Sunteți pe pagina 1din 61
unicef) EVALUAREA DEZVOLTARII COPILULUI Ghid pentru educatori si paringi CNETIF Chisinau, 2002 Cu titlu de manuscris Lucrarea de fala a fost realizati in cadrul Proiectului de Educagie Timpurie Individuatizata, pe care Reprezentanja UNICEF in Moldova i realizeaza in sistemul educational prescolar din tara din 1996. Material aditional la PETTI: Edueafie Timpurie Individualizata. Ghidul educatorutu. Elaborare/selectare/traducere/adaptare/pregatire: Maria VRANCEANU, psiholog, Au mai colaborat Svetlana REJICOV, doctor in psibologie Nelly Martiniue, inspectoare Ludmila Cielan, profesoar’ Computerizare grafici: Nicolae Sirbu EVALUAREA Cunoasterea psihologica unui copil pare, la prima vedere, sarcind simplé gi upoorl, Duct ‘ne gindim, ins, la complexitatea sla dinamica personaliti in formare,injelegem eaacterl ituzori al acesteiaparenf. In, realtate, eunossterea personalitiipresupune “mult sin gi ‘multi ani” (L, Carman), Examinatoruli i se cere, pe Hing’ eunossterea zigzagurlor ia forjelor motice ale structurit funcionale a personalitgit normale, stipnirea operativa a simptoameloc, a formeloe de manifestae a wlburiilor psihomotori, verbale, mintale, ‘emofonale, caactrile ete Dezvoltara psihicd se desfigoari sub aefiunea combinati a factorlor inte gi extemi, de ceca personalitateacopilufui se va studia tn raport cu natura inflveneloe medial Fil, rmediului stra ete, Stuctua, dinamiea si leninfele personalitatit pot fi desifate uma in contextul cimpului psiotogi al mietogropuli, al intersciunilorsocile th interioral acess (K Lewin), Deoarece pe bavacitorvaprocedee simple este imposibil sa reducem simsitorrscul dea gresi, acelasicaz se examineazt ~ din diferite puncte de vedere ~ cu variate tipuri_ de probe ‘Testatea psihologicd a produselor activitii, analiza datelor biografice relevante ete. sunt retode indispensabile pentru orice examinare, Ele permit suprinderea personalitii in esfigurarea ei spontand, natuala. Apsiudinile, motivafia,trsiturile temperamental si de ‘aracter pot fi desifate in primal rind, din comportamentele,attudnile performantele