie s\ fie de peste 40 %;

s\ realizeze o bun\ m\run]ire a solului; gradul de m\run]ire s\ fie mai mare de 90 %; s\ realizeze o afnare corespunz\toare a solului; gradul de afnare s\ fie de minimum 15 %; buruienile s\ fie distruse `ntr-o propor]ie minim\ de 98 %; s\ nu derapeze pe terenurile cu pante transversal\ de 80.

18.Tipuri de organe active ale cultivatoarelor;

Organe active de extirpare cu]ite s\geat\ cu aripi egale sau unilaterale care servesc pentru t\ierea buruienilor [i afnarea superficial\ a solului, prin lucrarea de pr\[it a plantelor

19.Tipuri de masini pentru afanarea adanca a solului;

Ma[inile din aceast\ grup\ servesc pentru afnarea profund\ a solului, f\r\ `ntoarcerea brazdei. Prin aceast\ lucrare se urm\re[te m\rirea capacit\]ii de infiltrare a apei [i o mai bun\ aerisire a solului, creindu-se astfel condi]ii favorabile pentru cre[terea r\d\cinilor plantelor cultivate. Lucrarea se poate efectua att la culturile anuale, ct [i la cele multianuale. Afnarea adnc\ a solului se poate executa [i `n scopul dren\rii subterane a excesului de umiditate din sol. ~n general, ea se recomand\ pentru solurile grele, reci, cu permeabilitate redus\ pentru ap\ [i aer

Dup\ adncimea de afnare pe care o pot realiza, aceste ma[ini poart\ diferite denumiri: cizele, pentru adncimea 40 cm; subsoliere, cnd lucreaz\ la adncimi de 40 80 cm; afn\toare adnci, cnd adncimea de afnare este de 80 120

20.Freze agricole- destinatie si clasificare;

freze agricole pentru prelucrarea integral\ a solului, numite [i freze de cmp;

freze agricole pentru prelucrarea solului `ntre rndurile de plante (freze pomicole, freze viticole, pentru legumicultur\ etc.).

21.Procesul de lucru al frezei agricole cu rotor orizontal

1 arbore motor; 2 flan\; 3 cu]itul rotorului; 4 carcas\; 5 oblon reglabil; a adncimea de lucru; a1 - `n\l]imea stratului de p\mnt afnat.

22.Grape agricole-tipuri;

grape trtoare, cu col]i (fic[i, reglabili, oscilan]i); grape rotative (stelate, spate rotative, grape cu discuri, grape elicoidale

23.Procesul de lucru al grapei cu colti-schema;

24.Procesul de lucru al sapei agricole-schema;

25.Tavalugi netezi, inelari- destinatie;

tasarea ar\turii proaspete `nainte de sem\nat sau plantat; sf\rmarea bulg\rilor rezulta]i `n urma ar\turii; tasarea solului dup\ sem\nat, `n special `n cazul semin]elor mici, punndu-le astfel `n contact cu solul `n vederea `ncol]irii; t\v\lugirea `n prim\var\ a cerealelor de toamn\ `n scopul combaterii fenomenului de desc\l]are a plantelor; t\v\lugirea culturilor `n vederea utiliz\rii lor ca `ngr\[\minte verzi, asigurnduse astfel `ncorporarea lor `n sol.

26.Combinatoare-destinatie;

Combinatoarele sunt formate din mai multe echipamente sau tipuri de organe active pentru prelucrarea solului ce servesc la preg\tirea patului germinativ, `n special pentru semin]e mici.

Combinatoarele prelucreaz\ superficial solul, realiznd o bun\ m\run]ire, afnare [i nivelare iar n anumite condiii (toamne secetoase, sistemul minim de lucrri ale solului,.a.)(fig.6.4) se utilizeaz cu rezultate foarte bune la pregatirea patului germinativ fr executarea lucrrii de baz a soluluiartura.

27.Avantajele modelarii solului;

Modelarea solului este lucrarea prin care se realizeaz\ profile sub forma unor straturi supra`n\l]ate, delimitate `ntre ele prin rigole. Ea se aplic\ `n cazul legumelor cultivate `n cmp, sere sau solarii. Scopul principal al model\rii solului este crearea condi]iilor pentru mecanizarea lucr\rilor cu ajutorul tractoarelor folosite `n tehnologia cultiv\rii [i recolt\rii acestor plante.

28.Destinatia masinilor de sapat gropi;

Ma[inile de s\pat gropi sunt destinate executrii gropilor `n teren desfundat, arat sau `n]elenit, `n vederea plant\rii puie]ilor de pomi fructiferi, de arbori, vi]\ de vie sau arbu[ti fructiferi, pentru executarea pu]urilor absorbante `n terenurile inundabile, la executarea gropilor pentru stlpi de gard sau stlpi de spalier etc.

29.Operatiile executate de catre semanatori;

Ma[inile de sem\nat sunt destinate pentru `ns\mn]area culturilor agricole introducerea semin]elor `n sol la o adncime determinat\, `ntr-o anumit\ densitate la unitatea de suprafa]\ [i cu o reparti]ie a boabelor ct mai uniform\ pe suprafa]a terenului.

30.Semanatul prin imprastiere;

SEM|NATUL PRIN ~MPR|{TIERE se realizeaz\ `n urm\toarele moduri distincte: semin]ele sunt distribuite, mecanic sau pneumatic, pe suprafa]a solului [i apoi `ngropate cu ajutorul grapelor, t\v\lugilor, frezelor etc. In plus sunt necesare dou\ treceri succesive pe teren cu agregate diferite de lucru. Se folosesc pentru sem\nat orez, ierburi perene, etc; `mpr\[tierea semin]elor cu `ngroparea lor concomitent\ la o adncime de lucru dat\. La aceste ma[ini br\zdarele au form\ de s\ge]i cu deflectoare `n corpul lor sau sunt br\zdare patin\ cu o mi[care oscilatorie perpendicular\ pe direc]ia de `naintare. L\]imea de `mpr\[tiere a semin]elor - egal\ cu cea a br\zdarului s\geat\ sau cu amplitudinea oscila]iei.

31.Semanatul in randuri;

SEM|NATUL ~N RNDURI, cu `ngroparea semin]elor, este metoda cea mai frecvent utilizat\ [i se execut\ `n mai multe variante: `n rnduri dese la 4, 6 sau 8 cm `ntre ele. Se folose[te la inul sau cnepa de fuior [i mai rar la cereale p\ioase. Asigur\ o suprafa]\ de nutri]ie ra]ional\ pentru fiecare plant\; `n rnduri obi[nuite la 12 15 cm `ntre rnduri. Se folose[te la cereale p\ioase [i ierburi, precum [i la unele plante tehnice sau legume;

`n rnduri rare (distan]ate) la 30 100 cm `ntre rnduri. Se utilizeaz\ la plantele pr\[itoare (porumb, floarea-soarelui, sorg, sfecl\ de zah\r, fasole, etc); `n benzi de dou\ sau mai multe rnduri. ~n benzi rndurile se g\sesc la 4, 6, 8, 12, 15 sau chiar 50 cm, iar `ntre benzi distan]ele sunt mai mari (30 100 cm) [i servesc pentru trecerea tractorului la lucr\rile de `ntre]inere [i recoltare a culturii. Se folose[te `n special la semin]ele de legume.

32.Semanatul de precizie sau in cuiburi;

SEM|NATUL DE PRECIZIE SAU ~N CUIBURI. Semin]ele sunt introduse `n sol, pe rnduri, cte una, dou\ sau trei la un loc (cuib), distan]a dintre semin]e sau cuiburi pe rnd avnd o mare uniformitate sau precizie. Se asigur\ [i o mare precizie ca num\r de boabe `n cuib.

33.Procesul de lucru al unei semanatori universale;

1 cutie de semin]e; 2 agitator; 3 distribuitor; 4 [ub\r; 5 tub de semin]e; 6 br\zdar; 7 aripile br\zdarului; 8 organe de acoperire

34.Tipuri de agitatori-schema

A cu mi[care de rota]ie: 1 ax cu cuie drepte; 2 ax cu cuie `nclinate; 3 ax cu perii din srm\; 4 ax cu smocuri de p\r. B cu mi[care de oscila]ie: 1 agitator; 2 ax; 3 bra] oscilant; 4 biela; 5 manivela.

35.Tipuri de aparate de distributie pentru semanatori universal

Distribuitorii cu distribu]ie continu\ Distribuitor tip cilindru canelat Distribuitor tip cilindru cu alveole Distribuitorul tip disc cu distributie pneumatica; Distribuitorul tip disc cu distribu]ie mecanic Distribuitorul tip disc cu distribu]ie pueumatic

Procesul de lucru al distribuitorului tip disc cu distribu]ie pneumatic\: 1 exhaustor; 2 conducta de aspira]ie a exhaustorului; 3 cutia de semin]e; 4 disc distribuitor; 5 agitator; 6 ax de antrenare; 7 plnia br\zdarului.

36.Clasificarea brazdarelor semanatorilor Br\zdare tip ancor\: Trtoare cu unghi ascu]it cu unghi drept; cu unghi obtuz. tip patin\ (cultural)

Rotative

monodisc / bidisc

S-ar putea să vă placă și