Sunteți pe pagina 1din 3

Ordin nr.

2901 din 04/09/2013


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 28/10/2013
Intrare in vigoare: 01/01/2014
Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normativ
privind proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i
canalizare a localitilor. Indicativ NP 133-2013"

Tip
Publicat

Adaug la Acte
urmrite
Afieaz
tematicile
actului
Lista de acte
similare ...
Afieaz
ultimele 10
acte
Afieaz
versiuni in alte
limbi

Data
28/10/2013;

n conformitate cu prevederile art. 10 i ale art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare, ale art. 2 alin. (3) i (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de
reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare general,
n temeiul art. 4 pct. II lit. d) i al art. 12 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprob reglementarea tehnic "Normativ privind proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap
i canalizare a localitilor. Indicativ NP 133-2013", elaborat de asocierea format din Institutul Naional de Cercetri pentru
Echipamente i Tehnologii n Construcii - ICECON - S.A. i Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti, dup cum urmeaz:
a) "Partea I-a: Sisteme de alimentare cu ap a localitilor. Indicativ NP 133/1-2013", prevzut n anexa nr. 1;
b) "Partea a II-a: Sisteme de canalizare a localitilor. Indicativ NP 133/2-2013", prevzut n anexa nr. 2.
Art. 2. - Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1 i 2 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 660 bis, care se poate achiziiona de la Centrul
pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri nr. 1.
Art. 3. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 1 ianuarie 2014.
Art. 4. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr.
639/2003 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor
uzate oreneti - Partea a II-a: Treapta biologic", indicativ NP-088-03 1, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
773 din 4 noiembrie 2003, Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 640/2003 pentru aprobarea
reglementrii tehnice "Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti - Partea a IIIa: Staii de epurare de capacitate mic (5 < Q 50 l/s) i foarte mic (Q 5 l/s)", indicativ NP-089-03 2, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 773 din 4 noiembrie 2003, i Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr.
163/2005 privind aprobarea Reglementrii tehnice "Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor
uzate oreneti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansat a apelor uzate", indicativ NP 107-04 3, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 337 i 337 bis din 21 aprilie 2005, se abrog, iar Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii
teritoriului nr. 23/N/1997 privind aprobarea reglementrii tehnice "Specificaie tehnic privind proiectarea i executarea
construciilor i instalaiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea msurilor pentru sigurana n exploatare.
Indicativ ST 021-1997"4, Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 78/N/1998 privind aprobarea

reglementrii tehnice "Normativ pentru proiectarea construciilor de captare a apei. Indicativ NP 028-1998" 5, Ordinul ministrului
lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 60/N/1999 privind aprobarea reglementrii tehnice "Normativ pentru proiectarea
construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti-Partea I: Treapta mecanic. Indicativ NP 032-1999" 6, Ordinul
ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 23/N/1999 privind aprobarea reglementrii tehnice "Normativ pentru
proiectarea i executarea conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu ap i canalizare ale localitilor. Indicativ I 221999"7 i Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 1.214/N/2001 privind aprobarea reglementrii
tehnice "Normativ pentru proiectarea i executarea lucrrilor de alimentare cu ap i canalizare a localitilor din mediul rural.
Indicativ P 66-2001"8 i nceteaz aplicabilitatea.
1
Reglementarea tehnic "Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti - Partea
a II-a: Treapta biologic", indicativ NP-088-03, a fost publicat n Buletinul Construciilor nr. 4-5/2004, editat de Institutul
Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Bucureti.
2
Reglementarea tehnic "Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti - Partea
a III-a: Staii de epurare de capacitate mic (5 < Q 50 l/s) i foarte mic (Q 5 l/s)", indicativ NP-089-03, a fost publicat n
Buletinul Construciilor nr. 4-5/2004, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia
Construciilor Bucureti.
3
Reglementarea tehnic "Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti - Partea
a IV-a: treapta de epurare avansat a apelor uzate", indicativ NP 107-04, a fost publicat n Buletinul Construciilor nr. 2/2005,
editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Bucureti.
4
Reglementarea tehnic "Specificaie tehnic privind proiectarea i executarea construciilor i instalaiilor aferente filtrelor de
nisip cu nivel liber pentru asigurarea msurilor pentru sigurana n exploatare. Indicativ ST 021-1997" a fost publicat n
Buletinul Construciilor nr. 13/2001, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia
Construciilor Bucureti, precum i n Buletinul Informativ PROED SA.
5
Reglementarea tehnic "Normativ pentru proiectarea construciilor de captare a apei. Indicativ NP 028-1998", aprobat prin
Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 78/N/1998, a fost publicat n Buletinul Construciilor nr.
6/2000, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Bucureti.
6
Reglementarea tehnic "Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti - Partea
I: Treapta mecanic. Indicativ NP 032-1999" a fost publicat n Buletinul Construciilor nr. 4-5/2004, editat de Institutul Naional
de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Bucureti.
7
Reglementarea tehnic "Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu ap
i canalizare ale localitilor. Indicativ I 22-1999" a fost publicat n Buletinul Construciilor nr. 13/1999, editat de Institutul
Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Bucureti.
8
Reglementarea tehnic "Normativ pentru proiectarea i executarea lucrrilor de alimentare cu ap i canalizare a localitilor
din mediul rural. Indicativ P 66-2001" a fost publicat n Buletinul Construciilor nr. 11/2001, editat de Institutul Naional de
Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Bucureti.
Art. 5. - Contractele pentru serviciile de proiectare ncheiate pn la data intrrii n vigoare a prezentului ordin se finalizeaz cu
respectarea reglementrilor tehnice n vigoare la data semnrii acestora.
*
Reglementarea tehnic aprobat prin prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare nr.
RO/583,584,585,587,615,624,630/2012, prevzut de Hotrrea Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea
i realizarea schimbului de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la
serviciile societii informaionale ntre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificrile ulterioare, care transpune Directiva
98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de
informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene seria L nr.
204 din 21 iulie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii


regionale i administraiei publice,
Iulian Matache,
secretar de stat
Bucureti, 4 septembrie 2013.
Nr. 2.901.