Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI

DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNIC I FUNDAII


2013 - 2014

CAIET DE LABORATOR


STUDENT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FACULTATE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AN: _ _ _ _ _ GRUPA: _ _ _ _ _Pag 2 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
Cuprins

1 Determinarea granulozitii pmnturilor. Metoda cernerii .......................................................... 3
1.1 Reprezentare grafic: histograma, curba frecvenelor, curba granulometric ....................... 4
2 Determinarea granulozitii pmnturilor. Metoda sedimentrii ................................................... 5
2.1 Curba granulometric............................................................................................................. 6
2.2 Diagrama ternar .................................................................................................................... 7
3 Indici geotehnici............................................................................................................................. 8
3.1 Determinarea densitii scheletului solid ............................................................................... 8
3.2 Determinarea densitii pmntului folosind metoda cu tana.......................................... 8
3.3 Determinarea gradului de ndesare a nisipului....................................................................... 9
4 Determinarea limitelor de plasticitate .......................................................................................... 10
5 Determinarea coeficientului de permeabilitate ............................................................................ 11
5.1 Permeametru cu gradient constant ....................................................................................... 11
5.2 Permeametru cu gradient variabil ........................................................................................ 11
6 ncercarea de compresibilitae n edometru ................................................................................. 12
6.1 Diagrama de compresiune - tasare ....................................................................................... 13
6.2 Diagrama de compresiune - porozitate ................................................................................ 14
7 ncercarea de consolidare n edometru ........................................................................................ 15
7.1 Diagrama de consolidare edometric ................................................................................... 16
8 ncercarea de forfecare direct ..................................................................................................... 17
8.1 Date experimentale .............................................................................................................. 17
8.2 Dreapta de cedare ................................................................................................................. 18
8.3 Curba de mobilizare a efortului tangenial........................................................................... 18
9 ncercarea de compresiune triaxial UU (unconsolidated undrained neconsolidat nedrenat) .. 19
9.1 Dreapta de cedare ................................................................................................................. 20
9.2 Reprezentarea drumurilor de efort n coordonate (s-t) ........................................................ 21Pag 3 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
1 Determinarea granulozitii pmnturilor. Metoda cernerii. (Stas 1913/5-85)


m masa uscat a pmntului dup ce a fost splat cu carbonat de litiu pe sita cu ochiuri de 0.063 mm

mi masa materialului rmas pe sita i


m
1
m
2
m
3
m
j
m
i
m- the mass of dry soil after washing

a[%]

a1=m1/m*100

a2=m2/m*100

a3=m3/m*100ai=mi/m*100aj=mj/m*100
mp[%]

mp1=100%-a1

mp2=100%-(a1+a2)=mp1-a2

mp3=mp2-a3mpi=mp(i-1)-aimpj=mp(j-1)-ai

mi [g] d [mm] ai [%] mp [%]

20

10

8

6.3

5

4

2

1.4

1

0.85

0.63

0.5

0.315

0.25

0.18

0.125

0.09

0.063
rest:


Total:Pag 4 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
1.1 Reprezentare grafic: histograma, curba frecvenelor, curba granulometric ( SR EN 14688 -1/2004)Pag 5 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
2 Determinarea granulozitii pmnturilor. Metoda sedimentrii ( Stas 1913/5-85)
masa materialului: m= 50g
densitatea scheletului solid: s=2.70g/cm
3

densitatea apei: w=1g/cm
3
lungimea tijei areometrului: Lt=16.5cm
diviziunea areometrului: div=1mm
distana dintre bulb i ultima diviziune: Lsb=1.2cm
volumul bulbului: Vb=100cm
3

aria seciunii transversale a cilindrului: dc=30cm
2

nlimea bulbului: hb=16.8cm
Vs=1000 cm
3

1000 t
H 01005 . 0 18
10 d
r
w s

=

cortemp
w s
s
p
R
m
m

=
1001.4 R = A
R R R
cor
A + =
5443 . 2 T 1118 . 0 T 10 9 T 10 9 C
2 4 3 -5
t
+ =


t cor cortemp
C R R + =
|
|
.
|

\
|
+ =
1000
1
cortemp
R

|
|
.
|

\
|
+

= 1
10
div R
2 L H
cortemp
t

|
|
.
|

\
|
+ =
c
s
b r
d
V
h 5 . 0 H H

Timp
Timp
t
(s)
Citire
R
Corecie de
menisc
AR
Citire cu
corecie
de menisc
Rcor
Corecie de
temperatur
Ct
Citire
corectat
Rcortemp

(g/cm
3
)
H
(cm)
Hr
(cm)
d
(mm)
mp
(%)
Temperatur
T
(C)
15'' 15 1.4
30'' 30 1.4
1' 60 1.4
2' 120 1.4
4' 240 1.4
8' 480 1.4
15' 900 1.4
30' 1800 1.4
1h 3600 1.4
2h 7200 1.4
4h 14400 1.4
8h 36000 1.4
24h 86400 1.4

Pag 6 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
2.1 Curba granulometric( SR EN 14688 -1/2004)

Pag 7 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
2.2 Diagrama ternar ( SR EN 14688 -1/2004)
100 0
Sa
gr.Sa
sa.Gr
Gr
si.Sa
cl.Sa
sa.Si
sa.cl.Si
sa.si.Cl
sa.Cl
gr.si.Sa
gr.cl.Sa
gr.sa.si.S
gr.sa.cl.S
sa.gr.si.S
sa.si.Gr
sa.cl.Gr
gr.sa.Si
gr.sa.Cl
sa.gr.Si
sa.gr.Cl
si.Gr
cl.Gr
gr.Si
gr.cl.Si
gr.si.Cl
gr.Cl
Si
cl.Si
si.Cl
Cl
90 80 70 60 50 40 30 20 15 10
Argila si Praf
(<0.063mm)
N
i
s
i
p

(
0
.
0
6
3
.
.
.
2

m
m
)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
85
100
90
0
P
i
e
t
r
i
s

(
2
.
.
.
6
3

m
m
)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
0
10
20
40
100
Si
cl.Si
si.Cl
Cl
Cl
Si
A
r
g
i
l
a
(
<
0
.
0
0
2
m
m
)
30
50
60
70
80
90
100 0 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10
Legenda:
Si - Silt - Praf
Cl - Clay - Argila
S - Soil - Pamant
Sa - Sand - Nisip
Gr - Gravel - Pietris
cl.Si - clayey Silt - Praf argilos
si.Sa - silty Sand - Nisip prafos
si.Cl - silty Clay - Argila prafoasa
cl.Sa - clayey Sand - Nisip argilos
si.Gr - silty Gravel - Pietris prafos
sa.Gr - sandy Gravel - Pietris nisipos
gr.Sa - gravely Sand - Nisip cu pietris
cl.Gr - clayey Gravel - Pietris argilos
gr.Si - gravely Silt - Praf cu pietris
gr.Cl - gravely Clay - Argila cu pietris
sa.si.Gr - sandy silty Gravel - Pietris prafos cu nisip
sa.cl.Gr - sandy clayey Gravel - Pietris argilos cu nisip
gr.si.Sa - silty Sand with gravel - Nisip prafos cu pietris
gr.cl.Sa - clayey Sand with gravel - Nisip argilos cu pietris
sa.cl.Si - silty Clay with sand - argila prafoasa cu nisip
gr.sa.Si - sandy Silt with gravel - Praf nisipos cu pietris
gr.sa.Cl - sandy Clay with gravel - Argila nisipoasa cu pietris
gr.sa.si.S - gravely sandy silty Soil - Pamant prafos nisipos cu pietris
gr.sa.cl.S - gravely sandy clay Soil - Pamant argilos nisipos cu pietris
sa.gr.si.S - sandy gravely silty Soil - Pamant prafos cu pietris si nisip
sa.gr.cl.S - sandy gravely clayey Soil - Pamant argilos cu pietris si nisip
sa.gr.si.S - sandy gravely silty Soil - Pamant prafos cu pietris si nisip
sa.gr.cl.S - sandy gravely clayey Soil - Pamant argilos cu pietris si nisip
sa.gr.Si - gravely Silt with sand - Praf cu pietris si nisip
sa.gr.Cl - gravely Clay with sand - Argila cu pietris si nisip
gr.cl.Si -clayey Silt with gravel - Praf argilos cu pietris
gr.si.Cl - silty Clay with gravel - Argila prafoasa cu pietris
sa.Si - sandy Silt - Praf nisipos
sa.Cl - sandy Clay - Argila nisipoasa
sa.cl.Si - clayey Silt with sand - Praf argilos cu nisip
sa.si.Cl - silty Clay with sand - Argila prafoasa cu nisip
sa.gr.cl.S


Pag 8 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
3 Indici geotehnici
3.1 Determinarea densitii scheletului solid (1913/3-76)

Elemente de calcul Unitate de
msur
Picnometru nr.
1 2 3
Masa picnometrului m0 g
Masa materialului m1 g
Masa picnometrului plin cu apa m2 g
Masa picnometrului + masa materialului
+ completare cu ap
m3 g
Temperatur
o
C
o
C
Densitatera apei w
t

g/cm
3


Factor de corecie L
-

Densiatea scheletului solid

=

1

1
+
2

3g/cm
3


MEDIE

g/cm
3


Greutatea volumic a scheletului solid
s=9.81s

kN/m
3
3.2 Determinarea densitii pmntului folosind metoda cu tana (1913/3-76)

Date de calcul
Unitate de
msur
Proba nr..
1 2 3
Masa tanei
m2 g

Masa tanei + masa pmntului
m1 g

Volumul interior al tanei (volumul
probei de pmnt)
V0 cm
3


=

1

2

0

g/cm
3


Densitate medie
g/cm
3Greutate volumic =9.81
kN/cm
3


Pag 9 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
3.3 Determinarea gradului de ndesare a nisipului

Elemente de calcul
U
n
i
t

i

d
e

m

s
u
r


Stare natural
Starea cea mai
afnata
Starea cea mai
ndesat
tana nr.


olumul tanei V cm
3


Masa tanei m g

Masa pmntului uscat +
masa tanei
m1 g
m1 - m g

n = (1

)100 %

n mediu % n= nmax= nmin=
e = (1

100
%
1

100
%
) - e= emax= emin=

Pag 10 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
4 Determinarea limitelor de plasticitate (1913/4-86)


Umiditate natural W [%]
Limita inferioar de plasticitate
Wp [%]
Limita superioar de plasticitate
WL [%]
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Proba nr. -
Masa final(umed) a probei A g
Masa uscat a probei B g
W% %
W%mediu
%

Obs: % =

100
P
e
n
e
t
r
a
r
e

c
o
n

(
m
e
t
o
d
a

c
u

c
o
n
u
l
)
[
m
m
]


wL [%]

= _ _ _ _ _ _ [%]

= _ _ _ _ _ _
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Pag 11 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
5 Determinarea coeficientului de permeabilitate (1913/6-76)
5.1 Permeametru cu gradient constantInterval
de timp
nlimea
coloanei
de ap
Lungimea
probei
Seciunea
epruvetei
Gradient
hidraulic
Volum
de ap
evacuat
Coeficient
de
corelaie
Coeficient de
permeabilitate la
t[
o
C]
Coeficient de
permeabilitate la
20
o
C
t h l A i V c kt k
[s] [cm] [cm] [cm
2
] [-] [cm
3
] [-] [cm/s] [cm/s]

Media:

5.2 Permeametru cu gradient variabil
=

= 2.3
1

2
c = _ _ _ _ _

Interval
de timp
1/t
Nivel
iniial
Nivel
final
h1/h2 log(h1/h2)
Coeficient de
permeabilitate la
20
o
C
t h1 h2 k
[s] [1/s] [cm] [cm] [-] [-] [cm/s]

Media:Pag 12 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
6 ncercarea de compresibilitae n edometru (8942/1-89)

dinel=cm Ainel=cm h0=cm


Proba Timp
h =
h
h
0

M =

m
v
=
1
M

[kPa] [mm] [%] [kPa] [kPa
-1
]
N
I
S
I
P


12.5

25

50

100

200

300

500

12.5

L
O
E
S
S


12.5

25

50

100

200

300

300 iPag 13 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
6.1 Diagrama de compresiune - tasare

-2
0
2
4
6
8
10
12
14
10 100 1000


[
%
]
[kPa]

Pag 14 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
10 100 1000
e
[
-
]
[kPa]
6.2 Diagrama de compresiune - porozitatee0= a
v
=
e
1
e
2

1

e =
(1 +e
0
)
100
e = e
0
e
av
[kPa] [%] [kPa
-1
]
12.5

25

50

100

200

300

500


Pag 15 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

7 ncercarea de consolidare n edometru (8942/1-89)

Proba Timp
h =
h
h
0
M =

m
v
=
1
M

[kPa] [mm] [%] [kPa] [kPa
-1
]
A
R
G
I
L


10''20''

30''

40''

1'

2'

4'

8'

15'

30'

1h

2h

4h

8h

15h

24h

Pag 16 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
7.1 Diagrama de consolidare edometric
Cv= _ _ _ _ _ _ _ cm
2
/s


[
%
]
timp[s]

Pag 17 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
8 ncercarea de forfecare direct (8942/2-82)

T for orizontal

Proba 1 Proba 2 Proba 3

deplasare n plan orizontal

= 100 200 300 (kPa)
efort tangenial = T/A

max= (kPa)
=

c= (kPa)

60
6
0
mm
m
m
Sectiunea orizontala a casetei
de forfecare

Placa de
incarcare
forta axiala
Parte fixa
Parte
mobila
Forta
transversala
T

8.1 Date experimentale

Proba 1 Proba 2 Proba 3
T o t T o t T o t
(kN) (mm) (kPa) (div) (mm) (kPa) (div) (mm) (kPa)Pag 18 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
8.2 Dreapta Mohr-Coulomb

8.3 Curba de mobilizare a efortului tangenial
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0 50 100 150 200 250 300 350 400

[
k
P
a
]
[kPa]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0 2 4 6 8 10 12 14

[
k
P
a
]
[cm]

Pag 19 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
9 ncercarea de compresiune triaxial UU (neconsolidat nedrenat) (BS1377/6,7,8)


Proba 1 Proba 2 Proba 3

|=
3=
100 200 300 kPa - efort radial c= kPa
Ao= 75 110 150
kPa efort deviator

1=3+Ao
kPa efort verticalo
3
o
1
Ao
+ =
o
3Pag 20 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
9.1 Dreapta de cedare0
50
100
150
200
250
300
350
400
0 50 100 150 200 250 300 350 400

[
k
P
a
]
[kPa]

Pag 21 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
9.2 Reprezentarea drumurilor de efort n coordonate (s-t)


s=
o
1
+o
3
2
t=
o
1
o
3
2


0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
t

[
k
P
a
]
s [kPa]

Proba 1 Proba 2 Proba 3

s= kPa
t=
kPa


|=


d=
kPa