Sunteți pe pagina 1din 8

Balada Sfinilor Martiri Brncoveni

16 AUGUST

rii

lui

B
bln

ne

se

spi

D
nul

rn

fe

mn

ra

noi ne-a-n con

b-i

reas

gii

zii

Zi

scur

se

scu

la

a,

Fa

piep

na,

La

-,

tr

el

ta,

mar

co

coni

iu

bii,

sai

som

le

ju

mei

me

ne

a,

na,

ta.

tre

al

chi

mi

nu

la

ba

di

vea

sp

ar

de

via

co

se-n

joi

din

el

B
coa

tr-o

vi

rat,

le

tii,

pre

Petre Alexandru Marian Titel

P
I

duri ct

cel

ni

ne

ceri

de

B
Tur

cu

tari.

cii-n ca

tu

cat,

nuri mari,

Ce

sfr

ea,

sparg

zi

ne

vor

toi

pa

ba

nu

tru mi-i

lea,

prin

dea

i-i

(de doua ori)


du

cea de-i n

L
Ce

chi

se- nal

dea

Stam

bul, -

ln

de

zac

tur

fe

nul

ma

ma

re

dom

neti

re

(de doua ori)


soli

mari m p

M
C

ult

sul

teti.

ta

- nu-i

co

lo

nu

du

Petre Alexandru Marian Titel

cea

ceau

fo

rul

lui

Pe

(de doua ori)


ma

lul Bos fo

rn

vechi

i domn cre tin,

zi

ma

noas tr-m

C
ur

ai

-a

vrea

sin

de

tut,

e-am fost

vezi

ne

des

ce

ce

sea

ti

ma

sunt.

c-ai gn

pari

-a-i

bun,

tan

tin,

Bo

dit,

ta dom ni

n-a

nu

De

e.

mult

dai

Cons

vr

Fr

e-am fost

gur

ve

ca

D
de

lit,

co

de

fi

cum

lui.

B
ier

zeu

ru

eti

fi

vut

de

Bani

de

mi ne tea m,

Fr

m.

ru

la

dom

ni

Dum

ne

Ca

ta-

e;

re

pre

p mnt,

Petre Alexandru Marian Titel

C
gr

ons

vor be vi

D
ca

te

d-n

tan

mai

fii,

puneau

ne

las

ultanul

din

foior

pe

sca

of

de

ve

co

le

pii

gea

ne,

Nu

de

cre ti neas c

zeu ce-o vrea,

de

le

gea

Dete

alegeau

un

Pe

cel

Chiar

mea.

semn

Sbiile fluturnd,

-mi

vrei

lui

robi

toi

imbrohor,

spre

mare

pe

Doi

dac mergeau

frumos

i-l

jos.

cnd spada repezea

ta:

co

tur ceas c.

coconi

ia

greu

mi

Dum

gealai veneau curnd

Brn

ne!

N
S

Din

ne

La

gea

de ne-ai

cle

i-e

le

ti

Doam ne,

fi

Capul iute-i reteza,

Petre Alexandru Marian Titel

vo

ia

Brncoveanu

Ta!
4

ei

Pe

cel

ginga mijlociu,

pe

scaun

vea

nu

gealai iari mergeau

Cu

punea

greu

of

pr

doi

neted

capul

ta:

din

i alegeau

glbiu,

reteza!

Doam

ne,

fi

cu

mil

tan

tin,

Brn

co

vo

ia

gr

Ta!

ultanul

rn

se

minuna

ia:

ier

ve

vechi i domn cre

P
i

i-ai

zi

le

le

co

tru

pier dut,

de

ne

tin!

Cons

Bo

fii

tu

Nu

mai

ai

vut,

nul

i-a

Din

ei,

trei

mas!

Cu

vrei s-l las,

gea

tur ceas c!

le

gea

cre ti neas c

Petre Alexandru Marian Titel

te

d-n

bun m-am n

C
T

scut

eu,

aci

tin

ne

zeu!

Cre

tin

mu

ri

vreu.

nu

mai pln

ge

C-n

piept

le

gea

tu

ce

ge,

mori

ta!

Dum

gu

frn

aci

nul

bun

dr

se

copila,

Dom

re

ni ma-mi

ru-i

re-i

ta,

mbrohorul se-ncrunta,

Gealaii nainta,

Dragul tatii feciora,

La

pmnt

pe

blndul

arunca

zilele-i

Pe

copii

ridica

Brn

co

vea

din

su

oam

ne,

poi

el

nu

greu

flet

fi

se-ntuneca,

of

ta

cu

vn

ta:

vo

ia

Ta!

Inima-i

Petre Alexandru Marian Titel

se despica,

se

arunca,

poi

stri

ga:

Voi

fe

tru i-am

D
-

pii

T
i

sruta,

le

lei!

Tl

hari

de

cini!

zi

fii

pier

fi

tur

gni!

bnd

lei!

am

vut,

Pe

toi

pa

r-ar

Dom -

pe

gn

eu

dut!

terg no rii

S
co

tru

S
se

bocea,

ciori

de

vnt,

de s

ru

urcii

crunt

le

le-i

nul

Dum

dul

meu:

ter gei pre

n-a

vei

loc de-n

ne

zeu

mnt

Cum

gro

pat,

Nici

tat!

se

ri

orau

di

pe

dnsul tbrau

cau

Petre Alexandru Marian Titel

C
De-ai

ini

mn ca

tur

bai, - turci, lif

car

tii

c-a

nea

mu rit

mea,

cre

tin

rea!

Brn

(de doua ori)


co

vea

nu Cons tan

tin!

Petre Alexandru Marian Titel