Sunteți pe pagina 1din 5

Numele______________________

Matematicsiexplorareamediului
Adunareaiscdereanconcentrul031frtrecerepesteordin
Stiintelevietii:PlanteRolulstructurilorcomponente
Testdeevaluare

1. Rezolvadunrilesiscderile:

14+26+1924+27223+16+29

331441511161227
2. Efectueazoperatiicutreitermeniefectundcalcululnscris.
3 + 2 5 1 2 =
=

1 2 + 1 7
1 8

6 =

2 + 1 0 =

2 4 1 3 +

3. Rezolv,apoifprobaprinoperaiainvers.

2812=____ 14+15=____

2914=____ 11+15=____

___________________________________________________________________________

4
.

5. Calculeazsumasidiferenanumerelor:13i3;25i3;2i16
________________________________________________________
________________________________________________________

6. Mretecu6diferenanumerelor28i15.____________________________________

7. Probleme:

ncosunt15mereroiii12meregalbene.Ctemeresuntpemas?
Rezolvare
______________________________

R:__________________

ncosunt15mere.Anamnnc12mere.Ctemerermn?
Rezolvare
______________________________

R:__________________
8. Unete fiecare parte a plantei cu rolul pe care l are pentru plant.
Pregtesc
hrana pentru
plant.

Ajut la
nmuirea
plantei.

Produc
fructele i
seminele.
Fixeaz
planta n
pmnt.

Absoarbe apa
i
substanele
hrnitoare.

Transport apa i
hrana de la rdcin
la frunze, fructe i
flori.

Susine
frunzele, florile
i fructele.

9. Bifeazcasetacarearatdecearenevoieoplantpentruacrete.

AP

LUMIN

HAINE

AUTOEVALUARE

HRAN

CLDUR

CAS

Cum te simti dup test?

AER

Data:
Clasa: I
Aria curricular: Matematic i tiine
Disciplina: Matematic i explorarea mediului
Obiective operaionale:
O1 s rezolve corect adunrile i scderile;
O2 s rezolve corect exerciiile;
O3 s rezolve corect exerciiile efectund proba;
O4 s completeze corect schema;
O5 s calculeze suma i diferena numerelor date;
O6 s rezolve corect enunul matematic;
O7 s rezolve corect problemele date;
O8 s identifice rolul structurilor de baz a plantelor;
O9 s identifice factorii naturali de care are nevoie o plant.
Descriptori de performan:
Itemul
Rezolvadunrisiscdericudoitermeni
nconcentrul030
Rezolvadunrisiscdericutreitermeni
nconcentrul030
Efectueazsifaceprobaprinoperatia
invers
Completeazoschemdeexercitiicutrei
termeni
Calculeazsumasidiferenaunor
perechidenumeredate

Calificativul
Foartebine

Bine

Suficient

9exercitii

6exercitii

3exercitii

34exercitii

2exercitii

1exercitiu

34exercitii

2exercitii

1exercitiu

6exercitii

4exercitii

2exercitii
opereche
numere

Rezolvproblemedeadunaresiscdere
cuosinguroperatie

2probleme
corecte

Identificrolulstructurilordebazale
plantei
Identificfactoriinaturalidecareare
nevoieoplant

67corespondente
corecte

3perechi
numere
Rezolvare
partialcorect
(ogreseal)
Rezolvare
corect,planul
problemei
incorect
45corespon
dentecorecte

67factori

45factori

Rezolvunenunmatematic

3perechinumere
Afldiferena;
mrestediferena
(calculecorecte)

Rezolvare
partialcorect
Rezolvare
partialcorect
23corespon
dentecorecte
23factori

Realizarea obiectivelor:
Nr.Obiective

OC1

OC2

OC3

OC4

OC5

OC6

OC7

OC8

OC9

Nr.elevi
care au
realizat
obiective
le

F.B

Nr.crt

Numele i
prenumele

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

Calif.

1.

Blu Manuel Darius

FB

FB

FB

2.

Bor Andreea
Elena

3.

Cozma Iuliana
Georgiana

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

4.

Cucu Ctlin
Petronel

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

5.

David tefania Alexandra

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

6.

Doroftei Denisa Maria

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

7.

Naiu Andrada
Irina

8.

Neculea Laura Nicoleta

9.

Neculea
Alexandru

abs
ent

10.

Ojogel Nicolae

11.

Patrolea Emilian

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

12.

Plcint Alin

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

13.

Plcint Octavian
C-tin

14.

Radu Andrei

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

15.

Stan Andra -

Lavinia
Calificativele elevilor

Aprecierea calificativelor
Calificativ

F.B

Nr.elevi

S-ar putea să vă placă și