Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR

,,ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAI


FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL CALITII I SIGURANEI
ALIMENTELOR
DOMENIUL: AUDITUL CALITII

PORTOFOLIU
AUDITUL CALITII

NDRUMTOR,

MASTERAND,

PROF.UNIV.DR. IOAN MIRCEA POP

MIRON IONELIA-VASTIANA

IAI
2015

CUPRINS
CAPITOLUL 1 TERMENII I DEFINIII SPECIFICI AUDITULUI CALITII...........................2
CAPITOLUL 2 PROGRAM DE AUDIT................................................................................ 4
2.1 PLAN DE AUDIT.................................................................................................... 4
2.2 Date de intrare, date de ieire, criterii de audit..................................................................5
2.3 Raport de neconformitate........................................................................................... 6
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................. 7

CAPITOLUL 1 TERMENII I DEFINIII SPECIFICI AUDITULUI CALITII


Auditul calitii reprezint un proces sistematic, independent i documentat de evaluare
obiectiv a dovezilor de audit pentru a determina n ce msur sunt ndeplinite criteriile de audit
prestabilite.
n managementul calitii, termenul de audit este utilizat n sensul de examinare a
calitii produselor, serviciilor, proceselor unei firme sau a sistemului de management al calitii.
Auditurile calitii reprezint examinri sistematice ale activitilor i rezultatelor
acestora, referitoare la calitate, fiind planificate i programate n funcie de natura i importana
activitilor.
Auditurile calitii se realizeaz n raport cu criteriile de audit prestabilite, pentru a
stabili n ce msura sunt respectate criteriile de audit. Criteriile de audit sunt: procedurile
aplicabile, cerinele specificate n standarde i specificaii tehnice, politica firmei n domeniul
calitii.
Dovezile de audit reprezint informaii relevante pentru criteriile de audit stabilite i care
sunt verificabile.
SCOPUL AUDITULUI CALITII este de a evalua aciunile corective necesare
pentru eliminarea neconformitilor i posibilitile de mbuntire a sistemului de management
al calitii firmei, a produselor i serviciilor, si a proceselor.
Auditor n domeniul calitii -persoana care are competena necesar pentru a efectua
audituri ale calitii; el trebuie s fie autorizat pentru efectuarea unui anumit tip de audit.
Planul de audit i raportul de audit sunt documente de calitate obligatorii n procesul
de desfurare al unui audit i sunt elaborate de ctre compartimentul de asigurarea calitii.
Auditul

calitii

produsului

se

efectueaz

pentru

evaluarea

conformitii

caracteristicilor de calitate a unui produs finit sau semifinit cu cerinele clientului sau cu cerinele
specificate in documentele de referin
Auditat organizaie care este auditat.

Echipa de audit unul sau mai muli auditori care efectueaz un audit susinui de
experi tehnici, dac este cazul; poate include auditori n curs de formare.
Expert tehnic persoan care furnizeaz expertiza sau cunotinele specifice echipei de
audit.
Observator persoan care nsoete echipa de audit dar nu auditeaz.
Program de audit ansamblul de unul sau mai multe audituri planificare pentru o
anumit perioad de timp i orientate ctre un scop specific.
Plan de audit descriere a activitii de la faa locului i nelegerile pentru un audit.
Audit combinat se auditeaz mpreun dou sau mai multe sisteme de management.
Audit comun dou sau mai multe organizaii coopereaz pentru a audita un singur
auditat.

CAPITOLUL 2 PROGRAM DE AUDIT


2.1 PLAN DE AUDIT
Numele furnizorului
Adresa sediului central
Punctul de lucru auditat
Adresa punctului de lucru
Domeniul de activitate

Obiectivele auditului

Standard
Criterii de audit
Tipul auditului
Auditor
Documente care stau
la baza auditului
Limba auditului

- Evaluarea conformitatii SM cu standardul de referinta


- Evaluarea capabilitatii SM de a asigura conformitatea cu cerintele legale, reglementare si
contractuale
- Evaluarea eficacitatii SM in realizarea politicii stabilite si a obiectivelor specificate
- Evaluarea eficacitatii actiunilor corective implementate ca urmare a neconformitatilor
aparute in timp
- Evaluarea imbunatatirii continue a SM
- Tratarea reclamatiilor clientilor
- Evaluarea schimbarilor produse in SM
Cerinte specifice
4.1,4.2, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5,
5.4,
audit intern

5.6,
6.1,6.2,6.3,6.4,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6
Data elaborare plan audit
07.01.2015

Proceduri de sistem ISO 9001:2008


ROMN

Data/ora inceperii auditului


1
2
3

13.01.2015 ora 9:00 - 18:00


Sedinta de deschidere
Prezentarea generala a companiei
Responsabilitatea managementului
- politica de calitate , responsabilitati bine definite
Managementul SMSA
- verificare documente SMSA ( Manualul calitatii )
- manualul HACCP ( inclusiv pentru OMG si ALERGENI )
- ghiduri de bune practici
- planing audituri interne 2014-2015 / rapoarte de audit / rapoarte de neconformitati
- proceduri / procese
- standarde de firma si de produs
- specificatii tehnice materii prime, auxiliare si ambalaje
- buletine analiza materii prime, auxiliare, ambalaje si produse finite
- tratarea neconformitatilor
- tratarea reclamatiilor clientilor
- trasabilitate in amonte si aval
- gestionare situatiilor de criza ( alerte rapide )
- proceduri privind cercetarea si dezvoltarea de noi produse
- protectia muncii si asistenta medicala a personalului ( documente )

Subunitatea organizatorica
si / sau procesul

6
7
8

- planing program formare personal ( cursuri igiena )


Vizita in fabrica si imprejurimi
- prezentare generala ( locatie, starea tehnica, securizare )
- zona de filtru sanitar
- zona receptie materii prime, auxiliare, ambalaje ( monitorizare temperatura )
- controlul materiilor prime, auxiliare, ambalaje - criterii acceptare / respingere
- zona depozitare materii prime, auxiliare, ambalaje ( monitorizare temperatura )
- activitate de productie ( flux tehnologic, planificare realizare produse )
- control monitorizare produs pe fiecare etapa a fluxului tehnologic
- supraveghere conditii pe linia de fabricatie ( produs protejat pe toata durata )
- gestionarea neconformitatilor pe parcursul procesului
- gestionarea unei avarii aparute
- ambalare, etichetare produs finit
- depozitare produse finite / semifinite ( monitorizare temperatura ) cu respectarea
sistemului FIFO
- zona livrare produse finite ( monitorizare temperatura )
- verificare conditii mijloace auto de transport
- verificare laborator intern
Managementul resurselor
Politica firmei privind mediul inconjurator
Sedinta de inchidere
- prezentarea neconformitatilor constatate
- concluzii

Data

Auditor

2.2 Date de intrare, date de ieire, criterii de audit


Date de intrare pentru orice etap de audit sunt: cerinele legislative, cerinele
standardului, documentaia sistemului de management al companiei auditate.
Instruirea cerina standardului ISO 9001: 6.2.2 Competen, instruire i constientizare.
Date de intrare sunt cerinele standardului, procedura de instruire a companiei,
planificarea anual de instruire a angajailor, dovezi de instruire (procese verbale de instruire) in
conformitate cu planul.
Ca date de iesire: conformitate sau neconformitate.

Criterii de audit: 4.1, 4.2, 5.1.,5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6

2.3 Raport de neconformitate


Cerin
6.2.2 B)

Neconformitate Aciune
Termen
corectiv
Nu se respecta
va fi 1.02.2015
frecventa
de instruit
cel
instruire
pe care planific
tematica
de i efectueaz
respectare
instruirile pe

Responsabil
Responsabilul
care planific
i efectueaz
instruirile

reteta
de tematica
productie
in respectiv.
cvonformitate
cu planul de
instruire
al
comapaniei.
modificare
1.02.2015
formular de
planificare
instruiri astfel
nct
s
includ nc o
coloan
cu
dovezile de
instruire
(numr
proces verba;l
de instruire).

Responsabilul
care planific
i efectueaz
instruirile

Eficacitatea: se va verifica dup 2 sptmni - dac a fost efectuat instruirea i dac s-a
modificat formularul.

BIBLIOGRAFIE
1. Cecilia Pop, 2009 Managementul calitii, Ed.Tipo Moldova, Iai
2. Cecilia Pop, Ducu tef, Pop I.M., 2009 Managementul calitii alimentelor, vol.1, Ed.
Edict, Iai