Sunteți pe pagina 1din 1

Nelu Maria Alexandra

2213 C
Itemi de completare ( lacunari):
Economia este este o tiin social ce studiaz producia i desfacerea, comerul i
consumul de bunuri i servicii.
Macroeconomia este cea care ia n considerare economia ca pe un ntreg, cererea i
oferta agregat, capitalul i materiile prime
Itemi cu raspuns scurt:
Geografie
Cu cine se invecineaza la nord Argentina?
R: Bolivia si Paraguay
Ce tara ocupa cea mai mare parte din America de Sud?
R:Argentina
Itemi subiectivi : eseu structurat / eseu liber
1.Realizati un eseu in care sa prezentati poezia scrisa de Vasile Voiculescu n grdina
Ghetsemani
Barem:
1 punct: motivul central al poeziei
3 puncte: prezentati titlul poeziei
6 puncte:prezentarae fiecarei strofe(metafore,semnificatii,motive)
2.Realizati un eseu despre puluare si modalitatile de protejare a mediului inconjurator.
Barem:
2 puncte:mentioanarea a cel putin 2 tipuri de poluare
2 puncte:exemplificarea unor cazuri de poluare
3 puncte:enumerarea a cel putin 2 modalitati de protejare a mediului contra poluarii.
2 puncte:observatii
1 puncte:concluzii

S-ar putea să vă placă și