Sunteți pe pagina 1din 3

Bibliografie Generala

Elemente de versificatie si stilistica

Titular curs: lect. univ. dr. Florin Cioban


Titular seminar: asist. univ. drd. Paula Nemtut

Nr.
Crt.

Autor

Anul
aparitiei

Titlu carte

Locul
aparitiei

Editura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1937
2001
1968
1971
2000
1975
1980

Geneza metaforei si sensul culturii


Dictionar de epitete
Limba romana. Sintaxa si stilistica
Studii de stilistica
Expresivitatea limbii romane
Substantivul Studiu stilistic
Mic dictionar de terminologie lingvistica

Bucuresti
Bucuresti
Bucuresti
Bucuresti
Iasi
Bucuresti
Bucuresti

Editura pentru literature si arta Regele Carol II


Editura Vox
Editura Didactica si Pedagogica
Editura Didactica si Pedagogica
Editura Polirom
Editura Stiintifica si Enciclopedica
Editura Albatros

8.
9.

Blaga, Lucian
Buca, Marin
Bulgar, Gheorghe
Bulgar, Gheorghe
Caracostea, Dumitru
Cimpeanu, Eugen
Constantin Dobridor,
Gheorghe
Coteanu, Ion
Coteanu, Ion

1990
1973

Bucuresti
Bucuresti

Editura Stiintifica
Editura Academiei

10.
11.
12.
13.

Covrig-Nonea, Ion
Dorcescu, Eugen
Dragomirescu, Gheorghe N.
Dragomirescu, Gheorghe N.

1970
1975
1975
1995

Bucuresti
Bucuresti
Bucuresti
Bucuresti

Editura Didactica si Pedagogica


Editura Cartea Romaneasca
Editura Stiintifica si Pedagogica
Editura Stiitifica

14.

1959

Bucuresti

Editura Stiintifica

15.

Drasoveanu, D. D.,
Dumitrascu, P., Zdrenghea, M.
Du Marsais, Cesar Chesneau

Gramatica. Stilistica. Compozitie


Stilistica functionala a limbii romane. Stil,
stilistica, limbaj, vol. I
Notiuni de compozitie si stil
Metafora poetica
Mica enciclopedie a figurilor de stil
Dictionarul figurilor de stil; terminologia
fundamentala a analizei textului poetic
Analize gramaticale si stilistice

Bucuresti

Editura Univers

16.
17.

Fontanier, Pierre
Funeriu, Ionel

1977
1980

Bucuresti
Timisoara

Editura Univers
Editura Facla

18.

Galdi, Ladislau

1976

Bucuresti

Editura Minerva

19.
20.
21.
22.

Iordan, Iorgu
Iordan, Iorgu
Irimia, Dumitru
Irimia, Dumitru

1975
1975
1999
1999

Despre tropi sau despre diferitele sensuri


in care poate fi luat acelasi cuvant intr-o
aceeasi limba
Figurile limbajului
Versificatia romaneasca. Perspectiva
lingvistica
Introducere in stilistica literara a limbii
romane
Stilistica limbii romane
Probleme de gramatica si stilistica
Introducere in stilistica
Structura stilistica a limbii romane
contemporane

Bucuresti
Bucuresti
Iasi
Bucuresti

Editura Stiintifica
Editura Didactica si Pedagogica
Editura Polirom
Editura Stiintifica si Enciclopedica

1981

Bibliografie Generala
Elemente de versificatie si stilistica

23.

Magheru, Paul

1991

24.
25.
26.
27.

Magheru, Paul
Manolescu, Nicolae
Mihaescu, N.

1998
1987
1973
1971

28.
29.
30.

Munteanu, Stefan
Nicolescu, Aurel
Noica, Constantin

1972
1981
1996

31.
32.

Oancea, Ileana
Petras, Irina

1998
1996

33.

Poescu, Mihaela

2006

34.
35.
36.

Culegere de articole
Ricoeur, Paul
Sfirlea, Lenuta

1964
1984
2005

37.
38.

Slave, Elena
Stati, Sorin
Bulgar, Gheorghe
Streinu, Vladimir
Serban, V.
Coord. G.I. Tohaneanu,
Sergiu Drincu
Prolegomene si antologie de
Mihail Nasta si Sorin
Alexandrescu
Tataru, Ieronim
Tohaneanu, G. I.

39.
40.
41.

42.
43.

Titular curs: lect. univ. dr. Florin Cioban


Titular seminar: asist. univ. drd. Paula Nemtut

Bucuresti

Editura Coresi

Resita
Bucuresti
Bucuresti
Bucuresti

Editura Modus
Editura Cartea Romaneasca
Editura Didactica si Pedagogica
Editura Albatros

Bucuresti
Bucuresti
Bucuresti

Editura Stiintifica
Editura Albatros
Editura Humanitas

Bucuresti
Bucuresti

Editura Stiintifica si Pedagogica


Editura Didactica si Pedagogica

Bucuresti

Editura All

Bucuresti
Bucuresti
ClujNapoca
Bucuresti
Bucuresti

Editura Stiintifica
Editura Univers
Editura Eurodidact

1991
1976

Notiuni de stil si compozitie cu modele de


compuneri scolare
Spatiul stylistic
Despre poezie
Norme gramaticale si valori stilistice
Modele de analize literare si stilistice, de
la Ion Budai-Deleanu la Zaharia Stancu
Stil si expresivitate poetica
Analize gramaticale si stilistice
Cuvant impreuna despre rostirea
romaneasca
Istoria stilisticii romanesti
Teoria literaturii, Curente literare. Figuri
de stil. Genuri si specii literare. Metrica si
prozodie
Lexic, comunicare, stilistica. Teorie, teste,
rezolvari
Probleme de stilistica
Metafora vie
Didactica textului liric. Aplicatii asupra
metaforei
Metafora in limba romana
Nalize sintactice si stilistice

Editura Stiintifica
Editura Didactica si Pedagogica

1983

Versificatia moderna

Bucuresti

Editura Minerva

1973

Studii de limba si stil

Timisoara

Editura Facla

1972

Studii de poetica si stilistica. Orientari


modern

Bucuresti

Editura Univers

1983
1965

Comentarii stilistice si literare


Studii de stilistica eminesciana

Bucuresti
Bucuresti

Editura Didactica si Pedagogica


Editura Stiintifica
2

Bibliografie Generala
Elemente de versificatie si stilistica

44.
45.

Tohaneanu, G. I.
Tohaneanu, G. I.

1969
1976

46.

Ungureanu, Constantin

2008

47.

Vianu, Tudor

1957

48.
49.

Vianu, Tudor
Vianu, Tudor

1964
1968

50.
51.

Vianu, Tudor
Vianu, Tudor

1975
1975

Titular curs: lect. univ. dr. Florin Cioban


Titular seminar: asist. univ. drd. Paula Nemtut

Stilul artistic al lui Ion Creanga


Dincolo de cuvant. Studii de stilistica si
versificatie
Limba romana. Valori stilistice si
modalitati de predare-invatare
Problemele metaforei si alte studii de
stilistica
Despre stil si arta literara
Studii de stilistica, editie ingrijita cu
studio introductive si note S.
Alexandrescu
Studii de stilistica, vol. 5, partea a 2-a
Opere. Studii de stilistica, vol. 6

Bucuresti
Bucuresti

Editura Stiintifica
Editura Stiintifica si Enciclopedica

Bucuresti

Editura Akademos Art

Bucuresti

Editura de stat pentru Literatura si Arta

Bucuresti
Bucuresti

Editura Tineretului
Editura Didactica si Pedagogica

Bucuresti
Bucuresti

Editura Minerva
Editura Minerva