Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL CULTURII I TURISMULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE MUZIC, TEATRU I ARTE PLASTICE

APROBAT
Ministerul Educaiei i
Tineretului
__________________2006

APROBAT
Ministerul Culturii i
Turismului al RM
__________________2006

APROBAT
Senatul AMTAP
Proces verbal nr.______
__________________2006

____________________________________

Planul de nvmnt
Facultatea ARTE PLASTICE

Domeniul general de studii 21 Arte


Domeniul de formare profesional -- 214 Design
Specialitate -- 214.1 Design vestimentar
Numrul total de credite de studiu -- 240
Titlul obinut la finele studiilor -- Liceniat n arte
Baza admiterii: studii liceale, studii medii de specialitate, c. medii de
cultur general*, studii superioare
Forma de organizare a nvmntului -- nvmnt de zi

CALENDARUL UNIVERSITAR
anul de studii 2005 2006
Anul
de
studii

I
II

III
IV

Activiti
didactice
Sem. I Sem. II

Sesiuni de
examene
Iarn
Var

Practica
Sem. I

Sem. II

01.09 - 02.02 - 12.01 - 29.05 - 15.12 14.12 28.05 01.02 24.06 28.12

26.06
-09.07

(15 sp.)

(2 spt)

(15 sp.)

(3 spt)

(4 spt)

(2 spt)

01.09 02.02 - 12.01 - 29.05 - 15.12 -14.12 28.05 01.02 24.06 28.12

26.06
-09.07

(15 sp.)

(15 sp.)

(2 spt)

01.09
-14.12

02.02 - 12.01 - 29.05 - 15.12 28.05 01.02 24.06 28.12

26.06
-09.07

(15 sp.)

(15 sp.)

(2 spt)

(3 spt)

(3 spt)

(4 spt)

(4 spt)

(2 spt)

(2 spt)

01.09 09.02 - 12.01 - 05.06 - 15.12 -14.12 03.06 08.02 01.07 28.12
(15 sp.)

(11 sp.)

(4 spt)

(4 spt)

(2 spt)

Vacane
Iarn

Primv
ar

Var

29.12 - 23.04 - 10.07 11.01 27.04 01.09


(2 spt)

(1 spt)

(8 spt)

29.12 - 23.04 - 10.07 11.01 27.04 01.09


(2 spt)

(1 spt)

(8 spt)

29.12 - 23.04 - 10.07 11.01 27.04 01.09


(2 spt)

(1 spt)

(8 spt)

29.12 - 23.04 11.01 27.04


(2 spt)

(1 spt)

*Pentru deintorii atestatului de coal medie de cultur general, se organizeaz un an de completare


a studiilor care nu se cuantific cu credite.

Anul I Semestrul I

Cod

Denumirea
disciplinei

G.01.O.001
G.01.O.002

Limbi moderne I
Educaia fizic I
Studiul desenului I
F.01.O.003
i culorii I
F.01.O.004 Perspectiva I
Coloristica i bazele
F.01.O.005 compoziiei I i
cromatologia I
F.01.O.006 Istoria artelor I
S.01.O.007
Proiect I
S.01.O.008
Lucru n material I
i construcia I
Practica tehnologic
I
Practica de iniiere I
Total ore la disciplinile obligatorii

Total ore

Disciplini obligatorii
Contac
t direct

Lucru
individual

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup Individu
al

Forma
de
evaluare

60
30
180

30
30
90

30

90

2
6

examen
prob
vizionare

2
0
6

60
120

30
60

30
60

1
1

1
2

examen
vizionare

2
4

60
150
150

30
120
120

30
30
30

1
2

1
-

7
5

1
1

examen
vizionare
vizionare

2
5
5

60

60

examen

60
930

60
630

300

4
34

examen
Viz.-5
Ex.-5

2
30

Nr. de
credite

Cod

Denumirea
disciplinei

Limba romn
(alolingvi) I
Mijloace de expresii
S.01.L.010
plastice I
S.01.L.011
Tehnici plastice I
Total ore la disciplinile la liber
alegere
G.01.L.009

Total ore

Disciplini la liber alegere


Contact
direct

Lucru
individual

60

30

30

60

60

60
180

60
150

30

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup Individua
l
1
1

Forma de
evaluare

Nr. de
credite

examen

vizionare

4
9

vizionare
Viz- 2
Ex.-1

2
6

Anul I Semestrul II

Cod

Denumirea
disciplinei

G.02. O.012
G.02. O.013

Limbi moderne II
Educaia fizic II
Studiul desenului II
F.02.O.014
i culorii II
F.02.O.015 Perspectiva II
Coloristica II i
F.02.O.016 bazele compoziiei i
cromatologia II
F.02.O.017 Istoria artelor I
S.02.O.018
Proiect II
S.02.O.019
Lucru n material II
S.02.O.020
Construcie I
Practica tehnologic
II
Practica de iniiere
II
Total ore la disciplinile obligatorii

Total ore

Disciplini obligatorii
Contac
t direct

Lucru
individual

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Gru Individu
p
al

Forma
de
evaluare

Nr. de
credite

60
30
180

30
30
90

30

90

2
6

examen
Prob
Vizionare

2
0
6

60
120

30
60

30
60

1
1

1
3

Examen
Vizionare

2
4

60
120
120
60
60

30
90
90
60
60

30
30
30
-

1
2
2

1
-

5
5
2
2

1
1

Examen
Vizionare
Vizionare
Vizionare
Examen

2
4
4
2
2

60

60

examen

930

630

300

30

Ex.-5
Viz.-5

30

Cod

Denumirea
disciplinei

Limba romn
(alolingvi) II
S.01.L.022
Mijloace de expresii
plastice II
S.01.L.023
Tehnici plastice II
Total ore la disciplinile la liber
alegere
G.01 L.021

Total ore

Disciplini la liber alegere


Contact
direct

Lucru
individual

60

30

30

60

60

60
180

60
150

30

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Gr Individual
up
1
1

Forma de
evaluare

Nr. de
credite

examen

vizionare

4
9

vizionare
Viz- 2
Ex.-1

2
6

Anul II Semestrul III

Cod

Denumirea
disciplinei

Anatomia plastic
I
F.03.O.025
Istoria artelor III
G.03.O.026
Educaia fizic III
S.03.O.027
Lucru n material
i Construcia i
tehnologia n
atelier I
S.03.O.028
Construcie II
Practica
tehnologic III
Practica
etnografic I
Total ore la disciplinile
obligatorii
F.03.O.024

Total ore

Disciplini obligatorii
Contact
direct

Lucru
individual

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup Individu
al

Forma
de
evaluare

60

30

30

Prob

60
30
180

30
30
150

30

2
0
6

60
60

60
60

2
2

60

60

510

420

90

Nr. de
credite

2
7

examen
examen
Vizionare

2
2

Vizionare
examen

2
2

examen

18

Ex.-4
Viz.-2

16

Vizionare
-//-

6
-//-

30

Disciplini opionale
F.03.A0.029
F03.A0.030

Desenul i pictura
Studiul desenului
i culorii
Bazele
F.03.A0.031 compoziiei i
desen special
F 03.A0.032 Bazele artelor
decorative
S.03.A0.033 Proiect III
S03.A0.034
Design proiect
Total ore la disciplinile
obligatorii
Total

180
-//-

90
-//-

90
-//-

-//-

-//-

6
-//-

120

60

60

Vizionare

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

120
-//420

90
-//240

30
-//180

-//-

-//-

5
-//13

1
-//3

Vizionare
-//Viz.-3

4
-//14

930

660

270

31

Ex.-4
Viz.-5

30

Cod

G.03.L.035

Denumirea
disciplinei

Limba modern
Mijloace de expresii
S.03.L.036
plastice III
S.03.L.037
Tehnici plastice III
Total ore la discipline libera
alegere

Total ore

Disciplini la liber alegere


Contact
direct

60
60

30
60

60
180

60
150

Lucru
individu
al
30

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup
Individ
ual
1
1
4

30

4
9

Forma de
evaluare

Nr. de
credite

examen
vizionare

2
2

vizionare
Viz- 2
Ex.-1

2
6

Anul II Semestrul IV

Cod

Denumirea
disciplinei

Desenul II i
pictura II
Anatomia plastic
F.04.O.039
II
Bazele compoziiei
F.04.O.040
I
G.04.O.041
Educaia fizic IV
S.04.O.042
Construcie III
S.04.O.043
Desenul special II
Practica
tehnologic IV
Practica de creaie
I
Total ore la disciplinile
obligatorii
F.04.O.038

Total ore

Disciplini obligatorii
Numrul de ore pe sptmn

Contac
t direct

Lucru
individual

180

90

90

60

30

30

60

30

30

30
60
60
60

30
60
30
60

30
-

2
2

60

60

570

390

180

Gru
p

L
Individu
al

Forma de
evaluare

Nr. de
credite

Vizionare

prob

Vizionare

2
2
1
2

1
-

prob
Vizionare
Vizionare
Examen

0
2
2
2

Examen

19

Ex.-2
Viz.-4

18

Vizionare

Disciplini opionale
S.04.A0.044
S04.A0.045

Proiect IV
Design proiect IV

120

S.04.A0.046

Lucrul n
material II i
construcia i
tehnologia n
atelier II
Proiect tehnic

180

S 04.A0.047
F.04.A0.048
S 04.A0.049

Istoria artelor IV
Istoria culturii i
civilizaiei
Total ore la disciplinile opionale

90

-//-

-//150

-//60

30

-//-

-//30

-//-

360

270
660

-//-

-//-

-//-

30

-//-

-//-

30

-//930

-//-

-//8

-//1

-//-

-//-

-//3

-//-

-//-

14

270

33

-//6

-//-

-//-

Examen

-//-

90

-//Vizionare

-//-

-//-

Exa.-1
Viz.-2
Ex.-3
Viz.-6

12
30

Cod

G.04 L.050

Denumirea
disciplinei

Limba modern II
Mijloace de expresii
S.04.L.051
plastice IV
S.04.L.052
Tehnici plastice IV
Total ore la discipline liber
alegere

Total ore

Disciplini la liber alegere


Contact
direct

60
60

30
60

60
180

60
150

Lucru
individu
al
30

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup
Individ
ual
1
1
4

30

4
9

Forma de
evaluare

Nr. de
credite

examen
vizionare

2
2

vizionare
Viz- 2
Ex.-1

2
6

Anul III Semestrul V

Cod

Total ore

Disciplini obligatorii
Denumirea
disciplinei

G.05.O.053

Utilizarea
tehnologiilor
informaionale
Desenul III i
F.05.O.054
pictura III
F.05.O.055
Istoria artelor V
S.05.O.056
Construcie IV
S.05.O.057
Tehnologie I
Practica tehnologic
V
Practica de creaie
II
Total ore la disciplinile obligatorii

Contact
direct

Lucru
individu
al

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup
Indivi
dual

120

60

60

180

90

90

60
60
60
60

30
60
45
60

30
15
-

1
2
2
-

1
-

2
1
4

60

60

600

405

195

19

Forma
de
evaluare

Nr. de
credite

Examen

Vizionare

examen
Vizionare
examen
Examen

2
2
2
2

examen

Ex.-5
Viz.-2

20

examen

Discipline opionale
90

S 05.A0.059

Ist. artelor
decorative I
Istoria costumului

S.05.A0.060
S.05.A0.061

Proiect V
Design proiect V

60

S.05.A0.062

Lucru n material V
i construcia i
tehnologia n atelier
Proiect tehnic V

150

F.05.A0.058

S 05.A0.063

60

//-

30

//60

//-

//-

//-

//-

//135

//-

//4

//15

//-

//-

//-

//-

//-

//1

//5

//-

//3

//-

300

255

45

Total

900

660

240

10

28

//2

//-

//-

Vizionare

//-

Total ore la disciplinile opionale

//Vizionare

//-

//-

Ex.-1
Viz.-2
Ex.-6
Viz.-4

9
29

Cod

S.05.L.064

Denumirea
disciplinei

Mijloace de
expresii plastice V
S.05.L.065
Tehnici plastice V
Total ore la discipline libera
alegere

Total ore

Disciplini la liber alegere

60

60

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup
Individ
ual
4

60
120

60
120

4
8

Contact
direct

Lucru
individu
al

Forma de
evaluare

Nr. de
credite

vizionare

vizionare
Viz- 2

2
4

Anul III Semestrul VI

Cod

Total ore

Disciplini obligatorii
Denumirea
disciplinei

Desenul IV i
pictura IV
F.06.O.067
Istoria artelor VI
S.06.O.068
Lucru n material
VI i construcia i
tehnologia n atelier
S.06.O.069
Construcie V
S.06.O.070
Tehnologie II
Practica tehnologic
VI
Practica de creaie
III
Total ore la disciplinile obligatorii
F.06.O.066

Contact
direct

Lucru
individu
al

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup
Indivi
dual

Forma
de
evaluare

Nr. de
credite

180

90

90

Vizionare

60
180

30
150

30
30

1
-

1
-

Examen
Vizionare

2
6

60
60
60

60
45
60

15
-

2
2
-

2
1
4

Vizionare
Examen
Examen

2
2
2

60

60

examen

660

495

165

24

Ex.-4
Viz.-3

22

Examen

Discipline opionale
U.06.A0.071
U 06.A0.072

Sociologia
Sociologia culturii

60
90

F 06.A0.074

Ist. artelor
decorative II
Etnologia

S.06.A0.075
S.06.A0.076

Proiect VI
Proiect i compoziie

90

F.06.A0.073

30

//-

30

//60

//-

//30

//75

//-

//3

//15

//-

//-

//-

//1

//-

//-

//-

//-

//4

//-

//1

//-

240

165

75

Total

900

660

240

28

//3

//-

//-

Vizionare

//-

Total ore la disciplinile opionale

//Examen

//-

//-

Ex.-2
Viz.-1
Ex.-6
Viz.-4

8
30

Cod

S.06.L.077

Denumirea
disciplinei

Mijloace de expresii
plastice VI
S.06.L.078
Tehnici plastice VI
Total ore la discipline liber
alegere

Total ore

Disciplini la liber alegere

60

60

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup
Individ
ual
4

60
120

60
120

4
8

Contact
direct

Lucru
individu
al

Forma de
evaluare

Nr. de
credite

vizionare

vizionare
Viz- 2

2
4

Anul IV Semestrul VII

Cod

Denumirea
disciplinei

U.07.O.079
F.07.O.080
S.07.O.081
S.07.O.082

Mitologia
Istoria artelor VII
Proiect VII
Lucru n material V i
construcia i
tehnologia n atelier
S.07.O.083
Construcie i
tehnologia
Practica tehnologic
VII
Practica de licen I
Total ore la disciplinile obligatorii

Total ore

Disciplini obligatorii
Total ore
Lucru
individ
ual

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup
Individu
al

Contact
direct

1
3

Forma
de
evaluare

Nr. de
credite

Examen
Examen
Vizionare
Vizionare

4
2
3
4

120
60
90
150

60
30
60
135

60
30
30
15

3
1
-

1
1
-

3
6

120

100

15

Examen

60

60

Examen

60
660

60
505

150

4
20

examen
Ex.-5
Viz.-2

2
21

Examen

Discipline opionale
U.07.A0.084 Filozofia
U 07.A0.085 Istoria filosofiei
U.07.A0.086 Management
U.07A0.087 Management n art
U.07.A0.088 Etica
U 07.A0.089 Etica profesional
Total ore la disciplinile opionale
Total

120

60

//90

//60

//60

//270
930

60

//30

//30

//-

//3

//30

150
665

//2

//120
270

//1

//-

//8
16

//-

//-

//2
4

Anul IV Semestrul VIII

//-

//-

//20

//3

//Examen

//4

//Examen

//2

//Ex.-3
Ex.-8
Viz.-2

//9
30

Cod

Denumirea
disciplinei

S.08.O.091
S.08.O.092
S.08.O.093

Proiect VIII
Lucru n material III
Constr. i tehn. n
atelier III
Practica de licen II
Exam. de licen
Total ore la disciplinile obligatorii

Total ore

Disciplini obligatorii
Total ore
Contac Lucru
t direct individ
ual

Numrul de ore pe sptmn


P
S
L
Grup Individu
al

Forma
de
evaluare

Nr. de
credite

90
180
60

60
150
60

30
30
-

6
8
4

Vizionare
Vizionare
Vizionare

3
6
2

60
150
600

60
90
450

60
150

4
22

examen
Ex.-1
Viz.-3

2
5
18

examen

Disciplini opionale
U.08.A0.094
U.08.A0.095

Dreptul
Dreptul comunitar

60

U.08.A0.096

120

U.08.A0.097

Elemente de cult.
univ. n muzic i
teatru
Cultura i civilizaia

U.08.A0.098
U.08.A0.099

Estetica
Istoria esteticii

90

U.08.A0.100

Psihologia
comunicrii
Psihologia

60

U.08.A0.101

Total ore la disciplinile opionale


Total

30

//60

//-

//-

//60

//60

//-

330
930

30

//-

//30

//30

//-

//-

////-

//-

//-

//-

//-

//-

//-

////-

//Examen

//3
3

//-

9
11

//-

150
300

//1

30

180
630

//-

//3

//Examen

//-

//3

//-

//-

examen

//-

//-

//-

22

Ex.-4
Viz.-3
Ex.-5

10
28

Stagiile de practic
1

Semestrul

Nr.
spt

Nr.
ore

Perioada

Practica de
specializare:
1. Pr. de iniiere

Nr. de
credite

I - II

2+2

60+60

2. Pr.etnografic

III

2+2

60+60

3. Pr. de creaie

IV-V -VI

2+2

60+60

4. Pr. tehnologic

I- VII

15 spt.

60 x 7

Practica de licen

VII
VIII

2
15

60
60

15.12 -28.12;
26.06 - 09.07
15.12 -28.12;
26.06 - 09.07
15.12 -28.12;
26.06 - 09.07
Pe parcursul
semestrului
15.12 - 28.12
Pe parcursul
semestrului

TOTAL:

Nr.
d/o

codul

Denumirea
disciplinei

L.01.L.001

2.

L.02.L.002

3.

L.03.L.003

4.

L.04.L.004

5.

L.04.L.005

6.

L.04.L.006

7
8.

L.01.L.001

9.

S.03.L.003

10.

S.04.L.004

11.

S.05.L.005

12.

S.06.L.006

S.02.L.002

total

6
14
2
2

900

30

Discipline la liber alegere


Anu Sem. Numrul de sptmni
l
Nr.de
L
ore
Grup

1.

Mijloace de
expresie plastic 1
Mijloace de
expresie plastic 2
Mijloace de
expresie plastic 3
Mijloace de
expresie plastic 4
Mijloace de
expresie plastic 5
Mijloace de
expresie plastic 6
Cosmetologia 1
Tehnologia coafurii i
machiajului
2
Tehnologia coafurii i
machiajului
3
Tehnologia coafurii i
machiajului
4
Tehnologia coafurii i
machiajului
5
Tehnologia coafurii i
machiajului
6

Evaluri

Nr./
credite

Indiv.

60

Vizionare

60

Vizionare

60

Vizionare

60

Vizionare

60

Vizionare

60

Vizionare

1
1

1
2

60
60

4
4

Vizionare
Vizionare

2
2

60

Vizionare

60

Vizionare

60

Vizionare

60

Vizionare

1-3

1-6

360

24

12

12

Examenul de licen
Denumirea activitii

Nr.
d/o

Susinerea tezei de licen


Examen la disciplin fundamental - istoria artelor
Examen la disciplin de specializare tehnologia de
specialitate

ef catedr

Decan Facultatea Arte Plastice

Prorector Activitatea Didactic

Perioada
05.06 - 01.07
12.01 - 08.02
12.01 - 08.02

S-ar putea să vă placă și