Sunteți pe pagina 1din 8

- CURS nr.

5 -

MAȘINI DE RECOLTAT MAZĂRE


Mazărea este o cultură cu o perioadă lungă de înflorire, prin urmare coacerea păstăilor
este eșalonată iar recoltarea se poate face după mai multe tehnologii.
 Recoltarea mazării uscate se face după tehnologia divizată, care presupune în
prima fază: tăierea plantelor și lăsarea lor într-o brazdă continuuă și îngustă, pe miriște, pentru
uscarea tuturor păstăilor; iar în faza a doua: ridicarea din brazdă, treierarea, curăţirea şi
colectarea boabelor. Vrejii rezultaţi după treierat se balotează cu ajutorul preselor de balotat.
Mașinile de recoltat mazăre uscată trebuie să respecte câteva cerințe pentru ca
pierderile la recoltat să fie cât mai puține:
 pierderile de boabe libere pe sol să nu depăşească 1,5%;
 procentul de boabe vătămate în procesul de treier să fie sub 3%;
 puritatea boabelor să fie peste 97%.

 La recoltarea mazării în stare verde se pot folosi două tehnologii de recoltare:


tehnologia divizată şi tehnologia integrală.
Tehnologia divizată cu trei faze tehnologice:, în prima fază mazărea verde se taie şi se
aşează în brazdă sau se taie şi se încarcă în mijlocul de transport, care o duce la instalaţia de
treier şi sortare; în a doua fază se adună mazărea verde din brazdă şi se treieră sau se adună
mazărea verde din brazdă şi se încarcă în mijloace de transport, care o duc la instalaţia de treier
şi sortare; în a treia fază se transportă boabele verzi la fabrica de conserve sau la locul de
valorificare în stare proaspătă, iar vrejii la silozurile din fermele zootehnice.
Tehnologia integrală, în cadrul căreia operaţiile de lucru sunt executate simultan de către
o singură maşină.
Mașinile de recoltat mazăre verde trebuie să respecte câteva cerințe pentru ca pierderile
la recoltat să fie cât mai puține:
 pierderile de boabe rămase în păstăile netreierate să nu depăşească 8%;
 la desprinderea plantelor din sol, pierderile de boabe să fie sub 3,5%;
 în procesul de treier, procentul de boabe sparte să fie sub 10%;
 puritatea boabelor să fie peste 92% la maşinile staţionare şi peste 90% la maşinile
mobile.
 maşinile să poată lucra bine atunci când 80  90% din păstăi au ajuns la
maturitate;
În funcție de operațiile tehnologice pe care le execută mașinile de recoltat mazăre se
pot clasifica astfel:
 maşini de recoltat tulpini de mazăre;
 batoze de treierat mazăre;
 maşini de adunat şi încărcat mazăre;
 combine de recoltat mazăre verde.
 Mașinile de recoltat tulpini de mazăre realizează smulgerea sau tăierea plantelor, pe care
le lasă în brazdă pe sol, sau le încarcă în mijloace de transport (în cazul recoltării mazărei verzi).
În această categorie se încadrează maşinile speciale de recoltat tulpini de mazăre, precum
şi maşini adaptate (cositori, secerători, vindrovere) pentru recoltatul mazărei.
Maşinile speciale de recoltat tulpini de mazăre sunt trei tipuri: maşini cu dispozitiv de
smulgere şi aparat de tăiere; maşini cu benzi de antrenare şi vindrovere de recoltat mazăre.
O maşină de recoltat mazăre cu dispozitiv de smulgere şi aparat de tăiere (maşină care
realizează tăierea, smulgerea plantelor şi lăsarea lor în brazdă) este compusă din următoarele:
transportor elevator, transportor longitudinal, elevator, aparat de tăiere, tobă de smulgere,
separator de lan active, tip cuțit de disc, contracuțit separator, roată de copiere, dispozitiv de
tracțiune (fig.7.1).
Fig.7.1. Alcătuirea unei mașini de recoltat mazăre [2]

1-elevator; 2-transportor transversal; 3-transportor longitudinal; 4-roată de copiere; 5-aparat de


tăiere; 6-tobă de smulgere; 7-separator de lan activ;8-contracuţit separator; 9-dispozitiv de tracţiune.

În procesul de lucru, despicătorul de lan separă prin tăiere plantele care urmează a fi
recoltate iar detaşarea, desprinderea plantelor din sol se face sub acţiunea combinată a
dispozitivului de smulgere şi a aparatului de tăiere. Plantele intră mai întâi sub acţiunea degetelor
escamotabile ale dispozitivului de smulgere care le ridică de pe sol şi le smulge, iar cele care nu
au fost smulse sunt tăiate de cuţitul aparatului de tăiere. Plantele desprinse de sol sunt trimise pe
transportorul longitudinal şi apoi cel transversal care le poate lăsa pe mirişte în brazdă continuă
sau le încarcă într-un mijloc de transport cu ajutorul elevatorului.
Maşinile cu benzi de antrenare în general sunt maşini tractate acţionate de la priza de
putere a tractorului. Alcătuirea unei maşini de recoltat mazăre cu benzi de antrenare este
prezentată în figura 7.2.
Fig 7.2.Componentele unei maşini de recoltat mazăre cu benzi de antrenare [2]

1-separator de lan; 2-ridicător de plante; 3-aparat de tăiere; 4-jgheab; 5-patine; 6-benzi din cauciuc;
7-bare cu degete elastice; 8-lanţurile transportorului; 9-transportor transversal; elevator.

Transportorul longitudinal cu benzi de antrenare a materialului are o construcţie specială,


fiind format din două sau trei lanţuri continue paralele, pe care sunt fixate bare transversale
prevăzute cu degete elastice. Curelele din cauciuc sunt mai lungi decât lanțurile și sunt dispuse
pe barele transversale.
Vindroverele de recoltat mazăre au lăţimi de lucru de 2,5  3,5 m sunt maşini purtate în
faţa sau în spatele tractorului, şi sunt echipate cu aparat de tăiere flotant prevăzut cu patine
pentru copierea solului.
Construcția unui vindrover pentru recoltat mazăre este prezentată în figura 7.3.
Fig.7.3. Construcția unui vindrover destinat recoltării mazării [2]
1-cadru; 2-transportor transversal; 3-patine; 4-arc lamelar; 5-lanţuri; 6-grătar pentru susţinerea tulpinilor;
7-console; 8-aparat de tăiere; 9-ridicător de plante; 10-separator de lan; 11-rabator.

Pentru recoltat mazăre pot fi adaptate și cositorile sau vindroverele de recoltat cereale
păioase sau plante furajere, prin echiparea aparatului de tăiere cu patine (ridicătoare de plante); la
cositori, în spatele aparatului de tăiere este montat și un grătar pentru strângerea tulpinilor în
brazdă.
 Batozele pentru recoltat mazăre verde realizează dezghiocarea păstăilor, desprinderea
boabelor din păstăi, separarea lor de vreji, curăţirea şi colectarea boabelor. Batozele pot fi batoze
staţionare (fac parte din instalațiile fixe destinate treieratului, curățirii, sortării și spălării boabelor
de mazăre verde) şi batoze mobile.
Batozele autopropulsate pentru treierat mazăre verde au alcătuirea asemănătoare cu
batozele staţionare având în plus ridicătorul de plante din brazdă precum şi motorul şi sistemul
de rulare adecvat.
Componența tehnologică a unei batoze autopropulsate pentru treierat mazăre verde este
prezentată în figura 7.4.
Fig.7.4. Batoză autopropulsată-alcătuire [2]
1-ridicător de brazdă; 2-transportor cu bandă; 3-elevator de alimentare; 4-bătător; 5-roţi; 6- platformă;
7-lădiţe pentru colectarea boabelor; 8-transportor transversal cu bandă; 9-separator cu bandă înclinată;
10-elevator de evacuare a vrejilor; 11-contrabătător; 12-transportor longitudinal de boabe; 13-plan
înclinat; 14-separator cu bandă.

Pentru treieratul mazării uscate din brazdă se foloseşte combina pentru recoltat cereale
păioase adaptată cu un ridicător adunător de brazde (fig.7.5; fig.7.6; fig.7.7).
Pentru montarea acestuia la platforma de tăiere, vor fi demontate separatorul de lan,
rabatorul, cuțitul, o parte din degete și organele de transmisie a rabatorului de la combină. În
partea din faţă, ridicătorul adunător este prevăzut cu două patine de sprijin. Ridicătorul este
compus din trei pânze cauciucate cu degete flexibile, montate pe două suluri. Antrenarea
pânzelor în mişcarea lor fără de sfârşit se face de la variatorul rabatorului prin lanţ şi roţi de
transmisie.
Dacă procentul de boabe sparte este prea mare se poate folosi contrabătătorul de la
aparatul de treierat porumb, la care spaţiile dintre vergele sunt mai mari.
La treieratul mazării din brazdă, se obţin rezultate bune atunci când viteza transportorului
cu degete elastice este corelată prin variatorul rabatorului cu viteza de deplasare a maşinii.
Dacă viteza transportorului cu degete elastice este mai mare decât viteza de deplasare a
combinei se produce scuturarea plantelor.
Dacă viteza transportorului cu degete elastice este mai mică, plantele rămân neridicate iar
echipamentul se poate înfunda.
Fig.7.5. Alcătuirea schematic a unei combine de recoltat mazăre
(https://www.fwi.co.uk/)

Fig.7.6. Combină de recoltat mazăre verde, autopropulsată


(https://www.agropost.ro)
Fig.7.7. Combină de recoltat mazăre uscată
(https://www.dgharvesters.co.uk/)

S-ar putea să vă placă și