Sunteți pe pagina 1din 14

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

COMERCIALA
-REFERAT-
CUPRINS:
1. Notiuni si caractere uri!ice
1.1.Consi!eratii "enera#e $ri%in! contractu# !e %an&are-cu'$arare
co'ercia#a
1.(.Notiune
1.).Caractere#e uri!ice a#e contractu#ui !e %an&are-cu'$arare
(. Con!itii !e %a#i!itate a contractu#ui !e %an&are-cu'$arare
(.1.Ca$acitatea uri!ica a $arti#or
(.(.Inca$acitati#e s$ecia#e *inter!ictii#e+
(.).Consi'ta'antu# $arti#or
(.,.O-iectu# contractu#ui !e %an&are-cu'$arare
). O-#i"atii#e %an&atoru#ui
).1.O-#i"atia !e $re!are a #ucru#ui %an!ut
).(.O-#i"atia !e "arantie $entru e%ictiune in !re$tu# ci%i#
).).O-#i"atia !e "arantie $entru e%ictiune in !re$tu# co''ercia#
,.O-#i"atii#e cu'$aratoru#ui
,.1.O-#i"atia !e $#ata a $retu#ui
,.(.O-#i"atia !e $ri'ire a #ucru#ui %an!ut
..Varietati a#e contractu#ui !e %an&are-cu'$arare
..1.Van&area !u$a "reutate/ nu'ar sau 'asura
..(.Van&area $e incercate
1. Notiuni si caractere uri!ice
1.1. Consi!eratii "enera#e $ri%in! contractu# !e %an&are-cu'$arare
co'ercia#a
Vanzarea-cumpararea este o operatie comerciala care inlesneste si face posibil
schimbul de marfuri.
Marea majoritate a actelor de comert prevazute de art. 3 .com. se afla in le!atura
cu contractul de vanzare-cumparare. Astfel"
# realizarea circulatiei marfurilor se realizeaza pe calea unei vanzari-cumparari
comerciale$
# intreprinderile de transport fac posibila tocmai aceasta circulatie% dupa ce in prealabil
a fost incheiat un contract de vanzare-cumparare$
# intreprinderile de asi!urare !aranteaza realizarea echivalentului marfurilor vandute%
daca au fost distruse in caz de forta majora$
#intreprinderile de banca finanteaza & prin intermediul operatiunilor de credit &
schimbul% punand la dispozitie fondurile necesare cumparatorului sau vanzatorului.
Elementele contractului% incheierea% e'ecutarea% desfiintarea sunt aspecte
re!lementate de odul civil% care constituie principalul izvor de drept in materia
contractului de vanzare-cumparare.
(n art. )*-+3 din odul comercial% le!iuitorul re!lementeaza unele aspecte ale
vanzarii comerciale% cum ar fi" transferul dreptului de proprietate asupra lucrului
vandut si al riscurilor, pretul vanzarii, consecintele nerespectarii obligatiilor.
Deter'inarea co'ercia#itatii unui contract de vanzare-cumparare se face fie in
functie de criteriul pozitiv prevazut in art. 3 pct. , si - .com.% fie% potrivit criteriului
ne!ativ prevazut in art. . .com.
1.(. Notiune
/otrivit art. ,-01 od civil 2vinderea este o conventie prin care doua parti se
obli!a intre sine% una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celui
dintai pretul lui3.
4octrina de specialitate a definit contractul de vanzare-cumparare intocmai ca si
le!iuitorul% cu urmatoarele precizari"
# transmiterea dreptului de proprietate este de natura contractului de vanzare-
cumparare si nu de esenta lui 5se transmite fie un drept real fie un drept de creanta6$
# vanzarea-cumpararea poate sa aiba ca obiect unul sau mai multe bunuri
corporale sau incorporale% ori o universalitate juridica sau o universalitate de fapt.
7u pot face obiectul vanzarii-cumpararii urmatoarele drepturi"
# 4repturile 2intuitu personae 5de e'emplu % dreptul la pensie% dreptul la
intretinere6
# 4repturile patrimoniale cu caracter strict personal 5de e'emplu% dreptul la
abitatie al sotului supravietuitor, dreptul real de uz ).
onsideram ca %an&area-cu'$arare $oate 0i !e0inita ca 0iin! acor!u# !e
%ointa care se rea#i&ea&a intre !oua $arti/ nu'ite %an&ator si cu'$arator/ $rin care
%an&atoru# se o-#i"a/ in $rinci$a#/ sa trans'ita !re$tu# !e $ro$rietate si sa $re!ea
#ucru# %an!ut/ iar cu'$aratoru# se o-#i"a sa $#ateasca $retu# #ucru#ui.
Ca!ru# #e"a# al contractului de vanzare-cumparare este odul civil art. ,-01-
,1*1% odul comercial art. )*-+3 si diferite le!i speciale.
1.) Caractere#e uri!ice a#e contractu#ui !e %an&are-cu'$arare
a6 ontractul de vanzare-cumparare este un contract sina#a"'atic 5bilateral6
$er0ect/ e'istand o reciprocitate a obli!atiior ce incumba ambelor parti.
Van&atoru# are o-#i"atia de a transmite dreptul de proprietate % de a preda lucrul
vandut si de a-l !aranta pe cumparator pentru evictiune si pentru viciile lucrului % iar
cu'$aratoru# are o-#i"atia de preluare a bunului% de a plati pretul si% de re!ula% de a
suporta cheltuielile vanzarii.
Fiind un contract bilateral% se vor aplica efectele specifice acestei cate!orii de
contracte% respectiv" rezolutiunea sau rezilierea contractului% e'ceptia de nee'ecutare a
contractului 5exception non adimpleti contrctus6 si riscul contractual.
b6 ontractul de vanzare-cumparare este un contract cu tit#u oneros% ambele
parti urmarind realizarea unui avantaj material.
c6 ontractul de vanzare-cumparare este un contract co'utati% deoarece ambele
parti cunosc e'istenta si intinderea obli!atiilor pe care le au inca din momentul
incheierii contractului.
d6 ontractul de vanzare-cumparare este% de re!ula% un contract consensual% fiind
incheiat in mod valabil prin simplul acord de vointa al partilor% fara indeplinirea vreunei
formalitati sau predarea bunului vandut.
Re!ula enuntata comporta urmatoarele e'ceptii"
# Vanzarea de terenuri se face numai in forma autentica 5art. 1) alin. , din 8e!ea
nr. ,9:,00,% deci contractul are caracter solemn6. (n lipsa formei autentice contractul are
nulitate absoluta.
# Forma autentica nu este necesara in cazul instrainarii constructiilor.
e6 ontractul de vanzare-cumparare este% in principal% un contract trans#ati% !e
$ro$rietate .
Dre$tu# !e $ro$rietate se trans'ite de la vanzator la cumparator in momente
diferite% in functie de natura bunului vandut"
# 4aca este individual determinat 5bun cert6 dreptul de proprietate se transmite
din momentul realizarii acordului de vointa% chiar daca bunul nu a fost predat si pretul
nu a fost platit5art. ,-0. .civ.6.
Riscul pieirii fortuite apartine cumparatorului.
# 4aca bunul este determinat prin caractere !enerice 5bun de !en6% dreptul de
proprietate se transmite in momentul individualizarii bunului prin cantarire% masurare%
numarare% operatiuni care se fac de re!ula% in momentul predarii lui. Riscul pierderii
fortuite apartine vanzatorului care va trebui sa predea cumparatorului un bun de aceeasi
calitate si cantitate cu cel care a pierit 52!enera non pereunt36
# (n cazul vanzarii de bunuri viitoare% dreptul de proprietate se transmite in
momentul e'istentei
# (n cazul vanzarii afectate de termen sau de conditie% dreptul de proprietate se va
transmite in momentul implinirii termenului sau daca se realizeaza conditia.
# (n cazul vanzarii unui teren% dreptul de proprietate se transmite in momentul
intocmirii contractului in forma autentica. 8ipsa formei autentice atra!e dupa sine
nulitatea absoluta a contractului incheiat.
(. Con!itii#e !e %a#i!itate a contractu#ui !e %an&are-cu'$arare
(.1 Ca$acitatea uri!ica a $arti#or
u privire la capacitatea de folosinta% potrivit dispozitiilor art. ,3*) din odul
civil% re!ula este capacitatea% iar incapacitatea este e'ceptia. /ot cumpara toti cei carora
nu le este oprit de le!e.
azurile de incapacitate de folosinta sunt e'pres si limitativ prevazute de le!e si
2sunt calificate in doctrina de specialitate ca fiind incapacitati speciale3 iar in practica
judiciara ca fiind 2prohibitii sau interdictii de a cumpara3.
(.(. Inca$acitati#e s$ecia#e *inter!ictii#e+
;e !rupeaza in doua cate!orii"
# (nterdictii le!ate de persoana care vinde si cumpara sau care cumpara% care pot
fi% la randul lor% interdictii !enerale si speciale.
# (nterdictii stabilite in functie de natura bunurilor sau de destinatia lor
Inter!ictii#e "enera#e !e inc1eiere a contactu#ui !e %an&are-cu'$arare
$ri%esc:
a.Van&area intre soti/ care este interzisa atunci cand este incheiata direct% cat si
atunci cand se incheie prin persoane interpuse 5art. ,3*+ .civ.6.
4aca se incheie un contract de vanzare-cumparare intre soti% sanctiunea este% in
opinia majoritara e'primata in doctrina% nulitatea relativa. E'ista in literatura de
specialitate si o alta opinie% potrivit careia% sanctiunea indreptata impotriva efectelor
contractului de vanzare intre soti este nulitatea absoluta.
onsideram ca e'ista mai multe ar!umente pentru constatarea nulitatii absolute a
contractului de vanzare-cumparare intre soti. Ar!umentele ce consolideaza aceasta
opinie pot fi e'primate succint in urmatoarele idei"
# (nterdictia vanzarii intre soti este o incapacitate speciala de folosinta$ or%
incalcarea normelor juridice privind capacitatea de folosinta au drept consecinta
nulitatea absoluta a actului juridic incalcat$
# Re!imul juridic al nulitatii absolute este mai favorabil mostenitorilor
rezervatari sau care beneficiaza de raportul donatiilor si intereselor creditorilor$
# Admitandu-se nulitatea absoluta a contractului de vanzare&cumparare% este
e'clusa ipoteza unei donatii irevocabile intre soti.
-.Tutorii nu $ot cu'$ara -unuri#e $ersoane#or a0#ate su- tute#a #or atat timp
cat nu au dat descarcare de !estiune.
c.Man!atarii con%entiona#i sau #e"a#i nu $ot % de re!ula% cu'$ara -unuri#e
$entru care au 0ost i'$uterniciti sa #e %an!a.5art. ,3*9 pct. - .civ.6.
Aceasta interdictie se bazeaza pe faptul ca% in principiu% o persoana nu poate sa
actioneze % in acelasi timp% in numele vanzatorului dar si in interes propriu.
;anctiunea care poate fi aplicata efectelor contractului de vanzare-cumparare
incheiat prin incalcarea dispozitiei prevazuta in art. ,3*9 pct. - .civ. este nulitatea
relativa.
!.A!'inistratorii -unuri#or statu#ui% comunelor% oraselor% municipiilor sau
judetelor nu $ot cu'$ara -unuri#e a0#ate in a!'inistarea #or.
e.2unctionarii $u-#ici si cei !in co'isii#e !e #icitatii nu $ot cu'$ara -unuri#e
statu#ui sau ale unitatilor administrativ-teritoriale care se vand prin mijlocirea lor 5art.
,3*9 pct. 1 .civ.6.
(n mod e'ceptional% functionarul public poate cumpara daca pretul de vanzare a
bunului respectiv este un pret fi'% unde% evident nu intervine factorul subiectiv
5interesele cumparatorului6.
;anctiunea indreptata impotriva efectelor unui contract de vanzare-cumparare
incheiat cu i!norarea dispozitiei prevazute la art. ,3*9 pct. 1 .civ. va fi nu#itatea
re#ati%a.
0.3u!ecatorii% procurorii si cesionarii nu $ot 0i cesionari *!o-an!itori + !e
!re$turi #iti"ioase care sunt !e co'$etenta Curtii !e A$e# in a carei circumscriptie
isi e'ercita functia sau profesia de avocat.
".Cetateniii straini si a$atri&ii nu $ot !o-an!i !re$tu# !e $ro$rietate asu$ra
terenuri#or. (n schimb% daca investesc in Romania constituind o societate comerciala
care% potrivit le!ii romane% este persoana juridica romana% aceasta poate dobandi
terenuri% chiar daca asociat unic este un cetatean strain sau apatrid.
/rivitor la constructii% cetatenii romani sau straini le pot dobandi in proprietate.
(n cazul nerespectarii acestor dispozitii% sanctiunea va fi nulitatea absoluta a
contractului de vanzare incheiat.
1.Persoane#e inso#%a-i#e sau/ 'ai curan!/ in inca$acitate !e $#ata nu $ot
cu'$ara -unuri#e i'o-i#e care se %an! $rin #icitatie $u-ica 5art. .3. .pr.civ.6.
(.).Consi'ta'antu# $arti#or
(n practica dreptului comercial incheierea unui contract de vanzare&cumparare
este precedata% uneori% de asa numitele ne!ocieri sau tratative prealabile.
4in punct de vedere juridic% in principiu% aceste ne!ocieri sau tratative nu au forta
juridica% deci nu creeaza obli!atii pentru partenerii sai% ceea ce insemna ca ei nu vor fi
tinuti sa perfecteze contractul.
(ncheierea contractului de vanzare-cumparare% deci realizarea acordului de vointa%
este precedata uneori de unele acte juridice prealabile% respectiv"
# promisiunea unilaterala de vanzare$
# promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare$
# pactul de referinta$
# dreptul de preemtiune.
Pro'isiunea uni#atera#a !e %an&are
Este un antecontract% spre deosebire de oferta de a contracta care este un act
juridic unilateral prin care o persoana se obli!a fata de alta sa-i vanda in viitor un
anumit bun.
Aceasta operatiune juridica se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi"
# este un antecontract de vanzare-cumparare care contine obli!atia vanzatorului
5de facere6 de a incheia contractul de vanzare$
# cumparatorul are un drept de creanta% respectiv de optiunea de a cere
promitentului sa incheie contractul.
Pro'isiunea -i#atera#a !e %an&are
Este un antecontract prin care ambele parti - atat vanzatorul% cat si cumparatorul &
s-au obli!at reciproc sa incheie in viitor contractul de vanzare-cumparare in conditiile
stabilite si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de le!e. 4e e'emplu% daca se vinde
un teren , contractul se va intocmi in forma autentica, iar dreptul de proprietate
transmis cumparatorului se va inscrie in cartea funciara pentru opozabilitate fata de
terti.
Pactu# !e re0erinta
Este intele!erea prin care o persoana se obli!a fata de alta ca in cazul in care va
vinde un anumit bun sa-i acorde preferinta% la un pret e!al. (n cazul pactului de
preferinta promitentul nu se obli!a sa vanda% asa incat beneficiarul nu-l poate obli!a sa
incheie contractul.
Raspunderea promitentului fata de beneficiar intervine numai in cazul cand nu-i
acorda preferinta incheind contractul de vanzare-cumparare cu o terta persoana. 4e
re!ula% raspunderea vanzatorului promitent este an!ajata fata de beneficiarul
promisiunii numai in privinta daunelor interese. ontractul de vanzare incheiat cu terta
persoana ramane% in principiu% valabil% e'ceptand frauda beneficiarului promisiunii si
complicitatea tertului achizitor 52fraus omnia corrmpit6.
;ubliniem faptul ca in materie comerciala vanzarile-cumpararile se practica
deseori in forme simplificate" comandita scrisa% urmata de e'ecutare de indata sau
comanda scrisa urmata de acceptare tot in forma scrisa.
Este stiut faptul ca intocmirea unei facturi cu privire la marfa care face obiectul
contractului inseamna manifestarea de vointa in scopul incheierii contractului.
(n le!atura cu valoarea juridica a tacerii in materie comerciala% practica judiciara%
aplicand uzantele comerciale% a statuat ca tacerea pastrata un anumit interval de timp de
la primirea facturii valoreaza acceptare% iar precedentele devin uzante% atunci cand sunt
confirmate ca atare print-un act sau fapt de comert.
(n dreptul comercial% uneori% manifestarea de vointa poate sa rezulte si din
remiterea materiala a titlurilor reprezentative de marfuri% cand acestea sunt la purtator
sau din !irul titlurilor reprezentative de marfuri 2la ordin3% cum ar fi conosamentul.
(n privinta viciilor de consimtamant se impun cateva precizari in le!atura cu
dolul.
/otrivit uzantelor comerciale% dolul in materie comerciala nu se apreciaza cu
aceeasi ri!urozitate ca in dreptul civil% datorita fptului ca este o obisnuinta pentru
comerciant a-si vinde marfa apeland la o serie de mijloace nu neaparat inselatoare
pentru clienti% ci e'a!erate in raport de calitatea marfii. (nstanta de judecata va aprecia
in ce masura mijloacele folosite de vanzator pentru a-si vinde marfa sunt dolosive.
(n privinta dolului prin reticenta% nici acesta nu poate sa aiba ca efec in toate
cazurile anularea contractului de vanzare-cumparare. Acest lucru s-ar putea intampla
numai in cazul cand vanzatorul si numai el ar putea avea posiblitatea sa cunoasca
defectiunile de calitate ale marfurilor vandute si nu le-a adus la cunostinta
cumparatorului.
(.,.O-iectu# contractu#ui !e %an&are-cu'$arare
<biectul contractului este reprezentat de obli!atiile 5prestatiile6 la care s-au
obli!at partile contractante.
<bli!atiile partilor se refera la bunuri 5lucruri6 corporale% respective lucrul vandut
si pretul.
Asadar% vanzatorul are obli!atia de a preda lucrul vandut% iar cumparatorul trebuie
sa plateasca pretul.
Lucru# %an!ut
/otrivit dispozitiilor odului civil si% dupa caz% ale le!islatiei speciale% lucrul
vandut trebuie sa indeplineasc urmatoarele conditii"
/rima conditie este ca lucrul sa fie in circuitul civil !eneral 5in comert6
(nterdictia 5prohibitia 6vanzarii bunurilor scoase din circuitul civil poate fi
absoluta sau relativa.
/rohibitia este absoluta in cazul cand bunurile prin natura lor sau prin
determinarea le!ii sunt de uz sau de interes public si din acest motiv sunt inalienabile.
/rin natura lor sunt inalienabile asa numitele 2res communis3 bunuri care nu sunt
susceptibile de apropriatiune% ele apartinand obstei 5colectivitatii6. Astfel sunt res
communis" aerul% razele soarelui% apa marii sau raul cur!ator.
/rin dispozitia le!iuitorului sunt inalienabile si insesizabile 5nu pot fi urmarite
pentru realizarea creantelor6 bunurile care fac parte din domeniul public al statului 5de
interes national sau local6. Aceste bunuri pot fi date in administrare sau pot fi
concesionate institutiilor publice% re!iilor autonome.
/rohibitia instainarii poate fi si relativa in cazul bunurilor care nu sunt
inalienabile% dar care pot fi vandute numai de catre anumite persoane si in anumite
conditii% adica au o circulatie restransa. Aceste bunuri pot fi concesionate% inchiriate.
(n privinta bunurilor care fac parte din patrimonial cultural-national% aratam ca
acestea pot fi instainate daca nu apartin domeniului public. Aceste bunuri pot fi scoase
din tara numai pe baza adeverintei eliberate de oficiul local pentru patrimonial cultural
national.
A doua conditie pe care trebuie sa o indeplineasca lucrul vandut este ca el
sa e'iste in prezent sau sa poata e'ista in viitor.
4aca in momentul incheierii contractului bunul pierise vanzarea este nula absolut%
deoarece lipseste obiectul.
4aca in momentul incheierii contractului bunul e'ista in parte% cumparatorul are
urmatoarele posibilitati"
# sa ceara rezolutiunea contractului% sau
# sa ceara e'ecutarea partii din lucru ramas cu reducerea corespunzatoare a
pretului
A treia conditie este !enerala% comuna tuturor contractelor% respectiv bunul
trebuie sa fie determinat sau determinabil% licit% posibil% moral.
A patra conditie este aceea referitoare la calitatea vanzatorului de a fi
proprietarul lucrului vandut.
Pretu#
/retul reprezinta unul din elementele esentiale ale contractului si principala
contraprestatie a cumparatorului.
=n contract este calificat contract de vanzare-cumparare daca% in schimbul
prestatiei pe care o face cumparatorul% vanzatorul primeste de la acesta o suma de bani.
a64eterminarea pretului. /rincipiul libertatii stabilirii pretului.
8ibertatea de vointa a partilor% care este principiul fundamental in formarea
contractului% isi pune amprenta si asupra determinarii pretului contractual.
/rincipiul libertatii stabilirii pretului este prevazut in mod e'pres in >? nr.
-*):,003% potrivit careia preturile si tarifele se stabilesc si se adapteaza de catre a!entii
economici% indiferent de forma de or!anizare si titularul dreptului de proprietate% prin
ne!ociere cu beneficiarii.
Acelasi act normativ prevede e'ceptii de la principiul libertatii stabilirii pretului%
e'ceptii justificate de e'istenta monopolului de stat asupra unor bunuri ca" electricitatea%
!azele naturale.
/retul este determinat si in cazul in care in contract se prevede ca se va putea plati
pretul practicat pe piata pentru cate!oria respectiva de produse. Astfel potrivit
articolului )* .com.% 2vanzarea pe un pret nedeterminat in contract este valabila daca
partile au convenit asupra unui mod de a-l determina in urma3.
/retul poate fi determinat si de o terta persoana% numita arbitru% aratata in contract
sau nominalizata ulterior.
b6lauze contractuale privind pretul
(nde'area pretului
/artile contractate au posibilitatea ca in cuprinsul contractului sa prevada o clauza
prin care pretul care se va plati va depinde de un anumit indice convenit de catre parti%
denumit 2moneda de cont a contractului3.
Revizuirea pretului
/artile au posibilitatea sa prevada o clauza de revizuire a pretului mai cu seama
potrivit art. )* .com. este posibila stabilirea ulterioara a pretului in functie de pretul
practicat pe piata% in localurile de burse.
Vanzarea cu plata pretului in rate
/oate fi calificata ca o vanzare pe credit% pretul fiind fractionat si platibil la
diferite perioade de timp. (n momentul incheierii contractului se achita un avans 5parte
din pret6 dupa care sunt evaluate ratele in cote pro!resive e!ale sau re!resive. reditul
poate fi acordat de catre vanzator sau de o terta persoana.
Este important de retinut ca la pretul convenit se adau!a dobanda si cheltuielile
accesorii vanzarii.
4reptul de proprietate si riscurile pieirii fortuite se transmit de la vanzator la
cumparator in momentul semnarii contractului de vanzare cumparare.
(n situatiile in care e'ista preturi le!ale pentru anumite cate!orii de produse%
partile contractante trebuie sa se supuna dispozitiile le!ale. 4aca in contract lipseste
clauza cu privire la pret acesta va fi lovit de nulitate absoluta.
Alta conditie pe care trebuie sa o indeplineasca pretul este ca el sa fie sincer
si serios.
/retul este sincer daca el corespunde realitatii. 4aca pretul este fictiv 5simulat6
contractul este nul ca vanzare-cumparare dar poate fi valabil ca o donatie de!hizata% in
masura in care sunt indeplinite conditiile le!ale in materia donatiei.
/retul este serios daca nu este derizoriu% adica sa e'iste o vadita disproportie intre
valoarea bunului vandut si pretul stabil.
4aca pretul nu indeplineste conditiile referitoare la sinceritate si seriozitate%
contractul va fi lovit de nulitatea absoluta.
). O-#i"atii#e %an&atoru#ui
4e re!ula vanzatorul are doua obli!atii principale" sa predea cumparatorului
lucrul vandut si sa-l !aranteze pentru evictiune si pentru viciile lucrului.
).1.O-#i"atia !e $re!are a #ucru#ui %an!ut
adrul conceptual al obli!atiei de predare
/rin predare se intele!e obli!atia vanzatorului de a pune la dispozitia
cumparatorului bunul vandut% in asa fel incat cumparatorul sa intre in detentia bunului.
<biectul predarii si conformitatea
4aca bunul este individual determinat acesta se va preda in starea in care se afla
la momentul realizarii acordului de vointa% iar daca bunul este determinat prin caractere
!enerice el se va preda in starea e'istenta in momentul individualizarii lui prin cantarire%
masurare% numarare.
4aca bunul vandut este un imobil% mai cu seama teren% se pune problema
clarificarii conditiei de conformitate stabilita de le!iuitor in art. ,3-+ . civil 2pe atat
masura3.
Locu# $re!arii
(n lipsa unei stipulatii e'prese in contract% predarea se va face la locul situatiunii
bunului vandut% in momentul incheierii contractului 5art.,3,0 .civil6.
(n cazul bunurilor determinate prin caractere !enerice in lipsa unei stipulatiuni%
plata se va face la domiciliul sau sediul debitorului.
).(. O-#i"atia !e "arantie $entru e%ictiune in !re$tu# ci%i#
/otrivit art. ,33) . civil% vanzatorul este obli!at sa-l !aranteze pe cumparator
pentru linistita si utila posesie a bunului.
Evictiunea intervine in cazul in care o terta persoana sau vanzatorul insusi
pretinde ca are un drept asupra bunului vandut.
<bli!atia de !arantie a vanzatorului rezultand din fapte personale
;ediul materie este articolul ,330 . civil potrivit caruia vanzatorul raspunde fata
de cumparator pentru 2faptul personal3 care poate sa insemne fie o tulburare de drept%
fie de fapt. 4e e'emplu% vazatorul si-a rezervat dreptul de uzufruct% de servitute asupra
bunului vandut% fie il deposedeaza pe cumparator de o parte din terenul vandut.
(ndiferent ca este o tulburare de drept sau de fapt cumparatorul se poate apara printr-o
e'ceptie personala numita e'ceptia de !arantie.
4aca vanzatorul vinde de doua ori acelasi imobil% va raspunde fata de primul
cumparator daca cel de-al doilea si-a intabulat titlul in cartea funciara.
Totodata% obli!atia de !arantie pantru evictiune a vanzatorului se transmite si
mostenitorilor acestuia.
<bli!atia de !arantie a vanzatorilor pentru evictiunea care rezulta din fapta
unei terte persoane
Vanzatorul raspunde pentru evictiunea care provine din fapta tertei persoane% daca
sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii"
a6Fapta tertei persoane sa fie o tulburare de drept
E'ista tulburare de drept ori de cate ori terta persoana revendica de la cumparator
bunul vandut considerand ca are un drept le!itim asupra lui. 4aca e'ista tulburare de
fapt% cumparatorul se poate apara sin!ur prin intermediul actiunilor posesorii.
b6auza evictiunii sa fie anterioara vanzarii.
Vanzatorul raspunde fata de cumparator daca evictiunea are o cauza anterioara
vanzarii.
c6auza evictiunii sa nu fi fost cunoscuta de cumparator.
<bli!atia de !arantie pentru evictiune e'ista numai daca% in momentul
cumpararii% cumparatorul nu a cunoscut faptul ca o terta persoana are un drept asupra
lucrului cumparat.
Efectele obli!atiei de !arantie pentru evictiune
Evictiunea poate fi totala sau partiala.
a6Evictiunea totala
umparatorul are dreptul sa pretinda vanzatorului valoarea fructelor pe care le-a
predat tertului evin!ator% fructe percepute dupa ca a luat cunostinta de adevaratul
proprietar% pentru ca din acel moment el este consierat 2de rea credinta3.
umparatorul are dreptul sa pretinda vanzatorului cheltuielile de judecata pe care
le-a platit cu ocazia cererii prin care a fost evins de catre tert plus cheltuielile facute cu
incheierea contractului.
umparatorul are dreptul sa pretinda si daune interese 5despa!ubiri 6 in baza art.
,3,1 pct. 1 .civ. coroborat cu art. ,3.* .civ.
b6Evictiunea partiala
(n cazul evictiunii partiale cumparatorul isi pierde o fractiune 5parte6 din lucrul
cumparat% fie o cota ideala din dreptul de proprietate% fie ca terta persoana si-a
valorificat un drept cu privire la lucru 5de e'emplu un drept de abitatie % superficie%
servitute6
Rezolutia vanzarii intervine in cazul in care evictiunea unei parti din lucru sau
drept este atat de importanta% ca daca ar fi stiut% cumparatorul n-ar fi cumparat.
).).O-#i"atia !e "arantie $entru e%ictiune in !re$tu# co'ercia#
Este stiut ca vanzarea comericala are ca obiect bunuri mobile% asa incat este
interesant de stiut daca dispozitiile din odul comercial referitoare la bunuri mobile
vandute se aplica si in materie comerciala.
Fata de imprejurarea ca in le!islatia comerciala nu e'ista dispozitii speciale
referitoare la obli!atia de !arantie pentru evictiune% evident ca se vor aplica dispozitiile
din .civ.
Este interzis vanzatorului sa&l tulbure pe cumparator in linistita folosinta a
dreptului de proprietate asupra fondului de comert prin fapta de e'ercitare a aceluiasi
comert sau a unuia asemanator in vecinatatea fondului de comert vandut.
,. O-#i"atia cu'$aratoru#ui
,.1.O-#i"atia !e $#ata a $retu#ui
Locu# si !ata $#atii
/lata pretului se face la locul si in momentul in care se face predarea bunului
vandut daca nu s-a prevazut altfel in contract 5art. ,3-) .civ.6 /redarea se face la locul
unde se afla bunul sau domiciliul ori sediul vanzatorului.
Trebuie spus ca vointa partilor este suverana in privinta locului si datei platii
pretului% dispozitiile odului civil fiind supletive.
/lata pretului se face inte!ral% potrivit principiului indivizibilitatii platii.
/lata pretului se poate face in rate 5pe credit6% dar si in acest caz plata pretului este
o prestatie unica% plata in rate fiind o modalitate de e'ecutare% deci nu este o vanzare
succesiva. Astfel% termenul de prescriptie pentru plata pretului incepe sa cur!a de la data
stabilita prin contract pentru plata ultimei rate si pentru ratele neplatite anterior.
umparatorul poate face plata si anticipat insa dobanda va fi calculata si datorata
pana la termenul prevazut in contract cu e'ceptia cazului cand vanzatorul consimte
recalcularea ei in functie de data platii.
4ovada platii se va face potrivit art. 1) .com. 4aca plata pretului s-a facut prin
virament bancar dovada se va face numai prin e'tras de cont bancar.
O-#i"atia cu'$aratoru#ui #a $#ata !o-an&i#or
(n dreptul civil% art. ,3)3 .civ. prevede obli!atia pentru cumparator de a plati
vanzatorului dobanda pana la achitarea inte!rala a pretului% daca sunt indeplinite in mod
cumulativ urmatoarele conditii"
# E'ista conventie in sensul obli!arii cumparatorului si la plata unei dobanzi$
# 8ucrul vandut% prin natura lui% este producator de fructe naturale sau civile$
# (n toate celelate cazuri numai din momentul punerii in intarzirere a
cumparatorului printr-o notificare. 4obanda se va calcula din momentul notificarii
facute cumparatorului.
Sanctiunea ne$#atii $retu#ui 5art. ,3). .civ.6
7ee'ecutarea obli!atiei de plata a pretului de catre cumparator da dreptul
vanzatorului sa alea!a intre"
# E'ecutarea in natura 5fortata6 a obli!atiei de catre cumparator% actiunea putand
fi intentata in termenul de prescriptie de 3 ani.
# (nvocarea e'ceptiei de nee'ecutare a contractului daca vanzatorul insusi nu si-a
indeplinit obli!atia de predare a bunului vandut$
# Rezolutiunea contractului% in conditiile art. ,*-*% ,*-,% si ,,*, .civ. si ale
le!islatiei speciale.
(n dreptul comercial% rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare se produce
de drept 5ope le!is6% potrivit art. )+ .com. care prevede" 2cand mai inainte de e'pirarea
termenului fi'at pentru e'ecutarea conventiunii% una din parti a oferit celeilalte predarea
lucrului vandut sau plata pretului% si acesta nu-si indeplineste la termenul fi'at
obli!atiunea sa% atunci conditiunea rezolutorie se implineste de drept in favoarea partii
care isi e'ecutase obli!atiunea sa3.
,.(. O-#i"atia !e $ri'ire a #ucru#ui %an!ut
8uarea in primire a lucrului se va face la locul si la termenul la care vanzatorul
era obli!at sa-l predea% cumparatorul urmand sa suporte si cheltuielile ridicarii bunului
de la locul predarii.
.. Varietati a#e contractu#ui !e %an&are-cu'$arare
..1.Van&area !u$a "reutate / nu'ar sau 'asura
O-iectu# contractu#ui
(l formeaza bunuri de !en dintr-un lot determinat % dintr-un !en limitat si este
absolut necesar a se proceda la individualizarea bunurilor prin" cantarire% masurare%
numarare.
E0ecte#e contractu#ui
Efectele contractului% respectiv dreptul de proprietate si riscul pierderii fortuite% se
transmit dupa individulizarea bunurilor% fie prin determinarea pretului.
(n cazul vanzarii in bloc% obiectul contractului este o cantitate determinata de
bunuri dintr-o masa mica.
(ndividualizarea bunurilor se face in momentul incheierii contractului.
Efectele contractului in privinta transmiterii dreptului de proprietate si a riscului
pieirii fortuite se produc din momentul realizarii acordului de vointa% data la care se
individualizeaza bunurile vandute.
..(.Van&area $e incercate
Este o varietate a contractului de vanzare &cumparare% in care realizarea acordului
de voinata este supus incercarii bunului de catre comparator. /entru determinarea
calitatii bunurilor trebuie efectuata o e'pertiza.
Vanzarea pe incercate nu se confunda cu vanzarea pe !ustate% cand
contractul nu se considera incheiat decat dupa ce cumparatorul a !ustat bunul si este de
acord sa-l cumpere.
4I4LIO5RA2IE:
,. 4RE/T <MER(A8% ;maranda An!heni% Ma!da Volonciu%
amelia ;toica% Editura <scar /rint% @ucuresti% -***
-. 4RE/T <MER(A8 R<MA7% Raul /etrescu % Editura <scar
/rint% @ucuresti ,00)
3. 4RE/T <MER(A8% ;tanciu 4. arpenaru% Editura All%
@ucuresti ,00)