Sunteți pe pagina 1din 3

coala Gimnaziala Girbova/Calnic -7- Elev_____________________

TEST DE EVALUARE INIIAL!


I" Ale#e$i r%&'(n&(l corec) 'en)r( *iecare +in a*irma$iile +e mai ,o&-
1. Marea Schism separarea Bisericii catolice de cea ortodox a avut loc n anul:
a) 395 !) 1"5# c) 1#53.
$. %roprietarii de manu&acturi 'i !nci apar(ineau unei noi cate)orii sociale:
a) !ur)he*ia !) patriciatul c) ple!ea ur!an.
3. +ena'terea 'i ,manismul au aprut mai nt-i n:
a) .talia !) /ran(a c) 0rile +om-ne
#. 1iua 2a(ional a S,3 este data votrii 4eclara(iei de .ndependen(5 care a avut loc pe:
a) # iulie 1667 !) 1# iulie 1689 c) 1" au)ust 169$.
. / 0 '(nc)e 1 23 '(nc)e
II" Com'le)a$i &'a$iile libere c( r%&'(n&(l corec)-
1. 3!solutismul monarhic repre*inta statul in care .....................................................
$. 9ruciadele au &ost ac(iuni militare or)ani*ate de %apalitate pentru alun)area otomanilor din...........
3. :numerati ;arile +omane din :vul Mediu....................................................................................
#. .n cadrul relatiei de vasalitate avem doi termeni............................................................
. / 0 '(nc)e 1 23 '(nc)e
III" Realiza$i core&'on+en$a cronolo#ic% a evenimen)elor +e 'e cele )rei coloane-
1. /ran(a 3. 1789 a. <eor)e =ashin)ton
$. 3n)lia B. 1667 !. 2apoleon
3. S,3 9. 1689 c. 4eclaratia drepturilor
A 4 C
5 / . '(nc)e 1 62 '(nc)e
IV"Ci)i$i c( a)en$ie a*irma$iile +e mai ,o&" Dac% a'recia$i c% a*irma$ia e&)e a+ev%ra)%7 8ncerc(i$i li)era
9A:" Dac% a'recia$i c% e&)e *al&% 8ncerc(i$i li)era 9;: -
1. ,n stil de constructie speci&ic evului mediu a &ost stilul )otic. 3 /
$. Martin >uther nu a &ost intemeietorul calvinismului. 3 /
3. 2apoleon Bonaparte a devenit impart al .mperiului :n)le*. 3 /
#. +evolu(ia american nu a pre)tit Marea +evolu(ie /rance*. 3 /
. / 0 '(nc)e 1 23 '(nc)e
V" Realiza$i (n )e/) i&)oric +e 0 r<n+(ri ()iliz<n+ (rm%)oarele e/'re&ii- descoperirea Americii, Fernando
Magellan, imperii coloniale.
5 / 2 '(nc)e 1 = '(nc)e
VI" De*ini)i )ermenii +e mai ,o&-
6> L()erani&m1
2> Umani&m1
5>Con)rare*orma1
5 / . '(nc)e 1 62 '(nc)e
N?T!- Se acor+% 63 '(nc)e +in o*ici("
Tim' +e l(cr( - 03 +e min()e
4ARE@ DE EVALUARE I DE N?TARE

Se '(nc)eaz% oricare al)e *orm(l%ri/ mo+ali)%$i +e rezolvare corec)% a cerin$elor"
? N( &e acor+% '(nc)a,e in)erme+iare7 al)ele +ec<) cele 'reciza)e e/'lici) 'rin barem" N( &e acor+%
*rac$i(ni +e '(nc)"
? Se acor+% 63 '(nc)e +in o*ici(" No)a *inal% &e calc(leaz% 'rin 8m'%r$irea '(nc)a,(l(i )o)al acor+a)
'en)r( l(crare la 63"
SU4IECTUL I A23 '(nc)e>
9-te 0 '(nc)e pentru &iecare rspuns corect: . / 0 ' 1 23 '(nc)e
1. ! 1"5#
$. a !ur)he*ia
3. a .talia
#. a # iulie 1667
SU4IECTUL II A 23 '(nc)e>
9-te 0 '(nc)e pentru &iecare rspuns corect: . / 0 ' 1 23 '(nc)e
1. conducatorul are toata puterea
$. :uropa
3. ;ransilvania5 Moldova5 ;ara +omaneasca
#. su*eran si vasal
SU4IECTUL III A62 '(nc)e>
9-te . '(nc)e pentru &iecare rspuns corect: 19!5 $3c5 3Ba 5 / . ' 1 62 '(nc)e
SU4IECTUL IV A23 '(nc)e>
9-te 0 '(nc)e pentru &iecare rspuns corect: 135 $/5 3/5 #/ . / 0 ' 1 23 '(nc)e
SU4IECTUL V A= '(nc)e>
9-te 2 '(nc)e pentru &iecare expresie utili*at corect 5 / 2 ' 1 = '(nc)e
SU4IECTUL VI A62 '(nc)e>
6" L()erani&m 1 reli)ie protestanta intemiata de Martin >uther.
2" Umani&m 1 conceptie 5 mod de )andire care plasea*a omul in centrul universului 5 promova &)(+i(l
literaturii )recesti si latine.
5" Con)rare*orma1 miscare initiata de Biserica catolica impotriva re&ormei5 in sec @A.. 5/. B162'

4?RDER?U DE C?RECTARE I EVALUARE
Nr"
cr)"
S" I
23 '
S" II
23 '
S" III
62 '
S" IV
23 '
S" V
= '
S" VI
62 '
?*ici(
63 '
@e+ia No)a
CENTRALICAT?R
6-67D 2-27D 5-57D .-.7D 0-07D =-=7D 7-77D E-E7D D-63 @e+ia
'e cla&%