Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică si Microelectronică

Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT
Lucrare de laborator Nr. 2
La Prelucrarea semnalelor

Tema: Introducere în MATLAB

A efectuat stundentul grupei: TI-172


Turculet Victor

A verificat profesorul,
asistent universitar: Secrieru Adrian

Chișinău 2020
1. Scopul lucrării
Studierea posibilităților sistemului MATLAB în modelarea diferitor forme de semnale în
vederea cercetării particularităților lor de bază.

2. Sarcina de lucru Nr. 1.


1. Să se genereze şi să se reprezinte următoarele secvenţe.
x1[n]=0.8 δ[n], -15≤n≤15
x2[n]=0.9 δ [n-5], 1≤n≤20
x3[n]=1.5 δ [n-333], 300≤n≤350
x4[n]=4.9 δ [n+7], -10≤n≤0
x5[n]=4 u[n], -10≤n≤10
x6[n]=1.4 u[n-7], -5≤n≤20
x7[n]=2.3 u[n+5], -15≤n≤10
Pentru trei cazuri să se construiască un tren de impulsuri unitare periodice.

Figura 2.1. Reprezentarea semnalului impuls unitară, poziționat în momentul de timp


t=-5, pentru varianta x1[n]=0.8 δ[n], -15≤n≤15.
Figura 2.2. Reprezentarea semnalului impuls unitară, poziționat în momentul de timp
t=10, pentru varianta x2[n]=0.9 δ [n-5], 1≤n≤20.

Figura 2.3. Reprezentarea semnalului impuls unitară, poziționat în momentul de timp


t=310, pentru varianta x3[n]=1.5 δ [n-333], 300≤n≤350.
Figura 2.4. Reprezentarea semnalului impuls unitară, poziționat în momentul de timp
t=-5, pentru varianta x4[n]=4.9 δ [n+7], -10≤n≤0.

Figura 2.5. Reprezentarea semnalului treaptă unitară, pentru varianta x5[n]=4 u[n],
-10≤n≤10.
Figura 2.6. Reprezentarea semnalului treaptă unitară, pentru varianta x6[n]=1.4 u[n-7],
-5≤n≤20.

Figura 2.7. Reprezentarea semnalului treaptă unitară, pentru varianta x7[n]=2.3 u[n+5],
-15≤n≤10.
Figura 2.8. Reprezentarea unui tren de impulsuri unitare periodice, pentru varianta
x2[n]=0.9 δ [n-5], 1≤n≤20.

Figura 2.9. Reprezentarea unui tren de impulsuri unitare periodice, pentru varianta
x3[n]=1.5 δ [n-333], 300≤n≤350.
Figura 2.10. Reprezentarea unui tren de impulsuri unitare periodice, pentru varianta
x4[n]=4.9 δ [n+7], -10≤n≤0.

3. Sarcina de lucru Nr. 2.


2. Să se genereze în MATLAB următorul semnal sinusoidal.

Figura 3.1. Semnal sinusoidal pentru sarcina propusă.

Figura 3.2. Reprezentarea semnalului sinusoidal și codul programului.


4. Sarcina de lucru Nr. 3.
3. Să se genereze în MATLAB următorul semnal dreptunghiular.

Figura 4.1. Semnal dreptunghiular pentru sarcina propusă.

Figura 4.2. Reprezentarea semnalului dreptunghiular și codul programului.

5. Sarcina de lucru Nr. 4.


4. Să se genereze în MATLAB următorul semnal triunghiular.

Figura 5.1. Reprezentarea semnalului triunghiular pentru sarcina propusă.


Figura 5.2. Reprezentarea semnalului triunghiular și codul programului.

6. Sarcina de lucru Nr. 5.


5. Să se creeze în intervalul 0s≤t≤256s o oscilaţie armonică cu amplitudinea unitate,
perioada T=50 sec și faza inițială 𝜋/3.

Figura 6.1. Reprezentarea grafică pentru oscilația armonică a sarcinii propuse. Codul
programului.
7. Sarcina de lucru Nr. 6.
6. Să se creeze în intervalul 0s≤t≤ls următoarele semnale exponenţiale:
a) 5exp(-6t);
b) exp(5t),
folosind frecvenţa rezoluției temporale fd=1000Hz.

Figura 7.1. Reprezentarea semnalului exponențial pentru varianta a) 5exp(-6t). Codul


programului.

Figura 7.2. Reprezentarea semnalului exponențial pentru varianta b) exp(5t). Codul programului.
8. Sarcina de lucru Nr. 7.
7. Să se creeze în intervalul -10s≤t≤10s un impuls exponenţial descris de următoarea
expresie x(t)= Brt , unde B=l, r=0.8.

Figura 8.1. Reprezentarea impulsului exponenţial descris de următoarea expresie: x(t)= Brt , unde
B=l, r=0.8. Codul programului.

9. Sarcina de lucru Nr. 8.


8. Să se creeze în intervalul -10s≤t≤10s un semnal sinusoidal dat de expresia:
𝑥(𝑡) = 2𝑠𝑖𝑛 (2𝜋12𝑡).

Figura 9.1. Semnal sinusoidal pentru expresia: (𝑡) = 2𝑠𝑖𝑛 (2𝜋12𝑡). Codul programului.
10. Sarcina de lucru Nr. 9.
9. Să se creeze un semnal sinusoidal atenuat, pe baza înmulţirii exponentei atenuatoare
formate în punctul 7 şi a semnalului sinusoidal creat în punctul 8, ambele obținute pentru
intervalul - 10s≤t≤10s.

Figura 10.1. Semnal sinusoidal atenuat. Codul programului.

11. Sarcina de lucru Nr. 10.


10. Să se creeze un impuls dreptunghiular de amplitudine unitate şi durata 1s, amplasat
simetric față de originea de coordonate t=0 (-0.5s≤𝜏≤0.5s) descris în intervalul de timp -1s≤t≤1s,
utilizând rezoluția temporală t=2ms.

Figura 11.1. Reprezentarea impulsului dreptunghiular. Codul programului.


12. Sarcina de lucru Nr. 11.
11. A forma o succesiune periodică de impulsuri dreptunghiulare cu amplitudinea A=±l,
viteza unghiulară ω=π/4 și coeficientul de umplere 30% în intervalul -10s≤t≤10s.

Figura 12.1. Reprezentarea succesiunii periodice de impulsuri dreptunghiulare. Codul


programului.

13. Sarcina de lucru Nr. 12.


12. Pe intervalul -10s≤t≤10s să se reprezinte grafic în aceeași figură, în sisteme de
coordonate diferite un semnal exponenţial complex: x(t)=exp((-0.1+j0.3)t).

Figura 13.1. Reprezentarea grafică în aceeiași figură, în sistem de coordonate diferite, un semnal
exponențial complex: x(t)=exp((-0.1+j0.3)t). Codul programului.
Concluzii
În această lucrare de laborator am studiat posibilitățile sistemului Matlab în modelarea
diferitor forme de semnale în vederea cercetării particularităților lor de bază. La fel, am însușit
un rând de noțiuni precum: semnal, semnal unidimensional, semnale continue, semnale de tip
discret, semnale analogice, semnale numerice, semnale deterministe, semnale unidimensionale,
semnale bidimensionale, impuls, treaptă unitară, etc. Aceste cunoștințe teoretice dobândite, au
fost de ajutor în realizarea părții practice. Astfel, am avut posibilitatea de a reprezenta grafic
semnale sinusoidale, semnale dreptunghiulare, semnale triunghiulare, semnale exponențiale, etc.
Datorită abilităților de a genera semnale în Matlab și de a efectua operații cu acestea, avem pe
viitor oportunitatea de a identifica proprietăţile sistemului discret prin analiza semnalelor de
ieşire la aplicarea anumitor semnale de intrare.
Bibliografie
1. https://else.fcim.utm.md/pluginfile.php/12488/mod_resource/content/0/PS_Indrumar_Fiod.p
df
2. http://users.utcluj.ro/~mtrusca/Lab/TS1/L1_TS1.pdf

S-ar putea să vă placă și