Sunteți pe pagina 1din 7

Iacob Ionut Alexandru

Grupa: 131EA
N=19
Tema de casa
2. Simulai funcionarea n paralel a doua transformatoare monofazate cu miez liniar avnd
urmtoarele caracteristici:
T1: Sn = 1 KVA, U1n/U2n = 400/230 V, fn = 50 Hz, Rw = 846 , X = 260 , X1 = X2 =2 ,
R1 = 0.8 , R2 = 0.4 .
T2: Sn = 3 KVA, U1n/U2n = 400/230 V, fn = 50 Hz, Rw = 846 , X = 260 , X1 = X2 =4 ,
R1 = 1,6 , R2 = 0.8 .
Sa se determine din simulare curentul maxim pe care-l poate absorbi o sarcina cuplat n
secundarul grupului format din cele dou transformatoare n paralel daca factorul de putere al
acesteia este cos(2)=0,6 RC.
Rezolvare
Schema de conectare a transformatoarelor monofazate in paralel:

Conditii de cuplare a transformatoarelor in paralel:


1. Curentul de circulatie prin infasurarile secundare ale celor doua transformatoare monofazate:

2. Curentul de circulatie se anuleaza daca tensiunile din secundar sunt egale in modul si in faza:

3. Cele doua transformatoare au acelasi raport de transformare.


Conditii de functionare a transformatoarelor cuplate in paralel:
1. Sa aiba aceasi tensiune de scurtcircuit. usc=usc
2. Transformatoarele sa aiba puteri apropiate.
3. Sa aiba acelasi unghi intern de scurtcircuit.

II. Simularea cuplarii in parallel a doua transformatoare monofazate:


%transformatorul 1
%%date nominale
Sn_I=1*1e3;
%VA
U1n_I=400;
%V
U2n_I=230;
%V
fn_I=50;
%Hz
wn_I=2*pi*fn_I; %rad/s
k1=U1n_I/U2n_I; %raportul de transformare
I1n_I=Sn_I/U1n_I; %A
I2n_I=Sn_I/U2n_I ; %A
R1_I=0.8 ;
%ohm
Rw_I = 846 ;
%ohm
Xmiu_I=260 ;
%ohm
Xsigma2p_I = 2; %ohm
Xsigma1_I = Xsigma2p_I; %ohm
R2p_I=0.4 ;
%ohm
cosfi2=0.6;
Rs=21.8;
% % Parametrii din secundar // neraportati pentru transformatorul I
R2_I=R2p_I/(k1^2);
%ohm
Xsigma2_I=Xsigma2p_I/(k1^2); %ohm
Lsigma1_I=Xsigma1_I/wn_I ;
%H
Lsigma2_I=Xsigma2_I/wn_I;
%H
Lmiu_I=Xmiu_I/wn_I;
%H
%[R1 R2 Xsigma1 Xsigma2 Rw ]
%calcul marimi de baza primare
Ub1_I=U1n_I;

Ib1_I=I1n_I;
Zb1_I=Ub1_I^2/Sn_I;
Lb1_I=Zb1_I/wn_I;
%calcul marimi de baza secundare
Ub2_I=U2n_I;
Ib2_I=I2n_I;
Zb2_I=Ub2_I^2/Sn_I;
Lb2_I=Zb2_I/wn_I;
%raportare parametri infasurari
r1_I=R1_I/Zb1_I;
r2_I=R2_I/Zb2_I;
lsigma1_I=Lsigma1_I/Lb1_I;
lsigma2_I=Lsigma2_I/Lb2_I;
%raportare parametri schema echivalenta , miez;
rw_I=Rw_I/Zb1_I;
limu_I=Lmiu_I/Lb1_I;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Transformatorul 2
%%date nominale
Sn_II=3*1e3;
%VA
U1n_II=400;
%V
U2n_II=230;
%V
fn_II=50;
%Hz
wn_II=2*pi*fn_II; %rad/s
k2=U1n_II/U2n_II; %raportul de transformare
I1n_II=Sn_II/U1n_II; %A
I2n_II=Sn_II/U2n_II ; %A
R1_II=1.6 ;
%ohm
Rw_II = 846 ;
%ohm
Xmiu_II=260 ;
%ohm
Xsigma2p_II=4 ; %ohm
Xsigma1_II = Xsigma2p_II ; %ohm
R2p_II=0.8 ;
%ohm

% % Parametrii din secundar // neraportati pentru transformatorul II


R2_II=R2p_II/(k2^2);
%ohm
Xsigma2_II=Xsigma2p_II/(k2^2); %ohm
Lsigma1_II=Xsigma1_II/wn_II ;
%H
Lsigma2_II=Xsigma2_II/wn_II;
%H
Lmiu_II=Xmiu_II/wn_II;
%H
%[R1 R2 Xsigma1 Xsigma2 Rw ]
%calcul marimi de baza primare
Ub1_II=U1n_II;
Ib1_II=I1n_II;
Zb1_II=Ub1_II^2/Sn_II;
Lb1_II=Zb1_II/wn_II;
%calcul marimi de baza secundare

Ub2_II=U2n_II;
Ib2_II=I2n_II;
Zb2_II=Ub2_II^2/Sn_II;
Lb2_II=Zb2_II/wn_II;
%raportare parametri infasurari
r1_II=R1_II/Zb1_II;
r2_II=R2_II/Zb2_II;
lsigma1_II=Lsigma1_II/Lb1_II;
lsigma2_II=Lsigma2_II/Lb2_II;
%raportare parametri schema echivalenta , miez;
rw_II=Rw_II/Zb1_II;
limu_II=Lmiu_II/Lb1_II;

+ -i

T1

Isursa

Isursa

+ i
-

AC

IsecT1

I2_T1

+ -i

signal rm s

Isarcina

IsecundarT1
4.354
Isarcina1

i
+ -

Rs

IsecT2

signal rm s

Isarcina2

2.068
signal rm s

I2_T2

U2_RMS

233.2
U2 efectiva T1

Continuous

powe rgui

Multimeter T2

U2_I

1.002

1/I2n_I
U2_I2
T1

I2_RMS

signal rm s

U2_RMS1

beta T1

Gain
4.354

signal rm s

I2 val. efectiva T1

233.2
U2 val. efectiva T2

U2_II

I2_II

0.1586

1/I2n_II

multimetru T2

IsecundarT1_T2
Isarcina

Scope

I2_I

Multimeter T1

IsecundarT2
IprmarT1_T2

T2
signal rm s

6.417

U2_I2
T2
signal rm s

I2_RMS1

Gain1
2.068
I2 val. efectiva T2

beta T2

Parametri sarcinii:

Observatii si concluzii:
Valoarea curentului maxim pe care il poate suporta transformatoarele cuplate in parallel este 4.35A.
Curentul maxim este dat de factorul de incarcare optim (1=1)
Se oberva ca pentru aceasta valoare a curentului din primul transformator ,transformatorul T2 se incarca
foarte putin (2=0,15).
Prin cuplarea a doua transformatoare in parallel obtinem o putere aparenta mai mare si putem folosii
sarcinii mai mari.
Acest lucru se utilizeaza de exemplu in cazul unui sat la care consulul de energie a crescut ,iar
transformatorul de alimentare nu mai face fata. Pentru buna functionare se conecteaza un transformator ce
indeplineste conditiile mai sus mentionate in parallel cu cel initial.