Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1

Sa se genereze un semnal sinusoidal de 4 perioade, N=400; care sa aiba o comp de zgomot de 5% si o armonica a5-a de 10%. Sa se reprezinte semnalul si sa se calculeze parametrii asociati umed, uvv, uef.

Program Matlab

clear; clc;

N=400;

fi=1:N;

for i=1:N;

s1(i)=sin(8*pi/N*i)+rand*0.05;

s2(i)=0.1*sin(5*8*pi/N*i)+rand*0.05;

s=s1+s2;

end plot(fi,s) uvf=max(s) umed=sum(s)/N

Uef=(max(s)-min(s))/(2*sqrt(2))

Uvv=max(s)-min(s)

Raspuns Matlab

uvf =

1.1909

umed =

0.0509

Uef =

0.8033

Uvv =

2.2721

1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 0 50 100 150 200 250 300 350
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Timp
Amplitudine

Tema 2

Sa se genereze in mod automat 3 perioade de semnal triunghiular, 200 pcte pe perioada, N= perioade * nr puncte pe perioade; si zgomot 5% din amplitudine, sa se calculeze parametrii de semnal Umax, Umed, Uef;

Rezolvare Matlab.

clc; clear

m=3;

n=200;

fi=1:m*n;

for i=0:4

for j=1:n/2;

x(j+i*n)=j;

end

for j=n/2:n

x(j+i*n)=n-j;

end

end

for i=1:n*m

s(i)=10*sin(pi/n*i)+rand*0.05;

end

for i=1:n*m

sum(i)=x(i)+s(i);

end

plot(fi,sum,'b')

Uef=(max(s)-min(s))/(2*sqrt(2))

Uvv=max(s)-min(s)

Raspuns Matlab:

Uef =

7.0820

Uvv =

20.0309

120

100

80

60

40

20

0

0 100 200 300 400 500 600
0
100
200
300
400
500
600

Tema 3

Sa se genereze un semnal de tip treapta avand factor de umplere 70%; perioada la alegre; fara zgomot; amplitudine la alegere Prog matlab; captura; calcul

Rezolvare Matlab:

clc; clear;

N=1000;

fi=1:N;

for i=1:N;

s(i)=10*sin(8*pi/N*i);

if s(i)>7 t(i)=7; else t(i)=-7;

end

end

plot(fi,s,fi,t)

Raspuns Matlab

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 0 100 200 300
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Timp
Amplitudine