Sunteți pe pagina 1din 3

REGULI PRIVIND SOLUTIONAREA EXCEPTIILOR-art 247

Relative

Partea care justifica un


interes

absolute

Parti, instanta din oficiu,


procuror

Cel mai tarziu la primul


termen dupa savarsirea
neregularitatii, in etapa
cercetarii procesului si
inainte de a se pune
concluzii pe fond
In orice stare a pricinii
In recurs numai daca se
administreaza numai
inscrisuri noi

247 (3)
178 (5)
Exceptia exista numai in cursul procesului. Daca ti se respinge apoi se transforma
in motiv pentru calea de atac.
Inadmisibilitatile:
-nu sunt nici exceptii, nici aparari
-seamana cu exceptiile pentru ca nu antameaza fondul
-seamana si cu apararile pentru ca duc la respingerea actiunii
Regula: se solutioneaza inainte de administrarea probelor si de dezbaterile in
fond ale cauzei
Exceptie: pot fi unite cu administrarea probelor si cu dezbaterea in fond a
cauzei, daca sunt indeplinite 2 conditii: (in aceasta situatie, instanta se va
pronunta intai asupra exceptiei)
1) Pentru judecarea exceptiei este necesara administrarea de dovezi
2) Aceste dovezi sunt comune cu cele necesare pentru cercetarea procesului
sau pentru solutionarea fondului
Daca se invoca mai multe exceptii simultan: instanta va stabili ordinea de
solutionare in functie de efectele pe care le manifesta eventuala admitere a
unora din exceptii asupra celorlalte.
necompetenta-incompatibilitatea-autoritatea de lucru judecat
netimbrarea-necompetenta-conexitatea
admite

Peremptorie
Dilatorie

respinge

Anuleaza cererea,
constata perimarea, etc
Amana judecata pentru
refacerea actului
Prin incheiere sau
hotarare ori de cate ori se
unesc cu fondul
exceptiile.
Calea de atac odata cu
fondul, de regula.

PROBELE
Art 26
Normele care privesc admisibilitatea, obiectul si sarcina probelor sunt norme
dispozitive pentru ca, in principiu, pot face obiectul unor conventii ale partilor
potrivit 256
De la normele care reglementeaza administrarea probelor se poate deroga in
mod exceptional art 261 alin(2)
Nu sunt permise art 256
Partile nu pot conveni asupra aprecierii probelor.
Subiectul probei: judecatorul
Obiectul probei: actele sau faptele ce trebuie dovedite
Nu pot face obiectul probei:
1. Art 251- ceea ce instanta este tinuta sa ia cunostinta din oficiudreptul in vigoare
OBS! Numai ce e publicat in MO sau in alta modalitate prevazuta de lege (nu si
conventii, tratate internationale, drept strain, drept cutumiar, tratate neintegrate
intr un text de lege-art 1, 2562 NCC, jurisprudenta, regulamentele locale, regulile
deontologice, practicile)
2. Faptele necontestate de parti, faptele notorii, faptele negative
nedeterminate
3. Faptele negative nu se pot dovedi decat prin faptul pozitiv contrar
Sarcina probei: cel ce face o sustinere in cursul procesului trebuie sa o
dovedeasca, in afara de cazurile anume prevazute de lege
Exceptii:
1) Existenta unei prezumtii legale ( regimul bunurilor comune art 339 NCC,
remiterea voluntara a inscrisului constatator al creantei art 1503 NCC)
2) Contestatie recunoasterii de filiatie art 420 NCC
3) Art 35 L 202/2001 privind egalitatea de sanse intre barbati si femei
4) Materia litigiilor de munca
5) Legea privind protectia consumatorului- raporturile intre
profesionisti si consumatori
REGULI COMUNE PENTRU ADMISIBILITATE, INCUVIINTARE, ADMINISTRARE SI
APRECIEREA PROBELOR
Conditii de admisibilitate:
1) Proba sa fie legala ( art 309, 1011, 2200 NCC)
2) Proba sa fie verosimila sa tinda la fapte credibile
3) Proba sa fie pertinenta, sa aiba legatura cu obiectul pretentiilor sau
apararilor partilor
4) Proba sa fie concludenta, sa fie de natura sa conduca la solutionarea cauzei
Propunerea de probe-art 254:
-reclamantul prin CCJ

-paratul prin intampinare


Sanctiunea nedepunerii cererii de propunere de probe la termen este decaderea.
Partea decazuta din dreptul de a administra proba va putea totusi sa se apere,
discutand in fapt si in drept temeinicia sustinerilor si dovezilor partii potrivnice.
Exceptii art 254 alin(2):(de la decaderea partii din dreptul de a propune
proba pentru nerespectarea termenului):
1) necesitatea probei rezulta din modificarea CCJ
2) nevoia administrarii probei reiese din cercetarea judecatoreasca si
partea nu o putea prevedea
3) partea invedereaza instanta ca, din motive justificate, nu a putut
propune probele cerute in termen
4) administrarea probei nu duce la amanarea judecatii
5) exista acordul expres al tuturor partilor
Exceptia tardivitatii solicitarii unei probe este de ordine privata (Briciu)
Daca intervine incuviintarea unei probe intr una din situatiile de la exceptii: 254
alin(4)
Incuviintarea probelor: incheiere motivata, in care se precizeaza faptele ce
trebuie dovedite, mijloacele de proba incuviintate, obligatiile ce le revin partilor in
legatura cu administrarea probelor. Incheierea este preparatorie (art 259)
Locul administrarii: art 16, 261- in fata instantei de judecata sesizate, in
camera de consiliu, daca legea nu dispune altfel
Dispozitiile privitoare la camera de consiliu se vor aplica de la 1 ian 2016.
Exceptii: comisia rogatorie art 262
Asigurarea dovezilor
Probele administrate de o instanta necompetenta
Probele administrate in cazul in care, ulterior, a intervenit
perimarea
Cheltuieli: art 262