Sunteți pe pagina 1din 825

9

D ac substana prim ului volum este dat de analiza drepturilor i a


libertilor fundam entale garantate de Convenie si de protocoalele
sale adiionale, n acest volum sunt cercetate reglem entrile cuprinse
in Titlurile II i III ale Conveniei, ce au ca obiect, n esen,
organizarea i funcionarea Curii Europene a D repturilor Omului,
procedura de exam inare a cererilor ce-i sunt adresate, att n privina
adm isibilitii lor, ct i sub aspectul fondului celor declarate
adm isibile: num ai n urm a exam inrii unei cereri pe fond instana
european este n m sur s decid dac s-a produs sau nu nclcarea
de ctre autoritile statului in cauz a dreptului aprat de Convenie
ori de protocoalele adiionale, nclcare pe care reclam antul o invoc
n cererea sa.
De asem enea, sunt analizate problem ele privitoare la regim ul
hotrrilor Curii i la obligaia statelor contractante de a asigura
executarea lor, att prin adoptarea de m suri individuale, privitoare la
situaia reclam antului, ct i prin adoptarea de m suri de ordin general,
m enite a asigura conform itatea norm elor din sistem ul naional de drept
cu dispoziiile Conveniei.
Volumul este nsoit de o serie de anexe utile persoanelor ce doresc s
se adreseze cu cereri jurisdiciei europene; m enionm , n special,
traducerea n lim ba rom n a Regulam entului Curii i a Instruciunilor
practice elaborate pe baza dispoziiilor acestuia.

C O M E N T A R II
BECK

COMENTARII BECK

Brsan

Corneliu Brsan

CEDO

Convenia european
a drepturilor omului

Voi. II
Art. 19-59

Comentariu pe articole

Voi. II. Procedura n fata Curii.


Executarea hotrrilor

C.H. BECK

EDITURA C.H. BECK

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


BRSAN, CORNELIU
Convenia european a drepturilor omului. Comentariu
pe articole. Voi. II. Procedura n faa Curii.
Executarea hotrrilor / Comeliu Brsan; [Consiliul Europei]. Bucureti: C.H. Beek, 2006
2 voi.
ISBN 973-655-573-9
Voi. II - 2006. - Bibliogr. - Index. - ISBN 973-655-703-0
I. Consiliul Europei (Strasbourg)
341.24:341.231.14(4)

Editura ALLBECK

Str. Serg. Nuu Ion, nr. 2,


sector 5, Bucureti
Tel.: 021/410.08.47; 021/410.08.09
Fax: 021/410.08.48
E-mail: comenzi@beck.ro

Redactor: Marius Eftimie


Tehnoredactor: Violeta erban

Cuprins
A brevieri.............................................................................................................. IX

Titlul II. Curtea European a Drepturilor O m ului............................................ 1


Art. 19. nfiinarea C urii.................................................................................. 1
Art. 20. Numrul judectorilor........................................................................10
Art. 21. Condiii de exercitare a funciilor...................................................... 15
Art. 22. Alegerea judectorilor........................................................................21
Art. 23 . Durata mandatului.............................................................................40
Art. 24. Revocare.............................................................................................53
Art. 25. Grefa i secretari juridici.................................................................... 55
Art. 26. Adunarea plenar a C u rii.................................................................61
Art. 27. Comitete, camere i Marea Cam er..................................................69
Art. 28. Declaraii ale comitetelor privind inadmisibilitatea..........................86
Art. 29. Decizii ale camerelor asupra admisibilitii i fondului.................... 95
Art. 30. Desesizarea n favoarea Marii Camere............................................ 108
Art. 31. Atribuii ale Marii Cam ere............................................................... 116
Art. 32. Competena Curii.............................................................................121
Art. 33. Cauze interstatale............................................................................ 132
Art. 34. Cereri individuale............................................................................ 153
Art. 35. Condiii de admisibilitate.................................................................236
Art. 36. Intervenia terilor............................................................................398
Art. 37. Scoaterea de pe r o l......................................................................... 412
Art. 38. Examinarea cauzei n condiii de contradictorialitate i
procedura de rezolvare pe cale amiabil................................................434

Brsan

Art. 39. Rezolvarea pe cale amiabil.......................................................... 457


Art. 40. Audiere public i acces la documente....................................... 471
Art. 41. Reparaie echitabil...................................................................... 476
Art. 42. Hotrrile camerelor...................................................................... 532
Art. 43. Retrimiterea n faa Marii Camere................................................. 533
Art. 44. Hotrri definitive............ .............................................................555
Art. 45. Motivarea hotrrilor i deciziilor.............................. ......... ....... 559
Art. 46. Fora obligatorie i executarea hotrrilor...................................572
Art. 47. Avize consultative.........................................................................610
Art. 48. Competena consultativ a C u rii.................................................. 617
Art. 49. Motivarea avizelor consultative.................................................... 618
Art. 50. Cheltuieli de funcionare a C urii................................................... 619
Art. 51. Privilegii i imuniti ale judectorilor............................................621

Titlul III. Dispoziii diverse.............................................................................. 623


Art. 52. Anchetele Secretarului general....................................................623
Art. 53. Aprarea drepturilor omului recunoscute...................................... 626
Art. 54. Competenele Comitetului M initrilor........................................... 630
Art. 55. Renunarea la alte mijloace de reglementare a diferendelor.......632
Art. 56. Aplicare teritorial...........................................................................635
Art. 57. Rezerve.............................................................................................641
Art. 58. Denunare........................................................................................657
Art. 59. Semnare i ratificare.........................................................................661
A nexe................................................................................................................. 665
Anexa 1. Regulamentul Curii Europene a Drepturilor Omului............. 667
Anexa 2. Acordul european privind persoanele participante la
proceduri n faa Curii Europene a Drepturilor O m ului................. 741

VI

Brsan

Anexa 3. Ordonana Guvernului privind participarea Romniei la


procedurile n faa Curii Europene a Drepturilor Omului i a
Comitetului Minitrilor ale Consiliului Europei i exercitarea
dreptului de regres al statului n urma hotrrilor i
conveniilor de rezolvare pe cale am iabil........................................ 746
Anexa 4. Not n atenia persoanelor ce doresc s se
adreseze Curii Europene a Drepturilor O m ului................................. 752
Anexa 5. Formular de cerere ctre C u rte.................................................757
Anexa 6. Model procur (articolul 36 din Regulamentul C u rii)............ 765
Anexa 7. Not explicativ destinat persoanelor care
completeaz un formular de cerere prezentat conform
articolului 34 al Conveniei.................................................................... 766
Anexa 8. Grafic privind examinarea unei cereri............................................769
Anexa 9. Grafic privind cauzele aflate pe rol la 1.10.2005
(n funcie de statele mem bre)................................................................770
Anexa 10. Lista cronologic a deciziilor i rapoartelor
Comisiei europene citate n lucrare........................................................ 771
Anexa 11. Lista cronologic a deciziilor i hotrrilor
Curii europene citate n lucrare............................................................ 785

Index.................................................................................................................... 807

Brsan

VII

A b revieri

Annuaire
de la Convention

Annuaire de la Convention europeenne des droits


de l homme / Yearbookof the European Convention
on Human Rights

CEDH

Curtea European a Drepturilor Omului

CIJ

Curtea Internaional de Justiie

CJCE

Curtea de Justiie a Comunitilor Europene

Comis. EDH

Comisia European a Drepturilor Omului

DR

Decisions et Rapports / Decisions and Reports

Recueil

Recueil des arrets et decisions / Reports


of Judgements and Decisions

R.G.D.I.P.

Revue generale de droit internaional public

RT.D.H.

Revue trimestrielle des droits de lhomme

R.U.D.H.

Revue universelle des droits de l homme

Serie A

Serie A: Arrets et decisions / Series A: Judgements


and decisions

Brsan

IX

Titlul II. Curtea European a Drepturilor Omului

Art. 19
nfiinarea
Curii

Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg


pentru naltele pri contractante din prezenta convenie i
din protocoalele sale, se nfiineaz o Curte European a
Drepturilor Omului, numit n continuare Curtea. Aceasta
va funciona permanent.

Institution
de la Cour

Afin dassurer le respect des engagements resultant pour Ies


Hautes Parties contractantes de la presente Convention et de
ses Protocoles, il est institue une Cour europeenne des Droits
de lHomme, ci-dessous nommie la Cour. Elle fonctionne
de faon permanente.

Establishment
of the Court

To ensure the observance of the engagements undertaken by


the High Contracting Parties in the Convention and the Protocols thereto, there shall be set up a European Court of Human
Rights, hereinafter referred to as the Court. It shall fonction
on a permanent basis.

Sumar
1. Consideraii generale............................................................................................. 1
2. Curtea - organ de control al respectrii dispoziiilor Conveniei. Limite......... 3

Bibliografie
Conseil de l'Europe, La possibilite dune fusion de lancienne Commission et de la
Cour europeenne des droits de rhomme, Strasbourg, 1992, Doc. H (89); a se vedea acelai
document i n R.U.D.H., nr. 4,1992, p. 503-510; Conseil de l Europe, Rapport explicatif
au Protocole N 11 la Convention europeenne des droits de rhomme, text integral,
R.U.D.H., nr. 5,1994, p. 91-101; Conseil de l Europe, Reforme du systeme de contrele
de la Convention europeenne des Droits de lHomme, Strasbourg, 1992, Doc. H (92) 14;
Conseil de l Europe, Structuree detaillee d un eventuel systeme fonde sur une Cour
unique, Doc. DH-PR (90), Strasbourg, 1990; a se vedea extrase din acest document n

Brsan

Art. 19

1-2

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

R.U.D.H., nr. 4,1992, p. 510-513; J.-P. Costa, LaCoureuropeenne des droitsde Ihomme:
un juge qui gouveme?, n Etudes en lhonneur de Gerard Timsit, Bruylant, Bruxelles,
2004, p. 67-88; A. Drzemczewski, J. Mayer-Ladewig, Principales caracteristiques du
nouveau mecanisme de controle etabli par la Convention europeenne des droits de
lhomme suite au Protocole N 11, R.U.D.H., nr. 5, 1994, p. 81-86; W. Peukert, k
propos de la reforme du systeme de protection prevue par la Convention europeenne des
droits de lhomme, R.U.D.H., nr. 5, 1992, p. 217-226; N. Sansonetis, Article 19, n
Commentaire
p. 529-541; L, Wildhaber, Un avenir constitutionnel pour la Cour
europeenne des droits de lhomme?, R.U.D.H., nr. 14, 2002, p. 1-6.

1. C onsideraii generale
1

608. Principii. Am artat n mai multe rnduri, pe parcursul primului volum al


acestei lucrri, n special n cadrul prii sale introductive', c modificarea
esenial, adus, prin Protocolul Nr. 11 la Convenie, sistemului european
instituionalizat de protecie a drepturilor omului const n instituirea unei
jurisdicii unice i obligatorii n acest domeniu, reprezentat de Curtea European
a Drepturilor Omului. Este pentru prima dat n istoria instituiilor jurisdicionale
internaionale cnd competena de jurisdicie a unei asemenea instane, creat
printr-un tratat ncheiat de state suverane, a devenit obligatorie; prin ratificarea
Conveniei, statele contractante au admis c pot deveni justiiabili n faa Curii
astfel instituite, avnd calitate procesual pasiv - cu privire la cererile
individuale, dar i calitate procesual activ - n privina cererilor interstatale.
2
n sistemul conceput iniial de redactorii Conveniei i acceptat ca atare de
statele contractante, prin semnarea i ratificarea ei, nu numai c existau dou
componente ale sale cu funcii specifice - Comisia i Curtea , dar nsi jurisdicia
lor era facultativ; numai dac statul contractant declara, n mod expres, c
accept jurisdicia fostei Comisii, aceasta putea fi sesizat cu examinarea unei
plngeri individuale privitoare la o pretins nclcare a unui drept garantat de
Convenie sau/i de Protocoalele sale adiionale (fostul art. 25 din Convenie);
de asemenea, dup ce o cerere era declarat admisibil de ctre Comisie, ea putea
fi examinat, pe fond, de Curte numai dac statul n cauz declara, n mod expres,
c accept jurisdicia acesteia. Mai mult, pn n anul 1994, chiar dac o cerere
era declarat admisibil de fosta Comisie, sesizarea Curii, n caz de declaraie de
acceptare a jurisdiciei ei de ctre statul n cauz, nu putea fi fcut de ctre

1A se vedea, spre exemplu, supra, voi. I, nr. 64 i urm.

Brsan

3-6

nfiinarea Curii

Art. 19

reclamant, ci numai de fosta Comisie, de statul n cauz, de statul al crui resortisant


era victima sau de statul care a sesizat Comisia. Abia Protocolul Nr. 9 la Convenie,
din anul 1994, abrogat, ca rmas fr obiect, prin Protocolul Nr. 11 intrat n vigoare
la 1 noiembrie 1998, a permis reclamantului, ce-i vedea cererea sa declarat
admisibil de fosta Comisie, s poat sesiza Curtea cu examinarea ei pe fond1.
n sfrit, reamintim c sistemul anterior intrrii n vigoare a Protocolului 3
Nr. 11 la Convenie prevedea un anumit rol jurisdicional pentru Comitetul de
Minitri al Consiliului Europei2.
Am reamintit aceste principii tocmai pentru a pune nc o dat n eviden 4
importana crerii, la 1 noiembrie 1998, a Curii unice Europene a Drepturilor
Omului. Or, acesta este scopul art. 19 din Convenie, care dispune c, pentru a
asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru statele contractante din
acest instrument internaional de protecie a drepturilor omului i din protocoalele
sale adiionale, se nfiineaz o Curte European a Drepturilor Omului, cu
activitate permanent. Aceast activitate permanent, prevzut de textul pus
n discuie, reprezint una dintre caracteristicile eseniale ale jurisdiciei europene
specializate n materie, asimilnd-o, pe acest plan, oricrui asemenea organism
dejurisdicie.
De asemenea, nu trebuie s pierdem din vedere mprejurarea c, spre deosebire 5
de sistemul n funcie pn la 1noiembrie 1998, Comitetul de Minitri al Consiliului
Europei nu mai are, n prezent, atribuii jurisdicionale n domeniu. Aceasta nu
nseamn c el nu ar mai avea nici un rol n ceea ce constituie esena activitii
organizaiei internaionale regionale care este Consiliul Europei; aa cum vom
vedea la momentul potrivit, n temeiul dispoziiilor art. 46 parag. 2 din Convenie,
hotrrile definitive ale Curii sunt transmise Comitetului de Minitri, care
supravegheaz executarea lor, iar modificrile aduse acestui text, prin Protocolul
Nr. 14 la Convenie, urmresc ntrirea rolului su privitor la executarea acestor
hotrri.
2. Curtea - organ de control al respectrii dispoziiilor
C onveniei. L im ite
609. Caracterul subsidiar al mecanismului de protecie a drepturilor omului 6
instituit prin Convenie. Prin art. 1 al Conveniei statele contractante s-au obligat

1A se vedea supra, voi. , nr. 64.


2 A se vedea supra, voi. I, nr. 65.

Brsan

Art. 19

7-8

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

s recunoasc oricrei persoane aflate sub jurisdicia lor drepturile i libertile


reglementate de aceasta i de protocoalele sale adiionale1, instrumente
internaionale ce asigur existena unei ordini publice europene privitoare la
protecia drepturilor omului. Dup cum arta fosta Comisie ntr-una din primele
sale decizii privitoare la admisibilitatea unei cereri interstatale, n forma n care
erau redactate deciziile sale la aceea vreme:
7
Considernd c (...), prin ncheierea Conveniei, statele contractante nu au
voit s-i concead drepturi i obligaii reciproce, folositoare urmririi unor scopuri
naionale proprii, ci au dorit s realizeze obiectivele i idealurile Consiliului Europei,
astfel cum sunt ele enunate de Statut (este vorba despre Statutul Consiliului
Europei - n .n ., C.B.), i s instaureze o ordine public comun de liberti
democratice a Europei (s. n., C.B.) cu scopul aprrii patrimoniului lor comun de
tradiii politice, de idealuri de libertate i de preeminen a dreptului;
Considernd (...) c obligaiile asumate de statele contractante, prin Convenie,
au un caracter obiectiv (s. n., C.B.) prin faptul c ele urmresc aprarea unor
drepturi fundamentale ale particularilor mpotriva nclcrii lor de ctre nsei
statele contractante, i nu crearea unor drepturi subiective pentru acestea din
urm;
Lund n considerare caracterul obiectiv al acestor angajamente, care rezult
i din mecanismul instituit de Convenie (...) pentru examinarea oricrei plngeri
mpotriva unei nclcri a dispoziiilor sale, indiferent dac victima unei asemenea
nclcri este sau nu un resortisant al statului reclamant; c atunci cnd acioneaz
astfel, statul reclamant (...) nu urmrete a face s-i fie respectate drepturi proprii,
ci voiete a supune Comisiei - n prezent, Curii (. n., C.B.) - o problem care
privete ordinea public a Europei2 (s. n., C.B.).
8
La rndul ei, Curtea a decis, cu valoare de principiu, c, n examinarea oricrei
cauze ce pune n discuie o pretins nclcare a unui drept aprat de Convenie
i/sau de protocoalele sale adiionale, ea trebuie s in seama de natura
particular a Conveniei, instrument al ordinii publice europene de protecie a
fiinelor umane (s. n., C.B.) i de rolul ei, ce-i este fixat de art. 19, anume asigurarea
respectrii angajamentelor asumate de statele contractante la Convenie3.

1A se vedea supra, voi. I, nr. 83 i urm.


2 Comis. EDH, 11 ianuarie 1961, nr. 788/1960, Autriche c/Italie, Annuaire de la
Commission, voi. IV, p. 139.
3 CEDH, 23 martie 1995, Loizidou c/Turquie (exceptionspreliminaires), Serie A
nr. 310, 93; CEDH, 10 mai 2001, Chypre c/Turquie, Recueil 2001-IV, 78.

Brsan

nfiinarea Curii

9-12

Art. 19

Avnd n vedere c instana european este chemat s soluioneze litigii


privitoare la drepturi i liberti fundamentale, n ultima vreme, n literatura de
specialitate, a fost pus n discuie natura juridic de Curte cvasi-constituional
sau de Curte constituional suigeneris a Curii Europene a Drepturilor Omului1,
fr a se pierde, totui, din vedere caracterul subsidiar al mecanismului de
protecie a drepturilor omului instituit de Convenie, controlul european fiind
un dispozitiv de securitate conceput pentru a pune n eviden eventualele
nclcri ale acestor drepturi, ce pot scpa controlului strict exercitat n materie,
n primul rnd, de instanele constituionale naionale2.
n orice caz, pentru a-i ndeplini rolul nscris n textul analizat, instana
european este chemat s controleze modul n care toate autoritile naionale,
n primul rnd cele judiciare, au aplicat dispoziiile Conveniei, atunci cnd un
reclamat pretinde n faa ei c i-a fost nclcat un drept garantat de Convenie
sau/i de protocoalele sale adiionale.
Controlul exercitat dejurisdicia european nu este de ordin general, ci privete
o cauz concret, dedus examinrii ei. Nu este exclus ca, dintr-un asemenea
examen, s rezulte situaii de nclcare structural a unor drepturi prevzute de
Convenie3. Consecinele unei astfel de constatri se situeaz, ns, pe alt plan,
anume acela al executrii hotrrilor Curii4.
Instanei europene i revine misiunea de a cerceta, n lumina ansamblului
dispoziiilor Conveniei, nclcarea incriminat de un reclamant ntr-o cauz
dat. n ndeplinirea acestei atribuii, ea rmne liber s dea faptelor cauzei, aa
cum rezult i pot fi stabilite acestea din diversele elemente de prob aflate la
dosar, o calificare juridic diferit de cea care o d persoana interesat5
(s.n., C.B.). De asemenea, aa cum am artat adeseori, cu ocazia analizei textelor
substaniale ale Conveniei i ale protocoalelor sale adiionale ntreprins n
cadrului primului volum al lucrrii, n fiecare caz examinat Curtea ine seama de

1 A se vedea L. Wildhaber, Un avenir constitutionnel pour la Cour europeenne des


Droits de PHomme?, R.U.D.H., nr. 14, 2002, p. 1-6.
2 Idem, p. 1.
3 Spre exemplu, CEDH, 22 iunie 2004, Broniowski c/Pologne, Recueil 2004-V,
193-194.
4 Ibidem.
5 CEDH, 6 noiembrie 1980, Guzzardi c/Italie, Serie A nr. 39, 63; a se vedea
J.P Costa, La Cour europeenne des droits de lhomme: un juge qui gouveme, n
Etudes en lhonneur de Gerard Timsit, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 70.

Brsan

10

11

12

Art. 19

13-15

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

nelesul propriu al noiunilor Conveniei: tribunal, acuzaie n materie


penal, drepturi i obligaii cu caracter civil, via privat etc.
13
Totui, acest control exercitat de Curte are cel puin dou limite. O prim limit
este dat de caracterul teritorial al jurisdiciei statelor contractante. Din acest
punct de vedere, Curtea a subliniat c nu se poate pretinde c o decizie, prin care
nu s-ar admite existena unei jurisdicii extrateritoriale a unui stat contractant, ar fi
de natur s nesocoteasc obiectivul aprrii ordinii publice europene n materia
proteciei drepturilor omului, prevzut de Convenie, avnd n vedere vocaia
esenialmente regional a sistemului de protecie pe care aceasta l instituie i,
implicit, dispoziiile art. 19, care nu conin prevederi exprese referitoare la
determinarea domeniului de aplicaie teritorial a sistemului instituit1.
14
Este adevrat c, n anumite situaii particulare, instana european a admis
aplicarea extrateritorial a dispoziiilor Conveniei, anume atunci cnd s-a
impus evitarea unei lacune regretabile n sistemul de protecie a drepturilor
omului pe teritoriul unui stat, lacun generat de imposibilitatea autoritilor
acestuia de a exercita controlul asupra unei pri din teritoriul su, aflat sub
ocupaia militar a altui stat2, situaie n care controlul exercitat de forele militare
ale acestui din urm stat pe teritoriul n cauz atrage i responsabilitatea sa
pentru eventualele nclcri ale drepturilor garantate de Convenie pe acest
teritoriu3; dup cum, aceeai responsabilitate, ce se concretizeaz tot n aplicarea
extrateritorial a dispoziiilor Conveniei, poate fi generat de susinerea militar,
economic, financiar i politic acordat, de un stat, forelor separatiste de pe
teritoriul altui stat4.
15
Nu mai puin, pe bun dreptate, n concepia instanei europene Convenia
rmne un tratat multilateral, aplicabil ntr-un context esenialmente regional,
adic n spaiul juridic al statelor contractante; ea nu are vocaia s se aplice
oriunde n lume, chiar dac este vorba despre comportamente ale statelor
contractante. Curtea nu a invocat interesul de a se evita existena unor lacune
sau a unei anumite discontinuiti n protecia drepturilor omului, pentru a
admite aplicarea extrateritorial a dispoziiilor Conveniei, dect n situaii n
care, dac n-ar fi existat circumstanele speciale pe care ea le-a constat n cauze
1 CEDH, decizia din 12 decembrie 2001 ,Bankovic etautres c/Belgique et 16 autres
Etats contractants, Recueil 2001-XD, 80.
2CEDH, 23 martie 1995, Loizidou c/Turquie (exceptionspreliminaires),precit., 78.
3Ibidem.
4 CEDH, 8 iulie 2004, llacu et autres c/Moldova and Russie, Recueil 2004-VII,
392-394; a se vedea supra, nr. 84 i urm.

Brsan

16-17

nfiinarea Curii

Art. 19

date, teritoriul n discuie ar fi fost, n mod normal, acoperit de dispoziiile


Conveniei1. n definitiv, n cauza Loizidou c/Turquie sau n cauza Chypre
c/Turquie, dac forele armate turceti nu ar fi controlat nordul insulei Cipru, n
mod normal acea parte din teritoriu ar fi fost sub jurisdicia statului Cipru, fr a
se mai pune problema aplicrii extrateritoriale a dispoziiilor Conveniei, dup
cum, n cauza IIacu et autres c/Moldova et Russie, dac instana european nu
ar fi constatat existena unui sprijin, de natur militar, economic, financiar i
politic a regimului separatist transnistrean, din partea Federaiei Ruse, nu s-ar fi
angajat responsabilitatea acestui stat pentru nclcrile drepturilor garantate de
Convenie, comise, fa de reclamani, de ctre autoritile separatiste transnistrene.
0 a doua limit a controlului discutat privete nsui coninutul su; dup 16
cum a decis instana european, tot cu valoare de principiu, dac, n termenii
art. 19, ea are rolul de a asigura respectarea angajamentelor ce rezult din
Convenie, pentru statele contractante, Curtea nu are competena s examineze
sau s stabileasc erorile de fapt sau de drept ce se pretinde c ar fi fost comise
de instanele naionale, n afar de situaia i n msura n care asemenea erori ar
putea s aduc atingere drepturilor i libertilor garantate de Convenie i de
protocoalele sale adiionale; aceasta deoarece, aa cum am nvederat adeseori n
analizele efectuate asupra drepturilor substaniale, revine, n primul rnd,
autoritilor naionale, n special instanelor judectoreti, atributul interpretrii
i aplicrii normelor de drept intern2.
Presupunnd c un sistem judiciar naional este organizat, de regul, n: 17
prim instan - apel (recurs), pentru motive de fapt i de drept, i casaie numai
pentru motive de drept (greita aplicare a legii), n limbajul instanei europene se
spune adeseori c, prin raportare la sistemele de drept ale statelor contractante,
ea nu reprezint o a patra instan, adic un al patrulea grad de jurisdicie3.
Dimpotriv, inexistena unui sistem jurisdicional coerent, n care instana
suprem a unui stat contractant nu-i exercit rolul unificator al practicii
judiciare, mai ales n situaia n care nsi jurisprudena acesteia, ntr-o materie
dat, nu este unitar, poate fi de natur s conduc jurisdicia european la a
constata existena unor nclcri ale drepturilor garantate de Convenie i/sau de
protocoalele sale adiionale.
1 CEDH, decizia din 12 decembrie 2001 ,precit., 80.
2 CEDH, 12 iulie 1988, Schenk c/Suisse, Srie A nr. 140, 45; 21 ianuarie 1999,
Garda Ruiz c/Espagne, Recueil 1999-1, 28; 22 martie 2001, Streletz, Kessler et
Krenz c/Allemagne, Recueil 2001-11, 49.
3 A se vedea i M. de Salvia, Compendium de CEDH. Les principes directeurs de la
jurisprudence relative la Convention europeenne des droits de lhomme, voi. I,
Editions N.P. Engel, Kehl, Strasbourg, Arlington Va., 2003, p. 596.
2.

Brsan

Art. 19

18-21

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

18

Astfel, Curtea a artat recent1 c ea a statuat deja n sensul c divergenele


de jurispruden - pe plan naional (. n., C.B.) - constituie, prin natura lor, o
consecin inerent a oricrui sistem judiciar care este alctuit dintr-un ansamblu
de jurisdicii de fond, ce au o anumit competen teritorial, i c rolul unei
jurisdicii supreme este tocmai acela de a soluiona contradiciile
jurisprudeniale.2 Or, n spea (dedus judecii - n. n., C.B.) se cuvine a se
reine c nici Curtea Suprem de Justiie nu a avut o jurispruden uniform cu
privire la problemele de drept n discuie.3(s. n., C.B.).
19
Precizm c aceste probleme priveau nstrinarea unor apartamente de ctre
stat dintr-un imobil ce fusese restituit reclamantului prin hotrre judectoreasc
definitiv, fr ca acesta s fie despgubit; reclamantul a susinut c, procednd
astfel, autoritile statale i-au nclcat dreptul su de proprietate asupra
apartamentelor litigioase, drept garantat de dispoziiile art. 1 din Protocolul Nr. 1
la Convenie.4
20
Instana european a considerat c, n absena unui mecanism care s
asigure coerena practicii jurisdiciilor naionale, asemenea divergene
profunde de jurispruden, persistente n timp i care priveau un domeniu ce
prezint un deosebit interes social, sunt de natur s creeze o incertitudine
permanent i s diminueze ncrederea publicului n sistemul judiciar, care este
una din componentele fundamentale ale statului de drept 5(s. n., C.B.).
21
Curtea a apreciat c lipsa de coeren pe plan legislativ i divergenele
jurisprudeniale n domeniul restituirii imobilelor naionalizate pe care ea
le-a constatat din analiza datelor cuprinse n dosarul cererii reclamantului cu
soluionarea creia a fost nvestit au fost susceptibile s creeze un climat de
incertitudine i de insecuritate juridic6 (j. ., C.B.); aceasta nseamn c
statul n cauz nu i-a ndeplinit obligaia pozitiv ce-i este impus de dispoziiile
Conveniei de a reaciona n timp util i n mod coerent cu privire la o problem
de interes general, cum este problema restituirii sau a vnzrii imobilelor intrate
n stpnirea sa pe temeiul unor acte de naionalizare.
1CEDH, 1 decembrie 2005, Pduraru c/Roumanie, Recueil 2005.
2 CEDH, 28 octombrie 1999, Zielinski et Pradal et Gonzales et autres c/France,
Recueil 1999-VIII, 59.
3 CEDH, 1 decembrie 2005, Pduraru c/Rdumanie, Recueil 2005, 98.
4Idem, 54.
s Idem, 98.
6Idem, 99.

Brsan

22-24

nfiinarea Curii

Art. 19

Incertitudinea general astfel creat s-a repercutat asupra reclamantului,


care s-a vzut n imposibilitatea de a redobndi n totalitate bunul su, dei el
obinuse o hotrre judectoreasc definitiv prin care statul era obligat s i-1
restituie.
n consecin, Curtea a constatat c statul nu i-a ndeplinit obligaia de a
recunoate reclamantului exercitarea efectiv a dreptului su de proprietate
garantat de art. 1 din Protocolul Nr. 1, rupnd astfel justul echilibru ntre
exigenele interesului public i imperativele garantrii dreptului reclamantului la
respectarea bunurilor sale .1
Aadar, din cele de mai sus se poate observa c jurisdicia european nu
s-a substituit autoritilor naionale n a aplica, ea nsi, dispoziiilor pertinente
situaiei din spe; ea a constatat ns att inconsecvenele legislative, ct i
lipsa de unitate a practicii judiciare n materie, inclusiv la nivelul instanei
supreme; or, situaia astfel creat a fost de natur s conduc instana european
la concluzia existenei unei nclcri a dispoziiilor Conveniei.

'Idem , 112.

Brsan

Art. 20
Numrul
judectorilor

Curtea se compune dintr-un numr de judectori egal cu cel


al naltelor pri contractante.

Nombre de
juges

La Cour se compose dun nombre de juges egal celui des


Hautes Parties contractantes.

Number
of judges

The Court shall consist of a number of judges equal to that of


the High Contracting Parties.

Sumar
1. Precizri preliminare
2. Componena Curii...

10

12

Bibliografie
J. Callewert, Article 38, n Commentaire
p. 743-744; J.-L. Charrier, Code de
la Convention europeenne des droits de Fhom m e, Litec, 2005, p. 230-231;
M.-A. Eissen, Laspect institutionnel du Protocole N 11 Ia Convention, n
P. Wachsmann, M.-A. Eissen, J.-F. Floss, R. Abraham, L.-E. Pettiti, W. Strasser,
G Raimondi, G. Cohen-Jonathan, Le Protocole N 11 la Convention europeenne des
droits de lhomme, Actes de la table-ronde oiganisee le 22 septembre 1994 par lEquipe
de recherche Droit comparee des droits de lhomme de PInstitut de hautes 6tudes
europeennes de lUniversite Robert Schuman Strasbourg, Bruylant, Bruxelles, 1995,
p. 31-71; J. Velu, R. Ergec, La Convention europeenne des droits de lhomme, Bruylant,
1990, p. 927-929.

1. Precizri preliminare
1

610. Scurt istoric. In redactarea sa anterioar intrrii n vigoare, Ia 1 noiembrie


1998, a Protocolului Nr. 11 la Convenie, art. 19 dispunea c, n vederea asigurrii
respectrii angajamentelor ce revin prilor contractante la Convenie, erau
instituite; o Comisie European a Drepturilor Omului i o Curte European a
Drepturilor Omului, pentru ca fostul art. 20 parag. 1 s prevad, n privina
Comisiei, c aceasta era compus dintr-un numr de membri egal celui al naltelor
Pri contractante i c ea nu putea cuprinde mai mult de un resortisant al
10

Brsan

Numrul judectorilor

Art. 20

aceluiai stat. Cu privire la Curte, fostul art. 3 8 al Conveniei prevedea c aceasta


se compune dintr-un numr de judectori egal cu cel al statelor membre ale
Consiliului Europei i c nici ea nu putea avea mai mult de un resortisant al
unui stat membru. Diferena ce exista ntre cele dou organe ale Conveniei, n
privina componenei lor, este evident: n timp ce Comisia era compus dintr-un
numr de membri egal cu cel al prilor contractante la Convenie, deci din state
care nu numai c au semnat-o, dar au i ratificat-o - potrivit procedurilor interne i au depus instrumentele de ratificare la Secretarul General al Consiliului Europei
(fostul art. 66 parag. 1), ceea ce avea semnificaia intrrii ei n vigoare pentru
statul respectiv, n ordinea internaional, Curtea se compunea dintr-un numr
de judectori egal cu numrul statelor semnatare ale Conveniei. Aadar, n
sistemul n vigoare pn la 1 noiembrie 1998, imediat ce un stat membru al
Consiliului Europei semna Convenia, putea declana procedura pe care aceasta
o prevedea pentru alegerea judectorului pe locul ce revenea acelui stat n cadrul
Curii. Consecina acestui sistem era aceea c judectorul ales pe locul unui stat
ce nu ratificase Convenia i, ca atare, aceasta nu era aplicabil n ordinea sa
intern, putea face parte dintr-o formaiune de judecat a fostei Curi, ce condamna
un stat care ratificase Convenia, pentru o eventual nclcare a unui drept
garantat de aceasta sau/i de protocoalele sale adiionale1.
Soluia putea fi privit ca discutabil, astfel c, aa dup cum s-a reinut n 2
Raportul explicativ al Protocolului Nr. 11, noua Curte urma s fie compus dintr-un
numr de judectori egal cu cel al Prilor contractante, i nu, aa cum este
cazul n prezent - era cazul la data redactrii Raportului (.., C.B.) - egal celui al
statelor membre ale Consiliului Europei2.

' Din acest punct de vedere, reamintim c Frana este stat fondator al Conveniei,
semnnd-o la 4 noiembrie 1950 - data ncheierii acesteia - dar ratificnd-o abia la
3 mai 1974. Aceasta nu a mpiedicat faptul ca marele jurist i profesor Renee
Cassin, unul din redactorii Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, din care
s-au inspirat autorii Conveniei europene, deintor al premiului Nobel pentru pace
(1968), ales ca judector, pentru Frana, din anul 1959, s fie, ntre anii 1959-1965,
vicepreedinte, iar apoi, ntre anii 1965-1968, preedinte al Curii Europene a
Drepturilor Omului (al doilea preedinte dup nceperea activitii acesteia, n anul
1959).
2 A se vedea Protocole N 11 la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertes fondamentales, portant restructuration du mecanisme de contrle
etablipar la Convention, (STE n 155) Rapport explicatif, http://conventions.coe.int/
T reaty/fr/Reports/Html/155 .htm

Brsan

11

Art. 20

3-6

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Practica activitii Consiliului Europei demonstreaz, ns, c aceast distincie


ntre state semnatare i state contractante ale Conveniei are a fi relativizat.
Semnarea acestui tratat internaional regional de protecie a drepturilor omului a
fost, practic, ntotdeauna o condiie de admitere a oricrui stat european n
Consiliul Europei, dar, pn la sfritul anilor 80, ratificarea putea fi disociat de
semnare, n aa fel nct statele semnatare s poat s nu fie, o perioad mai
ndelungat sau mai scurt de timp, pri contractante la Convenie1.
4
Dup cderea regimurilor totalitare din rile Europei Centrale i Orientale,
politica acestei organizaii internaionale a constat n a condiiona admiterea
noilor democraii n Consiliul Europei nu numai de semnarea, dar i de ratificarea
Conveniei, chiar dac, din raiuni ce au avut n vedere timpul necesar procedurilor
interne de ratificare, a putut exista ntotdeauna un anumit decalaj ntre semnarea
i ratificarea ei de ctre noile state membre ale clubului european al statelor
democratice, care este Consiliul Europei.
2. Componena Curii
5

611. Situaia actual. Motivare. Redactarea actual a textului art. 20 din Convenie
este foarte simpl: Curtea se compune dintr-un numr de judectori egal cu cel al
naltelor Pri contractante, adic egal cu numrul statelor membre ale Consiliului
Europei care au semnat i ratificat Convenia. innd seama de cele artate mai sus,
n prezent instana european are n componena sa 45 de judectori2.
6
Formularea art. 20 nu mai conine precizarea din fostul art. 38 al Conveniei,
potrivit cruia jurisdicia european nu poate avea mai mult de un resortisant al
aceluiai stat, ceea ce nseamn c, n noua Curte, este posibil alegerea mai
multor judectori de aceeai naionalitate, pentru state diferite3. Aceast precizare
1Nu este mai puin adevrat c unii autori au vzut n aceast diferen ntre cele dou
organe ale Conveniei o simpl inadverten; a se vedea J. Velu, R. Ergec, op. cit.,
p. 928; pentru alte amnunte, a se vedea J. Callewart, loc. cit., p. 743-744.
2 Reamintim c Principatul Monaco, al 46-lea stat membru al Consiliului Europei, a
semnat Convenia la 5 octombrie 2004, data aderrii sale la organizaia internaional, i
a ratificat-o la 30 noiembrie 2005, dar, la 1 ianuarie 2006, toc nu avea ales un judector
pe locul ce i se cuvine n cadrul Curii; este mai mult dect probabil c procedura de
alegere a judectorului pentru Monaco se va desfura n prima jumtate a anului 2006.
3 ntre anii 1998-2001, n cadrul Curii, au funcionat 2 judectori italieni, unul, firesc,
pentru Italia, altul ales pentru San-Marino, iar din 1998 i pn n prezent Curtea
are n componena sa 2 judectori elveieni, din care unul pentru Elveia, cellalt
pentru Liechtenstein.

12

Brsan

7-8

Numrul judectorilor

Art. 20

i are rostul ei: ntr-adevr, n cadrul lucrrilor pregtitoare ale adoptrii Protoco
lului Nr. 14 privitor la mbuntirea sistemului de control al Conveniei, Comitetul
Director pentru Drepturile Omului (CDDH) al Consiliului Europei a propus ca,
referitor la numrul de judectori al Curii, art. 20 s conin un al doilea alineat
potrivit cu care, respectndu-se condiia ca acest numr s nu fie inferior celui al
statelor contractante, el s poat fi modificat prin decizie a Comitetului de Minitri,
adoptat cu unanimitate de voturi1. Motivarea acestei propuneri a fost dat de
intenia ca, pentru statele cu un numr mare de cauze pe rolul Curii, s existe
posibilitatea de a se mri numrul de judectori alei n numele acestor state,
ceea ce s-a considerat c ar fi fost de natur s conduc la accelerarea examinrii
privitoare la statele n cauz.
n avizul su exprimat asupra acestei propuneri, Curtea a fost extrem de 7
reticent, artnd c inserarea unei dispoziii ce ar permite mrirea numrului de
judectori a primit aprobarea numai a unor judectori n funcie, cu condiia ca
.judectorii suplimentari, astfel desemnai, s aib un statut diferit de cel al
judectorilor alei; ar putea s fie vorba, spre exemplu, de judectori ad litem sau
dejudectori care s intre n componena unui mecanism separat de filtraj organizat
n caz de nevoie2. Aceast propunere nu a fost reinut, astfel c textul art. 20 nu
a fost modificat prin Protocolul Nr. 14 la Convenie.
Pe de alt parte, chiar dac, teoretic, nu exist o limitare a numrului de 8
resortisani ai unui stat ce pot fi alei, ca judectori, pentru state diferite, Raportul
explicativ la Protocolul Nr. 11 arat c, n principiu, nu ar trebui s existe mai mult
de doi judectori cu aceeai naionalitate n cadrul Curii3i, n orice caz, un stat
contractant va avea posibilitatea s prezinte candidatura unui resortisant al unui

1 A se vedea Comite Directeur pour Ies Droits de PHomme (CDDH), Garantir


l efficacite long terme de la Cour europeenne des Droits de l Homme, Rapport
finalcontenant Iespropositions du CDDH, CDDH (2003) 006 final, 4 aprilie 2003,
Consiliul Europei, Strasbourg, p. 16.
2 A se vedea Cour europeenne des droits de lhomme, Memorandum indiquant la
position de la Cour sur Ies propositions de reforme de la Convention europeenne
des Droits de l Homme et autres mesures figurant dans le rapport du Comite
directeur des Droits de l'Homme du 4 avril2003 [CDDH (2003) 006final], adopte
l unanimite par la Cour sa 43e session pleniere administrative, Conseil de
1*Europe, Strasbourg, p. 3.
3 Ceea ce se poate, practic, realiza, n cadrul procedurii de alegere a judectorilor, prin
verificarea componenei listei de propuneri prezentat de state, de ctre Comitetul
de Minitri.

Brsan

13

Art. 20

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

alt stat contractant dect s propun, ca judector, o persoan care este ceteanul
unui stat ce nu are calitatea de parte contractant la Convenie1.
O ultim precizare: n componena pe care a avut-o la data intrrii n funcie,
la 1 noiembrie 1998, noua Curte cuprindea zece membri ai fostei Curi, zece membri
ai fostei Comisii i doi foti ambasadori, reprezentani permaneni ai statelor
respective la Consiliul Europei, deci membri ai Comitetului de Minitri. S-a apreciat
c, la acea vreme, jurisdicia european era compus, n majoritate, din personaliti
care cunoteau bine sistemul Conveniei, ceea ce constituia o garanie a asigurrii
continuitii jurisprudenei sale2; credem c aceast judecat de valoare a fost
confirmat de practic, att la acea vreme, ct i ulterior, urmare a schimbrilor
fireti, intervenite n componena Curii.

1Ase vedeaRapport explicaif(PmtocoleN011), nr. 58; n realitate, autorii Protocolului


Nr. 11 au voit s evite situaia de pn la intrarea acestuia n vigoare, cnd, de la
intrarea Principatului Liechtenstein n Consiliul Europei i pn la 1 noiembrie
1998, a funcionat ca judector pentru acest stat un jurist canadian; aceasta nseamn
c, practic, Liechtenstein nu a avut niciodat un judector naional n cadrul Curii.
2 A se vedea J.-L. Charrier, op. cit., p. 229.

14

Brsan

Art. 21
Condiii de
exercitare a
funciilor

1. Judectorii trebuie s se bucure de cea mai nalt reputaie


moral i s ntruneasc condiiile cerute pentru exercitarea
unor nalte funciuni judiciare sau s fie juriti avnd o
competen recunoscut.
2. Judectorii i exercit mandatul cu titlu individual.
3. n cursul mandatului lor, judectorii nu pot exercita nici o
activitate incompatibil cu cerinele de independen, de
imparialitate sau de disponibilitate impuse de o activitate cu
caracter permanent; orice problem ridicat n aplicarea
acestui paragraf este rezolvat de ctre Curte.

Conditions
d exercice
des fonctions

1. Les juges doivent jouir de la plus haute consideration morale et reunir les conditions requises pour lexercice de hautes
fonctions judiciaires ou etre des jurisconsultes possedant une
competence notoire.
2. Les juges siegent la Cour titre individuel.
3. Pendant la duree de leur mandat, les juges ne peuvent exercer
aucune activite incompatible avec les exigences dindependance,
dimpartialite ou de disponibilite requise par une activite exercee
plein temps; toute question soulevee en application de ce
paragraphe est tranchee par la Cour.

Criteria for
office

1. The judges shall be of high moral character and must either


possess the qualifications required for appointment to high
judicial office or be jurisconsults of recognised competence.
2. The judges shall sit on the Court in their individual capacity.
3. During their term of office the judges shall not engage in
any activity which is incompatible with their independence,
impartiality or with the demands of a full-time office; all questions arising from the application of this paragraph shall be
decided by the Court.

Sumar
1. Precizri preliminare...........................................................................................16
2. Condiiile exercitrii funciei de judectorn cadrul C urii...............................17

Brsan

15

Art. 21

1-4

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de lhomme, Litec,
2005, p. 230-231; Juan Antonio Carrillo-Salcedo, Quels juges pour la nouvelle Cour
europeenne des droits de lhomme?, R.U.D.H., nr. 9,1997, p. 1-3 ;J.-F Flauss, Radioscopie
de lelection de la nouvelle Cour europeenne des droits de lhomme, R.T.D.H., nr. 35,
1998, p. 435-464; N. Malinvemi, Lindependance de la Cour europeenne des droits de
rhomme, n Libertes, justice, tolerance, Melanges en hommage au Doyen, Gerard CohenJonathan voi. II, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 1179-1188; C.-L. Popescu, Alegerea
judectorilor Curii Europene a Drepturilor Omului, n Dreptul nr. 5/2001, p. 118-152;
Protocole N 11 la Convention de sauvgarde des Droits de lHomme et des Libertes
fondamentales, portant restructiiration du mecanisme de contrele etabli par la Convention;
Rapport explicatif (STE n 155) Consiliul Europei, Strasbourg, http://conventions.coe.int/
Treaty/fr/Reports/Html/155.html; N. Valticos, Quels juges pour la prochaine Cour
europeenne des droits de rhomme?, n Liber Amicorum, Marc Andre Eissen, Bruylant,
Bruxelles, 1995, p. 415-433.

1. Precizri preliminare
1

612. C onsideraii generale. Raportul explicativ al Protocolului Nr. 11


precizeaz c art. 21 din Convenie, n redactarea sa actual, a preluat, n primele
sale dou paragrafe, dispoziiile ce erau cuprinse n fostele art. 39 parag. 3 i 40
parag. 7 ale Conveniei1.
2
Textul dispune c judectorii trebuie s se bucure de cea mai nalt reputaie
moral i s ntruneasc acele condiii impuse de exercitarea unor nalte funcii
judiciare sau s fie juriti de o recunoscut competen; judectorii i exercit
mandatul cu titlu individual (art. 21 parag. 1 i 2).
3
Cel de al treilea paragraf al art. 21 este nou introdus; dispoziiile sale au n
vedere caracterul perm anent al noii Curi, astfel c, pe timpul mandatului lor,
judectorii nu pot exercita nici o activitate incompatibil cu exigenele de
independen, de imparialitate sau de disponibilitate impuse de o activitate
permanent2.
4
Desigur, pentru a avea, n cadrul Curii, judectori care s ndeplineasc
condiiile impuse de art. 21, mai nti este necesar ca lista de candidai prezentat
de state s conin persoane ce ntrunesc aceste caliti. Dup cum observa,
nainte de primele alegeri de judectori pentru noua Curte unic, un mare jurist,
regretatul profesor Valticos, fost, mai bine de un deceniu, judector n cadrul
1A se vedea Rapport explicatif (Protocole N ll), pct. 60.
2Ibidem.

16

Brsan

Condiii de exercitare a funciilor

Art. 21

instanei europene n organizarea sa dinaintea intrrii n vigoare a Protocolului


Nr. 11, n examinarea problemei alegerii de candidai de ctre guverne, este de la
sine neles c, astfel cum, dealtfel, indic nsi Convenia, n termenii cei mai
nobili, trebuie s fie vorba, n primul rnd, de buni juriti. Este normal s li se
pretind a avea un minim de cunotine n domeniul drepturilor omului (...), s
posede cunotine speciale (comparative) i caliti (independen de spirit i, n
special, caracter) pe care ar trebui s le aib un judector n cadrul unei jurisdicii
internaionale1. i, mai departe, el arta c se va pune deja o problem de
specializare: pentru a fi judector n materia drepturilor omului, un jurist poate s
provin din diverse specialiti, precum dreptul public (n special administrativ
sau constituional), dreptul internaional, dreptul privat, dreptul penal, procedura
civil sau penal, dreptul comparat. El poate, de asemenea, s aib diverse funcii,
cum ar fi cele de: magistrat de nalt rang, profesor universitar, avocat, nalt
funcionar. i, cnd spun el, este de la sine neles c masculinul cuprinde i
femininul O-.)2. Pentru ca reputatul jurist s conchid c (...) funciile dejudector
la Curtea european sunt mult mai complexe dect acelea de judector naional,
deoarece ei trebuie, mai nti, s se pronune cu privire la materia complicat i
imprecis a drepturilor omului, care sunt descrise n cea mai mare parte, n termeni
generali, n Convenie, ei fiind chemai a le determina nelesul i cuprinsul; de
asemenea, ei trebuie s fac aprecieri cu privire la sisteme naionale de drept
care, n cea mai mare parte, le sunt strine3.
2. C ondiiile exercitrii funciei de judector
n cadrul Curii
613.
Precizare. n privina condiiilor exercitrii funciei de judector n cadrul 5
Curii, modificrile aduse Conveniei prin Protocolul Nr. 11 sunt minime, cu dou
sublinieri: a) textul corespunztor din fostul art. 39 parag. 3 vorbea de condiiile pe
care aveau a le ndeplini candidaii la aceast funcie, n timp ce actualul text pus
n discuie, n primul su paragraf, vorbete despre aceleai caliti, necesar a fi
ntrunite de persoanele ce exercit funcia de judector. n realitate, textul art. 21
parag. 1 conine condiii de eligibilitate pentru funcia de judector, astfel c, n
mod firesc, locul su ar fi fost ca prim alineat al articolului urmtor - 22 - care

1A se vedea N. Valticos, op. cit., p. 421.


2 Ibidem.
3 Idem, p. 422.

Brsan

17

Art. 21

6-ll

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

reglementeaz procedura alegerii judectorilor; b) parag. 3 al textului art. 21 este


nou i are n vedere caracterul permanent al activitii judectorilor actualei Curi.
Desigur, analiza noastr fiind sistematic, nu putem dect s urmm ordinea
textelor Conveniei, dar vom pune n eviden unele interferene ntre art. 21 i 22,
n privina nsei condiiilor de eligibilitate, cum ar fi, spre exemplu, condiia de
vrst, care nu este cuprins n art. 21, ci are a fi dedus din dispoziiile art. 22.
Aadar, considerm c, urmnd, totui, logica cuprinsului art. 21, putem reine:
a) condiii de eligibilitate (art. 21 parag. 1); b) condiii ce in de exercitarea
funciei cu titlu individual (art. 21 parag. 2); c) condiii impuse de
incompatibilitatea funciei de judector cu alte activiti (art. 21 parag. 3)1.
614.
Condiii de eligibilitate. Articolul 21 parag. 1 prevede dou asemenea
condiii, i anume:
a) judectorii - adic persoanele alese n aceast calitate de Adunarea
Parlamentar a Consiliului Europei - trebuie s se bucure de cea mai nalt
consideraie moral; altfel spus, ei trebuie s fie persoane de o calitate moral
ireproabil;
b) a doua condiie prevzut de text privete competena profesional a
judectorilor, concretizat ntr-una din cele dou componente ale soluiei alter
native nscrise in terminis: fie c ei sunt juriti care ndeplinesc cerinele impuse
de exercitarea unor nalte funcii judiciare, fie c este vorba despre .juriti ce
posed o competen profesional notorie.
Ca principiu, ambele cerine au a fi raportate la situaia persoanelor n cauz
pe plan naional, fr a fi exclus luarea lor n considerare prin raportare la funciile
ndeplinite sau competena recunoscut pe plan internaional, de regul ca urmare
a unei activiti desfurate n cadrul unor organisme sau organizaii internaionale.
Cum propunerile de candidai sunt fcute de state, regula general, confirmat,
n principiu, de practica alegerilor de judectori desfurate pn n prezent, este
ca lista acestora s cuprind judectori de la instanele supreme naionale,
profesori universitari, avocai de renume, nali funcionari guvernamentali etc.2;
c) o a treia condiie de eligibilitate rezult, n mod implicit, din actuala redactare
a dispoziiei cuprinse n art. 23 parag. 6, asupra creia vom reveni n analiza

1 Pentru un alt punct de vedere, a se vedea C.-L. Popescu, loc. cit., p. 124-126, care
distinge ntre condiii de eligibilitate i incompatibiliti n exercitarea mandatului,
incluznd, n aceast ultim categorie, pe cele privitoare, n concepia noastr, la
exercitarea funciei cu titlu individual.
2 A se vedea J.-F. Flauss, op. cit., p. 435-464.

18

Brsan

12-15

Condiii de exercitare a funciilor

Art. 21

textului urmtor, potrivit cruia mandatul funciei de judector nceteaz la


mplinirea vrstei de 70 de ani. Pe cale de consecin, pentru ca o persoan s
fie eligibil ca judector trebuie s aib o vrst inferioar acestei limite.
n sfrit, norme interne ale Consiliului Europei, aplicabile procedurii alegerii 12
judectorilor Curii1, n special Recomandarea Adunrii Parlamentare nr. 1429
(1999) din 24 septembrie 1999 i rspunsul Comitetului Minitrilor la aceast
recomandare, din 21 septembrie 2000 (Doc. 8835 revizuit, 10 octombrie 2000),
prevd o a patra condiie de eligibilitate, anume competena lingvistic, deoarece,
potrivit acestor documente, se impune cunoaterea efectiv de ctre candidai,
deci implicit de judectorul ales, cel puin a uneia din cele dou limbi oficiale ale
Curii europene - engleza i franceza - ceea ce nseamn posibilitatea de a lucra
efectiv ntr-una dintre acestea.

615.
Exercitarea funciei cu titlu individual. Articolul 21 parag. 2 dispune c 13
judectorii Curii i exercit funcia cu titlu individual. n primul rnd, aceast
precizare a textului semnific faptul c judectorii instanei europene nu sunt
reprezentani ai statelor contractante; ei sunt alei, de Adunarea Parlamentar
a Consiliului Europei, pe locul ce revine fiecrui stat n cadrul Curii.
n al doilea rnd, considerm c exercitarea cu titlu individual a funciei 14
trebuie corelat cu dou condiii specifice impuse de art. 21 parag. 3, anume
independena i imparialitatea judectorilor. Independena lor are a fi privit
att n raporturile cu prile - reclamantul i statul - , ct i n raporturile cu
Curtea. Judectorii particip la adoptarea hotrrilor formaiunilor de judecat
i, n msura n care nu sunt de acord cu soluia adoptat, ei pot formula opinii
separate (art. 45 parag. 2 din Convenie), care se public mpreun cu hotrrile
Curii2.
De asemenea, judectorii Curii trebuie s ofere toate garaniile de impar- 15
ialitate. Aa cum vom arta n analiza concret a art. 27 din Convenie, un
judector care, din motive personale sau pentru alte motive - spre exemplu, ct
vreme noua Curte a examinat, pe fond, cauze declarate admisibile de ctre fosta
Comisie i un judector a participat la aceast prim faz a analizei unei cereri, n
1 Pentru amnunte privitoare la aceste norme, a se vedea C.-L. Popescu, loc. cit.,
p. 122-123.
2 Independena fa de Curte nu exclude o anumit disciplin jurisdicional ce se
impune judectorilor instanei europene. Dac ei pot formula i argumenta opinii
disidente (separate), este mai greu de conceput exprimarea unor puncte de vedere
critice privitoare la soluiile i activitatea Curii n alte mprejurri: studii, conferine
etc.

Brsan

19

Art. 21

16-18

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

calitatea sa de membru al Comisiei - nu este n msur s fac parte din formaiunea


de judecat, el trebuie s se abin de la judecarea respectivei cauze. Dei nici
Convenia i nici Regulamentul Curii nu vorbesc despre posibilitatea recuzrii
unui judector, nimic nu mpiedic prile s cear aceasta, cererea urmnd a fi
soluionat potrivit dispoziiilor Regulamentului privitoare la abinere.
16
La intrarea n funcie, judectorul trebuie s depun jurmntul sau s fac
o declaraie solemn, cu urmtorul coninut: Jur - sauDeclar n mod solemn
- c-mi voi exercita funcia de judector cu onoare, independen i imparialitate
i c voi pstra secretul deliberrilor (art. 3 din Regulamentul Curii).
17

615 bis. Disponibilitatea i incompatibiliti. Articolul 21 parag. 3 prevede


c judectorii nu pot exercita nici o activitate incompatibil cu exigenele de
independen, de imparialitate sau de disponibilitate impuse de o activitate
permanent. Aceast dispoziie a fost introdus prin Protocolul Nr. 11, avnd n
vedere instituirea Curii unice i permanente; n sistemul anterior, organele
Conveniei - Comisia i Curtea - i desfurau activitatea n sesiuni, de mai
multe ori pe an, astfel c membrii acestora puteau avea o activitate profesional
ce le permitea exercitarea funciilor de membri ai Comisiei sau ai Curii europene.
Or, n sistemul actual, fiind vorba despre o jurisdicie cu activitate permanent,
practic este imposibil de exercitat o alt activitate, n cumul, mai ales dac aceasta
ar fi de natur s pun n discuie independena i imparialitatea judectorilor.
18
Dealtfel, art. 4 din Regulamentul Curii dispune c, pe temeiul art. 21 parag. 3
din Convenie, judectorii nu pot exercita, pe durata mandatului lor, nici o activitate
politic sau administrativ i nici o activitate profesional incompatibil cu
ndatorirea lor de independen i imparialitate sau cu disponibilitatea impus
de exercitarea unei activiti permanente. Potrivit aceleiai dispoziii din
Regulament, la nceputul exerciiului mandatului su, fiecare judector declar
preedintelui Curii orice activitate suplimentar pe care o exercit, preedintele
urmnd a aprecia dac aceasta este sau nu compatibil cu ndeplinirea funciei
de judector, iar, n caz de dezacord ntre preedinte i judectorul interesat,
urmnd decide plenul Curii1.

1 Ca principiu, nimic nu se opune ca judectorii s participe la manifestri tiinifice,


s elaboreze articole sau cri de specialitate, s participe n jurii (comisii) de doctorat
etc.

20

Brsan

Art. 22
Alegerea
judectorilor

1. Judectorii sunt alei de Adunarea Parlamentarm numele


fiecrei nalte pri contractante, cu majoritatea voturilor
exprimate, de pe o list de trei candidai prezentai de nalta
parte contractant.
2 .1Aceeai procedur este urmat pentru a completa Curtea
n cazul aderrii de noi nalte pri contractante i pentru a
se ocupa locurile devenite vacante.

Election
des juges

1. Les juges sont elus par lAssemblee parlementaire au titre


de chaque Haute Prtie contractante, la majorite des voix
exprimees, sur une liste de trois candidats presentes par la
Haute Prtie contractante.
2. La meme procedure est suivie pour completer la Cour en cas
d adhesion de nouvelles Hautes Parties contractantes et
pourvoir les sieges devenus vacants.

Election of
judges

1. The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly


with respect to each High Contracting Party by a majority of
votes cast from a list of three candidates nominated by the
High Contracting Party.
2. The same procedureshall be followed to completethe Court
in the event of theaccession of new High Contracting Parties
and in filling casual vacancies.

Sumar
1.Precizri preliminare................................................................................................21
2. Procedura
alegerii judectorilor.................................................................... 23

Bibliografie
R. Bernhardt, Reform of the Control Machinery under the European Convention on
Human Rights, Protocole N 11, n American Journal of International Law, n 89, 1995,
p. 145-153; J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de lhomme,
Litec, 2005, p. 232-233; A. Coomber, Judicial independence: law and practice of
Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14, alin. (2) al art. 22 va fi abrogat.

Brsan

21

Art. 22

1-4

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

appointments to the European Court of Human Rights, European Human Iaw review,
Issue 5,2003, p. 486-500; J.-F. Flauss, Breves observations sur le second renouvellement
triennal de la Cour europeenne des droits de rhomme, R.T.D.H., nr. 61, 2005, p. 5-32;
J.-F. Flauss, Le renouvellement triennal de la Cour europeenne des droits de lhomme,
R.T.D.H., nr. 47,2001, p. 693-713; J.-F. Flauss, Radioscopie de lelection de la nouvelle
Cour europeenne des droits de lhomme, R.T.D.H., nr. 35, 1998, p. 435-464; J.-F. Flauss,
Retour sur lelection des juges la Cour europeenne des droits de lhomme, R.T.D.H.,
nr. 55, 2003, p. 1115-1118; H.-C. Kruger, Lelection des juges la Cour europeenne des
droits de lhomme dans le cadre du Protocole N 11, n J.-F. Flauss et M. de Salvia
(editeurs), La Convention europeenne des droits de lhomme: Developpements recents
et nouveaux defis, Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 45-55; H.-C. Kruger, Procedure de la
selection des juges de la nouvelle Cour europeenne des droits de lhomme, R.U.D.H.,
nr. 4-7, 1996, p. 113-116; C.-L. Popescu, Alegerea judectorilor Curii Europene a
Drepturilor Omului, n Dreptul nr. 5/2001, p. 118-152.

1. Precizri preliminare
1

616. Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei. Rol. Enunul art. 22 din


Convenie este simplu: judectorii instanei europene de contencios a drepturilor
omului sunt alei, n numele fiecrui stat contractant la Convenie, de ctre
Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei, de pe o list de trei candidai,
list ce este prezentat de fiecare stat parte la Convenie; el impune cteva
observaii.
n primul rnd, aa dup cum am artat mai sus, este de reinut c autorii
Protocolului Nr. 11, care a instituit Curtea unic, au preluat, n privina modalitilor
alegerii judectorilor acesteia, dispoziiile din Convenie privitoare la modul n
care erau desemnai judectorii fostei Curi.
ntr-adevr, n timp ce, potrivit redactrii anterioare a art. 21 din Convenie,
membrii fostei Comisii erau alei, cu majoritate de voturi, de Comitetul Minitrilor
Consiliului Europei, de pe o list de trei candidai prezentat de statele
contractante, judectorii Curii erau alei tot de pe o asemenea list de trei candidai,
de ctre Adunarea Parlamentar a organizaiei europene (art. 39 parag. 1, n vechea
sa redactare). Aadar, aceeai soluie a fost reinut de redactorii Protocolului
Nr. 11 i nsuit de statele contractante n privina alegerii judectorilor noii
Curi.
n al doilea rnd, privitor la procedura alegerii judectorilor Curii, art. 22
parag. 1 dispune c ei sunt alei de organismul reprezentativ al Consiliului Europei
- Adunarea Parlamentar - de pe o list de trei persoane prezentat de statele
22

Brsan

5-7

Alegerea judectorilor

Art. 22

contractante, ceea ce nseamn c, n realitate, alegerea judectorilor instanei


europene se face dup o procedur care cuprinde dou etape1: prima etap, ce
poate fi denumit intern, are ca scop stabilirea unei liste de candidai pentru
funcia de judector n cadrul Curii, list ce are a fi transmis organelor Consiliului
Europei; o a doua etap, internaional, se desfoar, aa cum vom arta imediat,
n cadrul organismelor organizaiei internaionale i va avea ca rezultat nsi
alegerea judectorilor Curii.
n al treilea rnd, cu referire la reglementrile aplicabile etapelor procedurii de 5
alegere a judectorilor Curii, este de observat c etapei interne i se aplic
reglementrile adoptate de statele contractante, crora li se adaug recomandrile
privitoare la coninutul ei, emise de organele Consiliului Europei, pe cnd cea de
a doua etap este guvernat numai de actele acestor organe: Comitetul de Minitri
i Adunarea Parlamentar.
2. Procedura alegerii judectorilor

617.
Proceduri interne. Recomandri ale Adunrii Parlamentare i ale 6
Comitetului de Minitri. Aadar, prima faz a procedurii alegerii judectorilor
Curii este cea intern, ce const n stabilirea unei liste naionale de trei candidai
la aceast funcie, list de pe care urmeaz a fi ales judectorul statului n cauz
de Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei.
Convenia nu conine dispoziii privitoare la modul de alctuire a acestei 7
liste. Totui, n vederea stabilirii ei, organele Consiliului Europei au emis norme
cu caracter de recomandare, cuprinse n mai multe acte, ce au a fi urmate de
statele contractante, i anume:
- Recomandarea 1429(1999) a Adunrii Parlamentare, privitoare la procedura
de desemnare a candidailor pentru funcia de judector la Curtea European a
Drepturilor Omului, la nivel naional, adoptat la 24 septembrie 1999;
- Rspunsul Comitetului Minitrilor, adoptat la cea de a 722-a reuniune a
Delegailor Minitrilor, din 21 septembrie 2000, privitor la Recomandarea 1429
(1999) a Adunrii Parlamentare;
- Decizia Delegailor Comitetului Minitrilor Consiliului Europei, adoptat
la cea de a 593-a sesiune a acestui organism (27-28 mai 1997), privitoare la
reprezentarea echilibrat a femeilor i brbailor n cadrul noii Curi Europene a
Drepturilor Omului;

' A se vedea C.-L. Popescu, loc. cit., p. 127 i urm.


3.

Brsan

23

Art. 22

8-11

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

- Avizul Curii Europene a Drepturilor Omului asupra Recomandrii 1429


(1999) a Adunrii Parlamentare, privitoare la procedura de desemnare a candidailor
pentru funcia de judector la nivel naional, adoptat la cea de a 13-a sesiune
administrativ a Curii, la 6 martie 2000.
Facem precizarea c toate aceste documente, cu excepia Deciziei Delegailor
Comitetului Minitrilor din 28 mai 1997, au fost adoptate dup intrarea n vigoare
a Protocolului Nr. 11; primele dou dintre ele evideniaz concluziile ce s-au
impus cu privire la desemnarea pe plan intern a candidailor pentru funcia de
judector la primele alegeri de judectori n cadrul Curii unice, desfurate n
anul 1998, iar cel de al 4-lea, respectiv Avizul Curii, a fost elaborat n perspectiva
alegerii de judectori la expirarea mandatului unora dintre acetia, n conformitate
cu dispoziiile art. 23 parag. 2 din Convenie'.
Cu referire la acest aviz, ni se pare c, cel puin formal - chiar dac, pe fond,
nu n totalitate - el i va pierde valabilitatea prin intrarea n vigoare a Protocolului
Nr. 14, care modific substanial durata mandatului judectorilor, stabilind-o la 9
ani, fr posibilitatea rennoirii; celelalte trei acte ale organelor Consiliului
Europei i vor pstra n ntregime valabilitatea i dup data intrrii n vigoare a
dispoziiilor amintitului protocol, ele coninnd recomandri de ordin general n
materia discutat.
Intr-adevr, aceste ultime acte internaionale menionate conin recomandri
adresate statelor, menite s mbunteasc procedura intern a desemnrii
candidailor la funcia de judector, deoarece, aa cum reine Adunarea
Parlamentar a Consiliului Europei, la pct. 4 al Recomandrii 1429 (1999), pe de o
parte, Convenia european a drepturilor omului nu conine nici o dispoziie
privitoare Ia aceast procedur, iar, pe de alt parte, ea a constatat c modul cuni
s-a desfurat procedura de desemnare a candidailor pe plan naional n trecut
- deci inclusiv n privina stabilirii listei naionale de candidai la prima serie de
alegeri pentru Curtea unic - nu a dat ntotdeauna satisfacie (s. n., C. B.).
n orice caz, pornind de la experiena alegerilor de judectori desfurate att
n anul 1998, ct i anterior, i de la rspunsurile formulate la un chestionar
adresat de Secretariatul Adunrii delegaiilor naionale de parlamentari, n
Recomandarea 1429 (1999) sunt fcute urmtoarele constatri2:
- modul de selecionare a candidailor difer de la un stat contractant la altul;
- n cea mai mare parte a statelor contractante nu este prevzut nici o
procedur privitoare la desemnarea candidailor;
1A se vedea infra, nr. 625.
2A se vedea pct. 5 al acestui document.

24

Brsan

12-14

Alegerea judectorilor

Art. 22

- un mare numr de guverne ale statelor contractante nu au prezentat nici o


persoan de sex feminin printre cei trei candidai de pe lista trimis organelor
Consiliului Europei;
- candidaii prezentai nu ndeplineau ntotdeauna condiiile impuse de
Convenie, n sensul c fie nu aveau experiena necesar n materia proteciei
drepturilor omului, fie nu ocupaser niciodat funcii judiciare, fie nu stpneau
suficient cel puin una din cele dou limbi de lucru ale Consiliului Europei.
Aa fiind, n scopul nlturrii acestor deficiene constatate i n vederea 12
orientrii guvernelor statelor contractante cu privire la asigurarea bunei desfurri
a seleciei candidailor pentru viitoarele alegeri, Adunarea Parlamentar a
recomandat Comitetului Minitrilor s invite guvernele statelor contractante s
aplice urmtoarele criterii privitoare la stabilirea listei de candidai pentru funcia
de judector la Curtea European a Drepturilor Omului1:
- s procedeze la un apel de candidatur n presa specializat, n scopul de
a avea candidai care s fie efectiv emineni juriti, ce rspund condiiilor prevzute
de art. 21 parag. 1 al Conveniei;
- s vegheze ca aceti candidai s aib o experien n materia proteciei
drepturilor omului, fie n calitate de practicieni, fie n calitate de militani n
cadrul unor organizaii neguvemamentale active n acest domeniu;
- s rein, n mod obligatoriu, candidai de ambele sexe;
- s vegheze la asigurarea ndeplinirii condiiilor lingvistice de ctre toi
candidaii de pe list, anume capacitatea lor de a lucra ntr-una din limbile oficiale
ale Consiliului Europei, respectiv engleza sau franceza;
- plasarea candidailor pe lista naional trebuie fcut n ordine alfabetic.
n sfrit, Adunarea Parlamentar recomand Comitetului Minitrilor s 13
invite guvernele statelor contractante s consulte, prin modaliti socotite apro
priate, parlamentele naionale n aa fel nct procedura stabilirii listei naionale
de candidai s fie ct mai transparent.
Avnd a sugera statelor contractante soluii pentru aceste probleme puse de 14
Recomandarea n discuie, n rspunsul su, adoptat n cadrul celei de a 722-a
reuniuni a Delegailor Minitrilor, din 21 septembrie 2000, Comitetul Minitrilor
consider, n primul rnd, c toate fazele procedurii alegerii judectorilor au a
urmri un scop esenial: asigurarea prezenei pe lista naional a persoanelor
celor mai apte s ndeplineasc funcia de judector n cadrul instanei europene,
i c, pentru realizarea acestui scop, procedura naional de selecie a candi
dailor are o importan fundamental (s. n C.B.). De aceea, Comitetul areamintit
1A se vedea pct. 6 din Recomandare.

Brsan

25

Art. 22

15-16

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

statelor c art. 21 parag. 1 din Convenie, care dispune c Judectorii (Curii, n. n.


C.B.) trebuie s se bucure de nalt consideraie moral i s ntruneasc toate
condiiile pentru exercitarea de nalte funcii judiciare sau s fie juriti cu o
competen recunoscut, instituie o obligaie pentru statele contractante la
Convenie, obligaie ce privete n mod direct nsei procedurile pe care ele le
adopt i criteriile ce le aplic n selecia candidailor.
15
In al doilea rnd, Comitetul Minitrilor consider c detaliile procedurii
selecionrii candidailor la funcia de judector n cadrul Curii europene
constituie un atribut suveran al statelor contractante i c structura i cultura
juridic sunt variate de la un stat la altul, astfel c diferenele privitoare la
selecionarea candidailor apar ca inevitabile, fr ca, asemenea diferene, s fie
duntoare. Dincolo de diferenele ce pot fi luate ca acceptabile, Comitetul
M initrilor m prtete ns punctul de vedere exprimat de Adunarea
Parlamentar, n sensul c procedurile interne trebuie, totui, s fie conforme
unui numr de criterii importante, printre care au a fi reinute, mai ales,
transparena, echitatea i coerena acestor proceduri.
16
In al treilea rnd, cu privire la alte aspecte concrete ale procedurii n discuie,
coninute n Recomandarea Adunrii Parlamentare, Comitetul Minitrilor a artat
c:
- apelul la candidaturi prin presa de specialitate poate fi un mijloc de asigurare
a transparenei i a echitii procedurii interne de desemnare a candidailor, dar
c exist i alte mijloace de natur s conduc la realizarea acestui deziderat;
- n privina reprezentrii echilibrate a candidailor de ambele sexe, Comitetul
reamintete recomandarea expres formulat statelor contractante n acest sens,
la cea de a 593-a reuniune a Delegailor Minitrilor;
- mai mult, Comitetul Minitrilor arat c, la aceeai sesiune, a fost adoptat
i transmis statelor contractante i o alt recomandare ce poart asupra repre
zentrii echilibrate a candidailor din punctul de vedere al experienei i califi
crii lor profesionale, de natur a permite luarea n considerare a candidaturilor
n mod egal, fr diferene sensibile de valoare ntre ele, care s conduc la
favorizarea unui anume candidat; de asemenea, statele candidate nu au a indica
vreo preferin pentru unul dintre candidaii de pe lista naional;
- Comitetul Minitrilor consider c apare ca fireasc asocierea parlamentelor
naionale la stabilirea listei de candidai, prin consultarea lor n forme adecvate,
consultare ce poate contribui la respectarea criteriilor artate, dar decizia final,
n aceast materie, aparine autoritilor naionale competente; nu mai puin,
nu are a fi pierdut din vedere mprejurarea c decizia final n privina alegerii
judectorilor aparine Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei, care este
26

Brsan

17-20

Alegerea judectorilor

Art. 22

format din reprezentani ai parlamentelor naionale. Pe aceast cale, pn la


urm, reprezentanii parlamentelor naionale, constituii n Adunarea Parlamentar
a Consiliului Europei, vor decide persoanele ce vor ocupa funcia de judector la
Curtea european.
618.
Proceduri interne. Recomandri ale Curii. Din punctul nostru
vedere se impune o analiz distinct a Avizului exprimat de Curtea European a
Drepturilor Omului asupra coninutului Recomandrii 1429 (1999) a Adunrii
Parlamentare, privitor la procedura naional de desemnare a candidailor pentru
funcia de judector n cadrul acesteia, adoptat la 6 martie 2000.
Am artat mai sus c Avizul a fost elaborat n perspectiva primei rennoiri a
membrilor Curii, conform dispoziiilor cuprinse n art. 23 parag. 1 partea a doua
din Convenie, la expirarea a 3 ani de la data intrrii lor n funcie. De aceea, n
primul rnd, n Avizul su, Curtea a subliniat importana crucial a procedurii
de rennoire periodic a membrilor si, pentru asigurarea bunei ei funcionri, i
c, n msura n care Curtea poate ajuta Adunarea Parlamentar i guvernele
statelor contractante n asumarea rolurilor ce le revin n cadrul procesului elec
toral, ea este ntotdeauna disponibil, n cadrul unui dialog compatibil cu funciile
sale judiciare, s explice modul concret n care i desfoar activitatea i ce
impune Curtea judectorilor ce o compun; pe un plan mai general, instana
european ar aprecia consultarea ei la un stadiu suficient de precoce de ctre
Adunarea Parlamentar i de Comitetul Minitrilor, nainte de adoptarea oricrui
text cu inciden direct asupra activitii sale.
n al doilea rnd, Curtea a subliniat c, nc de la adoptarea sa, Convenia
european a drepturilor omului a nvestit Adunarea Parlamentar cu prerogativa
alegerii judectorilor Curii; or, instituirea Curii unice reclam cu att mai mult
existena preocuprii evidente a Adunrii pentru ca, n msura posibilului,
desemnareajudectorilor acesteia s constituie rezultatul unei alegeri autentice,
n deplin cunotin de cauz, dintre candidaii ce prezint toate calificrile
necesare pentru ndeplinirea ndatoririlor complexe i sensibile pe care le implic
funcia n discuie. Din acest punct de vedere, instana european recunoate
importana dat de Adunarea Parlamentar compunerii listei de candidai,
prezentat de guverne, ca punct de plecare al procesului electoral n care aceasta
este implicat n mod direct.
n al treilea rnd, prin acelai Aviz Curtea i-a exprimat propriile preocupri
n materie, asupra crora nelege s atrag atenia Adunrii Parlamentare i
Comitetului Minitrilor, preocupri ce se ndreapt n dou direcii, i anume:

Brsan

27

de 17

18

19

20

Art. 22

21-23

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

a) procedura rennoirii judectorilor, n conformitate cu dispoziiile pertinente


cuprinse n Convenie, nu trebuie s fie de natur a conduce la slbirea progresiv
a eficacitii i independenei Curii;
b) se impune o anumit pruden cu privire la definirea experienei cerute
candidailor n domeniul proteciei drepturilor omului.
21
Privitor la prima direcie, instana european a evideniat c, pentru a fi eficace,
att n termeni cantitativi, ct i calitativi, ea trebuie s menin, prin continuitatea
compoziiei sale, experienajudiciar acumulat, astfel c o rennoire prea radical
i prea frecvent a judectorilor constituie un risc de natur a afecta att
eficacitatea sa operaional, datorit numrului mare de cauze aflate pe rolul ei,
ce au a fi examinate de judectori, ct i nsi coerena jurisprudenei sale, n
detrimentul securitii judiciare, principiu major al bunei desfurri a relaiilor
sociale. De aceea, innd cont de durata relativ mic a mandatului judectorilor
- 6 ani, n raport cu 9 ani n sistemul anterior intrrii n vigoare a Protocolului
Nr. 11, respectiv 3 ani pentru jumtate din membrii ei, n temeiul dispoziiilor
art. 23 parag. 1partea a doua din Convenie -, apare ca dificil nlturarea acestui
dublu risc, fr a se lua n considerare existena unei proporii rezonabile de
judectori n funcie, care s fie renvestii; acesta constituie un element ce are
a fi luat n considerare n selecia naional a candidailor pentru funcia de
judector n cadrul Curii.
22
In acelai timp, jurisdicia european a reinut rezervele, formulate de unii
comentatori ai dispoziiilor Protocolului Nr. 11, cu privire la durata scurt a
mandatului de judector, ce ar putea influena negativ independena lor1, astfel
c ea a considerat c procedurile naionale de desemnare a candidailor trebuie
s prevad garanii care s asigure independena judectorilor, mai ales a celor
susceptibili a ndeplini mai multe mandate.
23
Pn n prezent au avut loc dou rennoiri substaniale ale componenei
Curii, legate de expirarea mandatului excepional, de trei ani, pentru jumtate
dintre membrii ei, n anul 2001, i a celui normal, de 6 ani, pentru cealalt
jumtate, n anul 2004, la care pot fi adugate alegerile generate de mplinirea
vrstei, demisia unor membri sau de semnarea i ratificarea Conveniei de noi
state.

1 n Aviz, Curtea face referire la dou articole scrise de judectori ai fostei Curi,
respectiv: R. Bernhardt, op. cit., p. 145-153; N. Valticos, Quels juges pour la
prochaine Cour europeenne des droits de rhomme?; n Liber Amicorum, Marc
Andre Eissen, Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 415-433.

28

Brsan

24-25

Alegerea judectorilor

Art. 22

n cadrul alegerilor generate de expirarea mandatului, aceste puncte de vedere 24


exprimate n Avizul Curii i-au dovedit, n general, importana, cu dou regretabile
excepii: la alegerile din anul 2001, cnd doi dintre judectorii n funcie nu au mai
figurat pe listele naionale prezentate de guvernele statelor respective1, i alta, la
fel de regretabil, la alegerile din anul 2004, cnd o alt judectoare nu s-a mai
aflat pe list, n ambele situaii fiind vorba, din pcate, de considerente politice2;
totui, n marea lor majoritate, judectorii n funcie au fost renvestii cu un nou
mandat, de aceast dat, pentru toi, de 6 ani. Subliniem ns c, odat cu intrarea
n vigoare a Protocolului Nr. 14 la Convenie, prin care se instituie, pentru
judectorii Curii, un mandat unic, de 9 ani, aadar fr posibilitatea rennoirii lui,
problema continuitii activitii n cadrul instanei europene nu se va mai pune
n aceiai termeni; eficacitatea operaional, coerena jurisprudenei i asigurarea
independenei judiciare nu mai pot fi asigurate dect prin calitatea moral i
profesional a persoanelor ce se afl pe listele naionale de candidai, caliti la
care guvernele naionale au a veghea n mod deosebit, sub controlul organelor
Consiliului Europei, potrivit competenelor n materie.
Cea de a doua direcie a preocuprilor exprimate de Curte prin Avizul su 25
privete pertinena exigenei formulate la pct. 6 din Recomandarea 1429 (1999)
a Adunrii Parlamentare, potrivit creia candidaii de pe lista naional trebuie s
aib o experien de practician sau de militant n domeniul drepturilor omului.
Referitor la aceast exigen, instana european a artat c ea ar putea fi neleas
ca fiind de natur s sugereze c experiena candidailor naionali, de practicieni
sau militani n domeniul droturilor omului, nu ar fi numai o form pertinent de
experien, printre altele, n domeniu, ce are a fi luat n considerare, ci o condiie
esenial care ar trebui s fie ndeplinit de ansamblul candidailor. Or, Curtea a
considerat regretabil, ba chiar prejudiciabil pentru compoziia echilibrat de care
ea are nevoie, ca un asemenea punct de vedere s fie adoptat n vederea selec
ionrii candidailor pentru funcia de judector. Dimpotriv, Curtea a preconizat
adoptarea unei concepii diferite, mult mai largi, privitoare la condiia experienei
pertinente; aceasta deoarece Convenia nu numai c asigur protecia persoanelor
aflate sub jurisdicia statelor contractante mpotriva abuzurilor flagrante ale
puterilor publice, dar ea reglementeaz i controlul judiciar internaional al
bunei-credine de care trebuie s dea dovad autoritile naionale n exercitarea
puterilor lor democratice. n centrul acestui control se gsete, aa cum a subliniat

1 Este vorba despre Austria i Moldova.


2 Este vorba despre Slovacia.

Brsan

29

Art. 22

26-27

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

n nenumrate rnduri instana european n jurispruden sa, aprecierea problemei


de a se ti dac este respectat, de ctre autoritile naionale, justul echilibru
ntre exigenele proteciei drepturilor fundamentale ale individului i imperativele
ce in de interesele generale ale comunitii. Or, din acest punct de vedere, Curtea
a evideniat c rolul unui militant este n mod necesar partizan: el se confund
cu cauza pe care o apr. Dimpotriv, judectorul Curii de la Strasbourg trebuie
s se plaseze deasupra prilor (s. n. C.B.), s fie imparial, s cntreasc ntre
interesele n conflict, n special ntre cele ale individului i cele ale comunitii n
ansamblul ei, i s adopte o decizie pe baza evalurii tuturor circumstanelor unei
cauze. Aa fiind, o experien judiciar sau orice alt experien n cutarea
Justului echilibru ntr-un context naional ar constitui un atu inestimabil pentru
orice candidat la funcia de judector european la Strasbourg, cu att mai mult
cu ct persoanele nvestite n aceast funcie sunt adesea chemate s controleze
legile adoptate de parlamentele naionale i deciziile adoptate de jurisdiciile
naionale supreme i constituionale, organe care, ele nsele, au a aplica
jurispruden Curii europene. De aceea, Curtea consider c persoanele ce
candideaz la funcia de judector european ar trebui s demonstreze, cu ntietate,
ataamentul lor sincer la valorile democratice pe care le proclam Convenia,
ataament nsoit, ntr-o situaie ideal, de profunda cunoatere a ordinii juridice
interne a rii din care provin i de o bun stpnire a limbilor oficiale ale Curii.
26
Instana european a inut s reaminteasc, n finalul Avizului su, faptul c,
n principiu, ntotdeauna componena ei a cuprins: o treime format din judectori
de profesie, o treime din ali practicieni i o treime format din universitari, un
amestec de experien care a fcut proba validitii sale n activitatea Curii.
27
Am insistat asupra coninutului acestei direcii a preocuprilor exprimate de
Curte n Avizul su privitor la indicaia cuprins n Recomandarea menionat a
Adunrii Parlamentare n sensul ca persoanele ce au a fi cuprinse n lista naional
de candidai pentru funcia de judector la instana de la Strasbourg s aib o
experien de practician sau de militant n domeniul proteciei drepturilor omului,
deoarece considerm c acest document va continua s fie aplicabil i dup
intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14, iar rezervele exprimate de Curte n legtur,
cu aceast condiie recomandat n privina candidaturilor naionale i pstreaz
pe deplin actualitatea. Coordonatele acestor preocupri au a fi luate n considerare
cu prilejul desfurrii oricrui proces electoral pentru magistratura de la
Strasbourg.

30

Brsan

Alegerea judectorilor

28-33

Art. 22

619.
Sinteza condiiilor recomandate candidaturilor naionale de actele 28
organelor Consiliului Europei i de Curte1. ncercnd acum s sintetizm
condiiile cuprinse n documentele Adunrii Parlamentare i ale Comitetului de
Minitri, precum i n Avizul Curii cu privire la candidaturile naionale pentru
funcia de judector la Curtea european, putem reine urmtoarele:
a) procedura intern de selecie a candidailor trebuie s fie transparent i 29
echitabil, indiferent dac ea ar avea ca punct de plecare un apel public n
presa de specialitate, aa cum reclam Adunarea Parlamentar, sau dac au a fi
folosite i alte mijloace n vederea realizrii aceluiai scop, astfel cum reine
Comitetul Minitrilor;
b) este nendoielnic faptul c toi candidaii de pe list trebuie s aib o 30
anumit experien n domeniul proteciei drepturilor omului, cu nuanarea
fcut de Curte n sensul c aceasta s se concretizeze, n primul rnd, n
ataamentul profund fa de valorile democratice aprate de Convenie, nsoit
de profunda cunoatere a sistemului naional de drept din care provin i de
stpnirea a cel puin uneia din limbile de lucru ale Curii;
c) caracterul echilibrat al listei de candidaturi, prin raportare att la reprezen- 31
tarea femeilor n cadrul acesteia, ct i la nsi competena i valoarea candidailor,
spre a permite luarea n considerare a celor trei candidaturi n condiii de egalitate2;
d) consultarea, n forme adecvate, a parlamentelor naionale, ca premis a 32
respectrii criteriilor de transparen i de echitate a procesului de selecie a
candidailor naionali.
Pentru perioada de pn la intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14, prin care 33
este instituit mandatul unic, de 9 ani, are a fi luat n considerare i sugestia
exprimat prin Avizul Curii, n sensul prezenei, n msura posibilului, a
judectorului n funcie pe lista naional a propunerilor de candidai. n legtur
cu aceast recomandare, s-a observat, ns, c aplicarea ei n practic nu trebuie
s conduc la alegerea automat a acestui judector pentru un nou mandat,
deoarece, procedndu-se astfel, s-ar nltura orice competiie a valorilor, cu
consecina plafonrii judectorilor n funcie i a frnrii evoluiei jurisprudenei
instanei europene, prin mpiedicarea prezenei n cadrul ei a unor judectori noi,
cu concepii novatoare3. Nu ncape ndoial c modificarea duratei mandatului
1Cu privire la aceast sintez, a se vedea C.-L. Popescu, loc. cit., p. 129 i urm.
2 Din acest punct de vedere, s-a reinut, n mod judicios, c prezentarea pe list numai
a unui candidat de valoare ar constitui o adevrat desemnare de ctre stat a
judectorului ales, ceea ce ar constitui o adevrat fraud la lege; a se vedea
C.-L. Popescu, loc. cit., p. 132.
3 Idem, p. 133.

Brsan

31

Art. 22

34-36

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

judectorilor prin Protocolul Nr. 14 a avut n vedere, printre alte raiuni, i evitarea
unei asemenea consecine a mandatului multiplu rennoit.
620. Aplicarea practic a acestor recomandri. Analiznd procesele electorale
desfurate pn n prezent, indiferent de raiunile care le-au generat - expirarea
mandatelor de 3 ani n anul 2001, a celor de 6 ani n anul 2004, demisii sau
mplinirea vrstei, semnarea i ratificarea Conveniei de noi state devenite membre
ale Consiliului Europei - constatarea ce se impune cu privire la respectarea de
ctre statele contractante a recomandrilor cuprinse n actele organelor Consiliului
Europei este, n general, aceeai: reticena lor, exprimat n forme i coninut
diferit, n a le da curs.
35
Astfel, pentru alegerile de judectori desfurate n anul 2001: numai jumtate
din statele n cauz au prezentat candidaturi de sex feminin; prezentarea acestora
nu s-a fcut, de toate statele, n ordine alfabetic; n privina calificrii, din totalul
de 57 de candidaturi s-a observat c numai 20 de candidai ndeplineau, mai mult
sau mai puin, condiiile de calificare impuse de art. 21 parag. 1 din Convenie'.
De asemenea, marea majoritate a statelor nu au precizat modul n care s-a fcut
selecia candidailor, artnd, n general, c acetia au fost selecionai sau
desemnai de guvernele naionale, cu excepia Sloveniei, a crei Lege
constituional prevede obligativitatea alegerii candidailor de Adunarea
Naional, i a Moldovei, care a instituit o comisie naional de selecie a
candidaturilor, desemnat de guvern; lista de candidai propus de aceast
comisie este apoi aprobat de guvern2.
36
Avnd n vedere aceste deficiene ale etapei naionale a procesului electoral,
prin Rezoluia 1649 (2004), adoptat la 30 ianuarie 2004 n vederea desfurrii
alegerilor de judectori din anul 2004 pentru jumtate din membrii Curii (art. 23
parag. 1 partea a doua din Convenie), Adunarea Parlamentar a Consiliului
Europei a rugat insistent statele contractante s fac publice procedurile
naionale de selecie a candidailor la funcia de judector n cadrul Curii (pct. 17
final); ea a apreciat, n special, c este n interesul imparialitii i eficacitii
Curii ca toate prile implicate n procesul electoral - Comitetul Minitrilor i
statele contractante - s ia msurile necesare n vederea ameliorrii situaiei de
reprezentare dezechilibrat a femeilor n cadrul instanei europene (pct. 18) i c,
n orice caz, pe lng calitile morale i experiena impuse, n mod ndreptit,
candidailor, de art. 21 parag. 1 din Convenie, Adunarea Parlamentar recomand
34

1A se vedea J.-F. Flauss, Le renouvellement triennal de la Cour europeenne des droits


de lhomme, R.T.D.H., nr. 47, 2001, p. 703.
2 Idem, p. 700.

32

Brsan

37-38

Alegerea judectorilor

Art. 22

Comitetului Minitrilor s invite guvernele statelor membre s respecte ase alte


criterii n stabilirea listei naionale de candidai pentru funcia de judector la
Curte, i anume:
- apelul la candidatur s se fac prin presa de specialitate;
- candidaii s aib experien n domeniul proteciei drepturilor omului;
- pe list s fie prezeni candidai de ambele sexe;
- candidaii s cunoasc cel puin una din limbile oficiale ale Consiliului
Europei;
- numele candidailor s fie prezentate pe list n ordine alfabetic;
- n msura posibilului, nici un candidat propus s nu fie nlocuit de un
judector ad hoc, n caz de alegere a sa (pct. 19)'.
Este de reinut c, la alegerile trienale de judectori din anul 2004, Adunarea 37
Parlamentar a fost mai exigent n controlul pe care l-a exercitat privitor la
ndeplinirea condiiilor impuse de Convenie i de actele sale privitoare la
ntocmirea listelor naionale de candidai de ctre statele contractante. Astfel, ea
a respins o list naional pentru evidenta diferen valoric ntre candidai,
deoarece numai unul din ei ndeplinea aceste condiii2, iar dou liste naionale au
fost respinse pentru nendeplinirea condiiei mixtitii3, dnd astfel expresie
cuprinsului Rezoluiei sale 1649 (2004) din 30 ianuarie 2004, prin care Adunarea
Parlamentar a decis s nu mai ia n considerare listele de candidai care:
- conduc la concluzia restrngerii domeniilor de competen din care sunt
selecionai candidaii;
- nu comport cel puin un candidat de fiecare sex;
- cuprind candidai care: a) fie c nu stpnesc n mod suficient cel puin una
din limbile oficiale ale Consiliului Europei; b) fie c nu prezint toi exigenele
prevzute de art. 21 parag. 1 din Convenie.
Ct privete modul de ntocmire a listelor naionale, s-a observat4, pe drept 38
cuvnt, c atitudinea statelor nu a evoluat fundamental n materie, astfel c, n
anul 2004, n cvasitotalitatea situaiilor, listele naionale de candidaturi prezentate
1Precizm c aceast ultim condiie are n vedere prezentarea de ctre unele state a
agentului guvernamental pe lista naional de candidaturi; or, este evident c persoana
respectiv a semnat acte de procedur n numele statului, n multe din cauzele
mpotriva acelui stat, aflate n curs de examinare pe rolul Curii, astfel c procedura,
n asemenea cauze, nu poate continua dect prin desemnarea unui judector ad-hoc.
1 Este vorba despre lista prezentat de Portugalia.
3 Este vorba despre listele prezentate de Malta i Slovenia.
4 A se vedea J.-F. Flauss, Breves observations sur le second renouvellement triennal
de la Cour europeenne des droits de lhomme, R.T.D.H., nr. 61, 2005, p. 19.

Brsan

33

Art. 22

41

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

au fost aprobate sau decise de guverne1ori de eful statului2, sau comunicate


de state, ceea ce nseamn c, practic, decizia a aparinut tot autoritilor execu
tive ale statelor n cauz3.
La alegerile din 2004, numai dou state - Anglia i Slovacia - au prezentat,
odat cu listele, i detaliile procedurii naionale de selecie a candidaturilor4.
1 Polonia, Germania, Croaia, Grecia, Malta, Liechtenstein, Irlanda, Islanda
Azerbaidjan, Estonia, Norvegia.
2 Rusia, Lituania, Bosnia-Heregovina.
3 Portugalia, Suedia, Belgia, Republica Ceh, Frana, Armenia, Olanda.
4 Astfel, Anglia a fcut cunoscut c lista celor trei candidaturi a fost ntocmit pe baza
recomandrilor fcute de un consiliu de selecie independent, care a organizat audierea
candidailor nscrii n urma unui anun public de candidatur, iar Slovacia a artat
c, potrivit dispoziiilor sale constituionale, Consiliul Magistraturii Republicii
Slovace este competent s prezinte guvernului lista candidailor naionali pentru
instanele internaionale; a se vedea J.-F Flauss, Breves observations sur le second
renouvellement triennal de la Cour europeenne des droits de lhomme, R.T.D.H.,
nr. 61, 2005, p. 19-21.
In privina stabilirii listei naionale romne de candidai, menionm c, dup rennoirea
trienal parial a Curii din anul 2001 care a cuprins i pe judectorul romn, a fost
adoptat O.G. nr. 94/1999 privind participarea Romniei la procedurile n faa Curii
Europene a Drepturilor Omului i a Comitetului Minitrilor ale Consiliului Europei
i exercitarea dreptului de regres al statului n urma hotrrilor i conveniilor de
rezolvare pe cale amiabil (M. Of. nr. 424 din 3 august 1999), aprobat, cu modificri,
prin Legea nr. 87/2001 (M. Of. nr. 145 din 23 martie 2001) i modificatulterior prin
O.U.G. nr. 64/2003 (M. Of. nr. 464 din 29 iunie 2003), aprobat la rndul ei prin
Legea nr. 194/2004 (M. Of. nr. 486 din 31 mai 2004), ordonan care reglementeaz
procedura naional de desemnare a candidailor pentru funcia de judector n cadrul
Curii Europene a Drepturilor Omului. n redactarea sa iniial, art. 5 al Ordonanei
prevedea c desemnarea candidailor n numele Romniei, pentru funcia de judector
la Curte, se face de Guvern, la propunerea ministrului justiiei, cu avizul consultativ
al Comisiei juridice de disciplin i imuniti a Camerei Deputailor i a Comisiei
juridice de numiri, disciplin, imuniti i validri a Senatului.
Ca urmare a modificrii acestui text prin legea de aprobare a ordonanei, desemnarea
candidailor se face de Guvern, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii,
n urma audierii persoanelor propuse de membrii acestuia din rndul juritilor cu
mare prestan moral i civic, cu reputaie profesional recunoscut, cu avizul
Comisiei juridice de disciplin i imuniti, al Comisiei pentru drepturile omului,
culte i probleme ale minoritilor naionale ale Camerei Deputailor i al Comisiei
juridice, de numiri, disciplin, imuniti i validri, al Comisiei pentru drepturile omului
i minoriti a Senatului; comisiile reunite audiaz candidaii propui, n edin comun;
pentru analiza detaliat a prevederilor ordonanei i a modificrilor ce i s-au adus prin
legea de aprobare a ei, a se vedea C.-L. Popescu, loc. cit., p. 134-138.

34

Brsan

42-43

Alegerea judectorilor

Art. 22

0 ultim precizare privitoare la ntocmirea listei naionale a candidailor: prin


Rezoluia 1649 (2004) din 30 ianuarie 2004, mai sus amintit, Adunarea Parlamentar
a Consiliului Europei a invitat Comitetul Minitrilor ca, la urmtoarea revizuire a
Conveniei, art. 22 parag. 1 s fie modificat n sensul adugrii meniunii exprese
ca aceast list s conin cel puin cte un candidat de ambele sexe (pct. 21).
Aceast soluie nu a fost ns reinut de redactorii Protocolului Nr. 14 la
Convenie. ntr-adevr, dup cum se arat n Raportul explicativ al acestui proto
col, s-a decis ca, n textul n discuie, s nu se dea curs acestei propuneri, prin
care prezena candidailor de ambele sexe pe lista naional ar fi devenit imperativ,
deoarece s-a considerat c, dac s-ar fi procedat astfel, s-ar fi putut aduce atingere
prioritii ce trebuie acordat competenei candidailor poteniali (s. n. C.B.)
Totui, prile contractante ar trebui s fac tot posibilul pentru ca listele lor s
conin candidai de ambele sexe1. n orice caz, insistena cu care Adunarea
Parlamentar a cutat s-i impun punctul de vedere privitor la prezena mai
multor femei ca judector la Curtea european a dat roade; n prezent, 1/4 din
numrul judectorilor sunt de sex feminin.
621. Procedura internaional. Legitimarea democratic a Curii. A doua
etap a alegerii judectorilor instanei europene este cea internaional i
presupune activiti desfurate mai nti de Comitetul Minitrilor i apoi de
Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei. Este foarte adevrat c, n actuala
sa redactare, art. 22 parag. 1 dispune c judectorii Curii sunt alei de Adunarea
Parlamentar, n numele fiecrui stat contractant la Convenie, cu majoritatea
voturilor exprimate, de pe listele naionale de candidai, despre a cror ntocmire
am vorbit mai sus. Totui, acte interne ale organelor Consiliului Europei atribuie
un anumit rol distinct Comitetului Minitrilor n cadrul acestui proces electoral,
n afar de art. 22 din Convenie, actele internaionale pertinente n materia
discutat sunt:
- Recomandarea 1295 (1996) a Adunrii Parlamentare privitoare la procedura
examinrii candidailor pentru alegerea judectorilor Curii Europene a Drepturilor
Omului, din 22 aprilie 1996;
- Directiva nr. 519 (1996) a Adunrii Parlamentare privitoare la aceeai
procedur, adoptat la 22 aprilie 1996;
- Rezoluia 1082 (1996) a Adunrii Parlamentare referitoare la procedura n
discuie, adoptat la 22 aprilie 19962;
1 A se vedea pct. 49 al Raportului explicativ.
2 Observm c toate cele trei documente au fost adoptate de Adunarea Parlamentar
n aceeai zi - 22 aprilie 1996 - , n a 9-a sa edin.

Brsan

35

Art. 22

44-46

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

- Decizia Comitetului Minitrilor privitoare la procedura informat de


examinare a candidaturilor pentru funcia de judector la Curtea european,
adoptat la cea de a 593-a reuniune a Delegailor Minitrilor, din 28 mai 1997;
- Rspunsul Comitetului M initrilor la Recomandarea Adunrii
Parlamentare 1295 (1996) privitoare la procedura de examinare a acelorai
candidaturi, adoptat la cea de a 614-a reuniune a Delegailor Minitrilor, la 14
ianuarie 1998;
- Rezoluia 1200 (1999) a Adunrii Parlamentare privitoare la alegerea
judectorilor Curii Europene a Drepturilor Omului, din 24 septembrie 1999.
44
Din examinarea acestor acte ale organelor Consiliului Europei rezult c etapa
alegerii propriu-zise a judectorilor Curii presupune, mai nti, o aa-numit
procedur informal, care, astfel cum se arat n Decizia Comitetului Minitrilor
din 28 mai 1997, implic numai acest organism.
45
ntr-adevr, potrivit Directivei, statele contractante sunt invitate s prezinte,
informai, Delegailor Minitrilor exemplare din curriculum vitae al candidailor
poteniali - practic lista de candidai - pentru funcia de judector n cadrul Curii,
iar un grup adhoc de delegai, stabilit n plenul Delegailor Minitrilor n acest
scop, va proceda ntr-o edin, ce se va desfura cu uile nchise, la un
schimb informai de puncte de vedere cu privire la candidaturi, nainte de supunerea
lor formal Comitetului Minitrilor, n vederea transmiterii listelor Adunrii
Parlamentare. Rezultatele acestei operaiuni nu leag n nici un fel guvernele statelor
contractante, care pstreaz dreptul de a prezenta candidaturile stabilite de ele,
dup cum acelai schimb de puncte de vedere nu are nici o influen asupra
prerogativei ce revine Adunrii Parlamentare de a alege judectorii Curii1.
46
Precizm c, prin Rezoluia 1082 (1996) din 22 aprilie 1996, Adunarea
Parlamentar a instituit un model de curriculum vitae ce are a fi ntocmit de
fiecare candidat, model mbuntit prin Rezoluia 1200 (1999) din 24 septembrie
1 Nu mai puin, din practic rezult c, n mod diplomatic, ca urmare a acestei
examinri informale a listei, unui anumit stat i se poate atrage atenia asupra
nendeplinirii unor condiii impuse de Convenie i de actele organelor Consiliului
Europei cu privire la o anumit candidatur.
2 In esen, acest model cuprinde urmtoarele rubrici: I) datele de stare civil;
A) studii, diplome i calificri; ID) activiti profesionale pertinente; IV) activiti i
experien n domeniul proteciei drepturilor omului; V) activiti publice; VI) alte
activiti; VEI) lucrri publicate - numr total i citarea a opt titluri mai importante;
IX) precizarea cunotinelor lingvistice; X) alte elemente pertinente; XI) precizarea
c, n caz de alegere, persoana n cauz se va instala, pe durata mandatului de
judector, la Strasbourg.

36

Brsan

47-49

Alegerea judectorilor

Art. 22

1999, pe baza experienei dobndite n cadrul primelor alegeri de judector la


Curte desfurate n anul 19982.
Odat parcurs procedura informat, listele de candidai prezentate de 47
guverne sunt supuse aprobrii Comitetului Minitrilor, care le transmite apoi
Biroului Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei1.
Prin Rezoluia 1082 (1996) s-a stabilit obligativitatea audierii tuturor 48
candidailor, dup un grafic stabilit i anunat celor interesai de ctre Subcomisia
drepturilor omului sau de o subcomisie ad hoc a Comisiei problemelor juridice i
drepturilor omului a Adunrii Parlamentare, audiere care, de regul, se desfoar
n Birourile Consiliului Europei de la Paris. Pe baza acestor audieri, n cadrul
crora, n esen, se verific n ce msur candidaii de pe listele naionale
ndeplinesc condiiile pentru exercitarea funciei de judector la Curtea European
a Drepturilor Omului, Subcomisia ntocmete un raport ce este prezentat, prin
preedintele ei, plenului Adunrii Parlamentare, raport ce conine, pe lng o
scurt prezentare a candidailor i a competenelor lor, i recomandarea alegerii
unei persoane de pe lista naional pentru funcia de judector; aceast
recomandare nu este obligatorie pentru membrii Adunrii Parlamentare, care
procedeaz la alegerea judectorilor la data i ora stabilite de Biroul Adunrii.
Judectorii sunt alei cu majoritatea absolut a voturilor exprimate de
parlamentarii prezeni2. In ipoteza n care nici un candidat nu ntrunete
majoritatea absolut, se organizeaz un al doilea tur de scrutin.
Este limpede c puterea de decizie, atribuit de Convenie Adunrii 49
Parlamentare a Consiliului Europei n privina alegerii judectorilor Curii, a avut
menirea s asigure legitimitatea democratic a componenei sale3. S-a observat4,
ns, c realizarea acestui scop nu ar trebui s fie afectat de absenteismul de
care dau dovad deputaii la edinele Adunrii, consacrate acestor alegeri. Astfel,
dac la primele alegeri pentru noua Curte au lipsit numai 15% din parlamentari, la
scrutinele din anul 2001 i 2004 participarea la vot a fost ntre 40 i 50%, iar,

1 Practica de pn n prezent arat c nici o list naional nu a fost cenzurat de


Comitetul Minitrilor, acesta transmind Adunrii Parlamentare listele naintate de
statele contractante, meninute dup examinarea lor informal de ctre un comitet
ad hoc al Delegailor Minitrilor, conform Deciziei acestui organism din 28 mai
1997.
2 A se vedea J.-F. Flauss, Breves observations sur le second renouvellement triennal
de la Cour europeenne des droits de lhomme, R.T.D.H., nr. 61, 2005, p. 24.
3 Ibidem.
4 Idem, p. 24-25.

Brsan

37

Art. 22

50-52

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

pentru unele alegeri pariale, acest procentaj a fost i mai mic1. n acelai timp, au
fost evideniate mai multe deficiene i necorelri ale modului n care se deruleaz
procedurile informale i ntrunirea concluziilor Subcomisiei Adunrii de audiere a
candidailor2. De aceea s-a remarcat, dup prerea noastr nu fr ndreptire, c,
pentru a face fa insuficienelor procedurii actuale de alegere a judectorilor, ca
modalitate de legitimare democratic a Curii europene, este de conceput, ca
ultima ratio, relativizarea, dac nu nsi negarea, necesitii unei asemenea
legitimri, artndu-se c, pe de o parte exist o diferen de natur juridic ntre
o Curte internaional i o Curte naional, iar, pe de alt parte, c este la fel de vital
pentru o jurisdicie internaional, aa cum este Curtea european, s aib nu
numai legitimitate democratic, dar i ncrederea guvernelor statelor contractante3.
50

622. Completarea locurilor de judectori devenite vacante i alegerea


judectorilor pentru noile state contractante. Am artat, n mai multe rnduri, c
Protocolul Nr: 11 la Convenie prin care a fost instituit Curtea unic a intrat n
vigoare la 1 noiembrie 1998; pn la acea dat, a funcionat vechea Curte.
51
Potrivit art. 4 al Protocolului Nr. 11, acest act internaional urma s intre n
vigoare n prima zi a lunii ce urma expirrii unei perioade de un an dup data la
care toate prile contractante l vor fi ratificat. Cum Italia a fost ultimul stat care
a ndeplinit acest act procedural internaional necesar intrrii n vigoare a
Protocolului Nr. 11, ratificndu-1 la 1 octombrie 1997 - data depunerii instrumen
telor de ratificare la Secretarul general al Consiliului Europei (art. 3 parag. 2 din
acelai protocol) - acesta a intrat n vigoare la 1 noiembrie 1998, dat de la care
a putut fiina noua Curte.
52
De altfel, n partea a Il-a a art. 4 din Protocolul Nr. 11, se prevede c alegerea
noilor judectori va putea s se fac ncepnd cu data la care toate statele
contractante i vor fi exprimat consimmntul de a fi legate prin prezentul
Protocol, adic l vor fi ratificat, dup cum, de la aceeai dat, conform aceluiai
1 Fa de creterea numrului deputailor abseni de la alegerile discutate, Adunarea
parlamentar are n vedere renunarea la cel de al doilea tur de scrutin i la condiia
majoritii absolute, urmnd a fi declarat ales candidatul care a ntrunit, la primul
tur, cel mai mare numr de voturi.
2A se vedea J.-F. Flauss, Le renouvellement triennal de la Cour europeenne des droits
de lhomme, R.T.D.H., nr. 47, 2001, p. 709 i urm.; J.-F. Flauss, Breves observations sur le second renouvellement triennal de la Cour europeenne des droits de
lhomme, R.T.D.H., nr. 61, 2005, p. 12 i urm.
3 J.-F. Flauss, Breves observations sur le second renouvellement triennal de la Cour
europeenne des droits de rhomme, R.T.D.H., nr. 61, 2001, p. 28.

38

Brsan

53-55

Alegerea judectorilor

A r t 22

text, urmau a fi luate toate msurile necesare intrrii n funcie anoii Curi: msuri
bugetare, administrative etc.
Aadar, nu numai c data intrrii n vigoare a Protocolului Nr. 11a fost 53
cunoscut cu un an nainte de a se produce, dar fixarea ei n acest mod a avut n
vedere tocmai a da posibilitatea alegerii judectorilor Curii n aceast perioad1.
Procedura descris n linii generale mai sus se aplic nu numai la expirarea 54
mandatului judectorilor alei, ci, potrivit art. 22 parag. 2, i n cazul completrii
Curii, n urma aderrii de noi state, proces care a continuat i dup 1 noiembrie
1998, cu state precum: Rusia, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia-Heregovina, SerbiaMuntenegru, sau n ipoteza devenirii vacante a unor locuri, ca urmare a demisiei
judectorilor n funcie ori din alte cauze.
Precizm, ns, c, prin art. 1 al Protocolului Nr. 14, cel de al doilea paragraf al 55
art. 22 a fost suprimat, deoarece el va deveni fr obiect prin modificrile
aduse, aa cum vom arta mai jos, de Protocolul Nr. 14 actualului art. 23 din
Convenie. ntr-adevr, fiecare judector ales, indiferent de mprejurarea ce va
determina alegerea sa - ajungerea la termen a mandatului judectorului n funcie,
demisia acestuia etc. - va ncepe un nou mandat unic, de 9 ani, chiar i atunci
cnd, din diferite cauze, judectorul n funcie nu rmne pn la expirarea
mandatului su2.

1 Practic, alegerea judectorilor noii Curi s-a fcut n cursul sesiunii din aprilie 1998
a Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei; imediat dup alegeri, sub preedinia
decanului de vrst, judectorii au lucrat n mai multe sesiuni Ia elaborarea Proiectului
Regulamentului Curii, care a fost apoi aprobat la prima plenar administrativ a
judectorilor instanei europene, la 4 noiembrie 1998, i a intrat n vigoare n aceeai
zi.
2 Menionm c, pentru aceast ultim situaie, n sistemul actual, potrivit art. 23
parag. 6, judectorul ales n locul unui judector al crui mandat nu a expirat va duce
la sfrit mandatul predecesorului su, soluie la care, prin Protocolul Nr. 14, s-a
renunat; a se vedea infra, nr. 627.
4.

Brsan

39

Art. 23 1
Durata
mandatului

1. Judectorii sunt alei pentru o durat de 6 ani. Ei pot fi


realei. Totui, mandatele unei jumti din numrul
judectorilor desemnai Ia prima alegere se vor ncheia la
mplinirea a 3 ani.
2. Judectorii al cror mandat se va ncheia la mplinirea
perioadei iniiale de 3 ani sunt desemnai prin tragere la
sori, efectuat de ctre Secretarul general al Consiliului
Europei, imediat dup alegerea lor.
3. Pentru a asigura, n msura posibilului, rennoirea
mandatelor unei jumti din numrul judectorilor Ia flecare
3 ani, Adunarea Parlamentar poate, nainte de a proceda la
orice alegere ulterioar, s decid ca unul sau mai multe
mandate ale judectorilor ce urmeaz s fie alei s aib o
alt durat dect cea de 6 ani, fr ca totui ea s poat depi
9 ani sau s fie mai mic de 3 ani.
4. n cazul n care trebuie atribuite mai multe mandate i
Adunarea Parlamentar aplic paragraful precedent,
repartizarea mandatelor se face prin tragere la sori,
efectuat de ctre Secretarul general al Consiliului Europei,
imediat dup alegere.
5. Judectorul ales n locul unui judector al crui mandat
nu a expirat va duce la sfrit mandatul predecesorului su.
6. Mandatul judectorilor se ncheie atunci cnd ei mplinesc
vrsta de 70 de ani.
7. Judectorii rmn n funcie pn la nlocuirea lor. Ei
continu totui s se ocupe de cauzele cu care au fost deja.
sesizai.

1 Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14, art. 23 se va modifica i va avea


urmtorul coninut: ,ylrt.23.Durata mandatului i revocarea. 1. Judectorii sunt
alei pentru o perioad de 9 ani. Ei nu p o tfi realei.
2. Mandatuljudectorilor se ncheie atunci cnd ei mplinesc vrsta de 70 de ani.
3. Judectorii rmn nfuncie pn la nlocuirea lor. Ei continu totui s se ocupe
de cauzele cu care au fost deja sesizai.
4. Unjudector nu poatefi revocat din juncie dect dac ceilalijudectori decid, cu
o majoritate de dou treimi, c el nu mai corespunde condiiilor cerute.

40

Brsan

Duree du
mandat

1. Les juges sont elus pour une duree de six ans. Ils sont
reeligibles. Toutefois, les mandats d une moitie des juges
designes lors de la premiere election prendront fin au bout de
trois ans.
2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la periode
iniiale de trois ans sont designes par tirage au sort effectue
par le Secretaire General du Conseil de 1'Europe, immediatement
apres leur election.
3. Afin dassurer, dans la mesure du possible, le renouvellement
des mandats d une moitie des juges tous les trois ans,
lAssemblee parlementaire peut, avant de proceder toute
election ulterieure, decider quun ou plusieurs mandats des
juges elire auront une duree autre que celle de six ans, sans
quelle puisse toutefois exceder neuf ans ou etre inferieure
trois ans.
4. Dans le cas ou il y a lieu de conferer plusieurs mandats et ou
lAssemblee parlementaire fait application du paragraphe
precedent, la repartition des mandats sopere suivant un tirage
au sort effectue par le Secretaire General du Conseil de lEurope
immediatement apres lelection.
5. Le juge elu en remplacement dun juge dont le mandat nest
pas expire acheve le mandat de son predecesseur.
6. Le mandat des juges sacheve des quils atteignent lge de
70 ans.
7. Les juges restent en fonctions jusqu leur remplacement.
Ils continuent toutefois de connatre des affaires dont ils sont
dej saisis.

Terms of
office

1. The judges shall be elected for a period of six years. They


may be reelected. However, the terms of office of one-half of
the judges elected at the first election shall expire at the end of
three years.
2. The judges whose terms of office are to expire at the end of
the iniial period of three years shall be chosen by lot by the
Secretary General of the Council of Europe immediately after
their election.

Brsan

41

Art. 23

1-2

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului


3. In order to ensure that, as far as possible, the terms of office
of one-half of the judges are renewed every three years, the
Parliamentary Assembly may decide, before proceeding to any
subsequent election, that the term or terms of office of one or
more judges to be elected shall be for a period other than six
years but not more than nine and not less than three years.
4. In cases where more than one term of office is involved and
where the Parliamentary Assembly applies the preceding paragraph, the allocation of the terms of office shall be effected by
a drawing of lots by the Secretary General of the Council of
Europe immediately after the election.
5. A judge elected to replace a judge whose term of office has
not expired shall hold office for the remainder of his predecessors
term.
6. The terms of office of judges shall expire when they reach
the age of 70.
7. The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such cases as they already have
under consideration.

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de lhomme, Litec,
2005, p. 233; P. Lambert, Les juges ad-hoc la Cour europeenne des droits de lhomme,
R.T.D.H., nr. 39, 1999, p. 480-485; Protocole N 14 la Convention de sauvgarde des
Droits de lHomme et des Libertes fondamentales, amendant le systeme de controle de la
Convention, Rapport explicatif, Internet, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/
Html/194.html; N. Valticos, Quels juges pour la nouvelle Cour europeenne des droits-de
rhomme, n Liber Amicorum Marc Andre Eissen, Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 415^33.

623. Durata mandatului judectorilor Curii. n sistemul iniial al Conveniei


n vigoare pn n anul 1998, durata mandatului judectorilor Curii era stabilit la
9 ani, cu posibilitatea rennoirii lui (art. 22 parag. 1, n fosta sa redactare). De
asemenea, este de reinut c vechea reglementare n materie nu coninea nici o
dispoziie privitoare la limita de vrst pn la care avea a fi exercitat acest
mandat.
2
Instituind Curtea unic, Protocolul Nr. 11 a stabilit o alt durat a mandatului
de judector la instana european, reducndu-1 la 6 ani, cu posibilitatea rennoirii
lui. Astfel, n actuala sa redactare, art. 23 parag. 1 din Convenie dispune c
Judectorii sunt alei pe o durat de 6 ani. Ei pot.fi realei.
42

Brsan

3-5

Durata mandatului

Art. 23

Autorii Protocolului Nr. 11 au voit, ns, s asigure rennoirea judectorilor 3


Curii din 3 n 3 ani1. Intr-adevr, dup ce, n prima sa parte, art. 23 parag. 1
prevede c durata mandatului judectorilor este de 6 ani, n a doua sa parte
acelai text dispune c, totui, mandatele unei jumti dintre judectorii desemnai
la prima alegere se vor ncheia la sfritul a 3 ani de la data alegerii; judectorii
care urmau a-i vedea primul mandat astfel redus la 3 ani au fost desemnai prin
tragere la sori, efectuat de Secretarul general al Consiliului Europei (art. 23
parag. 2 din Convenie), operaie ce s-a efectuat n faa Plenului Curii, ntrunit
special n acest scop imediat dup alegeri2.
Articolul 23 parag. 3 prevede c, pentru a asigura, n msura posibilului, 4
rennoirea mandatelor unei jumti din numrul judectorilor la fiecare trei ani,
Adunarea Parlamentar, nainte de a proceda la orice alegere ulterioar - aadar,
indiferent de cauza care ar genera o asemenea alegere: demisia judectorului n
funcie nainte de expirarea mandatului su, dobndirea calitii de parte contractant
de ctre un alt stat etc. -, poate s decid ca unul sau mai multe mandate ale
judectorilor ce urmeaz s fie alei s aib o alt durat dect cea de 6 ani, fr ca,
totui, aceast durat diferit s poat depi 9 ani sau s fie mai mic de 3 ani3.
n cazul n care trebuie atribuite mai multe mandate i Adunarea Parlamentar 5
aplic dispoziiile de mai sus, repartizarea mandatelor se face prin tragere la sori,
efectuat de ctre Secretarul general al Consiliului Europei, imediat dup alegere.
1 Este raiunea pentru care, n literatura de specialitate, se vorbete uneori despre
nnoirea trienal a Curii; a se vedea: J.-F. Flauss, Le renouvellement triennal de la
Cour europeenne des droits de Fhomme, R.T.D.H., nr. 47, 2001, p. 693;
J.-F. Flauss, Breves observations sur le second renouvellement triennal de la Cour
europenne des droits de lhomme, R.T.D.H., nr. 61, 2005, p. 5.
2 n urma acestei trageri la sori, la 31 octombrie 2001 au expirat mandatele
judectorilor pentru urmtoarele ri: Albania, Andora, Bulgaria, Cipru, Danemarca,
Italia, Letonia, Luxemburg, Moldova, Romnia, San-Marino, Slovenia, Spania,
Ungaria; n cursul anului 2001, pentru toate aceste ri, au avut loc noi alegeri; ca
principiu, urmndu-se Avizul Curii - a se vedea supra, nr. 618 - au fost renvestii
toi judectorii n funcie, cu excepia judectorilor alei pentru Italia, pentru
atingerea limitei de vrst, Austria i Moldova; n fapt, judectorii n funcie pentru
aceste ultime dou ri menionate nici nu au mai fost inclui pe lista naional,
datorit schimbrii majoritii parlamentare, ca urmare a noilor alegeri legislative care
au avut loc, ntre timp, n aceste ri.
3 Menionm c, pn n prezent, Adunarea Parlamentar nu a fcut niciodat uz de
aceast prerogativ, ce i este atribuit de art. 23 parag. 3 din Convenie, preferndu-se
nnoirea unor mandate mai scurte de 3, respectiv 6 ani, odat cu rennoirile trienale
din anii 2001 i 2004.

Brsan

43

Art. 23

6-10

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Raportul explicativ al Protocolului Nr. 11 arat c, spre a se aplica dispoziiile


cuprinse n art. 23 parag. 1 i 3 din Convenie, pentru situaia n care numrul
judectorilor Curii este impar,,jumtatea numrului judectorilor prevzut de
aceste dispoziii se determin prin numrul ntreg inferior jumtii numrului
judectorilor instanei europene1.
7
Judectorul ales n locul unui judector al crui mandat nu a expirat, dar care,
din diferite motive, nu mai este n msur s i-l exercite, va duce la sfrit
mandatul predecesorului su, indiferent care ar fi durata din mandat rmas de
exercitat (art. 23 parag. 5).
8
O noutate a actualei reglementri a duratei mandatului judectorilor Curii,
introdus prin dispoziiile Protocolului Nr. 11, este aceea c, potrivit prevederilor
art. 23 parag. 6, n actuala sa redactare, mandatul judectorilor se ncheie la
mplinirea vrstei de 70 de ani.
9
Cu privire la aceast dispoziie a textului n discuie, n Raportul explicativ al
Protocolului Nr. 11 se arat c, din moment ce Curtea funcioneaz pe baze
permanente, s-a considerat apropriat introducerea unei limite de vrst
privitoare la exercitarea funciei de judector, aa cum este cazul n sistemele
juridice ale celor mai multe state2.
10
Cu privire la calculul duratei mandatului, art. 2 din Regulamentul Curii
dispune c durata mandatului unui judector se calculeaz din momentul alegerii
sale; totui, dac un judector este reales la expirarea mandatului su, sau este
ales pentru a nlocui un judector al crui mandat a ajuns sau va ajunge la
termen, durata mandatului su se calculeaz de la aceast expirare3.
1A se vedea Rapport explicatif (Protocole N" 11), pct. 62.
2A se vedea Rapport explicatif (Protocole N011), pct. 63; este de reinut c n literatura
de specialitate s-au exprimat unele rezerve fa de stabilirea acestei vrste limit pentru
exercitarea funciei de judector n cadrul instanei europene, artndu-se, n esen, c
aceast dispoziie imperativ poate fi de natur s priveze Curtea de a avea judectori
experimentai, care au realizat, de regul, o carier juridic cvasicomplet sau chiar
complet n rile lor, circumstan de natur a le asigura o independen obiectiv
mai mare, din moment ce nu mai au nevoie s-i continue cariera naional, dup
expirarea mandatului lor, sugerndu-se o vrst maxim a candidaturilor la 55 sau 60
de ani i o vrst maxim a rmnerii n funcie de 75 de ani; a se vedea J.-F Flauss,
Breves observations sur le second renouvellement triennal de la Cour europeenne
des droits de lhomme, R.T.D.H., nr. 61, 2005, p. 29-30.
3Prevederea este judicioas: fie c este vorba despre realegerea judectorului n funcie
la expirarea mandatului su, fie c este ales un nou judector n locul celui n funcie,
n practic alegerea acestora are loc nainte de expirarea m andatului n discuie;
de aceea, este firesc a se calcula du rata noului m andat de la data cnd expir cel
precedent, indiferent dac noul mandat urmeaz a fi exercitat de ctre judectorul n
funcie sau de ctre o alt persoan aleas ca judector de Adunarea Parlamentar
pentru statul n cauz.

44

Brsan

Durata mandatului

11-13

Art. 23

Potrivit art. 23 parag. 7 din Convenie, judectorii rmn n funcie pn la 11


nlocuirea lor; sau, dup cum precizeaz art. 2 parag. 3 din Regulament, Ju d e
ctorul ales rmne n funcie pn la momentul n care succesorul su a prestat
jurmntul sau a fcut declaraia solemn prevzut de art. 3 din Regulament.
Totui, judectorii crora le-a expirat mandatul vor continua s participe la
examinarea cauzelor cu care au fost sesizai (art. 23 parag. 7, partea final). In
principiu, aceasta nseamn c aceti judectori vor continua s participe la
edinele completelor de judecat din care au fcut parte n cazul declarrii unei
cereri ca admisibile, adic ei vor participa la examinarea cauzelor pe fond. De
altfel, art. 24 pct. 4 i art. 26 pct. 3 din Regulamentul Curii dispun c, chiar dup
terminarea mandatului lor, judectorii continu a participa la judecarea cauzelor
la care au luat parte la examinarea fondului.
Dei Convenia nu conine nici o prevedere n acest sens, este nendoielnic 12
faptul c orice judector n funcie poate, din raiuni diverse, cum ar fi primirea
unei alte funcii, motive personale etc., s demisioneze. Demisia unui judector
se adreseaz Preedintelui Curii, care o transmite Secretarului general al
Consiliului Europei (art. 6 din Regulament). Nu se pune n nici un chip problema
aprobrii ei de Preedintele Curii sau de Secretarul general; pur i simplu se ia
act de aceast demisie1. Regulamentul precizeaz c, i ntr-o asemenea ipotez,
judectorul demisionar continu a participa la examinarea cauzelor cu care a
fost sesizat, att n camerele Curii, ct i n Marea Camer a acesteia (art. 6
partea final din Regulament).
624. Judectorul ad-hoc. Potrivit dispoziiilor art. 27 parag. 2 partea a Ii-a din 13
Convenie, astfel cum acestea sunt detaliate n art. 29 din Regulamentul Curii, n
ipoteza n care judectorul ales pentru un stat contractant este mpiedicat, din
diverse motive, s participe la examinarea unei cauze ce are ca obiect o cerere
formulat mpotriva acelui stat, acesta din urm desemneaz o persoan, care va
face parte din completul de judecat, n calitate de judector. Articolul 29
parag. 1 lit. a) din Regulament dispune c, ntr-o asemenea situaie, preedintele
camerei invit statul n cauz s-i comunice, ntr-un termen de 30 de zile, dac
nelege s desemneze, pentru a participa la examinarea cauzei n care este implicat,
sau un alt judector alt Curii, sau un judector ad-hoc, indicnd numele acestuia;
termenul de 30 de zile poate fi prelungit de preedintele camerei.
1 Pn n prezent au demisionat judectorii pentru: Luxemburg, datorit numirii sale
ca ombudsman (avocatul poporului); Polonia i Suedia, din motive personale; Lituania
i Letonia, datorit numirii lor ca judectori la Curtea de Justiie a Comunitilor
Europene de la Luxemburg.

Brsan

45

Art. 23

14-17

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Persoana desemnat ca judector ad-hoc trebuie s aib calificrile impuse


de art. 21 parag. 1 din Convenie pentru exercitarea funciei de judector la Curtea
European a Drepturilor Omului i s nu fie mpiedicat s participe la judecarea
cauzei de vreunul din motivele prevzute de art. 28 din Regulament; de asemenea,
ea trebuie s fie n msur a rspunde exigenelor de disponibilitate i de prezen
impuse de activitatea Curii [art. 29 parag. 1 lit. c) din Regulament].
15
Pentru ca pasivitatea statului n cauz s nu conduc la blocarea posibilitii
examinrii cererii, art. 29 parag. 2 din Regulament prevede c, dac statul respectiv
nu rspunde n termenul de 30 de zile impus de Regulament sau n termenul
prelungit acordat de preedintele camerei, se prezum renunarea sa la acest
drept; aceeai prezumie opereaz i n ipoteza n care statul n cauz desemneaz
de dou ori, cu prilejul examinrii aceleiai cereri, o persoan ce nu rspunde att
condiiilor de moralitate i de calificare n domeniul drepturilor omului, prevzute
de art. 21 parag. 1 din Convenie, ct i celor de disponibilitate i prezen impuse
de Regulamentul Curii.
16
Din raiuni de asigurare a operativitii examinrii cererilor, art. 29 parag. 3 din
Regulament prevede c preedintele camerei poate decide ca un stat contractant
s nu fie invitat s desemneze, dac situaia impune aceasta, un alt judector al
Curii sau un judector ad-hoc, ntr-o cauz dat, dect atunci cnd i se aduce la
cunotin cererea introdus mpotriva sa, adic, potrivit limbajului Curii, atunci
cnd i se comunic acea cerere. ntr-o astfel de situaie, n ateptarea desemnrii
judectorului su, se prezum c statul n cauz a consimit tacit ea primul
judector supleant al formaiunii de judecat s fac parte din complet n locul
judectorului ales, altfel membru de drept al acestei formaiuni. Soluia se aplic
i atunci cnd preedintele camerei dispenseaz pe judectorul ad-hoc s asiste
la edine ale camerei consacrate unor probleme preparatorii sau de procedur,
cum ar fi: acordarea unui nou termen, numirea unui expert etc.
17
In orice caz, trebuie s distingem net ntre situaia n care, datorit imposi
bilitii judectorului naional de a participa la examinarea unei cereri ndreptate
mpotriva unui anumit stat, acesta desemneaz, ca membru al formaiunii de
judecat, un alt judector al Curii, de cea n care, pentru aceeai imposibilitate
n care se gsetejudectorul naional, statul respectiv desemneaz un judector
ad-hoc; aceasta deoarece judectorul ad-hoc nu este un judector ales, nu
devine un judector al Curii, ci este un judector desemnat expres pentru solu
ionarea unui anumit litigiu. Subliniem ns faptul c el va participa la toate
fazele procedurii de judecat n faa Curii, inclusivn situaia aplicrii dispoziiilor
art. 43 din Convenie, ce permit, pentru motive determinate, redeschiderea

14

46

Brsan

Durata mandatului

18-20

Art. 23

procedurii n faa Marii Camere, dup pronunarea unei hotrri de ctre o camer
a Curii.
De asemenea, dei norma cuprins n art. 27 parag. 2 din Convenie pare a 18
impune statului al crui judector naional se afl n imposibilitatea s participe
la examinarea unei cereri ndreptate mpotriva sa s desemneze un alt judector
al Curii sau un judector ad-hoc n acest scop, deci pare a fi imperativ1,
Regulamentul Curii o transform ntr-o norm dispozitiv, din moment ce prezum
renunarea statului respectiv la acest drept prin nedesemnarea acestora n
termenul prevzut de Regulament, eventual prelungit de preedintele camerei. Sa apreciat n mod judicios c, ntr-o asemenea situaie, soluia regulamentar
apare ca necesar i conform spiritului dispoziiei convenionale corespun
ztoare, deoarece nu se poate permite unui stat s blocheze sau s ntrzie
procedura de examinare a cauzei prin nedesemnarea sau desemnarea cu ntrziere
a unei persoane n locul judectorului ales n numele su2.
n orice caz, subliniem c aceste posibile inconveniente ale desfurrii 19
procedurii n situaii de genul celor de mai sus vor fi nlturate, n principiu, de
noile dispoziii n materie ce vor fi introduse n Convenie prin intrarea n vigoare
a Protocolului Nr. 14. ntr-adevr, potrivit noii formulri pe care o va avea art. 26
parag. 4 partea final din Convenie, n cazul n care judectorul ales pentru
statul contractant parte ntr-un litigiu, membru de drept al camerei sau al Marii
Camere ce examineaz acel litigiu, este mpiedicat s participe la procedura de
judecat, preedintele Curii va alege persoana care l va nlocui n calitate de
judector naional, de pe o list prezentat, n prealabil, de ctre acel stat. Prin
Regulamentul Curii urmeaz a fi detaliate condiiile alctuirii i prezentrii acestor
liste naionale de Judectori ad-hoc ai statelor contractante; sau, mai precis,
modul n care o persoan de pe aceast list, astfel aleas, va deveni judector
ad-hoc pentru litigiul respectiv3.
La prima edin consacrat examinrii cauzei, dup desemnarea sa n aceast 20
calitate, judectorul ad-hoc presteaz jurmntul sau face declaraia solemn,
prevzut de Regulamentul Curii pentru orice judector.

1 n literatura de specialitate s-a afirmat, fr nici o rezerv, un asemenea punct de


vedere; a se vedea C.-L. Popescu, Alegereajudectorilor Curii Europene a Drepturilor
Omului, n Dreptul nr. 5/2001, p. 145.
2Ibidem.
3Aceast soluie se regsete n art. 31 al Statului Curii Internaionale de Justiie de la
Haga.

Brsan

47

Art. 23

21-22

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

21

625. Judectorul comunitii de interese. Dac unul sau mai multe state
contractante, reclamante sau prte ntr-o cauz, au un interes comun n acea
cauz, Regulamentul Curii prevede c preedintele camerei poate s le invite s se
neleag pentru a desemna, ca aa-numit Judector al comunitii de interese,
unul dintre judectorii Curii, alei n numele lor, care va face parte de drept din
formaiunea de judecat nvestit cu examinarea dosarului respectiv. n lipsa
unui acord al statelor n acest sens, Judectorul comunitii de interese va fi
tras la sori dintre judectorii propui de statele interesate n aceast calitate
(art. 30 parag. 1).
22
Invitarea la a desemna un asemenea judector poate fi fcut odat cu
comunicarea cererii statelor n cauz; n caz de contestare a existenei unei
comuniti de interese sau cu privire la orice alt problem privitoare la o astfel
de situaie, decizia aparine camerei, dac este cazul, dup ce vor fi fost solicitate
observaii scrise din partea statelor contractante implicate1.
1 Menionm c, pn n prezent, dispoziiile art. 30 au fost aplicate n dou situaii:
astfel, din actele dosarului reiese c n cauza Bancovic et autres c/Belgique et 16 autres
etats contractante, Recueil, 2001-XH, p. 361 i urm., de fapt mpotriva a 17 state
europene, la acea vreme membre NATO - Belgia, Republica Ceh, Danemarca, Frana,
Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Marea Britanie, Norvegia,
Polonia, Spania, Turcia, Ungaria - printr-o scrisoare adresat guvernelor acestor state
preedintele Curii le-a informat de introducerea cererii mpotriva lor, la 20 octombrie
1999, comunicndu-le copii dup aceasta; prin aceeai scrisoare din 10 aprilie 2000,
preedintele a ntiinat statele prte c el consider c, m cauz, ele au o comunitate
de interese, astfel c, pe temeiul art. 30 parag. 1 din Regulamentul Curii, le-a invitat
s-i desemneze pe unul dintre judectorii alei n numele lor ca Judector de comuniti
de interese, avertizndu-le c, n ipoteza n care nu vor face o asemenea desemnare,
ea va fi fcut, ex officio, de preedinte; cum statele respective nu au rspuns, n
termenul indicat n scrisoare, acestei solicitri, n temeiul acelorai dispoziii
regulamentare preedintele a desemnat pe judectorul francez m calitate de Judector
de interese comune, pentru toate statele chemate n judecat.
De asemenea, n cauza Senator Lines GmbH c/Autriche, Belgique,Danemark, Finlande,
France, Allemagne, Grece,Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne,
Suede et Royaume-Uni, Recueil 2004-IV, n fapt, mpotriva celor 15 state membre la acea vreme - ale Uniunii Europene, printr-o scrisoare adresat statelor prte, la
10 iulie 2000, preedintele Curii le-a adus la cunotin introducerea acestei cereri la
30 martie 2000 i faptul c interesul lor comun apare evident h aceast cauz,
astfel c le-a invitat s-i desemneze, n aceast calitate, un singur judector, dintre
judectorii Curii alei n numele lor, sau un judector ad-hoc, n calitate de Judector
de interese comune, pn la 10 octombrie 2000; fa de absena rspunsului statelor
interesate, preedintele a numit, n aceast calitate, pe judectorul englez

48

Brsan

23-27

Durata mandatului

Art. 23

626. Ordinea protocolar a judectorilor Curii. In cadrul oricrei nalte 23


jurisdicii internaionale este prevzut - de regul prin regulamentul ei de
organizare i funcionare - ordinea protocolar n care figureaz membrii care o
compun, ordine ce are a fi respectat nu numai cu prilejul anumitor ceremonii prestri de jurmnt, deschiderea anului judiciar etc. - , dar i n dispunerea
formaiunilor de judecat. Din acest punct de vedere, art. 5 din Regulamentul
Curii Europene a Drepturilor Omului prevede c judectorii primesc rang,
adic sunt ordonai att n documentele Curii, ct i n cadrul unor manifestri
protocolare, dup: preedinte, vicepreedini i preedinii de secie, potrivit
criteriului datei alegerii lor; n orice caz de realegere, chiar dac aceasta s-ar
face la o alt dat dect aceea a expirrii mandatului (mandatelor) anterior
(anterioare), se va ine seama de durata funciilor de judector ales, exercitate
anterior de ctre cel interesat.
Ct privete vicepreedinii Curii - n numr de doi - alei n aceeai zi n 24
aceast funcie, ei vor fi aezai n ordinea dat de durata funciilor lor de judector,
iar, n caz de egalitate, ordinea protocolar le va fi dat de vrst; aceleai reguli
se aplic i preedinilor de secie (n prezent, doi, chiar dac instana european
are, n prezent, patru secii, deoarece cei doi vicepreedini ai Curii sunt, n
acelai timp, i preedini de secie).
Ceilali judectori cu aceeai durat a funciei lor - practic cu un mandat de 25
aceeai perioad - primesc ordinea protocolar dat de vrsta lor, iar judectorii
ad-hoc vor fi ordonai n funcie de acelai criteriu, dar dup judectorii alei.
627. Modificarea duratei mandatului judectorilor Curii prin Protocolul 26
Nr. 14. Unul din textele Conveniei care a suferit modificri substaniale prin
adoptarea Protocolului Nr. 14 - subliniem nc o dat, spre a se evita orice posibil
confuzie, semnat la 13 mai 2004, dar neintrat nc n vigoare1- este, fr ndoial,
art. 23. Lectura noului text al art. 23 din Convenie, astfel cum apare el n redactarea
ce i-a fost dat prin Protocolul Nr. 14, impune mai multe observaii.
n primul rnd, reinem modificarea substanial a duratei mandatului 27
judectorilor Curii, stabilindu-se, aa dup cum am artat, un mandat unic de 9
ani, ceea ce nseamn c el nu mai poate fi rennoit Discuiile privitoare la aceast
durat au fost foarte intense, att n cursul elaborrii Protocolului Nr. 11, ct i cu
prilejul redactrii i adoptrii Protocolului Nr. 14. In final, redactorii acestui din urm
protocol au luat n considerare punctul de vedere exprimat de Adunarea
Parlamentar a Consiliului Europei, la pct. 21 al Recomandrii sale 1649 (2004)
1 Precizm c Romnia a semnat acest protocol la 13 mai 2004 i l-a ratificat prin
Legea nr. 39 din 17 martie 2005, publicat n M. Of. nr. 238 din 22 martie 2005.

Brsan

49

Art. 23

28-30

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

din 30 ianuarie 2004, fapt menionat i n Raportul explicativ al Protocolului


Nr. 14, care subliniaz c aceste modificri urmresc s ntreasc independena
i imparialitatea judectorilor instanei europene1.
28
n al doilea rnd, n strns legtur cu aceast modificare a mandatului
judectorilor, este de menionat renunarea, prin dispoziiile Protocolului Nr. 14,
la nnoirea trienal a mandatelor a jumtate din judectorii Curii, paragrafele 2
i 4 ale actualului art. 23 din Convenie fiind suprimate, precum i paragraful 5
al acestui text. Aa fiind, dup cum am artat mai sus, judectorul ales nainte de
expirarea mandatului, datorit renunrii sau a imposibilitii de a-1 mai exercita
n care s-ar gsi judectorul n funcie, nu va mai continua mandatul acestuia, ci
vancepe propriul su mandat unic de 9 ani. Raportul explicativ motiveaz aceast
soluie prin faptul c, potrivit actualei reglementri, au existat situaii de alegere
a unor judectori pentru mandate de mic durat, n funcie de momentul trziu,
prin raportare la durata mandatului, l-a care s-au ivit mprejurrile de natur s
conduc la ncetarea mandatului judectorului n funcie nainte de expirarea
lui. Or, dac sistemul posibilitii rennoirii mandatului poate remedia incon
venientele unei asemenea mprejurri, acest lucru nu mai este realizabil n condiiile
noului sistem al mandatului unic; n orice caz, n timp, aplicarea noului sistem,
att pe subgrupe de judectori crora le expir acelai mandat, ct i cu urmare a
lurii n considerare a unor situaii individuale, va permite asigurarea rennoirii
normale a judectorilor Curii2.
29
n aceeai ordine de preocupri, art. 21 din dispoziiile finale i tranzitorii ale
Protocolului Nr. 14 dispune c, la data intrrii sale n vigoare, mandatul
judectorilor care se afl n exercitarea primului lor mandat se va prelungi de
drept, pentru a se atinge un total de 9 ani, fa de 6 ani ct este el n prezent;-de
asemenea, potrivit aceluiai text, ceilali judectori ai Curii i vor ncheia mandatul
n curs, care va fi prelungit cu 2 ani. Indiferent de data intrrii n vigoare a
Protocolului Nr. 14, practic, aceast dispoziie tranzitorie va conduce la o
rennoire decalat n timp a judectorilor Curii, ceea ce va fi de natur s nu
produc perturbri majore ale activitii sale.
30
n al treilea rnd, n noua sa redactare, art. 23 parag. 2 menine limita de vrst
de 70 de ani pn la care poate fi exercitat mandatul de judector la Curtea
European a Drepturilor Omului, fr a se face vreo precizare privitoare la vrsta
candidailor pentru aceast funcie. Raportul explicativ precizeaz c interpretarea

1A se vedea Rapport explicatif (Protocole N 14), pct. 50.


2 Idem, pct. 51.

50

Brsan

Durata mandatului

31-32

Art. 23

corelat a dispoziiilor art. 23 parag. 1 i 2, n noua sa redactare, nu trebuie s


conduc la concluzia c, la alegerea de judectori, au a fi excluse candidaturile
persoanelor care, la data alegerii, ar avea vrsta de 61 de ani sau mai mult;
aceasta ar nsemna privarea inutil a Curii de a beneficia de prezena, n cadrul ei,
a unor persoane experimentate, dac ele ar fi alese. n acelai timp, Raportul
recomand statelor contractante, de o manier general, s evite propunerea de
candidai care, datorit vrstei lor, nu ar putea s-i exercite funcia cel puin
jumtate din mandatul de 9 ani, nainte de mplinirea limitei de vrst de 70 de
ani1.
n al patrulea rnd, independent de faptul c att n sistemul actual al duratei 31
mandatului judectorilor, ct i n cel introdus prin Protocolul Nr. 14, judectorii
crora le expir sau le nceteaz mandatul continu a participa la examinarea pe
fond a cauzelor cu care au fost deja sesizai, ntre cele dou sisteme exist o
deosebire notabil: ntr-adevr, n timp ce, potrivit actualei redactri a art. 23
parag. 7, mandatul judectorilor nceteaz automat la mplinirea vrstei de 70 de
ani, art. 23 parag. 3 n noua redactare dispune, n prima sa parte, c judectorii
rmn n funcie pn la nlocuirea lor. Aadar, la mplinirea vrstei de 70 de ani,
mandatul judectorilor nu va mai nceta de drept, ca n actualul sistem, ci ei i vor
continua activitatea pn cnd noul judector ales va deveni operaional,
adic va fi depus jurmntul sau va fi fcut declaraia solemn, prevzut de
Regulament, la intrarea n funcie2.
n orice caz, n Raportul explicativ se reine c, atunci cnd este prevzut 32
ncetarea mandatului unui judector, n special pentru raiuni ce in de mplinirea
vrstei, apare de la sine neles c statul contractant n cauz va trebui s depun
lista de trei candidai, n conformitate cu dispoziiile art. 22 din Convenie, naiinte
de data cnd se va produce aceasta, n scopul de a se evita aplicarea celui de al
treilea paragraf al noului art 233; altfel spus, statul n cauz trebuie s anticipeze
1Idem, pct. 53.
2 Este foarte adevrat c, n actuala redactare, nici art. 23 din Convenie i nici art. 6
din Regulament nu conin dispoziii precise pentru problema n discuie n ipoteza
demisiei judectorului n funcie; art. 6 al Regulamentului prevede numai c
aceast demisie conduce la declararea postului ca vacant. n practic, judectorul
demisionar precizeaz data de la care i va produce efectele demisia sa.
Noua redactare a art. 23 parag. 3 pare a acredita ideea c, chiar i n ipoteza demisiei,
judectorul rmne n funcie pn la nlocuirea sa. Modificrile pertinente ce vor
fi aduse Regulamentului Curii sau mcar practica ce va fi urmat va da rspuns
acestei probleme.
3 A se vedea Rapport explicaif (Protocole N 14), pct. 54.

Brsan

51

Art. 23

33-35

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

rezolvarea situaiei n spiritul dispoziiilor Conveniei, n aa fel nct s nu se


ajung la prelungirea nejustificat a mandatului judectorului n funcie.
33
De altfel, este de subliniat c, chiar i n sistemul actual al art. 23 al Conveniei,
prin Recomandarea 1649 (2004) din 30 ianuarie 2004, Adunarea Parlamentar a
Consiliului Europei a invitat toate statele contractante la Convenie s fac n
aa fel nct, atunci cnd este prevzut o vacan a postului (de judector), s
fie luate toate msurile necesare n vederea asigurrii continuitii (activitii),
astfel c o nou list de candidai s fie prezentat cu ase luni nainte ca nlocuirea
(judectorului n funcie) s se impun (pct. 14). Raportul explicativ arat c
practica pe care o sugereaz pentru noul sistem are n vedere a rspunde tocmai
acestor preocupri exprimate de Adunarea Parlamentar1.
34
n sfrit, nsui titlul art. 23 difer n cele dou sisteme. Astfel, dac, n
prezent, el se intituleaz ,JDurata mandatului", n viitor titlul su va fi: ,J)urata
mandatului i revocarea. Evident, nu se poate spune c revocarea unui
judector din funcie nu are nici o legtur cu durata mandatului su; sigur este,
ns, c, n redactarea actual a Conveniei, revocarea judectorilor este
reglementat distinct, n art. 242.
35
Translaia revocrii judectorilor din actualul art. 24 n viitorul art. 23
parag. 4 al Conveniei este urmtoarea: aa cum se arat n Raportul explicativ al
Protocolului Nr. 14, pentru raiuni de ordin tehnic, anume evitarea renumerotrii
unui numr mare de dispoziii ale Conveniei ce ar fi fost generat de introducerea,
prin acest protocol, a unui nou articol 27, consacrat, aa cum vom vedea, n
sistemul Protocolului Nr. 14, judectorului unic, nou aprut, dispoziia cuprins
n actualul art. 24 a fost inserat ntr-un nou al patrulea paragraf al art. 23, cu
modificarea corespunztoare a titlului su3 i cu consecina benefic a ctigrii
unui loc pentru introducerea noilor reglementri privitoare la judectorul
unic.

1Ibidem.
2 A se vedea infra, nr. 628.
3A se vedea Rapport explicaif (Protocole N 14), pct. 56.

52

Brsan

Art. 24 1
Revocare

Un judector nu poate fi revocat din funciile sale dect dac


ceilali judectori decid, cu majoritate de dou treimi, c el a
ncetat s corespund condiiilor necesare.

Revocation

Un juge ne peut etre releve de ses fonctions que si les autres


juges decident, la majorite des deux tiers, quil a cesse de
repondre aux conditions requises.

Dismissal

No judge may be dismissed from his office unless the other


judges decide by a majority of two-thirds that he has ceased
to fulfill the required conditions.

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de rhomme, Litec,
2005, p. 234; Conseil de l 'Europe, Rapport explicatif au Protocole N 11 la Convention
europeenne des Droits de lHomme, text integral, R.U.D.H., nr. 5, 1994, p. 91-101.

628.
Coninutul textului. Potrivit art. 24 din Convenie n redactarea sa actual, 1
un judector nu poate fi revocat din funcie dect prin decizie adoptat, cu o
majoritate de dou treimi, de nii judectorii Curii, n ipoteza n care el nu mai
ndeplinete condiiile impuse de exerciiul acestei funcii. n sistemul
Conveniei, aplicabil pn la intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 11, nu a existat
o dispoziie asemntoare, este adevrat, fr a se fi pus vreodat problema
revocrii unui judector nici n trecut, n sistemul iniial al Conveniei i, de altfel,
nici n actualul ei sistem n vigoare.
Raportul explicativ al Protocolului Nr. 11 precizeaz c art. 24 al Conveniei, 2
care, reamintim, va deveni art. 23 parag. 4 prin intrarea n vigoare a Protocolului
Nr. 14, i are sursa n dispoziiile art. 18 parag. 1 al Statutului Curii Internaionale
de Justiie de la Haga a O.N.U., cu meniunea c votul unanim, prevzut de acest
din urm text pentru revocarea unui judector, a fost nlocuit cu votul unei
majoriti de dou treimi, prevzut, n acelai scop, de Convenia european a

1 Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 art. 24 va fi abrogat, dispoziiile


sale fiind preluate n noua redactare a art. 23 parag. 4.

Brsan

53

Art. 24

3-7

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

drepturilor omului'. De asemenea, Raportul explicativ arat c aceast dispoziie


are ca scop asigurarea independenei Curii2.
3
Articolul 7 partea final din Regulamentul instanei europene prevede c
procedura de revocare poate fi pornit de oricare dintre judectorii Curii.
4

629. Condiii de aplicare. In privina condiiilor n care se poate produce


revocarea, considerm c exist o condiie de fond, prevzut att de art. 24 din
Convenie, ct i de art. 7 din Regulamentul Curii, i condiii de form, nscrise
numai n acesta din urm.
5
Condiia de fond este reprezentat de constatarea ncetrii ndeplinirii
cerinelor exercitrii funciei de judector n cadrul Curii, constatare fcut
de Plenul judectorilor acesteia. Aadar, cel n cauz nu are a f i ,judecat dect
de ctre colegii si, aceast soluie constituind, netgduit, o garanie puternic
a independenei judectorilor ce compun Curtea European a Drepturilor Omului.
Teoretic, nu poate fi vorba dect despre ncetarea ipoteticei nendepliniri a condiiei
naltei consideraii morale de care trebuie s se bucure judectorii acesteia (art.
21 parag. 1 din Convenie), pentru c este greu de presupus c, dup alegerea sa,
judectorul n funcie ar nceta s mai corespund condiiilor de calificare necesare
ndeplinirii mandatului su, condiii impuse de acelai text.
6
Din art. 7 al Regulamentului putem deduce c revocarea unui judector n
funcie presupune ndeplinirea urmtoarelor condiii de form:
a) reunirea n sesiune plenar a judectorilor Curii, n scopul discutrii
revocrii din funcie a unuia dintre membrii acesteia; dac orice judector poate
cere o asemenea revocare, deci poate avea iniiativa discutrii ei, considerm c
numai preedintele Curii are a dispune convocarea, n acest scop, a plenului
judectorilor, fiind, ns, greu de imaginat opoziia preedintelui Curii la o
asemenea convocare, ce nu poate fi generat dect de motive temeinice;
b) ascultarea prealabil a celui n cauz n plenul judectorilor; votul final
aparine exclusiv plenului i poate avea loc fie imediat dup ascultarea acestuia,
fie ntr-o edin ulterioar.
7
Nimic nu mpiedic pe judectorul n cauz ca, pentru a evita o asemenea
situaie, cu totul excepional prin nefirescul ei, n care ar fi pus o jurisdicie
internaional de prestigiul Curii de la Strasbourg, s-i prezinte demisia.
1 n fapt, prin aceast majoritate s-a voit ca, prin votul judectorului n cauz, s nu se
blocheze obinerea unanimitii votului i, astfel, s se mpiedice revocarea sa, evident,
chiar n situaia n care ar exista motive ce ar impune o asemenea sanciune; oricum,
textul impune un vot mai sever dect cel al majoritii absolute a judectorilor Curii.

2A se vedea Rapport explicaif (Protocole N 11), pct. 64.


54

Brsan

Art. 25 1
Gref i
secretari
juridici

Curtea dispune de o gref ale crei sarcini i organizare


sunt stabilite prin regulamentul Curii. Ea este asistat de
secretari juridici.

Greffe et
referendaires

La Cour dispose dun greffe dont les tches et lorganisation


sont fixees par le reglement de la Cour. Elle est assistee de
referendaires.

Registry
and legal
secretaries

The Court shall have a registry, the fonctions and organization of which shall be laid down in the rules of the Court. The
Court shall be assisted by legal secretaries.

Sumar
1. Consideraii generale.............................. .................................................. .........55
2. Organizarea i atribuiile grefei...........................................................................57

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de lhomme, Litec,
2005, p. 234-235; M. de Salvia, Questions pratiques loree de la nouvelle Cour: vieux
problemes, nouvelles solutions?, n J.-F. Flauss, M. de Salvia (editeurs), La Convention
europeenne de droits de lhomme: Developpements recents et nouveaux defis, Bruylant,
Bruxelles, 1997, p. 55-69; Protocole N 14 Ia Convention de sauvgarde des Droits
de lHomme et des Libertes fondamentales, amendant le systeme de controle de la
Convention, Rapport explicaif.

1. C onsideraii generale
630.
G refa Curii. Curtea European a Drepturilor Omului este o instan; 1
dei instan internaional de judecat, ea se nfieaz ca o jurisdicie organizat
ca atare. Curtea implic o activitate de ordonare a modului n care se desfoar
1Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 art. 25 va deveni art. 24 i va avea
urmtorul coninut: ,,Art.24. Grefa i raportorii. 1. Curtea dispune de o grefa ale
crei sarcini i organizare sunt stabilite prin regulamentul Curii.
2. Atunci cnd se pronun n complet de judector unic, Curtea este asistat de
raportori care i exercitfunciile sub autoritatea preedintelui Curii. Eifa c parte
din grefa Curii.
5.

Brsan

55

Art. 25

2-5

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

procedura ei jurisdicional, de la nregistrarea cererii reclamantului i pn la


pronunarea hotrrii n cauza examinat. Aa dup com vom vedea la momentul
potrivit, dup nregistrarea cererii de chemare n judecat a unuia sau a mai
multor state contractante, reclamantul va trebui s prezinte probele pe care i
ntemeiaz preteniile sale; de va fi cazul, aceast cerere va fi comunicat,
mpreun cu probele pe care se sprijin, statului prt, care, la rndul lui, se va
apra, pe baza probelor pe care el va nelege s le prezinte, constituindu-se
astfel un dosar al cauzei, supus examinrii completelor de judecat.
2
Or, toat aceast activitate este de neconceput far existena unui aparat de
specialitate, care este dat de grefa Curii. De aceea, prelund o dispoziie din
Regulamentul fostei Curi care a funcionat pn la 1 noiembrie 1998, art. 25 din
Convenie prevede, n prima sa parte, c instana european dispune de o gref,
ale crei atribuii sunt fixate prin Regulamentul Curii.
3
Este necesar s precizm c, n sistemul de control european al proteciei
drepturilor omului instituit prin Convenie anterior datei intrrii n vigoare a
Protocolului Nr. 11, adic pn la 1 noiembrie 1998, cnd acesta cuprindea att
Curtea, ct i Comisia European a Drepturilor Omului, fosta Curte dispunea de
o gref, condus de un grefier, ajutat de un grefier-adjunct, iar fosta Comisie
avea un secretariat, condus de un secretar general, ajutat de un secretar
general-adjunct. Att gref Curii, ct i secretariatul fostei Comisii erau compuse
din juriti i personal de secretariat, care asigurau constituirea i tratarea dosarelor,
corespondena cu prile, pregtirea edinelor de examinare a cauzelor etc.
4
Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 11, personalul grefei fostei
Curi i cel al secretariatului fostei Comisii au alctuit personalul grefei actualei
Curi, al crui numr, ntre timp, a fost substanial mrit, fr, ns, a se ajunge la
asigurarea ntregului personal necesar tratrii imensului numr de dosare nscrise
pe rolul ei, care i ateapt soluionarea.
5
n a doua sa parte, art. 24 din Convenie prevede c instana european este
asistat de secretari juridici, adic de magistrai-asisteni, care, ns, nu au
nicicum statutul de judector n cadrul Curii2. Dup cum se arat n Raportul
1n prezent, n cadrul grefei Curii lucreaz un numr de peste 520 de funcionari care,
n limbajul Consiliului Europei, se numesc ageni, cu un statut ce Ie reglementeaz
raporturile de munc; ei sunt: juriti, personal de secretariat, traductori etc.
2 Ni se pare c traducerea termenului de referendaires din varianta oficial n limba
francez a Conveniei prin asisteni juridici n limba romn nu este cea mai veridic;
traductorul romn pare, n acest caz, s fi fost inspirat, cu totul aproximativ ns i
... fr inspiraie, de varianta corespunztoare n limba englez, care folosete termenul
de legal secretaires; or, n cadrul jurisdiciilor franceze la care pot fi ntlnii aceti

56

Brsan

Grefa i secretari juridici

6-7

Art. 25

explicativ al Protocolului Nr. 11, aceast prevedere este o dispoziie nou, inserat
n textul corespunztor al Conveniei cu scopul de a permite judectorilor Curii,
dac va fi cazul, s fie ajutai, n activitatea lor, de referendari (magistraiasisteni), colaboratori ce au a fi numii la propunerea judectorilor i care vor
trebui s aib calificrile cerute i experiena practic necesar ndeplinirii
atribuiilor ce le vor fi ncredinate de judectori (art. 67).
Pn n prezent nu au fost angajate asemenea persoane n cadrul Curii 6
europene2.
2. Organizarea i atribuiile grefei
631.
Sistemul actual. Grefa este o structur organizatoric, constituit n 7
cadrul instanei europene, ce asigur buna organizare i desfurare a ntregii
sale activiti. Dispoziiile care reglementeaz structura i atribuiile acesteia sunt
cuprinse n Capitolul III, intitulat Grefa, din Titlul I al Regulamentului consacrat
organizrii i funcionrii Curii. n conformitate cu prevederile art. 15 parag. 1,
respectiv art. 16 parag. 1 din Regulament, grefa este condus de un grefier,
ajutat de doi grefieri-adjunci, alei de Plenara judectorilor, prin scrutin secret,
cu majoritate absolut de voturi, pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea
referendaires", spre exemplu Consiliul de Stat, acetia sunt magistrai-asisteni,
far a fi judectori (consilieri de stat); instituia referendaires" nu este ns cunoscut
n dreptul englez. De aceea, considerm c, sensul ei, n limba romn, ar fi, mai
degrab, de magistrai-asisteni din cadrul naltei Curi de Casaie i Justiie sau al
Curii Constituionale.
1 Cuprinsul pct. 67 din Raportul explicativ al Protocolului Nr. 11, astfel redat, ne
ntrete convingerea c traducerea cea mai adecvat a noiunii de referendaires,
respectiv legal secretaires", ar fi fost magistrat-asistent; n orice caz, considerm
c acesta este sensul ce trebuie dat noiunii de secretari juridici din traducerea
oficial, n limba romn, a textului art. 25 din Convenie.
2 De altfel, n literatura de specialitate consacrat Conveniei s-au exprimat serioase
rezerve fa de eventuala prezen a referendarilor ca magistrai-asisteni aijudectorilor
Curii, apreciindu-se c aceast soluie ar avea, fr ndoial, un efect destabilizator asupra
jurisprudenei instanei europene, considerndu-se c ei ar putea influena pe judectori n
activitatea de judecat; a se vedea J.-L. Charrier, op. cit., p. 234-235; nu ni se pare lipsit
de interes s menionm c Regulamentul Curii i menioneaz ntr-un singur text - art.
18 parag. 3 din capitolul consacrat grefei - , atunci cnd prevede c agenii grefei, inclusiv
referendarii, sunt numii de Secretarul general al Consiliului Europei, cu acordul
preedintelui Curii Din moment ce Regulamentul a fost elaborat de Curte, aceasta nu
pare a fi foarte entuziasmat de prezena referendarilor to cadrul ei.

Brsan

57

Art. 25

8-9

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

rennoirii lui1, dintre candidaii care se bucur de o nalt consideraie moral i


posed cunotine juridice, administrative i lingvistice, precum i experiena
necesar pentru ndeplinirea acestor funcii.
8Grefierul i grefierii-adjunci pot fi revocai din funcie numai prin decizia
judectorilor Curii, reunii n edin plenar, decizie adoptat cu o majoritate de
dou treimi din votul acestora, dac cel n cauz a ncetat a mai ndeplini condiiile
necesare exercitrii funciei (art. 15 parag. 2 din Regulament). Procedura de
revocare poate fi pornit de oricare dintre judectorii Curii. Regulamentul impune
ascultarea prealabil a celui n cauz, n plenara judectorilor, cu precizarea c,
dac o asemenea procedur a fost pornit mpotriva unuia dintre grefierii-adjunci,
Curtea consult, n prealabil, pe grefier (art. 16 parag. 1 din Regulament)2.
9Articolul 17 din Regulament precizeaz care sunt funciile grefierului. Astfel:
a) grefierul asist Curtea n ndeplinirea funciilor sale de judecat i este
responsabil de ntreaga organizare a activitii grefei, sub autoritatea
preedintelui Curii;
b) grefierul are responsabilitatea pstrrii arhivei Curii, iar toate
comunicrile i notificrile adresate Curii sau care eman de la ea, cu privire la
cauzele n curs de examinare, se fac prin intermediul grefierului, care poate
delega unele din aceste activiti altor persoane din cadrul grefei; aceste persoane
vor lucra sub autoritatea grefierului;
c) grefierul, sub rezerva ndatorii de discreie ataat funciei sale, rspunde
la toate solicitrile de informaii ce privesc activitatea Curii, n special celor
care provin din partea presei, scrise sau audiovizuale;
d) grefierul elaboreaz instruciuni generale care, dup aprobarea lor de
ctre preedintele Curii, reglementeaz funcionarea grefei.
1Practic, Curtea declar, atunci cnd este cazul - adic fie n situaia vacanei postului,
fie n situaia expirrii mandatului grefierului sau unui grefier-adjunct n funcie deschis concursul pentru ocuparea respectivului post, fcndu-se publicitatea
necesar pe site-ul Consiliului Europei. Este declarat ales candidatul care obine
majoritatea absolut a voturilor judectorilor alei, prezeni la Plenar; dac nici un
candidat nu a obinut majoritatea absolut, se procedeaz la un scrutin de balotaj
ntre primii doi candidai care au obinut cele mai multe voturi; n caz de egalitate de
voturi, se acord preferin candidatei, dac ea exist, iar dac nu, preferina este
acordat candidatului mai n vrst (art. 15 parag. 3 din Regulament).
2 nainte de intrarea n funcie, att grefierul, ct i grefierii-adjunci depun, n faa
plenului Curii sau a preedintelui acesteia, urmtorul jurmnt sau declaraie solemn:
Jur - sau declar solemn - c-mi voi exercita cu total loialitate, discreie i
contiin, funciile ce-mi sunt ncredinate n calitatea mea de grefier al Curii Europene
a Drepturilor Omului, dresndu-se, n acest sens, un proces-verbal.

58

Brsan

Grefa i secretari juridici

10-16

Art. 25

Din punct de vedere al organizrii sale, grefa Curii se compune din grefele
seciilor, n numr egal cu cel al seciilor Curiin prezent patru - , i din serviciile
necesare pentru ca instana european s dispun de prestaiile administrative
i juridice impuse de activitatea sa. Spre exemplu, n cadrul grefei funcioneaz
un serviciu de cercetare i documentare, ce poate furniza, periodic sau la
solicitarea formaiunilor de judecat, studii de drept comparat, cercetri de doctrin
pe materii etc.; sau, deosebit de important pentru activitatea Curii este serviciul
de traduceri, care asigur, atunci cnd este necesar, traducerea documentelor
depuse de pri sau a hotrrilor, deciziilor sau a altor documente ce eman de la
instana european.
Grefele seciilor sunt conduse de grefieri de secie, care asist seciile Curii
n ndeplinirea atribuiilor de judecat ce sunt de competena formaiunilor de
judecat din cadrul acestora, i anume camerele de 7 judectori i comitetele de
3 judectori; ei sunt ajutai de grefieri-adjunci de secie.
Personalul grefei cuprinde: juriti specializai, juriti temporari i juriti stagiari,
precum i personal de secretariat.
Menionm c, exceptnd grefierul Curii i grefierii si adjunci, toi ceilali
membri ai personalului grefei sunt numii n funcie de ctre Secretarul general al
Consiliului Europei, cu acordul preedintelui Curii sau al grefierului ei, care,
ntr-o asemenea situaie, acioneaz pe baza instruciunilor primite de la preedinte
(art. 18 parag. 3 din Regulament)1.

10

11

12
13

632.
Organizarea i funcionarea grefei ulterior intrrii n vigoare a 14
Protocolului Nr. 14. Trebuie s artm c, potrivit art. 4 din Protocolul Nr. 14,
atunci cnd acesta va intra n vigoare actualul art. 25 va deveni art. 24 al Conveniei,
avnd n vedere c, prin dispoziiile art. 3 din acelai protocol, actualul art. 24 se
abrog2.
Nu este vorba, ns, de o simpl schimbare a locului acestui text n sistemul 15
Conveniei. Se observ cu uurin c dou sunt modificrile eseniale pe care
le sufer, prin Protocolul Nr. 14, actualul art. 25 din Convenie, repetm, careva
deveni noul art. 24, dup intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14.
n primul rnd, a doua parte a actualului text al art. 25, care privete pe 16
referendari (,jnagistrai-asisteni), va fi suprimat. Am artat mai sus c ntre
1 noiembrie 1998 - data intrrii n vigoare a Protocolului Nr. 11, prin care a fost
' Aceast prevedere a Regulamentului se explic prin faptul c bugetul Curii este
parte a bugetului Consiliului Europei, ea neavnd personalitate juridic i buget
propriu.

2A se vedea i supra, nr. 627, partea final.


Brsan

59

Art. 25

17-19

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

reglementat baza convenional a prezenei lor n activitatea Curii - i pn


n prezent referendarii nu au existat n cadrul instanei europene.
17
In al doilea rnd, al doilea paragrafal noului text al art. 24 introduce o dispoziie
inexistent n actualul sistem al Conveniei, privitoare la instituia raportorilor
din cadrul grefei, dispoziie care are a fi corelat cu modificrile ce vor fi aduse
actualului art. 27 din Convenie i cu introducerea noului art. 27 - actualul art. 27
devenind art. 2 6 1- care vor reglementa o nou formaiune de judecat a instanei
europene, anume judectorul unic. De aceea, aa dup cum se arat n Raportul
explicativ al Protocolului Nr. 14, chiar dac nu este absolut necesar, din punct de
vedere juridic, ca aceti raportori s fie menionai n textul Conveniei, nu mai
puin, s-a considerat util a fi fcut o asemenea precizare privitoare la prezena lor,
datorit noutii pe care o reprezint faptul c activitatea de raportor va fi adus la
ndeplinire de alte persoane dect judectorii i pentru c se impune cu eviden
crearea acestei funcii, pentru a se asigura creterea semnificativ a atribuiei de
filtraj, aceasta reprezentnd nsui scopul urmrit prin introducerea completului
de judector unic2. Altfel spus, aa cum vom arta n analiza consacrat noului
art. 27 din Convenie, judectorul unic va examina cererile care au a fi declarate
inadmisibile, fr un examen suplimentar, datorit nendeplinirii condiiilor de
admisibilitate instituite de Convenie, cum ar fi: neepuizarea cilor interne de atac
sau nerespectarea termenului de 6 luni de la data rmnerii definitive a ultimei
hotrri judectoreti interne, termen n care poate fi sesizat Curtea. Acesta este
sensul rolului de filtraj al cererilor, rol ce va fi ndeplinit de judectorul unic i pe
care l are, n principiu, n actualul sistem al Conveniei, comitetul de 3 judectori.
18

Raportorii vor fi numii din personalul cel mai experimentat al grefei i vor
asista completele formate din judector unic. Este de la sine neles c, ntr-o
asemenea situaie, funcia de raportor nu va mai fi exercitat de un judector.

19

Raportul explicativ arat c numirea raportorilor va fi de competena Curii,


care va decide cu privire la numrul i durata numirii lor, sugerndu-se c nu are
a fi exclus diversificarea seleciei acestora, prin recrutarea n calitate de raportori,
pe durate determinate, i a unor juriti cu experien practic corespunztoare, din
statele contractante, buni cunosctori ai sistemelor naionale de drept, care s
poat lucra n cel puin una din limbile oficiale ale Curii i care, asemntor celorlali
membri ai grefei, s ndeplineasc i condiiile de independen i imparialitate
impuse de activitatea ce o vor desfur n cadrul instanei europene3.
1A se vedea injra, nr. 643, respectiv nr. 645 (competena judectorului unic).
2A se vedea Rapport explicaif (Protocole N 14), pct. 58.
3 Idem, pct. 59.

60

Brsan

Art. 26 1
Adunarea
plenar a
Curii

Curtea reunit n Adunarea plenar:


a. alege, pentru o durat de 3 ani, pe preedintele su i pe
unul sau doi vicepreedini; ei pot fi realei;
b. constituie Camere pentru o perioad determinat;
c. alege preedinii camerelor Curii, care pot fi realei;
d. adopt regulamentul Curii; i
e. alege grefierul i unul sau mai muli grefieri adjunci.

Assemblee
pleniere de
la Cour

La Cour reunie en Assemblee pleniere


a. elit, pour une duree de trois ans, son president et un ou deux
vice-presidents; ils sont reeligibles;
b. constitue des Chambres pour une periode determinee;
c. elit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont reeligibles;
d. adopte le reglement de la Cour, et
e. elit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

Plenary
Court

The plenary Court shall


a. elect its President and one or two Vice-Presidents for a pe
riod of three years; they may be re-elected;
b. set up Chambers, constituted for a fixed period of time;

' Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 art. 26 va deveni art. 25 cu o nou
denumire marginal - Adunarea general a Curii - i se va modifica dup cum
urmeaz:
1. La sfritul literei d), virgula este nlocuit cu punct i virgul, iar cuvntul i
se elimin.
2. La sfritul literei e), punctul este nlocuit cu punct i virgul.
3. Se adaug o nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins: <<f. formuleaz orice
cerere n temeiul art. 26 alin. 2'\
N.a. - Ne permitem s semnalm traducerea improprie, n Legea nr. 39/2005 privind
ratificarea de ctre Romnia a Protocolului Nr. 14, a titlului dat noului art. 25 din
Convenie de art. 5 al acestui protocol - Assem blee pleniere, respectiv p le n a ry
Court - prin A dunarea general a Curii; traducerea anterioar - A dunarea
plenar a Curii - ni se pare mult mai exact.

Brsan

61

Art. 26

1-2

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului


c. elect the Presidents of the Chambers of the Court; they may
be re-elected;
d. adopt the rules of the Court, and
e. elect the Registrar and one or more Deputy Registrars.

Sumar
1. Precizri preliminare...........................................................................................62
2. Atribuiile Plenarei judectorilor........................................................................ 63
A. Alegerea preedintelui i a vicepreedintelui (vicepreedinilor) Curii..... 63
B. Constituirea Camerelor i alegerea preedinilor acestora; alegerea
grefierului i a grefierilor-adjunci; adoptarea Regulamentului Curii........ 66

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de lhomme, Litec,
2005, p. 235-236.

1. Precizri preliminare
1

633. Condiii generale privind Plenara judectorilor instanei europene.


Textul pus n discuie instituionalizeaz reunirea tuturor judectorilor n
Adunarea plenar a Curii, fr ca aceast adunare plenar s aib vreo
competen privitoare la cauzele cu care instana european este sesizat; aadar,
n sistemul Conveniei, n nici o situaie Adunarea plenar a judectorilor nu
este o formaiune de j udecat a Curii. Din acest punct de vedere, s-a reinut, pe
deplin acord cu realitatea convenional, c Adunarea plenar a judectorilor
trebuie distins net de Marea Camer a Curii, deoarece, n timp ce aceasta
este, aa cum vom vedea n cadrul analizei textului subsecvent, o formaiune, un
adevrat complet de judecat, cu competen proprie, precis stabilit de
Convenie, Plenara judectorilor instanei europene este, mai degrab, un organ
de gestiune i de organizare a activitii ei, avnd, aadar, numai atribuii
administrative1.
2
Potrivit actualului art. 26 al Conveniei, Adunarea plenar a Curii are
urmtoarele atribuii, care sunt detaliate n Regulamentul jurisdiciei europene:
a)
alege, pentru un mandat de trei ani, preedintele Curii i unul sau doi
vicepreedini, care pot fi renvestii n funciile lor cu alte mandate succesive de
cte trei ani fiecare;
1J.-L. Charrier, op. cit., p. 235.

62

Brsan

3-5

Adunarea plenar a Curii

Art. 26

b) constituie, pe o durat determinat, camerele Curii;


c) alege preedinii acestor camere ale Curii, care, i ei, pot fi renvestii n
aceast funcie;
d) adopt Regulamentul Curii, ceea ce semnific, implicit, posibilitatea
modificrii lui ori de cte ori este nevoie s se procedeze la o asemenea modificare;
e) alege grefierul Curii, precum i unul sau mai muli grefieri-adjunci.
Articolul 20 din Regulament dispune c instana european se reunete n 3
sesiune plenar de fiecare dat cnd exerciiul funciilor ce-i revin, pe temeiul
Conveniei i al Regulamentului, impun aceasta; de asemenea, preedintele va
proceda la convocarea Plenarei, dac o treime din judectorii Curii o cer. Pentru
a putea adopta hotrri care s-i produc efectelejuridice, este necesar realizarea
prezenei unui cvorum de dou treimi din judectorii alei ai Curii; dac acest
cvorum nu este atins, preedintele Curii este obligat s amne Plenara, care se
va putea derula numai atunci cnd condiia prezenei a dou treimi din judectorii
Curii va fi ndeplinit.
Protocolul Nr. 14 la Convenie instituie o nou atribuie a Plenarei judectorilor 4
Curii, n sensul c ea va putea cere Comitetului Minitrilor Consiliului Europei
ca, printr-o decizie pe care acesta va trebui s o adopte n unanimitate, s
aprobe reducerea numrului judectorilor unei camere a Curii de la apte,
ci sunt n mod normal, la cinci', ceea ce va face posibil crearea mai multor
camere n cadrul instanei europene, mrindu-se, astfel, numrul cauzelor ce vor
putea fi examinate; o asemenea aprobare poate fi dat numai pe o perioad
determinat.
2. Atribuiile Plenarei judectorilor
A. Alegerea preedintelui i a vicepreedintelui (vicepreedinilor) Curii
634.
Preedintele i vicepreedinii Curii; preedinii de secie. Prima atribuie 5
a Adunrii plenare a judectorilor nscris n Convenie este aceea a alegerii
preedintelui i a celor doi vicepreedini ai Curii2. Dezvoltnd dispoziia
corespunztoare din art. 26 lit. a) din Convenie, art. 8 parag. 1 al Regulamentului
1A se vedea infra, nr. 643.
2Art. 26 lit. a) din Convenie dispune c Plenara alege preedintele Curii i unul sau
doi vicepreedini; n cadrul lucrrilor preparatorii ale intrrii n funcie a Curii,
Plenara judectorilor a decis alegerea a doi vicepreedini ai Curii, care au intrat
n funcie la 4 noiembrie 1998, odat cu preedintele ei.

Brsan

63

Art. 26

10

6-10

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Curii prevede c Plenara judectorilor alege i preedinii de secie1. Potrivit


aceleiai norme, preedintele, vicepreedinii i preedinii de secie sunt alei
pentru un mandat de trei ani, cu posibilitatea rennoirii lui, far, ns, ca durata
acestui mandat s poat excede nsi durata mandatului de judector al celui
interesat; preedintele i vicepreedinii continu a-i exercita atribuiile lor pn
la alegerea celor ce le vor succede n funcie.
Dac preedintele sau un vicepreedinte i nceteaz activitatea n calitate
de judector n cadrul Curii sau demisioneaz din funcia sa administrativ,
nainte de a-i expira mandatul de trei ani pentru care a fost ales, Plenara
judectorilor va alege pe succesorul su n funcia respectiv, pentru perioada
rmas din mandatul de trei ani, cu posibilitatea rennoirii acestui mandat
prescurtat (art. 8 parag. 4 coroborat cu art. 8 parag. 1 din Regulament).
Fiecarejudector al Curii i poate depune candidatura pentru aceste funcii.
Alegerea preedintelui i a vicepreedintelui se face prin scrutin secret, la care
particip toi judectorii alei, prezeni la Plenar; dac nici un candidat nu
ntrunete m ajoritatea absolut de voturi, se va organiza un scrutin de balotaj
ntre primii doi judectori care au primit cele mai multe voturi; n caz de egalitate
de voturi, va fi declarat ales n funcie judectorul mai n vrst (art. 8 parag. 5
coroborat cu art. 5 din Regulament).
Preedintele conduce ntreaga activitate a Curii; de asemenea, el reprezint
Curtea n toate raporturile cu alte autoriti sau organisme i cu instanele
Consiliului Europei. Preedintele prezideaz reuniunile Plenarei judectorilor Curii,
edinele de judecat ale Marii Camere a Curii i pe cele ale colegiului de 5
judectori, care examineaz, pe temeiul art. 43 din Convenie, cererea prilor de
redeschidere a procedurii n faa Marii Camere, ndreptat mpotriva hotrrii
unei camere a Curii (art. 9 parag. 2 din Regulament). Ct privete funcia sa-de
judector, art. 9 parag. 3 din Regulamentul Curii prevede c el nu va participa
dect la examinarea cauzelor mpotriva rii pentru care a fost ales ca judector.
Vicepreedinii Curii l asist pe preedinte n ndeplinirea atribuiilor sale;
unele din aceste atribuii le pot fi delegate de preedinte. De asemenea,
vicepreedinii l nlocuiesc pe preedinte la conducerea Curii n caz de
imposibilitate n care s-ar gsi acesta sau la cererea sa.
Precizm c Plenara judectorilor alei a decis, n anul 1998, n cadrul lucrrilor
preparatorii privitoare la intrarea n funcie a noii Curi, ca cei doi vicepreedini
1Cu privire la seciile Curii, a se vedea infra, nr. 638; menionm c fiecare secie - nu
Plenara judectorilor - i alege un vicepreedinte, pentru un mandat de 3 ani, cu
posibilitatea rennoirii lui.

64

Brsan

Adunarea plenar a Curii

11-15

Art. 26

ai instanei europene s ndeplineasc, n acelai timp, i funcia de preedini


de secie; ceea ce explic dispoziia corespunztoare n acest sens, cuprins n
art. 10 partea final din Regulamentul Curii .
La rndul lor, preedinii de secie prezideaz edinele seciei i ale camerelor, 11
ca formaiuni de judecat constituite n cadrul acestora, fiind ajutai, n aceast
activitate, de vicepreedinii seciilor.
Articolul 13 din Regulament dispune c nici un judector al Curii nu poate 12
exercita preedinia Marii Camere sau a unei camere ntr-o cauz n care este
parte statul pentru care a fost ales ca judector.
De asemenea, art. 14 din Regulament prevede c, n alegerea organelor de 13
conducere ale Curii i ale seciilor, instana european promoveaz o politic ce
urmrete o reprezentare echilibrat a sexelor2.

635.
Biroul Curii. n primii ani de funcionare a noii Curi, imperative de 1
ordin practic au nvederat necesitatea nfiinrii unui organ de conducere colectiv
administrativ a instanei europene, anume Biroul acesteia. De aceea, prin
hotrrea Plenarei judectorilor, din 7 iulie 2003, a fost introdus un nou text n
Regulamentul Curii - art. 9A - prin care sunt reglementate organizarea,
atribuiile i funcionarea Biroului Curii.
Astfel, n primul su paragraf, acest text dispune c, n cadrul Curii, 15
funcioneaz un Birou compus din: preedintele, vicepreedinii i preedinii
seciilor Curii; pentru situaia n care unul din vicepreedini sau un preedinte
de secie ar fi mpiedicat s participe la lucrrile Biroului, ei vor fi nlocuii de
vicepreedinii seciilor respective sau, n lipsa acestora, de judectorul cel mai
n vrst al acelei secii.

1 Articolul 10 din Regulamentul Curii are urmtoarea formulare: Vicepreedinii


Curii asist pe preedintele acesteia. Ei l nlocuiesc n caz de indisponibilitate sau
de vacan a funciei, sau la cererea sa. Ei ndeplinesc, de asemenea, funcia de
preedini de secie.
2 Cu privire la aceast dispoziie, observm c, dac n prima perioad de 3 ani de
activitate a Curii ea a avut ca vicepreedinte o femeie - judectoarea suedez,
aceasta, la rndu-i, i ca preedint de secie avnd o vicepreedint de secie tot
femeie, anume judectoarea olandez n a doua perioad de trei ani, una din secii
a avut, ca vicepreedinte, pe judectoarea belgian, la alegerile din octombrie 2004
nici o femeie din cele 12 judectoare ale Curii nu a fost aleas ntr-o funcie de
conducere.

Brsan

65

Art. 26
16

17

16-20

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

La edinele Biroului pot fi invitai s participe ali judectori ai Curii sau


persoane din cadrul grefei, dup caz1; Biroul este asistat, la lucrrile sale, de
grefier i degrefierii-adjunci.
Atribuia esenial pe care Regulamentul i-o confer Biroului Curii este aceea
de a asista pe preedinte n ndeplinirea funciilor sale de conducere a activitii
Curii i a serviciilor sale, preedintele avnd posibilitatea s pun n discuia
Biroului orice problem administrativ sau extrajudiciar ce ine de competena
sa; Biroul faciliteaz coordonarea activitii jurisdicionale a seciilor Curii
(art. 9A parag. 3 i 4 din Regulament). De asemenea, nainte ca preedintele s
emit instruciuni practice2 sau nainte ca grefierul s elaboreze instruciuni
generale, ambele adresate grefei, ei pot consulta Biroul, privitor la necesitatea
i coninutul acestor instruciuni de lucru ale grefei Curii.

18

In mod democratic, Biroul prezint, prin preedinte, Plenarei judectorilor un


raport privitor la activitatea sa, iar un rezumat al procesului-verbal al fiecrei
reuniuni a Biroului se distribuie fiecrui judector, n ambele limbi oficiale ale
Curii.

19

Biroul are un secretar, desemnat de grefier, cu acordul preedintelui Curii


(art. 9A parag. 7 din Regulament).
B.
Constituirea Camerelor i alegerea preedinilor acestora; ale
gerea grefierului i a grefierilor-adjunci; adoptarea Regulamentului
Curii

20

636. Alte atribuii ale Plenarei judectorilor Curii. Am grupat celelalte


atribuii ale Plenarei judectorilor Curii din raiuni de ordin practic. ntr-adevr,
despre alegerea grefierului i a grefierilor-adjunci ai Curii am amintit deja3, dup
cum am amintit mai sus, n mod indirect, i despre atribuia Plenarei nscris n
art. 26 lit. c), atunci cnd am precizat c Plenara alege preedinii de secie4.
1 Spre exemplu, n cazul deschiderii unui concurs pentru funcia de grefier al Curii, n
practic s-a stabilit formarea - prin hotrrea Plenarei judectorilor - unei Comisii
lrgite de audiere a candidailor, la lucrrile creia particip, pe lng membrii Biroului,
cte unul sau doi judectori desemnai de fiecare secie a Curii.
2 Preedintele a emis, pn n prezent, urmtoarele instruciuni practice: a) cu privire
la msurile provizorii, la 5 martie 2003; b) privitoare la cererea introductiv de
instan n faa Curii, la 1 noiembrie 2003; c) privitoare la observaiile scrise de ctre
pri, la 1 noiembrie 2003. Ase vedea aceste instruciuni, infra, Anexa 1, p. 717-725.
3 A se vedea supra, nr. 631.
4A se vedea supra, nr. 634.

66

Brsan

Adunarea plenar a Curii

21-23

Art. 26

Vom arta n analiza textului urmtor - art. 27 - c formaiunile de judecat ce 21


constau n camerele de 7 judectori sunt constituite pe baza seciilor, iar funcia
jurisdicional de preedinte de camer a Curii este exercitat de judectorul
ales n calitate de preedinte de secie, calitate ce presupune, prin ea nsi, i
ndeplinirea unor activiti de organizare a funcionrii seciei, ca subdiviziune
administrativ - subliniem, administrativ, i na juridic - a Curii. Aa fiind, cu
acelai prilej vom reveni i asupra prerogativei Plenarei judectorilor instanei
europene, nscris n art. 26 lit. b) din Convenie, ce const n constituirea, pe o
durat determinat, a camerelor Curii.
Ct privete competena nscris n art. 26 lit. d) pentru Plenara judectorilor, 22
anume aceea de a adopta Regulamentul Curii, este de reinut c toate dispoziiile
cuprinse n Titlul II al Conveniei, privitoare la organizarea i funcionarea instanei
europene - intrarea n funcie a judectorilor alei, calculul mandatului lor, grefa,
formaiunile administrative i de judecat, regulile generale i specifice privitoare
la desfurarea procedurii n cadrul fiecrui complet de judecat, atribuirea
cauzelor unui complet, examinarea admisibilitii cererilor, examinarea lor pe fond,
coninutul hotrrilor, competena Curii de a emite avize consultative, acordarea
asistenei judiciare i altele - sunt detaliate, n litera i spiritul lor, de normele
cuprinse n Regulamentul Curii.
Am artat mai sus1c, prin modul cum a fost reglementat intrarea n vigoare 23
a Protocolului Nr. 11 la Convenie, respectiv n termen de un an de la ratificarea
lui de ctre ultimul stat semnatar al Conveniei, s-a avut n vedere s se dea
posibilitatea ca, printre alte activiti, n acest interval de un an s fie alei judec
torii noii Curi i s se organizeze buna ei intrare n activitate, ncepnd cu data de
1 noiembrie 1998. Imediat dup alegerea judectorilor noii Curi, n aprilie 1998,
acetia s-au constituit ntr-o Plenar informal de lucru, care a numit mai multe
comisii specializate, crora le-au fost ncredinate diverse atribuii. Una dintre
aceste comisii, format din judectori nou alei i personal cu experien din
cadrul grefei fostei Curi n activitate pn la data de 30 noiembrie 1998, pe baza
dispoziiilor pertinente din Convenie, astfel cum fuseser ele modificate prin
Protocolul Nr. 11, ale celor cuprinse n Regulamentul Curii atunci n activitate
i ale Regulamentului interior al fostei Comisii, a elaborat, n cursul mai multor
sesiuni, desfurate pn la 30 octombrie 1998, Proiectul Regulamentului noii
Curi. Acest proiect a fost discutat la fiecare stadiu al elaborrii sale, n edine
ale Plenarei informale a judectorilor alei ai Curii, iar, dup depunerea jurmntului
de ctre noii judectori, n conformitate cu dispoziiile art. 26 lit. d) din Convenie,
1A se vedea supra, nr. 622.
Brsan

67

Art. 26

24-25

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

el a fost aprobat ca Regulament al Curii, n Plenara judectorilor instanei


europene din 4 noiembrie 1998, intrnd n vigoare, prin hotrrea aceleiai Plenare,
retroactiv - retroactivitate care nu produce nici un fel de consecine juridice - la
1 noiembrie 1998, astfel cum dispune art. 104 din dispoziiile finale ale
Regulamentului1.
24
Odat adoptat, acest instrument juridic de ordonare din interior a activitii
Curii nu a rmas imuabil. Evoluia activitii instanei europene, att pe plan
cantitativ, exprimat prin numrul mare, am putea spune imens, de dosare ce au a
fi examinate, ct i pe plan calitativ, prin urmrirea continu a mbuntirii
atribuiilor jurisdicionale specifice ale Curii n raporturile cu prile, cu terii
intervenieni, buna gestiune a documentelor i a dosarelor care, n principiu,
sunt publice etc. reclam revizuirea general, la intervale impuse de practic, a
dispoziiilor care reglementeaz materiile cuprinse n Regulament. De aceea, el a
suferit modificri adecvate, aproape n fiecare an, ultimele intrnd n vigoare la
1 decembrie 2005.
25
De altfel, n cadrul Curii funcioneaz un comitet special privitor la
Regulamentul ei, care discut i elaboreaz propuneri de mbuntire a acestuia,
ce urmeaz a fi supuse discutrii i aprobrii Plenarei judectorilor, ntrnd n
vigoare la data decis de Plenar.

1 Hazardul calendaristic a fcut ca data de 1 noiembrie 1998 - data intrrii n vigoare


a Protocolului Nr. 11 - s fie o zi de smbt; n aceast situaie, ceremonia depunerii
jurmntului de ctre noii judectori a fost organizat luni, 3 octombrie 1998, astfel
c prima edin plenar a judectorilor ei n funcie a avut loc mari, 4 noiembrie'
1998, cnd a fost aprobat i Regulamentul Curii.
ntr-o lucrare ce se dorete tiinific nu-i au, poate, locul amintirile personale.
Fie-ne ngduit a face aici o singur excepie de la aceast regul, preciznd c autorul
acestor rnduri, n calitate de judector ales pentru Romnia n cadrul primei Curi
Europene unice a Drepturilor Omului, a fcut parte din Comitetul de redactare a
Proiectului Regulamentului Curii i a participat la edina plenar n care acesta a
fost aprobat ca Regulament al instanei europene, n ziua amintit mai sus.

68

Brsan

Art. 27 1
Comitete,
Camere i
Marea
Camer

1. Pentru examinarea cauzelor aduse naintea sa, Curtea i


desfoar activitatea n comitete de trei judectori, n Camere
de apte judectori i ntr-o Mare Camer de aptesprezece
judectori. Camerele Curii constituie comitete pentru o
perioad determinat.

1Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 art. 27 va deveni art. 26 i va avea


urmtorul coninut: Art 26. Completele de judectori unici, comitete, Camere i
Marea Camer. 1. Pentru examinarea cauzelor deduse judecii Curii, aceasta se
constituie din completeformate din judector unic, comitete de 3judectori, Camere
de 7 judectori i Marea Camer, format din 17 judectori. Camerele Curii
constituie comitete pentru o perioad determinat.
2. La cererea Adunrii generale a Curii, Comitetul Minitrilor poate s reduc la 5
numrul judectorilor Camerelor, prin decizie unanim i pentru o perioad
determinat.
3. Judectorul unic nu va examina nici o cerere introdus mpotriva maltei pri
contractante n numele creia a fo st ales.
4. Judectorul ales n numele unei nalte pri contractante care este parte n cauz
este membru de drept al Camerei sau al Marii Camere. In absena sa ori n cazul n
care nu poate participa, va participa n calitate de judector o persoan aleas de
preedintele Curii de pe o list prezentat n prealabil de ctre nalta parte
contractant.
5. De asemenea, fa c parte din Marea Camer preedintele Curii, vicepreedinii,
preedinii Camerelor i ali judectori desemnai n conformitate cu regulamentul
Curii. Cnd cauza este transmis Marii Camere n temeiul art. 43, nici un judector
al Camerei care a pronunat decizia nu poate s fac parte din Marea Camer, cu
excepia preedintelui Camerei i ajudectorului care a participat n numele naltei
pri contractante interesate."
N.a. 1. Traducerea oficial a titlului art. 26, astfel cum acesta va fi modificat, din
Legea nr. 39/2005 privind ratificarea Protocolului Nr. 14 la Convenie (M. Of.
nr. 238 din 22 martie 2005) nu ni se pare corect, folosindu-se pluralul Judectori
unici, i nu singularul; titlul original n limba francez al art. 26 este ,Formations de
juge unique, comites, chambres, Grande Chambre, iar cel n limba englez este i
mai edificator n sensul susinerii noastre: Single-judge formation, committees,
Chambers, Grand Chamber>\
2. Textul n limbile oficiale ale Consiliului Europei i ale Curii folosesc scrierea
numrului judectorilor de judecat n litere; traductorul oficial romn a folosit
scrierea lui n cifre.
3. Avem serioase rezerve fa de traducerea verbului sieger" din originalul textului
n limba francez, respectiv to sit din cel n limba englez, prin ,, a participa (n

Brsan

69

Art. 27

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului


2. Judectorul ales n numele unui stat-parte la litigiu este
membru de drept al Camerei i al Marii Camere; n cazul
absenei acestui judector sau atunci cnd el nu-i poate
desfura activitatea, acest stat-parte desemneaz o persoan
care s activeze n calitate de judector.
3. Fac, de asemenea, parte din Marea Camer preedintele
Curii, vicepreedinii, preedinii Camerelor i ali judec
tori desemnai conform regulamentului Curii. Cnd cauza
este deferit Marii Camere n virtutea art. 43, nici un jude
ctor al Camerei care a emis hotrrea nu poate face parte
din aceasta, cu excepia preedintelui Camerei i a judec
torului ales n numele statului-parte interesat.

Comites,
Chambres
et
Grande
chambre

1. Pour lexamen des affaires portees devant elle, la Cour siege


en comites de trois juges, en chambres de sept juges et en une
Grande Chambre de dix-sept juges. Les chambres de la Cour
constituent les comites pour une periode determinee.
2. Le juge elu au titre dun Etat Prtie au litige est membre de
droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas dabsence
de ce juge, ou lorsquil nest pas en mesure de sieger, cet Etat
Prtie designe une personne qui siege en qualite de juge.

calitate de judector). n primul rnd, un judector nu particip ntr-un complet de


judecat, ci face parte din acel complet; cel mult, ca membru al completului, el
particip la judecarea cauzei, n sensul c judec acea cauz; altfel, i publicul
prezent n sala de judecat particip la judecarea cauzei; de altfel, n dicionare,
unul din sensurile date cuvntului sieger este acela de a face parte dintr-o adunare
deliberativ (a se vedea Micaela Slvescu, Sanda Mihescu-Crsteanu, Iulia
Giroveanu, Dictionnaire franais-roumain, Dicionar francez-romn, Ed. 100+1Gramar, Bucureti, 2003, p. 723), iar pentru verbul to s i f - Dicionarul BBC
englez-romn (Ed. Coresi, 1998, p. 1042) i d unul din sensurile sale prin a face
parte (dintr-un comitet), deci se poate spune i a face parte dintr-un complet. De
aceea, credem c textul n discuie putea fi mai degrab tradus prin In absena sa, ori
n cazul n care nu poate face parte din complet, va participa n calitate de judector
(...). n a doua parte a frazei este limpede calitatea n care va participa la judecata
cauzei.

70

Brsan

Art. 27

Comitete, Camere i Marea Camer

3. Font aussi prtie de Ia Grande Chambre, le president de la


Cour, les vice-presidents, Ies presidents des chambres et dautres
juges designes conformement au reglement de la Cour. Quand
laffaire est deferee la Grande Chambre en vertu de larticle
43, aucun juge de la Chambre qui a rendu larret ne peut y
sieger, lexception du president de la Chambre et du juge
ayant siege au titre de lEtat Prtie interesse.
Committees,
Chambers
and Grand
Chamber

1. To consider cases brought before it, the Court shall sit in


committees of three judges, in Chambers of seven judges and
in a Grand Chamber of seventeen judges. The Courts Cham
bers shall set up committees for a fixed period of time.
2. There shall sit as an ex officio member of the Chamber and
the Grand Chamber the judge elected in respect of the State
Party concemed or, if there is none or if he is unable to sit, a
person of its choice who shall sit in the capacity of judge.
3. The Grand Chamber shall also include the President of the
Court, the Vice-Presidents, the Presidents of the Chambers
and other judges chosen in accordance with the rules of the
Court. When a case is referred to the Grand Chamber under
Article 43, no judge from the Chamber which rendered the
judgment shall sit in the Grand Chamber, with the exception of
the President of the Chamber and the judge who sat in respect
of the State Party concemed.

Sumar
1. Precizri preliminare...........................................................................................72
2. Formaiunile administrative ale Curii: plenara judectorilor; seciile............. 74
3. Formaiunile (completele) de judecat.............................................................. 76
A. Comitetele de trei judectori..........................................................................76
B. Camerele de apte judectori.........................................................................78
C. Marea Camer................................................................................................. 79
4. Imposibilitatea judectorului de a lua parte la examinarea unei cauze;
consecine............................................................................................................ 81

6.

Brsan

71

Art. 27

1-2

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

5. Modificarea sistemului formaiunilor (completelor) de judecat


prin Protocolul Nr. 14........................................................................................83

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de lhomme, Litec,
2005, p. 236-240; Protocole N 14 la Convention de sauvgarde des Droits de lHomme
et des Libertes fondamentales, amendant le systeme de controle de la Convention,
Rapport explicatif n special nr. 61-67; Fr. Sudre, Droit europeen et internaional des
droits de rhomme, 7cme ed. refondue, PUF, Paris, 2005, p. 543-546; P. Wachsmann, La
nouvelle structure, n Le Protocole N 11 la Convention europeenne des droits de
lhomme, Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 9-29.

1. Precizri preliminare
1

637. Formaiuni de judecat - sistemul iniial, sistemul actual i sistemul


ce va exista dup intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14. Formaiuni admin
istrative. Textul pus n discuie reprezint sediul materiei pentru reglementarea
n vigoare, introdus prin Protocolul Nr. 11, a formaiunilor (completelor) de
judecat ale noii Curi. Aa dup cum am mai amintit, acestea sunt: comitetul de
trei judectori, camera format din apte judectori i Marea Camer compus
din aptesprezece judectori; fiecare cerere adresat de o persoan fizic sau
juridic, cu excepia instituiilor i organizaiilor guvernamentale, va fi examinat
de una dintre aceste formaiuni, care va decide asupra acelei cereri. De la aceast
regul exist o singur excepie, dat de dispoziiile art. 43 din Convenie, potrivit
cu care, n termen de 3 luni de la data adoptrii hotrrii de ctre o camer a Curii,
fiecare parte poate, n cazuri excepionale, s cear redeschiderea procedurii
n faa Marii Camere; dac, n acea cauz, s-a pus o problem grav privitoare
la interpretarea sau la aplicarea dispoziiilor Conveniei sau ale protocoalelor
sale adiionale ori o problem grav cu caracter general, un colegiu de 5
judectori ai Marii Camere va putea accepta reexaminarea acelei cauze; ntr-o
asemenea situaie, aceeai cerere va fi examinat succesiv de dou formaiuni
de judecat ale instanei europene: o camer i apoi Marea Camer a Curii.
2
Privitor la sistemul jurisdicional al Curii, se impun mai multe observaii. n
primul rnd, este de observat c acest sistem se deosebete esenial de cel

72

Brsan

Comitete, Camere i Marea Camer

Art. 27

reglementat iniial de Convenie, care a fost n vigoare pn la 1 noiembrie 1998.


ntr-adevr, n condiiile n care admisibilitatea unei cereri era examinat numai de
ctre fosta Comisie, iar Curtea avea a se pronuna exclusiv asupra existenei sau
inexistenei nclcrii unui drept garantat de Convenie i/sau de protocoalele
sale adiionale, invocat de reclamant prin cererea sa, formaiunile de judecat
erau: cam era, compus iniial din apte judectori', apoi din nou judectori2;
M area Cam er, care, iniial, cuprindea nousprezece judectori3, numrul
acestora crescnd ulterior la douzeci i unu4, i Plenul Curii, format din toi
judectorii instanei europene5.
' Potrivit art. 21 din primul Regulament al fostei Curi, adoptat la 18 aprilie 1959 i
modificat succesiv n mai multe rnduri, o camer a acesteia era compus din apte
judectori.
2 n urma adoptrii Protocolului Nr. 9 la Convenie, intrat n vigoare la 1 octombrie
1994 - care ddea posibilitatea sesizrii Curii, dup ce fosta Comisie declara o
cerere admisibil, nu numai de ctre statul n cauz (statul al crui resortisant era
victima sau statul care sesizase Comisia), ci i de fosta Comisie i de ctre reclamant
- protocol abrogat prin intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 11, Curtea a adoptat un
nou Regulament, care, n art. 21, dispunea c o camer a Curii era compus din
9 judectori. Facem precizarea c, pn Ia 1 noiembrie 1998, organizarea i
funcionarea Curii erau reglementate de dou regulamente: Regulamentul A - intrat
n vigoare la 1 ianuarie 1983 (l-a nlocuit pe cel adoptat la 18 aprilie 1959) i care
privea cauzele n care erau pri statele care nu au ratificat Protocolul nr. 9 - , i
Regulamentul B - intrat n vigoare la 1 octombrie 1994, modificat apoi la 27 aprilie
1995, aplicabil statelor care ratificaser dispoziiile acestui protocol.
3 Art. 50, devenit la 24 noiembrie 1982 art. 51 din Regulamentul A al Curii; prin
modificarea adus art. 51 din Regulamentul A la 27 octombrie 1993, Marea Camer
era compus, i pentru cauzele ce erau judecate dup acest Regulament, din 21 de
judectori.
4 Art. 53 din Regulamentul B al Curii.
5 Potrivit art. 51 din Regulamentul A al fostei Curi, dac o cauz pendinte n faa unei
camere privea una sau mai multe probleme grave de interpretare a Conveniei,
camera se putea desesiza n favoarea Plenului Curii; o asemenea desesizare era
obligatorie atunci cnd soluia unor asemenea probleme putea conduce la crearea
unei jurisprudene n contradicie cu jurisprudena anterioar a unei camere sau a
Plenului Curii. La 27 octombrie 1993, acest text al art. 51 din Regulamentul A al
Curii a fost modificat n sensul c, n situaia n care o camer a Curii era confruntat
cu asemenea probleme grave de interpretare a Conveniei, aceasta putea s se
desesizeze nu n favoarea Plenului Curii, ci n favoarea M arii Camere, care, la

Brsan

73

A rt. 27
3

3-6

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

O a doua observaie este impus de modificarea ce va fi adus sistemului


formaiunilor de judecat ale Curii prin intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 la
Convenie, care, alturi de completele existente n prezent - comitete, camere,
Marea Camer - reglementeaz i completul format din judector unic (art. 6 din
Protocolul Nr. 14). De asemenea, n noua redactare pe care o va avea art. 26
parag. 2 din Convenie dup intrarea n vigoare a acestui Protocol, camerele vor
putea fi compuse, pe o durat determinat, prin decizia unanim a Comitetului
Minitrilor, la cererea Plenarei judectorilor Curii, dintr-un numr de cinci
judectori.
In sfrit, considerm c nu se poate vorbi despre formaiunile de judecat
ale Curii far a face legtura cu formaiunile sale administrative, deoarece, fie
c acestea din urm constituie pe primele, cum este cazul atribuiei Plenarei
judectorilor de a constitui camerele instanei europene, fie c, pe baza existenei
unor formaiuni administrative cum sunt seciile, se pot constitui unele din
formaiunile de judecat; ntr-adevr, camerele i comitetele de trei judectori
iau natere pe baza constituirii prealabile a seciilor Curii.
2. Formaiunile administrative ale Curii: plenara
judectorilor, seciile

638. Constituirea seciilor. n concepia noastr, organizarea i funcionarea


Curii europene a Drepturilor Omului, ca organism de control al modului cum
statele contractante i ndeplinesc obligaia esenial, pe care i-au asumat-o,
de a respecta drepturile i libertile garantate de Convenie i de protocoalele
sale adiionale, analizate n primul volum al acestei lucrri, nu pot fi nelese far
a distinge limpede ntre formaiunile administrative i formaiunile de judecat
ale instanei europene.
6
Desigur, ne grbim s precizm faptul c aceast clasificare nu se regsete
nici n dispoziiile Conveniei i nici n Regulamentul Curii, dar ea poate fi
rndul ei, n anumite cazuri excepionale de interpretare a Conveniei sau de schimbare
de jurispruden, se putea desesiza n favoarea Plenului C urii, compus din
toi judectorii instanei europene. Aceast ultim ierarhizare a desesizrii camera-Marea Camer-Plenul Curii - a fost reinut i n art. 53 din Regulamentul
B al Curii, att timp ct acesta, ca i Regulamentul A, a fost n vigoare, adic pn
la 1 noiembrie 1998, data teoretic a organizrii noii Curi; din moment ce noua
Curte nu are o formaiune de judecat compus din toi judectorii ei, o asemenea
desesizare n scar nu este prevzut de noul Regulament.

74

Brsan

7-9

Comitete, Camere i Marea Camer

Art. 27

dedus, aa cum vom arta imediat, din interpretarea coordonat a dispoziiilor


actualului art. 27 al Conveniei i a textelor corespunztoare din Regulament1.
Apoi, se poate pune ntrebarea fireasc: din moment ce textul supus analizei 7
- art. 27 - este n mod evident consacrat formaiunilor de judecat ale Curii, iar
una dintre formaiunile administrative, anume Plenara judectorilor, este, totui,
reglementat distinct, n privina compoziiei i atribuiilor sale, de actualul art. 26
din Convenie, text analizat anterior, de ce revenim asupra acestor din urm
formaiuni?
Asigurm cititorul c nu dorim n nici un chip a ne repeta; de aceea, nu vom 8
reveni asupra problemelor privitoare la Plenara judectorilor. Reamintim, totui,
c art. 26 lit. b) din Convenie dispune c Plenara judectorilor constituie
camerele Curii pentru o perioad determinat. Prelund i dezvoltnd aceast
dispoziie, art. 25 parag. 1 din Regulamentul Curii, care reglementeaz constituirea
seciilor ei, are urmtorul coninut: Camerele prevzute la art. 26 lit. b) din
Convenie (i denumite secii n prezentul Regulament) sunt constituite de
ctre Plenara Curii, la propunerea preedintelui, pentru o perioad de 3 ani
ncepnd cu data alegerii titularilor funciilor prezideniale la care se refer art. 8
al prezentului regulament. Se constituie cel puin patru secii.
Aadar, nu Convenia, ci Regulamentul Curii instituie organizarea seciilor 9
ei, ca formaiuni administrative. Totui, dei nu le prevede, Convenia nu interzice
constituirea lor. Or, ca regul general, ceea ce legea nu interzice este permis. Nu
s-ar putea deroga de la prevederile exprese privitoare la formaiunile (completele)
de judecat existente n actualul sistem jurisdicional al Curii, respectiv: Marea
Camer, camerele de apte judectori i comitetele de trei judectori. La data
intrrii n vigoare a Protocolului Nr. 11, noua Curte se compunea din 40 de
judectori2. n cursul discuiilor desfurate n Plenara informal a judectorilor
alei n anul 1998, pn la depunerea jurmntului, s-a pus problema modalitilor
practice potrivit cu care urma a se constitui aceste formaiuni de judecat. S-a
ajuns la concluzia c nu existau i nu exist dificulti deosebite privitoare la
constituirea Marii Camere a Curii, indiferent de soluia aleas. n acelai timp,
s-a observat c cea mai bun soluie pentru a se putea organiza complete de
apte judectori este dat de mprirea judectorilor Curii n secii, mprire,
1Menionm c, uneori, aceast clasificare este menionat n mod indirect n literatura
de specialitate; a se vedea, spre exemplu, Fr. Sucire, Droit europeen des droits de
lhomme, 7inK ed. refondue, 2005, PUF, Paris, p. 543.
2 Reamintim c, n prezent, sunt 45 de judectori.

Brsan

75

A r t. 27

10-11

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

repetm, neprevzut, dar nici interzis de Convenie, aflat, aadar, la


ndemna Plenarei judectorilor, competent s constituie camerele Curii, pe
o perioad determinat [art. 26 lit. b) din Convenie]; pe aceeai baz aveau a fi
organizate i comitetele de trei judectori. Aadar, dispoziiile cuprinse n
art. 25 din Regulamentul Curii, prin care s-a dispus nfiinarea formaiunilor
administrative ale Curii, care sunt seciile ei, se explic prin raiuni de ordin
practic.
10
Articolul 25 parag. 2 din Regulament prevede c fiecare judector este membru
al unei secii1, compoziia acesteia avnd a fi echilibrat din punct de vedere
geografic, al reprezentrii sexelor i inndu-se seama, n msura posibilului
-precizm noi - , de diferitele sisteme juridice ale statelor contractante. Atunci
cnd un judector i nceteaz activitatea n cadrul Curii, succesorul lui l
nlocuiete, pe perioada ct a fost constituit respectiva secie, ca membru al
acesteia; preedintele Curii poate s procedeze, n cazuri excepionale, spre
exemplu n situaia absenei, din motive ntemeiate, a mai multor judectori ai
aceleiai secii, la modificarea compoziiei ei; de asemenea, la propunerea
preedintelui, Plenara Curii poate decide constituirea unei secii suplimentare
(art. 25 parag. 3,4 i 5 din Regulament).
3. Form aiunile (com pletele) de judecat
A. Comitetele de trei judectori
11

639. Prezentare general. Potrivit art. 27 parag. 1 ultima parte, camerele


Curii constituie comitete, pentru o perioad determinat. Dnd expresie, cum
am artat mai sus, preocuprilor pentru organizarea practic eficient a activitii
1Avnd n vedere c, potrivit art. 9 parag. 3 din Regulament, preedintele Curii nu
particip la examinarea cauzelor aflate pe rolul Camerelor dect atunci cnd acestea
privesc statul pentru care el a fost ales, ceilali 39 de judectori, intrai efectiv n funcie
la 3 noiembrie 1998, au fost mprii n patru secii ale Curii, secia am -a cuprinznd,
la acea dat, numai 9 judectori, al zecelea loc fiind rezervat viitorului judector ce
urma s fie ales pentru Rusia, deoarece, la 1 noiembrie 1998, aceast ar semnase
Convenia, dar nu o ratificase toc; acelai numr de secii exist i to prezent; trei
dintre ele cuprind cte 11 judectori i una 12; avnd n vedere c, n prezent, to
cadrul Curii funcioneaz 45 de judectori i c sosirea celui de-al 46-lea este
iminent, pe de o parte, iar, pe de alta, numrul uria de dosare aflate pe rol, Plenara
judectorilor Curii a decis, la 4 iulie 2005, nfiinarea celei de-a V-a secii a Curii;
ea va fi operaional ncepnd cu 1 martie 2006.

76

Brsan

12-14

Comitete, Camere i Marea Camer

Art. 27

instanei europene, art. 27 parag. 1 din Regulamentul Curii prevede constituirea


de comitete de trei judectori aparinnd aceleiai secii; dup consultarea
preedinilor de secii, preedintele Curii decide cu privire la numrul de comitete
ce au a fi create n fiecare secie.
Comitetele sunt constituite pentru doisprezece luni, prin rotaie, dintre membrii 12
aceleiai secii, cu excepia preedintelui ei, care, avnd n vedere sarcinile
administrative pe care le are de ndeplinit n aceast calitate, este dispensat de a
face parte dintr-un comitet al seciei pe care o conduce; fiecare comitet este
condus de un preedinte; acesta este judectorul, membru al comitetului, cu cea
mai mare vechime n funcia de judector n cadrul Curii.
Judectorii seciei care nu sunt membri ai unui anumit comitet pot fi desemnai, 13
prin decizia preedintelui seciei, s nlocuiasc pe judectorii care, din diverse
motive, sunt mpiedicai s participe la edina de judecat a comitetului din care
fac parte; ntr-o asemenea situaie, se dispune crearea unui aa-numit comitet
ad-hoc, adic ales pe un an2, cu aceleai atribuii ca ale unui comitet obinuit.
Judectorul ales pentru statul n cauz ntr-o plngere supus spre examinare 1 4
unui comitet, nu trebuie, n mod necesar, s fac parte din aceast formaiune
de judecat, dar, potrivit art. 53 parag. 1 din Regulamentul Curii, el poate fi invitat
s participe la deliberrile comitetului, fr ns a deveni, prin aceasta, membru
al respectivului comitet; s-ar putea spune c, ntr-o asemenea situaie, judectorul
1n prezent, fiecare din cele patru secii ale Curii are organizate cte trei comitete de
cte trei judectori, ceea ce nseamn c funcioneaz, n total, dousprezece
comitete; dup 1 martie 2006, odat cu nfiinarea celei de-a V-a secii, probabil
numrul acestora va crete la cincisprezece.
2 Subliniem c, aa cum vom vedea din analiza textului urmtor, comitetele sunt
competente s se pronune numai asupra acelor cereri care au a fi declarate inadmisibile;
ca atare, n organizarea Curii care a funcionat pn la 1 noiembrie 1998, nu au
existat aceste form aiuni de judecat. n schimb, potrivit fostului art. 20 din
Convenia n vigoare pn la 1 noiembrie 1998, fosta Comisie putea constitui, n
cadrul ei, comitete, compuse cel puin din trei membri, cu competena de a
declara o cerere ca inadm isibil sau de a dispune rad ierea ei de pe rolul
acestui fost organ ,jurisdicional al Conveniei, atunci cnd o asemenea decizie
putea fi luat fr un examen amplu (al cererii respective).
La rndul su, art. 27 din Regulamentul interior al fostei Comisii dispunea c membrii
comitetelor erau desemnai prin tragere la sori; ele erau constituite pe o durat de un
an i se ntruneau n cadrul sesiunilor Comisiei, care nu avea, ca i fosta Curte,
activitate perm anent; reamintim c att fosta Comisie, ct i Curtea lucrau n
cadrul unor sesiuni anuale.

Brsan

77

A r t. 27

15-17

Titlul I - Curtea European a Drepturilor Omului

respectiv particip la edina de judecat a comitetului n care este examinat o


cerere mpotriva statului pentru care el a fost ales n calitate de am icus cu ria e1.
B. C am erele de apte ju d ecto ri
15

16

17

640. Prezentare general. n actuala configurare a sistemului formaiunilor


de judecat ale Curii, camerele de apte judectori sunt concepute spre a
desfura activitatea jurisdicional de baz a instanei europene; aceast
caracteristic a lor nu va fi cu nimic pus n discuie prin instituirea completului
de judector unic, dup ce vor intra n vigoare dispoziiile Protocolului Nr. 14.
Aa dup cum am spus-o mai sus i, mai ales, dup cum va reiei din analiza
textului subsecvent celui pus n discuie, comitetele de trei judectori examineaz
numai cererile ce au a fi declarate inadmisibile. Ct privete Marea Camer a
Curii, ea este competent s soluioneze cele mai complexe cauze deduse
judecii instanei europene, fie ca urmare a desesizrii unei camere n favoarea
ei, pe temeiul art. 30 al Conveniei, fie ca urmare a redeschiderii procedurii ntr-o
cauz n care a fost pronunat o hotrre de ctre una din camerele, n condiiile
prevzute de art. 43 din Convenie. Procednd printr-o asemenea excludere,
rezultatul este simplu; camerele Curii constituie formaiunea (completul)
ordinar de examinare a cererilor individuale cu care aceasta a fost sesizat, ct
i a cererilor interstatale; ele au a se pronuna att asupra admisibilitii, ct i
cu privire la fondul lor.
Potrivit art. 26 din Regulamentul Curii, camerele de apte judectori compe
tente a soluiona plngerile care-i sunt adresate se constituie, repetm, pe baza
seciilor organizate, ca formaiuni administrative, n cadrul instanei europene.
Camera cuprinde, n mod obligatoriu, pe preedintele seciei, care va fi, practic,
i preedintele tuturor camerelor ei, i pe judectorul ales pentru statul
contractant, parte n litigiu2. n situaia n care o cauz este atribuit, spre
examinare, unei secii din care nu face parte judectorul ales pentru statul mpotriva
1Acest termen din limba latin desemneaz o persoan ce poate fi consultat, oral sau
n scris, de o instan de judecat - pentru dreptul comun n procesele civile, dar
i de jurisdiciile internaionale - n scopul obinerii unor informaii utile soluio
nrii unei cauze; aceast persoan nu va fi nici martor i nici expert, astfel c nu
va putea fi recuzat de vreuna dintre prile dosarului.
2 Dac sunt mai multe state contractante pri n litigiu, n complet vor intra judectorii
alei pentru aceste state (a se vedea CEDH, 8 iulie 2004, llacu et autres c/Moldava
et Russie, Recueil 2004-VII, 6) afar dac nu a fost desemnat un , judector de
interese comune (art. 30 din Regulament).

78

Brsan

18-22

Comitete, Camere i Marea Camer

A rt. 27

cruia ea este ndreptat, acesta va face, totui, parte de drept din acea Camer a
altei secii nvestite cu soluionarea respectivei cereri. Ceilali membri ai camerei
sunt desemnai de preedintele seciei, prin rotaie, dintre ceilali membri ai acestei
formaii administrative.
Membrii seciei care, ca urmare a acestei,Repartizri, dup asigurarea compo- 18
nenei de apte judectori a camerei, nu fac parte din aceasta, vor participa la
examinarea cauzelor de ctre camere n calitate de judectori supleani.
Din moment ce, potrivit art. 25 parag. 1din Regulament, seciile sunt constituite 19
pe o durat de trei ani, iar camerele Curii, ca formaiuni de judecat, se formeaz
pe baza seciilor, nseamn c i ele sunt constituite pe aceeai durat: trei ani'.
Reamintim c, n situaiile n care camera cuprinde fie un judector ad-hoc ori 20
un judector al comunitii de interese, fie un judector dintr-o alt secie, cnd
cererea examinat de acea camer este ndreptat mpotriva statului pentru care
el a fost ales, acetia pot fi dispensai de preedintele camerei s participe la
reuniunile preparatorii sau procedurale; n aceste ipoteze, pentru operativitatea
procedurii, art. 26 parag. 2 din Regulament prezum c statul n cauz a desemnat,
n locul judectorului respectiv, pe primul judector supleant al camerei n vestite
cu soluionarea cererii.
C. Marea Camer
641. Prezentare general. Din punct de vedere al competenei, cea mai 21
important formaiune de judecat a Curii este Marea Camer, compus din
aptesprezece judectori i cel puin trei judectori supleani (art. 27 parag. 1 din
Convenie coroborat cu art. 24 din Regulament).
Articolul 27 parag. 2 din Convenie dispune c judectorul ales pentru statul 22
contractant n litigiu este membru de drept al Marii Camere, iar, n cazul absenei
acestuia sau al mpiedicrii lui de a putea participa la examinarea acelei cauze,
1n practic, pe durata celor trei ani, n cadrul fiecrei secii a Curii se constituie mai
multe camere de apte judectori -A , B, C, D etc. - n funcie de necesitile impuse
de examinarea dosarelor ce sunt nscrise pe rolul seciei respective; fiecare camer
astfel constituit este compus din preedintele seciei, n calitate i de preedinte al
camerei, i din ali ase judectori; ceilali judectori vor fi supleani ai acelor
camere; o cerere ndreptat mpotriva unui anumit stat va fi, n mod obligatoriu,
repartizat spre examinare camerei, A sau B sau C etc., din care face parte i
judectorul acelui stat; dac el nu este membru al acelei secii, va fi cooptat, n
mod obligatoriu, n camera seciei ce are a examina cererea ndreptat mpotriva
statului pentru care a fost ales.

Brsan

79

Art. 27

23

24

25

26

23-26

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

statul respectiv i desemneaz un judector ad-hoc; de asemenea, face parte de


drept din Marea Camer judectorul comunitii de interese [art. 24 parag. 2
lit. b) combinat cu art. 30 din Regulament].
Tot astfel, potrivit art. 27 parag. 3 al Conveniei, fac parte din Marea Camer:
preedintele Curii, vicepreedintele ei; preedinii Camerelor- n realitate, ceilali
doi preedini de secie, deoarece, aa dup cum am artat, cei doi vicepreedini
ai Curii sunt i preedini de secie - precum i ali judectori desemnai n
calitate de membri ai Marii Camere, conform dispoziiilor cuprinse n Regulamentul
instanei europene. Acelai text precizeaz c, atunci cnd o cauz intr pe rolul
Marii Camere, pe temeiul art. 43 din Convenie, adic n caz de redeschidere a
procedurii n situaia n care s-a pronunat - n acea cauz - o hotrre de ctre
o camer a Curii, Marea Camer nu va cuprinde nici un judector al acelei camere,
cu excepia preedintelui ei i a judectorului statului n cauz.
Din interpretarea dispoziiilor cuprinse n art. 27 din Convenie, astfel cum
acestea sunt dezvoltate n art 24 din Regulamentul Curii, rezult c Marea Camer
are o componen fix, o componen fix variabil i o componen pur
variabil, aceasta din urm prin raportare la modul ei de sesizare.
Componena fix a Marii Camere este dat de prezena obligatorie n cadrul
ei, n toate situaiile, a preedintelui Curii, a vicepreedintelui ei, a celorlali doi
preedini de secie i a judectorului ales pentru statul n cauz; cnd un
preedinte de secie nu poate face parte din Marea Camer, el este nlocuit de
vicepreedintele seciei respective; de asemenea, dac ntr-o astfel de situaie se
gsete Judectorul naional, el va fi nlocuit de un judector ad-hoc sau un alt
judector al Curii, desemnat a participa, n calitate de membru al Marii Camere,
pentru acel stat.
La aceast componen fix a Marii Camere se adaug componena ei fix
variabil, n situaia n care Marea Camer este sesizat pe temeiul art. 30 din
Convenie, adic n urma desesizrii unei Camere n favoarea ei, ntr-o cauz ce
pune o problem grav de interpretare a Conveniei sau a protocoalelor sale
adiionale; n acest caz, ea va cuprinde, n mod obligatoriu, preedintele Curii,
vicepreedintele ei i preedinii de secie, dar i pe judectorul statului n cauz
- componena fix - , precum i membrii Camerei care s-a desesizat [art. 24
parag. 2 lit. c) din Regulament]; spunem c aceast componen, adugat
celei fixe, este fix-variabil, deoarece ea cuprinde obligatoriu pe judectorii
camerei care s-a desesizat n favoarea Marii Camere i este variabil pentru c
desesizarea poate fi fcut de oricare dintre camerele constituite n cadrul
seciilor Curii.

80

Brsan

Comitete, Camere i Marea Camer

27-30

Art. 27

n toate situaiile, componena variabil a Marii Camere este dat de 27


judectorii care se adaug membrilor ce alctuiesc aa-numita componen fix
i, dup caz, componen fix-variabil, pn la realizarea cifrei de aptesprezece
membri; la acetia se adaug cel puin trei judectori supleani, care, n ordinea
desemnrii lor, sunt chemai a nlocui pe unul din judectorii titulari, n cazul
cnd acesta nu ar putea participa, din diverse raiuni, la examinarea acelei cauze.
Potrivit art. 24 parag. 2 lit. e) din Regulamentul Curii, judectorii i judectorii 28
supleani ce fac parte din aceast componen variabil a Marii Camere sunt
desemnai, prin tragere la sori, dintre ceilali judectori ai Curii, n afara celor
ce alctuiesc aa-numitele componene fixe i componene fixe-variabile ale
Marii Camere. Aceast tragere la sori se efectueaz de preedintele Curii, n
prezena grefierului ei, cutndu-se a se asigura o compoziie echilibrat geografic,
care s reflecte i diversitatea de sisteme juridice ale rilor contractante1.
4. Imposibilitatea judectorului de a lua parte la examinarea
unei cauze; con secin e

642.
Cauze de recuzare sau abinere. n cursul activitii instanei europene, 29
ca organ permanent de jurisdicie, pot aprea situaii n care unul dintre judectorii
ce sunt membri ai unui complet (formaiuni) de judecat s nu poat participa,
din diverse motive, obiective sau subiective, la una sau mai multe edine de
judecat ale formaiunii din care face parte.
Potrivit art. 28 parag. 1 din Regulamentul Curii, un judector ce este n 30
imposibilitatea de a participa la edinele (de judecat) pentru care este convocat
trebuie s ntiineze (despre aceasta), n cel mai scurt timp, pe preedintele
camerei (seciei)2.
1 Precizm c, dat fiind modul de constituire descris mai sus, nu se poate spune c
Marea Camer a Curii se constituie pe o perioad determinat, din moment ce
compoziia nu poate fi fix n totalitate. De aceea, afirmaia fcut n doctrin, n
sensul c Marea Camer a Curii se constituie pe trei ani - a se vedea Fr. Sudre,
op. cit., p. 545 - ni se pare cel puin surprinztoare.
2 Precizm c, n practic, o astfel de convocare este cunoscut cu mult timp
nainte, prin planificarea edinelor de judecat ale tuturor formaiunilor Curii
fcut de gref mpreun cu preedintele Curii, pentru Marea Camer, i cu preedinii
de secii pentru camere i comitete. n fapt, fiecare secie a Curii se ntrunete
sptmnal; comitetele de trei judectori, de regul, bilunar; edinele de judecat
ale Marii Camere sunt planificate, n principiu, lunar, cu precizarea c ea examineaz,
de regul, cu audierea prilor, un singur dosar, afar de situaia unor dosare n privina
crora s-a dispus conexarea lor sau care pun probleme de drept asemntoare.

Brsan

81

Art. 27

31-32

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Trebuie s deosebim, ns, ntre situaiile n care, din diverse motive, un


judector nu poate participa la una sau mai multe edine de judecat ale uneia
din formaiunile din care face parte i cele de natur a mpiedica un judector s
participe Ia nsi examinarea unei cauze. Astfel, art. 28 parag. 2 din Regulamentul
Curii dispune c un judector nu poate participa la examinarea unei cauze dac:
a) are un interes personal ntr-o anumit cauz, ce ar putea rezulta, spre exemplu,
dintr-o relaie matrimonial sau de rudenie, dintr-o legtur personal sau
profesional strns sau dintr-un raport de subordonare cu oricare dintre pri;
b) a intervenit anterior n acea cauz, fie ca agent, avocat sau consilier al
uneia din pri sau al unei persoane care are un interes n acea cauz, la nivel
naional sau internaional, fie ca membru al unei jurisdicii sau al unei comisii de
anchet ori n orice alt asemenea calitate1;
c) s-a angajat, dei este judector ad-hoc sau fost judector ales ce continu
a participa la examinarea unei cauze, potrivit dispoziiilor art. 23 parag. 7 din
Convenie i ale art. 26 parag. 3 din Regulament, dup ncetarea mandatului su,
ntr-o activitate politic sau administrativ sau ntr-o activitate profesional
incompatibil cu independena sau imparialitatea sa2;
d) a exprimat public, prin media, n scris, prin aciuni publice sau prin orice
alte mijloace, opinii care sunt de natur s pun n discuie, n mod obiectiv,
imparialitatea sa;
e) pentru orice motiv, n mod legitim, ar exista un dubiu privitor la
independena sau imparialitatea sa3.
32
Potrivit art. 28 parag. 3 din Regulament, dac un judector aflat ntr-o
asemenea situaie se abine (se deporte, withdraws) de la judecarea unei
31

1In aceast situaie se gsesc, n mod obiectiv, acei judectori ai Curii care, nainte de
a fi alei n aceast calitate, au ndeplinit funcia de agent guvernamental al statului
pentru care au fost alei sau, ca avocai, au asistat una din prile unui dosar aflat pe
rolul instanei europene.
2 Exemplul din nota precedent poate fi luat n sens invers: judectorul ales, cruia
i-a ncetat mandatul i care continu s participe la examinarea unei cauze n temeiul
dispoziiilor amintite, se angajeaz n calitate de agent guvernamental al statului n
cauz, devenind astfel aplicabil aceast dispoziie care nu-i mai permite participarea
la judecata cauzei respective.
3 Se observ cu uurin c toate aceste mprejurri sunt motivele de abinere sau de
recuzare a judectorilor, reglementate, n general, de sistemele naionale de drept;
art. 28 din Regulament le reunete sub titlul indisponibilitatea, abinerea sau
recuzarea (Empechement, deport or dispense, respectiv Inability to sit,
withdrawal or exemption").

82

Brsan

33-35

Comitete, Camere i Marea Camer

Art. 27

cauze, el l informeaz despre aceasta pe preedintele camerei (seciei) care l


dispenseaz de a mai face parte din completul de judecat. Dac judectorul
sau preedintele camerei (seciei) ar avea un dubiu cu privire la existena sau
inexistena uneia din cauzele de recuzare (abinere) enumerate de paragraful 2 al
art. 28 din Regulament, va decide camera nvestit cu soluionarea acelei cauze;
camera ascult punctul de vedere al judectorului n cauz, apoi delibereaz i
voteaz n absena acestuia, dar, pentru ca formaiunea de judecat s cuprind
apte judectori pentru deliberare i vot, .judectorul interesat este nlocuit cu
primul judector supleant al Camerei (art. 28 parag. 4 din Regulament).
Aceste dispoziii se aplic prin asemnare i n privina participrii unui 33
judector la examinarea unei cauze de ctre un comitet compus din trei judectori,
cu precizarea c notificarea existenei motivului ce-1 oprete la a lua parte la
judecat are a fi adresat nu preedintelui comitetului, ci preedintelui seciei
creia acesta i aparine1.
5. M odificarea sistem ului formaiunilor (com pletelor) de
judecat prin Protocolul Nr. 14
643. Sistemul n vigoare dup intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14. Din 34
cauza abrogrii actualului art. 24 din Convenie, cu scopul de a se evita
renumerotarea unui mare numr dintre textele sale ca urmare a introducerii noului
text al art. 27, care va reglementa competena judectorului unic2, actualul art. 27,
supus analizei, va deveni art. 26 al Conveniei prin intrarea n vigoare a Protocolului
Nr. 14 (art. 6 din Protocol) i va constitui sediul materiei cu privire la formaiunile
(completele) de judecat ale instanei europene.
n linii eseniale, se poate observa, n primul rnd, c noua structur 35
jurisdicional a Curii va cuprinde formaiunile (completele) sale actuale de
1 Observm c, spre deosebire de normele procesuale de drept intern, Regulamentul
Curii, care reglementeaz materia n discuie, nu face o deosebire net ntre recuzarea
i abinerea judectorilor, el punnd accentul, mai degrab, pe abinerea judecto
rilor de a participa la examinarea unei cauze dect pe posibilitatea, pentru pri, de
a cere recuzarea unui judector, dac ar exista unul din motivele de participare la
examinarea unei cauze dintre cele prevzute de art. 28 parag. 2 din Regulament.
Nimic nu mpiedic partea care consider c un judector s-ar afla ntr-o asemenea
situaie s cear recuzarea acestuia; judectorul se va putea abine sau, n caz
contrar, va decide Cam era, dup procedura prevzut de art. 28 parag. 4 al
Regulamentului Curii.
2A se vedea Rapport explicaif (Protocole N" 14), 56.

Brsan

83

Art. 27

31-32

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Trebuie s deosebim, ns, ntre situaiile n care, din diverse motive, un


judector nu poate participa la una sau mai multe edine de judecat ale uneia
din formaiunile din care face parte i cele de natur a mpiedica un judector s
participe Ia nsi examinarea unei cauze. Astfel, art. 28 parag. 2 din Regulamentul
Curii dispune c un judector nu poate participa la examinarea unei cauze dac:
a) are un interes personal ntr-o anumit cauz, ce ar putea rezulta, spre exemplu,
dintr-o relaie matrimonial sau de rudenie, dintr-o legtur personal sau
profesional strns sau dintr-un raport de subordonare cu oricare dintre pri;
b) a intervenit anterior n acea cauz, fie ca agent, avocat sau consilier al
uneia din pri sau al unei persoane care are un interes n acea cauz, la nivel
naional sau internaional, fie ca membru al unei jurisdicii sau al unei comisii de
anchet ori n orice alt asemenea calitate1;
c) s-a angajat, dei este judector ad-hoc sau fost judector ales ce continu
a participa la examinarea unei cauze, potrivit dispoziiilor art. 23 parag. 7 din
Convenie i ale art. 26 parag. 3 din Regulament, dup ncetarea mandatului su,
ntr-o activitate politic sau administrativ sau ntr-o activitate profesional
incompatibil cu independena sau imparialitatea sa2;
d) a exprimat public, prin media, n scris, prin aciuni publice sau prin orice
alte mijloace, opinii care sunt de natur s pun n discuie, n mod obiectiv,
imparialitatea sa;
e) pentru orice motiv, n mod legitim, ar exista un dubiu privitor la
independena sau imparialitatea sa3.
Potrivit art. 28 parag. 3 din Regulament, dac un judector aflat ntr-o
32
asemenea situaie se abine (,^e deporte, withdraws) de la judecarea unei

31

1In aceast situaie se gsesc, n mod obiectiv, acei judectori ai Curii care, nainte de
a fi alei n aceast calitate, au ndeplinit funcia de agent guvernamental al statului
pentru care au fost alei sau, ca avocai, au asistat una din prile unui dosar aflat pe
rolul instanei europene.
2 Exemplul din nota precedent poate fi luat n sens invers: judectorul ales, cruia
i-a ncetat mandatul i care continu s participe la examinarea unei cauze n temeiul
dispoziiilor amintite, se angajeaz n calitate de agent guvernamental al statului n
cauz, devenind astfel aplicabil aceast dispoziie care nu-i mai permite participarea
la judecata cauzei respective.
3 Se observ cu uurin c toate aceste mprejurri sunt motivele de abinere sau de
recuzare a judectorilor, reglementate, n general, de sistemele naionale de drept;
art. 28 din Regulament le reunete sub titlul indisponibilitatea, abinerea sau
recuzarea (Empechement, deport or dispense, respectiv Inability to sit,
withdrawal or exemption").

82

Brsan

Comitete, Camere i Marea Camer

33-35

Art. 27

cauze, el l informeaz despre aceasta pe preedintele camerei (seciei) care l


dispenseaz de a mai face parte din completul de judecat. Dac judectorul
sau preedintele camerei (seciei) ar avea un dubiu cu privire la existena sau
inexistena uneia din cauzele de recuzare (abinere) enumerate de paragraful 2 al
art. 28 din Regulament, va decide camera nvestit cu soluionarea acelei cauze;
camera ascult punctul de vedere al judectorului n cauz, apoi delibereaz i
voteaz n absena acestuia, dar, pentru ca formaiunea de judecat s cuprind
apte judectori pentru deliberare i vot, .judectorul interesat este nlocuit cu
primul judector supleant al Camerei (art. 28 parag. 4 din Regulament).
Aceste dispoziii se aplic prin asemnare i n privina participrii unui 33
judector la examinarea unei cauze de ctre un comitet compus din trei judectori,
cu precizarea c notificarea existenei motivului ce-1 oprete la a lua parte la
judecat are a fi adresat nu preedintelui comitetului, ci preedintelui seciei
creia acesta i aparine1.

5. M odificarea sistem ului formaiunilor (com pletelor) de


judecat prin Protocolul Nr. 14
643. Sistemul n vigoare dup intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14. Din 34
cauza abrogrii actualului art. 24 din Convenie, cu scopul de a se evita
renumerotarea unui mare numr dintre textele sale ca urmare a introducerii noului
text al art. 27, care va reglementa competena judectorului unic2, actualul art. 27,
supus analizei, va deveni art. 26 al Conveniei prin intrarea n vigoare a Protocolului
Nr. 14 (art. 6 din Protocol) i va constitui sediul materiei cu privire la formaiunile
(completele) de judecat ale instanei europene.
n linii eseniale, se poate observa, n primul rnd, c noua structur 35
jurisdicional a Curii va cuprinde formaiunile (completele) sale actuale de
1 Observm c, spre deosebire de normele procesuale de drept intern, Regulamentul
Curii, care reglementeaz materia n discuie, nu face o deosebire net ntre recuzarea
i abinerea judectorilor, el punnd accentul, mai degrab, pe abinerea judecto
rilor de a participa la examinarea unei cauze dect pe posibilitatea, pentru pri, de
a cere recuzarea unui judector, dac ar exista unul din motivele de participare la
examinarea unei cauze dintre cele prevzute de art. 28 parag. 2 din Regulament.
Nimic nu mpiedic partea care consider c un judector s-ar afla ntr-o asemenea
situaie s cear recuzarea acestuia; judectorul se va putea abine sau, n caz
contrar, va decide Cam era, dup procedura prevzut de art. 28 parag. 4 al
Regulamentului Curii.
2A se vedea Rapport explicaif (Protocole N" 14), 56.

Brsan

83

Art. 27

36-38

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

judecat - comitetele, camerele i Marea Camer - la care se adaug un nou


complet, format din judector unic, despre a crui competen ne vom ocupa n
analiza pe care o vom face textului subsecvent din Convenie. Noul text al art. 26
precizeaz, n cel de al treilea paragraf al su, c judectorul unic nu va putea
judeca acele cauze ce sunt de competena sa, dar care sunt ndreptate mpotriva
statului contractant pentru care a fost ales, ceea ce nseamn c toate cauzele
de competena completului de judector unic, ndreptate mpotriva unui stat, vor
fi examinate de judectori alei pentru alte state contractante la Convenie dect
statul n cauz. Raiunea acestei dispoziii este simpl: asigurarea imparialitii
obiective a completului de judecat.
36
n al doilea rnd, dispoziiile noului art. 26 parag. 2 vor asigura o anumit
flexibilitate a compoziiei camerelor Curii, prin aceea c, n anumite situaii de
aglomerare a rolului instanei europene, va exista posibilitatea constituirii unor
camere formate din cinci judectori, urmnd a fi astfel examinat un mai mare
numr de cauze, de ctre mai multe camere constituite n cadrul aceleiai secii1.
37
n acest scop, pe o perioad determinat, prin hotrrea Comitetului Minitrilor
Consiliului Europei, luat cu unanimitate de voturi, la solicitarea Adunrii plenare
a judectorilor, vor putea funciona camere ale Curii compuse din cinci judectori
cu aceeai competen ca aceea pe care o au camerele formate din apte judectori.
Aceasta nseamn c, pe o perioad determinat de timp, n cadrul Curii vor
funciona complete de judecat diferite ca numr de judectori, dar cu exact
aceeai competen privitoare la examinarea admisibilitii i fondului cererilor
cu care va fi sesizat Curtea. Este evident c viitorul Regulament al Curii va
conine norme ct mai precise cu putin privitoare la organizarea i funcionarea
camerelor de cinci judectori.
38
n sfrit, reamintim c, n a doua sa parte, noul art. 26 parag. 4 prevede un-alt
sistem de desemnare a judectorilor ad-hoc2. Conform acestui nou sistem, un
stat contractant nu va mai desemna un judector ad-hoc dup nceperea examinrii
1Nu excludem soluia constituirii unor camere de cinci judectori formate din judectori
aparinnd unor secii diferite, dup cum a fost luat n considerare posibilitatea
constituirii n cadrul Curii, ca formaiune administrativ, a unei a cincea secii,
pe lng cele patru care funcioneaz pn n prezent. Acestea sunt soluii aflate la
ndemna Curii, ce au a fi decise de Plenara judectorilor ei.
2 Este vorba despre judectorul desemnat de un stat s participe la soluionarea unei
anumite cauze, n situaia n care judectorul ales pentru acel stat este mpiedicat,
din motivele prevzute de art. 28 din Regulamentul Curii, s ia parte la examinarea
acelei cauze.

84

Brsan

Comitete, Camere i Marea Camer

39

Art. 27

unei cereri de ctre o camer a Curii, ca urmare a constatrii c unul din judectori
nu poate participa la soluionarea ei; noua regul const n aceea c fiecare stat
contractant va stabili o list de judectori ad-hoc ce urmeaz a fi transmis
Curii, list de pe care preedintele instanei europene va alege j udectorul
ad-hoc pentru statul n cauz.
n Raportul explicativ al Protocolului Nr. 14 se arat c aceast list va putea 39
cuprinde i numele unor judectori n funcie ai Curii, alei pentru alte state
contractante dect cel n cauz; evident c i regulile funcionrii acestui nou
sistem vor fi detaliate prin noul Regulament al Curii, ce va fi adoptat odat cu
intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14*.

1A se vedea Rapport explicai/(Protocole N 14), pct. 64.


Brsan

85

Art. 28 1
Declaraii ale
comitetelor
privind
inadmisibilitatea

Un comitet poate, prin vot unanim, s declare inadmisibil


sau s scoat de pe rol o cerere individual, introdus n
virtutea art. 34, atunci cnd o astfel de decizie poate fi luat
fr o examinare complementar. Decizia este definitiv.

Declarations
dirrecevabilite
par les comites

Un comite peut, par vote unanime, declarer irrecevable ou rayer


du rie une requete individuelle introduite en vertu de 1article
34 lorsquune telle decision peut etre prise sans examen
complementaire. La decision est definitive.

1 Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 art. 28 se va modifica i va avea


urmtorul coninut: Art 28. Competena comitetelor. 1. Un comitet sesizat cu o
cerere individualformulat n temeiul art. 34 poate, cu unanimitate de voturi:
a. s o declare ca fiind inadmisibil sau s o radieze de p e rol, atunci cnd o
asemenea decizie poate f i luatfr o examinare suplimentar; sau
b. s o declare ca admisibil i s pronune n acelai timp o hotrrepefond, atunci
cnd problem a referitoare la interpretarea sau aplicarea Conveniei ori a
protocoalelor sale, care este la originea cauzei, face obiectul unei jurisprudene
constante a Curii.
2. Deciziile i hotrrile prevzute la alin. 1 sunt definitive.
3. Dacjudectorul ales n numele naltei pri contractante, parte n cauz, nu este
membru al comitetului, acesta din urm poate, n oricefaz a procedurii, s l invite
s participe n locul unuia dintre membri, innd seama de toi factorii pertineni,
inclusiv dac partea a contestat aplicarea procedurii prevzute la alin. 1.
De asemenea, tot odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 naintea art. 28 se
va introduce un nou articol, art. 27 (deoarece actualul art. 27 a devenit, n urma
renumerotrii, art. 26), avnd urmtorul coninut:,,Art. 27. Competenajudectorilor
unici 1. Judectorul unic poate declara inadmisibil o cauz, n temeiul art. 34,sau
poate decide radierea ei de pe rol atunci cnd o asemenea decizie poatefi luatfr
o examinare suplimentar.
2. Decizia este definitiv.
3. Dacjudectorul m ic nu declar inadmisibil o cauz sau nu o radiaz de p e rol,
acesta o va transmite unui com itet sau unei Camere pentru o examinare
suplimentar."
N.a. 1. Referitor la termenul cauz din parag. 1 al noului art. 27: n realitate este
vorba despre o cerere (requete, application) ce face obiectul cauzei judecate
(examinate); credem c echivalentul termenului romnesc cauz n limba francez
este affaire, iar n limba englez este case).
2. Referitor la din sintagma s o radieze de pe rol din parag. 3 al noului art. 27:
aceasta se va nelege n sensul c nu decide radierea ei de p e roF.

86

Brsan

Declaraii ale comitetelor privind inadmisibilitatea

1-2

Art. 28

Declarations of A committee may, by a unanimous vote, declare inadmissible


inadmissibility or strike out of its list of cases an application submitted under
by committees Article 34 where such a decision can be taken without fiirther
examination. The decision shall be final.
Sumar
1. Coninutul textului.............................................................................................. 87
2. Competena judectorului unic; modificarea competenei
comitetului de trei judectori prin Protocolul Nr. 1 4 .......................................90

Bibliografie
Fr. Sudre, Droit europeen et intemational des droits de rhomme, 7imc ed., refondue,
PUF, Paris, 2005, p. 543-544; Protocole N 14 la Convention de sauvgarde des Droits
de lHomme et des Libertes fondamentales, amendant le systeme de controle de la
Convention, Rapport explicatif, n special nr. 68-73, p. 543-544.

1. Coninutul textului
644.
Explicaii terminologice. Cauze de inadmisibilitate. nainte de a trece la 1
analiza textului pus n discuie, se impune oprecizare: titlul dat actualului art. 28 din
Convenie, chiar n limbile oficiale ale Consiliului Europei, n care ea este redactat,
poate genera o anumit confuzie; ntr-adevr, el vorbete despre declaraii de
inadmisibilitate adoptate de comitete (declarations d irrecevabilite par les
comites", respectiv declarations o f inadmissibility by committees")'. Luat ca
atare, acest titlu ar putea conduce la ideea inexact c activitatea comitetelor Curii
ar consta n emiterea unor declaraii prin care o cerere individual, cu a crei
soluionare a fost nvestit, are a fi respins ca inadmisibil sau este scoas de pe
rolul instanei europene. n realitate, dac aceast concluzie a textului este adevrat,
premisa lui, astfel luat, este total greit.
Am artat, n analiza textului precedent al Conveniei, c aceste comitete de 2
trei judectori sunt adevrate formaiuni (complete) de judecat ale Curii, care
fac parte din structura jurisdicional a instanei europene. Ca atare, ele
1 Traducerea oficial a titlului textului art. 28 din Convenie n limba romn este de
natur s sporeasc aceast confuzie, deoarece el este redat prin construcia ,JDeclaraii ale comitetelor privind inadmisibilitatea; or, noi credem c, att dup
versiunea englez, ct i dup cea francez, accentul are a fi pus pe declaraiile de
inadmisibilitate ale comitetelor, adic adoptate de comitetele de trei judectori ale
Curii.

Brsan

87

Art. 28

3-4

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

desfoar o activitate de j udecat ce const n examinarea plngerilor individuale


adresate Curii, pe temeiul art. 34 din Convenie, de orice persoan fizic sau
juridic, sau de un grup de particulari, exceptnd entitile guvernamentale. n
urma acestui examen, dup procedura prevzut de Regulamentul Curii, ce
detaliaz, aa dup cum vom arta la analiza textului art. 34 din Convenie,
coninutul cererii, constituirea dosarului, corespondena cu reclamantul etc.,
Comitetul de trei judectori poate, cu unanimitate de voturi, s adopte o decizie,
prin care cererea astfel examinat este declarat inadmisibil sau este scoas de
pe rolul instanei europene, atunci cnd o asemenea soluie se impune fr un
examen complementar; aceasta semnific faptul c, n urma examinrii coninutului
dosarului astfel constituit, se constat c cererea reclamantului nu ndeplinete
condiiile de admisibilitate impuse de art. 35 din Convenie, condiii ce vor fi
analizate ulterior, sau c sunt aplicabile dispoziiile art. 37 din Convenie, care
permit radierea unei cereri de pe rolul Curii n orice stadiu al examinrii s-ar
afla aceasta. Textul art. 28 dispune, n partea sa final, c decizia comitetului de
trei judectori este definitiv, ea nefiind susceptibil deniei o cale de atac, i este
adus, cu aceast precizare, la cunotina reclamantului, n scris (art. 53
parag. 2 din Regulament)1.
3
Decizia de inadmisibilitate, adoptat de un Comitet de trei judectori, nu se
motiveaz; motivele pentru care ea este adoptat rezult din examinarea coni
nutului dosarului ntocmit de grefa Curii2.
4
Subliniem c nici o cerere individual, care este declarat inadmisibil printr-o
decizie adoptat de un comitet, nu se comunic, n prealabil, guvernului statului
n cauz, pentru a putea rspunde susinerilor reclamantului, dup cum guvernului
nu i se aduce la cunotin nici deciziile de inadmisibilitate adoptate de comitetele
Curii. Chiar dac, asupra acestor aspecte, vom reveni pe larg atunci cnd'vom
1 Precizm c, n prezent, reclamantului nu i se trimite o copie dup decizia de
inadmisibilitate adoptat de comitetul de trei judectori ce a declarat-o ca atare, ci i
se trimite o scrisoare prin care i se aduce la cunotin aceast decizie.
2 Statistic, peste 95% din numrul de cereri cu care este sesizat anual instana
european sunt declarate inadmisibile de comitetele de trei judectori. In situaia n*
care s-a gsit Curtea unic nc de la nceputul activitii sale, la 1 noiembrie 1998, i
se gsete mai ales n prezent, nu s-a putut i nu se poate da curs recomandrii
Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei, exprimat n Avizul su asupra
Proiectului Protocolului Nr. 11 privitor la reforma mecanismului de control al
Conveniei europene a drepturilor omului, n sensul ca toate deciziile Curii s fie
motivate; a se vedea Assamblee Parlamentaire du Conseil de lEurope, doc. 6893,
du 25 janvier 1994, R.U.D.H., nr. 1-2, 1994, p. 57.

88

Brsan

Declaraii ale comitetelor privind inadmisibilitatea

5-6

Art. 28

analiza coninutul art. 35 i al art. 37 din Convenie, comitetele de trei judectori


ale Curii adopt decizii de inadmisibilitate atunci cnd, din dosar, rezult c:
reclamantul nu pune in discuie, prin cererea sa, un drept aprat de Convenie
sau/i de protocoalele sale adiionale, caz n care Curtea este necompetent
ratione materiae s examineze cauza; reclamantul nu are sau nu mai are calitatea
de victim a nclcrii dreptului invocat, ceea ce nseamn necompeten
rationepersonae a Ciuii; el invoc o situaie de nclcare a unui drept aprat de
Convenie i/sau de protocoalele sale adiionale, dar este vorba despre o situaie
de fapt produs nainte de intrarea n vigoare a Conveniei pentru aprarea
drepturilor omului, ceea ce, n cauz, semnific o necompeten ratione temporis
a Curii; reclamantul nu a epuizat toate cile interne ordinare de atac, i anume
fie c cererea sa privitoare la dreptul pus n discuie se afl nc pe rolul instanelor
interne, fie c a omis a exercita una din cile de atac prevzute de legislaia sa
naional; el nu s-a adresat Curii n termenul de 6 luni de la data ultimei hotrri
judectoreti interne, rmase definitive (i irevocabile); comitetul constat c
cererea reclamantului este nentemeiat, deoarece nu exist nici un motiv din
care s rezulte vreo nclcare a dreptului pus n discuie, fiind vorba despre o
cerere denumit, n mod obinuit, n limbajul Curii de a patra instan, dup
epuizarea cilor interne de atac1.
Ct privete radierea de pe rol, aceasta poate fi dispus de Comitet atunci 5
cnd reclamantul face cunoscut instanei europene c a obinut satisfacie pe
plan intern, astfel c el nu mai nelege s-i menin cererea, sau aceast intenie
a sa rezult implicit din mprejurarea c el nu mai rspunde la solicitarea Curii de
a depune anumite acte, urmat de o scrisoare de avertisment despre o posibil
hotrre de radiere de pe rol a cererii, trimis de Curte recomandat, cu o acuzare
de recepie a scrisorii, rmas i aceasta fr rspuns [art. 37 lit. a) din Convenie].
n cazul n care comitetul nu adopt n unanimitate o decizie de declarare a 6
cererii ca inadmisibil, aceasta va fi transmis, spre soluionare, unei camere a
Curii (art. 53 parag. 3 din Regulament). Aadar, spre a proceda astfel, este suficient
ca numai unul dintre membrii comitetului s nu fie de acord cu propunerea ca
cererea s fie declarat inadmisibil pentru ca o camer a instanei europene s
fie nvestit cu examinarea ei.

1 Se are n vedere ciclul procesual normal: fond, apel, casaie, instana european
aprnd astfel ca o a patra instan.

Brsan

89

Art. 28

7-9

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

2. C om petena judectorului unic; m odificarea com petenei


com itetului de trei judectori prin Protocolul Nr. 14
7

645. Competena judectorului unic. Am artat mai sus c, pe temeiul art. 7


din Protocolul Nr. 14, dup noul art. 26 al Conveniei se va aduga un nou text,
art. 27. Acest articol al Conveniei, astfel cum se va nfia el dup intrarea n
vigoare a Protocolului Nr. 14, conine dispoziii cu totul noi, n deplin acord cu
modificrile aduse structurii jurisdicionale a Curii, ce va cuprinde i completul
format din judector unic (noul art. 26 parag. 1 din Convenie), dispoziii prin
care este reglementat competena acestuia. Practic, se poate spune c Protocolul
Nr. 14 opereaz o adevrat translaie de competen a actualelor atribuii
jurisdicionale ale comitetului de trei judectori ctre judectorul unic;
ntr-adevr, competena acestuia va fi limitat la cauze n care va putea adopta
decizii de inadmisibilitate sau de radiere de pe rol privitoare Ia cererile care nu
impun un examen suplimentar, aprnd limpede cel puin unul din motivele de
inadmisibilitate pe care le-am artat mai sus.
8
In acelai timp, este de observat c, dac aceste motive au fost dezvoltate,
pn n prezent, printr-o bogatjurispruden att a fostei Comisii, a crei activitate
a fost esenial n materie, ct i a noii Curi unice, Protocolul Nr. 14 va introduce
un nou criteriu de admisibilitate a cererilor adresate instanei europene, care, n
situaia nendeplinirii lui, va conduce la soluia declarrii respectivelor cereri
ca inadmisibil. Astfel, potrivit art. 12 din acest protocol, la art. 35 parag. 3 din
Convenie, ce reglementeaz condiiile de admisibilitate a cererilor, se va intro
duce un nou paragraf, potrivit cruia Curtea va declara o cerere inadmisibil i
atunci cnd reclamantul nu a suferit un prejudiciu important, cu excepia cazului
n care respectarea drepturilor omului garantate de Convenie i prin protocoalele
sale impune examinarea pe fond a cererii i cu condiia de a nu respinge, pentru
acest motiv, nici o cauz care nu a fost examinat corespunztor de o instan
naional.
9
n esen, noul criteriu de admisibilitate const n condiia impus de viitorul
text ca reclamantul ce se adreseaz Curii cu o plngere individual s de
monstreze nclcarea unui drept, garantat de Convenie sau/i de protocoalele
sale adiionale, de ctre autoritile statale, pe care o invoc a fi fost de natur
a-i fi creat un prej udiciu important, cu excepia situaiilor n care fie, dincolo
de eventuala neimportan a prejudiciului, se impune, totui, examinarea cererii
pe fond, fie cauza reclamantului nu a fost examinat corespunztor, spre
exemplu superficial, de instanele naionale. Aplicarea concret a acestui nou

90

Brsan

Declaraii ale comitetelor privind inadmisibilitatea

10-15

Art. 28

criteriu de admisibilitate a cererilor urmeaz a fi precizat i dezvoltat n


jurispruden viitoare a Curii.
De aceea, potrivit art. 20 parag. 2 din Protocolul Nr. 14, situat n categoria 10
dispoziiilor finale i tranzitorii, acest nou criteriu de admisibilitate nu se va
aplica cererilor declarate admisibile nainte de intrarea sa n vigoare, iar, n decurs
de doi ani dup intrarea sa n vigoare, doar camerele i Marea Camer vor putea
face aplicaia lui n cauzele pe care le vor soluiona. Aadar, pe de o parte, noul
criteriu nu se va putea aplica retroactiv; o cerere, declarat admisibil nainte de
intrarea n vigoare a dispoziiilor Protocolului Nr. 14, nu va putea fi reexaminat,
n privina admisibilitii ei, n lumina acestui nou criteriu pertinent, introdus prin
art. 12 din Protocolul Nr. 14; pe de alt parte, timp de doi ani dup intrarea n
vigoare a Protocolului Nr. 14, criteriul de admisibilitate, ce va consta n
prejudiciul important suferit de reclamant, va fi aplicat numai n privina
examinrii admisibilitii cererilor de ctre camere i Marea Camer ale Curii, nu
i de judectorul unic.
n sfrit, noul art. 27 parag. 2 din Convenie precizeaz c deciziajudectorului U
unic de a declara inadmisibil o cerere ce nu impune un examen suplimentar va
fi definitiv, iar ultimul paragrafal aceluiai articol dispune c, dac judectorul
unic nu decide declararea cererii ca inadmisibil sau radierea ei de pe rol, o va
transmite, pentru un examen suplimentar, unui comitet de trei judectori sau
unei camere, spre a fi adoptat soluia corespunztoare.
646. Modificarea competenei comitetului de trei judectori prin Protocolul
Nr. 14. Pe lng translaia competenei actualului comitet de trei judectori
ctre judectorul unic, dispoziiile Protocolului Nr. 14 modific esenial nsi
competena comitetului.
Din analiza noului text al art. 28, n primul rnd se poate observa c acesta
menine actuala competen a comitetelor de trei judectori de a declara, fr un
examen suplimentar, cnd acesta nu se impune, o cerere ca inadmisibil sau de a
o radia de pe rol.
n al doilea rnd, pe temeiul noului text introdus n art. 28 parag. 1 lit. b),
comitetul va fi, de asemenea, competent s decid declararea unei cereri individuale
ca admisibil i s statueze, prin aceeai decizie, asupra ei pe fond, atunci cnd
problema privitoare la interpretarea sau la aplicarea Conveniei, pus de cererea
astfel examinat, face obiectul unei jurisprudene bine stabilite a Curii.
Dup cum se arat n Raportul explicativ al Protocolului Nr. 14', o asemenea
jurispruden este, cel mai adesea, o jurispruden constant a camerelor Curii,
1A se vedea Rapport explicatif (Protocole N 14), pct. 68.
Brsan

91

12

13

14

15

Art. 28

16-17

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

ntr-o materie dat, privitoare la interpretarea sau aplicarea unor dispoziii ale
Conveniei i/sau ale protocoalelor sale adiionale. Prin excepie de la aceast
regul, este posibil a fi considerat jurispruden bine stabilit, n sensul textului
discutat, i o singur hotrre de principiu a Curii, n special cnd aceasta este
pronunat de Marea Camer a instanei europene. Considerm c are a fi
considerat astfel o hotrre prin care Marea Camer a constatat, printre altele,
c nclcarea dreptului garantat de Convenie i/sau de protocoalele sale
adiionale reprezint o problem structural pentru statul n cauz, adic privete
un mare numr de persoane i rezult din adevrata practic legislativ sau
administrativ a organelor competente ale acestuia, contrar dispoziiilor
Conveniei.
16
In al treilea rnd, procedura prevzut pentru examinarea acestor cauze de
ctre un comitet apare ca simplificat i accelerat, deoarece, prin aceeai
decizie, completul se va pronuna att asupra fondului cauzei, precum i asupra
eventualei satisfacii echitabile ce are a fi acordat reclamantului. Totodat,
aceast procedur i pstreaz natura sa jurisdicional contradictorie i
colegial1. Raportul explicativ arat c, spre deosebire de procedura ordinar a
unei camere a Curii, noua procedur va fi simplificat i accelerat, deoarece
Curtea se va limita la a aduce cauza (sau grupul de cauze cu obiect asemntor)
la cunotina statului prt, cu precizarea c ea (ele) privete (privesc) o jurispru
den bine stabilit a Curii n materie; dac statul n cauz va mprti acest
punct de vedere, comitetul va putea pronuna imediat soluia ce se impune.
Procedura rmne, ns, contradictorie: statul prt va putea s conteste att
ndeplinirea condiiilor de admisibilitate a cererii - spre exemplu neepuizarea
cilor interne de atac, nerespectarea competenei ratione materiae a Curii,
nerespectarea termenului de 6 luni de la data rmnerii definitive a ultimei hotrri
interne pronunate n cauz etc. - , ct i nsui faptul c ar exista o jurispruden
bine stabilit a instanei europene n materie, dar, cu nici un chip, nu va avea un
drept de veto cu privire la aplicarea acestei proceduri; singurul competent a se
pronuna asupra acestui aspect este nsui comitetul de trei j udectori nvestit
cu soluionarea cauzei2.
17
Facem precizarea c, n cadrul comitetului, trebuie s existe unanimitatea
punctelor de vedere ale membrilor si cu privire la toate aspectele cauzei:'
admisibilitate, soluia pe fond, cuantumul satisfaciei echitabile. In caz contrar,
se va considera c nu a fost adoptat nici o decizie - spre exemplu, nu se va
1 Idem, pct. 69.
2 Ibidem.

92

Brsan

Declaraii ale comitetelor privind inadmisibilitatea

18-22

Art. 28

putea spune c exist unanimitate cu privire la declararea cererii ca admisibil,


dar nu i cu privire la soluionarea ei pe fond iar cererea va fi transmis spre
soluionare unei camere a Curii.
In orice caz, chiar dac, iniial, comitetul a decis aplicarea acestei proceduri,
nimic nu-1 mpiedic s declare cererea inadmisibil, dac, pe parcursul examinrii
ei, se constat existena unui motiv de inadmisibilitate1.
Se apreciaz c, prin aplicarea procedurii n discuie, va crete substanial
capacitatea Curii de examinare a unui numr mare de cauze repetitive nscrise
pe rolul ei2.
n al patrulea rnd, chiar dac, ca urmare a aplicrii acestei proceduri
simplificate, comitetul de trei judectori va decide i asupra fondului unei cauze
- ceea ce am vzut c nu se ntmpl n actualul sistem al Conveniei, potrivit
cruia un asemenea comitet poate pronuna numai o decizie de inadmisibilitate
a unei cereri - , nici n noul sistem judectorul ales pentru statul contractant n
cauz nu va fi membru de drept al acestei formaiuni de judecat.
n principiu, s-a considerat c, din moment ce cauza soluionat pe calea
acestei proceduri privete o jurispruden bine stabilit a Curii, nu este necesar
examinarea ei n prezena judectorului naional. Totui, noul art. 28 parag. 3
prevede c judectorul statului n cauz va putea fi invitat s ia parte la examinarea
unei cereri ndreptate mpotriva statului pentru care a fost ales, n orice stadiu al
procedurii, dac prezena sa va fi util soluionrii cererii, caz n care el va
nlocui pe un alt membru al comitetului; aceasta nseamn c ntotdeauna va
decide un comitet de trei judectori, judectorul naional nefiind numai invitat,
ca n actualul sistem (art. 53 parag. 1 din Regulament), s participe la edina
comitetului de trei judectori ce are pe rol o cauz mpotriva statului pentru care
acesta a fost ales3.
De altfel, n partea sa final, art. 28 parag. 3 din Convenie, nou introdus,
prevede c invitarea - pe care noi am numi-o, mai degrab, cooptarea n locul
unui alt judector, membru al Comitetului - judectorului naional al statului n
cauz va fi fcut cu luarea n considerare a tuturor factorilor pertineni, indicnd

1 Ibidenr, spre exemplu, statul n cauz reuete s demonstreze neepuizarea cilor


interne de atac sau necompetena ratione personae a Curii.
2 Idem, pct. 70.
3 Spre exemplu, se poate aprecia c discutarea problemei epuizrii cilor de atac n
cauza examinat impune prezena judectorului naional, cel mai bine familiarizat
cu o asemenea problem; a se vedea Rapport explicaif (Protocole N 14), pct. 71.

Brsan

93

18

19

20

21

22

Art. 28

23-24

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

precis c unul dintre aceti factori ar putea fi mprejurarea c respectivul stat


prt contest nsi aplicarea procedurii simplificate, prevzut n primul
paragraf al aceluiai text. Aa fiind, apare cu claritate c autorii Protocolului
Nr. 14 au voit s dea posibilitatea statului n cauz s conteste aplicarea acestei
proceduri, prin a arta, spre exemplu, c cererea n discuie nu privete, totui, o
problem n care exist o jurispruden bine stabilit a Curii privitoare la soluia
ce ar urma s fie adoptat. Existena unei asemenea jurisprudene rmne, ns, la
aprecierea suveran a comitetului.
n absena judectorului naional sau cnd acesta s-ar afla n imposibilitate
de a face parte din completul de judecat de trei judectori, dei este necesar
prezena sa n complet pentru o bun administrare a justiiei, se va putea
recurge la desemnarea unui judector ad-hoc, dup noua procedur prevzut
n viitoarea formulare a art. 26 parag. 4 infine din Convenie1.
Toate aceste noi dispoziii ale art. 28, pe care le-am evocat, vor face obiectul
unor norme detaliate de aplicare, ce vor fi cuprinse n noul Regulament al Curii,
ce va fi adoptat odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14.

1Rapport explicatif (Protocole N 14), pct. 70.

94

Brsan

Art. 29 1
Decizii ale
Camerelor
asupra
admisibilitii
i fondului

1. Dac nici o decizie nu a fost luat n virtutea art. 28, o


Camer se poate pronuna asupra admisibilitii i a fondului
cererilor individuale introduse n virtutea art. 34.
2 .0 Camer se pronun asupra admisibilitii i a fondului
cererilor introduse de state n virtutea art. 33.
3. n afara unei deciai contrare a Curii n cazuri excepionale,
decizia asupra admisibilitii este luat n mod separat.

Decisions
des
chambres
sur la
recevabilite
et le fond

1. Si aucune decision na ete prise en vertu de larticle 28, une


chambre se prononce sur la recevabilite et le fond des requetes
individuelles introduites en vertu de Partide 34.
2. Une chambre se prononce sur la recevabilite et le fond des
requetes etatiques introduites en vertu de 1article 33.
3. Sauf decision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels,
la decision sur la recevabilite est prise separement.

Decisions by
Chambers on
admissibility
and merits

1. If no decision is taken under Article 28, a Chamber shall


decide on the admissibility and merits of individual applications submitted under Article 34.
2. A Chamber shall decide on the admissibility and merits of
inter-State applications submitted under Article 33.
3. The decision on admissibility shall be taken separately
unless the Court, in excepional cases, decides otherwise.

1 Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 art. 29 se va modifica dup cum


urmeaz: 1. Alineatul 1 va avea urmtorul cuprins: Dac nu a fo st luat nici o
decizie n temeiul art. 27 sau 28 i nici nu a fo st pronunat o hotrre potrivit
art. 28, Camera se pronun asupra admisibilitii i afondului cererilor individuale
formulate conform art. 34. Decizia asupra admisibilitii poate f i luat separat.
2. La finalul alineatului 2 se adaug o nou fraz, dup cum urmeaz: Cu excepia
cazurilor in care Curtea decide altfel, n cazuri excepionale decizia asupra
admisibilitii se ia separat
3. Alineatul 3 se abrog."

Brsan

95

Art. 29

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Sumar
1. Consideraii generale................................................................................................96
2. Coninutul textului................................................................................................. 97
A. Regimul cererilor individuale........................................................................... 97
B. Regimul cererilor interstatale.......................................................................103
C. Examinarea concomitent a admisibilitii ia fonduluicererii................... 104
D. Modificarea dispoziiilor art. 29 prinProtocolul Nr. 14............................ 106

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de rhomme, Litec,
2005, p. 241; Protocole N 14 la Convention de savgarde des Droits de lHomme
et des Libertes fondamentales, amendant le systeme de controle de la Convention,
Rapport explicatif, pct. 73.

1. C on sideraii generale
1

647. Analiza urmtoarelor texte ale Conveniei, ncepnd cu cel pus n discuie
i cel puin pn la art. 40 inclusiv, nu este uor de fcut, n succesiunea lor,
datorit modului n care ele au fost ordonate de redactorii acestui tratat
internaional1. Vom vedea c toate aceste dispoziii reglementeaz procedura
examinrii ce rerilo r- interstatale i individuale- cu care este sesizat jurisdicia
european. Aa fiind, n mod normal, ele puteau fi aezate prin a fi determinat
mai nti competena general a Curii, apoi avea a fi precizat regimul cererilor
interstatale i al celor individuale, competena material a formaiunilor de judecat
ale Curii nvestite cu examinarea condiiilor de admisibilitate i a fondului
plngerilor, posibilitatea soluionrii litigiului pe cale amiabil etc., pn la
adoptarea hotrrii Curii. Or, art. 29 de care ne ocupm vorbete despre deciziile
camerelor privitoare la admisibilitatea i fondul cererilor, art. 30 prevede
posibilitatea desesizrii unei camere nvestite cu examinarea unei cereri n favoarea
Marii Camere, art. 31 reglementeaz atribuiile Marii Camere, pentru ca abia art. 32
s determine competena instanei europene. Textele subsecvente-art. 33,34 i
35 - stabilesc regimul juridic al cererilor interstatale i al celor individuale, precum
i condiiile de admisibilitate pe care au a le ndeplini aceste cereri pentru a se
putea trece la examinarea lor contradictorie (art. 38), adic la determinarea
1Aceeai observaie este valabil i pentru textul precedent (art. 28), n analiza cruia
am fost nevoii s facem referiri la condiiile admisibilitii cererilor individuale
reglementate de art. 35 din Convenie.

96

Brsan

Decizii ale Camerelor asupra admisibilitii i fondului

2-7

Art. 29

existenei sau a inexistenei nclcrii unui drept garantat de Convenie sau de


protocoalele sale adiionale, invocat de reclamant prin cererea sa introductiv
de instan .
Celelalte texte conin dispoziii de natur procedural: intervenia unor tere 2
persoane n proces (art. 36), condiiile i efectele radierii unei cereri de pe rolul
Curii (art. 37), efectele ncheierii unei nelegeri amiabile ntre prile aflate n
proces (art. 39), publicitatea edinelor de judecat i regimul juridic al
documentelor din dosarul cauzelor aflate pe rolul Curii (art. 40).
Ins, din moment ce prezenta lucrare este conceput ca o analiz a textelor 3
Conveniei n ordinea acestora, oricare ar fi dificultile ei, nu ne putem ndeprta
de planul adoptat, astfel c nu ne rmne dect s-l urmm, cu ndatorirea de a
cuta s facem astfel nct tratarea s conduc la nelegerea procedurii de
examinare a cererilor de ctre instana european de contencios a drepturilor
omului.
2. C oninutul textului
A. Regimul cererilor individuale
648. Precizri preliminare. Primul paragraf al art. 29 dispune c dac nu a
fost adoptat nici o decizie pe temeiul art. 28, o camer a Curii se va pronuna
att asupra admisibilitii, ct i asupra fondului cererilor individuale introduse
pe temeiul art. 34 al Conveniei.
Dup prerea noastr, din aceast dispoziie se pot desprinde mai multe idei.
n primul rnd, este de observat c, potrivit art. 29 parag. 1, dac o cerere
individual cu care un reclamant - persoan fizic sau organizaie neguver
namental ori un grup de particulari - s-a adresat instanei europene nu a fost
declarat inadmisibil de un comitet de trei judectori fr un examen comple
mentar, astfel cum am vzut c permite art. 28 din Convenie, aceasta urmeaz a
fi examinat de o camer a Curii, att n privina admisibilitii, ct i n privina
fondului ei. Acest din urm aspect deosebete net examinarea unei cereri
individuale, n actualul sistem al Conveniei de pn la intrarea n vigoare a
Protocolului Nr. 14, de ctre un comitet de trei judectori de cea efectuat de o
camer a Curii. ntr-adevr, pe cnd comitetul de trei judectori poate examina
numai acele cereri ce au a fi declarate inadmisibile fr un examen complementar,
camerele Curii examineaz att admisibilitatea, ct i fondul acestora.
n al doilea rnd, este de reinut c procedura examinrii unei cereri, ce nu a
fost declarat inadmisibil de un comitet de trei judectori fr un examen
Brsan

97

5
6

A r t. 29

8-12

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

complementar, de o camer a instanei de contencios european al drepturilor


omului presupune dou faze distincte: a) examinarea admisibilitii cererii, faz
n care Curtea verific dac aceasta ntrunete condiiile de admisibilitate
prevzute n art. 35 din Convenie; b) examinarea fondului cererii, ceea ce
presupune cercetarea pe care o face jurisdicia european spre a determina
existena sau inexistena nclcrii, de ctre autoritile naionale ale statului
mpotriva cruia cererea este ndreptat, a dreptului garantat de Convenie sau
de protocoalele sale adiionale, susinut de reclamant prin aciunea sa.
8
Cu riscul de a ne repeta, subliniem c ntreaga procedur de examinare a
cererilor cu care este sesizat instana european este centrat n jurul acestei
idei, anume c ea cuprinde cele dou faze distincte menionate mai sus; numai n
msura n care o cerere este declarat admisibil, adic instana european
constat c nu exist nici un motiv de inadmisibilitate a cererii n discuie, se
poate trece la etapa urmtoare, ce va consta n examinarea fondului ei.
9
In al treilea rnd, din moment ce art. 29 parag. 1 dispune c o camer a Curii
se pronun asupra oricrei cereri individuale, n msura n care ea nu a fost
declarat inadmisibil de un comitet de trei judectori, nseamn c aceast
formaiune de judecat este cea normal competent s examineze asemenea
cereri. Sau, astfel spus, camerele de aptejudectori sunt formaiunile de judecat
de baz ale instanei europene; n cadrul activitii lor se furete cea mai mare
parte a jurisprudenei sale, fr a neglija, din acest punct de vedere, rolul Marii
sale Camere, chemat a interveni, ns, mai rar n activitateajurisdicional, anume
numai atunci cnd devin aplicabile dispoziiile art. 30 i ale art. 43 din Convenie,
pe care le vom analiza ulterior.
10
Urmrind logica discutabil a ordonrii textelor Conveniei, avnd n vedere
c sediul analizei fondului cererilor este dat de dispoziiile art. 39, n cele ce
urmeaz vom face cteva precizri privitoare la examinarea admisibilitii
cererilor individuale, chiar dac cercetarea condiiilor de admisibilitate va fi
fcut atunci cnd vom analiza dispoziiile art. 35 din Convenie.
11

649. Procedura examinrii cererii. ntreaga procedur a examinrii cererilor


cu care este sesizat Curtea este reglementat de dispoziiile Titlului II al
Regulamentului ei.
12
Potrivit art. 52 din Regulament, preedintele Curii atribuie unei secii orice
cerere individual introdus pe temeiul art. 34 din Convenie, cu respectarea prin
cipiului repartizrii echitabile a volumului de activitate pentru fiecare dintre seciile
instanei europene; la primirea acestea, preedintele seciei va stabili i camera care
o va examina. Odat nvestit cu soluionarea cererii, camera va urma procedura
prevzut de art. 54 din Regulament, care-i deschide mai multe posibiliti, dup caz.
98

Brsan

Decizii ale Camerelor asupra admisibilitii i fondului

13-17

Art. 29

Astfel, n primul rnd, potrivit art. 54 parag. 1, camera poate declara imediat
cererea inadmisibil sau poate s dispun scoaterea ei de pe rolul Curii. Nu
insistm acum asupra acestei soluii, deoarece vom reveni asupra ei atunci cnd
vom examina dispoziiile art. 37 din Convenie, care reglementeaz aceast materie.
Ct privete declararea imediat a cererii ca inadmisibil, se impune
urmtoarea precizare: este evident c, aa dup cum se procedeaz n situaia
declarrii unei cereri ca inadmisibil de ctre un comitet de trei judectori, o
camer a Curii va declara imediat cererea cu soluionarea creia a fost sesizat
ca inadmisibil, pentru c ea nu ndeplinete condiiile de admisibilitate
prevzute de art. 35 din Convenie. i atunci se nate ntrebarea: de ce, totui, o
asemenea cerere este atribuit spre soluionare unei camere a Curii? Din practica
instanei europene, rspunsul la aceast ntrebare este foarte simplu: de regul,
aceste cereri declarate imediat ca inadmisibile de o camer sunt dintre cele care
au fost iniial atribuite spre soluionare unui comitet de trei judectori, dar care
nu au fost declarate ca inadmisibile cu unanimitatea de voturi a membrilor
comitetului, situaie n care cererea n cauz este transmis spre soluionare unei
camerea Curii1.
Analiznd aceast cerere, camera poate ajunge imediat la concluzia declarrii
ei ca inadmisibil, fr un examen complementar. Numai c, de aceast dat,
aceast soluie va putea fi adoptat cu majoritate de voturi2: votul majoritii
decide soluia ce va reprezenta decizia Curii, care va fi definitiv, ntocmai ca i
decizia unui comitet de trei judectori.
In al doilea rnd, potrivit art. 54 din Regulament, dac cererea nu este declarat
imediat inadmisibil, camera sau preedintele acesteia poate: a) s cear prilor
orice informaii privitoare la fapte, orice documente sau orice alte elemente socotite
pertinente pentru examinarea cauzei; b) s aduc cererea la cunotina statului
prt, invitndu-1 s depun observaii scrise privitoare la cererea reclamantului,
cruia i vor fi transmise aceste observaii i la care el va fi invitat s rspund;
c) s invite prile s supun Curii observaii complementare.
Subliniem fptui c, potrivit redactrii iniiale a art. 54 parag. 2 din Regulament,
toate aceste msuri procedurale puteau fi decise numai de ctre camera nvestit
cu examinarea cererii; pentru desfurarea mai rapid a acestei proceduri, textul

1 Spre exemplu, unul dintre judectorii membri ai Comitetului a exprimat anumite


dubii cu privire la neepuizarea cilor interne de atac de ctre reclamant sau cu privire
la calculul termenului de 6 luni n care acesta trebuia s se adreseze instanei europene.
2 Majoritate ce poate fi, spre exemplu, de 4 la 3.

Brsan

99

13

14

15

16

17

Art. 29

18-21

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

a fost modificat n sensul ca msurile procedurale n discuie s poat fi decise


fie de camer, fie de preedintele acesteia1.
18
De asemenea, dispoziia nscris n art. 54 parag. 2 lit. a) nu pune probleme
deosebite: n realitate, ea privete, de regul, pe reclamant, cruia i se pot cere
informaii privitoare la faptele pe care le invoc n cererea sa.
19
Dimpotriv, prevederile nscrise n art. 54 parag. 2 lit. b) i c) privesc o etap
distinct n examinarea admisibilitii unei cereri de ctre camer, anume
comunicarea ei guvernului n cauz; o asemenea comunicare semnific
nceperea unei proceduri de examinare contradictorie a cererii reclamantului.
20

650. Comunicarea cererii. n msura n care o cerere introdus pe temeiul


art. 34 din Convenie este declarat inadmisibil far un examen complementar,
fie de un comitet de trei judectori, fie de o camer a Curii nvestit cu soluionarea
ei, deoarece aceasta nu ndeplinete condiiile de admisibilitate prevzute de
art. 35, decizia astfel adoptat de Curte nu presupune examinarea contradictorie
a cererii; instana european, prin formaiunile ei de judecat corespunztoare,
adopt o asemenea decizie numai pe baza datelor i documentelor depuse de
reclamant la dosarul cauzei, constituit dup introducerea cererii de chemare n
judecat a statului cruia acesta i imput nclcarea unui drept garantat de
Convenie i/sau de protocoalele ei adiionale. Acest dosar va putea fi completat
prin aplicarea dispoziiilor art. 54 parag. 2 lit. c), care am vzut c permit camerei
sau preedintelui ei s cear prilor informaii privitoare la faptele cauzei i orice
document sau elemente pertinente n acest sens. Astfel stabilite faptele cauzei,
problema de drept dedus aprecierii instanei europene, n faza examinrii dosarului
pe care o discutm, nu pune probleme deosebite: cererea reclamantului nu
ntrunete condiiile spre a fi declarat admisibil.
21
Este ns posibil ca cercetarea ndeplinirii acestor condiii s nu fie lesnicioas,
impunndu-se i cunoaterea punctului de vedere al guvernului prt cu
privire la acest aspect: ntr-o asemenea situaie, n conformitate cu dispoziiile
art. 54 parag. 2 lit. b) din Regulamentul Curii, camera nvestit cu soluionarea
cererii sau preedintele acesteia poate decide aducerea ei la cunotina statului
n cauz, cu invitarea guvernului s depun observaiile sale n scris cu privire
la admisibilitatea cererii reclamantului; n limbajul Curii se spune c s-a decis
comunicarea cererii ctre statul prt, cruia instana european i acord un
termen - de regul de 12 sptmni, ce poate fi sau mai scurt, sau mai lung, n
funcie de mprejurri - n care el va fi invitat s depun observaiile scrise
menionate.
1Aceste modificri ale Regulamentului Curii au intrat n vigoare la 1 octombrie 2002.

100

Brsan

Decizii ale Camerelor asupra admisibilitii i fondului

22-26

Art. 29

651. Efectele comunicrii cererii. Produce oare aceast comunicare


efectele juridice specifice privitoare la desfurarea procedurii de examinare a
admisibilitii unei cereri de ctre Curte? Dei nici Convenia i nici Regulamentul
nu amintesc asemenea efecte, considerm c, n primul rnd, aa dup cum am
artat mai sus, aceast comunicare marcheaz nceputul examenului contra
dictoriu al cererii reclamantului, guvernul chemat n judecat fiind invitat s-i
expun n scris punctul su de vedere cu privire la admisibilitatea cererii; din acest
moment putem vorbi de aplicarea principiului contradictorialitii n procedura
contencioas din faa instanei europene: observaiile guvernului vor fi transmise
reclamantului care va trebui s le rspund; n msura n care camera sau pree
dintele ei socotesc necesar, prile - deci att reclamantul, ct i guvernul - pot
fi invitate s prezinte n scris observaii complementare [art. 54 parag. 2 lit. c)
din Regulament],
Toate acestea vor permite camerei Curii s decid cu privire la admisibilitatea
cererii reclam antului, decizie motivat care se comunic prilor (art. 56 din
Regulament).
In cererea sa, reclamantul poate invoca nclcarea mai multor drepturi garantate
de Convenie sau/i de protocoalele sale adiionale; altfel spus, aciunea sa va
avea, ntr-o asemenea situaie, mai multe capete de cerere. Instana european
va putea s le declare pe toate admisibile sau s declare admisibile numai unul
sau unele dintre acestea. Decizia de inadmisibilitate a unor capete ale cererii
reclamantului - inadmisibilitate parial - poate fi luat concomitent cu cea
privitoare la comunicarea ei sau dup ce se vor examina observaiile prilor, ca
urmare a deciziei de comunicare a cererii.
Precizm c procedura depunerii observaiilor scrise de ctre pri este
prevzut de art. 38 din Regulament ale crui dispoziii se completeaz cu
Instruciunile practice, adoptate la 1 noiembrie 2003 de preedintele Curii, i c
sanciunea nedepunerii lor n termenele acordate, eventual prelungite prin decizia
camerei sau a preedintelui ei, este imposibilitatea vrsrii lor la dosarul cauzei,
afar de decizia contrar a preedintelui camerei (art. 38 parag. 1 din Regulament).
n al doilea rnd, experiena practic dobndit n activitatea noastr n cadrul
jurisdiciei europene ne ndeamn s afirmm c simpla comunicare a cererii
reclamantului fcut guvernului statului n cauz poate constitui un semnal n
sensul c ea este de natur s ridice anumite probleme privitoare la respectarea
de ctre autoritile naionale a dreptului invocat, garantat de Convenie. Dei
suntem abia la stadiul discutrii admisibilitii cererii, iar guvernul va trebui, n
primul rnd, s-i fac aprrile pe care le consider necesare privitoare la
ndeplinirea condiiilor de admisibilitate a acesteia, el poate s ia aspectele puse
Brsan

101

22

23

24

25

26

Art. 29

27-30

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

n discuie de reclamant prin cererea sa ca pe un punct de plecare n cercetarea


problemelor de ordin individual sau de ordin general privitoare la respectarea
drepturilor i a libertilor aprate de Convenie, invocate de reclamant prin
aciunea sa n faa jurisdiciei europene.
27

652. Concluzii orale ale prilor n faza examinrii admisibilitii cererii.


Ca principiu, din economia textelor Regulamentului Curii privitoare la procedura
examinrii admisibilitii cererilor individuale cu care ea este sesizat, rezult c
aceasta este scris.
28
Totui, potrivit art. 54 parag. 3 din Regulament, nainte de a statua cu privire
la admisibilitatea cererii, camera nvestit cu soluionarea ei, la solicitarea uneia
din pri sau din oficiu, poate decide inerea unei audiene, dac ea socotete c
aceasta este necesar asigurrii ndeplinirii atribuiilor ce-i revin pe temeiul
Conveniei, caz n care prile pot fi invitate, de asemenea, s se pronune cu
privire la problemele de fond puse de cererea reclamantului, n afar de situaia n
care camera decide n mod excepional altfel.
29
Cu privire la aceast dispoziie a Regulamentului Curii, se pot face urmtoarele
observaii:
- mai nti, inerea unei audiene semnific a se asigura prilor din proces
- reclamantul i statul prt - posibilitatea prezentrii de concluzii orale n
faa camerei nvestite cu soluionarea cererii;
- n al doilea rnd, organizarea unei asemenea audieri a prilor nu poate fi
decis dect de camer, nu de preedintele ei;
- n al treilea rnd, pentru economie de timp, afar de decizia contrar a
camerei, organizarea punerii de concluzii orale de ctre pri privete, ca regul
general, nu numai admisibilitatea cererii, ci i problemele de fond pe care ea le
pune;
- n sfrit, experiena practic ne arat c, dac iniial s-a considerat c se va
asigura posibilitatea prilor de a face susineri orale n multe cauze, aglomerarea
rolului Curii i dificultile legate de organizarea acestei activiti au fcut ca
numrul de edine de judecat n care prile prezint concluzii orale, cel puin
la nivelul camerelor Curii, s fie foarte redus.
30
Ct privete modul de desfurare a edinelor de judecat n care prile pun
concluzii orale, acesta este reglementat de dispoziiile Capitolului VI din Titlul II
al Regulamentului Curii, ele fiind comune att n cazul n care se examineaz
admisibilitatea cererii, ct i n cazul n care aceasta este cercetat pe fond, astfel
c preferm a le discuta ulterior, cu prilejul analizei pe care o vom face privitor la
art. 35 din Convenie.

102

Brsan

Decizii ale Camerelor asupra admisibilitii i fondului

31-32

Art. 29

B. R egim ul ce rerilo r in terstatale


653. Regimul general. Cel de-al doilea paragraf al art. 29 din Convenie 31
dispune c o camer a Curii se pronun cu privire la admisibilitatea i la fondul
cererilor interstatale introduse pe temeiul art. 33 al Conveniei. Rezult limpede
c regula general este aceea potrivit cu care aciunile interstatale sunt de
competena unei cam ere a C urii; nimic nu mpiedic ns ca aceasta s se
desesizeze n favoarea Marii Camere, prin aplicarea dispoziiilor art. 30 din
Convenie.
n orice caz, dezvoltnd prevederi le art. 29 parag. 2 din Convenie, art. 51 al 32
Regulamentului Curii prevede c, atunci cnd este introdus o cerere interstatal,
aceasta este adus imediat la cunotina statului prt de ctre preedintele
instanei europene, care o va atribui spre examinare unei secii. Aadar, este
exclus posibilitatea declarrii unei asemenea cereri ca inadmisibil, fr ca ea s
fie comunicat statului n cauz, comunicare ce este decis direct de pree
dintele C urii, chiar nainte ca cererea s fie repartizat spre soluionare unei
camere a instanei europene. Observaiile statului prt privitoare la admisibilitatea
cererii sunt transmise statului reclamant, care va fi invitat s-i expun punctul
su de vedere asupra lor (art. 51 parag. 3 din Regulament). De asemenea, la acest
stadiu al examinrii cererii statului reclamant, adic, astfel cum dispune art. 51
parag. 4 din Regulament, nainte de adoptarea deciziei privitoare la admisibilitatea
ei, camera sau preedintele acesteia poate invita prile s prezinte n scris
observaii complementare, dup cum camera poate decide, la cererea unuia ori
a tuturor statelor-pri contractante sau din oficiu, organizarea unei edine publice
n cadrul creia acestea s-i poat formula concluzii orale (art. 51 parag. 5 din
Regulament). nainte ns de a determina modul de derulare a procedurii scrise i,
eventual, a celei orale, preedintele camerei va consulta prile cu privire la aceste
aspecte (art. 51 parag. 6 din Regulament), dar, att preedintele, ct i camera vor
adopta deciziile corespunztoare, de natur a asigura buna administrare a
justiiei1.
1nelegem a ilustra cele de mai sus cu prezentarea succint a desfurrii procedurii
n ultima cerere interstatal soluionat, pn n prezent, de Curte. Astfel, pe temeiul
dispoziiilor Conveniei n vigoare pn la 1 noiembrie 1998, la 7 ianuarie 1997
Danemarca s-a adresat fostei Comisii cu o plngere mpotriva Turciei, plngere n
care statul reclamant a susinut c autoritile statului prt au aplicat tratamente
contrare art. 3 din Convenie unui ziarist danez aflat n Turcia i c aceasta reprezint
o practic foarte curent n statul prt; la 9 ianuarie 1997, preedintele fostei Comisii
a decis comunicarea cererii statului prt, care i-a prezentat observaiile sale la
8.

Brsan

103

Art. 29

33-35

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

C. Examinarea concomitent a admisibilitii i a fondului cererii


33

654. Generaliti. Potrivit art. 29 parag. 3 din Convenie, n afara unei decizii
n sens contrar a Curii, luat n cazuri excepionale, decizia privitoare la admisibilita
tea unei cereri este adoptat separat de cea care va privi fondul ei. Aadar, regula
instituit de acest text este aceea c, mai nti, instana european va examina
admisibilitatea unei cereri, adoptnd o decizie separat n acest sens, i apoi, n
msura n care cererea este declarat admisibil, se va trece la examinarea fondului
ei, spre a se determina astfel existena sau inexistena nclcrii dreptului (drep
turilor) garantat (garantate) de Convenie i/sau de protocoalele sale adiionale
invocat de reclamant prin aciunea sa n faa instanei europene; astfel spus, n
principiu, n concepia autorilor Conveniei, admisibilitatea unei cereri este
examinat separat de fondul ei, cu consecina adoptrii unor decizii distincte,
privitoare la fiecare dintre cele dou faze ale soluionrii unei cereri cu care este
sesizat instana european.
34
Totui, art. 29 parag. 3 din Convenie permite ca, n cazuri excepionale, Curtea
s se poat pronuna concomitent, att cu privire la admisibilitatea unei cereri,
ct i cu privire la fondul ei.
35
n acest sens, art. 54A din Regulament1 dispune c, ntr-o asemenea situaie,
atunci cnd camera comunic cererea statului n cauz, i aduce la cunotin i
decizia sa privitoare la examinarea concomitent a admisibilitii i a fondului ei,
astfel c el va fi invitat s prezinte observaii scrise privitoare la ambele aspecte,
20 martie 1997; la 25 martie 1997 guvernul reclamant a fost invitat s rspund
acestor observaii, ceea ce acesta a fcut, dup acordarea unei prelungiri a termenului
iniial, la 27 iunie 1997. n cursul anului 1997, Comisia a cerut prilor observaii
complementare; prile s-au conformat acestei cereri. La 17 septembrie'1998,
examinnd stadiul procedurii i lund m consideraie iminenta intrare n vigoare a
Protocolului Nr. 11 la Convenie, fosta Comisie a decis s nu mai efectueze nici un act
procedural n cauz; aceasta a fost transmis spre continuarea examinrii noii Curi.
Atribuit fostei Secii I a instanei europene, la 19 ianuarie 1999, aceasta a analizat
stadiul procedurii n cauz i a decis s asculte concluziile orale ale prilor
privitoare la admisibilitatea cererii; edina public a fost fixat i s-a desfurat 1^
27 aprilie 1999, iar la 9 iunie 1999 Curtea a declarat cererea statului reclamant
admisibil; nainte ns de examinarea fondului ei, prile au soluionat cererea pe
cale amiabil, nelegere de care jurisdicia european a luat act prin hotrrea sa din
5 aprilie 200; CEDH, 5 aprilie 2000, Danemark c/Turquie, Recueil 2000-IV, 1-13.
1Text introdus prin decizia adunrii plenare a judectorilor din 17 iunie i 8 iulie 2002,
intrat n vigoare la 1 octombrie 2002 i modificat la 13 decembrie 2004, modificare
ce a intrat n vigoare la 1 martie 2005.

104

Brsan

Decizii ale Camerelor asupra admisibilitii i fondului

36-38

Art. 29

observaii la care, la rndul su, reclamantul va trebui s rspund. De asemenea,


textul are n vedere toate efectele juridice ale declarrii unei cereri ca admisibil1,
indiferent de mprejurarea cercetrii concomitente a fondului ei, astfel c el dispune
c prile vor fi invitate a se pronuna att cu privire la posibilitatea soluionrii
amiabile a litigiului, ct i asupra acordrii unei eventuale satisfacii echitabile,
pe temeiul art. 41 din Convenie.
Din punct de vedere practic, n principiu, consecina aplicrii dispoziiilor 36
art. 29 parag. 3 din Convenie este aceea c instana european se va pronuna,
p rin aceeai decizie, att asupra admisibilitii, ct i asupra fondului cererii,
ns, ordinea logic a examinrii ei va fi ntotdeauna respectat: nti ea se va
pronuna cu privire la admisibilitatea cererii, apoi asupra fondului ei2.
655. Aplicarea dispoziiilor art. 29 parag. 3 a devenit regula n m ateria 37
examinrii cererilor. n primii ani de activitate a noii Curi, dispoziiile art. 29
parag. 3 din Convenie nu au fost aplicate sau au fost aplicate n foarte puine
situaii, cu adevrat excepionale; spre exemplu, n anul 2 0 0 1 instana european
a fcut uz de aceast procedur numai n 3 cauze.
Creterea numrului de cereri cu care este sesizat Curtea, pe de o parte, iar, 3 8
pe de alta, frecvena cauzelor repetitive, n care exist o jurispruden bine
determinat n parametrii ei a instanei europene, au fcut ca, n cutarea unor
soluii de accelerare a procedurii de examinare a cererilor, s fie, ntr-un anume
sens, redescoperit i, mai ales, recitit textul n discuie. Anticipnd asupra
soluiilor cuprinse, pe aceast linie, n Protocolul Nr. 14 la Convenie3, pe plan
1A se vedea infra, nr. 768.
2 n ipoteza n care instana european a decis aplicarea dispoziiilor art. 29 parag. 3
din Convenie, la capitolul procedur din hotrrea sa va exista un punct formulat,
de regul, n felul urmtor: La data... Curtea a decis s comunice cererea guvernului.
Prevalndu-se de dispoziiile art. 29 parag. 3, ea a decis examinarea, n acelai timp,
a admisibilitii i a fondului cauzei; a se vedea, spre exemplu, dintre numeroasele
asemenea hotrri, CEDH, 3 februarie 2005, Fociac c/Roumanie, Internet, site cit.;
24 martie 2005, andor c/Roumanie, Internet, site cit., 3; de asemenea, la capitolul
In drept hotrrea va cuprinde dou puncte distincte: primul va analiza admisibili
tatea cererii (de regul, analiza este succint, reinndu-se c, neexistnd nici un
motiv de inadmisibilitate, cererea este declarat admisibil; dac sunt invocate excepii
de inadmisibilitate de ctre guvern, acestea vor fi analizate de instana european, cu
soluia corespunztoare); al doilea punct al hotrrii va cuprinde analiza privitoare
la fondul cauzei; a se vedea aceleai hotrri, citate mai sus, 56, 57 i urm.,
respectiv, 17, 18, 19 i urm.
3 A se vedea infra, nr. 656.

Brsan

105

Art. 29

39-40

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

intern Curtea a decis ca examinarea concomitent a admisibilitii i a fondului


cererilor s devin regula n privina soluionrii acestora; n toate situaiile n
care din datele dosarului rezult posibilitatea aplicrii acestei reguli, mai ales
cnd capetele de cerere formulate de reclamant privesc drepturi i liberti
garantate de Convenie n care jurisdicia european a elaborat o jurispruden
bine stabilit - cum ar fi: aplicarea de tratamente inumane sau degradante,
nclcarea dreptului la un proces echitabil sub aspectul accesului la justiie, al
duratei procedurii, al nerespectrii prezumiei de nevinovie, unele aspecte ale
nclcrii dreptului la via privat i de familie, a dreptului la coresponden la
domiciliu etc. - , practic, n mod obligatoriu, atunci cnd Curtea decide comunicarea
cererii hotrte i aplicarea dispoziiilor art. 29 parag. 3 din Convenie, cu
consecinele artate mai sus1.
D. Modificarea dispoziiilor art. 29 prin Protocolul Nr. 14
39

656. Articolul 9 parag. 1 din Protocolul Nr. 14 dispune c art. 29 al Conveniei


va fi amendat n sensul c primul alineat al acestui text va avea urmtorul coninut:
Dac nu a fost luat nici o decizie n temeiul art. 27 sau 28 - n noua lor
formulare adoptat prin Protocolul Nr. 14 (.., C .B .)-camera se pronun asupra
admisibilitii i a fondului cererilor individuale formulate conform art. 34.
Decizia asupra admisibilitii poate fi luat separat; acelai text al Protocolului
dispune n parag. 2 c la finalul actualului text al art. 29 parag. 2 se adaug
dispoziia potrivit cu care Cu excepia cazurilor n care Curtea decide altfel, n
cazuri excepionale, decizia asupra admisibilitii se ia separat, pentru ca
art. 9 alin. (3) din Protocolul Nr. 14 s dispun abrogarea actualului alin. (3) al
art. 29 din Convenie. Din examinarea noilor dispoziii ale viitorului art. 29 ai
Conveniei se pot desprinde cel puin urmtoarele concluzii:
40
a) n primul rnd, textul conine o corelare de ordin tehnic ntre prevederile
sale i cele ale art. 27 i 28 din Convenie, care vor permite declararea unei cereri
individuale ca inadmisibil de ctre un judector unic sau de ctre un comitet de
trei judectori atunci cnd o asemenea decizie poate fi adoptat fr un examen
complementar [art. 27, respectiv art. 28 parag. 1 lit. a) n noua lor redactare], i ale
art. 28 parag. 1 lit. b), tot n noua redactare, ce permite declararea unei cereri
1 Din statisticile instanei europene rezult c aceast procedur a fost decis Intr-un
numr de 509 cauze n anul 2002, n 1.228 de cauze n anul 2003 i n 1.732 cauze
n anul 2004; n primele 3 luni ale anului 2005 s-a decis aplicarea procedurii discutate
n 92% dintre cererile comunicate guvernelor statelor contractante.

106

Brsan

Decizii ale Camerelor asupra admisibilitii i fondului

41-42

Art. 29

individuale admisibil i adoptarea concomitent a unei hotrri privitoare la


fondul ei, atunci cnd ea pune o problem privitoare la interpretarea i aplicarea
dispoziiilor Conveniei sau ale protocoalelor sale adiionale ce face obiectul
unei jurisprudene bine stabilite a Curii;
b) n al doilea rnd, noul text al art. 29 parag. 1 ridic ia rang de principiu 41
examinarea concomitent i adoptarea unei decizii n consecin, de ctre o
camer a Curii, att a admisibilitii, ct i a fondului cauzelor cu soluionarea
crora aceasta este nvestit.
Dup cum se reine n Raportul explicativ al Protocolului Nr. 14 la Convenie,
noul text al art. 29 nu face dect s consacre o realitate dezvoltat de Curte n
practica examinrii cauzelor; ntr-adevr, n timp ce anterior principiul aplicabil
era adoptarea unor decizii separate privitoare la admisibilitatea i la fondul unei
cauze, sub regimul Protocolului Nr. 14 acestea vor fi adoptate concomitent, ceea
ce este de natur s permit grefei i judectorilor Curii s examineze cauzele
ntr-un timp mai scurt, fr ca prin aceasta s fie pus n discuie respectarea
strict i deplin a principiului contradictorialitii1. Desigur, nimic nu va mpiedica
instana european s decid, atunci cnd va socoti necesar, examinarea separat
a admisibilitii i a fondului unei cereri;
c) n al treilea rnd, aceast inversare a principiului modului de examinare a 42
cauzelor nu se va aplica i n privina cererilor interstatale: potrivit art. 29
parag. 2, n noua sa redactare, n afara unei decizii contrare a Curii, adoptat n
situaii excepionale, decizia privitoare la admisibilitatea unor asemenea cauze
va fi adoptat separat de cea privitoare la fondul ei.

1A se vedea Rapport explicatif ( Protocole N 14), pct. 73.


Brsan

107

Art. 30
Desesizarea
n favoarea
Marii
Camere

n cazul n care cauza adus naintea unei Camere ridic o


problem grav privitoare Ia interpretarea conveniei sau a
protocoalelor sale, sau dac soluionarea unei probleme poate
conduce la o contradicie cu o hotrre pronunat anterior
de Curte, Camera poate, att timp ct nu a pronunat hotrrea
sa, s se desesizeze n favoarea Marii Camere, n afara
cazului n care una dintre pri se opune la aceasta.

Dessaisissement
en faveur de la
G rande
Chambre

Si l affaire pendante devant une chambre souleve une question grave relative l interpretation de la Convention ou de
ses Protocoles, ou si la solution dune question peut conduire
une contradiction avec un arret rendu anterieurement par la
Cour, la chambre peut, tant quelle n a pas rendu son arret, se
dessaisir au profit de la Grande Chambre, moins que l une
des parties ne s y oppose.

Relinquishment
o f jiirisdiction
to the Grand
Chamber

Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation o f the Convention or the protocols thereto, or w here the resolution o f a question before
the Chamber might have a result inconsistent with a judgm ent
previously delivered by the Court, the Cham ber may, at any
tim e before it has rendered its judgm ent, relinquish jurisdiction in favor o f the Grand Chamber, unless one o f the parties
to the case objects.

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de rhomme, Litec,
2005, p. 242; G. Raimondi, Le dessaisissement de la Chambre au profit de la Grande
Chambre de la Cour europeenne des droits de rhomme: larticle 30 de la Convention
europeenne des droits de Phomme revisee par le Protocole N 11, n Protection des droits
de lhomme: la perspective europeenne, melanges la memoire de Rolv Ryssdal/Protecting
human rights: the european perspective, studies in memory of Rolv Ryssdal, edite par/
edited by Paul Mahoney, Franz Matsher, Hubert Petzold, L. Wildhaber, Koln, Berlin,
Bonn, Miinchen, Cari Heymanns Verlag, 2000, p. 1153-1156; F. Sudre, Droit europeen
et internaional des droits de lhomme, 7'c ed. refondue, PUF, Paris, 2005, p. 611-612.

108

Brsan

Desesizarea n favoarea Marii Camere

1-4

Art. 30

657. Precizri prelim inare. Spre deosebire de sistemul Conveniei anterior 1


intrrii n vigoare a dispoziiilor Protocolului Nr. 11, la 1 noiembrie 1998, n care
C urtea plenar, compus din toi judectorii ei, avea atribuii jurisdicionale1,
noul sistem introdus prin acest protocol nu a mai conferit o asemenea atribuie
Plenarei judectorilor Curii. Aa dup cum am artat mai sus, formaiunea cea
mai important a noii Curi a devenit, potrivit dispoziiilor art. 27, Marea Camer
compus din 17 judectori, care, pe de o parte, din punct de vedere practic,
i poate desfura activitatea mult mai eficient dect Plenara Curii compus
dintr-un numr mare de judectori - n prezent 45 -, iar pe de alt parte, din punct
de vedere juridic, ea este nvestit cu prerogativa asigurrii coerenei i unitii
jurisprudenei instanei europene.
Neavnd atribuii jurisdicionale directe, Marea Camer a Curii i aduce la 2
ndeplinire aceast misiune prin aplicarea dispoziiilor art. 30 i ale art. 43 din
Convenie. Potrivit art. 30, o camer a Curii nvestit cu soluionarea unei cereri
individuale sau interstatale se va putea desesiza n favoarea Marii Camere atunci
cnd cauza respectiv pune o problem grav de interpretare a Conveniei ori a
protocoalelor sale (adiionale), sau soluia unei probleme poate conduce la o
contradicie cu o hotrre adoptat anterior de Curte; aceast desesizare poate
fi fcut la orice stadiu al procedurii n faa camerei, atta vreme ct aceasta nu
a adoptat o hotrre n cauza respectiv i nici una dintre pri nu se opune la
intenia camerei de a se desesiza n favoarea Marii Camere.
De asemenea, art. 43 din Convenie permite oricrei pri ca, n termen de trei 3
luni de la adoptarea unei hotrri de ctre o camer a Curii, s cear reexaminarea
acelei cauze de ctre Marea Camer, iar un colegiu de 5 judectori ai Marii
Camere accept aceast cerere dac ea pune o problem grav de interpretare
sau de aplicare a Conveniei ori a protocoalelor sale (adiionale), sau o alt
problem grav cu caracter general.
Deosebirea dintre cele dou texte este ns evident: pe cnd n ipoteza 4
avut n vedere de art. 30 desesizarea n favoarea Marii Camere se poate face de
camera nvestit cu soluionarea unei cereri n orice stadiu al procedurii, ns
1Reamintim c, potrivit art. 51 din fostul Regulament al Curii, o camer a acesteia se
putea, n anumite situaii, desesiza n favoarea Plenarei Curii, iar, dup ce acelai
Regulament - ncepnd cu 27 octombrie 1993 - a permis organizarea examinrii
unor cereri de ctre o Mare Camer, aceasta se putea desesiza n favoarea Plenarei
Curii atunci cnd cererea ridica una sau mai multe probleme grave de interpretare a
Conveniei sau de schimbare a jurisprudenei Curii.

Brsan

109

Art. 30

5-7

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

numai pn la adoptarea hotrrii n acea cauz, n situaia prevzut de art. 43


din Convenie, aa cum vom arta pe larg n analiza ce o vom consacra acestui
text, suntem n prezena redeschiderii procedurii examinrii unei cereri de
Marea Camer, cerere cu privire la care s-a pronunat deja o hotrre de ctre o
camer a Curii.
5
Obiectivul acestor dou texte care au n vedere nvestirea Marii Camere a
instanei europene cu soluionarea unei cereri individuale sau interstatale n
situaii diferite este ns comun: asigurarea unitii jurisprudenei instanei
europene de contencios al drepturilor omului.
658. Condiiile desesizrii. Pentru ca o camer a Curii s se poat desesiza
n favoarea Marii Camere privitor la o cerere cu soluionarea creia ea a fost
iniial nvestit, art. 30 impune, n primul rnd, ndeplinirea unei adevrate
condiii de fond, anume ca cererea respectiv s pun o problem grav de
interpretare a dispoziiilor Conveniei sau ale protocoalelor sale adiionale ori
ca soluia ce urmeaz a fi pronunat s apar n contradicie cu o hotrre
anterioar a instanei europene, adoptat n aceeai materie. Prima situaie are
n vedere, n principiu, mprejurarea c problema cu care este confruntat Curtea
n soluionarea cererii reclamantului nu a mai fost examinat de jurisdicia
european; fiind o problem nou, este preferabil ca soluia ei s fie fixat de
Marea Camer. A doua situaie se refer la o posibil schimbare a jurisprudenei
C urii, aceasta fiind, n fapt, semnificaia pronunrii unei soluii de ctre o
camer a Curii, care s apar n contradicie cu o hotrre anterioar, pronunat
n aceeai materie, indiferent dac ea ar fi fost adoptat de o camer sau de
Marea Camer. Ca principiu general, schim barea de jurispruden are a fi
fcut de M area Camer.
7
n al doilea rnd, o asemenea decizie de desesizare poate fi luat de o camer
a Curii n orice stadiu al procedurii de examinare a cererii n discuie, ns
pn Ia adoptarea hotrrii. Aceasta nseamn c desesizarea se poate face fie
nainte de adoptarea deciziei camerei privitoare la admisibilitatea cererii, situaie
n care, dac desesizarea va deveni efectiv1, Marea Camer astfel nvestit va
examina att admisibilitatea, ct i, dac va fi cazul, adic dac cererea va fi
declarat admisibil, fondul cauzei, fie dup declararea cererii ca admisibil de
6

1 Spunem aceasta

pentru c, aa dup cum vom arta mai jos, nu trebuie pierdut din
vedere c, potrivit art. 30 partea final, prile se pot opune la aceast desesizare.

110

Brsan

Desesizarea n favoarea Marii Camere

8-11

Art. 30

ctre camera iniial nvestit cu soluionarea ei, mprejurare n care Marea Camer
va avea a examina numai fondul acelei cauze.
Desesizarea n favoarea Marii Camere nainte de adoptarea unei decizii 8
privitoare la admisibilitatea cererii cu soluionarea creia camera a fost iniial
nvestit se face atunci cnd aceasta pune o problem privitoare la ndeplinirea
condiiilor de admisibilitate, n special din punctul de vedere al aplicabilitii
dispoziiilor Conveniei situaiei nfiate de reclam ant n cererea sa. Altfel
spus, cererea reclamantului impune a se discuta, n prealabil, dac dreptul a crui
nclcare se invoc este garantat de prevederile Conveniei sau ale protocoalelor
sale adiionale, adic dac cererea reclamantului apare ca fiind compatibil
ratione materiae cu dispoziiile Conveniei.
Astfel, n cauza Maaouia c/France reclamantul a invocat nclcarea, printre 9
altele, a dreptului su la un proces echitabil, garantat de art. 6 parag. 1 din
Convenie, de ctre autoritile franceze prin aceea c durata procedurii de
interdicie a sejurului pe teritoriul francez pronunat mpotriva sa a fost excesiv
de lung. Printr-o decizie adoptat la 12 ianuarie 1999, camera nvestit cu
soluionarea acestei cereri a comunicat guvernului prt captul de cerere privitor
la durata excesiv a procedurii puse n discuie, amnnd examinarea lui; i a
declarat cererea inadmisibil privitor la celelalte capete ale cererii reclamantului.
La 1 februarie 2000, aceeai camer a considerat c cererea reclamantului 10
pune o problem grav privitoare la interpretarea dispoziiilor Conveniei, anume
dac prevederile art. 6 parag. 1 din Convenie i gsesc aplicaie referitor la
procedura interdiciei unui strin de a rmne pe teritoriul unui stat, astfel c ea
s-a desesizat n favoarea Marii Camere1. Chiar dac soluia Marii Camere
pronunat n aceast cauz intereseaz mai puin prin raportare la obiectul
prezentei discuii, nu este totui inutil s artm c ea a statuat cu valoare de
principiu n sensul c deciziile autoritilor statale privitoare la sejurul i la
ndeprtarea strinilor de pe teritoriul naional nu semnific nici o contestaie
privitoare la un drept de natur civil al reclamantului i nici o acuzaie penal
ce i-ar fi adus, astfel c dispoziiile art. 6 parag. 1 sunt inaplicabile n spe2;
dreptul invocat de reclamant a fost astfel declarat ca incompatibil ratione materiae
cu dispoziiile Conveniei.
Sau, n cauza Vo c/France, n care reclamanta a invocat nclcarea de ctre 11
autoritile statale franceze a dreptului la via, aprat prin art. 2 din Convenie,
1CEDH, 5 octombrie 2000, Maaouia c/France, Recueil 2000-X, 2-5.

2Idem, 40.
Brsan

111

A r t. 3 0

12-15

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

prin aceea c ele nu au reinut n comiterea de ctre medicul responsabil de


moartea in utero a ftului a infraciunii de ucidere din culp, camera nvestit cu
soluionarea ei a decis s se desesizeze cu efect imediat, odat cu comunicarea
cererii guvernului francez, n favoarea Marii Camere, care a avut astfel a statua
att asupra admisibilitii, ct i asupra fondului cauzei'.
Menionm c guvernul a susinut c cererea reclamantei este incompatibil
ratione materiae cu dispoziiile Conveniei deoarece art. 2, care garanteaz
fiecrei persoane dreptul la via, nu se aplic n privina copiilor concepui, dar
nenscui.
Instana european a considerat ns c aceast excepie privete nsi
substana dreptului invocat de reclamant, astfel c, procedural, a unit excepia
cu fondul i a declarat cererea admisibil2, examinnd apoi fondul ei3.
Dimpotriv, n cauza Odievre c/France, n care reclamanta a susinut c
dispoziiile legii franceze n materie, ce permit pstrarea secretului naterii sale
n cazul aa-numitei nateri n condiii de anonimat dorit de mam, i
imposibilitatea ce rezult din aceasta de a-i cunoate originile constituie o
nclcare a dreptului ei la via privat garantat de art. 8 din Convenie, camera
Curii nvestit cu soluionarea cererii a decis, mai nti, comunicarea ei statului
prt, apoi a considerat necesar organizarea unei audieri publice privitoare att
la admisibilitatea, ct i la fondul cererii. Dup ce prile au putut astfel s depun
concluzii orale i scrise, camera a declarat cererea admisibil, dar a considerat
c, pe fond, ea pune o problem grav de interpretare a dispoziiilor Conveniei,
astfel c a decis s se desesizeze n favoarea Marii Camere, care a avut a examina
astfel numai fondul cauzei4.
Tot astfel, n cauza Maetri c/Italie, camera iniial nvestit cu soluionarea ei
a decis comunicarea acesteia guvernului prt i a declarat-o admisibil. Apoi,
considernd c spea pune o problem grav de interpretare a dispoziiilor
Conveniei, deoarece reclamantul a invocat faptul c sancionarea disciplinar
pentru apartenena la francmasonerie constituie o nclcare a dispoziiilor art. 9,
10 i 11 din Convenie, care garanteaz libertatea de gndire i de contiin,

1 CEDH, 8 iulie 2004, Vo c/France, Recueil 2004-VDI, 3-4.


2 Idem, 42-45.
3Idem, 74 i urm.
4 CEDH, 13 februarie 2003, Odievre c/France, Recueil 2003-IH, 5.

112

Brsan

Desesizarea n favoarea Marii Camere

16-17

Art. 30

libertatea de exprimare i libertatea de asociere, camera a decis s se desesizeze


n favoarea Marii Camere, care a statuat numai privitor Ia fondul cauzei1.
In al treilea rnd, desesizarea analizat poate opera numai dac nici una 16
dintre pri nu i se opune; altfel spus, att reclamantul, ct i statul n cauz
trebuie s fie de acord cu transmiterea cauzei cu care a fost nvestit camera spre
soluionare ctre Marea Camer a Curii. Aceast condiie trebuie privit n strns
corelaie cu dispoziiile art. 43 din Convenie, care permit, practic, reexaminarea
unei cereri ntr-o situaie complet diferit: ntr-adevr, potrivit acestui text, oricare
dintre pri poate cere redeschiderea procedurii examinrii unei cereri n faa
Marii Camere, n ipoteza pronunrii unei hotrri de ctre o camer a Curii, dac
un colegiu de 5 judectori ai Marii Camere accept aceasta. Dup cum s-a
subliniat n literatura de specialitate2, dreptul de veto atribuit prilor, privitor la
facultatea de desistare a camerei, se explic n lumina compromisului politic ce a
stat la baza adoptrii Protocolului Nr. 11, n sensul c mai multe state contractante
care l-au negociat au condiionat consimmntul lor la acceptarea nfiinrii
Curii unice de posibilitatea de a obine, fie ea i n cazuri excepionale,
reexaminarea hotrrilor pronunate de o camer a Curii. Or, dac prile, n
special statul n cauz, nu ar avea nici un cuvnt de spus atunci cnd o camer
nvestit cu soluionarea unei cereri ar voi s se desesizeze n favoarea Marii
Camere a Curii, nu ar mai fi posibil o asemenea,reexaminare; ntr-adevr,
art. 43 din Convenie prevederedeschiderea procedurii n faa Marii Camere
numai atunci cnd o camer a Curii a pronunat o hotrre n care a fost examinat
o problem grav privitoare la interpretarea sau la aplicarea Conveniei ori a
protocoalelor sale, sau o problem grav cu caracter general, nu i atunci cnd
o asemenea hotrre a fost pronunat de nsi Marea Camer.
De altfel, doctrina a remarcat n mod judicios c, din moment ce Marea Camer 17
a statuat deja asupra unei cereri, un reexamen al aceleiai cereri de ctre aceeai
formaiune de judecat a Curii apare ca imposibil; atunci cnd se aplic art. 30
din Convenie, prile pierd dreptul la dublul grad de jurisdicie instituit de
art. 43 din Convenie, hotrrile Marii Camere a Curii fiind definitive n toate
situaiile3. Este raiunea pentru care considerm c uneori guvernele n cauz
aleg soluia opunerii la materializarea inteniei unei camere nvestite cu soluionarea
1 CEDH, 17 februarie 2004, Maetri c/Italie, Recueil 2004-1, 3-7.
2 A se vedea G. Raimondi, loc. cit., p. 1155.
3 A se vedea J.-L. Charrier, op. cit., p. 242.

Brsan

113

A r t. 3 0

18-20

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

unei cereri de a se desesiza n favoarea Marii Camere: ele nu doresc s piard


posibilitatea - orict de iluzorie sau numai relativ ar aprea ea - de a face uz de
dispoziiile art. 43 din Convenie, ce permit reexaminarea de ctre Marea Camer
a unei cereri n care s-a pronunat o hotrre de ctre una din camerele instanei
europene1.
18
De altfel, din acest punct de vedere, n Raportul explicativ la Protocolul Nr. 11
se arat c faptul de a fi subordonat desesizarea aprobrii prilor are a fi apreciat
n contextul introducerii conceptului de reexamen (prevzut de art. 43 din
C o n v e n i e C . B . ) (...). Aceast dispoziie urmrete a se face n aa fel nct
un asemenea reexamen s nu fie afectat n mod negativ. De aceea, procedura
de desesizare, ce poate fi utilizat n orice moment nainte de pronunarea hotrrii
(de ctre camer
C.B.), are a fi distins de reexamenul prevzut de art. 43
din Convenie2.
659. Procedura i condiiile de form. Potrivit art. 72 parag. 2 din Regulamentul
Curii, grefierul comunic prilor intenia camerei de a se desesiza n favoarea
Marii Camere. Acestea dispun de un termen de o lun, ce se calculeaz de la data
comunicrii, n care pot s prezinte grefei Curii, n scris, eventualele lor obiecii
motivate cu privire la intenia camerei de a se desesiza, intenie ce le este adus
la cunotin. Textul dispune c orice obiecie care nu satisface aceste condiii
va fi considerat de camer ca nevalabil.
20
Este de reinut c ambele aceste condiii procedurale ale exprimrii poziiei
prilor privitoare la intenia camerei de desesizare n favoarea Marii Camere nu
sunt prevzute de Convenie, ci de Regulamentul Curii. De aceea, dac n privina
termenului, dei relativ scurt i avnd a fi apreciat n mod riguros3, nu se pot
ridica obiecii de principiu deoarece se are n vedere ca procedura examinrii
cererii n discuie s nu fie blocat vreme ndelungat, condiia motivrii poziiei
prilor, ce rmne la aprecierea camerei care va adopta decizia de desesizare,
19

1 Este concluzia noastr raportat la opoziia guvernului turc la intenia unor cameje
ale Curii de a se desesiza n favoarea Marii Camere n cauzele Mamatkulov et
Abdurasulovic c/Turquie, hotrrea unei camere din 6 februarie 2003, Internet, site
cit. i hotrrea Marii Camere din 4 februarie 2005, Internet, site cit. i Ocalan
c/Turquie, hotrrea unei camere din 12 martie 2003, Internet, site cit., i hotrrea
Marii Camere din 12 mai 2005, Internet, site cit.
2Ase vedea Rapport explicativ (ProtocoleN 11), 79.
3A se vedea G. Raimondi, loc. cit., p. 1156.

114

Brsan

Desesizarea n favoarea Marii Camere

21

Art. 30

pare discutabil; ntr-adevr, textul art. 30 nu prevede o asemenea obligaie pentru


pri, care pot numai s se opun la aceast decizie. Dup cum s-a spus,
posibilitatea recunoscut camerei de a aprecia motivarea prilor n cauz, nscris
n art. 72 parag. 2 din Regulamentul Curii, se gsete la limita compatibilitii ei
cu dispoziiile art. 30 din Convenie1, mai ales c, adugm noi, decizia camerei de
desesizare n favoarea Marii Camere nu se motiveaz (art. 72 parag. 1 partea
final din Regulamentul Curii).
n sfrit, reamintim c, potrivit art. 24 parag. 2 lit. c) din Regulamentul Curii, n
cauzele ce-i revin spre soluionare n urma desesizrii unei camere, Marea Camer
va cuprinde, printre membrii si, astfel cum acetia sunt desemnai de Regulament,
pe judectorii camerei ce s-a desesizat, care vor participa la examinarea acelor
cauze.

1Ibidem. n orice caz, n practic, Curtea nu este foarte riguroas n a aprecia motivele
invocate de pri mpotriva inteniei de desesizare a camerei n favoarea Marii
Camere, lundu-se act de aceast opoziie; a se vedea, spre exemplu, CEDH, 20 iulie
2001, Pellegrini c/Italie, Recueil 2001-VIII, 6-7, cauz n care camera iniial nvestit
cu soluionarea cererii a intenionat s se desesizeze n favoarea Marii Camere,
desesizare la care reclam antul s-a opus; camera a luat act de opoziia sa i a
continuat examinarea cererii, declarnd-o admisibil, iar pe fond constatnd o nclcare
de ctre autoritile italiene a dreptului reclamantului la un proces echitabil, garantat
de art. 6 parag. 1 din Convenie.

Brsan

115

21

Art. 31 1
Atribuii
ale Marii
Camere

Marea Camer:
a. se pronun asupra cererilor introduse n virtutea art. 33
sau a art. 34, atunci cnd cauza i-a fost deferit de Camer n
virtutea art. 30 sau cnd cauza i-a fost deferit n virtutea
art. 43; i
b. examineaz cererile de aviz consultativ introduse n virtutea
art. 47.

A ttributions
de la Grande
Chambre

La Grande Chambre:
a. se prononce sur les requetes introduites en vertu de P artid e
33 ou de larticle 34 lorsque laffaire lui a ete deferee par la
Chambre en vertu de P artid e 30 ou lorsque Paffaire lui a ete
deferee en vertu de P artide 43; et
b. exam ine les dem andes d avis consultatifs introduites en
vertu de P artid e 47.

Powers o f
the Grand
Chamber

The Grand Chamber shall


a. determine applications submitted either under Article 33 or
A rticle 34 w hen a C ham ber has relinquished ju risd ictio n
under Article 30 or when the case has been referred to it under
Article 43; and
b. consider requests for advisory opinions subm itted under
Article 47.

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de rhomme, Litec,
2005, p. 243.

1O dat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 art. 31 se va modifica dup cum


urmeaz: I. La sfritul literei a), cuvntul i" se elimin.
2. Litera b) devine litera c) i se insereaz o nou liter b), dup cum urmeaz: b)
se pronun asupra aspectelor cu privire la care Curtea este sesizat de ctre
Comitetul Minitrilor n temeiul art. 46 alin. 4; i [...].

116

Brsan

Atribuii ale Marii Camere

1-7

Art. 31

660.
Atribuiile jurisdicionale ale Marii Camere. Articolul 31 din Convenie,
consacrat atribuiilor M arii C am ere a C urii, poate fi caracterizat ca u n text de
sintez, deoarece el enum era toate com petenele acestei form aiuni a instanei
europene. D in lectura textului rezult c M area Cam er exercit dou categorii de
atribuii, i anume:
a) atribuii jurisdicionale;
b) atribuii consultative;
n p riv in a atribuiilor jurisdicionale, ream intim c, spre deosebire de
sistemul n vigoare pn la reform a nfptuit prin Protocolul Nr. 11, din 1998, n
cadrul cruia Plenara judectorilor constituia una din form aiunile de judecat
ale C urii, dup intrarea n vigoare a dispoziiilor am intitului protocol cea m ai
im portant asem enea form aiune a noii C uri a devenit M area C am er com pus
din 17 judectori.
D e asemenea, am artat deja n m ai m ulte rnduri, n special chiar cu prilejul
analizei articolului precedent, c M area Cam er a Curii exercit - astfel cum , de
aceast d at, p rev ed e distinct i sintetic i textul n d isc u ie - atrib u ii
jurisdicionale n dou situaii, fr a distinge dup cum este vorba despre cereri
interstatale sau cereri individuale:
1. desesizarea cam erei nvestite cu soluionarea unei cereri n favoarea M arii
C am ere pe tem eiul art. 30 din Convenie;
2. redeschiderea, cel puin la solicitarea uneia dintre pri, procedurii examinrii
unei cereri de ctre M area Camer, n urm a pronunrii unei hotrri n acea cauz
de o cam er a C urii, solicitare acceptat de un colegiu de 5 judectori ai M arii
Cam ere, pe tem eiul art. 43 din Convenie.
D at fiind m prejurarea c dispoziiile art. 30 au fost analizate m ai sus, iar cele
ale art. 43 vor fi analizate la m om entul potrivit, nelegem ca, n cadrul discutrii
art. 31, s facem num ai unele precizri de ordin general privitoare la aplicarea
am belor texte.
O
prim precizare se refer la modul de sesizare a M arii Cam ere a Curii. D in
acest pu nct de vedere este de reinut, pe de o parte, c niciodat o cerere
individual sau o cerere interstatal adresat C urii nu va putea fi atribuit spre
soluionare direct M arii Camere, iar, pe de alt parte, c dispoziiile art. 43 nu intr
n discuie, deoarece ele privesc cereri n care s-a p ro n u n at deja o h o trre de
ctre o cam er a Curii.
Pe terenul art. 30, ns, am vzut c desesizarea privete o cauz n curs de
examinare de o cam er a Curii, pn la pronunarea hotrrii.
Or, n cazul unei cereri individuale, art. 52 parag. 1 din R egulam ent dispune
c preedintele atribuie spre soluionare unei secii orice asem enea cerere adresat
Brsan

117

Art. 31

10

8-10

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

instanei europene pe temeiul art. 34 al Conveniei, iar art. 51 parag. 1 din acelai
Regulament prevede c atunci cnd Curtea este sesizat cu o cerere interstatal,
preedintele o comunic imediat statului prt i o atribuie spre soluionare
uneia dintre seciile Curii.
Aadar, pentru ca Marea Camer s aib a examina o cerere adresat Curii, ea
trebuie s fie sesizat de una dintre camerele sale, iniial nvestit cu soluionarea
ei, care s-a desesizatn favoarea sa.
O a doua precizare privete competena Marii Camere privitoare la soluionarea
unei cauze: aceasta este general; ea poate s examineze att admisibilitatea
unei cereri, ct i fondul ei, sau s dispun scoaterea cererii de pe rolul Curii, n
condiiile art. 37 din Convenie.
Totui, considerm c se impun urmtoarele nuanri:
a) dac Marea Camer primete cauza spre soluionare n urma desesizrii
unei camere nainte ca aceasta din urm s se pronune cu privire la admisibilitatea
cererii, este limpede c ea va examina att admisibilitatea cererii, ct, de va fi
cazul, i fondul acesteia;
b) dac Marea Camer este nvestit cu soluionarea unei cereri n urma
desesizrii unei camere n favoarea sa, dup ce aceasta din urm a decis c
cererea este admisibil, ori prin acceptarea reexaminrii unei cauze n care o
camer a pronunat o hotrre (art. 43 din Convenie), ea va avea a examina, ca
principiu, numai fondul acelei cauze; ntr-adevr, prin ipotez, fie n urma aplicrii
dispoziiilor art. 30, dup declararea unei cereri ca admisibil de camera ce se
desesizeaz, fie prin aplicarea prevederilor art. 43 care se refer la o hotrre a
unei camere, ceea ce semnific n mod evident faptul c fondul cauzei a fost
examinat de acea camer, n ambele situaii M area Cam er va soluiona fondul
cauzei n discuie, chiar dac, n cazul aplicrii dispoziiilor art. 43, practic, acesta
este examinat de dou formaii distincte ale Curii, egal competente potrivit
Conveniei, ce pot pronuna soluii diferite1;
c) n sfrit, nimic nu mpiedic Marea Camer s reia discutarea admisibilitii
cererii reclamantului att atunci cnd cererea a fost declarat admisibil de came
ra ce s-a desesizat n favoarea sa, ct i n ipoteza n care ea reexamineaz cererea
1Spre exemplu, n cauza Jahn et autres c/Allemagne, Internet, site cit., n hotrrea sa
din 22 ianuarie 2004 o camera a Curii a ajuns la concluzia c obligaia impus prin
lege unor persoane, recunoscute ca proprietare ale unor terenuri prin dispoziiile
altei legi, de a retroceda statului acele terenuri fr indemnizaie a constituit o
nclcare a dispoziiilor art. 1 din Protocolul Nr. 1, n timp ce, n urma reexaminrii
cererii pe temeiul dispoziiilor art. 43 din Convenie, Marea Camer a ajuns la
concluzia exact contrar; CEDH, 30 iunie 2005, Recueil 2005.

118

Brsan

Atribuii ale Marii Camere

11-14

A rt. 31

n urma aplicrii dispoziiilor art. 43 din Convenie, n msura n care n cauza


astfel examinat de Marea Camer guvernul prt a pus n discuie o eventual
excepie de inadmisibilitate a cererii n condiiile art. 55 din Regulamentului Curii,
adic numai dac a fcut aceasta prin observaiile scrise sau orale depuse atunci
cnd camera a avut a se pronuna cu privire la admisibilitatea cererii; altfel
spus, o excepie de inadmisibilitate a unei cereri nu poate fi ridicat direct n faa
Marii Camere, dect dac ea nsi discut admisibilitatea ei, n ipoteza n care
o camer a Curii se desesizeaz n favoarea Marii Camere nainte ca ea nsi s
decid admisibilitatea ei.
n al treilea rnd, aa dup cum am mai spus, fiind cea mai important i mai
solemn formaiune de judecat a Curii, Marea Camer este nvestit cu
prerogativa asigurrii unitii i coerenei jurisprudenei instanei europene.

11

661. Atribuiile consultative ale Marii Camere. Ct privete atribuiile con- 12


sultative ale Marii Camere, fr a intra n fondul analizei pe care o vom consacra
art. 47 din Convenie, este de reinut c, potrivit acestui text, Curtea poate, la
cererea Comitetului Minitrilor al Consiliului Europei, s acorde avize consulta
tive cu privire la problemele juridice referitoare la interpretarea dispoziiilor
Conveniei i ale protocoalelor sale adiionale. Or, potrivit art. 31 lit. a) din
Convenie, atunci cnd i se solicit un asemenea aviz, Curtea nu-1 va emite prin
discutarea lui n cadrul Adunrii plenare a judectorilor ei, ci n formaiunea sa de
judecat dat de Marea Camer.
662. Modificarea dispoziiilor art. 31 prin Protocolul Nr. 14. Potrivit art. 10 13
din Protocolul Nr. 14, textul art. 31 din Convenie se modific n sensul c Marea
Camer a Curii este nvestit cu o nou atribuie, anume aceea de a se pronuna, la
sesizarea Comitetului Minitrilor, asupra refuzului unui stat contractant de a se
conforma unei hotrri definitive pronunate de instana european mpotriva sa,
ntr-un litigiu n care acest stat a fost parte, astfel cum dispun prevederile noului
alin. 4 al art. 46 din Convenie, introdus tot prin Protocolul Nr. 14.
Fr a intra n detaliile discuiei pe care o vom face atunci cnd vom analiza 14
dispoziiile art. 46 din Convenie i modificrile ce-i sunt aduse prin Protocolul
Nr. 14, reamintim c acest text consacr un principiu fundamental al sistemului
european de protecie a drepturilor omului, anume principiul obligativitii
hotrrilor Curii pentru statele contractante, care se angajeaz s se
conformeze, adic s execute aceste hotrri. Numai c, n redactarea sa actual,
art. 46 nu conine nici un mijloc juridic de control al modului n care statele
condamnate prin hotrri definitive ale Curii i respect obligaia de a le

9.

Brsan

119

Art. 31

15-16

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

executa; potrivit art. 46 parag. 2, aceste hotrri sunt transmise Comitetului


Minitrilor, care supravegheaz executarea lor.
15
In urma modificrilor aduse art. 46 prin Protocolul Nr. 14, Curtea va fi nvestit
cu atribuii proprii n materie de executare a hotrrilor sale definitive,
ntr-adevr, atunci cnd Comitetul Minitrilor va constata c un stat refuz a se
conforma unei asemenea hotrri, el va putea ca, dup ce va fi pus n ntrziere
acest stat, printr-o decizie adoptat cu votul unei majoriti de dou treimi din
numrul reprezentanilor statelor membre ale comitetului, s sesizeze Curtea cu
privire la problema respectrii de ctre statul n cauz a obligaiei sale de executare
a hotrrii Curii.
16
Astfel spus, n faa Curii se va deschide un nou proces n cadrul cruia
instana european va avea de analizat comportamentul statului obligat printr-o
hotrre a Curii la a o executa. n situaia n care ea constat nclcarea acestei
obligaii de ctre acel stat, va retrim ite cauza Comitetului Minitrilor, compe
tent a determina msurile ce au a fi luate n situaia dat (art. 46 parag. 4, astfel
cum acest paragraf este formulat prin dispoziiile art. 16 din Protocolul Nr. 14 la
Convenie).

120

Brsan

Art. 32 1
Competena
Curii

1. Competena Curii acoper toate problemele privind


interpretarea i aplicarea conveniei i a protocoalelor sale,
care i sunt supuse n condiiile prevzute n art. 33,34 i 47.
2. n caz de contestare a competenei sale, Curtea hotrte.

Competence
de la Cour

1. La competence de la Cour setend toutes les questions


concemant Pinterpretation et lapplication de la Convention
et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les condi
tions prevues par les articles 33, 34 et 47.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
competente, la Cour decide.

Jurisdiction
of the Court

1. The jurisdiction of the Court shall extend to all matters conceming the interpretation and application of the Convention
and the protocols thereto which are referred to it as provided
in Articles 33, 34 and 47.
2. In the event of dispute as to whether the Court has jurisdic
tion, the Court shall decide.

Sumar
1. Consideraii generale........................................................................................... 121
2. Coninutul textului............................................................................................. 122
A. Principii privitoare lacompetenaCurii....................................................... 122
B. Delimitarea contenciosului cu careeste nvestit C urtea............................ 128

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de lhomme, Litec,
2005, p. 243-244; J. Callewaert, Article 45, n Commentaire ... , p. 767-775; Fr. Sudre,
Droit europeen et internaional des droits de lhomme, 7imc ed. refondue, PUF, Paris,
2005, p. 547-550.

1 Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 art. 32 se va modifica dup cum


urmeaz La sfritul alineatului 1, dup numrul 34 se adaug o virgul i numrul
46."

Brsan

121

Art. 32

1-4

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

1. C on sideraii generale
1

663. Evoluia sistemului european de protecie a drepturilor omului.


ncheierea tratatului internaional care este Convenia european a drepturilor
omului, n anul 1950, a reprezentat un incontestabil progres n asigurarea proteciei
pe plan european a drepturilor i libertilor pe care aceasta le nscrie, crora li
s-au adugat ulterior cele cuprinse n protocoalele sale normative adiionale,
toate analizate n primul volum al acestei lucrri.
2
Cu acelai prilej, am artat c aceste drepturi i liberti astfel instituite au
drept titulari indivizii, ca persoane fizice sau asociai n persoane juridice ori alte
entiti fr caracter guvernamental, aspect asupra cruia vom reveni mai jos,
cnd vom analiza art. 34 din Convenie. Pn la acest punct, practic, nimic nu
deosebete Convenia european de Declaraia universal a drepturilor omului
care a precedat-o i i-a constituit izvorul esenial.
3
Elementul de noutate adus de Convenia european n materie a fost dat de
caracterul ei instituionalizat, n sensul c a creat un mecanism de control al
modului n care statele contractante i ndeplinesc obligaia de a asigura protecia
real i efectiv a drepturilor i a libertilor pe care ea le garanteaz. Aa cum a
fost conceput iniial acest mecanism, el a reprezentat un adevrat compromis
ntre concepia suveranist, exclusiv statal, a proteciei drepturilor omului i
concepia modern a asigurrii unei protecii jurisdicionale internaionale a
acestor drepturi i liberti prin recunoaterea dreptului la un recurs individual n
faa unei asemenea jurisdicii.
4
ntr-adevr, pe de o parte, n structura sa iniial, sistemul instituional de
protecie a drepturilor omului instituit de Convenia european era complex,
cuprinznd trei organe: Comisia, ca organ de examinare a admisibilitii cererilor
i ca organ de conciliere, pentru c, dup declararea unei cereri ca admisibil,
nc din aceast faz prile puteau soluiona litigiul pe cale amiabil; Comitetul
Minitrilor Consiliului Europei, ca organ politic, dar i de decizie cu privire la
existena sau inexistena unei nclcri de ctre un stat contractant a drepturilor.
garantate de Convenie i Curtea European a Drepturilor Omului, ca organ
judiciar n materie, nvestit ns a soluiona numai fondul unei cereri individuale
dup declararea ei ca admisibil de Comisie i la sesizarea nu a individului n
cauz, ci a fostei Comisii i a unor state contractante, astfel cum dispunea fostul
art. 48 al Conveniei.

122

Brsan

5-8

Competena Curii

Art. 32

Pe de alt parte, ratificarea Conveniei de ctre statele contractante nu 5


semnifica, p rin ea nsi, recunoaterea direct a dreptului la recurs individual:
statul contractant mpotriva cruia cererea era adresat trebuia s declare c
recunoate competena organelor Conveniei de a o examina, astfel cum dispuneau
fostele art. 25 i 46 ale Conveniei.
Aa dup cum s-a observat cu referire la competena Curii n cadrul acestui 6
sistem, din moment ce fostul art. 46 coninea o clauz facultativ privitoare la
jurisdicia obligatorie a Curii, instana european constituia o component
facultativ n mecanismul de garanie colectiv a drepturilor individuale instituit
de Convenie i prezenta, n privina sesizrii sale, caracteristicile unei jurisdicii
internaionale clasice, respectuoas cu suveranitatea naional a statelor, a
crei competen se baza pe consimmntul lor1. Numai puin ns, considerm
c premisele unui mecanism eficient de control al modului n care statele i
ndeplinesc obligaiile asumate prin Convenie au fost asigurate n cadrul
acestui sistem, ele fiind date, dincolo de manifestarea de voin a prilor
contractante, de instituirea recursului individual i a competenelor n materie
atribuite unor organisme internaionale cu activitate jurisdicional: fosta
Comisie i Curtea.
Or, Protocolul Nr. 11 a instituit C urtea European unic a D repturilor 7
Omului, nvestit cu misiunea de a asigura respectarea angajamentelor ce rezult
pentru naltele pri contractante din Convenie i din protocoalele sale adiionale2,
care poate fi sesizat direct de orice persoan fizic sau juridic.
Am reamintit aceste principii generale pentru a nelege esena noului 8
mecanism european de protecie a drepturilor omului, astfel cum a fost el conceput
prin acest protocol, deoarece de la 1 noiembrie 1998 - data intrrii lui n vigoare
- aderarea statelor membre ale Consiliului Europei la Convenie semnific
recunoaterea competenei obligatorii a Curii ca organ de control al modului n
care ele i ndeplinesc obligaiile astfel asumate. Dispoziiile textului supus analizei
au a fi nelese numai pornind de la acest postulat: instana european a dobndit
deplina jurisdicie privitoare la soluionarea plngerilor individuale ce-i sunt
adresate; art. 32 din Convenie determin cadrul acestei competene generale i
limitele sale.

1 Fr. Sudre, op. cit., p. 548.


2 A se vedea supra, nr. 608 i urm.

Brsan

123

Art. 32

9-11

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

2. C oninutul textului
A. Principii privitoare la competena Curii
9

10

11

664. Competena general a Curii. Potrivit art. 32 parag. 1 din Convenie,


competena Curii privete toate problemele referitoare la interpretarea i aplicarea
dispoziiilor Conveniei i ale protocoalelor sale adiionale care-i sunt supuse
spre soluionare n condiiile art. 33,34 i 47, adic, atunci cnd instana european
este sesizat cu o cerere interstatal, cu o cerere individual sau cu o cerere de
aviz consultativ, astfel cum dispun textele enumerate. Spre a nu mai reveni asupra
acestei probleme n analiza consacrat art. 32, precizm c, potrivit art. 11 din
Protocolul Nr. 14, printre textele evocate de primul paragraf al actualului art. 32
are a fi inclus i art. 46, ceea ce semnific extinderea competenei Curii la
examinarea, la sesizarea Comitetului Minitrilor, n condiiile prevzute de acest
nou text, a refuzului unui stat contractant de a se conforma unei hotrri a
Curii.
De asemenea, art. 32 parag. 2 nscrie o norm recunoscut n materie potrivit
creia, n caz de existen a unei contestaii privitoare la competena ei, Curtea
este cea care va decide asupra acestei probleme.
n ansamblul lor, dispoziiile art. 32 parag. 1 din Convenie determin
competena material a instanei europene; ea are a aplica dispoziiile Conveniei
i ale protocoalelor sale adiionale unor fapte concrete, invocate de reclamant n
cererea sa introductiv de instan. Dup cum a decis jurisdicia european cu
valoare de principiu n una din primele sale hotrri adoptate sub imperiul
competenei facultative ce-i era dat de fostul art. 46 din Convenie, n orice
cauz cu care este sesizat, Curtea va trebui s stabileasc, mai nti, dac cererea
reclamantului privete probleme referitoare la interpretarea i aplicarea dispoziiilor
Conveniei; pentru a face acest lucru, ea va avea a determina dac reclamantul
este titularul drepturilor garantate de Convenie sau/i de protocoalele sale
adiionale pe care le invoc i dac dispoziiile acestora au fcut s se nasc n
sarcina autoritilor statale anumite obligaii a cror nclcare este invocat de
reclamant n cererea sa; acestea nu semnific ns numai cercetarea fondului
cererii, ci i adoptarea implicit a unei poziii privitoare la probleme de interpretare
i de aplicare a Conveniei, nedisociabile de fondul cererii1. De aceea, n cauze n
care guvernele statelor contractante contestau competena Curii privitoare la

1CEDH, 9 februarie 1961, Affaire linguistique belge (exception preliminaire), Srie A


nr. 5, 3.

124

Brsan

12-is

Competena Curii

Art. 32

nclcrile unor drepturi i liberti invocate de reclamani, ntr-o jurispruden


devenit constant, instana european a decis c problema aplicabilitii unei
dispoziii normative a Conveniei - adic a unei prevederi ce nscrie un anumit
drept astfel garantat - este, prin nsi natura ei, o problem de fond, ce are a fi
examinat independent de atitudinea anterioar a statului prt1.
Mai mult, Curtea a statuat n sensul c transmiterea unor atribuii privitoare la 1 2
drepturi i liberti garantate de Convenie sau/i de protocoalele sale adiionale
unor organizaii internaionale nu este de natur s afecteze competena ei
ratione materiae ce const n a controla modul n care sunt respectate pe teritoriul
naional sau aflat sub jurisdicia statului contractant acele drepturi i liberti.
Astfel, reamintim c n cauza Matthews c/Royaume-Uni2, menionat i n 1 3
primul volum al lucrrii noastre3, reclamanta a invocat nclcarea de ctre
autoritile britanice a dreptului ei la alegeri libere, garantat de art. 3 din Protocolul
Nr. 1 la Convenie, prin faptul de a nu fi organizat alegeri pentru Parlamentul
European n Gibraltar, teritoriu dependent de Marea Britanie.
n aprarea sa, guvernul britanic a admis c ar putea exista situaii n care un 14
stat contractant ar nclca obligaiile impuse prin Convenie n urma asumrii
altor obligaii incompatibile cu dispoziiile acesteia printr-un alt tratat internaional,
dar a artat c, n cauz, mprejurrile de fapt sunt diferite, deoarece n discuie
apar acte ale comunitilor europene, ce nu au a fi imputate statelor membre;
responsabilitatea unui stat pe terenul Conveniei nu poate fi angajat dect
dac el are un control efectiv asupra actului incriminat; or, n privina dispoziiilor
privitoare la alegerea Parlamentului European, guvernul britanic nu dispune o
asemenea prerogativ, a susinut guvernul prt4.
Instana european a reinut c prile din cauz nu contest aplicabilitatea 15
art. 3 din Protocolul Nr. 1 n Gibraltar, astfel c, pe temeiul art. 1 din Convenie,
jurisdicia teritorial a Marii Britanii este stabilit n mod indiscutabil5, dar c ea
are a examina, dincolo de natura specific a alegerilor pentru Parlamentul European,
organ al comunitilor europene, dac poate fi angajat rspunderea Marii Britanii,

1CEDH, 25 martie 1985, Barthold c/Allemagne, Serie A nr. 90, 41; 24 octombrie
1989,//. c/France, Serie A nr. 162-A,47;21 noiembrie 1995, Acquaviva c/France,
Serie Anr. 333-A, 45.
2 CEDH, 18 februarie 1999, Recueil 1999-1, p. 251 i urm.
3A se vedea supra, voi. I, nr. 578.
4 CEDH, 18 februarie 1999, MattLews c/Royaume-Uni, precit., 26.
5Idem, 30.

Brsan

125

Art. 32

16-18

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

prin raportare la dispoziiile Conveniei, pentru a nu fi organizat alegeri parlamentare


europene n Gibraltar, adic dac autoritile britanice sunt inute s recunoasc
drepturi la alegeri pentru Parlamentul European, dei este vorba despre un organ
comunitar1.
16
Curtea a artat c actele Comunitii Europene nu pot fi atacate n faa ei,
deoarece aceasta nu este parte la Convenie; nu mai puin, Convenia nu
exclude transferul de competene unor organisme internaionale, cu condiia ca
drepturile garantate de Convenie s continue a fi recunoscute; un asemenea
transfer nu este de natur s conduc la dispariia responsabilitii statelor
contractante2(pe terenul acesteia-s .n i n.n., C.B.).
17
Or, n spe, ea a considerat c nclcarea dispoziiilor Conveniei rezult din
aceea c Marea Britanie a aderat la tratatele internaionale comunitare privitoare
la organizarea alegerilor pentru Parlamentul European - aa-numitul Act unic din
anul 19763i la lrgirea competenelor sale prin Tratatul de la Maastricht din
anul 1992, acte ce nu pot fi atacate n faa Curii de Justiie a Comunitilor
Europene de la Luxemburg deoarece nu sunt acte ordinare ale Comunitii; ele
sunt tratate comunitare ce scap competenei acestei instane a Comunitii. Aa
fiind, Marea Britanie, mpreun cu ansamblul statelor comunitare semnatare ale
acestor tratate, sunt singurele responsabile ratione materiae pe terenul art. 1
din Convenie i al art. 3 din Protocolul Nr. 1, care garanteaz dreptul la alegeri
libere4. Iar atunci cnd a aderat la tratatele comunitare, Marea Britanie a admis
aplicarea lor teritoriului Gibraltar, ceea ce nseamn c ea este inut s recunoasc,
locuitorilor din acest teritoriu drepturile garantate de art. 3 din Protocolul Nr. 1,
indiferent dac este vorba despre alegeri interne sau despre alegeri pentru
Parlamentul European5.
18
De asemenea, oarecum n sens invers, Curtea a decis c mprejurarea c
norme juridice interne ale statelor contractante - n spe era vorba despre
dispoziii cuprinse n Codul francez al sntii publice - se inspir aproape
cuvnt cu cuvnt din acte comunitare nu va conduce la a fi sustrase examinrii
compatibilitii lor cu prevederile Conveniei6.
1Idem, 31.
2 Idem, 32.
3 Decizia Consiliului CEE 76/87 din 20 septembrie 1976 privitoare la alegerea
reprezentanilor n Parlamentul european prin sufragiu universal direct.
4 CEDH, 18 februarie 1999, Matthews cfRoyaume-Uni, precit., 33.
5Idem, 34.
6 CEDH, 15 noiembrie 1996, Cantorii c/France, Recueil 1996-V, 30.

126

Brsan

Competena Curii

19-21

Art. 32

665. Crearea jurisprudenei Curii; consecine. Prin interpretarea i aplicarea 19


dispoziiilor Conveniei i/sau ale protocoalelor sale adiionale unor situaii con
crete, ce rezult din dosarele cauzelor supuse spre examinare, instana european
a elaborat i elaboreaz mereu o anumit jurispruden.
Este ea oare inut de soluiile sale anterioare? Avnd a rspunde la aceast 2 0
ntrebare, Curtea a artat c ea nu se gsete n situaia de a fi legat prin
deciziile sale pronunate n cauze judecate anterior; instana european a subliniat
ns c ea a adoptat, ca uzan, practica de a le urma i de a le aplica nv
mintele - n sensul de concluzii de ordin general (.., C.B.) - n interesul
securitii juridice i al dezvoltrii coerente a jurisprudenei sale privitoare la
Convenie1 (s.n., C.B.). Totui, a spus Curtea, art. 34 din Convenie i
ncredineaz nu misiunea de a formula un aviz abstract, ci pe aceea de a aplica
prevederile Conveniei unor fapte concrete ale cauzelor cu soluionarea crora
ea este sesizat; hotrrile adoptate n cauze individuale constituie n mod evi
dent precedente, dar o decizie ntr-un anumit caz nu ar putea, nici din punct de
vedere teoretic i nici pe plan practic, s fie conceput n aa fel nct ea s nu
mai fie aplicabil n alte cauze2.
n acelai timp, jurisdicia european a evideniat c, atunci cnd raiuni 2 1
evidente i imperioase o impun, ea ar putea s se ndeprteze de la propria-i
jurispruden, deoarece un reviriment al acesteia s-ar justifica, spre exemplu, n
situaia n care o schimbare de jurispruden ar avea ca scop o interpretare a
Conveniei ce ar corespunde evoluiei societii3; pentru c, chiar dac uneori nu
poate fi stabilit nici o distincie important la nivelul faptelor ntre o cauz
supus examinrii i alte cauze soluionate anterior, nu mai puin, prin luarea n
considerarea a anumitor schimbri care s-au produs ntre timp pe plan naional,
Curtea poate s-i fixeze ca obiectiv s reevalueze, n lumina condiiilor de
astzi care sunt interpretrile i aplicrile Conveniei ce se impun la ora actual4.
Din moment ce Convenia este, nainte de orice alte considerente, un mecanism
internaional de protecie a drepturilor omului, a spus Curtea, ea trebuie s in
seama de evoluia unei anumite situaii att n statul n cauz, ct i n celelalte
state contractante i s reacioneze la un anumit consens susceptibil de a-i
croi drum n privina unui nou standard ce are a fi astfel evideniat i protejat.
1CEDH, 27 septembrie 1990, Cossey c/Royaume-Uni, Serie Anr. 184, 35.
2 CEDH, 29 aprilie 2002, Pretty c/Royaume-Uni, Recueil 2002-III, 75.
3 CEDH, 27 septembrie 1990,precit., 35.
4 CEDH, 28 mai 2002, Stafford c/Royaume-Uni, Recueil 2002-IV, 69.

Brsan

127

Art. 32

22

22-24

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Aceasta deoarece este de o importan crucial ca dispoziiile Conveniei s fie


interpretate i aplicate n aa fel nct garantarea drepturilor omului pe care ele le
prevd s devin concret i efectiv, nu teoretic i iluzorie1; dac instana
european nu ar avea o concepie dinamic i evolutiv privitoare la interpretarea
i aplicarea normelor Conveniei, s-ar ajunge la blocarea oricrei posibiliti de
ameliorare sau de reformare a propriei sale jurisprudene.
Practica jurisdicional a instanei europene arat c, prin aplicarea principiilor
mai sus expuse, ea a ajuns la a-i reconsidera i, pe cale de consecin, la a-i
modifica, n situaii bine determinate i temeinic justificate, propria-i
jurispruden. Este, spre exemplu, cazul recunoaterii, n pofida unei jurisprudene
anterioare contrare, a dreptului persoanelor transsexuale, care au suferit operaii
de modificare de sex, de a-i vedea nscris n actul de natere noua identitate
sexual i de a se cstori2, a caracterului obligatoriu al msurilor provizorii pe
care ea le-a dispus pe temeiul art. 39 din Regulament3 etc.
B. Delimitarea contenciosului cu care este nvestit Curtea

23

666. Principiu. Sub imperiul fostului art. 45 al Conveniei, ale crui prevederi
eseniale au fost preluate de textul pe care-1 discutm, instana european a decis
n mod constant c fundamentarea competenei ei ratione materiae apare ca
stabilit atunci cnd cauza cu soluionarea creia ea este nvestit privete o
problem de interpretare sau de aplicare a Conveniei; Curtea nu va putea s-i
decline competena dect n situaia n care cuprinsul cererii reclamantului este n
mod evident strin dispoziiilor Conveniei sau ale protocoalelor sale adiionale4.
Curtea nu poate s-i exercite competena dect n privina cauzelor cu care este
sesizat n condiiile art. 33 i 34 din Convenie; odat astfel nvestit, ea se
bucur de plenitudinea de jurisdicie i poate examina toate problemele de fapt
i de drept puse de soluionarea unei cauze5.
24
De asemenea, reamintim principiul bine stabilit n jurispruden Curii potrivit
cruia, n soluionarea unei cereri individuale introduse pe temeiul art. 34 din
1 CEDH, 11 iulie 2002, Christine Goodwin c/Royaume-Uni, Recueil 2002-VI, 74;
11 iulie 2002,1. c/Royaume-Uni, Internet, site cit., 54.
2 Idem.
3 CEDH, 4 februarie 2005, Mamatkulov et Askarov c/Turquie, Internet, site cit.
4 CEDH, 9 februarie 1967,precit., 3; 28 august 1986, Glasenappc/Allemagne, Serie
Anr. 104, 41; 28 noiembrie 1988, Nielsen c/Danemark, Serie Anr. 144, 57.
5CEDH, 18 iunie 1971, De Wilde, Oomset Versyp c/Belgique, S6rie Anr. 12,48-49.

128

Brsan

Competena Curii

25-27

Art. 32

Convenie, ea nu are ca misiune exercitarea unui control in abstracto al unei


legislaii sau al unei practici dintr-un stat contractant contestat de reclamant n
cererea sa; ea trebuie s se limiteze, pe ct posibil, fr a pierde din vedere
contextul general, la a trata problemele concrete ale cauzei cu care este sesizat1.
667. Consecine. Reclamantul va invoca ntotdeauna n cererea sa anumite
fapte ce, din punctul su de vedere, constituie nclcri ale drepturilor garantate
de Convenie, crora el le d anumite calificri juridice.
n instruirea dosarului, instana european va determina existena faptelor 2 6
alegate de reclamant pe baza probelor produse de pri i, uneori, pe baza propriilor
constatri pe care le face n cadrul unor misiuni organizate n acest scop. Pe
terenul stabilirii faptelor cauzei, Curtea a decis ntr-o jurispruden constant
c nimic nu o mpiedic s ia n considerare noi informaii i argumente produse
pe parcursul desfurrii procedurii, dac ea le apreciaz ca pertinente, pentru a
se putea pronuna asupra temeiniciei nclcrilor drepturilor garantate de
Convenie, formulate de reclamant n cererea sa. Spre exemplu, informaii noi
pot s confirme sau s infirme aprecierile prilor sau justificarea temerilor
exprimate de un reclamant; ele pot consta n detalierea unor aspecte ale cauzei
sau ntr-o argumentare juridic suplimentar, astfel c, n msura n care toate
acestea sunt pertinente i utile cauzei, instana european le poate reine spre
analiz2.
Pe un plan mai general, Curtea a reinut c exist o practic intern i 27
internaional potrivit creia o jurisdicie sesizat cu soluionarea unei cauze
poate s se considere abilitat a lua n discuie i fapte ce au survenit pe parcursul
desfurrii procedurii, care constituie simple prelungiri sau adugiri ale
celor enunate n cererea introductiv de instan3.

' CEDH, 16 februarie 2000, Amann c/Suisse, Recueil 2000-n, 88; n acelai sens:
CEDH, 27 februarie 1980, Deweer c/Belgique, S6rie A nr. 35, 40; 9 decembrie
1994, Les saintes monasteres c/Grece, Serie Anr. 301-A, 55; 20 octombrie 1997,
Radio ABC c/Autriche, Recueil 1997-V1, 37.
2 CEDH, 12 iulie 2001, K. et T. c/Finlande, Recueil 2001-VH, 147; n acelai sens,
CEDH, 20 martie 1991, Cruz Varas et autres c/Suede, Serie A nr. 201, 76; 24
februarie 1995, McMichael c/Royaume-Uni, Serie Anr. 307-B, 73; 25 aprilie 1996,
Gustafsson c/Suede, Recueil 1996-11, 51.
3 CEDH, 10 noiembrie 1969, Stdgmuller c/Autriche, Serie Anr. 9, 7; 2 martie 1987,
Weeks c/Royaume-Uni, Serie Anr. 114, 37; 24 martie 1988, Olsson c/Suede (nl),
Serie Anr. 130, 56; 22 aprilie 1992, Rieme c/Suede, Srie Anr. 226-B, 51.

Brsan

129

Art. 32

28-30

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

28

Ct privete calificarea juridic a faptelor cauzei prin raportare la dispoziiile


Conveniei, nc din primele sale hotrri Curtea a decis c ea este ndreptit s
cerceteze, chiar din oficiu, dac faptele invocate de reclamant n cererea sa nu
in i de alte posibile nclcri ale drepturilor pe care Convenia le garanteaz,
dect cele artate de acesta1.
29
Ulterior, Curtea a precizat c sistemul internaional de protecie a drepturilor
omului instituit prin Convenie, ce funcioneaz pe baza unor cereri individuale
sau interstatale prin care se pretinde existena unor nclcri ale unor asemenea
drepturi i liberti de ctre autoritile statului prt, nu-i permite s se sesizeze
cu o cauz despre care ea ar lua la cunotin ntr-un alt mod sau s examineze
fapte ce nu sunt artate de reclamant n cererea sa. Instana european este,
totui, competent s aprecieze circumstanele unei cauze prin luarea n
considerare a ansamblului dispoziiilor Conveniei. n realizarea acestei misiuni,
ea poate s dea faptelor unei spee, astfel cum au fost stabilite pe baza diverselor
elemente (probe) ale dosarului, o calificare juridic diferit dect cea pe care
le-a atribuit-o persoana interesat sau, eventual, s le aprecieze dintr-un alt unghi.
Mai mult, Curtea trebuie s aib n vedere nu numai cererea introductiv de
instan, ci i toate nscrisurile sau alte elemente complementare, destinate a o
circumstania, prin eliminarea lacunelor i a obscuritilor sale iniiale2.
30
De asemenea, ntr-o hotrre de spe, instana european a precizat cu valoare
de principiu c, titular a calificrii juridice a faptelor unei cauze, ea nu se consider
legat de cea atribuit acestor fapte de reclamant sau de guvern. Pe temeiul
principiului ju ra novit curia, Curtea poate cerceta din oficiu un capt de cerere
pe terenul unui text sau paragraf al unui text al Conveniei care nu a fost invocat
de pri, deoarece o cerere se caracterizeaz prin faptele pe care le enun, i nu
prin temeiurile de drept invocate3.
1CEDH, 27 iunie 1968, Neumeister c/Autriche, Serie A nr. 8, 16.
2 CEDH, 10 decembrie 1982, Foti et autres c/Italie, Serie A nr. 56, 44.
3 CEDH, 18 februarie 1998, Guerra et autres c/ltalie, Recueil 1998-1, 44; n acelai
sens, 28 iunie 1976, Kdnig c/Allemagne, Serie A nr. 27, 96; 21 februarie 1990,
Powell et Rayner c/Royaume-Uni, Serie A nr. 172, 29; 22 septembrie 1993, Klaas
c/Allemagne, Serie A nr. 269, 32; 1 martie 2001, Berktay c/Turquie, Internet, site
cit., 179.
Menionm c, n sistemul anterior intrrii n vigoare a Protocolului Nr. 11, cnd
admisibilitatea cererii era examinat de Comisie, competena material a Curii era
delimitat de decizia acestui organ al Conveniei. Dup cum a statuat n mod con
stant instana european, n cadrul acestui sistem astzi depit, n interiorul limitelor
astfel trasate prin decizia de admisibilitate ce era adoptat de fosta Comisie, ea

130

Brsan

Competena Curii

31

Art. 32

Aadar, calificrile date de reclam ant faptelor cauzei exam inate d e C urte sau
cele susinute de guvern n aprrile pe care el le form uleaz n cadrul procesului
desfurat n faa instanei europene constituie num ai un punct de plecare pentru
p ro p ria analiz a instanei europene, ca aspect esenial al p len itu d in ii sale de
com peten n interpretarea i aplicarea dispoziiilor C onveniei i/sau ale
protocoalelor sale adiionale.

putea examina orice problem de fapt sau de drept ce putea fi ridicat n cursul
procedurii ce se desfura n faa ei; scpa ns competenei sale examinarea unor
capete de cerere declarate inadmisibile de fosta Comisie: CEDH, 6 noiembrie 1980,
Guzzardi c/Italie, Serie Anr. 39, 106; 19 februarie 1998, jorecit., 44.

Brsan

131

Art. 33
Cauze
interstatale

Orice nalt parte contractant poate sesiza Curtea asupra


oricrei pretinse nclcri a prevederilor conveniei i ale
protocoalelor sale de ctre o alt nalt parte contractant.

Affaires
interetatiques

Toute Haute Prtie contractante peut saisir la Cour de tout


manquement aux dispositions de la Convention et de ses
Protocoles quelle croira pouvoir etre impute une autre Haute
Prtie contractante.

Inter-State
cases

Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged
breach of the provisions of the Convention and the protocols
thereto by another High Contracting Party.

Sumar
1. Consideraii generale...........................................................................................132
2. Fundamentarea cererilor interstatale................................................................ 134
3. Caracteristicile cererilor interstatale................................................................. 136
4. Condiiile cererilor interstatale...........................................................................138
5. Jurisprudena organelor Conveniei privitoare la cererile interstatale ............145

Bibliografie
J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des droits de lhomme, Litec,
2005, p. 224-246; H. Labayle, Article 24, n Commentaire... , p. 571 -578; J.-F. Renucci,
Droit europeen des droits de lhomme, 3imc ed., L.G.D.J., Paris, 2002, p. 596-598;
Fr. Sucire, Droit europeen et internaional des droits de lhomme, 7ime ed. refondue,
PUF, Paris, 2005, p. 557-560.

1. C on sideraii generale
1

6 6 8 . Ca instrument internaional regional de protecie a drepturilor omului,


Convenia european a inovat n m ateria ce-i formeaz obiectul nu numai n
raporturile dintre indivizi i state, prin recunoaterea capacitii procesuale
active a individului n aciunea pe care acesta o poate formula mpotriva unui
stat contractant pentru nclcarea de ctre autoritile acestuia a unui drept pe

132

Brsan

2-5

Cauze interstatale

Art. 33

care ea i-1 garanteaz, dar i n raporturile n tre nsei statele contractante.


Intr-adevr, n dreptul internaional clasic, ca ramur de drept ce reglementeaz,
n esen, raporturile interstatale, este recunoscut protecia diplomatic pe care
un stat o poate acorda, n anumite condiii, cetenilor si aflai pe teritoriul altui
stat. Din acest punct de vedere, literatura de specialitate i jurispruden de
drept internaional au reinut c un stat nu poate exercita protecia sa diplomatic
dect n privina naionalilor si, adic a persoanelor fizice i juridice legate de el
prin naionalitate. Aceast legtur conduce Ia recunoaterea competenei
personale i subiective a statelor ca fundament al proteciei diplomatice pe care
ele o acord resortisanilor lor. n absena unor acorduri specifice, numai
naionalitatea confer unui stat prerogativa proteciei diplomatice asupra
cetenilor si1.
Aceast protecie poate s aib ca obiect i drepturi i liberti fundamentale 2
ale resortisanilor unui stat, aflai pe teritoriul altui stat. Un strin poate fi reinut
sau arestat pe acest teritoriu, poate fi supus la tratamente inumane sau degradante,
i pot fi puse n discuie drepturi legate de viaa sa privat sau de familie etc.
Autoritile competente ale propriului su stat i vor putea acorda protecie 3
consular sau diplomatic n calitatea sa de naional; aceasta este ns o protecie
subiectiv, bazat pe legtura de naionalitate.
Dac ar fi respectat logica principiului expus, voind, n acelai timp, a 4
recunoate capacitate procesual activ oricrui stat contractant pentru a aciona
mpotriva altui stat contractant, Convenia european a drepturilor omului ar fi
trebuit s prevad c un stat contractant ar putea aciona mpotriva altui stat
contractant n situaia n care statul contractant prt ar nesocoti drepturile pe
care ea le garanteaz naionalilor statului contractant reclamant.
Or, ce dispune art. 33 din Convenie? C un stat contractant poate sesiza 5
Curtea cu privire la orice pretins nclcare a dispoziiilor sale svrit de ctre
un alt stat contractant2. Ipoteza textului are n vedere situaii n care autoritile
statului prt nesocotesc drepturi i liberti garantate de Convenie i/sau de
1 A se vedea Nguyen Quoc Dinh P. Daillier, A Pellet, Droit internaional public,
L.G.D.J., Paris, 1999, p. 772-773.
2 Precizm c art. 33 preia prevederile fostului art. 24 al Conveniei, aplicabile pn la
1 noiembrie 1998 care, n conformitate cu sistemul n vigoare pn la acea dat,
dispuneau c un stat contractant putea sesiza Comisia cu privire la orice pretins
nclcare a dispoziiilor Conveniei svrit de ctre un alt stat contractant. Aplicarea
acestor prevederi a condus la elaborarea unei jurisprudene de ctre fosta Comisie n
aceast materie, jurispruden la care ne vom referi i noi n analiza actualului text.

Brsan

133

Art. 33

6-9

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

protocoalele sale adiionale n privina persoanelor aflate sub jurisdicia sa,


indiferent de mprejurarea dac acestea sunt sau nu resortisani ai statului
reclamant.
De aceast dat, ns, asemenea situaii nu vor conduce la formularea unor
plngeri n faa Curii din partea celor ce sufer direct consecinele actelor de
nclcare a drepturilor garantate de Convenie, svrite de autoritile statului
prt; aciunea n justiie va fi formulat de oricare dintre statele contractante
sau de mai multe state mpreun, mpotriva statului cruia i se imput acele
nclcri. De aceea se spune c art. 33 din Convenie reglementeaz aa-numitele
cereri interstatale.
2. Fundam entarea cererilor interstatale

669. Consacrarea posibilitii introducerii unei cereri interstatale sau a unui


recurs - aici n sensul de aciune n justiie - interstatal n ordinea interna
ional reprezint, far nici o ndoial, o alt inovaie esenial a Conveniei
pentru sistemul european de protecie a drepturilor omului pe care ea l reglemen
teaz, recurs ce marcheaz, n acelai timp, o evident ndeprtare de tiparele
clasice ale dreptului internaional public. ntrebarea care se pune este aceea de
a se ti cum se explic aceast soluie juridic imaginat de redactorii Conveniei
europene? Care-i este fundamentarea?
Pentru a rspunde ntrebrilor enunate trebuie s ne ntoarcem la Preambulul
Conveniei1.
ntr-adevr, n ultimul paragrafal acestuia se arat c statele semnatare, membre
ale Consiliului Europei, sunt hotrte, n calitatea lor de state europene animate
de acelai spirit i avnd acelai patrimoniu comun de idealuri i de tradiii politice,
de respect al libertii i al preeminenei dreptului, s ntreprind primele msuri
menite s asigure garantarea colectiv a anumitor drepturi enunate de Declaraia
universal, adic a acelora care sunt prevzute de Convenie i de protocoalele
sale adiionale. Dup cum a statuat n repetate rnduri instana european,
Convenia are a fi citit tocmai prin raportare la caracterul ei specific de garanie
colectiv a respectrii drepturilor omului i a libertilor fundamentale, pe
care ea le reglementeaz, de ctre statele contractante2. Dispoziiile Conveniei
sunt menite s creeze o adevrat ordine public european n domeniu, deoarece
1A se vedea supra, voi. I, nr. 73 i urm.
2CEDH, 18ianuarie 1978, Irlande c/Royaume-Uni, SrieAnr. 25, 239; 7 iulie 1989,
Soering c/Royaume-Uni, Serie Anr. 161, 87.

134

Brsan

10-12

Cauze interstatale

Art. 33

prin ncheierea ei statele contractante nu i-au concedat drepturi i obligaii


reciproce utile realizrii unor interese naionale, ci s-au angajat s contribuie la
realizarea idealurilor Consiliului Europei, astfel cum sunt ele definite n statutul
acestei organizaii internaionale, pentru instaurarea unei ordini publice
europene de libertate i de democraie'. Sau, astfel cum a decis Comisia ntr-una
din primele cauze interstatale cu care fost sesizat, obligaiile asumate de statele
contractante prin Convenie au esenialmente un caracter obiectiv (s.n., C.B.),
caracter ce rezult din faptul c ele urmresc s protejeze drepturile fundamentale
ale particularilor mpotriva nclcrii lor de ctre nsei aceste state, i nu s
creeze drepturi subiective reciproce ntre ele2.
Ordinea public european stabilit de Convenie n privina drepturilor i 10
libertilor pe care ea le reglementeaz justific recunoaterea recursului
interstatal ca mijloc de protejare a acestor drepturi i liberti, n absena oricrei
legturi de naionalitate ntre statul reclamant i victimele nclcrilor Conveniei,
nclcri pe care el le denun pe aceast cale3.
Ea se impune a fi aprat de toate statele contractante, care capt astfel rolul 11
unui adevrat minister public n aceast materie. De aceea, n literatura de
specialitate s-a artat c recursul interstatal, reglementat de art. 33 din Convenie,
constituie o categorie specific de aciune public a crei esen este dat de
garania colectiv amintit i de caracterul obiectiv al drepturilor omului n
sistemul Conveniei4.
i nc o observaie: din moment ce acest,recurs semnific posibilitatea 12
pentru un stat contractant de a pune n discuie pretinse nclcri ale drepturilor
garantate de Convenie sau/i de protocoalele sale adiionale de ctre un alt stat
contractant, aceasta nseamn c el reprezint, n acelai timp, o derogare evident
de la principiul de drept internaional clasic al neamestecului n treburile interne
ale altor state, care a condus i, uneori, conduce nc, chiar n zilele noastre, la
svrirea de nclcri flagrante ale drepturilor omului n multe zone ale lumii.

1CEDH, 23 iulie 1968, Affaire linguistiquebelge (fond), Serie Anr. 6, 5; 6 septembrie


1978, Klass et autres c/Allemagne, S6rie A nr. 28, 59.
2 Comis. EDH, 11 ianuarie 1961, nr. 788/1960, Autriche c/Italie, Annuaire de la
Convention, voi. 4, p. 139 i urm.
3 H. Labayle, loc. cit., p. 572.
4 A se vedea Fr. Sudre, op. cit., p. 557.
10.

Brsan

135

Art. 33

13-16

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

3. C aracteristicile cererilor interstatale


670. Instituie singular, specific n cadrul sistemelor universale i regionale
de protecie a drepturilor omului, recursul interstatal reglementat de art. 33 din
Convenie prezint mai multe caracteristici, ce rezult, n esen, din nsi
fundamentarea sa. Prima dintre acestea am amintit-o mai sus: recursul interstatal
are un caracter obiectiv, deoarece el nu presupune legtura de naionalitate
dintre statul reclamant i indivizii ale cror drepturi i liberti reglementate de
Convenie i/sau de protocoalele sale adiionale sunt nclcate de autoritile
statului prt, statul reclamant acionnd pentru aprarea ordinii publice europene
instituite de Convenie.
14
n al doilea rnd, n principiu, aciunea n justiie pe care statul reclamant o
introduce mpotriva statului prt n faa instanei europene are caracterele unei
actio popularis; este trstura ce deosebete net cererea interstatal de cererea
individual reglementat de art. 34 din Convenie.
15
Spre deosebire de situaia acestei din urm cereri, cnd reclamantul trebuie
s demonstreze c el este cel care sufer consecinele activitii contrare dispo
ziiilor Conveniei desfurat de autoritile statului prt, concretizat n
nclcarea unui drept ce-i este recunoscut i garantat de aceste prevederi, n
cazul unei cereri interstatale statul reclamant invoc n aciunea sa fie situaii
generale poteniale de nclcare a unor asemenea drepturi, spre exemplu datorit
existenei unei legislaii naionale n statul prt contrar prevederilor Conveniei,
fie existena unor nclcri sistematice ale drepturilor i libertilor pe care acestea
le garanteaz, ce au fost sau sunt svrite de autoritile statului prt.
16
Privitor la aceast caracteristic, din jurispruden organelor Conveniei
rezult c, uneori, statul reclamant poate denuna n cererea sa att nclcarea
unor drepturi garantate de Convenie fa de o persoan determ inat, ct i
existena n statul prt a unor practici administrative sau legislative contrare
dispoziiilor acesteia. Astfel, n cauza Danemark c/Turquie, n aciunea sa
adresat fostei Comisii, la 7 ianuarie 1997, guvernul reclamant a susinut, ntr-un
prim capt de cerere, c autoritile statului turc au aplicat, prin nclcarea
dispoziiilor art. 3 din Convenie, tratamente inumane i degradante unui cetean
danez, pe timpul reinerii acestuia de ctre autoritile statului turc, i, ntr-un al
doilea capt de cerere, a rugat Comisia s cerceteze dac tehnicile de intero
gatoriu aplicate ceteanului danez in de o anumit practic larg rspndit n
Turcia, practic ce urmrete obinerea, prin producerea unor dureri i a unor

13

136

Brsan

Cauze interstatale

17-19

Art. 33

suferine intense, de mrturisiri sau de alte declaraii compromitoare sau


necompromitoare, reale sau false'.
n al treilea rnd, cererea interstatal are un caracter contencios, prin 17
transgresarea principiului de drept internaional public al neamestecului n
treburile interne ale unui alt stat2. Ea nu urmrete eventuala soluionare a unui
conflict de ordin diplomatic, ci reprezint o veritabil aciune n justiie, intentat
de statul reclamant n faa unei jurisdicii internaionale, i va conduce la derularea
unui proces ce se va finaliza cu o hotrre obligatorie pronunat de acea
jurisdicie. Nimic nu mpiedic ns prile din proces - state contractante la
Convenie - s pun capt litigiului prin soluionarea lui pe cale amiabil.
Astfel, n cauza amintit mai sus-Danem ark c/Turquie -, n hotrrea sa din 5
aprilie 2000, Curtea a luat act de reglementarea amiabil a litigiului intervenit
ntre pri; ea a reinut c acordul intervenit ntre ele n acest sens prevedea plata
unei sume de bani cu titlu graios de ctre guvernul prt guvernului reclamant,
coninea o declaraie de regrete a guvernului prt cu privire la producerea, n
cazuri izolate i individuale, de tortur i de rele tratamente n Turcia i sublinia
importana formrii poliitilor turci n materia proteciei drepturilor omului prin
diverse activiti, inclusiv prin participarea la proiecte ale Consiliului Europei n
acest domeniu. Acordul anuna stabilirea unui dialog politic permanent ntre
Danemarca i Turcia, axat i pe probleme privitoare la aprarea drepturilor omului,
dialog n cadrul cruia vor putea fi evocate i unele situaii individuale3.
De asemenea, Curtea a reinut modificrile cadrului legislativ i administrativ 18
ce au avut loc n Turcia ca reacie la anumite cazuri de tortur i de aplicare a unor
rele tratamente, precum i angajamentul asumat de guvernul prt de a aduce noi
ameliorri n materia proteciei drepturilor omului (...) i de a continua s coopereze
cu organizaiile internaionale ce acioneaz n acest domeniu, n special cu
Comitetul pentru prevenirea torturii .4
n al patrulea rnd, pe plan general, n pofida caracterului evident contencios 19
al recursului interstatal reglementat de Convenie, nu se poate face abstracie,
n totalitate, de unele accente de ordin politic pe care el poate s le prezinte.
Dup cum s-a observat cu deplin temei, semnificaia recursului interstatal n
Convenie nu se preteaz la nici o ambiguitate, ea are n vedere o aciune comun
1CEDH, 5 aprilie 2000, Recueil 2000-IV, 2.
2 Ase vedea H. Labayle, loc. cit., p. 572.
3 CEDH, 5 aprilie 2000, Danemark c/Turquie, precit., 23.
4Idem, 24.

Brsan

137

Art. 33

20-23

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

care depete simpla abordare convenional (a litigiului dintre pri -n .n .,


C.B.) i, de asemenea, aceeai semnificaie transcede eventualele diferende politice
dintre state1. Finalitatea sa, ns, const n aprarea pe cale jurisdicional a
unor drepturi ce aparin indivizilor, i nu statului reclamant.
20
n sfrit, s-a artat2 c recursul interstatal poate fi privit i ca un mijloc de
presiune spre a determina statul n culp s pun capt nclcrilor Conveniei
incriminate astfel de statul reclamant. De aceea, el poate fi privit ca o procedur
preliminar celei de excludere a unui stat membru al Consiliului Europei din
aceast organizaie, pentru nerespectarea drepturilor i a libertilor fundamentale
garantate de Convenie.
21
Fosta Comisie a sintetizat, practic, toate caracteristicile mai sus enunate
cnd a statuat, printr-o decizie de spe, n sensul c, prin recunoaterea recursului
interstatal, statele contractante au autorizat pe oricare dintre ele s sesizeze
Comisia - n prezent Curtea - cu privire la orice pretins nclcare a dispoziiilor
Conveniei, indiferent dac victimele unor asemenea nclcri sunt sau nu
resortisani ai statului reclamant, sau dac pretinsa nclcare lezeaz sau nu, n
special, interesele acestui stat; statul contractant reclamant nu acioneaz pentru
a-i fi respectate drepturi proprii, ci pentru a supune spre examinare Comisiei - n
prezent Curii - o problem ce ine de ordinea public european3.
4. C ondiiile cererilor interstatale
671. Condiii generale de admisibilitate. Dei art. 33 nu precizeaz care sunt
condiiile de admisibilitate a cererilor interstatale, ele pot fi deduse att din
coninutul acestui text, ct i din jurisprudena organelor Conveniei n materie.
23
n privina competenei ratione personae a instanei europene n materie;
dispoziiile art. 33 prevd c, n situaia dat, ambele pri ale litigiului sunt
state contractante. Reclamant poate fi orice.stat contractant, dup cum mai
multe state se pot asocia i introduce o aciune mpotriva altui stat contractant.
Interesul statului reclamant n a aciona const n asigurarea respectrii drepturilor
garantate de Convenie de ctre statul prt; el nu are a apra un interes propriu
sau interese ale resortisanilor si, dei acestea din urm nu au a fi excluse. Altfel
spus, statul reclamant nu trebuie s fie victim n sensul Conveniei4. Cum

22

1A se vedea H. Labayle, loc. cit., p. 573.


2 Idem, p. 575.
3 Comis. EDH, 11 ianuarie 1961, nr. 788/1960,Autriche c/ltalie, precit., p. 141.
4 Cu privire la aceast noiune a se vedea infra, nr. 691 i urm.

138

Brsan

Cauze interstatale

24-25

Art. 33

artam m ai sus, ntr-o asem enea situaie statul reclam ant are rolul unui m inister
public european al drepturilor om ului; el n u acioneaz p e baza u n o r raporturi
d e reciprocitate. A ciunea acestui stat este ndreptat m potriva statului p r t ca
subiect de drept internaional public, rspunztor de activitatea organelor sale
sau a agenilor si. Astfel, n cauza interstatal Irlande c/Royaume-Uni, C urtea a
a r tat c nu num ai organele centrale ale u n u i stat contractan t sunt obligate s
respecte drepturile i libertile garantate de C onvenie; dup cum dem onstreaz
versiunea englez a art. 1 i a art. 14, n care este utilizat sintagm a shali secure

- trebuie s asigure, este necesar s asigure 1 - statele sunt inute, spre a-i
ndeplini aceast obligaie, s mpiedice sau s nlture producerea unor nclcri
ale acestor drepturi i liberti la nivelele sale inferioare2.
Competena ratione materiae, astfel cum rezult ea din art. 33, se refer la 24
orice pretins nclcare a dispoziiilor Conveniei i/sau a protocoalelor sale
adiionale. Aceste nclcri privesc ns drepturi ce sunt recunoscute de Convenie
persoanelor fizice i persoanelor juridice i atunci se pune ntrebarea de a se ti
care este raportul dintre cererile individuale ce pot fi formulate de victimele directe
ale nclcrilor dispoziiilor Conveniei i cererea interstatal introdus de statul
reclamant. Astfel, n cauza Irlande c/Royaume-Uni, guvernul britanic s-a aprat
artnd c, pe terenul art. 3 din Convenie, relele tratamente denunate de statul
reclamant nu ar consta n mod expres ntr-o practic, ci ar constitui situaii
individuale, caz n care cei interesai au deschis calea exercitrii cilor interne de
atac3. Instana european a artat ns c o practic ce este contrar dispoziiilor
Conveniei nu poate rezulta dect din nclcri individuale (s.n., C.B); de aceea
Curtea este ndreptit s examineze asemenea situaii cu titlu de elemente de
prob a unei eventuale practici, i nu prin ele nsele, ca acte indi viduale concrete
ce s-ar fi produs n locuri determinate4.
De asemenea, tot pe terenul determinrii competenei sale ratione materiae, 25
instana european poate examina in abstracto dispoziiile contrare Conveniei
din legislaia statului contractant prt. Curtea a reinut c sintagma orice
pretins nclcare a dispoziiilor Conveniei i a protocoalelor sale adiionale se
refer i la existena unei legislaii contrar acestora, deoarece simpla existen
a unei asemenea legislaii semnific introducerea sau autorizarea unor msuri
1 Aceasta spre deosebire de versiunea francez a textului care folosete verbul
reconnaissertt - recunosc, reinut i n traducerea lui n limba romn.
2 CEDH,

18 ianuarie 1978,precit., 240.

3 Idem, 156.
4 Idem, 157.

Brsan

139

Art. 33

26-28

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

incompatibile cu drepturile i libertile garantate de acestea. Totui, instana


european a artat c ea nu poate evidenia o nclcare, n sensul art. 33 din
Convenie, a dispoziiilor sale dect dac legislaia pus n discuie pe baza
acestui text ntrebuineaz termeni clari i precii, de natur a-i pune n lumin
incompatibilitatea convenional; n caz contrar, Curtea va trebui s statueze
n funcie de modul n care statul prt interpreteaz i aplic in concreto textele
incriminate de statul reclamant prin cererea sa'.
26
Ct privete competena ratione temporis a instanei europene de a examina
o cerere interstatal, este necesar ca statele n cauz s fie obligate prin Convenie
la data introducerii cererii; att statul reclamant, ct i statul prt trebuie s fi
ratificat Convenia la acea dat. Din moment ce Curtea a fost sesizat cu
soluionarea unei cereri, o eventual denunare ulterioar a Conveniei nu-i va
mai produce efecte asupra acesteia, ci instana european va continua examinarea
ei. Astfel, cererea nr. 4448/1970, formulat la 10 aprilie 1970 de Danemarca, Norvegia
i Suedia mpotriva Greciei, a continuat s fie examinat i a fost declarat
admisibil de Comisie, dei Grecia denunase Convenia Ia 12 aprilie 1969; or,
potrivit dispoziiilor art. 58 parag. 1 din Convenie, denunarea i produce efecte
numai la expirarea unui preaviz de 6 luni de la data aducerii ei la cunotina
Secretarului general al Consiliului Europei, ceea ce a nsemnat c, n situaia dat,
ea a devenit efectiv la 13 iunie 1970, cererea fiind nregistrat de fosta Comisie
la 10 aprilie 19702.
27
De asemenea, n cauza Autriche c/Italie, statul reclamant a imputat statului
prt fapte produse nainte ca el nsui s fi ratificat Convenia; statul prt a
susinut c cererea statului reclamant are a fi declarat inadmisibil ratione
temporis deoarece el nu poate denuna nclcri produse nainte de a fi ratificat
Convenia. Fosta Comisie a rspuns n sensul c Austria, n calitate de stat
contractant, este n drept s introduc o aciune mpotriva altui stat contractant,
chiar pentru fapte anterioare ratificrii Conveniei3, deoarece, prin aciunea sa,
el nu urmrete aprarea unor interese proprii, ci asigurarea respectrii unor
drepturi protejate de Convenie.
28
Coninutul cererii interstatale este precizat de art. 46 din Regulament, potrivit
cruia ea trebuie s cuprind: a) numele prii contractante mpotriva creia estendreptat cererea; altfel spus, statul chemat n judecat; b) expunerea faptelor;
1Idem, 240.
2 Comis. EDH, 16 iulie 1970, nr. 4448/1970, Danemark, Norway and Sweden
v/Greece, nepublicat.
3 Comis. EDH, 11 ianuarie 1961, precit., p. 129-131.

140

Brsan

Cauze interstatale

29-31

Art. 33

c) o expunere a nclcrii sau nclcrilor Conveniei i argumentele pertinente;


d) o expunere a observaiilor privitoare la condiiile de admisibilitate - epuizarea
cilor interne de atac i respectarea termenului de 6 luni - prevzute de art. 35
parag. 1 din Convenie; e) obiectul cererii i, n linii mari, eventualele pretenii de
satisfacie echitabil, formulat n temeiul art. 41 din Convenie, pentru partea
sau prile lezat/lezate; f) numele i adresa persoanelor desemnate ca ageni
(reprezentani ai statului reclamant); cererea va fi nsoit de g) copii ale tuturor
documentelor pertinente, n special ale deciziilor judiciare sau ale deciziilor altor
organe ale statului privitoare la obiectul cererii.
672.
Condiii speciale de admisibilitate. Articolul 33 nu menioneaz cele 29
dou condiii de admisibilitate prevzute de art. 35 parag. 1 din Convenie n
privina cererilor individuale - epuizarea cilor interne de atac i termenul de 6
luni de la data rmnerii definitive a ultimii hotrri judectoreti interne - , dar
att jurisprudena fostei Comisii, ct i cea a Curii au admis c aceste reguli se
aplic i n privina cererilor interstatale1, cu unele nuanri.
Astfel, privitor la condiia obligativitii epuizrii cilor interne de atac, 30
fosta Comisie a decis c, dac cererea interstatal are ca obiect punerea n discuie
a unei legislaii precise a statului prt ce ncalc, prin ea nsi, dispoziiile
Conveniei, aceast condiie nu mai are a fi ndeplinit deoarece n multe state
contractante nu exist ci de atac mpotriva unei asemenea legislaii2.
Pentru alte categorii de nclcri ale Conveniei invocate de statul reclamant 31
n aciunea sa, Comisia a artat c trebuie s fie epuizate cile interne de atac pe
care le ofer cu certitudine sistemul juridic al statului responsabil. Ins, aceast
obligaie nu mai exist atunci cnd cile de atac reglementate de sistemul juridic
al statului prt nu permit repararea pagubelor sau nu au a fi considerate ca
eficace i suficiente3. Tot astfel, fosta Comisie a decis c regula obligativitii
epuizrii cilor interne de atac nu-i gsete aplicare nici n situaia n care statul

1Comis. EDH, 26 mai 1975, nr. 6780/1974, nr. 6950/1975, jointes (conexate), Chypre
c/Turquie (I), Chypre c/Turquie (II), nepublicat; 10 iulie 1976, nr. 8007/1977,
Chypre c/Turquie (III), DR nr. 13, p. 224; CEDH, 18 ianuarie 1978,precit., 159.
2Comis. EDH,6decembrie 1983,nr. 9940/1982,9941/1982,9942/1982,9943/1982,
9944/1982, France, Norvege, Danemark, Suede etPays-Bas c/Turquie, DR nr. 35,
p. 190; n acelai sens, 10 iulie 1978, nr. 8007/1977, Chypre c/Turquie, DRnr. 13,
p. 225.
3 Comis. EDH, 10 iulie 1978, Chypre c/Turquie, precit., p. 224.

Brsan

141

Art. 33

32-34

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

reclamant invoc existena unei practici administrative de tortur i rele


tratamente tolerat de autoritile superioare ale statului prt'.
32
La rndul ei, Curtea a subliniat c noiunea de practici administrative incriminate
printr-o aciune interstatal prezint un interes deosebit n determinarea aplicrii
regulii epuizrii cilor interne de atac. Astfel cum este ea consacrat de art. 26 (n
prezent art. 35 parag. 1) din Convenie, aceast regul se aplic att n privina
cererilor individuale, ct i cererilor interstatale, atunci cnd statul reclamant se
limiteaz a denuna una sau mai multe pretinse nclcri ale drepturilor garantate
de Convenie suferite de particulari, crora, n cazul aciunilor interstatale, se
poate admite c statul reclamant Ii se substituie. Dimpotriv, aceast regul nu
se aplic, n principiu, atunci cnd acesta incrimineaz o practic administrativ
a organelor statului prt contrar dispoziiilor Conveniei2.
33
n cauza Chypre c/Turquie, n care statul reclamant a denunat multiple
nclcri ale drepturilor i libertilor garantate de Convenie n partea de nord a
insulei Cipru, aflat sub ocupaia militar a trupelor turce, unde a fost instituit
aa-zisa Republic Turc a Ciprului de Nord (RTCN) recunoscut numai de
Turcia, statul cipriot a susinut c persoanele care au suferit direct nclcrile
incriminate nu dispuneau de un recurs intern eficace deoarece organele judiciare
locale din Nordul Ciprului erau impuse de forele de ocupaie turce i erau
subordonate acestora. Statul reclamant a afirmat c nu este de conceput ca
autoriti administrative sau judiciare locale astfel organizate s poat lua decizii
efective mpotriva persoanelor aflate la putere cu sprijinul armatei de ocupaie,
pentru a redresa nclcri ale drepturilor omului comise prin aplicarea unei politici
generale definite de regimul instalat n zona ocupat3.
34
Instana european a reinut, ns, c nu se poate face abstracie de existena
organelor judiciare instituite n RTCN; facultatea de a cere protecie acestor
organe este n interesul locuitorilor RTCN. Dac autoritileRTCN nu le-ar fi
instaurat, situaia ar fi putut fi apreciat contrar dispoziiilor Conveniei; n
consecin, locuitorii Nordului Ciprului erau inui s epuizeze recursurile
interne prin a se fi adresat, mai nti, acestor autoriti judiciare, n afar de
situaia n care puteau proba fie inexistena unor asemenea ci de atac, fie
caracterul lor inoperant, ceea ce urma a fi demonstrat n fiecare caz n parte4.
1 Comis. EDH, 6 decembrie 1983, France, Norvege, Danemark, Suede et Pays-Bas
c/Turquie, precit., p. 190-195.
2 CEDH, 18 ianuarie Y)l%,precit., 159.
3 CEDH, 10 mai 2001,precit., 83.

'Idem, 98.
142

Brsan

35-38

Cauze interstatale

Art. 33

Curtea a considerat c este dificil de acceptat ca un stat s fie considerat 35


responsabil pentru actele ce s-ar produce pe un teritoriu pe care l ocup i-l
administreaz ilegal, dar, n acelai timp, s i se refuze posibilitatea de a ncerca s
evite angajarea acestei responsabiliti prin repararea, n cadrul sistemului judiciar
organizat pe acel teritoriu, a prejudiciilor ce-i sunt imputabile. Recunoaterea
acestei faculti nu nseamn sub nici un motiv, n contextul general al cauzei,
generat de ocuparea militar a Nordului Ciprului, legitimarea indirect a unui
regim ilegal, prin raportare la normele dreptului internaional1.
n privina regulii potrivit creia o cerere are a fi introdus n termen de 6 luni 36
de la data rmnerii definitive a ultimei hotrri interne pronunate ntr-o cauz,
fosta Comisie a decis c ea nu se aplic atunci cnd statul contractant reclamant
incrimineaz nclcri ale Conveniei ce au caracter continuu2. Sub acelai
aspect, n amintita cauz interstatal Chypre c/Turquie, Curtea a reinut c, n
msura n care guvernul reclamant denun nclcri continue ale Conveniei ce
au constat n practici administrative ale organelor aflate pe teritoriul ocupat de
statul prt, ea nu va ine seama de situaiile care au luat sfrit cu 6 luni nainte
de data introducerii cererii3.
673.
Probleme privitoare la proba n cadrul aciunilor interstatale. Strns 37
legat de condiia epuizrii cilor interne de atac este problema probelor pe
care le invoc statul reclamant n aciunea sa interstatal. Astfel, ntr-o cauz,
guvernul prt a susinut c aciunile statelor reclamante - conexate de fosta
Comisie ntr-un singur dosar - au a fi declarate inadmisibile pentru neepuizarea
cilor interne de atac4. Dimpotriv, guvernele reclamante au artat c aceast
regul nu se aplic n situaia cnd sunt incriminate, ca n spe, msuri legisla
tive i practici administrative naionale, contrare dispoziiilor Conveniei.
Din datele dosarului, fosta Comisie a constatat existena legislaiei statului 38
prt pus n discuie, fapt necontestat de acesta. Este evident c o asemenea
prob este relativ lesne de administrat. Cu privire la practica administrativ
contrar dispoziiilor Conveniei, fosta Comisie a artat c, potrivit jurisprudenei
sale constante n materie de admisibilitate, nu este suficient simpla afirmare a
existenei acestei practici; pentru a exclude eventuala declarare a cererii ca
inadmisibil pentru neepuizarea cilor interne de atac, este necesar ca statul
1Idem, 101.
2 Comis. EDH, 10 iulie 1978, precit., p. 227-228.
3 CEDH, 10 mai 2001, precit., 103.
4 Comis. EDH, 6 decembrie 1983, precit., p. 189.

Brsan

143

Art. 33

39-40

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

reclamant s demonstreze cu probe suficiente existena practicii incriminate


prin aciunea sa1.
39
Ea a admis totui c noiunea de probe suficiente nu trebuie neleas, la
acest stadiu al examinrii cererii, ca avnd semnificaia unei probe complete.
Problema de a se ti dac exist sau nu practica administrativ n discuie ine de
fondul cauzei; la stadiul examinrii admisibilitii ei, a spus Comisia, un nceput
de prob poate fi considerat suficient. Ea a decis c exist un nceput de prob
privitor la o asemenea practic atunci cnd afirmaii privitoare la cazuri individuale
de nclcare a dispoziiilor Conveniei sunt indicate i demonstrate n mod
suficient, n lumina observaiilor prezentate de pri2. Astfel, n cauza France,
Norvege, Danemark, Suede, Pays-Bas c/Turquie, fosta Comisie a apreciat c
documentele depuse de guvernele reclamante, ce au constat n declaraii ale
unor foti deinui, articole de pres i n alte publicaii a cror autenticitate ea nu
a putut s o verificen mod direct, au a fi apreciate n lumina informaiilor pertinente
furnizate de guvernul prt, informaii ce confirmau, n parte, susinerile
guvernelor reclamante. Aceste informaii artau c, n perioada n discuie, au
fost depuse n faa autoritilor statului prt nenumrate plngeri pentru tortur
ori pentru rele tratamente aplicate de autoritile sale i c, ntr-un numr de
asemenea cazuri, s-a constatat c tortura aplicat unor persoane a condus la
provocarea de leziuni grave sau chiar la decesul unora dintre ele. In aceste
condiii, fosta Comisie a decis, pe baza examenului preliminar al acestor
elemente, c ea este n posesia unui nceput de prob a existenei unor nclcri
ale dispoziiilor art. 3 din Convenie3, suficient pentru a nu considera aciunea
statului reclamant nentemeiat i, deci, inadmisibil. Tot astfel, ea a statuat n
sensul c existena unui numr mare de plngeri pentru tortur i rele tratamente
depuse de particulari, precum i a unor aciuni penale nefinalizate mpotriva
agenilor care au comis asemenea acte constituie un nceput de prob privitor la
tolerarea de ctre autoritile statului prt a unor acte contrare prevederilor
art. 3 din Convenie4.
40
La rndul ei, n cama.Irlande c/Royaume-Uni, Curtea a artat c nici Convenia
i nici principiile generale aplicabile jurisdiciilor internaionale nu conin reguli
stricte n materia administrrii probelor. De aceea, pentru a-i forma propria-i

1 Idem, p. 192.
2 Ibidem.
3 Idem, p. 194.
4 Idem, p. 195.

144

Brsan

Cauze interstatale

41-42

Art. 33

convingere, instana european poate s se bazeze pe orice fel de elemente,


inclusiv documente sau declaraii ce eman de la guvernele n litigiu, de la organele
sau de la funcionarii lor, n msura n care acestea se dovedesc a fi pertinente1.
n singura cauz interstatal examinat pe fond de noua Curte, aceasta a 41
decis, cu valoare de principiu, c, n materia aplicrii regulii epuizrii cilor in
terne de atac, sarcina probei nu privete numai pe una dintre prile n litigiu.
Desigur, mai nti revine guvernului prt care invoc neepuizarea cilor interne
de atac sarcina de a convinge Curtea c exista, la epoca faptelor incriminate, un
recurs intern efectiv i disponibil att n teorie, ct i n practic, adic accesibil
i n msur s ofere persoanei lezate posibilitatea de a obine repararea
prejudiciului suferit prin nclcarea de ctre autoritile statului prt a drepturilor
protejate de Convenie. Odat demonstrat acest lucru, guvernul reclamant, care
a susinut c nu era necesar epuizarea cilor interne de atac, trebuie s probeze
c recursul evocat de guvernul prt fie a fost utilizat, fie, din diverse motive,
nu este nici adecvat i nici efectiv, astfel c, n circumstanele specifice ale cauzei,
el are a fi dispensat de obligaia de a-1 epuiza. Un asemenea motiv poate fi dat,
spre exemplu, de pasivitatea total a autoritilor naionale fa de susinerile
temeinice potrivit crora ageni ai statului prt au comis acte culpabile cauzatoare
de prejudicii unor particulari. n aceste condiii, se poate admite c sarcina probei
se deplaseaz din nou, deoarece guvernul prt va trebui s demonstreze msurile
concrete pe care le-a luat fa de amploarea i gravitatea faptelor denunate n
cererea guvernului reclamant2.
5. Jurispruden organelor C onveniei privitoare la cererile
in tersta ta le
674. Cauzele interstatale cu care au fost sesizate organele Conveniei. 42
Conceput de redactorii Conveniei ca o modalitate eficace de garantare a
respectrii drepturilor protejate de Convenie de ctre statele contractante,
recursul interstatal nu a fost des utilizat n practic; n fapt, ca urmare a conexrii
unora dintre dosarele cererilor introduse pe baza fostului art. 24 (actualul art. 33)
din Convenie, jurispruden organelor acesteia a avut de soluionat 13 asemenea
recursuri.

1CEDH, 18 ianuarie 1978, precit., 209.


2 CEDH, 10 mai 2001, precit., 116.

Brsan

145

Art. 33

43-44

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

n general, statele contractante s-au artat i se arat reticente n a-i pune n


valoare rolul de minister public european n materia asigurrii respectrii
angajamentelor asumate prin semnarea i ratificarea Conveniei1.
Cele mai multe cauze interstatale au rmas, din diverse raiuni, examinate la
nivelul Comisiei. Numai dou dintre ele, amintite mai sus, Irlande c/Royaume-Uni
n anul 1978 i Chypre c/Turquie n anul 2001, au condus la examinarea i
pronunarea unor soluii pe fond de ctre Curte2.

1 Cum s-a observat pe bun dreptate n doctrina consacrat Conveniei, fa de rolul


novator al art. 24 (actualul art. 33) n domeniul garantrii respectrii drepturilor
omului, bilanul practicii acestui text este decepionant; a se vedea H. Labayle,
loc. cit., p. 573.
2 Cauzele interstatale cu care au fost sesizate pn n prezent de organele Conveniei
sunt:
- Comis. EDH, 2 iunie 1956, nr. 176/1956, Grece c/Royaume-Uni (I), Annuaire de Ia
Convention, voi. 2, p. 183 i urm.
-Comis. EDH, 12 octombrie 1957, nr. 299/1957, Grece c/Royaume-Uni (II), Annuaire
de la Convention, voi. 2, p. 187 i urm.
- Comis. EDH, 11 ianuarie 1961, nr. 788/1960, Autriche c/Italie, Annuaire de la
Convention, voi. 4, p. 117 i urm.
- Comis. EDH, 24 ianuarie 1968 i 31 mai 1968, nr. 3321/1967,3322/1967,3323/1967
et 3344/1967 (jointes), Danemark, Norvege, Suede etPays-Bas c/Grece (I), Annuaire
de la Convention, voi. 11, p. 691 i urm., respectiv p. 731 i urm.
- Comis EDH, 26 mai 1970 i 16 iulie 1970, nr. 4480/1970, Danemark, Norvege,
Suede et Pays-Bas c/Grece (II), Annuaire de la Convention, voi. 13, p. 111 i urm.,
respectiv p. 123 i urm.
- CEDH, 18 ianuarie 1978, Irlande c/Royaume-Uni, Serie A nr. 25, p. 3 i urm;
menionm c, n faa Comisiei, aceast cauz a fcut obiectul cererii nr. 5310/1971,
declarat admisibil prin decizia din 1 octombrie 1972 (Annuaire de la Convention,
voi. 15, p. 77 i urm.); Comisia i-a formulat avizul su prin Raportul din 25 ianuarie
1976 (Serie B, nr. 23-1, p. 8 i urm.).
- Comis. EDH, 1 octombrie 1972, radiation du role, nr. 5451/1972, Irlande
c/Royaume-Uni (II), Annuaire de la Convention, voi. 15, p. 229.
- Comis. EDH, 26 mai 1975, nr. 6780/1974 i nr. 6950/1975 (jointes) Chypre
c/Turquie (I et II), DR nr. 2, p. 125 i urm.
- Comis. EDH, 10 iulie 1978, nr. 8007/1977, Chypre c/Turquie (III), DR nr. 13, p. 85
i urm.
- Comis EDH, 6 decembrie 1983, nr. 9940-9944/1982, France, Danemark, Norvege,
Suede etPays-Bas c/Turquie, DR nr. 35, p. 143 i urm.

146

Brsan

Cauze interstatale

45-47

Art. 33

Trebuie s artm c noua Curte nu a fost, pn n prezent, sesizat n mod 45


direct cu o cerere interstatal, n cele dou cauze pe care ea le-a soluionat n
materiq-Danemark c/Turquie n anul 2000 i amintita i complexa cauz Chypre
c/Turquie n anul 2001 - cererile iniiale au fost adresate Comisiei, pe temeiul
dispoziiilor Conveniei n vigoare pn la 1 noiembrie 1998'.
Cele mai multe dintre cererile interstatale cu care au fost sesizate organele 46
Conveniei au avut la baza lor anumite diferende politice mai mult sau mai puin
importante, ntre pri2. Astfel, dac n cauza Autriche c/Italie era vorba despre
condiiile n care s-a desfurat un proces al unor tineri naionaliti n Tirolul de
Sud, cele dou cereri introduse n anii 1956-1957 de Grecia mpotriva Marii Britanii
se refereau la statutul Ciprului ca fost colonie britanic, cele dou cereri introduse
de Irlanda mpotriva Marii Britanii n anii 1971-1972 priveau situaia din Irlanda
de Nord, dup cum toate cele 4 cereri formulate de Cipru mpotriva Turciei n anii
1974,1975,1977, respectiv n 1994 au avut ca punct de plecare ocuparea Nordului
Ciprului de ctre forele armate turce n anul 1974.
Totui, au existat i cereri dezinteresate, n care statele reclamante au cutat 47
s joace n mod efectiv rolul de minister public al drepturilor omului n sistemul
Conveniei: este vorba de cele dou cereri introduse de Danemarca, Norvegia,
Suedia i Olanda mpotriva Greciei, n care statele reclamante denunau nclcri
ale unor drepturi aprate de Convenie de ctre autoritile greceti, i de cele 5
cereri formulate separat, n anul 1982, de Frana, Norvegia, Danemarca, Suedia i
Olanda mpotriva Turciei, conexate de fosta Comisie ntr-un singur dosar i
examinate, sub aspectul admisibilitii, n decizia din 6 decembrie 19823, amintit
mai sus n mai multe rnduri.

- CEDH, 5 aprilie 2000, Danemark c/Turquie, Recueil 2000-IV, p. 13 i urm.


- CEDH, 10 mai 2001, Chypre c/Turquie, Recueil 2001-IV, p. 237 i urm.; pentru
decizia fostei Comisii a se vedea DR nr. 86, p. 104 i urm.; pentru raportul acesteia
a se vedea Recueil 2001-IV, p. 133 i urm., respectiv p. 372 i urm.
' n cauza Chypre c/Turquie, fosta Comisie a declarat cererea admisibil i a elaborat
raportul ei, pe temeiul fostului art. 31 al Conveniei; Curtea a examinat fondul cauzei;
cauza Danemark c/Turquie a fost preluat de la fosta Comisie pe temeiul dispoziiilor
tranzitorii ale Protocolului Nr. 11 i, aa dup cum am artat mai sus, dup declararea
cererii ca admisibil de Curte, prile au soluionat litigiul pe cale amiabil.
2 A se vedea Fr. Sudre, op. cit., p. 558.
3 DR nr. 35, p. 143 i urm.

Brsan

147

Art. 33

48-50

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

48

n sfrit, reamintim c n cererea sa din anul 1997, formulat mpotriva Turciei,


Danemarca a denunat att relele tratamente suferite de un resortisant danez n
statul prt, ct i aplicarea sistematic de tratamente contrare dispoziiilor art. 3
din Convenie de ctre autoritile acestui stat.
49
Finalizarea acestor cereri este extrem de variat. Spre exemplu, cele 5 cereri
din anul 1982 mpotriva Turciei, dup ce fosta Comisie a dispus conexarea lor,
s-au finalizat prin reglementarea amiabil a litigiului1. n cele dou cauze n care
Grecia a contestat validitatea unor msuri excepionale impuse de Marea Britanie
pe teritoriul Ciprului, Comitetul Minitrilor Consiliului Europei a adoptat dou
rezoluii prin care a artat c, datorit existenei unor acorduri internaionale ce
reglementau statutul Ciprului, nu se impunea adoptarea unor noi msuri2. Este
evident n aceast din urm situaie lipsa de voin politic manifestat, la acea
epoc, de organul executiv al Consiliului Europei de a-i pune n valoare rolul
conferit de statutul acestei organizaii, dup cum acest aspect apare i mai
evident n privina celor dou cereri formulate de Cipru mpotriva Turciei n anii
1974 i 1975, finalizate de fosta Comisie printr-un raport din 10 iulie 1976, n care
erau denunate nclcrile unor drepturi garantate de Convenie de ctre
autoritile turce n Nordul Ciprului, precum: dreptul la via, dreptul de a nu fi
supus la tortur, la tratamente inumane ori degradante, dreptul la libertate i
siguran etc. Astfel, prin Rezoluia (79)1 din 20 ianuarie 19793, Comitetul
Minitrilor a decis s pun capt examinrii celor dou cauze, invitnd ferm
prile s reia tratativele intercomunitare sub auspiciile Secretarului general al
Organizaiei Naiunilor Unite, dialoguri care nu s-au finalizat nici pn n zilele
noastre, cnd statul cipriot a devenit, n anul 2004, membru al Uniunii Europene,
fr partea sa din Nordul Insulei, aflat tot sub ocupaie militar turc!
50

675. Sanciunea publicrii raportului Comisiei n cauzele interstatale. Am


artat n prima parte a lucrrii noastre4 c, n sistemul Conveniei aplicabil pn
la 1 noiembrie 1998, dac ntr-o cauz declarat admisibil de ctre fosta Comisie,
1 Comis. EDH, 6 decembrie 1983, nr. 9940-9944, France, Danemark, Norvege,
Suede, Pays-Bas c/Turquie, DR nr. 35, p. 143 i urm.
2 Rezoluia (59)12 din 20 aprilie 1959; Rezoluia (59)32 din 14 decembrie 1959, n
Conseil de lEurope, Resolutions (1959) du Comite des Ministres, 1960, p. 21 i
urm., respectiv p. 52 i urm.
3 Conseil de lEurope, Comite des Ministres, Recommandations et Resolutions 1979,
p. 1.
4 A se vedea stipra, voi. I, nr. 62 i urm.

148

Brsan

Cauze interstatale

51-52

Art. 33

dup adoptarea raportului acesteia privitor la existena sau inexistena unei


nclcri a unui drept aprat de Convenie denunat de reclamant n cererea sa,
nu era sesizat, ntr-un termen de 3 luni, Curtea, soluia pe fond aparinea
Comitetului Minitrilor (fostul art. 32 parag. 1), care indica statului n cauz,
printr-o decizie adoptat cu o majoritate de 2/3 din numrul membrilor si, msurile
ce aveau a fi luate pentru redresarea situaiei incriminate, ntr-un termen determinat.
Dac statul respectiv nu se conforma acestor msuri, Comitetul Minitrilor hotra
ce urmri avea a da deciziei sale i publica raportul fostei Comisii cu titlu de
sanciune (fostul art. 32 parag. 3 din Convenie).
Dou au fost situaiile n care, n cazul unor cauze interstatale, Comitetul 51
Minitrilor a decis publicarea raportului Comisiei prin care se constatau nclcri
ale Conveniei de ctre statele prte, publicare ce urmrea aducerea statului
recalcitrant i n culp n faa opiniei publice europene1. Astfel, n cauza
greceasc nr. 1, France, Danemark, Norvege, Suede et Pay-Bas c/Grece2,
Comitetul Minitrilor i-a nsuit avizul Comisiei exprimat prin raportul acesteia
din 5 noiembrie 1969, n care se constata existena unor numeroase nclcri ale
Conveniei de ctre guvernul coloneilor, instaurat n acea perioad n Grecia,
i a decis publicarea raportului, invitnd n acelai timp cu insisten guvernul
grec s restabileasc imediat drepturile omului n Grecia, prin luarea n
consideraie, n special, a propunerilor formulate de Comisie i anexate la raportul
ei, s aboleasc de ndat tortura i alte rele tratamente aplicate persoanelor
deinute i s elibereze persoanele deinute n mod arbitrar3. Numai c, ameninat
cu aplicarea sanciunii suspendrii ei din Consiliul Europei, la 12 decembrie 1969,
Grecia a denunat att statutul acestei organizaii, ct i Convenia european a
drepturilor omului, astfel c sanciunea aplicat prin publicarea raportului
Comisiei a rmas far nici un efect.
Al doilea raport al Comisiei, publicat cu titlu de sanciune, a fost cel adoptat 5 2
de aceasta la 4 octombrie 1983, n cauza Chypre c/Turquie. Publicarea s-a fcut
ns la mai mult de 8 ani de la adoptarea lui, adic la 12 aprilie 1992, cu aceasta
Comitetului Minitrilor considernd dosarul nchis4.

1A se vedea Fr. Sudre, op. cit., p. 559.


2 Comis. EDH, 24 ianuarie 1968 i 31 mai 1968,precit., p. 691, respectiv p. 731.
3 Conseil de lEurope, Comite des Ministres, Resolutions 1970, p. 134 i urm.
4 Comite des Ministres du Conseil de 1Europe, Resolution DH (92)12 du 12 avril
1992, RUDH, 1992, p. 136.

Brsan

149

Art. 33

53-56

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

53

676. Jurisprudena Curii. Artam mai sus c dou sunt cauzele interstatale
examinate pe fond de instana european, una de fosta Curte - Irlande
c/Royaume-Uni- n anul 1978, cealalt de noua Curte Chypre c/Turquie, n anul 2001.
54
Prima cauz i-a aflat originea n criza grav i persistent pe care a
traversat-o Irlanda de Nord n anii 1970. Pentru a lupta mpotriva a ceea ce
guvernul prt a numit a fi cea mai lung i mai violent campanie de terorism ce
a avut loc n acei ani n cele dou pri ale Irlandei, autoritile britanice au exercitat
n Irlanda de Nord, ntre anii 1971 -1975, o serie de prerogative extrajudiciare de
arestare, de deinere i de internare a unor persoane. Prin cererea sa introductiv
de instan, Irlanda a denunat ntinderea acestor msuri, aplicarea lor i relele
tratamente aplicate persoanelor private de libertate pe baza lor1.
55
Avnd a examina cauza pe terenul art. 3 din Convenie, Curtea a fcut o
analiz detaliat a faptelor dosarului, a tehnicilor utilizate de autoritile britanice
n interogarea persoanelor deinute i a statuat, n esen, c aceste tehnici au
constituit o practic administrativ contrar prevederilor art. 3 din Convenie,
calificat ns nu ca aplicarea unor acte de tortur, ci a unor tratamente inumane
i degradante, n sensul acelorai dispoziii. In schimb, instana european a
apreciat c privaiunile extrajudiciare de libertate practicate de autoritile statului
prt au fost necesare, n acea perioad, prin raportare la dispoziiile art. 15
parag. 1 din Convenie, care permit luarea unor msuri derogatorii n caz de
pericol public ce amenin viaa naiunii i c, n contextul cauzei, nu au fost
nclcate dispoziiile art. 5 i 6 ale Conveniei.
56
Cea de-a doua cauz interstatal examinat pe fond, de aceast dat de noua
Curte dup intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 11 la Convenie, este Chypre
c/Turquie, n care guvernul reclamant a cerut instanei europene s constate c
statul prt este responsabil de nclcarea dispoziiilor art. 1 , 2 ,3 ,4 ,5 , 6 , 8 ,9,-10 ,
11, 13, 14, 17 i 18 ale Conveniei i ale art. 1 i 2 din Protocolul Nr. I 2; el a
susinut c toate aceste nclcri s-au produs dup ocuparea Nordului Ciprului
de ctre forele militare turceti n anul 1974, care a condus la actuala divizare a
insulei i la meninerea ocuprii militare denunate3.
1CEDH, 18 ianuarie 1978, precit., 11. Curtea a reinut c, potrivit cifrelor avansate
de Comisie i de guvernul reclamant, pn n martie 1975 tulburrile produse to
ultimii acei ani n Irlanda de Nord au condus la moartea a mai mult de 1.100 persoane
i la rnirea altor 11.500; de asemenea, ele s-au soldat cu pagube materiale de peste
140.000.000 lire sterline; idem, 12.
2 CEDH, 10 mai 2001,precit., 18.
3Idem, 13.

150

Brsan

Cauze interstatale

57-60

Art. 33

La 20 septembrie 1999, cauza a fost nscris pe rolul Marii Camere a Curii, iar 57
la 24 octombrie 1999, n cadrul unei reuniuni desfurate cu agenii guvernamentali
i ali reprezentani ai prilor n litigiu, preedintele Curii a fixat, n conformitate
cu dispoziiile art. 58 parag. 1 din Regulament, procedura ce avea a fi urmat; la 24
noiembrie 1999, Marea Camer a aprobat propunerile preedintelui privitoare la
msurile procesuale ce aveau a fi luate, att din punct de vedere practic, ct i
privitor la fondul cauzei, pentru buna desfurare a procedurii scrise i orale.
Marea Camer a decis ca, la 20 septembrie 2000, s aib loc o edin public, 58
n cadrul creia prile s poat pune concluzii orale. Guvernul prt, ntiinat n
termen - legal citat - n u a comunicat Curii numele reprezentanilor si nainte
de edin i nu a participat la ea. Guvernul prt nu a prezentat Curii raiuni
care s justifice aceast absen, astfel c M area Cam er a decis desfurarea
edinei publice, considernd aceast msur compatibil cu o bun administrare
ajustiiei (art. 65 din Regulamentul Curii)1.
Am insistat asupra acestor aspecte oarecum organizatorice, de ordin proce- 5 9
durai, ale desfurrii procedurii examinrii dosarului, pentru a putea arta c nu
ntotdeauna statul prt nelege s coopereze cu instana european, de pe poziia
sa procesual, pentru a contribui la soluionarea cauzei interstatale cu care aceasta
este sesizat. In hotrrea sa, dup prezentarea contextului general al situaiei de
fapt, n drept Curtea a avut a analiza, mai nti, unele probleme preliminare, ce au
constat n excepiile de inadmisibilitate formulate de guvernul prt n faa fostei
Comisii care examinase admisibilitatea cererii, o declarase admisibil i-i ntocmise
raportul su, cu avizele corespunztoare privitoare la existena mai multor nclcri
ale Conveniei pe teritoriul Ciprului ocupat militar de Turcia2.
Curtea a reinut c excepiile invocate de statul prt n faa Comisiei nu au 60
mai fost reiterate spre a fi examinate de instana european, el neparticipnd la
procedura scris i oral desfurat n faa Curii. Este interesant de semnalat
c, dei ntr-o asemenea situaie art. 55 din Regulament permite jurisdiciei
europene s refuze discutarea excepiilor privitoare la admisibilitatea cererii, Curtea
a considerat necesar examinarea lor cu titlu de probleme preliminare3.
1Idem, 12.
2 Idem, 3; decizia Comisiei privitoare la admisibilitatea acestei cauze este publicat
n DR nr. 86, p. 104-142, iar raportul acesteia n care i exprim avizul, pe temeiul
fostului art. 31 al Conveniei, cu privire la existena sau inexistena nclcrilor
denunate prin cererea sa de statul reclamant, este publicat ca anex la hotrrea
Curii din 10 mai 2001; a se vedea CEDH, Recueil 2001-IV, p. 133-234 pentru
versiunea n limba englez, respectiv p. 373-478 pentru cea n limba francez.
3Idem, 58.
11.

Brsan

151

Art. 33

61-62

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

61

Privitor la aceste excepii, ea a decis: c guvernul reclamant are calitate


procesual activ, el fiind guvernul legitim al Republicii Cipru, stat recunoscut
ca subiect de drept internaional de comunitatea internaional; c el are un
interes juridic n a-i susine cererea, deoarece pentru prima dat instana
european este nvestit cu examinarea unei cauze ntre statele n litigiu; cauzele
precedente dintre aceleai state nu au putut fi examinate de Curte deoarece, la
epoca faptelor lor, Turcia nu recunoscuse competena obligatorie a Curii, pe
temeiul dispoziiilor fostului art. 45 al Conveniei1; c, datorit ocupaiei militare
exercitate pe teritoriul din Nordul Ciprului, statul prt i exercit jurisdicia
asupra lui, fiind responsabil pentru faptele svrite pe acel teritoriu de agenii
si2.
62
Examinnd cauza pe fond, Curtea a constatat nclcarea de ctre autoritile
statului prt a dispoziiilor art. 2 ,3 i 5 ale Conveniei prin dispariia unor ceteni
greci i a familiilor lor care locuiau n nordul insulei, nclcarea prevederilor art. 1
i 8 din Protocolul Nr. 1, rezultat din deplasarea unor persoane din zona ocupat
de forele militare turce, i a art. 1 ,2 , 8 , 9 , 10 din Protocolul Nr. 1, ca urmare a
condiiilor de via ale locuitorilor ciprioi greci din Nordul Ciprului. n acelai
timp, instana european a respins mai multe capete de cerere formulate de statul
reclamant privitoare la alte pretinse nclcri ale unor drepturi garantate de
Convenie i de Protocolul nr. 1, fie pentru c ele nu au fost dovedite, fie pentru
c, prin raportare la nclcrile constatate, nu s-a impus examinarea lor separat3.

1Idem, 63-69.
2 Idem, 69-81; pentru excepiile privitoare la neepuizarea cilor interne de atac i la
termenul de 6 luni n care poate fi sesizat Curtea a se vedea supra, nr. 672.
3 Adoptarea acestei importante hotrri pe fond a Curii ntr-o cauz delicat i
complex, ntr-o situaie de ocupare militar a teritoriului unui stat contractant de
ctre forele altui stat contractant, nu a mpiedicat un autor s afirme c falimentul
recursul interstatal - n sistemul Conveniei (n.n., C.B.) - este manifest, mrturie n
acest sens fiind absena unui asemenea recurs n cazul Rusiei, pentru operaiunile
militare din Cecenia, i hotrrea din 4 aprilie 2000 de radiere de pe rol a cauzei
Danemark c/Turquie, n care sunt reinute regretele Turciei privitoare la cazurile
izolate i individuale de tortur i rele tratamente, precum i la msurile luate - de
statul prt (n.n., C.B.) - pentru a combate aceste practici, dup introducerea cererii
n ianuariel997 (...); a se vedea Fr. Sudre, op. cit., p. 560.

152

Brsan

Art. 34
Cereri
individuale

Curtea poate fi sesizat printr-o cerere de ctre orice persoan


fizic, orice organizaie neguvernamental sau de orice grup
de particulari care se pretinde victim a unei nclcri de
ctre una dintre naltele pri contractante a drepturilor
recunoscute n convenie sau n protocoalele sale. naltele
pri contractante se angajeaz s nu mpiedice prin nici o
msur exerciiul eficace al acestui drept.

Requetes
individuelles

La Cour peut etre saisie dune requete par toute personne


physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se pretend victime dune violation
par Fune des Hautes Parties contractantes des droits reconnus
dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties
contractantes s engagent n entraver par aucune mesure
lexercice efficace de ce droit.

Individual
applications

The Court may receive applications from any person, nongovemmental organization or group of individuals claiming to
be the victim of a violation by one of the High Contracting
Parties of the rights set forth in the Convention or the protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to
hinder in any way the effective exercise of this right.

Sumar
1. Consideraii generale........................................................................................... 155
2. Fundamentarea recursului individual............................................................ 159
3. Definiia i caracterele juridice ale recursului individual..............................160
4. Titularii dreptului la recurs individual............................................................. 165
A. Persoanele fizice...........................................................................................166
B. Orice organizaie neguvemamental............................................................ 168
C. Orice grup de particulari..............................................................................173
5. Noiunea de victim n sensul art. 3 4 ............................................................ 175
A. Principii generale.......................................................................................... 175
B. Victima potenial......................................................................................... 179
C. Victima indirect........................................................................................... 184

Brsan

153

Art. 34

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

D. Corelaia ntre prejudiciu, interesul de a aciona i noiunea


de victim n sensul art. 3 4 .......................................................................... 190
E. Calitatea de victim a organizaiilor neguvemamentale i a
oricrui grup de particulari ..........................................................................192
F. ncetarea calitii de victim............................................................................ 196
6. Obligaia statului de a nu mpiedica exercitarea efectiv a dreptului
la recurs individual...............................................................................................210
7. Exercitarea dreptului la recurs individual; introducerea cererii........................ 215
8.Efectele introducerii cererii.................................................................................223

Bibliografie
C.
Brsan, Les Etas contractants ont lobligation de respecter Ies mesures provisoires
ordonnees par la Cour (Cour europeenne des droits de lhomme, 6 fevrier 2003), Recueil
Le Dalloz, nr. 33, 28 septembrie 2003, p. 2277-2278; J.-Y. Carlier, Conka c/Belgique
(Cour europeenne des droits de lhomme, 34mo chambre, 5 fevrier 2002): Observations,
RTDH, nr. 53,2003, p. 177-222 ; J.-L. Charrier, Code de la Convention europeenne des
droits de rhomme, Litec, 2005, p. 247-262; Fr. Krenc, La comparaison des systeme de
procedure commentaire avec ceux de la Convention europeenne des droits de lhomme,
RTDH, nr. 57, ianuarie 2004, p. 111-140 ; J.-M. Larralde, La Convention europeenne
des droits de lhomme et la protection de groupes particuliers, RTDH, nr. 56, 2003,
p. 1247-1274 ; G.B. Reffl, Le deces de la prtie requerante dans la procedure devant les
organes de la Convention europeenne des droits de lhomme, n M. de Salvia, M. Villiger
(editori), The birth of European human right law/Leclosion du droit europeenne des
droits de lhomme: liber amicorum Cari Aage Norgaard, Baden-Baden, Nomos, 1998,
p. 291-300; J.F. Renucci, Qualite pour agir en violation de la Convention, Recueil Le
Dalloz, nr. 8, 20 februarie 2003, p. 523-524 ; M. de Salvia, Convention europeenne des
droits de Phomme. Le recours individuel supranational. Mode demploi, LGDJ, Paris,
1992; M. de Salvia, Compendium de CEDH. Les principes directeurs de lajurisprudence
relative la Convention europeenne des droits de lhomme, voi. I, Editions N.P. Engel,
Kehl, Strasbourg, Arlington Va., 2003, p. 622-647; A. Spielmann, La Cour unique et
permanente et les mesures provisoires (la necessite dune reforme) n P. Mahoney,
F. Matscher, H. Petzold, L. Wildhaber (editori), Protection des droits de lhomme: la
perspective europeenne, melanges la memoire de Roy Ryssdal/Protecting human rights:
the european perspective, studies in memory o f Roy Ryssdal, Koln, Berlin, Bonn,
Munchen, Cari Heymanns Verlag, 2000, p. 1347-1358; Fr. Sudre, Droit europeen et
internaional des droits de lhomme, 74mc ed. refondue, PUF, Paris, 2005, p. 560-573;
H. Tigrondja, La force obligatoire des mesures provisoires indiquees par la Cour europeenne
des droits de lhomme. Observations sur 1arret du 6 fevrier 2000 Mamatkulov c/Turquie,
RGDIP, nr. 3, 2003, p. 601-633.

154

Brsan

Cereri individuale

1-3

Art. 34

1. Consideraii generale
677.
Evoluia recursului individual !n sistemul Conveniei. De-a lungul 1
analizei ntreprinse pn n prezent n lucrarea noastr, fie c a privit, n primul
volum, teoria general a proteciei internaionale a drepturilor omului sau a textelor
Conveniei i a protocoalelor sale adiionale ce consacr drepturi i liberti
recunoscute persoanelor fizice i juridice, cu excepia organizaiilor guverna
mentale, fie c, n acest al doilea volum, ne-am referit la textele ce privesc organi
zarea i funcionarea Curii, de nenumrate ori am utilizat noiunea de cerere
individual sau de recurs individual. Aceast noiune desemneaz posibilitatea
juridic pe care o are titularul unui drept garantat de Convenie sau de protocoalele
sale adiionale de a denuna n faa unor organe jurisdicionale internaionale fosta Comisie i Curtea - o nclcare a unui asemenea drept de ctre autoritile
statului sub a crui jurisdicie se afl reclamantul i pe care-1 consider responsabil
de nclcarea astfel incriminat. Am ajuns acum la sediul acestei materii: art. 34
(fost art. 25) din Convenie, supus examinrii n cele ce urmeaz.
Potrivit art. 34 din Convenie, Curtea poate fi sesizat printr-o cerere de orice 2
persoan fizic, orice organizaie neguvernamental sau de orice grup de
particulari care se pretinde victim a unei nclcri de ctre unul dintre statele
contractante a drepturilor recunoscute de Convenie sau de protocoalele sale
adiionale; statele contractante se angajeaz s nu mpiedice prin nici o msur
exerciiul eficace al acestui drept.
Textul preia principalele dispoziii ale fostului art. 25 din Convenie care, 3
reflectnd concepia iniial a sistemului european de protecie a drepturilor
omului, astfel cum el a fost instituit la 4 noiembrie 1950, era redactat dup cum
urmeaz:
1. Comisia poate fi sesizat printr-o cerere adresat Secretarului general al
Consiliului Europei de ctre orice persoan fizic, orice organizaie neguver
namental sau de orice grup de particulari, care se pretinde victim a unei nclcri
de ctre una dintre naltele pri contractante a drepturilor recunoscute n prezenta
Convenie, n cazul n care nalta parte contractat aflat n cauz a declarat c
recunoate competena Comisiei n aceast m aterie (s.n., C.B.). naltele pri
contractante care au semnat o asemenea declaraie se angajeaz s nu mpiedice
prin nici o msur exercitarea efectiv a acestui drept.
2. Aceste declaraii pot fi fcute pentru o durat determinat.
3. Ele sunt nmnate Secretarului general al Consiliului Europei, care transmite
copii ale acestora naltelor pri contractante i asigur publicarea lor.

Brsan

155

Art. 34

4-6

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

4.
Comisia nu va exercita competena pe care i-o atribuie prezentul articol
dect atunci cnd cel puin ase nalte pri contractante vor fi legate prin declaraia
prevzut n paragrafele precedente.
4
Se poate observa c, chiar i n aceast form, fostul art. 25 a reprezentat
inovaia esenial a Conveniei, prin aceea c el a conferit, pentru prima dat n
dreptul internaional, posibilitatea pentru indivizi de a se adresa direct unei
instane internaionale mpotriva unui stat, fie i dup recunoaterea competenei
n materie a acelei instane de ctre statul n cauz. Dup cum a statuat Curtea, cu
valoare de principiu, printr-o decizie de spe nc din anul 1978, art. 25, care
reglementeaz accesul particularilor n faa Comisiei, se afl printre cheile de
bolt ale mecanismului de protecie a drepturilor i libertilor enunate de
Convenie. Acest mecanism comport posibilitatea pentru o persoan care se
socotete lezat printr-un act contrar, din punctul ei de vedere, Conveniei de a
sesiza Comisia cu privire la aceast pretins nclcare
Prin luarea n
considerare i a posibilitii la fel de limitate de a sesiza Curtea cu soluionarea pe
fond a unei plngeri declarate admisibil de fosta Comisie (fostul art. 46 din
Convenie), instana european a artat c art. 25 i 46 sunt dispoziii eseniale
ale eficacitii sistemului Conveniei, pentru c ele delimiteaz responsabilitatea
acestor organe n a asigura respectarea angajamentelor ce rezult pentru naltele
pri contractante (art. 19), determinndu-le competena cu privire la examinarea
cererilor formulate mpotriva pretinselor nclcri ale drepturilor i libertilor pe
care aceasta le garanteaz. Iar atunci cnd Curtea este chemat a interpreta
aceste dispoziii fundamentale, ea trebuie s in seama de caracterul distinctiv
al Conveniei, ca tratat de garanie colectiv a drepturilor omului2.
5
Mai mult, n cadrul aceluiai sistem, Curtea a subliniat c, ancorat solid n
jurisprudena ei, principiul potrivit cruia Convenia este un instrument vfu ce
are a fi interpretat n lumina condiiilor de via actuale se aplic nu numai
dispoziiilor ei normative, care garanteaz drepturi i liberti fundamentale, ci
i celor cuprinse ntre art. 25 i 46 (n prezent art. 34 i 46), consacrate funcionrii
mecanismului de protecie instituit de dispoziiile ei3.
6
Am spus de mai multe ori n aceast lucrare, o repetm i aici, n cel mai
adecvat loc pentru a o face, adic la analiza a nsui sediului materiei, dispoziiile

1CEDH, 6 septembrie 1978, Klass et autres c/Allemagne, Serie A nr. 28, 34.
2 CEDH, 23 martie 1995, Loizidou c/Turquie (exceptionspreliminaires), Serie A
nr. 310, 70.
3 Idem, 71.

156

Brsan

7-8

Cereri individuale

Art. 34

Protocolului Nr. 11 au mers, n acest sens, mai departe, prin instituirea Curii
unice a Drepturilor Omului, ca jurisdicie unic i obligatorie a Conveniei.
Considerm c cea mai precis i mai complet caracterizare a recursului individual
i a evoluiei lui n sistemul Conveniei a fost dat relativ recent de o camer a
Curii n cauza Mamatkulov et Abdurasulovic c/Turquiexn urmtorii termeni:
Curtea ine s evidenieze c, prevzut de Convenie ca un element facultativ al
sistemului de protecie - pe care ea l-a instituit {n.n., C.B.) - dreptul la recurs
individual a dobndit de-a lungul anilor o importan capital i figureaz printre
cheile de bolt ale mecanismului de protecie a drepturilor i libertilor
enunate de Convenie (s.n., C.B.). In sistemul n vigoare pn la 1 noiembrie
1998, competena Comisiei n materia recursului individual era subordonat unei
declaraii formale de acceptare fcut de prile contractante, ce putea fi fcut i
pentru o perioad determinat. Sistemul de protecie care funcioneaz n prezent
este, n privina acestui punct, cel modificat prin Protocolul Nr. 11; dreptul la
recurs individual nu mai depinde de o eventual declaraie a statelor contractante;
astfel, individului i s-a recunoscut pe plan supranaional un veritabil drept la
aciune pentru a-i pune n valoare drepturile i libertile pe care el le deine
direct din Convenie2.
Dispoziiile Protocolului Nr. 11 au asigurat creterea eficacitii noului sistem, 7
n special prin aceea c permit accesul direct n faa Curii al persoanelor fizice i
juridice aflate sub jurisdicia statelor contractante, al cror numr a crescut
continuu, n special din anii 1990 i pn n prezent. Astfel, n timp ce n 44 de ani
de aplicare a Conveniei, pn n 1998, fosta Comisie i Curtea au emis 38.389 de
decizii i hotrri, noua Curte unic a soluionat pn la 31 decembrie 2005 un
numr de 105.400 cauze3, dintre care 100.355 au fost declarate inadmisibile.
Numrul de cereri adresate Curii a crescut an de an. Raportul explicativ la 8
Protocolul Nr. 14 reine c aceast cretere nu se datoreaz numai adeziunii
noilor state la sistemul Conveniei - de la deschiderea spre semnare a Protocolului
nr. 11, n mai 1994, i pn la adoptarea Protocolului Nr. 14, n mai 2004, Convenia
1 CEDH, 6 februarie 2003, nepublicat, Internet, site cit.
2 Idem, 106; aceeai caracterizare se regsete cel puin n parte n hotrrea Marii
Camere a Curii din 4 februarie 2005, pronunat n aceeai cauz n urma reexaminrii
ei n condiiile art. 43 din Convenie; idem 100, Internet, site cit.
3Astfel, dac n 1990, spre exemplu, fosta Comisie a nregistrat un numr de 5.279 de
cereri, iar n 1994 au fost introduse 10.335 de cereri, noua Curte a nregistrat 26.398
de cereri n 1999, n 2002 numrul lor a crescut la 34.546, n 2004 au fost introduse
40.943 de cereri, iar n anul 2005 au fost introduse 38.549 de cereri.

Brsan

157

Art. 34

9-12

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

a fost ratificat de 13 noi state, reprezentnd mai mult de 240 de milioane de


persoane adugate celor protejate de dispoziiile Conveniei - i rapiditii
procesului de lrgire (a Consiliului Europei) dar, n acelai timp, i unei creteri
generale a numrului de cereri mpotriva statelor care erau pri la Convenie n
anul 1993. De aceea, datorit afluxului masiv de cereri individuale, eficacitatea
sistemului Conveniei i, ca urmare, nsi credibilitatea i autoritatea Curii
sunt grav ameninate'.
9
Prin adoptarea Protocolului Nr. 14 statele Consiliului Europei au cutat soluii
noi privitoare la organizarea Curii i la procedura de soluionare a cererilor
individuale, unele deja prezentate n analiza textelor precedente, altele urmnd a
fi fcute n cadrul cercetrii consacrate textelor subsecvente.
Am dori s subliniem c, din discuiile care au avut loc n pregtirea redactrii
acestui protocol, la nivelele Consiliului Europei, n cadrul grupurilor de experi, n
plenarele judectorilor Curii etc., Raportul explicativ reine c principiul potrivit
cruia orice persoan are dreptul s sesizeze Curtea cu o cerere individual
nu fost pus niciodat n discuie; dimpotriv, s-a spus constant c el trebuie s
fie meninut cu fermitate2.
10
De altfel, Protocolul Nr. 14 la Convenie nu modific cu nimic dispoziiile
art. 34 privitoare la recursul individual.
11
n sfrit, n Memorandumul Curii Europene a Drepturilor Omului, prezentat
n cadrul celei de a treia Conferine a efilor de state i de guverne ale rilor
membre ale Consiliului Europei, se arat c istoria instanei europene este marcat
de extinderea activitii ei i de succesul acesteia, concretizate n: crearea dreptului
la recurs individual obligatoriu n faa unei Curi independente, prin nlocuirea
dreptului facultativ anterior; lrgirea geografic ce depete cadrul Europei
Occidentale, prin cuprinderea Europei Centrale i Orientale, rilor Baltice,
Caucazului i Nordului Turciei; extinderea garaniilor oferite de Convenie, datorit
unei jurisprudene evolutive i adoptrii protocoalelor ei adiionale; confirmarea
rolului central al Curii n cadrul arhitecturii constituionale europene prin
deschiderea posibilitii aderrii Uniunii Europene la Convenie.
12
De asemenea, Curtea a subliniat rolul central pe care trebuie s-l aib
Convenia european a drepturilor omului ca instrument constituional al ordinii

1Rapport explicai/( Protocole N 14), 6.


2 Idem, 34; cu privire la principalele etape ale pregtirii redactrii Protocolului
Nr. 14, a se vedea idem, 20-33.

158

Brsan

Cereri individuale

13-15

Art. 34

publice europene, de care depind stabilitatea i democraia pe continent 1. Prin


dimensiunea lui paneuropean, sistemul de la Strasbourg este singurul cadru n
care se poate dezvolta o concepie european comun despre drepturile omului2.
2. Fundam entarea recursului individual
678.
n analiza dispoziiilor art. 33 din Convenie privitoare la cererile 13
interstatale am artat c posibilitatea pe care acest text o recunoate unui stat
contractant de a intenta o aciune n faa Curii mpotriva altui stat contractant,
pentru nclcarea, de ctre acesta din urm, a unor drepturi i liberti garantate
de Convenie i de protocoalele sale adiionale, i gsete fundamentarea n
scopul pe care i l-au propus statele europene, membre ale Consiliului Europei,
prin ncheierea ei, anume crearea unui spaiu de garanie colectiv, a unei ordini
publice europene n domeniul drepturilor omului3. Este limpede c recunoaterea
recursului individual, dincolo de diferenele pe care le prezint fa de cel interstatal,
nu poate avea o alt fimdamentare.
Ordinea public european n materia drepturilor omului este dat de drepturile 14
i libertile recunoscute i garantate de Convenie indivizilor; respectarea ei
trebuie asigurat, n primul rnd, de nsei statele contractante, sub controlul
instanei europene. Ca jurisdicie cu competen general n domeniu, Curtea
poate fi sesizat cu privire la nerespectarea de ctre un stat a obligaiilor asumate
prin Convenie nu numai de un alt stat contractant, dar, n primul rnd, direct, de
ctre nii titularii drepturilor i libertilor pe care aceasta la garanteaz.
Dup cum a subliniat recent instana european, relund, de fapt, ceea ce era 15
evideniat adeseori n jurispruden sa, dispoziiile consacrate dreptului la un
recurs individual (art. 34, respectiv fostul art. 25 al Conveniei n versiunea sa
anterioar intrrii n vigoare a Protocolului Nr. 11 -n .n ., C.B.) este unul din
pilonii eseniali ai eficacitii sistemului Conveniei (...). Spre deosebire de
tratatele internaionale de tip clasic, Convenia depete cadrul raporturilor de
simpl reciprocitate ntre statele contractante. Dincolo de estura de angajamente
1 A se vedea Declaraia Comitetului Minitrilor al Consiliului Europei, Asigurarea
eficacitii aplicrii Conveniei europene a drepturilor omului la nivel naional i
european, adoptat la cea de-a 114-a sesiune din 12 mai 2004.
2Ase vedea, Memorandum de la Cour europeenne des droits de lhomme, Troisieme
Somet du Conseil de lEurope, Varsovie, 15-16 mai 2005, Internet www.echr.coe.int/
Fr/FDocs/MemoTroisieme Sommet.html.
3A se vedea supra, nr. 669.

Brsan

159

Art. 34

16-18

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

bilaterale, ea creeaz obligaii obiective (s.n., C.B.) care, n termenii preambulului


su, beneficiaz de o garanie colectiv (a asigurrii respectrii lor-n.n., C.B.)1.
16
De asemenea, Curtea a evideniat cu claritate c obiectul i scopul acestui
instrument de protecie a fiinelor umane impun nelegerea i aplicarea dispoziiilor
sale n aa fel nct sistemul cererilor individuale s se asigure a fi concret i
efectiv, pentru c orice interpretare a drepturilor i a libertilor enumerate de
Convenie i de protocoalele sale adiionale are a se concilia cu spiritul ei
general, destinat a asigura aprarea i promovarea idealurilor i valorilor unei
societi democratice2.
3. Definiia i caracterele juridice ale recursului individual
17

679. Precizri terminologice. n cele dou limbi oficiale ale Conveniei, titlul
art. 34 este acelai, astfel cum a fost el preluat i n limba romn: cereri
individuale, respectiv ,j-equetes individuelles n limba francez i individual
applications n limba englez. Literatura de specialitate de limb francez
consacrat Conveniei i jurispruden Curii, redactat sau tradus n aceeai
limb3, folosete noiunea de recurs individual4.
18
n literatura juridic romn consacrat Conveniei a fost utilizat att termenul
de cereri5, ct i acela de plngeri 6 adresate Curii.

1 CEDH, 4 februarie 2005, Mamatkulov etAskarov c/Turquie, Recueil 2005,precit.,


100; n acelai sens, CEDH, 23 martie 1995, Loizidou c/Turquie (exceptions
preliminaires), precit., 70.
2 CEDH, 4 februarie 2005, precit., 101; n acelai sens, CEDH, 6 septembrie 1-978,
precit., 34; 7 iulie 1989, Soering c/Royaume-Uni, Serie Anr. 161, 87.
3 Precizm, dei vom reveni asupra acestui aspect, c deciziile i hotrrile Curii sunt
redactate ntr-una dintre limbile oficiale ale Conveniei i numai cele care se public
n culegerea de jurispruden a Curii (Recueil) sunt traduse din una n cealalt, fiind
publicate n ambele limbi; pe Internet sunt disponibile numai n limba n care au
fost iniial redactate.
4 A se vedea Fr. Renucci, op. cit., p. 598; Fr. Sudre, op. cit., p. 560; R. Abraham,
Article 25, n Commentaire ..., p. 580 etc.
5A se vedea R. Dinc, Cereri n faa CEDO. Condiii de admisibilitate, Ed. AII Beck,
Bucureti, 2001; C.-L. Popescu, Protecia internaional a drepturilor omului - surse,
instituii, proceduri, Ed. AII Beck, Bucureti, 2000, p. 195 i urm.
6 A se vedea C. Brsan, Condiiile n care se pot adresa plngeri Curii Europene a
Drepturilor Omului de la Strasbourg, Curierul Judiciar nr. 1/2002, p. 1 i urm.

160

Brsan

Cereri individuale

19-22

Art. 34

Pe de alt parte, n prima sa propoziie, art. 34 dispune c instana european 19


poate fi sesizat printr-o cerere de orice persoan (...) \,peut etresaisie d une
requete par toute personne (...), respectiv ,jnay receive applicationsfirom any
person (...)]. Dac este aa, nseamn c textul reglementeaz, practic, o adevrat
aciune n justiie; cererea cu care este sesizat Curtea nu semnific altceva
dect exercitarea dreptului subiectiv procesual recunoscut de Convenie
titularului drepturilor i libertilor pe care aceasta i le garanteaz; el va
adresa aceast cerere unei instane internaionale nvestite de Convenie cu
soluionarea ei.
Ne ntrebm dac nu putem transpune n aceast materie conceptele dreptului 2 0
procesual civil intern. Spunem ale dreptului procesual civil, i nu ale dreptului
procesual penal pentru c introducerea cererii de chemare n judecat a statului
prt n faa Curii nu semnific chemarea n judecat penal i nici nu se
poate vorbi de pornirea vreunei urmriri penale la cererea prealabil a victimei;
am spus-o n partea general a lucrrii, Curtea este nvestit cu soluionarea unui
litigiu n care cele dou pri - reclamantul i statul prt - se gsesc pe o poziie
procesual de perfect egalitate juridic; individul este subiect al unui raport
de drept internaional, pentru c el acioneaz n faa unei jurisdicii internaionale
i pretinde angajarea rspunderii unui stat, naional sau ter, sub a crui jurisdicie
el se afl, pentru nclcarea unui drept subiectiv recunoscut de Convenie pe
care el o invoc.
De aceea, ni se pare c cererea de care vorbete art. 34 din Convenie reprezint 2 1
mai degrab concretizarea unui drept la aciune - cum s-a spus n literatura
juridic romn de drept procesual civil - ca drept subiectiv autonom, distinct de
cel substanial, care-1 nsoete pe acesta i-i asigur protecia juridic, de aceast
dat n faa unei instane internaionale1.
Mergnd mai departe, credem c noiunea de recurs individual folosit de 2 2
doctrina i de jurispruden Conveniei are a ii neleas ca un drept la aciune;
ca i acesta din urm, recursul individual poate fi exercitat de titularul dreptului
subiectiv pretins nclcat prin cererea de chemare n judecat introdus n faa
instanei europene, ca mijloc juridic prin care, ntr-o situaie determinat, prero
gativa recunoscut titularului dreptului se transform, ca i pe fond, n act proce
sual concret2 de nvestire a Curii europene. Aceasta nu nseamn, ns, c, n mod
automat, se va ajunge la condamnarea statului prt; deoarece, pe de o parte,
1 Pentru dreptul procesual intern romn a se vedea I. Deleanu, Tratat de procedur
civil, voi. I, ed. a V-a, revzut, completat, actualizat, Ed. AII Beck, Bucureti,
2005, nr. 70.
2Ibidem.

Brsan

161

A rt. 34

23-26

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

pentru ca cererea s poat fi examinat trebuie s fie ndeplinite anumite condiii


expres prevzute de Convenie - adic, mai nti, ea s fie declarat admisibil de
instana nvestit cu soluionarea ei - , iar, pe de alt parte, abia examinarea cererii
pe fond va conduce la constatarea nclcrii dreptului garantat de Convenie i
atunci, practic, ea va fi admis, cu consecina condamnrii statului prt la a
nltura, prin mijloace specifice, urmrile acelei nclcri, ori se va finaliza cu
constatarea inexistenei pretinsei nclcri, ceea ce va avea semnificaia respin
gerii cererii.
23
ntocmai ca i n dreptul intern, recursul individual, ca drept Ia aciune, este
anterior procesului1, ca posibilitate abstract i impersonal, cu precizarea c,
spre deosebire de dreptul intern, cnd o instan poate fi nvestit cu soluionarea
unor situaii juridice neconflictuale, n cazul cererilor graioase, ntotdeauna
recursul individual, ca potenialitate, va fi pus n valoare n cadrul unui diferend
ntre cele dou pri: reclamantul pretinde c statul prt i-a nclcat un drept pe
care Convenia i-1 garanteaz.
24
De asemenea, recursul individual reglementat de Convenie se exercit n
faa unei instane internaionale; de la 1 noiembrie 1998 exercitarea lui se poate
realiza de plin drept, fr a mai fi necesar, ca n sistemul anterior, acceptarea
prealabil a posibilitii soluionrii lui de ctre statul prt.
25
Aadar, fa de cele artate mai sus, din punct de vedere terminologic
considerm c art. 34 din Convenie reglementeaz posibilitatea intentrii unei
aciuni n justiie specifice, ce tinde la aprarea unui drept subiectiv aprat de
Convenie i care poate fi denumit recurs individual; iar cererea individual
formulat de reclamant n condiiile prevzute de Convenie reprezint punerea
n valoare a dreptului subiectiv procesual de a aciona, adic a dreptului de a
introduce un recurs individual, materializat n cererea de chemare n judecat n
faa instanei europene.
26

680. Definiia recursului individual. Pe baza celor artate mai sus, ntr-o
ncercare de definire a recursului individual, ni se pare c putem spune c acesta
reprezint acea posibilitate j uridic, recunoscut titularilor drepturilor i libertilor
fundamentale reglementate de Convenie, de a cere, n anumite condiii pe care aceasta le precizeaz, unui organ jurisdicional internaional - Curtea European
a Drepturilor Omului - s constate nclcarea unui drept garantat de Convenie
de ctre un stat contractant, sub jurisdicia crora ei se afl, i s dispun
ncetarea acelei nclcri, eventual cu obligarea la plata de despgubiri.
1Idem, nr. 68.
162

Brsan

Cereri individuale

27-33

Art. 34

Din aceast posibil definiie a recursului individual reinem caracterele sale


juridice, care ni se par a fi urmtoarele: este un recurs avnd caracter contencios,
deschis n anumite condiii de plin drept i direct n faa jurisdiciei europene.
n privina condiiilor, avem a distinge ntre condiiile de exercitare a
recursului i condiiile de admisibilitate a cererii.
Condiiile de exercitare a recursului au n vedere persoanele crora art. 34 din
Convenie le recunoate dreptul de a exercita recursul individual i interesul de
a -1 exercita care, pe terenul acestui text, se exprim ntr-o form specific: spre
a -1 putea exercita cel n cauz trebuie s aib calitatea de victim a unei nclcri
de ctre statul prt a unui drept garantat de Convenie sau de protocoalele sale
adiionale.
Materializat n cererea adresat Curii, nainte ca aceasta s fie cercetat pe
fond, spre a se vedea dac exist sau nu nclcarea invocat de reclamant, aceast
cerere trebuie s ndeplineasc anumite condiii de admisibilitate, care ns sunt
reglementate de textul subsecvent, adic de art. 35 din Convenie.

27

28
29

30

681.
Caracterele juridice ale recursului individual. n primul rnd, recursul
individual este rezultatul unui diferend ntre cele dou pri: reclamantul pretinde
c i-a fost nclcat de ctre autoritile statului prt, printr-o aciune sau o
omisiune a acestora, un anumit drept ce-i este garantat de Convenie i cere
instanei europene ca aceasta s pronune o hotrre prin care s constate
nclcarea astfel denunat i s dispun, prin mijloace specifice, ncetarea acelei
nclcri i repararea pagubei suferite; hotrrea ei are caracter obligatoriu
pentru statul n cauz, n condiiile prevederilor Conveniei. Executarea hotrrii
urmeaz a fi fcut sub controlul unui organ politic al Consiliului Europei, i
anume Comitetului Minitrilor; aceasta pentru a nu uita, totui, c suntem ntr-un
cadru internaional i c este vorba despre aprarea ordinii publice specifice
europene n domeniul drepturilor i libertilor fundamentale prevzute de
Convenie. n orice caz, recursul individual tinde la soluionarea unui conflict
ntre pri, de aceea el are caracter contencios, i nu graios.
Spuneam n cadrul analizei recursului interstatal c, n cele mai multe dintre 32
situaiile n care a fost utilizat, statul reclamant a acionat pornind de la un diferend
politic i diplomatic sau chiar armat cu statul prt.
Trebuie s artm c, uneori, recursul individual poate aprea pe fundalul 33
unui asemenea diferend1, ca urmare a unor evenimente produse n cursul celui
1 Spre exemplu, cauza Loizidou c/Turquie i alte nenumrate cauze contra Turciei
avnd acelai obiect, rezultate din ocuparea Nordului Ciprului de forele armate
turce.

Brsan

163

31

Art. 34

34-36

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

de-al Doilea Rzboi Mondial, soldate cu cedri de teritorii i strmutri de


populaii1, sau ca urmare a unui eveniment politic interstatal de importan
excepional, cum a fost reunificarea Germaniei n anul 19902. ntotdeauna ns,
aa cum vom vedea pe larg mai jos, reclamantul va trebui s dovedeasc faptul
c, prin aciunea pe care o promoveaz n faa instanei europene, i apr un
drept sau un interes propriu; spre deosebire de recursul interstatal, caracterizat,
de regul, ca reprezentnd o actiopopularis, un asemenea tip de aciune nu este
de conceput pe temeiul a r t 34 din Convenie.
34
n al doilea rnd, pornind tot de la cadrul internaional pus n discuie, artam
mai sus c, n termenii aceluiai text, recursul individual nu mai este subordonat,
ca n sistemul anterior intrrii n vigoare a Protocolului Nr. 11, unei declaraii de
acceptare a competenei organului de control jurisdicional de ctre statul prt3.
Dup cum s-a artat cu ndreptire n literatura de specialitate consacrat
Conveniei, n sistemul ei iniial exerciiul dreptului la recurs individual era limitat
n mod considerabil de o concepie protectoare a suveranitilor naionale, pe
care practica statelor membre ale Consiliului Europei a nlturat-o n mod treptat4.
35
n al treilea rnd, recursul individual se caracterizeaz prin posibilitatea de
sesizare direct a organismului jurisdicional nvestit cu examinarea lui, ceea ce
nu era posibil n sistemul Conveniei pn la 1 noiembrie 1998.
36
ntr-adevr, am artat n mai multe rnduri c, n msura n care o cerere
individual era declarat admisibil de fosta Comisie, pn la 1 octombrie 1994,
data intrrii n vigoare a Protocolului Nr. 9 la Convenie5, reclamantul nu putea
sesiza Curtea pentru examinarea pe fond a cererii; aceasta putea fi sesizat de
fosta Comisie, de ctre statul al crui resortisant era reclamantul, de statul care
sesizase Comisia sau de statul n cauz (fostul art. 48 din Convenie); reclamantul
nu ajungea n faa Curii dect indirect, prin intermediul Comisiei sau prin
intermediul unui alt stat contractant, care putea fi i statul su naional, ca remi
niscen a concepiei proteciei diplomatice a naionalilor asigurat de statele lor.
1Cum ar fi cauza Broniowski c/Pologne.
2 Cum ar fi cauzele John et autres c/Allemagne, Maltzan et autres c/Allemagne etc.
3 A se vedea Fr. Sudre, op. cit., p. 561.
4Ibidem; este interesant de reinut c la 5 iulie 1955, prin depunerea a 6 declaraii de
acceptare a competenei Comisiei de examinare a recursului individual (fostul art. 25
parag. 4 din Convenie), aceasta a putut ncepe a-i exercita atributul conferit de
fostul art. 25: examinarea cererilor individuale.
5 Reamintim c acest protocol a fost abrogat prin intrarea n vigoare a Protocolului
Nr. 11.

164

Brsan

37-39

Cereri individuale

Art. 34

i, chiar dac n anul 1994 reclamantului i s-a recunoscut dreptul de a se adresa


Curii, el putea numai s o sesizeze, fr ns ca, automat, aceasta s treac la
judecarea fondului cauzei; un comitet de trei judectori filtra cererile individuale
i putea decide, cu unanimitatea voturilor membrilor si, fie transmiterea unei
cereri Curii spre examinare pe fond, fie trimiterea ei Comitetului Minitrilor, spre
soluionare, deoarece exista o jurispruden bine stabilit n materie, dac statul
n cauz accepta concluziile raportului Comisiei1.
S-a observat2 c n vechiul mecanism de control instituit de Convenie n 37
anul 1950, rmas n vigoare pn la 1 noiembrie 1998, rolul esenial era deinut
nu de Curte, ci de fosta Comisie. Aceasta pentru c, dup ce o cerere era declarat
admisibil, Comisia putea decide n mod discreionar care dintre celelalte dou
organe jurisdicionale ale sistemului - Curtea sau Comitetul Minitrilor - avea a
judeca fondul cauzei; decizia Comisiei nu era motivat, iar statele, fie cel al crui
resortisant era reclamantul, fie statul n cauz, sesizau mult mai rar Curtea. Nu era
de neglijat nici rolul de mediator al Comisiei deoarece, dup declararea unei
cereri ca admisibil, ea se declara a fi la dispoziia prilor pentru eventuala
soluionare amiabil a litigiului; este adevrat, de multe ori o asemenea regle
mentare cuprindea i msuri concrete, de ordin general, de regul legislativ,
adoptate de state, menite s conduc la nlturarea unor viitoare nclcri ale
Conveniei n domeniul care fcea obiectul cererii3.
Or, prin intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 11 recursul individual nu se mai 38
oprete la Jum tatea drumului su: pe lng faptul c el poate fi introdus de
plin drept, recursul individual capt i un alt caracter, extrem de important,
complet novator pe planul proteciei internaionale a drepturilor omului; instana
competent a soluiona cererile individuale mpotriva statelor contractante poate
fi nvestit direct de titularul dreptului pretins nclcat.
4. Titularii dreptului la recurs individual
682.
Precizare. S ne ntoarcem acum la dispoziiile art. 34 din Convenie: ele
recunosc posibilitate procesual a sesizrii Curii cu o cerere oricrei persoane
1A se vedea Fr. Sudre, op. cit., p. 564; acelai autor arat c, n perioada 1991-1995,
dintre cele 319 cauze examinate de Curte, n 252 cauze ea a fost sesizat de fosta
Comisiei, n 55 de situaii sesizarea a fost fcut de fosta Comisie i de un stat
contractant, iar n 12 situaii numai de ctre un stat contractant; idem, p. 563.
2 A se vedea Fr. Sudre, op. cit., p. 564-565.
3 A se vedea supra, voi. I, nr. 60.

Brsan

165

39

Art. 34

40-42

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

fizice, oricrei organizaii neguvernamentale sau oricrui grup de particulari


care s-ar pretinde victim a nclcrii de ctre un stat contractant a unui drept
recunoscut de Convenie sau de protocoalele sale adiionale. Aceste dispoziii
conin dou precizri de o importan capital pentru nelegerea mecanismului
european de protecie a drepturilor omului.
40
n primul rnd, ele precizeaz cine sunt titularii dreptului la recurs indi
vidual: persoanele fizice i persoanele juridice, cu excepia organizaiilor sau a
oricror entiti guvernamentale, sau chiar un grup de particulari.
41
n al doilea rnd, pentru a se putea adresa Curii, aceste subiecte ale dreptului
la recurs individual trebuie s fie victime ale nclcrii unui drept garant de
Convenie sau, cum se spune n jurisprudena european n materie, s fie victime
n sensul Conveniei.
A. P ersoanele fizice
42

683. Principii generale. Enumerarea titularilor dreptului la recurs individual


fcut de art. 34 din Convenie ncepe cu persoanele fizice. Textul dispune c
instana european poate fi sesizat cu o cerere de orice persoan fizic (toute
personnephysique, respectiv anyperson); el nu conine nici o alt indicaie
care s constituie, eventual, o condiie de naionalitate, de reedin, de capaci
tate civil pentru persoana ce-i exercit acest drept. Aceasta nseamn c
protecia drepturilor i a libertilor garantate de Convenie opereaz nu numai
pentru resortisanii unui stat contractant, dar i pentru cei ce aparin oricrui alt
stat, care nu are calitatea de stat contractant; dispoziiile ei pot fi invocate i de
refugiai sau apatrizi. Legtura dintre orice persoan ce poate introduce o cerere
n faa Curii i statul prt este cea nscris n art. 1 din Convenie: reclamantul
s fie sub jurisdicia acestui stat, n sensul pe care l d jurisprudena Curii
acestei noiuni. Nu intereseaz dac persoana care introduce o cerere mpotriva
unui stat contractant se gsete n condiii legale pe teritoriul statului prt sau
n condiii contrare dispoziiilor ce reglementeaz intrarea i ederea strinilor pe
teritoriul naional al unui stat; chiar i n cazul unei prezene ilegale, persoana
ce invoc nclcarea unui drept aprat de Convenie se afl sub jurisdicia statului
respectiv1. De asemenea, o persoan care nu se mai afl pe teritoriul unui stat
poate introduce o cerere mpotriva acestui stat, dac nclcarea s-a produs atunci
cnd ea se gsea sub jurisdicia acelui stat2.
1A se vedea J.-L. Charrier, op. cit., p. 248.
2 CEDH, 18 decembrie 1986, Bozano c/France, Serie A nr. 111, 42.

166

Brsan

Cereri individuale

43-45

Art. 34

Pe de alt parte, persoanele fizice considerate ca incapabile - lipsite de 43


capacitate de exerciiu sau avnd capacitate de exerciiu restrns - n dreptul
intern pot s sesizeze Curtea, chiar dac nu sunt reprezentate de un tutore sau
un curator'. De aceea, instana european a decis c, n principiu, o persoan
care nu are dreptul de a reprezenta o alt persoan potrivit normelor interne
poate, totui, n anumite circumstane, s acioneze n faa Curii n numele acelei
persoane2. n privina minorilor, Curtea a artat c ei i se pot adresa n mod direct
i cu att mai mult atunci cnd sunt reprezentai de mam, care se afl n conflict
cu autoritile, deoarece ea critic deciziile luate de acestea i conduita lor n
privina drepturilor garantate de Convenie. n cazul unei situaii conflictuale
privitoare la interesele minorului ntre printele biologic i persoana nvestit de
ctre autoriti cu tutela copilului minor exist riscul ca anumite interese ale
minorului s nu fie niciodat aduse n faa instanei europene, ajungndu-se
astfel la situaia ca minorul s fie lipsit de protecia efectiv a unui drept pe care
Convenia i-1 garanteaz. Aa fiind, chiar dac mama a fost privat de autoritatea
printeasc, de altfel unul din faptele generatoare ale litigiului pe care ea l-a adus
n faa instanei europene, tocmai calitatea sa de mam biologic este suficient
pentru a-i conferi calitatea procesual activ de a aciona n numele copiilor ei,
spre a Ie proteja interesele3.
n schimb, fosta Comisie a decis c prinii unui copil care a fost adoptat, 44
fiind apoi reprezentat n faa jurisdiciilor interne printr-un curator adlitem, nu se
mai gsesc, privitor la acest copil, n situaia de a li se recunoate dreptul de a
aciona n numele lui n faa instanelor europene.4 De asemenea, ea a reinut c
un printe cruia dup divor nu i se ncredineaz copiii nu poate introduce o
cerere n numele lor, dect dac copiii i dau mandat special n acest sens5.
n orice caz, astfel cum a statuat Curtea cu valoare de principiu ntr-o decizie 45
de spe, condiiile aplicabile cererilor individuale privitoare la capacitatea
procesual activ a persoanelor fizice nu coincid, n mod necesar, cu criteriile
naionale n a determina locus standi (al unei persoane n procesul european);
normele interne n materie pot avea scopuri diferite de cele ale art. 34 din

1A se vedea Fr. Sudre, op. cit., p. 566.


2 CEDH, 28 noiembrie 1988, Nilsen c/Danemark, Serie A nr. 114, 56-57.
3 CEDH, 13 iulie 2000, Scozzari et Giunta c/ltalie, Recueil 2000-VDI, 138.
4 Comis. EDH, 13 martie 1984, nr. 9580/1981, L., H. etA. c/Royaume-Uni, DR nr. 36,
p. 100.
5 Comis. EDH, 4 mai 1979, nr. 8045/1971, Xc/Suede, DR nr. 16, p. 105.
12.

Brsan

167

Art. 34

46-48

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Convenie; dac exist uneori analogie ntre aceste scopuri, nu ntotdeauna,


ns, situaia se prezint astfel1.
46
Distinct de problemele puse de calitatea de victim a nclcrii unui drept
garantat de Convenie, pe care le vom discuta ulterior, menionm principiul
stabilit n jurispruden organelor Conveniei potrivit cruia eventuala continuare
a examinrii unei cereri introduse de o persoan care apoi decedeaz depinde
de interesul exprimat de succesorii si i de natura nclcrilor invocate2. Spre
exemplu, fosta Comisie a decis c atunci cnd obiectul cauzei este dat de o
procedur civil privitoare la un litigiu patrimonial, vduva reclamantului, n
calitate de unic motenitoare, poate continua aciunea nceput de acesta n
faa instanei europene3.
B. Orice organizaie neguvernamental
47

684. Principii generale. ntr-o formul care nu strlucete prin claritate,


art. 34 din Convenie dispune c instana european poate fi sesizat de orice
organizaie neguvernamental, ceea ce nsemn c orice asemenea organizaie
este titular a dreptului la recurs individual n faa Curii europene. Soluia
textului poate aprea contradictorie, mai ales prin raportare la nsui titlul art. 34:
cererile individuale.
48
n realitate, din aceast formulare rezult dou consecine, n materia discutat:
n primul rnd, instana european nu poate fi sesizat numai de persoane fizice,
ci i de persoane juridice, n msura n care acestea apar ca titulare ale unor
drepturi garantate de Convenie ce le-au fost nesocotite de autoritile statului
prt; n al doilea rnd, formularea textului are a fi neleas prin opoziie cu tot
ceea ce nseamn o persoan juridic sau orice entitate sau organizaie,
guvernamental: opoziia este ntre entiti de drept privat i cele de drept
public; cererile individuale pot fi introduse nu numai de persoane fizice, dar i de
1 CEDH, 13 iulie 2000, precit., 139; n acelai sens, CEDH, 26 octombrie 1988,
Norris c/Irlande, Serie A nr. 142, 31.
2 Comis. EDH, 6 mai 1986, nr. 10474/1983, Veit c/France, DR nr. 47, p. 106;
7 ianuarie 1991, nr. 12526/1986; Bjdrkgren, ED c/Suede, DR nr. 68, p. 104; CEDH,
24 mai 1991, Vocaturo c/Italie, Serie Anr. 206-C, 2; 31 martie 1992,Xc/France,
Serie Anr. 234-C, 26; decizia din 13 noiembrie 2003, Ors et autres c/Turquie,
Recueil 2003-XI, p. 383.
3 Comis. EDH, 6 mai 1986,precit., DR nr. 47, p. 106; 6 octombrie 1988,precit., DR
nr. 68, p. 104.

168

Brsan

Cereri individuale

49-50

Art. 34

persoanele juridice de drept privat cu scop lucrativ, cum sunt societile


comerciale, sau fr un asemenea scop, cum sunt asociaiile, fundaiile, partidele
politic, cultele etc.
Curtea a decis n mod constant c au a fi calificate ca organizaii guver- 49
namentale, n opoziie cu organizaiile neguvemamentale n sensul art. 34, nu
numai organele centrale ale statului, dar i autoritile sale descentralizate care
exercit prerogative ale puterii publice, oricare le-ar fi gradul de autonomie prin
raportare la alte organe ale statului1. Astfel, ntr-o cauz, ea a artat c, potrivit
unei jurisprudene constante a organelor Conveniei, colectivitile locale sunt
organisme de drept public care exercit funcii oficiale ce le sunt atribuite de
Constituia unei ri i de legile adoptate de parlamentul ei. n orice caz, ele sunt
organizaii guvernamentale, deoarece aceast expresie nu poate s desemneze,
n dreptul internaional, exclusiv guvernul i organele centrale ale statului.
Acolo unde exist descentralizarea puterii de stat, ea desemneaz orice autoritate
naional care exercit puterea public. O comun nu poate fi considerat ca o
persoan sau un grup de particulari n sensul art. 34 din Convenie; o asemenea
interpretare nu ar fi compatibil cu distincia ce este fcut de dispoziiile acestui
text ntre, pe de o parte, organizaiile neguvernamentale i, pe de alt parte,
persoane fizice sau grupuri de particulari. Faptul c o comun poate aciona n
justiie pentru a-i apra drepturile patrimoniale cu acelai titlu ca o persoan
fizic sau o organizaie neguvernamental nu este de natur s conduc la
asimilarea ei acestora din urm, prin raportare la dispoziiile art. 34 din
Convenie2.
De asemenea, fosta Comisie a statuat n sensul c o corporaie spaniol de 50
drept public care exercit funcii oficiale, cum sunt consiliile ordinelor
profesionale, nu este nici o organizaie neguvemamental i nici un grup de
particulari, astfel c nu are calitatea pentru a introduce o cerere pe temeiul
fostului art. 25 al Conveniei3, dup cum ea a statuat c nu are o asemenea
' CEDH, decizia din 23 noiembrie 1999, Section de commune d'Antilly c/France,
Recueil 1999-VIH, p. 452; decizia din 1 februarie 2001, Ayuntamiento de Mula
c/Espagne, Recueil 2001-1, p. 529; decizia din 23 septembrie 2003, Radio France
c/France, Recueil 2003-X, p. 463; decizia din 26 august 2003, Breisacher c/France,
Recueil 2003-X, p. 392; n acelai sens, Comis. EDH, 14 decembrie 1988,
nr. 13252/1987, Rothenthurm Commune c/Suisse, DR nr. 59, p. 251; 7 ianuarie
1991, nr. 15090/1989, Ayuntamiento de M. c/Espagne, DR nr. 68, p. 209.
2 CEDH, decizia din 1 februarie 2001, precit., p. 528-529.
3 Comis. EDH, 28 iunie 1995, nr. 26114/1995, 26455/1995, Consejo General de
Colegios Oficiales de Economistas c/Espagne, DR nr. 82, p. 150.

Brsan

169

Art. 34

51-53

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

calitate nici o alt corporaie spaniol de drept public, al crei consiliu de


administraie este responsabil n faa guvernului, care deine un monopol n
domeniul respectiv de activitate - ci ferate - i a crei structur intern i
organizare a activitii sunt reglementate prin dispoziii legislative1.
51
Dimpotriv, Comisia a decis c o asociaie cu caracter religios2, un institut
religios3sau o comunitate steasc a eschimoilor din Suedia4, o asociaieprivat,
o asociaie de drept privat care gestioneaz un centru de readaptare a tinerilor
toxicomani ale crei funcii de interes general sunt recunoscute de guvern5 au
calitatea de organizaii neguvernamentale n sensul art. 34 din Convenie, astfel
c pot introduce cereri individuale.
52
De asemenea, ea a statuat c, dei n Germania Biserica catolic6, iar n Suedia
Biserica Suediei i parohiile care depind de ea7 sunt persoane juridice de drept
public, ele pot fi considerate organizaii neguvemamentale, n sensul Conveniei,
deoarece nu exercit prerogative ale puterii publice.
53
La rndul ei, n cauza Les saints monasteres c/Grece, Curtea a recunoscut
calitatea de organizaii neguvernamentale unor persoane juridice de drept
public, atunci cnd acestea nu exercit prerogativele puterii publice i se bucur
de o autonomie complet fa de stat8. Ea a ajuns la concluzia c au a fi cuprinse
n categoria organizaiilor guvernamentale persoanele juridice ce particip
la exerciiul puterii publice sau gestioneaz un serviciu public, sub controlul
autoritilor statului. Pentru a determina cuprinderea n aceast categorie a unei
anumite persoane juridice, alta dect o colectivitate teritorial, au a fi luate n
1Comis. EDH, 8 septembrie 1997, nr. 35216/1997, Renfe c/Espagne, DR nr. 90,
p. 179.
2 Comis. EDH, 3 iunie 1997, nr. 28626/1995, Khristiansko Sdruzhenie Svidetsli na
Iehova" c/Bulgarie, DR nr. 90, p. 77.
3Comis. EDH, 19 ianuarie 1998, nr. 26308/1995, Institut de Pretresfranqais et autres
c/Turquie, DR nr. 92, p. 15.
4 Comis. EDH, 25 noiembrie 1996, nr. 27033/1995, Konkam et autres c/Suede, DR
nr. 87, p. 78.
5Comis. EDH, 12octombrie 1988,nr. 11921/1986, Kontakt-Information-Therapie et
Hogen c/Autriche, DR nr. 57, p. 81.
6 Comis. EDH, 6 septembrie 1989, nr. 12242/1986, Rommelfangeo c/Allemagne, DR
nr. 62, p. 151.
7 Comis. EDH, 11 aprilie 1996, nr. 24019/1994, Finska Forsamligen I Stockholm,
Hantaniemi c/Suede, DR nr. 85, p. 94.
8 CEDH, 9 decembrie 1994, Serie Anr. 301-A, 49.

170

Brsan

54-55

Cereri individuale

Art. 34

considerare - a artat instana european - urmtoarele criterii: a) statutul su


juridic; b) prerogativele ce-i sunt conferite; c) natura activitii exercitate; d) contextul
n care aceast activitate se nscrie; e) gradul ei de independen fa de autoritile
politice1.
Aplicnd, spre exemplu, aceste criterii n cauza Radio France et autres c/France, 5 4
n care guvernul a susinut c, datorit cuprinderii sale n sectorul public, socie
tatea naional de radiodifuziune Radio France nu are calitatea de a aciona n
faa Curii pe temeiul art. 34 din Convenie, instana european a constatat: c,
potrivit legislaiei naionale, statul deinea totalitatea capitalului societii Radio
France; c statutele acesteia sunt aprobate prin decret al guvernului; c resursele
sale sunt esenialmentepublice; c ea urmrete un interes general, al misiunilor
serviciului public i c este obligat s respecte un caiet de sarcini i s ncheie
cu statul un contract de obiective i de mijloace2, trsturi care ar apropia aceast
societate de un organism public.
n acelai timp, Curtea a reinut: c legea naional n materie garanteaz 55
societii Radio France - n limitele exigenelor serviciului public - libertatea
de comunicare audiovizual; c societatea nu se gsete sub tutela statului, ci
sub controlul unui organism independent, Consiliul Superior al Audiovizualului,
care are ca misiune garantarea independenei i imparialitii sectorului public
al radiodifuziunii sonore; c societatea Radio France nu deine monopolul radio
difuziunii sonore pentru c, sub controlul consiliului amintit, alte societi pri
vate sau asociaii opereaz n domeniul cilor heriene, sectorul fiind deschis
concurenei. De asemenea, societatea Radio France este supus legislaiei fran
ceze privitoare la societile anonime; n cadrul exercitrii activitii sale nu dispune
de ceea ce n dreptul administrativ se numesc a fi prerogative exorbitante de
drept comun3, iar aceast activitate nu conduce la atragerea competenei jurisdic
ionale administrative, ci a celei de drept comun.
1 CEDH, decizia din 23 septembrie 2003, Radio France c/France, precit., p. 461.
2 Ibidem.
3 Dreptul administrativ francez se caracterizeaz prin existena unor drepturi
exorbitante recunoscute administraiei, calificate i denumite prerogative ale
puterii publice, pe temeiul crora adm inistraia poate acorda particularilor
anumite drepturi, dar, mai ales, le poate im pune an u m ite obligaii, f r
consim m ntul acestora, asemenea decizii ale administraiei avnd caracter
executoriu; exemplul clasic n materie este acela al exproprierilor de bunuri
aparinnd particularilor de ctre autoritile publice; a se vedea Ch. Debbasch,
Droit administratif, 64me edition, Economia, Paris, 2002, p. 37.

Brsan

171

Art. 34
56

56-59

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Societii Radio France i s-a ncredinat exerciiul unui serviciu public i


chiar dac ea depinde mult de stat n privina finanrii activitii sale, legea i
asigur independena editorial i autonomia instituional, astfel c, din acest
punct de vedere, ea nu difer mult de societile de radio private, care i ele, la
rndul lor, sunt supuse anumitor constrngeri legale i reglementare. Din mo
ment ce legea nscrie clar radiodifuziunea sonor ntr-un context concurenial,
Curtea a constatat c societatea n discuie nu se bucur de o poziie dominant
n acest sector, astfel c ea a ajuns la concluzia c Radio France este o organizaie
neguvernamental, n sensul art. 34 din Convenie. 1

57

685. Cine acioneaz n numele societii. Trebuie reinut c o organizaie


neguvemamental, al crei drept garantat de Convenie i este nclcat, poate
introduce o cerere n faa instanei europene independent dac, potrivit
dispoziiilor legii naionale, ea dispune sau nu de personalitate juridic. Impor
tant este, ns, ca persoanele care acioneaz n numele unei asemenea organizaii
s fie mputernicite n forme adecvate, fr a fi nevoie de respectarea unui
formalism excesiv, s o reprezinte n faa instanei europene.
58
In sens invers, fosta Comisie a decis c, spre exemplu, o asociaie nu poate
acionan numele membrilor si dect cu condiia de a-i identifica i a-i justifica
puterile de reprezentare2; pentru c, ntr-o asemenea ipotez, drepturile
garantate de Convenie, pretins nclcate, aparin membrilor asociaiei, urmnd a
fi reprezentai n aceast calitate de asociaie.
59
n privina societilor comerciale, Curtea a statuat c, atunci cnd aceasta
este n lichidare, acionarii societii nu au calitatea s sesizeze organele
Conveniei, pe terenul art. 1 din Protocolul Nr. 1, pentru atingerile aduse bunurilor
societii. Ea a considerat c nu are a se face abstracie de personalitatea juridic
a unei societi dect n circumstane excepionale, n special atunci cnd se
poate stabili cu claritate c societatea se gsete n imposibilitatea de a aciona
prin organele sale statutare sau, n caz de lichidare, prin lichidatorii ei, n faa
organelor Conveniei3.
1 CEDH, decizia din 23 septembrie 2003, precit., p. 461-462.
2Comis.EDH, 12 mai 1986,nr. 10983/1984, Confederations des Syndicats medicaux
franqais - Federation naionale des infirmiers c/France, DR nr. 47, p. 225; 1 iulie
1998, nr. 38192/1997, Association des amis de Saint-Raphael et deFrejus et autres
c/Frace, DR nr. 94, p. 124; 14 ianuariel998, nr. 32200-32201/1996, Herbecq,
Association Ligue des Droits d e l H omme" c/Belgique, DR nr. 92, p. 92.
3 CEDH, 24 octombrie 1995, Agrotexim et autres c/Grece, Serie A nr. 330-A, 68.

172

Brsan

Cereri individuale

60-62

Art. 34

Dimpotriv, cnd cererea formulat n faa Curii nu privete o atingere adus 60


unor drepturi patrimoniale ale unei societi comerciale - n spe o banc - pe
care administratorul provizoriu - banca fiind sub o asemenea administrare avea misiunea s le gestioneze, instana european a decis c directorul bncii i n acelai timp acionarul ei m ajoritar- poate aciona n numele bncii n faa
organelor Conveniei. n realitate, cererea privea nsi desemnarea administra
torului provizoriu, fr ca banca supus acestei msuri s aib posibilitatea de a
se opune la luarea ei. Instana european a decis c, atunci cnd cererea privete,
n esen, imposibilitatea de a accede n faa unui tribunal pentru a se opune
astfel desemnrii unui administrator provizoriu sau spre a ataca o asemenea
decizie, a spune c numai administratorul provizoriu era abilitat s reprezinte
banca pentru a sesiza organele Conveniei semnific, n realitate, a face recursul
individual prevzut de art. 34 din Convenie teoretic i iluzoriu1.
De aceea, ea a admis c, innd seama de natura specific a obiectului cererii, 61
existau circumstane excepionale ce autorizau pe fostul preedinte al consiliului
de administraie al bncii i acionar majoritar al acesteia s introduc n mod
valabil cererea n numele bncii2.
C. Orice grup de particulari
686.
Noiune. Articolul 34 din Convenie recunoate dreptul la recurs indi- 62
vidual oricrui grup de particulari. Noiunea este vag, n mod evident imprecis.
Totui, autorii Conveniei au considerat c exist situaii n care o asociaie
informal, cel mai adesea temporar, de dou sau mai multe persoane ce au
interese comune i i vd nclcat un drept garantat de Convenie, astfel c
aceste persoane decid s acioneze mpreun n faa Curii3. Bunoar, n cauza
Affaire linguistique belge, reclamanii, n calitate de prini, de naionalitate
belgian, au sesizat Comisia att n nume personal, ct i n numele copiilor lor
minori, al cror numr depete 800 (s.n., C.B.). Artnd c ei sunt francofoni
care se exprim frecvent n limba francez, reclamanii au invocat faptul ca i
copiii lor s fie instruii n aceeai limb4; dup cum n cauza Cinquantesept

1 CEDH, 21 octombrie 2003, Credit industriei c/Republique tcheque, Recueil


2003-XI, 51.
2Idem, 52.
3 A se vedea Fr. Sudre, op. cit., p. 568.
4 CEDH, 9 februarie 1967, Serie Anr. 5, 2 i 23 iulie 1968, Serie Anr. 6, 2; n cauza
Wasa Liv Omsesidigt, Fdskringbolaget Valands Pensionsstiftelse et un groupe
d environ 15,000personnes c/Suede, numrul reclamanilor cu interes comun apare
chiar din titlul ei; Comis. EDH, Hdecembrie 1988,nr. 13013/1987,DRnr. 58,p. 163.

Brsan

173

Art. 34

63-66

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

habitants de Louvin et des environ de cette viile c/Belgique, reclamanii, 57 de


locuitori din oraul Louvin i din mprejurimile acestuia, belgieni francofoni,
s-au plns de adoptarea unor noi reglementri prin care au fost introduse anumite
restricii nvmntului colar n limba francez'.
63
Este posibil ca reclamantul s introduc cererea att n nume propriu, ct i n
numele unui grup de particulari. Bunoar, cererea n cauza Times Nempaper
Ldt, The Sunday Times, HaroldEvens c/Royaume-Uni, reclamantul H.E., n calitate
de redactor-ef al ziarului Sunday Times, editat de proprietarul lui, societatea
Times Newspaper Ldt., s-a adresat fostei Comisii n calitatea sa de redactor-ef al
ziarului, n numele ziaritilor care lucrau n redacia acestuia, precum i n numele
societii comerciale editoare.2
64
O situaie ce ni se pare ambigu n jurispruden fostei Comisii, din punctul
de vedere al calitii de aciona n faa instanei europene, o prezint partidele
politice, asociaiile sau alte entiti juridice - cum ar fi sindicatele - , supuse, n
vederea constituirii lor valabile, potrivit normelor naionale, ndeplinirii unor
formaliti i care se gsesc n situaia de a li se refuza, spre exemplu, nregistrarea
sau sunt dizolvate fr temei, ceea ce poate avea semnificaia nclcrii cel puin
a dreptului la asociere.
65
Cu privire la un partid politic aflat ntr-o asemenea situaie, fosta Comisie a
decis c, fiind o reuniune de persoane ce au un interes comun, partidul n cauz
poate fi considerat ca organizaie neguvernamental sau un grup de parti
culari, n sensul art. 34 din Convenie3. De asemenea, ea a statuat c o asociaie
care este dizolvat sau a crei nregistrare este refuzat are capacitatea de a
formula o cerere pentru a se plnge de o astfel de dizolvare sau pentru un ase
menea refuz. n spe, Comisia a reinut c o asociaie creia i s-a refuzat
nregistrarea de ctre autoritile naionale are capacitatea de a se plnge de
aceasta n faa organelor Conveniei, deoarece nsele autoritile judiciare interne
i-au recunoscut capacitatea de a aciona, prin examinarea cererii ei4.
66
Suntem nclinai s credem c aceste entiti juridice, care nu sunt recunoscute
ca atare n sistemul naional de drept, pot introduce o cerere individual pe
1 Comis. EDH, 5 martie 1964, nr. 1994/1963, Annuaire de la Convention, voi. 7,
p. 252 i urm.
2 Comis. EDH, 21 martie 1975, nr. 6538/1974, DR nr. 2, p. 90.
3 Comis. EDH, 18 decembrie 1980, nr. 8756/1979, The Liberal Party et autres
c/Royaume-Um, DR nr. 21, p. 211.
4 Comis. EDH, 29 iunie 1998, nr. 29221/1995, nr. 29225/1995, Stankov, United
Macedonian Organisation Ilinden " c/Bulgarie, DR nr. 94, p. 68.

174

Brsan

Cereri individuale

67

Art. 34

temeiul art. 34 din Convenie ca un grup de particulari cu un interes comun;


mprejurarea c pot prezenta cererea sub numele entitii nerecunoscute nc nu
le poate schimba natura juridic . Fosta Comisie a decis c autorul unei cereri
care nu justific puterile de reprezentare a altor persoane, fie n numele unei
organizaii neguvemamentale, fie n numele unui grup de particulari, nu-i va
vedea cererea examinat dect n msura n care el nsui este n msur s
invoce nclcarea unui drept propriu . 1
5. N oiunea de victim n sensul art. 34
A. Principii generale
687. Principii generale. Toate categoriile de persoane sau de entiti juridice 67
analizate mai sus au capacitatea procesual activ n faa instanei europene n
msura n care, aa cum prevede art, 34, se pretind victime ale nclcrii, de ctre
unul dintre statele contractante sub a crui jurisdicie s-ar afla, a unui drept ce
le este garantat de Convenie sau de protocoalele sale adiionale. Cel puin trei idei
se impun a fi subliniate ab initio cu privire la noiunea pus n discuie:
a) ea este o noiune autonom2, specific sistemului Conveniei, legat de
nsi recunoaterea dreptului la recurs individual, i are a fi interpretat inde
pendent de noiunile din sistemele naionale de drept aplicabile aciunilor n
justiie, precum interes sau calitate procesual activ, dei, dup cum vom
vedea imediat, nu se poate face abstracie complet de ele n determinarea
coninutului ei;
b) prin cererea introdus n faa Curii, reclamantul - persoan fizic, organizaie
neguvemamental sau un grup de particulari - pretinde c este victima nclcrii
unui drept ce-i este garantat de Convenie; primafacie, el trebuie s arate n ce
const aceast nclcare: existena sau inexistena ei ine de examinarea fondului
cauzei3. Dup cum a decis instana european, art. 25 (actualul art. 34) din
1Comis. EDH, 10 mai 1979, nr. 8612, Alliance des Belges de la CEE c/Belgique, DR
nr. 15, p. 259.
2 Comis. EDH, 4 decembrie 1995, nr. 28204/1995, Tanira et autres c/France, DR
nr. 83, p. 112; 7 aprilie 1997, nr. 34314/1996, Scientology KircheDeutschlandet
V. c/Allemagne, D Rnr.89,p. 163; 15 ianuarie 1998, nr. 26536/1005, Boffa et autres
c/San Marin, DR nr. 92, p. 24; CEDH, decizia din 29 iunie 1999, Asselbourg et
autres c/Luxembourg, Recueil 1999-VI, p. 427.
3 CEDH, 6 septembrie 1978, Klass et autres c/Allemagne, precit., 33; 13 iunie 1979,
Marckx c/Belgique, Serie Anr. 31, 27.

Brsan

175

Art. 34

68

68

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Convenie impune ca particularii reclamani s se pretind victime ale unei


nclcri a drepturilor recunoscute de Convenie; ns, textul nu-i oblig s
precizeze articolul, paragraful sau alineatul (din Convenie - n.n., C.B.) ori ce
drept consider c li s-a nclcat. Prii din text citat, fosta Comisie i-a dat o
interpretare ce corespunde scopului i obiectului Conveniei: nc de Ia nceputul
activitii sale, ea a nscris n Regulamentul interior o dispoziie potrivit creia
cererea trebuie s indice n msura posibilului - formulare foarte supl, aa
cum observ Curtea (n.n., C.B) - prevederea din Convenie a crei nclcare o
invoc. A impune mai mult rigoare n materie ar conduce la consecine inechita
bile pentru c recursurile individuale eman, n imensa majoritate a cazurilor, de
la nespecialiti, care se adreseaz Comisei fr asistena unui jurist. 1
n orice caz, dincolo de excepiile sale, pe care le vom discuta mai jos, principiul
general formulat de Curte cu privire la aspectul n discuie este far echivoc:
pentru a exercita recursul individual, art. 34 din Convenie impune ca reclamantul
s pretind de o manier plauzibil (n cererea sa - n.n., C.B.) c el nsui este
victima direct sau indirect a unei nclcri a unei dispoziii a Conveniei,
nclcare ce rezult dintr-o aciune sau o omisiune imputabil unui stat contractant 2
(.., C.B);
c)
noiunea de victim a nclcrii unui drept garantat de Convenie sau de
protocoalele sale adiionale, raportat la obligaia impus de art. 35 din Convenie
de a epuiza, n prealabil, cile interne de atac, semnific faptul c, n sistemul
european de protecie a drepturilor omului, dreptul la recurs individual nu poate
avea ca obiect prevenirea unei nclcri a Conveniei; de regul, Curtea, ca
organ nvestit cu misiunea de a asigura respectarea angajamentelor asumate de
statele contractante prin ncheierea Conveniei (art. 19), nu poate examina i,
dac este cazul, constata dect o nclcare aposteriori a Conveniei, cnd aceasta
deja s-a produs. Numai n circumstane cu totul excepionale riscul unei nclcri
viitoare ar putea, totui, s confere reclamantului calitatea de victim a nclcrii
Conveniei.3
1CEDH, 6 noiembrie 1980, Guzzardi c/Italie, Serie A nr. 39, p. 61; art. 47 lit. e) al
actualului Regulament al Curii dispune c reclamantul trebuie s indice n cererea
sa nclcarea sau nclcrile Conveniei i argumentele pertinente; a se vedea
infra, nr. 701.
2 CEDH, decizia din 29 iunie 1999, precit., p. 427.
3 Comis. EDH, 4 decembrie 1995, precit., DR nr. 83, p. 130; CEDH, decizia din 23
mai 2002, Segi et Gestores Pro-Amnistia c/Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grece, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suede, Recueil 2002-V, p. 367.

176

Brsan

Cereri individuale

69-71

Art. 34

Din ideile evideniate mai sus se desprind cel puin dou importante consecine 69
privitoare la recursul individual, n sistemul Conveniei: a) art. 34 nu permite
intentarea unei aciuni de persoane care nu au suferit n mod direct sau indirect
consecinele unor acte contrare prevederilor sale din partea autoritilor statului
prt, ceea ce nseamn c textul nu d posibilitatea intentrii unei aa-numite
actiopopularis-, b) n situaii excepionale, o persoan poate fi victim potenial
sau, alteori, victim indirect a actelor pe care le denun prin cererea sa.
688.
A ct io popularis. Sistemul recursului individual prevzut de art. 34 din 70
Convenie exclude posibilitatea introducerii unei cereri ca actio popularis; cererile
pot fi introduse de persoane ce se pot pretinde victime ale unor nclcri ale
drepturilor garantate de Convenie n numele lor. Aceste persoane trebuie s fie
n msur s demonstreze c ele au fost direct afectate de nclcrile denunate1.
n acest sens, instana european a decis c, n timp ce art. 33 din Convenie 71
permite oricrui stat contractant s sesizeze Curtea pentru orice nclcare a
dispoziiilor sale pe care el consider c o poate imputa unui alt stat contractant,
o persoan fizic sau juridic ori un grup de particulari trebuie ca, pentru a
putea introduce o cerere pe temeiul art. 34, s se poat pretinde efectiv lezat de
msura de care se plnge; art. 34 nu instituie n favoarea particularilor o actio
popularis pentru interpretarea dispoziiilor Conveniei; el nu-i autorizeaz a
denuna in abstracto o lege intern, prin simplul fapt c li se pare c acea lege
ncalc prevederile Conveniei. Mai mult - a spus Curtea - condiiile ce regle
menteaz regimul cererilor individuale pe terenul art. 34 nu sunt, n mod necesar,
aceleai privitoare la criteriile naionale pentru determinarea lui locus standi,
ntr-un proces, al unei pri. Din acest punct de vedere, normele naionale pot
urmri un scop diferit de cel avut n vedere de art. 34 din Convenie, chiar dac
acestea pot fi, uneori, asemntoare. n concepia instanei europene este ns
cert c art. 34 ndreptete particularii s susin c o lege naional le ncalc,
prin ea nsi, drepturi garantate de Convenie, n absena unor acte individuale
de executare, numai dac demonstreaz c risc a suferi asemenea efecte.2

1CEDH, 29 octombrie 1992, Open D ooret Dublin Well Woman c/Irlande, Serie A
nr. 246, 44; 27 iunie 2000, Ilhan c/Turquie, Recueil 2000-VII, 52.
2 CEDH, decizia din 25 noiembrie 1999, Ocic c/Croatie, Recueil 1999-VUI, p. 469;
decizia din 29 iunie 1999, precit., Recueil 1999-VI, p. 427; n acelai sens, Comis.
EDH, 1 martie 1982, nr. 9297/1981, Xc/Suede, DR nr. 28, p. 204; 5 martie 1990,
nr. 14631/1989, Times Newspapers Ldt c/Royaume-Uni, DR nr. 65, p. 307;
18 octombrie 1995, nr. 25260/1994, Heider c/Autriche, DRnr. 83, p. 66; 4 decembrie
1995, precit., DR nr. 83, p. 163; 1 iulie 1998, precit., DR nr. 94, p. 124.

Brsan

177

Art. 34

72-75

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

72

Astfel, fosta Comisie a decis c nu se poate pretinde victima nclcrii unei


dispoziii a Conveniei cel ce se plnge mpotriva unei decizii de impunere fiscal,
care i-ar nesocoti dreptul la via privat, atunci cnd ea denun, n general,
folosirea de ctre autoritile naionale competente a unui numr de identitate
personal, stabilit pentru toi cetenii statului respectiv, 1 ori c un reclamant nu
poate denuna nclcarea libertii de exprimare prin modul n care un post de
radio a relatat anumite aspecte ale vieii politice, n general, precum i evenimente
care-1 priveau, printr-o aciune formulat pe terenul fostului art. 25 din Convenie,
ca reprezentant al populaiei, n general.2
73
Sau, ntr-o cauz, instana european a constatat c reclamanii, 76 de persoane
fizice i o asociaie de protecie a mediului nconjurtor - Greenpeace-Luxembourg s-au plns n faa jurisdiciilor naionale administrative competente mpotriva
autorizaiei de funcionare a unor oelrii n vecintatea locuinelor, respectiv a
sediului lor, fiindu-le astfel nclcat dreptul la via privat garantat de art. 8 din
Convenie.3
74
Consiliul de Stat luxemburghez, ca instan suprem naional de contencios
administrativ, le-a respins aciunea ca fiind lipsit de interes, cu motivarea c
autorizaia de funcionare a instalaiilor n disput, eliberat de autoriti, impunea
condiii de exploatare ce conineau norme antipoluare precise, a cror nclcare nu
a fost demonstrat de reclamani, astfel c ei nu au probat nclcarea grav a
principiului precauiunii, aplicabil n materie. n faa instanei europene, reclamanii
au susinut c, prin respingerea recursului lor, Consiliul de Stat luxemburghez
le-a negat calitatea de victim n sensul art. 34 din Convenie. Curtea a constatat
c, ntr-adevr, dreptul luxemburghez permitea reclamanilor s introduc o aciune
n contencios administrativ n calitatea lor de public sau de vecini, prin care
s conteste condiiile prevzute n autorizaia administrativ a instalaiilor-n
cauz i s cear modificarea acestora.
75
Instana european a artat, ns, c exist situaii cnd, chiar dac legea
naional recunoate unei persoane sau unei entiti de fapt dreptul de a aciona
injustiie, aceasta nu va putea, totui, fi considerat victim n sensul art. 34 din
Convenie, n lipsa unei legturi suficient de conturate ntre persoana ce
acioneaz i prejudiciul pe care ea consider c l-a suferit, deoarece Convenia
nu recunoate dreptul de a intenta o actio popularis', cel ce se pretinde victima
1Comis. EDH, 11 decembrie 1984, nr. 10473/1983, Lundvall c/Suisse, DR nr. 45,
p. 141.
2 Comis. EDH, 18 octombrie 1995, precit., DR nr. 83, p. 66.
3 CEDH, 29 iunie 1999, precit., Recueil 1999-VI, p. 422 i urm.

178

Brsan

Cereri individuale

76-78

Art. 34

nclcrii unei dispoziii a Conveniei este inut s arate n mod plauzibil c sufer
direct sau indirect consecinele actului denunat, ceea ce nu a fost cazul n
spe1.
B. Victima potenial
689. Noiune. Artam mai sus c, dac pentru a se adresa organelor Conveniei 76
reclamantul trebuie s arate c activitatea autoritilor statale sau legislaia
naional pe care el o pune n discuie l-a afectat n mod direct' fr a putea
introduce, ca principiu, o actio popularis (aciune popular) prin care s cear
controlul in abstracto al unei legislaii a statului prt, nu mai puin, n anumite
situaii este posibil ca o asemenea legislaie s afecteze direct pe cei ce pot
aciona n faa Curii pe temeiul art. 34 din Convenie, n calitatea lor de victime
poteniale ale unei nclcri a dispoziiilor ei.
Intr-adevr, dup cum s-a spus2, datorit specificitii domeniului proteciei 77
europene a drepturilor omului, pentru a asigura ordinii convenionale un caracter
preventiv, mai nti fosta Comisie i apoi Curtea au elaborat o jurispruden
privitoare la noiunea de victim potenial: are aceast calitate cel care nu se
poate plnge de o atingere direct a unui drept garantat de Convenie, dar care
se gsete ntr-o situaie material i juridic n care nclcarea poate interveni
n orice moment3.
Pentru a nelege mai bine noiunea pe care o discutm, prezentm mai pe larg 78
una din cauzele pilot ale Curii n materie, Klass et autres c/Allemagnei4, soluionat
de instana european n anul 1978, n care reclamanii - patru avocai i un
judector - au susinut c dispoziiile legii germane privitoare la controlul cores
pondenei, n vigoare la epoca faptelor, sunt de natur s le ncalce dreptul lor la
via privat, garantat de art. 8 din Convenie. Ei nu au contestat dreptul statului
de a adopta anumite msuri de supraveghere a unor persoane prevzute de
legislaia german, dar au artat c aceeai legislaie ar trebui s prevad obligaia
autoritilor de a aviza a posteriori pe cei crora le-au fost aplicate i posibilitatea
contestrii lor n faa unui tribunal5.
1Idem, p. 427-428.
2 A se vedea J.-L. Charrier, op. cit., p. 252.
3 Ibidem.
4 CEDH, 6 septembrie 1978, Klass et autres c/Allemagne, precit., Serie A nr. 28.
5Idem, 10.

Brsan

179

Art. 34

79-81

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

79

nainte de a sesiza Comisia, pe temeiul fostului art. 25 din Convenie (n


prezent art. 34), reclamanii s-au adresat, potrivit normelor interne germane
privitoare la aprarea drepturilor fundamentale ale cetenilor, Curii Consti
tuionale care, n esen, a artat c, pentru ca o persoan s poat introduce un
recurs constituional mpotriva unei legi, ea trebuie s poat pretind c aceasta
i ncalc, n mod direct i imediat, un drept fundamental al crui titular este acea
persoan, aceast condiie nefiind ndeplinit n cauz deoarece reclamanii
denun msuri de supraveghere ce pot fi adoptate de autoriti, dar care lor nu
li s-au aplicat1.
80
La 18 decembrie 1974, fosta Comisie a declarat cererea reclamanilor
admisibil, reinnd c, ntr-adevr, numai victima unei pretinse nclcri poate
introduce o cerere individual n faa ei; totui, reclamanii au afirmat c pot sau
au putut fi supui unei supravegheri secrete, spre exemplu atunci cnd aveau a
reprezenta clieni care ei nii se gseau sub supravegherea convorbirilor
telefonice, i c persoanele ce au fcut obiectul unei supravegheri secrete nu
sunt avizate ulterior de msurile luate mpotriva lor; fa de aceast particularitate
a cauzei, ei pot fi considerai victime, n sensul art. 25 din Convenie2. Aceast
poziie a fost meninut i n cadrul raportului Comisiei privitor la constatarea
existenei sau a inexistenei nclcrii alegate de reclamani3.
81
Sesizat de fosta Comisie cu examinarea pe fond a cauzei, Curtea a reinut c
prima problem care se pune n soluionarea ei este aceea a interpretrii noiunii
de victim n sensul art. 25 (n prezent art. 34) al Conveniei, evideniat i n faa
Comisiei. Din acest punct de vedere, instana european a artat c, dac ntr-o
aciune interstatal interesul general pus n discuie conduce, sub rezerva
ndeplinirii altor condiii prevzute de Convenie, la declararea cererii ca admisibil,
art. 25 (n prezent art. 34) impune ca particularul reclamant s se poat pretind
efectiv lezat de nclcarea pe care o denun; textul nu instituie n privina
particularilor o actio popularis pentruinterpretarea Conveniei i nu-i autorizeaz
a se plnge in abstracto de o lege pentru faptul c aceasta ar nclca dispoziiile
Conveniei. n principiu, nu este suficient ca particularul reclamant s susin
c o lege ncalc, prin simpla ei existen, drepturi de care el se bucur pe temeiul
Conveniei: legea trebuie s fie aplicat n detrimentul su4 (s.n., C.B.).
' Idem, 12.
2Idem, 26.
3Idem, 27.
4 Idem, 33.

180

Brsan

Cereri individuale

82-84

Art. 34

Totui, o asemenea legislaie poate nclca, prin ea nsi, drepturile unei 82


persoane, garantate de Convenie, atunci cnd aceasta se gsete n situaia de
a-i suferi n mod direct efectele, chiar i n absena unor msuri specifice de
executare'.
Curtea a subliniat din nou c recursul individual este una din cheile de bolt 83
ale mecanismului convenional de protecie a drepturilor omului; or, efectul util
al dispoziiilor Conveniei implic posibilitatea pentru o persoan ce risc s fie
supus unei supravegheri secrete de a sesiza organele Conveniei; dac nu
s-ar admite o asemenea soluie, eficacitatea mecanismului Conveniei ar fi
diminuat; din moment ce nsi Convenia i instituiile sale au fost create
pentru protecia individului, dispoziiile ei procedurale trebuie s fie aplicate n
aa fel nct s se asigure eficacitatea sistemului cererilor individuale2. De
aceea, instana european a admis c un particular poate, n anumite condiii, s
se pretind victima unei nclcri a drepturilor garantate de Convenie prin simpla
existen a unor msuri secrete ce-1 pot privi sau a unei legislaii ce le-ar
permite, fr a fi necesar s demonstreze c acestea i-au fost aplicate; condiiile
recunoaterii calitii de victim n asemenea situaii au a fi definite n fiecare caz
n parte, n funcie de dreptul a crui nclcare este denunat3.
690.
Soluii ale organelor Conveniei privitoare la noiunea de victim 84
potenial. Fosta Comisie a admis c poate fi considerat o victim potenial, n
sensul dispoziiilor Conveniei, persoana ameninat cu aplicarea unei pedepse
pentru un comportament pe care ea l consider a fi exercitarea unui drept garantat
de Convenie4, o persoan homosexual pentru simpla existen a unei legi represive
privitoare la fixarea vrstei consimmntului pentru relaii homosexuale5; cel ce se
gsete sub controlul autoritilor unui stat contractant, care au decis extrdarea
lui ctre un alt stat, extrdare devenit iminent, dar afirm c n acel stat ar fi
supus unor tratamente contrare art. 3 din Convenie6; editorul de pres, chiar n
' Ibidem; n acelai sens, 26 octombrie 1988, Norris c/Irlande, Serie A nr. 142,
30-31.
2 CEDH, 6 septembrie 1978, Klass et autres c/Allemagne, precit., 34.
3 Ibidem-, n acelai sens, CEDH, 2 august 1984, Malone c/Royaume-Uni, Serie A
nr. 82, 64; 4 mai 2000, Rotaru c/Roumanie, Recueil 2000-V, 35.
4 Comis. EDH, 4 decembrie 1978, nr. 8266/1978, X c/Royaume-Uni,DRnr. 16,p. 190.
5 Comis. EDH, 21 octombrie 1978, nr. 12\5l\915,Xc/Royaume-Uni, DR nr. 19, p. 66;
n acelai sens, 22 octombrie 1981, Dudgeon c/Royaume-Uni, Serie Anr. 215, 41.
6 Comis. EDH, 12 martie 1984, nr. 10479/1983, Kirkwood c/Royaume-Uni, DR
nr. 37, p. 158; n acelai sens, CEDH, 7 iulie 1989, precit., Serie Anr. 161, 91.

Brsan

181

Art. 34

85-87

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

absena unei aciuni n defimare angajat mpotriva uneia din publicaiile sale,
prin nclcarea dispoziiilor art. 10 din Convenie, atunci cnd legislaia n materie
este prea vag pentru a putea prevedea riscurile unei asemenea eventuale
aciuni1; poliistul ce denun o dispoziie constituional prin care se interzice
membrilor forelor de poliie s adere la un partid politic sau s exercite activiti
politice i care se consider astfel victima nclcrii dreptului su la asociere i a
libertii de exprimare, chiar dac legea special naional i recunoate anumite
posibiliti restrnse de exprimare a unor opiuni politice. 2
85
De asemenea, ea a decis c, n materie de extrdare sau de expulzare a unui
strin, acesta se poate pretinde victim potenial a nclcrii dreptului su de a
nu fi supus la tratamente inumane s-au degradante garantat de art. 3 din Con
venie, atunci cnd el poate demonstra,prima fade, riscul aplicrii unor asemenea
tratamente, a cror responsabilitate incumb statului care dispune extrdarea i
care nu a luat toate msurile de precauie pentru a se asigura c reclamantul nu
va fi supus unor tratamente contrare art. 3 al Conveniei.3
86
Pe un plan mai general, Comisia a statuat c, pentru a se putea pretinde
victim potenial a unor msuri ale autoritilor statale, contrare prevederilor
Conveniei, reclamantul trebuie s produc indicii rezonabile i convingtoare
ale probabilitii unei nclcri ce l-ar privi n mod personal; simple suspiciuni
sau conjuncturi nefavorabile sunt insuficiente din acest punct de vedere4. De
aceea, ea a considerat c simpla temere a reclamanilor pentru producerea unor
eventuale riscuri inerente folosirii energiei nucleare, fr a putea demonstra
insuficiena msurilor adoptate de autoriti pentru a le preveni, nu este de natur
s le confere calitatea de victime poteniale ale faptelor denunate prin cererea
lor, respectiv efectuarea unor experiene nucleare de ctre Frana n Pacific, n
anii 1960-19705.
87
La rndul ei, n aplicarea ulterioar a acelorai principii, ntr-o cauz n care
reclamantul a susinut c dispoziiile legii naionale privitoare la restituirea
bunurilor preluate de stat sub regimul comunist sunt de natur s ncalce
1Comis. EDH, 5 martie 1990, nr. 14631/1989, Times NewspapersLdt c/Royaume-Uni,
DR nr. 65, p. 307.
2 Comis. EDH, 11 aprilie 1997, nr. 25390/1994, Rekvenyi c/Hongrie, DR nr. 89,
p. 47.
3 Comis. EDH, 4 decembrie 1995, precit., DR nr. 83, p. 131.
4Ibidem; n acelai sens, CEDH, decizia din 23 octombrie 2001, Federation chretienne
des temoins de Jehovah de France c/France, Recueil 2001-XI, p. 417.
5 Idem, p. 131-132.

182

Brsan

Cereri individuale

88-90

Art. 34

dispoziiile art. 1 din Protocolul Nr. 1, instana european a constatat c legislaia


astfel incriminat nu a fost niciodat aplicat n privina reclamantului, astfel c
cererea sa are, mai degrab, caracterul unei actio popularis, prin care acesta
urmrete a supune controlului in abstracto, prin raportare la dispoziiile
Conveniei, respectiva legislaie1. Aa fiind, ea a considerat c are a determina
dac existena legislaiei denunate este de natur s-i confere reclamantului
calitatea de victim potenial a nclcrii dispoziiilor art. 1 din Protocolul Nr. 1,
n sensul art. 34 din Convenie.
Curtea a reinut c, ntr-adevr, legea naional criticat reglementeaz dreptul 88
de a obine restituirea unor bunuri preluate de stat sub regimul comunist, ntinderea
obligaiei de restituire impus statului i modalitile concrete de restituire sau
de despgubire2.
Analiznd msurile prevzute n acest sens de legea n litigiu, instana 89
european a artat c, din moment ce reclamantul nu a demonstrat aplicarea, n
privina lui, a acestor msuri i c, prin cererea sa adresat Curii, el a invocat
nclcarea dreptului de proprietate n general, nseamn c el nu a probat c ar fi
titularul unui drept de restituire sau al unei indemnizaii pentru bunuri preluate
de statul comunist i nici c asemenea bunuri i-ar fi fost preluate lui sau autorilor
lui; aa fiind, instana european a statuat c n cauz nu exist o legtur suficient
de direct, ca atare, ntre reclamant i prejudiciul pe care acesta pretinde c l-ar
fi suferit prin pretinsa nclcare a dispoziiilor Conveniei3.
Tot astfel, ntr-o cauz, reclamanta, ca federaie ce asigura, prin statutul ei, 90
reprezentarea i proteciajuridic a 1.149 de asociaii locale pentru cultul martorilor
lui Iehova, a susinut c publicarea a dou rapoarte ale unor comisii parlamentare
a fost de natur s-i ncalce, printre altele, libertatea de contiin garantat de
art. 9 din Convenie, prin aceea c publicarea denunat a condus la producerea
unor reacii ostile fa de cult - campanii de pres, crearea unor asociaii de
aprare mpotriva cultului, organizarea unor dezbateri publice privitoare la secte
etc. - i a avut drept consecin adoptarea unor msuri administrative mpotriva
unor organizaii ale cultului i mpotriva unor membri. Instana european a artat
c, chiar dac s-ar admite c reclamanta, ca organ federativ al cultului, s-ar putea
pretinde ca fiind afectat de aceste reacii i msuri, msurile administrative
denunate nu s-au ntemeiat pe rapoartele n discuie; acestea din urm nu au
constituit ratio legis n adoptarea lor. De altfel, Curtea a reinut c rapoartele
1 CEDH, decizia din 25 noiembrie 1999,Ocic c/Croatie, Recueil 1999-VE3, p. 469.
2 Ibidem.
3 Idem, p. 470.
' 3.

Brsan

183

Art. 34

91-92

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

parlamentare nu au nici un efectjuridic i nu pot fundamenta nici o aciune penal


sau administrativ mpotriva unei persoane. Ca atare, ea a decis c reclamanta nu
poate fi considerat victim potenial a nclcrii dispoziiilor art. 9 din Convenie. 1
91
Dimpotriv, n afara cauzei Klass et autres c/Allemagne menionat mai sus,
instana european a admis aplicarea noiunii de victim potenial, n sensul
art. 34 din Convenie, n urmtoarele situaii: existena unei legislaii ce reprim
actele homosexuale, susceptibil a se aplica unei categorii de populaie din care
fcea parte i reclamantul;2 adoptarea msurii de extrdare sau expulzare, chiar
neexecutate nc, atunci cnd executarea ei ar supune persoana interesat riscului
aplicrii unor tratamente contrare dispoziiilor art. 3 din Convenie3 sau ar con
duce la nclcarea dreptului ei la respectarea vieii familiale, prin nesocotirea
prevederilor art. 8 al Conveniei4. De asemenea, Curtea a admis c un copil se
poate plnge, n calitate de victim potenial, de nclcarea dispoziiilor art. 3
din Convenie atunci cnd el risc, ntr-o coal britanic, supunerea la pedepse
corporale, prevzute de regulamentul colii, chiar dac o asemenea pedeaps nu
i-a fost nc aplicat. 5
C. Victima indirect
92

691. Noiune i aplicaii. O alt noiune care a fost evideniat dejurispruden


organelor Conveniei privitoare la noiunea de victim n sensul art. 34 este
aceea de victim indirect a nclcrii unui drept pe care Convenia l garanteaz,
n literatura juridic consacrat Conveniei victima indirect a fost definit ca
fiind acea persoan care poate proba c exist o legtur personal i suficient
ntre ea i victima direct a nclcrii denunate, nclcare ce i-a cauzat un anumit
prejudiciu, sau c ea are un interes personal n a cere ca aceast nclcare s
nceteze6. Aadar, victima indirect nu este ea nsi titulara dreptului a crui
1 CEDH, decizia din 23 octombrie 2001, precit., Recueil 2001-XI, p. 417.
2 CEDH, 22 octombrie 1981, precit., 41.
3 CEDH, 7 iulie 1989, precit., 91.
4 CEDH, 26 martie 1992, Beldjondi c/France, Serie A nr. 234-A, 79.
5 CEDH, 25 februarie 1982, Campbell et Cosans c/Royaume-Uni, Serie A nr. 48,
41; n acelai sens, Comis. EDH, 15 decembrie 1977, nr. 7511/1975, Campbell
c/Royaume-Uni, DR nr. 12, p. 49.
6 A se vedea H. Delvaux, Le particulier victime dune violation de la Convention, n
Actes du cinquieme colloque intemtional sur la Convention europeenne des droits
de lhomme, Pedone, Paris, 1982, p. 63.

184

Brsan

Cereri individuale

93-95

Art. 34

nclcare se invoc n cauza supus examinrii organelor Conveniei; prin ipotez,


exist o alt persoan care este victima direct a nclcrii invocate, aceasta fiind
titularul dreptului garantat de Convenie care a fost nclcat. ns, datorit
legturilor sale cu titularul dreptului, fie victima indirect sufer ea sau i ea un
prejudiciu, fie are un interes n a se pune capt acelei nclcri.
Cum s-a spus, 1 recursul individual, prevzut de art. 34 din Convenie, poate fi 93
intentat de victima indirect cu ndeplinirea a dou condiii: a) s existe o victim
direct efectiv sau potenial a unei nclcri; b) s existe o legtur personal,
suficient de caracteristic, ntre victima direct i cea indirect a nclcrii dreptului
garantat de Convenie ce are ca titular pe victima direct a nclcrii.
Astfel, fosta Comisie a admis c, dac nclcarea denunat privete drepturi 94
ce aparin unui grup de copii orfani, persoana care le asigur ngrijirea poate fi
considerat o victim indirect n sensul art. 34 din Convenie2; dup cum, tot
astfel pot fi considerate, pe terenul art. 2 din Convenie, care protejeaz dreptul
la via, soia unei persoane asasinate 3 sau prinii unei persoane decedate cu
prilejul arestrii ei de ctre poliie4, mama unei persoane care s-a sinucis datorit
reinerii ei preventive5, tatl unei minore decedate ca urmare a unei operaii
chirurgicale6, tatl i sora unei persoane care a luat ostatici alte persoane i care
a fost ucis de o secie special a poliiei7, rudele apropiate ale unui deinut
decedat n timpul executrii pedepsei privative de libertate8.
Ct privete Curtea, aceasta a decis, cu valoare de principiu, c organele 95
Conveniei au considerat ntotdeauna, n mod necondiionat, n jurispruden
lor, c un printe, un frate, o sor, un nepot sau o nepoat a unei persoane pentru
1A se vede Fr. Sudre, op. cit., p. 571.
2 Comis. EDH, 3 octombrie 1975, nr. 7011/1975, Becher c/Danemark, DR nr. 4,
p. 213.
3 Comis. EDH, 28 februarie 1983, nr. 9348/1981,Xc/Royaum e-U ni, DR nr. 32,
p. 190.
4Comis. EDH, 6 octombrie 1986, nr. 11257/1984, Wolfgram c/Allemagne, DRnr. 49,
p. 213.
5 Comis. EDH, 31 august 1984, nr. 21788/1993, X c/France, DR nr. 79, p. 54.
6 Comis. EDH, 22 mai 1995, nr. 20948/1992, Iiltan c/Turquie, DR nr. 81, p. 35.
7 Comis. EDH, 5 iulie 1995, nr. 25052/1994, Andromicou, Constantinou c/Chypre,
DR nr. 82, p. 102.
8 Comis. EDH, 25 februarie 1997, nr. 26561/1995, Rebai et autres c/France,
DR nr. 88, p. 72.

Brsan

185

Art. 34

96-97

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

al crei deces se pretinde c are a fi angajat responsabilitatea statului prt pot


s se pretind victime ale nclcrii art. 2 din Convenie care garanteaz dreptul la
via al oricrei persoane, chiar i n situaia n care alte rude mai apropiate ale
celui decedat, precum copiii si, nu au formulat o cerere pe terenul art. 34 din
Convenie; problema de a se ti dac reclamantul era sau nu motenitor legal al
persoanei decedate este far pertinen pe terenul acestui text, prin raportare la
dreptul n discuie, garantat de Convenie1.
96
Instana european a statuat n sensul c a decide dac o rud poate s se
pretind victim indirect a nclcrii unui drept garantat de Convenie depinde
de existena unor factori particulari, de natur s confere suferinei reclamantului
o dimensiune i un caracter distincte de durerea afectiv ce poate fi considerat
ca inevitabil pentru rudele apropiate ale unei persoane, victima direct a nclcrii
grave a drepturilor omului. Printre aceti factori pot fi cuprini: proximitatea
gradului de rudenie - context n care va fi privilegiat legtura printe-copii -;
circumstanele deosebite ale legturii existente; msura n care ruda ce se pretinde
victim indirect a fost martor la evenimentele n care s-au produs nclcrile
denunate; participarea rudelor la tentativele de obinere a unor informaii cu privire
la victima direct disprut; modul n care autoritile au rspuns la cererea de
informaii. Curtea a subliniat c esena unei nclcri comise n asemenea mprejurri
nu rezid att n dispariia membrului familiei, ct n reaciile de comportament ale
autoritilor fa de situaia ce le este semnalat; mai ales, n legtur cu acest din
urm aspect, un printe se poate pretinde victim indirect prin raportare la dispariia
fiului su i victim direct a comportamentului autoritilor statale2.
97

692. Aplicaii (continuare). Am artat mai sus3 c atunci cnd victima


persoan fizic decedeaz, motenitorii ei pot continua aciunea introdus n
faa instanei europene. Dup cum a decis instana european, atunci cnd un
reclamant decedeaz n curs de instan, motenitorii si pot, n principiu, s se
pretind, la rndul lor, victime, n sensul Conveniei, ale nclcrii invocate prin
aciunea iniial, n calitate de succesori sau, n anumite circumstane, n nume
propriu4. Aceasta nseamn c motenitorii vor continua aciunea ca victime
1 CEDH, decizia din 18 mai 1999, Velikova c/Bulgarie, Recueil 1999-V, p. 421-422;
n acelai sens, CEDH, 2 septembrie 1998, Yaa c/Turquie, Recueil 1998-VI, 66.
2 CEDH, 8 iulie 1999, Qakici c/Turquie, Recueil 1999-IV, 98; n acelai sens, 10 mai
2001, Chypre c/Turquie, Recueil 2001-IV, 156.
3A se vedea supra, nr. 683.
4 CEDH, 27 februarie 1980, Deweer c/Belgique, Serie Anr. 35, 37.

186

Brsan

Cereri individuale

98-100

Art. 34

indirecte sau, eventual, ca victime directe ale nclcrii dreptului garantat de


Convenie, nclcare pus n discuie prin aciunea nceput de autorul lor. Curtea
a artat c, n conformitate cu propria ei jurispruden, n ipoteza cereri introduse
de o persoan hemofil, ca urmare a infectrii ei cu virusul HIV n urma practicrii
unei transfuzii sangvine, care decedeaz n timp ce cererea sa era n curs de
examinare, prinii si au calitatea de a i se substitui n cauz . 1
Sau, n ipoteza n care obiectul cererii adresate instanei europene privete 98
inexistena unei ci de atac n dreptul intern mpotriva deciziei autoritilor
medicale de a comunica unei autoriti publice anumite date medicale
confideniale, Curtea a admis c fiul reclamantei, n calitate de motenitor, are
un interes suficient pentru a putea pretinde continuarea examinrii cauzei.2
De asemenea, ea a statuat n sensul c principiul prezumiei de nevinovie, 99
prevzut de art. 6 parag. 2 din Convenie, se aplic n primul rnd cu privire la cel
acuzat de svrirea unei fapte penale: acest principiu tinde a -1 proteja mpotriva
unui verdict de culpabilitate nainte ca aceasta s-i fie legal stabilit. Dar
aceasta nu nseamn totui c o decizie a unei instane interne care nesocotete
aplicarea prezumiei de nevinovie a unui acuzat dup decesul su nu ar putea
fi contestat pe temeiul art. 25 (n prezent art. 34) din Convenie n faa instanei
europene; vduva celui acuzat poate avea un interes material i legitim, ca
motenitoare a defunctului, i un interes moral pentru ea i familia ei n a -1 vedea
pe acesta descrcat de orice constatare de culpabilitate , 3 adic declarat inocent.
Tot astfel, Curtea a admis c succesorul unui reclamant decedat poate urmri 1 0 0
un alt scop dect un interes material atunci cnd declar c voiete a continua
aciunea introdus de autorul su; ntr-adevr, cauzele deduse instanei europene
prezint, n general, i o dimensiune moral, astfel c apropiaii unui reclamant pot
avea un interes legitim n a veghea la a se face dreptate chiar i dup decesul
reclamantului. Astfel este, a fortiori, cazul atunci cnd, ntr-o spe, problema
esenial pus n discuie depete persoana i interesele reclamantului i ale
motenitorilor si, n msura n care ea privete i alte persoane, cum este cazul
cererilor de restituire a unor bunuri preluate de un stat totalitar; dac n asemenea
circumstane un potenial motenitor dorete s menin aciunea introdus n faa
Curii de reclamant, nu se poate spune c problema pus n cauz ar fi fost soluionat
sau c, din alte raiuni, nu se mai justific a se continua examinarea cauzei4.
' CEDH, 31 martie 1992, Xc/France, Serie Anr. 234-C, 26.
2 CEDH, 27 august 1997, Anne-Marie Andersson c/Suede, Recueil 1997-IV, 29.
3 CEDH, 25 august 1987, Ndlkenbockhoffc/Allemagne, Serie Anr. 123, 33.
4 CEDH, decizia din 13 decembrie 2000, Malhous c/Republique tcheque, Recueil
2000-XH, p. 571.

Brsan

187

Art. 34

101-103

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

101

n general, calitatea de victim indirect ce poate permite continuarea aciunii


ncepute de reclamant n faa Curii privete, de regul, rude apropiate ale
acestuia1. De aceea, instana european a decis c executorul testamentar al
reclamantului decedat n cursul procedurii, care nu este rud cu acesta, nu are
calitatea s continue procedura n faa Curii.2
102
De asemenea, pentru ca victima indirect s poat continua aciunea
nceput n faa instanei europene de autorul ei, victim direct a nclcrii
dreptului n discuie, acesta trebuie s fie transferabil ctre succesor; n msura
n care ar fi vorba despre un drept eminamente personal, nu mai este posibil
continuarea aciunii, astfel c succesorul nu mai poate pretinde c este victim
indirect a nclcrii dreptului garantat de Convenie.3 Astfel, ntr-o cauz, Curtea
a constatat c o persoan a cerut autoritilor jurisdicionale naionale recunoa
terea dreptului de a muri n demnitate (eutanasia); n cursul derulrii procedurilor
interne, aceast persoan a decedat. Cumnata ei, reclamanta din cauza dedus
examinrii ei de ctre Curte, n calitate de motenitoare testamentar a voit s
continue procedura n faa instanelor interne, care i-au refuzat ns acest drept,
n faa instanei europene, invocnd art. 2 ,3 ,5 , 6 , 8 ,9 i art. 14 ale Conveniei,
reclamanta a cerut s fie recunoscut dreptul la o via demn sau la o moarte
demn, ori la neingerin n dorina autorului ei de a-i pune capt zilelor,
deoarece imobilitatea total n care acesta s-a aflat la o vrst naintat semnifica
pentru el o suferin insuportabil4.
103
Instana european a precizat, mai nti, c ea nu este chemat a trana cu
privire la existena sau inexistena, prin raportare la dispoziiile Conveniei, a
dreptului la o moarte demn sau la o via demn. Ea a reinut c autorul
reclamantei a angajat, n faa autoritilor naionale, o procedur prin care dorea
s obin o declaraie n sensul ca medicul su generalist s fie autorizatra-i
prescrie medicamentele necesare pentru evitarea durerilor, angoaselor i
anxietii, rezultate din situaia n care se afl - de imobilizare total - , fr ca
aceasta s fie considerat ca un ajutor la a se sinucide sau un delict pedepsit
penal, dar apoi acesta s-a sinucis, iar ajutorul medicului sau al altei persoane.
Curtea a artat c reclamanta poate fi, far ndoial, afectat de circumstanele
morii autorului ei, dincolo de absena unor legturi apropiate de familie. Totui,
1 CEDH, 25 martie 1994 (radiation du role) Scherer c/Suisse, Serie Anr. 287, p. 15.
2 Ibidem.
3 CEDH, decizia din 26 octombrie 2000, Sanles Sanles c/Espagne, Recueil 2000-XI,
p. 489.
4 Idem, p. 487.

188

Brsan

Cereri individuale

104-105

Art. 34

ea a considerat c drepturile puse n discuie de reclamant pe terenul art. 2 ,3 ,5 ,


8 ,9 i art. 14 din Convenie aparin categoriei drepturilor netransferabile,
astfel c ea nu le-ar fi putut invoca, n numele autorului ei, n cadrul procedurilor
interne i, ca atare, nu se poate pretinde victim n sensul art. 34 din Convenie1.
692bis. Continuarea aciunii n absena unei victime indirecte, dup decesul 1 0 4
reclamantului. Articolul 34 din Convenie permite declanarea mecanismului de
control al modului n care statele i ndeplinesc angajamentele asumate prin
ncheierea ei, pe calea recursului individual, numai n msura n care exist o
victim a unei nclcri a unui drept astfel proteguit, adic, aa cum am artat,
o persoan care a suferit direct sau indirect de pe urma unei asemenea nclcri
pe care o invoc n faa instanei europene. Dup cum a statuat recent Curtea cu
valoare de principiu ntr-o decizie de spe, acest criteriu convenional nu trebuie
s fie aplicat n mod rigid, mecanic i inflexibil, de-a lungul ntregii proceduri
ce se desfoar n faa ei. Ca regul general, mai ales n cauzele n care n
discuie sunt drepturi de natur patrimonial, prin natura lor transmisibile, existena
altor persoane crora, dup decesul victimei reclamante, li se pot transmite
asemenea creane poate fi un criteriu important pentru a se admite continuarea
aciunii, dar nu singurul de natur a fi luat n considerare, dimensiunea moral a
multor cauze cu soluionarea crora este nvestit instana european neavnd a
fi neglijat2.
Pe de alt parte, Curtea a declarat adeseori c hotrrile sale urmresc nu 105
numai soluionarea unei cauze cu care este sesizat, dar, pe un plan mai general,
ele au ca scop i clarificarea, aprarea i dezvoltarea normelor Conveniei,
contribuind astfel la respectarea de ctre state a angajamentelor lor de pri
contractante3. Dac sistemul de protecie a drepturilor omului instituit de
Convenie are ca obiect fundamental s ofere un recurs particularilor, el are, de
asemenea, ca scop soluionarea, n interesul general, a unor probleme ce in de
ordinea public european n domeniu, prin extinderea domeniului de aplicare a
normelor de protecie a drepturilor omului i a jurisprudenei n materie la
ansamblul comunitii statelor contractante4. Aa fiind, ntr-o cauz n care
obiectul cererii consta n denunarea unei diferene de tratament, n dreptul
austriac, a persoanelor homosexuale cu privire la transmiterea drepturilor rezultate
' Idem, p. 488-490.
2 CEDH, 13 decembrie 2000, precit., Recueil 2000-XII, p. 575.
3 CEDH, 18 ianuarie 1978, precit., 154; 6 noiembrie 1980, precit., 86.
4 CDH, 24 iulie 2003, Karner c/Autriche, Recueil 2003-IX, p. 229.

Brsan

189

Art. 34

106-108

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

dintr-un contract de nchiriere, instana european a considerat c este pus n


discuie o problem important de interes general, nu numai pentru Austria, ci
pentru toate statele contractante, astfel c a decis continuarea examinrii cererii
dup decesul reclamantului, care nu a lsat motenitori; Curtea a apreciat c,
prin aceasta, ea contribuie tocmai la clarificarea, aprarea i dezvoltarea normelor
de protecie a drepturilor omului prevzute de Convenie1.
D.
Corelaia dintre prejudiciu, interesul de a aciona i noiunea
de victim n sensul art. 34
106

693. Prejudiciul i interesul persoanei ce se consider victim a nclcrii


unui drept garantat de Convenie. De regul, n msura n care un drept garantat
de Convenie ce aparine reclamantului i-a fost nclcat de autoritile statale,
acesta sufer un prejudiciu, material sau moral, ceea ce va justifica interesul su
pentru a aciona n faa Curii mpotriva statului responsabil, pe calea recursului
individual reglementat de art. 34 din Convenie. Dup cum a decis fosta Comisie,
problema de a se ti dac un particular poate s se pretind victim a unei
nclcri a Conveniei se pune de-a lungul ntregii proceduri de examinare a unei
cereri; rspunsul la ntrebarea dac un individ se poate pretinde victim a nclcrii
unui drept garantat de Convenie depinde, ntr-o larg msur, de interesul
reclamantului de a se statua asupra nclcrii denunate prin aciunea sa. Pentru
a aprecia acest interes, are a fi luat n considerare orice prejudiciu material sau
moral suferit ca urmare a unei asemenea nclcri2.
107
Sau, ntr-o alt cauz, Comisia a decis c n examinarea unei cauze nu va
putea aplica principiul de minimis non curat praetor (de aciunile lipsite de
importan nu are a se ocupa pretorul), dar ea va trebui s se asigure c reclamantul
are un interes juridic ce necesit a fi protejat3.
108
La rndul ei, Curtea a statuat, chiar n primele sale hotrri, c problema
existenei unui prejudiciu nu intr n domeniul de aplicaie a art. 25 (n prezent
art. 34) din Convenie, pentru c noiunea de victim desemneaz persoana direct
afectat prin aciunea sau omisiunea litigioas 4 denunat prin cererea sa intro1Idem, p. 229-230.
2 Comis. EDH, 15 martie 1984, nr. 9320/1981, X c/Allemagne, DR nr. 36, p. 24.
3 Comis. EDH, 11 aprilie 1988, nr. 11581/1986, Darby c/Suisse, DR nr. 56, p. 166.
4 CEDH, 10 martie 1972, De Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique, Serie Anr. 14, 22;
8 iunie 1976 i 23 noiembrie 1976, Engelet autres c/Pays-Bas, Serie Anr. 22, 89 i
respectiv 11; 13 iunie 1979, precit., 27.

190

Brsan

Cereri individuale

109-110

Art. 34

ductiv de instan. Ea a artat c existena unei nclcri a unui drept garantat de


Convenie poate fi conceput n absena oricrui prejudiciu; acesta va fi determinat
pe terenul art. 50 (n prezent art. 41) din Convenie, care reglementeaz problema
acordrii unei satisfacii echitabile victimei, n ipoteza constatrii de ctre Curte
a existenei nclcrii dispoziiilor Conveniei privitoare la reclamant. 1
Problema se pune n aceiai termeni i atunci cnd reclamantul este o victim 109
potenial a existenei unor prevederi n legislaia naional contrare dispoziiilor
Conveniei. Astfel, ntr-o cauz, reclamanta a invocat fptui c legislaia britanic
privitoare la interzicerea desfurrii unor activiti preelectorale cu intenia de
a mpiedica alegerea unui candidat, fapta contrar acestei dispoziii avnd a fi
pedepsit penal, este de natur s-i ncalce dreptul la libertatea de exprimare
garantat de art. 10 din Convenie, deoarece a fost trimis n judecat pentru
svrirea infraciunii de mpiedicarea alegerii unui candidat2. n faa instanei
europene, guvernul britanic a susinut c reclamanta nu se mai poate pretinde
victim a nclcrii libertii ei de exprimare deoarece judectorul de fond a instruit
juriul popular, nvestit cu judecarea faptei ce i se imput reclamantei, s pronune
ncetarea urmririi penale. Reclamanta a susinut ns c, prin aplicarea dispo
ziiilor legale denunate, ea a suferit presiuni psihice, infamie, a suportat cheltuielile
generate de interogarea ei de poliie, iar urmrirea penal declanat mpotriva ei
a fcut obiectul unei publiciti care au afectat-o negativ3.
Curtea a reinut c reclamanta a fcut obiectul aplicrii dispoziiilor legii n 110
discuie prin punerea ei sub urmrire penal; desigur, n final autoritile naionale
au dispus ncetarea urmrii penale, dar pentru unele nclcri ale dispoziiilor
normelor procesuale interne comise n timpul procesului (reclamanta nu fusese
legal citat). Or, decizia parchetului de a ncepe urmrirea penal a constituit
pentru reclamant cel puin o indicaie caracteristic n sensul c, dac nu-i va
schimba comportamentul n alegerile viitoare, ea va risca din nou s fie urmrit
penal i pedepsit. n aceste condiii, instana european a considerat c recla
manta se poate pretinde n mod ntemeiat victim, n sensul art. 25 (n prezent
art. 34) din Convenie, a existenei legislaiei naionale denunate prin cererea
sa, avnd un interes evident n continuarea examinrii acesteia4.
' CEDH, 13 mai 1980, Artico c/Jtalie, SerieAnr. 37, 35; 19 februarie 1991 ,Alimena
c/Italie, SerieAnr. 195-D, 20.
2 CEDH, 19 februarie 1998, Bowman c/Royaume-Uni, Recueil 1998-1, 18-19.
3 Idem, 26-27.
4Idem, 29; pe fond Curtea a constatat nclcarea, n privina reclamantei, a dispoziiilor
art. 10 din Convenie i, pe terenul art. 50 (actualul art. 41), i-a acordat o sum ca
satisfacie echitabil pentru prejudiciul moral suferit.

Brsan

191

Art. 34

111-113

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

111

De asemenea, instana european a decis c, din moment ce sistemul recursului


individual instituit prin art. 34 din Convenie exclude posibilitatea formulrii unei
actio popularis, cererile individuale putnd a fi introduse numai de persoane
care se pot pretinde victime ale nclcrii unor drepturi garantate de Convenie i
de protocoalele sale adiionale, aceasta nseamn c persoanele care acioneaz
n faa Curii trebuie s poat demonstra c au fost afectate n mod direct prin
msura incriminat n cererea introductiv de instan, chiar dac se poate admite
c reclamantul are calitatea de victim, n absena oricrui prejudiciu1.
112
Considerm c, din jurispruden organelor Conveniei privitoare la corelaia
pus n discuie, se pot deduce urmtoarele concluzii:
a) pe terenul art. 34 din Convenie, reclamantul care se pretinde victima unei
nclcri a unuia din drepturile pe care aceasta le proteguiete nu trebuie s
demonstreze c a suferit un prejudiciu pentru a formula aciunea sa n faa
jurisdiciei europene;
b) nu poate ns fi conceput exercitarea dreptului la recurs individual fr ca
cel ce acioneaz s aib un interes care s-i justifice cererea. Desigur c noiunea
de interes are a fi luat ntr-un sens mai larg, specific domeniului Conveniei, ca
instrument de protecie a drepturilor omului, ceea ce poate impune ca, n anumite
situaii, acest interes s apar ca general, depind cadrul strict al procesului
dintre reclamant i statul n cauz; este situaia posibilitii continurii examinrii
cererii de ctre Curte i dup ce reclamantul iniial a decedat fr motenitori,
despre care am vorbit mai sus;
c) problema prejudiciului suferit de victim urmeaz a fi discutat distinct, pe
terenul art. 41 din Convenie privitor la satisfacia echitabil;
d) dispariia interesului de a aciona pe parcursul examinrii cererii va putea
conduce, aa cum vom arta mai jos, la constatarea mprejurrii c reclamantul
nu mai are calitatea de victim, cu consecina fie a declarrii cererii ca
inadmisibil,fie a respingerii ei ca nentemeiat;
e) cnd reclamantul nu se poate sau nu se mai poate pretinde victim n
sensul art. 34 din Convenie, instana european va constata c cererea sa urmeaz
a fi declarat inadmisibil ratione persorne.
E.
Calitatea de victim a organizaiilor neguvernamentale i a
oricrui grup de particulare
113

694. Principii generale; aplicaii jurisprudeniale. Am artat mai sus c


art. 34 recunoate posibilitatea introducerii,.recursului individual de ctre orice
organizaie neguvemamental sau de orice grup de particulari ce se consider
1CEDH, 27 iunie 2000, Ilhan c/Turquie, Recueil 2000-VH, 52.

192

Brsan

Cereri individuale

114-117

Art. 34

victim a nclcrii unor drepturi recunoscute de Convenie; pentru a se putea


adresa instanei europene aceste entiti colective, crora textul discutat le
recunoate capacitatea procesual activ n faa Curii, trebuie s poat pretinde
c sunt victime ale nclcrilor denunate prin cererea introductiv de instan.
Nu discutm aici calitatea persoanelor fizice ce vor aciona n numele acestor 1 1 4
subiecte colective de drept procesual convenional. Acest aspect ine, mai degrab,
de exerciiul dreptului lor la recurs individual ce le este garantat de Convenie.
Din acest punct de vedere, spre exemplu, fosta Comisie a decis c, din moment ce
autorul cererii nu justific puterile de reprezentare a altor persoane ce ar alctui o
organizaie neguvemamental sau ar constitui un grup de particulari n sensul
art. 25 (n prezent art. 34), iar Convenia nu recunoate posibilitatea introducerii
unei actio popularis, nseamn c cererea introdus nu poate fi examinat dect
n msura n care autorul ei se poate pretinde el nsui victima situaiei denunate1.
Ceea ce punem n discuie este existena cab'tii de victim a nsi persoanei 115
juridice sau a ,.grupului de particulari care se adreseaz instanei europene pe
temeiul art. 34 din Convenie. Pentru a putea invoca aceast calitate, entitile
prevzute de textul analizat au a pretinde c au suferit n mod direct o nclcare a
unui drept ce le este garantat de Convenie sau de protocoalele sale adiionale i c
au un interes manifest s cear ncetarea nclcrii denunate, eventual cu acordarea
de despgubiri pentru prejudiciul ce le-a fost astfel cauzat. Ne este mai greu s
imaginm situaii n care aceste subiecte de drept procesual convenional ar aprea
ca victime indirecte ale unei nclcri a Conveniei, dar nu sunt de exclus mprejurri
ce pot conduce la calificarea lor ca victime poteniale ale unei asemenea nclcri.
Cteva soluii ale jurisprudenei organelor Conveniei sub aspectul calitii 116
de victim a organizaiilor neguvemamentale sau a unui grup de particulari n
sensul art. 34 ni se pare c necesit a fi menionate.
Astfel, cu privire la un sindicat, fosta Comisie a decis c acesta se poate 117
pretinde victim a nclcrii dreptului la asociere, garantat de art. 11 din
Convenie, atunci cnd autoritile statale l oblig s comunice lista membrilor
si unui angajator naintea votului cu privire la o aciune colectiv pe care el a
iniiat-o, a crei organizare i-a fost ns interzis printr-o ordonan judecto
reasc adoptat n cadrul unei proceduri judiciare pornite mpotriva sa, ca
organizaie profesional2.
1Comis. EDH, 10 mai 1979, nr. 8612/1979, ^4lliance desBelges de la CEE c/Belgique,
DR nr. 15, p. 259.
2 Comis. EDH, 16 aprilie 1998, nr. 28910/1995, National Association ofTheacherin
Further andH igher Education c/Royaume-Uni, DR nr. 93, p. 63.

Brsan

193

Art. 34
118

119

120

121

122

118-122

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

De asemenea, ea a statuat n sensul c un partid politic i unul din membrii si


pot, amndoi, s se pretind victime ale nclcrii aceluiai drept la asociere prin
faptul interzicerii oficiale a unei reuniuni politice organizate de acel partid, la
care persoana fizic, membr a partidului, dorea s asiste1.
Comisia a decis c n cazul deciziei Adunrii Bisericii din Suedia de interzicere,
pentru o parohie de limba finic, s urmeze liturghia Bisericii evanghelice luteriene
din Finlanda, att parohia, ct i membrii ei pot s pretind c sunt victime ale
nclcrii libertii de religie garantat de art. 9 din Convenie2.
Privitor la societile comerciale, fosta Comisie a statuat c o societate se
poate pretinde victima unei nclcri a dispoziiilor art. 6 din Convenie care
garanteaz dreptul la un proces echitabil, chiar dac problema personalitii ei
juridice n dreptul intern face obiectul unui litigiu care nu a fost nc tranat3, i
c, n ipoteza aplicrii unui impozit excepional pe capital unor societi de
asigurri, nsei societile pot s se pretind victime ale nclcrii dreptului de
proprietate aprat de art. 1 din Protocolul Nr. 1 la Convenie, i nu persoanele
fizice titulare ale polielor de asigurare4.
Dar, ea a admis c, n cadrul procedurii falimentului, societatea declarat n
stare de faliment, gerantul, n acelai timp principalul ei acionar, i persoana
obligat cu titlu de cauiune solidar (mpreun cu societatea i gerantul) pot
s se pretind toi trei victime ale nclcrii dreptului la un proces echitabil5.
n schimb, fosta Comisie a decis n mod constant c un sindicat sau o asociaie,
ca organizaie neguvernamental n sensul art. 34 din Convenie, nu are calitatea
s introduc o cerere prin care pune n discuie o msur a autoritilor statale ce
vizeaz pe membrii si, din moment ce el nsui nu se poate pretinde victima
acelei msuri6.
1 Comis. EDH, 15 martie 1984, nr. 9905/1983, Xc/Autriche, DR nr. 36, p. 137.
2 Comis. EDH, 11 aprilie 1996, nr. 24019/1994, Finska Forsamligen I Stockholm,
Hautaniemi c/Suede, DR nr. 85, p. 94.
3 Comis. EDH, 5 februarie 1990, nr. 11724/1985, M endes Codinho e Filnos
c/Portugal, DR nr. 64, p. 72.
4 Comis. EDH, 14 decembrie 1988, precit., DR nr. 58, p. 163.
5Comis.EDH, 10 decembrie 1984, nr. 10259/1983,^4^04 c/Belgique, DRnr. 40, p. 170.
6 Comis. EDH, 4 mai 1983, nr. 9900/1982, Xc/France, DR nr. 32, p. 261; 14 martie
1984, nr. 9959/1982 i 10357/1983, X c/Suede, DR nr. 37, p. 87; 9 martie 1987,
nr. 11553/1985 i 11658/1985,Hodgston, WoolfProductionLdt., National Union o f
Journalistsof ChannelFour Television Co. Ldt. c/Royaume-Uni, DRnr. 5 1 ,p. 136;
18 mai 1995, nr. 18598/1991, Sygonnis et autres c/Grece, DRnr. 78, p. 71; 6 aprilie
1995, nr. 24581/1994, Federation grequedes commissionnaires en douane c/Grece,
DRnr. 8 1 ,p. 123.

194

Brsan

123-125

Cereri individuale

Art. 34

Sau, ea a statuat c, n cazul n care o societate cu rspundere limitat a fost 123


supus la un anumit impozit cultural prin dispoziiile legale adoptate pe plan
naional, nici asociaia ce deine majoritatea prilor sociale ale societii respec
tive, nici directorul ei i nici membrii acesteia nu se pot pretinde victime ale
nclcrii libertii de contiin i de religie garantat de art. 9 din Convenie1,
dup cum gerantul i asociatul minoritar al unei societi cu rspundere limitat
nu pot invoca faptul c ar fi victime ale nclcrii Conveniei din moment ce ei au
prezentat cererea n faa Comisiei n numele lor propriu, i n numele societii,
dei n cadrul procedurii interne puse n discuie parte a fost societatea, iar nu
reclamantul gerant i asociat minoritar al societii2.
Cu privire la calitatea de victim a unei societi comerciale anonime pe aciuni 124
i a interesului acionarilor de a antama o procedur n faa instanelor europene
pentru atingerile aduse bunurilor societii, ntr-o cauz Curtea a constatat c
exist divergene de opinii ntre acionari i ntre acetia i consiliul de admi
nistraie asupra realitii ntinderii diminurii patrimoniului societii, precum i
n legtur cu modul n care trebuie acionat ntr-o asemenea situaie. Aceste
divergene risc s se agraveze n cazul lichidrii societii, deoarece realizarea
activului i plata pasivului ei urmresc, n primul rnd, satisfacerea creditorilor
societii, i apoi satisfacerea acionarilor prin repartizarea excedentului rmas3.
In scopul de a reduce aceste riscuri i dificulti, Curtea nu consider justificat
ridicarea voalului social, spre a vedea locul i aportul fiecrui asociat, din
moment ce societatea este legal reprezentat de lichidatorii ei. Aceasta s-ar putea
face numai n circumstane excepionale, n special n cazul n care s-ar putea
stabili cu claritate c societatea se gsete n imposibilitatea de a sesiza Curtea
prin organele sale statuare sau, n caz de lichidare, prin lichidatorii legal nvestii
n aceast funcie4.
De asemenea, ntr-o alt cauz n care guvernul a susinut c societatea 125
comercial reclamant n procedura din faa instanei europene nu mai are calitatea
de victim deoarece ea nu a respectat dispoziiile unei noi legi naionale privitoare
la renregistrarea societilor comerciale, Curtea a respins aceast excepie
ridicat de guvern, cu motivarea c faptele pertinente din cauz -neexecutarea

1Comis. EDH, 15 aprilie 1994, nr. 20471/1992, Kustannus Oy Vapoa AjattelijaAB et


autres c/Finlande, DR nr. 85, p. 29.
2 Comis. EDH, 11 septembrie 1997, nr. 27917/1995, Xc/Pologne, DR nr. 90, p. 69.
3 CEDH, 24 octombrie 1995, Agrotexim et autres c/Grece, Serie A nr. 330-A, 65.
4Idem, 66.

Brsan

195

Art. 34

126-128

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

unei hotrri judectoreti definitive obinute de reclamant - au avut loc nainte


ca obligaia de renregistrare s intre n vigoare, astfel c ea se poate pretinde
victim n sensul art. 34 din Convenie1.
F. ncetarea calitii de victim
126

695. Noiune. Jurispruden fostei Comisii. Sistemul european de protecie


a drepturilor omului are un caracter subsidiar, idee pe care am evideniat-o n mai
multe rnduri n lucrarea noastr. Primele chemate s asigure aprarea drepturilor
pe care Convenia le garanteaz sunt nsei autoritile naionale. Aceasta
nseamn c ele au a interveni spre a nltura o eventual nclcare a unui asemenea
drept i a repara prejudiciul astfel cauzat. Este raiunea pentru care, spre a se
adresa instanei europene, reclamantul trebuie s epuizeze cile interne de atac.
Dar, chiar dac el nu a obinut satisfacie pe plan intern, astfel c se poate
pretinde victima nclcrii unui drept garantat de Convenie, spre a introduce
cererea sa individual, pe temeiul art. 34, n faa Curii este necesar s justifice i
s pstreze aceast calitate pe toat durata procedurii judiciare europene.
127
Pn la intrarea n vigoare a dispoziiilor Protocolului Nr. 11, calitatea de
victim a reclamantului avea a fi meninut pe timpul procedurii desfurate n
faa ambelor organe ale Conveniei, fosta Comisie i Curtea.
128
Dup cum a statuat Comisia, atunci cnd o persoan care a fcut uz de cile
interne de atac a obinut redresarea adecvat a nclcrii drepturilor prevzute de
Convenie pe care a suferit-o, ea nu se mai poate pretinde victima acelei nclcri2,
dup cum nu mai poate pretinde c are calitatea de victim persoana care a
ncheiat o tranzacie judiciar ce remediaz ansamblul prejudiciului suferit
printr-o nclcare a unui drept garantat de Convenie3, sau cel care se plnge
pentru un avantaj acordat prii adverse ntr-un proces civil, dei o decizie judiciar
a eliminat acel avantaj4. n schimb, Comisia a decis c se poate pretinde victim
1CEDH, decizia din 2 octombrie 2003, Qufaj Co. Sh. P. K. c/Albanie, Recueil 2003-XI,
p. 329.
2 Comis. EDH, 15 decembrie 1979, nr. 5577-5583/1982, Donnelly et autres
c/Royaume-Uni, DR nr. 4, p. 4; 4 iulie 1978, nr. 7742/1976, Xc/Allemagne, DR
nr. 14, p. 197; 28 iunie 1993, nr. 17926/1991, Ozguden, Tugsaunl c/Turquie, DR
nr. 75, p. 167; 10 martie 1998, nr. 31464/1996, Douiyeb c/Pays-Bas, DR nr. 92,
p. 76; 14 mai 1996, nr. 20339/1992, Tsovolas c/Grece, DR nr. 85, p. 21.
3 Comis. EDH, 15 martie 1984, nr. 9320/1981, Xc/Allemagne, DR nr. 36, p. 24.
4Comis. EDH, 5 octombrie 1994, nr. 10092/1982, Baraona c/Portugal, DR nr. 40, p. 118.

196

Brsan

Cereri individuale

129-132

Art. 34

a nclcrii Conveniei cel ce a fost obligat de dispoziii legale naionale impera


tive s accepte o tranzacie defavorabil, a crei validitate o contest n faa
Comisiei'.
Tot fosta Comisie a statuat c nu mai poate s se pretind victim n sensul
art. 25 (actualul art. 34) din Convenie cel care, n timpul procedurii desfurate n
faa ei, obine satisfacie ca urm are a unei modificri a legislaiei pe plan
naional, deoarece un reclamant nu mai are interes de a aciona ca victim a
nclcrii unui drept aprat de Convenie2 atunci cnd obine deplin satisfacie
din partea autoritilor statului prt, n timp ce procedura era pendinte pe rolul
Comisiei3.
De asemenea, ea a artat c cel ce invoc mprejurarea c expulzarea sa n ara
de destinaie, unde risc s sufere tratamente contrare art. 3, nu mai poate, n
pofida unei perioade de incertitudine pe care a trit-o, s se pretind victim a
nclcrilor dispoziiilor Conveniei atunci cnd ameninarea cu expulzarea a ncetat
prin acordarea unui statut legal de ctre autoritile statului pe teritoriul cruia
se afl4.
Comisia a decis c absena invocrii unui prejudiciu, la care se adaug
graierea de care a beneficiat reclamantul, i permit s considere c acesta nu se
mai poate pretinde victim a unei nclcri a dispoziiilor Conveniei5.
Cum a statuat cu valoare de principiu fostul organ al Conveniei, reclamantul
care a cerut i a obinut reparaie n faa jurisdiciilor naionale nu poate apoi sau,
mai precis, nu mai poate (s . n C.B.) s se pretind victim n sensul art. 25 (n
prezent art. 34) al Conveniei. Aceast concluzie este ns valabil numai atunci
cnd reclamantul nu mai este cu nimic afectat - de nclcarea suferit (. rt., C.B.)
- dac a obinut remedierea tuturor consecinelor dezavantajoase pentru el,
spre exemplu atunci cnd a fost pur i simplu achitat6 pentru fapta penal ce i-a
fost imputat.

1Comis. EDH, 5 decembrie 1984, nr. 8695/1979, Inze c/Autriche, DR nr. 39, p. 26.
2 Comis. EDH, 5 decembrie 1976, nr. 7658/1976, Z c/Danemark, DR nr. 15, p. 128.
3Comis. EDH, 13 decembrie 1978, nr. 6504/1974, Preikhzas c/Allemagne, DR nr. 16,
p. 5.
4 Comis. EDH, 14 mai 1987, nr. 9856/1982, Xc/Royaume-Uni, DR nr. 52, p. 38.
5Comis. E D H ,7 septembrie 1989,nr. 13420/1987, Pitarque c/Espagne, DR nr. 62,
p. 258.
6 Comis. EDH, raportul din 8 martie 1989, Jon Kristinsson c/Suede, Serie Anr. 171-A,
36.

Brsan

197

129

130

131

132

Art. 34
133

133-135

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Dimpotriv, fosta Comisie a artat c simplul fapt c o msur contrar


prevederilor Conveniei a fost anulat nu constituie o redresare adecvat, de
natur a nltura calitatea de victim; trebuie ca acea msur s fie declarat
ilegal i, dac este cazul, s se asigure reparaia prejudiciului suferit de persoana
n cauz1, dup cum scoaterea de sub urmrire penal a reclamantului cu indicarea
n ordonan c el este totui vinovat i pasibil de o amend nu conduce la
pierderea calitii sale de victim2.

134

696. Jurispruden Curii. Instana european a statuat cu valoare de


principiu c, n cazul recunoaterii unei nclcri a dispoziiilor Conveniei i al
reparrii prejudiciului suferit de cel al crui drept a fost nclcat printr-o aciune
sau o omisiune de autoritile naionale, reclamantul nu se mai poate pretinde
victim n sensul art. 34 din Convenie; ntr-o asemene ipotez, a dubla procedura
intern cu o alt procedur desfurat n faa organelor Conveniei apare ca
incompatibil cu caracterul subsidiar al mecanismului de protecie a drepturilor
omului instituit de Convenie. Aceasta confer, n primul rnd statelor contrac
tante, misiunea aprrii drepturilor i a libertilor pe care ea le consacr3. De
asemenea, ea a artat c, din moment ce art. 25 (n prezent art. 34) desemneaz,
prin noiunea de victim, persoana direct afectat prin aciunea sau omisiunea
litigioas, iar existena unei nclcri a prevederilor Conveniei poate fi conceput
chiar n absena unui prejudiciu, aceasta nseamn c o decizie sau o msur
favorabil reclamantului nu este suficient, n principiu, spre a-i nltura calitatea
de victim, dect dac autoritile naionale au recunoscut explicit, sau n
substan, i apoi au reparat nclcarea produs4.
135
Fcnd aplicaia acestor principii, instana european a constatat c n cauza
Brumrescu c/Roumanie5, reclamantul a invocat faptul c decizia fostei Curi
Supreme de Justiie de a admite recursul n anulare intentat - potrivit dispoziiilor
legii naionale aplicabile la epoca faptelor - de Procurorul General al Romniei,
prin care s-a desfiinat o hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil de
1Comis. EDH, 4 mai 1987, nr. 11457/1986, Xc/Allemagne, DR nr. 52, p. 236.
2 Comis. EDH, 9 martie 1998, nr. 33933/1996, Guissot c/France, DR nr. 92, p. 122.
3 CEDH, 15 iulie \972, Eckle c/Alemagne, Serie A nr. 51, 66.
4 CEDH, 15 iulie 1972, precit, 66; 28 octombrie 1978, precit., 32; 15 iunie 1992,
Lit di c/Suisse, Serie A nr. 238, 34; 25 iunie 1996, Amuur c/France, Recueil
1996-111, 36; 28 noiembrie 1996, Nsona c/Pays-Bas, Recueil 1996-V, 106;
28 septembrie 1999, Dalban c/Roumanie, Recueil 1999-VI, 44.
5 CEDH, 28 octombrie 1999, Recueil 1999-VII, 48-50.

198

Brsan

136-138

Cereri individuale

Art. 34

restituire a imobilului proprietatea prinilor si, al cror unic motenitor era, a


reprezentat o nclcare a dreptului la un proces echitabil garantat de art. 6
parag. 1 din Convenie i a dreptului de proprietate aprat de art. 1 din Protocolul
Nr. 1. Guvernul a combtut aceast susinere, artnd c reclamantul a nceput o
procedur de restituire a imobilului n conformitate cu normele cuprinse ntr-o
lege special adoptat n acest scop - Legea nr. 112/1995 - i c a obinut
restituirea n natur a unui apartament i despgubiri pentru un alt apartament
deinut de un ter, aceast procedur nefiind ns finalizat.
Curtea a reinut c reclamantul se gsea la data judecrii cauzei exact n 136
situaia n care se afla atunci cnd s-a adresat organelor Conveniei, deoarece
nici o decizie (intern-n.n, C.B.) definitiv nu a recunoscut, cel puin n substan,
o eventual nclcare a Conveniei rezultat din hotrrea Curii Supreme de
Justiie i apoi s-o fi reparat1.
ntr-adevr, n privina dreptului de proprietate al reclamantului procedura de 137
restituire nu a condus la pronunarea unei soluii definitive, chiar dac unele
decizii adoptate ntre timp n cadrul acestei proceduri - care nu fc ns obiectul
celei purtate n faa instanei europene - merg n sensul unei ameliorri a situaiei
reclamantului; ns, dei nu este exclus ca, n final, acesta s aib ctig de
cauz n cererea sa de restituire integral a imobilului, punctul de plecare al
procedurii europene este tocmai situaia creat prin hotrrea Curii Supreme de
Justiie, anume acceptarea faptului ca acel imobil s redevin proprietatea
statului. Or, aceast procedur nefinalizat nu poate, n nici un caz, s nlture
n ntregime consecinele hotrrii instanei supreme naionale n privina
asigurrii respectrii dreptului de proprietate al reclamantului, eventuala restituire
a imobilului n litigiu urmnd a avea o alt baz legal dect cea care a stat la
originea litigiului cu soluionarea cruia a fost nvestit jurisdicia european2.
De asemenea, Curtea a artat c reclamantul nu a invocat numai ingerina 138
nejustificat a statului n exerciiul dreptului su de proprietate; el a susinut i
nclcarea dreptului su la un proces echitabil. Instana european a artat c
reclamantul poate, n mod incontestabil, s se pretind victim a nclcrii acestui
din urm drept datorit anulrii unei decizii judiciare definitive i irevocabile
obinute n favoarea sa, pe de o parte,, iar, pe de alta, ca urmare a constatrii
fcute de instana suprem naional n sensul c tribunalele nu sunt competente
s examineze aciuni n revendicare de genul celei introduse iniial de reclamant;
imposibilitatea de a sesiza instanele naionale cu asemenea aciuni a durat mai
muli ani de zile.
1Idem, 50.
2Ibidem.
14.

Brsan

199

Art. 34

139-142

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

139

Jurisdicia european a artat c, chiar dac prin adoptarea unor noi regle
mentri privitoare la restituirea bunurilor trecute ilegal n proprietatea statului i
prin schimbarea jurisprudenei Curii Supreme de Justiie n materie calea unei
aciuni judiciare apare n prezent - adic la epoca faptelor (n.n. - C.B.) - deschis
pentru reclamant, ea consider c ar fi oneros s i se pretind acestuia s antameze
aceeai procedur a doua oar; aceasta cu att mai mult cu ct, n lumina
jurisprudenei contradictorii a instanelor romne n cadrul unor asemenea
proceduri, soluia pe care reclamantul ar obine-o i ntr-o a doua aciune n
revendicare apare ca nesigur, prin raportarea la autoritatea de lucru judecat a
primei hotrri1.
140
In aceste circumstane, instana european a ajuns la concluzia c reclamantul
a rmas sub aplicaia hotrrii litigioase a curii supreme naionale, astfel c el se
poate considera, n continuare, victima nclcrilor dispoziiilor Conveniei ce
decurg din acea hotrre2.
141
ntr-o alt cauz, jurisdicia european a constatat c, dei instana naional
special francez competent n materie fiscal - Curtea de disciplin bugetar i
financiar - a dispus ncetarea procedurii de urmrire a reclamantului cu privire la
acuzaiile de comitere a unor malversaii financiare n calitate de funcionar al
statului, aceasta a reinut n motivarea hotrrii sale c reclamantul a nclcat
regulile privitoare la colectarea veniturilor statului i c, aa fiind, el este pasibil
de aplicarea sanciunilor prevzute de legea special aplicabil n materie. Or, n
jurisprudena sa, Curtea a statuat n sensul c motivarea unei hotrri face corp
comun cu dispozitivul acesteia3, ceea ce impune constatarea c, n cauza
examinat, reclamantul a fost considerat vinovat i pasibil de a fi pedepsit cu o
amend fiscal, instana intern respingnd n mod expres capetele cererii
reclamantului formulate pe terenul dispoziiile Conveniei. Aa fiind, ea a decs
c exonerarea lui de pedeapsa pe care ar fi putut-o primi pentru infraciunea
comis, date fiind circumstanele deosebite ale cauzei, nu poate, n nici un caz, fi
considerat ca o reparare a nclcrii invocate, astfel c reclamantul nu a pierdut
calitatea de victim n sensul art. 34 din Convenie4.
142
Plata cu ntrziere de peste doi ani a unei creane pe care reclamantul o avea
mpotriva statului, fr ca autoritile naionale s fi recunoscut, explicit ori n

1Ibidem.
2 Ibidem.
3 CEDH, 26 martie 1982, A dolf c/Autriche, SerieA nr. 49, 35-41.
4 CEDH, 26 septembrie 2000, Guisset c/France, Recueil 2000-IX, 68-69.

200

Brsan

143-145

Cereri individuale

Art. 34

substan, existena nclcrii unor drepturi garantate de Convenie1i acordarea


unui ajutor financiar reclamantului, ca urmare a unei recunoateri explicite sau
implicite a autoritilor naionale a nclcrii unor drepturi aprate de Convenie,
ajutor apreciat ca insuficient de Curte2, nu au fost considerate de instana
european ca reprezentnd situaii n care cei n cauz nu se mai pot pretinde
victime n sensul art. 34 din Convenie.
De altfel, Curtea a decis n mai multe rnduri c ea nu consider oportun s 143
se pretind unui particular care a obinut o crean mpotriva statului, ca urmare
a unei proceduri judiciare, s fie obligat apoi s angajeze o procedur de executare
silit, spre a obine plata respectivei creane3. Acesta nseamn c plata tardiv
a unor sume de bani datorate reclamantului de stat printr-o procedur de executare
silit nu este de natur s remedieze omisiunea autoritilor naionale de se
conforma o lung perioad unei hotrri judectoreti, astfel c, ntr-o asemenea
situaie, el nu pierde calitatea de victim a unei nclcri a drepturilor sale
recunoscute de Convenie4.
n privina nerespectrii dreptului la un proces echitabil sub aspectul duratei 144
procedurii, garantat de art. 6 parag. 1 din Convenie, jurisdicia european a
statuat n sensul c micorarea pedepsei aplicate unei persoane trimise n judecat
penal, decis ca urmare a duratei excesive a procedurii, n principiu nu nltur,
pentru cel n cauz, calitatea de victim pe terenul art. 34 al Conveniei, cu excepia
situaiilor n care autoritile naionale recunosc fr echivoc nerespectarea
termenului rezonabil impus de art. 6 parag. 1 pentru orice procedur judiciar i
acord o reparaie celui n cauz, o reparaie ce const n reducerea expres i
cuantificabil a pedepsei aplicate3.
Or, ntr-o cauz, Curtea a constatat c instana naional de apel a respins n 145
mod expres cererea reclamantului de a se constata c durata procedurii interne a
depit termenul rezonabil prevzut de ar. 6 parag. 1 din Convenie. Jurisdicia
european a considerat c o declaraie aitt de explicit nu se poate concilia cu
cerina ca autoritile naionale s recunoasc expres sau n substan-nerespec1CEDH, decizia din 21 iunie 2001, Bourdov c/Russie, Recueil 2001-VI, p. 530.
2 CEDH, decizia din 1 februarie 2000, Aydin c/Turquie, Recueil 2000-ID, p. 399.
3 CEDH, 27 mai 2004, Metaxas c/Grece, Internet, site cit., 19, decizia din 26
septembrie 2002, Karahalios c/Grcce, Internet, site cit.
4 CEDH, 27 mai 2004,precit., 19; 11 decembrie 2003, Karahalios c/Grece, Internet,
site cit., 23.
5CEDH, 15 iulie 1982, Eckle c/Allemagne, Serie Anr. 51, 30-31; 26 iunie 2001, Beck
v/Norway, Internet, site cit., 27-28.

Brsan

201

Art. 34

146-148

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

tarea criteriului termenului rezonabil al unei proceduri de judecat. Pentru a putea


spune c, dincolo de aparene, autoritile naionale au recunoscut existena
unei nclcri a dispoziiilor Conveniei, ar trebui ca circumstanele ce ar putea
conduce la o asemenea constatare s fie perfect limpezi. n cauz, ns, Curtea a
constatat c instana de apel a reinut existena a dou circumstane atenuante n
fixarea pedepsei aplicate reclamantului, anume durata mare a procedurii i
atitudinea lui cooperant n cursul anchetei, reducnd pedeapsa aplicat de
prima instan cu 6 luni, fr a preciza ns cte luni reprezint reducerea pedepsei
numai pentru durata procedurii; mai mult, ea a nlturat suspendarea executrii
pedepsei, dispus de prima instan. n aceste condiii, Curtea nu a fost convins
c autoritile naionale, dei iniial au recunoscut nclcarea dispoziiilor
Conveniei, ar fi admis n mod suficient de clar nerespectarea criteriului termenului
rezonabil i c ar fi acordat reclamantului o reparaie adecvat, prin reducerea
pedepsei, astfel c el se poate pretinde victim a nclcrii dreptului lui la un
proces echitabil garantat de art. 6 parag. 1 din Convenie1.
146
Dimpotriv, ntr-o situaie asemntoare celei de mai sus, Curtea a reinut c
instanele naionale, dup ce au artat c delictul de corupie imputabil
reclamantului constituie o atingere grav a ordinii publice, insistnd asupra
inteniei sale delictuoase n svrirea faptelor pentru care a fost condamnat, au
decis c pedeapsa ce urma a-i fi aplicat avea a fi mai uoar, datorit depirii
termenului rezonabil al duratei procesului; prin luarea n considerare a lipsei de
antecedente penale pentru reclamant, instanele au fixat o anumit pedeaps cu
suspendarea executrii i, avnd n vedere depirea termenului rezonabil, au
decis c nu mai este oportun condamnarea reclamantului la privarea de
drepturile sale civile i politice, prevzut de codul penal (naional
C.B.),
147
n lumina acestor circumstane, Curtea a ajuns la concluzia c autoritire
naionale au recunoscut n mod expres i apoi au reparat nclcarea art. 6
parag. 1 din Convenie, astfel c reclamantul nu se mai poate pretinde victim
n sensul art. 34 n discuie2.
148
De asemenea, pe terenul art. 10 din Convenie, care garanteaz libertatea de
exprimare, Curtea a constatat c reclamanii, jurnaliti, au invocat faptul c existena
- la epoca faptelor-n Codul penal romn a infraciunii de ofens adus autoritii

1 CEDH, decizia din 20 septembrie 2001, Jensen c/Danemark, Recueil 2 0 0 1-X,


p. 348-349; n acelai sens, CEDH, decizia din 7 martie 2002, Wejrup c/Danemark,
Recueil 2002-IV, p. 487.
2 CEDH, 13 noiembrie 2003, Morby c/Luxembourg, Recueil 2003-XI, p. 453.

202

Brsan

Cereri individuale

149-152

Art. 34

este contrar dispoziiilor acestui text al Conveniei, dar c ei au fost achitai n


apel de acuzaia c ar fi svrit o asemenea infraciune1.
Este adevrat - a spus Curtea - c art. 34 din Convenie permite particularilor 149
s susin nclcarea unor drepturi garantate de Convenie prin simpla existen
a anumitor dispoziii legale, fr ca ei s le fi suportat n mod direct consecinele,
n spe, ns, instana european a reinut c, pe de o parte, reclamanii au fost
achitai pentru infraciunea ce le era imputat, fr ca, ulterior, s fie urmrii pe
temeiul aceluiai text de lege, iar, pe de alt parte, n decizia instanei naionale de
apel, rmas definitiv, aceasta a artat n mod expres c dispoziia incriminat
nu are a fi aplicat n domeniul presei, prin raportare la dispoziiile art. 10 din
Convenie. Aa fiind, ea a considerat c reclamanii nu se mai pot pretinde victime
n sensul art. 34 din Convenie, calitate ce a ncetat prin achitarea lor; dat fiind
decizia instanei naionale de apel, ei nu pot fi considerai nici victime poteniale,
n sensul aceleiai dispoziii2.
697.
Ju risp ru d en C urii; continuare. A cordarea unor sume pe plan 150
intern. Consecine. Pn n anul 2001, pe rolul organelor Conveniei au existat
extrem de numeroase cereri mpotriva Italiei, formulate pentru depirea termenului
rezonabil al procedurii de judecat-civil, penal, administrativ, financiar, de
m u n c-n faa instanelor naionale3.
De regul, cererile se finalizau cu constatarea nclcrii dispoziiilor art. 6 151
parag. 1 din Convenie, sub aspectul respectrii dreptului la un proces echitabil,
i se acordau reclamantului despgubiri apreciate n funcie de urmtoarele criterii:
complexitatea cauzei, comportamentul prilor pe timpul procedurii i durata
acesteia. Cauzele erau pur repetitive, fr a pune probleme deosebite de drept.
Ca urmare a numeroaselor discuii politice i diplomatice la nivelul Comitetului 152
Minitrilor i al Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei, n anul 2001
Parlamentul italian a adoptat o lege special potrivit creia, n esen, orice
persoan care considera c a suferit un prejudiciu patrimonial sau nepatrimonial,
nclcndu-i-se astfel dreptul Ia un proces echitabil, garantat de art. 6 parag. 1
din Convenie, prin nesoluionarea cauzei ntr-un termen rezonabil, are
posibilitatea s obin o reparaie pe plan intern; legea a preluat criteriile instanei
1 CEDH, decizia din 19 februarie 2002, Roea Stnescu et Ardeleanu c/Roumanie,
Recueil 2002-III, p. 494^95.
2 Idem, p. 496.
3 Au fost dosare n care durata unor proceduri civile - partaje succesorale, aciuni n
despgubiri - era de 15, 20, 25 de ani, uneori nefiind nc finalizate atunci cnd
reclamanii s-au adresat jurisdiciei europene.

Brsan

203

Art. 34

153-155

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

europene privitoare la stabilirea nivelului despgubirilor ce urmeaz a fi acordate


n caz de constatare a nerespectrii termenului rezonabil al desfurrii
procesului, cererile n materie fiind de competena curilor italiene de apel1. Urmare
a aplicrii dispoziiilor acestei legi, cauzele italiene privitoare la durata procedurilor
de judecat a sczut semnificativ n anii 2002,2003 i 2004.
153
Relativ recent, Curtea a avut de rspuns la ntrebarea dac acordarea unor
despgubiri, pe plan naional, pentru durata excesiv a unei proceduri de judecat,
sub nivelul celor pe care ea nsi le acord, de regul, n asemenea situaii, este
de natur s confere persoanei n cauz calitatea de victim n sensul dispoziiilor
art. 34 din Convenie, pentru nclcarea dreptului su la un proces echitabil.
154
Pentru a rspunde la aceast ntrebare, ntr-o spe n care reclamanii au
susinut c sumele acordate ca despgubiri de instana italian sunt mult mai
mici dect cele acordate de Curte, instana european a reamintit mai nti c,
pentru a determina dac o persoan se mai poate pretinde victim a unei nclcri
a dispoziiilor Conveniei, este necesar ca ea s fac un examen a posteriori al
situaiei n care se gsete persoana n cauz, anume s stabileasc dac aceast
persoan a obinut, pe plan intern, repararea prejudiciului suferit, reparaie care
trebuie s fie comparabil cu satisfacia echitabil pe care ea nsi o acord,
pe temeiul art. 41 din Convenie; principiul stabilit n jurispruden Curii n
materie este acela c, atunci cnd autoritile naionale au constatat existena
unei nclcri a Conveniei i cnd decizia acestora constituie o redresare
apropriat i suficient a acelei nclcri, partea respectiv nu se mai poate
pretinde victim n sensul art. 34 din Convenie2.
15 5
n al doilea rnd, statutul de victim al unui reclamant poate depinde de
indemnizaia ce i-a fost acordat pe plan naional3 i de faptul dac autoritile
naionale au recunoscut, explicit sau n substan, nclcarea Conveniei; dac
ambele condiii sunt ndeplinite, caracterul subsidiar al mecanismului proteciei
drepturilor omului instituit de Convenie mpiedic examinarea situaiei de ctre
Curte4; celui n cauz i nceteaz statul de victim.
1 Pentru dispoziiile legii italiene a se vedea, spre exemplu, CEDH, decizia din
27 martie 2003, Scordino c/Italie, Recueil 2003-IV, p. 339.
2 CEDH, decizia din 27 martie 2003, Scordino c/Italie, Recueil 2003-IV, p. 348.
3 Comis. EDH, 3 mai 1998, nr. 12860/1987 Andersen c/Danemark i nr. 12719/1987
Frederiken et autres c/Danemark, nepublicate, Internet, site cit.; n acelai sens,
CEDH, decizia din 14 iunie 2001, Norman c/Danemark; 20 martie 2003, Jensen et
Rasmunsen c/Danemark, ambele nepublicate, Internet, site cit.
4 CEDH, decizia din 27 martie 2003, Scordino c/Italie, Recueil 2003-IV, p. 348.

204

Brsan

156-159

Cereri individuale

Art. 34

n al treilea rnd, instana european a constatat c, n spe, curtea de apel 156


competent a recunoscut, n hotrrea sa, durata excesiv a procedurii i a acordat
anumite despgubiri; recunoaterea duratei excesive a procedurii semnific - a
spus Curtea - acceptarea din partea autoritilor italiene a transgresrii unui
drept aprat de Convenie. Ct privete nivelul despgubirilor acordate, am
vzut c reclamanii au susinut c acestea nu pot fi considerate adecvate pentru
repararea prejudiciului suferit ca urmare a nclcrii denunate1.
n al patrulea rnd, Curtea a artat c, n cauzele italiene de acelai gen pe care 157
le-a avut de soluionat, ea a acordat sume mult mai mari. Instana european a
admis c, n mod incontestabil, aprecierea duratei unei proceduri de judecat i
urmrile sale, n special privitoare la prejudiciul moral suferit de reclamant, nu se
preteaz la o cuantificare exact; prin natura lor, ele in de o apreciere n echitate;
de aceea, instana european a acceptat c autoritile naionale pot s calculeze
indemnizarea pe care o acord ntr-o cauz al crei obiect l constituie durata
excesiv a procedurii n modaliti care pot s se ndeprteze de la aplicarea
strict i formalist a criteriilor stabilite de Curte n materie.2
Totui, ea a constatat c, n spe, sumele acordate reclamanilor de instana 158
naional competent nu sunt n raport rezonabil cu cele acordate de Curte n
cauze similare, care erau de peste de 10 ori mai mari3. Or, dac este adevrat c
trebuie respectat marja de apreciere de care dispune autoritile naionale, este
necesar, totui, ca acestea s se conformeze jurisprudenei instanei europene n
materie. Ea a apreciat c diferena ntre jurispruden sa i cea a instanelor naionale
nu sejustific, sumele acordate reclamanilor neputnd fi considerate ca o reparaie
adecvat a prejudiciului suferit, de natur s conduc la nlturarea consecinelor
nclcrii Conveniei denunate prin cererea lor; ca atare, instana european a
admis c reclamanii pot s se pretind victime n sensul art. 34 din Convenie4.
698.
Jurispruden Curii; continuare. Reglementarea amiabil a litigiului 159
pe plan intern n ipoteza unor atingeri aduse dreptului la via. Consecine cu
privire la calitatea de victim a reclamantului. n prima parte a lucrrii noastre,
n analiza dispoziiilor art. 2 din Convenie care garanteaz dreptul la viaa oricrei
1Ibidem.
2 Idem, p. 349.
3Ibidem.
4 Ibidem; menionm c aceast cauz, mpreun cu alte 8 avnd acelai obiect, se
gsesc pe rolul Marii Camere a Curii, prin aplicarea dispoziiilor art. 43 din Convenie,
iar examinarea numeroaselor altor cauze avnd acelai obiect de pe rolul camerelor
Curii a fost suspendat pn la pronunarea Marii Camere n aceast problem.

Brsan

205

Art. 34

160-164

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

persoane, am evideniat caracterul esenial al acestei valori fundamentale a unei


societi democratice i deosebita rigoare cu care jurisdicia european examineaz
ndeplinirea obligaiilor ce revin statelor contractante n domeniul proteciei sale,
n ipoteza n care acest drept a fost nclcat de autoriti sau chiar de ctre
particulari1.
160
Curtea a fost confruntat cu problema de a se ti dac, ca urmare a nclcrii
dreptului la via de ctre autoritile statale i a ncheierii unei reglementri
amiabile a litigiului pe plan intern, rudele apropiate ale celui decedat n asemenea
mprejurri mai au calitatea de victim n sensul art. 34 din Convenie.
161
Astfel, ntr-o cauz, soia unei persoane decedate n cursul unor operaiuni
militare desfurate de forele britanice n Irlanda de Nord, n calitate de victim
indirect, a susinut c decesul soului ei reprezint o nclcare a dispoziiilor
art. 2 din Convenie.
162
Ea a artat c reglementarea amiabil pe care a ncheiat-o cu guvernul britanic
nu prevede dect plata unei sume limitate cu titlu de reparaiune, fr o
recunoatere oficial a nclcrii dreptului la via, fiind obligat s-o admit
deoarece, n caz contrar, ar fi fost obligat s suporte cheltuielile generate de
procesul civil.
163
Guvernul britanic s-a aprat susinnd c reclamanta a obinut o important
sum de bani pe baza unei reglementri amiabile a litigiului, ca urmare a unui
proces civil pe care l-a intentat n faa instanelor naionale mpotriva Ministerului
britanic al aprrii, astfel c ea nu se mai poate pretinde victim a nclcrii
dreptului la via, ca urmare a decesului soului ei2.
164
Privitor la caracterul i la contextul ncheierii reglementrii amiabile constatate,
Curtea a reinut c posibilitatea obinerii unei indemnizaii pentru decesul unei
persoane poate, n circumstane normale, s reprezinte un recurs adecvat i
suficient pentru un individ care se plnge de recurgerea nejustificat la for de
ctre ageni ai statului, cu consecina producerii decesului celui mpotriva cruia
acetia au acionat, prin nclcarea dispoziiilor art. 2 din Convenie3. Atunci
cnd o cauz ce are ca obiect o cerere de indemnizare pentru decesul astfel
intervenit, procedur prevzut i de dreptul intern pentru asemene situaii,
1A se vedea supra, voi. I, nr. 98 i urm.
2 CEDH, decizia din 11 ianuarie 2000, Caraher c/Royaume-Uni, Recueil 2000-1,
p. 409.
3 Comis. EDH, 15 decembrie 1975, nr. 5577-5583/1972, Donnelly c/Royaume-Uni,
DR nr. 4, p. 165-166.

206

Brsan

Cereri individuale

165

Art. 34

instana european a apreciat c, la ncheierea unei reglementri amiabile a


litigiului, apare ca inevitabil faptul c prile sunt influenate de un numr de
consideraii ce in de suma acordat cu titlu de indemnizare pentru prejudiciul
suferit de victima indirect a faptei incriminate, n special cuantumul sumei obinute,
de ctigul de timp i de nlturarea incertitudinilor legate de rezultatul oricrui
proces. Reclamanta nu poate susine c, dac nu ar fi acceptat o asemenea
reglementare amiabil, ar fi fost obligat la plata cheltuielilor de judecat, deoarece
obligarea la plata acestor cheltuieli este un principiu general aplicabil oricrui
proces civil i nu este de natur a dispensa pe un reclamant de ndeplinirea
obligaiei impuse de Convenie de a epuiza cile interne de atac1. Ct privete
susinerea reclamantei potrivit cu care o procedur n civil nu ar reprezenta un
recurs eficace pentru situaia n discuie, Curtea a artat c aciunea civil
reprezint metoda clasic de a se plnge mpotriva aciunii i comportamentului
culpabil ale agenilor statului2, astfel c, prin intentarea unei asemenea aciuni i
reglementarea amiabil a litigiului, ea nu poate s se mai pretind victim n
sensul art. 34 din Convenie3.
ntr-o alt spe n care ageni de poliie au cauzat, din culp, moartea fratelui 165
reclamanilor, acetia din urm au ncheiat cu statul, n cursul procedurii n
despgubiri pentru moartea fratelui lor, o reglementare amabil a litigiului prin
acordarea unei sume de bani cu titlu de despgubiri, pentru ca, ulterior, s susin
n faa instanei europene c aciunea forelor statale a reprezentat o nclcare a
dispoziiilor art. 2 din Convenie i caracterul inadecvat al reparaiei primite;
Curtea a reinut c din termenii reglementrii ncheiate de pri nu rezult nici un
element abuziv, de natur a face necesar examinarea cauzei pentru a se asigura
de caracterul efectiv al proteciei dreptului la via pus n discuie prin cererea
reclamanilor4. Nimic din cuprinsul dosarului nu indic faptul c, prin ncheierea
reglementrii contestate, guvernul ar fi ncercat s se sustrag ndeplinirii
obligaiilor ce-i sunt impuse de Convenie prin plata unei indemnizri, dup cum
nimic nu demonstreaz c nclcarea denunat ar fi fost autorizat de lege sau
ar fi reprezentat opractic administrativ prin care autoritile statului ar fi autorizat
sau tolerat comportamentul incriminat al agenilor si; dimpotriv, serviciile de
1CEDH, decizia din 11 ianuarie 2000, Caraher c/Royaume-Uni, precit., p. 410.
2Ibidem.
3 Idem, p. 414.
4 CEDH, decizia din 17 octombrie 2000, Hay c/Royaume-Uni, Recueil 2000-XI,
p. 452.

Brsan

207

Art. 34

166-168

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

poliie implicate n incident au luat msuri pentru mbuntirea formrii


profesionale a agenilor i a controlului activitii lor, n scopul prevenirii producerii
unor incidente similare.
166
n aceste condiii, instana european a considerat c, prin angajarea aciunii
civile prevzute de legea naional pentru omorul din culp al fratelui lor, svrit
de ageni ai statului, reclamanii au folosit o cale de atac deschis de dreptul
intern pentru asemenea situaii i c, prin ncheierea reglementrii amiabile a
litigiului n cadrul creia au acceptat i au primit plata unei sume de bani cu titlu
de despgubire pentru prejudiciul suferit, ei au renunat expres Ia exercitarea
vreunei alte ci de atac, astfel c nu se mai pot pretinde victime n sensul
art. 34 al Conveniei1.
167

699. Jurispruden Curii; continuare. Ancheta efectiv i acordarea de


despgubiri n cazul morii unei persoane. Consecine. Adeseori, instana
european a fost confruntat cu soluionarea unor cereri n care reclamanii au
invocat nclcarea dreptului la via garantat de art. 2 din Convenie pentru
faptul c o persoan a decedat n timp ce se afla, din diferite motive - reinut,
arestat sau n executarea unei pedepse privative de libertate - sub controlul
autoritilor statale. ntr-o jurispruden constant, Curtea a statuat n sensul
c persoanele care se gsesc n stare de reinere sau de arestare sunt vulnerabile,
astfel c autoritile au obligaia de a le proteja; n consecin, atunci cnd un
individ este plasat, spre exemplu, n detenie preventiv, fiind ntr-o bun stare
de sntate, dar prezint leziuni n momentul eliberrii sale sau, mult mai grav,
decedeaz n aceast perioad, autoritile sunt obligate s furnizeze explicaii
serioase i plauzibile cu privire la situaia acestuia2. Pe terenul art. 2, statul are
obligaia de a proceda la investigaii aprofundate i eficace, de natur a conduce
la identificarea i pedepsirea persoanelor vinovate de eventuala acuzaie de
omor ilegal3.
168
Recent, ntr-o spe n care reclamanii - mama, fraii i surorile unei persoane
decedate n timpul reinerii ei preventive de ctre forele de poliie - au invocat
Idem, p. 452-453.
2 CEDH, 2 septembrie 1998, Yaa c/Turquie, Recueil 1998-VI, 100; 19 februarie
1998, Kaya c/Turquie, Recueil 1998-1, 86; 28 iulie 1998, Ergi c/Turquie, Recueil
1998-IV, 82; 8 iulie 1999, Tanrikulu c/Turquie, Recueil 1999-IV, 103; 27 iunie
2000, Salman c/Turquie, Recueil 2000-VII, 99; 10 mai 2001,precit., 130.
3 CEDH, 2 septembrie 1998, precit., 98; 19 februarie 1998,precit., 105; 20 mai
1999,0 gur c/Turquie, Recueil 1999-IH, 88.

208

Brsan

169-172

Cereri individuale

Art. 34

nclcarea de ctre autoritile statale a dreptului la via, garantat de art. 2 din


Convenie oricrei persoane, instana european a fcut un examen aprofundat
al tuturor elementelor dosarului i a reinut c circumstanele morii persoanei n
cauz, stabilite de jurisdiciile naionale pe baza rapoartelor de autopsie i a
anchetei administrative interne efectuate de organele competente, sunt conforme
susinerilor reclamanilor, moartea datorndu-se loviturilor aplicate de membri ai
forelor de poliie n cursul unei manifestaii reprimate de acestea; de asemenea,
susinerilor reclamanilor, astfel cum ele au fost prezentate autoritilor naionale
care nu le-au contestat, erau de o gravitate deosebit, att prin natura faptelor
invocate, ct i prin calitatea persoanelor acuzate de svrirea lor1.
Aa fiind, Curtea a artat c are a examina, n lumina acestor fapte incontestabile, respectarea obligaiilor procedurale, stabilite n jurisprudena sape terenul
art. 2 din Convenie, de ctre autoritile naionale, inute a identifica i pedepsi
pe cei vinovai de comiterea acestor fapte.
Din acest punct de vedere, ea a constatat c, n cauz, autoritile au deschis
imediat dup producerea faptelor denunate o anchet care a condus la iden
tificarea poliitilor responsabili i au iniiat o procedur penal mpotriva a 48 de
membri ai forelor de poliie pentru comiterea infraciunilor de omor neintenionat,
comis prin depirea funciilor, i de aplicare de rele tratamente victimei; n aceste
condiii nu se poate spune c ancheta oficial, efectuat mai nti de ministerul
de interne i apoi de procuror, nu a condus Ia deschiderea posibilitii pentru
reclamani de a obine trimiterea n judecat a persoanelor responsabile de
moartea rudei lor apropiate2, iar instana sesizat cu judecarea persoanelor con
siderate responsabile a condamnat 6 poliiti la diferite pedepse cu nchisoarea
pentru omor prin impruden i depirea atribuiilor de serviciu3.
Aceasta nseamn c plngerea penal, reglementat de dreptul procesual
penal turc, mpotriva persoanelor responsabile, din rndul autoritilor, de
comiterea faptelor ce le sunt imputate, s-a dovedit un mijloc adecvat pentru
angajarea responsabilitii acestora, n calitatea lor de ageni ai statului, ceea ce
semnific ndeplinirea de ctre autoritile statale a obligaiilor procedurale ce
le revin pe terenul art. 2 din Convenie.
Pe de alt parte, Curtea a reinut c, independent de procedura penal ce a
dus la condamnarea prin hotrre judectoreasc rmas definitiv a poliitilor
' CEDH, decizia din 26 aprilie 2005, Gdktepe et autres c/Turquie, Internet, site cit.
2 CEDH, 23 septembrie 1998, Aytekin c/Turquie, Recueil 1998-VII, 83-85; decizia
din 18 noiembrie 2004, Pitiin c/Turquie, Internet, site cit.
3 CEDH, 26 aprilie 2005, precit.

Brsan

209

169

170

171

172

Art. 34

173-175

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

responsabili, n cadrul unei proceduri civile n despgubiri reclamanii au obinut


anumite sume de bani cu titlu de reparaie pentru moartea rudei lor.
173
Avnd n vedere toate aceste elemente ale dosarului aflat n posesia ei, instana
european a constatat c reclamanii au uzat de cile de atac interne pentru
situaii de recurgere la for de ctre autoritile statale i eventualele nclcri
ale unor drepturi garantate de Convenie care se pot produce n cadrul lor, obinnd
ctig de cauz att prin pedepsirea celor vinovai pentru nclcrile astfel
produse, precum i prin repararea prejudiciului suferit; ca atare, Curtea a ajuns
la concluzia c, n cauz, reclamanii nu mai pot s se pretind victime n
sensul art. 34 din Convenie1.
174
Calitatea de victim poate nceta i prin renunarea voluntar a titularului unui
drept garantat de Convenie la exerciiul acestuia, n msura n care, aa cum a
decis instana european, o asemenea renunare este licit, neechivoc, privete
un drept susceptibil de renunare, nu i un drept care apr, spre exemplu, valori
fundamentale ca: viaa, integritatea, libertatea persoanei, iar dac obiectul renunrii
este un drept de natur procedural, cum ar fi cel nscris n art. 6 parag. 1 din
Convenie, renunarea trebuie nsoit de garanii procedurale adecvate2.
6. O bligaia statului de a nu m piedica exercitarea efectiv
a dreptului la recurs individual
175

700. Caracteristici generale. Partea final a art. 34 din Convenie dispune


c statele contractante se angajeaz s nu mpiedice prin nici o msur exerciiul
eficace al dreptului la recurs individual. Dup cum a statuat cu valoare de
principiu, ntr-o decizie de spe, fosta Comisie, prin interzicerea oricrei ingerine
asupra dreptului la recurs individual, art. 25 (n prezent art 34) confer reclamantului
un drept de natur procedural care, la fel ca drepturile materiale din Titlul I al
Conveniei i din protocoalele sale adiionale, trebuie s fie interpretat n sensul
garantrii unor drepturi concrete i efective, nu teoretice i iluzorii3. Practic,
textul impune autoritilor statale obligaia de a respecta categoriilor de persoane
sau entiti juridice ad-hoc pe care el le enumer - persoane fizice, organizaii

1 CEDH, decizia din 26 aprilie 2005, precit.


2 CEDH, 23 mai 1991, Oberschlick c/Autriche, Serie A nr. 204, 50; 25 februarie
1992, Pfeifer etPlankl c/Autriche, S6rie Anr. 227, 36-37.
3 Comis. EDH, 12 februarie 1992, nr. 14807/1989, Agrotexim Hellas S.A. et autres
c/Grece, DR nr. 72, p. 148.

210

Brsan

Cereri individuale

176-178

Art. 34

neguvernamentale, grupuri de particulari - dreptul lor subiectiv, convenional,


de natur procedural, de a se adresa organelor Conveniei, n prezent Curii.
Primul aspect al acestei obligaii, dat fiind modul de adresare Curii - 176
respectiv printr-o cerere - , este respectarea corespondenei libere a per
soanelor cu instana european. Dac, din acest punct de vedere, pentru
majoritatea persoanelor nu se pun probleme care s necesite explicaii ample,
dispoziia nscris n partea final a art. 34 prezint o deosebit importan pentru
persoanele lipsite de libertate ce doresc a se adresa Curii. Ni se pare c, cel
puin n privina acestor persoane, natura obligaiei prevzute de textul n discuie
nu este numai una negativ, constnd n a nu face nimic de natur a mpiedica
exercitarea lui, dar i o obligaie pozitiv, anume aceea de a acorda toate facilitile
persoanelor aflate - din diverse motive - n detenie pentru a se adresa instanei
europene.
Curtea a subliniat c obligaia enunat de art. 25 infine (n prezent art. 34) de 177
a nu mpiedica exerciiul dreptului, pentru un individ, de a prezenta i a-i apra
cauza n faa organelor Conveniei confer reclamantului un drept de natur
procedural pe care-1 poate pune n valoare n cursul procedurilor instituite de
Convenie, care are a fi distins de drepturile materiale enumerate n primul ei titlu
i n protocoalele sale adiionale1. Ideea esenial exprimat de instana european
n acest considerent al hotrrii sale este aceea c dreptul nscris n partea final
a art. 34 se exercit pe toat durata desfurrii procedurii n faa ei i nu are a
fi legat numai de momentul introducerii cererii de chemare n judecat.
Ceea ce pare extrem de simplu i-a fcut loc nu tocmai lesne n practica unor 178
state contractante. Astfel, ntr-o cauz, Curtea a reinut c fosta Comisie s-a
declarat preocupat de faptul c reclamanii i alte persoane ce aveau intenia
s devin reclamani au fost interogai direct de ctre autoriti cu privire la
cererile adresate sau pe care voiau s le adreseze fostei Comisii, competent la
acea vreme s examineze admisibilitatea acesteia. Ea a considerat c autoritile
statale nu aveau dreptul s se adreseze n aceast manier persoanelor interesate,
far asistena unui avocat, mai ales n situaia n care acest demers putea fi
neles ca o tentativ de a le descuraja n a-i menine cererile, astfel c ea a
considerat c, procednd astfel, autoritile naionale au mpiedicat pe reclamani
s-i exercite n mod eficace dreptul individual nscris n art. 25 (actualul art. 34)
din Convenie2.

1CEDH, 16 septembrie 1996, Akdivar et autres c/Turquie, Recueil 1996-IV, 103.


2 Idem, 101.

Brsan

211

Art. 34

179-181

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

179

In cauza Akvidar et autres c/Turquie, Curtea a artat c, mpreun cu fosta


Comisie, consider c, pentru ca mecanismul recursului individual instaurat de
art. 25 (n prezent art. 34) din Convenie s fie eficace, este de cea mai mare
importan ca reclamanii, declarai sau poteniali, s rmn tot timpul n situaia
de a comunica n mod liber cu organele Conveniei, far ca autoritile s-i deter
mine, n nici un fel, s-i retrag sau s-i modifice cererile adresate acestora1.
180
Instana european a decis c prin cuvntul a determina trebuie nelese nu
numai coerciiile directe i actele flagrante de intimidare a reclamanilor, declarai
sau poteniali, a membrilor lor de familie sau a reprezentanilor lor injustiie, ci, de
asemenea, i actele sau contactele indirecte i reprobabile ce tind a schimba
hotrrea adoptat sau a descuraja pe cei ce voiesc a se prevala de recursul
individual garantat de Convenie. Pentru a stabili dac raporturile dintre autoriti
i un reclamant declarat sau potenial constituie practici contrare dispoziiilor
art. 25 (n prezent art. 34), trebuie inut cont de particularitile fiecrei cauze, pe
aceast linie fiind avut n vedere eventuala vulnerabilitate a reclamanilor i
riscul de a suferi influene din partea autoritilor2.
181
Astfel, n cauza Ilacu et autres c/MoldovaetRussie, reclamanii au afirmat c
ei nu au putut sesiza Curtea din locul de detenie unde se aflau i c cererile lor au
fost depuse prin singurul avocat care i-a reprezentat la nceputul procedurii, acestea
fiind semnate de soiile lor. Curtea a reinut ameninrile proferate la adresa
reclamanilor de autoritile penitenciare din Transnistria i agravarea condiiilor
lor de detenie dup depunerea cererii n faa instanei europene. Toate acestea au
fost apreciate de Curte ca forme de presiune ilicit inacceptabile, de natur s
mpiedice exerciiul recursului individual garantat de art 34 din Convenie. De
asemenea, instana european a luat act cu ngrijorare de coninutul unei note
diplomatice din 19 aprilie 2001, adresat de Federaia Rus autoritilor moldoveneti,
prin care acestea cereau Guvernului Republicii Moldova s-i retrag observaiile
prezentate Curii ntr-o etap a procedurii, n msura n care coninutul lor sugera
existena responsabilitii Federaiei Ruse privitoare la nclcrile Conveniei
invocate de reclamani prin cererea lor, responsabilitate rezultat din staionarea
trupelor sale pe teritoriul Republicii Moldova, n Transnistria.
1Idem, 105; n acelai sens, CEDH, 25 septembrie 1997, Aydin c/Turquie, Recueif
1997-VI, 115 ; 28 iulie 1998,precit., 105; 25 mai 1998, Kurt c/Turquie, Recueil
1998-III, 159; 23 septembrie 1998, Petra c/Roumanie, Recueil 1998-VII, 43;
8 iulie 2004, Ilacu et autres c/Moldova et Rusie, Recueil 2004-VH, 111.
2CEDH, 23 septembrie 1998,precit., 43; 25 mai 1998,precit., 160; 28 octombrie
1998, Assenov et autres c/Bulgarie, Recueil 1998-VHI, 170; 8 iulie 1999,precit.,
130; 27 iunie 2000, Salman c/Turquie, Recueil 2000-VII, 130.

212

Brsan

182-185

Cereri individuale

Art. 34

Instana european a considerat c aceste aciuni aie Guvernului Federaiei


Ruse reprezint o negare a patrimoniului comun de idealuri i de tradiii politice,
de respect al libertii i al preeminenei dreptului menionat n preambulul
Conveniei i, pe de alt parte, sunt de natur s aduc o grav atingere examenului
care ea l face unei cereri formulate n exercitarea dreptului la recurs individual,
ceea ce constituie, n acelai timp, nsi mpiedicarea punerii n valoare a
acestui drept, cu semnificaia unei nclcri de ctre Federaia Rus a dispoziiilor
art. 34 din Convenie1.
In acelai timp, Curtea a reinut c, dup eliberarea reclamantului I.I., acesta
s-a ntreinut cu autoritile moldoveneti cu privire la posibilitatea ca ceilali
reclamani s fie i ei eliberai i c, n acest context Preedintele Republicii
Moldova l-a acuzat public pe I.I. c este cauza meninerii n detenie a camarazilor
si, prin refuzul su de a retrage plngerea de pe rolul instanei europene formulat
mpotriva Moldovei i a Federaiei Ruse.
Or, n concepia Curii, asemenea susineri fcute de cea mai nalt autoritate
a unui stat contractant, ce face s depind ameliorarea situaiei reclamanilor de
retragerea plngerii depuse mpotriva acelui stat sau mpotriva altui stat
contractant, reprezint o presiune direct, destinat a mpiedica exerciiul
dreptului la recurs individual, concluzie care rmne valabil, indiferent de
influena real sau teoretic pe care o poate avea acea autoritate asupra
reclamanilor. Aa fiind, instana european a considerat c aceast declaraie a
Preedintelui Moldovei are a fi privit ca o obstrucionare de ctre acesta a
exerciiului dreptului la recurs individual al reclamanilor, n dispreul dispoziiilor
art. 34 din Convenie.
n schimb, n cauza Ocalan c/Turquie, n care reclamantul a susinut c i-a
fost afectat dreptul su la recurs individual prin aceea c avocaii lui din Amsterdam
nu l-au putut contacta dup arestarea sa, pe de o parte, i, pe de alt parte, c
guvernul prt a rspuns cu ntrziere la cererea Curii prin care l-a invitat
s-i transmit informaii privitoare la situaia sa, ceea ce ar reprezenta o nclcare
a dispoziiilor art. 34 din Convenie, instana european a reinut c, dup arestarea
sa, un grup de avocai alei de reclamant, printre care se aflau i cei ce se pretinde
c n-au putut lua legtura cu el, au sesizat ulterior Curtea cu cererea supus
examinrii i au putut s prezinte toate aprrile acestuia, chiar i pentru perioada
n care reclamantul susine c nu a putut lua legtura cu avocaii si; nimic din
dosarul cauzei nu indic faptul c dreptul reclamantului la recurs individual ar fi
fost nclcat Jn mod semnificativde autoriti2, n orice caz de natur s conduc
la angajarea responsabilitii statului pe terenul art. 34 din Convenie.
1CEDH, 8 iulie 2004, precit., 481.
2 CEDH, 12 mai 2005, Recueil 2005, 197-200.

Brsan

213

182

183

184

185

Art. 34
186

186-188

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

n privina ntrzierii guvernului n a rspunde la o a doua solicitare de a


transmite Curii unele informaii privitoare la situaia reclamantului n cursul
procedurii examinrii cererii sale, instana european a artat c, ntr-adevr, pe
temeiul art. 34 din Convenie, statele contractante se angajeaz s se abin de la
orice act sau omisiune care ar mpiedica exerciiul acestui drept, iar, potrivit
jurisprudenei sale actuale1, nerespectarea unor msuri provizorii, pe care ea
le-ar dispune, de ctre un stat contractant are a fi considerat c mpiedic
examinarea eficace a plngerii reclamantului, constituind astfel o nclcare a
dispoziiilor art. 34 din Convenie. ns, jurisdicia european a evideniat c, n
circumstanele particulare ale cauzei, ntrzierea guvernului n a furniza anumite
informaii Curii, dei regretabil, nu a fost de natur s-l mpiedice pe reclamant
s probeze toate susinerile sale privitoare la nclcarea dispoziiilor Conveniei
n cursul urmririi penale declanate mpotriva lui, astfel c exerciiul dreptului
su la recurs individual nu a fost mpiedicat n nici un fel de autoriti, cu
consecina nenclcrii dispoziiilor art. 34 infine1.

187

700bis. Regimul aplicabil persoanelor care particip la procedurile n faa


Curii europene. n vederea facilitrii exerciiului dreptului la recurs individual i
a participrii persoanelor interesate, n condiii normale, la procedurile n faa
organelor Conveniei, statele membre ale Consiliului Europei au semnat la Londra,
la 6 mai 1969, Acordul european privitor la persoanele participante la procedurile
n faa Comisiei i a Curii Europene a Drepturilor Omului, intrat n vigoare la 17
aprilie 1971, nlocuit, n cadrul modificrilor aduse Conveniei prin Protocolul
Nr. 11, cu Acordul european privitor la persoanele participante la procedurile
n faa Curii Europene a Drepturilor Omului, semnat la Strasbourg, la 5 martie
1996, i intrat n vigoare la 1 ianuarie 1999, n conformitate cu dispoziiilesale
cuprinse n art. 7 ,8 ,9 i art. 10.
188
Potrivit acestui Acord, persoanele participante la procedurile angajate n faa
Curii -pri, reprezentani ai prilor, martori sau experi chemai de Curte, precum
i alte persoane invitate de preedintele Curii s participe la o anumit procedur,
indiferent n faa crei formaiuni a instanei europene (comitete, camere, colegiul
Marii Camere, Marea Camer sau judectori) s-ar desfura ea beneficiaz de.
imunitate de jurisdicie cu privire la declaraiile pe care le fee oral sau n scris n
faa Curii, precum i cu privire la mijloacele de prob (piesele) pe care ele le
prezint instanei europene (art. 1 i 2 din Acord). Aceast imunitate nu se aplic
1A se vedea infra, nr. 705 i urm.
2 CEDH, 12 mai 2005, Ocalan c/Turquie, Recueil 2005, 201-202.

214

Brsan

Cereri individuale

189-193

Art. 34

acelor comunicri ce se fac n afara Curii privitoare la declaraiile fcute sau


mijloacelor de prob produse n faa jurisdiciei europene (art. 2 parag. 2 din
Acord).
Potrivit art. 3 al Acordului, statele contractante se angajeaz s respecte 189
dreptul persoanelor participante la procedurile n faa Curii de a coresponda n
mod liber cu instana european, s nu mpiedice aceste persoane s clto
reasc liber pentru a asista la procedurile jurisdicionale europene n materie i s
revin n ara lor far nici un fel de restricie, accesul lor fiind declarat liber i n
rile de tranzit; de asemenea, art. 3 din Acord mai conine dispoziii speciale
privitoare la respectarea dreptului la coresponden al persoanelor deinute,
interzicerea aplicrii de msuri disciplinare pentru faptul de a se fi adresat
Curii i dreptul lor la asisten juridic n privina cererilor adresate instanei
europene.
190
Imunitile i facilitile prevzute de Acord sunt acordate numai pentru
asigurarea libertii cuvntului i a independenei necesare pentru ndeplinirea
funciilor, nsrcinrilor, ndatoririlor sau liberului exerciiu al drepturilor lor n
faa Curii. Prin decizie motivat, instana european poate pronuna ridicarea
total sau parial a acestor imuniti i faciliti (art. 5 din Acord).
7. Exercitarea dreptului la recurs individual; introducerea cererii
701. Precizare. Am analizat pn n prezent problemele teoretice i 191
jurispruden organelor Conveniei privitoare la dreptul la recurs individual
garantat de art. 34 din Convenie. In cadrul prezentului paragraf, din analiza
acestui text nelegem s evideniem aspecte practice ale punerii lui n valoare.
Acest drept se exercit printr-o cerere adresat Curii; din punct de vedere 192
formal, ea este o cerere de chemare n judecat. Este adevrat c nu exist un cod
al procedurii judiciare a Curii Europene a Drepturilor Omului, dar am vzut c
instana european a adoptat, pe baza dispoziiilor Conveniei, propriul su
regulament de organizare i funcionare, aa c ne vom referi la dispoziiile acestuia
i la cele cuprinse n Instruciunile practice privitoare la cererea introductiv de
instan emise, n temeiul art. 32 din Regulament, depreedinteleCurii1.
702. Indicaii generale privitoare la introducerea cererii. Potrivit 193
instruciunilor practice emise de preedintele Curii amintite mai sus, orice cerere
adresat instanei europene are a fi trimis la urmtoarea adres:
1 Edictate de preedintele Curii la 1 noiembrie 2003.
15.

Brsan

215

Art. 34

194-198

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

Monsieur le Greffier de la
Cour europeenne des Droits de Lhomme
Conseil de lEurope
F-67075 STRASBOURG CEDEX
De regul, cererea se adreseaz pe un formular special, al crui coninut l vom
vedea imediat; totui, un reclamant i poate expune plngerile sale printr-o
scrisoare obinuit care, dac nu cuprinde toate informaiile necesare conform
art. 47 din Regulament, grefa poate invita reclamantul s completeze formularul
pertinent1.
Instruciunile permit trimiterea cererii prin telecopie (fax)2; totui, ntr-o
asemenea situaie, reclamantul este inut s trimit prin pot exemplarul original
al scrisorii semnat n termen de 5 zile de la expedierea faxului; data la care cererea
ajunge la grefa Curii este aplicat pe originalul cererii cu o tampil special a
grefei.
Data primei comunicri prin care este expus obiectul cererii reclamantului
este luat n consideraie pentru a se verifica ndeplinirea condiiei termenului de
6 luni de la data rmnerii definitive a ultimei hotrri interne obinute n cauz,
condiie nscris n art. 35 parag. 1 din Convenie. Din momentul acestei prime
comunicri, grefa deschide un dosar, al crui numr trebuie menionat pe toat
corespondena ulterioar purtat cu instana european. Reclamantului i se
comunic acest num r de doar i poate fi invitat s furnizeze grefei informaii sau
piese suplimentare, dup caz.
Reclamantul trebuie s dea dovad de diligen n purtarea corespondenei cu
Grefa Curii, deoarece o ntrziere n a rspunde la o anumit solicitare sau o
absen a unui rspuns are a fi considerat ca un semn ce indic faptul c el nu
mai nelege s-i menin cererea, dup cum nerespectarea exigenelor nscrise
n art. 47 parag. 1 i 2 din Regulament, care stabilesc cuprinsul cererii, i nefurnizarea informaiilor solicitate de grefa pot antrena neexaminarea cererii de ctre
Curte. Dac trece un an far ca reclamantul s trimit formularul de cerere completat
sau fr s rspund la o scrisoare ce i-a fost adresat de grefa, se va proceda la
distrugerea dosarului respectiv.
703.
Coninutul i forma cererii. Articolul 47 din Regulament precizeaz
coninutul cererii, care se regsete n formularul ei, pe care reclamantul trebuie
s-l completeze i s-l trimit la grefa, n afar de situaia cnd preedintele
1 Formularul poate fi luat de pe site-ul Curii: www.echr.coe.int.
2 Nr. de fax al Curii este : +00 33 (0)388412730.

216

Brsan

199-203

Cereri individuale

Art. 34

seciei nvestite cu soluionarea cererii decide altfel. Spre exemplu, din diverse
motive, el poate dispensa reclamantul de obligaia de completare a formularului,
considernd c scrisoarea iniial adresat Curii (grefei) este suficient pentru
a fi declanat procedura de examinare a cererii; n orice caz, aceasta nseamn c
scrisoarea conine toate indicaiile cuprinse n art. 47 din Regulament; reclamantul
le poate ns furniza i n corespondena ulterioar cu grefe instanei europene.
Din moment ce coninutul cererii individuale, astfel cum este el determinat 199
de art. 47, se regsete n punctele formularului elaborat de Curte, ce are a fi
completat de reclamant, preferm s-l prezentm n ordonarea pe care i-o d
formularul1, fcut de acesta cu cifre romane.
I.
Prile. Prima rubric a formularului-cerere privete, aa cum este firesc, 200
prile, reclamantul sau reclamanii dac sunt mai muli i statul sau statele
contractante mpotriva cruia/crora cererea este ndreptat.
Reclamantul trebuie s se identifice complet, cu datele de stare civil, adresa 201
etc., cererea anonim avnd a fi respins de plano [art. 35 parag. 1 lit. a) din
Convenie]2.
n ceea ce privete statul su statele prte, acestea trebuie s fie pri 202
contractante la Convenie, chiar i atunci cnd sunt puse n discuie, pe temeiul
art. 1 al acesteia, activiti extrateritoriale ale unui stat contractant, de natur s
ncalce drepturi i liberti pe care Convenia sau protocoalele sale adiionale le
garanteaz3.
n cadrul aceleiai rubrici, o poziie distinct privete reprezentantul recla- 203
mantului; formularea impune anumite precizri. Astfel, potrivit art. 36 parag. 1 din
Regulament, persoanele fizice, organizaiile neguvernamentale i grupurile de
particulari la care se refer art. 34 din Convenie pot, iniial, s trimit fie ei nii
cererea, fie prin reprezentant, oricare ar fi acesta; la faza introducerii cererii nu se
impune asistarea de un avocat, iar mputernicirea reprezentantului nu trebuie s
fie notarial; este suficient un simplu document semnat de reclamant prin care
acesta desemneaz o anumit persoan spre a l reprezenta n faa instanei
europene.
1A se vedea, n acelai sens, J.-L. Charrier, op. cit.,p. 256 i urm.
2 Dup cum a decis fosta Comisie, ea nu este competent s soluioneze o cerere
ndreptat mpotriva unui particular, spre exemplu o fundaie care se ocup de
situaia imigranilor ntr-un anumit stat contractant. Comis. EDH, 8 martiel985,
nr. 11002/1984, Van Der Heijden c/ Pays-Bas, DR nr. 41, p. 264.
3 Comis. EDH, 10 iulie 1978, nr. 8030/1977, Confederationfrangaise democratique
de travail c/Communautes Europeennes, DR nr. 13, p. 231.

Brsan

217

Art. 34

204-207

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

204

Dup cum a decis Curtea, reprezentatul unui reclamant trebuie s probeze


existena unei procuri sau a unei mputerniciri scrise (art. 45 parag. 3 din Re
gulamentul Curii, respectiv art. 43 parag. din Regulamentul interior al fostei
Comisii, aplicabil la data sesizrii organelor Conveniei); n consecin o simpl
mputernicire scris este valabil pentru scopurile procedurii n faa Curii, din
moment ce nimeni nu ar putea s demonstreze c aceasta a fost dat fr
consimmntul reclamantei sau far ca aceasta s-i neleag coninutul1.
205
Articolul 36 parag. 2 din Regulament dispune ns c, din momentul
comunicrii cererii statului prt, reclamantul trebuie s fie asistat de un avocat
abilitat s exerseze profesia n oricare din teritoriile prilor contractante sau
care i are reedina pe teritoriul oricreia dintre ele, sau o alt persoan agreat
de preedintele camerei [art. 36 parag. 4 lit. a) din Regulament]. Reclamantul
trebuie s fie reprezentat n cadrul edinelor publice decise de camer sau de
Marea Camer; preedintele acesteia l poate autoriza, n mod excepional, s-i
prezinte el nsui cauza, sub rezerva ca, la nevoie, s fie asistat de un avocat sau
de un alt reprezentant (art. 36 parag. 3 din Regulament).
206
Afar de obinerea autorizrii preedintelui formaiunii de judecat de folosire
a limbii oficiale naionale, reprezentantul reclamantului sau acesta, dac a fost
autorizat s se apere singur, trebuie s cunoasc suficient una din limbile
oficiale ale Curii (art. 36 parag. 5 al Regulamentului).
207
n caz de dubiu asupra autenticitii mputernicirii de reprezentare acordate
unei anumite persoane pentru introducerea cererii, de regul, instana european,
n cadrul discuiilor privitoare la problemele preliminare ale examinrii dosarului,
invit reclamantul s confirme dac el a semnat sau nu cererea. Organele
Conveniei au considerat pertinent s verifice acest aspect n contextul aprecierii
generale a ansamblului probelor de care dispun, n special n corelaie cu problema
de a se ti dac reclamantul avea un interes n examinarea cauzei sale de
jurisdicia european2.
1CEDH, 18 mai 2000, Velikova c/Bulgarie, Recueil 2000-VI, 50.
2 Comis. EDH, 22 mai 1995, nr. 24267/1994, Kurt c/Turquie, DR nr. 81, p. 112;
raport din 21 octombrie 1999, nr. 24490/1994, Sarli c/Turquie, nepublicat, 107;
raport din 22 mai 1997, nr. 22491/1993 i 22497/1993, Aslan c/Turquie, nepublicat,
104; CEDH, 28 iulie 1998, Ergi c/Turquie, Recueil 1998-IV, 62; 18 mai 2000,
precit., 48; pentru contestarea mputernicirii de reprezentare n faa Curii de ctre
statul prt i motivarea respingerii acestei excepii de ctre instana european,
CEDH, 12 aprilie 2005, Chamaiev et 12 autres c/Georgie et Rusie, Recueil 2005,
298-315.

218

Brsan

Cereri individuale

208-212

Art. 34

II. Expunerea faptelor. Articolul 47 parag. 1 lit. d) din Regulament dispune c


cererea reclamantului trebuie s conin o expunere succint a faptelor (cauzei).
In Nota explicativ destinat persoanelor care completeaz un formular de
cerere prezentat Curii pe temeiul art. 34 din Convenie, elaborat de grefa i
trimis reclamanilor sau potenialilor reclamani, se arat c faptele de care acetia
se plng trebuie s fie explicate clar, amnunit, ns, n acelai timp, concis.
III. Expunerea pretinsei sau a pretinselor nclcri ale Conveniei i/sau a/
ale protocoalelor sale adiionale i a argumentelor n sprijinul acestor afirmaii.
Aceast rubric reprezint veritabila nvestire a Curii cu soluionarea plngerii
reclamantului1, inut a explica n modul cel mai precis posibil care sunt motivele
pentru care el se adreseaz Curii, indicnd totodat dispoziiile Conveniei pe
care el le consider nclcate; altfel spus, reclamantul trebuie s indice, pe baza
faptelor descrise succint la rubrica precedent, ce drepturi i liberti aprate de
Convenie sau/i de protocoalele sale adiionale consider c i-au fost nclcate
prin svrirea acelor fapte de ctre autoritile naionale. Nota explicativ atrage
atenia reclamantului c unele dispoziii ale Conveniei - fiind menionate art. 5
parag. 1 lit. a)-f) i cel de-al doilea paragraf al art. 8 pn la i 1 - autorizeaz
ingerine ale autoritilor statale n exerciiul drepturilor pe care acestea le
reglementeaz. In ipoteza n care este invocat unul din aceste texte, reclamantul
trebuie s explice de ce consider c ingerina pe care el a suferit-o nu era
permis de Convenie.
Desigur, reclamantul poate s-i precizeze ulterior, pn la discutarea
admisibilitii cererii, obiectul aciunii sale; nu mai puin, instana european
se va raporta ntotdeauna la coninutul acestei rubrici pentru a-i verifica
competena i limitele nvestirii sale.
n acelai timp, am artat c ea nu este inut de calificrile date de reclamant
faptelor invocate, Curtea avnd latitudinea s le recalifice prin raportare la
dispoziiile Conveniei i la propria ei jurispruden, dup cum, n calitatea ei de
organ de control al respectrii de ctre state a ordinii publice europene cu privire
la garantarea drepturilor i a libertilor fundamentale nscrise n Convenie i n
protocoalele sale adiionale, n anumite situaii, ea poate pune n discuie, din
oficiu, nclcri ale acestor drepturi i liberti, neformulate ca atare de reclamant,
dar care rezult din cererea sa; poate fi suficient ca aceste nclcri s reias din
faptele prezentate de reclamant.
Astfel, recent, n cauza Chamaiev et 12 autres c/Georgie et Rusie, innd
cont de cronologia evenimentelor cauzei, astfel cum au fost reinute n sinteza sa
1A se vedea J.-L. Charrier, op. cit., p. 257.
Brsan

219

208

209

210

211

212

Art. 34

213-217

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

213 consacrat expunerii situaiei de fapt, Curtea a decis c pun n discuie


ex offcio problema respectrii de ctre Georgia a obligaiilor ce-i revin pe terenul
art. 34 din Convenie, prin raportare la dispoziiile art. 39 din Regulamentul Curii
privitoare la obligativitatea msurilor provizorii dispuse de instana european
n cursul procedurii de examinare a unei cereri1.
214
IV. Epuizarea cilor interne de atac. Aceast rubric are a fi raportat la
dispoziiile art. 35 parag. 1 din Convenie, care reglementeaz condiiile
admisibilitii cererii, pe care le vom analiza imediat, cu numeroasele probleme
puse n aplicarea lor n jurisprudena organelor Conveniei, practic, am putea
spune ele nsele ... inepuizabile. n orice caz, din redactarea limpede att a
coninutului acestei rubrici, ct i a notei explicative, rezult c ea trebuie s
conin urmtoarele elemente:
1) decizia intern definitiv obinut n cauz, cu indicarea datei i a naturii
deciziei i a organului - judiciar sau de alt natur - care a pronunat-o;
2) alte decizii - enumerate n ordine cronologic - care au fost pronunate n
aceeai cauz, cu indicarea, pentru fiecare, a datei, naturii i a organului - judiciar
sau de alt natur - care a emis-o;
3) indicarea faptului dac reclamantul dispune sau nu de o cale de atac n
dreptul intern pe care nu a exercitat-o, iar, dac dispune de o asemenea cale, el
trebuie s indice motivele neexercitrii ei.
215
Pe baza tuturor acestor elemente, cu luarea n considerare a pieselor dosarului,
Curtea va examina ndeplinirea sau nendeplinirea condiiilor de admisibilitate a
cererii reclamantului prevzute de art. 35 parag. 1 din Convenie.
216
V*Expunerea obiectului cererii. Cu privire la aceast rubric, formularul
cererii trimite la punctul corespunztor din nota explicativ care arat c reclamantul
trebuie s precizeze aici ce ateapt de la procedura deschis n faa Curif; ni se
pare c, din acest punct de vedere, rezult limpede c obiectul cererii este dat, ca
i n cazul aciunii din dreptul intern, de protecia unui drept sau a unui interes
pentru realizarea cruia calea justiiei este obligatorie.
217
Or, pentru orice drept garantat de Convenie i de protocoalele sale adiionale,
calea justiiei nfptuite de Curtea European a Drepturilor Omului este
obligatorie; reclamantul susine c i-a fost nclcat un anumit drept, nvestete
Curtea cu examinarea existenei, n viziunea lui, acestei nclcri - se pretinde
victim a acesteia - i voiete ca instana european s dispun ncetarea ei, cu
eventuala acordare de despgubiri; obiectul cererii sale este dat de protecia

1 CEDH, 12 aprilie 2005, precit., 468; a se vedea infra, nr. 708.

220

Brsan

Cereri individuale

218-220

Art. 34

dreptului n discuie pe care o solicit jurisdiciei europene, dup ce nu a obinut


o asemenea protecie pe plan intern.
VI. Alte instane internaionale care examineaz sau au examinat cauza. i 218
aceast rubric are a fi corelat cu o dispoziie cuprins n art. 35 al Conveniei,
potrivit creia instana european nu reine spre examinare nici o cerere individual
introdus n aplicarea prevederilor art. 34 din Convenie, dac ea este, n esen,
aceeai cu o alt cerere examinat anterior de Curte sau supus deja unei alte
instane internaionale de anchet sau de reglementare a diferendelor i nu
conine fapte noi [art. 35 parag. 2 lit. b)]. Asemenea instane ar putea fi Comitetul
pentru drepturile omului al Naiunilor Unite de la Geneva, Comitetul pentru lupt
mpotriva torturii al Consiliului Europei etc.
Am putea spune c acest text este similar celor din dispoziiile procesual-civile 219
interne privitoare la litispenden i c el reglementeaz litispendena n dreptul
procedural internaional al drepturilor omului; ntr-o asemenea situaie, potrivit
art. 35 parag. 3 lit. b) menionat mai sus, Curtea nu reine cererea spre examinare.
VH Piese anexe. Cea de-a aptea rubric a cererii introductive de instan 220
pe temeiul art. 34 din Convenie corespunde dispoziiilor nscrise n art. 47
parag. 1 lit. h), din Regulament, potrivit crora cererea trebuie s fie nsoit de
copii ale tuturor documentelor pertinente, n special ale deciziilor - judiciare sau
ale altor autoriti - care s-au pronunat cu privire la acest obiect; este vorba
despre documentele la care se refer punctele IV i VI din formularul de cerere,
precum i de orice alt document pe care reclamantul dorete s-l supun ateniei
Curii ca mijloc de prob1. Nota explicativ enumer exempli gratia: proceseverbale ale edinelor de judecat (ncheieri de edin), declaraii ale martorilor;
mai pot fi avute n vedere rapoarte de expertiz, relatri de pres despre faptele
cauzei sau despre situaia reclamantului etc.; reclamantul poate depune orice
document pe care-1 consider pertinent n cauza sa. Formularul de cerere atrage
atenia reclamanilor s trimit numai copii, nu i acte sau declaraii n original, iar
dac este vorba despre deciziile judiciare nota explicativ precizeaz c trebuie
trimise n ntregime, nu numai dispozitivul lor2.
1 De altfel, art. 47 parag. 2 din Regulament precizeaz c reclamantul trebuie s
furnizeze Curii toate elementele, n special documentele i deciziile judiciare sau ale
altor organe privitoare la obiectul cererii, i este inut s aduc la cunotina Curii
faptul dac a mai supus cererea sa unei alte instane internaionale de anchet sau de
reglementare a diferendelor, prin producerea documentelor pertinente n acest sens.
2 Nota explicativ precizeaz c toate copiile trimise grefei nu trebuie s fie capsate,
legate sau lipite; este evident c sunt avute n vedere considerente de ordin practic.

Brsan

221

Art. 34

221-224

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

221

VIII. Declaraia i semntura. Ultima rubric este, n parte, o ilustrare a


faptului c procedura jurisdicional internaional n faa instanei europene are
un anumit specific chiar din punctul de vedere al solemnitii ei deoarece, astfel,
orice cerere trebuie semnat, cu indicarea locului unde a fost ntocmit: reclamantul
semneaz nu numai cererea, dar i o declaraie pe onoare n sensul c informaiile
care figureaz n formularul pe care-1 prezint Curii sunt exacte. Cererea poate fi
semnat de reclamant sau de reprezentantul su, numai c, n aceast din urm
situaie, trebuie ataat copia mputernicirii acordate reprezentantului reclaman
tului, semnat de amndoi, afara de cazul cnd aceasta a fost deja depus la
gref, spre exemplu odat cu prima scrisoare adresat Curii, nensoit de
formularul completat i care nu ndeplinete condiiile impuse de Regulament
pentru ca, n cazuri speciale, s fie considerat o cerere de sesizare n mod valabil
a jurisdiciei europene (art. 47 parag. 1 din Regulament). n sfrit, la acelai
punct reclamantul trebuie s precizeze locul i data completrii formularului, de
fapt a cererii individuale adresate Curii.
222
Dei nici formularul din cererea individual i nici nota explicativ ce-1 nsoete
nu specific acest lucru, art. 47 parag. 3 din Regulament prevede c reclamantul
care nu dorete ca identitatea sa s fie fcut public trebuie s precizeze aceasta
i s explice motivele care ar justifica o derogare de la regula normal a publicitii
procedurii n faa Curii. Preedintele camerei poate autoriza anonimatul, n
cazuri excepionale, temeinic motivate1.
223

703bis. Asistena juridic. Trebuie s precizm c ntreaga procedur n


faa instanei europene este n ntregime gratuit, fr a fi perceput vreo tax
sau sum de bani cu un alt titlu. Reclamantul care-i va vedea ulterior cererea sa
declarat inadmisibil de Curte nu va avea de pltit nici un fel de cheltuieli de
judecat, dar nici nu-i va fi acordat vreo sum de bani pentru eventualele
cheltuieli pe care le-a fcut n cadrul procedurii europene, cu att mai puin
pentru cele efectuate n cadrul procedurilor naionale.
224
Dincolo de gratuitatea procedurii n faa Curii, pentru facilitarea accesului la
justiia european a persoanelor lipsite de posibiliti materiale care s le permit
1 ntr-o asemenea situaie numele cauzei reclamantului va fi dat fie de iniialele
numelui su, fie cu o singur liter, de exemplu X, Y, Z etc. [art. II nr. 17 lit. b)
din Instruciunile practice privitoare la cererea introductiv de instan n materia
cererilor individuale, edictate de preedintele Curii la 1 noiembrie 2003]; n primii
ani de activitate a Comisiei, ntr-o asemenea ipotez, numele cauzei era X, ceea ce
explic citarea n acest fel a jurisprudenei fostei Comisii, mai ales n primul volum
al lucrrii noastre.

222

Brsan

Cereri individuale

225-230

Art. 34

angajarea unui avocat pentru a-i reprezenta, mai ales c, n fazele procedurii care
depesc nivelul comunicrii cererii, prezena unui aprtor de specialitate este,
n general, obligatorie, Regulamentul Curii prevede, n art. 91-96, posibilitatea
acordrii unei asistene j udiciare. Potrivit art. 91, preedintele camerei poate, fie
Ia cererea reclamantului, fie din oticiu, s-i acorde asisten judiciar pentru
formularea aprrilor n cauza sa, dup ce guvernul a prezentat n scris observaiile
sale privitoare la admisibilitatea cauzei sau dup expirarea termenului ce i s-a
acordat n acest scop.
n situaia n care reclamantului i s-a acordat asisten judiciar pentru a fi
reprezentat de o persoan specializat n faa unei camere, el va continua a
beneficia de o asemenea asisten i n ipoteza n care cauza sa va ajunge s fie
examinat de Marea Camer a Curii.
Nu se poate acorda asisten judiciar pentru examinarea cauzelor de ctre
un comitet de trei judectori, cauze care sunt declarate inadmisibile fr un
examen suplimentar.
Articolul 92 din Regulament prevede c asistena judiciar se acord dac
preedintele camerei constat c: a) se impune aceasta, pentru o bun examinarea
cauzei de ctre camer; b) reclamantul nu dispune de mijloace financiare suficiente
pentru a face fa, n tot sau n parte, cheltuielilor necesare pregtirii aprrilor
sale.
Reclamantul va trebui s probeze, pe baza unei declaraii privitoare la
veniturile sale, certificat de autoritile interne competente, nivelul acestora,
iar statul prt va fi invitat s-i prezinte, sub acest aspect, observaiile sale n
scris, dup care preedintele camerei decide acordarea sau neacordarea asistenei
judiciare solicitate, prile avnd a fi informate de decizia sa (art. 93 din Regulament).
Asistena judiciar cuprinde onorariile ce urmeaz a fi pltite aprtorului,
dup baremul Curii, i, dac este cazul, cheltuielile necesare deplasrii i sejurului
la Strasbourg (art. 94-95 din Regulament). Potrivit art. 96 al Regulamentului, dac
preedintele camerei este convins c nu mai sunt ndeplinite condiiile acordrii
asistenei judiciare, el poate decide, la orice moment, retragerea sau reducerea
acesteia.

225

226

227

228

229

8. E fectele introducerii cererii


704.
nvestirea Curii - lipsa efectului suspensiv pe plan intern. Efectul 230
esenial al introducerii unei cereri n faa instanei europene este nvestirea ei cu
examinarea unui recurs individual n care reclamantul invoc nclcarea de
ctre autoritile unui stat contractant a unui drept al crui titular este, drept
Brsan

223

Art. 34

231-233

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

aprat de Convenie. De asemenea, am vzut c trebuie ca reclamantul s poat


pretinde c este victim, direct sau indirect ori potenial a nclcrii acelui
drept. Prin ipotez, aa cum am mai artat, dar cum vom vedea, pe larg, din analiza
art. 35, reclamantul a epuizat cile interne de atac: n sistemul naional de drept,
situaia pe care el o invoc n faa instanei europene a fost soluionat n mod
definitiv de care instanele naionale competente, fie c este vorba despre instane
judiciare, fie de alte organe naionale cu activitate jurisdicional, adic de un
tribunal n sensul art. 6 parag. 1 din Convenie1.
231
n principiu, hotrrea intern pus n discuie n faa Curii este definitiv i
irevocabil, urmnd a-i produce efectele sale. Or, din acest punct de vedere,
introducerea cererii n faa instanei europene nu are efect suspensiv asupra
hotrrii interne; controlul respectrii angajamentelor statelor contractante
privitor la aprarea ordinii publice europene n domeniul specific, obiect al
Conveniei, nu creeaz, n esen, un raport juridic procesual direct ntre Cutea
european i instanele naionale privitor la hotrrile acestora din urm, repuse
n discuie prin cererea reclamantului adreseaz jurisdiciei europene.
232
i totui aceste hotrri - n sens larg - ale autoritilor naionale privesc
situaii concrete n care se gsesc indivizi ce pot fi astfel ameninai s suporte,
n caz de executare a msurii incriminate prin cererea reclamantului, consecine,
uneori, ireversibile. Desigur, cel mai adesea ne putem gndi la riscul spunerii
reclamantului n caz de extrdare sau expulzare, decis de autoritile unui stat pe
teritoriul cruia se afl, la aplicarea de tratamente inumane sau degradante interzise
de art. 3 din Convenie pe teritoriul statului n care va fi expulzat sau extrdat. Dar
viaa social evolueaz att de repede, nct este greu s ne imaginm ce situaii
noi, din pcate conflictuale, poate ea supune judectorului spre soluionare. De
curnd, n cauza Evans c/Royaume-Uni, Curtea a fost sesizat cu o plngere din
partea unei femei aflate n urmtoarea situaie: bolnav de cancer al uterului,
reclamanta urma s fie supus unei intervenii chirurgicale de extirpare a acestui
organ, pentru a se mpiedica propagarea celulelor bolnave n organismul ei;
contient de faptul c nu va mai putea avea copii, ea a recurs la serviciile unei
clinici specializate care, cu ultimele ovule prelevate, a creat 6 embrioni aflai n,
pstrarea clinicii, cu sperana unei posibile implantri a acestora, ca unic
posibilitate pentru reclamant de a mai avea copii.
233
Legea naional, ce reglementeaz aceast delicat materie, permite
partenerului cu care au fost creaie embrionii mamei s refuze implantarea i s
cear clinicii distrugerea lor. Reclamanta a nceput procedurile interne prin care
1A se vedea supta, voi. I, nr. 266 i urm.
224

Brsan

Cereri individuale

234-237

Art. 34

dorete s mpiedice producerea acestei nefaste consecine pentru ea; pe


timpul acestor proceduri, cei n cauz au convenit ca embrionii s nu fie
distrui, dar legea permite pstrarea lor de clinic numai 5 ani, perioad ce
expir n octombrie 2006.
n aceast situaie, reclamanta s-a adresat Curii, susinnd c distrugerea 234
acestor embrioni constituie o nclcare a dreptului ei la via privat (art. 8 din
Convenie), a dreptului la via al embrionilor (art. 2) i o discriminare contrar
art. 14 din Convenie, solicitnd instanei europene s dispun, pn la solu
ionarea cauzei, ca embrionii n disput s nu fie distrui de clinic1.
Altfel spus, reclamanta a cerut aplicarea unei msuri provizorii, aa cum se 235
poate cere n orice situaie de urgen, problem ce necesit o analiz distinct
n cadrul efectelor cererii introduse pe temeiul dispoziiilor art. 34 din Convenie.
705.
M surile provizorii. C aracterul lor neobligatoriu n prim a etap a 236
jurisprudenei organelor Conveniei n materie. Nici n redactarea ei iniial i
nici dup modificrile aduse prin Protocolul Nr. 11 Convenia nu conine vreo
dispoziie care s fi permis, mai nti, organelor sale, iar dup 1 noiembrie 1998 s
permit Curii s dispun adoptarea de ctre statele chemate n judecat a unor
msuri provizorii privitoare la situaia reclamantului, pe timpul examinrii cererii
sale2.
Dup cum s-a observat3, absena unei asemenea dispoziii n Convenie poate 237
fi explicat prin faptul c, innd seama de natura litigiilor cu care este sesizat
Curtea, msurile provizorii pe care ea eventual le-ar fi putut dispune ar fi
reprezentat adevrate som aii adresate statelor contractante. Totui,
confruntat cu soluionarea unor cauze n care efectele deciziilor statale puse n
discuie puteau avea, cum spuneam i mai sus, caracter ireversibil - extrdri,
expulzri, executarea unor sentine de condamnare la moarte dac nu n statele
contractante, ntr-un stat ter4etc. - fosta Comisie a nscris n Regulamentul su
interior o dispoziie - art. 6 - , potrivit cu care, dup ce era nvestit cu examinarea

1 CEDH, cauza nr. 6339/2005, nepublicat.


2Este de reinut c nici dispoziiile cuprinse n Protocolul Nr. 14 nu conin reglementri
in aceast materie.
3 A se vedea J.-L. Charrier, op. cit., p. 261.
4Reamintim c, n cauza Soering c/Royaume-Uni, reclamantul, cetean german, deinut
n Anglia, urma s fie extrdat n SUA, unde era condamnat la moarte; CEDH, 7 iulie
1989, SerieAnr. 161.

Brsan

225

Art. 34

238-240

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

unei cauze, putea s indice prilor orice msur provizorie a crei adoptare
apare c se impune, n interesul prilor sau pentru buna derulare a procedurii*.
238
Totui, Comisia a fcut uz cu mare parcimonie de acest text, iar atunci cnd
astfel de msuri au fost dispuse, n situaii cu totul excepionale, uneori statele n
cauz s-au conformat2, alteori nu au urmat recomandarea fcut de Comisie3.
239
Confruntat cu problema de a decide dac msurile provizorii dispuse de
fosta Comisie sunt obligatorii pentru statul n cauz, printr-o decizie de spe
Curtea a artat c, spre deosebire de alte tratate sau instrumente internaionale,
Convenia nu cuprinde vreo norm explicit n materie, iar prerogativa ordonrii
lor nu se poate deduce nici din art. 25 infine (actualul art. 34), nici din vreun alt
izvor4.
240
Ctprivete art. 36 din Regulamentul interior al fostei Comisii, Curtea a apreciat
n anul 1991, sub regimul aplicrii lui, c acest text are rangul de simpl norm de
procedur stabilit de Comisie pe temeiul fostului art. 25 din Convenie.

Textui a fost nscris n Regulamentul interior al fostei Comisii, intrat n vigoare la


13 decembrie 1974, dar Comisia nu a ezitat s dispun i anterior ca statele s
suspende executarea unor msuri ce puteau pune n pericol obiectul cauzei n curs
de examinare.
2 n cauza Soering c/Royaume-Uni, guvernul britanic s-a conformat msurii provizorii
de a nu extrda reclamantul n SUA, unde era condamnat la moarte.
3 Comis. EDH, raportul din 9 martie 1990, nr. 15658/1989, Mansi c/Suede, DRnr. 64,
p. 253 i urm., n care reclamantul a cerut aplicarea art. 36 din Regulamentul fostei
Comisii cu privire la decizia autoritilor suedeze de a-1 expulza n Iordania, deoarece
risca persecuii politice; Comisia a indicat guvernului suedez ca, n interesul bunei
desfurri a procedurii, s nu-1 expulzeze pe reclamant, care, totui, a fost expulzat.
Prile au ncheiat un acord de reglementare amiabil a litigiului.
4 CEDH, 20 martie 1991, Cruz Varas et autres c/Suede, SerieAnr. 201, 94; menionm
c, potrivit art. 36 din Regulamentul A, respectiv art. 38 din Regulamentul B al
fostei Curi, pn la constituirea camerei nvestite cu soluionarea cauzei, preedintele
Curii, la cererea uneia din pri, a fostei Comisii sau a oricrei persoane interesate
sau chiar din proprie iniiativ, putea indica prilor msurile provizorii a cror
recomandare o socotea necesar; aceeai facultate era recunoscut i camerei; indicarea
msurilor provizorii era adus imediat la cunotina Comitetului Minitrilor, iar
dac asemenea msuri fuseser indicate de fosta Comisie pe temeiul art. 36 din
Regulamentul ei interior, ele rmneau recomandate prilor i dup sesizarea Curii,
afar de decizia contrar a preedintelui Curii sau a camerei ei nvestite cu examinarea
acelei cauze.

226

Brsan

Cereri individuale

241-244

Art. 34

De aceea, avnd n vedere absena, n cuprinsul Conveniei, a unui text care 241
s fie consacrat msurilor provizorii, o indicaie dat pe temeiul art. 36 din
Regulamentul interior al Comisiei nu ar putea fi de natur s creeze o obligaie
juridic n sarcina unui stat contractant'. Este adevrat c instana european
a artat c, dac statul n cauz decide s nu se conformeze indicaiei pe care a
primit-o pe temeiul textului amintit din Regulamentul interior al fostei Comisii, el
i asum n mod contient riscul de a se vedea declarat culpabil de organele
Conveniei pentru nclcarea textului acesteia pus n discuie n respectiva cauz,
spre exemplu riscul aplicrii de rele tratamente reclamantului expulzat. De aceea,
ntr-o asemenea situaie, n care statului i s-a atras astfel atenia cu privire la
pericolele ce ar rezulta din soluia final a litigiului aflat n examinarea Comisiei,
refuzul de a urma indicaiile primite ar avea semnificaia, n concepia Curii, a
unei circumstane agravante pentru nclcarea dreptului garantat de Convenie,
constatat ulterior de instana european2.
706. Msurile provizorii; continuare. Schimbarea j urisprudenei Curii. 242
Articolul 39 din Regulamentul noii Curi se voiete a fi mai explicit n materia
discutat. Primul paragraf al textului permite camerei nvestite cu examinarea
cauzei sau, dac este cazul, preedintelui acesteia ca, fie la cererea uneia dintre
pri ori a oricrei persoane interesate, fie din oficiu, s indice prilor orice
msur provizorie ce consider c trebuie s fie adoptat n interesul prilor i al
bunei desfurri a procedurii de judecat.
Prelund dispoziia asemntoare din art. 36, respectiv art. 38 al Regulamen- 243
telor A i B ale fostei Curi, art. 39 parag. 2 dispune c instana european va
informa Comitetul Minitrilor Consiliului Europei despre msura astfel adoptat,
iar cel de-al treilea paragraf al aceluiai articol prevede c prile pot fi invitate de
camer s-i furnizeze informaii sau orice alte elemente privitoare la punerea n
practic a msurilor provizorii pe care ea le-a recomandat. Dincolo de formularea
mai complet a primului paragraf, n comparaie cu redactarea pe care o avea
art. 36 din Regulamentul interior al festei Comisii, actualul art. 39 al Regulamentului
Curii cuprinde un element nou ce voiete a da mai mult importan msurii
provizorii dispuse de camer sau de preedintele ei, anume invitarea prilor la a
prezenta camerei informaii despre punerea n practic a msurii recomandate.
Ct privete formularea la cererea unei pri, n realitate este limpede c 244
aceasta are n vedere pe reclamant. Exist i aici un element de noutate, impus
1CEDH, 20 martie 1991, Cruz Varas et autres c/Suede, precit., 98.
2 Idem, 103.

Brsan

227

Art. 34

245-246

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

de practic: posibilitatea ca aplicarea msurii provizorii s fie cerut de orice alt


persoan interesat. Cnd, spre exemplu, reclamantul este reinut sau aflat,
dintr-un motiv oarecare n imposibilitatea de a comunica, persoana interesat
poate fi un membru al familiei sale sau aprtorul su. i sintagma s indice
prilor este eufemistic: n realitate, msura provizorie are a fi solicitat statului
prt.
245
n cauza Conka et autres c/Belgique, reclamanii care invocau nclcarea,
prin expulzarea lor dispus de autoritile belgiene n Slovacia, mai multe texte ale
Conveniei, au susinut c guvernul belgian a nesocotit i dispoziiile art. 34 al
Conveniei, deoarece nu s-a conformat msurii provizorii dispuse de Curte pe
temeiul art. 39 din Regulamentul ei, n sensul de a suspenda executarea ordonanei
de expulzare dispuse n privina lor pn la ntrunirea camerei nvestite cu
soluionarea cererii1. Ei au invitat instana european s-i revad jurisprudena
Cruz Varas i s amelioreze efectivitatea garaniei pe care o acord Convenia,
prin a decide c msurile provizorii, indicate pe temeiul art. 39 din Regulamentul
ei, au for obligatorie. n subsidiar, ei au invocat dificultile, pe care le-au
ntmpinat dup expulzare, n a menine legtura cu reprezentanii lor n vederea
formulrii aprrilor n cererea pe care au supus-o spre examinare Curii, ceea ce
semnific nclcarea dispoziiilor art. 34 din Convenie2. Curtea, ns, a reamintit
c prerogativa ordonrii unor msuri provizorii nu se poate deduce nici din
art. 34 infine i nici din alte izvoare, dar refuzul de a se conforma unei indicaii
date unui stat contractant pe temeiul art. 39 din Regulament ar putea fi considerat
ca reprezentnd o agravare a unei eventuale nclcri a dispoziiilor art. 34 din
Convenie, constatat ulterior de instana european; astfel c, reiternd
jurisprudena Cruz Varas a fostei Curi, ea a decis c nici o nclcare a dispoziiilor
art. 34 in fine nu ar putea fi dedus din refuzul statului contractant de a' se
conforma unor asemenea indicaii3.
La nceputul anului 2003 , noua Curte a fost din nou confruntat cu problema
246
caracterului obligatoriu al msurilor provizorii dispuse de ea pe temeiul art. 39
din Regulament n urmtoarele mprejurri: reclamanii, ceteni uzbeci, acuzai n
Uzbekistan de rnirea mai multor persoane prin explozia unei bombe i de tentativ
de asasinat mpotriva efului statului, au ajuns n Turcia unde, pe baza unui
mandat de arest internaional emis mpotriva lor, au fost arestai de forele de
poliie turce; invocnd convenia bilateral de extrdare dintre cele dou ri,
1 CEDH, decizia din 13 martie 2001, Internet, site cit.
2 Idem, p. 25.

3Ibidem.

228

Brsan

Cereri individuale

247-249

Art. 34

autoritile uzbece au cerut extrdarea reclamanilor1. Dup examinarea judiciar


a cererilor de extrdare pe parcursul a dou grade de jurisdicie i nainte ca ea s
fie executat, reclamanii s-au adresat instanei europene, susinnd c aceast
extrdare este de natur s ncalce dispoziiile art. 2,3 i 6 din Convenie, deoarece
n Uzbekistan ei risc s fie torturai i supui la tratamente inumane ori
degradante, iar, pe terenul art. 6 , c procedura extrdrii a fost inechitabil, pe de
o parte, iar, pe de alt parte, procesul penal mpotriva lor n Uzbekistan va fi
inechitabil.
La 18 martie 1999, preedinta camerei Curii nvestite cu soluionarea cauzei a 247
decis s indice guvernului, n aplicarea art. 39 din Regulament, c ar fi de dorit,
n interesul prilor i al bunei derulri a procedurii n faa Curii, s nu extrdeze
reclamanii n Uzbekistan, nainte de reunirea camerei competente, adic la 23
martie 1999; la 19 martie 1999, autoritile turceau adoptat decretul de extrdare
a reclamanilor; n edina sa din 23 martie 1999, camera a decis prelungirea pn
la noi ordine a msurii provizorii indicate pe temeiul art. 39 din Regulament, dar
la 27 martie 1999 reclamanii au fost remii autoritilor uzbece2. La 28 iunie 1999,
nalta Curte a Republicii Uzbekistan a condamnat pe cei doi reclamani pentru
comiterea a mai multe infraciuni la cte 2 0 de ani de nchisoare3.
n faa instanei europene, reprezentanii reclamanilor au susinut c, prin 248
extrdarea reclamanilor n pofida msurii indicate de Curte pe temeiul art. 39 din
Regulament, Turcia a nclcat dispoziiilor art. 34 din Convenie care garanteaz
dreptul la recurs individual4.
Camera Curii nvestit cu examinarea cauzei a reinut c reclamanii, dup 249
extrdarea lor, nu au putut rmne n legtur cu aprtorii, n situaia n care
faptele pe care ei le denunau erau foarte grave, fiind plasate pe terenul unui text
fundamental al Conveniei, care interzice n mod absolut aplicarea de tratamente
inumane sau degradante unei persoane. Or, eficacitatea exerciiului recursului
individual implic respectarea pe durata procedurii de la Strasbourg a principiului
egalitii armelor i dreptul reclamanilor de a dispune de timp i faciliti pentru
1 CEDH, 6 februarie 2003, Mamatkulov et Abdurasulovici c/Turquie, Internet, site
cit., 13-24; a se vedea C. Brsan, Les Etats contractans ont lobligation de
respecter les mesures provisoires ordonnees par la Cour (Cour europeenne de
droits de lhome, 6 fevrier 2003), Recueil Le Dalloz, nr. 33, 28 septembrie 2003,
p. 2277-2278.
2 CEDH, 6 februarie 2003, precit., 25-28.
3Idem, 33.

4Idem, 88.
Brsan

229

Art. 34

250-253

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

a-i formula aprrile corespunztoare. n spe ns, n ciuda demersurilor fcute


de avocaii lor pe lng autoritile turce i uzbece, acetia nu au avut posibilitatea
s se ntlneasc cu reclamanii, care au fost privai astfel de a obine administrarea
unor probe concludente, de natur a demonstra nclcrile art. 3 din Convenie1.
250
Reexaminndu-i propria jurispruden n lumina celei a altor instane inter
naionale n materie, instana european a artat, n esen, c, potrivit art. 34 din
Convenie, reclamantul are dreptul Ia exerciiul eficace al dreptului la recurs
individual, deoarece partea final a textului impune statelor contractante obligaia
de a nu face nimic de natur a mpiedica punerea n valoare a acestui drept; iar, de
asemenea, un reclamant care invoc nclcarea art. 3 din Convenie trebuie s
beneficieze de un examen serios al problemei de a se ti dac o extrdare sau o
expulzare ar constitui o nclcare a acestui text; o indicaie dat, ca n spe, pe
temeiul art. 39 din Regulamentul ei permite Curii s examineze n mod adecvat
cauza, fiind asigurat astfel nsi eficacitatea sistemului Conveniei2.
251
n acelai timp, instana european a subliniat c interpretarea normelor
convenionale trebuie s se fac cu bun-credin, iar obiectul i scopul unui
tratat sau al unei norme a acestuia au a primi un efect util, indiferent dac este
vorba de normele lui substaniale sau de dispoziii procedurale3.
252
De aceea, de aceast dat, Curtea a ajuns la concluzia c orice stat contractant
cruia i se cere s adopte anumite msuri provizorii pe care ea le indic cu scopul
de a se evita producerea unui prejudiciu ireparabil pentru victima nclcrii
Conveniei al crei recurs este n curs de examinare trebuie s respecte aceste
msuri i s se abin de la orice aciune sau omisiune care ar fi de natur s
prejudicieze efectivitatea hotrrii ei finale4.
253

707. Decizia Marii Camere. n mod normal, o asemenea schimbare de


jurispruden ar fi trebuit s se produc n urma examinrii cauzei de ctre Marea
Camer a Curii. Este foarte adevrat c, pe temeiul art. 30 din Convenie, camera
1Idem, 96.
1 Idem, 108.
3Idem, 109.
4Idem, 110; este de reinut c doctrina a aprobat, n general, aceast soluie, deoarece
ea marcheaz preocuparea (Curii) de a da efect util Conveniei, ajungnd s lege
soarta art. 39 din Regulament de cea a art. 34 din Convenie i de a promova o
simpl norm de procedur Ia rangul de dispoziie convenional; a se vedea
Fr. Sudre, op. cit., p. 573; pentru unele rezerve privitoare numai la motivarea
soluiei instanei europene, a se vedea H. Tigrondja, op. cit., p. 601-633.

230

Brsan

254-255

Cereri individuale

Art. 34

iniial nvestit cu soluionarea cauzei a voit s se desesizeze n favoarea Marii


Camere'; statul prt s-a opus, astfel c hotrrea a fost adoptat, n sensul
artat mai sus, de aceast camer2. Dup pronunarea ei, pe temeiul art. 43 din
Convenie, guvernul turc a cerut, n termenul de 3 luni prevzut de acest text,
trimiterea cauzei pentru redeschiderea examinrii ei n faa Marii Camere; colegiul
de 5 judectori al acesteia a acceptat cererea, astfel c, la 4 februarie 2005, Marea
Camer a pronunat hotrrea sa n aceeai cauz, n esen confirmnd hotrrea
camerei, menionat mai sus3.
Fiind vorba despre o hotrre de principiu aplicat n jurispruden ulterioar 254
a Curii, nelegem s evideniem motivarea ei, pentru c soluia Marii Camere
este fr echivoc: msurile provizorii indicate de instana european unui stat
contractant au caracter obligatoriu pentru acesta; nerespectarea lor semnific
pentru statul n cauz nclcarea dreptului la recurs individual al persoanei n
beneficiul crora ele au fost dispuse.
n motivarea hotrrii sale, mai nti Curtea a artat c art. 39 din Regulament 255
permite camerelor sau preedintelui lor de a indica statelor n cauz msuri
provizorii; far ca motivele aplicrii lor s fie prevzute de text, ele rezult din
jurispruden Curii care, asemenea fostei Comisii pn la intrarea n vigoare a
Protocolului Nr. 11 la Convenie n anul 1998, a aplicat art. 39 n mod strict i n
domenii limitate, atunci cnd persoana interesat n adoptarea lor risc a suferi
prejudicii ireparabile. Ct privete fosta Curte, cauza cea mai notabil n care ea
a indicat msuri provizorii a fost Soering c/Royaume-Uni, n care guvernul
britanic a fost invitat s nu extrdeze pe reclamant n SUA atta vreme ct
procedura era pendinte la Strasbourg. n spe, guvernul britanic, spre a se
conforma dispoziiilor Conveniei i deciziei Curii, a fost obligat s nu-i respecte
angajamentul su fa de SUA, angajament ce rezulta din acordul de extrdare
ncheiat ntre cele dou ri. Astfel, hotrrea Curii a determinat, ntr-o situaie
de conflict ntre obligaiile unui stat contractant rezultate din Convenie i

1Reamintim c, potrivit art. 30 din Convenie, dac ntr-o cauz pendinte n faa unei
camere soluia unei probleme poate conduce la o contradicie cu o hotrre anterioar
a Curii, camera poate, atta vreme ct ea nu a adoptat hotrrea sa, s se desesizeze
m favoarea Marii Camere, afar dac u n a din pri nu se opune; a se vedea
supra, nr. 659.
2 CEDH, 6 februarie 2003, precit., 9 i 11.
3 CEDH, 4 februarie 2005, Mamatkoulov et Askarov c/Turquie, Recueil 2005;
menionm c Abdurasulovici i Askarov sunt una i aceeai persoan.
16 .

Brsan

231

Art. 34

256-258

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

obligaiile pe care el i le asumase printr-un tratat de extrdare ncheiat cu un stat


ter, s fac s prevaleze obligaiile convenionale1.
256
In al doilea rnd, n cauze precum cea aflat n curs de examinare, cnd exist
un risc al producerii unui prejudiciu ireparabil n asigurarea proteciei dreptului
n pericol invocat de reclamant, Curtea a considerat c este preferabil a se menine
status quo, pn cnd ea va fi n msur s decid; pentru c, dac reclamantul
solicit aplicarea unei msuri provizorii, iar Curtea o acord, ea are n vedere
facilitarea exerciiului eficace al dreptului la recurs individual garantat de
art. 34 din Convenie; exerciiul eficace al acestui drept implic, atta vreme ct
procedura este angajat la Strasbourg, ca instana european s poat continua
a examina cererea dup procedura ei obinuit. Or, n spe, dup extrdarea
reclamanilor, acetia nu au mai putut lua legtura cu aprtorii lor, spre a-i
putea organiza prezentarea probelor cu privire la plngerea care purta asupra
unor acuzaii foarte grave mpotriva autoritilor celor dou state, pe terenul
art. 3 din Convenie2.
257
n al treilea rnd, instana european a considerat c este cazul s-i reexami
neze jurispruden sa anterioar n materie, n lumina celei a altor instane
internaionale. Din acest punct de vedere, ea a constatat c msurile provizorii
sau conservatorii sunt reglementate diferit, dup cum este vorba despre proce
durile de comunicare individual din sistemul Organizaiei Naiunilor Unite, cele
ale Curii i ale Comisiei Interamericane a Drepturilor Omului sau de Regulamentul
judiciar al litigiilor al Curii Internaionale de Justiie. Toate aceste instituii i
jurisdicii internaionale au adoptat n ultima vreme decizii n care au subliniat
faptul c msurile provizorii au ca obiect aprarea drepturilor prilor prin a
permite buna derulare a procedurii de judecat i realizarea efectelor eventualei
angajri a responsabilitii statelor, ca urmare a examinrii contradictorii a cauzei3.
258
In contextul situaiei din spea cu soluionarea creia ea a fost sesizat, Curtea
a subliniat c, prin raportare la principiile generale ale dreptului internaional, ale
dreptului tratatelor i ale jurisprudenei internaionale, interpretarea caracterului
msurilor provizorii nu poate fi disociat de procedura n cursul creia ele au a
fi dispuse i nici de soluia pe fond a cauzei, protejat prin dispunerea lor. Articolul
31 parag. 1 din Convenia de la Viena asupra dreptului tratatelor dispune c

' CEDH, 4 februarie 2005, Mamatkoulov et Askarov c/Turquie, precit., 103-107.


1Idem, 108.
3Idem, 110-117.

232

Brsan

259-261

Cereri individuale

Art. 34

acestea au a fi interpretate cu bun-credin, prin luarea n considerare a obiectului


i scopului lor, n lumina principiului efectelor lor utile1.
n al patrulea rnd, la fel ca i n hotrrea camerei n aceeai cauz, Marea 259
Camer a subliniat importana fundamental a msurilor provizorii, aplicate n
jurispruden organelor Conveniei, n a se evita producerea unor situaii
ireversibile, de natur a mpiedica instana european s continue examinarea n
bune condiii a cauzei cu soluionarea creia a fost nvestit i asigurarea executrii
hotrrii ei. De aceea, nerespectarea de ctre statul prt a msurilor provizorii
pune n pericol nsi eficacitatea dreptului la recurs individual, garantat de
art. 34 din Convenie, precum i angajamentul asumat de statul n cauz, pe
temeiul art. 1 , d e a asigura tuturor persoanelor de sub jurisdicia sa aprarea
drepturilor i a libertilor garantate de Convenie.
Indicarea i respectarea unei msuri provizorii dispuse de Curte, precum cea 260
din spe, permite nu numai examinarea n bune condiii a cauzei, dar i asigurarea
efectivitii proteciei asigurate de Convenie dreptului reclamantului; de
asemenea, ulterior, Comitetul Minitrilor va putea s supravegheze executarea
hotrrii definitive. n mod implicit, executarea msurii provizorii va nsemna i
ndeplinirea obligaiei statelor de a executa hotrrile Curii, astfel cum dispune
art. 46 din Convenie2.
n sfrit, Curtea a evideniat c examenul faptelor cauzei demonstreaz n 261
mod clar c, prin extrdarea reclamanilor n Uzbekistan, ea a fost mpiedicat s
examineze cererea lor n mod apropriat, conform practicii ei constante n cauze
similare, ceea ce, pn la urm, a condus la a fi pus n imposibilitatea de a
asigura aprarea drepturilor reclamanilor n caz de constatare a nclcrii lor.
Consecina acestei obstrucionri este aceea c reclamanii au fost pui n situaia
de a nu-i putea exercita efectiv dreptul la recurs individual garantat de art. 34
din Convenie3; de unde concluzia pe care am expus-o nc de la nceputul analizei
soluiei Marii Camere: nerespectarea msurilor provizorii de ctre un stat
contractant are a fi considerat ca fiind de natur s mpiedice examinarea eficace
de ctre Curte a cererii reclamantului i exerciiul efectiv al dreptului su la recurs
individual, ceea ce constituie o nclcare a dispoziiilor art. 34 din Convenie4.

1Idem, 123.
2Idem, 125-126.
3Idem, 127.
4Idem, 128.

Brsan

233

Art. 34

262-264

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

262

708. Confirmarea ulterioar a acestei jurisprudene. Caracterul obligatoriu


al msurilor provizorii i faptul c nerespectarea lor constituie, pentru statul n
cauz, nclcarea dreptului reclamantului n beneficiul cruia ele au fost dispuse
a devenit, dup soluia Marii Camere amintit mai sus, o jurispruden constant
a instanei europene. Astfel, de curnd, n cauza Chamaev et 12 autres c/Georgie
et Russie1, reclamanii, de origine cecen, au intrat pe teritoriul Georgiei unde au
fost arestai, 5 dintre ei fiind extrdai n Federaia Rus, n pofida deciziei instanei
europene, dispus pe temeiul art. 39 din Regulament, de suspendare a executrii
extrdrii pn la soluionarea pe fond a cererii reclamanilor ndreptat mpotriva
celor dou ri, n care ei susineau c exist grave nclcri ale unor drepturi
garantate de art. 2, art. 3 i 5 din Convenie. Dei cei 5 reclamani astfel extrdai
nu au invocat n faa instanei europene i nclcarea de ctre Georgia a dreptului
lor la recurs individual prin nerespectarea msurii provizorii dispuse n cauz,
instana european a decis c examineze ex officio acest aspect2. Relund
principiile degajate n materie de hotrrea Marii Camere a Curii n cauza
Mamatkoulov etAskarov c/Turquie i aplicndu-le la situaia din spe, jurisdicia
european a reinut c, dup extrdare, reclamanii au fost inui n condiii de
izolare, fr a putea s comunice cu reprezentanii lor. Mai mult, Curtea nsi,
prin delegaii ei aflai n misiune de stabilire a faptelor cauzei, potrivit deciziei
camerei n acest sens, nu a avut posibilitatea s ia legtura cu reclamanii deoarece
- este adevrat, nu din vina Georgiei - partea de misiune n Rusia nu a putut fi
efectuat datorit necooperrii autoritilor ruse pentru realizarea ei.
263
n aceast situaie, Curtea a decis c, prin nerespectarea indicaiei, date de ea
pe temeiul art. 39 din Regulament, de a suspenda extrdarea celor 5 reclamani,
Georgia nu a respectat obligaiile ce-i revin pe temeiul art. 34 din Convenie3.
264
Pe un cu totul alt plan, n cauza Evans c/Royaume-Uni, amintit mai sus,
odat cu comunicarea cererii reclamantei guvernului britanic, preedintele camerei
creia i-a fost repartizat cauza spre soluionare a decis s indice acestuia, pe
temeiul art. 39 din Regulament c, fr prejudicierea n vreun fel oarecare a
deciziei Curii privitoare la fondul cauzei, este de dorit, n interesul bunei
desfurri a procedurii n faa Curii, ca guvernul s ia msurile cele mai apropriate _
n a asigura ca embrionii s nu fie distrui de clinica n care sunt conservai
pn cnd instana european va avea posibilitatea s examineze cauza. De

1 CEDH, 12 aprilie 2005, Recueil 2005, 57-74.


2 Idem, 468.
3 ldem,% 476-479.

234

Brsan

Cereri individuale

265-266

Art. 34

asemenea, n aplicarea dispoziiilor art. 41 din Regulament, Curtea a decis


examinarea cu prioritate a cererii.
Trebuie precizat c instana european examineaz cu mult atenie cererile 265
de aplicare a unor msuri provizorii i nu le aprob dect n cazuri temeinic
justificate.
Astfel, ntr-o cauz, reclamantul, de religie cretin, temndu-se c va fi supus 266
la tratamente inumane i degradante de ctre doi frai vitregi i alte persoane de
origine musulman n cazul aplicrii msurii expulzrii sale n Libia, dispus de
autoritile italiene, el aflndu-se pe teritoriul italian, a solicitat Curii ca, prin
aplicarea dispoziiilor art. 39 din Regulament, aceasta s dispun suspendarea
executrii expulzrii pn la soluionarea pe fond a cererii sale n care invoca
nclcarea, prin expulzarea lui de ctre statul italian, a dispoziiilor art. 3 din
Convenie, care interzic aplicarea de tratamente inumane ori degradante. Curtea
a considerat, ns, c motivele invocate de reclamant pe terenul acestui text
pentru a cere suspendarea msurii dispuse de autoritile italiene n privina lui
nu erau suficiente pentru aplicarea a rt 39 din Regulament, pentru c, n fapt,
ele priveau probleme cu caracter privat, far a pune n discuie responsabilitatea
statului pe teritoriul cruia se afla reclamantul1.

1 CEDH, decizia din 9 septembrie 2004, Chidobe c/Italie, Internet, site cit.

Brsan

235

Art. 35
Condiii de
admisibilitate

1. Curtea nu poate fi sesizat dect dup epuizarea cilor de


recurs interne, aa cum se nelege din principiile de drept
internaional general recunoscute, i ntr-un termen de 6
luni, ncepnd cu data deciziei interne definitive.
2. Curtea nu reine nici o cerere individual introdus n
aplicarea art. 34, dac:
a. ea este anonim; sau
b. ea este n mod esenial aceeai cu o cerere examinat
anterior de ctre Curte sau deja supus unei alte instane
internaionale de anchet sau de reglementare i dac ea nu
conine fapte noi.
3.' Curtea declar inadmisibil orice cerere individual
introdus n aplicarea art. 34, atunci ct ea consider cererea
incompatibil cu dispoziiile conveniei sau ale protocoalelor
sale, n mod vdit nefondat sau abuziv.
4. Curtea respinge orice cerere pe care o consider inadmi
sibil n aplicarea prezentului articol. Ea poate proceda astfel
n orice stadiu al procedurii.

Conditions
de
recevabilite

1. La Cour ne peut etre saisie quapres lepuisement des voies


de recours intemes, tel quil est entendu selon les principes
de droit internaional generalement reconnus, et dans un delai
de six mois partir de la date de la decision interne definitive.
2. La Cour ne retient aucune requete individuelle introduite en
application de larticle 34, lorsque:
a. elle est anonyme; ou

1Odat cu intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 14 alin. 3 al art. 35 se va modifica i


va avea urmtorul coninut: 3. Curtea declar inadmisibil orice cerere individual
introdus n temeiul art. 34, atunci cnd apreciaz c:
a) cererea este incompatibil cu prevederile Conveniei sau ale protocoalelor sale,
este n mod vdit nentemeiat ori abuziv; sau
b) reclamantul nu a suferit nici un prejudiciu important, cu excepia cazului n care
respectarea drepturilor omului garantate prin Convenie i prin protocoalele sale
impune examinarea pe fo n d a cererii i cu condiia de a nu respinge pentru acest
motiv nici o cauz care nu a fo st examinat corespunztor de o instan naional.

236

Brsan

Art. 35

Condiii de admisibilitate

b. elle est essentiellement la meme quune requete precedemment


examinee par la Cour ou deja soumise une autre instance
internaionale denquete ou de reglement, et si elle ne contient
pas de faits nouveaux.
3. La Cour declare irrecevable toute requete individuelle introduite
en application de Particle 34, lorsquelle estime la requete
incompatible avec les dispositions de la Convention ou de
ses Protocoles, manifestement mal fondee ou abusive.
4. La Cour rejette toute requete quelle considere comme irrecevable
par application du present article. Elle peut proceder ainsi
tout stade de la procedure.
Admissibility
criteria

1 . The Court may only deal with the matter after all domestic
remedies have been exhausted, according to the generally
recognized niles of internaional law, and within a period of six
months from the date on which the final decision was taken.
2. The Court shall not deal with any application submitted
under Article 34 that
a. is anonymous; or
b. is substantially the same as a matter that has already been
examined by the Court or has already been submitted to
another procedure of internaional investigation or settlement
and contains no relevant new information.
3. The Court shall declare inadmissible any individual
application submitted under Article 34 which it considers
incompatible with the provisions of the Convention or the
protocols thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the
right of application.
4. The Court shall reject any application which it considers
inadmissible under this Article. It may do so at any stage of
the proceedings.

Sumar
Seciunea I. Consideraii generale................................................................... 240
Seciunea a Il-a. Condiiile eseniale ale admisibilitii cererilor individuale:
epuizarea cilor interne de atac i termenul de 6 luni
(art. 35 parag. 1 ) .................................................................... 243
Brsan

237

Art. 35

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

1. Fundamentare......................................................................................... 243
A. Epuizarea cilor interne de a ta c ........................................................243
B. Termenul de 6 luni............................................................ ................. 248
2. Obligaia de a epuiza cile interne de a ta c ........................................... 249
A. Noiune.............................................................................................. 249
B. Coninutul obligaiei........................................ .................................254
C. Condiiile cilor de a ta c ..................................................................... 263
I. Cile de atac s fie accesibile..................................................... 263
II. Cile de atac s fie adecvate............. ......................................... 265
D. Particularitile epuizrii cilor interne de atac privitoare
la dreptul la un proces echitabil...................................................... 275
I. Dreptul la aprare......................................................................... 275
II. Durata procedurii......................................................................... 277
III. Obiectul unui recurs intern privitor la nerespectarea
termenului rezonabil al duratei procedurii; consecine
asupra regulii epuizrii cilor interne de atac............................283
IV. Posibilitatea redresrii consecinelor duratei excesive a
procedurii n sistemele de drept ale statelor contractante.....285
3. Situaii n care nu este necesar epuizarea cilor interne de atac......309
4. Problema probei epuizrii cilor interne de a ta c .................................. 317
5. Obligaia de a respecta termenul de 6 lu n i........................................... 320
A. Consideraii generale........................................................................ 320
B. Calculul termenului de 6 luni..............................................................321
C. Natura juridic a termenului de 6 lu n i...............................................333
Seciunea a IlI-a. Alte condiii de admisibilitate a cererilor individuale
(art. 35 parag. 2 ) ................................................................... 342
1. Precizri prealabile................................................................................. 342
2. Cererile anonime.....................................................................................343
3. N on bis in id e m ..................................................................................... 344
A. Cererea s nu mai fi fost deja examinat de C u rte...........................345
B. Cererea a mai fost deja supus unei alte jurisdicii
internaionale.......................................................................................349
Seciunea a IV-a. Cererile incompatibile cu dispoziiile Conveniei
sau ale protocoalelor sale adiionale i cele n mod
vdit nefondate sau abuzive (art. 35 parag. 3 )....................... 352
1. Consideraii generale..............................................................................352
2. Incompatibilitatea cererii cu dispoziiile Conveniei sau ale
protocoalelor sale................................................................................... 353

238

Brsan

Art. 35

Condiii de admisibilitate

A. Competena ratione personae.......................................................354


B. Competena ratione lo c i....................... .........................................356
C. Competena ratione materiae.........................................................357
D. Competena ratione temporis.........................................................358
3. Cererile n mod vdit nefondate.......................................................... 361
4. Cererile abuzive....................................................................................374
Seciunea a V-a. Excepiile de inadmisibilitate i decizia privitoare
la admisibilitatea ce rerii........................................................378
1. Precizri preliminare.............................................................................. 378
2. Excepiile de inadmisibilitate i regimul lor juridic.............................. 381
3. Decizia privitoare la admisibilitatea cererii i efectele e i .................... 387
Seciunea a Vl-a. Modificarea condiiilor de admisibilitate prin
dispoziiile Protocolului Nr. 14............................................392
Bibliografie
C. Brsan, Condiiile n care se pot adresa plngeri Curii Europene a Drepturilor
Omului de la Strasbourg, Curierul Judiciar nr. 1/2002, p. 1-32; D. Bruyn, Lepuisement
des voies de recours intemes, n La procedure devant la nouvelle Cour europeenne des
droits de lhomme apres le ProtocoleN0 11, Bruylant, Bruxelles, p. 39-60; M Canevascini,
Cour europeenne des droits de lhomme: peut-on reformer les conditions de recevabilite?,
n Europe des libertes, nr. 10/2003, p. 10-16; J.L. Charrier, Code de la Convention
europeenne des droits de lhomme, Litec, 2005, p. 279-295; G. Cohen-Jonathan, La
Convention europeenne des droits de rhom m e, Economica, Paris, 1989, p. 103-159;
G. Cohen-Jonathan, Garantir 1efficacite long terme de la Cour europeenne des droits de
lhomme: quelques observations partir des demiers travaux du Comite directeur pour
les droits de lhomme, n R.T.D.H., nr. 56, 2003, p. 1125-1156; G. Cohen-Jonathan,
J.F. Flauss (sous la direction), La reforme du systeme de controle contentieux de la
Convention europeenne des droits de rhomme (Le ProtocoleN014 et les Recommandations
et Resolutions du Comite des Ministres), Bruylant, Bruxelles, 2005; D. de Bruyn, S. Depre,
M. Kaiser, F. Lambert, B. Lombaert, M. Verdusen, Les exceptions preliminaires dans la
Convention europeenne des droits de lhomme, Bruylant, Bruxelles, 1997; R. Dinc,
Cereri n faa CEDO. Condiii de admisibilitate, AII Beck, Bucureti, 2001 ;A. Drzemczewski,
The European Human Rights Convention: Protocole N 11 - entry into force and first
year of application, H.R.L.J., n 1-3, 2000, p. 1-17; J.-F. Flauss, La conditions de
lepuisement des griefs au sens de lart. 26 CEDH; les enseignements de laffaire Cardot,
R.U.D.H., nr. 12, 1991, p. 529-536; J.-F. Flauss, Contentieux europeen des droits de
1homme et protection diplomatique, n Libert6s, justice, tolerance: melanges en hommage
au Doyen Gerard Cohen-Jonathan (voi. I), p. 813-838; N. Foulquieo, De la protection
des droits ... Iins&urite juridique: ou la remise en cause par la Cour europeenne des

Brsan

239

Art. 35

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

droits de rhomme des fins de non-recevoir et des exceptions dirrecevabilite consacree par la
procedure jurisdictionnelle franaise, m R.T.D.H. nr. 56, 2003, p. 1203-1220; N. Fricero,
Point de depart du delai raisonable dun proces en responsabilite de lEtat, n Recueil le
Dalloz, nr. 9, 2003, p. 592-593; M. Kaiser, Le delai de six mois, n La procedure devant la
nouvelle Cour europeenne des droits de 1homme apres le Protocole N 11, Bruylant, Bruxelles,
1999, p. 61-71; P. Legros, La regie de lepuisement des voies de recours interne et lacces
effectif une jurisdiction dans la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de 1homme,
en marge des arrets Akdivaret Aksoy c. laTurquie, R.T.D.H., n 33,1998, p. 27-35; C. Pettiti,
La forme et le contenu de la requete, n La procedure devant la nouvelle Cour europeenne des
droits de rhomme apres le Protocole N 11, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 27-37; E. Picard,
Article 26, n Commentaire..., p. 591-620; M. Puechavy, La regie de lepuisement des voies
de recours intemes et la nouvelle Cour europeenne des droits de rhomme, n Libertes, justice,
tolerance: melanges en hommage du Doyen Gerard Cohen-Jonathan (voi. II), Bruylant,
Bruxelles, p. 1299-1315; Protocole N 14 la Convention de sauvgarde des Droits de 1Homme
et des Libertes fondamentales, amendant le systeme de controle de la Convention, Rapport
explicatif, J.-F Renucci, Droit europeen des droits de lhome, 34mc ed., L.GD.J., Paris, 2002,
p. 604-617; J.-F. Renucci, Qualite pour agir en violation de la Convention, n Recueill Ie Dalloz,
n 8,2003, p. 523-524; M de Salvia, Compendium de CEDH. Les principes directeurs de la
jurisprudence relative la Convention europeenne des droits de lhomme, voi. I, Editions N.P.
Engel, Kehl, Strasbourg, Arlington Va., 2003, p. 649-694; Fr. Sudre, Droit internaional et
europeen des droits de lhomme, 7imc ed., refondue, PUF Droit fondamental, 2005,
p. 554-591; St. Trechsel, Article 27, n Commentaire..., p. 621-647; M. Verdussen, La cour
europeenne des droits de 1homme et lepuisement prealable du recours interne au juge
constitutionnel, n Liber amicorum Marc-Andre Eissen, Bruylant, L.GD.J., Bruxelles-Paris,
1995, p. 435-451; P. Wachsmann, Droit de recours individuel et protection de la fonction
jurisdictionnelle de la Cour, R.U.D.H., n 7-8, 2002, p. 309-312.

S eciu n ea I. C on sid eraii gen erale


1

709. Principiile art. 35 din Convenie. Alturi de art. 34 analizat mai sus,
textul pe care-1 punem n discuie reprezint substana sistemului Conveniei
europene de protecie a drepturilor i a libertilor pe care aceasta le garanteaz.
Cele dou texte se succed, de aceast dat, ntr-o logic perfect: art. 34 regle
menteaz, aa dup cum am vzut, dreptul subiectiv procesual convenional Ia
recurs individual n faa jurisdiciei instituite de Convenie pentru a controla
modul n care statele contractante i respect angajamentul luat n sensul
asigurrii proteciei acestor drepturi i liberti n cadrul propriului lor sistem
juridic; cel ce se pretinde victima nclcrii unui asemenea drept se poate adresa,
spre a obine ncetarea nclcrii i repararea prejudiciului astfel suferit, instanei
240

Brsan

Condiii de admisibilitate

2-4

Art. 35

europene. n ce condiii? Cnd? Chiar nainte de a da instanelor naionale posibi


litatea s dispun remedierea, pe plan intern, a consecinelor nclcrii dreptului
su, pe care reclamantul pretinde c a suferit-o? Poate el s se adreseze instanei
europene oricnd, adic este cumva aciunea garantat de art. 34 din Convenie
imprescriptibil?
Rspunsul la toate aceste ntrebri l gsim n dispoziiile art. 3 5 din Convenie. 2
Intitulat condiii de admisibilitate (conditions de recevabilite, respectiv
admisibility criteria"). Textul reglementeaz, n primul rnd, condiiile n care
un reclamant i poate pune n valoare dreptul instituit prin art. 34 din Convenie;
pentru c, nainte ca cererea reclamantului s poat fi examinat pe fondul ei,
spre a se vedea dac s-a produs sau nu nclcarea dreptului garantat de Convenie,
nclcare denunat de acesta, instana european va trebui s cerceteze n ce
msur cererea reclamantului ndeplinete condiiile impuse de Convenie
pentru a proceda la acest examen; aceste condiii, astfel cum dispune art. 35
parag. 1 , sunt n numr de dou: a) reclamantul trebuie s fi epuizat cile interne
de atac, n nelesul dat acestei reguli de principiile generale ale dreptului
internaional; b) reclamantul trebuie s se adreseze instanei europene ntr-un
termen de 6 luni de la data rmnerii definitive a hotrrii ultimei instane
naionale care s-a pronunat asupra situaiei juridice ce formeaz obiectul cererii
sale, prin care el consider c s-a produs nclcarea unui drept aprat de Convenie
i/sau de protocoalele adiionale i pretinde c este victima acelei nclcri.
Practic, din acest punct de vedere, Protocolul Nr. 11 nu a adus modificri 3
fostului art. 26 din Convenie, care reglementa anterior materia; instituind Curtea
unic, autorii lui nu au iacut altceva dect s nlocuiasc o instituie care disprea,
respectiv Comisia, cu cea care i-a preluat activitatea n domeniu, anume Curtea1.
Respectnd adevrul istoric, este necesar s subliniem c, atta vreme ct, 4
pn la 1 noiembrie 1998, examinarea unei cereri individuale se fcea de organisme
distincte ale Conveniei - Comisia n privina admisibilitii cererii, iar Curtea
privitor la fondul ei, chiar dac uneori, n anumite circumstane pe care le vom
discuta la momentul potrivit, aceasta din urm putea relua analiza ndeplinirii
condiiilor de admisibilitate n cauza cu care era sesizat pe fond, Comisia a fost
cea care a elaborat, de-a lungul timpului, ncepnd cu primii ei ani de existen,
adic n a doua jumtate a decadei 1950-1960, o jurispruden specific privitoare
1 Textul fostului art. 26 avea urmtorul cuprins: Comisia nu poate fi sesizat dect
dup epuizarea cilor de atac interne, aa cum se nelege din principiile general
recunoscute de drept internaional, i ntr-un termen de 6 luni, ncepnd cu data
deciziei interne definitive.

Brsan

241

Art. 35

5-10

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

la cele dou condiii de admisibilitate nscrise n actualul art. 35 parag. 1 din


Convenie, preluat, cu unele nuanri, de actuala Curte, chemat a examina att
admisibilitatea unei cereri, ct i fondul ei.
Articolul 35 conine i alte dispoziii ce au a fi avute n vedere de instana
european n examenul pe care ea l face n privina admisibilitii unei cereri
individuale cu care este sesizat pe temeiul art. 34 din Convenie.
Astfel, potrivit art. 35 parag. 2, Curtea nu va reine nici o asemenea cerere
dac: a) ea este anonim; b) ea este n mod esenial aceeai cu o cerere examinat
anterior de Curte sau deja supus unei alte instane internaionale de anchet
sau de reglementare a unor diferende i dac ea nu conine fapte noi.
De asemenea, art. 35 parag. 3 dispune c jurisdicia european declar
inadmisibil orice cerere individual cu soluionarea creia a fost sesizat pe
temeiul art. 34, atunci cnd ea consider o asemenea cerere incompatibil cu
dispoziiile Conveniei sau ale protocoalelor sale, n mod vdit nefondat sau
abudv.
"
" D e i vom reveni n analiza noastr asupra acestor prevederi, precizm nc de
pe acum faptul c incompatibilitatea unei cereri individuale cu dispoziiile
Conveniei, prevzut de acest text, poate rezulta din mai multe mprejurri:
- reclamantul invoc nclcarea unor drepturi ce nu sunt garantate de
Convenie sau de protocoalele sale adiionale, situaie n care cererea sa va fi
incompatibil ratione materiae cu dispoziiile Conveniei;
- cererea privete un asemenea drept, dar reclamantul nu mai are calitatea
de victim, ceea ce nseamn c ea va fi incompatibil ratione personae cu
dispoziiile Conveniei;
- cererea sa privete un asemenea drept, reclamantul poate pretinde c este
victima unei nclcri a dispoziiilor Conveniei, dar nu se afla, la momentul
svririi faptelor alegate, sub jurisdicia statului chemat n judecat, n sensul
dispoziiilor art. 1 din Convenie, cererea fiind astfel incompatibil ratione loci
cu prevederile acesteia;
- faptele invocate de reclamant n cererea sa s-au produs nainte ca statul n
cauz s fi ratificat Convenia, adic acesta s fi devenit parte la Convenie, ceea
ce va face ca cererea sa s fie declarat incompatibil ratione temporis cu
dispoziiile ei.
De asemenea, Curtea va declara o cerere inadmisibil atunci cnd aceasta se
dovedete a fi nentemeiat sau abuziv, n condiiile pe care le vom analiza
ulterior.
Precizm c, potrivit noii lit. b) a parag. 3 al art. 35, astfel cum aceasta a fost
introdus prin dispoziiile art. 12 din Protocolul Nr. 14, Curtea va declara
242

Brsan

Condiii de admisibilitate

n-14

Art. 35

inadmisibil o cerere individual i n situaia n care reclamantul nu a suferit un


prejudiciu important, afar dac respectarea drepturilor i a libertilor garantate
de Convenie i de protocoalele sale adiionale impune examinarea pe fond a
cererii, cu condiia de a nu respinge pentru acest motiv nici o cauz ce nu a fost
examinat n mod corespunztor de instana naional.
Articolul 35 parag. 4 prevede c instana european va respinge orice cerere 1 0
pe care o va considera inadmisibil prin raportare la toate dispoziiile art. 35, mai
sus enunate, putnd proceda astfel n orice stadiu al procedurii examinrii
cererii.
Evident c noua condiie de admisibilitate, referitoare la prejudiciul 11
important pe care trebuie s-l sufere reclamantul pentru ca cererea sa s fie
declarat admisibil, va dobndi aplicare dup intrarea n vigoare a Protocolului
Nr. 14 la Convenie.
Cele mai importante dispoziii aleart. 35, cu cea mai frecvent aplicaiepractic 12
n activitatea jurisdicional a Curii, sunt, de departe, cele nscrise n art. 35
parag. 1 din Convenie, care impun cele dou condiii de admisibilitate a unei
cereri individuale: epuizarea cilor interne de atac i regula celor 6 luni de la data
ultimei hotrri pronunate n sistemul naional de drept. Din pcate, imensa
majoritate a cererilor individuale care sunt examinate de comitetele de trei judectori
ale Curii sunt declarate inadmisibile pentru nendeplinirea acestor condiii.
n concepia noastr, ele au a fi privite ca reprezentnd condiii eseniale 1 3
pentru admisibilitatea unei cereri individuale introduse n faa instanei europene
pe temeiul art. 34 din Convenie; mai mult, ele au o fundamentare comun, astfel
c, mpreun, vor face obiectul analizei n seciunea urmtoare.

S eciu n ea a I l-a . C on d iiile esen iale ale ad m isib ilitii


cererilor ind ividu ale: ep u izarea cilor interne
d e atac i term en u l d e 6 luni
1. Fundam entare
A. Epuizarea cilor interne de atac
710. Principiu general. Una din trsturile mecanismului de protecie a 14
drepturilor i libertilor fundamentale instituit de Convenie este caracterul su
subsidiar, prin raportare la sistemele naionale de drept ale statelor contractante.

Brsan

243

Art. 35

15-17

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

15

Toat literatura juridic i ntreaga jurispruden a organelor Conveniei au


evideniat ntotdeauna c necesitatea epuizrii cilor interne de atac nainte de
exercitarea dreptului la recurs individual se ntemeiaz pe principiul subsidiaritii
n dreptul internaional n general. Convenia este un tratat internaional cu un
obiect de reglementare precis delimitat - protecia internaional a drepturilor
i a libertilor fundamentale pe care le garanteaz ce-i produce efecte att
n ordinea juridic intern a statelor contractante, n care, practic, n prezent ea
are ajrticabjjjtate direct n toate aceste state, dar i n ordinea juridic
internaional, deoarece statele au acceptat controlul obligatoriu al modului
cum ele i respect angajamentul de a asigura aprarea acelor drepturi n ordinea
lor intern, control exercitat de o jurisdicie internaional. nainte de aceasta
ns., ele trebuie s aib posibilitatea s nlture o eventual nclcare a acestor
drepturi i a consecinelor ei n .ordinea lor intern.
16
Aceasta reprezint aplicaia principiului subsidiaritii, recunoscut n dreptul
internaional nu numai ntr-un domeniu specific, astfel cum este cel al proteciei
drepturilor omului, dar i privitor la asigurarea proteciei diplomatice a
resortisanilor unui stat, aflai pe teritoriul altui stat.
17
Dup cum a statuat n mod constant Curtea Internaional de Justiie de la
Haga, regula potrivit creia recursurile interne trebuie s fie epuizate naintea
angajrii unei proceduri internaionale este o regul bine stabilit n dreptul
internaional cutumiar (s.n., C.B.); ea a fost respectat, n general, n cazul n
care un stat acord asisten unui naional ale crui drepturi i-ar fi fost nclcate
ntr-un alt stat, n dispreul normelor de drept internaional. nainte de a recurge
la jurisdicia internaional, s- considerat c, ntr-o asemenea situaie, este
necesar ca statul n care s-a produs acea nclcare s o poat remedia, prin
propriile mijloace, n cadrul ordinii sale juridice interne1 (s.n., C.B.).-Aceeai
instan internaional a Naiunilor Unite a decis c prile unui tratat internaional
pot conveni n textul acestuia fie c regula epuizrii cilor interne de atac nu se va
aplica aciunilor ntemeiate pe eventualele nclcri ale acelui tratat, fie s
confirme aplicarea ei; niciodat ns Curtea nu ar putea accepta ca un principiu
important al dreptului internaional cutumiar s fie considerat ndeprtat n mod
tacit, fr ca intenia prilor s se fie exprimat clar n acest sens2.

1 International Court of Justice, 21 martie 1959, Affaire de l lnterhandel, Recueil des


arrets, avis consultatifs et ordonnances, 1959, p. 27.
2 Cour Internationale de Justice, Arret Elettronica Sicula, Recueil des arrets, avis
consultatifs et ordonnances, 1989, p. 42.

244

Brsan

18-21

Condiii de admisibilitate

Art. 35

Caracterul subsidiar al proteciei diplomatice n dreptul internaional i are 18


ns originea n respectarea principiului suveranitii statelor. Ideea de
suveranitate a statelor contractante nu a fost strin instituirii condiiei epuizrii
cilor interne de atac nainte de punerea n micare a controlului jurisdicional
internaional al respectrii drepturilor i libertilor garantate de Convenie, dar
ea nu apare ca fundamental n aceast materie. Convenia european a drepturilor
omului nu creeaz, n primul rnd, drepturi i obligaii reciproce ntre state; ea are
ca scop esenial recunoaterea i garantarea unor drepturi i liberti n raporturile
dintre persoanele care se gsesc sub jurisdicia lor i statele nsei. Garan
tarea acestor drepturi se exprim, printre altele, n primul rnd n posibilitatea
juridic deschis titularilor de a pretinde asigurarea exerciiului lor efectiv n
ordinea juridic intern i a nlturrii eventualelor nclcri ce s-ar fi putut pro
duce n aceast ordine intern; dac o asemenea nlturare nu a fost realizat pe
plan intern, va intra n joc protecia lor internaional, ca modalitate de aprare
a ordinii publice europene n materie.
De altfel, n doctrin s-a artat c nu este posibil a fi pus n evident ratio 19
legis a regulii epuizrii cilor interne de atac far a fi evocat, n prealabil, caracterul
fundamental subsidiar pe care-1 are, n ansamblul su, mecanismul european de
protecie a drepturilor omului prin raportare la instanele naionale. Vocaia acestui
mecanism nu const nicicum n a nlocui sau a submina jurisdiciile naionale,
ci, mai degrab, n a se aduga acestora, cu scopul de a remedia, atunci cnd va
fi cazul, carenele sau slbiciunile ce le afecteaz pe acestea din urm. Dintr-o
asemenea complementaritate necesar, rezult c misiunea asigurrii aprrii
drepturilor direct aplicabile consacrat de Convenie revine, n primul rnd,
autoritilor competente ale statelor contractante; n aceast materie, ele reprezint
principalii vectori de protecie i, n consecin, rmn libere n a asigura msurile
pe care le consider a fi cele mai apropriate n acest scop1.
Sancionarea supranaional a drepturilor i libertilor garantate de Convenie 2 0
apare ca subsidiar.
711.
Prevederile altor instrumente internaionale n materie. Aceast soluie
se regsete i n alte instrumente internaionale universale sau regionale de
protecie a drepturilor omului. Astfel, potrivit art. 41 parag. 1 lit. c) al Pactului
privitor la drepturile civile i politice din anul 1966, intrat n vigoare la 23 martie
1976, Comitetul ONU pentru drepturile omului nu poate examina o cauz care-i
1M. Hottelier, Larticle 26 CEDH et P6prisment des voies de recours en droit federal
suisse, Helbing and Lichtenhahan Ble et Frankfourt-sur-le-Main, 1990, p. 3.

Brsan

245

21

A r t. 35

22

22-24

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

este supus spre soluionare dect dup ce el s-a asigurat c toate recursurile
interne disponibile au fost utilizate i epuizate, n conformitate cu principiile
general recunoscute de drept internaional; aceast regul nu se mai aplic ns n
cazul n care procedurile de recurs depesc termene rezonabile1, iar art. 2 al
Protocolului facultativ la acelai Pact, adoptat i intrat n vigoare mpreun cu
acesta, dispune c orice persoan fizic, ce se pretinde victima unei nclcri a unui
drept enunat de Pact i care a epuizat toate cile interne de atac disponibile,
poate prezenta o comunicare scris, de fapt o plngere, n vederea examinrii ei.
Dispoziii asemntoare cu cele existente n art. 35 al Conveniei europene se
regsesc n art. 46 i art. 61 din Convenia interamerican a drepturilor omului,
respectiv n art. 50 i art. 56 din Carta african a drepturilor omului i popoarelor.
Diferena esenial ns dintre caracterul subsidiar al normelor Conveniei
europene i cel al normelor cuprinse n celelalte instrumente de protecie a dreptu
rilor omului, universale sau regionale, artate este aceea c, pe cnd competena
jurisdiciilor internaionale n cadrul acestora din urm este facultativ, cea a
instanei europene este general i obligatorie.

23

711bis. Formularea principiului n jurispruden organelor Conveniei.


Confruntat, pe temeiul fostului art. 26 din Convenie, cu problema examinrii
ndeplinirii condiiilor de admisibilitate a cererilor individuale ce i se adresau,
nc de la primele sale decizii fosta Comisie a artat c, potrivit principiilor de
drept internaional general recunoscute, este necesar ca, nainte de sesizarea
unui tribunal internaional, persoana n cauz fi epuizat recursurile pe care i le
ofer legislaia naional i care sunt de natur s-i asigure o reparaiune eficace
i suficient; (...) regula pe temeiul creia au a fi epuizate recursurile interne
nainte de a fi prezentat o plngere internaional se ntemeiaz pe principiul c
statul prt trebuie s poat, mai nti, s redreseze pretinsa nclcare prin propriile
sale mijloace, n cadrul ordinii juridice interne2.
24
ntr-o alt decizie, ea a subliniat c, n conformitate cu aceleai principii ale
dreptului internaional general recunoscute, dac o persoan dispune, n sistemul
juridic al unui stat responsabil de nclcri ale drepturilor garantate de Convenie,
de ci de atac ce par a fi eficace i suficiente, n mod normal ea trebuie s. le
utilizeze i s le epuizeze; ntr-o asemenea situaie are a fi epuizat ansamblul
mijloacelor de protecie legal, astfel cum acest ansamblu este organizat n
6 A se vedea supra, voi. I, nr. 27bis.
7 Comis. EDH, 2 septembrie 1959, nr. 343/1957, Nielsen c/Danemark, Annuaire de la
Convention, voi. 2, p. 439.

246

Brsan

25-27

Condiii de admisibilitate

Art. 35

ordinea juridic intern, nainte de a se ajunge la sesizarea jurisdiciei interna


ionale1.
Aprobnd jurispruden fostei Comisii nainte de 1 noiembrie 1998 sau 25
prelund-o i precizndu-i mai precis coninutul dup intrarea n vigoarea
Protocolului Nr. 11, cnd ea nsi are a examina i admisibilitatea cererilor
individuale, Curtea a evideniat constant corelaia ntre principiul subsidiaritii
i regula epuizrii cilor interne de atac.
Bunoar, nainte de intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 11, ea a artat c 26
aceast regul enunat de art. 26 (n prezent art. 35 parag. 1 ) din Convenie
impune persoanelor, ce voiesc a intenta mpotriva unui stat o aciune n faa unui
organ judiciar internaional, obligaia de a utiliza, nainte de aceasta, recursurile
pe care i le ofer propriul lui sistem de drept; statele nu au a rspunde de actele
lor n faa unui organism internaional nainte de a fi avut posibilitatea de a
redresa situaia litigioas n ordinea lor intern. n sistemul Conveniei, aceast
regul se fundamenteaz pe ideea c ordinea intern ofer un recurs efectiv n
caz de nclcare a unui drept pe care ea l garanteaz, independent chiar de
ncorporarea sau nencorporarea n ordinea intern a dispoziiilor Conveniei.
,A a fiind, ea constituie un aspect important al principiului ce impune ca meca
nismul de protecie instituit de Convenie s aib un caracter subsidiar, prin
raportare la sistemele naionale de protecie a drepturilor omului2(s.n., C.B.).
Sau, n sistemul de dup intrarea n vigoare a Protocolului Nr. 11, instana 27
european a decis la fel de constant c finalitatea art. 35 este aceea de a da
posibilitatea statelor contractante s previn sau s nlture nclcrile invocate
mpotriva lor, nainte ca acestea s fie supuse spre examinare Curii, pentru c
mecanismul instaurat de Convenie are un caracter subsidiar fa de sistemele
naionale de drept n cadrul crora se asigur, mai nti, protecia drepturilor
omului3.

' Comis. EDH, 16 decembrie 1961, nr. 712/1960, Retimag SA c/Allemagne, Annuaire
de la Convention, voi. 4, p. 401.
2 CEDH, 16 septembrie 1996, Akdivar et autres c/Turquie, Recueil 1996-IV, 65;
25 martie 1998, Belziuk c/Pologne, Recueil 1998-11, 30; 27 noiembrie 1997,
K.-F c/Allemagne, Recueil 1997-VII, 46; 28 octombrie 1998, Assenov et autres
c/Bulgarie, Recueil 1998-VIII, 85.
3 CEDH, 28 iulie 1999, Selmouni c/France, Recueil 1999-V, 74; 27 iunie 2000,
Ilhan c/Turquie, Recueil 2000-VII, 59; 27 iunie 2000, Salman c/Turquie,
Recueil 2000-VH, 86.
17.

Brsan

247

Art. 35

28-32

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

B. Termenul de 6 luni
28

712. Principiu general. Condiia instituit de art. 35 parag. 1 din Convenie,


potrivit cu care reclamantul trebuie s se adreseze jurisdiciei europene n termen
de 6 luni de la data rmnerii definitive a hotrrii ultimei instane din sistemul
naional de drept care s-a pronunat n cauz, amintete de instituiile clasice
de drept intern privitoare la exerciiul drepturilor subiective materiale sau proce
durale, anume prescripia i, respectiv, decderea.
29
Dup cum s-a reinut n doctrina consacrat Conveniei1, aceast regul are
o dubl justificare: procedural i substanial, n acelai timp.
30
Din punct de vedere procedural, s-a spus c, n general, dreptul la aciune
privitor la posibilitatea sesizrii unei instane jurisdicionale sau cvasi-jurisdicfionale, cum era Comisia European a Drepturilor Omului, are a fi limitat n timp i
c buna administrare a justiiei impune restrngerea, n timp, a dreptului de a
sesiza o jurisdicie, pentru c aceasta nu ar putea examina toate situaiile contrare
ordinii juridice ce s-ar produce ntr-un timp nedeterminat2. Aceast apreciere
de ordin strict faptic ni se pare justificat, nu ns i din punct de vedere teoretic:
s nu uitm c mplinirea termenului de 6 luni nu stinge nsui dreptul de a te
adresa instanei europene, ca drept la aciune n sens procedural, ci numai dreptul
reclamantului de a-i vedea cererea examinat spre a se vedea dac s-a produs
sau nu nclcarea dreptului garantat de Convenie, nclcare denunat prin cerere.
31
Din punct de vedere substanial, se poate accepta c factorul timp poate fi de
natur s legitimeze situaii ce nu sunt contestate ntr-un interval determinat. Nu
mai puin, examinarea unei situaii ntr-o perioad ce se poate plasa la un moment
ndeprtat prin raportare la cel la care s-a produs factorul declanator poate
pune jurisdicia astfel sesizat n imposibilitatea de a stabili temeinicia acestuia.
De aceea, se poate spune c, prin impunerea termenului de 6 luni, statele
contractante au voit, n mod suveran, s nu creeze prin Convenie drepturi
imprescriptibile 3 pe terenul angajrii rspunderii lor ntr-un cadru internaional,
pentru eventualele lor nclcri svrite pe plan intern, far ca, prin aceasta, s
pun n discuie modul i timpul n care sunt examinate asemenea fapte pe acest
din urm plan.
32
Pentru a evita orice confuzie, precizm c, din punctul nostru de vedere, prin
instituirea termenului de 6 luni n care poate fi sesizat instana european cu
' E. Picard, Article 26, n Commentaire ..., p. 593 i urm.
2 Idem, p. 593.
3 Idem, p. 594.

248

Brsan

33-34

Condiii de admisibilitate

Art. 35

privire la pretinsa nclcare a drepturilor garantate de Convenie statele contractante


au voit s nu creeze un drept Ia aciune imprescriptibil; nsei drepturile i
libertile aprate de Convenie i de protocoalele sale adiionale sunt i rmn
imprescriptibile1. De aceea, ni se pare mult mai exact fundamentarea acestui
termen, ce rezult n mod implicit dintr-o decizie de spe a instanei europene,
dar pe care o considerm cu valoare de principiu, decizie n care aceasta a artat
c regula celor ase luni reflect dorina prilor contractante de a nu repune n
discuie decizii interne dup scurgerea unui termen nedefinit de la pronunarea
lor, fiind astfel protejate nu numai interesele guvernelor statelor contractante
prin aceea c nu i mai pot vedea angajat rspunderea internaional pentru
nclcrile drepturilor garantate de Convenie, dar i securitatea juridic, privit
ca valoare intrinsec; aceast regul marcheaz astfel limitele temporale ale
controlului efectuat de organele Conveniei i indic (...) att particularilor,
ct i autoritilor perioada dincolo de care nu se mai exercit acest control
(x k -C B .)2.
Ct privete raportul ntre cele dou condiii, fosta Comisie a subliniat c
exist o strns corelaie ntre ele, nu numai pentru c amndou fac obiectul
unui text unic, dar ele sunt cuprinse n aceeai fraz i nsi structura ei gramatical
impune o asemenea corelaie3. Intr-adevr, epuizarea cilor interne de atac specifice
fiecrui sistem jurisdicional al statelor contractante determin, cel mai adesea,
momentul de la care ncepe s curg termenul de 6 luni n care trebuie s fie
sesizat instana european. Aceasta nseamn c principiul subsidiaritii nu
este strin nici acestei reguli, dei substana sa este ilustrat, n esen, tot de
necesitatea epuizrii cilor interne de atac, n sensul Conveniei.

33

2. Obligaia de a epuiza cile interne de atac


A. Noiune
713.
Precizri terminologice. Lectura primei propoziii a textului art. 35 34
parag. 1 n limba romn poate surprinde pe cititor, prin termenii folosii;
ntr-adevr, traducerea fidel din limba francez a sintagmei / epuisment des
1A se vedea infra, nr. 745 i urm.
2 CEDH, decizia din 25 ianuarie 2000, Walker c/Royaume-Uni, Recueil 2000-1,
p. 464.
3Comis. EDH, 10 iunie 1958, nr. 235/1956, A"c/Allemagne, Annuaire de la Convention,
voi. 2, p. 305.

Brsan

249

Art. 35

35-36

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

voies de recours intemes a condus la formularea epuizarea cilor de recurs


interne. n ceea ce ne privete, considerm c ar fi fost mai simplu, din punct de
vedere lingvistic, i mult mai exact, din punct de vedere strict juridic, ca traducerea
condiiei puse n discuie s fi fost redat n limba romn prin sintagma epuizarea
cilor interne de atac. Demonstraia acestei idei ni se pare lesnicioas, dac ne
raportm Ia fundamentarea condiiei analizate anterior: prin ipotez, n cererea sa
adresat Curii pe temeiul art. 34 din Convenie, reclamantul pretinde c autoritile
statului contractant chemat n judecat i-au nclcat un drept garantat de
Convenie sau de protocoalele sale adiionale; or, art. 35 parag. 1 impune recla
mantului obligaia ca, nainte de a se adresa Curii, s se adreseze, privitor la
aciunea sau omisiunea autoritilor acelui stat, concretizat, din punctul de
vedere al reclamantului, ntr-o asemenea nclcare, instituiilor naionale, oricare
ar fi acestea; reclamantul trebuie s fac uz, mai nti, de cile de atac pe care le
are la dispoziie mpotriva actului incriminat n sistemul naional de drept. De
regul, el se va adresa unui organ jurisdicional, care face parte dintr-un sistem
jurisdicional al statului n cauz; dac este nemulumit de soluia primei
instane a sistemului, reclamantul este obligat s atace aceast hotrre la
instana superioar, care, de obicei, este instana de apel sau de recurs.
35
Dup cum a decis fosta Comisie, pentru a se conforma dispoziiilor fostului
art. 26 (n prezent art. 35 parag. 1) din Convenie, nu este suficient ca reclamantul
s fi supus cazul su diverselor jurisdicii a cror sesizare este impus de acest
text; n afara unor situaii n care el ar fi mpiedicat s o fac, reclamantul este inut
s invoce, n faa .jurisdiciei superioare, drepturile a cror nclcare o invoc n
faa ,jurisdiciei inferioare1. n msura n care sistemul judiciar al statului
contractant n cauz reglementeaz un recurs n casaie sau o cale de atac
echivalent - spre exemplu recursul n faa Consiliului de Stat n rile n care
acesta apare ca instan suprem a jurisdiciei administrative-, pentru a se putea
adresa Curii Europene a Drepturilor Omului reclamantul va trebui s epuizeze
i aceast cale de atac sau i acest recurs. Iar dac legislaia naional, cum este
cazul n unele state contractante - precum Germania, Spania, Republica Ceh prevede invocarea nclcrii unui drept garantat de Convenie n faa jurisdiciei
constituionale naionale, reclamantul are a epuiza i aceast cale de atac.
36
i atunci, sensul sintagmei epuizarea cilor de recurs interne nu poate
semnifica altceva, ca principiu general, dect parcurgerea tuturor gradelor de
jurisdicie ale sistemului intern de drept, prin folosirea cilor de atac puse la
1Comis. EDH, 19 decembrie 1960, nr. 617/1959, Hopfinger c/Autriche, Annuaire de
la Convention, voi. 3, p. 391.

250

Brsan

37

Condiii de admisibilitate

Art. 35

ndemna reclamantului de acest sistem; cile de recurs interne nseamn,


aadar, cile interne de atac, sintagm pe care, afar de ncercri de evitare a
unor repetiii stilistice, o vom folosi n analiza noastr1.
714.
Noiune. Din precizrile de mai sus rezult c noiunea ci interne de 37
atac nu este nici pe departe echivalent cu noiunea de recurs sau de apel din
dreptul procesual penal sau civil intern al unui stat; n sensul art. 35 parag. 1 din
Convenie, cile interne de atac includ recursul sau apelul ori recursul n
casaie intern, dar nu numai acestea intr n cuprinsul noiunii analizate. n
realitate, ca i n alte situaii discutate anterior, n special n primul volum al
lucrrii noastre, aceast noiune are un caracter autonom, propriu Conveniei2.
Ea cuprinde orice posibilitate juridic oferit de legislaia naional a unui stat
contractant de a pune n discuie, n faa organelor care alctuiesc sistemul
naional de drept ierarhizat, o nclcare a unui drept garantat de Convenie sau
de protocoalele sale adiionale, ce are ca scop nlturarea acestei nclcri i a
consecinelor sale. Sau, cum s-a spus uneori n literatura de specialitate consa
crat Conveniei, noiunea de cale de atac, n sensul art. 35 parag. 1, desemneaz
orice mijloc prevzut de legea naional ce este susceptibil s conduc la obinerea
unui rezultat satisfctor privitor la obiectul cererii internaionale, anume
nclcarea alegat de reclamant prin aciunea sa3; or, pentru reclamant, rezultatul
satisfctor nu poate fi altul dect nlturarea acestei nclcri i a consecinelor
ei. De asemenea, nu trebuie s pierdem din vedere c art. 13 din Convenie
recunoate oricrei persoane ce pretinde c i-a fost nclcat un drept garantat de
aceasta sau de protocoalele sale adiionale dreptul subiectiv la un recurs efectiv
n faa unei instane naionale4. Corelaia dintre acest text i cel supus prezentei

1 Din acest punct de vedere, ni se pare mult mai clar formularea n limba englez a
condiiei puse n discuie after all domestic remedies have been exhausted: dup
ce toate remediile interne au fost epuizate, n sensul de parcurgere a tuturor
gradelor sistemului intern de jurisdicie, remedy (plural remedies avnd semnificaia
unei ci prin care se ajunge la ameliorarea sau rezolvarea unei situaii - n cazul
nostru - juridice: a succesfull way o f improving a situation or solving a problem
a se vedea derive Study Dictionary, New Edition, Longman, Edinburgh Gate, Harlow,
Essex, 2004, p. 624.
2 A se vedea E. Picard, op. cit., p. 598; J.-L. Charrier, op. cit., p. 280.
3 A se vedea E. Picard, op. cit., p. 596; J.-L. Charrier, op. cit., p. 280; R. Dinc,
Cereri n faa CEDO. Condiii de admisibilitate, Ed. All Beck, Bucureti, 2001, p. 34.
4 A se vedea supra, voi. I, nr. 483 i urm.

Brsan

251

Art. 35

38-39

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

analize este evident: att art. 13, ct i art. 35 parag. 1 reprezint expresia prin
cipiului subsidiaritii; art. 13 impune statelor contractante obligaia de a asigura
oricrei persoane aflate sub jurisdicia lor dreptul la un recurs efectiv n faa
instanelor naionale n ipoteza n care aceasta a suferit o nclcare a unui drept
garantat de Convenie sau de protocoalele sale adiionale; art. 35 parag. 1 impune
persoanei aflate ntr-o asemenea situaie ca, nainte de a se adresa instanei
europene, s-i fi exercitat acest drept, anume s fi epuizat cile interne de atac.
3g
De altfel, aa dup cum vom mai arta pe parcursul analizei noastre, Curtea a
evideniat limpede c finalitatea art. 35 parag. 1, care enun regula epuizrii
cilor interne de atac, este aceea de a da statelor contractante posibilitatea de a
preveni sau redresa nclcrile alegate (de reclamant) mpotriva lor, nainte ca
instana european s fie sesizat; norma din art 35 parag. 1 se fundamenteaz
pe ipoteza ncorporat n art. 13, cu care ea prezint strnse afiniti, c ordinea
de drept intern ofer un recurs efectiv cu privire la acele nclcri1.
39
n principiu, aceste ci sunt jurisdicionale, aparinnd att jurisdiciilor de
drept comun, ct i altor jurisdicii cum ar fi cele administrative, specializate pe
domenii profesionale etc. Nu au, ns, a fi excluse i cile de atac necontencioase,
ce pot fi reglementate de sistemele de drept ale statelor contractante, dac acestea
trebuie s fie parcurse nainte ca cel interesat s se adreseze instanei de la
Strasbourg. De aceea, n doctrin s-a reinut c noiunea de ci de atac, n
sensul art. 35 parag. 1 din Convenie, cuprinde orice fel de mijloace procedurale,
sub forma unor aciuni, cereri sau plngeri, reglementate de ordinea juridic a
statului contractant chemat n judecat n faa Curii, indiferent de natura i
obiectul lor, ele putnd fi judiciare, administrative sau constituionale, sub forma
unor aciuni n despgubiri, n anularea unor acte, n declararea ilegalitii actelor
administrative etc., introduse n faa unor instane civile, penale, administrative,
disciplinar-profesionale ori n cadrul unor proceduri necontencioase, n prim
instan i apoi n apel, n recurs n casaie sau n opoziie, instane ce pot fi de
drept comun sau speciale, organizate n cadrul statelor contractante la toate
nivelele, locale i centrale, potrivit structurii lor constituionale, unitare sau
federale2. Cteva exemple din jurisprudena fostei Comisii pot fi edificatoare n
sensul acestei definiii. Astfel, fosta Comisie a decis c, n Bulgaria, reclamanta
care se plnge mpotriva unor msuri ale forelor de poliie prin care un ter a fost
mpiedicat s-i ndeplineasc obligaiile contractuale constnd n plata unor
1CEDH, 28 iulie 1999, Selmouni c/France, Recueil 1999-V, 7; 26 octombrie 2000,
Kudla c/Pologne, Recueil 2000-XI, 152.
2 A se vedea E. Picard, op. cit., p. 596.

252

Brsan

Condiii de admisibilitate

40

Art. 35

sume de bani, trebuie, pentru a epuiza cile interne de atac, s intenteze o aciune
n reparaiune, n conformitate cu dispoziiile unei legi speciale privitoare la
rspunderea statului pentru cauzarea de prejudicii1; sau, o asociaie cu caracter
religios care a cerut, astfel cum dispunea legea naional, Consiliului de Minitri
autorizarea nregistrrii sale i apoi s-a plns n faa Curii supreme mpotriva
respingerii cererii sale, a epuizat cile interne de atac2.
Fosta Comisie a statuat c, n Spania, pentru a epuiza cile interne de atac, cel 40
ce se plnge de durata unei proceduri judiciare sau de faptul c o asemenea
decizie nu a fost pronunat n edin public trebuie s intenteze, potrivit
dispoziiilor legii naionale, un recurs n faa Curii Constituionale (aa-numitul
recurs d amparof, sau c, n Ungaria, reclamantul ce atac, n faa Curii
Constituionale, o dispoziie din Constituie prin care se interzice membrilor
forelor de poliie s adere la un partid politic sau s exercite alte activiti politice
a epuizat cile de recurs interne4. Fosta Comisie a decis c, n materia restituirii
unor terenuri, dispus prin legea naional ca msur reparatorie a prelurii lor de
ctre regimul totalitar anterior al unui stat, n cazul respingerii cererii de restituire
de ctre autoritile administrative, pentru a epuiza cile interne de atac reclamantul
trebuie s se fi adresat instanelor judiciare5 i c, n Anglia, pentru a epuiza cile
interne de atac, cel ce se plnge de hruirea sa de ctre un ter cu privire la viaa
sa privat sau la domiciliul su trebuie s angajeze, dup caz, fie o aciune pentru
ncetarea acestor acte, fie o aciune posesorie, ori o aciune pentru tulburarea
sntii altuia; dac el nu are ctig de cauz n prim instan, atunci el va
trebui s introduc apel, avnd posibilitatea s cear i asisten judiciar n
acest sens6.
1 Comis. EDH, 4 septembrie 1996, nr. 29785/1996, Xc/Bulgarie, DR nr. 88, p. 63.
2 Comis. EDH, 3 iulie 1997, nr. 28626/1995, Khristiansko Sderuzhenie Svideteli na
Iahova" c/Bulgarie, DR nr. 90, p. 77.
3 Comis. EDH, 12 aprilie 1996, nr. 28236/1995, Bocos Rodriguez c/Espagne, DR
nr. 85, p. 141; 21 octombrie 1996, nr. 27266/1995, Xc/Espagne, DR nr. 87, p. 100;
4 aprilie 1997, nr. 32849/1996, Grupo Interpres SA c/Espagne, DR nr. 89, p. 50.
4 Comis. EDH, 11 aprilie 1997, nr. 25390/1994, Rekvenyi c/Hongrie, DR nr. 89, p. 74.
5 Comis. EDH, 29 iunie 1994, nr. 23548/1994,Xc/Republique tcheque, DRnr. 78,
p. 146.
6Comis.EDH, 7 martie 1994,nr. 20357/1992, Whitesidec/Royaume-Uni, DRnr. 76,
p. 80; precizm c, n principiu, recursul m faa Camerei Lorzilor, sub forma recursului
n casaie, poate fi introdus numai prin autorizarea acordat n acest scop de Curtea
de Apel (Court ofAppeal) sau de Comitetul de apel al Camerei Lorzilor; o asemenea

Brsan

253

Art. 35

41

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

B. Coninutul obligaiei
41

715. Principii generale. Impunerea obligaiei, pentru reclamant, ca nainte


de a se adresa jurisdiciei europene s epuizeze cile interne de atac privitoare la
nclcarea unui drept garantat de Convenie se concretizeaz, practic, prin formu
larea unei aciuni sau plngeri n faa unei instane naionale competente;
dac el obine satisfacie, nseamn c statul n cauz i-a ndeplinit obligaia
asumat de a respecta drepturile i libertile garantate de Convenie; dac aceasta
nu se realizeaz la nivelul primului grad de jurisdicie, reclamantul va trebui s
fac uz de toate cile de atac oferite de legislaia naional, pn la nivelul instanei
supreme sau, eventual, al celei constituionale. Altfel spus, el are a parcurge
toat ierarhia jurisdicional intern, spre a obine ncetarea nclcrii dreptului
sau a libertii garantate de Convenie care s-a produs i reparaia corespun
ztoare; dac a obinut astfel satisfacie nc putem afirma c statul n cauz nu
are a rspunde pe plan internaional de nclcarea unui drept garantat de Con
venie; dac nu a obinut-o, reclamantul se va putea adresa instanei europene,
deoarece el i-a ndeplinit astfel obligaia impus de art. 35 parag. 1 din Convenie.
Rezult, aadar, c epuizarea cilor interne de atac are, din punctul de vedere al
parcurgerii gradelor interne de jurisdicie, un sens vertical sau pe vertical.
La aceasta, jurisprudena organelor Conveniei a adugat un sens aa-zis orizon
tal al aceleiai obligaii: pentru a se putea adresa instanei europene, trebuie,
mai nti, ca reclamantul s fi formulat n faa instanelor interne, chiar i numai
n substan, nu formal, nclcarea sau nclcrile dreptului, respectiv drep
turilor garantate de Convenie pe care, ulterior, le va invoca n faa Curii
europene1. Formulat iniial n deciziile sale privitoare la admisibilitatea cererilor
de fosta Comisie, preluat apoi n jurisprudena Curii, aceast exigen are ca
punct de plecare tot caracterul subsidiar al mecanismului de control instituit de
Convenie: nclcrile acesteia au a fi invocate, fie i numai n substan, n
primul rnd n faa instanelor naionale competente; a epuiza cile interne de
atac nu nseamn numai parcurgerea, pe vertical, a tuturor gradelor dejurisdicie
pertinente ale sistemului n cauz, ci i a supune instanelor naionale, spre
autorizaie nu se acord dect atunci cnd cauza pune o problem de drept de
interes general; a se vedea Europe judiciaire, Editions du Conseil de lEurope,
Strasbourg, 2000, p. 52.
1 A se vedea: M. Puechavy, La regie de lepuisement des voies de recours intemes et
la nouvelle Cour europeenne des droits de lhomme, n Libertes, justice, toterance.
Melanges en hommage au Doyen Gerard Cohen-Jonathan, voi. n, Bruylant, Bruxeles,
2004, p. 1301; J.-L. Charrier, op. cit., p. 286.

254

Brsan

42-45

Condiii de admisibilitate

Art. 35

examinare, alegaiile ce vor forma, n caz de nereuit pe plan intern, obiectul


cererii ce va fi adresat Curii europene.
Dup cum a decis fosta Comisie, epuizarea recursurilor interne n sensul 4 2
Conveniei nu se realizeaz prin simpla lor exercitare; aceast regul impune, n
acelai timp, ca nclcrile Conveniei s fie puse n discuie n substan, n
faa a nsi autoritii de recurs, adic a jurisdiciei naionale, oricare i-ar fi
natura, competent a-1 soluiona; nu a epuizat cile interne de atac reclamantul
care nu a procedat astfel1.
De asemenea, ea a statuat n sensul c, chiar dac o plngere nu a fost 43
formulat n mod clar n faa jurisdiciilor naionale, au fost epuizate cile interne
de atac atunci cnd acestea au examinat-o efectiv, fie i prin a comite un obiter
dictum2 i c epuizarea acestor ci este realizat atunci cnd, n faa instanei
naionale supreme, reclamantul a expus n substan plngerea pe care el a
invocat-o n faa fostei Comisii, chiar dac nu a fcut nici o aluzie la Convenie3.
La rndul ei, nc de la prima sa hotrre n care a avut a se pronuna asupra 44
acestei probleme, Curtea a constatat c reclamantul din cauz nu a formulat n
substan, n ara sa, plngerile pe care le prezint la Strasbourg; n faa judec
torilor interni, el nu s-a ntemeiat nici pe Convenie i nici pe motivri cu efect
echivalent sau similar; prin aceasta el nu le-a permis acestora s fac exact cea ce
reprezint scopul obligaiei de a epuiza cile interne de atac: a lsa statelor posi
bilitatea s redreseze o situaie de nclcare a Conveniei alegat mpotriva lor4.
n aceeai cauz, reclamantul a susinut c a renunat a intenta un recurs n 45
casaie dup consultarea mai multor persoane calificate, care l-ar fi sftuit
unanim s nu ntreprind un asemenea demers. Curtea a rspuns c o astfel de
opinie negativ nu poate fi de natur s dispenseze de obligaia de a exercita
' Comis. EDH, 21 martie 1975, nr. 5574/1974, Xc/Royaume-Uni, DR nr. 3, p. 10;
14 iulie 1975, nr. 6861/1975,Xc/Royaume-Uni, DR nr. 3, p. 167; 6 octombrie 1976,
nr. 6878/1975, Le Compte c/Belgique, DR nr. 6, p. 79; 10 iulie 1978, nr. 8257/1978,
Xc/Suisse, DR nr. 13, p. 248; 16 decembrie 1982, nr. 9228/1980, Xc/Allemagne, DR
nr.30,p. 132; 12decembrie 1984,nr. 10027/1982, Guchez c/Belgique, DR nr. 40,
p. 100; 9 septembrie 1992, nr. 16810/1990, Ryntjens c/Belgique, DR nr. 73, p. 136;
28 iunie 1993, nr. 15669/1989, X c/France, DR nr. 75, p. 39; 13 ianuarie 1997,
nr. 29420/1995, Touvier c/France, DR nr. 88, p. 148.
2 Comis. EDH, 10 mai 1979, nr. 8130/1978, Eckle c/Allemagne, DR nr. 16, p. 120.
3 Comis. EDH, 4 decembrie 1972, nr. 7299/1975 i 7496/1976, Albert et autres
c/Belgique, DR nr. 16, p. 120.
4 CEDH, 6 noiembrie 1980, Van Oosterwijck c/Belgique, SerieAnr. 40, 34.

Brsan

255

Art. 35

46-48

TitluJ II - Curtea European a Drepturilor Omului

aceast cale de atac; ea ar putea, cel mult, s contribuie, alturi de alte date, la a
evidenia eventuala ei ineficacitate1, problem care se situeaz, aa cum vom
arta mai departe, pe un alt plan.
46
Acelai reclamant a invocat faptul c nu dispunea de mijloace financiare
pentru a intenta recursul n casaie. Instana european a observat ns c acest
fapt nu a fost demonstrat i c, n orice caz, el nu a cerut s beneficieze, potrivit
normelor naionale n materie, de asisten judiciar gratuit.
47
In sfrit, reclamantul din aceeai cauz a susinut c, n temeiul principiului
jura novit curia, judectorii naionali erau inui s aplice dispoziiile Conveniei,
chiar dac el nu i-a invitat s-o fac, mai ales c n ordinea intern n discuie belgian - aceasta are un caracter de ordine public2; mprejurarea c instanele
belgiene ar fi putut sau chiar ar fi trebuit s examineze litigiul cu care au fost
sesizate prin raportare la dispoziiile Conveniei - a spus Curtea - nu este de natur
s dispenseze pe reclamant de a invoca n faa acestora, direct sau n substan, de
o manier implicit sau similar, nclcrile pe care apoi le-a alegat n faa
organelor Conveniei; respectarea obligaiei de a epuiza cile interne de atac are
a fi apreciat fa de victima nclcrii invocate3.
48
Ulterior, n toat jurisprudena sa n materie, instana european a decis n
sensul c art. 26 (respectiv art. 35 parag. 1) din Convenie nu numai c oblig pe
reclamant s sesizeze jurisdiciile naionale competente privitor la nclcarea unui
drept al crui titular este, garantat de Convenie sau de protocoalele sale adiionale,
i s exercite cile de atac disponibile n sistemul intern de drept al statului n
cauz, mpotriva unei decizii pronunate de .jurisdicia competent n sensul
Conveniei, ci l oblig, de asemenea, n principiu, s supun acelorai
jurisdicii, cel puin n substan, n formele i nluntrul termenelor
reglementate de dreptul intern, plngerile pe care el nelege a le formula apo n
faa Curii; textul impune utilizarea tuturor mijloacelor procedurale interne de
natur a mpiedica orice nclcare a Conveniei4.
1Idem, 37.
2 Idem, 39.
3 Ibidem.
4 CEDH, 19 martie 1991, Cardot c/France, Serie Anr. 200, 34; 24 aprilie 1992,
Castells c/Espagne, Serie A nr. 236, 27; 16 decembrie 1992, De Geouffre de la
Pradelle c/France, Serie Anr. 253-B, 26; 22 septembrie 1994,Hentrich c/France,
SerieAnr. 296-A, 30; 23 februarie 1995, GasusDosier-undFordertechnik GmbH
c/Pays-Bas, Serie A nr. 306-B; 23 aprilie 1996, Remli c/France, Recueil 1996-11,
33; 16 septembrie 1996, Akdivar et autres c/Turquie, Recueil 1996-IV, 66;

256

Brsan

49-51

Condiii de admisibilitate

Art. 35

716.
Nuanri jurisprudeniale ale acestor principii. n aplicarea regulii 49
epuizrii cilor interne de atac, organele Conveniei au dat dovad ntotdeauna
de suplee i de pragmatism, caracteristici ce se reflect i cu privire la deter
minarea coninutului acestei reguli, fr ca ele s fac rabat de la nelesul i
fundamentarea ei: statele contractante trebuie s aib posibilitatea s reme
dieze nclcrile Conveniei n cadrul sistemului lor intern de drept. Aceste
idei se reflect n liniile directoare ale jurisprudenei organelor Conveniei n
materie, pe care am ncercat s le sintetizm n cele ce urmeaz.
In primul rnd, este de reinut c, dac cel ce se plnge de nclcarea unui drept 50
garantat de Convenie trebuie s dispun de ci de atac n dreptul intern pentru a
putea cere nlturarea acestei nclcri i a eventualelor sale consecine, el este
obligat s le utilizeze n condiiile i n cadrul termenelor prescrise de dreptul
intern. Astfel, fosta Comisie a decis c nu a epuizat cile interne de atac cel ce se
plnge de durata excesiv a unei detenii provizorii, far s fi cerut ns, n prealabil,
punerea sa n libertate1; cel al crui recurs intern a fost respins pentru o neregularitate
de form2 sau cel care s-a desistat de un recurs intern ce i-ar fi permis s ridice, n
substan, nclcarea pe care o invoc n faa organelor Conveniei3.
Sub acest aspect, este interesant de evideniat c instana european a decis 51
c respectarea acestor forme i condiii ale unei ci interne de atac poate avea
inciden cu privire la regula epuizrii lor numai n msura n care jurisdicia
intern sesizat s-a declarat competent a o soluiona; dac aceasta s-a declarat
incompetent s examineze un anumit recurs promovat de reclamant, acestuia
nu i se mai poate opune de ctre guvern, n faa Curii, pe terenul art. 35 parag. 1
din Convenie, neepuizarea cilor interne de atac4.
15 noiembrie 1996, Ahmet Sadik c/Grece, Recueil 1996-V, 30; 28 octombrie 1998,
Castillo Algar c/Espagne, Recueil 1998-VIII, 33; 25 martie 1998,K opp c/Suisse,
Recueil 1998-11, 47; 21 ianuarie 1999, Fressoz et Roire c/France, Recueil 1999-1,
39; 15 iunie 2000, Erdogdu c/Turquie, Recueil 2000-VI, 38.
1Comis. EDH, 13 decembrie 1978,nr. 7975/1977, Bonassi c/Italie, DR nr. 15, p. 169.
2 Comis. EDH, 6 octombrie 1976, nr. 6878/1975, Le Compte c/Belgique, DR nr. 6,
p. 79; 10 iulie 1979, nr. 13467/1987, X c/Suisse, DR nr. 62, p. 269; 4 decembrie
1991, nr. 18079/1981, X c/Suisse, DR nr. 72, p. 263; de altfel, trebuie menionat
faptul c att n sistemul fostei Comisii, ct i n prezent, n cadrul Curii unice a
drepturilor omului, numeroase cereri sunt declarate inadmisibile n comitetul de
trei judectori pentru neepuizarea cilor de atac prin respingerea unui recurs intern
pentru vicii de form sau pentru neexercitarea lui n termenul stabilit de lege.
3 Comis. EDH, 7 mai 1982, nr. 9515/1981, A" c/Royaume-Uni, DR nr. 28, p. 243.
4 CEDH, 15 noiembrie 1996, Tsomtsos et autres c/Grece, Recueil 1996-V, 33.

Brsan

257

Art. 35

52-55

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

52

n al doilea rnd, epuizarea cilor interne de atac impus de art. 35 parag. 1 nu


poate privi dect drepturi i liberti garantate de Convenie i de protocoalele
sale adiionale. Dup cum a statuat fosta Comisie, aceast condiie nu este
ndeplinit atunci cnd nclcrile unor drepturi invocate n faa judectorului
naional nu au nici o legtur cu dispoziiile Conveniei1.
53
n al treilea rnd, dac sistemul naional de drept al unui stat contractant
reglementeaz mai multe recursuri, dispoziiile art. 35 parag. 1 au a fi aplicate n
aa fel nct s se in seama de situaia concret a reclamantului, spre a se
asigura protecia efectiv a drepturilor i libertilor garantate de Convenie2.
Astfel, ntr-o cauz, fosta Comisie a constatat c normele dreptului civil german
privitoare la contractul de vnzare-cumprare permit vnztorului ca, n caz de
neplat a preului de ctre cumprtor, s intenteze, la alegerea sa, fie o aciune
in rem, prin care urmrete recuperarea mrfii vndute, fie o aciune
inpersomm, prin care poate pretinde cumprtorului, n calitatea sa de creditor
al preului, plata acestuia; aa fiind, ea a considerat c, din moment ce societatea
vnztoare reclamant a angajat o procedur in rem, ea a epuizat cile interne de
atac, astfel cum dispun prevederile art. 35 parag. 1 din Convenie3. Aadar, acest
text nu impune reclamantului s epuizeze ansamblul recursurilor interne de care
el eventual dispune, ci numai pe acelea ce se dovedesc a servi la nlturarea
nclcrii dreptului garantat de Convenie a crei victim se pretinde a fi4.
54
De aceea, spre exemplu, fosta Comisie a decis c reclamanii care au depus
plngeri penale, privitoare la pretinsele rele tratamente la care au fost supui de
organele de poliie, la toat ierarhia parchetului (Ministerului Public), pentru a
epuiza cile interne de atac nu erau obligai s angajeze i o aciune civil n
despgubiri mpotriva celor vinovai de aplicarea tratamentelor denunate sau
mpotriva statului5.
55
n al patrulea rnd, din moment ce condiia epuizrii cilor interne de atac este
prevzut, pe baza principiului subsidiaritii n dreptul internaional, de art. 35
parag. 1 din Convenie n favoarea statului contractant chemat n judecat,
1Comis. EDH, 9 mai 1983, nr. 9953/1981, De Varga-Hirch c/France, DR nr. 33, p. 158.
2 CEDH, 9 octombrie 1979,Airey c/Irlande, Serie Anr. 32, 33.
3 Comis. EDH, 9 martie 1983, nr. 9118/1980, Allemagne Gold-und Silberscheideanstalt
A.G. c/Allemagne, DR nr. 159,p. 172-173;n acelai sens,Comis. EDH, 11 octombrie
1993, nr. 19002/1991, Yagz c/Turquie, DR nr. 75, p. 211.
4 A se vedea R. Dinc, op. cit., p. 35; J.-L. Charrier, op. cit., p. 281.
5 Comis. EDH, 27 iunie 1996, nr. 24760/1994, Assenov et autres c/Bulgarie, DR nr. 86,
p. 55.

258

Brsan

Condiii de admisibilitate

56-57

Art. 35

acesta poate renuna la invocarea nendeplinirii ei n faa instanei europene.


Aadar, aceast regul nu este de ordine public. ntr-o decizie de spe, instana
european a statuat c nimic nu mpiedic statele s renune la beneficiul regulii
epuizrii cilor interne de atac, deoarece ea are ca scop protecia ordinii juridice
naionale; n aceast materie exist o ndelungat practic internaional de la
care, n mod sigur, Convenia nu a neles s deroge, pentru c art. 26 (n prezent
art. 35 parag. 1) face referire la principiile general recunoscute ale dreptului
internaional1(s.n., C.B.) - a spus instana european.
n sfrit, regula analizat impune reclamantului obligaia de a epuiza numai 56
cile interne ordinare de atac, nu i pe cele extraordinare, al cror exerciiu
depinde de puterea discreionar a unei autoriti statale2.
717. Delimitarea ntre ci ordinare i ci extraordinare de atac; efecte. 57
Delimitarea, ntr-un sistem naional de drept al unui stat contractant, ntre cile
ordinare de atac ce au a fi parcurse de reclamant spre a rspunde condiiei
analizate, impus de art. 35 parag. 1 din Convenie, i cele extraordinare, al cror
uz nu este subsumat aceleiai condiii, nu este cea mai lesnicioas cu putin.
Jurisprudena Comisiei evocat mai sus pare a oferi un posibil criteriu pentru o
asemenea delimitare: sunt ci extraordinare de atac cele a cror introducere este
n puterea discreionar a unei autoriti statale, i nu n puterea prii
interesate. Prin raportare la sistemul procesual romn de drept, o asemenea cale
extraordinar de atac considerm c era fostul recurs n anulare ce putea fi
introdus de Procurorul General al Romniei, i nu de parte. Quid ns pentru
situaia n care o cale de atac precum recursul din dreptul procesual civil romn
este reglementat sub titulatura cile extraordinare de atac (art. 299-316
C. proc. civ. romn)? Concret, spre exemplu, n cazul n care dup ce reclamantul
a invocat n prim instan, s zicem n faa unei judectorii, o nclcare a unui
drept de natur civil garantat de Convenie, nu a obinut satisfacie, astfel c
a invocat aceeai nclcare i n apel, pentru a ndeplini condiia epuizrii cilor
interne de atac va trebui oare s atace hotrrea pronunat n apel cu recurs,
din moment ce, potrivit art. 299 i urm. C. proc. civ. romn, formal, acesta este
' CEDH, 18 iunie \9 1 \,D e Wilde, Oomset Versyp c/Belgique, Serie Anr. 12, 55; n
acelai sens, Comis. EDH, 8 martie 1962, nr. 806/1960, Isop c/Autriche, Annuaire
de la Convention, voi. 5, p. 121-123.
2 Comis. EDH, 9 octombrie 1990, nr. 14545/1989, Byloos c/Belgique, DR nr. 66, p. 238;
n acelai sens, Comis. EDH, 10 iulie 1981, nr. 9136/1980, Xc/Irlande, DR nr. 26, p. 242;
16 decembrie 1981, nr. 8395/1978, Xc/Danemark, DR nr. 27, p. 50; 16 mai 1984,
nr. 8950/1980, H. c/Belgique, DR nr. 37, p. 5.

Brsan

259

Art. 35

58-59

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

subsumat cilor extraordinare de atac? n concepia noastr, rspunsul nu poate


fi dect pozitiv: interpretarea dispoziiilor procedurale naionale privitoare la cile
de atac n lumina exigenelor formulate de art. 35 parag. 1 din Convenie are a fi
fcut nu dup sensul literal al termenilor, ci dup scopul urmrit prin exerciiul
unei ci de atac, n strns corelaie cu motivele pentru care ea poate fi utilizat.
Or, din moment ce, spre exemplu, potrivit art. 304 pct. 9 C. proc. civ., o hotrre
poate fi atacat cu recurs - printre alte motive prevzute n ntreg art. 304 - atunci
cnd este lipsit de temei legal ori a fost dat cu nclcarea sau aplicarea greit
a legii, ni se pare c reclamantul ce pretinde c nu a obinut satisfacie n privina
unei pretinse nclcri a unui drept garantat de Convenie nici n prim instan i
nici n apel, spre a se adresa Curii europene cu o cerere individual va trebui,
pentru a ndeplini condiia epuizrii cilor interne de atac, s atace hotrrea obinut
n apel cu recurs n faa instanei superioare competente, indiferent dac aceasta
este, potrivit normelor procesuale pertinente, o curte de apel sau nalta Curte de
Casaie i Justiie. i apoi, s nu uitm c, n prezent, n sistemul procesual civil
romn recursul este la ndemna prii, i nu la puterea discreionar a unei
autoriti publice, ceea ce credem c este nc un argument n sprijinul tezei
noastre, confirmate, de altfel, i de jurispruden instanei europene.
58
Aceeai este i situaia recursului n casaie din sistemul de drept francez,
dei este el privit ca o cale extraordinar de atac ce poate fi exercitat de pri
numai prin avocai specializai, nedevolutiv, nesuspensiv de executare i
supus, nainte de examinarea pe fond, unui examen de admisibilitate, adic
unui adevrat filtru, prin nlturarea, de plano, a cererilor care nu au nici o
ans de succes, spre a se evita ncrcarea rolului instanei supreme franceze
a sistemului jurisdiciei judiciare1, separat, n Frana, de sistemul jurisdiciei
administrative ce are n fruntea ei Consiliul de Stat, secia de contencios2, n -faa
cruia se poate exercita recursul n casaie mpotriva deciziilor date n apel de
curile administrative de apel.
59
Revenind la sistemul de drept procesul civil romn n vigoare, considerm c
celelalte dou ci extraordinare de atac, anume contestaia n anulare i
revizuirea, nu au a fi parcurse, spre a ndeplini condiia epuizrii cilor interne
1Pentru amnunte a se vedea J. Vmcent, S. Guinchard, Procedure civile, 24' edition,
Dalloz, Paris, 1996, p. 905 i urm.
2Alturi de secia de contencios, Consiliul de Stat al Franei are i o secie ce ndeplinete
rolul de consilier al guvernului, aviznd proiectele de acte normative pe care acesta
le iniiaz; a se vedea Europejudiciare, Editions du Conseil de lEurope, Strasbourg,
2000, p. 132.

260

Brsan

60-61

Condiii de admisibilitate

Art. 35

de atac. Dei aflate la dispoziia prilor, i nu la dispoziia unei autoriti publice,


contestaia n anulare privete o hotrre judectoreasc irevocabil i poate fi
exercitat numai pentru dou motive strict procedurale ce nu au putut fi invocate
pe calea apelului sau a recursului - nerespectarea procedurii de citare i nclcarea
normelor de ordine public privitoare la competena instanelor (art. 317-321
C. proc. civ.)1. La rndul ei, revizuirea este o cale extraordinar de atac adresat
instanei ce a pronunat hotrrea atacat, prin care se cere retractarea acesteia
pentru motivele expres i limitativ prevzute de lege; ea poate privi numai hotrri
judectoreti definitive ce au, aadar, putere de lucru judecat2. De altfel, spre
exemplu, fosta Comisie a decis c, n materie civil, o cerere de revizuire nu
constituie un recurs intern eficace n sensul principiilor general recunoscute de
drept internaional3.
718.
Precizri jurisprudeniale privitoare la coninutul regulii analizate. Difi- 60
cultile determinrii cilor de atac ce au a fi epuizate de reclamant pentru a ndeplini
condiia impus de art. 35 parag. 1 din Convenie sunt evidente. Supleea i
pragmatismul amintite mai sus, de care au dat dovad, n materie, organele Conveniei,
au fost clar i precis exprimate de Curte atunci cnd a statuat, n mod constant, n
sensul c ea trebuie s aplice regula epuizrii cilor interne de atac, innd seama, n
mod pertinent, de context; or, acest context, n nelesul dat de instana european
n materia discutat, privete mecanismul de salvgardare a drepturilor omului pe care
statele contractante au convenit s-l instaureze prin Convenie.
De aceea, jurisdicia european a admis c regula analizat nu poate fi aplicat 61
automat, rigid i c ea nu are un caracter absolut. Atunci cnd este chemat
a-i verifica respectarea pe plan intern, ntotdeauna Curtea are a lua n consideraie
toate circumstanele cauzei. Aceasta nseamn, n special, c ea trebuie s in
seama, n mod realist, nu numai d e ,recursurile prevzute n teorie n sistemele
de drept ale statelor contractante, dar i de contextul juridic i politic n care acestea
se situeaz, precum i de situaia personal a reclamantului. Instana european
va examina ntotdeauna, prin raportare la ansamblul circumstanelor cauzei, dac
reclamantul a fcut tot ceea ce i se putea pretinde s ntreprind, n mod rezonabil,
pentru a epuiza cile interne de atac4.
1A se vedea I. Deleanu, op. cit., voi. 2, nr. 103 i urm.
2 Idem, nr. 115 i urm.
3Comis. EDH, 16 decembrie 1983, nr. 10431/1983, X c/Allemagne, DR nr. 35, p. 241.
4 CEDH, 27 iunie 2000, lhan c/Turquie, Recueil 2000-VII, 59; 27 iunie 2000,
Salman c/Turquie, Recueil 2000-VII, 86; n acelai sens, CEDH, 18 decembrie

Brsan

261

A rt. 35

62-64

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

62

n acelai timp, Curtea a statuat n mod constant n sensul c, pe terenul


dispoziiilor art. 35 parag. 1 (fost art. 26), ambele reguli de admisibilitate prevzute
de acest text au a fi aplicate fr un formalism excesiv, prin luarea n considerare
att a obiectului i scopului lor, ct i pe cele ale Conveniei n general, n calitatea
ei de tra ta t internaional de garanie colectiv a drepturilor i libertilor
fundamentale, ce trebuie interpretat i aplicat n aa fel nct exigenele sale s fie
concrete i efective1.
63
n orice caz, atunci cnd se poate proba c reclamantul dispune de ci de atac
n dreptul intern ce-i ofer anse rezonabile de succes n privina prevenirii sau
a nlturrii nclcrilor Conveniei, el este obligat s le utilizeze2; aa cum vom
vedea mai jos, numai n anumite circumstane excepionale Curtea poate accepta
ca un reclamant s i se adreseze cu o plngere privitoare la o asemenea nclcare,
far a fi fcut vreo tentativ de a obine reparaie n faa jurisdiciilor interne .3
64
Instana european a decis c, pentru a respecta regula analizat, reclamantul
trebuie s utilizeze cile de atac normal disponibile i suficiente pentru el spre a
obine nlturarea i repararea nclcrii dreptului garantat de Convenie pe care
o invoc4 i c aceast regul impune exercitarea cilor de atac privitoare numai
la o asemenea nclcare, accesibile i adecvate. Pentru a determina dac o anumit
cale de atac prevzut de legislaia intern a statului n cauz ndeplinete aceste
condiii i dac, aa fiind, ea apare ca apt a remedia nclcrile invocate de cel
interesat, ca principiu, Curtea nu este inut, la acest stadiu al examinrii cererii,
s aprecieze temeinicia susinerilor reclamantului; aceasta ine de cercetarea
fondului cauzei. La stadiul admisibilitii cererii, pe terenul condiiei analizate, ea
va prezuma, strict provizoriu i ca o ipotez de lucru, n ce msur calea de atac
n discuie apare ca fiind posibil de exercitat, adic este accesibil i, n acelai
timp, adecvat5. Sau, cum a spus adeseori fosta Comisie, obligaia de a epuiza
1996, Aksoy c/Turquie, Recueil 1996-VI, 53; 2 septembrie 1998, Yaa c/Turquie,
Recueil 1998-VI, 77; 24 aprilie 1998, Seluk et Asker c/Turquie, Recueil 1998-11,
66; 28 iulie 1999, Selmouni c/France, Recueil 1999-V, 77.
1 CEDH, 27 iunie 2000, lhan c/Turquie, Recueil 2000-VD, 51; 24 aprilie 1998,
Seluk et Asker c/Turquie, Recueil 1998-11, 66; 19 septembrie 2000, Gnahore
c/France, Recueil 2000-IX, 46.
2 CEDH, 10 mai 2001, Chypre c/Turquie, Recueil 2001 -IV, 91.
3 CEDH, 16 septembrie 1996, Akdivar et autres c/Turquie, Recueil 1996-IV, 77.
4 CEDH, 28 octombrie 1998, Assenov et autres c/Bulgarie, Recueil 1998-VHI, 85;
18 februarie 1999, Buscarini et autres c/San-Marin, Recueil 1999-1, 26.
5 CEDH, 6 noiembrie 1980, Van Oosterwijk c/Belgique, Serie Anr. 40, 27; 22 mai
1984, De Jong, Baljet et Van den Brink c/Pays-Bas, Serie A nr. 77, 39.

262

Brsan

Condiii de admisibilitate

65-66

Art. 35

cile interne de atac este limitat la a face uz normal de acele recursuri care
sunt eficace, suficiente i accesibile1.
C. Condiiile cilor de atac
I. Cile de atac s fie accesibile
719.
Definiie i aplicaii jurisprudeniale. Aa cum reiese din dezvoltrile 65
anterioare, reclamantul care dorete s se adreseze instanei europene va trebui
s epuizeze, mai nti, acele ci interne de atac, mpotriva aciunii sau inaciunii
unei autoriti statale ce constituie nclcarea unui drept garantat de Convenie,
care-i sunt accesibile n mod direct. Dup cum a decis Curtea, art. 26 (n prezent
art. 35 parag. 1) din Convenie nu impune dect epuizarea recursurilor accesibile,
adecvate, privitoare Ia nclcrile incriminate 2 (s.n., C.B). Este necesar, aadar,
ca recursul ce are a fi epuizat s se afle la dispoziia prii interesate att n
teorie, ct i n practic, la epoca faptelor3. De aceea, aa cum artam mai sus, nu
au a fost cuprinse n sfera recursurilor accesibile cile extraordinare de atac ce
sunt exercitate de o autoritate public.
Astfel, pe terenul art. 6 parag. 1 din Convenie care garanteaz, printre alte 6 6
componente ale dreptului la un proces echitabil, accesul la justiie, instana
european a decis c nu dispune de un recurs efectiv persoana care nu poate
recurge, datorit lipsei de resurse materiale, la serviciile unui avocat, iar legea
naional nu reglementa, la epoca faptelor, asistena judiciar gratuit4. Sau, ntr-o
1Comis. EDH, 4 octombrie 1989, nr. 12518/1986, Argiller et autres c/France, DR
nr. 62, p. 189; 8 februarie 1990, nr. 11683/1985,Farmakopoulos c/Belgique, DR
nr. 64, p. 52; 12 decembrie 1989, nr. 12747/1987, Drozd et Janousek c/France, DR
nr. 64, p. 97; 16 mai 1990, nr. 12766/1987, Tinelli c/France, DR nr. 65, p. 155;
7
martie 1990, nr. 13669/1988, X c/Royaume-Uni, DR nr. 65, p. 245; 4 octombrie
1990, nr. 12633/1987, Smith Kline et French Laboratoires Ltd. c/Pays-Bas, DR
nr. 66, p. 70; 3 iulie 1991, nr. 14986/1989, Kuijkc/Grece, DRnr. 70, p. 240; 1 iulie
1992, nr. 13156/1987, Byrn c/Danemark, DR nr. 73, p. 5; 30 august 1993,
nr. 18926/1991, Spandre, Fabric c/Belgique, DRnr. 75, p. 179.
2CEDH, 22 februarie 1989, Ciulla c/Italie, Serie Anr. 148, 31; 26 septembrie 1996,
Manoussakis c/Grece, Recueil 1996-IV, 33.
3 CEDH, 24 aprilie 1999, Aquilina c/Malte, Recueil 1999-III, 39; 8 iulie 1999,
Tanrikulu c/Turquie, Recueil 1999-IV, 76; 10 mai 2001, Chypre c/Turquie, Recueil
2001-IV, 116.
64 CEDH, 9 octombrie 1979, Airey c/Irlande, Serie Anr. 32, 26.
18.

Brsan

263

Art. 35

67-68

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

cauz n care guvernul a susinut c reclamanta nu a epuizat cile interne de atac,


fosta Comisie a reinut c demersurile ce puteau constitui asemenea recursuri,
n sensul Conveniei, i-au fost aduse la cunotin n limba greac, dei ea era
strin i nu cunotea aceast limb; innd seama de aceast mprejurare i de
faptul c reclamanta nu a putut lua contact cu un avocat, cu care a fost n msur
s comunice dect la cteva zile dup arestarea ei, Comisia a ajuns la concluzia c
recursurile invocate de guvern nu au fost accesibile reclamantei1.
67
O situaie special din punctul de vedere al condiiei n discuie o prezint
recursul n faa instanelor constituionale naionale. n msura n care un
recurs n constituionalitate nu este deschis, potrivit normelor naionale, direct
indivizilor, cum este, spre exemplu, situaia n sistemul de drept francez, el nu
intr n sfera cilor interne de atac ce au a fi epuizate de reclamant. n sens
invers, atunci cnd instana constituional este competent a examina pretinsa
nclcare a unui drept garantat de Convenie, prin raportare la dispoziiile
constituionale naionale, recursul n constituionalitate este accesibil recla
mantului ce dorete a supune aceeai plngere Curii de la Strasbourg, astfel c
el va fi inut s-l epuizeze. Instana european a decis c impunerea prin dispoziiile
legii naionale a plii unei sume de bani cu titlu de cauiune pentru a se putea
adresa Curii Constituionale a unui land german - n spe Bavaria - cu un
recurs n constituionalitate privitor la nclcarea de ctre instanele de drept
comun a dreptului su la un proces echitabil nu este de natur s fac inaccesibil
aceast cale de atac2. Potrivit jurisdiciei europene, refuzul reclamantului de a
plti suma stabilit de Curtea Constituional a mpiedicat jurisdicia constitu
ional s examineze plngerea sa, ceea ce a nsemnat c el nu a ndeplinit condiia
impus de art. 35 parag. 1 din Convenie de a epuiza cile interne de atac ce-i erau
recunoscute de dreptul german3.
68
De asemenea, n sistemul de drept italian, recursul n constituionalitate nu
este accesibil oricrei persoane, dar atunci cnd o persoan este implicat ntr-o
procedur judiciar de drept comun n care se pune o problem de legitimitate
constituional ce privete, n esen, un drept garantat de Convenie, pentru a
epuiza cile interne de atac cel n cauz este obligat s pun n discuia jurisdiciei
de drept comun acea problem, indiferent de mprejurarea dac instana ordinar
va respinge excepia astfel ridicat sau va omite s o supun Curii Constitu
ionale, ori aceasta din urm nu s-ar pronuna asupra ei. Aadar, n aceast
' Comis. EDH, 3 iulie 1991, nr. 14986/1989, Kuijk c/Grece, DR nr. 70, p. 245.
2 CEDH, decizia din 5 iunie 2003, Reuther c/Allemagne, Recueil 2003-IX, p. 321.
3 Idem, p. 320.

264

Brsan

69-71

Condiii de admisibilitate

Art. 35

situaie, epuizarea cilor interne de atac se realizeaz prin ridicarea excepiei de


neconstituionalitate a msurii incriminate, pretins contrar dispoziiilor Conven
iei, n faa instanei de drept comun nvestit cu soluionarea cauzei, indiferent
de soluia acesteia sau a celei constituionale privitoare la excepia astfel ridicat
de reclamant1.
De asemenea, cnd ns reclamantul are la dispoziie, n legislaia naional, 69
posibilitatea de a ataca un act normativ prin care consider c se ncalc un drept
garantat de Convenie n faa Curii Constituionale, el are a epuiza aceast cale
de atac, spre a se putea adresa instanei europene.
Astfel, ntr-o cauz, Curtea a constatat c situaia de care se plngeau recla- 70
manii nu rezulta dintr-un act individual emis de o autoritate public la adresa sa,
ci din dispoziiile unei legi adoptate de parlament n materie de nvmnt; ei au
susinut c aceste din urm dispoziii sunt contrare prevederilor art. 2 din
Protocolul Nr. 1, care garanteaz dreptul oricrei persoane la educaie, celor ale
art. 3, ce interzic aplicarea de tratamente inumane sau degradante, i sunt discri
minatorii n privina lor, ceea ce semnific i o nclcare a dispoziiilor art. 14 din
Convenie2. Or, din acest punct de vedere, jurisdicia european a reinut c legea
naional privitoare la organizarea i funcionarea Curii Constituionale permite
particularilor s introduc un recurs n faa acesteia n cazul existenei unei
dispoziii n legislaia intern pe care ei o consider de natur a le nclca drepturile
fundamentale garantate de Constituie, situaie n care Curtea Constituional este
autorizat s anuleze dispoziia denunat; de asemenea, Curtea a constatat c
exist o practic bine stabilit n acest sens a jurisdiciei constituionale naionale.
De aceea, instana european a decis c o astfel de cerere adresat Curii Constitu
ionale reprezint o cale de atac susceptibil a remedia nclcrile invocate de
reclamani n faa Curii europene; cum ei au omis s conteste constituionalitatea
prevederilor litigioase n faa Curii Constituionale naionale, procedur a crei
eficacitate nu a putut fi pus la ndoial de jurisdicia european, cererea lor a fost
declarat ca inadmisibil pentru neepuizarea cilor interne de atac3.
II. Cile de atac s fie adecvate
720.
Definiie i aplicaii jurisprudeniale. Cile de atac pe care este obligat 71
s le epuizeze reclamantul pe plan intern nainte de a se adresa jurisdiciei europene
1Comis. EDH, 12 martie 1976, nr. 6452/1974, Sacchi c/Italie, DR nr. 5, p. 43; a se
vedea i R. Dinc, op. cit., p. 39-40.
2 CEDH, decizia din 13 februarie 2003, Grisankova et Grisankovs c/Letonie, Recueil
2003-D, p. 374-375.
3 Idem, p. 376-377.

Brsan

265

Art. 35

72-73

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

trebuie s fie adecvate sau eficace, n sensul c ele au ca efect mpiedicarea


producerii nclcrii unui drept garantat de Convenie ori ncetarea acesteia
dac ea s-a produs, precum i obinerea unei reparaii corespunztoare1. n
jurisprudena organelor Conveniei, terminologia condiiei puse n discuie nu
este unitar. Att fosta Comisie, ct i Curtea au utilizat, iar Curtea utilizeaz
chiar n prezent, termeni diferii n aceast materie, spunndu-se uneori c
recursurile interne trebuie s fie adecvate, alteori c acestea au a f eficace
sau, n alte cazuri, c ele trebuie s fie efective . Alteori instana european a
decis c reclamantul are obligaia s epuizeze cile de atac normal disponibile i
suficiente (s.n., C.B.) n ordinea juridic intern pentru a-i permite s obin
repararea nclcrii alegate2.
72
n concepia noastr, aceti termeni pot fi considerai ca sinonimi; ei au a fi
privii prin raportare la scopul obligaiei epuizrii cilor interne de atac, anume
remedierea nclcrii drepturilor garantate de Convenie n cadrul sistemului
de drept al statului n cauz3. Sau, astfel cum a statuat fosta Comisie, pentru a fi
eficace un recurs trebuie s fie n msur s constituie un remediu direct al
situaiei incriminate, nu ntr-o manier deturnat4.
73
Caracterul adecvat sau eficace, ori efectiv sau suficient al unei ci interne de
atac nu poate fi apreciat dect n funcie de natura dreptului garantat de
Convenie, a crui nclcare este alegat de reclamant, i de circumstanele
concrete ale cauzei deduse examinrii de ctre instana european. De asemenea,
efectivitatea unui recurs intern are a fi apreciat i n funcie de efectele pe are
acesta le produce. Astfel, fosta Comisie a decis c, chiar dac o anumit cale
intern de atac nu este suspensiv de executare, dar poate conduce, prin
exercitarea ei, la desfiinarea unei decizii deja executate, ea poate fi considerat
ca fiind eficace; aa fiind, nu au fost epuizate cile interne de atac n situaia n
care o persoan expulzat nu a exercitat un ,recurs care, chiar dac nu era
suspensiv, permitea s se obin anularea deciziei administrative prin care s-a
dispus msura expulzrii5.
1Ase vedea J.-L. Charrier, op. cit., p. 282; E. Picard, op. cit., p. 598 i urm.; R. Dinc,
op. cit., p. 40 i urm.
2 CEDH, 2 septembrie 1998, Yaa c/Turquie, Recueil 1998-VI, 71; 2 septembrie
1998, Erkalo c/Pays-Bas, Recueil 1998-VI, 41.
3Pentru amnunte cu privire la terminologia acestei condiii a se vedea R. Dinc, op. cit.,
p. 40-41.
4 Comis. EDH, 5 octombrie 1984, nr. 10092/1982, Baraona c/Portugal, DR nr. 40,
p. 119.
5Comis. EDH, 10 decembrie 1984, nr. 10564/1983,/,. c/Allemagne, DR nr. 40, p. 262.

26 6

Brsan

74-77

Condiii de admisibilitate

Art. 35

Pe terenul art. 2 din Convenie, Curtea a statuat n mod constant c nu poate


fi considerat o remediere adecvat la nclcarea unei valori fundamentale,
cum este dreptul la via garantat oricrei persoane de acest text, acordarea unei
sume de bani familiei victimei1. ntr-o asemenea situaie, reclamantul care a epuizat
fr succes toate cile de atac reglementate de dreptul procesual penal intern al
statului n cauz nu poate fi obligat, n absena unei anchete oficiale privitoare la
moartea victimei, i s ncerce a obine despgubiri pe calea unei aciuni n
rspundere civil delictual2.
Aa fiind, ntr-o cauz n care instana european a constatat c plngerea
formulat de reclamant, prin care susinea c brbatul cu care convieuia de mai
muli ani a decedat ca urmare a tratamentului inuman ce i-a fost aplicat de organele
de poliie, a rmas fr nici un fel de urmri, parchetul general dispunnd abando
narea urmririi, Curtea a decis c reclamanta a fcut uz normal de cile interne de
atac, ce s-au dovedit ineficace prin raportare la dispoziiile Conveniei, ndeplinindu-i astfel obligaia impus de art. 35 parag. 1 din Convenie3.
Sau, ntr-o cauz n care reclamantul a invocat nclcarea dispoziiilor art. 3
din Convenie prin tratamentul ce i-a fost aplicat de poliie n timpul arestrii sale
preventive, Curtea a considerat c, prin raportare la dispoziiile art. 35 parag. 1
din Convenie, care impun obligarea epuizrii cilor interne de atac, este mai
puin important de a se ti dac, ca urmare a plngerii reclamantului, s-a desfurat
o anchet care, n spe, ntr-adevr fusese ntreprins; pentru instana european,
ns, aspectul esenial a constat n a se ti dac a existat voina autoritilor de a
ajunge la identificarea i pedepsirea funcionarilor vinovai de svrirea faptelor
denunate, constatate prin probe indubitabile. Or, n aceste circumstane, innd
seama c, n spe, timp ndelungat plngerea iniial formulat de reclamant nu a
fost examinat de autoritile statale competente, nu i se mai putea pretinde, aa
cum a susinut guvernul, c, spre a epuiza cile interne de atac, reclamantul era
inut s introduc o nou plngere nsoit de constituirea sa ca parte civil; n
aceste condiii, un asemenea recurs - a spus Curtea - nu mai poate avea caracter
efectiv i adecvat4.
n schimb, n privina altor drepturi i liberti garantate de Convenie, cum ar
fi dreptul la un proces echitabil sub aspectul duratei rezonabile a procedurii chiar dac asupra acestei probleme vom reveni ulterior - sau dreptul de proprietate
1 CEDH, 19 februarie 1998, Kaya c/Turquie, Recueil 1998-1, 105; 23 septembrie
1998, Aytekin c/Turquie, Recueil 1998-VII; 84.
2 CEDH, 28 octombrie 1998, Assenov et autres c/Bulgarie, Recueil 1998-VDI, 86.
3 CEDH, decizia din 18 mai 1999, Velikova c/Bulgarie, Recueil 1999-V, p. 424.
4 CEDH, 28 iulie 1999, Selmouni c/France, Recueil 1999-V, 77-81.

Brsan

267

74

75

76

77

Art. 35

78-80

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

garantat de art. 1 din Protocolul Nr. 1, Curtea a admis c o aciune n despgubiri


poate fi considerat ca ndeplinind condiia epuizrii cilor interne de atac n
msura n care se dovedete c, n sistemul naional de drept n cauz, o asemenea
aciune exist cu un suficient grad de certitudine, att n practic, dar i n teorie,
far de care ea nu ar avea efectivitatea i accesibilitatea impuse (de Convenie1
-n.H,C.B.).
78
Instana european examineaz ns ntotdeauna dac, ntr-o situaie dat,
aceste cerine sunt ndeplinite cu privire la recursul ce se pretinde c ar fi
trebuit exercitat de reclamant. Astfel, ntr-o cauz n care reclamantul a susinut
c i-a fost nclcat dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile, prin
nerestituirea lor de ctre stat n stpnirea cruia se aflau, guvernul prt s-a
aprat artnd c, dei ministerul de finane nu executase hotrrea judectoreasc
de restituire a acelor bunuri, reclamantul avea la dispoziie o aciune n despgubiri.
Curtea a considerat ns c, n spe, o asemenea aciune nu ar putea fi considerat
un recurs suficient, deoarece acordarea unei indemnizaii nu poate constitui o
soluie de schimb la msurile ce ar fi trebuit luate n ordinea de drept intern
pentru ca reclamantul s intre n stpnirea bunurilor sale2.
79
Dimpotriv, ntr-o spe n care reclamantul a invocat durata excesiv a
procedurii n faa Tribunalului Constituional (n fapt Curtea Constituional
naional) i a cerut instanei europene obligarea statului n cauz - Spania - la
plata unei indemnizaii cu acest titlu, Curtea a decis c, avnd n vedere specifi
citatea Tribunalului Constituional ca ultim instan garant, pe plan intern, a
redresrii eventualelor nclcri ale drepturilor i libertilor fundamentale i
faptul c legislaia naional reglementa un recurs n reparaiune pentru durata
excesiv a procedurii constituionale, ce nu a fost intentat de reclamant, cererea
acestuia are a fi declarat inadmisibil pentru neepuizarea cilor interne de atac3.
80

721. Ci de atac neadecvate, ineficace, sau lipsite de anse de succes.


Eficacitatea unei ci interne de atac are a fi apreciat n funcie de jurispruden
naional n materie, de opinia general exprimat de doctrin la momentul la care
o asemenea cale trebuie s fie exercitat4. Dup cum a decis Curtea ntr-una din
primele sale hotrri n care a avut a examina excepia neepuizrii cilor interne de
1CEDH, 22 mai 1984, De Jong, Baljet et Van den Brink c/Pays-Bas, Serie A nr. 77,
39; 20 februarie 1991, Vernillo c/France, SerieAnr. 198, 27; 25 martie 1999,
Iatridis c/Grece, Recueil 1999-11, 47.
2 CEDH, 25 martie 1999, Iatridis c/Grece, Recueil 1999-11, 47.
3 CEDH, decizia din 28 ianuarie 2003, Caldas Ramirez de Arrellano c/Espagne,
Recueil 2003-1, 407.
4 A se vedea E. Picard, op. cit., p. 598.

268

Brsan

81-83

Condiii de admisibilitate

Art. 35

atac, formulat n cauza De Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique de guvern, n


msura n care exist o opinio communis privitoare la lipsa oricror anse de
succes n privina unui recurs, reclamantul nu poate fi inut a-1 epuiza1. Sau,
astfel cum a statuat fosta Comisie, regula epuizrii cilor interne de atac nu
oblig pe reclamant s exercite unrecurs lipsit n mod manifest de orice ans
de succes2. De asemenea, fosta Comisie a decis, n mod constant, c regula
analizat nu oblig la exercitarea unui recurs intern a crui eficacitate nu a
aprut dect urmarea unei evoluii a jurisprudenei interne pertinente, posterioar
faptelor alegate n cererea reclam antului adresat instanei europene3.
n orice caz, reclamantul care a exercitat o cale de atac ce aprea ca eficace i 81
suficient nu mai poate fi inut a exercita alte ci de atac care, eventual, i-ar fi
deschise n dreptul intern al statului n cauz, dar a cror eficacitate apare ca
improbabil. Din acest punct de vedere fosta Comisie a statuat c posibilitatea
de a cere autoritilor naionale de a - i,reconsidera decizia adoptat ntr-o
anumit cale de atac exercitat de reclamant nu constituie un recurs eficace4.
Uneori, ansele de succes ale unei ci de atac sunt apreciate de Curte prin 82
prisma atitudinii organelor statale fa de rezultatul favorabil obinut de reclamant
n exerciiul altei ci. Astfel, din moment ce un organ central al statului n cauz n spe, Ministerul Finanelor - a refuzat s execute o hotrre obinut de
reclamant prin care era anulat o decizie administrativ de evacuare a sa dintr-un
imobil ce-i aparine, urmnd ca acesta s-i fie restituit, instana european a
considerat c reclamantul nu mai putea fi obligat s epuizeze o alt cale de atac,
prevzut de legislaia civil naional, anume o aciune n restituire de posesie,
ce avea acelai scop - restituirea bunului - , dar care, n final, datorit refuzului de
restituire exprimat fr echivoc de autoritatea statal deintoare a bunului,
nu ar fi avut mai multe anse de succes5.
Trebuie subliniat faptul c, n msura n care ar exista numai anumite dubii cu 83
privire la ansele de succes ale unei anumite ci de atac, fosta Comisie a statuat
n sensul c, pentru a ndeplini condiia impus de art. 26 (n prezent art. 3 5 parag. 1)
1CEDH, 18 iunie 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique, Serie Anr. 12 62.
2 Comis. EDH, 12 octombrie 1978, nr. 7308/1975, X c/Royaume-Uni, DR nr. 16,
p. 32; 11 decembrie 1987, nr. 11681/1985, Union Alimentaria Sanders SA c/Espagne,
DR nr. 54, p. 101.
3Comis. EDH, 15 decembrie 1981, nr. 8544/1979, Oztiirk c/Allemagne, DR nr. 26,
p. 55; 13 decembrie 1984, nr. 10741/1984, Xc/Royaume-Uni, DR nr. 41, p. 226.
4 Comis. EDH, 9 mai 1988, nr. 11932/1986, X c/Royaume-Uni, DR nr. 56, p. 199.
5 CEDH, 25 martie 1999, Iatridis c/Grece, precit., 47.

Brsan

269

Art. 35

84-85

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

din Convenie, reclamantul este obligat s ncerce un asemenea recurs1. Astfel,


fosta Comisie a decis c dubiile exprimate de avocatul reclamanilor cu privire la
ansele de succes ale unui recurs formulat n sistemul englez de drept n faa
Camerei Lorzilor nu-i dispenseaz de a exercita acest recurs, direct n faa acestei
nalte jurisdicii, chiar n situaia n care curtea de apel a refuzat autorizaia ca
aceeai cauz s fie examinat de Camera Lorzilor; aceasta cu att mai mult cu ct,
ulterior, la un scurt interval de timp, aceeai curte de apel a autorizat un recurs n
faa Camerei Lorzilor, ntr-o cauz asemntoare2. Dimpotriv, nu constituie ci
efective de atac n sensul art. 35 aa-zisele recursuri interne, cum ar fi o cerere
de reabilitare judiciar sau de graiere a pedepsei, care nu au nici o legtur cu
obiectul cererii reclamantului ce privete nclcarea unui drept garantat de Con
venie sau de protocoalele sale adiionale; asemenea cereri privesc msuri de
favoare personal, nicidecum drepturi aprate de Convenie.
84
De asemenea, fosta Comisie a decis c, n situaia n care reclamantul invoc
nclcarea libertii sale de contiin garantat de art. 9 din Convenie prin
condamnarea penal pe care a suferit-o pentru refuzul satisfacerii serviciului
militar, acesta din urm fiind contrar convingerilor sale pacifiste, ar fi inutil ca,
pentru a epuiza cile interne de atac, s i se pretind s introduc o cerere de
graiere deoarece, dac aceasta i-ar fi admis, ar urma ca el s fie exonerat numai
de executarea pedepsei, fr a disprea nsi condamnarea, astfel c un asemenea
recurs ar fi complet ineficient prin raportare la obiectul cererii sale3.
85
Sau, pe terenul art. 10 din Convenie, fosta Comisie a statuat n sensul c
reclamantul, care pretinde c prin condamnarea sa la interdicia exercitrii profesiei
de jurnalist i s-a produs o nclcare a libertii de exprimare, nu poate fi inut,
pentru a epuiza cile interne de atac, s introduc o aciune n reabilitare
ju diciar, prevzut de legislaia penal naional, care este, mai degrab,'o
m sur de favoare, i nu o posibilitate juridic ce ar conduce la nlturarea
consecinelor nclcrii unui drept garantat de Convenie4.
1 Comis. EDH, 15 decembrie 1975, nr. 5577-5583/1972, Donnelly et autres
c/Royaume-Uni, DR nr. 4, p. 4; 9 mai 1983, nr. 9559/1981, De Varga-Hirch c/France,
D Rnr.33,p. 158; 12 februarie 1990, nr. 15141/1989, McDonell c/Irlande, DR nr. 64,
p. 203.
2 Comis. EDH, 11 octombrie 1984, nr. 10789/1984, Xc/Royaume-Uni, DR nr. 40,
p. 298.
3 Comis. EDH, 5 iulie 1977, nr. 7705/1976, X c/Allemagne, DR nr. 9, p. 196.
4 Comis. EDH, 9 iunie 1958, nr. 214/1956, De Beker c/Belgique, Annuaire de la
Convention, voi. 2, p. 215.

270

Brsan

86-88

Condiii de admisibilitate

Art. 35

n aplicarea art. 8 din Convenie, ntr-o cauz, instana european a constatat 8 6


c reclamanii, ceteni ai unei localiti afectate de adoptarea unor planuri de
exploatare a lignitului de ctre autoritile unui land german, cu consecina obligrii
mutrii lor ntr-o alt zon, au susinut faptul c o asemenea msur este de
natur s le ncalce dreptul lor la via privat i la domiciliu. n aprare, guvernul
a invocat faptul c reclamanii, dup ce au atacat, fr succes, actele guverna
mentale ale landului n faa instanelor de contencios administrativ, nu au epuizat
toate cile de atac, deoarece aveau la dispoziie un recurs n faa C urii
Constituionale a landului respectiv. n spe, ns, Curtea a reinut c procedura
n faa instanelor de contencios administrativ a durat mai mult de patru ani,
astfel c nu se putea pretinde reclamanilor s sesizeze i Curtea Constituional
a landului sau Curtea Constituional federal deoarece, avnd n vedere durata
procedurii administrative i interesul lor deosebit pentru rezolvarea situaiei n
care se aflau, un asemenea recurs nu ar fi fost nici adecvat i nici efectiv 1.
n schimb, Curtea a constatat c dispoziiile contestate prevedeau oferte de 87
compensaie substaniale, cu efectuarea mutrii locuitorilor comunei afectate
de msurile contestate pe cheltuiala statului, procedurile de acordare a indemni
zaiilor individuale fiind n curs, astfel c, din acest punct de vedere, ea a constatat
c reclamanii nu epuizaser cile interne de atac, n sensul art. 35 parag. 1 din
Convenie2.
722.
Situaia sesizrilor adresate mediatorului (ombudsmanului, avocatului
poporului); efectivitatea lor. Jurispruden organelor Conveniei a statuat c, n
principiu, o plngere adresat mediatorului naional nu poate fi considerat un
recurs efectiv n sensul art. 35 parag. 1 din Convenie3. Dup cum a observat
relativ recent Curtea privitor la posibilitatea recurgerii la mediator pentru aprarea
unui drept garantat de Convenie, dac este adevrat c acesta apare ca o autoritate
independent fa de executiv, el nu poate adopta deciziinvestite cu for executorie,
care s se impun ca atare autoritilor administrative, ceea ce nseamn c un
recurs adresat mediatorului nu este de natur s corespund exigenelor a r t 35
parag. 1 din Convenie privitoare la epuizarea cilor interne de atac4.
1 CEDH, decizia din 25 mai 2000, Noak et autres c/Allemagne, Recueil 2000-VI,
p. 527-528.
2 Idem, p. 533.
3 Comis. EDH, 14 mai 1987, nr. 11192/1984, Montion c/France, DR nr. 52, p 231;
CEDH, 26 martie 1987, Leander c/Suede, Serie A nr. 116, 80-84.
4 CEDH, decizia din 2 octombrie 2003, Qufaj Co. Sh.p.k. c/Albanie, Recueil 2003-XI,
p. 328.

Brsan

271

88

Art. 35

89-90

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

89

ntr-o cauz, instana european a constatat c reclamantul s-a plns, n


esen, de faptul c percheziia i confiscarea unor bunuri efectuate de organele
de poliie la sediul societii sale au depit cadrul mandatului pentru efectuarea
lor, acordat de autoritile competente, deoarece majoritatea documentelor con
fiscate nu priveau activitatea societii sau perioada ce forma obiectul anchetei
ncepute mpotriva sa, fiindu-i astfel nclcate dreptul la via privat i la domiciliu,
garantate de art. 8 din Convenie1. Guvernul prt a susinut c cererea recla
mantului are a fi declarat inadmisibil pentru neepuizarea cilor interne de atac
deoarece, potrivit normelor procesuale penale interne, acesta avea la dispoziie o
aciune n justiie mpotriva msurilor incriminate, n cadrul creia tribunalul era
obligat s se pronune n termen de o sptmn de la depunerea cererii cu
privire la meninerea sau ncetarea msurii confiscrii i restituirea documentelor
n discuie, ceea ce reclamantul a omis s fac. La rndul lui, reclamantul a artat
c el a depus o plngere mpotriva msurilor n discuie la mediator, care, dup
ascultarea poliitilor implicai n actele de urmrire penal contestate i studierea
ntregului dosar, a ajuns la concluzia c aceste acte nu au fost ilegale sau viciate
de anumite neregulariti, astfel c nu avea a dispune vreo msur special
privitor la aceste acte2. Reclamantul a artat c legislaia naional nu prevedea
nici o cale de atac mpotriva deciziilor mediatorului, astfel c el a considerat c
i-a ndeplinit obligaia epuizrii cilor interne de atac, prevzut de art. 35
parag. 1 din Convenie3.
90
Instana european a reinut c, n spe, obiectul plngerii reclamantului
adresate Curii privea depirea limitelor mandatului de percheziie i de confiscare
a unor documente ale societii sale, situaie n care, potrivit normelor procesuale
penale ale statului n cauz, el dispunea de posibilitatea intentrii unei aciunr de
control jurisdicional al msurilor contestate; n msura n care instana compe
tent ar fi constatat ilegalitatea lor sau faptul c nu mai era necesar meninerea
lor, ea putea ordona ncetarea acestor msuri, prerogativ ce nu aparinea i
mediatorului. Mai mult, tribunalul sesizat era inut s se pronune ntr-un termen
foarte scurt, iar soluia sa era susceptibil de a fi atacat cu recurs distinct, nu
mpreun cu soluia pe fond, n faa instanei superioare. Aa fiind, Curtea a
considerat c, n cauz, reclamantul dispunea de o cale de atac accesibil i
suficient, n sensul art. 35 din Convenie4.
1CEDH, decizia din 14 octombrie 1999, Lehtinen c/Finlande, Recueil 1999-VH,p.480.
2 Idem, p. 475.
3 Idem, p. 478.
4 Idem, p. 480.

272

Brsan

91-93

Condiii de admisibilitate

Art. 35

Dimpotriv, n alte circumstane, far ca efectele unei plngeri adresate 91


mediatorului ntr-un alt sistem de drept s fie total diferite fa de cele artate n
situaia anterior expus, instana european statuat n sensul c o asemenea
plngere poate fi considerat c satisface exigenele epuizrii cilor interne de
atac impuse de art. 3 5 parag. 1 din Convenie. Bunoar, n cauza Egmez c/Chypre,
reclamantul a susinut n faa instanei europene c a fost victima unor tratamente
contrare dispoziiilor art. 3 din Convenie, tratamente ce i-au fost aplicate de
ctre funcionari ai poliiei statului prt. Guvernul prt a invocat faptul c
reclamantul nu a epuizat cile interne de atac deoarece nu a fcut uz de
recursurile n materie prevzute de legislaia naional. Sub acest aspect, Curtea
a constatat c reclamantul s-a plns de aplicarea relelor tratamente denunate
mediatorului Republicii Cipru, fiind ncurajat a ntreprinde acest demers chiar de
procurorul general al republicii, far ns a mai intenta vreo alt aciune injustiie
care s aib acelai obiect1.
n examinarea excepiei neepuizrii cilor interne de atac ridicat de guvern, 92
Curtea a evideniat, mai nti, jurispruden organelor Conveniei, potrivit creia
o plngere adresat mediatorului nu constituie, n principiu, o cale de atac ce are
fi epuizat, pe terenul dispoziiilor art. 35 parag. 1 ; totui, ea a considerat c, din
moment ce reclamantul s-a plns mediatorului din ndemnul procurorului gen
eral, care a considerat afirmaiile reclamantului ca fiind credibile, aceasta nseamn
c el a atras atenia autoritilor asupra afirmaiilor sale, susinnd n mod
serios c a fost victima unor tratamente contrare dispoziiilor art. 3 din Convenie,
ceea ce impunea obligaia autoritilor de a desfura investigaii aprofundate
i efective, de natur a conduce la identificarea i la pedepsirea vinovailor2.
n al doilea rnd, instana european a constatat c, ca urmare a plngerii 93
depuse de reclamant, mediatorul a fcut o anchet cu privire la faptele denunate
de acesta i a ntocmit un raport pe care l-a publicat; n raport, el a ajuns la
concluzia c reclamantul a fost maltratat de organele de poliie i a identificat pe
unii dintre poliitii responsabili de aceste fapte. Fr apune n discuie concluziile
mediatorului, Curtea a artat, ns, c acesta nu avea puterea de a ordona msuri
concrete ce aveau a fi luate de organele executive sau de a aplica direct persoanelor
responsabile anumite sanciuni. Totui, jurisdicia european a considerat c,
din moment ce raportul mediatorului fusese publicat, autoritile statale aveau
obligaia, impus de dispoziiile Conveniei, de a desfura propriile lor investigaii

1 CEDH, 21 decembrie 2000, Recueil 2000-XU, 59-66.


2Idem, 66.

Brsan

273

Art. 35

94-95

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

care s conduc nu numai la identificarea responsabililor - unii dintre ei erau


identificai deja n raportul mediatorului dar i la pedepsirea lor. Pentru Curte,
n mod indubitabil activitatea mediatorului a deschis calea angajrii urmririi
penale a poliitilor implicai deoarece raportul su a fost transmis guvernului,
parlamentului i procurorului general cruia, potrivit legii, i incumba sarcina de a
pomi aciunea public1; autoritile competente i-ar fi ndeplinit obligaiile ce le
reveneau pe terenul art. 13 din Convenie dac ar fi angajat cel puin oprocedur
de urmrire n privina poliitilor responsabili desemnai n raportul mediatorului,
indiferent de rezultatul ei, n msura n care ar fi fost fcute investigaii pertinente
i aprofundate. Susinerea guvernului n sensul c reclamantul a refuzat s
coopereze cu autoritile din motive politice nu a fost ignorat de Curte, dar ea a
reinut c el nu a fost niciodat invitat de procurorul general s ia parte la o
anchet pe care acesta ar fi deschis-o din proprie iniiativ2.
94
n al treilea rnd, instana european a admis c, n cauz, autoritile naionale
nu au rmas inactive fa de gravele acuzaii de rele tratamente fcute de
reclamant; n acelai timp ns, n concepia Curii, acestea erau inute a nu
subestima importana mesajului pe care-1 transmit tuturor persoanelor implicate
i publicului larg, atunci cnd ele decid a angaja sau nu urmrire penal mpotriva
funcionarilor vinovai de aplicarea de tratamente contrare dispoziiilor art. 3 din
Convenie; autoritile naionale sunt obligate s nu dea niciodat impresia
c ar fi dispuse s lase nepedepsite asemenea fapte3.
95
Fa de aceste mprejurri, Curtea a apreciat c, datorit obligaiilor deosebit
de riguroase ce revin autoritilor statale n ipoteza n care o persoan susine, de
o manier credibil, nclcarea prevederilor art. 3 al Conveniei, prin prezentarea
plngerii sale mediatorului reclamantul i-a ndeplinit obligaia ce-i era impus
de art. 35 parag. 1 din Convenie, de a oferi statului n cauz posibilitatea de a
redresa n ordinea sa juridic intern situaia denunat nainte de a avea a rspunde
pentru aceasta n faa unui organism internaional; singura modalitate n care se
putea ajunge la o asemenea redresare, dup ce reclamantul a fcut uz de o cale de
atac pe care o avea la dispoziie, era pornirea unei proceduri n angajarea
rspunderii penale a funcionarilor implicai n comiterea faptelor incriminate; or,
potrivit dispoziiilor legii naionale privitoare la activitatea mediatorului, o plngere
adresat acestuia ar fi trebuit s conduc, n mod normal, la un astfel de rezultat,
autoritile naionale lund la cunotin, din raportul mediatorului, de existena
1Idem, 68.
2Idem, 69-70.

1Idem ,$l\.
274

Brsan

Condiii de admisibilitate

96-97

Art. 35

unor grave nclcri ale dispoziiilor art. 3 din Convenie, ceea ce, n cauz, nu
s-a produs; consecina comportamentului autoritilor statale nu putea fi dect
respingerea excepiei preliminare a guvernului privitoare la neepuizarea cilor
interne de atac1.
D.
Particularitile epuizrii cilor interne de atac privitoare la
dreptul la un proces echitabil
I. Dreptul la aprare
723.
Asistarea de un avocat. Articolul 6 din Convenie garanteaz fiecrei 96
persoane, aa cum am artat n primul volum al lucrrii, sub multiple aspecte,
dreptul la un proces echitabil2. Prin luarea n considerare a fiecrei componente
a acestui drept generic, pot rezulta unele aspecte specifice ale ndeplinirii condiiei
epuizrii cilor interne de atac, n ipoteza n care reclamantul ar invoca nclcarea
lui, n faa instanei europene. Astfel, spre exemplu, cu privire la respectarea
dreptului la aprare, ntr-o cauz fosta Comisie a constatat c, n sistemul de
drept procesual german n vigoare la epoca faptelor, chiar dac legislaia nu
prevedea posibilitatea ca un acuzat s pretind statului s plteasc un avans
din onorariul avocatului su atunci cnd acesta a fost desemnat din oficiu i nici
Convenia nu garanteaz un asemenea drept, conform practicii instanelor
naionale n materie preedintele tribunalului trebuie, n principiu, s acorde
preferin avocatului care se bucur de ncrederea acuzatului; dac preedintele
nu proceda astfel, acuzatul putea formula un recurs mpotriva deciziei respec
tive i putea cere, ulterior, nlocuirea avocatului desemnat de preedinte cu un alt
avocat demn de ncrederea sa3. Aa fiind, dac reclamantul a constatat c
avocatul su numit din oficiu a neglijat s-i pregteasc aprarea sub motiv c
nu a primit un avans din onorariu, pentru a putea invoca nclcarea dreptului su
la aprare garantat de art. 6 din Convenie era obligat, spre a fi epuizat cile
interne de atac, s cear s-i fie desemnat un alt avocat din oficiu4.
Sau, tot fosta Comisie a decis c, n situaia n care ntr-o cauz dat, n care 97
instana are a alege ntre a urma o procedur public i o procedur in camera
(nepublic), reclamantul care nu a cerut n mod expres dezbaterea cauzei sale
1Idem, 72-73.
2 A se vedea supra, voi. I, nr. 218 i urm.
3Comis.EDH, 11 decembrie 1976, nr. 7641/1916, X c/Allemagne, DR nr. 10,p. 234.
4 Ibidem.

Brsan

275

Art. 35

98-99

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

ntr-o edin public nu a epuizat cile interne de atac spre a putea invoca
nclcarea dispoziiilor art. 6 parag. 1 n faa organelor Conveniei1. Dimpotriv,
fosta Comisie a statuat n sensul c, atunci cnd ntr-o cauz jurisdicia naional
competent - n spe Tribunalul federal elveian, ca instan suprem n sistemul
naional al jurisdiciei - se pronun ntr-o aciune ca instan unic i n ultim
grad de jurisdicie i a decis examinarea cauzei in camera, nu i se mai poate
reproa reclamantului neepuizarea cilor interne de atac, deoarece el nu avea
posibilitatea juridic s atace cu apel decizia Tribunalului federal elveian, instan
de ultim grad naional de jurisdicie2.
98
Tot privitor la respectarea dreptului la aprare, ntr-o cauz, fosta Comisie a
constatat c aprtorul reclamantului, cu care acesta ncheiase un contract de
asisten juridic pentru a-1 reprezenta n faa instanei naionale de prim rang de
jurisdicie, s-a considerat, din proprie iniiativ, descrcat de obligaiile asumate
datorit faptului c, ntre timp, datorit mbolnvirii grave a reclamantului, nu a
mai fost n msur s comunice cu el, astfel c a renunat a mai pune concluzii n
dosar i a lipsit la termenul fixat pentru judecarea cauzei, soluionat far partici
parea aprtorului acestuia; nainte de a renuna la mandatul su, avocatul
informase despre intenia sa toate prile interesate, printre acestea fiind jude
ctorul i partea advers. n faa fostei Comisii, prin aprtor desemnat adlitem,
reclamantul a susinut c nu a putut beneficia de aprtor n prim instan i nu
a putut ataca sentina acesteia cu apel, fiindu-i astfel nclcat dreptul la un proces
echitabil. Fosta Comisie a reinut c, potrivit normelor procesuale naionale
aplicabile n cauz, un avocat nu poate renuna la mandatul su dect n ziua n
care el este nlocuit de un alt aprtor angajat de parte sau desemnat din oficiu.
Ca atare, ea a considerat c avocatul cu care reclamantul ncheiase contractul.de
asisten juridic nu putea renuna unilateral la acordarea acesteia, astfel c el
era inut s acorde asisten clientului su n toate fazele procedurii de judecat3.
99
Aa fiind, fosta Comisie a artat c, n msura n care reclamantul sau avocatul
su a considerat c procesul nu a fost echitabil, ar fi trebuit s atace decizia
primei instane cu apel, invocnd nclcarea dispoziiilor art. 6 parag. 1 din
Convenie; avocatul ar fi putut invoca, n special, faptul c starea de incapacitate
n care se afla reclamantul l-a pus n imposibilitatea de a primi instruciuni din
partea lui i c aceast stare de lucruri l-a mpiedicat s-i ndeplineasc n mod
corespunztor mandatul primit; de asemenea, Comisia a observat c, potrivit
1Comis. EDH, 8 octombrie 1976, nr. 6916/1975, X., Y. etZ. c/Suisse, DRnr. 6, p. 108.
2 Comis. EDH, 3 martiel983, nr. 9486/1981, Adler c/Suisse, DR nr. 32, p. 228.
3 Comis. EDH, 13 aprilie 1989, nr. 12115/1986, X c/France, DR nr. 60, p. 166.

276

Brsan

Condiii de admisibilitate

100-101

Art. 35

normelor naionale privitoare la capacitatea persoanelor, avocatul putea cere


instanei de apel s sesizeze judectorul de tutel despre situaia creat, pentru
deschiderea procedurii instituirii tutelei n privina reclamantului; n cazul respin
gerii acestei cereri, exista posibilitatea introducerii unui recurs n casaie n cadrul
cruia s se invoce nerespectarea dispoziiilor art. 6 parag. 1 privitoare la
garantarea dreptului la un proces echitabil. Neprocednd astfel prin avocatul
su, reclamantul nu a epuizat cile interne de atac, a decis fosta Comisie1.
n schimb, ntr-o alt cauz n care guvernul a susinut c reclamantul, care s-a
plns de ordinul dat de decanul baroului avocatului su de a nu depune la dosar
o scrisoare pe care el i-o adresase, nu a epuizat cile interne de atac deoarece
el putea depune direct copia acelui document, acesta din urm a artat c decizia
incriminat nu era susceptibil, n dreptul intern, de nici o cale de atac2. Comisia
a constatat c decizia n discuie a fost luat de decan n temeiul prerogativelor
sale de consultare i de conciliere ce-i sunt recunoscute n mod tradiional n
cadrul profesiei i c guvernul nu a putut invoca vreo jurispruden naional n
sensul posibilitii exercitrii unei ci de atac mpotriva deciziilor decanului, astfel
adoptate. Altfel spus, guvernul nu a demonstrat c reclamantul avea la dispoziie
o cale de atac eficient i eficace mpotriva deciziei decanului baroului de avocai,
luat n temeiul prerogativelor ce-i sunt recunoscute cutumiar, astfel c simpla
contestare a acestei decizii n faa decanului a fost suficient pentru a se considera
c, n circumstanele particulare ale speei, reclamantul a epuizat cile interne de
atac3.

100

II. Durata procedurii


724.
Corelaii. De departe ns, componenta cea mai complex a dreptului la 101
un proces echitabil n sensul art. 6 parag. 1 din Convenie, privitoare la epuizarea
cilor interne de atac, s-a dovedit a fi, n jurispruden organelor Conveniei, n
special n ultimii ani n cea a noii Curi, imperativul desfurrii procedurilor
interne ntr-un termen rezonabil. Sub aspectul discutat, problema care se pune
n aceast materie este, n aparen, simpl: are reclamantul a epuiza vreo cale
intern de atac atunci cnd el se pretinde, n faa instanei europene, victima
nclcrii dreptului su la un proces echitabil prin depirea termenului
1Idem, p. 166-167.
2 Comis. EDH, 30 august 1993, nr. 18926/1991 i 19777/1992 (jointes) Spandre et
Fabri c/Belgique, DR nr. 75, p. 184.
3 Ibidem.

Brsan

277

Art. 35

102-103

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

rezonabil n care trebuie s se ncadreze procedurile desfurate n ordinea


juridic intern a unui stat contractant?
102
Pentru a rspunde la aceast ntrebare trebuie s revenim, mai nti, asupra
problemei raportului dintre dispoziiile art. 35 parag. 1 i cele ale art. 13 din
Convenie. Artam mai sus1 c ntre prevederile acestor dou texte exist o strns
corelaie: ambele dau expresie principiului subsidiaritii n domeniul proteciei
europene a drepturilor omului, dar impun obligaii total diferite; obligaia prevzut
de art. 13 se adreseaz statelor, pe cnd cea instituit de art. 35 parag. 1 privete
pe titularii dreptului la u n ,recurs individual. Intr-adevr, art. 13 din Convenie
oblig statele s asigure persoanelor aflate sub jurisdicia lor, care se pretind
victime ale nclcrii unui drept garantat de Convenie sau de protocoalele sale
adiionale, posibilitatea ca, pe o cale procedural prevzut de lege, s se poat
adresa instanelor naionale cu o aciune prin care s obin ncetarea acestei
nclcri i reparaia corespunztoare2; dac o asemenea posibilitate nu este
oferit de sistemul judiciar al statului n cauz, persoana interesat se va putea
adresa instanei europene, artnd nu numai c i-a fost nclcat un anume drept
substanial prevzut de Convenie, oricare ar fi acesta - dreptul la via, dreptul
la libertate i siguran, dreptul la via privat i de familie etc. - , ci i dreptul la
un recurs efectiv aprat de art. 13. n msura n care un asemenea drept subiectiv
convenional de natur procedural este reglementat de legislaia statului
contractant n cauz, spre a se putea adresa instanei europene reclamantul este
inut de obligaia de a -1 pune n valoare, adic de a epuiza cile interne de atac,
astfel cum dispune art. 35 parag. 1 din Convenie. n msura n care nu-i nde
plinete aceast obligaie, plngerea sa va fi respins ca inadmisibil, epuizarea
cilor interne de atac fiind o condiie a admisibilitii cererii sale.
103
i acum s revenim la problema ndeplinirii condiiei n discuie pentru ipoteza
n care reclamantul invoc n faa instanei europene nclcarea dispoziiilor art. 6
parag. 1 din Convenie, care garanteaz dreptul la echitatea procedurii, printre
altele, prin desfurarea ei ntr-un termen rezonabil. n logica raportului dintre
dispoziiile textelor citate mai sus, ar trebui ca reclamantul care se gsete ntr-o
asemenea situaie, pentru a-i ndeplini obligaia impus de art. 35 parag. 1 din
Convenie de a epuiza cile interne de atac, s dispun de o asemenea cale, adic
statul n cauz s fi prevzut u n ,recurs pe temeiul art. 13 din Convenie, iar
reclamantul care invoc nclcarea dispoziiilor art. 6 parag. 1 , constnd n
nerespectarea termenului rezonabil n privina duratei procedurii, s-l fi utilizat
pe plan intern.
1A se vedea supra, nr. 714.

2A se vedea supra, voi. I, nr. 483.


278

Brsan

104-105

Condiii de admisibilitate

Art. 35

Numai c, att fosta Comisie, ct i Curtea - aceasta din urm i n organizarea 104
ei de pn la 1 noiembrie 1998, ct i dup aceast dat, n noua sa organizare ca
instan unic a Conveniei, ns numai pn la hotrrea Kudla c/Pologne din
26 octombrie 20001-a u considerat c, n msura n care ele au constatat nclcarea
dispoziiilor art. 6 parag. 1 din Convenie sub aspectul nerespectrii dreptului la
judecarea cauzei reclamantului ntr-un termen rezonabil, nu mai era necesar
examinarea cauzei pe terenul art. 13 din Convenie; n asemenea situaii, art. 6
parag. 1 era analizat ca reprezentnd le:t specialia prin raportare la dispoziiile
art. 13, ncorporndu-le pe acestea; ca atare, n privina nclcrii dreptului la un
proces echitabil prin durata excesiv a procedurilor interne, reclamantul se putea
adresa direct organelor Conveniei, n msura n care, totui, pe plan intern nu
dispunea de un recurs prin care s pun n discuia acestora nclcarea acestui
drept. Dup cum au decis att Comisia, ct i Curtea n nenumrate rnduri,
constatnd nclcarea dispoziiilor art. 6 parag. 1 din Convenie, acestea nu mai
consider necesar s analizeze cauza i pe terenul art. 13 2.
725.
Schimbarea jurisprudenei Curii prin cauza Kudla c/Pologne. Aa 105
dup cum am artat i n analiza dispoziiilor art. 133, prin aceast hotrre care
marcheaz un reviriment al propriei sale jurisprudene n materie, instana
1 CEDH, Recueil 2000-XI, p. 197 i urm.
2 A se vedea, spre exemplu, Comis. EDH, raportul din 10 decembrie 1991, Piazzetti
c/Italie, 41, anexat la hotrrea Curii n aceeai cauz din 26 februarie 1993, Serie A
nr. 257-C, 21; pentru jurispruden noii Curi, a se vedea, spre exemplu, CEDH, 25
ianuarie 2000, Tripodli c/Italie, Internet, site cit:, 7 decembrie 1999, Bouilly c/France,
Internet, site cit. Facem precizarea c, n sistemul Conveniei aplicabil pn la intrarea
n vigoare a Protocolului Nr. 11, cauzele privitoare la durata procedurii, care n
imensa lor majoritate priveau Italia, se finalizau n faa Comitetului Minitrilor
Consiliului Europei; ntr-adevr, potrivit dispoziiilor fostului art. 32 din Convenie,
raportul fostei Comisii, prin care aceasta emitea avizul existenei unei nclcri a
art. 6 parag. 1 prin depirea duratei rezonabile a procedurii de judecat, era transmis
direct acestui organism al Consiliului Europei, fr a mai fi sesizat Curtea. Potrivit
aceluiai text, Consiliul Minitrilor, ca organ jurisdicional n cadrul sistemului
Conveniei pn la data de 1 noiembrie 1998, putea adopta o decizie, cu 2/3 din
numrul membrilor si, n care constata existena sau inexistena unei nclcri a unui
drept garantat de Convenie, n cazul discutat a dreptului la un proces echitabil; de
regul, constatnd existena unei asemenea nclcri, Comitetul Minitrilor obliga
statul n cauz i la plata unei sume de bani reclamantului cu titlu de despgubiri
pentru prejudiciul moral astfel suferit.
3 A se vedea supra, voi. I, nr. 491.
19 .

Brsan

279

Art. 35

106-107

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

european a artat c acest text nu mai este absorbit de art. 6 parag. 1 n situaia
n care nclcarea dreptului garantat de Convenie, pe care reclamantul o pune n
discuie, const n depirea termenului rezonabil n care el consider c ar fi
trebuit examinat cauza sa de instanele naionale; el ar trebui s dispun de
posibilitatea juridic, ce ar rezulta din respectarea de ctre statele contractante
a dispoziiilor art. 13 din Convenie, de a invoca n primul rnd n faa instanelor
naionale nerespectarea dreptului la judecarea cauzei sale ntr-un termen
rezonabil. Pentru c, a observat cu deplin temei Curtea, din punct de vedere
juridic, problema de a se ti dac reclamatului ntr-o cauz dat i-a fost examinat
contestaia sa privitoare la un drept sau obligaie de natur civil sau o
acuzaie n materie penal ntr-un termen rezonabil este distinct de aceea de a
se vedea dac el dispunea, n dreptul intern, de un recurs efectiv pentru a
putea invoca eventuala nclcare a acestui drept1; n msura n care reclamantul
avea la dispoziie o asemenea cale de atac, spre a se putea adresa instanei
europene el era obligat s o utilizeze, astfel cum dispune art. 35 parag. 1 din
Convenie; dac ea nu este reglementat n sistemul de drept al statului n cauz,
Curtea va constata i nclcarea dispoziiilor art. 13 din Convenie, pe lng
eventuala constatare a nclcrii dispoziiilor art. 6 parag. 1 ce garanteaz
desfurarea procedurilor interne ntr-un termen rezonabil.
106
De altfel, frecvena crescnd a constatrii nclcrii acestui drept a determinat
Curtea ca, n unele din hotrrile sale, s atrag atenia statelor contractante
asupra pericolului important pe care l prezint durata excesiv a procedurilor
judiciare pentru respectarea principiilor statului de drept n ordinea lor juridic
naional, atunci cnd justiiabilul nu dispune, n privina respectrii dreptului
su la un proces echitabil sub aspectul duratei procedurii, de nici o cale intern
de atac2. n aceste condiii, ncepnd cu hotrrea sa n aceast cauz, instana
european a decis c este necesar a fi examinat separat o pretins nclcare a
dispoziiilor art. 13 din Convenie, luat individual, independent de mprejurarea
c ea ar fi constatat o nclcare a prevederilor art. 6 parag. 1 prin nesocotirea
obligaiei statului contractant de a asigura celui interesat desfurarea
procesului su ntr-un termen rezonabil3.
107
Instana european a inut s precizeze c un recurs ce permite reclamantului.
s denune, pe plan intern, durata excesiv a procedurii de judecat nu implic, n
1 CEDH, 26 octombrie 2000, precit., 147.
2 CEDH, 28 iulie 1999, Bottazzi c/Italie, Recueil 1999-V, 22; 28 iulie 1999,
A.P. c/Italie, Internet, site cit., 18; 28 iulie 1999, Ferrari c/Italie, Internet, site cit.,
21.

3 CEDH, 26 octombrie 2000, Kudla c/Pologne, Recueil 200-XI, 149.

280

Brsan

108-109

Condiii de admisibilitate

Art. 35

sine, exercitarea unei ci de atac mpotriva deciziei judiciare ce a examinat fondul


acelei cauze pe terenul art. 6 parag. 1, adic nsi contestaia privitoare la un
drept sau o obligaie civil sau acuzaia n materie penal; acesta a fost examinat
distinct de instanele naionale, reclamantul putnd foarte bine s fi obinut
ctig de cauz; separat, el ns trebuie s aib posibilitatea s discute, n fapt
s denune, i durata procedurilor judiciare n cauza sa.
Ea a artat c argumentul invocat de guvernul prt n cauz, n sensul c a 108
pretinde reglementarea unui asemenea recurs ar semnifica ngreunarea proce
durilor interne, nu are a fi primit; chiar dac este adevrat c nu predomin
sistemele de drept naional ale statelor contractante ce au reglementat un astfel
de recurs care s permit denunarea duratei excesive a procedurilor de judecat,
nu mai puin, n jurisprudena sa privitoare la examinarea problemei epuizrii
cilor interne de atac, Curtea a constatat existena, n unele state, a unor asemenea
recursuri, ce funcioneaz n mod efectiv i eficient1.
Astfel, n decizia sa privitoare la admisibilitatea cererii din 5 octombrie 1999 n 109
cauza Gonzales Marin c/Espagne2, Curtea a reinut c, n sistemul spaniol de
drept, orice persoan ce consider c procedura penal n care este implicat
dureaz excesiv poate, dup ce s-a plns fr succes de aceasta jurisdiciei ce
instrumenteaz cauza, s sesizeze Tribunalul Constituional (Curtea Constitu
ional) cu u n ,/ecurs pe temeiul art. 24 parag. 2 din Constituia spaniol, care
dispune c orice persoan are dreptul la un proces public i ntr-un termen
rezonabil; n caz de respingere a acestui recurs, spre exemplu pentru tardivitate,
dac cel interesat consider c durata procedurii a fost excesiv, el are posibilitatea
ca, pe temeiul art. 292 din Legea de organizare judiciar, s formuleze o cerere n
reparaiune n faa Ministerului spaniol de Justiie, pentru funcionarea anormal
a justiiei. Instana european a evideniat c, potrivit unei jurisprudene perti
nente a jurisdiciilor administrative spaniole, durata excesiv a procedurilor judi
ciare este asimilat unei funcionri anormale a administrrii justiiei, iar decizia
ministrului poate face obiectul unui recurs contencios n faa jurisdiciilor
administrative. In consecin, ea a apreciat c aceast cale de atac prezint
suficient accesibilitate i efectivitate pentru un justiiabil, constituind un
,recurs eficace pe care el este obligat s-l exercite, pe temeiul art. 35 din Convenie,
nainte de a se adresa jurisdiciei europene3.

1Idem, 154.
2 Recueil 1999-VII, p. 447 i urm.
3 Idem, p. 452-453.

Brsan

281

Art. 35
110

111

110-111

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

De asemenea, ntr-o alt cauz Curtea a constatat c, n Portugalia, cel care


pretinde c o procedur penal care-1 privete are o durat excesiv, spre exemplu
atunci cnd ea depete termenul prevzut de lege pentru fiecare faz a acesteia,
poate s adreseze procurorului general al republicii sau Consiliului Superior al
Magistraturii o cerere pentru accelerarea procedurii, ntemeiat pe art. 108 i
art. 109 din Codul portughez de procedur penal; o asemenea cerere poate
conduce la o decizie a organelor sesizate, prin care procurorul care instrumenteaz
dosarul s fie pus n ntrziere spre a finaliza procedura sau, dac aceasta a
ajuns n faa instanei, judectorul poate fi rugat s procedeze la efectuarea
actelor procedurale ce se impun n vederea soluionrii dosarului, fixnd fie data
ncheierii procedurii de urmrire penal (terminrii instruciei), fie data
examinrii cauzei n edin public1.
Instana european a reinut, aadar, c textele evocate din legislaia procesual
penal portughez reglementeaz o cale de atac ce permite celui interesat s se
plng de durata excesiv a unei proceduri penale. Dup cum se arat chiar n
expunerea de motive a noului Cod portughez de procedur penal, aceast
posibilitate a fost deschis justiiabililor tocmai pentru a rspunde exigenelor de
celeritate a procedurilor garantate de Convenie i constituie un recurs eficace
i efectiv care, datorit termenelor stricte impuse organelor judiciare, nu este de
natur s conduc la prelungirea nejustificat a procedurilor n cauz, astfel c
reclamantul are a-1 epuiza pentru a-i ndeplini obligaia impus de art. 35
parag. 1 din Convenie, spre a se putea adresa Curii cu o aciune n care ar
invoca durata excesiv a unei proceduri penaie care-1 privete2.

1 CEDH, decizia din 2 decembrie 1999, Tome Mota c/Portugal, Recueil 1999-IX,
p. 426-427.
2 Idem, p. 427; Curtea a subliniat c aceste noi prevederi cuprinse n legislaia
procesual-penal portughez sunt diferite de cele anterioare, potrivit crora, n caz
de ntrziere a procedurii, reclamantul se putea adresa judectorului de instrucie sau
procurorului general al republicii, pentru a cere accelerarea acesteia; fosta Comisie
a considerat c asemenea demersuri sau absena lor in de examinarea comportamentului
reclamantului pentru a decide cu privire la fondul cauzei, adic spre a se vedea dac
ea a fost judecat sau nu ntr-un termen rezonabil; Comis. EDH, 6 iulie 1982,
nr. 8990/1980, Guincho c/Portugal, DR nr. 29, p. 129; 14 aprilie 1988,
nr. 11296/1984, Moreira de Azevedo c/Potugal, DR nr. 56, p. 120; n acelai sens,
Comis. EDH, 8 decembrie 1981,nr. 8961/1980, Xc/Allemagne, DR nr. 26, p. 200;
6 iulie 1984, nr. 10103/1982, Farrajut c/France, DR nr. 39, p. 186.

282

Brsan

112-115

Condiii de admisibilitate

Art. 35

III.
Obiectul unui recurs intern privitor la nerespectarea termenului
rezonabil al duratei procedurii; consecine asupra regulii epuizrii cilor de
atac
726. Redresarea situaiei reclamantului. Din cele expuse mai sus rezult 1 1 2
c, n prezent, jurispruden instanei europene aplic regula epuizrii cilor
interne de atac i pentru cererile cu care reclamantul sesizeaz Curtea ce au ca
obiect nclcarea dispoziiilor art. 5 parag. 1 din Convenie prin existena unei
durate excesive a procedurilor judiciare interne. Dup cum a decis Curtea, n
asemenea situaii, n esen, dispoziiile art. 35 parag. 1 au ca scop prevenirea
unei nclcri a Conveniei, i nu att recunoaterea de ctre autoritile
naionale a existenei unei nclcri deja produse sau acordarea unei despgubiri
pentru cea care s-a produs deja (s.n., C.B.)'. Aadar, n concepia jurisdiciei
europene, n materia discutat ceea ce intereseaz n primul rnd este problema
de a se ti dac un anumit recurs intern poate conduce la accelerarea procedurii
interne sau la a mpiedica faptul ca ea s devin excesiv2.
Nimeni nu contest - a observat Curtea - c problema duratei unei proceduri 113
pe terenul art. 6 parag. 1 din Convenie privete nu att o decizie intern specific
pe care instana european ar trebui s-o examineze spre a vedea dac aceasta
este compatibil cu obligaiile impuse n acest domeniu statelor contractante, ci,
mai degrab, o situaie ce se dezvolt ntr-o anumit perioad de timp (s.n.,
C.B.). Aa fiind, efectivitatea unui recurs care nu a fost utilizat n scopul impus
de art. 35 parag. 1 din Convenie poate depinde de mprejurarea de a se ti dac
el ar fi putut avea un efect semnificativ cu privire la durata procedurii n
discuie n ansamblul ei; aa cum au decis adeseori organele Conveniei, chiar i
n caz de ndoial cu privire Ia eficacitatea unui recurs, reclamantul este obligat
s-l epuizeze3.
Totui, instana european a artat c situaia discutat are a fi privit i pe 114
terenul art. 34 din Convenie, care se refer la calitatea de victim a reclamatului,
chiar dac textele respective au n vedere ipoteze distincte, fr a se putea spune
ns c nu exist nici o legtur ntre ele.
Problema de a se ti dac reclamantul se poate pretinde victim a nclcrii 115
dreptului la o durat rezonabil a procedurii de judecat implic ntotdeauna un
1CEDH, 30 ianuarie 2001 ,Holzinger c/Autriche (nr. 1), Recueil 2001-1, 22.
2 Ibidem.
3Ibidem', n acelai sens, Comis. EDH, 26 iunie 1995, nr, 21782/1993, R u if c/Grece,
DR nr. 82, p. 5; CEDH, 16 septembrie 1996, Akdivar et autres c/Turquie, Recueil
1996-IV, 68.

Brsan

283

Art. 35

116-117

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

examen expost facto al situaiei sale. Din acest punct de vedere, problema de a
ti dac, ca urmare a .recursurilor interne exercitate, reclamantul a obinut o
reparaie pentru prejudiciul astfel suferit prezint importana ei. Aa dup cum
rezult din jurisprudena constant a jurisdiciei europene, atunci cnd autoritile
naionale au constatat existena, pe plan intern, a unei nclcri a drepturilor
garantate de Convenie sau de protocoalele sale adiionale i au acordat celui
interesat o anumit despgubire, n principiu, decizia lor poate constitui o
redresare apropriat i suficient a acelei nclcri, astfel c el nu se mai
poate pretinde victim n sensul art. 34 din Convenie1. Bunoar, ntr-o cauz n
care reclamantul se plngea de durata unei proceduri civile, Curtea a constatat c
instanele naionale - n spe austriece - au stabilit n mod implicit existena
unei nclcri a dreptului acestuia la o procedur judiciar rapid i i-au acordat
o reparaiune pecuniar, apreciat de instana european ca reprezentnd o
redresare suficient a nclcrii dreptului su la un proces echitabil, cu consecina
c reclamantul nu se mai putea pretinde victim a nesocotirii acestui drept2.
116
Plasnd acum aceeai ipotez pe terenul art. 35 parag. 1 din Convenie, aceasta
nseamn c reclamantul care are posibilitatea s cear, potrivit normelor existente
n sistemul de drept al unui stat contractant, redresarea nclcrii dreptului la un
proces n cadrul unui termen rezonabil prin obinerea unei indemnizaii pentru
depirea acestuia nu se va putea adresa instanei europene nainte de a epuiza
aceast cale intern de atac.
117
Sintetiznd, prin raportare la regula epuizrii cilor interne de atac, putem
spune c, pentru a rspunde exigenelor impuse de art. 35 parag. 1 din Convenie,
u n ,recurs intern privitor la durata excesiv a procedurii poate avea ca obiectiie
o cerere de accelerare a procedurii, fie o cerere prin care, dovedindu-se existena
unei asemenea durate excesiv, reclamantul pretinde despgubiri corespun
ztoare din partea statului n cauz; neobinnd .redresarea apropriat n urma
intentrii unui astfel de recurs n faa organelor naionale competente, n msura
n care aceast posibilitate juridic i este recunoscut de legea naional,
reclamantul se va putea adresa instanei europene, invocnd nclcarea dispo
ziiilor art. 6 parag. 1 din Convenie prin aceea c el nu a beneficiat de un proces
ntr-un termen rezonabil.

1CEDH, 30 ianuarie 2001, Holzinger c/Autriche (nr. 1), precit., 21.


2 CEDH, decizia din 30 noiembrie 1999, Tews c/Autriche, Internet, site cit.

284

Brsan

Condiii de admisibilitate

118-120

Art. 35

IV.
Posibilitatea redresrii consecinelor duratei excesive a procedurii n
sistemele de drept ale statelor contractante
727.
Sisteme de drept care permit o redresare adecvat. Avnd a examina 118
problema epuizrii cilor interne de atac prin raportare la invocarea de ctre
reclamani a nclcrii dreptului la un proces echitabil, garantat de art. 6 parag. 1
din Convenie, sub aspectul respectrii termenului rezonabil al procedurilor
judiciare, instana european a constatat existena, n legislaia multor state
contractante, a unor posibiliti juridice adecvate, ce se constituie ntr-un recurs
efectiv n materia discutat. Am evocat mai sus soluiile n materie existente n
privina duratei excesive a unor proceduri penale n sistemele de drept spaniol i
portughez, dar i alte sisteme ale statelor contractante conin reglementri
adecvate n materie.
Astfel, n privina sistemului de drept austriac, ntr-o cauz n care reclamantul 119
a invocat nclcarea dreptului su la un proces echitabil prin durata excesiv a
unei proceduri civile, jurisdicia european a apreciat c dispoziiile art. 91 al
Legii privitoare la organizarea judiciar din anul 1990, care permit unei persoane
s adreseze o cerere interlocutorie prin care o jurisdicie superioar celei ce-i
judec procesul fixeaz un termen adecvat pentru adoptarea unei msuri
procedurale care nu a fost luat de instana inferioar, constituie un recurs
efectiv i suficient ce are a fi epuizat de un reclamant, independent de mprejurarea
c acesta nu poate cere, pe baza aceleiai dispoziii legale, constatarea duratei
excesive a unei proceduri n ansamblul ei i nici o compensaie sub forma unei
indemnizri pentru o asemenea durat1.
De asemenea, ntr-o alt cauz, instana european a reinut c, n domeniul 120
procedurilor administrative, dreptul austriac prevede c autoritatea creia i se
adreseaz o cerere de ctre un solicitant are obligaia a statua n termen de 6 luni
de la primirea ei; n caz de nerespectare a acestui termen cel interesat poate dac este exclus soluia solicitrii transferului examinrii cererii autoritii
administrative superioare celei sesizate - sesiza, pe temeiul art. 132 din Constituia
federal, Curtea administrativ cu o aciune pentru nendeplinirea obligaiilor
de ctre organul administrativ n cauz; n caz de admitere a cererii, acest organ
va fi obligat s decid n termen de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia o
singur dat2. Din informaiile prezentate de guvern, necontestate de reclamant,
Curtea a constatat c, n marea majoritate a cazurilor, acest recurs nu conduce la
mrirea duratei procedurii deoarece Curtea administrativ emite injonciunea
1CEDH, 30 ianuarie 2001, Holzinger c/Autriche (nr 1), precit., 23-25.
2 CEDH, 30 ianuarie 2001, Basic c/Autriche, Recueil 2001-1, 36.

Brsan

285

Art. 35

121-122

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

solicitat n termen de o lun, iar autoritile creia aceasta i se adreseaz se con


formeaz coninutului ei; n caz de refuz din partea acestora, Curtea administrativ
soluioneaz problema pe fond. Instana european a constatat c un asemenea
recurs poate fi introdus i n cazul n care organul administrativ n cauz omite s se
pronune sau cnd reclamantul a cerut transmiterea cererii spre soluionare organului
su ierarhic superior, iar acesta, la rndul lui, omite i el a se pronuna. n aceste
condiii, instana european a considerat c recursul prevzut de art. 132 din
Constituia federal austriac este o cale efectiv de atac ce are a fi epuizat de
reclamant pentru a se conforma dispoziiilor art. 35 parag. 1 din Convenie1.
121
Referitor la sistemul de drept elveian, n cauza Boxer Arbestos SA c/Suisse2
Curtea a constatat c procedurile desfurate n faa autoritilor cantonale sunt
guvernate de garaniile procedurale prevzute de art. 6 parag. 1 din Convenie i
de art. 4 alin. (1) al Constituiei federale elveiene, care impun finalizarea oricrei
proceduri ntr-un termen rezonabil. Potrivit jurisprudenei constante a Tribuna
lului federal, existena unei ntrzieri n examinarea oricrei cauze este asimilat
unei forme particulare de denegare de dreptate i este sancionat juridic prin
posibilitatea intentrii unui ,recurs de drept public n faa Tribunalului federal,
n ipoteza n care autoritatea statal n cauz ar lsa s fie depit n mod abuziv
termenul rezonabil n care ea este obligat s acioneze sau ar da dovad de o
ncetineal nejustificat. Atunci cnd recursul privete o asemenea ntrziere,
Tribunalul federal poate invita autoritatea respectiv s statueze nentrziat
sau s-i fixeze un termen apropiat pentru a adopta decizia corespunztoare. De
aceea, instana european a admis c, spre exemplu, pentru situaia n care
reclamantul invoc durata excesiv a unei proceduri civile, acest recurs constituie
un remediu adecvat i are a fi epuizat ca o cale intern de atac efectiv i eficient3.
122
Jurisdicia european a constatat c, n sistemul de drept al unui alt stat
contractant, anume cel maltez, un justiiabil poate intenta un recurs constitu
ional pentru durata excesiv a unei proceduri judiciare n faa Curii Supreme
sau a Curii Constituionale i, n cazul n care aceste instane consider cererea
reclamantului ntemeiat, ele pot acorda o just satisfacie pentru prejudiciul
patrimonial i moral pe care acesta l sufer datorit ntrzierii examinrii cauzei
sale4. ntr-o alt cauz, instana european a constatat c reclamantul a intentat
un astfel de recurs constituional n care a invocat durata excesiv a unei
1Idem, 38-39.
2 CEDH, decizia din 9 martie 2000, Internet, site cit.
3 Idem.
4 CEDH, decizia din 10 iunie 2004, Debono c/Malte, Internet, site cit.

286

Brsan

Condiii de admisibilitate

123-125

Art. 35

proceduri judiciare n apel, omind ns a invoca i depirea termenului


rezonabil al aceleiai proceduri desfurate n faa primei instane1. Ea a considera
ns c nu exist nici o raiune care s-o conduc la concluzia c recursul
constituional privitor la durata excesiv a procedurii n prim instan nu i-ar fi
dat reclamantului oportunitatea de a obine redresarea adecvat, astfel c a
respins acest capt al cererii reclamantului ca inadmisibil, pentru neepuizarea
cilor interne de atac2.
728.
Sisteme de drept ale statelor contractante care nu reglementeaz un 123
recurs adecvat privitor la durata excesiv a procedurii. Examinnd situaia
existent n alte sisteme de drept ale statelor contractante privitoare la existena
unui recurs adecvat i efectiv n ipoteza nclcrii art. 6 parag. 1 din Convenie
pus n discuie, instana european a ajuns la concluzia c multe dintre ele nu
reglementeaz posibilitatea introducerii unui asemenea recurs pe plan
intern, ce ar trebui parcurs de reclamant nainte de a intenta o aciune avnd
acelai obiect n faa Curii de la Strasbourg.
Astfel, n cauza Hartman c/Republique theque, n care reclamanii au invocat 124
durata excesiv a procedurilor de restituire a unor bunuri pe care ei le-au angajat
n faa autoritilor naionale, guvernul s-a aprat susinnd c acetia nu au epuizat
cile interne de atac deoarece nu au intentat recursurile interne preventive,
adic recursul ierarhic i recursul constituional, care le-ar fi permis
,redresarea situaiei denunate n faa instanei europene3.
n acest sens, guvernul ceh a susinut c recursul ierarhic poate fi introdus 125
de orice persoan n faa organelor sistemului judiciar, anume n faa preedinilor
de tribunale i a ministerului justiiei, care sunt obligai s-l examineze n termen
de dou luni; acest recurs, tratat de organele competente n mod suplu, are
ca scop avertizarea autoritilor i reluarea unei proceduri ntrerupte4. n caz de
nereuit ntr-un astfel de demers, persoana interesat poate introduce n faa
Curii Constituionale cehe un recurs constituional, nalta instan constitu
ional fiind competent a examina nclcarea dreptului fundamental al fiecrei
persoane de a-i vedea examinat cauza care-o privete ntr-un termen rezonabil;
ea poate s ordone tribunalului inactiv s nceteze nclcarea acestui drept fun
damental i s continue examinarea cauzei; pentru guvern eficacitatea acestui
1Idem.
2 Idem.

3 CEDH, 10 iulie 2003, Recueil 2003-VIH, 61.


4Idem, 62.
Brsan

287

Art. 35

126-128

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

recurs decurge din caracterul obligatoriu al deciziilor instanei constituionale;


mprejurarea c aceastjurisdicie impune ca, n prealabil, reclamantul s fi intentat
recursul ierarhic artat nu-i face acestuia situaia mai dificil, deoarece aprecierea
epuizrii acestuia de ctre Curtea Constituional este supl1.
126
Ct privete eventuala compensaie, guvernul a susinut c aceasta poate
fi obinut pe calea unei aciuni n despgubiri mpotriva statului, formulat pe
temeiul unor norme speciale ce reglementeaz responsabilitatea acestuia pentru
prejudiciul cauzat prin neregularitatea desfurrii unei proceduri, recunoscnd
ns c aceast cale de atac nu este utilizat n mod suficient2.
127
Referitor la recursul ierarhic invocat de guvern, instana european a artat
c acesta nu poate fi considerat un recurs eficace n sensul art. 35 parag. 1 din
Convenie, deoarece el nu confer justiiabilului dreptul personal de a obine
redresarea situaiei n procesul su3.
128
Apoi, ea a observat c, dac este adevrat c, n urma exercitrii unui recurs
constituional, jurisdicia constituional constat existena unor ntrzieri n
desfurarea procedurilor judiciare, ea poate ordona acestora s fac s nceteze
aceast situaie, dar, chiar dac procedndu-se astfel se poate ajunge la
accelerarea unor asemenea proceduri, nu mai puin, legislaia ceh nu conine
nici o sanciune pentru ipoteza nerespectrii dispoziiilor date de instana consti
tuional; contrar situaiei n care se afl, aa cum am artat mai sus, Tribunalul
federal elveian, Curtea Constituional ceh nu are competena de a dispune
msuri concrete n vederea accelerrii procedurii litigioase (s.n., C.B.)4; mai
mult, ea nu poate dispune acordarea de despgubiri reclamantului pentru durata
excesiv a acestei proceduri, lacun care, n concepia instanei europene, nu
poate fi complinit prin intentarea unei aciuni n daune-interese mpotriva
statului, guvernul prt nefacnd proba acordrii unor asemenea despguhiri
pentru prejudiciul moral suferit de reclamant n situaii de acest gen. Or, pentru
Curte apare ca fiind n afara oricrei ndoieli c, n cauzele privitoare la durata
excesiv a procedurilor, reclamantul sufer, nainte de orice, un prejudiciu
moral, fr ca instana european s fie obligat a-i proba ntinderea5. Pentru
toate aceste raiuni, Curtea a ajuns la concluzia c n sistemul de drept ceh nu
1Idem, 63.
2 Idem, 64.
3Idem, 66; n acelai sens, CEDH, decizia din 23 mai 2000, Kuchar etStis c/Republique
tcheque, Internet, site cit.

4 CEDH, 10 iulie 2003, Hartman c/Republique tcheque,Recueil 2003-VIII, 67.


5Idem, 6 8 .

288

Brsan

129-130

Condiii de admisibilitate

Art. 35

exist o cale de atac adecvat care s permit unei persoane s se plng de


durata excesiv a procedurilor interne, astfel c reclamanilor din cauz nu li se
poate reproa c nu au epuizat cile interne de atac, astfel cum dispune art. 35
parag. 1 din Convenie1.
Pentru sistemul luxemburghez de drept, n cauza Rosette c/Luxembourg, n 129
care reclamanta a invocat depirea duratei rezonabile a procedurii ridicrii unui
sechestru asigurtor dispus la cererea unei bnci mpotriva sa, guvernul a
susinut c ea nu a epuizat cile interne de atac; potrivit alegaiilor guvernului,
reclamanta avea posibilitatea s supun plngerea sa autoritilor luxemburgheze,
pe calea unei aciuni ntemeiate pe Legea din 1 septembrie 1988 privitoare la
responsabilitatea civil a statului i a colectivitilor publice; n acest sens, el a
citat o decizie a tribunalului de arondisment din Luxemburg din 24 mai 1995, care
ar confirma aplicabilitatea direct a Conveniei n sistemul de drept luxemburghez
i ar demonstra caracterul efectiv al unui asemenea recurs2. Instana european
a artat ns c singura decizie citat de guvern - de altfel, neprezentat n
integralitatea ei - n sprijinul susinerilor sale nu poate fi considerat ca fiind de
natur s creeze o jurispruden n materie; aa fiind, ea a apreciat c recursul
ntemeiat pe Legea din 1 septembrie 1988 nu a dobndit un grad de certitudine
juridic suficient pentru a putea i a trebui s fie utilizat de reclamant n scopurile
avute n vedere de art. 35 parag. 1 din Convenie3.
729.
Sisteme de drept ale statelor contractante care au introdus recent 130
recursuri privitoare la durata excesiv a procedurii. Dincolo de principiul
aplicabilitii directe a dispoziiilor Conveniei, care este, practic, n prezent,
recunoscut n toate sistemele de drept ale statelor contractante, principiu amintit
n mai multe rnduri n lucrarea noastr i asupra cruia vom reveni atunci cnd
vom analiza problema executrii hotrrilor Curii, dialogul continuu ce trebuie
s existe ntre jurisprudena instanelor naionale ale acestor state i cea a
jurisdiciei europene impune ca, n urma constatrii unor disfuncionaliti ale
activitii autoritilor interne ale statelor, constatate de Curte sau care pot fi
puse n eviden prin simpla raportare la jurisprudena ei, fr a se ajunge neaprat
la condamnarea pentru nclcri ale unor drepturi garantate de Convenie,
organele competente - legislative, executive, judiciare - ale statelor s .reacio
neze, prin adoptarea unor msuri - oricare ar fi natura lor - menite s nlture
asemenea disfuncionaliti.
1Idem, 69.
2 CEDH, 13 iulie 2004, Internet, site cit., 24.
3Idem, 27.

Brsan

289

Art. 35

131-133

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

131

Aplicnd acest principiu materiei discutate, rezult c, n sistemele de drept


ale statelor contractante ce nu reglementeaz posibiliti juridice sub forma unor
recursuri interne care s aib ca scop prevenirea producerii unor ntrzieri
imputabile autoritilor naionale cu privire la desfurarea procedurilor judiciare
sau de alt natur ce au a fi cuprinse n sistemul Conveniei i, dac ele s-au
produs, nu sunt prevzute soluii pentru nlturarea consecinelor lor prin
repararea prejudiciului suferit de persoanele interesate, aceste state trebuie s
introduc asemenea recursuri efective i adecvate. Recursurile astfel introduse
trebuie s prezinte un grad suficient de certitudine, att teoretic, ct i practic.
Din aceast perspectiv, instana european a reinut, n ultimii ani, evoluii
deosebit de semnificative ale unor legislaii naionale ale unor state contractante
cu privire la posibilitatea remedierii duratei excesive a procedurilor interne, uneori
ca urmare a condamnrilor pe care ea le-a pronunat mpotriva acestor state.
*32
Astfel, n cauza Slavicek c/Croatie, n care reclamantul s-a plns de durata
excesiv a trei proceduri civile ce-1 priveau, jurisdicia european a examinat, mai
nti, dac el a respectat regula epuizrii cilor interne de atac, astfel cum impun
dispoziiile art. 35 parag. 1 din Convenie1.
133
Din acest punct de vedere, Curtea a reamintit mai nti c, anterior, n cauza
Horvat c/Croatie, n care ea a fost confruntat cu aceeai problem, guvernul
prt s-a aprat invocnd neepuizarea de ctre reclamant a cilor interne de atac
deoarece, potrivit art. 59 parag. 4 din legea constituional croat, astfel cum era
redactat la epoca examinrii faptelor din acea cauz, Curtea Constituional putea
cu titlu excepional, s examineze un recurs n constituionalitate (...) dac ea
considera c o aciune sau absena unei aciuni, ntr-un termen rezonabil, nclca
n mod manifest drepturile i libertile constituionale ale unei pri i c, far
intervenia ei, aceast parte s-ar expune la consecine grave i ireparabile. n
aceeai cauz, instana european a observat ns c procedura instituit prin
acest text nu poate fi pus n valoare dect dac, dup un examen prealabil al
nclcrii invocate de reclamant, Curtea Constituional decidea s rein cererea
acestuia pentru cercetarea ei pe fond; or, ea a artat c, pe de o parte, dei
persoana interesat putea sesiza direct Curtea Constituional, deschiderea
formal a proceduri de examinare a cererii reclamantului era lsat la discreia
acestei jurisdicii; pe de alt parte, acest recurs putea fi deschis n msura n
care erau ndeplinite dou condiii cumulative: nclcarea manifest a unor
drepturi constituionale ale reclamantului, prin aceea c autoritatea statal
competent nu a adoptat nici o msur ntr-un termen rezonabil, i supunerea
1CEDH, decizia din 4 iulie 2002, Recueil 2002-VII, p. 370.
290

Brsan

134

Condiii de admisibilitate

Art. 35

reclamantului la consecine grave i ireparabile. Or, instana european a


considerat c termenii nclcare manifest i consecine grave i ireparabile
erau susceptibili de interpretri diferite, astfel c .recursul bazat pe dispoziiile
acestui text nu prezenta un grad suficient de certitudine pentru a fi privit ca un
recurs efectiv privitor la durata excesiv a unei proceduri1.
n al doilea rnd, n cauza Slavicek c/Croatie2Curtea a constatat c, urmare a 134
hotrrii sale anterioare pronunate n cauza Horvat c/Croatie, la 15 martie 2002
Parlamentul croat a adoptat o lege de modificare a legii constituionale, publicat
n Jurnalul Oficial nr. 22 din 29 martie 2002; prin aceast lege a fost introdus
o nou dispoziie n legea constituional croat potrivit cu care instana constitu
ional poate examina un recurs constituional nainte de a epuiza orice alt
cale de atac, n ipoteza n care un tribunal competent nu statueaz ntr-un termen
rezonabil cu privire la drepturile i obligaiile cu caracter civil ale unei persoane
sau asupra unei acuzaii n materie penal formulat mpotriva ei; de asemenea,
noua dispoziie n materie a suprimat cele dou condiii amintite impuse de regle
mentarea anterioar, care au determinat instana european s considere c vechea
reglementare nu ndeplinea toate condiiile necesare spre a constitui un recurs
efectiv privitor la durata unei proceduri3. Chiar dac instana constituional
croat nu pronunase, la data examinrii cauzei, nici o decizie ntemeiat pe noile
dispoziii legale, Curtea a considerat c aceste reglementri indic, fr echivoc,
c ele au n vedere n mod expres remedierea problemei duratei excesive a proce
durilor n faa jurisdiciilor interne. ntr-adevr, potrivit noii legi, orice persoan
ce pretinde c o procedur civil sau penal n care este implicat nu a fost
examinat ntr-un termen rezonabil poate formula u n ,recurs constituional;
Curtea Constituional are a examina acest recurs i, dac-1 consider ntemeiat,
va fixa termenul n care instana urmeaz a statua cu privire la fondul cauzei;
de asemenea, ea poate acorda direct o despgubire, ca urmare a constatrii unei
durate excesive a procedurii. Aa fiind, jurisdicia european a considerat c
legiuitorul croat a introdus n legislaia naional o cale de atac pe care reclamantul
era obligat s-o epuizeze, pentru a ndeplini condiiile impuse de art. 35 parag. 1
din Convenie; devenit efectiv la data publicrii n Jurnalul Oficial - 22 martie
2002 - reclamantul nu a epuizat-o deoarece el s-a adresat Curii europene la 10

1 CEDH, 26 iulie 2001, Horvat c/Croatie, Recueil 2001-Vm, 41-43.


2 CEDH, decizia din 4 iulie 2002, precit., p. 372.
3 Ibidem.

Brsan

291

Art. 35

135-136

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

mai 2002, adic dup introducerea noului recurs constituional, astfel c cererea
sa a fost respins ca inadmisibil'.
135
Tot astfel, n mai multe cauze privitoare la durata excesiv a procedurilor
judiciare n sistemul de drept slovac, n care guvernul a invocat neepuizarea
cilor interne de atac prin aceea c reclamanii nu au introdus o aciune pe
temeiul unei legi din anul 1969 privitoare la responsabilitatea statului, Curtea a
considerat c, innd seama de jurispruden intern de aplicare a dispoziiilor
acestei legi, o cerere n repararea prejudiciului moral ce rezult din durata excesiv
a unei proceduri nu ofer perspective rezonabile de succes i c un recurs ce
s-ar ntemeia pe aceste dispoziii nu trebuie exercitat spre a ndeplini condiiile
impuse de art. 35 parag. 1 din Convenie2.
136
In cauza Andrsik et autres c/Slovaquie, soluionat la 22 octombrie 2002, n
care reclamanii s-au plns de durata excesiv a unor proceduri penale ndreptate
mpotriva lor, instana european a constatat c, urmare a hotrrii sale pronunate
n cauza Kudla c/Pologne, n care, aa dup cum am artat anterior, ea a subliniat
necesitatea existenei, n sistemele de drept ale statelor contractante, a unui
recurs efectiv ce permite denunarea unei asemenea nclcri a dispoziiilor
art. 6 parag. 1 din Convenie i remedierea ei3, la 1 ianuarie 2002 guvernul slovac
a introdus prin art. 127 din Constituie un nou recurs constituional cu scopul
manifest de a gsi o soluie la incapacitatea tribunalelor ordinare de a examina o
cauz fr ntrziere excesiv4. Potrivit noului text constituional, combinat cu
dispoziii pertinente ale legii slovace privitoare la Curtea Constituional, aceasta
este abilitat s examineze plngerile privitoare la nclcrile drepturilor i
libertilor fundamentale a cror protecie nu poate fi asigurat de o alt jurisdicie
naional; dac instana constituional constat c o asemenea plngere este
ntemeiat, ea adopt o decizie n acest sens; cnd nclcarea constatat rezid
ntr-o omisiune a organului de stat competent, ea poate ordona acestuia s
ndeplineasc actul respectiv i s se abin de la a comite alte nclcri ale
drepturilor i libertilor fundamentale. n toate aceste cazuri, Curtea
1Ibidem; n acelai sens, CEDH, decizia din 5 septembrie 2002, Nogolica c/Croatie,
Recueil 2002-VHI, p. 337 i urm.
2 CEDH, decizia din 13 septembrie 2001, J.K. c/Slovaquie, Internet, site cit.; decizia
din 13 septembrie 2001, Havala c/Slovaquie, Internet, site cit; decizia din 22
octombrie 2002, Andrsik et autres c/Slovaquie, Recueil 2002-IX, p. 384.
3 CEDH, 26 octombrie 2000, Kudla c/Pologne, Recueil 2000-XI, 155.
4 CEDH, decizia din 22 octombrie 2002, Andrsik et autres c/Slovaquie, Recueil
2002-IX, p. 386.

292

Brsan

137-139

Condiii de admisibilitate

Art. 35

Constituional dispune de prerogativa acordrii unei reparaii financiare a


prejudiciului moral, dac cel interesat face o cerere ce are un asemenea obiect;
aceast indemnizaie trebuie s fie pltit de ctre autoritatea statal n culp n
termen de dou luni de la data deciziei Curii Constituionale. n aceste condiii,
jurisdicia european a apreciat crecursul introdus prin noile dispoziii ale
art. 127 din Constituia slovac constituie o cale efectiv de atac n materia
duratei excesive a procedurilor interne deoarece, pe de o parte, aceasta permite
prevenirea continurii nclcrii dreptului la examinarea cauzei unei persoane
ntr-un termen rezonabil iar, pe de alta, ofer posibilitatea concret de remediere
a consecinelor unei asemenea nclcri deja produse1.
Instana european a reinut din noua jurispruden a Curii Constituionale 137
slovace, depus de guvern la dosarul cauzei, c persoanele care s-au plns de
durata excesiv a procedurilor desfurate n faa instanelor de drept comun au
obinut despgubire att compensatorie, ct i reparatorie, ceea ce
demonstreaz caracterul efectiv, nu numai teoretic, dar i practic, al noului
recurs constituional; n consecin, ea a considerat c reclamanii aveau a-1
epuiza, pentru a-i ndeplini obligaia impus de art. 35 parag. 1 din Convenie,
spre a se putea adresa jurisdiciei europene2.
730.
Sisteme de drept ale statelor contractante care au introdus recent 138
recursuri privitoare la durata excesiv a procedurii; continuare. Cu privire
la sistemul polonez de drept, reamintim c, pe terenul art. 13 care garanteaz
dreptul la un recurs privitor la drepturile i libertile garantate de Convenie, text
care are evidente afiniti cu prevederile art. 35 parag. 1, ambele dnd expresie
principiului subsidiaritii n domeniul proteciei europene a drepturilor omului,
n cauza Kudla c/Pologne Curtea a decis c acest sistem de drept nu reglemen
teaz un recurs efectiv care s permit unei persoane s obin, pe plan intern,
respectarea dreptului su un proces desfurat ntr-un termen rezonabil ori o
compensaie adecvat, n caz de constatare a nerespectrii lui3.
Recent, n cauza Charzynski c/Pologne, n care reclamantul s-a plns de 139
durata excesiv a unei proceduri penale pornite mpotriva sa, instana european
a luat act de dispoziiile normative adoptate de legiuitorul polonez cu scopul de
a permite examinarea unor asemenea situaii pe plan intern. Astfel, ea a
constatat c la 17 septembrie 2004 a intrat n vigoare L e g e a din 17 iunie 2004
privitoare la plngerile ce poart asupra nclcrii dreptului la un proces desfurat
1Idem, p. 385.
2 Idem, p. 386-387.
3 CEDH, 26 octombrie 2000, precit., 157-160.

Brsan

293

Art. 35

140-141

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

ntr-un termen rezonabil, potrivit creia orice parte la o anumit procedur poate
s invoce nclcarea acestui drept atunci cnd procedura care o privete dureaz
mai mult dect este necesar spre a fi examinate problemele de fapt i de drept ale
cauzei (...) ori mai mult dect este necesar finalizrii procedurilor de executare
sau a altor proceduri privitoare la aducerea la ndeplinire a deciziilor judiciare1.
Cererea privitoare la durata excesiv a procedurilor privete att cauzele civile,
ct i cele penale i se introduce la instana superioar celei ce are cauza pe rol,
care este obligat s-o examineze imediat; dac o cerere se refer la durata excesiv
a unei proceduri n apel sau n casaie, ea va fi examinat ntotdeauna de Curtea
Suprem; orice cerere avnd un asemenea obiect se introduce atta vreme ct ea
este pendinte pe rolul instanelor de judecat.
140
Legea polonez din 17 iunie 2004 reglementeaz i msurile ce pot fi dispuse
de instane n examinarea unor astfel de cereri: dac cererea este ntemeiat,
instana care o examineaz poate da instruciuni jurisdiciei pe rolul creia se
gsete cauza s ndeplineasc anumite msuri n termene limit, cu precizarea
c asemenea instruciuni nu pot privi problemele de fapt i de drept ale
cauzei respective; n cazul n care cererea este ntemeiat, instana poate acorda
reclamantului o ,Just satisfacie care nu excede plafonul de 10.000 zloi polonezi,
ce are a fi pltit de Trezoreria statului, pe lng care partea interesat poate cere
acoperirea prejudiciului suferit ca rezultat al duratei excesive a procedurii n
discuie, potrivit dispoziiilor Codului civil. n acest sens, Curtea a luat not de
faptul c la 1 septembrie 2004 a fost introdus un nou text n Codul civil polonez
- art. 417' - potrivit cruia, n situaia n care o persoan sufer o pagub ca
urmare a nendeplinirii unei obligaii legale sau a unei decizii a organelor statului
care o privesc, ea poate obine repararea pagubei astfel suferite n msura n care
se stabilete, pe calea unei proceduri specifice, faptul c nendeplinirea obligaiei
legale sau a deciziei n cauz este contrar legii. Legea din 17 iunie 2004 conine
dispoziii tranzitorii privitoare la situaia ntrzierii procedurii n cauzele n curs de
soluionare i prevede c taxa pentru cererile pe care ea le reglementeaz este n
sum de 100 zloi polonezi2.
141
La 18 ianuarie 2005, Curtea Suprem polonez a adoptat o rezoluie prin
care a decis c, dei Legea din 17 iunie 2004 a intrat n vigoare la 17 septembrie
2004, dispoziiile sale se aplic retroactiv tuturor procedurilor n care s-au
constatatntrzieri existente naintea acestei date, care nu au fost remediate3.
1 CEDH, decizia din 1 martie 2005, Recueil 2005, 12.
2Idem, 13-23.
3Idem, 23.

294

Brsan

142-145

Condiii de admisibilitate

Art. 35

Instana european a mai reinut c, potrivit dispoziiilor tranzitorii ale legii 142
amintite, remediile pe care ea le instituie simt aplicabile i reclamanilor care
s-au adresat cu o plngere Curii de la Strasbourg, prin care invoc nclcarea
dispoziiilor art. 6 parag. 1 din Convenie n privina duratei procedurilor judiciare
ce-i privesc, cu condiia ca jurisdicia european s nu fi adoptat o decizie privi
toare la admisibilitatea cererii lor, chiar dac procedurile care formeaz obiectul
unor asemenea cereri s-au finalizat pe plan intern. Curtea a reinut c reclamantul se
gsete ntr-o asemenea situaie, astfel c a considerat c-i sunt aplicabile preve
derile noii legi, el avnd la dispoziie recursul n materie introdus prin aceasta1.
Privitor la efectivitatea acestui recurs, Curtea a evideniat dou din compo- 143
nentele sale eseniale: a) posibilitatea acordrii unei satisfacii echitabile n
sum de pn la 10.000 zloi polonezi n caz de constatare a duratei excesive a
unei proceduri judiciare; b) posibilitatea pentru instana sesizat cu o asemenea
cerere de a da instruciuni jurisdiciei ce examineaz fondul cauzei, n
vederea accelerrii soluionrii acesteia. De asemenea, instana european a reinut
i interpretarea dat de instana suprem polonez n sensul aplicrii retroactive
a dispoziiilor acestei legi cauzelor n curs de soluionare la care s-au produs
ntrzieri nejustificate, ale cror efecte nu au fost remediate la data intrrii ei n
vigoare2, i a considerat c susinerea reclamantului privitoare la restricionarea
dreptului de a obine remedierea necesar prin plata unei taxe de 100 de zloi la
momentul introducerii cererii nu este justificat, taxa fiind apreciat ca rezona
bil3. De asemenea, ea a nlturat i obiecia reclamantului privitoare la plafonarea
prin lege a satisfaciei echitabile la suma de 10.000 de zloi, artnd c, n msura
n care acesta dovedete c a suferit un prejudiciu, poate obine despgubiri n
conformitate cu noile reglementri n materie introduse n Codul civil polonez.
Aa fiind, instana european a apreciat c noua legislaie adoptat de Polonia 144
permite att prevenirea nclcrii dreptului la judecarea unei cauze ntr-un termen
rezonabil, ct i nlturarea consecinelor unei asemenea nclcri dac ea s-a
produs, astfel c reglementeaz o cale de atac efectiv i eficace n sensul
dispoziiilor art. 35 parag. 1 din Convenie4.
731.
Sisteme de drept ale statelor contractante care au introdus recent 145
recursuri privitoare la durata excesiv a procedurii; continuare. Avea
reclamantul a face uz de acest nou recurs din moment ce, la data adoptrii legii,
1Idem, 36.
2Idem, 37.
3Idem, 38.
4 Idem, 39.
20.

Brsan

295

Art. 35

146-148

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

cererea sa se gsea deja nscris pe rolul instanei europene? Pentru a rspunde


la aceast ntrebare Curtea a artat c, n principiu, reclamantul este obligat s
epuizeze cile interne de atac existente n legislaia sa naional la data introducerii
cererii n faa jurisdiciei de la Strasbourg.
146
Nu mai puin, ea a considerat c, n aceast cauz, exist mai multe elemente
ce justific o excepie de la aceast regul. Intr-adevr, n primul rnd dispoziiile
tranzitorii ale noii legi prevd n mod expres c ele privesc i cauzele aflate pe
rolul instanei europene, n msura n care aceasta nu a adoptat o decizie
privitoare la admisibilitatea lor. n al doilea rnd, instana european a artat c,
astfel cum a statuat n mai multe rnduri, creterea numrului cauzelor privitoare
la multe state contractante, printre care i Polonia, n care Curtea a constatat
existena unor nclcri ale dreptului la un proces desfurat ntr-un termen
rezonabil i acumularea unor asemenea nclcri constituie o practic incompa
tibil cu dispoziiile Conveniei; mai mult, n concepia jurisdiciei europene,
ntrzierile produse n administrareajustiiei reprezint un important pericol pentru
statul de drept.
147
De asemenea, ea a reamintit jurispruden sa recent n sensul c lipsa unui
remediu n sistemele naionale de drept ale statelor contractante pentru durata
excesiv a procedurilor este de natur s oblige justiiabilii s i se adreseze n
mod sistematic, dei apare mult mai apropriat ca asemenea nclcri ale Conveniei
s fie soluionate, n primul rnd, ntr-un cadru naional; pe termen lung, aceast
situaie poate afecta nsi protecia naional i internaional a drepturilor i
libertilor fundamentale instituit prin Convenie1.
148
Revenind la situaia din cauza Charzynski c/Pologne, instana european a
observat c, dac este adevrat c noua legislaie privitoare la posibilitatea
accelerrii procedurilor judiciare i la remedierea consecinelor duratei excesive a
acestora a intrat n vigoare la 17 septembrie 2004 i c, aa fiind, nu a putut fi
elaborat, pe baza ei, o jurispruden semnificativ, totui, dispoziiile pe care ea
le conine arat n mod limpede introducerea unor mijloace juridice care, n
ansamblul lor, constituie un remediu efectiv n materie, ce are a fi pus n valoare
n faa instanelor naionale. De aceea, Curtea a considerat c reclamantul trebuia
ca, pe temeiul art. 35 parag. 1 din Convenie, s fi formulat o plngere pentru
durata excesiv a procedurii penale care-1 privea n faa instanelor interne,
prevederile noii legislaii permindu-i s obin accelerarea acesteia i o Just
1CEDH, decizia din 1 martie 2005, Charzynski c/Pologne, precit., 40; 26 octombrie
2000, Kudla c/Pologne, precit., 155; decizia din 6 septembrie 2001, Brusco
c/Italie, Recueil 2001-IX.

296

Brsan

Condiii de admisibilitate

149

Art. 35

satisfacie pentru durata ei excesiv. Dei la data cnd el s-a adresat instanei
europene noile prevederi interne nu fuseser nc adoptate, instana european
a considerat c nu exist circumstane excepionale care s-l exonereze de
epuizarea cilor interne de atac, astfel c cererea sa a fost declarat inadmisibil1.
Menionm c jurisdicia european a aplicat aceeai soluie pentru situaiile
asemntoare din cauzele Slavicekc/Croatie2, Nogolica c/Croatie3i Andrsik
et autres c/Slovaquie4, amintite mai sus. n fapt, s-ar putea spune c toate aceste
cauze au fost repatriate spre instanele naionale, dup adoptarea legislaiei
corespunztoare privitoare la reglementarea unor recursuri interne eficiente i
efective n materia duratei excesive a procedurilor judiciare.
732.
Sisteme de drept ale statelor contractante care au consacrat pe cale 149
jurisprudenial un recurs eficace pentru durata excesiv a procedurii. n
ultima vreme dialogul ntre Curtea european i instanele din sistemele de
drept ale statelor contractante, de care aminteam mai sus, privitor la nlturarea,
pe plan intern, a consecinelor duratei excesive a procedurilor judiciare a cptat
i alte forme. Instana european a constatat evoluii ale jurisprudenei unor
state prin reorientarea lor n interpretarea unor dispoziii procedurale existente
n legislaia naional, n sensul de a fi considerate c sunt de natur s remedieze
nclcri ale dreptului Ia un proces echitabil sub aspectul duratei rezonabile a
procedurii, constituind astfel recursuri interne efective ce au a fi epuizate de
cel interesat pe temeiul art. 35 parag. 1 din Convenie, nainte de a se putea adresa
instanei europene cu o plngere ce ar avea acelai obiect. Bunoar, art. L 781 -1
din Codul francez al organizrii judiciare dispune c: Statul este inut s repare
pagubele cauzate prin funcionarea defectuoas a serviciului justiiei. Aceast
responsabilitate nu este angajat dect pentru culpa grav sau pentru denegarea
de dreptate. Mult vreme att fosta Comisie, ct i Curtea au refuzat s admit
c acest text ar putea constitui un remediu intern pentru durata excesiv a
procedurilor judiciare. Astfel, ntr-o cauz n care reclamanii au invocat n faa
instanei europene nclcarea dispoziiilor art. 6 parag. 1 prin durata excesiv a
unei aciuni civile n care ei erau pri, n cadrul excepiilor preliminare guvernul
s-a aprat invocnd neepuizarea cilor interne de atac, susinnd c reclamanii
nu au introdus mpotriva statului o aciune n reparaiune ntemeiat pe dispoziiile
1 CEDH, decizia din 1 martie 2005, precit., 41-43.
2 CEDH, decizia din 4 iulie 2002, precit., p. 372.
3 CEDH, decizia din 5 septembrie 2002, precit., p. 381.
4 CEDH, decizia din 22 octombrie 2002,precit., p. 387.

Brsan

297

Art. 35

150

151

152

153

150-153

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

art. L 781-1 din Codul de organizare judiciar. Potrivit guvernul, ei ar fi trebuit s


se adreseze, mai nti, cu un recurs graios ministrului justiiei, apoi, n caz de
respingere a lui, s invite jurisdicia competent a le acorda o despgubire
pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat prin depirea termenului rezonabil al
procedurilor1.
Instana european a artat c jurisdiciile naionale sunt organele competente,
n primul rnd, s stabileasc dac o asemenea aciune are anse de succes i
c, ntr-adevr, posibilitatea obinerii unei despgubiri pentru durata excesiv a
unei proceduri judiciare poate constitui o cale de atac ce are a fi epuizat pe
terenul art. 26 (n prezent art. 35 parag. 1) din Convenie, n msura n care
exist cu un grad suficient de certitudine, att n teorie, ct i n practic.
Din acest punct de vedere, ea a apreciat c art. L 781 -1 din Codul francez al
organizrii judiciare reglementeaz condiii foarte stricte pentru,recursul invocat
de guvern. In cauz, Curtea a constatat c, pe de o parte, reclamanii nu pretind
a fi nici victime ale unei denegri de dreptate, nici ale unei culpe grave a
organelor statului; pe de alt parte, guvernul nu a prezentat decizii ale instanelor
naionale din care s rezulte c acestea au interpretat noiunea de culp grav
a organelor judiciare n sensul c ea ar cuprinde i depirea termenului rezonabil
al procedurii impus de dispoziiile art. 6 parag. 1 din Convenie, astfel c excepia
preliminar ridicat de guvern a fost respins2.
Cu totul alta a fost ns soluia pronunat de instana european n decizia
privitoare la admisibilitatea cererii din 12 iunie 2001, n cauza Giummarra et
autres c/France3, n care, ntocmai ca n spea evocat anterior, reclamanii s-au
plns de nclcarea dreptului lor la un proces echitabil prin durata excesiv a
unor proceduri judiciare la care ei erau pri.
Sub acest aspect, instana european a artat c, din examinarea dispoziiilor
legale i a jurisprudenei pertinente, rezult c, n prezent, n sistemul de drept
francez este disponibil un recurs n indemnizare pentru victimele duratei
excesive a unei proceduri, ntemeiat pe art. L781-1 din Codul de organizarejudiciar,
de care se face uz din ce n ce mai frecvent, jurisdiciile naionale aplicnd
dispoziiile acestui text prin raportare la prevederile art. 6 parag. 1 din Convenie4.
1CEDH, 20 februarie 1991, Vernilo c/France, Serie Anr. 198, 26.
2 Idem, 27; n acelai sens, CEDH, 19 februarie 1998, Dalia c/France, Recueil
1998-1, 38; Comis. EDH, 16 mai 1990,nr. 12766/1987, Tinelli c/France, DRnr. 65,
p. 155; 7 iunie 1990, nr. 14992/1989, Kammache c/France, DR nr. 66, p. 247.
3 Internet, site cit.
4 Idem, p. 9.

298

Brsan

154-157

Condiii de admisibilitate

A rt. 35

Cutea a reinut c la 20 ianuarie 1999, printr-o hotrre a Curii de apel din


Paris, devenit definitiv la 20 martie 1999 prin nerecurarea ei n casaie, a fost
confirmat o sentin Tribunalului de mare instan din Paris din 20 septembrie
1999, n care s-a reinut c noiunea de denegare de dreptate cuprinde nu numai
refuzul de a judeca o cauz, ci, ntr-un sens mai larg, i orice nendeplinire a
obligaiei statului de a acorda protecie jurisdicional individului, protecie ce
cuprinde dreptul pentru orice justiiabil de a-i vedea examinate preteniile
sale ntr-un termen rezonabil (s.n., C.B.), obligaie impusjurisdiciilor naionale
i de dispoziiile art. 6 parag. 1 din Convenie1.
Instana european a constatat c, ulterior hotrrii Curii de apel din Paris
din 20 ianuarie 1999, n cursul aceluiai an mai multe curi franceze de apel au
confirmat jurispruden iniiat prin aceast decizie i c statul nu a intentat
recurs n casaie mpotriva acestor hotrri; de asemenea, mai multe jurisdicii de
prim instan au pronunat soluii asemntoare, fr ca acestea s mai fie
atacate n apel.
innd cont de ansamblul acestor elemente, jurisdicia european a decis
c, ncepnd cu data de 20 septembrie 1999, data sentinei Tribunalului de mare
instan din Paris, comentat n revistele juridice ncepnd cu februarie 2000,
aceast sentin a fcut jurispruden, astfel c, la aceeai dat, recursul
prevzut de art. L 781-1 din Codul organizrii judiciare a dobndit un suficient
grad de certitudine pentru a putea fi utilizatn scopurile prevzute de art. 35
parag. 1 din Convenie (s.n., C.B.). In spe, Curtea a constatat c reclamanii nu
au fcut uz de acest recurs, pe care, la data introducerii cererii lor n faa instanei
europene - la 20 august 2000 - nu-1 puteau ignora, astfel c cererea lor a fost
respins ca inadmisibil, pentru neepuizarea cilor interne de atac2.
Ulterior, n cauza Mifsud c/France, instana european a precizat c, atunci
cnd o procedur judiciar a fost finalizat pe plan intern Ia data sesizrii
jurisdiciei europene, iar aceast sesizare este posterioar datei de 20
septembrie 1999, o plngere care ar avea ca obiect durata excesiv a procedurii
are a fi declarat inadmisibil, dac reclamantul nu a formulat, far succes, un
recurs ntemeiat pe dispoziiile art. L 781-1 din Codul organizrii judiciare3. n
spe ns, problema cu care a fost confruntat Curtea a fost aceea de a se ti
dac aceast soluie se impune i pentru ipoteza n care procedura n discuie
este pendinte la data sesizrii Curii. Or, aa dup cum rezult din jurispruden
' Idem, p. 7.
2 Idem, p. 9.
3 CEDH, decizia din 11 septembrie 2002, Recueil 2002-VIU, 16.

Brsan

299

154

155

156

157

Art. 35

158-159

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

instanelor franceze, din momentul n care au considerat c denegarea de


dreptate n sensul art. L 781-1 al Codului de organizare judiciar cuprinde i
durata excesiv a procedurilor judiciare, acestea nu au fcut nici o distincie
ntre procedurile pendinte i procedurile nefinalizate: oricare ar fi fost situaia
dosarului n care procedura aprea ca excesiv, ele au considerat c textul
permite oricrui justiiabil s obin constatarea nclcrii dreptului su la
a-i vedea cauza examinat ntr-un termen rezonabil, cu acordarea unei reparaii
pentru prejudiciul astfel cauzat1.
158
mprejurarea c acest recurs are o natur pur indemnitar, far a permite i
accelerarea unei proceduri n curs, nu a fost considerat determinant de
instana european. ntr-adevr, astfel cum ea a decis n cauza Kudla c/Pologne,
recursul de care dispune un justiiabil pe plan intern, care i permite s se
plng de durata excesiv a unei proceduri, este efectiv n sensul art. 13 din
Convenie n msura n care acesta i permite s mpiedice survenirea sau
continuarea nclcrii alegate sau i ofer posibilitatea obinerii unei redresri
apropriate pentru orice nclcare deja produs2(s.n., C.B.). Aadar, instana
european a considerat c art. 13 deschide reclamantului o opiune n materia
discutat, recursul avnd a fi considerat efectiv dac, prin exercitarea lui,
reclamantul obine fie accelerarea procedurii n discuie, fie are posibilitatea
s obin o reparaie adecvat pentru ntrzierile deja produse, ceea ce este
valabil i pentru recursul efectiv n sensul art. 35 parag. 1 din Convenie, ntre
cele dou texte existnd, aa dup cum a stabilit Curtea n jurispruden sa
anterioar, strnse afiniti3.
159
n consecin, jurisdicia european a ajuns la concluzia c orice plngere
care ar avea ca obiect durata excesiv a unei proceduri judiciare n faa instanelor
franceze, cu care ea este sesizat dup data de 20 septembrie 1999, fr ca, n
prealabil, aceasta s fi fost supus spre examinare jurisdiciilor interne pe calea
unui recurs formulat pe temeiul art. L 781-1 din Codul de organizare judiciar,
are a fi declarat inadmisibil, oricare ar fi starea proceduri pe plan intern. In
cauz, Curtea a constatat c reclamantul a sesizat-o cu cererea sa la 2 mai 2000, fr
ca nainte de aceast dat s fi exercitat respectivul recurs, devenit deja disponibil
n sistemul de drept francezncepnd cu data de 20 septembrie 1999, ceea ce nseamn
c el nu a epuizat cile interne de atac n sensul art. 35 parag. 1 din Convenie4.
1Idem, 17.
2 CEDH, 26 octombrie 2000,precit., 158.
3 Ibidem-, CEDH, 11 septembrie 2002, precit., 17.
4 CEDH, 11 septembrie 2002, precit., 17-18.

300

Brsan

160-164

Condiii de admisibilitate

Art. 35

733.
Jurisprudena Curii privitoare la durata excesiv a procedurilor 160
jurisdicionale administrative. n unele sisteme europene naionale de drept
precum Frana, Italia, Olanda, Portugalia, Suedia i altele, jurisdicia administrativ
este distinct de cea judiciar; n aceste sisteme funcioneaz instane admi
nistrative, organizate ierarhic, avnd, de regul, n fruntea lor, aa dup cum am
mai artat pe parcursul acestei lucrri, ca instan suprem Consiliul de Stat sau
Tribunalul Administrativ Suprem, cum este cazul, pentru aceast din urm situaie,
Suediei i Finlandei.
n msura n care aceste jurisdicii soluioneaz cauze privitoare la drepturi 161
i obligaii cu caracter civil sau acuzaii n materie penal - spre exemplu
amenzi considerate de instana european ca avnd acest caracter - n sensul
art. 6 parag. 1 din Convenie, este posibil ca, uneori, s existe situaii de durat
excesiv a procedurilor ce se desfoar n faa lor, ceea ce poate pune problema
respectrii dreptului celor interesai la un proces echitabil sub aspectul
termenului rezonabil n care acesta are a fi finalizat.
Confruntat cu problema de a se ti dac, n asemenea situaii, potenialii 162
reclamani dispun, n legislaia intern, de recursuri adecvate i efective, instana
european a reinut importante evoluii jurisprudeniale n materie n unele dintre
aceste sisteme de drept ale statelor contractante.
Bunoar, pentru sistemul de drept francez, n mai multe decizii ale sale din 163
ultimii ani n care reclamanii au invocat nclcarea dreptului lor la un proces
echitabil garantat de art. 6 parag. 1 din Convenie, prin durata excesiv a unor
proceduri n faa instanelor administrative, guvernul a invocat o jurispruden a
Consiliului de Stat din anul 1978, prin care acesta a decis c o culp grav
comis de ctre o jurisdicia administrativ n exerciiul funciilor sale jurisdic
ionale este susceptibil de a-i angaja responsabilitatea, precum i dou decizii
ale Tribunalului administrativ din Paris din anul 1999, prin care aceast instan
a statuat n sensul c durata excesiv a unei proceduri poate conduce n mod
concret la punerea n micare a acestei responsabiliti.
Mai mult, guvernul a artat c, ntr-una din aceste ultime dou proceduri, n 164
apel, Curtea administrativ de apel din Paris, printr-o hotrre din 11 iulie 2001, a
admis pentru prima oar existena unui drept la repararea prejudiciului produs ca
urmare a nclcrii dreptului la un proces echitabil garantat de art. 6 parag. 1 din
Convenie, sub aspectul duratei excesive a procedurii, fr a mai cere proba
existenei unei culpe grave a jurisdiciei n cauz i a acordat reclamantului o
sum de bani semnificativ cu titlu de despgubiri1; pe baza acestei juri sprudene
' CEDH, 4 martie 2003, Epoux Goletto c/France, Internet, site cit., p. 3; 4 februarie
2003, Benhaim c/France, Internet, site cit., p. 3; 15 aprilie 2003, Jarlan c/France,

Brsan

301

A r t. 3 5

165-167

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

astfel create, guvernul a susinut c reclamanii nu au epuizat cile interne de


atac n sensul art. 35 parag. 1 din Convenie.
165
Instana european a artat ns c, potrivit jurisprudenei sale constante n
materie, un reclamant este obligat s epuizeze cile de atac interne efective i
adecvate, prin raportare la data introducerii cererii sale1, n spe 19 octombrie
1999; or, dei este adevrat c cele dou decizii la care se refer guvernul sunt
anterioare acestei date, Curtea a considerat c acestea nu sunt suficiente pentru
a demonstra caracterul efectiv i accesibil al cii de atac invocate de guvern cu
privire la remedierea consecinelor duratei excesive a procedurii n faa
judectorului administrativ, cu att mai puin cu ct ele eman de la jurisdicii de
prim instan, astfel c a respins excepia neepuizrii cilor interne de atac
invocat de guvern2.
166
n schimb, confruntat cteva luni mai trziu cu soluionarea aceleiai probleme
de drept, n cauza Broca et Texier-Micault c/France3, jurisdicia european a
artat c o hotrre a Curii administrative de apel din Paris din 11 iulie 2001, prin
care aceast instan a acordat reclamantului o reparaie indemnitar pentru
durata excesiv a procedurii, a fost atacat cu recurs n casaie n faa Consiliului
de Stat, fiind astfel susceptibil de a fi desfiinat, ceea ce nu permitea degajarea
unei concluzii clare cu privire la soluia adoptat de instana administrativ de
apel n cauza dat.
167
Curtea a reinut ns c, prin hotrrea sa din 28 iunie 2002, pronunat n
aceeai cauz, Plenul seciei de contencios a Consiliului de Stat a confirmat
aceast soluie. Dup cum a subliniat instana european, adoptat de formaia
cea mai solemn a naltei jurisdicii administrative franceze, aceast hotrre se
refer n mod expres la dispoziiile art. 6 parag. 1 din Convenie i la dreptul justiiabililor la judecarea cauzelor lor ntr-un termen rezonabil, recunoscndu-le
acestora, n acelai timp, dreptul la repararea prejudiciului produs prin nclcarea
acestui drept n urmtorii termeni: aciunea n responsabilitate angajat de
justiiabilul a crui cauz nu a fost judecat ntr-un termen rezonabil trebuie s-i
permit acestuia repararea ansamblului prejudiciilor, att materiale, ct i morale,
Internet, site cit., p. 3; n acelai sens, CEDH, 26 martie 2000, Lutz c/France (nr. 1),
Internet, sile cit., 17.
' CEDH, decizia din 7 noiembrie 2000, Van der Karr et Lissaur van West c/France,
Internet, site cit., p. 3; decizia din 20 ianuarie 2001, Malve c/France, Internet,
site cit., p. 3.
2 CEDH, 4 februarie 2003, Benhaim c/France, nepublicat, Internet, site cit.
3 CEDH, 21 octombrie 2003, Internet, site cit.

302

Brsan

168-171

Condiii de admisibilitate

Art. 35

directe i certe, ce i-au fost astfel cauzate, a cror reparare nu a fost asigurat prin
hotrrea pronunat pe fondul litigiului; pot astfel fi reparate, n special, preju
diciile cauzate prin pierderea unui anumit avantaj sau a unei anse sau chiar prin
recunoaterea tardiv a unui drept; de asemenea, pot fi acordate despgubiri
pentru dezagrementele provocate de durata unei proceduri prelungite n
mod abuziv, atunci cnd acestea au un caracter real i trec dincolo de prevederile
pe care le presupune n mod normal un proces, inndu-se seama de situaia
personal a celui interesat1.
Curtea a artat c din aceast hotrre reiese cu claritate c recursul n
angajarea responsabilitii statului pentru funcionarea defectuoas a
serviciului public al justiiei permite n prezent justiiabililor, pri ale unei
proceduri n faa jurisdiciilor administrative, s obin constatarea nclcrii
dreptului la examinarea cauzei lor ntr-un termen rezonabil i Ia repararea
prejudiciului astfel cauzat.
n sistemul francez de drept, hotrrile Consiliului de Stat sunt definitive i se
impun jurisdiciilor de fond. Din moment ce hotrrea din 28 iunie 2002 a fost
pronunat de Plenara seciei de contencios a naltei jurisdicii administrative
franceze, ea se impune seciei i subseciilor ei de specialitate. Aa fiind, Curtea
a considerat c, ncepnd cu data de 28 iunie 2002, dat la care s-a pronunat
Plenul seciei de contencios a Consiliului de Stat n cauza respectiv, recursul n
discuie a dobndit un suficient grad de certitudine nu numai teoretic, ci i
practic, spre a putea fi utilizat pe terenul art. 35 parag. 1 din Convenie.
Era acest recurs accesibil reclamantului? Altfel spus, a avut el posibilitatea
s cunoasc faptul c exista o asemenea cale de atac eficace i adecvat n
situaia sa, dincolo de autoritatea naltei jurisdicii administrative naionale care
l-a consacrat?
Cu privire la caracterul accesibil al recursului asupra cruia struim, instana
european a observat, mai nti, c ar fi inechitabil s se opun existena unei
ci de atac nou integrat n sistemul juridic al unui stat contractant unor
persoane care au calitatea de reclamant n faa Curii, nainte ca justiiabilii
interesai s ia cunotin de existena sa n mod efectiv (s. n., C.B.), mai ales c,
n aceast situaie, nu este vorba despre un recurs introdus printr-o lege,
presupus cunoscut la data publicrii ei, chiar dac -a a cum spune jurisdicia
european - principiul nemo censetur ignorare legem (nimnui nu-i este permis
s ignore legea) reflect o oarecare doz de ficiune juridic2. n mprejurri n
1Idem, 18.
2Idem, 20.

Brsan

303

168

169

170

171

Art. 35

172

173

174

175

172-175

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

care, precum n spea discutat, recursul intern apare ca rod al unui reviriment al
jurisprudenei, echitatea impune de a lua n considerare o perioad de timp
rezonabil, necesar justiiabililor spre a lua efectiv cunotin de existena
deciziilor interne care l-au consacrat; ntinderea acestei perioade poate varia n
funcie de circumstane i, mai ales, de publicitatea care i se face1.
In al doilea rnd, Curtea a artat c hotrrea Consiliului de Stat din 28 iunie
2002 poate fi reinut ca instituind un asemenea recurs adecvat, chiar dac pn
la data cnd ea a soluionat cauza - 21 octombrie 2003 - nu a fost publicat nc
n culegerea oficial de hotrri ale naltei jurisdicii administrative; totui,
guvernul a indicat faptul c ea figureaz pe site-ul Internet al Consiliului de Stat
nc din 1 iulie 2002 i c a fost publicat n numeroase reviste de specialitate, n
numerele lor din iulie, septembrie i octombrie 2002: Annuaire franais du droit
ad m inistratifL ettre de la Cour Administrative dAppel de Paris, Petites
Affiches, Semaine Juridice, Gazette du Palais; aa fiind, instana european
a apreciat c, spre sfritul anului 2002, adic la 6 luni dup data adoptrii hotrrii
prin care a fost instituit, se poate admite c el a devenit cert i accesibil. Din
acest punct de vedere ea a fcut analogia cu caracterele cert i accesibil pe care
le-a recunoscut recursului pentru durata excesiv a procedurilor n faa instanelor
judiciare prin cauza Gium m arra c/France amintit mai sus, recurs instituit tot pe
calejurisprudenial, i nu prin lege2.
n concluzie, ea a considerat ca rezonabil a se reine c de la data de 1
ianuarie 2003, i nu de la data hotrrii Consiliului de Stat - 28 iunie 2002 - chiar
dac la aceast dat el a cptat caracter efectiv, se putea pretinde reclamanilor
s-l utilizeze pentru a ndeplini condiia epuizrii cilor interne de atac prevzut
de art. 35 parag. 1 din Convenie3.
Plecnd de la aceast dat, jurisdicia european a decis c, din moment ce o
cerere prin care reclamantul denuna durata excesiv a unei proceduri n faa
jurisdiciilor administrative franceze a fost introdus la Curte nainte de 1 ianuarie
2003, nu mai intereseaz dac reclamantul are posibilitatea ca, ulterior, s angajeze
un recurs pe plan intern; el nu are a epuiza un asemenea recurs, care a devenit
efectiv numai ncepnd cu aceast dat4.
Dimpotriv, n cazul oricrei plngeri privitoare la durata excesiv a procedurii
n faa jurisdiciilor administraiei cu care a fost sesizat Curtea la data de 1
1Ibidem.
2Idem, 20.
3Idem, 21.
4 Ibidem.

304

Brsan

176

Condiii de admisibilitate

Art. 35

ianuarie 2003 sau dup aceast dat, far ca reclamantul s-o fi supus, n prealabil,
jurisdiciilor interne pe calea unui recurs n responsabilitatea statului pentru
funcionarea defectuoas a serviciului public al justiiei, aceasta are a fi declarat
inadmisibil, indiferent de starea n care s-ar afla examinarea cauzei n
faa instanelor naionale1. n spe, jurisdicia european a constatat c ea
a fost sesizat cu soluionarea plngerii avnd un asemenea obiect la data de
16 august 2002, deci nainte de data de 1 ianuarie 2003, astfel nu se poate reproa
reclamanilor c nu au Scut uz de acest recurs2, care, la data introducerii cererii n
faa Curii, nu avea nc gradul necesar de efectivitate i certitudine impus de
interpretarea pe care Curte o d dispoziiilor art. 35 parag. 1 din Convenie
privitoare la regula epuizrii cilor interne de atac.
734.
Jurispruden Curii privitoare la durata excesiv a procedurilor
jurisdicionale administrative; continuare. O evoluie asemntoare a fost
evideniat recent de Curte n privina epuizrii cilor interne de atac n materia
duratei excesive a procedurii n jurispruden jurisdicional-administrativ
portughez. Astfel, n cauza Paulino Toms c/PortugaP, reclamanta s-a plns
de nclcarea dreptului ei la un proces ntr-un termen rezonabil ntr-o procedur
de angajare a rspunderii extracontractuale a statului. Avnd a examina excepia
neepuizrii cilor interne de atac ridicat de guvern, acesta susinnd c un
decret-lege din anul 1967 privitor la aceast rspundere reprezint un mijloc
accesibil, adecvat i eficace pentru situaia denunat de reclamant, instana
european a reinut c, ntr-adevr, n trecut, ntr-o decizie de spe n care a avut
a se pronuna asupra aceleiai excepii formulate pe acelai temei legal, fosta
Comisie a considerat c guvernul portughez nu a demonstrat c legea special
din anul 1967 privitoare la rspunderea extracontractual a statului se aplic n
cauzele privitoare la durata excesiv a procedurilor finalizate sau pendinte n faa
jurisdiciilor portugheze competente4; dei legea era n vigoare la epoca faptelor
examinate de Comisie, guvernul portughez nu a putut depune la dosarul acelei
cauze nici o decizie judiciar din care s rezulte c o asemenea aciune a avut
anse reale de succes5. Totui, Curtea a constatat c, la data cnd ea a avut a
1Idem, 22.
2 Idem, 23.
3 CEDH, decizia din 22 mai 2003, Recueil 2003-Vin, p. 341.
4 Comis. EDH, decizia din 5 martie 1990, nr. 12659/1987, Gama da Costa c/Portugal,
DR nr. 65, p. 136.
5Ibidem.

Brsan

305

Art. 35

177-178

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

examina cauza cu care a fost sesizat -2 2 mai 2003 situaia nu mai este nici pe
departe aceeai ca n anul 1990; astfel, potrivit documentelor prezentate de
guvern Ia 15 octombrie 1998, n hotrrea sa pronunat n cauza Pires Neno,
Curtea Suprem administrativ portughez a admis c durata excesiv a unei
proceduri judiciare poate angaja responsabilitatea statului pe terenul art. 6
parag. 1 din Convenie, care garanteaz dreptul la un proces echitabil. De
asemenea, att n aceast hotrre, ct i n altele ce au avut acelai obiect care
au urmat-o, instana suprem portughez s-a referit n mod expres la jurisprudena
Curii europene i s-a ntemeiat pe criteriile reinute de jurisdicia european
pentru a examina caracterul rezonabil al duratei procedurilor judiciare 1.
177
Curtea a mai constatat c, printr-o circular din 20 decembrie 2002, Procurorul
General al Republicii portugheze a invitat toi agenii i magistraii Ministerului
Public s se abin de a contesta competena ratione materiae a jurisdiciilor
administrative n asemenea cauze, ceea ce a Scut ca, n prezent (adic la epoca
judecrii faptelor de ctre Curte - n .n ., C.B.), problema s par a fi rezolvat,
jurisdiciile administrative considerndu-se de acum ncolo competente s
soluioneze aciunile n responsabilitate intentate mpotriva statului pentru durata
excesiv a unei proceduri2; mai mult, un proiect de lege depus n parlament,
destinat a nlocui vechea reglementare privitoare la rspunderea extracontractual
a statului, precizeaz n expunerea sa de motive c s-a socotit util ncorporarea n
noua lege a soluiilor adoptate de-a lungul anilor de jurispruden3. Aa fiind,
instana european a considerat c ncepnd cu luna octombrie 1999, n cursul
creia hotrrea Pires Neno afost publicat i comentat n revistajuridic Cademos
de Justia Administrativa, aciunea n responsabilitatea extracontractual a statului
a dobndit un suficient grad de certitudine juridic pentru ca ea s poat fi
exercitat n scopurile prevzute de art. 35 parag. 1 din Convenie, concluzie
valabil att pentru cauzele finalizate, ct i pentru cele pendinte pe rolurile
instanelor portugheze4.
178
Este adevrat c asemenea aciuni nu permit accelerarea procedurilor, ci au
numai caracter indemnitar, aspect care, i n privina revirimentului jurisprudenial portughez, ca i privi tor la ce] francez n materie, a fost socotit, cu aceeai

1CEDH, decizia din 22 mai 2003, Paulino Toms c/Portugal, Recueil 2003-VIII,
p. 344.
2Ibidem.
3 Ibidem.
4 Idem, p. 345.

306

Brsan

179-182

Condiii de admisibilitate

Art. 35

motivare dat de strnsele afiniti ntre dispoziiile art. 13 i cele ale art. 35
parag. 1 din Convenie, fr relevan de ctre Curte1.
Jurisdicia european a inut s precizeze c aceast concluzie nu este valabil 179
dect atta vreme ct aciunea n responsabilitatea extracontractual a statului
rmne, prin ea nsi, un recurs eficace, adecvat i accesibil pentru a face s se
sancioneze durata excesiv a procedurilor judiciare. De aceea, ea a artat c este
de dorit ca jurisdiciile administrative s acorde o deosebit atenie acestor
aciuni, n special n privina duratei lor; nu au a fi excluse situaiile n care
nsi durata excesiv a unei asemenea proceduri de indemnizare s afecteze
caracterul adecvat al aciunii n responsabilitatea statului n materie, dup cum
acelai caracter adecvat al acestei aciuni are a fi apreciat i prin raportare la
nivelul indemnizaiei acordate2.
735.
Particularitile epuizrii cilor interne de atac privitor la recursurile 180
indemnitare pentru durata excesiv a procedurilor. Semnalul de alarm amintit
mai sus, tras de Curte n cauza Paulino Toms c/Portugal, cu privire la condiiile
pe care trebuie s le ndeplineasc recursurile n despgubiri pentru durata
excesiv a procedurilor, nu este ntmpltor; el reflect preocuparea instanei
europene pentru eficacitatea acestor recursuri pe plan intern, spre a nu se ajunge
la diminuarea sau negarea scopului pentru care a fost instituit prin adoptarea
unor norme speciale n materie sau consacrat pe cale jurisprudenial: asigurarea
acoperirii rapide i complete a prejudiciilor materiale i morale pe care se
prezum c le sufer reclamantul prin durata excesiv a procedurilor n cadrul
crora instanele interne au examinat fondul cauzei sale.
Din acest punct de vedere am artat3c, n anul 2001, n Italia a fost adoptat 181
o legislaie special, care permite persoanelor care consider c le-a fost nclcat
dreptul la judecarea cauzelor lor ntr-un termen rezonabil s cear despgubiri
pentru prejudiciul material i moral astfel suferit, pe calea unei aciuni specifice
introduse n faa curii de apel competente teritorial pentru soluionarea acestor
cauze.
De asemenea, am evideniat c, totui, nivelul unor asemenea despgubiri 182
acordate de jurisdiciile italiene a fost mult inferior fa de cel care este decis, n
situaii asemntoare, de Curte, astfel c jurisdicia european a recunoscut
acestor reclamani calitatea de victim n sensul art. 34 din Convenie.
1Ibidem.
2 Ibidem.
3 A se vedea supra, nr. 697.

Brsan

307

Art. 35

183-187

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

183

n cauza -Scordino c/Italie1- guvernul italian a invocat excepia neepuizrii


cilor interne de atac, deoarece reclamanii nu au introdus un recurs n casaie
mpotriva hotrrii curii de apel care le-a acordat o despgubire - au pretins ei insuficient pentru durata excesiv a procedurii judiciare denunate n faa Curii.
Or, analiznd 100 de hotrri ale Curii italiene de casaie disponibile pn la
data soluionrii acestei cauze - 27 martie 2003 -, instana european a constatat
c din toate acestea se degaj principiul potrivit cruia nalta jurisdicie naional
a statuat n sensul c dreptul la un proces echitabil nu are a fi considerat ca un
drept fundamental i c dispoziiile Conveniei i jurispruden de la Strasbourg
nu sunt direct aplicabile n materie de satisfacie echitabil; jurisdicia european
nu a gsit nici o hotrre a Curii italiene de casaie n care aceasta s fi apreciat
c reparaia acordat de o curte de apel era insuficient, prin raportare la criteriile
instanei europene2.
184
Or, Curtea a reamintit c dreptul la un proces ntr-un termen rezonabil,
recunoscut de art. 6 parag. 1, este un drept fundamental i un imperativ pentru
toate procedurile ce cad sub incidena acestui text, prin care Convenia a voit s
evidenieze importana pe care ea o d exigenei potrivit creia justiia nu are a
fi nfptuit cu ntrzieri de natur a-i compromite eficacitatea i credibilitatea3.
185
n aceste condiii, instana european a apreciat c reclamanii nu aveau nici
un interes s introduc un recurs n casaie; plngerea lor privind insuficiena
despgubirilor acordate n prim instan de curtea de apel competent neavnd
nici o ans de succes, pe terenul art. 35 parag. 1 din Convenie, ei nu aveau a
epuiza acest recurs4.
186
Curtea a subliniat, ns, c aceast concluzie nu repune n discuie obligaia
de a introduce o cerere de reparaiune ntemeiat pe dispoziiile legii interne
speciale n faa curii de apel competente i apoi n casaie, cu condiia s rezulte
din jurispruden acestor instane naionale c ele aplic prevederile acestei
legi, n conformitate cu spiritul Conveniei, astfel c asemenea recursuri s
poat fi apreciate ca fiind eficace5(s.n., C.B.).
187
Dimpotriv, recent, n cauza Di Snte c/Italie, jurisdicia european a luat act
de hotrrea Curii de casaie italiene, adoptat n plenul ei la 26 ianuarie 2004,
1 CEDH, decizia din 27 martie 2003, Recueil 2003-IV, p. 342.
2 Idem, p. 347.
3 CEDH, 25 martie 1999, Pelissier et Sassi c/France, Recueil 1999-11, 74.
4 CEDH, decizia din 27 martie 2003, precit., p. 347.
5 Idem, p. 348.

308

Brsan

188-190

Condiii de admisibilitate

Art. 35

prin care nalta curtea a casat cu trimitere 4 decizii ale unor instane de apel n care
reclamanii contestau nivelul despgubirilor acordate de aceste jurisdicii pentru
durata excesiv a unor proceduri judiciare i a adoptat principiul potrivit cu care
determinarea prejudiciului nepatrimonial fcut de o curte de apel n temeiul
Legii nr. 89/2001 - legea special n materie (.., C.B.) chiar dac are a se
fundamenta pe echitate, trebuie s se nscrie la un nivel definit de normele
juridice, deoarece el are a corespunde sumelor alocate, n cauze similare, de
Curtea de Ia Strasbourg1.
Acest reviriment al jurisprudenei casaiei italiene a fost cunoscut imediat n 188
mediile juridice i chiar n rndul publicului larg, prin mediatizarea ce i-a fost
fcut, astfel c instana european a considerat c, de la data de 26 ianuarie
2004, recursul n discuie a dobndit un suficient grad de certitudine nu numai
n teorie, dar i n practic, astfel c el are a fi utilizat din nou pe terenul art. 35
parag. 1 din Convenie2. Desigur, n msura n care Curtea a fost sesizat cu
plngeri privind insuficiena despgubirilor acordate de instanele italiene compe
tente nainte de aceast dat, reclamanii nu erau inui a epuiza acest recurs3.
ns, dincolo de problemele aplicrii n timp a unor norme legale sau ale unor 189
revirimente jurisprudeniale, cele de mai sus demonstreaz atenia cu care sunt
obligate s trateze autoritile naionale competente, legiuitoare i judiciare,
introducerea sau recunoaterea n sistemul de drept intern a unor ci de atac
adecvate, pentru repararea unor nclcri ale dreptului la un proces echitabil sub
aspectul duratei procedurilor judiciare.
3. Situaii n care nu este necesar epuizarea cilor interne
de atac
736.
Noiune. Articolul 35 parag. 1 din Convenie dispune c instana 190
european nu poate fi sesizat cu o cerere dect dup ce reclamantul a epuizat
cile interne de atac, astfel cum este neleas aceast regul potrivit principiilor
general recunoscute ale dreptului internaional. n analiza coninutului acestei
reguli pe care am ncercat s o facem pn n prezent am evideniat, pe de o parte,
autonomia conceptului de cale de atac n sistemul Conveniei i, pe de alt
1 CEDH, decizia din 24 iunie 2004, Di Snte c/Italie, Internet, site cit., p. 5.
2 Ibidem.
3 Idem\ de altfel, reamintim c pe rolul Marii Camere a Curii se gsesc mai multe
cauze italiene privitoare la insuficiena despgubirilor acordate de instanele italiene
pentru durata excesiv a procedurilor judiciare interne; a se vedea supra, nr. 697.

Brsan

309

Art. 35

191-194

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

parte, condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc un asemenea mijloc juridic,


existent sau pretins existent n sistemul de drept al statelor contractante, spre a
constituit o cale de atac ce are a fi epuizat de reclamant pentru ca el s se
adreseze Curii de la Strasbourg; n msura n care ceea ce se pretinde a fi un
recurs n dreptul intern nu ndeplinete aceste condiii, reclamantul nu poate fi
obligat s-l utilizeze.
191
Practic, se poate afirma c, ntr-o astfel de situaie, pe terenul art. 35 parag. 1
din Convenie, acest recurs nu exist, fie c este inadecvat, fie c este ineficace,
fie c ar fi inaccesibil sau pur i simplu acel recurs este lipsit, din diverse motive,
de anse reale de succes.
192
Am fcut aceast precizare pentru c, aa dup cum s-a reinut foarte perti
nent de ctre un tnr cercettor n materie, n nu tocmai bogata literatur juridic
romn consacrat Conveniei1, inexistena unei ci de atac adecvate, lipsa
accesibiliti pentru solicitant a cilor de drept adecvate, absena oricror ase
de succes a recursurilor existente, enumerate uneori n doctrin ca fiind limite
sau excepii de la regula analizat2, nu sunt altceva dect consecina imediat a
aplicrii criteriilor utilitii (recursurilor -n.n., C.B.), care (...) constituie note de
coninut ale noiunii de recurs intern, n semnificaia autonom pe care i-o confer
(acestei n o i u n i C . B . ) jurispruden aplicrii Conveniei, ele neconstituind
excepii, n sensul de abateri de la regul, pentru simplul motiv c ele constituie
aplicarea ntocm ai a regulii (s.n., C.B.), n nelesul care i-a fost dat de
jurispruden3.
193
i din punctul nostru de vedere, prin situaii n care nu este necesar epuizarea
cilor interne de atac au a fi nelese acele mprejurri de fapt exterioare recursului
propriu-zis, a cror existen determin organele de control ale Conveniei - n
prezent numai Curtea (n.n. C.B.)-lareinerea cererii spre soluionare, ehiar dac
o cale de atac referitoare la pretinsa nclcare, esenial, accesibil i adecvat nu
a fost epuizat4, n condiiile pe care le-am evideniat pe parcursul analizei
noastre.
194
Aceasta nseamn c, atunci cnd vorbim de astfel de situaii, trebuie s ne
raportm la nsi noiunea de ci de atac n sensul art. 35 parag. 1 din Convenie,
care exist i sunt reglementate n sistemul naional de drept n discuie, 'dar,
1A se vedea R. Dinc, op. cit., p. 72 i urm.
2A se vedea, spre exemplu, E. Picard, op. cit., p. 603 i urm.; Fr. Sudre, op. cit.,
p. 584-585.
3 A se vedea R. Dinc, op. cit., p. 72, nota nr. 1.
4 Idem, p. 73.

310

Brsan

195-198

Condiii de admisibilitate

Art. 35

datorit unor mprejurri excepionale n care se gsete reclamantul, el nu va mai


obligat s le epuizeze, iar Curtea, constatnd aceasta, nu-i va respinge cererea sa
ca inadmisibil pe motivul neepuizrii cilor interne de atac.
Bunoar, cnd fosta Comisie a decis c reclamantul cruia avocatul su i-a 195
artat c el nu are nici o ans de succes n a exercita un apel n sistemul de drept
englez, pentru c exist o opinio communis n sensul c nu are nici o ans de
succes1, ea nu a Scut altceva dect s constate faptul c reclamantul nu dispunea
de un recurs adecvat, efectiv i eficace n sensul art. 35 parag. 1 din Convenie;
dimpotriv, atunci cnd Comisia a statuat n sensul c dubiile exprimate de
avocatul reclamanilor n privina anselor de succes ale unui recurs n faa
Camerei Lorzilor nu-i dispenseaz pe acetia de a-1 exercita conform exigenelor
acestei dispoziii2, ea a constatat nendeplinirea obligaiei impuse de text
reclamanilor, pentru ca ei s se poat plnge n faa organelor Conveniei.
Dup prerea noastr, concluzia la problema pus n discuie a fost exprimat 196
de Curte n urmtorii termeni: potrivit principiilor de drept internaional general
recunoscute, anumite circumstane particulare pot fi de natur s dispenseze
pe reclamant de obligaia epuizrii cilor interne de atac de care dispune n sistemul
su naional de drept3.
Desigur, nu putem face abstracie de faptul c, uneori, att jurispruden 197
fostei Comisii, ct i cea a Curii nu permit a face demarcaiile de mai sus, artnd,
spre exemplu, c practicile administrative de tolerare a aplicrii unor tratamente
inumane ori degradante sunt de natur s fac un recurs intern ineficace; or, ni
se pare c, ntr-o asemenea situaie, chiar dac s-ar admite acest punct de vedere
privitor la calificarea dat recursului respectiv, el exist, numai c reclamantul
nu mai este inut a-1 exercita4. De aceea, considerm c, din punct de vedere
teoretic, delimitrile propuse se impun a fi fcute.
737.
Jurispruden Curii. Circumstane de ordin general. n jurispruden 198
instanei europene au fost reinute mai multe mprejurri n care ea a considerat
c reclamantul nu putea fi obligat a exercita cile interne de atac existente n
legislaia sa naional.
1 Comis. EDH, 4 iulie 1983, nr. 10000/1982, H. c/Royaume-Uni, DR nr. 33, p. 265.
2 Comis. EDH, 11 octombrie 1984, nr. 10789/1984, K., F.etP. c/Royaume-Uni, DR
nr. 40, p. 298.
3 CEDH, 6 noiembrie 1980, Van Oosterwijk c/Belgique, Serie A nr. 40, 36-40;
16 septembrie 1996, Akdivar et autres c/Turquie, Recueil 1996-IV, 67.
4 S-ar putea rspunde c, ntr-o asemenea situaie, recursul existent era inadecvat,
ceea ce poate conduce la nlturarea obligaiei pentru reclamant de a-1 exercita.
21 .

Brsan

311

Art. 35

199-202

Titlul II - Curtea European a Drepturilor Omului

199

O prim mprejurare de acest fel poate fi dat de existena unei situaii


excepionale de care este afectat o anumit regiune sau o anumit parte a
teritoriului unui stat contractant. Astfel, n cauza Akdivar et autres c/Turquie, n
care reclamanii au invocat nclcarea mai multor drepturi garantate de Convenie,
printre care, n special, dreptul de a nu fi supui la tortur, la tratamente inumane
ori degradante, dreptul la libertate i siguran, dreptul la domiciliu, dreptul de
proprietate i altele, guvernul a invocat excepia preliminar a neepuizrii cilor
interne de atac disponibile n dreptul turc, susinnd c acetia nu au formulat
nici o aciune n faa instanelor naionale, autoritile judiciare (interne) fiind
astfel private de a aplica dispoziiile normative i procedurale prevzute de drept
turc n materie de acordare de despgubiri1.
200
Curtea a reinut c faptele alegate de reclamani s-au produs ntr-o perioad
n care, de mai muli ani, n Sud-Estul Turciei au avut loc grave tulburri ntre
forele de securitate turce i membrii PKK (Partidul muncitorilor din Kurdistan),
conflict care s-a soldat cu moartea a 4.036 de persoane civile i a 3.886 de membri
ai forelor de securitate, precum i cu distrugerea a peste 1.000 de sate.
201
n aceste condiii, instana european a apreciat, printre altele, c aplicarea
dispoziiilor art. 26 (n prezent art. 35 parag. 1), privitoare la epuizarea cilor
interne de atac, faptelor cauzei are a fi fcut pornind tocmai de la situaia
existent n Sud-Estul 'Rirciei la epoca la care reclamanii au adresat plngerea
lor organelor Conveniei, regiune care era i este nc - la epoca introducerii
cererii (.., C.B.) - marcat printr-un net conflict civil rezultat din campania de
violen terorist dus de PKK i de msurile antiinsurecionale adoptate ca
reacie la aceast campanie de guvernul turc. De aceea, instana european a
considerat c, n asemenea situaii, se impune n mod evident constatarea c
anumite obstacole pot mpiedica buna funcionare a sistemului administrrii
justiiei, n special n privina dificultilor pe care le prezint producerea unor
probe concludente n materia ndeplinirii procedurilor interne, inevitabile n cazuri
de asemenea tulburri, dificulti care pot face zadarnic utilizarea unor ci de
atac n justiie, mpiedicnd astfel desfurarea unor anchete administrative de
care depind asemenea recursuri2.
202
O alt mprejurare de natur a dispensa reclamantul de a exercita cile interne'
de atac este dat de existena unor practici administrative incompatibile cu
dispoziiile Conveniei, ce constau n acumulri ale nclcrilor acesteia, de natur
1 CEDH, 16 septembrie 1996, precit., 56.
2 Idem, 70; n acelai sens, CEDH, 24 aprilie 1998, Seluk et Asker c/Turquie,
Recueil 1998-11; 67.

312

Brsan

Condiii de admisibilitate

203-205

Art. 35

identic sau analog, suficient de numeroase i legate ntre ele, astfel c nu mai
pot fi considerate incidente izolate sau excepii, formnd un ansamblu sau un
sistem, tolerate ca atare de autoritile statului n cauz1. Dup cum a decis
instana european, potrivit principiilor dreptului internaional general recunos
cute, anumite circumstane particulare pot dispensa pe reclamant de obligaia de
a epuiza recursurile interne disponibile; aceast regul nu se aplic (...) atunci
cnd este probat existena unei practici administrative ce const n repetarea
unor acte interzise de Convenie i tolerarea lor oficial de ctre stat, n aa fel
nct orice procedur intern ar fi zadarnic i ineficace2.
Trebuie s artm c, pn n prezent, n jurispruden organelor Conveniei 203
aceast noiune a fost evideniat cu privire la situaii n care, din diverse raiuni,
de regul n mprejurri excepionale legate de anumite conflicte interne pe o
scar semnificativ n statele n cauz, nclcrile denunate ale dispoziiilor
Conveniei au privit tratamente inumane sau degradante ori acte de tortur aplicate
de organele de represiune - forele armate sau cele de poliie - ale acestor state.
Aadar, prin ipotez, a fost vorba de tratamente care, prin gradul de intensitate
i modul de aplicare, au fost suficient de grave spre a fi calificate ca fiind contrare
dispoziiilor art. 3 din Convenie.
Ceea ce caracterizeaz, ns, n plus aceste acte spre a fi ridicate la rangul
de practici administrative prohibite de Convenie sunt dou trsturi distincte
reinute n jurispruden instanei europene: a) repetabilitatea nclcrilor
incriminate i b) tolerarea lor de ctre autoriti.
Di