Sunteți pe pagina 1din 4

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA

Redresorul trifazat in punte


complet comandata
Student:Stuparu Petrut Iulian
Grupa 122B
1. Scopul lucrarii
In lucrare se studiaza un convertor cu comutatie naturala pentru doua cadrane ,bazat pe un
redresor trifazat in punte realizat cu tiristoare, a carui schema electrica de principiu este
prezentata in fig. 1. Sarcina redresorului este RL.
Dintre tiristoarele T1,T3,T se comanda cel care are anodul cel mai pozitiv, iar dintre T!, T",T#
se comanda cel cu catodul cel mai negative. Tensiunea redresata are p$# pulsuri si este egala cu
diferenta dintre potentialul anodului tiristorului care conduce din grupul I de comutatie
%&1,T3,T' si potentialul anodului tiristorului care conduce din grupul II de comutatie
%T!,T",T#', asadar tensiunea de iesire este in fiecare moment egala cu diferenta dintre
infasuratoarea alternantelor positive pe care sunt comandate tiristoarele din grupu I si
infasuratoarea alternantelor negative pe care sunt comandate tiristoarele dub grupul II,asa cum se
poate remarca si din fig. !.
(iecare tiristor se comanda cu doua impulsuri decalate la #) grade electrice, pentru pornire si
functionare in regim de curent interrupt.
2. Descrierea montajului
*onta+ul se va realize facand legaturile la virnele e,istente pe panoul frontal al redresorului.
-limentarea cu sistemul trifazat de tensiune se va face la bornele aflate in spatele redresorului.
.izualizarea pe osciloscop se va face succesiv la bornele indicate.
/otatiile din monta+ reprezinta0
RT 1 redresor trifazat in punte complet comandata
2,21,23 1 3attmetre electrodinamice
.1,.3 1 voltmetre feromagnetice
.!,.# %.",.'' 1 voltmetre magnetoelectrice
-1 1 ampermetru ferromagnetic
-! 1 ampermetru magnetoelectric
R 1 sarcina rezistiva a redresorului
L 1 sarcina inductive a redresorului, bobina cu miez de fier
4 1 potentiometru pentru reglarea unghiului de aprindere 5
DT 1 divisor de tensiune
S1 , S! 1 surse de tensiune continua reglabila
Transformator de alimentare al puntii se afla in dulapul redresor RT, este realizat in cone,iune
stea6stea si lucreaza cu urmatoarele tensiuni0
7 4rimar 1 tensiune de faza0 819!!) .ef %valoare efectiva':
Secundar tensiune de faza: U2=24 ef !"a#$are efecti"a%&
'& Ta(e# de date
[ms] [ el] Ud [V] (mediu) Ud [V] kf
) ) **4 **' )&++
* *, *), **) *&)*
2 '- ,) ,* )&+,
' .4 -+ /2 *&)4
4 /2 .) .- *&*2
. +) *, 2. *&',
r. !rt. S " S1 cosf1 cosf # kf k$
0 U1I U*1I* 23S* 23S !
1
!
S S
1
!
kf
* /2) 2,. 4+) )&., )&'/ .2/&.4 )&++ )&*4
2 *2)) 4/. ,,) )&.' )&'/ ,*.&,4 *&)* )&*4
' 2),* /4) *.-) )&4/ )&'. *'//&' )&+, )&*+
4 2.4) +). *+*2 )&4/ )&'. *-/2&), *&)4 )&2,
. '22) ***) 2)') )&.4 )&'4 24++&. *&*2 )&.
- .4-) *'4) 2/*2 )&4+ )&24 .*,4&-. *&', )&+.
A"anta4u# redres$ru#ui trifazat in 5unte c$65#et c$6andata fata de redres$ru#
trifazat in 5unte nec$6andata este ca "a#$area tensiunii de iesire nu este 78a ci
5$ate fi 6$dificata cu a4ut$ru# un9:iu#ui de c$6anda; <&

S-ar putea să vă placă și