Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

A. DATE PRELIMINARE
Clasa: a-V-a
Obiectul: Matematica
Profesor: ...
Scoala: ....
Unitatea de invatare: Multimi
Tema lectiei: Multimi- notiuni recapitulative
Tipul lectiei: formare de priceperi si deprinderi
Obiective cadru
1. Cunoasterea si intelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii ;
2. Dezvoltarea capacitatii de explorare/ investigare si rezolvare de probleme ;
3. Dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic ;
Obiective operationale
La sfarsitul activitatii elevii vor :
a) cognitive :
OC1 : reprezenta multimi folosind :enumerarea elementelor, diagrame Venn- Euler, enuntarea unor
proprietati
caracteristice a elementelor;
OC2 : reprezenta multimi intre care exista relatii de incluziune;
OC3 : efectua operatii de reuniune, intersectie, diferenta a doua multimi.
b) afective :
OA1 : sa pastreze atentia un timp suficient pentru atingerea obiectivelor stabilite ;
OA2 : sa participe activ si cu interes la lectie ;
OA3 : sa manifeste interes pentru studiul matematicii ;

Metode si procedee :
metoda ciorchinelui, metoda TURUL GALERIEI, explicatia, conversatia, exercitiul ;
Resurse materiale :
fise de lucru ;
Forme de organizare :
lucru in grupuri mici, activitate individuala, activitate frontala.
Durata lectiei:50 de minute
B. ETAPELE LECTIEI
DESFASURAREA LECTIEI:
Momentele
Timp
Activitatea
lectiei
profesorului
1.Moment
Creez conditiile optime
3
organizatoric
necesare desfasurarii
eficiente a lectiei de
matematica.
2.Verificarea
Verific modul de
5
temei
efectuare al temei
frontal si individual.
3.Captarea
Initiez o discutie legata
atentiei
de tema lectiei:
Copii va plac jocurile
Ce ati zice voi daca la
matenatica v-ati juca
diferite jocuri?
Ei bine astazi v-am
2
pregatit mai multe
jocuri care sa va ajute

Activitatea elevilor

Metode

Evaluarea

Conversatia
explicatia

Frontala si individuala

Conversatia

Ev. orala.

Elevii isi pregatesc pe


banca cartile si caietele
de matematica.
Prezinta caietele la
coltul bancii.

Da!
Aproba
Asculta, recepteaza si
retin.

4.Anuntarea
temei

5.Reactualizarea
si fixarea
cunostintelor

26

sa consolidati notiunile
voastre insusite pana
acum .
Voi anuna tema i
obiectivele leciei,
astfel nct acestea s
fie pe nelesul elevilor.
Reactualizarea
cunotinelor
dobndite prin
completarea
ciorchinelui:
Profesorul a fixat pe un
suport o plan mare pe
care este desenat un
ciorchine i adreseaz
elevilor urmtoarele
ntrebri:
1. Cum se noteaza Completeaza
o multime?
ciorchinele.
2. Numarul
elementelor unei
multimi
determina
3. In cate moduri se
reprezinta o
multime?
4. Care sunt aceste
moduri?
5. Ce fel de
multimi

explicatia

explicatia

Conversatia

Evaluarea colectiva

explicatia
CIORCHINELE

Completeaza ciorchinele.

Explica exercitiul
Conversatia

cunoastem?
6. Care sunt
operatiile cu
multimi?
7. Care sunt
notatiile pentru
aceste multimi?
Apoi
se
prezinta
metoda , "TURUL
GALERIEI- metoda
moderna de invatare Copii rezolva
prin cooperare."
exercitiile date.
=se parcurg etapele
necesare desfasurarii
acestei metode :
Profesorul organizeaz
copiii pe grupe (3
grupe de cte 5 elevi ),
le mparte posterele i
le explic cerinele
exerciiilor. Se
precizeaz c fiecare
grup are exerciii
diferite, dar cerine
identice.
-Elevii rezolv
exerciiile pe poster.(15
min.)
-Se procedeaz la
verificarea posterelor la
tabl (fiecare grup n

Exercitiul

Observarea sistematica
TURUL
GALERIEI

exercitiul

Observarea sistematica

6.Obtinerea
performantei
7.Incheierea

10

faa posterului su),


dup care se pornete
"Turul galeriei"(schimb
de 3 min. fiecare).
-Fiecare grup i
verific posterele
corectate de celelalte
grupe.
-Elevii se ntorc n
Elevii scriu pe foaie
bnci i completeaz
rezolvarile
individual "Fia de
autoevaluare".
-Dup completarea
fiei de autoevaluare,
reprezentanii grupelor
prezint rezultatele
exerciiilor i modul
prin care au ajuns la
acestea. Profesorul
urmrete i corecteaz
acolo unde se
impune.Un elev
contorizeaz greelile
fiecrei grupe.Se
stabilesc locurile i
ctigtorii.
Voi imparti copiilor
Elevii vor rezolva
fise de lucru
sarcinile primite
Voi face aprecieri
asupra desfasurarii

execitiul

Evaluarea pe grupe de
elevi.

Conversatia
Explicatia
Exercitiul
Conversatia

Evaluare scrisa

Ev. finala

activitatii

lectiei, asupra
cunostintelor elevilor.
Profesorul fixeaz tema
pentru acas a elevilor

explicatia

FISA nr. 1
1) Reprezentati in 3 moduri multimea literelor din
cuvantul profesor .
2)
Aflati
cardinalul
urmatoarei
multimi :
A {x N / 1 x 5}

3) Precizati care din propozitiile urmatoare sunt


adevarate si care sunt false :
a) 2 {5,2,7}
b) 1 {0,2,3}
c) { 0, 5} { 0, 1, 2, 3, 4}
4) Fie multimile :
X = {1, 3, 4, 6, 7, 8} si Y = {2, 4, 6, 8}
Asociaza fiecarei multimi din coloana A o multime
din coloana B.
A
B
a) XY
1. {1, 3, 7}
b) XUY
2. {4, 6,8}
c) X - Y
3. {1, 4, 7, 8}
4. {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8}

FISA nr. 2
1) Reprezentati in 3 moduri multimea
literelor din cuvantul matematica .
2) Aflati cardinalul urmatoarei
multimi : A {x N / 5 x 8}
3) Precizati care din propozitiile urmatoare
sunt adevarate si care sunt false :
a) 10 {5,2,7}
b) 2 {0,2,3}
c) { 1, 7} { 0, 1, 2, 3, 4}
4) Fie multimile :
X = {1, 5, 8} si Y = {2, 3, 4, 8}
Asociaza fiecarei multimi din coloana A
o multime din coloana B.
A
B
a) XY
1. {1, 5}
b) XUY
2. {8}
c) X - Y
3. {1, 5, 8}

4. {1, 2, 3, 4, 5, 8}
Test de evaluare

FISA nr. 3
1) Reprezentati in 3 moduri multimea cifrelor numarului
231245 .
2)
Aflati
cardinalul
urmatoarei
multimi :
A {x N / 2 x 8}

3) Precizati care din propozitiile urmatoare sunt


adevarate si care sunt false :
a) 7 {5,2,7}
b) 1 {0,1,6}
c) { 0, 1, 3, 4} { 0, 1, 2, 3, 4}
4) Fie multimile :
X = {1, 3, 5, 7} si Y = {2, 4, 6}
Asociaza fiecarei multimi din coloana A o multime
din coloana B.
A
B
a) XY
1. {2, 4, 6}
b) XUY
2. {}
c) X - Y
3. {1, 3, 5, 7}
4. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

1) Reprezentati in 3 moduri multimea


cifrelor numarului 143632 .
2) Aflati cardinalul urmatoarei
multimi : A {x N / 3 x 7}
3) Precizati care din propozitiile urmatoare
sunt adevarate si care sunt false :
a) 1 {5,2,3}
b) 7 {0,2,3}
c) { 1, 3} { 0, 2, 3, 4, 7}
4) Fie multimile :
X = {2,4,6} si Y = {1,3,5,6}
Asociaza fiecarei multimi din coloana A o
multime din coloana B.
A
B
a) XY
1. {2, 4}
b) XUY
2. {6}
c) X - Y
3. {1, 3 ,5}
4. {1, 2, 3, 4, 5, 6}

S-ar putea să vă placă și