Sunteți pe pagina 1din 20

Grdinia Nr. 40/Structur a Grdiniei Nr. 9-Mun.

Galai
Director, AVIZAT - In!ector de !ecialitate,


"#$"%N&T$#'
"ro(. )n*. !re+colar, Ntae ,ornelia ,ar-en
Denumirea opionalului ' .Mici actori )n lu-ea
-are/0
Tipul' $!ional la ni*elul a dou arii curriculare-
1.2i-3 +i ,o-unicare
-4.$- +i ocietate 5Acti*itate !ractic6
Nivelul' I
Grupa' Mi7locie /Gru!a !iticilor
Durata' 1 an
Numr de activiti pe sptmn' 1 acti*itate
An colar: 4018-4014
9nc de la *:rta ante!re+colaritii co!iii deco!er c
unt ad-irai atunci c:nd )+i e;!un un talent- (ie c re!roduc anu-ite
unete din natur, c:nt au danea<.
"rin inter-ediul acetui o!ional )-i !ro!un -i )ncura7e< )n
continuare e e;!ri-e artitic )ntr-un -od or=ani<at. Tran!unerea
cenic a unui rol *a o(eri !oi3ilitatea de<*oltrii !eronalitii
co!ilului."rin i-!licarea .-icilor actori0 )n con(ecionarea decorurilor
+i a unor -ateriale de recu<it le *a (i de<*oltat creati*itatea.
"re+colarii *or )n*a e e;!ri-e corect, curi*, e;!rei* )+i
*or de<*olta )ncrederea )n !ro!riile ca!aciti +i *or deco!eri !lcerea
de a inter!reta roluri )n (aa unui !u3lic -ai lar= 5deoarece !:n acu-
!u3licul a (ot (or-at doar din -e-3rii (a-iliei +i !rieteni6.
%n co!il care do3:nde+te )ncredere )n ine de la aceat *:rt +i
e !oate e;!ri-a clar,)+i *a de<*olta cu -ai -ult u+urin co-!etenele
de co-unicare !e *iitor, *a (i !utea cree<e co-!uneri +i eeuri
ori=inale la +coal, *a a*ea -ari +ane de*in un 3un orator care (ie
ca!a3il e;!un o3iecti*ele ocietii de -:ine.
"entru atin=erea acetor o3iecti*e !e ter-en lun= ete i-!ortant
!arcur=e- )ntr-un -od corect toate eta!ele."ri-a dintre ele ete
!ronunarea corect a unetelor li-3ii ro-:ne. A!aratul (onoarticulator
ete inu(icient -aturi<at la co!iii -ici ,de aceea ei !ot )nt:-!ina
di(iculti )n e-iterea anu-itor unete. >ducatoarea tre3uie inter*in
i-ediat ce a o3er*at acet lucru +i -i a7ute !e !re+colari de(+ur:nd
anu-ite 7ocuri didactice care ti-ule<e co-unicarea , !un:nd accent
!e educarea au<ului (one-atic, !e e;erarea di(eritelor -i+cri ale
a!aratului (onoarticulator,!e e-iterea de unete.Tul3urrile de !ronunie
nu tre3uie i=norate !entru c !ot de*eni de!rinderi ne=ati*e ,)n *iitor
e;tin<:ndu-e au!ra actului le;ico-=ra(ic +i a*:nd e(ecte !ertur3atoare
au!ra !eronalitii co!ilului.
"rin inter-ediul acetui o!ional )-i !ro!un de<*olt a!titudini +i
co-!etene lin=*itice ,artitice +i !ractice !re+colarilor.
OPIONAL DE TIP C
OBIECTIV TRANSCURRICULAR
Dezvoltarea creativitii i exre!ivitii li"#a$%l%i oral "i$locit
&e co'(ecio'area i %tilizarea )valori(icarea* %'or ro&%!e !i"le
OBIECTIE CAD!"
I. >ducarea unei e;!ri-ri *er3ale corecte din !unct de *edere (onetic,
le;ical, intactic?
II.De<*oltarea creati*itii +i e;!rei*itii li-3a7ului oral?
III.9-3o=irea cuno+tinelor de!re -ateriale +i caracteriticile lor,
!recu- +i de!re te@nici de lucru neceare !relucrrii acetora )n co!ul
reali<rii unor !rodue i-!le.
OBIECTIE DE !E#E!IN$% &
E'E()*E DE CO()O!TA(ENTE +I
ACTIIT%$I DE ,N%$A!E
I- Educarea unei e.primri ver/ale corecte din punct de vedere
0onetic& le.ical& sintactic1
I.1.- ditin= intuiti* *ocalele de conoane +i le !ronune corect
e!arat, dar +i )n cadrul cu*intelor?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. -!ronun corect unetele
li-3ii ro-:ne?
-e;erciii =enerale de
de<*oltare a re!iraiei?
-e;erciii de o3inere a
unetelor?
-e;erciii de (i;are +i
conolidare a unetului )n
ila3e, cu*inte,
!ro!o<iii?
-e;erciii de conolidare a
unetului )n *or3ire !:n
e a7un=e la auto-ati-?
4. -!reci<ea< unetul iniial, dar
+i unetul (inal dintr-un cu*:nt
5oral6?
I.4.- (or-ule<e !ro!o<iii )n care includ cu*inte noi )n*ate din
di(erite te;te literare?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. --ani(et intere !entru
utili<area cu*intelor noi )n
di(erite conte;te?
- e;erciii de identi(icare +i
e;!licare a cu*intelor +i
e;!reiilor necunocute?
- )n*area unor cu*inte
noi )n cadrul acti*itilor
+i 7ocurilor
- .Aocul cu*intelor0-
identi(icarea cu*intelor
din !ro!o<iii?
4. -intuie+te enul unui cu*:nt
)n cadrul 7ocurilor au a unor
ituaii de )n*are?
I.8.--+i clari(ice enul unui cu*:nt 5ce e;!ri- un o3iect concret6 !rin
inter-ediul cola7ului 5e;. B!entru a clari(ica enul cu*:ntului .cu(i0
*o- li!i o i-a=ine a o3iectului re!ecti* de *eti-entaie-3onet6?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente Exemple de
activiti de
nvare
1. -)ntrea3 atunci c:nd nu
)nele=e enul unui cu*:nt?
-e;erciii de corelare a
enului unui cu*:nt cu
i-a=inea unui o3iect?
4. -aocia< enul unui cu*:nt
e;!licat cu i-a=inea
core!un<toare?
I.4.- iniie<e 7ocuri la care !artici!e at:t )n calitate de e-itor, c:t +i
)n calitate de rece!tor?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. --ani(et iniiati* )n
co-unicarea oral?
-7ocuri de rol?
-e;erciii de iniiere a unor
dicuii B. 2a tele(on0?
-e;erciii de c@i-3are a
rolurilor )n cadrul
acti*itilor de )n*are, dar
+i )n cadrul acti*itilor de
7oc?
4. -acce!t c@i-3area rolurilor
)n cadrul unui 7oc?
II-De2voltarea creativitii i e.presivitii lim/a3ului oral1
II.1.- !o*eteac e;!rei* un te;t i-!lu utili<:nd !ro!riile cu*inte?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. -alctuie+te !ro!o<iii i-!le
+i de<*oltate de!re
!erona7ele din !o*e+ti?
- (or-ulare de !ro!o<iii
i-!le +i de<*oltate,
corecte din !unct de
*edere =ra--atical?
- e;erciii de acultare a
unor te;te literare,
!re<entate de ctre
educatoare au de ctre
un co!il dintr-o =ru!
-ai -are?
- e;erciii de identi(icare a
celor -ai i-!ortante
-o-ente din
de(+urarea aciunii unui
3a-, !o*ete, !o*etire?
4. -(or-ulea< )ntre3ri !e 3a<a
unui te;t citit de educatoare?
8. -!o*ete+te e;!rei* te;tul
citit de educatoare?
II.4.- inter!rete<e un rol re!ect:nd indicaiile de re=ie?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. --e-orea< re!lici i-!le !e
care le *alori(ic )n cadrul
unor dra-ati<ri?
- dra-ati<ri, 7ocuri de
rol?
4 atri3uirea unor roluri )ntr-
o dicuie?
- !re<entarea !ro!riei
!eroane ,dar +i a unui cole=/
a unei cole=e?
4. -a!lic indicaiile de re=ie
o(erite de educatoare?
II.8.- (ie ca!a3il cree<e te;te de -ici di-eniuni crora le dea un
titlu core!un<tor?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. - co-!une -ici !o*etiri cu
4-8 !erona7e +i aciune
i-!l !lec:nd de la ideea
dat de ei au a7utai de
educatoare?
- !o*etiri create de co!ii !e
te-e date
- Aocul !o*e+tilor' C,e -ai
!utea (ace iedul cel -icD0
au C,u- i-ar !lace e
ter-ine !o*etea D0
- concur de creare de
=@icitori !e o te- dat,
- 7oc didactic' CGe+te ri-a0
- )nt:lniri cu co!ii -ai
-ari, care
)-!rt+eac e;!eriena
lor de cititori +i
!ectatori?
- realitarea unor -o-ente
artitice?
4. -ditri3uie roluri cole=ilor
!entru a inter!reta o -ini-
dra-ati<are co-!u de ei?
II.4.- continue o !o*ete creat de un cole= adu=:nd ele-ente noi?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. -continu o !o*ete )nce!ut
de un cole=?
-!o*etiri create de co!ii !e
te-e date?
-continuarea unor !o*e+ti
)nce!ute de un cole= ,
adu=:nd un !erona7 nou?
-7oc didactic' .,ontinu
!o*etea/0
4. -(inali<ea< te;tul utili<nd
(or-ulele din 3a-?
III-,m/o5irea cunotinelor despre materiale i caracteristicile lor&
precum i despre te6nici de lucru necesare prelucrrii acestora 7n
scopul reali2rii unor produse simple
III.1.- colecione<e -ateriale din natur +i -ateriale intetice?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. -colecionea< -ateriale din
natur )ntr-un ier3ar?
-!li-3ri )n natur !entru
colectarea -aterialelor
naturale 5(run<e, (lori,
e-ine6?
-e;erciii de !reare a
-aterialelor naturale?
4. -electea< -otre de
-ateriale intetice !entu
alctuirea unui al3u-?
III.4.- !reci<e<e di(erena dintre -aterialele naturale +i cele intetice?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. -!reci<ea< ce (el de -ateriale
a adunat din natur +i ce
-ateriale a colecionat din
alte ure?
-o3er*area, -iroirea,
!i!irea, di(eritelor ti!uri de
-ateriale?
4. -!eci(ic utilitatea acetor
ti!uri de -ateriale?
III.8.- utili<e<e te@nici i-!le de lucru !entru o3inerea unor !rodue
5ele-ente de decor6?
Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. -!ro!une o3inerea unor
!rodue !e 3a<a -aterialelor
!ue la di!o<iie?
-decu!area du! contur a
(ul=ilor de nea 5!entru
er3area din iarn6 ?
-!er(orarea 5utili<:nd
!er(oratoare cu -odel6
(elicitrilor o(erite la di(erite
oca<ii -e-3rilor (a-iliei- E
Martie, "a+te, ,rciun?
-!lierea @:rtiei !entru a
o3ine 3a<a in*itaiilor la
di(erite er3ri?
4. -e;ecut o!eraii !ractice
i-!le' taie cu (oar(eca,
!lia<, !er(orea< @:rtia?
III.4.- alea= locul !otri*it !e cen !entru ele-entele de decor
con(ecionate?

Nr.crt. >;e-!le de co-!orta-ente >;e-!le de acti*iti
de )n*are
1. -!ro!une ele-ente de decor
!otri*ite !entru un anu-it
-o-ent artitic?
-e;erciii !entru de<*oltarea
i-a=inaiei-electarea
ele-entelor de decor
!otri*ite !entru o te- dat?
-(i;area ele-entelor de decor
!e cortin?
4. -ale=e !o<iia o!ti- !entru
*alori(icarea ele-entelor de
decor )n cadrul unei
dra-ati<ri?
CON$IN"T"!I'
-!o*e+ti, audiii, dia(il-e, dra-ati<ri, 7ocuri de rol, acti*iti
creati*e 5deene, con(ecionare--+ti,ele-ente de decor, !u<<le6,7ocuri
didactice?
EA*"A!E
-"orto(oliul =ru!ei?
- "orto(oliul indi*idual?
- "ro3e orale +i !ro3e !ractice 5 ele-ente de decor, cola7e6?
- Aocuri didactice?
- Dra-ati<ri?
- >;!o<iii de lucrri !ractice la ni*elul =ru!ei +i a =rdiniei?
- Ser3ri
BIB*IOG!A#IE
16 Miniterul >ducaiei, ,ercetrii +i Tineretului Curriculum pentru
nvmntul precolar, >ditura Didactica "u3li@in= Foue,
Gucure+ti, 4009
46 #e*ita nvmntul precolar, nr.8/400H?
86 #e*ita nvmntul precolar, nr.8-4/4010?
46Go+caiu >., . Prevenirea i corectarea tulburrilor de vorbire n
grdiniele de copii, >ditura Didactic +i "eda=o=ic, Gucure+ti,19H8
I6Aurcu >., . Cum vorbesc copiii notri- ghid psihopedagogic pentru
educatoare i nvtori, >ditura Dacia, ,lu7-Na!oca, 19E9
J6Giur=ea D.,0 iscipline opionale, >d. >(icient, 1999
!" Do=aru, Zoe,0 #ocuri didactice pentru educarea limba$ului, ed.
Ara-i,
Gucure+ti, 4001?
PLANI+ICAREA ACTIVIT,ILOR OPIONALULUI
-.ICI ACTORI /N LU.EA .ARE0
G!")A (I8*OCIE
AN +CO*A! 9:;<49:;=
N!-
C!
T
DATA TE(A ACTIIT%$II (I8*OC DE
!EA*I>A!E
1 40.09.4018 >*aluare iniial -e;erciii de
!ronunare
corect
4 4H.09.4018 >*aluare iniial -e;erciii de
!ronunare
corect
8 4.10.4018 >-iterea +i (i;area )n cu*inte a
unetelor
,,r0/0l0
-e;erciii de
!ronunare
corect
4 11.10.4018 >-iterea +i (i;area )n cu*inte a
unetelor .0/0+0
-e;erciii de
!ronunare
corect
I 1E.10.4018 .,e ete +i la ce (oloe+teD0 47oc didactic
J 4I.10.4018 .,u ce ne 7uc-D0 47oc didactic
H 1.11.4018 .,u*inte -a=ice0, de >-ilia Anton --e-ori<are
E 1I.11.4018 .S a+e<- 7ucriile/0 -7oc didactic
9 44.11.4018 .,ine ete +i de unde *ineD0 -7oc didactic
10 49.11.4018 .A !u 3ine au n-a !u 3ineD0 -7oc didactic
11. J.14.4018 .,u telue al3e-n (runte,
Vine iarna de la -unte/0
-dra-ati<are-
roluri !entru
er3area de
,rciun
14. 18.14.4018 .%ite ce !ot (ace
M:inile -ele di3ace/05I6
-con(ecionarea
(ul=ilor ar=intii
de nea care *or
decora ala de
!ectacol?
18. 40.14.4018 .%ite ce !ot (ace
M:inile -ele di3ace/05II6
-con(ecionarea
aniei ar=intii )n
care *a *eni
Z:na Iarna
5ele-ent de
dKcor6- lucrare
colecti*?
14. 10.01.4014 .Doi (rai cu-ini/0, de >lena
Lara=o
-e-ori<are
1I. 1H.01.4014 .Sunt atent +i !un a+a/0 5I6 Lr-:ntri de
li-3
1J. 44.01.4014 .Nu-r- +i ne 7uc-/0 #ecitati*e
nu-rtori
1H. 81.01.4014 >*aluare- .Noi cu dra= *
recit-/0
-concur B
recitarea
!oe<iilor )n*ate


?E(E?T!"* al II4lea
N!-
C!
T
DATA TE(A ACTIIT%$II (I8*OC DE
!EA*I>A!E
1. 14
(e3ruarie
4014
,,#idic@ea uria+0-du! o
!o*ete !o!ular
-dra-ati<are
)n *eruri
-audiere
4. 41
(e3ruarie
4014
.Ne 7uc- cu te=ulee/0 -7oc didactic
8. 4E
(e3ruarie
4014
,,Ini-a -a-ei0de Al. Mitru -!o*etirea
educatoarei
4. H -artie
4014
,,Lelicitare !entru -a-aMM -acti*itate
!ractic
I. 14 -artie
4014
.Scu(ia #o+ie0, de ,@arle
"errault
-lectura
educatoarei
J. 41 -artie
4014
.Scu(ia #o+ie0 ,de ,@arle
"errault
-!o*etirea
co!iilor
H. 4E -artie
4014
.Scu(ia #o+ie0, de ,@arle
"errault
-reali<area
ele-entelor care
*or decora ala
de !ectacol?
E. 4 a!rilie
4014
.Al cui =la eteD0 -7oc didactic
9. 11 a!rilie
40145(ace
!arte din
!t-:na
.Ncoala
alt(el06
N,$A2A A2TL>2-.S& LII MAI
FA#NI,,S& LII MAI G%N/0
-*i<ionarea unui
!ectacol-
cola3orare cu
actorii de la
teatrul Gulli*er
5)n incinta
Teatrului
Dra-atic6
10. 4I a!rilie
4014
."un=ua cu doi 3ani0, de Ion
,rean=
-lectura
educatoarei
11. 4 -ai
4014
."un=ua cu doi 3ani0, de Ion
,rean=
-!o*etirea
co!iilor
14. 9 -ai 4014 ."un=ua cu doi 3ani0, de Ion
,rean=
-reali<area
ele-entelor care
*or decora ala
de !ectacol?
18. 1J -ai
4014
.Al3 ca Z!ada +i cei +a!te
!itici0, de Lraii Gri--
-lectura
educatoarei
14. 48 -ai
4014
.Al3 ca Z!ada +i cei +a!te
!itici0, de Lraii Gri--
-!o*etirea
co!iilor
1I. 80 -ai
4014
.Al3 ca Z!ada +i cei +a!te
!itici0, de Lraii Gri--
-reali<area
ele-entelor care
*or decora ala
de !ectacol?
1J. J iunie
4014
.Sunt atent +i !un a+a/0 5II6 Lr-:ntri de
li-3
1H. 18 iunie
4014
>*aluare -.#ecunoa+te
!erona7ul/0
-(i+ de e*aluare
52i!e+te !erona7ul )n dre!tul
!o*e+tii din care (ace !arte6
1E. 40.0J.4014 >*aluare-C 2a carna*al0 -or=ani<area
unui carna*al
)n care e *or
*alori(ica
ele-entele de
decor reali<ate
!e !arcurul
anului +colar?