Sunteți pe pagina 1din 27

Analiz a matematic a

Nicolae D anet
Universitatea Tehnic a de Constructii Bucuresti
Departamentul de Matematic a si Informatic a
Anul universitar 2011-2012
c Nicolae D anet 2011
Capitolul 4
Serii de puteri
Avertisment!
Aceste note de curs sunt distribuite gratuit numai studentilor din anul
I, seria A, Facultatea C ai Ferate, Drumuri si Poduri din Universitatea
Tehnic a de Constructii Bucuresti pentru utilizare personal a.
Este interzist a comercializarea sub orice form a sau asarea pe orice site
a acestui text, f ar a acordul scris al autorului.
c Nicolae D anet 2011

4.1 Serii de puteri. Denitie. Tipuri de con-


vergent a
Se numeste serie de puteri o serie de forma
a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ + a
n
x
n
+ =

n=0
a
n
x
n
, (4.1)
sau de forma
a
0
+a
1
(xx
0
)+a
2
(xx
0
)
2
+ +a
n
(xx
0
)
n
+ =

n=0
a
n
(xx
0
)
n
. (4.2)
Dac a not am y = xx
0
, atunci seria (4.2) are forma (4.1). Prin urmare, este
sucient s a studiem numai serii de puteri de forma (4.1).
Un num ar real x
0
se numeste punct de convergent a al seriei (4.1)
dac a seria de numere reale

n=0
a
n
x
n
0
este convergent a. Vom nota cu C
multimea numerelor reale x pentru care seria (4.1) este convergent a. Deci
C = {x R |

n=0
a
n
x
n
este convergent a}. C se numeste multimea de
51
52 Capitolul 4. Serii de puteri
convergent a a seriei de puteri (4.1). Multimea C este ntotdeauna nevid a
deoarece 0 C.
Dac a x C, atunci seria de numere reale

n=0
a
n
x
n
este convergent a.
Aceasta nseamn a c a sirul sumelor partiale
S
0
(x) = a
0
,
S
1
(x) = a
0
+ a
1
x,
S
2
(x) = a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
,

S
n
(x) = a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ + a
n
x
n
,

este convergent, adic a, exist a lim
n
S
n
(x) =: S(x). Prin urmare, exist a o
functie S : C R astfel ca S
n
(x) S(x), pentru orice x C. Aceasta
nseam a c a pentru orice x C si pentru orice > 0 exist a un indice n(, x)
astfel nct
|S
n
(x) S(x)| < , n n(, x).
Acest tip de convergent a se numeste convergent a punctual a (sau simpl a)
a sirului de functii (S
n
(x)) c atre functia S(x). Vom scrie acest lucru sub
forma: S
n
p

C
S, sau S
n
(x)
p
S(x), x C.
Dac a pentru orice x C exist a un singur indice n() (care depinde
numai de nu si de x) astfel ca |S
n
(x) S(x)| < , n n() si x C,
atunci convergenta sirului de functii (S
n
(x)) c atre functia S(x) se numeste
convergent a uniform a si se noteaz a S
n
u

C
S.
4.2 Intervalul de convergent a al unei serii de
puteri
Vom investiga mai nti structura multimii de convergent a a unei serii de
puteri. Spre deosebire de serile de functii oarecare, care pot avea o multime
de convergent a cu o structur a mai complicat a, seriile de puteri au ntotdeauna
multimea de convergent a de forma unui interval al axei reale. Acesta poate
de una din formele (R, R), [R, R), (R, R], [R, R], poate s a e redus
numai la un singur punct, x = 0, sau poate coincide cu toat a axa real a.
Dup a cum s-a demonstrat n exemplul 2.2.1, seria geometric a
1 + x + x
3
+ + x
n
+ =

n=0
x
n
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.2. Intervalul de convergent a al unei serii de puteri 53
este convergent a pentru orice x din intervalul (1, 1) si are suma S(x) =
1
1 x
. Vom da n continuare dou a exemple: unul de o serie de puteri care
converge numai pentru x = 0 si altul de o serie de puteri care converge pentru
orice x num ar real.
Exemplul 4.2.1 Seria de puteri

n=0
n! x
n
converge numai n x = 0.
S a presupunem c a ar exista un punct x
0
= 0 astfel nct seria

n=0
n! x
n
0
s a
e convergent a. Atunci termenul s au general n! x
n
0
0, deci si |n! x
n
0
| 0.
Dar
lim
n
(n + 1)! |x
0
|
n+1
n! |x
0
|
n
= lim
n
(n + 1) |x
0
| = .
Prin urmare, exist a un indice n
0
astfel ca raportul
(n + 1)! |x
0
|
n+1
n! |x
0
|
n
> 1, sau
(n + 1)! |x
0
|
n+1
> n! |x
0
|
n
, n n
0
. Deci nu putem avea lim
n
|n! x
n
0
| = 0 asa
cum cere conditia neceras a de convergent a a unei serii. Contradictia obtinut a
arat a c a nu poate exista un x
0
= 0 astfel ca seria dat a s a e convergent a.
Deci seria converge numai pentru x = 0 ceea ce nseamn a c a C = {0}.
Exemplul 4.2.2 Seria de puteri

n=0
x
n
n!
converge pentru orice x R
Fie x
0
= 0 un num ar real oarecare. Consider am seria numeric a

n=0
|x
0
|
n
n!
.
Fiind o serie cu termeni pozitivi, pentru studiul convergentei sale folosim
criteriul raportului.
lim
n
a
n+1
a
n
= lim
n
|x
0
|
n+1
(n + 1)!
n!
|x
0
|
n
= lim
n
|x
0
|
n + 1
= 0 < 1.
n consecint a, seria numeric a

n=0
|x
0
|
n
n!
este absolut convergent a, deci si con-
vergent a. Cum x
0
a fost un punct oarecare din R, rezult a c a seria converge
pentru orice x R. Deci C = R.
Teorema care urmeaz a descrie care este structura multimii de convergent a
a unei serii de puteri si ce tip de convergent a exist a pe aceast a multime.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
54 Capitolul 4. Serii de puteri
Teorema 4.2.3 Teorema I a lui Abel
Pentru orice serie de puteri

n=0
a
n
x
n
exista un numar real R, 0 R
, astfel ca:
(i) Daca R = 0 seria converge numai pentru x = 0.
(ii) Daca R = seria este absolut convergenta pe toata mul timea R.
(iii) Daca 0 < R < , atunci seria este:
(a) absolut convergenta pe intervalul deschis (R, R);
(b) divergenta pe (, R) (R, );
(c) absolut uniform convergenta pe orice interval nchis [a, b]
(R, R).
Num arul R dat de teorema de mai sus se numeste raza de convergent a
a serie de puteri

n=0
a
n
x
n
, iar intervalul (R, R) se numeste intervalul
de convergent a. Dup a cum se observ a teorema nu arm a nimic despre ce
se ntmpl a n punctele x = R si x = R.
Demonstratia teoremei se bazeaz a esential pe urm atoarea lem a.
Lema 4.2.4 Lema lui Abel
Daca seria de puteri

n=0
a
n
x
n
este convergenta ntr-un punct x
0
= 0,
atunci ea este absolut convergenta pentru orice numar real x care satisface
inegalitatea |x| < |x
0
| .
Demonstra tie. Fie x
0
= 0 un punct n care seria

n=0
a
n
x
n
0
este conver-
gent a. Atunci, conform conditiei necesare de convergent a, termenul general
a
n
x
n
0
0, deci sirul (a
n
x
n
0
) este m arginit. Prin urmare, exist a o constant a
M > 0 astfel ca |a
n
x
n
0
| M, n 0.
Fie x R asfel nct |x| < |x
0
| . Not am q :=

x
x
0

. Evident, 0 q < 1.
Pentru orice n 0 avem
|a
n
x
n
| = |a
n
x
n
0
|

x
x
0

n
Mq
n
.
Deoarece q < 1, seria

n=0
q
n
este convergent a. n baza primului criteriu de
comparatie pentru serii cu termeni pozitivi (propozitia 2.2.4) rezult a c a seria

n=0
|a
n
x
n
| este convergent a, deci seria

n=0
a
n
x
n
este absolut convergent a.

Demonstr am acum teorema I a lui Abel.


Demonstra tia teoremei I a lui Abel. Not am A := {|z| | z C}, unde
C este multimea punctelor de convergent a a seriei de puteri

n=0
a
n
x
n
. Fie
R = sup A. Evident, 0 R .
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.2. Intervalul de convergent a al unei serii de puteri 55
(i) Dac a R = 0, atunci C = {0} si teorema este demonstrat a.
Dac a C contine si puncte diferite de zero, atunci 0 < R .
(ii) n cazul n care R = , pentru orice x R exist a un x
0
C
astfel ca |x| < |x
0
| . Atunci, conform lemei lui Abel, seria

n=0
a
n
x
n
este
absolut convergent a. Cum x era un punct oarecare din R seria este absolut
convergent a pe R.
(iii) n continuare presupunem c a 0 < R < .
(a) Fie x (R, R), deci |x| < R = sup{|z| | z C}. Conform denitiei
marginii superioare exist a x
0
C astfel ca |x| < |x
0
| < R. Cum x
0
C,
conform lemei lui Abel, seria

n=0
a
n
x
n
este absolut convergent a n x.
(b) Fie x (, R) (R, ), adic a |x| > R. Avem de demonstrat
c a seria

n=0
a
n
x
n
este divergent a. Presupunem prin absurd c a x ar un
punct de convergent a al seriei. Cum R < |x| exist a un num ar real y astfel ca
R < |y| < |x| . Conform lemei lui Abel seria este absolut convergent a n y,
ceea ce nseamn a c a |y| A. Acest fapt contrazice denitia lui R ca margine
superioar a a multimii sup{|z| | z C}. Deci seria

n=0
a
n
x
n
diverge n x.
(c) Dac a [a, b] (R, R), exist a 0 < r < R astfel ca [a, b] [r, r]
(R, R). Deoarece r este un punct de convergent a absolut a al seriei date,
seria

n=0
|a
n
| r
n
este convergent a. Pentru orice x [a, b] [r, r], avem
|x| r, deci
|a
n
x
n
| |a
n
| r
n
, n 0.
Seria

n=0
|a
n
| r
n
ind convergent a, conform criteriului general de conver-
gent a a lui Cauchy, pentru orice > 0 exist a un indice n() astfel ca
|a
n+1
| r
n+1
+|a
n+2
| r
n+2
+ +|a
n+p
| r
n+p
< ,
n n() si p 0. Atunci, pentru orice x [a, b], avem

a
n+1
x
n+1

+ +

a
n+p
x
n+p

|a
n+1
| r
n+1
+ +|a
n+p
| r
n+p
< ,
n n() si p 0. Deoarece n() nu depinde de x, seria

n=0
|a
n
x
n
|
este uniform convergent a pe intervalul [a, b]. Cum [a, b] (R, R), seria

n=0
a
n
x
n
este absolut uniform convergent a pe [a, b].
Observatia 4.2.5 n cazul 0 < R < teorema I a lui Abel nu arm a
nimic despre natura seriei de puteri n punctele x = R. Aceasta poate
convergent a sau divergent a n aceste puncte.
Putem ns a observa c a dac a n unul din punctele R sau R seria este ab-
solut convergent a, atunci este absolut convergent a si n cel alalt punct. (ntr-
adev ar, ambele serii

n=0
a
n
(R)
n
si

n=0
a
n
R
n
au aceiasi serie a mod-
ulelor

n=0
|a
n
| R
n
, deci dac a una este absolut convergent a atunci si cealalt a
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
56 Capitolul 4. Serii de puteri
este absolut convergent a.) De aici rezult a c a dac a n unul din punctele R
sau R seria este divergent a, atunci n cel alalt punct seria nu este absolut
convergent a.
Teorema I a lui Abel arm a existenta num arului R dar nu indic a si un
mod de calcul al acestuia. Formula pentru calcul razei de convergent a este
dat a de teorema Cauchy-Hadamard.
Teorema 4.2.6 Cauchy-Hadamard
Fie

n=0
a
n
x
n
o serie de puteri si R raza sa de convergen ta. Presupunem
ca exista
l := lim
n
n
_
|a
n
|, 0 l .
Atunci
R =
_

_
1
l
, daca 0 < l < ,
0, daca l = ,
, daca l = 0.
Demonstra tie. Fie x un num ar real arbitrar. Consider am seria de numere
reale pozitive

n=0
|a
n
x
n
| si-i aplic am criteriul lui Cauchy pentru serii cu
termeni pozitivi (propozitia 2.2.10).
L := lim
n
n
_
|a
n
| |x|
n
= lim
n
n
_
|a
n
| |x| = l |x| .
Dac a l = 0, atunci L < 1, x R. Prin urmare seria

n=0
a
n
x
n
este
absolut convergent a x R. Aceasta nseamn a c a R = .
Dac a l = si |x| = 0, atunci L = > 1. Prin urmare seria

n=0
|a
n
x
n
|
este divergent a. Atunci R = 0. ntr-adev ar, dac a R ar nenul, atunci ar
exista un x (R, R) si x = 0. Conform teoremei I a lui Abel (teorema
4.2.3) seria

n=0
|a
n
x
n
| ar convergent a. Contradictia obtinut a arat a c a
R = 0.
Fie 0 < l < . Pentru a proba c a R = 1/l avem de demonstrat c a seria
este absolut convergent a pentru |x| < 1/l si divergent a pentru |x| > 1/l.
Dac a |x| < 1/l, atunci L = l |x| < 1 si conform criteriului raportului seria

n=0
|a
n
x
n
| este convergent a, deci seria

n=0
a
n
x
n
este absolut convergent a.
Dac a |x| > 1/l, atunci exist a un num ar real x
1
astfel ca |x| > |x
1
| > 1/l.
Deoarece L = l |x
1
| > 1, seria

n=0
|a
n
x
n
1
| este divergent a. Atunci si seria

n=0
|a
n
x
n
| este divergent a, deoarece n caz contrar, conform lemei lui Abel,
seria

n=0
a
n
x
n
1
ar absolut convergent a. Contradictia obtinut a arat a c a,
ntr-adev ar, seria

n=0
a
n
x
n
este divergent a.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.3. Propriet atile sumei unei serii de puteri 57
Corolarul 4.2.7 Fie

n=0
a
n
x
n
o serie de puteri si R raza sa de conver-
gen ta. Presupunem ca exista
l := lim
n
|a
n+1
|
|a
n
|
, 0 l .
Atunci
R =
_

_
1
l
, daca 0 < l < ,
0, daca l = ,
, daca l = 0.
Demonstra tie. Corolarul trei la teorema Stolz-Cesaro (pag. 22) arm a c a
dac a exist a lim
n
|a
n+1
|
|a
n
|
si este egal a cu l, atunci exist a si lim
n
n
_
|a
n
| care este
egal a tot cu l. Se aplic a apoi teorema Cauchy-Hadamard.
Exemplul 4.2.8 Ne propunem s a determin am intervalul de convergent a al
serie de puteri

n=1
(x 2)
n
n3
n
. Pentru aceasta not am y = x 3. Seria devine

n=1
y
n
n3
n
. Determin am raza de convergent a a acestei serii folosind teorema
Cauchy-Hadamard. Avem
l = lim
n
n
_
|a
n
| = lim
n
n
_
1
n3
n
= lim
n
1
n

n 3
=
1
3
.
Atunci R =
1
l
= 3. Prin urmare, seria

n=1
y
n
n3
n
este absolut convergent a
pentru orice y (3, 3).
Studiem acum ce se ntmpl a n capetele acestui interval. Dac a y = 3,
seria devine

n=1
1
n
si este divergent a. Dac a y = 3, seria devine

n=1
(1)
n
n
si
este convergent a. Prin urmare, intervalul de convergent a al seriei n variabila
y este [3, 3). (De remarcat faptul c a pe intervalul (3, 3) seria este absolut
convergent a, iar n y = 3 este semiconvergent a.) Tinnd seama c a y = x3
si y [3, 3), obtinem pentru seria dat a intervalul de convergent a [1, 5).

4.3 Propriet atile sumei unei serii de puteri


Fie

n=0
a
n
x
n
o serie de puteri, C multimea de convergent a si R raza sa
de convergent a. Pentru orice x C not am cu S(x) suma seriei

n=0
a
n
x
n
.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
58 Capitolul 4. Serii de puteri
Obtinem astfel o functie S : C R denit a prin
S(x) := a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ + a
n
x
n
+ , x C.
Fie (S
n
)
n0
sirul sumelor partiale S
n
: C R, S
n
(x) = a
0
+ a
1
x +
a
2
x
2
+ + a
n
x
n
. Conform denitiei, sirul (S
n
)
n0
este punctual convergent
la functia sum a S pe multimea C. Teorema I a lui Abel arm a c a sirul (S
n
)
n0
este uniform convergent la S pe orice interval nchis [a, b] inclus n intervalul
de convergent a (R.R).
Continuitatea sumei unei serii de puteri
Teorema 4.3.1 Suma unei serii de puteri este o func tie continua pe inter-
valul de convergen ta (R, R).
Demonstra tie. Fie x
0
(R, R). Exist a atunci un num ar real r, 0 <
r < R, astfel ca [r, r] (R, R). Deoarece functiile S
n
sunt continue
pe intervalul [r, r] si, conform teoremei I a lui Abel, S
n
u

[r,r]
S, n baza
teoremei 3.1.6 functia S este continu a pe [r, r]. n particular, S este continu a
n punctul x
0
. Cum x
0
este un punct oarecare din (R, R), functia S este
continu a pe (R, R).
Dac a o serie de puteri este convergent a n x = R sau x = R, atunci
functia S este denit a n aceste puncte, dar teorema de mai sus nu spune
dac a S este sau nu continu a aici. Continuitatea functiei sum a S n capetele
intervalului de convergent a rezult a ca o consecint a a urm atoarei teoreme.
Teorema 4.3.2 Teorema a II-a a lui Abel
Daca o serie de puteri

n=0
a
n
x
n
este convergenta n capatul x = R
(respectiv, x = R) al intervalului de convergen ta (R, R), atunci ea este
uniform convergenta pe intervalul nchis [0, R] (respectiv, [R, 0]).
Demonstra tie.
Corolarul 4.3.3 Daca o serie de puteri

n=0
a
n
x
n
este convergenta n capa-
tul x = R (respectiv, x = R) al intervalului de convergen ta (R, R),
atunci suma sa S(x) este o func tie continua pe intervalul (R, R] (respectiv,
[R, R)). n particular,
lim
xR
x<R
S(x) = S(R), respectiv lim
xR
x>R
S(x) = S(R).
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.3. Propriet atile sumei unei serii de puteri 59
Derivarea sumei unei serii de puteri
O serie de puteri se poate deriva termen cu termen pe intervalul de
convergent a. Mai precis avem:
Teorema 4.3.4 Fie

n=0
a
n
x
n
o serie de puteri, R raza sa de convergen ta
si S(x) suma seriei pentru x (R, R). Atunci:
(i) Seria derivatelor

n=1
na
n
x
n1
are aceia si raza de convergen ta cu
seria data.
(ii) Func tia S(x) este o func tie derivabila pe intervalul (R, R) si
S

(x) =

n=1
na
n
x
n1
, x (R, R),
adica,
_

n=0
a
n
x
n
_

n=1
na
n
x
n1
, x (R, R).
Demonstra tie. (i) Seria derivatelor

n=1
na
n
x
n1
este convergent a ntr-
un punct x = 0 dac a si numai dac a seria

n=1
na
n
x
n
(obtinut a prin n-
multirea cu x) este convergent a, ceea ce nseamn a c a seriile au aceiasi raz a
de convergent a. Prin urmare, este sucient s a determin am raza de conver-
gent a a celei de a doua serii. Aplicnd teorema Cauchy-Hadamard, avem
lim
n
n
_
n|a
n
| = lim
n
n

n lim
n
n
_
|a
n
| = lim
n
n
_
|a
n
|,
ceea ce demonstreaz a c a seria dat a si seria derivatelor au aceiasi raz a de
convergent a.
(ii) Not am cu (x) suma seriei derivatelor, adic a (x) =

n=1
na
n
x
n1
,
si cu
n
(x) = a
1
+ a
2
x + + a
n
x
n1
sirul sumelor partiale ale acestei serii.
Conform punctului (i),
n
p

(R,R)
, iar n baza teoremei I a lui Abel putem
arma c a
n
u

[a,b]
, unde [a, b] (R, R).
Pentru a demonstra c a S este derivabil a pe (R, R), e x
0
(R, R).
Alegem un num ar real r, 0 < r < R, astfel ca x
0
[r, r]. Constat am apoi
c a: (a) Functiile S
n
sunt derivabile pe intervalul [r, r] si S

n
=
n
. (b)
S
n
u

[r,r]
S. (c) S

n
=
n
u

[r,r]
. Atunci, n baza teoremei 3.1.8, functia S este
derivabil a pe [r, r] si S

= . n particular, S

(x
0
) = (x
0
). Cum x
0
este un
punct oarecare n intervalul de convergent a (R, R) rezult a c a S

(x) = (x),
x (R, R).
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
60 Capitolul 4. Serii de puteri
Integrarea sumei unei serii de puteri
O serie de puteri se poate integra termen cu termen pe intervalul de
convergent a. Mai precis avem:
Teorema 4.3.5 Fie

n=0
a
n
x
n
o serie de puteri, R raza sa de convergen ta
si S(x) suma seriei pentru x (R, R). Atunci:
(i) Seria

n=0
a
n
x
n+1
n + 1
are aceia si raza de convergen ta cu seria data.
(ii) Pentru orice x (R, R) are loc egalitatea
_
x
0
S(t)dt =

n=0
a
n
x
n+1
n + 1
.
Demonstra tie. (i) Seria

n=0
a
n
x
n+1
n + 1
converge ntr-un punct x = 0
dac a si numai dac a seria

n=0
a
n
x
n
n + 1
(obtinut a prin mp artire cu x) este
covergent a. Conform teoremei Cauchy-Hadamard, avem
lim
n
n
_
|a
n
|
n + 1
= lim
n
n
_
|a
n
|
n

n + 1
= lim
n
n
_
|a
n
|,
ceea ce arat a c a seria dat a si seria

n=0
a
n
x
n+1
n + 1
au aceiasi raz a de conver-
gent a.
(ii) Fie x un punct oarecare din intervalul de convergent a. Exist a atunci
un interval nchis [r, r] astfel ca x [r, r] (R, R). Folosind convergenta
uniform a a seriei de puteri pe intervalul [r, r], avem
_
x
0
S(t)dt =
_
x
0
_

n=0
a
n
t
n
_
dt = (convergenta uniform a pe [r, r]) =
=

n=0
a
n
_
x
0
t
n
dt =

n=0
a
n
t
n+1
n + 1

x
0
=

n=0
a
n
x
n+1
n + 1
.
Exemplul 4.3.6 Dup a cum se stie (vezi exemplul 2.2.1) este adev arat a ur-
m atoarea dezvoltare n serie de puteri
1 + x + x
2
+ x
3
+ + x
n
+ =
1
1 x
, |x| < 1. (4.3)
Prin derivarea acesteia termen cu termen obtinem:
1 + 2x + 3x
2
+ 4x
3
+ + nx
n1
+ =
1
(1 x)
2
, |x| < 1.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.3. Propriet atile sumei unei serii de puteri 61
Dac a se nmulteste relatia de mai sus cu x si se deriveaz a termen cu termen
se obtine
1
2
+ 2
2
x + 3
2
x
2
+ + n
2
x
n1
+ =
1 + x
(1 x)
3
, |x| < 1.
Fie x (1, 1). Consider am dezvoltarea (4.3) scris a n variabila t
1 + t + t
2
+ t
3
+ + t
n
+ =
1
1 t
, |t| < 1.
Prin integrarea termen cu termen a acestei dezvolt ari
_
x
0
_
1 + t + t
2
+ + t
n1
+
_
dt =
_
x
0
dt
1 t
obtinem
x +
x
2
2
+
x
3
3
+ +
x
n
n
+ = ln(1 x), x (1, 1). (4.4)
Dezvoltarea r amne valabil a si n x = 1. ntr-adev ar, pentru x = 1
seria din membrul stng este seria armonic a alternat a care este convergent a.
Atunci functia sum a S(x) = x +
x
2
2
+
x
3
3
+ +
x
n
n
+ este continu a pe
intervalul [1, 1) (corolarul 4.3.3) si lim
x1
x>1
S(x) = S(1). Deoarece oricare ar
x (1, 1) avem egalitatea ln(1 x) = S(x), prin trecere la limit a pentru
x 1, x > 1, obtinem
ln 2 = lim
x1
x>1
ln(1 x) = lim
x1
x>1
S(x) = 1 +
1
2

1
3
+ +
(1)
n
n
+ .
n concluzie, dezvoltarea n serie de puteri a functiei ln(1 x) este
ln(1 x) = x
x
2
2

x
3
3

x
n
n
, x [1, 1). (4.5)
Dac a n formula (4.4) nlocuim pe x cu x (ceea ce este posibil deoarece
|x| = |x| < 1) obtinem dezvoltarea n serie de puteri a functiei ln(1 + x) :
ln(1 + x) = x
x
2
2
+
x
3
3
+ (1)
n
x
n
n
+ , |x| < 1. (4.6)
O discutie ca aceea de mai sus arat a c a dezvoltarea este valabil a si n x = 1.
Deci
ln(1 + x) = x
x
2
2
+
x
3
3
+ (1)
n
x
n
n
+ , x (1, 1]. (4.7)
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
62 Capitolul 4. Serii de puteri
Folosind relatiile (4.6) si (4.4) obtinem
ln
_
1 + x
1 x
=
1
2
ln
1 + x
1 x
=
1
2
[ln(1 + x) ln(1 x)] =
= x +
x
3
3
+
x
5
5
+ +
x
2n+1
2n + 1
+ , x (1, 1).
Dac a n (4.3) nlocuim x cu x obtinem
1 x + x
2
x
3
+ + (1)
n
x
n
+ =
1
1 + x
, |x| < 1.
Deoecere |x| < 1 |x
2
| < 1, putem nlocui mai sus x cu x
2
. Atunci avem
1 x
2
+ x
4
x
6
+ + (1)
n
x
2n
+ =
1
1 + x
2
, |x| < 1.
Prin integrarea acestei dezvolt ari putem obtine dezvoltarea n serie de puteri
a functiei arctg x.
_
x
0
dt
1 + t
2
=
_
x
0
_

n=0
(1)
n
t
2n
_
dt =

n=0
(1)
n
_
x
0
t
2n
dt =
=

n=0
(1)
n
t
2n+1
2n + 1

x
0
=

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
.
Deci
arctg x =

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
, |x| < 1. (4.8)
Dezvoltarea este valabil a si n x = 1 unde seria

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
devine seria alternat a

n=0
(1)
n
2n + 1
, care este convergent a conform cri-
teriului lui Leibniz. Deoarece pe intervalul (1, 1) avem egalitatea arctg x =
S(x) dat a de (4.8) si ambele functii sunt continue la capetele intervalului,
rezult a egalitatea
arctg x =

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
, x [1, 1]. (4.9)
n particular, pentru x = 1 (sau x = 1) obtinem
1
1
3
+
1
5

1
7
+ +
(1)
n
2n + 1
+ =

4
.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.4. Serii Taylor 63
4.4 Serii Taylor
4.4.1 Formula lui Taylor
Fie I un interval al axei reale R, f : I R o functie de n+1 ori derivabil a
pe I si a un punct din interiorul intervalului I. Pentru orice x I si orice
n 1 denim polinomul
T
n
(x) = f(a) +
f

(a)
1!
(xa) +
f

(a)
2!
(xa)
2
+ +
f
(n)
(a)
n!
(xa)
n
. (4.10)
T
n
(x) se numeste polinomul Taylor de gradul n atasat functiei f n
punctul a. Not am R
n
(x) := f(x) T
n
(x). Atunci f(x) = T
n
(x) +R
n
(x), sau
f(x) = f(a) +
f

(a)
1!
(xa) +
f

(a)
2!
(xa)
2
+ +
f
(n)
(a)
n!
(xa)
n
+R
n
(x).
Aceast a egalitate, valabil a pentru orice x I, se numeste formula Tay-
lor de ordinul n, corespunz atoare functiei f n punctul a. Functia R
n
(x),
denit a pentru x I, se numeste restul de ordinul n al formulei Taylor.
n cele ce urmeaz a ne intereseaz a care este expresia restului R
n
(x) din
formula Taylor. Pe lng a punctul a I alegem un alt punct x I pe care-l
x am. Fie, de asemenea, p un num ar natural oarecare. Restul R
n
(x) se
poate pune sub forma
R
n
(x) = (x a)
p
K,
unde K este o constant a (care depinde de a si de x xat). Atunci formula
Taylor de ordinul n n punctul a, pentru x I ales mai sus, are expresia:
f(x) = f(a)+
f

(a)
1!
(xa)+
f

(a)
2!
(xa)
2
+ +
f
(n)
(a)
n!
(xa)
n
+(xa)
p
K.
(4.11)
Consider am functia : I R denit a prin
(t) = f(t) +
f

(t)
1!
(xt) +
f

(t)
2!
(xt)
2
+ +
f
(n)
(t)
n!
(xt)
n
+(xt)
p
K.
Functia este derivabil a pe I si are valori egale n punctele x si a. ntr-adev ar,
(x) = f(x), iar (a) = f(x) conform (4.11). Atunci, n baza teoremei lui
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
64 Capitolul 4. Serii de puteri
Rolle, exist a un punct cuprins ntre a si x astfel ca

() = 0. Dar

(t) = f

(t) +
+
f

(t)
1!
(x t)
f

(t)
1!
+
+
f

(t)
2!
(x t)
2

f

(t)
2!
2(x t) +
+ +
+
f
(n+1)
(t)
n!
(x t)
n

f
(n)
(t)
n!
n(x t)
n1
p(x t)
p1
K,
de unde, dup a reducerea termenilor asemenea, obtinem

(t) =
f
(n+1)
(t)
n!
(x t)
n
p(x t)
p1
K.
Egalitatea

() = 0 se scrie sub forma


f
(n+1)
()
n!
(x )
n
p(x )
p1
K,
de unde rezult a
K =
f
(n+1)
()
n! p
(x )
np+1
.
Prin urmare, restul R
n
(x) are expresia
R
n
(x) =
f
(n+1)
()
n! p
(x a)
p
(x )
np+1
,
unde este un punct ntre a si x. Aceast a form a a restului se numeste restul
sub forma Schlmlich-Roche.
Dac a p = n + 1 obtinem restul sub forma lui Lagrange
R
n
(x) =
f
(n+1)
()
(n + 1)!
(x a)
n+1
. (4.12)
iar pentru p = 1 obtinem restul sub forma lui Cauchy
R
n
(x) =
f
(n+1)
()
n!
(x a)(x )
n
, (4.13)
Punctul care apare n formula restului de la formula Taylor depinde de
a si de x, dar si de n si p. Prin urmare, punctul din formula lui Cauchy
(4.13) difer a de punctul din formula lui Lagrange (4.12).
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.4. Serii Taylor 65
Deoarece este cuprins ntre a si x exist a un num ar (0, 1), care
depinde de a, x, n si p, astfel ca = a + (x a). Atunci restul din formula
Taylor are expresiile
R
n
(x) =
f
(n+1)
(a + (x a))
(n + 1)!
(x a)
n+1
, Lagrange, (4.14)
R
n
(x) =
f
(n+1)
(a + (x a))
n!
(x a)
n+1
(1 )
n
, Cauchy. (4.15)
Dac a a = 0 I, atunci formula Taylor se numeste formula MacLaurin
si are forma
f(x) = f(0) +
f

(0)
1!
x +
f

(0)
2!
x
2
+ +
f
(n)
(0)
n!
x
n
+ R
n
(x), (4.16)
unde
R
n
(x) =
f
(n+1)
(x)
(n + 1)!
x
n+1
, (4.17)
este restul sub forma lui Lagrange, iar
R
n
(x) =
f
(n+1)
(x)
n!
x
n+1
(1 )
n
(4.18)
este restul sub forma lui Cauchy. Num arul (0, 1) si depinde de x si
de n, adic a, = (x, n).
Exemplul 4.4.1 Fie functia f(x) = e
x
, f : R (0, ).
Derivatele de ordinul n sunt: f
(n)
(x) = e
x
, x R si f
(n)
(0) = 1, n 0.
Formula Taylor n punctul a = 0, de fapt, formula MacLaurin pentru functia
e
x
este
e
x
= 1 +
x
1!
+
x
2
2!
+
x
3
3!
+ +
x
n
n!
+ R
n
(x), x R, (4.19)
iar restul sub forma lui Lagrange are expresia
R
n
(x) =
x
n+1
(n + 1)!
e
x
, x R, (0, 1). (4.20)
Exemplul 4.4.2 Fie functia f(x) = sin x, f : R [1, 1].
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
66 Capitolul 4. Serii de puteri
Calcul am derivatele acestei functii si folosind formula cos = sin
_
+

2
_
le scriem sub forma de mai jos:
f

(x) = cos x = sin
_
x +

2
_
.
f

(x) = sin x = cos
_
x +

2
_
= sin
_
x + 2

2
_
.
f

(x) = cos x = cos
_
x + 2

2
_
= sin
_
x + 3

2
_
.
f
(4)
(x) = sin x = cos
_
x + 3

2
_
= sin
_
x + 4

2
_
.
Se demonstreaz a apoi prin inductie matematic a formula:
f
(n)
(x) = (sin x)
(n)
(x) = sin
_
x + n

2
_
, n 0.
Pentru x = 0 obtinem: f(0) = 0, f

(0) = 1, f

(0) = 0, f

(0) = 1,
f
(4)
(0) = 0, . . . . n general, avem
f
(n)
(0) = sin n

2
=
_
sin k = 0, dac a n = 2k,
sin
_
k +

2
_
= (1)
k
, dac a n = 2k + 1.
Formula MacLaurin (4.16) pn a la ordinul 2n inclusiv a functiei sin x este:
sin x = x
x
3
3!
+
x
5
5!

x
7
7!
+ +(1)
n1
x
2n1
(2n 1)!
+R
2n+1
(x), x R. (4.21)
Restul sub forma lui Lagrange are expresia
R
2n+1
(x) =
x
2n+1
(2n + 1)!
sin
_
x + (2n + 1)

2
_
, 0 < < 1,
sau
R
2n+1
(x) =
x
2n+1
(2n + 1)!
(1)
n
cos x, 0 < < 1,
dac a folosim faptul c a
f
(2n+1)
(x) = sin
_
x + (2n + 1)

2
_
= cos (x + n) = (1)
n
cos x.
Exemplul 4.4.3 Fie functia f(x) = cos x, f : R [1, 1].
Derivatele de ordinul n ale functiei cosinus sunt
f
(n)
(x) = (cos x)
(n)
(x) = cos
_
x + n

2
_
, n 0.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.4. Serii Taylor 67
n x = 0 avem
f
(n)
(0) = cos n

2
=
_
cos k = (1)
k
, dac a n = 2k,
cos(2k + 1)

2
= 0, dac a n = 2k + 1.
Formula MacLaurin (4.16) pn a la ordinul 2n inclusiv a functiei cos x este
cos x = 1
x
2
2!
+
x
4
4!

x
6
6!
+ + (1)
n
x
2n
(2n)!
+ R
2n+1
(x), x R. (4.22)
Restul sub forma lui Lagrange are expresia
R
2n+1
(x) =
x
2n+1
(2n + 1)!
cos
_
x + (2n + 1)

2
_
, 0 < < 1,
sau
R
2n+1
(x) =
x
2n+1
(2n + 1)!
(1)
n+1
cos x, 0 < < 1.
4.4.2 Serii Taylor
Fie f : I R o functie indenit derivabil a pe intervalul I si a un punct
oarecare din interiorul intervalului I. Seria de puteri
f(a) +
f

(a)
1!
(x a) +
f

(a)
2!
(x a)
2
+ +
f
(n)
(a)
n!
(x a)
n
+ (4.23)
sau

n=0
f
(n)
(a)
n!
(x a)
n
se numeste seria Taylor atasat a functiei f n punctul a. Vom nota cu
C multimea de convergent a a seriei (4.23). Aceast a multime este nevid a
deoarece a C. Ca orice serie de puteri seria Taylor (4.23) are o raz a de
convergent a R, 0 R , si un interval de absolut convergent a (aR, a+
R) C.
Not am cu S(x) suma seriei (4.23) pe multimea de convergent a C. Functiile
care denesc sirul sumelor partiale
S
n
(x) = f(a) +
f

(a)
1!
(x a) + +
f
(n)
(a)
n!
(x a)
n
sunt denite pe toat a axa real a, dar S
n
p
S pe multimea C. Trebuie
observat c a multimea C de convergent a a seriei Taylor nu este neap arat o
submultime a intervalului I pe care este denit a functia f.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
68 Capitolul 4. Serii de puteri
Functiile S
n
(x) coincid cu polinoamele Taylor de ordinul n atasate functiei
f n punctul a si notate T
n
(x) (vezi formula (4.10)). Conform formulei Taylor
avem egalitatea
f(x) = T
n
(x) + R
n
(x), x I,
iar convergenta seriei Taylor d a
S(x) = T
n
(x) +
n
(x), x C,
unde
n
p

C
0. Se pune ntrebarea dac a f(x) = S(x), pentru x CI. Acest
lucru nu se ntmpl a ntotdeauna dup a cum se arat a n exemplul urm ator.
Mai mult, C poate s a nu e o submultime a lui I.
Exemplul 4.4.4 Fie functia f : R R, f(x) :=
_
e

1
x
2
, x = 0
0, x = 0.
Functia f este continu a n x = 0 deoarece
lim
x0
f(x) = lim
x0
e

1
x
2
= e

= 0 = f(0).
f are derivate de orice ordin n x = 0 si f
(n)
(0) = 0, n 0. ntr-adev ar,
f

(x) = e

1
x
2
2
x
3
, x = 0, si
f

(0) = lim
x0
e

1
x
2
2
x
3
u=
1
x
= 2 lim
u
e
u
2
u
3
= 2 lim
u
u
3
e
u
2
=
= 2 lim
u
3u
2
e
u
2
2u
= 3 lim
u
u
e
u
2
= 3 lim
u
1
e
u
2
2u
= 0.
Se demonstreaz a apoi prin inductie c a f
(n)
(0) = 0, n 0.
Atunci seria MacLaurin a acestei functii f(x) este
0 + 0x + 0x
2
+ + 0x
n
+ .
Evident, aceasta este convergent a pentru orice x R si suma sa S(x) = 0,
x R. Dar f(x) = 0 pentru x = 0. Deci f = S.
Se spune c a functia f se dezvolt a n serie Taylor n jurul punctului
x = a pe o multime B C I dac a oricare ar x B are loc egalitatea
f(x) = f(a) +
f

(a)
1!
(x a) +
f

(a)
2!
(x a)
2
+ +
f
(n)
(a)
n!
(x a)
n
+ .
(4.24)
Teorema de mai jos arat a n ce conditii o functie f este dezvoltabil a n
serie Taylor.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.4. Serii Taylor 69
Teorema 4.4.5 Seria Taylor a func tiei f n punctul a converge pe o sub-
mul time B C I, sau, cu alte cuvinte, f se dezvolta n serie Taylor n
jurul lui x = a pe mul timea B, daca si numai daca
lim
n
R
n
(x) = 0, x B.
Demonstra tie. Sumele partiale ale seriei (4.23) sunt tocmai polinoamele
Taylor ale functiei f n punctul a. Atunci, avem echivalenta:

n=0
f
(n)
(a)
n!
(x a)
n
= f(x) lim
n
S
n
(x) = f(x)
lim
n
T
n
(x) = f(x)
lim
n
(T
n
(x) f(x)) = 0
lim
n
R
n
(x) = 0,
pentru orice x B.
Exemplul 4.4.6 Fie functia f(x) = e
x
, f : R (0, ).
Formula MacLaurin a functiei e
x
cu restul R
n
(x) n forma lui Lagrange
a fost obtinut a n exemplul 4.4.1. Vom ar ata aici c a lim
n
R
n
(x) = 0, pentru
orice x = 0 (Pentru x = 0 acest fapt este evident.)
Mai nti se observ a c a, deoarece (0, 1), pentru x R si n 1
avem inegalitatea
|R
n
(x)| =
|x|
n+1
e
x
(n + 1)!

|x|
n+1
e
|x|
(n + 1)!

|x|
n+1
e
|x|
(n + 1)!
=: a
n
(x). (4.25)
Fix am un x = 0 si consider am seria cu termeni pozitivi

n=0
a
n
(x). Criteriul
raportului aplicat acestei serii d a:
lim
n
a
n+1
(x)
a
n
(x)
= lim
n
|x|
n+2
e
|x|
(n + 2)!
|x|
n+1
e
|x|
(n + 1)!
= lim
n
|x|
n + 2
= 0 < 1,
ceea ce nseamn a c a seria

n=0
a
n
(x) este convergent a. Atunci lim
n
a
n
(x) =
0, si, n baza inegalit atii (4.25), obtinem lim
n
R
n
(x) = 0.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
70 Capitolul 4. Serii de puteri
Prin urmare, conform formului (4.19) obtinem pentru functia e
x
urm a-
toarea dezvoltare n serie Taylor:
e
x
= 1 +
x
1!
+
x
2
2!
+
x
3
3!
+ +
x
n
n!
+ =

n=0
x
n
n!
, x R, .
Teorema care urmeaz a d a conditii suciente pentru ca lim
n
R
n
(x) = 0.
Teorema 4.4.7 Conditii suciente pentru dezvoltarea unei functii
n serie Taylor
Fie f : I R o func tie indenit derivabila pe intervalul I si a un
punct oarecare din interiorul intervalului I. Presupunem ca sirul derivatelor
de ordinul n ale func tiilor f este uniform marginit pe o submul time B CI,
ceea ce nseamna ca exista o constanta M > 0 astfel ca

f
(n)
(x)

M, x B si n 1.
Atunci f se dezvolta n serie Taylor n jurul punctului x = a pe mul timea B.
Demonstra tie. Conform teoremei anterioare avem de demonstrat c a
lim
n
R
n
(x) = 0, x B, x = a. (n cazul x = a nu avem ce demonsta
dezvoltarea ind evident a.) Folosind restul sub forma lui Lagrange din for-
mula Taylor obtinem inegalitatea
|R
n
(x)|
|(x a)
n+1
|
(n + 1)!

f
(n)
()

|(x a)
n+1
|
(n + 1)!
M =: c
n
(x), x B.
Fix am un x din B, x = a si consider am seria cu termenii pozitivi

n=1
c
n
(x)
c areia i aplic am criteriul raportului.
lim
n
c
n+1
(x)
c
n
(x)
= lim
n
|(x a)
n+2
|
(n + 2)!

(n + 1)!
|(x a)
n+1
|
= lim
n
|x a|
n + 2
= 0 < 1.
Deoarece seria

n=1
c
n
(x) este convergent a, termenul s au general c
n
(x) 0,
deci lim
n
R
n
(x) = 0 pentru acel x ales si xat. Cum x a fost un element
oarecare din B, rezult a lim
n
R
n
(x) = 0, x B.
Exemplul 4.4.8 Fie functia f : R [1, 1], f(x) = sin x.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.4. Serii Taylor 71
Derivatele de ordinul n ale functiei sinus sunt f
(n)
(x) = sin
_
x + n

2
_
,
n 0. Deoarece

f
(n)
(x)

sin
_
x + n

2
_

1, x R, conform teoremei
4.4.7 functia sin x se dezvolt a n serie Taylor dup a puterile lui x pe R si
dezvoltarea sa este
sin x = x
x
3
3!
+
x
5
5!

x
7
7!
+ + (1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
+ , x R, (4.26)
sau
sin x =

n=0
(1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
, x R.
Exemplul 4.4.9 Fie functia f : R [1, 1], f(x) = cos x.
Derivatele de ordinul n ale functiei sinus sunt f
(n)
(x) = cos
_
x + n

2
_
,
n 0. Deoarece

f
(n)
(x)

cos
_
x + n

2
_

1, x R, conform teoremei
4.4.7 functia cos x se dezvolt a n serie Taylor dup a puterile lui x pe R si
dezvoltarea sa este
cos x = 1
x
2
2!
+
x
4
4!

x
6
6!
+ + (1)
n
x
2n
(2n)!
+ , x R,
sau
cos x =

n=0
(1)
n
x
2n
(2n)!
, x R.
Exemplul 4.4.10 Fie functia f : (1, ) R, f(x) = (1 + x)

, R.
Derivatele de ordinul n ale functiei f(x) sunt
f
(n)
(x) = ( 1)( 2) ( n + 1)(1 + x)
n
, x > 1.
n x = 0 obtinem f
(n)
(0) = (1)(2) (n+1). Formula MacLaurin
(4.16) pentru aceast a functie este
(1 +x)

= 1 +x +
( 1)
2!
x
2
+ +
( 1) ( n + 1)
n!
x
n
+R
n
(x),
(4.27)
unde restul (4.17) sub forma lui Lagrange are expresia
R
n
(x) =
( 1) ( n)
(n + 1)!
(1 + x)
(n+1)
x
n+1
,
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
72 Capitolul 4. Serii de puteri
iar restul (4.18) sub forma lui Cauchy este
R
n
(x) =
( 1) ( n)
n!
(1 + x)
(n+1)
x
n+1
(1 )
n
=
=
( 1) ( n)
n!
x
n+1
(1 + x)
1
_
1
1 + x
_
n
.
Not am
C
n

:=
n factori
..
( 1) ( n + 1)
n!
.
Dac a N si n, atunci C
n

sunt combin ari de elemente luate cte


n. n celelate cazuri C
n

este doar o notatie pe care o citim ce n. Cu


aceast a notatie formula (4.27) se scrie sub o form a asem an atoare binomului
lui Newton
(1 + x)

= 1 + C
1

x + C
2

x
2
+ + C
n

x
n
+ R
n
(x), (4.28)
cu resturile
R
n
(x) = C
n+1

(1 + x)
(n+1)
x
n+1
, Lagrange, (4.29)
R
n
(x) = C
n

( n)x
n+1
(1 + x)
1
_
1
1 + x
_
n
, Cauchy. (4.30)
Pentru dezvoltarea n serie Taylor a functiei (1 +x)

trebuie demonstrat
n ce conditii asupra lui x avem lim
n
R
n
(x) = 0. Demonstr am mai nti ur-
m atoarea lem a.
Lema 4.4.11 Fie sirul de func tii a
n
(x) =
|( 1) ( n + 1)|
n!
|x|
n
.
(i) Daca |x| < 1, lim
n
a
n
(x) = 0.
(ii) Daca x > 1, atunci lim
n
a
n
(x) = .
Demonstra tie. (i) Consider am seria cu termeni pozitivi

n=0
a
n
(x) c areia
i aplic am criteriul raportului
lim
n
a
n+1
(x)
a
n
(x)
= lim
n
|( 1) ( n + 1)( n)|
(n + 1)!
|x|
n+1
|( 1) ( n + 1)|
n!
|x|
n
=
= lim
n
| n| |x|
n + 1
= lim
n
(n ) |x|
n + 1
= |x| .
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.4. Serii Taylor 73
Dac a |x| < 1, atunci seria

n=0
a
n
(x) este convergent a, deci lim
n
a
n
(x) = 0.
(ii) n cazul x > 1 consider am seria

n=0
1
a
n
(x)
. Aplicndu-i criteriul
raportului obtinem
lim
n
1
a
n+1
(x)
1
a
n
(x)
= lim
n
a
n
(x)
a
n+1
(x)
=
1
x
< 1.
Deci seria

n=0
1
a
n
(x)
este convergent a. n consecint a, lim
n
1
a
n
(x)
= 0, deci
lim
n
a
n
(x) = .
Propozitia 4.4.12 Daca |x| < 1, atunci n dezvoltarea binomiala (4.28)
avem lim
n
R
n
(x) = 0.
Demonstra tie. Dac a 0 x < 1, folosind restul sub forma lui Lagrange
dat de formula (4.29), pentru n + 1 > , obtinem
|R
n
(x)| =

C
n+1

x
n+1
(1 + x)
n+1

|( 1) ( n)|
(n + 1)!
x
n+1
=: a
n+1
(x).
Conform lemei anterioare, punctul (i), rezult a lim
n
R
n
(x) = 0.
Dac a 1 < x < 0, folosind restul sub forma lui Cauchy dat de formula
(4.30) obtinem
|R
n
(x)| = |C
n

| | n| |x|
n+1
|1 + x|
1

1
1 + x

. .
<1
n

|C
n

| | n| |x|
n+1
|1 + x|
1
.
Deoarece 0 < < 1, avem 1 = |1 + x x| |1 + x| +|x| , de unde rezult a
1 |x| |1 + x| .
Dac a 1 < 0, atunci, din inegalitatea de mai sus, obtinem
|1 + x|
1

1
(1 |x|)
1
.
Dac a 1 0, atunci |1 + x| 2 implic a |1 + x|
1
2
1
. Prin urmare,
|1 + x|
1
K := max
_
1
(1 |x|)
1
, 2
1
_
,
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
74 Capitolul 4. Serii de puteri
unde K este un num ar care depinde de x si de , dar este independent de n.
Atunci avem
|R
n
(x)| K|C
n

| | n| |x|
n+1
= K
|( 1) ( n)|
n!
|x|
n+1
0.
(A se vedea demonstratia punctului (i) din lema precedent a.)
Dac a x > 1 restul din formula lui Taylor nu tinde la zero. ntr-adev ar,
dac a not am cu
S
n
(x) = 1 + C
1

x + C
2

x
2
+ + C
n

x
n
,
atunci avem
S
n
(x) + R
n
(x) = S
n+1
(x) + R
n+1
(x),
de unde se obtine
R
n
(x) R
n+1
(x) = S
n+1
(x) S
n
(x) =
( 1) ( n)
(n + 1)!
x
n+1
.
Prin urmare, folosind punctul (ii) al lemei anterioare, avem
|R
n
(x) R
n+1
(x)| =
|( 1) ( n)|
(n + 1)!
x
n+1
.
De aici rezult a c a sirul (R
n
(x)) nu poate un sir Cauchy, oricare ar x > 1.

Cele demonstrate mai sus arat a c a functia f(x) = (1+x)

are urm atoare


dezvoltare n serie Taylor dup a puterile lui x :
(1 + x)

= 1 + C
1

x + C
2

x
2
+ + C
n

x
n
+ , |x| < 1. (4.31)
Cu obtinerea acestei egalit atii se ncheie exemplul 4.4.10.
Exemplul 4.4.13 Fie functia f(x) =
1

1 + x
, x > 1. Dezvoltarea sa n
serie Taylor dup a puterile lui x se obtine folosind formula (4.31) pentru
=
1
2
. Aceast a dezvoltarea
1

1 + x
= (1 + x)

1
2
= 1
1
1! 2
x +
1 3
2! 2
2
x
2

1 3 5
3! 2
3
x
3
+ +
+(1)
n
1 3 5 (2n 1)
n! 2
n
x
n
+ ,
este valabil a pentru orice x (1, 1) si se poate extinde si n x = 1.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
4.5. Probleme 75
Dac a n dezvoltarea de mai sus nlocuim x cu x
2
obtinem dezvoltarea
functiei
1

1 x
2
= 1 +
1
1! 2
x
2
+
1 3
2! 2
2
x
4
+
1 3 5
3! 2
3
x
6
+ +
+
1 3 5 (2n 1)
n! 2
n
x
2n
+ ,
valabil a pentru orice x (1, 1).
Prin intergrarea dezvolt arii anterioare obtinem
arcsin x =
_
x
0
dt

1 t
2
= x +
1
1! 2

x
3
3
+ 1
1 3
2! 2
2

x
5
5
+ +
+
1 3 5 (2n 1)
n! 2
n

x
2n+1
2n + 1
+ .
Aceast a dezvoltare are loc pentru orice x (1, 1), iar un calcul simplu ne
arat a c a ea este adev arat a si n punctele x = 1 si x = 1. n baza teoremei
a II-a a lui Abel putem arma c a
1 +
1
1! 2

1
3
+
1 3
2! 2
2

1
5
+ +
1 3 5 (2n 1)
n! 2
n

1
2n + 1
+ =

2
.
4.5 Probleme
Exercitiul 4.5.1 Determinati intervalul de convergent a al urm atoarelor serii
de puteri:
1)

n=1
x
n
n
2
. 2)

n=1
(1)
n
x
n
n
. 3)

n=1
n!x
n
. 4)

n=1
x
n
2
n
+ 3
n
. 5)

n=1
x
n
(n + 1)2
n
.
6)

n=1
n
n
(n!)
2
x
n
. 7)

n=1
(1)
n+1
n
(x 1)
n
. 8)

n=1
(1)
n
(x 1)
n

2n + 1
.
9)

n=1
(x + 2)
n
n
2
. 10)

n=1
n + 2
n
2
+ 1
(x 2)
n
. 11)

n=1
(n!)
2
(2n)!
x
n
.
12)

n=1
(1)
n1
n3
n
(x 5)
n
. 13)

n=1
3
n
+ (2)
n
n(x 1)
n
.
Exercitiul 4.5.2 Determinati intervalul de convergent a si suma urm atoarelor
serii de puteri:
1)

n=0
(n + 1)x
n
. 2)

n=1
n(n + 1)x
n1
. 3)

n=0
(n + 1) (n + 2) (n + 3)x
n
.
4)

n=1
(1)
n+1
x
n
n
. 5)

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012
76 Capitolul 4. Serii de puteri
Exercitiul 4.5.3 Folosind formula Taylor calculati limitele de mai jos.
1) lim
x0
e
2x
+ e
2x
2
x
2
. 2)lim
x0
tg x + sin x
x
3
. 3) lim
x0
ln(1 + 2x) sin x + 2x
2
x
3
.
4) lim
x0
e
x
sin x x(1 + x)
x
3
. 5)lim
x0
x arctg x
sinh x x
.
Exercitiul 4.5.4 Dezvoltati n serie Taylor dup a puterile lui x functiile de
mai jos. La ecare functie precizati care este domeniul de denitie si care
este domeniul n care este valabil a dezvoltarea.
1) f(x) = e
x
+ e
x
+ 2 cos x. 2) f(x) = sinh x. 3) f(x) = cosh x.
4) f(x) =
5 2x
x
2
5x + 6
. 5) f(x) =
3x 5
x
2
4x + 3
. 6) f(x) =
x
9 + x
2
.
7) f(x) = cos
2
x. 8) f(x) = sin 3x + x cos 3x. 9) f(x) = sin
3
x.
10) f(x) = ln(2 3x + x
2
). 11) f(x) = ln(1 + x 2x
2
).
12) f(x) =
1

4 x
2
. 13) f(x) =
3

8 + x.
Exercitiul 4.5.5 Dezvoltati n serie Taylor dup a puterile variabilelor indi-
cate n dreptul ec areia functiile de mai jos. Precizati care este domeniul n
care este valabil a dezvoltarea.
1) f(x) = ln x, dup a puterile lui x 1.
2) f(x) =
1
x
, dup a puterile lui x 1.
3) f(x) =
1
x
2
, dup a puterile lui x + 1.
4) f(x) =
1
x
2
+ 3x + 2
, dup a puterile lui x + 4.
5) f(x) =
1
x
2
+ 4x + 7
, dup a puterile lui x + 2.
6) f(x) = e
x
, dup a puterile lui x + 2.
7) f(x) =

x, dup a puterile lui x + 4.


Exercitiul 4.5.6 Folosind posibilitatea de derivare si integrare a unei serii
de puteri, dezvoltati n serie dup a puterile lui x functiile de mai jos. Precizati
de ecare dat a domeniul pe care este valabil a dezvoltarea.
1) f(x) = (x + 1) ln(x + 1). 2) f(x) = ln(x +

1 + x
2
).
3) f(x) = x arctg x ln

1 + x
2
.
Nicolae D anet Analiza matematica 2011-2012