Sunteți pe pagina 1din 6

Masini de recoltat mazare

Procesul tehnologic de recoltare a mazării cuprinde următoarele operaţii: tăierea sau smulgerea
plantelor din sol, treieratul plantelor, separarea şi curăţirea boabelor, colectarea şi strângerea vrejilor.

După modul cum se execută aceste operaţii există două tehnologii de recoltare:
- tehnologia divizată: presupune executarea operaţiilor în etape succesive de către utilaje diferite;
- tehnologia monofazică: operaţiile sunt executate simultan de către o singură maşină.

În cazul recoltării boabelor de mazăre la maturitate se utilizează o tehnologie divizată în două faze: în
prima fază se separă plantele de sol şi se lasă sub formă de brazde pentru definitivarea coaceri, iar în
faza a doua se ridică plantele din brazdă, se treieră, se curăţă şi se colectează boabele.

Cerinţe tehnologice
La recoltarea mazării verzi trebuiesc satisfăcute următoarele cerinţe:
- pierderile de boabe la desprinderea plantelor de sol, sub 3,5 %;
- pierderile de boabe rămase în păstăi după treierat, sub 8 %;
- procentul de boabe sparte la treierat, sub 10 %;
- puritatea boabelor, peste 92 %.

În funcţie de operaţiile pe care le execută maşinile de recoltat mazăre se împart astfel: maşini de
recoltat tulpini de mazăre, maşini de adunat şi încărcat mazăre, batoze de treierat mazăre, combine
de recoltat mazăre verde.

Maşini de recoltat tulpini de mazăre

Aceste maşini execută smulgerea sau tăierea plantelor, lăsarea lor în brazde pe sol sau încărcarea
acestora în mijloace de transport (la recoltat mazăre verde). Aici pot fi incluse, pe lângă maşinile
speciale de recoltat tulpini de mazăre şi maşinile adaptate precum secerători, vindrovere.
Maşinile speciale pot fi: cu dispozitiv de smulgere, cu benzi de antrenare şi vindrovere de recoltat
mazăre.
Maşinile de recoltat cu dispozitiv de smulgere pot fi tractate sau purtate.
MRM-2,2M:
1- elevator; 2-transportor transversal 3- transportor longitudinal; 4- roata de copiere; 5- aparat de
tăiere; 6- dispozitiv de smulgere cu degete escamotabile; 7- separatorul de lan tip cuţit disc; 8-
contracuţitul separatorului.

Desprinderea plantelor din sol are loc sub efectul aparatului de smuls, plantele care rămân în sol fiind
tăiate de aparatul de tăiere.
Maşinile cu benzi de antrenare sunt în general maşini tractate şi acţionate de la priza de putere a
tractorului
1- separator de lan; 2- ridicătoarele de plante; 3- aparat de tăiere; 4- jgheab pentru susţinerea
plantelor; 5- patine; 6- benzi din cauciuc; 7- bare cu degete elastice; 8- lanţuri transportoare; 9-
transportor transversal; 10- elevator.

Transportorul longitudinal este format din două sau trei lanţuri continui, paralele, pe care sunt fixate
barele transversale prevăzute cu degete elastice. Peste bareletransversale sunt dispuse curele
continui din cauciuc, mai lungi decât lanţurile şi care trec pestedouă axe cu role, situate în spatele
roţilor de lanţ. Aici degetele trec prin intervalul dintre benzi, realizând descărcarea materialului pe
transportorul transversal.
Vindroverele de recoltat mazăre sunt de tipul purtate, în faţa sau în spatele tractorului, sunt
prevăzute cu aparat de tăiere susţinute de instalaţii hidraulice care, în timpul lucrului sunt pe regim
“flotant” şi patine pentru copierea solului.
MAŞINI DE RECOLTAT SFECLĂ DE ZAHĂR

Procesul tehnologic de recoltare a sfeclei de zahăr presupune executarea următoarelor operaţii:


dislocarea şi extragerea rădăcinilor din sol, decoletarea (tăierea frunzelor şi coletelor), curăţirea
rădăcinilor de sol şi impurităţi, colectarea separată a rădăcinilor şi a coletelor.

După modul cum se realizează în timp operaţiile, se deosebesc:


- tehnologia de recoltare divizată;
- tehnologia de recoltare monofazică.

După ordinea în care se execută operaţiile tehnologiile pot fi:


- recoltarea cu decoletare prealabilă;
- recoltarea cu decoletare după extragerea din sol.
Maşinile de recoltat sfeclă se clasifică, în funcţie de operaţiile pe care le execută, astfel:
- maşini de decoletat sfeclă: taie coletele cu frunze de pe rădăcinile aflate pe sol, cu sau fără
colectarea lor;
- maşini de scos rădăcini: realizează dislocarea cu scoatrea rădăcinilor din sol, curăţirea şi
colectarea lor în remorci;
- maşini de dislocat rădăcini;
- combine de recoltat sfeclă: execută toate operaţiile din procesul tehnologic;
- maşini de adunat şi încărcat rădăcini.
După modul de acţionare maşinile de recoltat sfeclă de zahăr sunt de tipul tractate sau
autopropulsate.

În procesul de recoltare mecanizată a sfeclei de zahăr trebuie îndeplinite următoarele condiţii:


- procentul de rădăcini dislocate de peste 98,5 %;
- procentul de rădăcini vătămate din masa totală să nu depăşească 5 %;
- procentul total de impurităţi în masa de rădăcini să nu depăşească 10 %, din care frunze şi
colete sub 1,5 %;
- procentul de rădăcini vătămate adânc să fie sub 2,5 %;
- rădăcinile decoletate normal să reprezinte peste 90 % din masa recoltată;
- prin decoletare să nu fie îndepărtat un procent mai mare de 5 % din masa rădăcinilor;
- pierderile de colete să nu depăşească 8 %;
- procentul de impurităţi din masa de colete şi frunze nu trebuie să depăşească 0,5 %.

Maşina de dislocat sfeclă

Pot executa dislocarea sfeclei înainte sau după decoletare: In figură este prezentată maşina de
dislocat sfeclă nedecoletată, MDSP-4, de tipul purtată pe tractor. Realizează afânarea şi stratului de
sol şi dislocarea rădăcinilor (fără scoaterea din so).
1-organe de dislocare; 2- roţi pentru reglarea adâncimii de lucru; 3- cadru de susţinere.

Maşină de decoletat sfeclă MDS-3

1- cuţit de decoletare; 2- aruncător de colete; 3- palpator; 4- paralelogram deformabil; 5- roţi de


copiere; 6- rotor curăţitor pentru rădăcini; 7- transportor-elevator; 8- transportor universal; 9-
aruncător de colete
Maşina de decoletat BM-6

Maşina de recoltat sfeclă MRS-3T

1- organe de dislocare-extragere; 2- aruncător cu palete; 3- transportor colector; 4- transportor


scuturător; 5- elevator; 6- valţuri de curăţire a rădăcinilor; 7- buncăr pentru colectarea rădăcinilor; 8-
transportor cu vergele pentru descărcarea buncărului;

Aparate de decoletare
Sunt formate dintr-un ansamblu cuţit-palpator. Palpatorul are rolul de a urmări înălţimea de
dispunere a rădăcinilor pentru a se putea realiza tăierea coletelor la aceiaşi distanţă faţă de partea
superioară a rădăcinii.
Palpatoarele folosite în construcţia aparatelor de decoletat pot fi:
- pasive: sunt realizate sub forma unor patine sau braţe;
- active: sub forma unor tambure cu discuri zimţate sau a unor transportoare cu racleţi, care
primesc o mişcare de rotaţie în timpul lucrului.
Cuţitele folosite la construcţia aparatelor de decoletat sunt:
- cuţite pasive: formate dintr-o lamă cu tăiş drept sau curb;
- cuţite active: sunt realizate sub formă de discuri (plate, sferice, cu muchii ascuţie sau
prevăzute cu plăci tăietoare) aflate în mişcare de rotaţie.
Aparat de decoletat cu cuţit fix

Aparat de decoletat cu cuţit activ

Patina de palpare1 este montată sub un unghi faţă de orizontală, prin intermediul unui mecanism cu
paralelogram deformabil. Cuţitul 2 de forma unui disc prevăzut la periferie cu lame tăietoare,
primeşte mişcarea de rotaţie de la arborele 3. Patina palpează rădăcinile ridicând sau coborând cuţitul
prin intermediul pârghiilor4, 5, 6, 7, coletele tăiate fiind aruncate de paletele 8.