Sunteți pe pagina 1din 12

MA{INI DE PLANTAT

Execut\ lucrarea de transport, distribu]ie [i plantare a diferitelor culturi agricole. Prin plantat se `n]elege distribuirea uniform\, la adncime corespunz\toare, a materialului de plantat reprezentat prin bulbi, tuberculi, r\saduri sau puie]i. Opera]iile principale care trebuie executate la plantat sunt: deschiderea de rigole, gropi sau cuiburi, distribuirea `n ele a materialului de plantat [i acoperirea cu p\mnt.
ma[ini de plantat cartofi; ma[ini de plantat bulbi; ma[ini de plantat r\saduri

Procesul de lucru a unei ma[ini de plantat cartofi

1 bunc\r; 2 [ub\r pentru reglarea debitului; 3 aparat de distribu]ie; 4 plnia br\zdarului; 5 br\zdar; 6 organe de acoperire.

Aparatul de distribu]ie de tip lan] cu cupe

1 co[ de alimentare; 2 [ub\r; 3 cupe; 4 lan]; 5 roata motoare a lan]ului; 6 roata de `ntindere a lan]ului; 7 jgheabul lan]ului cu cupe; 8 roata ma[inii; 9 mecanism de antrenare a lan]ului cu cupe; 10 br\zdar.

Aparat de distribu]ie cu cupe montate pe disc:

I vedere lateral\; II vedere din spate; III fazele de lucru ale aparatului. A pozi]ia degetului pentru re]inerea tuberculului; B pozi]ia degetului pentru faza de alimentare [i desc\rcare a tuberculului. a faza de alimentare; b faza de transport; c faza de desc\rcare. 1 disc; 2 cup\; 3 deget; 4 axul degetului; 5 bra]ul lateral al axului; 6 cam\ (ghidaj); 7 arcul de readucere a degetului; 8 bunc\r; 9 [ub\r; 10 br\zdar

Ma[ini de plantat bulbi


func]ioneaz\ pe principiul ma[inilor de sem\nat, adic\ realizeaz\ distribu]ia bulbilor (de arpagic sau usturoi) `n flux continuu.

Cerin]e impuse ma[inilor de plantat bulbi:

s\ realizeze rnduri drepte, echidistante, cu o uniformitate de distribu]ie a bulbilor pe l\]imea de lucru de cel puin 95 %; abaterea distan]ei `ntre bulbi pe rnd s\ nu dep\[easc\ 5 cm; `ngroparea bulbilor s\ se fac\ la o adncime constant\ (se admite o abatere maxim\ de 0,25 am); plantarea s\ se fac\ f\r\ v\t\marea bulbilor (procentul maxim de bulbi vtmai nu trebuie s depeasc 2 %).

Procesul de lucru a unei sec]ii de plantat bulbi


Sec]ia de plantat bulbi: 1 bunc\r; 2 [ub\r; 3 distribuitor; 4 agitator; 5 cam\; 6 tub de conducere a bulbilor; 7 br\zdar; 8 aripi de nivelare; 9 roata de tasare; 10 cadrul ma[inii; 11 dispozitiv de cuplare la tractor; 12 cadrul sec]iei; 13 arc pentru uniformizarea for]ei de ap\sare pe sol

MAINI DE PLANTAT RSADURI

folosite la plantarea r\sadurilor de legume (ro[ii, ardei, vinete, varz\ etc.), tutun, stoloni de fragi sau c\p[uni, precum [i a altor culturi. Unele ma[ini de plantat pot fi adaptate pentru plantarea r\sadurilor produse `n ghivece nutritive, a buta[ilor sau a cartofilor pre`ncol]i]i.

Aparatul de plantat
lan] cu cleme. disc cu cleme, discuri elastice

Dispozitivele de tasare a solului

au rolul de a perfecta acoperirea cu p\mnt a r\d\cinilor r\sadurilor [i totodat\ s\ taseze solul pentru a asigura prinderea plantelor

Dispozitivele de udare a r\sadurilor

1 rezervor pentru ap\; 2 robinet de trecere; 3 rampa de distribu]ie; 4 robineti; 5 conducta de udare; 6 br\zdar.

Instala]ie pentru udarea por]ionat\ a r\sadului:

1 disc de plantare; 2 [tifturi; 3 sistem de prghii; 4 supap\; 5 arc de `nchidere a supapei; 6 conduct\ de udare.