Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECIE PROFESOR: Vasilie Carmen COALA: Colegiul National de Agricultura si Economie CLASA: a XII a A EC, XII PM DISCIPLINA:

EUROPA-ROMANIA-EU- r!"leme #$n%amen&ale SU'IECTUL: Par&i($lari&a&ile (lima&i(e si re)i!narea (lima&i(a a E$r! ei TIPUL LECIEI: le(&ie %e (!m$ni(are si ins$sire a n!il!r ($n!s&in&e COMPETENE SPECIFICE : 1.1. Prezentarea, n scris si oral, a aspectelor definitorii ale spatiului national si european utilizand corect si coerent terminologia specifica domeniului. 1.2. Raportarea rezultatelor documentarii (informarii) asupra problematicii fundamentale a Europei , cu ajutorul notiunilor si al conceptelor corespunzatoare 1.3. E plicarea unei realitati in!estigate (direct sau indirect), prin utilizarea limbajului stiintific specific domeniului 1.". #dentificarea, prin documentare, a informatiilor specifice problematicii geografice a Europei, !alorific$nd adec!ate semnificatiile termenilor%c&eie de specialitate 2.1. E plicarea proceselor naturale din mediul nconjurator (geografic), la ni!elul continentului, prin cone iuni sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice si a imaginilor 2.2. 'tilizarea elementelor semnificati!e, conceptuale si metodologice, specifice stiintelor naturii si stiintelor sociale, pentru studierea comparati!a a geografiei Europei 2.3. E plicarea relatiilor obser!abile dintre stiinte, te&nologie si mediul nconjurator, la ni!elul continentului, prin analizarea unor sisteme si structuri teritoriale si functionale COMPETENTE DERIVATE: (1) *actorii climatogeni care influenteaza clima Europei (2) (aracterizarea elementelor climatice (temperatura, precipitatiile !anturile) (3) Regionarea climatica a Europei (") +ocalizarea pe &arta fizica a Europei fiecare tip de clima O'IECTIVE OPERATIONALE*RE+ULTATE SPECIFICE Ele,ii ,!r #i (a a"ili sa: ,1) Precizeze factorii climatogeni care influenteaza clima Europei ,2) (aracterizeze elementele climatice ale Europei (temperatura, precipitatiile !anturile) ,3) -escrie fiecare tip de clima a Europei ,") +ocalizeze pe &arta fizica a Europei fiecare tip de clima STRATE-II DIDACTICE Me&!%e: con!ersa.ia euristica, algoritmizarea, problematizarea, e plica.ia, lucrul cu &/r.i, atlase, ganditi%lucrati in perec&i etc. Mi.l!a(e %e in,a&aman&: 0arta fizica a Europei , atlase, manualul Ma&erial "i"li!)ra#i(: Europa si 1sia%geografie fizica)Petre (otet 2eografie%3anual pentru clasa a 4## a 5 ,cta!ian 3andrut -ictionar de geografie fizica% 3i&ai #elenicz, 2eografia (ontinentelor%Europa%6. (aloianu, 7. 2arbacea

-E8*18'R1RE1 +E(9#E# Etapele lectiei 1. Organizarea clasei- 3 min. 2. Activitatea introductiv prin captarea ateniei i trecerea la lecia nou- 2 min. 1cti!itatea profesorului 8e !erifica prezenta mijloacelor de in!atamant pentru lectie, tabla, se noteaza absentii. #n prima lectie de asezare si limite ale Europei !%am specificat ca Europa se afla in plina zona temperata. (are sunt tipurile de clima ale zonei temperate: Precizati un argument care sa sustina afirmatia de mai sus 8e noteaza pe tabla titlul lectiei)< Particularitatile climatice si regionarea climatica a Europei<. 8e e pun oral obiecti!ele propuse ce se !or realiza prin continutul lectiei. +ucrati in perec&i si scrieti toti factorii care ar putea influenta clima Europei. 1!eti = minute la dispozitie. (ompleteaza raspunsurile ele!ilor pri!ind factorii climatici #mparte clasa in " grupe ) prima grupa studiaza &arta temperaturilor medii anuale din Europa, a doua grupa studiaza &arta precipitatiilor medii anuale din Europa, a treia grupa studiaza &arta temperaturilor medii din luna iulie din Europa si a patra grupa studiaza regionarea climatica din Europa.(u ajutorul &artilor descrieti temperatura , precipitatiile si regionarea climatica a Europei 8crie sc&ema lectiei la tabla cu raspunsurile ele!ilor 1cti!itatea ele!ilor Pregatesc atlasele si caietele ;1nalizeaza si raspund ;8unt atenti

3.Anuntarea lectiei noi- 1 min.

;6oteaza pe caiet titlul lectiei

4.Dirijarea invatarii si do andirea de noi cunostinte ! 34 min

;8unt atenti, gandesc si raspund

;1nalizeaza si raspund ;8unt atenti

;'rmaresc, analizeaza si noteaza

(ompleteaza si scrie in tabel caracterizarea fiecarui tip de clima din Europa

".#i$area cunostintelor-%min &.'valuarea cunostintelor (.)ema pentru acasa ! 1 min

8e face prin fise de lucru ;8%a facut pe parcursul lectiei, antrenand majoritatea ele!ilor si prin fise de lucru la finalul lectiei 8e imparte clasa pe grupe si fiecare realizeaza un referat cu caracterizarea climatelor din Romania

;1nalizeaza si raspund ;(ompleteaza 6oteaza tema

*isa de lucru nr 1 1. Precizati trei asemanari intre clima 8paniei si clima 2reciei 2. Precizati trei deosebiri intre clima 8uediei si clima #taliei

*isa de lucru nr 2 3. Precizati o cauza care influenteaza cantitatea mare de precipitatii in 6or!egia ". Precizati trei deosebiri intre clima 3arii >ritanii si clima 'crainei

*isa de lucru nr 3 =. Precizati trei asemanari intre clima 8paniei si clima *rantei ?. Precizati doua cauze care determina distributia neuniforma a precipitatiilor medii anuale in Europa

*isa de lucru nr " @. Prezentati doua efecte ale influentei ,ceanului 1tlantic asupra climatului zonelor litorale A. Prezentati doua argumente pentru a justifica afirmatia) B#n clima Europei interactioneaza mai multi factori genetici<

*isa de lucru nr = C. Prezentati doi factori care genereaza climatul temperat arid din estul Europei. 1D. Prezentati doua cauze care determina !alori reduse ale precipitatiilor medii anuale in statul 'craina.

*ise de lucru clima Romaniei *isa nr 1

-iagrama 1 se refer/ la subiectul ### 1 Ei prezint/ e!olu.ia precipita.iilor medii anuale la sta.ia meteorologic/ din 7$rful ,mu /
Dia)rama 0

1. Preciza.i)
1. luna cu cele mai pu.ine precipita.ii precum Ei !aloarea acestora 2. luna cu cele mai multe precipita.ii precum Ei !aloarea acestora.

-iagrama 2 se refer/ la subiectul ### > Ei reprezint/ e!olu.ia precipita.iilor medii anuale la sta.ia meteorologic/ *ilaret%>ucureEti.

>. 8crie.i pe foaia de e amen, litera corespunz/toare r/spunsului corect pentru fiecare dintre afirma.iile de mai jos) 1. +una n care se nregistreaz/ cele mai ridicate !alori ale precipita.iilor este) a. august c. iunie b. iulie d. mai 2. +una care nregistreaz/ cele mai sc/zute !alori ale precipita.iilor este) a. decembrie c. ianuarie b. februarie d. martie 3. 1notimpul n care se nregistreaz/ cele mai mici !alori ale precipita.iilor este) a. iarna c. toamna b. prim/!ara d. !ara (. 1naliza.i comparati! cele dou/ diagrame n coloane care reprezint/ e!olu.ia precipita.iilor medii anuale n 7$rful ,mu, respecti! la *ilaret%>ucureEti. Preciza.i dou/ cauze care s/ e plice diferen.a dintre !alorile precipita.iilor medii anuale registrate n 7f. ,mu fa./ de cele care se inregistreaz/ la *ilaret%>ucureEti.

*isa nr 2

Reprezentarea grafic/ de mai jos se refer/ la subiectele ### 1 5 E Ei reprezint/ e!olu.ia !alorilor medii lunare ale temperaturii la sta.ia meteorologic/ 8inaia. 1. Preciza.i !aloarea temperaturii medii ale celor dou/ luni care au cele mai ridicate !alori. >. Preciza.i !aloarea temperaturilor medii pentru cele trei luni (decembrie, ianuarie, februarie) cu cele mai sc/zute !alori. (. Precizati !aria.ia temperaturilor medii lunare men.ion$nd) 1. -oi factori determinan.iF 2. -ou/ luni din an n care predomin/ precipita.iile sub form/ solid/ datorit/ temperaturilor sc/zuteF 3. +una cu cele mai sc/zute temperaturi. -. Preciza.i amplitudinile termice sezoniere mari, men.ion$nd trei factori. E. Preciza.i dou/ consecin.e asupra acti!it/.ilor antropice datorate acestor !aria.ii sezoniere de temperatur/ n sta.iunea turistic/ 8inaia.

Fisa nr 1

Reprezentarea grafic/ de mai jos se refer/ la subiectele ### 1 Ei > Ei prezint/ e!olu.ia temperaturilor medii lunare la o anumit/ sta.ie meteorologic/ /

1. Preciza.i) 1. -ou/ luni n care temperatura medie este de 1DG(F 2. 7aloarea temperaturii medii din lunile mai Ei septembrieF >. Preciza.i) 1. (ea mai mic/ !aloare a temperaturii medii lunare, precum Ei luna n care se nregistreaz/F 2. (ea mai mare !aloare a temperaturii medii lunare, precum Ei luna n care se nregistreaz/F 3. 1mplitudinea medie anual/ (diferen.a dintre !alorile e treme ale temperaturii din cursul anului)F

*isa nr "

-iagrama climatic/ al/turat/ se refer/ la subiectele 1 Ei >. Hn diagram/ este prezentat/ e!olu.ia temperaturilor medii lunare la o sta.ie meteorologic/.

1. Preciza.i) 1. 7aloarea ma im/ a temperaturii, precum Ei luna n care se nregistreaz/F 2. 7aloarea minim/ a temperaturii, precum Ei luna n care se nregistreaz/. >. 8crie.i, pe foaia de e amen, litera corespunz/toare r/spunsului corect pentru fiecare dintre afirma.iile de mai jos) 1. -iagrama climatic/ de mai sus red/ tipul de clim/) a. 3editeranean/ c. temperat 5 continental/ b. 3ontan/ d. 9emperat 5 oceanic/ 2. 1mplitudinea termic/ medie este de) a. A 5 CD( c. 1@ 5 1AD( b.1D 5 11D( d. 2D 5 21D( 3. 'n factor care determin/ !alorile sc/zute ale temperaturii medii anuale este) a. 1ltitudinea c. precipita.iile b. +atitudinea d. 7$nturile

*isa nr =

-iagrama climatic/ al/turat/ se refer/ la subiectul ### 1 Ei >. Hn diagram/ este prezentat/ e!olu.ia temperaturilor medii lunare la o sta.ie meteorologic/.

1. Preciza.i) 1. !aloarea ma im/ a temperaturii, precum Ei luna n care se nregistreaz/F 2. !aloarea minim/ a temperaturii, precum Ei luna n care se nregistreaz/. " puncte >. 8crie.i, pe foaia de e amen, litera corespunz/toare r/spunsului corect pentru fiecare dintre afirma.iile de mai jos) 1. -iagrama climatic/ de mai sus red/ tipul de clim/) a. ecuatorial/ c. temperat 5 oceanic/ b. temperat 5 continental/ d. subpolar/ 2. 1mplitudinea termic/ medie este de) a. 1=% 1?D( c. 2" % 2?D( b. 1A % 22D( d. 3D % 3=D( 3. 7alori de 1Do(, ale temperaturii medii lunare se nregistreaz/ n lunile) a. aprilie Ei octombrie c. mai Ei octombrie b. aprilie Ei mai d. mai Ei noiembrie

SC2EMA LECTIEI

PARTICULARIT3ILE CLIMATICE ALE EUROPEI


Europa dispune de un (lima& &em era& pe cea mai mare suprafa./, iar n nord de un (lima& re(e 4s$" !lar5 . Fa(&!rii (lima&!)eni % cei care determin/ clima) 1. Ra%ia6ia s!lar7 )l!"al7%determinat de m/rimea energiei solare (bilan.ul radiati!), a c/rei !aloare scade cu latitudinea de la 8 la 6 dar creEte cu altitudinea 2. S$ ra#a6a m7ril!r 8i !(eanel!r reduc amplitudinile termice dermin$nd o umiditate mai mare (urentul 2olfului 5influen.eaz/ 67 Europei 3. Relie#$l - prin altitudine determin/ sc/derea temperaturii cu ? (I1DDD m, creEterea cantit/.ii de precipita.ii Ei sc/derea presiunii aerului determin/ etajarea climatic/) montan, de deal Ei podiE, de c$mpie Cir($la6ia )eneral7 a masel!r %e aer%teritoriul Europei este afectat de ) a. an&i(i(l!ni- zone cu presiune ridicat/) 1zorelor, 8iberian, 2roenlandez b. (i(l!ni% zone cu presiune sc/zut/) #slandez, 3editeranean, (entral asiatic/ 1erul circul/ dinspre regiunile cu presiune mare c/tre regiunile cu presiune mic/ Hn general la ni!elul Europei predomin/ circula.ia !est%est (!$nturile dde !est) urmat/ de cea nordic/ (!$nturile polare) =. Fa(&!rii an&r! i(i% prezint/ influen.e locale prin defriE/ri, acti!it/.i industriale, culti!area terenurilor, etc. PARTICULARIT3ILE ELEMENTELOR CLIMATICE 0/ TEMPERATURA AERULUI a. Tem era&$ra me%ie an$al7% scade cu latitudinea 90: C ;n S la < 4-=5 C ;n N dar Ei cu altitudinea (D,?(I1DD m) b. Tem era&$ra me%ie a l$nii I$liE% scade pe direc.ie 87%6E c. Tem era&$ra me%ie a l$nii Ian$arie%scade pe direc.ie 8%6 d. Am li&$%inea &ermi(7%creEte de la 7 c/tre E PRECIPITAIILE) % sunt inflen.ate de altitudine Ei orientarea culmilor muntoase % scad cantitati! de la V (peste 1 DDD de mmI an) la E (2=D mmI an n jurul 3 (aspice) % cresc cu altitudinea V?NTURILE a. sunt determinate de circula.ia general/ a maselor de aer % ,@n&$rile %e ,es& sunt predominate%bat dinspre 7 Ei determin/ !reme instabil/ ".

>/

1/

- (ri,76$l- bate dinspre E%6E mai ales iarna , fiind rece Ei uscat determin$nd geruri puternice Ei !iscole % a$s&r$l% un !$nt cald Ei uscat, bate n 87 % "!ra% un !$nt rece ce bate n zona 1lpilor -inarici % mis&ral$l% bate n sudul *ran.ei %"riAele marine% n zonele de litoral modereaz/ temperatura Ei creEte umiditatea %,@n&$ri %e &i #!eBn% se nregistreaz/ pe !ersan.ii opuEi circula.iei generale !estice fiind cald Ei uscat

RE-IONAREA CLIMATIC3 A EUROPEI (lima mediteranean / 3D%"D lat 6 n 8udul continentului, 1=%1@( #ernile sunt bl$nde Ei ploioase, iar !erile calde Ei secetoase 7$turile de !est, austrul, bora, mistralul Reduse (lima temperat oceanic/ "D%@D lat 6 n !estul continentului 1D%1=( Hn general regulate, peste 1 DDD mmIan 7$nturile de !est, brizele marine Reduse (lima temperat continrntal/ "D%?D lat 6 n (entrul Ein Estul continentului =%1D( Hn general reduse, scad spre est (sub =DD mmIan) 7$nturile de !est Ei iarna cri!/.ul 3ari, cresc spre est (lima subpolar/ 6ordul continentului D%=( Reduse mai ales sub form/ solid/ (limatul montan (aracterizat de etajarea elementelor climatice

Ti $l %e (lim7

Re)i$ni Tem era&$ra

Pre(i i&a6ii

V@n&$ri Am li&$%ini &ermi(e

7$nturi polare 7erile sunt scurte iar

iernile lungi