Sunteți pe pagina 1din 2

Program COSME: Diversificarea ofertelor si produselor turistice

ale UE Produse turistice transnationale sustenabile 2014Comisia Europeana, prin Agentia Executiva pentru IMM-uri (EASME), a deschis cererea de
propuneri de proiecte 2014 Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale UE Produse
turistice transnationale sustenabile 2014, din cadrul programului european COSME 2014-
2020: Program pentru competitivitatea intreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii.

Ca urmare a actiunii pregatitoare Turism durabil (2009-2011) si in urma unei cereri
anterioare de propuneri lansate in cadrul Programului pentru competitivitate si inovare, Comisia
a decis sa stimuleze in continuare competitivitatea in sectorul turismului european.
Aceasta cerere vizeaza consolidarea competitivitatii in sectorul turismului european prin
incurajarea diversificarii ofertei de servicii turistice si a produselor.

Comisia propune sa cofinanteze proiecte care au dezvoltat o oferta de turism bazat pe sport sau
activitati de ingrijire/wellness si care sunt legate de unul dintre urmatoarele tipuri de turism:
turism de coasta sau maritim, turism montan si rural.

Obiective specifice:
sprijinirea proiectelor de promovare a unor trasee turistice transnationale, itinerarii, trasee,
fizice sau virtuale;
stimularea competitivitatii industriei turismului;
incurajarea diversificarii ofertei de produse si servicii turistice prin dezvoltarea de produse de
turism sustenabil;
incurajarea participarii IMM-urilor si crearea un cadru favorabil cooperarii IMM-urilor.
Efectele preconizate ale prezentei cereri de propuneri sunt:
contributie la dezvoltarea unei ofertei turistice mai sustenabile in Europa si diversificarea
acesteia;
contributie la dezvoltarea sustenabila, crestere (cresterea fluxurilor turistice) si ocuparea fortei
de munca in sectorul turismului;
crearea de sinergii / crearea de efect de multiplicare intre turism si sport si a activitatilor legate
de ingrijire/wellness asupra economiei si bunastarii oamenilor;
imbunatatirea vizibilitatii pe piata a ofertei europene atractive si durabile a turismului
transnational;
facilitarea si stimularea parteneriatelor public-private si implicarea intreprinderilor de turism,
in special micro si mici, dar si a autoritatilor locale, in lantul de oferte de produse turistice
tematice transnationale, precum si in dezvoltarea regionala si strategiile de promovare ale
turismului.
Actiuni finantate:
proiecte de cooperare/activitati;
conferinte, seminarii, evenimente de sensibilizare si alte evenimente relevante pentru
obiectivele cererii;
activitati de cercetare privind formarea sau dezvoltarea turismului durabil;
actiuni de sensibilizare si de difuzare (de exemplu: producerea de materiale audio-vizuale,
activitati de comunicare, publicatii, site-uri web, participarea la targuri, etc.);
actiuni vizand crearea si imbunatatirea de retele, schimburi de bune practici;
studii, analize, proiecte de cartografiere;
dezvoltarea de informatii practice pentru potentialii turisti (inclusiv oferte/pachete turistice).
Proiectele se implementeaza pe o perioada cuprinsa intre 12 si 18 luni.
Solicitanti eligibili
Pot depune proiecte: entitatile publice, semi-publice si private constituite legal in tari ale UE sau
participante la programul COSME.
Consortiul de proiect trebuie sa fie format din minimum 5 parteneri care provin din cel putin 4
tari.
Cel putin 2 parteneri trebuie sa fie IMM-uri.
Cel putin unul dintre solicitanti trebuie sa fie o autoritate publica nationala, regionala sau locala
sau o retea/asociatie a autoritatilor publice regionale sau locale (in acest caz, cel putin un
membru al asocierii / retelei trebuie sa fie o autoritate publica regionala sau locala, si anume
regiune, provincie, departament, municipiu, consiliul municipal, comuna).
Bugetul cererii: 1.000.000 euro; 250.000 euro maximum/proiect, 75% din totalul costurilor
eligibile.
Acest apel este de asteptat sa cofinanteze 5 propuneri.
Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 7 octombrie 2014 (orele 17.00 la Bruxelles).
Aplicatia poate fi depusa in oricare limba oficiala a UE.