Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Petre Andrei Iasi

Facultatea de Drept

ADMINISTRAREA DATORIEI PUBLICE


-Disciplina Drept Financiar-

Student: Cristea Maria


anul nr.III ,grupa nr.2
Profesor coordonator:

Universitatea Petre Andrei Iasi


Facultatea de Drept

Prin administrarea datoriei publice intelegem ansamblul optiunilor generate de datoria


publica privind dimensionarea, structurarea, contractarea, derularea potrivit caracteristicilor
stabilite, refinantarea/rambursarea, inregistrarea si raportarea acesteia. Administrarea datoriei
publice inseamna insa si activitatea de evaluare a riscurilor la care e expus statul in calitatea sa
de garant al imprumuturilor contractate de autoritati ale administratiei publice centrale sau de
catre agenti economici, minimizarea si eliminarea, pe cat posibil, a acestor riscuri.
In procesul contractarii si administrarii datoriei publice guvernamentale, Ministerul
Finantelor Publice urmareste, tinand cont de conditiile de pe piata, urmatoarele obiective, fara a
se limita la aceasta: a) optimizarea lichiditatilor pentru efectuarea cheltuielilor bugetare; b)
limitarea riscului de refinantare; c) optimizarea ponderii in portofoliu a titlurilor de stat
negociabile; d) administarea riscului de curs valutar si a riscului de dobanda; e) constituirea
dobanzilor la titlurile de stat in dobanzi de referinta pentru activitatea de intermediere financiara
din Romania; f) diversificarea bazei de creditori; g) optimizarea cheltuielilor bugetare cu datoria
publica in functie de celelalte obiective. Ministerul Finantelor Publice este singurul contractant si
administrator al datoriei publice guvernamentale, directe si garantate, si are pentru indeplinirea
acestui scop, autoritatea de a intreprinde urmatoarele: a) estimeaza necesarul de lichiditate pentru
realizarea cheltuielilor sectorului bugetar; b) contracteaza direct, in numele statului,
administreaza si ramburesaza imprumuturile de stat, inclusiv costurile aferente; c) emite scrisori
de garantie pentru imprumuturi; d) coordoneaza relatiile cu agentiile internationale de rating cu
scopul evaluarii riscului de tara; e) prezinta semestrial Guvernului si Parlamentului situatia
imprumuturilor contractate direct de stat si a celor garantate de stat; f) elaboreaza normele
prevazute de prezenta lege in competenta sa. Operatiuni de administrare a datoriei publice
guvernamentale. Riscurile asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale sunt : a) riscul
de piata b) riscul de refinantare c) riscul de lichiditate d) riscul de credit e) riscul de deconectare
f) riscul operational - erori in dif. etape ale efectuarii tranzactiilor In scopul administrarii
riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finantelor Publice e
autorizat sa faca urmatoarele operatiuni, fara a se limita la acestea: a) swap valutar si alte
operatiuni specifice de administrare a riscului valutar; b) swap pe rata dobanzii si alte operatiuni
specifice de administrare a riscului de dobanda; c) schimbarea valutei de contract a unui
imprumut; d) rascumpararea titlurilor de stat pe piata secundara; e) redeschiderea emisiunilor de
titluri de stat. Veniturile resectiv cheltuielile rezultate in urma efectuarii operatiunilor de

Universitatea Petre Andrei Iasi


Facultatea de Drept

administrare a datoriei publice guvernamentale reprezinta venituri, respectiv cheltuieli ale


bugetului de stat.
Notiuni generale despre datoria publica
1.Definitia datoriei publice
In doctrina1,datoria publica este definite ca:datoria globala contractata de stat(guvernele
central si locale, institutii monetare central, institutii publice cu caracter financiar, etc.),fie pe
piata interna(datoria publica interna) fie in strainatate(datoria publica externa) si datorate la un
moment dat.
Datoria publica2 reprezinta totalul obligatiilor juridice banesti care revin statului la un
moment dat in virtutea imprumuturilor facute pana in acel moment de la orice alt subiect de
drept.
2. Formele datoriei publice
Datoria publica se clasifica dupa mai multe criterii

1 C.G.Kiritescu,Moneda.Mica Enciclopedie,Editura Stiintifica si


Enciclopedica,Bucuresti 1982,p.122
2
3