Sunteți pe pagina 1din 444

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Manual de utilizare
actor: Autoritate contractanta

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate. 2013

eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta

Cuprins
I Introducere

1 Scurta ...................................................................................................................................
descriere
8
2 Informatii
...................................................................................................................................
despre aplicatie
11
3 Navigarea
...................................................................................................................................
in cadrul paginilor
15

II Inregistrarea si accesul in sistem

16

1 Formular
...................................................................................................................................
de inregistrare
16
General
.......................................................................................................................................................... 17
Cont utilizator.......................................................................................................................................................... 18
Adrese
.......................................................................................................................................................... 19
Documente .......................................................................................................................................................... 20

2 Logare...................................................................................................................................
in sistem
21
3 Ati uitat
...................................................................................................................................
parola
22
4 Deconectare
................................................................................................................................... 22
5 Descarcarea
...................................................................................................................................
certificatului digital
23
6 Recuperare
...................................................................................................................................
certificat digital
24

III Chestionar

26

IV Anunturi

28

1 Generalitati
................................................................................................................................... 32
Alegerea unei..........................................................................................................................................................
documentatii de atribuire
32
Introducerea ..........................................................................................................................................................
finantarii
33
Clonare anunt.......................................................................................................................................................... 35
Creare copie
......................................................................................................................................................... 35
Istoric anunturi
.......................................................................................................................................................... 36
Documentatie,..........................................................................................................................................................
clarificari si decizii
36
Creare documentatie,
.........................................................................................................................................................
clarificari si decizii
37
Vizualizare.........................................................................................................................................................
documentatie, clarificari si decizii
40
Procese verbale
..........................................................................................................................................................
si declaratii
41

2 Anuntul
...................................................................................................................................
de intentie
42
Anunturi de intentie
..........................................................................................................................................................
nepublicate
43
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de intentie
44
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de intentie - utilitati
54
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de intentie nepublicat
63
Anunturi de intentie
..........................................................................................................................................................
publicate
64
Anunturi de tip
..........................................................................................................................................................
erata nepublicate
65
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata
67

3 Anuntul
...................................................................................................................................
de participare
68
Documentatia ..........................................................................................................................................................
de atribuire
69
Filtrarea listei
.........................................................................................................................................................
cu documentatii de atribuire
70
Continutul .........................................................................................................................................................
listei cu documentatii de atribuire
70

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta

Adugarea.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
71
Anunt de participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea General
73
Anunt de participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 1
75
Anunt de participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 2
77
Anunt de participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 3
80
Anunt de participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 4
81
Anunt de participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 6
85
Anunt de participare
.........................................................................................................................................
- Anexa A
86
Anunt de participare
.........................................................................................................................................
- Anexa B
87
Modificarea
.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
89
Stergerea unei
.........................................................................................................................................................
documentatii de atribuire
91
Clonarea unei
.........................................................................................................................................................
documentatii de atribuire
93
Anunturi de participare
.......................................................................................................................................................... 93
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de participare
94
Asocierea cu un detaliu
.........................................................................................................................................
de plan de achizitie
96
Documentele companiei
......................................................................................................................................... 97
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de participare
99
Detalii procedura......................................................................................................................................... 101
Cazul 1: nu exista
...................................................................................................................................
impartire pe loturi
101
Cazul 2: exista ...................................................................................................................................
impartire pe loturi
114
Reluare competitie
......................................................................................................................................................... 130
Lista licitatiii electronice
.........................................................................................................................................
la reofertare acord-cadru
131
Adaugare licitatiii
.........................................................................................................................................
electronice la reofertare acord-cadru
133
Detaliu LE la reofertare
.........................................................................................................................................
la acord-cadru
133
Clasament LE la.........................................................................................................................................
reofertare la acord-cadru
135
Sistemul de
.........................................................................................................................................................
achizitii dinamic
137
Definirea unui SAD
......................................................................................................................................... 137
Evaluarea ofertelor
.........................................................................................................................................
SAD
137
Crearea unui anunt
.........................................................................................................................................
simplificat
138
Crearea unei licitatii
.........................................................................................................................................
SAD
140
Dosarul achizitiei
......................................................................................................................................................... 141
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate
145
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata
147

4 Anuntul
...................................................................................................................................
de atribuire
148
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
atribuire
149
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de atribuire
150
Anexa D
......................................................................................................................................... 160
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de atribuire
161
Contracte subsecvente
......................................................................................................................................... 163
Lista contracte...................................................................................................................................
subsecvente
163
Adaugare contracte
...................................................................................................................................
subsecvente
164
Lista selectie LE-uri
................................................................................................................................... 166
Vizualizare contract
...................................................................................................................................
subsecvent
167
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate
167
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata
168

5 Anunturi
...................................................................................................................................
de concurs
170
Documentatia..........................................................................................................................................................
de atribuire
171
Filtrarea listei
.........................................................................................................................................................
cu documentatii de atribuire
172
Continutul.........................................................................................................................................................
listei cu documentatii de atribuire
172
Adugarea
.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
173
Anunt de Concurs
.........................................................................................................................................
- Sectiunea General
175
Anunt de Concurs
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 1
176
Anunt de Concurs
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 2
178

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta

Anunt de Concurs
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 3
179
Anunt de Concurs
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 4
180
Anunt de Concurs
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 6
182
Anunt de Concurs
.........................................................................................................................................
- Anexa A
183
Anunt de Concurs
.........................................................................................................................................
- Anexa B
184
Modificarea
.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
185
Stergerea.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
187
Clonarea .........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
188
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
participare la concursul de solutii nepublicate
188
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de concurs
189
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de concurs
190
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
participare la concursul de solutii publicate
193
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate
194
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata
195

6 Rezultatele
...................................................................................................................................
concursului de solutii
197
Rezultatele concursului
..........................................................................................................................................................
de solutii nepublicate
198
Definire rezultate
.........................................................................................................................................................
ale concursului de solutii
198
Detaliu rezultate
.........................................................................................................................................................
ale concursului de solutii
204
Rezultatele concursului
..........................................................................................................................................................
de solutii publicate
205
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate
206
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata
207

7 Concesionari
................................................................................................................................... 208
Documentatia..........................................................................................................................................................
de atribuire
209
Filtrarea listei
.........................................................................................................................................................
cu documentatii de atribuire
210
Continutul.........................................................................................................................................................
listei cu documentatii de atribuire
210
Adugarea
.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
211
Anunt de concesionare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea General
212
Anunt de concesionare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea I
215
Anunt de concesionare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea II
217
Anunt de concesionare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea III
219
Anunt de concesionare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea IV
220
Anunt de concesionare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea VI
222
Anunt de concesionare
.........................................................................................................................................
- Anexa A
223
Anunt de concesionare
.........................................................................................................................................
- Anexa B
225
Modificarea
.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
227
Stergerea.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
229
Clonarea .........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
230
Concesionari..........................................................................................................................................................
nepublicate
230
Definire concesionare
......................................................................................................................................................... 232
Detaliu concesionare
......................................................................................................................................................... 234
Concesionari..........................................................................................................................................................
publicate
236
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate
237
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata
238

8 Anunturi
...................................................................................................................................
de tip erata
240
Lista erate .......................................................................................................................................................... 240
Crearea unei..........................................................................................................................................................
erate
242
Vizualizarea ..........................................................................................................................................................
unei erate
245

V Proceduri de atribuire

245

1 Cumparari
...................................................................................................................................
directe
245
Catalogul de..........................................................................................................................................................
produse si initierea achizitiei
248
Achizitii in desfasurare
..........................................................................................................................................................
si deliberarea
252

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta

Achizitii atribuite
.......................................................................................................................................................... 256
Achizitii neatribuite
.......................................................................................................................................................... 258
Valori achizitii
.......................................................................................................................................................... 260
Notificari de ..........................................................................................................................................................
atribuire la cumpararea directa
261
Crearea si.........................................................................................................................................................
publicarea unei notificari
262
Vizualizarea
.........................................................................................................................................................
unei notificari
264

2 Cereri
...................................................................................................................................
de oferta
266
Documentatia..........................................................................................................................................................
de atribuire
269
Documentele
.........................................................................................................................................................
companiei
269
Filtrarea listei
.........................................................................................................................................................
cu documentatii de atribuire
272
Continutul.........................................................................................................................................................
listei cu documentatii de atribuire
273
Adugarea
.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
274
Invitatii de Participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea General
275
Asocierea cu un.........................................................................................................................................
detaliu de plan de achizitie
277
Invitatii de Participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 1
278
Invitatii de Participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 2
279
Invitatii de Participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 3
281
Invitatii de Participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 4
283
Invitatii de Participare
.........................................................................................................................................
- Sectiunea 6
286
Invitatii de Participare
.........................................................................................................................................
- Anexa A
287
Invitatii de Participare
.........................................................................................................................................
- Anexa B
288
Modificarea
.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
290
Stergerea.........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
292
Clonarea .........................................................................................................................................................
unei documentatii de atribuire
293
Invitatii de participare
.......................................................................................................................................................... 293
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
atribuire la cerere de oferta
298
Definirea .........................................................................................................................................................
anuntului de atribuire
299
Restrictii la definirea
.........................................................................................................................................
anuntului de atribuire la cererea de oferta
310
Contracte.........................................................................................................................................................
subsecvente - Cerere oferta
311
Lista contracte subsecvente
.........................................................................................................................................
- Cerere oferta
311
Adaugare contracte
.........................................................................................................................................
subsecvente - Cerere oferta
312
Lista selectie LE-uri
...................................................................................................................................
- Cerere oferta
314
Vizualizare contract
.........................................................................................................................................
subsecvent - Cerere oferta
314
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de atribuire
315
Dosarul achizitiei
.......................................................................................................................................................... 319

3 Legarea
...................................................................................................................................
licitatiei electronice offline la invitatia de participare si anuntul de participare 322
4 Licitatii
...................................................................................................................................
electronice proceduri offline
322
Licitatii electronice
..........................................................................................................................................................
in desfasurare
324
Organizarea
.........................................................................................................................................................
licitatiei electronice ca faza finala a unei proceduri offline
325
Cazul 1: nu exista
.........................................................................................................................................
impartire pe loturi
326
Cazul 2: exista impartire
.........................................................................................................................................
pe loturi
337
Publicarea
.........................................................................................................................................................
licitatiei electronice
349
Proceduri offline
..........................................................................................................................................................
atribuite
352
Proceduri offline
..........................................................................................................................................................
anulate
354
Detaliul licitatiei
..........................................................................................................................................................
electronice
355
Cazul 1: nu
.........................................................................................................................................................
exista impartire pe loturi
357
Cazul 2: exista
.........................................................................................................................................................
impartire pe loturi
363

VI Parteneriat PP

367

1 Anunturi
...................................................................................................................................
de selectie
367
Documentatii..........................................................................................................................................................
de atribuire
368
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
selectie
372

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta

Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate
373

2 Anunturi
...................................................................................................................................
de atribuire
375
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
atribuire
375
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate
376

3 Centralizator
...................................................................................................................................
rapoarte
377

VII Administrare

379

1 Grupuri
................................................................................................................................... 379
Grupuri de entitati
.......................................................................................................................................................... 380
Definire grup
......................................................................................................................................................... 381
Adaugare participanti
.........................................................................................................................................
la grup
382
Grupuri in care
..........................................................................................................................................................
sunt inclus
383

2 Utilizatori
................................................................................................................................... 384
Editare utilizator
.......................................................................................................................................................... 385
Administrare..........................................................................................................................................................
drepturi utilizator
386

3 Profil................................................................................................................................... 388
General
.......................................................................................................................................................... 388
Adrese
.......................................................................................................................................................... 389
Documente de
..........................................................................................................................................................
referinta
390
Entitati subordonate
.......................................................................................................................................................... 391

4 Sabloane
................................................................................................................................... 391
Conditii de livrare
.......................................................................................................................................................... 393
Conditii de plata
.......................................................................................................................................................... 393

5 Documente
................................................................................................................................... 394
6 Centralizator
...................................................................................................................................
proceduri
397
Adaugare / editare
..........................................................................................................................................................
raport
398

7 Documente
...................................................................................................................................
constatatoare
403
8 Publicitate
...................................................................................................................................
anunturi
407
Creare anunturi
..........................................................................................................................................................
publicitare
407
Vizualizare anunturi
..........................................................................................................................................................
publicitare
410

9 Planuri
...................................................................................................................................
de achizitii
411
Adaugarea unui
..........................................................................................................................................................
plan de achizitii
413
Adaugarea
.........................................................................................................................................................
unui detaliu de plan de achizitie
416
Editarea unui..........................................................................................................................................................
plan de achizitii
417
Vizualizarea unui
..........................................................................................................................................................
plan de achizitii
420

VIII Diverse

421

1 Noutati
................................................................................................................................... 422
2 Schimbare
...................................................................................................................................
parola
423
3 Log off
................................................................................................................................... 424

IX Notificari

424

1 Notificari
...................................................................................................................................
de sistem
424
Lista notificari
..........................................................................................................................................................
de sistem
425
Detaliu notificare
..........................................................................................................................................................
de sistem
427

2 Notificari
...................................................................................................................................
intre entitatile sistemului
428
Notificari proprii
.......................................................................................................................................................... 429

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta

Definire notificare
.........................................................................................................................................................
proprie
430
Detaliu notificare
.........................................................................................................................................................
proprie
432
Entitati dezabonate
.......................................................................................................................................................... 433
Notificari primite
.......................................................................................................................................................... 433
Detaliu notificare
.........................................................................................................................................................
primita
434
Entitati de la..........................................................................................................................................................
care sunt dezabonat
435

3 Notificari
...................................................................................................................................
pe criterii de interes
436
Configurare ..........................................................................................................................................................
sabloane rapoarte
437
Editare sabloane
.........................................................................................................................................................
rapoarte
437
Configurari notificari
..........................................................................................................................................................
solicitate pe criterii de interes
439
Editare sabloane
.........................................................................................................................................................
notificari solicitate pe criterii de interes
440
Notificari solicitate
..........................................................................................................................................................
pe criterii de interes
441
Detaliu notificare
.........................................................................................................................................................
solicitata pe criterii de interes
442

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Introducere

Introducere
Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin
internet la o adresa www.e-licitatie.ro, utilizat in scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace
electronice.
www.e-licitatie.ro (incluzand subdomeniile sale) este site-ul oficial al Sistemului electronic de achizitii
publice (SEAP) operat de catre Agentia pentru Agenda digitala a Romaniei (A.A.D.R.).
A.A.D.R. in calitate de operator al sistemului electronic este persoana juridica de drept public care, in
conditiile stabilite de autoritatea contractanta si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare,
asigura suportul tehnic in vederea atribuirii de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitie
publica prin procedura electronica, stabilind in acest sens cadrul de operare specific.
Utilizarea si functionarea SEAP se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in materia achizitiilor
publice prin licitatii electronice si in conformitate cu dispozitiile legale in materia achizitiilor publice.
Materialele disponibile prin intermediul SEAP sunt furnizate fara nici un fel de garantii din partea
A.A.D.R., in conditiile in care dispozitiile legale in vigoare nu dispun altfel sau A.A.D.R. nu mentioneaza
in mod expres existenta unor garantii. A.A.D.R. va depune toate diligentele pentru asigurarea acuratetii
materialelor puse la dispozitia utilizatorilor SEAP.
A.A.D.R. isi declina orice raspundere cu privire la indisponibilitatea SEAP din cauze independente de
vointa sa si isi asuma obligatia de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de
situatii in conditii de promptitudine si impartialitate.
A.A.D.R., in calitate de operator al SEAP, are dreptul, de a dispune suspendarea unui
furnizor/executant/prestator inregistrat in SEAP, in cazul in care acesta savarseste una sau mai multe
din urmatoarele fapte:
a. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut neadecvat conform
legislatiei in vigoare;
b. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic ce contine virusi sau orice alte
secvente de cod sau programe create pentru a intrerupe, defecta sau limita functionalitatea oricarei
componente hardware sau software sau care pot facilita obtinerea de drepturi suplimentare celor
acordate in mod legal de catre operatorul SEAP;
c. transmiterea de informatii necorespunzatoare adevarului, cu prilejul inregistrarii sau reinnoirii
certificatului digital care atesta inregistrarea in SEAP, in scopul ascunderii unei situatii care daca ar fi
fost cunoscuta ar fi dus la refuzul inregistrarii sau reinnoirii inregistrarii;
d. modificarea neautorizata a elementelor de identificare in vederea ascunderii originii oricarui
continut electronic transmis prin intermediul sau catre SEAP;
e. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut pentru care
utilizatorul SEAP nu detine, conform legislatiei in vigoare, dreptul de utilizare, precum si dreptul de a-l
face public;
f. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut care incalca, conform
legislatiei in vigoare, orice drept de proprietate intelectuala sau industriala;
g. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut nesolicitat;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Introducere

h. interferarea neautorizata cu sau fara perturbarea functionarii SEAP sau a echipamentelor sau
retelelor conectate la SEAP;
i. incalcarea obligatiilor asumate prin Conventia privind pastrarea confidentialitatii si protectia
informatiilor, semnata cu ocazia inregistrarii sau reinnoirii inregistrarii.
j. orice alte actiuni de natura a aduce atingere bunei functionari a SEAP.
A.A.D.R. isi rezerva dreptul de a modifica orice material si/sau informatie aferente utilizarii SEAP, cu
aducerea respectivelor modificari la cunostinta utilizatorilor, in timp util, prin publicare in sistemul
electronic de achizitii publice.
Prezentele norme si proceduri de utilizare si securitate ale SEAP pot fi modificate prin decizia conducerii
A.A.D.R. care va fi adusa la cunostinta utilizatorilor prin publicare in sistemul electronic de achizitii
publice.

1.1

Scurta descriere
Sistemul Electronic de Achizitii Publice reprezinta o infrastructura informatica unitara care ofera
institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de produse, bunuri si servicii prin mijloace
electronice.
Obiective:
transparenta si eficienta procesului de achizitie care implica fonduri publice
simplificarea procedurii de participare la licitatie a furnizorilor
proceduri de lucru eficiente si standardizate
micsorarea cheltuielilor publice prin reducerea preturilor de achizitie
furnizarea de informatii publice despre procesele de achizitii publice
auditarea procesului de achizitie publica
asigurarea unui cadru de inalta securitate si incredere pentru derularea activitatilor de gestionare a
fondurilor publice.
Sistemul este caracterizat printr-un grad sporit de transparenta, detalii legate de achizitiile publice fiind
disponibile oricarei persoane care dispune de o conexiune Internet.
In sectiunea publica a sistemului sunt disponibile relativ la orice achizitie:
informatii despre organizatorul licitatiei
detalii despre modul de organizare
oferta castigatoare
numele ofertantului declarat castigator
Procedurile de achizitie care se regasesc in cadrul sistemului sunt conforme cu clasificarea europeana
in domeniu, SEAP putand fi considerat un sistem compatibil cu cerintele comunitatii europene si se
realizeaza prin:
licitatii deschise, la care poate participa orice ofertant
licitatii restranse, caracterizate prin existenta etapei de selectie
Noua maniera de realizare a achizitiilor publice constituie un factor motor pentru integrarea in ebusiness:
este un element al aplicatiilor incluse in suita de aplicatii necesare pentru implementarea conceptului
de 'e-government' ca alternativa la procesul clasic de guvernare
determina utilizarea Internetului in cadrul administratiei si in dialogul dintre administratie, sectorul privat
si cetateni
faciliteaza trecerea la o administratie care elimina hartiile si birocratia
permite armonizarea sistemelor de achizitie nationala cu cele internationale

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Introducere

permite asigurarea confidentialitatii informatiilor si concordanta legislativa cu regimul juridic al


semnaturilor electronice
Participanti in sistem:
autoritati contractante - entitatile care pot organiza licitatii: institutii publice
ofertanti - agenti economici furnizori de produse si servicii
ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice) - cu rol de
validare a anunturilor
autoritati de supraveghere si control - institutii care verifica activitatea autoritatilor contractante
evaluatori
notari
banci
publicul larg
operatorul sistemului - A.A.D.R.
dezvoltatori agreati
Autoritatea contractanta este cea care decide ce tip de licitatie urmeaza sa organizeze, pe baza valorii
estimate a achizitiei. Exista o serie de praguri care incadreaza achizitiile publice. Sistemul pune la
dispozitia autoritatii contractante asistenta in stabilirea tipului de licitatie cat si in organizarea acesteia.

Functionalitati
Sistemul Electronic de Achizitii Publice este un sistem integrat, construit intr-o arhitectura de inalta
disponibilitate, asigura un inalt grad de securizare, sistemul fiind un mix de tehnologii proprietare si opensource, conform cu tendintele mondiale in proiectarea sistemelor informatice complexe.
Infrastructura de sistem potenteaza functionalitatile implementare in cadrul portalului SEAP.
Portalul SEAP este un sistem cu o arhitectura deschisa si capabila sa suporte dezvoltarea de noi
functionalitati si module, dar care in acelasi timp serveste perfect mecanismele legislative de la noi din
tara si nevoile actuale si de perspectiva ale SEAP.
Tipuri de achizitii implementate:
deschise
restranse
cereri de oferta
pe baza de catalog

Arhitectura sistemului (fig. 1.1.1)


Arhitectura de inalta disponibilitate proiectata dupa conceptul 'no single point of failure'
Suporta 20.000 de utilizatori conectati simultan folosind autentificare bazata pe certificate digitale
Caracteristici de securitate avansata ce asigura confidentialitate, autenticitate, integritatea si
nonrepudierea actiunilor
Solutie deschisa, flexibila, scalabila, capabila de interfatare cu alte sisteme

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Introducere

10

fig. 1.1.1

Interactiunea dintre sub-sisteme este evidentiata cel mai bine parcurgand complet un flux de operare.
Fluxul de operare consta de fapt intr-o sesiune de lucru a utilizatorului in cadrul sub-sistemului aplicativ.
Un exemplu de operatie realizata in portal este inscrierea la o licitatie.
Pasii parcursi pentru a finaliza o astfel de operatie sunt la nivel inalt (strict functional) urmatorii:
Autentificarea catre portal
Accesarea zonei care se ocupa de gestionarea licitatiilor
Alegerea licitatiei dorite
Trimiterea intentiei de participare catre server
Primirea unei confirmari din partea SEAP
Parasirea sesiunii de lucru
Procesul se desfasoara in succesiunea urmatoare:
Utilizatorul acceseaza sistemul prin intermediul unui browser web
In momentul in care cererile ajung la sistemul SEAP sunt preluate de sub-sistemul de comunicatie
SEAP
Pachetele ajung la sub-sistemul de securitate a informatiilor, care realizeaza primul nivel de protectie la
acces din exterior
Modulul de load-balancing distribuie pachetele catre unul din serverele ce compun sub-sistemul de
autentificare autorizare si contorizarea a accesului la servicii
Dupa autentificare (stabilirea identitatii utilizatorului), intra in actiune serviciul de autorizare, care
compara profilul utilizatorului, cu permisiunile necesare pentru URL-ul pe care incearca sa-l acceseze
Dupa verificare sub-sistemul de autentificare autorizare si contorizarea a accesului la servicii stabileste
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Introducere

11

o conexiune catre unul din serverele ce compun sub-sistemul Aplicativ


Sub-sistemul Aplicativ interpreteaza URL-ul cerut de client si serveste o pagina HTML corespunzatoare
Parcurgand traseul invers, pagina HTML ajunge in browserul utilizatorului
Sub-sistemul aplicativ va transmite catre sub-sistemul de stocare si salvare date informatii transmise
de catre utilizator.

1.2

Informatii despre aplicatie


Fiecare pagina a aplicatiei contine in partea de jos o sectiunea de link-uri utile asemanatoare cu cea din
figura 1.2.1.
Link-ul Prima pagina - redirecteaza utilizator in pagina principala (de start) a site-ului.
Link-ul Linkuri Utile - redirecteaza utilizatorul catre o pagina in care sint afisate diverse alte linkuri
utile
Link-ul Legislaie - redirecteaza utilizatorul catre o pagina cu legislatia in vigoare in domeniu
Link-ul Lista Participanti - redirecteaza utilizatorul catre o pagina in care este afisat lista entitatilor
din sistem (autoritati contractnate, ofertanti etc.)
Link-ul Intrebari frecvente - redirecteaza utilizatorul catre o pagina in care este afisata o lista cu
posibile intrebari si cu raspunsurile la ele
Link-ul Statistici - redirecteaza utilizatorul catre pagini cu statisticile generale ale aplicatiei
Link-ul Termeni si conditii - permite vizualiazarea normelor si procedurilor de securitate ale SEAP.
Link-ul Cerinte tehnice - afiseaza pagina cu cerintele tehnice necesare utilizarii sistemului
Link-ul Contact - afiseaza datele de contact ale organizatiei
Apasand link-ul Ajutor se va deschide o fereastra de tip popup care contine informatii despre
functionalitatile disponibile in pagina curenta.

fig. 1.2.1

Recomandare! La navigarea in site folositi mijloacele de navigare oferite de aplicatie (link-uri de detalii,
butoane Inapoi, etc). In caz contrar (de ex: folosirea pentru actiunea de "inapoi" a butonului din browser)
exista posibilitatea ca aplicatia sa afiseze mesaje de eroare.
Ora oficiala a serverului e-Licitatie poate fi consultata in orice moment apasand link-ul ora e-Licitatie,
aflat in dreapta antetului paginii. Se va deschide o fereastra care va afisa ora oficiala a aplicatiei (fig
1.2.2), functie de care vor fi efectuate operatiile pe serverul e-Licitatie.

fig. 1.2.2
Fiecare pagina de tip lista contine in antet un filtru de cautare (exemplu in figura 1.2.3), care permite
selectarea informatiei in functie de criteriile existente in filtru. Se compleaza campurile de interes si se
apasa butonul Cauta.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Introducere

12

fig. 1.2.3
Observatii!
1. Este suficient introducerea in campul de cautare a primelor caractere dintr-un cuvant. Se vor afisa
toate inregistrarile pentru care campul de cautare respectiv incepe cu caracterele introduse in filtru.
2. Folositi "%" ca si wildcard in filtrele de cautare, avand rolul de inlocuire a unei secvente de caractere.
3. Pentru completarea campurilor de tip data calendaristica se apasa pictograma
. Va aparea
fereastra din figura 1.2.4, de unde se selecteaza data dorita. Din prima lista de selectie se alege anul, iar
din a doua luna. Iconitele dreapta/stanga permit navigarea din luna in luna in sens crescator, respectiv
descrescator. Pentru stegerea datei din camp se apasa pictograma

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

din dreptul acestuia.

Introducere

13

fig. 1.2.4
4. Criteriile de tip "lista de selectie" (exemplu in figura 1.2.5) se completeaza prin selectarea unei optiuni
din lista. In cazul in care se alege optiunea "-", cautarea nu va tine cont de criteriul de filtrare respectiv.

fig. 1.2.5
5. Numarul de inregistrari pe pagina trebuie completat in mod obligatoriu. Valoarea pentru numarul de
inregistrari pe pagina trebuie sa fie cuprinsa intre 1 si 100. In caz contrar sitemul va afisa un mesaj de
eroare.
6. In cazul in care numarul de inregistrari gasite este mai mare decat valoarea introdusa in campul numar
de inregistrari, navigarea intre pagini se realizeaza cu ajutorul butoanelor
.

si

Sistemul afiseaza mesaje de confirmare in urma operatiilor reusite si mesaje de eroare in cazul celor
esuate. Continutul mesajelor este adaptat functie de contextul in care s-au generat.
Campurile obligatorii din paginile de editare sunt marcate in mod diferit in aplicatie, printr-un triunghi aflat
in coltul din dreapta sus al campului editabil (fig. 1.2.6). Nu se poate salva continutul unei pagini care
contine campuri obligatorii necompletate.

fig. 1.2.6
Pentru selectia codului CPV in diferite contexte (asocierea la un anunt, achizitie, produs de catalog etc),
aplicatia pune la dispozitie o fereastra de tip popup, care contine lista in structura arborescenta a
codurilor CPV. Lista permite navigarea prin arborescenta in doua sensuri:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Introducere

14

in adancime prin selectarea unui cod copil aflat sub nodul curent;
inspre radacina prin selectarea unui cod parinte al nodului curent;
Fereastra permite cautarea codurilor dupa denumire CPV sau cod CPV, prin completarea campului aflat
in dreapta si actionarea butonului
.
Selectand un cod din lista de cautare aflata in partea dreapta a ferestrei, acesta va deveni nod curent in
arborescenta.

fig.1.27
Utilizatorul trebuie sa aiba rolurile corespunzatoare fiecarui modul din aplicatie pentru a-l putea accesa
sau pentru a face modificari in interiorul acestuia. Pentru mai multe informatii despre roluri consultati
sectiunea Utilizatori.

Codurile NUTS reprezinta un nomenclator regional care prevede trei niveluri ierarhice de detaliere. In
anunturi se va da posibilitatea selectarii tuturor codurilor indiferent de nivelul ierarhic pe care se afla.
Completarea codurilor NUTS se face in sectiunea a II-a a formularelor de definire de anunturi, la rubrica
II.1.2) Tipul contractului". Codurile NUTS se vor selecta dintr-o lista de selectie, care va cuprinde toate
codurile NUTS din nomenclator, inclusiv codul NUTS de tara.
Pentru selectia codului NUTS in diferite contexte (asocierea la un anunt, achizitie, produs de catalog
etc), aplicatia pune la dispozitie o fereastra de tip popup, care contine lista in structura arborescenta a
codurilor NUTS. Lista permite navigarea prin arborescenta in doua sensuri:
in adancime prin selectarea unui cod copil aflat sub nodul curent;
inspre radacina prin selectarea unui cod parinte al nodului curent;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Introducere

15

fig. 1.2.8
Completarea codului NUTS este obligatorie pentru a putea realiza publicarea anuntului, aplicatia afisand
un mesaj de eroare corespunzator, in caz de necompletare. Nu este obligatorie completarea acestuia
pentru salvarea anuntului.

1.3

Navigarea in cadrul paginilor


In cazul in care o lista din cadrul aplicatiei contine un numar de inregistrari mai mare decit cel care
incape pe o singura pagina, aplicatia permite vizualizarea acestor inregistrari pagina cu pagina.

In cadrul acestui navigator, utilizatorul are la dispozitie urmatoarele elemente:


- linkurile Anterioarele si Urmatoarele, a caror apasare duce la afisarea paginii anterioare (daca
exista) si a celei urmtoare (dac exist) fata de pagina precedenta
- caseta de editare n care utilizatorul poate introduce un numar de pagina, ceea ce face ca aplicatia sa
afiseze direct respectiva pagina, afisind de asemenea textul "Pagina X din Y" unde Y este numarul total
de pagini, iar X pagina curenta

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Inregistrarea si accesul in sistem

16

Inregistrarea si accesul in sistem


Pentru a deveni utilizator in sistemul electronic de achizitii publice, trebuie mai intai sa va inregistrati in
sistem. Inregistrarea prespune completarea on-line a formularului de inregistrare, disponibil la www.elicitatie.ro. Pentru mai multe detalii consultati sectiunea Formular de inregistrare.
La acceptarea cererii de inregistare in sistem de catre Operatorul SEAP, utilizatorul va primi un e-mail de
confirmare, in care se va specifica: numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital, perioada
maxima pana la care utilizatorul poate descarca certificatul (inainte de invalidarea acestuia) si link-ul de
unde se poate descarca certificatul. In cazul in care Operatorul SEAP respinge cererea de inregistrare,
decizia acestuia va fi deasemenea comunicata utilizatorului printr-un e-mail.
Dupa eliberarea certificatului digital, utilizatorul va primi un alt e-mail prin care va fi instiintat ca s-a
eliberat certificatul digital asociat entitatii pe care o reprezinta si adresa URL-ul de unde poate descarca
certificatul. Descarcarea certificatului digital nu este conditionata de receptionarea acestui mesaj,
deoarece link-ul de download este cunoscut utilizatorului din e-mailul primit in momentul in acceptarii
cererii de inregistrare in sistem de catre Operatorul SEAP. Pentru mai multe informatii despre downloadul certificatului digital constultati sectiunea Descarcarea certificatului digital.
Autentificarea in sistem se face pe baza certificatului digital primit de la SEAP, a contului de utilizator si
a parolei. Detalii gasiti in sectiunea Logare in sistem.

2.1

Formular de inregistrare
Pentru accesarea formularului de inregistrare se selecteaza optiunea Inregistrare din pagina principala. Veti fi
directionat catre o pagina din care se alege tipul entitatii care se inregistreaza in sistem. Apasand pe iconita
atasata inregistrarii autoritatii contractante (fig. 2.1.1) veti fi redirectionat catre prima sectiune a formularului de
inregistrare, nu inainte de a citi si de a accepta termenii si conditiile care trebuie respectate pentru a putea
activa in aplicatie.

fig. 2.1.1
Formularul de inregistrare cuprinde patru sectiuni:
General
Cont utilizator
Adrese
Documente

Dupa completarea corecta si completa a tuturor informatiilor se actioneaza butonul


. Veti fi
redirectionat catre o noua pagina unde sunt afisate toate informatiile introduse in cele patru sectiuni ale
inregistrarii. Pentru modificarea datelor introduse se apasa butonul

. Pentru finalizarea inregistrarii,

se introduce codul care apare in partea de jos a paginii (fig. 2.1.2) si se apasa butonul

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Inregistrarea si accesul in sistem

17

fig. 2.1.2
In cazul in care inregistrarea s-a realizat cu succes, veti primi un mesaj de confirmare si cheia de acces (PINul) pentru downloadul certificatului digital (fig. 2.1.3). Atentie! Memorati PIN-ul si nu-l incredintati altei
persoane. Fara acest cod nu se va putea descarca certificatul digital, iar autentificarea in sistem nu va mai fi
posibila. In cazul pierderii PIN-ului, certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul A.A.D.R.. La finalizarea
cu succes a inregistrarii veti primi un e-mail de confirmare din partea echipei e-Licitatie, transmis pe adresa de
e-mail completata in sectiunea adresa de contact. Pentru eliberarea certificatului digital este necesara
validarea cererii de inregistrare de catre Operatorul SEAP.

fig. 2.1.3

2.1.1

General
In sectiunea General se compleaza in mod obligatoriu campurile numele agentiei, cod de identificare
fiscala, reprezentantul legal, trezorerie, cont trezorerie. Optional se pot adauga si alte informatii in zona
campului comentarii. Informatiile introduse in aceasta sectiune nu se vor pierde la navigarea prin celelalte
sectiuni ale formularului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Inregistrarea si accesul in sistem

18

fig 2.1.1.1

2.1.2

Cont utilizator
In sectiunea Cont utilizator este necesara completarea urmatoarelor informatii: numele, prenume, e-mail-ul
(pot fi introduse mai multe adrese de e-mail, separate prin virgula), telefonul, contul de utilizator, parola, parola
(din nou) pentru reconfirmare. Toate campurile sunt obligatorii.

fig. 2.1.2.1

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Inregistrarea si accesul in sistem

19

Atentie! Adresa de e-mail trebuie sa fie valida. In caz contrar in momentul salvarii se va afisa un mesaj
de eroare. Parola trebuie completata de doua ori. Daca valorile aflate in cele doua campuri nu sunt egale
sau daca lungimea parolei este mai mica de 6 caractere, sistemul va afisa un mesaj de eroare.

2.1.3

Adrese
In sectiunea Adrese se pot adauga, prin apasarea butonului

, locatiile la care dumneavoastra va


desfasurati activitatatea. Acestea pot fi de tipul: sediu social, punct de lucru, sucursala, filiala, sediu secundar,
alte adrese. Pentru a putea salva noua adresa adaugata va trebui sa completati obligatoriu campurile:
denumire adresa, nume, prenume, adresa, cod postal, localitate (prin folosirea pictogramei
) si optional
telefon, fax, adresa de e-mail (pot fi introduse mai multe adrese de e-mail, separate prin virgula) si
URL(adresa de internet). Daca doriti ca aceasta adresa sa fie cea de contact bifati in dreptul casutei Adresa de
contact (fig. 2.1.3.1).

fig. 2.1.3.1
Atentie! Pentru a va putea inregistra in sistem este necesar ca macar una din adresele salvate sa fie cea a
sediului social. Automat aceasta adresa va deveni si adresa de contact. Nu este obligatoriu ca adresa sediului
social sa fie si adresa de contact. Datele de contact ale autoritatii contractante care sunt afisate in diferite

sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de contact.
Pe adresa de e-mail a adresei de contact se vor primi notificarile din partea eLicitatie. Adresa de contact este
adresa unde se vor primi notificarile din partea eLicitatie. Din acest motiv daca este selectata bifa Adresa de
contact, completarea campului Adresa de e-mail devine obligatorie.
Pentru a modifica o adresa deja definita se va apasa pe pictograma
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

din dreptul iregistrarii. Pentru a

Inregistrarea si accesul in sistem

20

sterge o adresa se va apasa pe pictograma


. In acest caz sistemul va cere confirmarea dumneavoastra iar
daca sunteti de acord, informatia va fi stearsa din sistem (fig. 2.1.3.2).

fig. 2.1.3.2
Atentie! Daca o adresa este stearsa, ea se pierde definitiv. Pentru a fi reintrodusa in profillul dumneavoastra va
trebui sa completati din nou toate informatiile referitoare la adresa.

2.1.4

Documente
In sectiunea Documente trebuie completate sablonalele deja existente de documente, cerute de Operatorul
SEAP pentru inregistrarea in sistem. Pentru adaugare de documente se actioneaza pictograma
stergere

iar pentru

(fig. 2.1.4.1).

fig. 2.1.4.1
Prin apasarea pictogramei
veti fi redirectionat catre o noua pagina, Completare Documente de
Inregistrare, unde fie se va completa campul Descriere, fie se va atasa un fisier cu informatiile cerute (fig.
2.1.4.2).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Inregistrarea si accesul in sistem

21

fig. 2.1.4.2
Pentru incarcarea fisierului se va apasa butonul Trimitere fisier care va deschide fereastra de dialog din fig.
2.1.4.3. Se introduce numele si calea pana la fisierul care se doreste incarcat (exemplu: "C:\My

Documents\Exemplu.doc"). Pentru navigarea pe propriul hard disk va puteti ajuta de butonul Browse.

fig. 2.1.4.3
Atentie! Dimensiunea fisierului nu trebuie sa depaseasca 1 Mb (1024 kb). In cazul in care fisierul
depaseste aceasta dimensiune sistemul va afisa un mesaj de eroare corespunzator.

2.2

Logare in sistem
Accesul in sistem se face din pagina publica actionand link-ul Acces in sistem. Daca certificatul digital
este acceptat, veti fi directionat catre pagina din fig. 2.2.1, pentru introducerea contului de utilizator si a
parolei. Daca certificatul nu este instalat sau e expirat se va afisa o pagina de eroare. Instructiunile
legate de instalarea certificatului le primiti o data cu acesta.

fig. 2.2.1
Atentie! Pentru securizarea contului de utilizator, caracterele introduse in campul parola nu vor fi "in
clar", fiind mascate prin folosirea caracterului "*".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Inregistrarea si accesul in sistem

2.3

22

Ati uitat parola


In cazul in care nu mai cunoasteti parola contului de utilizator cu care va autentificat in SEAP apasati
link-ul Ati uitat parola? (figura 2.3.1) din pagina de Acces in sistem.

fig. 2.3.1
Veti fi redirectionat catre pagina Cerere pentru parola noua (fig. 2.3.2), in care care se va introduce
contul de utilizator pentru care se doreste recuperarea parolei, dupa care se actioneaza butonul Trimite
cererea. In maxim o ora veti primi un e-mail (pe adresa de e-mail a contului de utilizator, nu a adresei de
contact) cu toate informatiile necesare pentru schimbarea parolei.

fig. 2.3.2
La accesarea link-ului metionat in e-mail veti fi redirectionat in pagina din fig. 2.3.3 care va solicita
modificarea parolei. Completati campul nume utilizator si introduceti o parola noua, cu confirmare, dupa
care apasati butonul Schimba parola. Reluati procesul de autentificare in sistem folosind
noua parola.

fig. 2.3.3
Atentie! Daca timp de 24 de ore de la solicitarea cererii, nu s-a efectuat modificarea de parola, va trebui
sa reluati procesul de recuperare a parolei.

2.4

Deconectare
Pentru iesirea din sistem se apeleaza din orice pagina link-ul
aflat sub meniul principal,
dupa cum se poate observa in figura 2.4.1. Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina principala a
aplicatiei din partea publica.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Inregistrarea si accesul in sistem

23

fig. 2.4.1
Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare. Pentru informatii
despre login consultati sectiunea Logare in sistem.

2.5

Descarcarea certificatului digital


In momentul acceptarii cererii de inregistrare in sistem, veti primi un e-mail de notificare care va contine
urmatoarele informatii: numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital, perioada maxima pana
cand utilizatorul poate descarca certificatul si link-ul de unde poate descarca certificatul.
Certificatul digital se descarca de la adresa: "https://ac.e-guvernare.ro/cds/". La accesarea link-ului se
va deschide pagina din figura 2.5.1.

fig. 2.5.1
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Inregistrarea si accesul in sistem

24

In aceastra fereastra se vor introduce contul de utilizator si parola pe care le-ati completat la inregistrarea
in SEAP. In campul PIN introduceti codul afisat pe ecran la momentul finalizarii inregistrarii in sistem (fig.
2.1.3). Pentru mai multe detalii prinvind inregistrarea consultati sectiunea Formular de inregistrare.
Atentie! Daca ati uitat codul PIN, certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul A.A.D.R..
Dupa completarea informatiilor cerute in ecranul de Autentificare apasati butonul Intra. Veti fi
redirectionat catre pagina Descarcare certificate prezentata in figura 2.5.2.

fig. 2.5.2
Apasati butonul Salvare certificat (pictograma in forma de discheta) pentru descarcarea certificatului
digital pe hard disk-ul local. Pentru confirmarea descarcarii actionati butonul Confirma descarcarea
(pictograma in forma de X).
Confirmarea descarcarii certificatului este recomandat sa se faca dupa instalarea acestuia si verificarea
functionarii, si eventual depozitatrea lui in siguranta in vederea instalarilor ulterioare, deoarece dupa
confirmarea descarcarii, certificatul va fi sters de pe Serverul de Distribuire a Certificatelor.
Optional, pentru verificarea autenticitatii certificatului dumneavoastra, in aceeasi pagina, se pot descarca
certificatele Autoritatii de Certificare a A.A.D.R..
Apasati butonul Salvare certificat (pictograma in forma de discheta) din sectiunea [Descarcare
certificate Autoritatea de Certificare] pentru descarcarea certificatelor digitale ale Autoritatii de
Certificare a A.A.D.R. pe hard disk-ul local sub forma unui fisier cu extensia .p7b, dupa care urmati pasii
din Procedura de instalare a certificatului digital - care se poate descarca din aceeasi pagina.

2.6

Recuperare certificat digital


Pentru accesarea formularului de Recuperare certificat digital se selecteaza optiunea Inregistrare din pagina
principala.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Inregistrarea si accesul in sistem

25

Din pagina in care veti fi directionat, apasand pe iconita atasata recuperarii de certificat veti fi redirectionat catre
formularul de recuperare.

Atentie : Trebuie sa verificati codul de identificare fiscala / codul unic de inregistrare in lista participanti.
Dupa completarea corecta si completa a tuturor informatiilor se actioneaza butonul
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

. Veti fi

Inregistrarea si accesul in sistem

26

redirectionat catre o noua pagina unde sunt afisate toate informatiile introduse in formular.

Pentru modificarea datelor introduse se apasa butonul

. Pentru finalizarea recuperarii de certificat, se

introduce codul care apare in partea de jos a paginii si se apasa butonul

In cazul in care recuperarea s-a realizat cu succes, veti primi un mesaj de confirmare si cheia de acces (PINul) pentru downloadul certificatului digital.

Chestionar
Chestionarul reprezinta un mecanism de colectare a informatiilor de la utilizatorii sistemului.
Gestiunea chestionarelor este realizata de catre operatorul SEAP. Acesta este responsabil pentru
definirea, dechiderea, inchiderea, redeschiderea unui chestionar.
La un moment dat in sistem poate exista doar un chestionar deschis pentru fiecare tip de actor

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Chestionar

27

(autoritate contractanta sau ofertant).


Respondentii pot fi actori de tip autoritate contractanta si ofertant. Raspunsurile se contorizeaza la
nivel de utilizator si nu la nivel de entitate.
La redeschiderea sondajului rezultatele existente nu se vor sterge. Utilizatorii care au raspuns la toate
intrebarile nu vor mai putea completa raspunsuri. Cei care au raspuns partial, vor putea oferi raspunsuri
la intrebarile la care nu au completat raspuns.
Dupa completarea integrala a chestionarului, utilizatoul va avea acces la statistica cu rezultate, insa
doar daca Operatorul SEAP decide sa faca vizibile rezultatele chestionarului.
In pagina de home a autoritatilor contractante se va afisa cate o intrebare din chestionarul publicat la
momentul respectiv, la care utilizatorul curent nu a raspuns inca. Nu se poate trece la urmatoarea
intrebare din chestionar, daca nu se raspunde la intrebarea curenta.
Utilizatorului i se va afisa in permanenta:
denumirea chestionarului;
denumirea intrebarii;
nr. curent al intrebarii din totalul de intrebari ale chestionarului;
raspunsurile functie de tipul de intrebare: cu raspuns simplu, multiplu sau raspuns liber .

Dupa ce utilizatorul va completa raspunsul la toate intrebarile chestionarului, i se va afisa o statistica cu


numarul si procentul pe fiecare raspuns al fiecarei intrebari (doar pentru tipurile de intrebari cu raspuns
simplu sau multiplu, si doar daca Operatorul SEAP a decis ca face publice rezultatele).
Pentru tipurile de intrebari cu raspuns liber utilizatorul va avea acces la un fisier excel cu raspunsurile
oferite de utilizatori (in cazul in care Operatorul SEAP a decis ca face publice rezultatele).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Chestionar

28

Anunturi
Sistemul permite declararea urmatoarelor tipuri de anunturi:
- anunt de intentie;
- anunt de participare;
- anunt de atribuire;
- anunt pentru concursurile de solutii;
- anunt pentru rezultatele concursului de solutii
- anunt de concesionare;
Pentru definirea anunturilor (indiferent ca e vorba de anunturi nationale sau anunturi destinate publicarii la
OJ) se folosesc formularele standard ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. In versiunea actuala de
aplicatie sunt disponibile pentru completarea on-line urmatoarele tipuri de formulare:
formularul standard I (anunt de intentie);
formularul standard II (anunt de participare);
formularul standard III (anunt de atribuire);
formularul standard IV (anunt de intentie utilitati)
formularul standard V (anunt de participare utilitati);
formularul standard VI (anunt de atribuire utilitati);
formularul standard X (concesionari de lucrari publice);
formularul standard XII (anunt pentru concursurile de solutii);
formularul standard XIII (rezultatele concursului de solutii)
Formularele contin toate informatiile prevazute de legislatia in vigoare si pastreaza aceeasi structura,
indiferent de tipul de procedura sau tipul de contract la care face referinta anuntul. Elementele prevazute
in anexa I a HG nr 925/2006 se completeaza in mod obligatoriu.
Anunturile a caror valoare depaseste pragurile prevazute la art.124 din OG 34/2006, necesita validarea

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

29

ANRMAP inaintea publicarii lor in sistem. Toate anunturile de intentie, indiferent de valoarea lor estimata,
vor avea nevoie de validarea ANRMAP inainte de publicare.
Anunturile a caror valoare depaseste pragurile de trimitere la OJEU prevazute in OG 34/2006, vor fi
trimise de sistem la Jurnalul Oficial, dupa ce au fost in prealabil verificate de ANRMAP. Chiar daca
valoarea anuntului este sub prag, autoritatea contractanta poate opta pentru publicarea acestuia in
Jurnalul Oficial.
Din punct de vedere al interactiunii cu SEAP, ANRMAP in calitate de actor in sistem, va avea rolul de a
verifica si a valida anunturile transmise spre publicare de autoritatile contractante. In decurs de doua zile
lucratoare ANRMAP va trebui sa emita acceptul de publicare in SEAP al anunturilor respective. In cazul
in care anuntul contine erori sau omisiuni, ANRMAP va putea respinge publicarea anuntului, precizand
motivatia deciziei de respingere. Autoritatea contractanta va fi notificata prin e-mail despre decizia
ANRMAP-ului de acceptare sau respingere a anuntului.
Toate anunturile definite in SEAP vor avea un numar unic, asociat de sistem la momentul publicarii de
catre autoritatea contractanta. Unicitatea numarului se aplica la nivel de tip de anunt.
Un anunt trimis spre validare sau publicat in SEAP nu mai poate fi modificat de catre autoritatea
contractanta. Daca anuntul este respins de catre ANRMAP, autoritatea contractanta va trebui sa
defineasca un alt anunt.
Intrucat formularul de anunt este destul de stufos, completarea acestuia dintr-o singura parcurgere este
dificil de realizat. Pentru facilitarea completarii anunturilor, aplicatia permite salvarile intermediare. Acest
lucru inseamna ca pentru a putea salva un anunt, este suficienta completarea unui numar limitat de
elemente (necesare pentru identificarea anunutului respectiv).
Un anunt poate avea la un moment dat una din urmatoarele stari: definire, asteptare validare, respins,
publicat, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, nepublicat.
Starea de definire corespunde pentru un anunt salvat in sistem, dar netrimis spre publicare in SEAP.
Anuntul aflat in starea de definire este vizibil doar autoritatii contractante care l-a definit.
Starea de asteptare validare se refera la un anunt trimis spre publicare de autoritatea contractanta, dar
care nu a fost inca validat de catre ANRMAP. Anuntul va fi efectiv publicat in SEAP, in momentul in
care ANRMAP va da acceptul de publicare (doar daca anuntul nu este destinat publicarii in OJ).
Antetul paginii de vizualizare detaliu anunt, corespunzator unui anunt aflat in starea asteptare validare,
este prezentat in figura de mai jos. Data transmiterii in SEAP reprezinta data la care autoritatea
contractanta a publicat anuntul.

Starea de respins corespunde anuntului trimis spre publicare, dar care a fost respins de catre
ANRMAP. Anuntul respins de catre ANRMAP este vizibil doar autoritatii contractante care l-a definit si
ANRMAP-ului. Antetul paginii corespunzator unui anunt aflat in starea respins este prezentat in figura
de mai jos. Informatiile afisate sunt: data transmiterii in SEAP a anuntului, data la care ANRMAP a
respins publicarea anuntului si motivul care a stat la baza deciziei de respingere a anuntului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

30

Starea asteptare trimitere la OJ asociata unui anunt, corespunde anuntului destinat publicarii in OJ,
validat pozitiv de catre ANRMAP, dar care nu a fost inca transmis la OJ. Anunturile nu se transmit la
momentul validarii de catre ANRMAP. Acestea raman intr-o lista de asteptare, urmand a fi procesate
si transmise la OJ in maxim 24 de ore de la data validarii acestora de catre ANRMAP. Figura de mai
jos prezinta antentul detaliului unui anunt de intentie aflat in starea In asteptare trimitere la OJ.
Informatiile afisate sunt: data transmiterii anuntului in SEAP si data la care ANMRAP a decis
acceptarea anuntului.

Starea trimis la OJ presupune ca anuntul a fost deja transmis spre publicare la OJ. Publicarea in SEAP
se va produce la maxim 24 de ore de la transmiterea anuntului la OJ.

Starea nepublicat, corespunde anunturilor de atribuire care nu sunt destinate publicarii. Desi se
definesc in SEAP si se trimit la OJEU (functie de valoare), nu se vor publica nici in SEAP, nici la
Jurnalul Oficial. Doar autoritatea contractanta care le-a definit si ANRMAP-ul vor avea acces la aceste
anunturi.
Un anunt trece in starea publicat in urmatoarele situatii:
la transmiterea spre publicare de catre autoritatea contractanta (daca anuntul nu are nevoie de validare
ANRMAP);
cand ANRMAP emite acceptul de publicare (pentru anunturile care necesita validare, dar care nu se
transmit la OJ);
dupa transmiterea la OJ, pentru anunturile destinate publicarii in Jurnalul Oficial;
Anunturile publicate se pot vizuliza in partea publica a site-ului in sectiunea anunturi.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

31

Nu se poate defini in SEAP un anuntut de atribuire pentru o procedura, alta dacat negocierea fara
publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca anuntul de participare aferent nu este publicat in
SEAP. Deasemenea nu se poate defini un anunt de rezultat de concurs de solutii, daca anuntul de
concurs nu a fost publicat in SEAP.
Referitor la validarea de catre ANRMAP si transmiterea la OJ a anuntului de atribuire cu legatura la
anuntul de participare, precum si a anuntul de rezultat de concurs trebuie facute urmatoarele precizari:
1. In cazul in care anuntul de participare / anuntul de concurs a fost publicat la OJ si anuntul de
atribuire / anunt de rezultat aferent va fi publicat la OJ, indiferent de valoarea anuntului de atribuire /
anunt de rezultat. Daca anuntul de participare / anuntul de concurs nu a fost trimis la OJ, nici
anuntul de atribuire / rezultat concurs nu se va trimite, chiar daca valoarea anuntului de atribuire /
de rezultat este peste pragul necesar transmiterii la OJ.
2. Daca anuntul de participare / anuntul de concurs a fost validat de catre ANRMAP (cazul in care
valoarea era mai mare decat pragul de validare ANRMAP, dar mai mica decat pragul de trimitere la
OJ) si anuntul de atribuire / de rezultat aferent se valideaza de catre ANRMAP, chiar daca valoarea
sa nu este peste prag. In cazul in care valoarea anutului de atribuire / de concurs depaseste pragul
de validare prevazut la art.124, dar nu este mai mare decat pragul de trimitere la OJ, anuntul va fi
transmis la validare ANRMAP, chiar daca anuntul de participare / anuntul de concurs aferent nu a
fost validat de catre ANRMAP.

Coduri CPV
Codurile CPV sunt utilizate in aproximativ toate contextele aplicatiei: la definirea anunturilor, a
procedurilor, a produselor de catalog. Pentru obiectele deja definite in SEAP, sistemul asigura pastrarea
vechilor coduri CPV. Pentru obiectele care se vor defini de la momentul implementarii versiunii care
utilizeaza noile coduri CPV, sistem va obliga utilizatorii la folosirea codurilor CPV din noul nomenclator
de coduri.
In toate contextele in care se afiseaza lista codurilor CPV, in dreptul fiecarui cod CPV este specificata
intre paranteze versiunea de nomenclator folosita.
Pentru versiunile de nomenclator CPV se vor utiliza urmatoarele denumiri:
Rev. 1 pentru nomenclatorul vechi;
Rev. 2 pentru nomenclatorul nou;
Anunturi in definire
Pentru anunturile care la momentul implementarii acestei versiuni de aplicatie erau in starea definire"
avand asociate vechile coduri CPV, la incercarea de publicare a anutului se va afisa un mesaj de eroare
corespunzator, in cazul in care printre codurile CPV selectate exista cel putin un cod apartinand
vechiului nomenclator.
La afisarea mesajului de eroare AC-ul va trebui sa stearga vechile coduri si sa selecteze coduri din noul
nomenclator. Lista de selectie a codurilor CPV contine doar coduri din noul nomenclator.
Anunturi in asteptare validare
Anunturile care la momentul implementarii versiunii de aplicatie sunt in starea in asteptare validare" si
sunt cu trimitere la OJEU nu vor putea fi validate cu admis de catre ANRMAP, intrucat acestea fac
referinta la vechile coduri CPV, iar aplicatia de transmitere a anunturilor la OJEU functioneaza dupa noul
nomenclator.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

32

ANRMAP-ul va putea doar respinge aceste anunturi, iar la motivul respingerii va preciza ca AC-ul trebuie
sa selecteze coduri CPV din noul nomenclator. AC-ul va clona anuntul respins, va sterge vechile coduri
si le va completa pe cele noi.
Anunturi in asteptare trimitere la OJEU
Anunturile care la momentul implementarii versiunii de aplicatie sunt in starea in asteptare trimitere la
OJEU" trebuie transmise la OJEU folosind vechea versiune de aplicatie, intrucat acestea nu se mai pot
intoarce la AC pentru modificare.

4.1

Generalitati

4.1.1

Alegerea unei documentatii de atribuire


Alegerea unei documentatii de atribuire este necesar n cazul anunturilor de participare, anunturilor de
concurs, anunturilor de concesionare si a invitatiilor de participare.
Alegerea ncepe n momentul n care utilizatorul are n fat sectiunea General a anuntului sau invitatiei.

Pasii urmati snt:


1. Utilizatorul apas butonul Selectati documentatia de atribuire. Aplicatia deschide un ecran pop-up
de selectie.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

33

Lista de documentatii poate fi filtrat cu ajutorul filtrelor Denumire Contract si Numr Documentatie.
Utilizatorul va introduce elementele dorite n unul sau n ambele filtre si apoi va apsa butonul Caut.
De asemenea, utilizatorul poate impune afisarea unui numr oarecare de nregistrri per pagin din popup.
2. Utilizatorul selecteaz una din documentatiile de atribuire listate n ecranul pop-up, apsnd butonul n
form de tint din dreptul su. Aplicatia nchide automat ecranul pop-up si completeaz de asemenea
automat toate cmpurile din anunt sau invitatie care se afl si n documentatia de atribuire.

4.1.2

Introducerea finantarii
in Sectiunea VI a documentatiei de atribuire - pentru oricare din cele patru tipuri care sint create pe
baza documentatiei de atribuire (adica anunt de participare, anunt de concurs, anunt de concesionare,
invitatie de participare) - in subsectiunea VI.2 apare psoibilitatea de a alege tipurile de programe /
proiecte.
Daca utilizatorul selecteaza NU in radiobutoanele din subsectiunea VI.2, atunci in lista derulanta Tipul
de finantare utilizatorul poate selecta una din valorile Cofinantare, Fonduri bugetare, Alte fonduri.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

34

Daca utilizatorul selecteaza DA in radiobutoanele din subsectiunea VI.2, atunci in lista derulanta Tipul
de finantare utilizatorul poate selecta una din valorile Credite externe cu garantia statului si
Proiecte/Programe

In cazul selectarii optiunii Proiecte/Programe aplicatia afiseaza automat un picker numit


Program/Proiect Apasarea butonului-lupa din dreptul sau duce la afisarea unui ecran pop-up ierarhic din
care din care utilizatorul poate selecta una din optiunile si suboptiunile care urmeaza:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

35

A. Instrumente structurale:
1. Programul Operational Regional POR
2. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE
3. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU
4. Programul Operational Sectorial de Mediu POS Mediu
5. Programul Operational Sectorial de Transport POS Transport
6. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
7. Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
B. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR
C. Programul Operational pentru Pescuit POP
D. Altele
1. Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
2. Cooperare Teritoriala Transnationala
3. Programe de cooperare Interregionala
4. Alte finantari
Daca utilizatorul selecteaza Alte finantari, atunci aplicatia va afisa suplimentar o caseta de editare
numita (completati pentru alte finantari), in care utilizatorul poate introduce, daca doreste, o
descriere a respectivei alte finantari.

4.1.3

Clonare anunt
Clonarea unui anunt presupune crearea unei copii pornind de la un anunt respins de catre ANRMAP.
Procedeul de clonare se aplica tuturor tipurilor de anunturi; doar in cazul eratelor acestea nu se cloneaza
ci se refac La crearea copiei, se va pastra referinta la anuntul original.
Se poate crea o singura clona pornind de la un anunt respins. In cazul in care si clona este respinsa de
catre ANRMAP, urmatoarea copie se va putea crea pornind de la ultima clona.
Pentru a face distinctia intre anuntul initial si clona sau clonele urmatoare, s-au folosit urmatorii termeni:
- anunt original : reprezinta primul anunt publicat;
- anunt republicat : reprezinta clona / clonele create pornind de la anuntul initial;
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in liste prin pictograma

4.1.3.1

Creare copie
Posibilitatea de clonare a unui anunt respins de catre ANRMAP, este disponibila doar autoritatii
contractante, si se realizeaza din detaliul anuntului, prin intermediul butonului

Obs. In cazul in care pentru anuntul respins s-a realizat deja o copie, butonul nu va mai fi vizibil.
La actionarea butonului se va crea o copie a anuntului respectiv, prin preluarea datelor din anuntul initial
in formularulul corespunzator tipului de anunt clonat. Se vor prelua doar datele introduse de autoritatea
contractanta, nu si informatiile legate exclusiv de anuntul original (nr anunt, data publicare, data
respingere, motiv etc).
1. Anuntul creat nu va fi automat salvat in baza de date. Decizia de permanentizare a informatiile din
anunt in baza de date apartine autoritatii contractante, care va actiona butonul
pastrarea datelor. Dupa salvarea clonei, anuntul clonat se va afla in starea de definire.
2. Pentru publicarea anuntului se actioneaza butonul
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

pentru

Anunturi

36

La republicarea anuntului se va afisa autoritatii contractante un mesaj de avertizare din care sa rezulte ca
prezentul anunt reprezinta un anunt corectat.

4.1.4

Istoric anunturi
Din detaliul anuntului trimis spre publicare de catre autoritatea contractanta se va oferi acces la istoricul
republicarilor respectivului anunt, prin intermediul butonului
. Prin actionarea
acestui buton utilizatorul este redirectionat in pagina Istoric anunturi care cuprinde atat anunturile
publicate anterior, cat si cele publicate ulterior datei publicarii anuntului curent si care sunt intr-o relatie
de clonare cu anuntul curent (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea operatiei de clonare).

Pentru vizualizarea detaliilor unui anunt din lista se actioneaza pictograma aferenta acestuia.
Butonul

4.1.5

redirectioneaza utilizatorul in pagina de detaliu a anuntului vizualizat.

Documentatie, clarificari si decizii


Din pagina de detaliu a anuntului sau invitatiei utilizatorul poate vizualiza lista documentatiilor de
atribuire, a clarificarilor si a documentatiei aditionale asociate unui anume anunt sau proceduri. Aceasta
se face apasind butonul Documentatie, clarificari si decizii din detaliul anuntului/invitatiei.

Exista doua zone in aceasta pagina:


A. Zona Documentatie de Atribuire
Aceasta cuprinde coloanele Cod, Denumire, Fisier (inclusiv butonul-agrafa de descarcare a fisierului
asociat) si Data Postare.
B. Zona Clarificare si documentatie aditionala
Aceasta curpinde coloanele Denumire (cuprinzind denumirea documentului, eventualul comentariu,
eventualul motiv (pentru deciziile CNSC sau ale instantei) si butonul-agrafa de descarcare a fisierului
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

37

asociat, daca e cazul), Tip document, Data postare, precum si o coloana cu butonul-lupa de
vizualizare a clarificarii / documentului aditional.

Intoarcerea in ecranul precedent (de detaliu al anuntului / invitatiei) se face apasind butonul Inapoi.
Crearea unui nou document se face apasind butonul Adauga. Pentru detalii, vezi subsectiunea
Creare documentatie, clarificari si decizii
Vizualizarea unui document existent (din sectiunea Clarificari, decizii si documentatie aditionala)
se face apasind butonul-lupa din dreptul documentului dorit. Pentru detalii, vezi subsectiunea
Vizualizare documentatie, clarificari si decizii.
4.1.5.1

Creare documentatie, clarificari si decizii


Pagina de creare a unui document de tip clarificare sau decizie cere utilizatorului sa introduca
urmatoarele elemente:
- Tip document - cimp obligatoriu, este o lista derulanta continind o serie de optiuni
- Denumire - cimp obligatoriu, este numele clarificarii / documentatiei
- Document - fisierul asociat, care poate fi incarcat cu ajutorul pickerului de fisiere din lista de
documente disponibile (vezi sectiunea Administrare -> Documente)
- Comentariu - un comentariu referitor la clarificare / documentatie

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

38

Cel putin unul din cimpurile Document si Comentariu trebuei sa fie completat pentru ca procesul de
creare sa poata fi finalizat. Dupa ce toate cimpurile obligatorii au fost introduse, utilizatorul apasa butonul
Salveaza pentru a salva modificarile si a face public documentul in sistem.
In cazul in care utilizatorul alege una din optiunile Decizie CNSC sau Decizie Instanta, aplicatia va
afisa un set suplimentar de radio-butoane, specific fiecareia din cele doua optiuni, alegerea unui buton
dintre acestea fiind de asemenea obligatorie.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

Decizie CNSC

Decizie instanta
Atentie! Odata salvat, un document de acest tip nu mai poate fi modificat!

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

39

Anunturi

40

Pentru intoarcerea in ecranul precedent (cu lista documentatiei, clarificarilor si deciziilor) utilizatorul
poate apasa butonul Inapoi.
4.1.5.2

Vizualizare documentatie, clarificari si decizii


Apasarea butonului-lupa duce la deschiderea paginii de detaliu a clarificarii / documentatiei
aditionale.Acest ecran (nemodificabil) contine practic aceleasi elemente ca si lista, iar descarcarea
fisierului asociat se face cu ajutorul butonului Download.

Intoarcerea in ecranul precedent (cel cu lista documentatiei, clarificarilor si documentelor aditionale) se


face apasind butonul Inapoi.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.1.6

41

Procese verbale si declaratii


In scopul publicarii numelui ofertantului /candidatului /ofertantului asociat/ subcontractantului/ terului
susintor, n termen de maximum 2 zile lucrtoare de la termenul limita de depunere a ofertelor /
candidaturilor, pentru anunturile si invitatiile de participare poate fi folosit butonul Procese Verbale /
Declaratii. Acesta deschide o pagina noua care cuprinde lista de procese verbale si declaratii.
Coloanele afisate sint Denumire (unde apar denumirea si comentariul documentului, inclusiv butonulagrafa de download al fisierelor, unde este cazul), Tip Document, Data postare (data si ora publicarii)
si coloana cu butonul-lupa de vizualizare.

Pentru a crea si atasa un nou proces verbal / declaratie, utilizatorul trebuie sa apese butonul Adauga.
Pagina care se deschide contine o serie de cimpuri care trebuie completate de utilizator:
- caseta derulanta Tip Document care curpidne optiunile Declaratie de participare si Proces verbal
de deschidere a ofertelor.
- caseta de text Denumire
- pickerul de fisiere Document
- caseta de text Comentariu
Primele doua sint obligatorii; dintre ultimele doua, cel putin una din ele trebuie aleasa respectiv
completata.

In final, dupa ce a completat cimpurile dorite, utilizatorul apasa butonul Salveaza pentru a crea noul
document. Aceasta duce la afisarea unei pagini noi, nemodificabile, care contine aceleasi cimpuri, cu
valorile introduse de utilizator.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

42

Atentie! odata creat documentul, acesta nu mai poate fi modificat!

La nevoie, utilizatorul poate apasa butonul Download pentru a descarca fisierul asociat.
Apasind butonul Inapoi utilizatorul ajunge din nou in lista de procese verbale si declaratii.

4.2

Anuntul de intentie
Pentru contractele de achizitie a caror valoare anuala estimata pentru o anumita grupa CPV depaseste
pragurile stabilite in lege, autoritatea contractanta este obligata sa publice un anunt de intentie. Se poate
defini un singur anunt de intentie pentru unul sau mai multe contracte. Pentru completarea anuntului de
intentie se va folosi formularul standard nr I de la OJEU, respectiv nr IV pentru utilitati.
Pentru gestiunea anunturilor de intentie, se selecteaza optiunea Anunturi de intentie din meniul
Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Anunturi de intentie.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

43

Modulul Anunturi de intentie nepublicate permite vizualizarea anunturilor de intentie nepublicate,


definirea si publicarea acestora;
Modulul Anunturi de intentie publicate permite vizualizarea anunturilor de intentie publicate.
Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip erata
nepublicate.

4.2.1

Anunturi de intentie nepublicate


Modulul de anunturi de intentie nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de intentie si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de intentie nepublicate.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de intentie (inclusiv anunturile pentru utilitati) definite de
autoritatea contractanta, aflate in starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la
OJ sau respinse. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de
cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, stare anunt, cod
CPV, denumire CPV, tip contract, daca este de utilitati sau nu, numarul anuntului, tipul anuntului
(original, republicat), versiune CPV.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

Pentru adaugarea unui anunt de intentie general se actioneaza butonul


periodic de informare (utilitati) se apasa butonul
definire a anuntului de intentie, respectiv periodic de informare.

44

, iar pentru un anunt


. Se va deschide pagina de

Pictograma
corespunde anunturilor de intentie aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde anunturilor de intentie care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu sau publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Butonul

4.2.1.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de intentie.

Definire anunt de intentie


Definirea anuntului de intentie utilitati presupune completarea unui formular structurat pe sase sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea III (informatii
juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea VI (informatii suplimentare), anexa A (adrese
suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind loturile).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

45

General - Informatii generale


In prima sectiune a formularului se alege tipul de contract la care face referire anuntul. Functie de tipul de
contract ales in aceasta sectiune, Sectiunea II va afisa formularul pentru "lucrari" sau cel pentru "produse
sau servicii".

Atentie!
1. Dupa prima salvare a anuntului, tipul de contract nu mai poate fi modificat.
2. Daca valoarea estimata a anuntului, calculata ca suma a valorilor estimate a contractelor definite in
sectiunea II, depaseste pragul necesar publicarii la OJ, bifa Trimite la OJ va fi marcata automat de
sistem. In acest caz, autoritatea contractanta nu va putea opta pentru netransmiterea anuntului la OJ.
Anunturile de intentie necesita validarea ANRMAP-ului doar daca depasesc pragul de trimitere la
ANRMAP. De aceea, precizarea Anuntul va fi trimis spre validare catre ANRMAP, afisata in toate
sectiunile formularului, va aparea functie de depasirea sau nu a pragului de catre valoarea estimata a
contractului.
Daca anuntul de intentie este destinat publicarii la Jurnalul Oficial, fie datorita valorii acestuia, fie prin
vointa autoritatii contractante, acest lucru va fi semnalat prin mesajul Anuntul va fi trimis catre OJEU
afisat in pagina, deasupra formularului.

Sectiunea I - Autoritatea contractanta


Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa automat cu
datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem. Campurile sunt
editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil este denumirea
oficiala. Pentru "Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare" va trebui sa bifati una din
optiunile: "Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior" sau "Altele(va rog completati anexa A.I)".
Daca alegeti "Altele" va trebui sa completati prima subsectiune ("Adrese si puncte de contact de la care
se pot obtine informatii suplimentare") din Anexa A .

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

46

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in partea
stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea contractanta nu
regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele corespunzator
tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.
Se va specifica daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante. Valoarea implicita este Nu.
Adresa profilului cumparatorului este obligatorie si va fi completata automat cu valoarea www.elicitatie.ro. Utilizatorul poate modifica aceasta valoare.
Precizarea Alte informatii pot fi obtinute la: " este afisata numai atunci cand autoritatea contractanta
selecteaza Altele" si completeaza anexele A.I si respectiv A.III. In situatia in care selecteaza Punctul
(punctele) de contact mentionat(e) anterior", sistemul nu mai afiseaza nimic, trece direct la sectiunea
I.2. In detaliul anuntului se vor face precizarile Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior"
pentru toate adresele din sectiunea I.
In functie de tipul de contract selectat in sectiunea General, sectiunea II va afisa formularul pentru
"lucrari" sau cel pentru "produse sau servicii".
Sectiunea II - Obiectul Contractului (Lucrari)
Sectiunea este dedicata obiectului contractului de tip lucrari. Se completeaza toate campurile obligatorii
din aceasta sectiune.
Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand pictograma
. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

atasata acestuia.

Anunturi

47

(detalii coduri NUTS)


Completati valoarea estimata a lucrarilor fara TVA, sau un interval in care este cuprins, daca valoarea
exacta nu poate fi estimata. Se va alege, din lista de selectie, moneda in care este exprimata valoarea
estimata. In functie de valoarea introdusa in campul valoarea estimata sau valoarea maxima, in cazul
completarii intervalului, sistemul decide daca anuntul va fi transmis la OJ. Daca valoarea estimata este
exprimata in alta moneda decat euro, conversia se va face la cursul din ziua in care autoritatea
contractanta decide publicarea anuntului.
In cazul in care se precizeaza impartirea pe loturi, devine obligatorie completarea sectiunii B.
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma

. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

pictograma
atasata acestuia.
Selectati data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare si data prevazuta pentru inceperea
lucrarilor si finalizarea lucrarilor sau durata acestora.
Precizati daca acest contract intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

48

Sectiunea II - Obiectul Contractului (Produse sau servicii)


Sectiunea este dedicata obiectului contractului de tip produse sau servicii. Sectiunea se completeaza in
mod repetitiv, functie de numarul de contracte la care face referire anuntul.
Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand pictograma
. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma
(detalii coduri NUTS)

atasata acestuia.

Completati valoarea estimata a contractlui fara TVA, sau un interval in care este cuprins, daca valoarea
exacta nu poate fi estimata. Se va alege, din lista de selectie, moneda in care este exprimata valoarea
estimata. In functie de valoarea introdusa in campul valoarea estimata sau valoarea maxima, in cazul
completarii intervalului, sistemul decide daca anuntul va fi transmis la OJ. Daca valoarea estimata este
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

49

exprimata in alta moneda decat euro, conversia se va face la cursul din ziua in care autoritatea
contractanta decide publicarea anuntului. In cazul existentei mai multor contracte se va face o suma a
acestor valori.
In cazul in care se precizeaza impartirea pe loturi, devine obligatorie completarea sectiunii B.
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma

. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

pictograma
atasata acestuia.
Precizati daca acest contract intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice.
Pentru adaugarea unui nou contract se completeaza sectiunea si se apasa butonul
. Operatia se repeta pentru fiecare contract. In partea de jos a sectiunii,
este afisata lista tuturor contractelor adaugate. Pentru editarea unui contract se apasa iconita
din
dreptul acestuia. Sectiunea se va completa cu datele aferente contracului selectat din lista. Se fac
modificarile necesare si se apasa butonul

. Pentru stergerea unui contract se actioneaza

pictograma
din dreptul acestuia.
Pentru permanentizarea modificarilor generate de operatiile descrise mai sus trebuie apasat butonul
.

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


Sectiunea III este dedicata informatiilor privitoare la contract si la conditiile de participare. Subsectiune
III.1 se completeaza doar in cazul in care, in sectiunea General, s-a optat pentru tipul de contract
"lucrari". Daca este cazul, se precizeaza daca e vorba despre un contract rezervat, precum si destinatia
acestuia.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI se prezinta informatii cu privire la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat
din fonduri comunitare si se furnizeaza date cu privire la cadrul general de reglementare. Daca se
selecteaza unul sau mai multe din serviciile guvernamentale de unde se pot obtine detalii cu privire la

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

50

fiscalitate, mediu sau protectia muncii, trebuie completata in anexa A datele de contact ale respectivelor
organisme.

La sectiunea VI.2 este afisata o atentionare sub forma unui comentariu referitoare la necesitatea
precizarii informatiilor referitoare la procedura de atribuire, cerintele de calificare, criteriul de atribuire, ca
o conditie pentru a beneficia de prevederile art. 75 alin.(2) / 89 alin.(2) din OUG 34 / 2006, in
conformitatea cu notificarea din 15.09.2011.
Pentru anuntul de intentie standard (non-utilitati) completarea informatiilor cerute la sectiunea VI.3 este
obligatorie in momentul trimiterii lapublicare.

Anexa A: Adrese suplimentare si puncte de contact


Aceasta sectiune este dedicata informatiilor referitoare la adresele si punctele de contact de la care se
pot obtine informatii suplimentare.
Subsectiunea I se va completa doar daca in sectiunea I (General) s-a bifat aceasta optiune.
Subsectiunile II-IV se completeaza doar daca s-au mentionat in sectiunea VI (Informatii suplimentare)
serviciile guvernamentale de la care se pot obtine informatii suplimentare legate de fiscalitate, mediu sau
protectia muncii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

51

Anexa B: Informatii privind loturile


Anexa B este dedicata introducerii detaliilor referitoare la loturi: numar, denumire, descriere, clasificare
CPV, cantitatea sau domeniul contractului, mentiunile privind o alta durata a contractului sau o alta data
de incepere/de finalizare (dupa caz), informatii suplimentare privind loturile (daca este cazul). Aceasta
anexa se completeaza numai daca s-a mentionat in sectiunea II (Obiectul contractului) impartirea in
loturi a bunurilor, serviciilor sau a lucrarilor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

52

Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Pentru a putea adauga un nou
lot trebuie selectat contractul la care face referinta, in cazul in care tipul de contract este "produse sau
servicii". Se completeaza sectiunea si se apasa butonul
. Operatia se
repeta pentru fiecare lot. Nu se pot introduce doua loturi cu numare egale pentru acelasi contract. In
partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor loturilor adaugate. Pentru editarea unui lot se apasa
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

iconita

53

din dreptul acestuia. Sectiunea se va completa cu datele aferente lotului selectat din lista.

Se fac modificarile necesare si se apasa butonul


unui lot se actioneaza pictograma

, pentru salvarea lor. Pentru stergerea

din dreptul acestuia.

OBS.
1) Restrictie: valoarea estimata a anuntului si valorile estimate pe fiecare lot in parte trebuie sa
fie exprimate in aceeasi moneda pentru a putea realiza comparatia; pentru loturile deja definite in
sistem corespunzatoare unui anunt in definire, a caror moneda de exprimare a valorii estimate a
lotului difera de moneda de exprimare a valorii toatele a anuntului, se da AC-ului posbilitatea
selectarii monedei dintr-o lista de seletie. Pentru loturile nou definite moneda de exprimare a
valorii lotului se preia din campul moneda corespunzator valorii estimate totale, introduse in
sectiunea a II-a a formularului, si nu se putea edita de catre AC. Pentru loturile deja definite,
pentru care valoarea celor doua monede coincide, nu se va da AC-ului posibilitatea modificarii
monedei din lot. La salvarea/valiadarea lotului, dar si la salvarea anuntului se face verificarea
celor doua monede (din anunt si din lot). Daca la definirea unui nou anunt de participare, AC-ul
incepe sa introduca loturi, fara sa selecteze in prealabil moneda de exprimare a valorii totale
estimate a anuntului, la incercarea de adaugare a lotului se va afisa mesajul de eroare urmator
"Selectati moneda de exprimare a valorii lotului sau selectati moneda de exprimare a valorii
totale a anuntului in sectiunea a II-a".
2) Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie egala cu suma valorilor estimate pe loturi
(in caz de egalitate); Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie mai
mica sau egala cu
suma valorilor estimate pe loturi. (in caz de <=);

Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului sunt urmatoarele:
Sectiunea General: precizarea tipului de contract;
Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1 si tipul autoritatii
contractante;
Sectiunea II - Denumirea contractului si codul CPV al obiectului principal;
Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul
pentru a permanentiza
modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului. Acesta va avea ca
efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-a
apasat butonul.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului
).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

54

Butonul
redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista anunturi de intentie. In cazul in care s-au
efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de intoarcere in lista,
aceste modificari se vor pierde.
4.2.1.2

Definire anunt de intentie - utilitati


Definirea anuntului de intentie utilitati presupune completarea unui formular structurat pe sase sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II & IV (obiectul contractului + procedura),
sectiunea III (informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea VI (informatii suplimentare),
anexa A (adrese suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind loturile). Daca anuntul
vizeaza reducerea termenelor limita de depunere a ofertelor, se va completa apendicele.
Anunturile de intentie de tip utilitati necesita validarea ANRMAP-ului doar daca depasesc pragul de
trimitere la ANRMAP. De aceea, precizarea Anuntul va fi trimis spre validare catre ANRMAP, afisata in
toate sectiunile formularului, va aparea functie de depasirea sau nu a pragului de catre valoarea estimata
a contractului.
Diferentele fata de anuntul de intentie sunt urmatoarele:
1. Sectiunea General - ofera in plus posibilitatea reducerii termenelor de depunere oferta. La bifarea
acestei optiuni, se vor afisa in formular cele cinci sectiuni ale apendicelui.

2.

Sectiunea I - Autoritatea contractanta - difera prin sectiunea I.2. La anuntul de utilitati aceasta
subsectiune cuprinde doar activitatile principale aferente sectoarelor speciale.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

3.

55

Sectiunea II & IV - Obiectul contractului si procedura - diferentele consta in modul de dispunere


a informatiilor in formular si in includerea sectiunii IV.
Sectiunea II este dedicata obiectului contractului de tip lucrari sau produse si servicii. Spre
deosebire de contractul de lucrari, contractul de produse sau servicii se poate completa repetitiv,
functie de numarul de contracte. Pentru informatii privind introducerea mai multor contracte se poate
consulta sectiunea similara a anuntului de intentie nedestinat utilitatilor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

56

Se alege denumirea contractului si se completeaza campul cu descrierea contractului. Pentru tipul


de contract produse sau de servicii, se va specifica daca e vorba de un contract de servicii sau de
unul de lucrari.
In cazul in care se precizeaza impartirea pe loturi, devine obligatorie completarea sectiunii B.
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma

. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

pictograma
atasata acestuia.
Selectati data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si data prevazuta pentru inceperea
lucrarilor si finalizarea lucrarilor sau durata acestora in luni sau zile.
Completati valoarea estimata fara TVA, sau un interval in care este cuprins, daca valoarea exacta nu
poate fi estimata. Se va alege, din lista de selectie, moneda in care este exprimata valoarea
estimata. In functie de valoarea introdusa in campul valoarea estimata sau valoarea maxima, in cazul
completarii intervalului, sistemul decide daca anuntul va fi transmis la OJ. Daca valoarea estimata
este exprimata in alta moneda decat euro, conversia se va face la cursul din ziua in care autoritatea
contractanta decide publicarea anuntului. In cazul existentei mai multor contracte (pentru tipul de
contract "produse sau servicii") se va face o suma a acestor valori.
Daca se cunosc se completeaza principalele conditii de finantare si modalitati de plata.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

57

Precizati daca acest contract intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice.
Daca se cunoaste se indica numarul de referinta atribuit dosarului.
4.

Sectiunea VI - Informatii suplimentare - difera de sectiunea similara a anuntului de intentie prin


subsectiunea VI.3, care presupune completarea valorii totale estimate a contractelor de furnizare si
servicii, incluzand si acordurile-cadru.

5.

Anexa A - cuprinde doar subsectiunea referitoare la adresele si punctele de contact de la care se


pot obtine informatii suplimentare. Aceste informatii se completeaza doar daca in sectiunea I s-a
optat pentru introducerea unei adrese suplimentere de unde se pot obtine informatii.
Pragurile valorice pentru transmiterea anunturilor la OJ.

6.

Apendicele la anuntul de intentie utilitati se completeaza daca se doreste reducerea termenelor pentru
data limita de depunere oferte. Apendicele contine cinci sectiuni si prezinta elemenete comune cu
anuntul de participare.

Apendice Sectiunea II - Obiectul contractului


Sectiunea este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul contractului atribuit de autoritatea contractanta. Alegeti tipul de contract cel
mai apropiat de specificul achizitie.
Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand pictograma
. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma
(detalii coduri NUTS)

atasata acestuia.

Specificati daca anuntul implica un contract public, stabilirea unui acord cadru sau realizarea unui
sistem dinamic de achizitii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

58

Daca este cazul, completati si informatiile referitoare la acordul cadru (cu unu sau cu mai multi
operatori), precum si durata acestuia. Pentru estimarea totala a valorii achizitiilor pe perioada acordului
cadru (daca este cazul) se poate opta pentru o valoare fixa sau un interval. Se selecteaza moneda in
care este exprimata valoarea estimata din cele disponibile in lista.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

59

In cazul in care contractul va fi impartit in loturi, se specificati pentru cate loturi vor fi depuse ofertele. Se
va completa si anexa B pentru detalii referitoare la loturi.
Completati valoarea estimata a contractului fara TVA, sau intervalul in care este cuprins, in cazul in care
valoarea exacta nu poate fi estimata.
Daca exista optiuni se completeaza si subsectiunea II.2.2 referitoare la optiuni.

Apendice Sectiunea III - Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


Sectiunea III este dedicata informatiilor referitoare la contract (depozite si garantii solicitate, forma
juridica a grupului de operatori, alte conditii speciale), conditiile de participare (situatia personala a
operatorilor, capacitatea economica si tehnica, precizari la contractele rezervate) si conditiile specifice
pentru contractele de servicii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

60

Anunturi

61

Apendice Sectiunea IV: Procedura


Sectiunea IV contine informatii referitoare la procedura.
In Subsectiunea IV.1.1 se alege tipul de procedura care se va aplica: licitatie deschisa sau restransa.
Pentru criteriul de atribuire se poate opta pentru unul din criteriile "pretul cel mai scazut" sau "oferta cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic". In cazul alegerii ultimei optiuni autoritatea contractanta
are posbilitatea de a introduce criteriile de evaluare, si daca e cazul ponderea lor. Daca se introduc
criterii cu ponderi, suma ponderilor trebuie sa fie 100.

A treia subsectiune se refera la informatii administrative.


Pentru conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare va trebui sa introduceti
data, ora si minutul termenului limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente. Introduceti termenul limita pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare prin
actionarea calendarului atasat acestui camp, de asemenea, selectati din lista data si ora.
Daca exista documente care se achizitioneaza contra cost, se specifica pretul acestora, moneda in care
este exprimat pretul si modalitatea de plata a acestora.
Mentionati limba sau limbile in care pot fi redactate ofertele sau cererile de participare prin selectarea
acestora in lista propusa de sistem. Daca nu regasiti limba de redactare a ofertelor printre optiunile
propuse, completati campul Altele.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

62

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI se introduc informatii cu privire la periodicitatea contractului (VI.I) si alte informatii de
interes (VI.2). De asemenea se fac cunoscute adrese de contact pentru organisme competente pentru
caile de atac, proceduri de mediere sau servicii de la care se pot obtine informatii privitoare la caile de
atac (VI.3).

Apendice Anexa B
Se completeaza in mod similar cu anexa B a anuntului de intentie.
Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a apendicelui sunt
urmatoarele:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

63

Apendice Sectiunea II: titlul contractului, valoarea estimata si moneda in care se exprima aceasta
valoare;
Apendice Sectiunea IV - tipul procedurii, criteriul de atribuire si termenul limita pentru depunerea
cererilor de documente;
4.2.1.3

Detaliu anunt de intentie nepublicat


1. Anunturi aflate in starile ateptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ
Pagina de vizualizare anuntului de intentie se acceseaza selectand din lista Anunturi de intentie, pictorgrama
corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau
trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea fiind disponibile doar pentru
consultare.

Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, informatiile juridice, economice,
financiare si tehnice, informatiile suplimentare, date suplimentare de contact si informatii despre loturi.
Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A, care va
directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. In cazul in care autoritatea contractanta nu a
introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului, butonul nu va fi vizbil.
Pentru a vizualiza informatiile legate de loturi se actioneaza butonul Anexa B. Daca autoritatea
contractanta nu a furnizat informatii legate de loturi la definirea anuntului, butonul nu va fi disponibil.

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare anuntului de intentie se acceseaza selectand din lista Anunturi de intentie nepublicate,
pictorgrama
sunt editabile.

corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea In definire

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

64

Actiuni :
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

se va afisa un popup de confirmare

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

4.2.2

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de intentie.

Anunturi de intentie publicate


Modulul de anunturi de intentie publicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de intentie si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de intentie publicate.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de intentie definite de autoritatea contractanta si care au primit
acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina,
aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
denumire contract, atributul utilitati, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV, tip contract, data
publicare, numar anunt, tip anunt si atributul "cu erata".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

65

Prin actionarea pictorgramei


utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a anuntului selectat,
in care va putea vizualiza informatiile introduse la definirea anuntului.
In pagina de detaliu :
Pentru a vizualiza istoricul anuntului vizualizat (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea
operatiei de clonare) se va actiona butonul
Istoric anunturi )
Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul
Butonul

4.2.3

din detaliul anuntului. (vezi


.

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de intentie.

Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Anunturi de intentie pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina
Lista erate nepublicate.
Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
Denumire contract;
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

66

Nr. anunt;
Cod CPV;
Denumire CPV;
Stare;
Tip procedura;
Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).
Stare publicare (original, republicat);

Pictograma
corespunde anunturilor de intentie aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde anunturilor de intentie care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu sau publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

Butonul
4.2.3.1

67

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de intentie.

Detaliu erata nepublicata


1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ
Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,
asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
nepublicate, pictograma

fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea
acestuia.
Actiuni:
O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin
actionarea butonului

Referinta la anuntul asociat numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton
care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea
butonului

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
nepublicate, pictograma
corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in
starea In definire sunt editabile.

Actiuni:
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul legal). Dupa
publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

68

Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

se va afisa un popup de confirmare

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

4.3

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

Anuntul de participare
Orice autoritate contractanta are obligatia de a defini in SEAP anuntul de participare, daca urmeaza sa
acorde un contract de achizitie publica (cu exceptia cumparari directe si a cererii de oferte). Anuntul de
participare face referire la o singura procedura. Pentru completarea anuntului de participare se va folosi
formularul standard nr I de la OJEU, respectiv numarul V in cazul contractelor pentru utilitati.
Pentru gestiunea anunturilor de participare, se selecteaza optiunea Anunturi de participare din meniul
Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Anunturi de participare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

69

Modulul Anunturi de participare permite vizualizarea anunturilor de participare nepublicate, definirea


si publicarea acestora precum si vizualizarea anunturilor publicate;
Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip erata
nepublicate.

4.3.1

Documentatia de atribuire
Primul pas pentru crearea unui anun de participare este crearea unei documentaii de atribuire. Aceasta,
odat creat, trebuie obligatoriu aprobat de ANRMAP pentru a putea ajunge n faza urmtoare, n care
va fi aleas pentru a sta la baza unui anun de participare.
Pentru a accesa lista de documentaii de atribuire sau pentru a crea o documentaie de atribuire nou
utilizatorul trebuie s apese butonul Documentaie de Atribuire din meniul Anunturi - Anunturi de
Participare.
O documentaie de atribuire se poate afla ntr-una din strile:
- n definire - este starea documentatiei dintre prima salvare si trimiterea spre publicare
- n asteptare publicare - este starea documentatiei dintre trimiterea spre publicare si decizia
ANRMAP de aprobare sau de respingere
- Publicat - este starea documentatiei de dup decizia de aprobare (validare) a ANRMAP
- Respins - este starea documentatiei de dup decizia de respingere a ANRMAP
Utilizatorul are deci la dispoziie urmtoarele posibiliti:
- S filtreze lista de documentaii de atribuire - folosind butonul Caut
- S creeze o documentaie de atribuire nou - apsnd butonul Adaug din josul listei.
- S vizualizeze i s editeze o documentaie de atribuire existent - apsnd butonul n form de lup
respectiv n form de creion din dreptul unei documentaii de atribuire anume.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

70

Atentie! Documentatiile de atribuire n format vechi (care aveau completat doar sectiunea General) vor
putea fi accesate si modificate, trebuind s fie completate conform noului format, De asemenea,
documentatiile de atribuire n format vechi care au fost respinse de ANRMAP pot fi clonate si completate
n format nou.

4.3.1.1

Filtrarea listei cu documentatii de atribuire


Utilizatorul poate filtra lista cu documentatii de atribuire. Aceasta se face alegnd unul sau mai multe
criterii de filtrare dintre cele existente si apsnd apoi butonul Cutare.

Criteriile de filtrare posibile snt:


- Denumire documentatie - numele documentatiei de atribuire
- Numar documentatie - numarul documentatiei de atribuire
- Tip documentatie - daca este original sau republicat
- Stare documentatie - una din valorile n definire, Publicat, Respins, n asteptare publicare
- Tip anunt ulterior - este precompletat cu valoarea "Anunt de participare" si este nemodificabil
4.3.1.2

Continutul listei cu documentatii de atribuire


Lista cu documentatii de atribuire cuprinde urmtoarele coloane:
A. Denumire documentatie de atribuire
Sub aceast etichet snt grupate urmtoarele informatii:
- numrul documentatiei de atribuire
- denumirea documentatiei de atribuire
- tipul anunului la a crui baz va sta documentatia de atribuire
B. Stare documentatie de atribuire
Afiseaz starea documentatiei (n definire, Publicat, Respins, n asteptare validare). Pentru ultimele
trei valori este afisat si data la care documentatia a trecut n starea respectiv.
C. Coloana cu pictograme
- pictograma n form de lup - apsarea sa permite vizualizarea, dar nu i modificarea, unei
documentatii de atribuire
- pictograma n form de creion - apsarea sa permite vizualizarea si editarea unei documentatii de
atribuire
- pictograma n form de sgeat circular - este o pictogram informativ, care arat c este vorba de
o documentatie de atribuire republicat (provenit dintr-o documentatie respins de ANRMAP si care a
fost copiat - clonat)

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

71

Fiecare nregistrare se ntinde pe dou linii din list, prima pe fundal cenusiu si a doua pe fundal alb.
Scrisul este negru, cu exceptia denumirii strii, care este verde pentru documentatia nepublicat si
nerespins care nu a depsit 14 zile lucrtoare de la trimiterea spre publicare, si rosie pentru
documentatia nepublicat si nerespins care a depsit 14 zile lucrtoare de la trimiterea spre publicare
(culoare rosie fiind folosit ca metod de atragere a atentiei n ce priveste depsirea termenului).
4.3.1.3

Adugarea unei documentatii de atribuire


Adugarea unei documentatii de atribuire se face apsnd butonul Adaug aflat n partea de jos a listei
de documentatii de atribuire. Aplicatia va deschide ecranul de adugare a documentatiei de atribuire,
continnd sectiunea General, seciunile 1, 2, 3, 4, 6, precum i Anexele A si B.
Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul
pentru a permanentiza
modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului. Acesta va avea ca
efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-a
apasat butonul.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului
).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

72

anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.
Butonul
redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista anunturi de participare. In cazul in care
s-au efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de intoarcere in
lista acestea se vor pierde.
Pentru detalii privind cmpurile si completarea lor, vezi sectiunile specifice:
- Anunt de participare - Sectiunea General
- Anunt de participare - Sectiunea 1
- Anunt de participare - Sectiunea 2
- Anunt de participare - Sectiunea 3
- Anunt de participare - Sectiunea 4
- Anunt de participare - Sectiunea 6
- Anunt de participare - Anexa A
- Anunt de participare - Anexa B

Din punct de vedere al Autoritattii Contractante, o documentatie de atribuire se poate afla n mai multe
stri:
- n Definire - atunci cnd snt permise modificri ale elementelor documentatiei, precum si stergerea sa
- n Asteptare Validare ANRMAP - atunci cnd documentatia a fost finalizat i trimis spre validare la
ANRMAP, dar aceasta nu si-a dat nc verdictul (aprobare sau respingere).

- Publicat - documentatia a fost aprobat de ANRMAP si publicat. Accesnd detaliul documentatiei,


se vede c exist o serie de butoane suplimentare
- Printeaz - genereaz un fisier PDF care poate fi tiprit
- Istoric documentatie de atribuire - afiseaz un ecran nou n care snt listate etapele prin care a
trecut documentatia n relatia sda cu ANRMAP

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

73

- Respins - documentatia a fost respins de ANRMAP si poate fi folosit de Autoritatea Contractant


pentru clonare.
4.3.1.3.1 Anunt de participare - Sectiunea General

n sectiunea General utilizatorul trebuie s aleag urmtoarele elemente:


1. Bifa Cu Utilitti care arat dac documentul de atribuire (i de asemenea anuntul de participare care
va fi fcut n urma lui) este de tip utilitti sau nu.
2. Radio-butonul Tip Legislatie - aici utilizatorul selecteazs dac este vorba de o documentatie de
atribuire care respect OUG nr. 34/2006 (caz n care este obligatorie adugarea a cel putin dou
documente de atribuire sau note justificative), sau OUG nr. 114/2011 - achizitii in domeniul apararii si
securitatii (n care caz nu mai este obligatorie adugarea vreunui document de atribuire sau note
justificative). In mod implicit optiunea selectat va fi OG 34, utilizatorul putnd-o schimba dup dorint.
Informatia cu privire la tipul de legislatie aplicat va fi preluat n anuntul de participare asociat, fr
posibilitate de modificare.
In cazul alegerii achizitiilor in domeniul apararii si securitatii, documentatia nu va mai fi trimisa la
ANRMAP spre validare indiferent de valoarea sa, ci va fi publicata direct. Anunturile si eratele ulterior vor
avea insa un comportament obisnuit, mergind la validarea ANRMAP daca este cazul.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

74

Bifa Parteneriat Public Privat - ramine intotdeauna nebifat.


3. Seciunea Documentatie de atribuire - aici utilizatorul poate aduga documente de atribuire, note
justificative (n conditiile de obligativitate descrise mai sus), sau declaratia de proprie raspundere cu lista
persoanelor cu functii de decizie, folosind butoanele Adauga Document de Atribuire, Adauga Nota
Justificativa respectiv Adauga declaratie cf. art. 33. Dup apsarea oricruia din cele trei butoane,
apare un mesaj de atentionare-confirmare, care necesit apsarea butonului OK pentru a ajunge la
ecranul pop-up care cuprinde lista de documente din pool-ul de documente al autorittii contractante.
Este obligatorie selectarea a cel putin un document de atribuire si a cel putin unei declaratii cf. art. 33 in
lista finala de documente, de dinainte de publicare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

75

Utilizatorul alege un document din pop-up si apas butonul n form de plus din dreptul su. Astfel,
documentul va fi listat n sectiunea Documentatie de Atribuire, cu numele si codul existente.

Pentru a sterge unul sau mai multe documente din sectiunea Documentatie de Atribuire, utilizatorul
va bifa respectivele documente si apoi va apsa butonul Sterge.Dup validarea mesajului de confirmare,
documentele snt sterse (n sensul c nu mai snt asociate documentatiei de atribuire curente, ele vor
continua s existe n pool-ul de documente).
Atentie! Pentru a aduga un fisier - document de atribuire sau not justificativ - la documentatia
curent, este obligatoriu ca acest fisier s se afle n pool-ul de documente al autorittii contractante.
Pentru detalii n acest sens vezi sectiunea Administrare - Documente.
4. Sectiunea Documente solicitate - pentru detalii vezi subsectiunea Documentele companiei.
4.3.1.3.2 Anunt de participare - Sectiunea 1

n Sectiunea 1 utilizatorul va completa:


- elementele de tip Nume, Adres si Puncte de Contact
- elementele relative la tipul si activitatea principal a autorittii contractante
De remarcat aparitia cmpului obligatoriu Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte
de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: cu valori posibile ntre 1 si 100.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

76

Astfel, Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa
automat cu datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem.
Campurile sunt editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil
este denumirea oficiala.
De asemenea, cmpurile de tip telefon, fax, e-mail sau adres de site web este obligatoriu s respecte
formatele corecte, conform exemplelor din mesajele de avertizare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

77

Pentru "Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare" sa poate bifa una din optiunile: "Punctul
(punctele) de contact mentionat(e) anterior" sau "Altele(va rog completati anexa A.I)". Daca alegeti
"Altele" va trebui sa completati prima sectiunea din Anexa A , care se refera la "Adrese si puncte de
contact de la care se pot obtine informatii suplimentare".
Pentru "Caietul de sarcini si documente suplimentare" va trebui sa alegeti intre punctele de contact deja
mentionate sau altele (cu timitere Anexa A sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact de la
care se pot obtine caietul de sarcini si documentatia suplimentara - inclusiv documentele privind un
dialog competitiv sau un sistem de achizitie dinamic".
Va trebui sa decideti daca pentru trimiterea ofertelor sau cererilor de participare pastrati datele introduse
la prima sectiune sau doriti sa oferiti alte puncte de contact, care se vor completa in Anexa A,
sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact la care trebuie expediate ofertele/cererile de
participare".
Precizarea Alte informatii pot fi obtinute la: " este afisata numai atunci cand autoritatea contractanta
selecteaza Altele" si completeaza anexele A.I si respectiv A.III. In situatia in care selecteaza Punctul
(punctele) de contact mentionat(e) anterior", sistemul nu mai afiseaza nimic, trece direct la sectiunea
I.2. In detaliul anuntului se vor face precizarile Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior"
pentru toate adresele din sectiunea I.
In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in partea
stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea contractanta nu
regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele corespunzator
tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante. Valoarea implicita
este setata pe Nu.
4.3.1.3.3 Anunt de participare - Sectiunea 2

Sectiunea 2 este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din
aceasta sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului. Alegeti tipul de
contract cel mai apropiat de specificul achizitie.
Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand pictograma
. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma
(detalii coduri NUTS)

atasata acestuia.

Specificati daca anuntul implica un contract public, stabilirea unui acord cadru sau realizarea unui
sistem dinamic de achizitii. Daca este cazul, completati si informatiile referitoare la acordul cadru (cu
unu sau cu mai multi operatori). Pentru estimarea totala a valorii achizitiilor pe perioada acordului cadru
(daca este cazul) se completeaza fie valoarea exacta, fie un interval. Se selecteaza moneda in care este
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

78

exprimata valoarea din cele disponibile in lista.


Informatiile privitoare la acordul-cadru se vor completa in prima sectiunea a formularului de definire (tabul
General"). In cazul in care AC-ul selecteaza la rubrica Modalitatea de atribuire" optiunea Incheierea
unui acord-cadru", sistemul va obliga AC-ul sa introduca in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
daca contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reofertare (checkbox);
daca reofertare se va face in SEAP;
perioada (in luni) previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (textbox);
daca acordul-cadru urmeaza sa se incheie cu un singur ofertant sau cu mai multi (butoane
radio);
Daca modalitatea de atribuire este oferta cea mai avantajoasa dpdv economic" si s-a optat pentru
reofertare in SEAP, AC-ul va trebui sa precizeze factorii de evaluare care vor face obiectul reofertarii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

79

In sectiunea "Durata contractului sau termenul limita pentru finalizare" va trebui sa introduceti durata in
luni sau zile de la atribuirea contractului sau datele calendaristice de inceput, respectiv de sfarsit,
actionand pictogramele in forma de caldendar atasate campurilor. Pentru setarea datelor calendaristice
se foloseste pictograma

, iar pentru stergerea valorii din campul data pictograma

La selectarea optiunii Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

80

desfasura prin mijloace electronice" din sectiunea General", AC-ul va putea bifa in aceasta sectiune
impartirea pe loturi II.1.8;
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma

. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

pictograma
atasata acestuia.
Va trebui sa indicati daca acest contract intra sub incidenta acordului privind achizitiile publice prin Da
sau Nu.
In cazul in care contractul este impartit in loturi, se va specifica cum se va face depunerea ofertei.
Deasemenea se va completa anexa B pentru fiecare lot.
Se specifica daca se vor accepta variante alternative prin Da sau Nu.
Completati valoarea estimata a contractului fara TVA, sau intervalul in care este cuprins, in cazul in care
valoarea exacta nu poate fi estimata. Functie de valoarea completata la a acest punct, sistemul va
decide daca anuntul de participare necesita validarea ANMRAP inainte de a fi publicat sau daca va fi
transmis la OJ.
Daca exista optiuni se completeaza si subsectiunea II.2.2 referitoare la optiuni.
4.3.1.3.4 Anunt de participare - Sectiunea 3

Sectiunea 3 este dedicata informatiilor privitoare la contract, conditiile de participare si conditiile


specifice pentru contractele de servicii. Daca este cazul se precizeaza daca e vorba despre un contract
rezervat, precum si destinatia acestuia.

n sectiunile III.2.2 si III.2.3 utilizatorul poate aduga una sau mai multe linii, cu ajutorul butonului
Adaug din dreptul sectiunii sau subsectiunii dorite. Dac utilizatorul s-a decis s adauge o linie nou,
atunci este obligatorie completrea ambelor coloane (Informatii ... respectiv Modalitatea ...). Dac
utilizatorul doreste s stearg o linie, atunci el trebuie s apese pe butonul n form de X rosu din
dreptul liniei nedorite.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

81

In sectiunile III.2.1 si III.2.2 (a si b) pot exista un numar de maxim 25 de seturi cimpuri pentrui fiecare
subsectiune (adica 25 in III.2.1, 25 in III.2.2.a si 25 in III.2.2.b). De asemenea, pentru fiecare caseta de
editare in parte limita de caractere ce pot fi introduse este de 4000.
4.3.1.3.5 Anunt de participare - Sectiunea 4

Sectiunea 4 este dedicata procedurii aplicate.


In Subsectiunea IV.1.1 se alege tipul de procedura care se va aplica. In cazul alegerii licitatiei restranse
sau negocierii accelerate se va preciza si motivul acestei optiuni. Daca tipul de procedura ales este
negocierea si s-a facut deja selectia candidtilor, autoritatea contractanta va trebui sa precizeze in
seciunea VI.3 numele acestora.
Subsectiunea IV.1.2 se completeaza doar daca s-a ales la pasul anterior tipul de procedura: licitatie
restransa, negociere sau dialog.
Pentru criteriul de adjudecare se poate opta pentru unul din criteriile "pretul cel mai scazut" sau "oferta
cea mai avantajoasa din punct de vedere economic". In cazul alegerii ultimei optiuni autoritatea
contractanta are posbilitatea de a introduce criteriile de evaluare, si daca e cazul ponderea lor. Daca se
introduc criterii cu ponderi, suma ponderilor trebuie sa fie 100.
In cazul in care AC-ul selecteaza criteriul de atribuire cea mai avantajoasa oferta dpdv economic",
sistemul va defini in mod automat pretul ca factor de evaluare. Autoritatea contractanta va trebui sa
introduca doar ponderea aceastui factor.
De asemenea, in cazul in AC-ul opteaza pentru desfasurarea etapei finale de licitatie electronica la o
procedura avand criteriul de atribuire cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", a formularului de
definire al anuntului de participare, sistemul selecteaza automat pretul ca si criteriul electronic, fara ca
AC-ul sa poata modifica aceasta optiune.
La procedura online cu criteriul de atribuire cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", pentu factorii de
evaluare selectati de AC ca si criterii reofertabile in atribuirea contractelor subsecvente, ofertantii vor fi

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

82

obligati sa completeze raspunsul in etapa de depunere oferta (similar ca in cazul criteriilor electronice).
In cazul in care exista cel putin un criteriu care face obiectul reofertarii ramas necompletat de catre
ofertant, respectivul ofertant nu va putea fi evaluat de catre AC.

In subsectiunea IV.2.1 Criterii de atribuire, daca utilizatorul selecteaza Oferta cea mai avantajoasa
... atunci el va trebui sa completeze si criteriile dorite, impreuna cu ponderea fiecaruia.
n subsectiunea 4.3, utilizatorul poate alege anuntul de intentie care a stat la baza crerii documentatiei
de atribuire curente. El va apsa butonul Selecteaz Anunt de Intentie si va alege anuntul de intentie
dorit din lista de anunturi de intentie afisat n ecranul pop-up care se deschide.s

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

83

A treia subsectiune se refera la informatii administrative. Daca se cunoaste, introduceti numarul de


referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta si datele referitoare la publicarile anterioare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ale aceluiasi contract.
Pentru conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului
descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) va trebui sa introduceti data, ora si minutul termenului limita
pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente. Introduceti termenul limita
pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare prin actionarea calendarului atasat acestui camp,
de asemenea, selectati din lista data si ora.
Nu uitati sa mentionati limba sau limbile in care pot f redactate ofertele sau cererile de participare. Daca
nu regasiti limba de redactare printre valorile propuse de sistem, se va completa campul Altele.
In cazul unei licitatii deschise va trebui sa specificati perioada minima pe parcursul careia ofertantul
trebuie sa isi mentina oferta, fie furnizand data limita, fie durata in luni sau in zile de la termenul limita de
depunere a ofertelor.
Sectiunea IV.2.1
La introducerea criteriile de atribuire (sectiunea IV.2.1) in cazul in care procedura se desfasoara online si

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

84

avem bifata etapa de LE se vor preciza urmatoarele informatii:


Denumirea, ponderea, descrierea si algoritmul asociate criteriului dat
Daca criteriul de atribuire se va licita dinamic in etapa de LE;
In cazul in care s-a bifat optiunea de mai sus, se va preciza proportionalitatea valorii factorului de
evaluare cu punctajul (direct sau invers proportional);
Pentru modificarea unui criteriu se va actiona pictograma de editare corespunzatoare acestuia. Actiunea
va avea ca efect completarea sectiunii de adaugare / modificare cu datele aferente criteriului selectat. Se
fac modificarile necesare si se actioneaza butonul "Salveaza criteriu", care realizeaza urmatoarele
operatii:
validarea datele introduse;
salvarea intermediara a datelor introduse;
Pentru a permanentiza in baza de date informatiile introduse, este necesara actionarea butonului
"Salveaza" aflat in partea de jos a paginii. AC-ul nu este obligat sa indice vreun criteriu de evaluare ca
fiind electronic, intrucat poate opta doar pentru pret ca unic criteriu pentru care se liciteaza dinamic.
Doar criteriile indicate ca fiind electronice la definirea anuntului vor putea fi alese la configurarea licitatiei
electronice. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", pretul trebuie
indicat in mod explicit, daca se doreste introducerea acestuia ca si criteriu in licitatie, la momentul
configurarii LE.
Este posibil ca pretul sa nu fie licitat in nici una din rundele licitatiei, daca utilizatorul nu bifeaza caseta
Intra in licitatie electronica. In acest caz, pretul nefiind licitat nici in ultima runda a licitatiei, nu va fi
posibila prelungirea licitatiei.

Pentru conditiile de deschidere a ofertelor va trebui sa specificati data, ora si minutul deschiderii ofertelor
si, dupa caz, locul de desfasurare si persoane autorizate sa asiste la deschiderea acestora.
Campul IV.3.5 este inactiv in cazul in care se opteaza pentru licitatie deschisa sau restransa indiferent
de modalitatea de desfasurare a acesteia (online sau offline).
Campurile IV.3.4 si IV.3.8 din anuntul de participare au semnificatii diferite functie de tipul de procedura.
Astfel, in cazul licitatiei deschise campurile fac referire la data limita de depunere oferta, respectiv
evaluare oferta, iar in cazul licitatiei restranse aceleasi campuri reprezinta data limita de depunere
candidatura, respectiv data limita de evaluare candidatura.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

85

In cazul tipului de procedura "licitatie deschisa", sectiunea IV.3.8 din formularul standard si respectiv
IV.3.7 din formularul de utilitati vor deveni obligatorii, in sensul ca autoritatea contractanta va trebui sa
indice Locul" si optiunea Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor" sa fie setat pe DA.
In cadrul campului IV.3.6 Autoritatea Contractanta poate selecta moneda in care se va introduce oferta
de pret dintr-un combo-box care cuprinde trei optiuni: RON, EUR si USD. Valoarea implicita este RON.
Eticheta afisata in dreptul combo-box-ului este Moneda in care se exprima oferta de pret".
Atentie!: Completarea monedei de exprimare a ofertei de pret se face doar in cazul in care Autoritatea
Contractanta opteaza pentru desfasurarea online a procedurii sau pentru desfasurarea etapei finale de
LE. Altfel rubrica cu moneda ofertei este inhibata. Selectarea monedei in care se depune oferta de pret
este obligatorie pentru a putea realiza publicarea anuntului. La publicarea anuntului se va afisa mesaj de
eroare daca aceasta nu este completata.
Nu exista nicio corelatie intre moneda in care se exprima valoarea estimata a anuntului si cea in care se
primesc oferte. Cele doua valori pot fi exprimate in monede diferite.
4.3.1.3.6 Anunt de participare - Sectiunea 6

In Sectiunea 6 se introduc informatii cu privire periodicitatea contractului sau la inscrierea contractului


intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare, precum si adrese de contact pentru organisme
responsabile de proceduri de recurs sau mediere.
Tipul de finantare se va selecta dintr-un combo care va contine urmatoarele elemente: confinantare,
fonduri bugetare, credite externe cu garantia statului, fonduri europene si alte fonduri. Campul Tipul
Finantarii se va completa in mod obligatoriu, prin selectarea uneia din optiunile enumerate mai sus,
pentru a permite publicarea anuntului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

86

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program


finantat din fonduri comunitare , valorile de ales din cmpul Tipul de Finantare snt diferite.
n functie de valoarea aleas n sectiunea

Pentru detalii despre modul specific de completare a finantarii, vezi subsectiunea


Introducerea finantarii
4.3.1.3.7 Anunt de participare - Anexa A

Aceasta sectiune, Anexa A, este dedicata informatiilor referitoare la adresele si punctele de contact de
la care se pot obtine informatii suplimentare. Aceasta sectiune se completeaza daca in prima sectiunea
s-a optat pentru furnizarea de adrese suplimentare pentru obtinerea anumitor informatii.
Subsectiunea I se refera la datele de contact de la se pot obtine infromatii suplimentare, subsectiunea II
face referinta la punctele de contact de unde se pot obtine documentatia, iar subsectiunea III reprezinta
adresa la care se vor expedia ofertele.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

87

Dac utilizatorul decide s completeze una sau mai multe subectiuni, atunci cmpurile de tip telefon, fax,
e-mail sau adres de site web este obligatoriu s respecte formatele corecte. (Vezi si
Anunt de participare - Sectiunea 1 pentru detalii asupra formatelor).
4.3.1.3.8 Anunt de participare - Anexa B

Anexa B este dedicata introducerii detaliilor referitoare la loturi: numar, denumire, descriere, clasificare
CPV, cantitatea sau domeniul contractului, mentiunile privind o alta durata a contractului sau o alta data
de incepere/de finalizare (dupa caz), informatii suplimentare privind loturile (daca este cazul). Aceasta
anexa se completeaza numai daca s-a mentionat in sectiunea II (Obiectul contractului) impartirea in
loturi a bunurilor, serviciilor sau a lucrarilor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

88

Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Se completeaza sectiunea si
se apasa butonul
. Operatia se repeta pentru fiecare lot. Nu se pot
introduce doua loturi cu acelasi numar. In partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor loturilor
adaugate. Pentru editarea unui lot se apasa iconita
din dreptul acestuia. Sectiunea se va completa
cu datele aferente lotului selectat din lista. Se fac modificarile necesare si se apasa butonul
, pentru salvarea lor. Pentru stergerea unui lot se actioneaza pictograma
acestuia.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

din dreptul

Anunturi

89

OBS.
1) Restrictie: valoarea estimata a anuntului si valorile estimate pe fiecare lot in parte trebuie sa
fie exprimate in aceeasi moneda pentru a putea realiza comparatia; pentru loturile deja definite in
sistem corespunzatoare unui anunt in definire, a caror moneda de exprimare a valorii estimate a
lotului difera de moneda de exprimare a valorii toatele a anuntului, se da AC-ului posbilitatea
selectarii monedei dintr-o lista de seletie. Pentru loturile nou definite moneda de exprimare a
valorii lotului se preia din campul moneda corespunzator valorii estimate totale, introduse in
sectiunea a II-a a formularului, si nu se putea edita de catre AC. Pentru loturile deja definite,
pentru care valoarea celor doua monede coincide, nu se va da AC-ului posibilitatea modificarii
monedei din lot. La salvarea/valiadarea lotului, dar si la salvarea anuntului se face verificarea
celor doua monede (din anunt si din lot). Daca la definirea unui nou anunt de participare, AC-ul
incepe sa introduca loturi, fara sa selecteze in prealabil moneda de exprimare a valorii totale
estimate a anuntului, la incercarea de adaugare a lotului se va afisa mesajul de eroare urmator
"Selectati moneda de exprimare a valorii lotului sau selectati moneda de exprimare a valorii
totale a anuntului in sectiunea a II-a".
2) Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie egala cu suma valorilor estimate pe loturi
(in caz de egalitate); Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie mai mica sau egala cu
suma valorilor estimate pe loturi. (in caz de <=);
De asemenea, dac utilizatorul decide s introduc o valoare n cmpul Valoarea garantiei de
participare, atunci aceasta trebuie s respecte prevederile art. 2781 din OUG 34/2006.
4.3.1.4

Modificarea unei documentatii de atribuire


Modificarea unei documentatii de atribuire existente se face din lista de documentatii, apsnd butonul
de ediatre n form de lup din dreptul documentatiei de atribuire dorite.
Modificarea se poate face n mai multe sensuri:
A. Modificare pur si simplu - utilizatorul efectueaz modificrile dorite, apoi apas butonul Salveaz.
B. Clonare - vezi subcapitolul Clonarea unei documentatii de atribuire
C. Stergere - vezi subcapitolul Stergerea unei documentatii de atribuire
D. Trimitere spre publicare - utilizatorul apas butonul Salveaz si vizualizeaz nainte de
transmitere (eventual fcnd si o serie de modificri). Apsarea acestui buton salveaz automat
eventualele modificri internediare. Dac toate cmpurile au fost completate, atunci aplicatia afiseaz
mesajul "Fisa de date a fost salvata cu succes." si utilizatorul i este prezentat pagina intermediar
"Transmitere documentatie de atribuire".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

90

Aceasta are rolul de a permite o recapitulare a elementelor introduse; ca urmare a acestei recapitulri,
urilizatorul poate lua dou decizii:
- dac cmpurile snt incorect sau insuficient completate, utilizatorul apas butonul napoi, pentru a se
ntoarce n ecranul de detaliu al documentatiei de atribuire pentru noi modificri
- dac cmpurile snt corect si total completate, utilizatorul apas butonul Transmitere spre validare,
ceea ce duce la trecerea documentatiei n starea n asteptare validare, si trimiterea sa la ANRMAP
pentru validare (aprobare sau respingere). Ajungerea n aceast stare este conditionat de rspunsul
pozitiv (prin apsarea butonului OK) la mesajul de confiormare al aplicatiei:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

91

Apsarea butonului Documentatie face parte tot din procesul de recapitulare si permite vizualizarea
documentelor introduse si asociate documentatiei de atribuire.

Acest ecran permite descrcarea fisierelor prin apsarea butonului agraf si ntoarcerea n ecranul
precedent prin apsarea butonului napoi.
De asemenea, apsarea butonului Loturi face parte tot din procesul de recapitulare si permite
vizualizarea loturilor definite pentru respectiva documentatie de atribuire.
4.3.1.5

Stergerea unei documentatii de atribuire


Stergerea unei documentatii de atribuire este permis doar pentru acele documentatii care nc nu au
fost trimise spre publicare, aflndu-se deci n starea n Definire.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

92

n acest scop, n momentul n care utilizatorul ntr pe detaliul documentatiei apsnd butonul de editare,
acesta va constata existenta butonului suplimentar numit Sterge. Apsarea acestui buton duce la
afisarea mesajului de confiormare din imagine

urmat de stergerea definitiv si total a documentatiei de atribuire n cazul n care utilizatorul apas
butonul OK. Apsarea butonului Cancel duce la anularea operatiunii de stergere.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.3.1.6

93

Clonarea unei documentatii de atribuire


O documentatie de atribuire care a fost trimis spre publicare la ANRMAP si respins de aceasta poate
fi clonat (copiat), n scopul realizrii unor modificri (functie de probleme semnalate de validarea
ANRAMP) si retreimiterea sa la ANRMAP pentru publicare, n noua form si cu un nou numr.
n acest scop, n momentul n care utilizatorul ntr pe detaliul documentatiei respinse apsnd butonul
de editare, acesta va constata existenta butonului suplimentar numit Copiaz. Apsarea acestui buton
duce la crearea automat a unei copii a documentatiei de atribuire si marcarea acesteia ca fiind clon
(copie).
Nu este posibil crearea a mai mult de o copie pornind de la o anumit documentatie de atribuire.
Pe de alt parte, poate fi creat un lan orict de lung de copii, pornind de la o documentatie respins de
ANRMAP, de pe urma creia este creat o copie, care la rndul ei este trimis la ANRMAP si respins,
de pe urma creia este creat o nou copie, care la rndul ei este trimis la ANRMAP s.a.m.d.
Respingerea de ctre ANRMAP a unei documentatii de atribuire poate fi partial sau total. De pild,
ANRMAP poate respinge doar anumite sectiuni specifice ale documentatiei de atribuire. Ca o
consecint, n momentul crerii copiei:
- seciunile care au fost marcate ca respinse de ANRMAP snt modificabile
- seciunile care nu au fost marcate ca respinse de ANRMAP snt ne-modificabile (grayed)
- seciunea General (precum si Anexa A, dac este cazul) rmne modificabil

4.3.2

Anunturi de participare
Modulul de anunturi de participare nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de participare si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de participare nepublicate.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de participare definite de autoritatea contractanta, aflate in
starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ sau respinse. Pentru a facilita
gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa
urmatoarele criterii de interes:stare anunt, denumire contract, numarul anuntului de participare, numarul
anuntului de atribuire, cod unic procedura, stare procedura, tip contract, tip procedura, cod CPV,
denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), data publicare, faza finala licitatie electronica, data limita
depunere oferta, impartire pe loturi, data anulare procedura, daca este sau nu cu erata asociata, daca
este sau nu de utilitati, modalitatea de desfasurare, modalitatea de atribuire si numarul documentatiei de
atribuire din care provine anutul de participare. In aceeasi lista sunt afisate si anunturile de participare
pentru utilitati. Criteriul "utilitati" permite filtrarea acestora.
De asemenea, exista filtru pe Numar documentatie, ceea ce permite gasirea acelor anunturi care
provin dintr-o anume documentatie de atribuire, si pentru Asociat cu PAA, care arata daca procedura
este sau nu asociata la un plan anual de achizitii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

94

Pentru adugarea unui nou anunt de participare utilizatorul va apsa butonul Adaug din partea de jos a
paginii.
Pictograma
corespunde anunturilor de participare aflate in starea de definire. Prin actionarea
acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde anunturilor de participare care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Butonul

4.3.2.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare.

Definire anunt de participare


Definirea anuntului de participare presupune completarea unui formular structurat pe opt sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea III (informatii
juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea IV (procedura), sectiunea VI (informatii
suplimentare), anexa A (adrese suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind loturile).

General - Informatii generale


Primul lucru care trebuie fcut este alegerea unei documentatii de atribuire pornind de la care va fi creat

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

95

anuntul de participare. Pentru detalii vezi sectiunea Alegerea unei documentatii de atribuire.
n cazul n care crearea anuntului de participare se face prin clonare, nu este obligatorie pstrarea
aceleiasi documentatii de atribuire.
Marea majoritate a cmpurilor din sectiunile anuntului de participare snt preluate automat din cmpurile
corespuztoare ale anuntului de participare. Din aceats cauz, n anuntul de participare exist
numeroase cmpuri care contin valori (preluate din documentatia de atribuire selectat) dar care snt
inaccesibile pentru modificare sau stergere (greyed).
De asemenea, din cauza strnsei integrri dintre documentatia de atribuire si anuntul de participare, nu
este posibil stergerea documentatiei de atribuire de pe anunt. Pentru a rupe legtura, singura
posibilitate este stergerea cu totul a anuntului de participare, si crearea unui nou anunt pentru care
utilizatorul va selecta documentatia de atribuire dorit.
Printre elementele importante preluate automat din documentatia de atribuire, care nu pot fi modificate si
care determin comportamentul ulterior al anuntului, se numr:
- n Sectiunea General, radiobutonul Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa

sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice care arat dac e vorba de o
procedur online sau offline
- n Sectiunea 4, Tipul Procedurii (licitatie deschis, restrns, negociere etc.)
- tot n Sectiunea 4, Criteriile de Atribuire (Cel mai mic pret sau Oferta cea mai avantajoasa )
. dac este vorba de un anunt cu loturi sau nu
- dac este vorba de un anunt de tip utilitati sau nu (n titlul anuntului)
- documentele de atribuire
Informatiile furnizate in sectiunea III.2.2) Capacitatea economic i financiar" din documentatia de
atribuire in campul Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerintelor
mentionate" vor fi preluate in campul omolog in anuntul de participare non-utilitati, respectiv vor fi
concatenate in rubrica III.2.2) Capacitatea economica si financiara" in anuntul de participare de utilitati.
Informatiile furnizate in sectiunile III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala" si III.2.3.b)
Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului" din documentatia de atribuire in campul
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerintelor mentionate" vor fi
preluate in campul omolog in anuntul de participare non-utilitati, respectiv vor fi concatenate in rubrica
III.2.3) Capacitatea tehnica" in anuntul de participare de utilitati.
Dupa alegerea docuemntatiei de atribuire in partea dreapta se vor afisa pragul de validare ANRMAP si cel
de trimitere la OJ. Daca valoarea estimata a contractului, definita in sectiunea II, depaseste pragul
necesar publicarii la OJ, bifa Trimite la OJ va fi marcata automat de sistem. In acest caz, autoritatea
contractanta nu va putea opta pentru netransmiterea anuntului la OJ.
Daca anuntul are nevoie de validarea ANRMAP, un mesaj de atentionare in acest sens va fi afisat
deasupra formularului. Daca anuntul de participare este destinat publicarii la Jurnalul Oficial, fie datorita
valorii acestuia, fie prin vointa autoritatii contractanta, acest lucru va fi semnalat prin mesajul Anuntul va
fi trimis catre OJEU afisat in toate sectiunile formularului.
Atentie!
Aplicatia va permite ca o documentatie de atribuire aprobata pentru tipul de procedura cerere de oferta sa
poata fi folosita pentru definirea unui anunt de participare cu licitatie deschisa. Astfel, la definirea unui
anunt de participare in lista de selectare a documentatiei de atribuire aprobata pentru asociere vor aparea
si documentatiile de atribuire cu cerere de oferta.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

96

Selectarea unei asemenea documentatii la crearea unui anunt de participare va avea ca efect selectarea
implicita a tipului de procedura licitatie deschisa, restul informatiilor fiind preluate similar ca in cazul unei
documentatii de tip licitatie deschisa. Se va crea astfel o corespondenta intre licitatia deschisa si
cererea de oferta, ambele tipuri de documentatii putand fi selectate la definirea unui anunt de participare
cu licitatie deschisa respectiv a unei cereri de oferte.

4.3.2.1.1 Asocierea cu un detaliu de plan de achizitie

n momentul definirii, utilizatorul poate folosi butonul Selecteaz Detali de Plan din cadrul sectiunii
General, pentru a asocia procedura la un detaliu de plan al unui plan de achizitii (dac acestea exist).
Apsarea butonului duce la deschiderea unui ecran pop-up n care snt listate detaliile de plan valide
asociate planului de achiziii pe anul curent. n caz c asa ceva nu exist, ecranul pop-up nu va lista
nimic.

n mod normal utilizatorul selecteaz planul de achizitii corespunztor tipului de procedur; totus,
aplicatia nu va fa nici o verificare n acest sens, permitnd de pild asocierea de licitatii deschise la un
detaliu de plan de licitatii restrnse.
Este obligatorie alegerea unui plan de achizitii la care procedura sa fie asociata; in caz contrar aplicatia
nu va permite publicarea ci doar salvarea procedurii.
De asemenea, utilizatorul trebuie sa introduca o valoare baneasca in caseta de editare Valoare
consumata, aceasta putind fi intre 0 si valoarea maxima estimata a procedurii. Implicit, aplicatia
completeaza cu valoarea maxima estimata, dar utilizatorul o poate modifica in jos, de exemplu pentru
cazul procedurilor multianuale pentru care procedura va fi alocata la mai multe detalii de plan de pe mai
multi ani.
Dac utilizatorul constat c a gresit, el poate elimina asocierea apsnd butonul Sterge detaliu de
plan.
Atentie! aceasta nu nseamn stergerea efectiv a detaliului de plan, ci, asa cum am precizat, doar
stergerea asocierii dintre procedura curent si detaliul de plan anterior selectat. Ulterior stergerii,
utilizatorul poate asocia procedura la alt detaliu de plan (sau chiar la acelasi detaliu de plan, dac este
cazul).
Asocierea poate fi fcut doar atta vreme ct anuntul de participare se afl n starea n Definire. Dup
publicare, asocierea nu mai poate fi fcut dect din meniul Administrare -> Plan de achizitii anual.
Un anun de participare respins, care a fost clonat, va pstra asocierea cu planul de achiziii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

97

4.3.2.1.2 Documentele companiei

La definirea unei documentatii de atribuire pentru un anun de participare, dac este vorba de o procedur
online, marcat ca atare n cadrul seciunii 4, subseciunea IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a
procedurii de atribuire, atunci este posibil selectarea unui set de documente care vor fi solicitate
ofertanilor spre a fi ncrcate n oferta lor.

Selectarea documentelor se face prin apsarea butonului Adaug din dreptul subseciunii Documente
solicitate din cadrul seciunii General. Aceasta duce la deschidera unui ecran pop-up care cuprinde o
list de documente posibile (n mod normal snt zece documente standard - diverse certificate i
declaraii care s ateste buna-credin a ofertantului), dintre care utilizatorul va bifa unul, mai multe sau
chiar toate, apsnd apoi butonul Adaug din cadrul ecxranului pop-up.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

98

Efectul este c documentele bifate vor fi listate n cadrul subsectiunii Documente solicitate. Aceste
documente snt cele pe care ofertantul ar trebui s le ataseze ofertei, fie din propriul portofoliu de
documente solicitate

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

99

n cazul n care utilizatorul doreste s elimine unele documente solicitate de pe documentatia de


atribuire, el va bifa n lista Documente solicitate documentele respective si va apsa butonul Sterge
din cadrul sectiunii.
Aceste documente solicitate nu vor mai putea fi modificate (adic adugate pe documentatie sau sterse
de pe documentatie) odat ce dpocumentatia de atribuire este trimis spre validare la ANRMAP. De
asemenea, documentele solicitate nu vor mai putea fi modificate nici la crearea anuntului de participare
asociat documentatiei de atribuire, ele prelundu-se automat si integral de la acesta.
4.3.2.2

Detaliu anunt de participare


1. Anunturi aflate in starea in definire
Pagina de vizualizare anuntului de participare se acceseaza selectand din lista Anunturi de participare
nepublicate, pictorgrama
corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in
starea In definire sunt editabile.

Actiuni:
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

).

Anunturi

100

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare
decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

se va afisa un popup de confirmare

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de participare.

2. Anunturi publicate

Sunt prezentate informatiile referitoare la autoritatea contractanta, obiectul contractului, informatii


juridice, economice, financiare si tehnice, procedura si informatii suplimentare (daca este cazul).
Butonul Documentatie si clarificari va directioneaza catre pagina in care sunt oferite documentatiile si
clarificarile aduse anuntului de participare selectat.
Butonul Anexa A va directioneaza catre pagina in care sunt oferite adresele suplimentare si punctele de
contact.
Butonul Loturi va directioneaza catre pagina in care sunt oferite informatiile privind loturile. Acest buton
este vizibil numai daca anuntul de participare are impartire pe loturi.
Posibilitatea de clonare a unui anunt respins de catre ANRMAP, este disponibila doar autoritatii
contractante, si se realizeaza din detaliul anuntului, prin intermediul butonului Creaza copie. In cazul in
care pentru anuntul respins s-a realizat deja o copie, butonul nu va mai fi vizibil.
Prin actionarea butonului Istoric anunturi utilizatorul este redirectionat in pagina Istoric anunturi care
cuprinde atat anunturile publicate anterior, cat si cele publicate ulterior datei publicarii anuntului curent si
care sunt intr-o relatie de clonare cu anuntul curent (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin
aplicarea operatiei de clonare).
Prin actionarea butonului Lista erate( accesibil doar din detaliul unui anunt aflat in starea publicat si nu
in starile premergatoare publicarii )utilizatorul este redirectionat in pagina Lista erate care contine eratele
anuntului curent, indiferent de stare.
Butonul Detalii procedura va directioneaza catre pagina in care sunt oferite informatiile privind detaliile
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

101

procedurii.
Butonul Inapoi redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de participare.
4.3.2.2.1 Detalii procedura

Prin actionarea butonului Detalii procedura utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a procedurii.
In cazul in care nu exista impartire pe loturi actiunile descrise mai jos se vor efectua la nivel de
procedura. (vezi Cazul 1: nu exista impartire pe loturi)
Daca anuntul de participare are loturi in pagina de detaliu a procedurii utilizatorul va actiona butonul Lista
loturi fiind directionat in pagina de lista a loturilor urmand ca toate actiunile tipului de procedura ales sa
se desfasoare la nivel de lot. (vezi Cazul 2: exista impartire pe loturi)
In detaliul anuntului de participare se regaseste butonul Procese Verbale / Declaratii. Apasarea
acestuia duce la afisarea interfetei de creare, publicare si vizualizare pentru aceste tipuri de documente.
Pentru detalii, vezi sectiunea Procese verbale si declaratii
De asemenea, este prezent si butonul Documentatie, clarificari si decizii. Apasarea acestuia duce la
afisarea interfetei de creare, publicare si vizualizare pentru aceste tipuri de documente. Pentru detalii,
vezi sectiunea Documentatie, clarificari si decizii,
4.3.2.2.1.1 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi

Prin actionarea butonului Detalii procedura utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a procedurii.

Pagina afiseaza toate detaliile licitatiei deschise / restranse vizualizate: informatii generale legate de
achizitie, lista documentelor asociate, detaliile produselor achizitionate (daca tipul de contract este
produse) sau obiectul achizitiei (daca tipul de contract este servicii sau lucrari), conditiile suplimentare,
cerintele minime obligatorii si criteriile de evaluare. Functie de starea curenta a achizitiei sistemul va
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

102

afisa si alte informatii utile. Actiunile posibile in aceasta pagina sunt determinate de starea achizitiei.
Diferenta dintre licitatia restransa si deschisa consta in existenta fazei de selectie a candidatilor care
precede etapa de depunere a ofertei.
Procesul de evaluare a participantilor se imparte in doua faze:
faza de selectie a candidatilor, cand sunt evaluate criteriile de calificare si criteriile de selectiei;
faza de evaluare a candidatilor, cand se efectueaza evaluarea raspunsurilor la criteriile de evaluare
(chiar si daca criteriul de atribuire este cel mai mic pret).

Procesul de selectie a candidatilor (realizat in faza de selectie a candidatilor) se desfasoara in doua


etape:
etapa de depunere candidatura: reprezinta etapa cu care se va initia procedura de licitatia restransa; in
cadrul acestei etape operatorii economici se pot inscrie la licitatie. Orice operator economic are
dreptul de a depune candidatura la licitatia restransa, de a completa raspunsul la criteriile de calificare
si criteriile de selectie, insa doar operatorii economici selectati de catre autoritatea contractanta, in
etapa de evaluare a candidaturii, pot depune ulterior oferta.
etapa de evaluare candidatura: urmeaza etapei de depunere candidatura si o procede pe cea de
depunere oferta. In cadrul acestei etape AC-ul evalueaza operatorii economici care si-au despus
candidatura. Evaluarea se face cu admis/respins pe cele doua tipuri de categorii de criterii: criterii de
calificare si criterii de selectie.

In cazul in care la data limita de depunere candidatura, nu exista niciun operator economic inscris in
licitatie, procedura va trece in starea in asteptare anulare. Daca timp de un numar de zile, echivalent cu
cel de la licitatia deschisa, AC-ul nu anuleaza procedura, sistemul o va anula in mod automat.
Daca pana la data limita de evaluare candidatura AC-ul nu a finalizat evaluarea, sistemul va trece licitatia
in starea in asteptare. AC-ul poate reveni in etapa de evaluare candidatura prin decalarea termenului.
Din etapa de depunere oferta, AC-ul poate reveni, in urma unei suspendari, in etapa de evaluare
candidatura. Ofertele depuse pana la momentul in care a survenit suspedarea se vor pastra. Daca un
ofertant care si-a introdus oferta va fi respins la reevaluarea candidaturii, oferta acestuia nu i se va
decripta si prin urmare nu va fi luata in considerare la calcularea castigatorului.
In etapa de depunere candidatura, operatorii economici pot adresa intrebari de clarificare AC-ului.
Mecanismul de intrebari / raspunsuri este similar cu cel de la licitatia deschisa din etapa de depunere
oferta.
Etapele licitatiei restranse in ordinea desfasurarii lor sunt: depunere candidatura;
evaluare candidatura;
in asteptare obtinere cheie publica;
depunere oferta;
evaluare oferta;
in asteptare obtinere cheie privata;
licitatie electronica;
deliberare;

A. Detaliu licitatie deschisa


A.1) Functionalitati posibile pentru starea Depunere oferta

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

103

Informatii disponibile in pagina


- Informatii generale;
- Informatii privind participarea la licitatia deschisa;
- Criterii de calificare;
- Factori de evaluare;
Vizualizare documentatie de atribuire si clarificari - prin actionarea butonului Clarificari; butonul
este disponibil indiferent daca procedura se desfasoara online sau offline; utilizatorul este directionat
intr-o noua pagina de unde poate vizualiza documentatia si clarificarile;
Extindere perioada de depunere oferta - prin actionarea butonului Extinde perioada de
depunere oferte; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul va fi
inactiv;
Conditii:
- procedura nu e impartita pe loturi;
- procedura este "in desfasurare" cu starea curenta "depunere oferta";
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat catre o noua pagina, in care va putea configura noile date limita
pentru depunerea de oferte, evaluare si valabilitate a ofertei.

Pagina permite decalarea datelor limita. Termenele limita care se pot decala difera functie de starea
achizitiei:
- daca achizitia este in starea de depunere oferta se pot decala: data limita de depunere oferta, data
limita de evaluare si data limita de valabilitate a ofertei;
- daca achizitia este in starea de evaluare se pot decala: data limita de evaluare si data limita de
valabilitate a ofertei;
ATENTIE!: Criteriile reofertabile nu se evalueaza de catre AC. Punctajul se va calcula automat de catre
sistem la momentul finalizarii evaluarii. Punctajul se calculeaza prin raportarea la cea mai buna oferta,
acordandu-se punctaj maxim celei mai bune oferte.
La procedura online cu criteriul de atribuire cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", pentu factorii de
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

104

evaluare selectati de AC ca si criterii reofertabile in atribuirea contractelor subsecvente, in cazul in care


exista cel putin un criteriu care face obiectul reofertarii ramas necompletat de catre ofertant, respectivul
ofertant nu va putea fi evaluat de catre AC.
Cu ajutorul butonului Propune date, sistemul va propune valorile minime pentru datele limita. Pentru a
permanentiza modificarile se actioneaza butonul Salveaza.
Suspendare procedura - pentru suspendarea procedurii se actioneaza butonul Suspendare;
Conditii pentru a fii posibila suspendarea:
- starea procedurii sa fie "in desfasurare";
- sa nu se fi definit un anunt de atribuire pentru aceasta procedura;
Daca suspendarea s-a realizat cu succes, se seteaza starea procedurii din "in desfasurare" in
"suspendata"; nu se modifica starea la nivel de lot, insa loturile "ingheata" (nu se mai pot efectua operatii
pe ele).
Revenirea din suspendare
Butonul Reintoarcere la cursul normal este disponibil in pagina doar daca achizitia este in perioada de
suspendare. Apasarea acestui buton are ca scop decalarea termenelor de depunere oferta si de evaluare
cu un numar de zile egal cu cel aferent perioadei in care achizitia a fost suspendata in sistem. Daca prin
decalarea termenului de depunere a ofertei, acesta devine mai mare decat termenul de valabilitate a
ofertei, se va extinde termenul de valabilitate al ofertei pana la nivelul datei limita de depunere a ofertei.
Anulare
Pentru anularea achizitiei se actioneaza butonul Anulare. Actiunea are ca efect directionarea
utilitatorului catre o noua pagina in care va introduce motivul anularii achizitiei.
n cazurile justificate, achizitia poate fi ntoars din anulare printr-o cerere (n afara aplicatiei e-licitatie)
adresat operatorului SEAP.
Intrebari
Pentru a vizualiza si a raspunde solicitarilor de clarificare venite din partea ofertantilor se apasa butonul
Intrebari.

La apasarea butonului "Salveaza", cand se transmite raspunsul la o intrebare, va aprea un mesaj de


confirmare "Sunteti sigur ca ati introdus raspunsul complet? Ulterior salvarii nu mai puteti completa
raspunsul sau atasa documente."
Navigare
Butonul Inapoi redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista licitatii deschise in desfasurare.

A.2.1) Functionalitati posibile pentru starea Evaluare Tehnic


Suspendare
Suspundarea achizitiei se face actionand butonul Suspendare. Nicio actiune nu este posibila autoritatii
contractante in perioada de suspendare a achizitiei, aflate in starea de evaluare. Revenirea din
suspendare se face prin actionarea butonului Reintoarcere la cursul normal.
Revenirea din suspendare

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

105

Butonul Reintoarcere la cursul normal este disponibil in pagina doar daca achizitia este in perioada de
suspendare. Apasarea acestui buton are ca scop decalarea termenului de evaluare cu un numar de zile
egal cu cel aferent perioadei in care achizitia a fost suspendata in sistem.
Anulare
Pentru anularea achizitiei se actioneaza butonul Anulare. Actiunea are ca efect directionarea
utilitatorului catre o noua pagina in care va introduce motivul anularii achizitiei.
Intrebari
Pentru a vizualiza solicitarile de clarificare venite din partea operatorilor economici si raspunsurile oferite
de autoritatea contractanta se apasa butonul Intrebari.

La apasarea butonului "Salveaza", cand se transmite raspunsul la o intrebare, va aprea un mesaj de


confirmare "Sunteti sigur ca ati introdus raspunsul complet? Ulterior salvarii nu mai puteti completa
raspunsul sau atasa documente."
Navigare
Butonul Inapoi redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista cereri de oferta in desfasurare.

Utilizatorul are la dispozitie urmtoarele posibilitti:


- cu ajutorul butonului-lup: s vizualizeze detaliile referitoare la criteriile de calificare, documentatia de
calificare si propunere tehnic depus de ofertant;
- cu ajutorul butonului + (plus) verde: s marcheze ofertantul ca Admis (din punct de vedere tehnic),
acesta putnd participa la faza urmtoaree a procedurii,
- cu ajutorul butonului - (minus) rosu: s marcheze ofertantul ca Respins (din punct de vedere tehnic),
acesta nemaiputnd participa la faza urmtoaree a procedurii;
- cu ajutorul butonului Finalizare Evaluare Tehnic: finalizeaz evaluarea tehnic, aceasta nsemnnd
c evalurile (fie admis, fie respins) rmn definitive, iar procedura trece n faza urmtoare, de Evaluare
Financiar. Pentru ca acest buton s i ndeplineasc funcia, trebuie ca toti ofertantii s fi fost
evaluati fie admis fie respins, si toate punctajele obligatorii pentru criterii (n cazul ofertei celei mai
avantajoase dpdv tehnico-economic) s fi fost completate.

A.2.2) Starea de Evaluare Financiar


Dup ce autoritatea contractant a ncheiat evaluarea tehnic, procedura trece n starea de Evaluare
Financiar. n acest moment, utilizatorul are la dispoziie att informaiile de natur tehnic ct i cele de
natur financiar (valoarea ofertei, decriptat) asociate ofertei depuse de ofertant.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

106

Dup cum se vede, utilizatorul are la dispozitie urmtoarele posibilitti:


- cu ajutorul butonului-lup: s vizualizeze detaliile referitoare la criteriile de calificare, documentatia de
calificare si propunere tehnic depus de ofertant;
- cu ajutorul butonului + (plus) verde: s marcheze ofertantul ca Admis (din punct de vedere financiar),
acesta putnd participa la faza urmtoare a procedurii,
- cu ajutorul butonului - (minus) rosu: s marcheze ofertantul ca Respins (din punct de vedere financiar),
acesta nemaiputnd participa la faza urmtoare a procedurii;
- cu ajutorul butonului Finalizare Evaluare Financiar: finalizeaz evaluarea tehnic, aceasta
nsemnnd c evalurile (fie admis, fie respins) rmn definitive, iar procedura trece n faza urmtoare,
Pentru ca acest buton s i ndeplineasc funcia, trebuie ca toti ofertantii s fi fost evaluati fie admis fie
respins.
Cind procedura se afla in aceasta stare de Evaluare Financiara, utilizatorul are la dispozitie
posibilitatea de a descarca si vizualiza documentul de tip Formular Oferta. Aceasta se face apasind
butonul-lupa de vizualizare din dreptul ofertantului dorit, mergind pe sectiunea de documente si
descarcind documentul care este bifat ca fiind formular de oferta financiara.

A.3) Functionalitati posibile pentru starea Deliberare


Suspendare
Suspundarea achizitiei se face actionand butonul Suspendare. In cazul in care se constata ca s-a gresit
la evaluarea ofertantilor, autoritatea contractanta poate decide reintoarcerea in etapa de evaluare, prin
apasarea butonului Reintoarcere la evaluare. Actiunea va avea ca efect modificarea starii achizitiei din
deliberare in evaluare, iar in cazul in care s-a ales deja castigatorul din clasament, aceasta decizie va fi
anulata. Revenirea din suspendare se face prin actionarea butonului Reintoarcere la cursul normal.
Revenirea din suspendare
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

107

Butonul Reintoarcere la cursul normal este disponibil in pagina doar daca achizitia este in perioada de
suspendare.
Anulare
Pentru anularea achizitiei se actioneaza butonul Anulare. Actiunea are ca efect directionarea
utilitatorului catre o noua pagina in care va introduce motivul anularii achizitiei.
Intrebari
Pentru a vizualiza solicitarile de clarificare venite din partea operatorilor economici si raspunsurile oferite
de autoritatea contractanta se apasa butonul Intrebari.
Utilizatorul va fii redirectionat in pagina

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

108

La apasarea butonului "Salveaza", cand se transmite raspunsul la o intrebare, va aprea un mesaj de


confirmare "Sunteti sigur ca ati introdus raspunsul complet? Ulterior salvarii nu mai puteti completa
raspunsul sau atasa documente."
Deliberare
Prin actionarea butonului Deliberare utilizatorul este redirectionat in pagina Clasament licitatie deschisa.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

109

In cazul in care anuntul de participare de tip acordul-cadru se atribuie mai multor ofertanti aplicatia
permite selectarea din clasament a mai multor ofertanti. In acest caz butonul de selectie a castigatorului
este inlocuit cu un checkbox care permite selectia multipla. AC-ul selecteaza ofertantii castigatori din
clasament si actioneaza butonul Desemneaza castigator". In cazul in care nu sunt cel putin doi ofertanti
selectati, aplicatia afiseaza un mesaj de eroare corespunzator.
La momentul actionarii butonului de desemnare a castigatorului, se va genera un singur mail catre
fiecare participant, in care se va preciza numele tuturor ofertantilor castigatori.
Butonul Desemeneaza castigator", precum si checkboxurile de selectie vor disparea dupa ce AC-ul va
efectua desemnarea castigatorilor. Prin mecanismul de resetare a castigatorilor se va permite din nou
AC-ului sa delibereze.
Obs: Finalizarea procedurii coincide cu momentul publicarii anuntului de atribuire (enumerate la
publicarea procedurii). Pentru definirea anuntului de atribuire aferent procedurii de licitatie deschisa se
poate proceda in doua moduri:
- din detaliul procedurii aflata in starea de deliberare, pentru care s-a ales din clasament castigatorul, se
apasa butonul Anunt de atribuire;
- din lista de anunturi de atribuire se actioneaza butonul Adauga, iar din sectiunea General a formularului
de definire se alege anuntul de participare aferent procedurii; lista de selectie a anunturilor de participare
va include anunturi de participare a caror procedura se afla in deliberare si pentru care s-a ales din
clasament castigatorul;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

110

Atentie!:
Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe
procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea va fi
informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri de
instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare


de resetare a castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor transmite
mailuri participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a castigatorului.
Navigare
Butonul Inapoi redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista licitatii deschise in desfasurare.

B. Detaliu licitatie restransa


B.1) Functionalitati disponibile indiferent de stare (Depunere candidatura / Evaluare
candidatura)
Anulare procedura: la actionarea butonului AC-ul va fi redirectionat catre pagina in care va alege
motivul anularii (similar ca la lictatia deschisa);
Suspendare procedura: actiunea se poate efectua doar daca procedura nu este deja suspendata;
Revenire din suspendare: actiune disponibila daca procedura este suspendata; la actionarea
butonului se revine la starea de dinaintea suspendarii cu decalarea termenelor (termenele de depunere
/ evaluare candidatura, intrucat cele de depunere / evaluare oferta nu se cunosc);
Vizualizarea intrebarilor de clarificare adresate de operatorii economici in etapa de depunere
candidatura, dar si a raspunsurilor oferite;
Intoarcere in lista de licitatii restranse;

B.2) Functionalitati disponibile in starea Depunere candidatura


Extindere perioada de depunere candidatura;

Introducere raspunsuri la intrebarile de clarificare adresate de operatorii economici

La apasarea butonului "Salveaza", cand se transmite raspunsul la o intrebare, va aprea un mesaj

de confirmare "Sunteti sigur ca ati introdus raspunsul complet? Ulterior salvarii nu mai puteti
completa raspunsul sau atasa documente."
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

111

B.3) Functionalitati disponibile in starea Evaluare candidatura


Vizualizarea raspunsurilor candidatilor la criteriile de selectie (criteriile de evaluare si la cerintele
minime obligatorii);
Evaluarea cu admis/respins pe fiecare categorie de criterii pentru fiecare operator economic in parte
(similar ca la licitatia deschisa); chiar daca nu sunt definite in sistem nici criterii de selectie, nici
criterii de calificare, AC-ul tot va trebui sa evalueze cu admis / respins fiecare candidat pentru fiecare
tip de criteriu;

Actiuni posibile in etapa de evaluare:


1. Admiterea candidaturii unui operator economic - prin actionarea pictogramei "+" (Admis)
corespunzatoare operatorului economic;
2. Respingerea candidaturii unui operator economic - prin actionarea pictogramei "-" ("Respins")
corespunzatoare operatorului economic;
3. Finalizare candidatura - se actioneaza butonul Setare date limita si finalizare evaluare
candidatura;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

112

Cu ajutorul butonului Propune date, sistemul va propune valorile minime pentru datele limita. Pentru a
permanentiza modificarile se actioneaza butonul Salveaza.
Observatii:
AC-ul nu poate finaliza evaluarea candidaturii daca:
n-au fost evaluati toti operatorii economici inscrisi la licitatie (fara cei retrasi) pe toate categoriile de
criterii;
nu exista cel putin un nr minim de candidati cu evaluarea finala admis. Numarul minim de candidati cu
evaluarea finala admis necesari pentru finalizare va fi un parametru configurabil.
La finalizarea evaluarii candidatilor, AC-ul este directionat intr-o noua pagina in care va seta urmatoarele
informatii (obligatorii):
data limita de depunere a ofertei;
data limita de evaluare a ofertei;
data limita de valabilitate a ofertei;
Datele limita trebuie sa respecte conditiile de validare referitoare la termenele minime necesare, definite
ca parametri de sistem configurabili. Daca din etapa de depunere oferta se face revenirea la etapa de
evaluare candidatura, datele limita de mai sus se vor reseta.
Dupa completarea termenelor limita sistemul va efectua urmatoarele operatii:
se trimit mailuri tuturor candidatilor indiferent daca au fost admisi sau respinsi;
se trimit mailuri candidatilor admisi - invitarea la a doua etapa a licitatiei va cuprinde informatii cu privire
la nr.anuntului de participare, informatii cu privire la modul de acceare a documentatiei de atribuire;
se lanseaza cererea de obtinere a cheii publice necesare criptarii ofertelor de pret;
licitatia restransa trece din starea evaluare candidatura in depunere oferta in cazul in care s-a reusit
obtinerea cheii publice sau in starea in asteptare obtinere cheie publica in cazul in care nu s-a reusit
obtinerea cheii publice;
Respingerea unui ofertant la criteriile de selectie poate avea urmatoarea semnificatie:
ofertantul a fost evaluat respins;
ofertantul a fost evaluat admis dar nu s-a incadrat in primii n de aceea in final el este considerat
respins;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

113

4. Vizualizarea detali participant - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare


participantului dorit; utilizatorul este directionat intr-o noua pagina care cuprinde trei sectiuni:
- sectiunea "Criterii de calificare" in care poate vizualiza raspunsul la criteriile de calificare
definite; sectiunea se poate accesa doar daca AC-ul a definit
criterii de calificare;
- sectiunea "Factori de evaluare" in care poate vizualiza raspunsul oferit de operatorul economic
si introduce punctajul pe fiecare factor de evaluare;
sectiunea este disponibila daca
criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic";
- sectiunea "Documente oferta" care contine documentele de calificare si propunerea tehnica
incarcate de participant;

Prelungirea termenului de evaluare, daca starea procedurii este in asteptare;

B.4) Functionalitati disponibile in starea depunere oferta(in afara de actiunile specifice


licitatiei deschise)
Revenire la perioada de evaluare candidatura: actiunea se poate efectua dupa o suspendare;
Ofertele depuse pana la momentul in care a survenit suspedarea se vor pastra. Daca un ofertant care
si-a introdus oferta va fi respins la reevaluarea candidaturii, oferta acestuia nu i se va decripta si prin
urmare nu va fi luata in considerare la calcularea castigatorului;

B.5) Functionalitati disponibile in starea evaluare oferta(in afara de actiunile specifice


licitatiei deschise)
Evaluare oferta: indiferent de criteriul de atribuire autoritatea contractanta va evalua fiecare participant
cu oferta depusa care a fost admis in etapa de selectie cu Admis/Respins.

OBS: In cazul in care avem faza finala de LE:

Licitatie electronica - pentru a configura LE-ul sau a vizualiza informatiile despre LE se actioneaza
butonul Licitatie electronica;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea procedurii este "licitatie electronica", "deliberare", "atribuita" sau anulata, dar anularea a
survenit dupa publicarea LE-ului;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de configurare a LE-ului (daca LE-ul nu a fost inca
publicat) sau in pagina de detaliu a LE-ului (daca LE-ul a fost publicat);
Etapa de configurare e LE pentru procedurile de tip online se efectueaza asemeni etapei 4 de la LE
pentru procedurile offline.
Atentie!: Moneda in care se liciteaza in cadrul rundei de LE se va prelua din anuntul de participare din
care a derivat LE-ul. Moneda preluata nu se va putea modifica de catre AC. Pentru anunturile publicate
dupa implementarea functionalitatii se va considera (ca si pana acum) RON ca moneda implicita si
nemodificabila. Moneda se va afisa in maniera read-only in dreptul casutei de introducere a valorii
estimate (toale sau pentru pret unitar).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

114

In cazul in care valoarea estimata din anunt a fost exprimata in alta moneda decat cea in care se face
ofertarea, la preluarea valorii estimate din sectiunea II-a, la care se aplica procentul pentru obtinerea
pasului de licitare, se va realiza conversia la moneda in care se face ofertarea. Valoarea procentuala a
pasului de licitare poate varia intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei
electronice. Conversia se va face la nivelul cursului valutar al monedei de la data publicarii anuntului de
catre AC.

Extinderea perioadei de evaluare - n cazul n care termenul-limit de evaluare a fost depsit,


autoritatea contractant poate folosi butonul de Extindere perioada de evaluare, o singur dat,
pentru a decala respectivele termene.

4.3.2.2.1.2 Cazul 2: exista impartire pe loturi

Prin actionarea butonului Detalii procedura utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a procedurii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

115

Suspendare procedura - pentru suspendarea procedurii se actioneaza butonul Suspendare;


Conditii pentru a fii posibila suspendarea:
- starea procedurii sa fie "in desfasurare";
- sa nu se fi definit un anunt de atribuire pentru aceasta procedura;
Daca suspendarea s-a realizat cu succes, se seteaza starea procedurii din "in desfasurare" in
"suspendata"; nu se modifica starea la nivel de lot, insa loturile "ingheata" (nu se mai pot efectua operatii
pe ele).
Revenirea din suspendare
Butonul Reintoarcere la cursul normal este disponibil in pagina doar daca achizitia este in perioada de
suspendare. Apasarea acestui buton are ca scop decalarea termenelor de depunere oferta si de evaluare
cu un numar de zile egal cu cel aferent perioadei in care achizitia a fost suspendata in sistem. Daca prin
decalarea termenului de depunere a ofertei, acesta devine mai mare decat termenul de valabilitate a
ofertei, se va extinde termenul de valabilitate al ofertei pana la nivelul datei limita de depunere a ofertei.
Anulare
Pentru anularea achizitiei se actioneaza butonul Anulare. Actiunea are ca efect directionarea utilitatorului
catre o noua pagina in care va introduce motivul anularii achizitiei.
n cazurile justificate, lotul poate fi ntors din anulare printr-o cerere (n afara aplicatiei e-licitatie) adresat
operatorului SEAP.
Pentru vizualizarea listei loturilor corespunzatoare se va actiona butonul Lista loturi. Utilizatorul
este redirectionat in pagina "Lista loturi".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

116

Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma corespunzatoare lotului. Utilizatorul este
directionat in pagina de detaliu a acestuia.

Pagina contine intr-o maniera read-only:


1. Informatii despre procedura:
numar anunt de participare;
denumire contract;
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

117

stare curenta.
2. Informatii despre lotul vizualizat numar lot;
denumire lot;
stare curenta;
cod CPV;
valoare estimata;
descriere lot.
3. Lista produselor (daca s-au definit)
4. Informatii privind participarea (numarul de participanti care au depus oferta de pret la lotul curent);
5. Informatii privind castigatorul pe lotul respectiv : denumirea ofertantului;
valoare oferta (atat in RON, cat si EURO);
daca modalitatea de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic" se va afisa si punctajul
final obtinut;
daca lotul s-a anulat, se vor afisa motivele anularii selectate / introduse de AC;

Functionalitati
Extindere perioada de depunere oferta la lot - prin actionarea butonului Extinde perioada de
depunere oferte; daca procedura sau lotul este suspendat, iar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul
va fi inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "depunere oferta";
- lotul nu este suspendat;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat catre pagina "Extindere perioada depunere oferta la lot";

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

118

Pagina permite decalarea datelor limita. Termenele limita care se pot decala difera functie de starea
achizitiei:
- daca lotul este in starea de depunere oferta se pot decala: data limita de depunere oferta, data limita de
evaluare si data limita de valabilitate a ofertei;
- daca lotul este in starea de evaluare se pot decala: data limita de evaluare si data limita de valabilitate
a ofertei;
Cu ajutorul butonului Propune date, sistemul va propune valorile minime pentru datele limita. Pentru a
permanentiza modificarile se actioneaza butonul Salveaza.
Extindere perioada de depunere a candidaturilor - prin actionarea butonului Extindere perioada
de depunere a candidaturilor; daca procedura sau lotul este suspendat, iar restul conditiilor sunt
indeplinite, butonul va fi inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "depunere candidatura";
- lotul nu este suspendat;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat catre pagina "Extindere perioada de depunere a candidaturilor";

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

119

Suspendare lot - pentru suspendarea unui lot se actioneaza butonul Suspendare;


Conditii pentru realizarea suspendarii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul nu este suspendat, anulat sau atribuit;
Daca suspendarea lotului s-a realizat cu succes starea lotului se va schimba in "suspendat".
Revenire din suspendare lot - pentru revenirea din suspendare a unui lot se actioneaza butonul
Revenire din suspendare; acest buton este vizibil doar daca starea lotului este "suspendat"
Conditii pentru realizarea revenirii din suspendare:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "suspendat";
Operatii realizate:
- se scoate bifa de suspendat de pe lot;
- se decaleaza automat datele limita ale fazelor care inca nu s-au finalizat, cu numarul de zile cu
care a fost suspendata procedura;
Evaluarea ofertei la lot - se apasa butonul Evaluare; daca procedura sau lotul este suspendat, dar
restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este in "evaluare oferta" si nu este suspendat sau anulat;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de lista a participantilor la procedura, care au depus oferta

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

de pret pentru lotul respectiv; se vor afisa in pagina si

120

informatiile despre lotul curent;

Actiuni posibile in etapa de evaluare tehnic:


1. Admiterea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "+" (Admis)
corespunzatoare operatorului economic;
Conditii:
- daca nu avem impartira pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"evaluare";
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"evaluare", fara sa fie anulat, susependat sau in asteptare;
2. Respingerea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "-" ("Respins")
corespunzatoare operatorului economic;
Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;
3. Finalizare evaluare tehnic - se actioneaza butonul Finalizare evaluare tehnic;
Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;
- toti ofertantii au fost evaluati cu admis / respins;
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

121

- in cazul evaluarii cu admis a unui participant, trebuie sa se fi introdus punctajul la fiecare factor
de evaluare pentru respectivul participant;
Operatii realizate:
- daca nu s-a obtinut cheia privata starea trece din "evaluare" in "in asteptare obtinere cheie
privata";
- daca s-a obtinut cheia privata si nu se defasoara LE starea trece din "evaluare" in "deliberare";
- daca s-a obtinut cheia privata si se defasoara LE starea trece din "evaluare" in "licitatie
electronica - definire LE";
4. Prelungire etapa de evaluare - se actioneaza butoul Extinde perioada de evaluare;
Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei, cu diferenta ca starea trebuie sa fie "evaluare - in asteptare";
Operatii realizate
- utilizatorul este redirectionat intr-o pagina de setare a noilor date limita.
5. Vizualizarea oferta - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare participantului dorit;
utilizatorul este directionat intr-o noua pagina care cuprinde
trei sectiuni:
- sectiunea "Criterii de calificare" in care poate vizualiza raspunsul la criteriile de calificare
definite; sectiunea se poate accesa doar daca AC-ul a definit
criterii de
calificare;
- sectiunea "Factori de evaluare" in care poate vizualiza raspunsul oferit de operatorul economic
si introduce punctajul pe fiecare factor de evaluare;
sectiunea este disponibila daca criteriul de
atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic";
- sectiunea "Documente oferta" care contine documentele de calificare si propunerea tehnica
incarcate de participant;
Odat ce utilizatorul a apsat butonul de Finalizare Evaluare Tehnic, procedura va trece automat n
faza urmtoare, cea de evaluarea a ofertei financiare.

Evaluarea ofertei financiare pentru un lot


n etapa de evaluarea a ofertei finaciare autoritatea contractant poate vedea pretul (oferta financiar) a
ofertantului, decriptat. Pe baza acestuia utilizatorul poate evalua cu admis sau respins (din punct de
vedere financiar) ofertantii.
De asemenea, utilizatorul are la dispozitie si informatiile din faza precddent (de evaluare tehnic),
precum si punctajele calculate n cazul procedruilor cu criteriul oferta tehnico-economic cea mai
avantajoas.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

122

Actiuni posibile in etapa de evaluare financiar:


1. Admiterea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "+" (Admis)
corespunzatoare operatorului economic;
Conditii:
- daca nu avem impartira pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"evaluare";
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"evaluare", fara sa fie anulat, susependat sau in asteptare;
2. Respingerea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "-" ("Respins")
corespunzatoare operatorului economic;
Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;
3. Finalizare evaluare financiar - se actioneaza butonul Finalizare evaluare financiar;
Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;
- toti ofertantii au fost evaluati cu admis / respins;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

123

Operatii realizate:
- daca nu s-a obtinut cheia privata starea trece din "evaluare" in "in asteptare obtinere cheie
privata";
- daca s-a obtinut cheia privata si nu se defasoara LE starea trece din "evaluare" in "deliberare";
- daca s-a obtinut cheia privata si se defasoara LE starea trece din "evaluare" in "licitatie
electronica - definire LE";
4. Prelungire etapa de evaluare - se actioneaza butoul Extinde perioada de evaluare;
Cind procedura se afla in aceasta stare de Evaluare Financiara, utilizatorul are la dispozitie
posibilitatea de a descarca si vizualiza documentul de tip Formular Oferta. Aceasta se face apasind
butonul-lupa de vizualizare din dreptul ofertantului dorit, mergind pe sectiunea de documente si
descarcind documentul care este bifat ca fiind formular de oferta financiara.
n urma finalizrii evalurii financiare, procedura trece n urmtoarea faz.

Deliberare la lot - se ationeaza butonul Deliberare; daca procedura sau lotul este supendat, iar restul
conditiilor sunt indeplinite, butonul va fi inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este in starea "deliberare" si nu este suspendat sau anulat;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in lista participantilor la procedura care au fost admisi la evaluarea
pentru lotul curent; se vor afisa detaliile lotului curent;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

124

Deliberarea presupune alegerea operatorului economic castigator din clasamentul obtinut dupa
decriptarea ofertelor de pret si dupa ponderarea pretului cu punctajul obtinut la componenta tehnica (in
cazul in care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic").
Pagina contine urmatoarele informatii:
- Informatii despre procedura;
- Informatii despre lot - doar daca avem impartire pe loturi;
- Lista operatorilor economici evaluati cu admis; daca nu avem impartire pe loturi se vor afisa
participantii la procedura; in cazul impartirii pe loturi se afiseaza participantii care au depus oferta la lot;
Actiuni posibile in etapa de deliberare:
1. Selectare castigator - prin actionarea pictogramei de selectie corespunzatoare operatorului
economic;
Conditii:
- daca nu avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"deliberare" si sa nu se fi definit anuntul de atribuire;
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"deliberare", fara sa fie anulat sau suspendat si lotul curent sa nu fi fost selectat in anuntul de atribuire;
Atentie!:
Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe
procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea va fi
informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri de
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

125

instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare de resetare a


castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor transmite mailuri
participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a castigatorului.
2. Definire anunt de atribuire - prin actionarea butonului Anunt de atribuire; daca nu s-a selectat
castigatorul din clasament butonul este inactiv;
Conditii:
- daca nu avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"deliberare";
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"deliberare", fara sa fie anulat sau suspendat;
Operatii realizate:
- daca nu exista un anunt de atribuire acesta se va genera in baza de date; utilizatorul este
directionat spre formularul de definire al anuntului de atribuire
care are completate
campurile cu datele preluate din procedura.
3. Vizualizarea oferta - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare participantului dorit;
utilizatorul este directionat intr-o pagina cu trei sectiuni in
care poate vizualiza raspunsurile
oferite de operatorul economic, documentele incarcate si punctajele obtinute la fiecare factor de evaluare;
Obs:
Sectiunea "Criterii de calificare" se afiseaza doar daca AC-ul a definit criterii de
calificare.
Sectiunea "Factori de evaluare" se afiseaza doar daca criteriul de atribuire este "oferta
cea mai avantajoasa dpdv economic".
Sectiunea "Documente oferta" cuprinde toate documentele incarcate de participantul
selectat.
Intoarcere la evaluarea ofertei la lot din suspendare - se actioneaza butonul "Reintoarcere la
evaluare"; daca procedura este ssupendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite butonul va fi inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat in faza de deliberare;
Operatii realizate:
- se seteaza starea procedurii din "suspendata" in "in desfasurare";

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

126

- se seteaza starea curenta din "deliberare" in "evaluare";


- in cazul in care s-a selectat castigatorul din clasament, aceasta informatie se sterge;
Anulare lot - pentru anularea unui lot se actioneaza mai intai butonul Anuleaza lot, utilizatorul fiind
directionat in pagina "Anulare lot"; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina in care este
redirectat utilizatorul
Conditii pentru realizarea anularii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fi fost suspendat, anulat sau atribuit;
- sa nu se fi definit un anunt de atribuire pentru aceasta procedura;
Operatii realizate
- utilizatorul este redirectat in pagina de anulare lot; daca toate loturile au fost anulate, la
anularea ultimului lot se va anula automat procedura.
Licitatie electronica la lot - pentru a configura LE-ul sau a vizualiza informatiile despre LE se
actioneaza butonul Licitatie electronica;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "licitatie electronica", "deliberare", "atribuita" sau lotul este anulat, dar
anularea a survenit dupa publicarea LE-ului;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de configurare a LE-ului (daca LE-ul nu a fost inca
publicat) sau in pagina de detaliu a LE-ului (daca LE-ul a fost
publicat); in paginile de LE se
afiseaza detaliile lotului; daca procedura se suspenda, licitatia electronica pe lot ingheata.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

127

Actiuni posibile in pagina:

Adaugare runda se realizeaza prin actionarea butonului


; exista doua situatii la
adaugarea fazelor:
1. daca nu s-a definit nicio faza, actionarea butonului are ca efect inserarea unei runde, cu
denumirea Runda 1, avand data de inceput egala cu data setata in campul Data de inceput
a licitatiei electronice.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

128

2. daca exista cel putin o faza definita, se va adauga o pereche (runda, pauza). Denumirile
rundei si a pauzei se vor completa in mod automat astfel: Runda <index>, Pauza <index 1>.
OBS: Sistemul este cel care face atribuirea palierului orar.

Modificare perioade dupa adaugarea fazelor, se seteaza duratele acestora, completand casuta
durata din dreptul fiecarei faze (runde sau pauza). Durata este un numar intreg de zile lucratoare
(in cazul in care perioada de desfasurare a rundei include si zile nelucratoare, sistemul va decala
data de inceput si/sau de sfarsit). Trebuie completate toate duratele fazelor, pentru a putea face
modificarea. Apasarea butonului are ca efect calcularea automata a datelor de inceput si sfarsit
a fiecarei faze, tinand cont de duratele fazelor, de data de start a licitatiei electronice, dar si de
restrictiile de mai jos.
Restrictii la modificarea duratelor sau a datei de inceput la licitatia electronica:
1. trebuie sa existe cel putin o runda;
2. data de inceput si data de sfarsit a unei runde nu poate fi o zi nelucratoare;
3. durata unei runde sau a unei pauze este multiplu de zile (toate rundele vor incepe si se
vor finaliza la aceeasi ora care va fi atribuita de catre sistem la publicare);
4. de la data curenta si pana la data de inceput a primei runde trebuie sa fie cel putin 2 zile
lucratoare (pentru starea "In asteptare incepere licitatie electronica");

Stegere runda se va face prin actionarea iconitei de stergere


din dreptul ultimei runde
adaugate; doar ultima runda va putea fi stearsa; pauzele nu vor avea iconite de stergere. Daca
exista cel putin doua runde definite, stergerea ultimei runde va avea ca efect stergerea pauzei
anterioara rundei.

Tot in aceasta pagina AC-ul va indica informatiile legate de participarea la licitatia electronica care pot
fi disponibile ofertantilor cat timp licitatia este in desfasurare:
Daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut:
afisarea celui mai mic pret;
afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
Daca criteriul de atribuire este cea mai buna oferta economica:
cel mai bun punctaj;
cea mai buna oferta pe fiecare criteriu electronic in parte + punctajul ofertantului pe
fiecare criteriu;
afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
Deasemenea AC-ul va trebui sa specifice, daca poate opri desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in
care nu se imbunateste oferta.
Selectarea optiunilor descrise mai sus se face prin bifarea checkbox-ului afisat in dreptul fiecareia.
Prin actionarea butonului Salveaza si treci la etapa urmtoare se va trece la urmatoarea etapa de
configurare a licitatiei. Aceasta pagina va fi accesata doar in cazul in care criteriul de atribuire este cea
mai buna oferta dpdv economic si AC-ul a adaugat cel putin un criteriu.
Contine factorii de evaluare dispusi sub forma unei matrici (criteriile pe linie si rundele in coloane).
Elementul unei matrice este un checkbox. Elementele ofertei pot sa difere de la o runda la alta.
Asocierea unui criteriu la o runda se face prin selectarea checkbox-ului corespunzator criteriului si rundei
Pentru publicarea licitatiei se va actiona butonul Publica.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

129

Clasament la lot la licitatia electronica - se actioneaza butonul Clasament;


Conditii:
- procedura este "in desfasurare";
- starea lotului este "licitatie electronica - in asteptare incepere LE", "licitatie electronica ofertare", "licitatie electronica - deliberare";
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de clasament la licitatie electronica (este similara cu cea
din functionalitatea actuala, cu diferenta ca afisarea
clasamentului se face la nivel de lot);

Clasament la lot - se actioneaza butonul Clasament;


Conditii:
- starea lotului este "atribuit" sau "anulat" in faza de deliberare;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de clasament la lot.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

130

Vizualizare participanti la lot - se actioneaza butonul Participare;


Operatii realizate
- utilizatorul este directionat in pagina de lista participantilor la lotul respectiv .

Reintoarcere in pagina de lista loturi - prin actionarea butonului Inapoi


Extinderea perioadei de evaluare - (pentru fiecare lot n parte) n cazul n care termenul-limit de

evaluare a fost depsit, autoritatea contractant poate folosi butonul de Extindere perioada de
evaluare, o singur dat, pentru a decala respectivele termene.
4.3.2.3

Reluare competitie
In cazul in care la crearea procedurii s-a optat pentru reofertare in SEAP si s-a publicat anuntul de
atribuire la procedura va fi disponibil in interfata butonul Reluare competitie". Prin urmare doar pentru
anunturile / invitatiile de participare publicate dupa implementarea acestei versiuni se va putea desfasura
reofertarea.
Daca procedura nu are impartire pe loturi, butonul va directiona utilizatorul in lista LE-urilor la reofertare
pentru procedura curenta. Daca exista impartire pe loturi, butonul va directiona utilizatorul in lista
loturilor, urmand ca prin actionarea iconitei de vizualizare a lotului sa se afiseze LE-urile la reofertare
pentru lotul respectiv.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

131

4.3.2.3.1 Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru

In cazulul procedurilor ce selectata optiunea de reofertare in SEAP, prin apasarea butonului "Reluare
competitie" din detaliul anuntului / invitatiei de participare (daca nu exista impartire pe loturi) sau din lista
de loturi (in cazul impartirii pe loturi) aplicatia incarca pagina "Lista licitatiii electronice la reofertare
acord-cadru".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

132

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


Informatii de identificare ale anuntului / invitatiei de participare: numar si data publicare;
Informatii de identificare a lotului (daca se vine din lista de loturi): numar si denumire lot;
In cadrul paginii "Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
Cod unic;
Denumire LE;
Stare LE (in definire, in asteptare licitare, licitare, pauza, deliberare, atribuita); se va afisa daca e
suspendata sau anulata;
Data publicare;
Coloana de operatii (iconita de editare daca e in definire sau inconita de vizualizare daca e
publicata);
In cadrul paginii "Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru" urmatoarele actiuni sunt disponibile:
Adaugare LE se actioneaza butonul Definire LE la reofertare acord-cadru". Utilizatorul este
directionat in formularul de definire al LE-ului. Daca s-a depasit perioada de desfasurare a
acrodului cadru se va afisa un mesaj de atentionare cu urmatorul continut: Atentie! Perioada de
desfasurare a acordului cadru a expirat.", dar se va da posibilitatea definirii LE-ului.
Conditii:
procedura sa fie atribuita (daca nu exista impartire pe loturi) sau lotul sa fie atribuit;
Operatii realizate:
daca procedura e online se vor prelua toate informatiile referitoare la castigatori si oferte
din procedura online;
daca procedura e offline; se vor prealua doar factorii de evaluare pe care se reoferteaza;
utilizatorul este directionat in prima etapa de definire a LE-ului

Editare LE se actioneaza iconita de editare corespunzatoare LE-ului aflata in starea de


definire; utilizatorul este directionat in formularul de editare LE;

Vizualizare LE - se actioneaza iconita de vizualizare corespunzatoare LE-ului publicat;


utilizatorul este directionat detaliul LE;

Inapoi se apasa butonul Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a anuntului


/ invitatiei sau in lista de loturi.

Doar AC-ul caruia ii apartine anuntul / invitatia poate vedea LE-urile in definire si va avea disponibil
butonul de adaugare. Restul actorilor vor avea disponibila doar actiunea de vizualizare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

133

4.3.2.3.2 Adaugare licitatiii electronice la reofertare acord-cadru

Licitatia electronica pentru procedurile ce au reofertare se defineste ca o licitatie electronica obisnuita,


cu exceptia diferentelor sunt punctate mai jos.
In prima etapa de definire a LE-ului AC-ul va putea deselecta factorii de evaluare (preluati automat din
invitatie / anunt) pe care nu-i doreste sa-i liciteze. La deselectarea / reselectarea factorilor sistemul va
calcula in mod automat punctajul criteriilor neelectronice.

Autoritatii contractante i se ofera posibilitatea setarii denumirii LE-ului pe care il initiaza.


In cazul procedurii offline, in etapa 2 sunt adaugate informatiile despre participanti, prin selectarea /
stergerea lor sau modificari ale ofertelor.

In cazul procedurii online, informatiile despre participantise vor vizualiza in maniera read-only abia la
previzualizarea licitatiei pentru publicare.
4.3.2.3.3 Detaliu LE la reofertare la acord-cadru

In cadrul paginii de detaliu a licitatiilor electronice sunt afisate informatiile referitoare la anuntul / invitatia
din care provine, precum si informatiile despre lot.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

134

In cazul AC-ului se pot efectua urmatoarele actiuni:

Anulare LE se actioneaza butonul Anulare". Actiunea de anulare se refera la anularea


reofertarii. Nu se mai poate reveni din anulare. Actiunea nu are efect asupra starii procedurii /
lotului.
Conditii:
LE-ul sa fie in una din starile de desfasurare, dar nu in definire (in asteptare, licitare,
pauza, deliberare);
nu conteaza daca e sau nu suspendata;
selectarea motivului anularii;
Operatii realizate:
schimbare stare in anulata".
setarea datei de anulare;
transmitere mailuri participantilor;

Suspendare LE se actioneaza butonul Suspendare". Actiunea de suspendare se refera la


suspendarea reofertarii. Actiunea nu are efect asupra starii procedurii / lotului.
Conditii:
LE-ul sa fie in una din starile de desfasurare, dar nu in definire (in asteptare, licitare,
pauza, deliberare);
sa nu fie anulata;
sa nu fie suspendata;
Operatii realizate:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

135

schimbare stare in suspendata".


setarea datei suspendarii;
transmitere mailuri participantilor;

Revenire din suspendare la fluxul normal se actioneaza butonul Revenire din


suspendare". Actiunea de revenire din suspendare se refera la revenirea din suspendarea
reofertarii. Actiunea nu are efect asupra starii procedurii / lotului.
Conditii:
LE-ul sa fie suspendat;
sa nu fie anulata;
Operatii realizate:
resetarea statusului de suspendare;
decalarea termenelor in cazul in care, la data revenirii din suspendare, termenul etapei
curente este depasit sau este in ultima zi;
transmitere mailuri participantilor;

Intoarcere la definire se actioneaza butonul Intoarcere la definire". Actiunea nu are efect


asupra starii procedurii / lotului.
Conditii:
LE-ul sa fie suspendat;
sa nu fie anulata;
Operatii realizate:
schimbarea starii in definire";
resetarea ofertelor;
transmitere mailuri participantilor;

Oprire LE se actioneaza butonul Oprire LE". Actiunea nu are efect asupra starii procedurii /
lotului.
Conditii:
LE-ul sa fie in pauza;
sa nu fie anulata;
AC-ul sa fi optat pentru aceasta posibilitate;
Operatii realizate:
schimbarea starii in deliberare";

4.3.2.3.4 Clasament LE la reofertare la acord-cadru

Prin apasarea butonului "Clasament" din pagina de detalii a licitatiei electronice de reofertare a unei
proceduri de tip acord-cadru, aplicatia incarca pagina "Clasament".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

136

In cazul licitatiei electronice de reofertare a unei proceduri de tip acord-cadru, contractul subsecvent se
atribuire unui singur operator economic, prin urmare din clasament se poate selecta un singur ofertant.
Alte operatii disponibile in pagina:
Finalizare deliberare se actioneaza butonul Finalizare deliberare".
Conditii:
LE-ul sa fie in deliberare;
sa nu fie anulata;
sa nu fie suspendata;
sa se fi selectat castigatorul;
Operatii realizate:
schimbarea starii in atribuita";
Doar dupa finalizarea operatiei de deliberare se poate defini contractul subsecvent.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.3.2.4

137

Sistemul de achizitii dinamic

4.3.2.4.1 Definirea unui SAD

Un anun de participare va fi implicat ntr-un sistem de achiziii dinamic dac la crearea documentaiei de
atribuire de pe urma creia va fi creat anunul de participare, n Seciunea 2, subseciunea II.1.3)
Procedura implic, este bifat opiunea Sistem de achizitie dinamic. Aceast opiune este apoi
preluat automat de ctre anunul de participare.

n conjuncie cu aceast bif, n subseciunea II.3) Durata contractului / acordului-cadru / SAD sau
termenul limit pentru finalizare apare i caseta de text Justificarea duratei acordului cadru care
depete pragul de 4 ani. Aceasta este obligatorie s fie completat dac durata, exprimat fie n
luni fie n zile, depete 4 ani.

Dup ce anunul de participare a fost publicat, ofertanii pot depune oferte la anunul SAD (fr a trebui
s introduc i oferta de pre).
4.3.2.4.2 Evaluarea ofertelor SAD

Dup ce ofertantii au introdus ofertele lor orientative, utilizatorul autoritate contractant poate evalua
aceste oferte. Evaluarea poate fi fcut oricnd, nefiind conditionat de depsirea termenului de evaluare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

138

Trebuie notat faptul c, datorit faptului c nu pot fi ncrcate ofertele financiare efective, un ofertant
apare n list pentru a fi evaluat numai dac fie a ncrcat un document, fie a dat un rspuns la solicitare
sau la criteriile de evaluare. n caz contrar (adic atunci cnd ofertantul s-a nscris la procedur i att)
ofertantul nu va fi listat spre evaluare - se consider c nu a depus oferta.
Evaluarea se face similar ca la orice procedur online, cu excepia faptului c nu exist ofert de pre
depus. Evaluarea ofertanilor se face pe baza rspunsurilor la criteriile de calificare, a rspunsurilor la
factorii de evaluare (dac este vorba de o procedur tip Oferta cea mai avntajoas) i a documentelor de
calificare i propunere tehnic, dac au fost ncrcate.
Apsarea butonului + verde arat c ofertantul a fost evaluat ca Admis, apsarea butonului - rou arat
c ofertantul a fost evaluat ca Respins, iar semnul ntrebrii arat c ofertantul nu a fost nc evaluat.
Aceste evaluri snt importante n momentul cnd va fi creat un anun simplificat pe baza anunului de
participare SAD.
De asemenea, pe msur ce ofertanii i modific documentele depuse, sau rspunsurile, autoritatea
contractant va fi notificat asupra acestui fapt i va putea face o nou evaluare.
4.3.2.4.3 Crearea unui anunt simplificat

Pentru orice anun de participare de tip SAD pot fi create oricte anunuri simplificate, cu condiia ca
acestea s nu se suprapun. Dac pentru un anun de tip SAD a fost deja creat un anun simplificat care
nc nu a fost atribuit, atunci nu este posibil ca utilizatorul s creeze nc un anun simplificat.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

139

Aceste condiii fiind ndeplinite, utilizatorul intr pe detaliul anunului de tip SAD i apas butonul
Creeaz anun simplificat. Aceasta duce la crearea unui nou anun de participare, care preia absolut
toate elementele anunului de participare SAD, inclusiv ofertanii care i-au depus ofertele de intenie
pn n acel moment, cu tot cu evalurile lor (Admis, Respins sau Neevaluat). Practic, ofertanii
selectai ca Admii de ctre autoritatea contractant snt cei care vor continua i n licitaia electronic
pentru a desemna ctigtorul.
Anunul simplificat nu poate fi modificat, cu excepia urmtoarelor zone:
A. Sectiunea 2:
- II.1 Denumirea atribuit contractului de Autoritatea - Entitatea Contractant
- II.3 Descrierea succinta a contractului in cauza
- II.5 Cantitatea sau domeniul contractului in cauza
B. Sectiunea 4:
- caseta de editare Informatii suplimentare despre licitatia electronic din cadrul IV.1.2 Informaii
despre licitatia electronica
De asemenea, utilizatorul trebuie s completeze lementel legate de datele calendaristice din sectiunea
4:
- IV.2.3) Termen limita pentru depunerea ofertelor orientative pentru contractul in cauza
- IV.2.5) Conditii de deschidere a candidaturilor sau a ofertelor
Acestea trebuie s respecte ordinea calendaristic att n cadrul anunului simplificat, ct i fa de
anunul de participare SAD.
Utilizatorul poate salva n orice moment anunul simplificat apasnd butonul Salveaz.De asemenea, el
poate trimite spre publicare anunul simplificat apsnd butonul Public. ca la orice anun de participare.
n funcie de opiunile iniiale existente n documentaia de atribuire i n anunul de participare SAD,
anunul simplificat poate fi trimis la OJEU spre publicare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

140

4.3.2.4.4 Crearea unei licitatii SAD

Utilizatorul poate crea o licitatie SAD ca pe oricare licitatie electronic provenit dintr-un anunt de
participare offline. Licitatia va fi creeat pe baza anunului simplificat care a depit termenul limit.
Utilizatorul va merge pe calea Proceduri de atribuire -> Licitatii Electronice Proceduri Offline ->
Licitatii electronice in Desfasurare. Acolo, n lista de licitaii electronice, va apsa butonul Adaug
pentru a crea licitaia pe baza anunului simplificat.

Uilizatorul selecteaz anunul simplificat dorit, ceea ce copiaz automat toate elementele anunului n
licitaia electronic - n principla fiind vorba de ofertanii care au fost validai la crearea anunului
simplificat. Din cauz c la anunul de participare SAD ofertanii nu au cum s depun oferte financiare
explicite, valoarea iniial a ofertelor este 0, i ca atare nu se mai trece prin pasul n care se ntocmete
un clasament al ofertanilor funcie de oferta financiar depus.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

141

n cazul n care nu exist ofertani care s fi depus ofert validat ca Admis n anunul simplificat, de la
bun nceput aplicaia aarat c licitaia electronic nu poate fi creat.
Dup selectarea unui anun simplificat valid, utilizatorul va urma calea obinuit de generare a unei
licitaii electronice.
4.3.2.5

Dosarul achizitiei
Dosarul achizitiei reprezint suma formularelor, anunturilor, documentelor, ofertelor, loturilor, eratelor,
ntreb[rilor, raspunsurilor si a tuturor celorlalte elemente ale unei proceduri online. n cazul anuntului de
participare online, procedeul prin care poate fi obtinut dosarul achizitiei este urmatorul:
- Utilizatorul se fixeaza asupra unui anunt de participare online care sa fi fost deja publicat.
- Utilizatorul intra pe detaliul anuntului de participare si apasa butonul Generare Dosar Achizitie.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

142

- Aplicatia afiseaza un mesaj de confirmare a luarii in seama a cererii ("Dosarul de achizitie este in curs
de generare")
- Ulterior, dupa procesarea cererii, utilizatorul intra din nou pe detaliul anuntului si gaseste butonul Dosar
achizitie.

Apasarea butonului Dosar achizitie duce la afisarea interfetei de vizualizare si descarcare a elementelor
componente ale dosarului achizitiei, atitea cite erau acestea in momentul procesarii cererii de generare a
dosarului. (Daca intre timp apar elemente noi sau dispar unele elemente, acest lucru nu va fi vizibil in
dosarul achizitiei decit dupa o noua cerere de generare a dosarului).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

143

Interfata afiseaza urmatoarele elemente:


A. Sectiunea Detalii dosar de achizitie
- Data cererii - data si ora cind utilizatorul a cerut generarea dosarului achizitiei
- Starea cererii: fiind deja procesata, cererea va fi in starea Generat continut
- Status arhiva: arata daca dosarul achizitiei este cel final si, daca da, arata daca este sau nu pastrat
deja sub forma de arhiva marcata temporal

B. Sectiunile documentelor:
1. tab-ul Anunt de Intentie:afiseaza elementele relative la anuntul de intentie care a fost eventual
asociat anuntului de participare. Pot fi listate:
- Formular anunt de intentie
- Eratele la anuntul de intentie
2. tab-ul Anunt de Participare: afiseaza elementele relative la anuntul de participare
- Formular anunt de participare
- Lista documente din documentatia de atribuire
- Nota justificativa
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

144

- Formular fisa de date


- Declaratie art. 33
- Documentatie de atribuire
- Lista erate anunt de participare
- Clarificari, documente aditionale, decizii
- PV de deschidere, declaratii
- Intrebari si raspunsuri - afisate sub forma tabelara, indiferent ca sint intrebari/raspunsuri de la
autoritatea contractanta catre ofertant sau invers
3. tab-ul Oferta: cuprinde toate elementele legate de oferta financiara
- Lot
- Denumire ofertant
- Oferta de pret
- Factori de evaluare (afisati sub forma tabelara)
- Lista documente (nume document, data document, nume document)
- Evaluare Tehnica
- Evaluare Financiara
- Licitatie electronica (inclusiv Evaluare financiara)
- Formular anunt de atribuire
- Lista erate
- Lista documente contract
- Document constatator
Toate aceste elemente sint afisate in mod ierarhic, avind numele tipului de element (daca exista) scris
cu majuscule si numele fisierului corespunzator afisat sub forma de link.
Pentru vizualizarea sau descarcarea unui anume element din dosarul achizitiei, utilizatorul va da click
direct pe numele elementului, care reprezinta practic un link catre locatia acestuia. Apoi utilizatorul va
preciza daca doreste sa salveze fisierul respectiv sau sa-l vizualizeze direct.

C. Sectiunea Permisiuni
Pe linga drepturile generale de vizualizare a dosarului achizitiei, care se refera la toate dosarel achizitiei
din toata aplicatia, utilizatorul Autoritate Contractanta poate oferi sau revoca drepturi specifice pentru
anuntul de participare in cauza. Aceasta se face apasind butonul Editare din aceasta sectiune.
Drepturile se dau catre utilizatorii de tip ANRMAP, CNSC si UCVAP. Initial, pentru toti acesti utilizatori
dreptul implicit este None (nici un drept). Se considera a fi confiodentiale toate elementele legate de
oferta financiara. Ca atare, celelalte doua drepturi sint Normal (utilizatorul poate vizualiza si descarca
orice element care nu este confidential) si Confidential (utilizatorul poate vizualiza si descarca orice
elemente, confidential sau nu).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

145

Utilizatorul alege drepturile corespunzatoare din cele trei casete de dialog pentru cele trei tipuri de
utilizatori, apoi apasa butonul Salveaza. Daca nu doreste sa modifice setul de drepturi, atunci apasa
butonul Anuleaza.
Drepturile pot fi date sau revocate in oice moment.

Pentru un anunt de participare marcat ca finalizat si pentru care a fost aprobata cererea de a crea arhive
exportabile ale dosarului achizitiei, utilizatorul are posibilitatea de a exporta efectiv aceste arhive. Exista
doua butoane in acest sens:
- Export dosar achizitie - permite descarcarea arhivei cuprinzind elementele neconfidentiale ale
procedurii (tot ceea ce nu este legat de ofertele financiare)
- Export dosar achizitie confidential - permite descarcarea arhivei cuprinzind elementele confidentiale
ale procedurii (tot ceea ce este legat de ofertele financiare)

Utilizatorul poate descarca fisierul pe calculatorul local, sau poate vizualiza direct arhiva, in functie de ce
alege.

4.3.3

Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Anunturi de participare pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in
pagina Lista erate nepublicate.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

146

Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
Denumire contract;
Nr. anunt;
Cod CPV;
Denumire CPV;
Stare;
Tip procedura;
Stare publicare (original, republicat);
Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).

Pictograma
corespunde anunturilor de participare aflate in starea de definire. Prin actionarea
acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

147

Pictograma
corespunde anunturilor de participare care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul
Butonul
4.3.3.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare.

Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ
Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,
asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
nepublicate, pictograma

fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea
acestuia.
Actiuni:
O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin
actionarea butonului

Referinta la anuntul asociat numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton
care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea
butonului

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
nepublicate, pictograma
corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in
starea In definire sunt editabile.

Actiuni:
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

148

dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul legal). Dupa
publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.
Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


se va afisa un popup de confirmare
a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.
Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

4.4

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

Anuntul de atribuire
La finalizarea cu castigator a unei achizitii (care nu e cerere de oferta sau cumparare directa), autoritatea
contractanta este obligata sa publice in SEAP anuntul de atribuire, indiferent daca procedura de achizitie
s-a desfasurat in SEAP sau offline. Anuntul de atribuire corespunde unei singure proceduri.
Nu se poate defini un anunt de atribuire in SEAP, daca anuntul de participare aferent nu a fost in
prealabil definit in SEAP. Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost negocierea fara
publicarea prealabila a unui anunt de participare.
O mare parte din elementele formularului anuntului de atribuire, se vor completa automat cu informatii
preluate din anuntul de participare referit. Elementele preluate din anuntul de participare au doar caracter
informativ, ele pot fi modificate de autoritatea contractanta.
In cazul in care anuntul de participare a fost validat de catre ANRMAP si anuntul de atribuire aferent va
necesita validare ANRMAP, chiar daca valoarea acestuia este sub pragul legal.
Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Anunturi de atribuire din meniul Anunturi.

Va fi deschisa pagina de start a modulului Anunturi de atribuire.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

149

Modulul Anunturi de atribuire permite vizualizarea anunturilor de atribuire nepublicate, definirea si


publicarea acestora precum si vizualizarea anunturilor publicate;
Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea anunturilor de tip erata nepublicate.

4.4.1

Anunturi de atribuire
Modulul de anunturi de atribuire nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de atribuire si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de atribuire nepublicate.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de atribuire definite de autoritatea contractanta, aflate in starile:
definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, respinse sau nepublicate.
Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, stare anunt, cod CPV, denumire CPV,
versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip contract, tip procedura, pentru publicare, tip anunt (original, nepublicat)
si numarul anuntului. In aceeasi lista sunt afisate si anunturile de atribuire pentru utilitati. Criteriul
"utilitati" permite filtrarea acestora.
Deoarece in acest ecran sint afisate si anunturile de atribuire la concesionari, exista si un filtru numit Nr.
anunt de concesionare care va avea sens doar pentru gasirea anunturilor de atribuire la concesionari.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

150

Pentru adaugarea unui anunt de atribuire se actioneaza butonul Adauga anunt, iar pentru un anunt de
atribuire utilitati se apasa butonul Adauga anunt utilitati. Se va deschide pagina de definire a anuntului
de atribuire.
De asemenea, prin apasarea butonului Adauga anunt concesionare utilizatorul poate crea si publica
un anunt de atribuire la concesionare, care are aceeasi structura ca un anunt de atribuire normal, cu
exceptia faptului ca trebuie selectat un anunt de concesionare publicat ca origine a anuntului de atribuire
la concesionare.
Pictograma
corespunde anunturilor de atribuire aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde anunturilor de atribuire care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu sau publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Butonul
4.4.1.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de atribuire.

Definire anunt de atribuire


Definirea anuntului de atribuire presupune completarea unui formular structurat pe sapte sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea IV
(procedura), sectiunea VI (informatii suplimentare) si anexa D (justificarea alegerii procedurii de atribuire
negociere fara publicarea anuntului de participare). Anexa C are doar caracter consultativ si cuprinde
lista serviciilor prevazute in sectiunea II.

General - Informatii generale


In prima sectiune a formularului se completeaza valoarea totala a contractului si moneda in care se
exprima valoarea. Valoarea nu trebuie sa contina TVA. Functie de valoarea indicata in aceasta sectiune,
sistemul va decide daca anuntul are nevoie de validarea ANRMAP-ului inainte de publicare sau daca se
trimite la OJ (luand in considerare cele doua reguli expuse in capitolul de Anunturi, referitoare la validarea

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

151

de catre ANRMAP si transmiterea la OJ a anuntului de atribuire cu legatura la anuntul de participare).


Daca tipul de procedura aplicat la atribuirea contractului este negocierea fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare se bifeaza casuta corespunzatoare acestei etichete. In caz contrar trebuie
selectat anuntul de participare aferent procedurii de achizitie, publicat anterior in SEAP.
La actionarea butonului Selecteaza anunt de participare se va deschide o ferestra de tip popup, care
va contine toate anunturile de participare publicate in SEAP de autoritatea contractanta si care nu au
fost asociate la un anunt de atribuire. Prin selectarea anuntului de participare din lista, se vor prelua
automat informatiile din anuntul de participare in cel de atribuire.
La parasirea acestei sectiunii, informatiile legate de procedura nu se mai pot modifica.
Atentie! Nu se poate defini un anunt de atribuire in SEAP daca anuntul de participare nu a fost publicat
in SEAP.

La alegerea optiuni "Contractul face referire la o categorie speciala de servicii" :


autoritatea contractanta nu va mai putea selecta anuntul de participare;
in sectiunea "Obiectul contractului" va fi selectat in mod implicit tipul de contract servicii, fara
posibilitatea schimbarii acestuia;
lista de selectie a categoriilor de servicii, va contine doar serviciile speciale.

Sectiunea I - Autoritatea contractanta


Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa automat cu
datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem. Campurile sunt
editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil este denumirea
oficiala.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

152

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in partea
stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea contractanta nu
regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele corespunzator
tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante.

Sectiunea II: Obiectul Contractului


Sectiunea este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului. Alegeti tipul de contract cel
mai apropiat de specificul achizitie.
Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand pictograma
. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma
atasata acestuia.
(detalii coduri NUTS). La definirea anuntului de atribuire prin selectarea anuntului de participare
corespunzator, se va face preluarea in anuntul de atribuire a codului NUTS definit in anuntul de
participare.
Daca tipul de contract este servicii si categoria serviciilor este cuprinsa intre 17 si 27, se poate opta
pentru nepublicarea anuntului de atribuire. Anuntul va fi validat de ANRMAP sau trimis la OJ, daca este
cazul, dar nu va fi publicat in SEAP si nici la Jurnalul Oficial.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

153

Specificati daca acest anunt implica stabilirea unui acord cadru sau realizarea unui sistem dinamic de
achizitii. Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie
a codurilor CPV utilizand pictograma

. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

pictograma
atasata acestuia.
Completarea subsectiunii legate de valoarea totala a contractului, presupune fie furnizarea valorii totale,
fie a ofertei celei mai mici sau celei mai mari. Se precizeaza moneda in care sunt exprimate si in cazul
in care contin TVA se introduce si valoarea acestuia.
Se specifica daca acest contract intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice prin
Da sau Nu.

Sectiunea IV: Procedura


Sectiunea IV este dedicata procedurii aplicate.
In Subsectiunea IV.1.1 se alege tipul de procedura, doar daca in prima sectiune nu s-a ales negocierea
fara publicarea prealabila a anuntului de participare.
Pentru criteriul de atribuire se poate opta pentru unul din criteriile "pretul cel mai scazut" sau "oferta cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic". In cazul alegerii ultimei optiuni autoritatea contractanta
are posbilitatea de a introduce criteriile de evaluare, si daca e cazul ponderea lor. Daca se introduc
criterii cu ponderi, suma ponderilor trebuie sa fie 100.
A treia subsectiune se refera la informatii administrative. Daca se cunoaste, introduceti numarul de
referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta si datele referitoare la publicarile anterioare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ale aceluiasi contract.
In cazul anunturilor de atribuire asociate anunturilor de participare de tip acord cadrul cu mai multi
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

154

participati sunt preluati toti operatorii economici declarati castigatori la deliberare, impreuna cu ofertele
lor. In cazul in care nu exista impartire pe loturi, se defineste un singur contract de acord-cadru.

Sectiunea V: Atribuirea contractului


In sectiunea V se vor introduce date relativ la contract. Pagina contine lista contractelor definite si lista
ofertantilor castigatori.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

155

OBS. : Pentru anunturile de participare online si offline cu faza finala de LE, castigatorii se preiau
automat la definirea anuntului de atribuire din procedura, insa pentru cele offline fara faza finala de LE
este necesara completarea prealabila a sectiunii "Lista agenti economici castigatori" pentru a stabili
castigatorii ce vor fi asignati ulterior la contracte. Numai dupa ce s-au stabilit castigatorii se pot completa
toate informatiile corespunzatoare unui contract.
Pentru a adauga un nou agent economic castigator se va actiona butonul Adauga ofertant. Acest buton
va fii vizibil doar pentru anunturile offline fara faza finala de LE. Utilizatorul va fii directionat in pagina de
editare participant.

Se completeaza informatiile despre participant sau se selecteaza un ofertant si se actioneaza butonul


Salvare pentru salvarea informatiilor introduse. Dupa salvare ofertantul va apare in lista de agenti
economici din sectiunea 5.
Editare contract - se actioneaza link-ul de editare corespunzator lotului care se doreste editat;
utilizatorul va fi directionat in pagina Sectiunea V: Atribuirea si valoarea contractului - Definire contract;
Adaugare contract - se actioneaza butonul Adauga contract; utilizatorul va fi directionat in pagina
Sectiunea V: Atribuirea si valoarea contractului - Definire contract;
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

156

Stegere contracte - se selecteaza contractele dorite in vederea eliminarii, prin bifarea checkbox-urilor
corespunzatoare, si se actioneaza butonul Sterge. Stergerea se face direct in baza de date, nemaifiind
necesara actionarea butonului Salveaza, pentru permanentizarea modificarilor.

Adaugare / editare contract


Prin actionarea butonul Adauga contract utilizatorul este directionat in pagina de definire a unui nou
contract:

Pentru crearea unui contract utilizatorul trebuie sa ofere informatii privind:


Numar contract si denumire;
V.1) Data atribuirii contractului;
V.2) Numarul de oferte primite si Numarul de oferte admisibile
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul; (sectiunea este
repetitiva in cazul in care se inchieie un acord cadru); se selecteaza castigatorul din lista de selectie
si se actioneaza butonul Adauga castigator.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

157

V.4) Informatii privind valoarea contractului;


V.5) Contractul ar putea fi subcontractat (lista de optiuni cuprinde: "Da, "Nu").
Pentru fiecare contract declarat AC-ul trebuie sa selecteze cel putin un lot (in cazul in care exista
impartire pe loturi).
Actiuni
Salvare contract - se completeaza formularul si se actioneaza butonul Valideaza. Pentru a putea
realiza salvarea, o serie de conditii trebuie indeplinite simultan. Butonul este disponibil doar daca
anuntul este "in definire";
Conditii:
- toate campurile obligatorii ale contractului trebuie completate
- sa nu existe un alt contract cu acelasi numar in aceeasi data;
- data contractului sa fie mai mica sau egala cu data curenta;
- daca procedura nu are impartire pe loturi sa nu existe un contract deja definit;
- daca procedura are impartire pe loturi (informatie preluata din anuntul de participare), trebuie sa
existe cel putin lot selectat;
- anuntul sa nu fi fost deja publicat.
Selectie lot - la actionarea butonului Adauga lot se va deschide o pagina de tip pop-up care va
contine toate loturile definite in anuntul de participare, care nu au fost asociate altui contract si care fie
au starea "in desfasurare", fie nu au setata aceasta stare.
(pentru ca butonul sa fie accesibil este necesara salvarea prealabila a anutului de atribuire);
Stergere lot - se va actiona pictograma de stergere corespunzatoare lotului ce se doreste a fii sters.
Intoarcerea in lista de contracte - prin apasarea butonului Inapoi
OBSERVATIE: Daca procedura se finalizeaza printr-un contract si are impartire pe loturi, iar la
momentul publicarii anunului de atribuire nu s-au atribuit toate loturile, se va da AC-ului posibilitatea
declararii contractelor dupa publicarea anuntului, pentru loturile ramase neadjudecate; Astfel aceasta
sectiune va fii din nou accesibila utilizatorului.
In cazul in care anuntul de atribuire face referire la o procedura de negociere fara publicarea prealabila a
anuntului se va putea defini un singur contract in sectiunea a V-a.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI va trebui sa prezentati informatii suplimentare referitoare la anuntul de atribuire, privitoare
la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare, precum si adrese de
contact pentru organisme responsabile de proceduri de recurs sau mediere, termene de introducere a
recursurilor si detaliile serviciului de la care se pot obtine infomatii privind introducerea unui recurs

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

158

Anexa D: Justificarea alegerii negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de


participare
Aceasta sectiune se va completa doar in cazul procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de
participare. Motivul se va preciza prin bifarea in dreptul acestuia. Trebuie indicat cel putin un motiv pentru
a putea publica anuntul.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

159

Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului sunt urmatoarele:
Sectiunea General - valoarea toatala a contractului si moneda in care se exprima;
Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1 si tipul autoritatii
contractante;
Sectiunea II - Denumirea contractului, tipul contractului, codul CPV al obiectului principal;
Sectiunea IV - Tipul de procedura si Criteriul de atribuire.
Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul
pentru a permanentiza
modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului. Acesta va avea ca
efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-a
apasat butonul.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

160

dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului
).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP).
Butonul
redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista anunturi de atribuire. In cazul in care sau efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de inapoi acestea se
vor pierde.
4.4.1.1.1 Anexa D

Daca in Sectiunea General utilizatorul selecteaza Tipul de procedura este negociere fara
publicarea prealabila a unui anunt de participare/selectie. atunci aplicatia va activa sectiuna
Anexa D, in care utilizatorul trebuie sa precizeze cel putin un motiv care sa justifice publicarea anuntului
de atribuire fara anunt de participare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

161

Mai mult, daca utilizatorul bifeaza una din casetele Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate
numai de un anumit ofertant, din motive, Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt
comandate in conditiile stricte stabilite in directiva sau Noi lucrari / servicii, constituind o
repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte
conforme celor stabilite in directiva
aplicatia va activa automat radiobutoanele Anunt/invitatie de participare, unde utilizatorul va alege una
din optiunile AP sau IP.
Dupa alegerea uneia din variantele AP sau IP, utilizatorul poate apasa butonul Selecteaza anunt /
invitatie de participare cu privire la anunturile anterioare publicate aflate in legatura cu
anuntul curent. Aceasta duce la deschiderea ecranului pop-up de selectie a anunturilor de participare
respectiv a invitatiei de participare, de unde utilizatorul selecteaza elementul dorit. Dupa selectare,
aplicatia va afisa dedesubt numarul anuntului / invitatiei.
4.4.1.2

Detaliu anunt de atribuire


1. Anunturi aflate in starea in definire.
Pagina de vizualizare anuntului de atribuire se acceseaza selectand din lista Anunturi de atribuire ,
pictorgrama
sunt editabile.

corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea In definire

Actiuni
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP).
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

se va afisa un popup de confirmare

Anunturi

162

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de atribuire.

2. Anunturi publicate
Pagina de vizualizare a anuntului de atribuire se acceseaza selectand din lista Anunturi de atribuire ,
pictorgrama

corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate.

Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, detaliile despre procedura,
contracte, informatiile suplimentare.
Butonul Anexa D va directioneaza catre pagina in care sunt oferite detalii ale motivului care justifica
alegerea negocierii fara publicare prealabila a unui anunt de participare.
Posibilitatea de clonare a unui anunt respins de catre ANRMAP, este disponibila doar autoritatii
contractante, si se realizeaza din detaliul anuntului, prin intermediul butonului Creaza copie. In cazul in
care pentru anuntul respins s-a realizat deja o copie, butonul nu va mai fi vizibil.
Prin actionarea butonului
utilizatorul este redirectionat in pagina Istoric anunturi
care cuprinde atat anunturile publicate anterior, cat si cele publicate ulterior datei publicarii anuntului
curent si care sunt intr-o relatie de clonare cu anuntul curent (toti ascendentii si descendentii obtinuti
prin aplicarea operatiei de clonare).
Prin actionarea butonului
( accesibil doar din detaliul unui anunt aflat in starea publicat
si nu in starile premergatoare publicarii ) utilizatorul este redirectionat in pagina Lista erate care contine
eratele anuntului curent, indiferent de stare.

Adaugare contract dupa publicare


Daca procedura se finalizeaza printr-un contract si are impartire pe loturi, iar la momentul publicarii
anunului de atribuire nu s-au atribuit toate loturile, se va da AC-ului posibilitatea declararii contractelor
dupa publicarea anuntului, pentru loturile ramase neadjudecate; Acest lucru se poate realiza prin
actionarea butonului Adauga contract.
Prin actionarea acestui buton utilizatorul va fii directionat in anuntul de atribuire corespunzator avand
acces doar la sectiunile:
- Sectiunea 2 - Obiectul contractului
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

163

- Sectiunea 5 - Atribuirea contractului


pentru a realiza atribuirea loturilor ramase neadjudecate.
! Restrictiile referitoare la definirea contractelor descrise la anuntul de atribuire la cererea de oferta, se
aplica in totalitate si anuntului de atribuire la proceduri. (vezi
Restrictii la definirea anuntului de atribuire la cererea de oferta)

4.4.1.2.1 Contracte subsecvente

In detaliul anuntului de atribuire publicat se va afisa butonul Contracte subsecvente". Butonul este
disponibil doar daca modalitatea de atribuire a contractului este acord-cadru, indiferent de momentul
definirii in sistem a anuntului / invitatiei de participare.
Actionarea butonului va avea ca efect directionarea utilizatorului in lista contractelor subsecvente.

4.4.1.2.1.1 Lista contracte subsecvente

In pagina Lista de contracte subsecvete la acordul cadru" se ajunge din detaliul anuntului de atribuire la
anunt de participare / invitatie prin actionarea butonul Contracte subsecvente".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

164

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


Informatii de identificare ale anuntului / invitatiei de participare: numar si data publicare;
lista navigabila a contractelor subsecvente definite de AC la anuntul de atribuire curent;
In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
[Numar contract / Data contract] Denumire contract;
Data publicare/Stare;
Valoare contract;
Castigator;
Coloana de operatii (iconita de editare daca e in definire sau inconita de vizualizare daca e
publicata);
In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" urmatoarele actiuni sunt disponibile:
Adaugare contract se actioneaza butonul Adauga".
Conditii:
anuntul de atribuire sa fie publicat;
procedura se incheie prin acord-cadru;
Operatii realizate:
utilizatorul este directionat in formularul de definire a contractului;

Editare contract se actioneaza iconita de editare corespunzatoare contractului aflat in starea


de definire; utilizatorul este directionat in formularul de definire al contractului;

Vizualizare contract - se actioneaza iconita de vizualizare corespunzatoare contractului


publicat; utilizatorul este directionat detaliul contractului;

Inapoi se apasa butonul Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a anuntului


de atribuire.

4.4.1.2.1.2 Adaugare contracte subsecvente

In pagina Definire contract subsecvent" se ajunge din lista de contracte subsecvente in doua moduri:
prin actionarea butonului Adauga", caz in care formularul ca fi gol;
fie prin actionarea iconitei de editare, caz in care formularul se va completa cu datele aferente
contractului selectat;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

165

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


Informatii de identificare ale anuntului de atribuire: denumire, numar si data publicare;
Formularul de editare al contractului;
Formularul de editare al contractului contine urmatoarele campuri:
Numar - Se completeaza de catre utilizator. Este camp obligatoriu.
Denumire - Se introduce de catre utilizator. Este camp obligatoriu.
Valoare contract - . Se introduce de catre utilizator. Este obligatoriu.
Moneda de exprimare a valorii contractului - Lista de selectie cu trei valori: RON, EUR si USD. Este
obligatoriu de selectat.
Selectie LE-uri la reofertare In cazul in care AC-ul a optat in anunt / invitatie pentru reofertare in
SEAP, AC-ul va fi obligat sa selecteze LE la reofertare desfasurata pentru anuntul / invitatia curenta.
La selectare se va completa automat rubrica cu detaliile castigatorului.
Informatii castigator - Aceleasi ca la anuntul de atribuire. Informatiile se pot completa direct de catre
AC, doar daca reofertarea nu s-a realizat in SEAP (alftel se completeaza automat la selectarea LEului). Se va oferi posibilitatea selectarii agentului economic din sistem, caz in care datele se vor
completa automat, fara posibilitatea modificarii acestora. Se poate declara un singur castigator.
Alte informatii.
In cadrul paginii "Adaugare/Editare contract subsecvent" urmatoarele actiuni sunt disponibile:
Selectie castigator se actioneaza butonul Selectare castigator" care ca efect deschiderea
unei ferestre de tip popup din care AC-ul va putea selecta operatorul economic. Operatia se poate
efectua doar daca anuntul este in definire si nu s-a optat pentru reofertare in SEAP.
Stergere selectie se actioneaza butonul Sterge selectie" care ca efect resetarea campurilor
cu informartiile despre castigator. Operatia se poate efectua doar daca anuntul este in definire, a
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

166

fost selectat un ofertant si nu s-a optat pentru reofertare in SEAP.


Selectie LE se actioneaza butonul Selectare LE (reluare competitie)" care ca efect
deschiderea unei ferestre de tip popup din care AC-ul va putea selecta LE. Operatia se poate
efectua doar daca anuntul este in definire si s-a optat pentru reofertare in SEAP. Lista de selectie
este descrisa in capitolul urmator.
Salvare contract se actioneaza butonul Salveaza".
Conditii:
contracul sa aiba toate campurile obligatorii completate;
sa fie in starea de definire;
Operatii realizate:
se salveaza in baza de date informatiile;
Publicare contract se actioneaza butonul Publica".
Conditii:
contracul sa aiba toate campurile obligatorii completate;
sa fie in starea de definire;
Operatii realizate:
se salveaza in baza de date informatiile;
se shimba starea in publicat";
se seteaza data publicarii contratului;
Inapoi se apasa butonul Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a anuntului
de atribuire.

In pagina de selectie a LE-urilor se ajunge din formularul de definire al contractului subsecvent prin
actionarea butonului Selectie licitatiii electronice (reluare competitie)".

Lista va afisa toate LE-urile la reofertare atribuite aferente invitatiei / anuntului de participare curent care
nu au fost asociate unui contract subsecvent. Daca s-a selectat deja o LE, lista se va filtra si dupa
castigatorul LE-ului selectat initial, pentru a asigura faptul ca avem acelasi castigator pe contract.
In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
Cod unic de identificare / Denumire LE;
Data publicare;
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

167

Coloana de selectie;

Urmatoarele actiuni sunt disponibile:


Selectare LE se actioneaza butonul de selectie;
Inchidere fereastra
4.4.1.2.1.3 Vizualizare contract subsecvent

In pagina Detaliu contract subsecvent" se ajunge din lista de contracte subsecvente prin actionarea
iconitei de vizualizare contract.

Pagina va contine:
Informatii de identificare ale anuntului de atribuire: denumire, numar si data publicare;
Toate informatiile introduse la definrea contractului + data publicarii contractului;
Lista simpla a LE-urilor la reofertare la care face referinta contractul (doar daca reofertarea s-a
realizat in SEAP);
Campuri afisate in lista de LE-uri:
Cod unic de identificare / Denumire LE;
Data publicare;
Data atribuire;

4.4.2

Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Anunturi de atribuire pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina
Lista erate nepublicate.
Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

168

selectia dupa urmatoarele criterii de interes:


Denumire contract;
Nr. anunt;
Cod CPV;
Denumire CPV;
Stare;
Tip procedura;
Stare publicare (original, republicat;
Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).

Pictograma
corespunde anunturilor de participare aflate in starea de definire. Prin actionarea
acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde anunturilor de participare care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul
Butonul
4.4.2.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare.

Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ
Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,
asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
nepublicate, pictograma

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

169

fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea
acestuia.
Actiuni:
O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin
actionarea butonului

Referinta la anuntul asociat numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton
care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea
butonului

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
nepublicate, pictograma
corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in
starea In definire sunt editabile.

Actiuni:
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul legal). Dupa
publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.
Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

se va afisa un popup de confirmare

Anunturi

170

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

4.5

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

Anunturi de concurs
Pentru gestiunea anunturilor de concurs, se selecteaza optiunea Anunturi de concurs din meniul
Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Anunturi de concurs.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

171

Modulul Anunturi de participare la concursul de solutii nepublicate permite vizualizarea


anunturilor de concurs nepublicate, definirea si publicarea acestora;
Modulul Anunturi de participare la concursul de solutii publicate permite vizualizarea anunturilor
de concurs publicate.
Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip erata
nepublicate.

4.5.1

Documentatia de atribuire
Primul pas pentru crearea unui anun de concurs este crearea unei documentaii de atribuire. Aceasta,
odat creat, trebuie obligatoriu aprobat de ANRMAP pentru a putea ajunge n faza urmtoare, n care
va fi aleas pentru a sta la baza unui anun de participare.
Pentru a accesa lista de documentaii de atribuire sau pentru a crea o documentaie de atribuire nou
utilizatorul trebuie s apese butonul Documentaie de Atribuire din meniul Anunturi - Anunturi de
Concurs.
O documentaie de atribuire se poate afla ntr-una din strile:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

172

- n definire - este starea documentatiei dintre prima salvare si trimiterea spre publicare
- n asteptare publicare - este starea documentatiei dintre trimiterea spre publicare si decizia
ANRMAP de aprobare sau de respingere
- Publicat - este starea documentatiei de dup decizia de aprobare (validare) a ANRMAP
- Respins - este starea documentatiei de dup decizia de respingere a ANRMAP
Atentie! Documentatiile de atribuire n format vechi (care aveau completat doar sectiunea General) vor
putea fi accesate si modificate, trebuind s fie completate conform noului format, De asemenea,
documentatiile de atribuire n format vechi care au fost respinse de ANRMAP pot fi clonate si completate
n format nou.

Utilizatorul are deci la dispoziie urmtoarele posibiliti:


- S filtreze lista de documentaii de atribuire - folosind butonul Caut
- S creeze o documentaie de atribuire nou - apsnd butonul Adaug din josul listei.
- S vizualizeze i s editeze o documentaie de atribuire existent - apsnd butonul n form de lup
respectiv n form de creion din dreptul unei documentaii de atribuire anume.
4.5.1.1

Filtrarea listei cu documentatii de atribuire


Utilizatorul poate filtra lista cu documentatii de atribuire. Aceasta se face alegnd unul sau mai multe
criterii de filtrare dintre cele existente si apsnd apoi butonul Cutare.

Criteriile de filtrare posibile snt:


- Denumire documentatie - numele documentatiei de atribuire
- Numar documentatie - numarul documentatiei de atribuire
- Tip documentatie - daca este original sau republicat
- Stare documentatie - una din valorile n definire, Publicat, Respins, n asteptare publicare
- Tip anunt ulterior - este precompletat cu valoarea "Anunt de participare la concursul de solutii" si
este nemodificabil
4.5.1.2

Continutul listei cu documentatii de atribuire


Lista cu documentatii de atribuire cuprinde urmtoarele coloane:
A. Denumire documentatie de atribuire
Sub aceast etichet snt grupate urmtoarele informatii:
- numrul documentatiei de atribuire
- denumirea documentatiei de atribuire
- tipul anunului la a crui baz va sta documentatia de atribuire
B. Stare documentatie de atribuire
Afiseaz starea documentatiei (n definire, Publicat, Respins, n asteptare validare). Pentru ultimele
trei valori este afisat si data la care documentatia a trecut n starea respectiv.
C. Coloana cu pictograme
- pictograma n form de lup - apsarea sa permite vizualizarea, dar nu i modificarea, unei

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

173

documentatii de atribuire
- pictograma n form de creion - apsarea sa permite vizualizarea si editarea unei documentatii de
atribuire
- pictograma n form de sgeat circular - este o pictogram informativ, care arat c este vorba de
o docuemntatie de atribuire republicat (provenit dintr-o documentatie respins de ANRMAP si care a
fost copiat - clonat)

Fiecare nregistrare se ntinde pe dou linii din list, prima pe fundal cenusiu si a doua pe fundal alb.
Scrisul este negru, cu exceptia denumirii strii, care este verde pentru documentatia nepublicat si
nerespins care nu a depsit 14 zile lucrtoare de la trimiterea spre publicare, si rosie pentru
documentatia nepublicat si nerespins care a depsit 14 zile lucrtoare de la trimiterea spre publicare
(culoare rosie fiind folosit ca metod de atragere a atentiei n ce priveste depsirea termenului).
4.5.1.3

Adugarea unei documentatii de atribuire


Adugarea unei documentatii de atribuire se face apsnd butonul Adaug aflat n partea de jos a listei
de documentatii de atribuire. Aplicatia va deschide ecranul de adugare a documentatiei de atribuire,
cuprinznd o serie de cmpuri ce trebuie completate:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

174

- Denumirea dat contractului de autoritatea contractant - Descrierea succint a contractului - Tipul contractului - utilizatorul trebuie s aleag ntre Lucrri, Servicii si Furnizare
- Cantitatea sau domeniul global - Valoarea estimat (fr TVA) i Moneda n care este exprimat valoarea - aici utilizatorul poate
alege o valoare bneasc fix, sau un interval de valori. n acest din urm caz valoarea minim trebuie s
fie mai mic dect valoarea maxim
- dac Contractul se nscrie ntr-un proiect-program finantat din fonduri comunitare; dac
utilizatorul selecteaz valoarea DA, atunci el va trebui s completeze si cmpul trimitere (trimiteri) la
proiect(e) si/sau program(e):
- Tipul de finantare - aici utilizatorul poate alege ntre Cofinantare, Fonduri bugetare si Alte fonduri
(n cazul n care Contractul se nscrie ntr-un proiect-program finantat din fonduri comunitare =
NU), sau Cofinantare, Credite externe cu garantia statului, Fonduri Europene si Alte fonduri (n
cazul n care Contractul se nscrie ntr-un proiect-program finantat din fonduri comunitare = DA).
Dac utilizatorul selecteaz Fonduri Europene, atunci el va trebui s aleag si fondul european
corespunztor din lista de fonduri pus la dispozitie de aplicatie - iar n cazul selectrii optiunii Alte
Fonduri, utilizatorul va trebui s scrie explicit despre ce fond este vorba.
n subseciunea Documentatie de Atribuire, utilizatorul va trebui s aleag minim dou documente pe
care s le asocieze documentatiei curente. Tipurile de documente posibile snt:
- documentele de atribuire propriu-zise - vizibile n aplicatie pentru toate entittile care au acces la
documentatia de atribuire, si care snt vizibile si n anunturile sau invitatiile create pe baza documentatiei
de atribuire;
- notele justificative - vizibile n aplicatie doar pentru autoritatea contractant si pentru operatorii
ANRMAP, si care nu mai sint vizibile pentru nimeni n anunturile sau invitatiile create pe baza
documentatiei de atribuire;
Documentele trebuie s se afle deja n portofoliul autoritii contractante, deci s fi fost deja ncrcate n

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

175

sistem. Pentru detalii prvind portofoliul de documente si adugarea unui document la portofoliu, vezi
sectiunea Documente (meniul Administrare -> Documente).
Adugarea unui document se face apsnd unul din butoanele Adaug document de atribuire sau
Adaug Nota justificativ din partea de jos a subsectiunii. Aplicatia va afisa un mesaj informativ
("Autoritatea contractanta trebuie sa adauge ca documentatie obligatoriu fisa de date completa
si nota justificativa. Toate documentele vor fi semnate electronic de catre autoritatea
contractanta."), urmnd ca utilizatorul s apese butonul OK dac doreste s continue, sau Cancel dac
doreste s renunte din varii motive (nu are toate documentele cerute, acestea nu snt semnate
corespunztor etc.). n continuare, aplicatia va afisa ecranul pop-up de selectie a documentului n care
utilizatorul selecteaz documentul dorit (dac acesta exist n list) apsnd butonul n form de
colimator din dreptul su. Efectul este nchiderea ecranului pop-up si inserarea documentului ales n lista
de documente de atribuire.

Utilizatorul va repeta acest proces de attea ori cte documente doreste s asocieze pe documentatia de
atribuire.
Dac utilizatorul doreste s stearg unul sau mai multe documente (care au fost eronat asociate, de
pild), el va bifa csutele de bifare din dreptul documentelor bune de sters si va apsa butonul Sterge.
Pentru a salva aceasta documentatie de atribuire nou-creat utilizatorul poate n orice moment s apese
butonul Salveaz. Condiia pentru o salvare reusit este ca toate cmpurile obligatorii s fi fost
completate. Cmpurile obligatorii la salvare snt:
- Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
- Tipul contractului
- Valoarea estimat si Moneda
Restul cmpurilor snt obligatorii la trimiterea ctre ANRMAP pentru publicare.
4.5.1.3.1 Anunt de Concurs - Sectiunea General

n sectiunea General utilizatorul trebuie s aleag urmtoarele elemente:


1. Radio-butonul Tip Legislatie - aici optiunea este predefinita si nemodificabila, documentatie de
atribuire respect OUG nr. 34/2006 (caz n care este obligatorie adugarea a cel putin dou documente
de atribuire sau note justificative). Varianta OUG nr. 114/2011 - achizitii in domeniul apararii si securitatii
- nu este disponibila.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

176

Informatia cu privire la tipul de legislatie aplicat va fi preluat n anuntul de concurs asociat, fr


posibilitate de modificare
2. Bifa Parteneriat Public Privat - ramine intotdeauna nebifat.
3. Seciunea Documentatie de atribuire - aici utilizatorul poate aduga documente de atribuire, note
justificative (n conditiile de obligativitate descrise mai sus), sau declaratia de proprie raspundere cu lista
persoanelor cu functii de decizie, folosind butoanele Adauga Document de Atribuire, Adauga Nota
Justificativa respectiv Adauga declaratie cf. art. 33. Dup apsarea oricruia din cele trei butoane,
apare un mesaj de atentionare-confirmare, care necesit apsarea butonului OK pentru a ajunge la
ecranul pop-up care cuprinde lista de documente din pool-ul de documente al autorittii contractante.
Este obligatorie selectarea a cel putin un document de atribuire si a cel putin unei declaratii cf. art. 33 in
lista finala de documente, de dinainte de publicare.

Utilizatorul alege un document din pop-up si apas butonul n form de plus din dreptul su. Astfel,
documentul va fi listat n sectiunea Documentatie de Atribuire, cu numele si codul existente, si avnd
tipul corespunztor
Pentru a sterge unul sau mai multe documente din sectiunea Documentatie de Atribuire, utilizatorul
va bifa respectivele documente si apoi va apsa butonul Sterge.Dup validarea mesajului de confirmare,
documentele snt sterse (n sensul c nu mai snt asociate documentatiei de atribuire curente, ele vor
continua s existe n pool-ul de documente).
Atentie! Pentreu a aduga un fisier - document de atribuire sau not justificativ - la documentatia
curent, este obligatoriu ca acest fisier s se afle n pool-ul de documente al autorittii contractante.
Pentru detalii n acest sens vezi sectiunea Administrare - Documente.

4.5.1.3.2 Anunt de Concurs - Sectiunea 1

n Sectiunea 1 utilizatorul va completa:


- elementele de tip Nume, Adres si Puncte de Contact
- elementele relative la tipul si activitatea principal a autorittii contractante
De remarcat aparitia cmpului obligatoriu Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte
de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: cu valori posibile ntre 1 si 100.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

177

Astfel, Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa
automat cu datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem.
Campurile sunt editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil
este denumirea oficiala.
De asemenea, cmpurile de tip telefon, fax, e-mail sau adres de site web este obligatoriu s respecte
formatele corecte, conform exemplelor din mesajele de avertizare.

Pentru "Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare" sa poate bifa una din optiunile: "Punctul
(punctele) de contact mentionat(e) anterior" sau "Altele(va rog completati anexa A.I)". Daca alegeti
"Altele" va trebui sa completati prima sectiunea din Anexa A , care se refera la "Adrese si puncte de
contact de la care se pot obtine informatii suplimentare".
Pentru "Caietul de sarcini si documente suplimentare" va trebui sa alegeti intre punctele de contact deja
mentionate sau altele (cu timitere Anexa A sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact de la
care se pot obtine caietul de sarcini si documentatia suplimentara - inclusiv documentele privind un
dialog competitiv sau un sistem de achizitie dinamic".
Va trebui sa decideti daca pentru trimiterea ofertelor sau cererilor de participare pastrati datele introduse
la prima sectiune sau doriti sa oferiti alte puncte de contact, care se vor completa in Anexa A,
sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact la care trebuie expediate ofertele/cererile de
participare".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

178

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in partea
stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea contractanta nu
regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele corespunzator
tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante. Valoarea implicita
este setata pe Nu.
4.5.1.3.3 Anunt de Concurs - Sectiunea 2

Sectiunea 2 este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din
aceasta sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului. Alegeti tipul de
contract cel mai apropiat de specificul achizitie.
Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand pictograma
. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma
(detalii coduri NUTS)

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

atasata acestuia.

Anunturi

179

La selectarea optiunii mprtirea n loturi" din sectiunea General", AC-ul va putea bifa in aceasta
sectiune impartirea pe loturi II.1.8;
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma
pictograma

. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

atasata acestuia.

In cazul in care contractul este impartit in loturi, se va specifica cum se va face depunerea ofertei.
Deasemenea se va completa anexa B pentru fiecare lot.
Completati valoarea estimata a contractului fara TVA, sau intervalul in care este cuprins, in cazul in care
valoarea exacta nu poate fi estimata.

4.5.1.3.4 Anunt de Concurs - Sectiunea 3

Sectiunea III este dedicata informatiilor juridice, economice, financiare si tehnice asociate contractului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

180

Utilizatorul va introduce informaiile corespunztoare referitaore la contract.


n sectiunile III.2.2 si III.2.3 utilizatorul poate aduga una sau mai multe linii, cu ajutorul butonului
Adaug din dreptul sectiunii sau subsectiunii dorite. Dac utilizatorul s-a decis s adauge o linie nou,
atunci este obligatorie completrea ambelor coloane (Informatii ... respectiv Modalitatea ...). Dac
utilizatorul doreste s stearg o linie, atunci el trebuie s apese pe butonul n form de X rosu din
dreptul liniei nedorite.

In sectiunile III.2.1 si III.2.2 (a si b) pot exista un numar de maxim 25 de seturi cimpuri pentrui fiecare
subsectiune (adica 25 in III.2.1, 25 in III.2.2.a si 25 in III.2.2.b). De asemenea, pentru fiecare caseta de
editare in parte limita de caractere ce pot fi introduse este de 4000.
4.5.1.3.5 Anunt de Concurs - Sectiunea 4

Sectiunea IV este dedicata procedurii aplicate.


In Subsectiunea IV.1 se alege tipul de concurs : deschis sau restrans. In cazul alegerii tipului de
concurs restrans se vor preciza si numele participantilor deja selectati. (Prin actionarea buronului
Selecteaza se va deschide o fereastra de tip popup care contine lista ofertantilor inregistrati in sistem.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

Din lista se selecteaza participantul dorit prin apasarea pictogramei


vor specifica de asemenea criteriile de evaluare a proiectelor.

181

corespunzatoare acestuia). Se

Subsectiunea IV.4 se refera la informatii administrative. Daca se cunoaste, introduceti numarul de


referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta si datele referitoare la publicarile anterioare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ale aceluiasi contract.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

182

Criteriile de evaluare a proiectului vor fi introduse de catre utilizator prin completarea cimpurilor
Denumire Criteriu, Pondere, Descriere criteriu si Algoritm de calcul, si apasarea butonului
Salveaza criteriu pentru a-l trece in lista de criterii de dedesubt.
Pentru conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului
descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) va trebui sa introduceti data, ora si minutul termenului limita
pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente. Introduceti termenul limita
pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare prin actionarea calendarului atasat acestui camp,
de asemenea, selectati din lista data si ora.
Nu uitati sa mentionati limba sau limbile in care pot fi redactate ofertele sau cererile de participare. Daca
nu regasiti limba de redactare printre valorile propuse de sistem, se va completa campul Altele.
n sectiunea IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati: introduceti numele membrilor juriului. Este
un cmp obligatoriu de completat. Completarea se face introducnd un nume n caseta de text Nume
membru si apsnd apoi butonul Adaug ca un membru nou. Numele va aprea n lista de dedesubt.
Pentru a sterge un nume introdus eronat, apsati butonul n form de X rosu din dreptul numelui. Pentru
a schimba numele, apsati butonul n form de creion din dreptul numelui, fcnd ca numele selectat s
apar n caseta text Nume membru , unde modificati numele. Dup modificare, apsati butonul
Valideaz.

4.5.1.3.6 Anunt de Concurs - Sectiunea 6

In sectiunea VI se introduc informatii cu privire la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat


din fonduri comunitare, precum si adrese de contact pentru organisme responsabile de proceduri de
recurs sau mediere.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

183

Tipul de finantare se va selecta dintr-un combo care va contine urmatoarele elemente: confinantare,
fonduri bugetare, credite externe cu garantia statului, fonduri europene si alte fonduri. Campul tipul
finantarii se va completa in mod obligatoriu, prin selectarea uneia din optiunile enumerate mai sus, pentru
a permite publicarea anuntului.

Pentru detalii despre modul specific de completare a finantarii, vezi subsectiunea


Introducerea finantarii
4.5.1.3.7 Anunt de Concurs - Anexa A

Aceasta sectiune este dedicata informatiilor referitoare la adresele si punctele de contact de la care se
pot obtine informatii suplimentare.
Aceasta sectiune se completeaza daca in prima sectiune s-a optat pentru furnizarea de adrese
suplimentare pentru obtinerea anumitor informatii.
Subsectiunea I se refera la datele de contact de la se pot obtine infromatii suplimentare, subsectiunea II
face referinta la punctele de contact de unde se pot obtine documentatia, iar subsectiunea III reprezinta
adresa la care se vor expedia ofertele.
Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul
pentru a permanentiza
modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului. Acesta va avea ca
efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-a
apasat butonul.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului
).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.
Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de participare la concursul de

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

184

solutii. In cazul in care s-au efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin
actiunea de intoarcere in lista acestea se vor pierde.
4.5.1.3.8 Anunt de Concurs - Anexa B

Anexa B este dedicata introducerii detaliilor referitoare la loturi: numar, denumire, descriere, clasificare
CPV, cantitatea sau domeniul contractului, mentiunile privind o alta durata a contractului sau o alta data
de incepere/de finalizare (dupa caz), informatii suplimentare privind loturile (daca este cazul). Aceasta
anexa se completeaza numai daca s-a mentionat in sectiunea II (Obiectul contractului) impartirea in
loturi a bunurilor, serviciilor sau a lucrarilor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

185

Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Se completeaza sectiunea si
se apasa butonul
. Operatia se repeta pentru fiecare lot. Nu se pot
introduce doua loturi cu acelasi numar. In partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor loturilor
adaugate. Pentru editarea unui lot se apasa iconita
din dreptul acestuia. Sectiunea se va completa
cu datele aferente lotului selectat din lista. Se fac modificarile necesare si se apasa butonul
, pentru salvarea lor. Pentru stergerea unui lot se actioneaza pictograma

din dreptul

acestuia.
OBS.
1) Restrictie: valoarea estimata a anuntului si valorile estimate pe fiecare lot in parte trebuie sa
fie exprimate in aceeasi moneda pentru a putea realiza comparatia; pentru loturile deja definite in
sistem corespunzatoare unui anunt in definire, a caror moneda de exprimare a valorii estimate a
lotului difera de moneda de exprimare a valorii toatele a anuntului, se da AC-ului posbilitatea
selectarii monedei dintr-o lista de seletie. Pentru loturile nou definite moneda de exprimare a
valorii lotului se preia din campul moneda corespunzator valorii estimate totale, introduse in
sectiunea a II-a a formularului, si nu se putea edita de catre AC. Pentru loturile deja definite,
pentru care valoarea celor doua monede coincide, nu se va da AC-ului posibilitatea modificarii
monedei din lot. La salvarea/valiadarea lotului, dar si la salvarea anuntului se face verificarea
celor doua monede (din anunt si din lot). Daca la definirea unui nou anunt de participare, AC-ul
incepe sa introduca loturi, fara sa selecteze in prealabil moneda de exprimare a valorii totale
estimate a anuntului, la incercarea de adaugare a lotului se va afisa mesajul de eroare urmator
"Selectati moneda de exprimare a valorii lotului sau selectati moneda de exprimare a valorii
totale a anuntului in sectiunea a II-a".
2) Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie egala cu suma valorilor estimate pe loturi
(in caz de egalitate); Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie mai mica sau egala cu
suma valorilor estimate pe loturi. (in caz de <=);
De asemenea, dac utilizatorul decide s introduc o valoare n cmpul Valoarea garantiei de
participare, atunci aceasta trebuie s respecte prevederile art. 2781 din OUG 34/2006.
4.5.1.4

Modificarea unei documentatii de atribuire


Modificarea unei documentatii de atribuire existente se face din lista de documentatii, apsnd butonul
de ediatre n form de lup din dreptul documentatiei de atribuire dorite.
Modificarea se poate face n mai multe sensuri:
A. Modificare pur si simplu - utilizatorul efectueaz modificrile dorite, apoi apas butonul Salveaz.
B. Clonare - vezi subcapitolul Clonarea unei documentatii de atribuire
C. Stergere - vezi subcapitolul Stergerea unei documentatii de atribuire
D. Trimitere spre publicare - utilizatorul apas butonul Salveaz si vizualizeaz nainte de
transmitere (eventual fcnd si o serie de modificri). Apsarea acestui buton salveaz automat
eventualele modificri internediare. Dac toate cmpurile au fost completate, atunci aplicatia afiseaz
mesajul "Fisa de date a fost salvata cu succes." si utilizatorul i este prezentat pagina intermediar
"Transmitere documentatie de atribuire".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

186

Aceasta are rolul de a permite o recapitulare a elementelor introduse; ca urmare a acestei recapitulri,
urilizatorul poate lua dou decizii:
- dac cmpurile snt incorect sau insuficient completate, utilizatorul apas butonul napoi, pentru a se
ntoarce n ecranul de detaliu al documentatiei de atribuire pentru noi modificri
- dac cmpurile snt corect si total completate, utilizatorul apas butonul Transmitere spre validare,
ceea ce duce la trecerea documentatiei n starea n asteptare validare, si trimiterea sa la ANRMAP
pentru validare (aprobare sau respingere). Ajungerea n aceast stare este conditionat de rspunsul
pozitiv (prin apsarea butonului OK) la mesajul de confiormare al aplicatiei:

Apsarea butonului Documentatie face parte tot din procesul de recapitulare si permite vizualizarea
documentelor introduse si asociate documentatiei de atribuire.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

187

Acest ecran permite descrcarea fisierelor prin apsarea butonului agraf si ntoarcerea n ecranul
precedent prin apsarea butonului napoi.
De asemenea, apsarea butonului Loturi face parte tot din procesul de recapitulare si permite
vizualizarea loturilor definite pentru respectiva documentatie de atribuire.
4.5.1.5

Stergerea unei documentatii de atribuire


Stergerea unei documentatii de atribuire este permis doar pentru acele documentatii care nc nu au
fost trimise spre publicare, aflndu-se deci n starea n Definire.

n acest scop, n momentul n care utilizatorul ntr pe detaliul documentatiei apsnd butonul de editare,
acesta va constata existenta butonului suplimentar numit Sterge. Apsarea acestui buton duce la
afisarea mesajului de confiormare din imagine

urmat de stergerea definitiv si total a documentatiei de atribuire n cazul n care utilizatorul apas
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

188

butonul OK. Apsarea butonului Cancel duce la anularea operatiunii de stergere.


s

4.5.1.6

Clonarea unei documentatii de atribuire


O documentatie de atribuire care a fost trimis spre publicare la ANRMAP si respins de aceasta poate
fi clonat (copiat), n scopul realizrii unor modificri (functie de probleme semnalate de validarea
ANRMAP) si retrsimiterea sa la ANRMAP pentru publicare, n noua form si cu un nou numr.
n acest scop, n momentul n care utilizatorul ntr pe detaliul documentatiei respinse apsnd butonul
de editare, acesta va constata existenta butonului suplimentar numit Copiaz. Apsarea acestui buton
duce la crearea automat a unei copii a documentatiei de atribuire si marcarea acesteia ca fiind clon
(copie).
Nu este posibil crearea a mai mult de o copie pornind de la o anumit documentatie de atribuire.
Pe de alt parte, poate fi creat un lan orict de lung de copii, pornind de la o documentatie respins de
ANRMAP, de pe urma creia este creat o copie, care la rndul ei este trimis la ANRMAP si respins,
de pe urma creia este creat o nou copie, care la rndul ei este trimis la ANRMAP s.a.m.d.
Respingerea de ctre ANRMAP a unei documentatii de atribuire poate fi partial sau total. De pild,
ANRMAP poate respinge doar anumite sectiuni specifice ale documentatiei de atribuire. Ca o
consecint, n momentul crerii copiei:
- seciunile care au fost marcate ca respinse de ANRMAP snt modificabile
- seciunile care nu au fost marcate ca respinse de ANRMAP snt ne-modificabile (grayed)
- seciunea General (precum si Anexa A, dac este cazul) rmne modificabil

4.5.2

Anunturi de participare la concursul de solutii nepublicate


Modulul de anunturi de concurs nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de concurs si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de participare la concursul de solutii.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de participare la concursul de solutii definite de autoritatea
contractanta, aflate in starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, respinse
sau nepublicate. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de
cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, stare anunt,
utilitati, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip procedura, tip anunt (original,
republicat) si numarul anuntului.
De asemenea, exista filtru pe Numar documentatie, ceea ce permite gasirea acelor anunturi care
provin dintr-o anume documentatie de atribuire, si pentru Asociat cu PAA, care arata daca procedura
este sau nu asociata la un plan anual de achizitii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

Pentru adaugarea unui anunt de participare la concursul de solutii se actioneaza butonul

189

Pictograma
corespunde anunturilor de participare la concursul de solutii aflate in starea de definire.
Prin actionarea acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde anunturilor de participare la concursul de solutii care nu mai sunt in starea
de definite, dar care nu s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de
vizualizare a anuntului.
Butonul
solutii.
4.5.2.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare la concursul de

Definire anunt de concurs


Modulul de anunturi de concurs nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de concurs si alegand din pagina de start pictograma Anunturi de participare la concursul
de solutii nepublicate.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de concurs definite de autoritatea contractanta, aflate in starile:
definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ sau respinse.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

190

Pentru adugarea unui nou anunt de participare utilizatorul va apsa butonul Adaug din partea de jos a
paginii.
Pictograma
corespunde anunturilor de participare aflate in starea de definire. Prin actionarea
acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde anunturilor de participare care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Butonul
4.5.2.2

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare.

Detaliu anunt de concurs


Pentru a aduga un anun de concurs nou, utilizatorul apas butonul Adaug din lista de anunuri de
concurs nepublicate. Aplicaia va afia interfata de adugare a anuntului de concurs.
Primul lucru care trebuie fcut este alegerea unei documentatii de atribuire pornind de la care va fi creat
anuntul de concurs. Pentru detalii vezi sectiunea Alegerea unei documentatii de atribuire.
Dup ce utilizatorul a selectat documentatia dorit, aplicatia va completa automat cea mai mare parte a
cmpurilor din anuntul de concurs, pornind de la cmpurile similare din documentatia de atribuire aleas.
Aceste cmpuri, odat completate automat, nu mai pot fi modificate, fiind inaccesibile (grayed).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

191

Informatiile furnizate in sectiunea III.2.2) Capacitatea economica si financiara" din fisa de date in campul
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate" vor fi
preluate in campul III.1) Criterii de selectie a participantilor"
Informatiile furnizate in sectiunile III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala" si III.2.3.b)
Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului" din fisa de date in campul Informatii si/sau
nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate" vor fi preluate in cimpul
III.1) Criterii de selectie a participantilor".
Cmpurile care au mai rmas de completat si snt si obligatorii apartin de Sectiunea IV. si anume datele
calendaristice din sibsectiunea IV.4) Informatii administrative

Pentru a salva modificrile fcute, utilizatorul trebuie s apese butonul Salveaz.


Odat completate toate cmpurile dorite, utilizatorul poate s apese butonul Salveaz si vizualizeaz
nainte de publicare. n vederea publicrii, respectiv trimiterii anuntului la ANRMAP, dac este cazul.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

192

Efectul este afisarea unui ecran de previzualizare (care poate fi tiprit folosind butonul Printeaz) si
trimis efectiv la validare respectiv publicare folosind butonul Public.
In detaliul anuntului de concurs se regaseste butonul Procese Verbale / Declaratii. Apasarea acestuia
duce la afisarea interfetei de creare, publicare si vizualizare pentru aceste tipuri de documente. Pentru
detalii, vezi sectiunea Procese verbale si declaratii
De asemenea, este prezent si butonul Documentatie, clarificari si decizii. Apasarea acestuia duce la
afisarea interfetei de creare, publicare si vizualizare pentru aceste tipuri de documente. Pentru detalii,
vezi sectiunea Documentatie, clarificari si decizii,

n momentul definirii, utilizatorul poate folosi butonul Selecteaz Detali de Plan din cadrul sectiunii
General, pentru a asocia procedura la un detaliu de plan al unui plan de achizitii (dac acestea exist).
Apsarea butonului duce la deschiderea unui ecran pop-up n care snt listate detaliile de plan valide
asociate planului de achizitii pe anul curent. n caz c asa ceva nu exist, ecranul pop-up nu va lista
nimic.
n mod normal utilizatorul selecteaz planul de achizitii corespunztor tipului de procedur; totus,
aplicatia nu va fa nici o verificare n acest sens, permitnd de pild asocierea de licitatii deschise la un
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

193

detaliu de plan de licitatii restrnse.


Este obligatorie alegerea unui plan de achizitii la care procedura sa fie asociata; in caz contrar aplicatia
nu va permite publicarea ci doar salvarea procedurii.
De asemenea, utilizatorul trebuie sa introduca o valoare baneasca in caseta de editare Valoare
consumata, aceasta putind fi intre 0 si valoarea maxima estimata a procedurii. Implicit, aplicatia
completeaza cu valoarea maxima estimata, dar utilizatorul o poate modifica in jos, de exemplu pentru
cazul procedurilor multianuale pentru care procedura va fi alocata la mai multe detalii de plan de pe mai
multi ani.
Dac utilizatorul constat c a gresit, el poate elimina asocierea apsnd butonul Sterge detaliu de
plan.
Atentie! aceasta nu nseamn stergerea efectiv a detaliului de plan, ci, asa cum am precizat, doar
stergerea asocierii dintre procedura curent si detaliul de plan anterior selectat. Ulterior stergerii,
utilizatorul poate asocia procedura la alt detaliu de plan (sau chiar la acelasi detaliu de plan, dac este
cazul).
Asocierea poate fi fcut doar atta vreme ct anuntul de participare se afl n starea n Definire. Dup
publicare, asocierea nu mai poate fi fcut dect din meniul Administrare -> Plan de achizitii anual.
Un anun respins, care a fost clonat, va pstra asocierea cu planul de achiziii.

Este obligatorie alegerea unui plan de achizitii la care procedura sa fie asociata; in caz contrar aplicatia
nu va permite publicarea ci doar salvarea procedurii.
De asemenea, utilizatorul trebuie sa introduca o valoare baneasca in caseta de editare Valoare
consumata, aceasta putind fi intre 0 si valoarea maxima estimata a procedurii. Implicit, aplicatia
completeaza cu valoarea maxima estimata, dar utilizatorul o poate modifica in jos, de exemplu pentru
cazul procedurilor multianuale pentru care procedura va fi alocata la mai multe detalii de plan de pe mai
multi ani.

4.5.3

Anunturi de participare la concursul de solutii publicate


Modulul de anunturi de participare publicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de concurs si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de participare la concursul de solutii publicate.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de participare la concursul de solutii definite de autoritatea
contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a
caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

194

autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).
Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV
(Rev.1, Rev.2), tip procedura, tip anunt, cu erata, data publicare si numarul anuntului.

Prin actionarea pictorgramei


utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a anuntului selectat,
in care va putea vizualiza informatiile introduse la definirea anuntului.
In pagina de detaliu a unui anunt:
Pentru a vizualiza istoricul anuntului vizualizat (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea
operatiei de clonare) se va actiona butonul
Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul
Butonul
solutii .

4.5.4

. (vezi Istoric anunturi )


.

redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de participare la concursul de

Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Anunturi de participare la concursul de solutii pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Lista erate nepublicate.
Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

195

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
Denumire contract;
Nr. anunt;
Cod CPV;
Denumire CPV;
Stare;
Tip procedura;
Stare publicare (original, republicat);
Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).

Pictograma
corespunde anunturilor de concurs aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde anunturilor de concurs care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu sau publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul
Butonul
4.5.4.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de concurs.

Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ
Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,
asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
nepublicate, pictograma

fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea
acestuia.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

196

Actiuni:
O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin
actionarea butonului

Referinta la anuntul asociat numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton
care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea
butonului

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
nepublicate, pictograma
corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in
starea In definire sunt editabile.

Actiuni:
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul legal). Dupa
publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.
Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

se va afisa un popup de confirmare

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.6

197

Rezultatele concursului de solutii


Pentru gestiunea rezultatelor de concurs, se selecteaza optiunea Rezultatele concursului de solutii
din meniul Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Rezultatele concursului de solutii.

Modulul Rezultatele concursurilor de solutii nepublicate permite vizualizarea rezultatelor


concursurilor de solutii nepublicate, definirea si publicarea acestora;
Modulul Rezultatele concursurilor de solutii publicate permite vizualizarea rezultatelor de concurs
publicate.
Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip erata
nepublicate.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.6.1

198

Rezultatele concursului de solutii nepublicate


Modulul de rezultate ale concursului de solutii nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi
optiunea Rezultatele concursurilor de solutii si alegand din pagina de start pictograma
corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Rezultatele concursurilor de
solutii.
Aceasta pagina contine lista rezultatelor concursurilor de solutii definite de autoritatea contractanta,
aflate in starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, respinse sau
nepublicate. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare,
care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, stare anunt, utilitati, cod
CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip anunt (original, republicat) si numarul anuntului.

Pentru adaugarea unui rezultat de concurs se actioneaza butonul

Pictograma
corespunde rezultatelor de concurs de solutii aflate in starea de definire. Prin actionarea
acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde rezultatelor de concurs de solutii care nu mai sunt in starea de definite, dar
care nu s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a
anuntului.
Butonul

4.6.1.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a rezultatelor concursurilor de solutii.

Definire rezultate ale concursului de solutii


Definirea anuntului de concurs presupune completarea unui formular structurat pe opt sectiuni: general,
sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul concursului), sectiunea IV (procedura),
sectiunea V (rezultatul concursului), sectiunea VI (informatii suplimentare).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

199

General - Informatii generale


In aceasta sectiune trebuie sa selectati anuntul de participare la concursul de solutii. Prin actionarea
butonului Selecteaza anunt de participare la concursul de solutii se va deschide o fereastra de tip
popup care va contine lista anunturilor de participare publicate in sistem. Din lista se selecteaza anuntul
dorit prin apasarea pictogramei
corespunzatoare acestuia. Prin selectarea anuntului de participare la
concursul de solutii, se vor prelua automat informatiile din anuntul de participare in cel de rezultate.

Sectiunea I - Autoritatea contractanta


Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa automat cu
datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem. Campurile sunt
editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil este denumirea
oficiala.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

200

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in partea
stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea contractanta nu
regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele corespunzator
tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.

Sectiunea II - Obiectul Contractului


Sectiunea este dedicata obiectului concursului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului precum si o descriere
succinta. (Campurile vor fii completate implicit cu valorile introduse la definierea anuntului de participare
la concursul de solutii corespunzator).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

201

Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma
pictograma

. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

atasata acestuia.

Sectiunea IV: Procedura


Sectiunea IV este dedicata procedurii aplicate.

Sectiunea V: Rezultatele concursului


In aceasta sectiune utilizatorul va preciza premiile acordate, completind in mod repetitiv subsectiunea
V.1) Prime si recompense si apasind de fiecare data butonul Adauga premiu nou.
Daca in anuntul de concurs din care provine anuntul de rezultate in subsectiunea IV.3.8 Recompense si
juriu a fost bifat NU, atunci nu este obligatorie introducerea valorii (si monedei) premiului. In rest, toate
aceste elemente - cistigatorul, valoarea premiului, numarul de participanti - sint obligatorii.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

202

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI se introduc informatii cu privire la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat
din fonduri comunitare, precum si alte informatii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

203

Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul


pentru a permanentiza
modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului. Acesta va avea ca
efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-a
apasat butonul.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului
).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.

Butonul
redirectioneaza utilizatorul in pagina Rezultatele concursurilor de solutii . In cazul
in care s-au efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de
intoarcere in lista acestea se vor pierde.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.6.1.2

204

Detaliu rezultate ale concursului de solutii


1. Anunturi aflate in starile ateptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ
Pagina de vizualizare a rezultatelor concursurilor de solutii se acceseaza selectand din lista Rezultatele

concursurilor de solutii, pictorgrama


corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare,
respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate,
acestea fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul concursului, procedura, rezultatul concursului,
informatiile suplimentare.
2. Anunturi aflate in starea in definire.
Pagina de vizualizare a anuntului de concurs se acceseaza selectand din lista Rezultatele concursurilor

de solutii, pictorgrama

corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea

In definire sunt editabile.

Actiuni :
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

actionarea butonului

205

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

se va afisa un popup de confirmare

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

4.6.2

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Rezultatele concursurilor de solutii.

Rezultatele concursului de solutii publicate


Modulul rezultatele concursului de solutii publicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi
optiunea Rezultatele concursurilor de solutii si alegand din pagina de start pictograma
corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Rezultatele concursurilor de
solutii publicate.
Aceasta pagina contine lista rezultatelor concursului de solutii definite de autoritatea contractanta si care
au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata
este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a
finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).
Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire concurs, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV
(Rev.1, Rev.2), tip anunt, cu erata, data publicare si numarul anuntului.

Prin actionarea pictorgramei


utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a anuntului selectat,
in care va putea vizualiza informatiile introduse la definirea anuntului.
Pentru a vizualiza istoricul anuntului vizualizat (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea
operatiei de clonare) se va actiona butonul
Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul
Butonul

. (vezi Istoric anunturi )


.

redirectioneaza utilizatorul in pagina Rezultatele concursurilor de solutii publicate

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

206

4.6.3

Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Rezultatele concursului de solutii pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este
redirectat in pagina Lista erate nepublicate.
Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
Denumire contract;
Nr. anunt;
Cod CPV;
Denumire CPV;
Stare;
Tip procedura;
Stare publicare (original, republicat);
Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).

Pictograma
corespunde rezultatelor de concurs aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde rezultatelor de concurs care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul
Butonul

directioneaza utilizatorul in pagina de start a rezultatelor concursului de solutii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.6.3.1

207

Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ
Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,
asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
nepublicate, pictograma

fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea
acestuia.
Actiuni:
O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin
actionarea butonului

Referinta la anuntul asociat numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton
care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea
butonului

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
nepublicate, pictograma
corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in
starea In definire sunt editabile.

Actiuni:
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul legal). Dupa
publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.
Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

208

cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

se va afisa un popup de confirmare

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

4.7

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

Concesionari
Pentru gestiunea concesionarilor, se selecteaza optiunea Concesionari din meniul Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Concesionari.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

209

Modulul Concesionari nepublicate permite vizualizarea concesionarilor nepublicate, definirea si


publicarea acestora;
Modulul Concesionari publicate permite vizualizarea concesionarilor publicate.
Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip erata
nepublicate.

4.7.1

Documentatia de atribuire
Primul pas pentru crearea unui anun de concesionri este crearea unei documentaii de atribuire.
Aceasta, odat creat, trebuie obligatoriu aprobat de ANRMAP pentru a putea ajunge n faza
urmtoare, n care va fi aleas pentru a sta la baza unui anun de participare.
Pentru a accesa lista de documentaii de atribuire sau pentru a crea o documentaie de atribuire nou
utilizatorul trebuie s apese butonul Documentaie de Atribuire din meniul Anunturi - Anunturi de
Participare.
O documentaie de atribuire se poate afla ntr-una din strile:
- n definire - este starea documentatiei dintre prima salvare si trimiterea spre publicare
- n asteptare publicare - este starea documentatiei dintre trimiterea spre publicare si decizia
ANRMAP de aprobare sau de respingere
- Publicat - este starea documentatiei de dup decizia de aprobare (validare) a ANRMAP

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

210

- Respins - este starea documentatiei de dup decizia de respingere a ANRMAP


Utilizatorul are deci la dispoziie urmtoarele posibiliti:
- S filtreze lista de documentaii de atribuire - folosind butonul Caut
- S creeze o documentaie de atribuire nou - apsnd butonul Adaug din josul listei.
- S vizualizeze i s editeze o documentaie de atribuire existent - apsnd butonul n form de lup
respectiv n form de creion din dreptul unei documentaii de atribuire anume.
Atentie! Documentatiile de atribuire n format vechi (care aveau completat doar sectiunea General) vor
putea fi accesate si modificate, trebuind s fie completate conform noului format, De asemenea,
documentatiile de atribuire n format vechi care au fost respinse de ANRMAP pot fi clonate si completate
n format nou.
4.7.1.1

Filtrarea listei cu documentatii de atribuire


Utilizatorul poate filtra lista cu documentatii de atribuire. Aceasta se face alegnd unul sau mai multe
criterii de filtrare dintre cele existente si apsnd apoi butonul Cutare.

Criteriile de filtrare posibile snt:


- Denumire documentatie - numele documentatiei de atribuire
- Numar documentatie - numarul documentatiei de atribuire
- Tip documentatie - daca este original sau republicat
- Stare documentatie - una din valorile n definire, Publicat, Respins, n asteptare publicare
- Tip anunt ulterior - este precompletat cu valoarea "Concesionare" si este nemodificabil
4.7.1.2

Continutul listei cu documentatii de atribuire


Lista cu documentatii de atribuire cuprinde urmtoarele coloane:
A. Denumire documentatie de atribuire
Sub aceast etichet snt grupate urmtoarele informatii:
- numrul documentatiei de atribuire
- denumirea documentatiei de atribuire
- tipul anunului la a crui baz va sta documentatia de atribuire
B. Stare documentatie de atribuire
Afiseaz starea documentatiei (n definire, Publicat, Respins, n asteptare validare). Pentru ultimele
trei valori este afisat si data la care documentatia a trecut n starea respectiv.
C. Coloana cu pictograme
- pictograma n form de lup - apsarea sa permite vizualizarea, dar nu i modificarea, unei
documentatii de atribuire
- pictograma n form de creion - apsarea sa permite vizualizarea si editarea unei documentatii de
atribuire
- pictograma n form de sgeat circular - este o pictogram informativ, care arat c este vorba de
o docuemntatie de atribuire republicat (provenit dintr-o documentatie respins de ANRMAP si care a
fost copiat - clonat)

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

211

Fiecare nregistrare se ntinde pe dou linii din list, prima pe fundal cenusiu si a doua pe fundal alb.
Scrisul este negru, cu exceptia denumirii strii, care este verde pentru documentatia nepublicat si
nerespins care nu a depsit 14 zile lucrtoare de la trimiterea spre publicare, si rosie pentru
documentatia nepublicat si nerespins care a depsit 14 zile lucrtoare de la trimiterea spre publicare
(culoare rosie fiind folosit ca metod de atragere a atentiei n ce priveste depsirea termenului).
4.7.1.3

Adugarea unei documentatii de atribuire


Adugarea unei documentatii de atribuire se face apsnd butonul Adaug aflat n partea de jos a listei
de documentatii de atribuire. Aplicatia va deschide ecranul de adugare a documentatiei de atribuire,
cuprinznd o serie de cmpuri ce trebuie completate:
- Denumirea dat contractului de autoritatea contractant - Descrierea succint a contractului - Tipul contractului - utilizatorul trebuie s aleag ntre Lucrri, Servicii si Furnizare
- Cantitatea sau domeniul global - Valoarea estimat (fr TVA) i Moneda n care este exprimat valoarea - aici utilizatorul poate
alege o valoare bneasc fix, sau un interval de valori. n acest din urm caz valoarea minim trebuie s
fie mai mic dect valoarea maxim
- dac Contractul se nscrie ntr-un proiect-program finantat din fonduri comunitare; dac
utilizatorul selecteaz valoarea DA, atunci el va trebui s completeze si cmpul trimitere (trimiteri) la
proiect(e) si/sau program(e):
- Tipul de finantare - aici utilizatorul poate alege ntre Cofinantare, Fonduri bugetare si Alte fonduri
(n cazul n care Contractul se nscrie ntr-un proiect-program finantat din fonduri comunitare =
NU), sau Cofinantare, Credite externe cu garantia statului, Fonduri Europene si Alte fonduri (n
cazul n care Contractul se nscrie ntr-un proiect-program finantat din fonduri comunitare = DA).
Dac utilizatorul selecteaz Fonduri Europene, atunci el va trebui s aleag si fondul european
corespunztor din lista de fonduri pus la dispozitie de aplicatie - iar n cazul selectrii optiunii Alte
Fonduri, utilizatorul va trebui s scrie explicit despre ce fond este vorba.
n subseciunea Documentatie de Atribuire, utilizatorul va trebui s aleag minim dou documente pe
care s le asocieze documentatiei curente. Tipurile de documente posibile snt:
- documentele de atribuire propriu-zise - vizibile n aplicatie pentru toate entittile care au acces la
documentatia de atribuire, si care snt vizibile si n anunturile sau invitatiile create pe baza documentatiei

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

212

de atribuire;
- notele justificative - vizibile n aplicatie doar pentru autoritatea contractant si pentru operatorii
ANRMAP, si care nu mai sint vizibile pentru nimeni n anunturile sau invitatiile create pe baza
documentatiei de atribuire;
Documentele trebuie s se afle deja n portofoliul autoritii contractante, deci s fi fost deja ncrcate n
sistem. Pentru detalii prvind portofoliul de documente si ad[ugarea unui document la portofoliu, vezi
sectiunea Documente (meniul Administrare -> Documente).
Adugarea unui document se face apsnd unul din butoanele Adaug document de atribuire sau
Adaug Nota justificativ din partea de jos a subsectiunii. Aplicatia va afisa un mesaj informativ
("Autoritatea contractanta trebuie sa adauge ca documentatie obligatoriu fisa de date completa
si nota justificativa. Toate documentele vor fi semnate electronic de catre autoritatea
contractanta."), urmnd ca utilizatorul s apese butonul OK dac doreste s continue, sau Cancel dac
doreste s renunte din varii motive (nu are toate documentele cerute, acestea nu snt semnate
corespunztor etc.). n continuare, aplicatia va afisa ecranul pop-up de selectie a documentului n care
utilizatorul selecteaz documentul dorit (dac acesta exist n list) apsnd butonul n form de
colimator din dreptul su. Efectul este nchiderea ecranului pop-up si inserarea documentului ales n lista
de documente de atribuire.
Utilizatorul va repeta acest proces de attea ori cte documente doreste s asocieze pe documentatia de
atribuire.
Dac utilizatorul doreste s stearg unul sau mai multe documente (care au fost eronat asociate, de
pild), el va bifa csutele de bifare din dreptul documentelor bune de sters si va apsa butonul Sterge.
Pentru a salva aceasta documentatie de atribuire nou-creat utilizatorul poate n orice moment s apese
butonul Salveaz. Condiia pentru o salvare reusit este ca toate cmpurile obligatorii s fi fost
completate. Cmpurile obligatorii la salvare snt:
- Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
- Tipul contractului
- Valoarea estimat si Moneda
Restul cmpurilor snt obligatorii la trimiterea ctre ANRMAP pentru publicare.

Anunt de concesionare - Sectiunea General


Anunt de concesionare - Sectiunea I
Anunt de concesionare - Sectiunea II
Anunt de concesionare - Sectiunea III
Anunt de concesionare - Sectiunea IV
Anunt de concesionare - Sectiunea VI
Anunt de concesionare - Anexa A
Anunt de concesionare - Anexa B
4.7.1.3.1 Anunt de concesionare - Sectiunea General

n sectiunea General utilizatorul trebuie s aleag urmtoarele elemente:


1. Radio-butonul Tip Legislatie - aici optiunea este predefinita si nemodificabila, documentatie de
atribuire respect OUG nr. 34/2006 (caz n care este obligatorie adugarea a cel putin dou documente
de atribuire sau note justificative). Varianta OUG nr. 114/2011 - achizitii in domeniul apararii si securitatii
- nu este disponibila.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

213

Informatia cu privire la tipul de legislatie aplicat va fi preluat n anuntul de concurs asociat, fr


posibilitate de modificare

2. Bifa Parteneriat Public Privat - ramine intotdeauna nebifat.


3. Seciunea Documentatie de atribuire - aici utilizatorul poate aduga documente de atribuire, note
justificative (n conditiile de obligativitate descrise mai sus), sau declaratia de proprie raspundere cu lista
persoanelor cu functii de decizie, folosind butoanele Adauga Document de Atribuire, Adauga Nota
Justificativa respectiv Adauga declaratie cf. art. 33. Dup apsarea oricruia din cele trei butoane,
apare un mesaj de atentionare-confirmare, care necesit apsarea butonului OK pentru a ajunge la
ecranul pop-up care cuprinde lista de documente din pool-ul de documente al autorittii contractante.
Este obligatorie selectarea a cel putin un document de atribuire si a cel putin unei declaratii cf. art. 33 in
lista finala de documente, de dinainte de publicare.

Utilizatorul alege un document din pop-up si apas butonul n form de plus din dreptul su. Astfel,
documentul va fi listat n sectiunea Documentatie de Atribuire, cu numele si codul existente, si avnd
tipul corespunztor

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

214

Pentru a sterge unul sau mai multe documente din sectiunea Documentatie de Atribuire, utilizatorul
va bifa respectivele documente si apoi va apsa butonul Sterge.Dup validarea mesajului de confirmare,
documentele snt sterse (n sensul c nu mai snt asociate documentatiei de atribuire curente, ele vor
continua s existe n pool-ul de documente).
Atentie! Pentru a aduga un fisier - document de atribuire sau not justificativ - la documentatia
curent, este obligatoriu ca acest fisier s se afle n pool-ul de documente al autorittii contractante.
Pentru detalii n acest sens vezi sectiunea Administrare - Documente.

n momentul definirii, utilizatorul poate folosi butonul Selecteaz Detali de Plan din cadrul sectiunii
General, pentru a asocia procedura la un detaliu de plan al unui plan de achizitii (dac acestea exist).
Apsarea butonului duce la deschiderea unui ecran pop-up n care snt listate detaliile de plan valide
asociate planului de achizitii pe anul curent. n caz c asa ceva nu exist, ecranul pop-up nu va lista
nimic.
n mod normal utilizatorul selecteaz planul de achizitii corespunztor tipului de procedur; totus,
aplicatia nu va fa nici o verificare n acest sens, permitnd de pild asocierea de licitatii deschise la un
detaliu de plan de licitatii restrnse.
Este obligatorie alegerea unui plan de achizitii la care procedura sa fie asociata; in caz contrar aplicatia
nu va permite publicarea ci doar salvarea procedurii.
De asemenea, utilizatorul trebuie sa introduca o valoare baneasca in caseta de editare Valoare
consumata, aceasta putind fi intre 0 si valoarea maxima estimata a procedurii. Implicit, aplicatia
completeaza cu valoarea maxima estimata, dar utilizatorul o poate modifica in jos, de exemplu pentru
cazul procedurilor multianuale pentru care procedura va fi alocata la mai multe detalii de plan de pe mai
multi ani.
Dac utilizatorul constat c a gresit, el poate elimina asocierea apsnd butonul Sterge detaliu de
plan.
Atentie! aceasta nu nseamn stergerea efectiv a detaliului de plan, ci, asa cum am precizat, doar
stergerea asocierii dintre procedura curent si detaliul de plan anterior selectat. Ulterior stergerii,
utilizatorul poate asocia procedura la alt detaliu de plan (sau chiar la acelasi detaliu de plan, dac este
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

215

cazul).
Asocierea poate fi fcut doar atta vreme ct anuntul de participare se afl n starea n Definire. Dup
publicare, asocierea nu mai poate fi fcut dect din meniul Administrare -> Plan de achizitii anual.
Un anun respins, care a fost clonat, va pstra asocierea cu planul de achiziii.

Este obligatorie alegerea unui plan de achizitii la care procedura sa fie asociata; in caz contrar aplicatia
nu va permite publicarea ci doar salvarea procedurii.
De asemenea, utilizatorul trebuie sa introduca o valoare baneasca in caseta de editare Valoare
consumata, aceasta putind fi intre 0 si valoarea maxima estimata a procedurii. Implicit, aplicatia
completeaza cu valoarea maxima estimata, dar utilizatorul o poate modifica in jos, de exemplu pentru
cazul procedurilor multianuale pentru care procedura va fi alocata la mai multe detalii de plan de pe mai
multi ani.

4.7.1.3.2 Anunt de concesionare - Sectiunea I

n Sectiunea 1 utilizatorul va completa:


- elementele de tip Nume, Adres si Puncte de Contact
- elementele relative la tipul si activitatea principal a autorittii contractante
De remarcat aparitia cmpului obligatoriu Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte
de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: cu valori posibile ntre 1 si 100.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

216

Astfel, Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa
automat cu datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem.
Campurile sunt editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil
este denumirea oficiala.
De asemenea, cmpurile de tip telefon, fax, e-mail sau adres de site web este obligatoriu s respecte
formatele corecte, conform exemplelor din mesajele de avertizare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

217

Pentru "Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare" sa poate bifa una din optiunile: "Punctul
(punctele) de contact mentionat(e) anterior" sau "Altele(va rog completati anexa A.I)". Daca alegeti
"Altele" va trebui sa completati prima sectiunea din Anexa A , care se refera la "Adrese si puncte de
contact de la care se pot obtine informatii suplimentare".
Pentru "Caietul de sarcini si documente suplimentare" va trebui sa alegeti intre punctele de contact deja
mentionate sau altele (cu timitere Anexa A sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact de la
care se pot obtine caietul de sarcini si documentatia suplimentara - inclusiv documentele privind un
dialog competitiv sau un sistem de achizitie dinamic".
Va trebui sa decideti daca pentru trimiterea ofertelor sau cererilor de participare pastrati datele introduse
la prima sectiune sau doriti sa oferiti alte puncte de contact, care se vor completa in Anexa A,
sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact la care trebuie expediate ofertele/cererile de
participare".
In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in partea
stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea contractanta nu
regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele corespunzator
tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante. Valoarea implicita
este setata pe Nu.

4.7.1.3.3 Anunt de concesionare - Sectiunea II

Sectiunea 2 este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din
aceasta sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului. Alegeti tipul de
contract cel mai apropiat de specificul achizitie.
Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand pictograma
. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma
(detalii coduri NUTS)

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

atasata acestuia.

Anunturi

218

La selectarea optiunii mprtirea n loturi" din sectiunea General", AC-ul va putea bifa in aceasta
sectiune impartirea pe loturi II.1.8;
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma
pictograma

. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

atasata acestuia.

In cazul in care contractul este impartit in loturi, se va specifica cum se va face depunerea ofertei.
Deasemenea se va completa anexa B pentru fiecare lot.
Completati valoarea estimata a contractului fara TVA, sau intervalul in care este cuprins, in cazul in care

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

219

valoarea exacta nu poate fi estimata.

4.7.1.3.4 Anunt de concesionare - Sectiunea III

Sectiunea III este dedicata informatiilor juridice, economice, financiare si tehnice asociate contractului.

Utilizatorul va introduce informaiile corespunztoare referitaore la contract.

n sectiunile III.2.2 si III.2.3 utilizatorul poate aduga una sau mai multe linii, cu ajutorul butonului

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

220

Adaug din dreptul sectiunii sau subsectiunii dorite. Dac utilizatorul s-a decis s adauge o linie nou,
atunci este obligatorie completrea ambelor coloane (Informatii ... respectiv Modalitatea ...). Dac
utilizatorul doreste s stearg o linie, atunci el trebuie s apese pe butonul n form de X rosu din dreptul
liniei nedorite.

In sectiunile III.2.1 si III.2.2 (a si b) pot exista un numar de maxim 25 de seturi cimpuri pentrui fiecare
subsectiune (adica 25 in III.2.1, 25 in III.2.2.a si 25 in III.2.2.b). De asemenea, pentru fiecare caseta de
editare in parte limita de caractere ce pot fi introduse este de 4000.
4.7.1.3.5 Anunt de concesionare - Sectiunea IV

Sectiunea IV este dedicata procedurii aplicate.


In Subsectiunea IV.1 se alege tipul de concurs : deschis sau restrans. In cazul alegerii tipului de
concurs restrans se vor preciza si numele participantilor deja selectati. (Prin actionarea buronului
Selecteaza se va deschide o fereastra de tip popup care contine lista ofertantilor inregistrati in sistem.
Din lista se selecteaza participantul dorit prin apasarea pictogramei
vor specifica de asemenea criteriile de evaluare a proiectelor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

corespunzatoare acestuia). Se

Anunturi

221

Subsectiunea IV.4 se refera la informatii administrative. Daca se cunoaste, introduceti numarul de


referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta si datele referitoare la publicarile anterioare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ale aceluiasi contract.
Criteriile de evaluare a proiectului vor fi introiduse de catre utilizator prin completarea cimpurilor
Denumire Criteriu, Pondere, Descriere criteriu si Algoritm de calcul, si apasarea butonului
Salveaza criteriu pentru a-l trece in lista de criterii de dedesubt.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

222

Pentru conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului


descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) va trebui sa introduceti data, ora si minutul termenului limita
pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente. Introduceti termenul limita
pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare prin actionarea calendarului atasat acestui camp,
de asemenea, selectati din lista data si ora.
Selectarea criteriului de atribuire nu mai este obligatorie in vederea completarii factorilor de atribuire.
Utilizatorul poate sa completeze factorii de atribuire si in situatia in care nu a selectat criteriul de
atribuire.
Nu uitati sa mentionati limba sau limbile in care pot fi redactate ofertele sau cererile de participare. Daca
nu regasiti limba de redactare printre valorile propuse de sistem, se va completa campul Altele.
n sectiunea IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati: introduceti numele membrilor juriului. Este
un cmp obligatoriu de completat. Completarea se face introducnd un nume n caseta de text Nume
membru si apsnd apoi butonul Adaug ca un membru nou. Numele va aprea n lista de dedesubt.
Pentru a sterge un nume introdus eronat, apsati butonul n form de X rosu din dreptul numelui. Pentru
a schimba numele, apsati butonul n form de creion din dreptul numelui, fcnd ca numele selectat s
apar n caseta text Nume membru , unde modificati numele. Dup modificare, apsati butonul
Valideaz.

4.7.1.3.6 Anunt de concesionare - Sectiunea VI

In sectiunea VI se introduc informatii cu privire la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat


din fonduri comunitare, precum si adrese de contact pentru organisme responsabile de proceduri de
recurs sau mediere.
Tipul de finantare se va selecta dintr-un combo care va contine urmatoarele elemente: confinantare,
fonduri bugetare, credite externe cu garantia statului, fonduri europene si alte fonduri. Campul tipul
finantarii se va completa in mod obligatoriu, prin selectarea uneia din optiunile enumerate mai sus, pentru
a permite publicarea anuntului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

223

Pentru detalii despre modul specific de completare a finantarii, vezi subsectiunea


Introducerea finantarii
4.7.1.3.7 Anunt de concesionare - Anexa A

Aceasta sectiune este dedicata informatiilor referitoare la adresele si punctele de contact de la care se
pot obtine informatii suplimentare.
Aceasta sectiune se completeaza daca in prima sectiune s-a optat pentru furnizarea de adrese
suplimentare pentru obtinerea anumitor informatii.
Subsectiunea I se refera la datele de contact de la se pot obtine infromatii suplimentare, subsectiunea II
face referinta la punctele de contact de unde se pot obtine documentatia, iar subsectiunea III reprezinta
adresa la care se vor expedia ofertele.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

224

Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul


pentru a permanentiza
modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului. Acesta va avea ca
efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-a
apasat butonul.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

225

dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului
).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.
Butonul
redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de participare la concursul de
solutii. In cazul in care s-au efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin
actiunea de intoarcere in lista acestea se vor pierde.

4.7.1.3.8 Anunt de concesionare - Anexa B

Anexa B este dedicata introducerii detaliilor referitoare la loturi: numar, denumire, descriere, clasificare
CPV, cantitatea sau domeniul contractului, mentiunile privind o alta durata a contractului sau o alta data
de incepere/de finalizare (dupa caz), informatii suplimentare privind loturile (daca este cazul). Aceasta
anexa se completeaza numai daca s-a mentionat in sectiunea II (Obiectul contractului) impartirea in
loturi a bunurilor, serviciilor sau a lucrarilor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

226

Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Se completeaza sectiunea si
se apasa butonul
. Operatia se repeta pentru fiecare lot. Nu se pot
introduce doua loturi cu acelasi numar. In partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor loturilor
adaugate. Pentru editarea unui lot se apasa iconita
din dreptul acestuia. Sectiunea se va completa
cu datele aferente lotului selectat din lista. Se fac modificarile necesare si se apasa butonul
, pentru salvarea lor. Pentru stergerea unui lot se actioneaza pictograma

din dreptul

acestuia.
OBS.
1) Restrictie: valoarea estimata a anuntului si valorile estimate pe fiecare lot in parte trebuie sa
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

227

fie exprimate in aceeasi moneda pentru a putea realiza comparatia; pentru loturile deja definite in
sistem corespunzatoare unui anunt in definire, a caror moneda de exprimare a valorii estimate a
lotului difera de moneda de exprimare a valorii toatele a anuntului, se da AC-ului posbilitatea
selectarii monedei dintr-o lista de seletie. Pentru loturile nou definite moneda de exprimare a
valorii lotului se preia din campul moneda corespunzator valorii estimate totale, introduse in
sectiunea a II-a a formularului, si nu se putea edita de catre AC. Pentru loturile deja definite,
pentru care valoarea celor doua monede coincide, nu se va da AC-ului posibilitatea modificarii
monedei din lot. La salvarea/valiadarea lotului, dar si la salvarea anuntului se face verificarea
celor doua monede (din anunt si din lot). Daca la definirea unui nou anunt de participare, AC-ul
incepe sa introduca loturi, fara sa selecteze in prealabil moneda de exprimare a valorii totale
estimate a anuntului, la incercarea de adaugare a lotului se va afisa mesajul de eroare urmator
"Selectati moneda de exprimare a valorii lotului sau selectati moneda de exprimare a valorii
totale a anuntului in sectiunea a II-a".
2) Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie egala cu suma valorilor estimate pe loturi
(in caz de egalitate); Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie mai mica sau egala cu
suma valorilor estimate pe loturi. (in caz de <=);
De asemenea, dac utilizatorul decide s introduc o valoare n cmpul Valoarea garantiei de
participare, atunci aceasta trebuie s respecte prevederile art. 2781 din OUG 34/2006.

4.7.1.4

Modificarea unei documentatii de atribuire


Modificarea unei documentatii de atribuire existente se face din lista de documentatii, apsnd butonul
de ediatre n form de lup din dreptul documentatiei de atribuire dorite.
Modificarea se poate face n mai multe sensuri:
A. Modificare pur si simplu - utilizatorul efectueaz modificrile dorite, apoi apas butonul Salveaz.

B. Clonare - vezi subcapitolul Clonarea unei documentatii de atribuire


C. Stergere - vezi subcapitolul Stergerea unei documentatii de atribuire
D. Trimitere spre publicare - utilizatorul apas butonul Salveaz si vizualizeaz nainte de
transmitere (eventual fcnd si o serie de modificri). Apsarea acestui buton salveaz automat
eventualele modificri internediare. Dac toate cmpurile au fost completate, atunci aplicatia afiseaz
mesajul "Fisa de date a fost salvata cu succes." si utilizatorul i este prezentat pagina intermediar
"Transmitere documentatie de atribuire".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

228

Aceasta are rolul de a permite o recapitulare a elementelor introduse; ca urmare a acestei recapitulri,
urilizatorul poate lua dou decizii:
- dac cmpurile snt incorect sau insuficient completate, utilizatorul apas butonul napoi, pentru a se
ntoarce n ecranul de detaliu al documentatiei de atribuire pentru noi modificri
- dac cmpurile snt corect si total completate, utilizatorul apas butonul Transmitere spre validare,
ceea ce duce la trecerea documentatiei n starea n asteptare validare, si treimiterea sa la ANRMAP
pentru validare (aprobare sau respingere). Ajungerea n aceast stare este conditionat de rspunsul
pozitiv (prin apsarea butonului OK) la mesajul de confirmare al aplicatiei:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

229

Apsarea butonului Documentatie face parte tot din procesul de recapitulare si permite vizualizarea
documentelor introduse si asociate documentatiei de atribuire.

Acest ecran permite descrcarea fisierelor prin apsarea butonului agraf si ntoarcerea n ecranul
precedent prin apsarea butonului napoi.
4.7.1.5

Stergerea unei documentatii de atribuire


Stergerea unei documentatii de atribuire este permis doar pentru acele documentatii care nc nu au
fost trimise spre publicare, aflndu-se deci n starea n Definire.

n acest scop, n momentul n care utilizatorul ntr pe detaliul documentatiei apsnd butonul de editare,
acesta va constata existenta butonului suplimentar numit Sterge. Apsarea acestui buton duce la
afisarea mesajului de confiormare din imagine

urmat de stergerea definitiv si total a documentatiei de atribuire n cazul n care utilizatorul apas
butonul OK. Apsarea butonului Cancel duce la anularea operatiunii de stergere.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.7.1.6

230

Clonarea unei documentatii de atribuire


O documentatie de atribuire care a fost trimis spre publicare la ANRMAP si respins de aceasta poate
fi clonat (copiat), n scopul realizrii unor modificri (functie de probleme semnalate de validarea
ANRAMP) si retreimiterea sa la ANRMAP pentru publicare, n noua form si cu un nou numr.
n acest scop, n momentul n care utilizatorul ntr pe detaliul documentatiei respinse apsnd butonul
de editare, acesta va constata existenta butonului suplimentar numit Copiaz. Apsarea acestui buton
duce la crearea automat a unei copii a documentatiei de atribuire si marcarea acesteia ca fiind clon
(copie).
Nu este posibil crearea a mai mult de o copie pornind de la o anumit documentatie de atribuire.
Pe de alt parte, poate fi creat un lan orict de lung de copii, pornind de la o documentatie respins de
ANRMAP, de pe urma creia este creat o copie, care la rndul ei este trimis la ANRMAP si respins,
de pe urma creia este creat o nou copie, care la rndul ei este trimis la ANRMAP s.a.m.d.
Respingerea de ctre ANRMAP a unei documentatii de atribuire poate fi partial sau total. De pild,
ANRMAP poate respinge doar anumite sectiuni specifice ale documentatiei de atribuire. Ca o
consecint, n momentul crerii copiei:
- seciunile care au fost marcate ca respinse de ANRMAP snt modificabile
- seciunile care nu au fost marcate ca respinse de ANRMAP snt ne-modificabile (grayed)
- seciunea General (precum si Anexa A, dac este cazul) rmne modificabil

4.7.2

Concesionari nepublicate
Modulul de concesionari nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Concesionari si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul
este redirectat in pagina Concesionari nepublicate.
Aceasta pagina contine lista lista concesionarilor definite de autoritatea contractanta, aflate in starile:
definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, respinse sau nepublicate. Pentru a
facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia
dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, tip contract, stare anunt, cod CPV, denumire
CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip anunt (original, republicat) si numarul anuntului.
De asemenea, exista filtru pe Numar documentatie, ceea ce permite gasirea acelor anunturi care
provin dintr-o anume documentatie de atribuire, precum si pentru Asociat cu PAA, care arata daca
procedura este sau nu asociata la un plan anual de achizitii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

Pentru adaugarea unei concesionari se actioneaza butonul

231

Pictograma
corespunde concesionarilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde concesionarilor care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu s-au
publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Butonul

directioneaza utilizatorul in pagina de start a concesionarilor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.7.2.1

232

Definire concesionare
Pentru a aduga un anun de concesionare nou, utilizatorul apas butonul Adaug din lista de anunuri
de concesionare nepublicate. Aplicaia va afia interfata de adugare a anuntului de concesionare.
Primul lucru care trebuie fcut este alegerea unei documentatii de atribuire pornind de la care va fi creat
anuntul de concesionare. Pentru detalii vezi sectiunea Alegerea unei documentatii de atribuire.
Dup ce utilizatorul a selectat documentatia dorit, aplicatia va completa automat cea mai mare parte a
cmpurilor din anuntul de concesionare, pornind de la cmpurile similare din documentatia de atribuire
aleas. Aceste cmpuri, odat completate automat, nu mai pot fi modificate, fiind inaccesibile (grayed).

Informatiile furnizate in sectiunea III.2.2) Capacitatea economica si financiara" din fisa de date in campul
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate" vor fi
preluate in campul III.1.2) Capacitatea economica si financiara"
Informatiile furnizate in sectiunile III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala" si III.2.3.b)
Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului" din fisa de date in campul Informatii si/sau
nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate" vor fi preluate in cimpul
III.1.3) Capacitatea tehnica".
Cmpurile care au mai rmas de completat si snt si obligatorii apartin de Sectiunea IV. si anume datele
calendaristice din sibsectiunea IV.2) Informatii administrative

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

233

Pentru a salva modificrile fcute, utilizatorul trebuie s apese butonul Salveaz.


Odat completate toate cmpurile dorite, utilizatorul poate s apese butonul Salveaz si vizualizeaz
nainte de publicare. n vederea publicrii, respectiv trimiterii anuntului la ANRMAP, dac este cazul.
Pentru a vedea documentele asociate (mostenite de la documentatia de atribuire), utilizatorul poate
apsa butonul Documentatie si clarificri.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

234

Efectul este afisarea unui ecran de previzualizare (care poate fi tiprit folosind butonul Printeaz) si
trimis efectiv la validare respectiv publicare folosind butonul Public.
4.7.2.2

Detaliu concesionare
1. Anunturi aflate in starile ateptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ
Pagina de vizualizare a concesionarilor se acceseaza selectand din lista Concesionari, pictograma
corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis
la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea fiind disponibile doar pentru
consultare.

Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, informatii juridice, economice,
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

235

financiare si tehnice, procedura, informatiile suplimentare.


Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A, care va
directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. In cazul in care autoritatea contractanta nu a
introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului, butonul nu va fi vizbil.
2. Anunturi aflate in starea in definire.
Pagina de vizualizare a concesionarilor se acceseaza selectand din lista Concesionari, pictograma
corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea In definire sunt editabile.

Actiuni :
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

se va afisa un popup de confirmare

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Concesionari.

In detaliul anuntului de concesionare se regaseste butonul Procese Verbale / Declaratii. Apasarea


acestuia duce la afisarea interfetei de creare, publicare si vizualizare pentru aceste tipuri de documente.
Pentru detalii, vezi sectiunea Procese verbale si declaratii

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

236

De asemenea, este prezent si butonul Documentatie, clarificari si decizii. Apasarea acestuia duce la
afisarea interfetei de creare, publicare si vizualizare pentru aceste tipuri de documente. Pentru detalii,
vezi sectiunea Documentatie, clarificari si decizii,

4.7.3

Concesionari publicate
Modulul concesionari publicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea Concesionari si
alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in
pagina Concesionari publicate.
Aceasta pagina contine concesionarilor definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de
publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile
legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor
(pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).
Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, tip contract, cod CPV, denumire CPV,
data publicare, numarul anuntului, tip anunt, cu erata, versiune CPV (Rev.1, Rev.2) si Asociat cu PAA.

Prin actionarea pictorgramei


utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a anuntului selectat,
in care va putea vizualiza informatiile introduse la definirea anuntului:
Pentru a vizualiza istoricul anuntului vizualizat (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea
operatiei de clonare) se va actiona butonul

. (vezi Istoric anunturi )

Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul


Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina Concesionari publicate.

Detaliul unei concesionri publicate permite utilizatorului urmtoarele operatiuni:


- butonul Anulare - anularea anuntului de concesionare

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

237

- butonul Suspendare - suspnedarea anuntului de concesionare


- butonul Atribuire - aunuul de concesionare devine atribuit, el ncheindu-i astfel ciclul de viat i
nemaiputnd fi anulat sau ssupendat

- butonul Anexa A - afiseaz lista de adrese suplimentare si puncte de contact


- butonul Istoric Anunturi - afiseaz lista anunturilor de concesionare car au legtur cu anuntul de
concesionare curent (de ex. clonele anuntului)
- butonul Lista erate - permite definirea de erate asociate anuntului de concesionare - vezi subsectiunea
Anunturi de tip erata nepublicate

4.7.4

Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Rezultatele concursului de solutii pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este
redirectat in pagina Lista erate nepublicate.
Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
Denumire contract;
Nr. anunt;
Cod CPV;
Denumire CPV;
Stare;
Tip procedura;
Stare publicare (original, republicat).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

238

Pictograma
corespunde concesionarilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma
corespunde concesionarilor care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu s-au
publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul
Butonul

4.7.4.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a rezultatelor concesionarilor.

Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ
Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,
asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
nepublicate, pictograma

fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea
acestuia.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

239

Actiuni:
O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin
actionarea butonului
.
Referinta la anuntul asociat numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton
care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea
butonului

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate
nepublicate, pictograma
corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in
starea In definire sunt editabile.

Actiuni:
Prin actionarea butonului
se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra
anuntului in sistem.
Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului

).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul legal). Dupa
publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.
Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.
Actionarea butonului

va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara

posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului


a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

se va afisa un popup de confirmare

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.
Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

4.8

240

Anunturi de tip erata


Un anunt sau o invitatie, odata publicate, nu mai pot fi modificate. In cazul in care autoritatea
contractanta doreste sa faca modificari ulterioare, exista posibilitatea de a crea una sau mai multe erate
asociate respectivului anunt / invitatie.

Lista de erate asociate unui anunt sau invitatii se face apasind butonul Lista Erate din detaliul anuntului
sau invitatiei. Aceasta duce la afisarea paginii de lista, care contine:
A. Un antet (Detaliu anunt) cu informatii despre anuntul sau invitatia la care sint asociate eratele
B. Lista efectiva de erate, cuprinzind coloanele:
- Denumire contract - numele eratei
- Stare anunt - poate fi In definire, Publicat, In asteptare validare ANRMAP, In asteptare trimitere
la OJEU, Trimis la OJEU
- coloana cu butonul-creion de modificare sau butonul-lupa de vizualizare, functie de stare. modificarea
fiind permisa doar pentru eratele aflate In definire.

Crearea unei erate sa face apasind butonul Adauga.

4.8.1

Lista erate
Scopul unei erate este acela de completare sau corectare a unor informatii cuprinse in anuntul original.
Formularul de erata este unic din punct de vedere al formei si continutului pentru toate tipurile de
anunturi.
Pagina Lista erate se acceseaza din detaliul unui anunt publicat (starea publicat, si nu starile
premergatoare publicarii: in asteptare validare, in asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, respins) prin
intermediul butonului
stare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

. Aceasta lista va contine eratele anuntului curent, indiferent de

Anunturi

241

Pentru a vizualiza detaliile unui anunt se actioneaza pictograma corespunzatoare din dreptul acestuia.
Definirea unui anunt de tip erata
Definirea anuntului de tip erata se face din pagina Lista erate prin apasarea butonul
de la acelasi anunt autoritatea contractanta poate defini oricate erate doreste.

. Pornind

Obs. Nu se poate defini o erata pentru un anunt de tip erata.


La actionarea butonului
se va deschide formularul de tip erata, care va avea completate
campurile pentru care exista indicatia "astfel cum s-a stabilit in anuntul original" in formularul standard
anexat, prin preluarea automata a informatiilor din anuntul initial. Aceste campuri nu vor putea fi
modificate de catre autoritatea contractanta.
Pentru sectiunea I "Autoritatea contractanta" aplicatia va propune datele aferente adresei sediului social
existente in sistem la momentul respectiv.
Sectiunea VI a formularului se introduce in mod repetitiv.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

242

Actiuni:
Salvare erata butonul
se va afisa in toate sectiuni formularului si are ca efect
permanentizarea in baza de date a modificarilor.
Publicare erata actionarea butonului
are ca efect directionarea utilizatorului in pagina
de preview anunt, care permite aceleasi actiuni ca si preview-ul oricarui alt tip de anunt;
Intoarcere in lista eratelor - prin actionarea butonului

Obs. Erata asociata unui anunt va fi transmisa spre validare la ANRMAP, indiferent de valoarea
anuntului original.
Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in cazul
celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul original a
fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea contractanta
nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de transmiterea la OJEU,
eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.

4.8.2

Crearea unei erate


In pagina de creare a unei erate utilizatorul trebuie sa completeze cimpurile obligatorii. Majoritatea
cimpurilor din cele patru sectiuni sint deja precompletate si nemodificabile, avind valori preluate din anunt
/ invitatie.
Daca anuntul sau invitatia la care este atasata erata a trecut pe la OJEU, atunci este obligatorie
introducerea numarul anuntului / invitatiei din OJEU din Sectiunea IV.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

243

Celelalte elemente care trebuie completate se afla in Sectiunea VI. Utilizatorul trebuie sa bifeze macar
unul din butoanele din subsectiunea VI.1) Prezentul anunt implica (daca este cazul; bifati toate
casutele necesare) si sa completeze apoi elementele corespunzatoare din celelalte sectiuni in functie
de optiunea aleasa.
In momentul in care utilizatorul considera ca a introdus toate elementele necesare si obligatorii, el are
optiunile:
- de a salva erata, apasind butonul Salveaza - aceasta lasa erata in starea In Definire, ea putind fi
modificata ulterior
- de a publica erata, apasind butonul Salveaza si previzualizeaza inainte de publicare - aceasta
duce la afisarea paginii intermediare de previzualizare

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

244

In acest ecran, utilizatorul are la dispozitie butoanele:


- Inapoi - duce la afisarea paginii anterioare, de detaliu al eratei;
- Publica - duce la trimiterea spre publicare a eratei, cu conditia ca utilizatorul sa raspunda pozitiv la
mesajul de confirmare intermediar

Aplicatia va trece erata intr-una din starile In Asteptare Validare, In Asteptare Trimitere la OJEU sau
Publicat, functie de tipul anuntului / invitatiei la care este asociat si de faptu. ca acest anunt / invitatie a
trecut sau nu pe la ANRMAP / OJEU.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

245

- Printeaza - duce la afisarea unui document PDF tiparibil care contine toate elementele eratei.

4.8.3

Vizualizarea unei erate


Pagina detaliu erata cuprinde toate informatiile completate de autoritatea contractanta la definirea
anuntului. Pagina este afisata in maniera read-only. Se acceseaza prin actionarea pictogramei de
vizualizare din lista de anunturi de tip erata.
Pagina contine in plus:

O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin
actionarea butonului

Referinta la anuntul asociat numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum

si un buton
care va redirectona utilizatorul in pagina de
detaliu a anuntului asociat.
Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea
butonului

Proceduri de atribuire
Din optiunea Proceduri de atribuire a meniului principal se pot accesa urmatoarele module:
Cumparari directe - permite gestiunea achizitiilor pe baza de catalog.
Cereri de oferta - permite gestiunea achizitiilor de tip cerere de oferta.
Licitatii electronice proceduri offline - permite gestiunea licitatiilor electronice proceduri offline.

5.1

Cumparari directe
Cumpararile directe (sau achizitiile directe) se pot efectua in conditiile in care nu se depaseste anual
valoarea-prag specificata in legislatie per produs, serviciu sau lucrare pe o anumita grupa de cod CPV. In
SEAP cumpararile directe au la baza catalogul de produse definit ofertanti. O achizitie se poate initia
doar prin alegerea unui produs de catalog.
Etapele cumpararii directe sunt urmatoarele:
- Initiere achizitie - autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor, alege un
produs, completeaza conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul maximal. Deasemenea va
stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul.
- Decizie ofertant - la primirea cererii, ofertantul are doua optiuni:
- sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care e obligat sa completeze motivatia
refuzului;
- sa accepte cererea autoritatii contractante, caz in care va completa valorile pentru cheltuielile
suplimentare si discount; completarea acestor campuri este optionala; valoarea finala a achizitiei se va
calcula adunand la valoarea produselor (pretul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor suplimentare
si scazand valoarea discountului;
In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un raspuns pana la data limita stabilita de autoritatea

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

246

contractanta, procesul de achizitie se va inchide, achizitia fiind declarata neatribuita.


- Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza
anterioara) - la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua posibilitati:
- sa accepte oferta operatorului economic;
- sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului.
Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la raspunsul oferatantului,
procesul de achizitie se va inchide, achizitia ramanand neatribuita.
Coduri CPV
Pentru versiunile de nomenclator CPV se vor utiliza urmatoarele denumiri:
Rev. 1 pentru nomenclatorul vechi;
Rev. 2 pentru nomenclatorul nou;
Produsele de catalog definite inainte de momentul implementarii noi versiuni de aplicatie au asociate
coduri CPV din vechiul nomenclator. La incercarea de salvare / publicare a produsului de catalog se va
afisa utilizatorului un mesaj de eroare daca codul CPV nu apartine noului nomenclator.
Nu este restrictionata AC-ului posibilitatea de initiere a procedurii de cumparare directa daca produsul de
catalog nu apartine noului nomenclator de coduri CPV.
La definirea sau modificarea unui produs de catalog pentru codul CPV, AC-ul va putea selecta doar din
noul nomenclator de coduri CPV.
Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cumparari directe din meniul Proceduri de
atribuire.

Se va deschide pagina de start a modulului Cumparari directe.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

247

In functie de rolurile asociate utilizatorului, in dreptul operatiunilor aferente fiecarui submodul este vizibila
una din cele doua pictograme:

(in cazul in care aveti drepturi) sau

Functionalitatile modulului sunt grupate pe urmatoarele submodule:


Produse de catalog
Achizitii in desfasurare
Achizitii atribuite
Achizitii neatribuite
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

(in caz contrar).

Proceduri de atribuire

248

Valori achizitii
In partea dreapta a paginii, la nivelul fiecarui submodul, sunt afisate scurte descrieri ale functionalitatilor
disponibile.

5.1.1

Catalogul de produse si initierea achizitiei


Sistemul va oferi fiecarei autoritati contractante posibilitatea de a consulta cataloagele de produse ale
ofertantilor.
Pagina de Lista produselor de catalog se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de
start a modulului Cumparari directe. Se va deschide pagina din figura de mai jos:

Lista de produse permite regasirea produselor dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea si
descrierea produsului furnizata de ofertant, codul si denumirea CPV a produsului, versiunea CPV (Rev.1,
Rev.2) si denumirea ofertantului.
Actionand pictograma
utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu produs, in care va putea
vizualiza descrierea produsului, conditiile de livrare si plata introduse de ofertant, dar si datele de
identificare ale ofertantului caruia ii apartine produsul.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

249

Pentru a initia cumparea directa se apasa butonul Initiaza achizitie directa, din pagina de detaliu al
produsului de catalog. Veti fi redirectionat catre pagina de Definire cumparare directa, in care
autoritatea contractanta va introduce: denumirea si descrierea achizitiei, proprile conditii de livrare si de
plata, cantitatea care se doreste achizitionata din produsul selectat si optional pretul de pornire.
Atentie! Cantitatea este exprimata in unitatea de masura definita de ofertant pentru produsul pe care se
initiaza achizitia, iar pretul de pornire reprezinta pretul unitar pe produs. In cazul in care se introduce un
pret de pornire, acesta nu genereaza nicio restrictie in sistem. Are doar caracter informativ pentru
ofertant. Oferta de pret a operatorului economic poate fi mai mare pretul de pornire.
Acceptarea/neacceptarea ofertei ramane la latitudinea autoritatii contractante.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

250

Campul data limita de raspuns a ofertantului se completeaza apasand pictograma


si selectand o
data din calendar. Data limita trebuie sa fie setata la cel putin 2 zile de la data curenta si sa nu fie o zi
nelucratoare (week-end, sarbatoare legala etc). In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un raspuns
pana la data limita stabilita de dumneavoastra, procesul de achizitie se va inchide, aceasta va ramane
neatribuita.
Unitatea de masura se completeaza apasand pictograma . In cazul in care nu gasiti in lista propusa
de sistem unitatea de masura potrivita, puteti scrie in campul "unitate de masura" ce considerati
dumneavoastra potrivit.
Campul conditii de livrare se va completa apasand butonul Conditii de livrare si alegand sablonul dorit

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

251

din lista de sabloane a conditiilor de livrare apasand pictograma


din dreptul conditiei.
Campul conditii de plata se va completa apasand butonul Conditii de plata si alegand sablonul dorit
din lista de sabloane a conditiilor de plata apasand pictograma

din dreptul conditiei.

Pentru salvarea achizitie se va actiona butonul Salveaza cumparare directa. Daca nu ati completat
toate campurile obligatorii din formular veti fi atentionat printr-un mesaj eroare. Salvarea achizitiei trece
achizitia in starea de definire. Atata timp cat achizitia este in starea de definire aceasta poate fi
modificata. Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra ei. O achizitie aflata in starea de
definire poate fi stearsa din sistem.
Actionand butonul Publica achizitie directa va aparea o fereastra de confirmare unde dumneavoastra
va trebui sa alegeti intre Ok si Cancel. Daca sunteti sigur ca doriti sa publicati aceasta achizitie apasati
OK. Daca doriti sa mai faceti modificari apasati Cancel.

Veti fi atentionat printr-un mesaj ca publicarea s-a realizat cu succes. La publicare aplicatia va atribui
achizitiei un cod, care permite identificarea in mod unic al achizitie in sistem.
Prin actionarea butonului

veti fi directionat in pagina Lista achizitii directe in desfasurare.

Pentru ca initierea achizitiei sa poata fi facuta, utilizatorul va trebui sa asocieze cumpararea directa la un
detaliu de plan de achizitie existent. Aceasta se face apasind butonul Selecteaza detaliu de plan
ceea ce duce la deschiderea unui ecran pop-up in care sint afisate detaliile planurilor de achizitie
publicate si curente. Utilizatorul le poate filtra dupa Denumire detaliu sau dupa Cod detaliu, si apoi sa
apese butonul-tinta din dreptul detaliului de plan dorit.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

252

Numele detaliului de plan ales va fi afisat in partea de jos. Daca utilizatorul doreste dezasocierea (pentru
asocierea ulterioara la alt detaliu de plan) el trebuie sa apese butonul Sterge detaliu de plan.
Dupa alegerea detaliului de plan utilizatorul trebuie sa introduca si o valoare baneasca in caseta de
editare Valoare consumata, reprezentind valoarea cu care se estimeaza ca aceasta achizitie directa va
contribui la valoarea detaliului de plan ales. Utilizatorul trebuie sa introduca o valoare intre 0 si valoarea
estimata a achizitiei. In cazul procedurilor multianuale, valoarea poate fi mai mica decit valoarea
estimata, urmind ca restul sp fie asociat pe detalii din planul sau planurile anilor viitori.

5.1.2

Achizitii in desfasurare si deliberarea


Pagina de Lista achizitii in desfasurare se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de
start a modulului Cumparari directe. Pagina contine achizitiile autoritatii contractante aflate in una din
urmatoarele stari:
- definire - achizitie nepublicata; acestea sunt vizbile doar autoritatii contractante care le-a definit;
- ofertare - achizitie publicata de autoritatea contractanta la care se astepta decizia ofertantului;
- deliberare - achizitie la care ofertantul a furnizat un pret si autoritatea contractanta trebuie sa decida
daca o atribuie sau o refuza

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

253

Lista de cumparari directe in desfasurare permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de
interes: denumirea achizitiei, denumirea ofertantului, codul, denumirea CPV si versiunea (Rev.1, Rev.2),
denumirea produsului furnizata de ofertant si starea achizitie.
Pictograma
corespunde achizitiilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia utilizatorul
este directionat catre pagina de definire a achizitie respective.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

254

Modificati detaliile achizitiei si apasati butonul Salveaza Cumparare Directa. Pentru stergerea din
sistem a achizitiei actionati butonul Sterge. O achizitie odata stearsa nu mai poate fi recuperata.
Pentru a publica achizitia, actionati butonul Publica achizitie directa. Dupa confirmarea publicarii, veti
fi anuntat ca achizitia a fost publicata cu succes.
Pictograma
din lista de cumparari directe corespunde achizitiilor aflate in starea de ofertare sau
deliberare. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a achizitiei. Pagina
din figura de mai jos corespunde unei achizitii aflate in starea de deliberare.
Data limita etapa reprezinta termenul pana la care autoritatea contractanta poate decide acceptarea /
respingerea ofertei, inainte de trecerea acesteia de catre sistem in starea de neatribuita. Acest termen
este stabilit de catre Operatorul SEAP.
Pretul de vanzare s-a calculat in modul urmator: ((pret catalog * cantitate) + cost suplimentar - reducere)
/ cantitate.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

255

Daca sunteti de acord oferta de pret actionati butonul Accepta. Actiunea are ca efect trecerea achizitie
in starea atribuita.
Pentru refuzarea ofertei actionati butonul Refuza. Veti fi redirectionat catre pagina Refuzare oferta la
Cumparare Directa.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

256

Se completeaza motivul refuzului si se apasa butonul Salveaza. Actiunea va avea ca efect trecerea
achizitie in starea neatribuita.

5.1.3

Achizitii atribuite
Pagina de Lista cumparari directe atribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina
de start a modulului Cumparari directe. O achizitie (cumparare) atribuita reprezinta o cumparare
directa pentru care autoritatea contractanta a acceptat oferta venita din partea operatorului economic.
Pagina contine achizitiile aflate in starea atribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele
criterii de interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei), denumirea achizitiei, denumirea
ofertantului caruia ii apartine produsul care constituie obiectul achizitie, codul, denumirea CPV si
versiunea CPV (Rev.1, Rev.2), denumirea produsului furnizata de ofertant, unitatea de masura, data de
creare (data la care s-a facut initierea achizitie) si data de finalizare (data la atribuirii, adica data la care
autoritatea contractanta a decis acceptarea ofertei).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

257

Prin actionarea pictogramei


, utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitie, care
contine: datele de identificare ale ofertantului, descrierea produsului de catalog si descrierea achizitie.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

5.1.4

258

Achizitii neatribuite
Pagina de Lista achizitii in desfasurare neatribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din
pagina de start a modulului Cumparari directe. O achizitie poate ajunge in starea neatribuita din
urmatoarele motive:
operatorul economic refuza conditiile definite de autoritatea contractanta (conditii refuzate);
operatorul economic nu a furnizat un raspuns in termenul stabilit de catre autoritatea contractanta
(conditii neacceptate in termen);
autoritatea contractanta nu a luat o decizie in termenul stabilit de catre Operatorul SEAP (oferta
neacceptata in termen);

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

259

autoritatea contractanta refuza oferta venita din partea operatorului economic (oferta refuzata);
Pagina contine achizitiile (cumpararile) aflate in starea neatribuita (anulata) si permite regasirea
achizitiilor dupa urmatoarele criterii de interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei),
denumirea achizitiei, denumirea ofertantului caruia ii apartine produsul care constituie obiectul achizitie,
codul CPV, denumirea CPV , versiune CPV (Rev.1, Rev.2), denumirea produsului furnizata de ofertant,
unitatea de masura, data de creare (data la care s-a facut initierea achizitie), data de finalizare (data la
care a survenit neatribuirea) si starea achizitie (conditii refuzate, conditii neacceptate in termen, oferta
refuzata si oferta neacceptata in termen).

Prin actionarea pictogramei


, utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitiei, care
contine: datele de identificare ale ofertantului, descrierea produsului de catalog, descrierea achizitie si
motivul neatribuirii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

5.1.5

260

Valori achizitii
Pagina de Valori cumparari directe detaliate pe coduri CPV se acceseaza folosind link-ul
corespunzator din pagina de start a modulului Cumparari directe.
Lista contine toate codurile CPV pentru care autoritatea contractanta a finalizat achizitii de tip
cumparare directa intr-un anumit an si prezinta numarul de achizitii finalizate si valoarea acestora. Pentru
a avea o imagine asupra valorii cumpararilor directe efectuate prin SEAP, autoritatii contratcnate i se va
pune la dispozitie o statistica anuala pe fiecare cod CPV. Statistica are doar caracter informativ.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

261

Sistemul nu va restrictiona autoritatea contractanta in achizitionarea produselor, serviciilor sau lucrarilor


chiar daca se depaseste cuantumul prevazut de legislatia in vigoare.
Lista permite filtrarea dupa urmatoarele criterii de interes:cod CPV, denumire CPV, versiune CPV
(Rev.1, Rev.2), an calendaristic, intervalul numarului de achizitii si interbalul pentru valoarea acestora.

5.1.6

Notificari de atribuire la cumpararea directa


Notificarile de atribuire la cumpararea directa reprezinta echivalentul unui anunt de atribuire pentru
cumpararea directa. Pagina acestor notificari cuprinde:
A. Zona de filtrare
Contine filtrele:
- Numar notificare - caseta de editare
- Autoritate contractanta - caseta de editare
- Cod CPV - caseta de editare
- Denumire CPV - caseta de editare
- Versiune CPV - lista derulanta, cu optiunile Rev. 1 si Rev. 2
- Data Publicare - interval de casete calendaristice
- Denumire achizitie - caseta de editare
Dupa ce utilizatorul a introdus criteriul sau criteriile de filtrare in filtrele corespunzatoare, pentru
efectuarea filtrarii el va apasa pe butonul Cauta.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

262

B. Zona de lista
Cuprinde coloanele:
- Denumire achizitie - contine numarul achizitiei, numele achizitiei si codul CPV
- Autoritate contractanta - contine numele autoritatii contractante care cumpara
- Data publicare - data si ora finalizarii achizitiei
- coloana cu butonul-lupa de vizualizare
Daca utilizatorul doreste revenirea in pagina precedenta (cea de selectie) el va apasa butonul Inapoi.
Pentru a crea o notificare noua utilizatorul va apasa butonul Adauga. Pentru a modifica o notificare
salvata dar inca nepublicata, utilizatorul va apasa butonul-creion de editare din dreptul notificarii dorite.
Pentru detalii vezi sectiunea Crearea si publicarea unei notificari
Pentru a vizualiza o notificare publicata, utilizatorul va apasa butonul-lupa de vizualizare din dreptul
notificarii dorite. Pentru detalii vezi sectiunea Vizualizarea unei notificari
5.1.6.1

Crearea si publicarea unei notificari


Crearea unei notificari noi se face astfel:
1. Utilizatorul alege Modalitatea de desfasurare - Online sau Offline; daca a fost aleasa varianta
online atunci utilizatorul trebuie sa si specifice o cumparare directa atribuita in SEAP care sa stea la
baza notificarii - aceasta se face apasind butonul Selecteaza Cumparare Directa si alegind din
ecranul pop-up care apare o cumparare directa. Utilizatorul poate modifica din Online in Offline si invers,
sub rezerva alegerii unei cumparari directe si a completarii de mina a diverselor alte sectiuni, in care in

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

263

care a trecut de la Online la Offline.

2. Utilizatorul completeaza sectiunea Ofertant


Daca modalitatea de desfasurare este Online atunci aceasta sectiune este deja completata (cu datele
despre ofertantul din respectiva achizitie directa) si nu poate fi modificata in nici un fel.
Daca modalitatea de desfasurare este Offline atunci aceasta sectiune trebuie completata:
- fie de mina, introduciond elementele ofertantului in cimpurile respective
- fie alegind un ofertant deja existent, prin apasarea butonului Selecteaza Ofertant si alegerea unuia din
ecranul pop-up care se deschide
3. Utilizatorul completeaza sectiunea Detalii achizitie
Daca modalitatea de desfasurare este Online atunci aceasta sectiune este deja completata (cu datele
despre achizitia directa cu pricina), dar poate fi modificata de catre utilizator.
Daca modalitatea de desfasurare este Offline atunci aceasta sectiune trebuie completata de mina.
Tipul achizitie poate fi ales dintre cele standard (Lucrari, Furnizare, Servicii), iar tipul documentului
justificativ poate fi Contract, Factura fiscala sau Comanda intra sub incidenta fondurilor
comunitare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

264

Dac autilizatorul nu doreste sa pastreze in lista o notificare salvata dar nepublicata, el poate folosi
butonul Sterge pentru a sterge complet respectivas notificare (cu posibilitatea de a refolosi cumpararea
directa asociata, daca modalitatea de desfasurare era Online)
Dupa ce toate cimpurile obligatorii au fost completate, utilizatorul:
- apasa butonul Salveaza. daca doreste doar salvarea modificasrilor facute, fara trimitere la publicare
- apasa butonul Salveaza si Vizualizeaza inainte de Publicare, daca doreste doar salvarea
modificarilor facute si trimiterea la publicare a notificarii
Triniterea la publicare duce la afisarea unei pagini intermediare de vizualizare, pentru verificarea
elementelor introduse.

daca utilizatorul constata ca elementele sint introduse corect, el poate apasa butonul Publica , ceea ce,
dupace raspunde afirmativ la mesajul de confirmare final, face ca aplicatia sa treaca notificarea in starea
Publicat, ea devenind astfel vizibila si pentru ceilalti actori din sistem.
5.1.6.2

Vizualizarea unei notificari


Apasarea butonului-lupa duce la vizualizarea detaliilor notificarii de atribuire.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

265

Aceasta afiseaza sectiunile (nemodificabile):


1. Autoritate Contractanta - contine elementele distinctive ale autoritatii contractante implicate in
achizitie (nume, CUI, adresa, telefon, fax si e-mail de contact)
2. Ofertant - contine elementele distinctive ale ofertantului implicat in achizitie (nume, adresa)
3. Detalii achizitie - contine caracteristicile achizitiei
- Modalitate de desfasurare - Online sau Offline; daca este online este precizat codul si denumirea
achizitiei
- Denumirea achizitiei
- Valoarea achizitiei
- CPV - codul si denumirea CPV a produsului achizitionat
- Tip contract - poate fi Furnizare, Servicii sau Lucrari
- Data finalizare achizitiei
- Tipul documentului justificativ - poate fi Contract, Factura fiscala sau Comanda intra sub
incidenta fondurilor comunitare
Intoarcerea in ecranul precedent (cel al listei de notificari de atribuire) se face apasind butonul Inapoi.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

5.2

266

Cereri de oferta
Autoritatea contractanta poate recurge la procedura de cerere de oferta doar in cazul in care valoarea
estimata a contractului de achizitie nu depaseste anumite praguri (specificate in lege), pentru fiecare tip
de contract (produse, servicii, lucrari).
Criteriul de departajare a ofertelor este "pretul cel mai scazut" si "cea mai oferta din punct de vedere
economic". Modalitatea de ofertare este standard (oferta de pret se depune criptat). Intr-o versiune
viitoare de aplicatie se va implementa functionalitatea de licitatie electronica, ca faza finala a cererii de
oferta.
Descrirea criteriului de atribuire "cea mai avatantajoasa oferta economica"
Criteriul de atribuire "cea mai avantajoasa oferta economica" presupune impartirea ofertei in doua
componete: tehnica si financiara. Pentru fiecare din aceste doua componente se cunoaste ponderea si
punctajul maxim care poate fi obtinut. Punctajul maxim total care se poate obtine, reprezinta suma
dintre punctajul maxim pentru componenta tehnica si punctajul maxim pentru componenta financiara.
Componenta tehnica cuprinde doua categorii de criterii:
cerinte minime obligatorii (care se evalueaza cu admis/respins);
criterii de evaluare (care se evalueaza doar prin acordarea de puncte, nu si cu admis/respins);
In cazul existentei un criteriu care trebuie evaluat si cu punctaj si cu admis/respins, acesta se va scinda
in doua: se va defini un criteriu de tip cerinta minima obligatorie si un criteriu de evaluare.
Criteriile de evaluare sunt criterii cu punctaje. Pentru fiecare criteriu de evaluare se va preciza punctajul
maxim care poate fi obtinut. Trebuie definit cel putin un criteriu de evaluare. Suma punctajelor maxime
ale criteriilor de evaluare reprezinta punctajul maxim al componentei tehnice. Greutatea (ponderea) unui
criteriu in totalul componentei tehnice este data de ponderea punctajului maxim care poate fi obtinut
pentru criteriul respectiv in totalul componentei tehnice.
Informatiile pe care le introduce autoritatea contractanta la initierea unei proceduri avand criteriul de
atribuire "cea mai avantajoasa oferta economica" sunt:
criteriile de evaluare cu punctajele maximale pentru fiecare criteriu;
ponderea componentei tehnice;
Pe baza informatiilor introduse de organizator, sistemul va calcula automat urmatoarele:
punctajul maxim pe componenta tehnica (PctMaxTehnic) ca suma de punctaje maxime pe
fiecare criteriu de evaluare;
ponderea componentei financiare (PondereFin):
PondereFin = 100 PondereTehnic
punctajul maxim pentru componenta financiara, prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
PctMaxFin = PctMaxTehnic * PondereFinaciar/PondereTehnic
In etapa de evaluare, autoritatea contractanta va introduce in sistem punctajele obtinute de fiecare
ofertant in parte, pentru fiecare criteriu de evaluare. Sistemul va calcula punctajul total obtinut de fiecare
ofertant prin insumarea punctajelor acordate de autoritatea contractanta. Pentru criteriile de evaluare se
vor acorda puncte de la 0 la punctajul maxim care se poate obtine pentru criteriul respectiv. Punctajul 0
obtinut la un criteriu de evaluare nu inseamna ca oferta este respinsa, ci faptul ca pentru criteriul
respectiv se acorda punctajul minim.
Pentru punctarea ofertei de pret se va folosi urmatorul algoritm. Oferta de pret cea mai mica va primi
punctajul maxim aferent componentei financiare. Proportional se va calcula punctajul pentru celelalte

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

267

oferte de pret. Formula de calcul pentru punctajul obtinut de un anumit ofertant pentru componenta
financiara este urmatoarea:
PctFinOfi = PctMaxFin * Oferta cea mai buna de pret / Oferta de pretOfi
Punctajul pentru fiecare ofertant se va calcula astfel:
PctTotalOfi = PctTehnici + PctFini
Calculul punctajului obtinut de ofertanti la componenta financiara si a punctajului total este facut automat
de sistem la finalizarea evaluarii.

Fazele achizitiei cerere de oferta:


1. Organizare
In aceasta etapa autoritatea contractanta introduce in sistem toate datele necesare initierii achizitie,
inclusiv datele din invitatia de participare. La initierea achizitiei se va publica in sistem si invitatia de
participare aferenta cererii de oferte.
2. Depunere oferta
Orice ofertant inregistrat in SEAP poate depune oferta. Depunerea ofertei consta un formularea
raspunsurilor la criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii definite de autoritatea contractanta,
precum si introducerea ofertei de pret. In aceasta etapa ofertantii pot solicita clarificari autoritatii
contractante, iar aceasta este obligata sa raspunda.
3. Evaluare oferta
In aceasta etapa autoritatea contractanta va evalua ofertele operatorilor economici. Criteriile de calificare
si cerintele minime obligatorii se evalueaza cu Admis / Respins. Vor fi evaluati doar ofertantii care la data
limita de depunere oferta erau inscrisi in achizitie si aveau oferta de pret depusa. Etapa se inchide cand
autoritatea contractanta finalizeaza evaluarea.
4. Deliberare
La finalizarea evaluarii, se decripteaza ofertele de pret si se afiseaza autoritatii contractanate
clasamentul functie de oferta de pret. Nu se vor decripta ofertele de pret ale operatorilor economici care
au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in etapa de evaluare. Autoritatea contractanta va alege
din clasament castigatorul achizitiei. Pana la atribuirea cererii de oferta, autoritatea contractanta poate
schimba castigatorul.
In oricare din etapele 2-4, autoritatea contractanta poate anula sau suspenda achizitia. In cazul
suspendarii, se poate reveni la cursul normal prin decalarea termenului limita al etapei curente.
Coduri CPV
Pentru versiunile de nomenclator CPV se vor utiliza urmatoarele denumiri:
Rev. 1 pentru nomenclatorul vechi;
Rev. 2 pentru nomenclatorul nou;
Cererile de oferta on-line si invitatiile de participare off-line care la momentul implementarii noi versiuni de
aplicatie erau in definire", au asociate coduri CPV din vechiul nomenclator. La incercarea de publicare a
cererii de oferta on-line si a invitatiei de participare off-line se va face verificarea apartenentei codului CPV
la noul nomenclator.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

268

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cerere de oferta din meniul Proceduri de
atribuire.

Se va deschide pagina de start a modulului Cereri de oferta.

Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele submodule:


Invitatii de participare
Anunturi de atribuire la cererea de oferta

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

5.2.1

269

Documentatia de atribuire
Primul pas pentru crearea unei invitatii de participare sau cereri de ofert este crearea unei documentaii
de atribuire. Aceasta, odat creat, trebuie obligatoriu aprobat de ANRMAP pentru a putea ajunge n
faza urmtoare, n care va fi aleas pentru a sta la baza unui anun de participare.
Pentru a accesa lista de documentaii de atribuire sau pentru a crea o documentaie de atribuire nou
utilizatorul trebuie s apese butonul Documentaie de Atribuire din meniul Anunturi - Anunturi de
Participare.
O documentaie de atribuire se poate afla ntr-una din strile:
- n definire - este starea documentatiei dintre prima salvare si trimiterea spre publicare
- n asteptare publicare - este starea documentatiei dintre trimiterea spre publicare si decizia
ANRMAP de aprobare sau de respingere
- Publicat - este starea documentatiei de dup decizia de aprobare (validare) a ANRMAP
- Respins - este starea documentatiei de dup decizia de respingere a ANRMAP
Utilizatorul are deci la dispoziie urmtoarele posibiliti:
- S filtreze lista de documentaii de atribuire - folosind butonul Caut
- S creeze o documentaie de atribuire nou - apsnd butonul Adaug din josul listei.
- S vizualizeze i s editeze o documentaie de atribuire existent - apsnd butonul n form de lup
respectiv n form de creion din dreptul unei documentaii de atribuire anume.
Atentie! Documentatiile de atribuire n format vechi (care aveau completat doar sectiunea General) vor
putea fi accesate si modificate, trebuind s fie completate conform noului format, De asemenea,
documentatiile de atribuire n format vechi care au fost respinse de ANRMAP pot fi clonate si completate
n format nou.

5.2.1.1

Documentele companiei
La definirea unei documentatii de atribuire pentru un anun de participare, dac este vorba de o procedur
online, marcat ca atare n cadrul seciunii 4, subseciunea IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a
procedurii de atribuire, atunci este posibil selectarea unui set de documente care vor fi solicitate
ofertanilor spre a fi ncrcate n oferta lor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

270

Selectarea documentelor se face prin apsarea butonului Adaug din dreptul subseciunii Documente
solicitate din cadrul seciunii General. Aceasta duce la deschidera unui ecran pop-up care cuprinde o
list de documente posibile (n mod normal snt zece documente standard - diverse certificate i
declaraii care s ateste buna-credin a ofertantului), dintre care utilizatorul va bifa unul, mai multe sau
chiar toate, apsnd apoi butonul Adaug din cadrul ecxranului pop-up.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

271

Efectul este c documentele bifate vor fi listate n cadrul subsectiunii Documente solicitate. Aceste
documente snt cele pe care ofertantul ar trebui s le ataseze ofertei, fie din propriul portofoliu de
documente solicitate

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

272

n cazul n care utilizatorul doreste s elimine unele documente solicitate de pe documentatia de


atribuire, el va bifa n lista Documente solicitate documentele respective si va apsa butonul Sterge
din cadrul sectiunii.
Aceste documente solicitate nu vor mai putea fi modificate (adic adugate pe documentatie sau sterse
de pe documentatie) odat ce dpocumentatia de atribuire este trimis spre validare la ANRMAP. De
asemenea, documentele solicitate nu vor mai putea fi modificate nici la crearea anuntului de participare
asociat documentatiei de atribuire, ele prelundu-se automat si integral de la acesta.
5.2.1.2

Filtrarea listei cu documentatii de atribuire


Utilizatorul poate filtra lista cu documentatii de atribuire. Aceasta se face alegnd unul sau mai multe
criterii de filtrare dintre cele existente si apsnd apoi butonul Cutare.

Criteriile de filtrare posibile snt:


- Denumire documentatie - numele documentatiei de atribuire
- Numar documentatie - numarul documentatiei de atribuire
- Tip documentatie - daca este original sau republicat
- Stare documentatie - una din valorile n definire, Publicat, Respins, n asteptare publicare
- Tip anunt ulterior - este precompletat cu valoarea "Invitatie de participare" si este nemodificabil

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

5.2.1.3

273

Continutul listei cu documentatii de atribuire


Lista cu documentatii de atribuire cuprinde urmtoarele coloane:
A. Denumire documentatie de atribuire
Sub aceast etichet snt grupate urmtoarele informatii:
- numrul documentatiei de atribuire
- denumirea documentatiei de atribuire
- tipul anunului la a crui baz va sta documentatia de atribuire
B. Stare documentatie de atribuire
Afiseaz starea documentatiei (n definire, Publicat, Respins, n asteptare validare). Pentru ultimele
trei valori este afisat si data la care documentatia a trecut n starea respectiv.
C. Coloana cu pictograme
- pictograma n form de lup - apsarea sa permite vizualizarea, dar nu i modificarea, unei
documentatii de atribuire
- pictograma n form de creion - apsarea sa permite vizualizarea si editarea unei documentatii de
atribuire
- pictograma n form de sgeat circular - este o pictogram informativ, care arat c este vorba de
o docuemntatie de atribuire republicat (provenit dintr-o documentatie respins de ANRMAP si care a
fost copiat - clonat)

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

274

Fiecare nregistrare se ntinde pe dou linii din list, prima pe fundal cenusiu si a doua pe fundal alb.
Scrisul este negru, cu exceptia denumirii strii, care este verde pentru documentatia nepublicat si
nerespins care nu a depsit 14 zile lucrtoare de la trimiterea spre publicare, si rosie pentru
documentatia nepublicat si nerespins care a depsit 14 zile lucrtoare de la trimiterea spre publicare
(culoare rosie fiind folosit ca metod de atragere a atentiei n ce priveste depsirea termenului).
5.2.1.4

Adugarea unei documentatii de atribuire


Adugarea unei documentatii de atribuire se face apsnd butonul Adaug aflat n partea de jos a listei
de documentatii de atribuire. Aplicatia va deschide ecranul de adugare a documentatiei de atribuire,
cuprinznd o serie de sectiuni:
-

Invitatii de Participare - Sectiunea General


Invitatii de Participare - Sectiunea 1
Invitatii de Participare - Sectiunea 2
Invitatii de Participare - Sectiunea 3
Invitatii de Participare - Sectiunea 4
Invitatii de Participare - Sectiunea 6
Invitatii de Participare - Anexa A

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

275

- Invitatii de Participare - Anexa B

5.2.1.4.1 Invitatii de Participare - Sectiunea General

n sectiunea General utilizatorul trebuie s aleag urmtoarele elemente:


1. Bifa Cu Utilitti care arat dac documentul de atribuire (i de asemenea anuntul de participare care
va fi fcut n urma lui) este de tip utilitti sau nu.
2. Radio-butonul Tip Legislatie - aici utilizatorul selecteazs dac este vorba de o documentatie de
atribuire care respect OUG nr. 34/2006 (caz n care este obligatorie adugarea a cel putin dou
documente de atribuire sau note justificative), sau OUG nr. 114/2011 - achizitii in domeniul apararii si
securitatii (n care caz nu mai este obligatorie adugarea vreunui document de atribuire sau note
justificative). In mod implicit optiunea selectat va fi OG 34, utilizatorul putnd-o schimba dup dorint.
Informatia cu privire la tipul de legislatie aplicat va fi preluat n anuntul de participare asociat, fr
posibilitate de modificare.
In cazul alegerii achizitiil;or in domeniul apararii si securitatii, documentatia nu va mai fi trimisa la
ANRMAP spre validare indiferent de valoarea sa, ci va fi publicata direct. Anunturile si eratele ulterior vor
avea insa un comportament obisnuit, mergind la validarea ANRMAP daca este cazul.

3. Seciunea Documentatie de atribuire - aici utilizatorul poate aduga documente de atribuire, note
justificative (n conditiile de obligativitate descrise mai sus), sau declaratia de proprie raspundere cu lista
persoanelor cu functii de decizie, folosind butoanele Adauga Document de Atribuire, Adauga Nota
Justificativa respectiv Adauga declaratie cf. art. 33. Dup apsarea oricruia din cele trei butoane,
apare un mesaj de atentionare-confirmare, care necesit apsarea butonului OK pentru a ajunge la
ecranul pop-up care cuprinde lista de documente din pool-ul de documente al autorittii contractante.
Este obligatorie selectarea a cel putin un document de atribuire si a cel putin unei declaratii cf. art. 33 in
lista finala de documente, de dinainte de publicare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

276

Utilizatorul alege un document din pop-up si apas butonul n form de plus din dreptul su. Astfel,
documentul va fi listat n sectiunea Documentatie de Atribuire, cu numele si codul existente, si avnd
tipul corespunztor

Pentru a sterge unul sau mai multe documente din sectiunea Documentatie de Atribuire, utilizatorul
va bifa respectivele documente si apoi va apsa butonul Sterge.Dup validarea mesajului de confirmare,
documentele snt sterse (n sensul c nu mai snt asociate documentatiei de atribuire curente, ele vor
continua s existe n pool-ul de documente).
Atentie! Pentreu a aduga un fisier - document de atribuire sau not justificativ - la documentatia
curent, este obligatoriu ca acest fisier s se afle n pool-ul de documente al autorittii contractante.
Pentru detalii n acest sens vezi sectiunea Administrare - Documente.
4. Bifa Parteneriat Public Privat - n functie de aceast bif, documentatia de atribuire va fi tratat
diferit la validarea ANRMAP.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

277

5.2.1.4.2 Asocierea cu un detaliu de plan de achizitie

n momentul definirii, utilizatorul poate folosi butonul Selecteaz Detali de Plan din cadrul sectiunii
General, pentru a asocia procedura la un detaliu de plan al unui plan de achizitii (dac acestea exist).
Apsarea butonului duce la deschiderea unui ecran pop-up n care snt listate detaliile de plan valide
asociate planului de achiziii pe anul curent. n caz c asa ceva nu exist, ecranul po-up nu va lista
nimic.

n mod normal utilizatorul selecteaz planul de achizitii corespunztor tipului de procedur; totus,
aplicatia nu va face nici o verificare n acest sens, permitnd de pild asocierea de cereri de ofert la un
detaliu de plan de licitatii restrnse.
Dac utilizatorul constat c a gresit, el poate elimina asocierea apsnd butonul Sterge detaliu de
plan.
Atentie! aceasta nu nseamn stergerea efectiv a detaliului de plan, ci, asa cum am precizat, doar
stergerea asocierii dintre procedura curent si detaliul de plan anterior selectat. Ulterior stergerii,
utilizatorul poate asocia procedura la alt detaliu de plan (sau chiar la acelasi detaliu de plan, dac este
cazul).
Asocierea poate fi fcut doar atta vreme ct anuntul de participare se afl n starea n Definire. Dup
publicare, asocierea nu mai poate fi fcut dect din meniul Administrare -> Plan de achizitii anual.
Un anun de participare respins, care a fost clonat, va pstra asocierea cu planul de achiziii.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

278

5.2.1.4.3 Invitatii de Participare - Sectiunea 1

n Sectiunea 1 utilizatorul va completa:


- elementele de tip Nume, Adres si Puncte de Contact
- elementele relative la tipul si activitatea principal a autorittii contractante
De remarcat aparitia cmpului obligatoriu Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte
de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: cu valori posibile ntre 1 si 100.

Astfel, Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa
automat cu datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem.
Campurile sunt editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil
este denumirea oficiala.
De asemenea, cmpurile de tip telefon, fax, e-mail sau adres de site web este obligatoriu s respecte
formatele corecte, conform exemplelor din mesajele de avertizare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

279

Pentru "Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare" sa poate bifa una din optiunile: "Punctul
(punctele) de contact mentionat(e) anterior" sau "Altele(va rog completati anexa A.I)". Daca alegeti
"Altele" va trebui sa completati prima sectiunea din Anexa A , care se refera la "Adrese si puncte de
contact de la care se pot obtine informatii suplimentare".
Pentru "Caietul de sarcini si documente suplimentare" va trebui sa alegeti intre punctele de contact deja
mentionate sau altele (cu timitere Anexa A sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact de la
care se pot obtine caietul de sarcini si documentatia suplimentara - inclusiv documentele privind un
dialog competitiv sau un sistem de achizitie dinamic".
Va trebui sa decideti daca pentru trimiterea ofertelor sau cererilor de participare pastrati datele introduse
la prima sectiune sau doriti sa oferiti alte puncte de contact, care se vor completa in Anexa A,
sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact la care trebuie expediate ofertele/cererile de
participare".
In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in partea
stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea contractanta nu
regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele corespunzator
tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante. Valoarea implicita
este setata pe Nu.
5.2.1.4.4 Invitatii de Participare - Sectiunea 2

Sectiunea 2 este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din
aceasta sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului. Alegeti tipul de
contract cel mai apropiat de specificul achizitie.
Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand pictograma
. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma
(detalii coduri NUTS)

atasata acestuia.

Specificati daca anuntul implica un contract public, stabilirea unui acord cadru sau realizarea unui
sistem dinamic de achizitii. Daca este cazul, completati si informatiile referitoare la acordul cadru (cu
unu sau cu mai multi operatori). Pentru estimarea totala a valorii achizitiilor pe perioada acordului cadru
(daca este cazul) se completeaza fie valoarea exacta, fie un interval. Se selecteaza moneda in care este
exprimata valoarea din cele disponibile in lista.
Informatiile privitoare la acordul-cadru se vor completa in prima sectiunea a formularului de definire (tabul
General"). In cazul in care AC-ul selecteaza la rubrica Modalitatea de atribuire" optiunea Incheierea
unui acord-cadru", sistemul va obliga AC-ul sa introduca in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

280

daca contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reofertare (checkbox);


daca reofertare se va face in SEAP;
perioada (in luni) previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (textbox);
daca acordul-cadru urmeaza sa se incheie cu un singur ofertant sau cu mai multi (butoane
radio);

Daca modalitatea de atribuire este oferta cea mai avantajoasa dpdv economic" si s-a optat pentru
reofertare in SEAP, AC-ul va trebui sa precizeze factorii de evaluare care vor face obiectul reofertarii.

In sectiunea "Durata contractului sau termenul limita pentru finalizare" va trebui sa introduceti durata in
luni sau zile de la atribuirea contractului sau datele calendaristice de inceput, respectiv de sfarsit,
actionand pictogramele in forma de caldendar atasate campurilor. Pentru setarea datelor calendaristice
se foloseste pictograma

, iar pentru stergerea valorii din campul data pictograma

La selectarea optiunii Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va
desfasura prin mijloace electronice" din sectiunea General", AC-ul va putea bifa in aceasta sectiune
impartirea pe loturi II.1.8;
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma

. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

pictograma
atasata acestuia.
Va trebui sa indicati daca acest contract intra sub incidenta acordului privind achizitiile publice prin Da
sau Nu.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

281

In cazul in care contractul este impartit in loturi, se va specifica cum se va face depunerea ofertei.
Deasemenea se va completa anexa B pentru fiecare lot.

Utilizatorul va preciza valoarea estiamata a anuntului, exprimata fie ca valoare fixa fie ca interval de valori,
moneda pnefiiind limitata la RON.
Se specifica daca se vor accepta variante alternative prin Da sau Nu.
Completati valoarea estimata a contractului fara TVA, sau intervalul in care este cuprins, in cazul in care
valoarea exacta nu poate fi estimata. Functie de valoarea completata la a acest punct, sistemul va
decide daca anuntul de participare necesita validarea ANMRAP inainte de a fi publicat sau daca va fi
transmis la OJ.
Daca exista optiuni se completeaza si subsectiunea II.2.2 referitoare la optiuni.

5.2.1.4.5 Invitatii de Participare - Sectiunea 3

Sectiunea 3 este dedicata informatiilor privitoare la contract, conditiile de participare si conditiile


specifice pentru contractele de servicii. Daca este cazul se precizeaza daca e vorba despre un contract
rezervat, precum si destinatia acestuia.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

282

n sectiunile III.2.2 si III.2.3 utilizatorul poate aduga una sau mai multe linii, cu ajutorul butonului
Adaug din dreptul sectiunii sau subsectiunii dorite. Dac utilizatorul s-a decis s adauge o linie nou,
atunci este obligatorie completrea ambelor coloane (Informatii ... respectiv Modalitatea ...). Dac
utilizatorul doreste s stearg o linie, atunci el trebuie s apese pe butonul n form de X rosu din
dreptul liniei nedorite.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

283

In sectiunile III.2.1 si III.2.2 (a si b) pot exista un numar de maxim 25 de seturi cimpuri pentrui fiecare
subsectiune (adica 25 in III.2.1, 25 in III.2.2.a si 25 in III.2.2.b). De asemenea, pentru fiecare caseta de
editare in parte limita de caractere ce pot fi introduse este de 4000.

5.2.1.4.6 Invitatii de Participare - Sectiunea 4

Sectiunea 4 este dedicata procedurii aplicate.


In Subsectiunea IV.1.1 se alege tipul de procedura care se va aplica. In cazul alegerii licitatiei restranse
sau negocierii accelerate se va preciza si motivul acestei optiuni. Daca tipul de procedura ales este
negocierea si s-a facut deja selectia candidtilor, autoritatea contractanta va trebui sa precizeze in
seciunea VI.3 numele acestora.
Subsectiunea IV.1.2 se completeaza doar daca s-a ales la pasul anterior tipul de procedura: licitatie
restransa, negociere sau dialog.
Pentru criteriul de adjudecare se poate opta pentru unul din criteriile "pretul cel mai scazut" sau "oferta
cea mai avantajoasa din punct de vedere economic". In cazul alegerii ultimei optiuni autoritatea
contractanta are posbilitatea de a introduce criteriile de evaluare, si daca e cazul ponderea lor. Daca se
introduc criterii cu ponderi, suma ponderilor trebuie sa fie 100.
In cazul in care AC-ul selecteaza criteriul de atribuire cea mai avantajoasa oferta dpdv economic",
sistemul va defini in mod automat pretul ca factor de evaluare. Autoritatea contractanta va trebui sa
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

284

introduca doar ponderea aceastui factor.


De asemenea, in cazul in AC-ul opteaza pentru desfasurarea etapei finale de licitatie electronica la o
procedura avand criteriul de atribuire cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", a formularului de
definire al anuntului de participare, sistemul selecteaza automat pretul ca si criteriul electronic, fara ca
AC-ul sa poata modifica aceasta optiune.
La procedura online cu criteriul de atribuire cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", pentu factorii de
evaluare selectati de AC ca si criterii reofertabile in atribuirea contractelor subsecvente, ofertantii vor fi
obligati sa completeze raspunsul in etapa de depunere oferta (similar ca in cazul criteriilor electronice).
In cazul in care exista cel putin un criteriu care face obiectul reofertarii ramas necompletat de catre
ofertant, respectivul ofertant nu va putea fi evaluat de catre AC.

A treia subsectiune se refera la informatii administrative. Daca se cunoaste, introduceti numarul de


referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta si datele referitoare la publicarile anterioare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ale aceluiasi contract.
Pentru conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului
descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) va trebui sa introduceti data, ora si minutul termenului limita
pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente. Introduceti termenul limita
pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare prin actionarea calendarului atasat acestui camp,
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

285

de asemenea, selectati din lista data si ora.


Nu uitati sa mentionati limba sau limbile in care pot f redactate ofertele sau cererile de participare. Daca
nu regasiti limba de redactare printre valorile propuse de sistem, se va completa campul Altele.
In cazul unei licitatii deschise va trebui sa specificati perioada minima pe parcursul careia ofertantul
trebuie sa isi mentina oferta, fie furnizand data limita, fie durata in luni sau in zile de la termenul limita de
depunere a ofertelor.
Sectiunea IV.2.1
La introducerea criteriile de atribuire (sectiunea IV.2.1) in cazul in care procedura se desfasoara online si
avem bifata etapa de LE se vor preciza urmatoarele informatii:
Denumirea, ponderea, descrierea si algoritmul asociate criteriului dat
Daca criteriul de atribuire se va licita dinamic in etapa de LE;
In cazul in care s-a bifat optiunea de mai sus, se va preciza proportionalitatea valorii factorului de
evaluare cu punctajul (direct sau invers proportional);
Pentru modificarea unui criteriu se va actiona pictograma de editare corespunzatoare acestuia. Actiunea
va avea ca efect completarea sectiunii de adaugare / modificare cu datele aferente criteriului selectat. Se
fac modificarile necesare si se actioneaza butonul "Salveaza criteriu", care realizeaza urmatoarele
operatii:
validarea datele introduse;
salvarea intermediara a datelor introduse;
Pentru a permanentiza in baza de date informatiile introduse, este necesara actionarea butonului
"Salveaza" aflat in partea de jos a paginii. AC-ul nu este obligat sa indice vreun criteriu de evaluare ca
fiind electronic, intrucat poate opta doar pentru pret ca unic criteriu pentru care se liciteaza dinamic.
Doar criteriile indicate ca fiind electronice la definirea anuntului vor putea fi alese la configurarea licitatiei
electronice. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", pretul trebuie
indicat in mod explicit, daca se doreste introducerea acestuia ca si criteriu in licitatie, la momentul
configurarii LE.
Este posibil ca pretul sa nu fie licitat in nici una din rundele licitatiei, daca utilizatorul nu bifeaza caseta
Intra in licitatie electronica. In acest caz, pretul nefiind licitat nici in ultima runda a licitatiei, nu va fi
posibila prelungirea licitatiei.

Pentru conditiile de deschidere a ofertelor va trebui sa specificati data, ora si minutul deschiderii ofertelor
si, dupa caz, locul de desfasurare si persoane autorizate sa asiste la deschiderea acestora.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

286

Campul IV.3.5 este inactiv in cazul in care se opteaza pentru licitatie deschisa sau restransa indiferent
de modalitatea de desfasurare a acesteia (online sau offline).
Campurile IV.3.4 si IV.3.8 din anuntul de participare au semnificatii diferite functie de tipul de procedura.
Astfel, in cazul licitatiei deschise campurile fac referire la data limita de depunere oferta, respectiv
evaluare oferta, iar in cazul licitatiei restranse aceleasi campuri reprezinta data limita de depunere
candidatura, respectiv data limita de evaluare candidatura.
In cadrul campului IV.3.6 Autoritatea Contractanta poate selecta moneda in care se va introduce oferta
de pret dintr-un combo-box care cuprinde trei optiuni: RON, EUR si USD. Valoarea implicita este RON.
Eticheta afisata in dreptul combo-box-ului este Moneda in care se exprima oferta de pret".
Atentie!: Completarea monedei de exprimare a ofertei de pret se face doar in cazul in care Autoritatea
Contractanta opteaza pentru desfasurarea online a procedurii sau pentru desfasurarea etapei finale de
LE. Altfel rubrica cu moneda ofertei este inhibata. Selectarea monedei in care se depune oferta de pret
este obligatorie pentru a putea realiza publicarea anuntului. La publicarea anuntului se va afisa mesaj de
eroare daca aceasta nu este completata.
Nu exista nicio corelatie intre moneda in care se exprima valoarea estimata a anuntului si cea in care se
primesc oferte. Cele doua valori pot fi exprimate in monede diferite.

5.2.1.4.7 Invitatii de Participare - Sectiunea 6

In Sectiunea 6 se introduc informatii cu privire periodicitatea contractului sau la inscrierea contractului


intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare, precum si adrese de contact pentru organisme
responsabile de proceduri de recurs sau mediere.
Tipul de finantare se va selecta dintr-un combo care va contine urmatoarele elemente: confinantare,
fonduri bugetare, credite externe cu garantia statului, fonduri europene si alte fonduri. Campul Tipul
Finantarii se va completa in mod obligatoriu, prin selectarea uneia din optiunile enumerate mai sus,
pentru a permite publicarea anuntului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

287

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program


finantat din fonduri comunitare , valorile de ales din cmpul Tipul de Finantare snt diferite.
n functie de valoarea aleas n sectiunea

Pentru detalii despre modul specific de completare a finantarii, vezi subsectiunea


Introducerea finantarii

5.2.1.4.8 Invitatii de Participare - Anexa A

Aceasta sectiune, Anexa A, este dedicata informatiilor referitoare la adresele si punctele de contact de
la care se pot obtine informatii suplimentare. Aceasta sectiune se completeaza daca in prima sectiunea
s-a optat pentru furnizarea de adrese suplimentare pentru obtinerea anumitor informatii.
Subsectiunea I se refera la datele de contact de la se pot obtine infromatii suplimentare, subsectiunea II
face referinta la punctele de contact de unde se pot obtine documentatia, iar subsectiunea III reprezinta
adresa la care se vor expedia ofertele.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

288

Dac utilizatorul decide s completeze una sau mai multe subectiuni, atunci cmpurile de tip telefon, fax,
e-mail sau adres de site web este obligatoriu s respecte formatele corecte. (Vezi si
Anunt de participare - Sectiunea 1 pentru detalii asupra formatelor).
5.2.1.4.9 Invitatii de Participare - Anexa B

Anexa B este dedicata introducerii detaliilor referitoare la loturi: numar, denumire, descriere, clasificare
CPV, cantitatea sau domeniul contractului, mentiunile privind o alta durata a contractului sau o alta data
de incepere/de finalizare (dupa caz), informatii suplimentare privind loturile (daca este cazul). Aceasta
anexa se completeaza numai daca s-a mentionat in sectiunea II (Obiectul contractului) impartirea in
loturi a bunurilor, serviciilor sau a lucrarilor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

289

Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Se completeaza sectiunea si
se apasa butonul
. Operatia se repeta pentru fiecare lot. Nu se pot
introduce doua loturi cu acelasi numar. In partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor loturilor
adaugate. Pentru editarea unui lot se apasa iconita
din dreptul acestuia. Sectiunea se va completa
cu datele aferente lotului selectat din lista. Se fac modificarile necesare si se apasa butonul
, pentru salvarea lor. Pentru stergerea unui lot se actioneaza pictograma

din dreptul

acestuia.
OBS.
1) Restrictie: valoarea estimata a anuntului si valorile estimate pe fiecare lot in parte trebuie sa
fie exprimate in aceeasi moneda pentru a putea realiza comparatia; pentru loturile deja definite in
sistem corespunzatoare unui anunt in definire, a caror moneda de exprimare a valorii estimate a
lotului difera de moneda de exprimare a valorii toatele a anuntului, se da AC-ului posbilitatea
selectarii monedei dintr-o lista de seletie. Pentru loturile nou definite moneda de exprimare a
valorii lotului se preia din campul moneda corespunzator valorii estimate totale, introduse in
sectiunea a II-a a formularului, si nu se putea edita de catre AC. Pentru loturile deja definite,
pentru care valoarea celor doua monede coincide, nu se va da AC-ului posibilitatea modificarii

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

290

monedei din lot. La salvarea/valiadarea lotului, dar si la salvarea anuntului se face verificarea
celor doua monede (din anunt si din lot). Daca la definirea unui nou anunt de participare, AC-ul
incepe sa introduca loturi, fara sa selecteze in prealabil moneda de exprimare a valorii totale
estimate a anuntului, la incercarea de adaugare a lotului se va afisa mesajul de eroare urmator
"Selectati moneda de exprimare a valorii lotului sau selectati moneda de exprimare a valorii
totale a anuntului in sectiunea a II-a".
2) Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie egala cu suma valorilor estimate pe loturi
(in caz de egalitate); Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie mai mica sau egala cu
suma valorilor estimate pe loturi. (in caz de <=);
De asemenea, dac utilizatorul decide s introduc o valoare n cmpul Valoarea garantiei de
participare, atunci aceasta trebuie s respecte prevederile art. 2781 din OUG 34/2006.
5.2.1.5

Modificarea unei documentatii de atribuire


Modificarea unei documentatii de atribuire existente se face din lista de documentatii, apsnd butonul
de ediatre n form de lup din dreptul documentatiei de atribuire dorite.
Modificarea se poate face n mai multe sensuri:
A. Modificare pur si simplu - utilizatorul efectueaz modificrile dorite, apoi apas butonul Salveaz.
B. Clonare - vezi subcapitolul Clonarea unei documentatii de atribuire
C. Stergere - vezi subcapitolul Stergerea unei documentatii de atribuire
D. Trimitere spre publicare - utilizatorul apas butonul Salveaz si vizualizeaz nainte de
transmitere (eventual fcnd si o serie de modificri). Apsarea acestui buton salveaz automat
eventualele modificri internediare. Dac toate cmpurile au fost completate, atunci aplicatia afiseaz
mesajul "Fisa de date a fost salvata cu succes." si utilizatorul i este prezentat pagina intermediar
"Transmitere documentatie de atribuire".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

291

Aceasta are rolul de a permite o recapitulare a elementelor introduse; ca urmare a acestei recapitulri,
urilizatorul poate lua dou decizii:
- dac cmpurile snt incorect sau insuficient completate, utilizatorul apas butonul napoi, pentru a se
ntoarce n ecranul de detaliu al documentatiei de atribuire pentru noi modificri
- dac cmpurile snt corect si total completate, utilizatorul apas butonul Transmitere spre validare,
ceea ce duce la trecerea documentatiei n starea n asteptare validare, si treimiterea sa la ANRMAP
pentru validare (aprobare sau respingere). Ajungerea n aceast stare este conditionat de rspunsul
pozitiv (prin apsarea butonului OK) la mesajul de confirmare al aplicatiei:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

292

Apsarea butonului Documentatie face parte tot din procesul de recapitulare si permite vizualizarea
documentelor introduse si asociate documentatiei de atribuire.

Acest ecran permite descrcarea fisierelor prin apsarea butonului agraf si ntoarcerea n ecranul
precedent prin apsarea butonului napoi.
5.2.1.6

Stergerea unei documentatii de atribuire


Stergerea unei documentatii de atribuire este permis doar pentru acele documentatii care nc nu au
fost trimise spre publicare, aflndu-se deci n starea n Definire.

n acest scop, n momentul n care utilizatorul ntr pe detaliul documentatiei apsnd butonul de editare,
acesta va constata existenta butonului suplimentar numit Sterge. Apsarea acestui buton duce la
afisarea mesajului de confiormare din imagine

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

293

urmat de stergerea definitiv si total a documentatiei de atribuire n cazul n care utilizatorul apas
butonul OK. Apsarea butonului Cancel duce la anularea operatiunii de stergere.
5.2.1.7

Clonarea unei documentatii de atribuire


O documentatie de atribuire care a fost trimis spre publicare la ANRMAP si respins de aceasta poate
fi clonat (copiat), n scopul realizrii unor modificri (functie de probleme semnalate de validarea
ANRAMP) si retreimiterea sa la ANRMAP pentru publicare, n noua form si cu un nou numr.
n acest scop, n momentul n care utilizatorul ntr pe detaliul documentatiei respinse apsnd butonul
de editare, acesta va constata existenta butonului suplimentar numit Copiaz. Apsarea acestui buton
duce la crearea automat a unei copii a documentatiei de atribuire si marcarea acesteia ca fiind clon
(copie).
Nu este posibil crearea a mai mult de o copie pornind de la o anumit documentatie de atribuire.
Pe de alt parte, poate fi creat un lan orict de lung de copii, pornind de la o documentatie respins de
ANRMAP, de pe urma creia este creat o copie, care la rndul ei este trimis la ANRMAP si respins,
de pe urma creia este creat o nou copie, care la rndul ei este trimis la ANRMAP s.a.m.d.
Respingerea de ctre ANRMAP a unei documentatii de atribuire poate fi partial sau total. De pild,
ANRMAP poate respinge doar anumite sectiuni specifice ale documentatiei de atribuire. Ca o
consecint, n momentul crerii copiei:
- seciunile care au fost marcate ca respinse de ANRMAP snt modificabile
- seciunile care nu au fost marcate ca respinse de ANRMAP snt ne-modificabile (grayed)
- seciunea General (precum si Anexa A, dac este cazul) rmne modificabil

5.2.2

Invitatii de participare
Modulul de invitatii se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Cereri de
oferta si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este
redirectat in pagina Lista invitatii de participare.
Aceasta pagina contine lista invitatiilor definite de autoritatea contractanta, aflate in starile: definire si
publicata.
Pentru a facilita gasirea invitatiilor, pagina aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa o serie de criterii de interes.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

294

Pentru a aduga o invitatie de participare nou, utilizatorul trebuie s apese butonul Adaug Invitatie
de Participare.

Exista filtru pe Numar documentatie, ceea ce permite gasirea acelor invitatii care provin dintr-o anume
documentatie de atribuire, precum si pentru Asociat cu PAA, care arata daca procedura este sau nu
asociata la un plan anual de achizitii.
Primul lucru care trebuie fcut este alegerea unei documentatii de atribuire pornind de la care va fi creat
invitatia de participare. Pentru detalii vezi sectiunea Alegerea unei documentatii de atribuire.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

295

Cmpurile preluate automat din documentatia de atribuire snt nemodificabile n invitatia de participare.
Utilizatorul completeaz cmpurile care snt modificabile si foloseste butonul Salveaz pentru a salva
modificrile. Utilizatorul trebuie s completeze neaprat cmpurile obligatorii care nu snt preluate din
documentatia de atribuire, si anume:
- I.1.3) Adresa (locul) de deschidere al ofertelor - pentru invitatii offline
- IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor
- IV.3.5) Data deschiderii ofertelor
- IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire
In cadrul formularului de definire cerere de oferta campul Modul de obtinere a documentatiei de
atribuire din cadrul sectiunii IV.3.1 va fi completat automat cu textul S.E.A.P." in momentul selectarii
documentatiei de atribuire si precompletarii campurilor din documentatie in formular.
Atunci cnd toate cmpurile snt completate n modul dorit, utilizatorul apas butonul Salveaz si
vizualizeaaz nainte de publicare pentru a expedia anuntul spre validare ANRMAP. n acest caz,
aplicatia afiseaz un ecran intermediar de previzualizare. Eventualele greseli sau omisiuni pot fi depistate
aici si corectate folosind butonul napoi, care aduce invitatia de participare napoi n editare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

296

Utilizatorul poate folosi butonul Public spre a trimite efectiv la validare anuntul.

Pentru a preveni folosirea neautorizat n scopul culegerii automate de date a listei cu invitatii de
participare, a fost introdus un mecanism de protectie de tip Captcha. Dac utilizatorul d click de prea
multe ori ntr-un interval de timp prestabilit (comportament non-uman, asociat n mod normal crawlerelor),
n sectiunea de filtrare apare codul Captcha care trebuie completat pentru a putea continua operatiunile.
Informatiile completate de catre autoritatea contractanta in sectiunea II.2.1) Cantitatea totala sau
domeniul" rubrica II.2.2 Optiuni (Da)" din cadrul documentatiei de atribuire aferente cererii de oferta in
cadrul invitatiei de participare, vor fi concatenate la rubrica II.1.5 Obiectul contractului, impreuna cu
denumirile etichetelor rubricii din documentatia de atribuire.
In cadrul sectiunilor III.2.2) Capacitatea economica si financiara, III.2.3.a) Capacitatea tehnica
si/sau profesionala si III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului, in
cadrul criteriului se va afisa mentiunea Pentru informatii suplimentare privind sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

297

In detaliul invitatiei de participare se regaseste butonul Procese Verbale / Declaratii. Apasarea


acestuia duce la afisarea interfetei de creare, publicare si vizualizare pentru aceste tipuri de documente.
Pentru detalii, vezi sectiunea Procese verbale si declaratii
De asemenea, este prezent si butonul Documentatie, clarificari si decizii. Apasarea acestuia duce la
afisarea interfetei de creare, publicare si vizualizare pentru aceste tipuri de documente. Pentru detalii,
vezi sectiunea Documentatie, clarificari si decizii,
Pentru a crea sau vizualiza erate, utilizatorul poate apasa butonul Lista Erate. Pentru detalii, vezi
sectiunea Erate.

n momentul definirii, utilizatorul poate folosi butonul Selecteaz Detali de Plan din cadrul sectiunii
General, pentru a asocia procedura la un detaliu de plan al unui plan de achizitii (dac acestea exist).
Apsarea butonului duce la deschiderea unui ecran pop-up n care snt listate detaliile de plan valide
asociate planului de achizitii pe anul curent. n caz c asa ceva nu exist, ecranul pop-up nu va lista
nimic.
n mod normal utilizatorul selecteaz planul de achizitii corespunztor tipului de procedur; totus,
aplicatia nu va fa nici o verificare n acest sens, permitnd de pild asocierea de licitatii deschise la un
detaliu de plan de licitatii restrnse.
Este obligatorie alegerea unui plan de achizitii la care procedura sa fie asociata; in caz contrar aplicatia
nu va permite publicarea ci doar salvarea procedurii.
De asemenea, utilizatorul trebuie sa introduca o valoare baneasca in caseta de editare Valoare
consumata, aceasta putind fi intre 0 si valoarea maxima estimata a procedurii. Implicit, aplicatia
completeaza cu valoarea maxima estimata, dar utilizatorul o poate modifica in jos, de exemplu pentru
cazul procedurilor multianuale pentru care procedura va fi alocata la mai multe detalii de plan de pe mai
multi ani.
Dac utilizatorul constat c a gresit, el poate elimina asocierea apsnd butonul Sterge detaliu de
plan.
Atentie! aceasta nu nseamn stergerea efectiv a detaliului de plan, ci, asa cum am precizat, doar
stergerea asocierii dintre procedura curent si detaliul de plan anterior selectat. Ulterior stergerii,
utilizatorul poate asocia procedura la alt detaliu de plan (sau chiar la acelasi detaliu de plan, dac este
cazul).
Asocierea poate fi fcut doar atta vreme ct anuntul de participare se afl n starea n Definire. Dup
publicare, asocierea nu mai poate fi fcut dect din meniul Administrare -> Plan de achizitii anual.
Un anun respins, care a fost clonat, va pstra asocierea cu planul de achiziii.

Este obligatorie alegerea unui plan de achizitii la care procedura sa fie asociata; in caz contrar aplicatia
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

298

nu va permite publicarea ci doar salvarea procedurii.


De asemenea, utilizatorul trebuie sa introduca o valoare baneasca in caseta de editare Valoare
consumata, aceasta putind fi intre 0 si valoarea maxima estimata a procedurii. Implicit, aplicatia
completeaza cu valoarea maxima estimata, dar utilizatorul o poate modifica in jos, de exemplu pentru
cazul procedurilor multianuale pentru care procedura va fi alocata la mai multe detalii de plan de pe mai
multi ani.

5.2.3

Anunturi de atribuire la cerere de oferta


Modulul Anunturi de atribuire la cerere de oferta se acceseaza selectand din meniul Proceduri de
atribuire optiunea Cereri de oferta si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui
modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista anunturi de atribuire la cerere de oferta.
1. Descriere generala
Pentru a putea cunoaste rezultatul finalizarii unei cereri de oferta, indiferent de modul in care a fost
desfasurata (online sau offline), autoritatea contractanta va publica in SEAP un anunt de atribuire.
Pentru cererile de oferta offline, publicarea anuntului se face pornind din lista anunturilor de atribuire la
cererea de oferta, actionand butonul
si selectand apoi dintr-o lista invitatia de participare
corespunzatoare. In cazul in care invitatia nu a fost publicata in SEAP, anuntul de atribuire corespondent
nu se va putea defini si publica. In acest fel se va asigura o modalitate unitara de definire a anuntului de
atribuire.
Pentru cererile de oferta online si pentru cele offline cu etapa finala de licitatie electronica anuntul de
atribuire se defineste din procedura, in etapa de deliberare, dupa selectia din clasament a castigatorului
prin actionarea butonului Anunt de atribuire. Atribuirea in SEAP a procedurii se va face la publicarea
anuntului de atribuire.
Indiferent de modalitatea de desfasurare a procedurii de cerere de oferta (in SEAP sau offline), pentru
definirea anuntului de atribuire se va utiliza acelasi model de formular. La definirea anuntului de atribuire
se vor prealua informatii deja existente in sistem din invitatie (in cazul cererii de oferta offline) respectiv
din procedura (in cazul cererii de oferta online).
Numerotarea anunturilor de atribuire la cererea de oferta este independenta de numerotarea celorlalte
tipuri de anunturi / invitatii si este globala pentru toate cererile de oferta indiferent de modalitatea de
desfasurare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

Pictograma

299

corespunde anunturilor de atribuire aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia

utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului. Pictograma


corespunde anunturilor
de atribuire aflate in starea publicata. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de
vizualizare a anuntului.
Apasati butonul
Actionati butonul
5.2.3.1

daca doriti adaugarea unui anunt de atribuire.


pentru a reveni la pagina de start a modulului Cereri de oferta.

Definirea anuntului de atribuire


Definirea anuntului de atribuire se face din urmatoarele locatii:
1. Lista anunturilor de atribuire la cererea de oferta
2. Detaliul procedurii pagina de clasament
Formularul de anunt de atribuire la cererea de oferta este structurat pe cinci sectiuni:
din sectiunea -General se va face selectia si afisarea invitatiei de participare; celelalte sectiuni
nu sunt accesbile decat dupa selectarea invitatiei;
sectiunile I, II si III corespund informatiilor obligatorii care vor fi cuprinse in anuntul de atribuire;
sectiunea IV corespunde informatiilor optionale cuprinse in raportul procedurii;

Sectiunea General

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

300

Din prima sectiune se face alegerea invitatiei de participare. Prin actionarea butonului
, se va deschide o fereastra de tip popup care contine lista invitatiilor de
participare care indeplinesc urmatoarele conditii:
sa nu fi fost deja asociata unui anunt de atribuire;
in cazul cererii de oferta offline fara etapa de LE, atributul Stare procedura din invitatie sa aiba
valoarea in desfasurare si data limita de depunere oferta sa fie mai mica decat data curenta;
Lista este navigabila si permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: numar invitatie, tip invitatie (lista
selectie: "-", online, offline), denumire si data publicare (data start si data sfarsit). Campurile afisate in
lista de selectie sunt : nr invitatiei, denumirea, data publicarii si butonul de selectie.
Dupa selectarea invitatiei sectiunea se va popula cu datele aferente invitatiei de participare selectate.
Celellate sectiuni nu sunt active decat dupa ce s-a efectuat selectia invitatiei. Dupa parasirea primei
sectiunii, invitatia de participare nu mai poate fi modificata.

Sectiunea I

Aceasta sectiune cuprinde urmatoarele informatii despre autoritatea contractanta:


- Denumire oficiala (se preia din sistem si nu este modificabila)
- Adresa: (se preia din sistem adresa sediului social cu posibilitatea modificarii) si cuprinde urmatoarele
informatii afisate in campuri diferite editabile: adresa, localitate, cod postal, judet (lista de selectie),
tara, email, telefon, fax; (campurile email, telefon si fax sunt optionale.)

Sectiunea II

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

301

Sectiunea cuprinde urmatoarele informatii legate de obiectul contractului si procedura:


Denumire contract ;
Obiectul contractului ;
Tipul de contract (furnizare, servicii, lucrari);
CPV ;
Criteriul de atribuire (pretul cel mai scazut, oferta cea mai avantajoasa dpdv economic);
Numarul invitatiei de participare si data publicarii in sistem (se preia si nu e modificabila).
Informatiile din aceasta categorie se preiau in intregime din invitatie, respectiv din procedura.
Toate informatiile se pot modifica cu exceptia numarului invitatiei si a datei publicarii in sistem si sunt
obligatorii la salvare.

Sectiunea III

Sectiunea cuprinde urmatoarele informatii:


<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

302

numarul de oferte primite; in cazul cererii de oferta online si a celei offline cu etapa de LE,
numarul de oferte corespunde numarului de ofertanti afisati in clasament; (camp obligatoriu)
valoarea estimata totala;
lista contracte;

Numarul de oferte primite se preia din procedura sau din LE in cazul cererii de oferta offline cu etapa
finala de LE si nu este modificabil.
In cazul cererii de oferta online si a celei offline cu etapa de LE ofertantul castigator se preia din
procedura, iar AC-ul nu va putea modifica informatiile referitoare la castigator.
Actiuni:
- actionarea butonului Adauga - are ca efect redirectionarea utilizatorului in pagina de adaugare contract;
Obs. In cazul cererii de oferta offline/online - fara impartire pe loturi, adaugarea de contract
se va realiza in sectiunea IV din pagina de editare participant iar butonul Adauga nu va fi
vizibil in sectiunea III.
- actionarea pictogramei sub forma de lupa corespunzatoare unui contract - are ca efect redirectionarea
utilizatorului in pagina de editare a contractului;
- actionarea pictogramei sub forma de X corespunzatoare unui contract - are ca efect stergerea
contractului din baza de date;
Prin actionarea butonului Adauga utilizatorul este redirectionat in pagina de adaugare contract.

Pagina contine urmatoarele informatii grupate in mai multe sectiuni distincte:


I. Sectiunea editabila cu informatii despre contract (numar, data, valoare). In cazul in care valoarea
contractului se exprima in alta moneda decat RON-ul, AC-ul va fi obligat sa introduca si valoarea in RON.
In aceasta sectiunea AC-ul poate incarca optional un document.
II. Sectiunea cu loturile la care face referinta contractul;
III. Sectiunea cu castigatorii contractului.
Actiuni:
Salvare contract : dupa completarea informatiilor despre contract din sectiunea I se va actiona butonul
pentru a salva informatiile introduse.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

303

Dupa prima salvare a unui contract urmatoarele actiuni vor fii disponibile utilizatorului:
Adaugare lot - se alege un lot din lista si se actioneaza butonul Adauga selectie.
Pe acelasi contract se pot adauga doar loturi pentru care avem aceeasi castigatori. La adaugarea
primului lot se va completa automat sectiunea de castigatori cu participantii declarati castigatori pe lotul
respectiv.
OBS. : Pentru cererea de oferta online si cererea de oferta offline cu faza finala de LE, castigatorii se
preiau automat la definirea anuntului de atribuire din procedura, insa pentru cererea de oferta offline fara
faza finala de LE este necesara completarea prealabila a sectiunii IV pentru a stabili castigatorii. Numai
dupe ce s-au stabilit castigatorii se pot completa toate informatiile corespunzatoare unui contract.
Lista de selectie a loturilor pentru un anumit contract contine doar loturile care indeplinesc urmatoarele
conditii:
- se afla in starea "in desfasurare" pentru cererea de oferta offline sau in deliberare cu castigator
selectat pentru cererile de oferta online;
- au cel putin un castigator; in cazul in care contractul are deja asociate loturi, lista de selectie va
contine doar acele loturi care au aceeasi castigatori ca si loturile deja asociate.
- nu au fost alocate la alt contract.
Stergere lot - Pentru stergerea unui lot asociat la contract se va actiona pictograma in forma de X
corespunzatoare lotului.

Sectiunea IV - raportul procedurii

In cazul anunturilor de atribuire asociate cererilor de oferta de tip acord cadrul cu mai multi participati
sunt preluati toti operatorii economici declarati castigatori la deliberare, impreuna cu ofertele lor. In cazul
in care nu exista impartire pe loturi, se defineste un singur contract de acord-cadru.
Aceasta sectiune contine:
1. Lista criteriilor de evaluare - doar in cazul in care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta
dpdv economic";
2. Lista participantilor la procedura.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

304

Actiuni - criterii de evaluare


Adaugare factor de evaluare - se completeaza denumirea factorului si se actioneaza butonul Adauga
aferent listei factorilor de evaluare;
Conditii - procedura sa fie "in desfasurare"
Operatii realizate - se salveaza temporar factorul adaugat; pentru salvarea in baza de date este
necesara actionarea butonului Salveaza;
Stergere factor de evaluare - prin actionarea pictogramei de stergere corespunzatoarea criteriului de
evaluare care se doreste sters;
Conditii - procedura sa fie "in desfasurare"
Operatii realizate - se sterge temporar factorul; pentru salvarea in baza de date este necesara
actionarea butonului Salveaza;
Modificare criteriu de evaluare - se editeaza denumirea factorului / factorilor si se actioneaza butonul
Salveaza;
In cazul cererii de oferta online si offline cu faza finala de LE, criteriile de evaluare se preiua din
procedura.

Actiuni - lista participanti


Pentru cererea de oferta online si cererea de oferta offline cu faza finala de LE, castigatorii se preiau
automat la definirea anuntului de atribuire din procedura, insa pentru cererea de oferta offline fara faza
finala de LE este necesara adaugarea de participanti in aceasta sectiune si stabilirea castigatorilor,
butonul de Adauga fiind vizibil doar in aceasta situatie.
Actiuni posibile:
Adaugare/editare participant - pentru cererea de oferta offline se pot adauga/edita participanti prin
actionarea butonului Adauga aferent listei de participanti/ pictograma asociata;
In functie de atributul "Impartire pe loturi" utilizatorul va fi redirectionat:
1. In pagina "Informatii participant" - pentru cazul cand avem impartire pe loturi; in aceasta pagina se
completeaza informatiile generale despre participant si alocarea acestuia la loturi, urmand ca validarea
participantului sa se realizeze la nivel de lot asociat;
2. In pagina "Informatii participant" - pentru cazul cand nu avem impartire pe loturi, DAR in aceasta
pagina singura actiune va fii aceea de completare a informatiilor generale despre participant (dispare
etapa de alocare participat la loturi).
Stergere participant - prin actionarea butonului Sterge dupa selectarea prealabila a
participantului/participantilor care se doresc a fii stersi.

Exista 2 posibile situatii:


1. Cererea de oferta este impartita pe loturi
In acest caz, in urma actionarii butonului de adaugare participanti , utilizatorul va fii redirectionat in
pagina de editare participant de unde va trebui inainte sa realizeze validarea acestuia sa il aloce la loturi
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

305

urmand ca evaluarea participantului sa fie realizata la nivel de lot.


Prin actionarea butonului Adauga utilizatorul va fii astfel redirectionat in pagina "Informatii participant".

Urmatoarele informatii trebuiesc completate: denumire, CUI, adresa, localitate, cod postal, judet,
telefon, fax, e-mail. Exista posibilitatea selectarii unui ofertant prin actionarea butonului Selecteaza
ofertant. Se va deschide o fereastra de tip pop-up care va contine toti ofertantii inregistrati in sistem; la
selectarea ofertantului se vor completa automat campurile din sectiunea "Informatii participant", fara
posibilitatea modificarii acestora de catre utilizator; Pentru a sterge o selectie se va actiona butonul
Sterge selectie.
Pentru a salva informatiile introduse se va actiona butonul Salveaza. Dupa prima salvare a
participantului, o noua sectiune de "Lista loturi" va fii accesibila utilizatorului.

Aceasta sectiune cuprinde lista loturilor asociate participantului curent.


Actiuni - loturi asociate:
Adaugare lot : Pentru a adauga un nou lot in lista de loturi asociate se va selecta un lot din lista de
selectie si se va actiona butonul Adauga selectie.
Stergere lot : Prin actionarea pictogramei sub forma de X corespunzatoare loturilor ce se doresc a fii
sterse.
Completare raport pentru participant - se selecteaza link-ul de vizualizare aferent lotului pentru care se
doreste editarea informatiilor despre participantul curent;
Utilizatorul va fii redirectionat in pagina "Editare participant".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

306

In aceasta pagina utilizatorul trebuie sa ofere:


- Informatii despre oferta: data depunerii ofertei si oferta de pret (exprimata in RON), mentiuni (justificarea
alegerii ofertei castigatoare) si atributul Oferta castigatoare;
- Informatii despre modalitatea de evaluare:
a) se va preciza daca oferta a fost admisa sau respinsa;
b) se precizeaza punctajul obtinut la componenta tehnica si la cea financiara (daca criteriul de
atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic");
c) se completeaza optional un camp de mentiuni (justificarea modalitatii de evaluare);
2. Cererea de oferta nu este impartita pe loturi
In acest caz, in urma actionarii butonului de adaugare participanti , utilizatorul nu va mai trece prin etapa
de alocare loturi ca si in cazul cereri de oferta cu impartire pe loturi. Utilizatorul va fii directionat in pagina
"Informatii participant".
Urmatoarele informatii trebuiesc completate: denumire, CUI, adresa, localitate, cod postal, judet, telefon,
fax, e-mail. Exista posibilitatea selectarii unui ofertant prin actionarea butonului Selecteaza ofertant. Se

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

307

va deschide o fereastra de tip pop-up care va contine toti ofertantii inregistrati in sistem; la selectarea
ofertantului se vor completa automat campurile din sectiunea "Informatii participant", fara posibilitatea
modificarii acestora de catre utilizator; Pentru a sterge o selectie se va actiona butonul Sterge selectie.
Pentru a salva informatiile introduse se va actiona butonul Salveaza. Dupa prima salvare a participantului
noi sectiuni vor fii vizibile, oferindu-se utilizatorului posibilitatea de a evalua participantul curent.
In aceasta pagina utilizatorul trebuie sa ofere:
- Informatii despre oferta: data depunerii ofertei si oferta de pret, ce poate fi introdusa in aceeasi moned
in care s-a facut oferta de pret , mentiuni (justificarea alegerii ofertei castigatoare) si atributul Oferta
castigatoare;
- Informatii despre modalitatea de evaluare:
a) se va preciza daca oferta a fost admisa sau respinsa;
b) se precizeaza punctajul obtinut la componenta tehnica si la cea financiara (daca criteriul de
atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic");
c) se completeaza optional un camp de mentiuni (justificarea modalitatii de evaluare);
ATENTIE!: La introduce ofertei de pret, selectarea monedei in care este exprimata valoarea este
obligatorie. La definirea anuntului de atribuire dintr-o procedura online sau din una offline cu etapa de LE,
se va prelua in mod automat moneda din invitatia de participare, fara posibilitatea de modificare. Pentru
procedurile aflate in derulare la momentul implementarii functionalitatii se va considera RON ca moneda
implicita

Dupa prima salvare a informatiilor introduse, in cazul in care s-a bifat "Oferta castigatoare", o noua
sectiune va fii disponibila utilizatorului:

Astfel, pentru cererile de oferta care nu au impartire pe loturi, adaugarea de contract se va realiza din
aceasta pagina si nu din sectiunea 3 a anuntului de atribuire.
Urmatoarele informatii trebuiesc completate:
- numar contract;
- data contract;
- valoare contract; in cazul in care valoarea contractului se exprima in alta moneda decat RON-ul, AC-ul
va fi obligat sa introduca si valoarea in RON.
- incarcarea optionala a unui document.
Odata salvat, contractul va fii vizibil in sectiunea 3 a anuntului de atribuire.
Actiuni generale - anunt de atribuire :

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

308

actionarea butonului
are ca efect permanentizarea in baza de date a
modificarilor. Dupa prima salvare a anuntului starea anuntului de atribuire va fi In definire;

actionarea butonului
actionarea acestuia are
ca efect salvarea anuntului si directionarea utilizatorului in pagina de preview anunt;

actionarea butonului
butonul este vizibil dupa prima salvare a anuntului; are ca efect
stergerea anuntului din baza de date; anuntul poate fi sters doar daca nu a fost inca publicat;

actionarea butonului
de oferta;

- are ca efect intoarcerea in lista anunturilor de atribuire la cerera

Dupa prima salvare a anuntului de atribuire aferent cererii de oferta online sau cererii offline cu etepa de
LE, AC-ul nu va mai putea modifica castigatorul din procedura, suspenda sau anula procedura. Pentru a
putea face aceste operatii va trebui in prealabil sa stearga anuntul de atribuire aflat in starea de definire.

Previzualizare anunt si versiune printabila


Inainte de transmiterea spre publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o
singura pagina, informatiile introduse in sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina
de detaliu, afisata dupa publicare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

309

Din pagina de preview se pot efectua urmatoarele actiuni:


publicarea anuntului, caz in care se va afisa un mesaj de atentionare privind asumarea
raspunderii pentru corectitudinea si exactitatea informatiilor completate in anunt. Actionarea
acestui buton are ca efect modificarea starii anuntului din in definire in publicat si atribuirea
unui numar de ordine. Din momentul publicarii anuntul devine vizibil tuturor actorilor.
intoarcerea in sectiunea din formular din care s-a ajuns in preview, daca se doreste
completarea / modificarea anuntului;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

310

5.2.3.1.1 Restrictii la definirea anuntului de atribuire la cererea de oferta

Restrictii la definirea anuntului de atribuire la cererea de oferta:


Caz 1: Procedura finalizata prin contract - Fara impartire pe loturi
Numarul de contracte care se pot declara la atribuirea procedurii - Unul sau mai multe contracte;
Numarul de agenti economici cu care se poate incheia contractul - Un singur agent economic pe
contract;
Contracte declarate dupa publicarea anuntului de atribuire- Nu se pot declara.
Caz 2: Procedura finalizata prin contract - Cu impartire pe loturi
Numarul de contracte care se pot declara la atribuirea procedurii - Unul sau mai multe contracte; un lot
poate face parte dintr-un singur contract; la declararea contractului este necesara selectia a cel putin
unui lot;
Numarul de agenti economici cu care se poate incheia contractul - Un singur agent pe contract; daca
contractul face referire la mai multe loturi, toate aceste loturi trebuie sa fie castigate de acelasi ofertant
(lotul poate avea un singur castigator);
Contracte declarate dupa publicarea anuntului de atribuire - Se pot declara, insa doar pentru loturile
care nu s-au adjudecat pana la momentul publicarii anuntului de atribuire si pentru care nu s-au
declarat contracte ulterior publicarii anuntului.
Caz 3: Procedura finalizata prin acord-cadru - Fara impartire pe loturi
Numarul de contracte care se pot declara la atribuirea procedurii - Un singur contract de tip acordcadru;
Numarul de agenti economici cu care se poate incheia contractul - Unul sau mai multi agenti
economici la un contract;
Contracte declarate dupa publicarea anuntului de atribuire - Nu se pot declara contracte de tip acordcadru.
Caz 4: Procedura finalizata prin acord-cadru - Fara impartire pe loturi
Numarul de contracte care se pot declara la atribuirea procedurii - Unul sau mai multe contracte de tip
acord-cadru. Un lot poate face parte dintr-un singur contract; la declararea contractului este necesara
selectia a cel putin unui lot;
Numarul de agenti economici cu care se poate incheia contractul - Unul sau mai multi agenti
economici la un contract. Daca contractul face referire la mai multe loturi, toate aceste loturi trebuie sa
fie castigate de exact aceeasi ofertanti.
Contracte declarate dupa publicarea anuntului de atribuire - Se pot declara contracte de acord-cadru
doar pentru loturile care nu s-au adjudecat pana la momentul publicarii anuntului de atribuire si pentru
care nu s-au declarat contracte de acord-cadru ulterior publicarii anuntului. De asemenea se pot
declara contracte subsecvente pentru loturile pentru care s-au declarat contracte de acord-cadru
(indiferent daca declararea lor s-a facut inaintea sau dupa publicarea anuntului de atribuire).
De asemenea se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
in cazul in care contractul a fost adjudecat de catre o asociere de operatori economici, se va
declara doar reprezentatul asocierii;
daca procedura se finalizeaza printr-un contract si are impartire pe loturi, iar la momentul
publicarii anunului de atribuire nu s-au atribuit toate loturile, se va da AC-ului posibilitatea
declararii contractelor dupa publicarea anuntului, pentru loturile ramase neadjudecate;
daca se declara mai multe contracte la anunt, acestea nu pot avea acelasi numar si data;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

5.2.3.2

311

Contracte subsecvente - Cerere oferta


In detaliul anuntului de atribuire publicat se va afisa butonul Contracte subsecvente". Butonul este
disponibil doar daca modalitatea de atribuire a contractului este acord-cadru, indiferent de momentul
definirii in sistem a anuntului / invitatiei de participare.

Actionarea butonului va avea ca efect directionarea utilizatorului in lista contractelor subsecvente.


5.2.3.2.1 Lista contracte subsecvente - Cerere oferta

In pagina Lista de contracte subsecvete la acordul cadru" se ajunge din detaliul anuntului de atribuire la
anunt de participare / invitatie prin actionarea butonul Contracte subsecvente".

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


Informatii de identificare ale anuntului / invitatiei de participare: numar si data publicare;
lista navigabila a contractelor subsecvente definite de AC la anuntul de atribuire curent;
In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
[Numar contract / Data contract] Denumire contract;
Data publicare/Stare;
Valoare contract;
Castigator;
Coloana de operatii (iconita de editare daca e in definire sau inconita de vizualizare daca e
publicata);
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

312

In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" urmatoarele actiuni sunt disponibile:
Adaugare contract se actioneaza butonul Adauga".
Conditii:
anuntul de atribuire sa fie publicat;
procedura se incheie prin acord-cadru;
Operatii realizate:
utilizatorul este directionat in formularul de definire a contractului;

Editare contract se actioneaza iconita de editare corespunzatoare contractului aflat in starea


de definire; utilizatorul este directionat in formularul de definire al contractului;

Vizualizare contract - se actioneaza iconita de vizualizare corespunzatoare contractului


publicat; utilizatorul este directionat detaliul contractului;

Inapoi se apasa butonul Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a anuntului


de atribuire.

5.2.3.2.2 Adaugare contracte subsecvente - Cerere oferta

In pagina Definire contract subsecvent" se ajunge din lista de contracte subsecvente in doua moduri:
prin actionarea butonului Adauga", caz in care formularul ca fi gol;
fie prin actionarea iconitei de editare, caz in care formularul se va completa cu datele aferente
contractului selectat;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

313

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


Informatii de identificare ale anuntului de atribuire: denumire, numar si data publicare;
Formularul de editare al contractului;
Formularul de editare al contractului contine urmatoarele campuri:
Numar - Se completeaza de catre utilizator. Este camp obligatoriu.
Denumire - Se introduce de catre utilizator. Este camp obligatoriu.
Data contract - Se alege de catre utilizator. Este camp obligatoriu
Valoare contract - . Se introduce de catre utilizator. Este obligatoriu.
Moneda de exprimare a valorii contractului - Lista de selectie cu trei valori: RON, EUR si USD. Este
obligatoriu de selectat.
Selectie LE-uri la reofertare In cazul in care AC-ul a optat in anunt / invitatie pentru reofertare in
SEAP, AC-ul va fi obligat sa selecteze LE la reofertare desfasurata pentru anuntul / invitatia curenta.
La selectare se va completa automat rubrica cu detaliile castigatorului.
Informatii castigator - Aceleasi ca la anuntul de atribuire. Informatiile se pot completa direct de catre
AC, doar daca reofertarea nu s-a realizat in SEAP (alftel se completeaza automat la selectarea LEului). Se va oferi posibilitatea selectarii agentului economic din sistem, caz in care datele se vor
completa automat, fara posibilitatea modificarii acestora. Se poate declara un singur castigator.
Alte informatii.
In cadrul paginii "Adaugare/Editare contract subsecvent" urmatoarele actiuni sunt disponibile:
Selectie castigator se actioneaza butonul Selectare castigator" care ca efect deschiderea
unei ferestre de tip popup din care AC-ul va putea selecta operatorul economic. Operatia se poate
efectua doar daca anuntul este in definire si nu s-a optat pentru reofertare in SEAP.
Stergere selectie se actioneaza butonul Sterge selectie" care ca efect resetarea campurilor
cu informartiile despre castigator. Operatia se poate efectua doar daca anuntul este in definire, a
fost selectat un ofertant si nu s-a optat pentru reofertare in SEAP.
Selectie LE se actioneaza butonul Selectare LE (reluare competitie)" care ca efect
deschiderea unei ferestre de tip popup din care AC-ul va putea selecta LE. Operatia se poate
efectua doar daca anuntul este in definire si s-a optat pentru reofertare in SEAP. Lista de selectie
este descrisa in capitolul urmator.
Salvare contract se actioneaza butonul Salveaza".
Conditii:
contracul sa aiba toate campurile obligatorii completate;
sa fie in starea de definire;
Operatii realizate:
se salveaza in baza de date informatiile;
Publicare contract se actioneaza butonul Publica".
Conditii:
contracul sa aiba toate campurile obligatorii completate;
sa fie in starea de definire;
Operatii realizate:
se salveaza in baza de date informatiile;
se shimba starea in publicat";
se seteaza data publicarii contratului;
Inapoi se apasa butonul Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a anuntului
de atribuire.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

314

5.2.3.2.2.1 Lista selectie LE-uri - Cerere oferta

In pagina de selectie a LE-urilor se ajunge din formularul de definire al contractului subsecvent prin
actionarea butonului Selectie licitatiii electronice (reluare competitie)".

Lista va afisa toate LE-urile la reofertare atribuite aferente invitatiei / anuntului de participare curent care
nu au fost asociate unui contract subsecvent. Daca s-a selectat deja o LE, lista se va filtra si dupa
castigatorul LE-ului selectat initial, pentru a asigura faptul ca avem acelasi castigator pe contract.
In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
Cod unic de identificare / Denumire LE;
Data publicare;
Coloana de selectie;
Urmatoarele actiuni sunt disponibile:
Selectare LE se actioneaza butonul de selectie;
Inchidere fereastra
5.2.3.2.3 Vizualizare contract subsecvent - Cerere oferta

In pagina Detaliu contract subsecvent" se ajunge din lista de contracte subsecvente prin actionarea
iconitei de vizualizare contract.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

315

Pagina va contine:
Informatii de identificare ale anuntului de atribuire: denumire, numar si data publicare;
Toate informatiile introduse la definrea contractului + data publicarii contractului;
Lista simpla a LE-urilor la reofertare la care face referinta contractul (doar daca reofertarea s-a
realizat in SEAP);
Campuri afisate in lista de LE-uri:
Cod unic de identificare / Denumire LE;
Data publicare;
Data atribuire;
5.2.3.3

Detaliu anunt de atribuire


In pagina de detaliu anunt de atribuire publicat (read only) se poate intra doar dupa publicarea anuntului
de atribuire:
1.
2.

din pagina de lista anunturi de atribuire la cererea de oferta actionand pictograma de


vizualizare aferenta anuntului;
din pagina de detaliu a invitatiei de participare corespunzatoare prin actionarea butonului
.

Pagina de detaliu va cuprinde toate informatiile introduse la definirea anuntului de atribuire.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

316

Adaugare contract dupa publicare


Daca procedura s-a finalizat printr-un contract si are impartire pe loturi, iar la momentul publicarii
anunului de atribuire nu s-au atribuit toate loturile, AC-ul are posibilitatea declararii contractelor dupa
publicarea anuntului, pentru loturile ramase neadjudecate; Acest lucru se poate realiza prin actionarea
butonului Adauga contract.
Prin actionarea acestui buton utilizatorul va fii directionat in anuntul de atribuire corespunzator avand
acces doar la sectiunile:
- Sectiunea 3 - Lista contracte
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

317

- Sectiunea 4 - Lista participanti


pentru a realiza atribuirea loturilor ramase neadjudecate.

Vizualizare raport procedura


Se actioneaza butonul Raport Procedura. In cazul in care avem impartire pe loturi utilizatorul va fii
redirectionat in lista de loturi urmand sa vizualizeze raportul la nivel de lot prin actionarea pictogramei
corespunzatoare lotului dorit. In caz contrar utilizatorul este redirectionat in pagina de vizualizare a
raportului procedurii.
1. Cazul in care avem impartire pe loturi.
Prin actionarea butonului Raport Procedura utilizatorul este directionat in pagina "Lista loturi":

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

318

Pentru a vizualiza raportul procedurii corespunzator unui lot se va actiona pictograma


corespunzatoare lotului pentru care se doreste vizualizarea:

2. Cazul in care nu avem impartire pe loturi.


Prin actionarea butonului Raport Procedura utilizatorul este directionat in pagina "Raport procedura":

Navigare
Butonul Inapoi directioneaza utilizatorul in pagina "Lista anunturi de atribuire la cererea de oferta".

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

5.2.4

319

Dosarul achizitiei
Dosarul achizitiei reprezint suma formularelor, anunturilor, documentelor, ofertelor, loturilor, eratelor,
ntreb[rilor, raspunsurilor si a tuturor celorlalte elemente ale unei proceduri online. n cazul invitatiei de
participare online, procedeul prin care poate fi obtinut dosarul achizitiei este urmatorul:
- Utilizatorul se fixeaza asupra unei invitatii de participare online care sa fi fost deja publicata.
- Utilizatorul intra pe detaliul invitatiei de participare si apasa butonul Generare Dosar Achizitie.

- Aplicatia afiseaza un mesaj de confirmare a luarii in seama a cererii ("Dosarul de achizitie este in curs
de generare")
- Ulterior, dupa procesarea cererii, utilizatorul intra din nou pe detaliul invitatiei si gaseste butonul Dosar
achizitie.

Apasarea butonului Dosar achizitie duce la afisarea interfetei de vizualizare si descarcare a elementelor
componente ale dosarului achizitiei, atitea cite erau acestea in momentul procesarii cererii de generare a
dosarului. (Daca intre timp apar elemente noi sau dispar unele elemente, acest lucru nu va fi vizibil in
dosarul achizitiei decit dupa o noua cerere de generare a dosarului).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

320

Interfata afiseaza urmatoarele elemente:


A. Sectiunea Detalii dosar de achizitie
- Data cererii - data si ora cind utilizatorul a cerut generarea dosarului achizitiei
- Starea cererii: fiind deja procesata, cererea va fi in starea Generat continut
- Status arhiva: arata daca dosarul achizitiei este cel final si, daca da, arata daca este sau nu pastrat
deja sub forma de arhiva marcata temporal

B. Sectiunile documentelor:
1. tab-ul Anunt de Intentie:afiseaza elementele relative la anuntul de intentie care a fost eventual
asociat anuntului de participare. Pot fi listate:
- Formular anunt de intentie
- Eratele la anuntul de intentie
2. tab-ul Anunt de Participare: afiseaza elementele relative la anuntul de participare
- Formular anunt de participare
- Lista documente din documentatia de atribuire
- Nota justificativa
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

321

- Formular fisa de date


- Declaratie art. 33
- Documentatie de atribuire
- Lista erate anunt de participare
- Clarificari, documente aditionale, decizii
- PV de deschidere, declaratii
- Intrebari si raspunsuri - afisate sub forma tabelara, indiferent ca sint intrebari/raspunsuri de la
autoritatea contractanta catre ofertant sau invers
3. tab-ul Oferta: cuprinde toate elementele legate de oferta financiara
- Lot
- Denumire ofertant
- Oferta de pret
- Factori de evaluare (afisati sub forma tabelara)
- Lista documente (nume document, data document, nume document)
- Evaluare Tehnica
- Evaluare Financiara
- Licitatie electronica (inclusiv Evaluare financiara)
- Formular anunt de atribuire
- Lista erate
- Lista documente contract
- Document constatator
Toate aceste elemente sint afisate in mod ierarhic, avind numele tipului de element (daca exista) scris
cu majuscule si numele fisierului corespunzator afisat sub forma de link.
Pentru vizualizarea sau descarcarea unui anume element din dosarul achizitiei, utilizatorul va da click
direct pe numele elementului, care reprezinta practic un link catre locatia acestuia. Apoi utilizatorul va
preciza daca doreste sa salveze fisierul respectiv sau sa-l vizualizeze direct.

C. Sectiunea Permisiuni
Pe linga drepturile generale de vizualizare a dosarului achizitiei, care se refera la toate dosarel achizitiei
din toata aplicatia, utilizatorul Autoritate Contractanta poate oferi sau revoca drepturi specifice pentru
anuntul de participare in cauza. Aceasta se face apasind butonul Editare din aceasta sectiune.
Drepturile se dau catre utilizatorii de tip ANRMAP, CNSC si UCVAP. Initial, pentru toti acesti utilizatori
dreptul implicit este None (nici un drept). Se considera a fi confidentiale toate elementele legate de
oferta financiara. Ca atare, celelalte doua drepturi sint Normal (utilizatorul poate vizualiza si descarca
orice element care nu este confidential) si Confidential (utilizatorul poate vizualiza si descarca orice
elemente, confidential sau nu).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

322

Utilizatorul alege drepturile corespunzatoare din cele trei casete de dialog pentru cele trei tipuri de
utilizatori, apoi apasa butonul Salveaza. Daca nu doreste sa modifice setul de drepturi, atunci apasa
butonul Anuleaza.
Drepturile pot fi date sau revocate in oice moment.

5.3

Legarea licitatiei electronice offline la invitatia de participare si


anuntul de participare
La definirea licitatiei electronice ca faza finala a procedurilor offline, autoritatea contractanta va trebui sa
aleaga, functie de tipul de procedura, o invitatie de participare (in cazul cererii de oferta) sau un anunt de
participare (pentru tipurile de proceduri licitatie deschisa, restransa, negociere si dialog competitiv).
Restrictii la selectia invitatiei de participare, respectiv anuntului de participare:
atat in invitatie, cat si anunt trebuie sa existe precizarea desfasurarii etapei finale de licitatie
electronica;
invitatia, respectiv anuntul nu trebuie sa fi fost deja asociate unei alte licitatii electronice;
data limita de depunere oferta din invitatie, respectiv anunt sa fie mai mica decat data curenta;
La definirea anuntului de atribuire cu legare la anuntul de participare in care s-a precizat desfasurarea
etapei finale de licitatie electronica, nu se pot selecta anunturile de participare daca procedura de licitatie
electronica nu a fost atribuita.

5.4

Licitatii electronice proceduri offline


Descriere generala
Licitatiile electronice
Licitatia electronica reprezinta un proces de reducere succesiva a ofertei pe diferite componente. Licitatia
electronica este faza finala a:
Procedurii offline acest tip de procedura se desfasoara in afara sistemului electronic pana la
momentul licitatiei electronice.
Procedura online se desfasoara in intregime in sistemul electronic.
Licitatia electronica se poate desfasura atat pentru proceduri avand ca si criteriu de atribuire "pretul cel
mai scazut", cat si pentru proceduri cu criteriu de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic".
In cel de-al doilea caz pentru punctarea ofertelor sistemul foloseste regula de trei simpla, prin raportarea

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

323

la cea mai buna oferta admisibila.


Operatorii economici depun in rundele de licitare oferte succesive, care imbunatatesc precedenta oferta.
La fiecare oferta depusa se face recalcularea punctajelor si a clasamentului, sistemul oferind in timp real
participantilor la licitatie informatii cu privire la cea mai oferta si pozitia in clasament.
Stari licitatie electronica:

In definire starea implicita pe care o va avea licitatia electronica nepublicata; dureaza de la


data crearii in sistem pana la data publicarii;
In asteptare incepere licitare electronica urmeaza starii "in definire" si dureaza de la data
publicarii pana la data de inceput a primei runde (StartDate);
Licitare starea se repeta functie de numarul de runde; durata se intinde de la data de inceput a
rundei (StartDatei) pana la data de sfarsit a rundei (EndDatei).
Pauza starea se repeta de un numar de ori egal cu numarul de runde 1; dureaza de la data
de sfarsit a rundei anterioare (EndDatei-1) pana la data de inceput a rundei urmatoare
(StartDatei);

Licitatiile electronice proceduri offline


Pentru a putea desfasura etapa finala de licitatie electronica la o procedura desfasurata off-line,
Autoritatea Contractanta (AC-ul) trebuie sa defineasca licitatia electronica, sa selecteze participantii si
sa configureze rundele licitatiei.
Autoritatea contractanta va selecta doar operatorii economici care au trecut de fazele anterioare de
selectie / calificare, desfasurate offline. Operatorii economici care participa la licitatia electronica (LE) vor
fi selectati de catre autoritatea contractanta din entitatile inregistrate in sistem. Ramane in
responsabilitatea autoritatii contractante sa anunte din timp participantii la procedura, ca pentru
depunere ofertelor in cadrul licitatiei electronice, acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP.

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Licitatii electronice proceduri offline din
meniul Proceduri de atribuire.

Se va deschide pagina de start a modulului Licitatii electronice proceduri offline.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

324

Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele submodule:


Licitatii electronice in desfasurare - permite vizualizarea listei licitatiilor electronice in desfasurare
(cautare si filtrare dupa criterii de interes), definirea procedurii si configurarea licitatiei electronice si
vizualizarea listei procedurilor offline in deliberare cu faza de licitatie electronica si cautare si filtrare
dupa criterii de interes;
Proceduri offline atribuite - permite vizualizarea listei procedurilor offline atribuite cu faza de licitatie
electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes);
Proceduri offline anulate - permite vizualizarea listei procedurilor offline anulate cu faza de licitatie
electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes);

5.4.1

Licitatii electronice in desfasurare


Modulul Licitatii electronice in desfasurare se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire
optiunea Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma
corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista licitatii electronice in
desfasurare.
Aceasta pagina cuprinde toate licitatiile electronice organizate de autoritatea contractanta curenta,
licitatii aflate in una din urmatoarele stari: In definire (afisare in culoarea albastra), In asteptare incepere
licitare electronica (afisare in culoare galbena), Licitare (afisare in culoare verde) si Pauza (afisare in
culoare galbena). Pentru a facilita gasirea licitatiilor, pagina dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire achizitie, tip procedura, cod unic, numar
anunt/invitatie, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), data publicare, stare procedura,

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

325

data limita etapa, impartire pe loturi, tip atribuire si tip contract.

Actiuni in pagina:
Cautare - prin actionarea butonului
;
Navigare in lista - folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele;
Export - Prin actionarea butonului

Vizualizare detaliu achizitie - prin actionarea pictogramei


starile Incepere licitatie electronica, Licitare si Pauza;
Editare detaliu achizitie - prin actionarea pictogramei
In definire;
Adaugare LE - prin actionarea butonului
Intoarcere in pagina de intrare - butonul

5.4.1.1

corespunzatoare achizitiilor aflate in


corespunzatoare achizitiilor aflate in starea

;
.

Organizarea licitatiei electronice ca faza finala a unei proceduri offline


In cazul unei proceduri fara impartire pe loturi LE-ul se organizeaza la nivel de procedura. (vezi
Cazul 1: nu exista impartire pe loturi)

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

326

Diferenta apare la o procedura cu impartire pe loturi, intrucat configurarea LE-ului se va face pentru
fiecare lot in parte. (vezi Cazul 2: exista impartire pe loturi)
Un lot din LE-ul offline poate avea una din urmatoarele stari:
In definire dupa preluarea din anunt / invitatie si inaintea publicarii LE-ului pentru lotul respectiv;
In asteptare incepere licitatie dupa publicare, dar inaintea desfasurarii primei runde de licitare;
Licitare etapa de depunere dinamica a ofertei;
Pauza perioada dintre doua etape succesive de licitare;
Atribuit;
5.4.1.1.1 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi

Accesul la acest modul se face din pagina Licitatii electronice in desfasurare prin apasarea butonului
sau prin intermediul pictogramei de editare

Definirea unei LE se face in 5 pasi (din punctul de vedere al utilizatorului este vorba de o singura etapa):
1. introducerea in sistem a atributelor procedurii offline;
2. introducere informatii ofertanti calificati (raspunsuri la criteriile electronice, punctajul oferit pentru
criteriile neelectronice);
3. afisare clasament si punctaje oferte, functie de valorile introduse la pasii anteriori (maniera
readonly);
4. configurare faze licitatie electronica (comuna pentru toate licitatiile electronice);
5. asocierea de criterii la runde (comuna pentru toate licitatiile electronice);

1. Introducerea in sistem a atributelor procedurii offline (etapa 1)


Se va face prin intermediul paginii Etapa 1 Introducere informatii procedura care contine doua
taburi:
a. General
b. Factori de evaluare

a) Sectiunea General
In aceasta sectiune utilizatorul trebuie sa ofere informatii privind:
Denumire procedura;
Tip procedura - lista de selectie cu urmatoarele valori posibile deschisa, restransa, dialog
competitiv, negociere, cerere de oferta, acord-cadru (obligatoriu la salvare);
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

327

Dupa alegerea tipului de procedura AC-ul va putea selecta


- invitatia de participare (daca s-a optat pentru cererea de oferta) prin actionarea butonului
.
- anuntul de participare (daca s-a optat pentru oricare alta procedura cu exceptia cererii de
oferta) prin actionarea butonului

.
Dupa selectarea invitatiei / anuntului campurile denumire procedura, tip contract, criteriu de
atribuire si lista codurilor CPV se va completa automat cu datele preluate din invitatie / anunt.

b) Sectiunea Factori de evaluare


Acest tab se va afisa doar in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v.
economic. Tabul contine lista factorilor de evaluare care pot intra in licitarea electronica. Lista nu are filtre
de cautare si nu este navigabila. Nu exista posibilitatea de export a listei.

In cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic" se vor preciza
urmatoarele elemente:
ponderea componentei tehnice (ponderea componentei financiare se calculeaza ca fiind 100
ponderea componentei tehnice) - permite valori intre 0.01 si 99.99 si este obligatoriu la salvare;
punctaj maxim criterii care nu intra in licitatia electronica permite valori >=0 si este obligatoriu
la salvare;
criteriile de evaluare care pot intra in licitatia electronica (numite criterii electronice) - nu sunt
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

328

limitate ca numar;
Daca se doreste includerea criteriului pret in licitatia electronica acest lucru trebuie mentionat explicit
prin bifarea optiunii "Criteriu pret inclus in licitatia electronica".
Actiuni in pagina:

Adaugare criteriu prin actionarea butonului

Editare criteriu se apasa iconita


din dreptul criteriului;
Stergere criterii se bifeaza checkbox-uri corespunzatoare criteriilor care se doresc a fii sterse
si se apasa butonul

b.1) Adaugare / editare criteriu


Adaugarea unui criteriu se realizeaza prin actionarea butonului
Introducere informatii procedura: sectiunea Criterii de evaluare.
Utilizatorul va fii redirectionat in pagina Editare criteriu.

din pagina Etapa 1 -

Pentru fiecare criteriu electronic se vor preciza urmatoarele:


Denumire (obligatoriu la salvare);
Descriere (optionala);
Proportionalitatea fata de punctaj, daca e direct sau invers proportional cu punctajul (obligatoriu
la salvare);
Punctaj maxim - permite valori intre 0.01 si 99999.99 (obligatoriu la salvare);
Metoda folosita pentru calcularea punctajului pentru un anumit criteriu este regula de trei simpla
relativa la cea mai buna oferta. Astfel, pentru cea mai buna oferta se acorda punctajul maxim, urmand
ca proportional sa se calculeze punctajul pentru restul ofertelor.
Pentru a putea publica o licitatie electronica cu criteriul cea mai buna oferta, AC-ul nu este obligat sa
defineasca criterii electronice, deoarece este posibil ca licitatia electronica sa se desfosoare doar pe
criteriul pret.
Actiuni in pagina:

Valideaza prin actionarea butonului


; verifica ca utilizatorul a introdus toate
informatiile obligatorii precum si consistenta acestora si salveaza criteriul introdus in cazul in
care informatiile furnizate sunt corecte;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

Inapoi - prin actionarea butonului


facute;

329

; intoarcere in lista de criterii fara salvarea modificarile

Actiuni globale posibile in prima etapa de introducere informatii proceduri offline:

actionarea butonului
- se salveaza in baza de date modificarile facute si se
ramane in pagina; Nu exista campuri obligatorii diferite la salvare fata de publicare.

actionarea butonului
pentru a putea trece la etapa
urmatoare toate campurile obligatorii trebuie completate. La aparasarea acestui buton se
salveaza modificarile in baza de date si se trece la etapa 2 de introducere ofertanti si oferte per
ofertant.

actionarea butonului
se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata. Acest buton va fi vizibil numai dupa prima salvare in
baza de date.

actionarea butonului
facute;

se intoarce in lista de LE in desfaurare fara a salva modificarile

2. Introducerea informatiilor despre ofertantii calificati (etapa 2)


Se va face prin intermediul paginii Etapa 2 Lista ofertanti calificati.

Pagina contine lista tuturor ofertantilor selectati de autoritatea contractanta. AC-ul trebuie sa defineasca
cel putin un ofertant pentru a putea trece la pasul urmator. Lista nu are filtru de cautare si nu e
exportabila.
Atentie!: Moneda in care se liciteaza in cadrul rundei de LE se preia din din anuntul de participare,
respectiv invitatia de participare din care a derivat LE-ul. Moneda preluata nu se va putea modifica de
catre AC. Ofertele de pret introduse in runda de licitare vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a
facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta. Este afisat autoritatii contractante moneda
in care se exprima valoarea estimata totala sau valoarea estimata unitara la definirea LE. Valoarea
pasului de licitare in cazul in care se decide astfel desfasurarea procedurii va contine si precizarea cu
privire la moneda in care se exprima. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0,01% 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice.

Actiuni posibile in pagina:

Adaugare participant - se actioneaza butonul Adauga ; se va deschide o fereastra de tip popup


care va contine lista ofertantilor inregistrati in sistem aflati in starea inregistrat; lista de selectie
permite cautarea dupa urmatoarele filtre: denumire ofertant, CUI, localitate, judet. Lista este
navigabila.
OBS : AC-ul trebuie sa atentioneze ofertantii sa fie inregistrati in sistem pentru a putea participa
la aceasta etapa.

Editare participant - dupa adaugarea in lista, AC-ul are posibilitatea sa introduca oferta acestuia;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

330

selecteaza iconita
din dreptul ofertantului si este directionat in pagina Editare oferta
participant;
Stergere participanti se vor selecta checkbox-urile alaturate ofertantilor care se doresc a fii
stersi si se va actiona butonului

2.1) Editare ofertare participant


Pagina contine in antet datele de identificare ale ofertantului.

Pentru fiecare ofertant participant, Autoritatile Contractante vor completa:


pretul oferit;
valoare oferta pentru factorii de evaluare; (in cazul in care exista)
! In cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa dpdv economic" se vor
preciza in plus urmatoarele elemente:
raspunsurile la criteriile electronice sistemul va calcula automat punctajul la trecerea in
etapa urmatoare; sunt valori >= 0, cu doua zecimale;
punctajul obtinut pentru restul criteriilor de evaluare care compun oferta si care nu intra in
procesul repetitiv de licitare;
OBS: AC-ul trebuie sa foloseasca acelasi algoritm de calcul la evaluarea ofertelor ca si cel
utilizat in sistem.
Actiuni posibile in pagina:
actionarea butonului
completa intreaga oferta);
actionarea butonului
facute;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

salvarea modificarilor (salvarea este permisa si fara a


- se intoarce in lista de participanti fara a salva modificarile

Proceduri de atribuire

331

Actiuni globale posibile in etapa a doua de introducere informatii proceduri offline


actionarea butonului
se va trece la etapa 3 de configurare licitatie
electronica; pentru a putea trece la etapa urmatoare trebuie introdus cel putin 1 participant si in
plus pentru fiecare participant introdus AC-ul trebuie sa configureze intreaga oferta (pret si raspuns
la toate criteriile electronice definite in sistem).
actionarea butonului
si licitatia electronica atasata.
actionarea butonului
generale (etapa 1);
actionarea butonului
facute;

se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la procedura


- se intoarce in pagina de introducere date
se intoarce in lista LE in desfaurare, fara a salva modificarile

3. Afisare clasament (etapa 3)


Pagina contine lista tuturor ofertantilor introdusi de autoritatea contractanta, ordonata crescator dupa pret
(in cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut"), sau descrescator dupa punctaj (in cazul
criteriului "cea mai avanatajoasa oferta dpdv economic"). Lista nu are filtru de cautare si nu e exportabila.

In aceasta etapa nu se pot modifica informatii referitoare la LE. Scopul este acela de a afisa autoritatii
contractantate punctajele si clasamentul calculat de sistem, pentru realizarea verificarii. In cazul in care
exista doi ofertanti pe aceasi pozitie, urmatoarea pozitie nu va fi ocupata.
3.1 Detaliu oferta participant
In cazul in care se doreste vizualizarea ofertei unui participant, se selecteaza iconita
dreptul ofertantului; AC-ul este directionat in pagina Detaliu oferta
participant;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

din

Proceduri de atribuire

332

Pentru criteriul "cea mai buna oferta dpdv economic", informatiile referitoare la oferta sunt dispuse astfel :

Pentru criteriul "pretul cel mai scazut", se afiseaza astfel:

Actionarea butonului

directioneaza utilizatorul in pagina Clasament Ofertanti.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

333

Actiuni globale posibile in etapa a treia de vizualizare clasament


actionarea butonului
electronica.

se trece la etapa 4 de configurare licitatie

actionarea butonului
se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la procedura
si licitatia electronica atasata.
actionarea butonului
calificati (Etapa 2);
actionarea butonului

- se intoarce in pagina Lista ofertanti


se intoarce in lista LE in desfasurare;

4. Configurare faze ale licitatiei electronica (etapa 4)


Pagina contine lista rundelor si a pauzelor definite de AC. Deasupra listei se gaseste un editbox cu data
calendaristica, cu ajutorul caruia se seteaza data de inceput a primei runde (a licitatiei electronice). ACul trebuie sa defineasca cel putin o runda. In pauza dintre runde nu se mai pot modifica elementele
rundelor urmatoare (criterii care se liciteaza, durate, date).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

334

Actiuni posibile in pagina:

Adaugare runda se realizeaza prin actionarea butonului


; exista doua situatii la
adaugarea fazelor:
1. daca nu s-a definit nicio faza, actionarea butonului are ca efect inserarea unei runde, cu
denumirea Runda 1, avand data de inceput egala cu data setata in campul Data de inceput
a licitatiei electronice.
2. daca exista cel putin o faza definita, se va adauga o pereche (runda, pauza). Denumirile
rundei si a pauzei se vor completa in mod automat astfel: Runda <index>, Pauza <index 1>.
OBS: Sistemul este cel care face atribuirea palierului orar.

Modificare perioade dupa adaugarea fazelor, se seteaza duratele acestora, completand casuta
durata din dreptul fiecarei faze (runde sau pauza). Durata este un numar intreg de zile lucratoare
(in cazul in care perioada de desfasurare a rundei include si zile nelucratoare, sistemul va decala

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

335

data de inceput si/sau de sfarsit). Trebuie completate toate duratele fazelor, pentru a putea face
modificarea. Apasarea butonului are ca efect calcularea automata a datelor de inceput si sfarsit
a fiecarei faze, tinand cont de duratele fazelor, de data de start a licitatiei electronice, dar si de
restrictiile de mai jos.
Restrictii la modificarea duratelor sau a datei de inceput la licitatia electronica:
1. trebuie sa existe cel putin o runda;
2. data de inceput si data de sfarsit a unei runde nu poate fi o zi nelucratoare;
3. durata unei runde sau a unei pauze este multiplu de zile (toate rundele vor incepe si se
vor finaliza la aceeasi ora care va fi atribuita de catre sistem la publicare);
4. de la data curenta si pana la data de inceput a primei runde trebuie sa fie cel putin 2 zile
lucratoare (pentru starea "In asteptare incepere licitatie electronica");

Stegere runda se va face prin actionarea iconitei de stergere


din dreptul ultimei runde
adaugate; doar ultima runda va putea fi stearsa; pauzele nu vor avea iconite de stergere. Daca
exista cel putin doua runde definite, stergerea ultimei runde va avea ca efect stergerea pauzei
anterioara rundei.

Tot in aceasta pagina AC-ul va indica informatiile legate de participarea la licitatia electronica care pot fi
disponibile ofertantilor cat timp licitatia este in desfasurare:
Daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut:
afisarea celui mai mic pret;
afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
utilizarea pretului drept criteriu inclus in licitatia electronica
prelungirea automata a licitatiei, in cazul modificarii clasamentului(Optiunea este
disponibila doar in cazul in care este selectata folosirea pretului drept criteriu inclus in
licitatia electronica.)
utilizarea pasului de licitare(Optiunea este disponibila doar in cazul in care este
selectata folosirea pretului drept criteriu inclus in licitatia electronica.In cazul in care
este selectata prelungirea automata a licitiatiei, atunci optiunea este selectata automat,
si nu ofera posibilitate de debifare). Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia
intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice.

Daca criteriul de atribuire este cea mai buna oferta economica:


cel mai bun punctaj;
cea mai buna oferta pe fiecare criteriu electronic in parte + punctajul ofertantului pe
fiecare criteriu;
afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
utilizarea pretului drept criteriu inclus in licitatia electronica
prelungirea automata a licitatiei, in cazul modificarii clasamentului(Optiunea este
disponibila doar in cazul in care este selectata folosirea pretului drept criteriu inclus in
licitatia electronica.)
utilizarea pasului de licitare (Optiunea este disponibila doar in cazul in care este
selectata folosirea pretului drept criteriu inclus in licitatia electronica.In cazul in care
este selectata prelungirea automata a licitiatiei, atunci optiunea este selectata automat,
si nu ofera posibilitate de debifare ).Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia
intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice.
Deasemenea AC-ul va trebui sa specifice, daca poate opri desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in
care nu se imbunateste oferta.
Selectarea optiunilor descrise mai sus se face prin bifarea checkbox-ului afisat in dreptul fiecareia.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

336

Actiuni globale posibile in etapa a patra de configurare faze

actionarea butonului
- face acealasi actiuni care se executa pe butonul Modifica
perioade, in plus salveaza datele (faze, durate + perioade, optiuni selectate de AC) in baza de
date.

actionarea butonului
si directioneaza utilizatorul in pagina urmatoare;

actionarea butonului
se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.

actionarea butonului
ofertanti (Etapa 3);

actionarea butonului
facute;

respecta conditiile de la Salveaza

- se intoarce in pagina Clasament


se intoarce in lista de LE in desfasurare fara a salva modificarile

5) Configurare criterii (etapa 5)


Aceasta pagina va fi accesata doar in cazul in care criteriul de atribuire este cea mai buna oferta dpdv
economic si AC-ul a adaugat cel putin un criteriu.
Contine factorii de evaluare (definite in etapa 1, la care se adauga si pretul) si rundele definite la pasul
anterior, dispuse sub forma unei matrici (criteriile pe linie si rundele in coloane). Elementul unei matrice
este un checkbox. Elementele ofertei pot sa difere de la o runda la alta. Asocierea unui criteriu la o
runda se face prin selectarea checkbox-ului corespunzator criteriului si rundei
In cazul prelungirii licitatiei electronice, pentru a asigura finalizarea ultimei runde intr-un timp rezonabil,
este necesara includerea pretului ca si criteriu de licitare in runda finala. Astfel in etapa a V-a de
configurare a LE-ului, in matricea runde criterii, pentru runda finala pretul va fi automat selectat de catre
sistem, fara ca AC-ul sa poate modifica aceasta asociere.

Actiuni globale posibile in etapa a 5-a de configurare criterii

actionarea butonului

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

trebuie ca pentru fiecare runda sa existe cel putin un

Proceduri de atribuire

337

criteriu selectat, iar un criteriu trebuie sa faca parte din cel putin o runda. Salvarea se face in
baza de date.

actionarea butonului
se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.

actionarea butonului
runde (Etapa 4);

actionarea butonului
facute;

actionarea butonului

- se intoarce in pagina Configurare


se intoarce in lista de LE in desfasurare fara a salva modificarile
- publicarea achizitiei.

5.4.1.1.2 Cazul 2: exista impartire pe loturi

Accesul la acest modul se face din pagina Licitatii electronice in desfasurare prin apasarea butonului
sau prin intermediul pictogramei de editare

Definirea unei LE se face in 5 pasi (din punctul de vedere al utilizatorului este vorba de o singura etapa):
1. introducerea in sistem a atributelor procedurii offline;
2. introducere informatii ofertanti calificati (raspunsuri la criteriile electronice, punctajul oferit pentru
criteriile neelectronice);
3. afisare clasament si punctaje oferte, functie de valorile introduse la pasii anteriori (maniera
readonly);
4. configurare faze licitatie electronica (comuna pentru toate licitatiile electronice);
5. asocierea de criterii la runde (comuna pentru toate licitatiile electronice);

1. Introducerea in sistem a atributelor procedurii offline (etapa 1)


Se va face prin intermediul paginii Etapa 1 Introducere informatii procedura care contine doua
taburi:
a. General
b. Factori de evaluare
a) Sectiunea General
In aceasta sectiune utilizatorul trebuie sa ofere informatii privind:
Denumire procedura;
Tip procedura - lista de selectie cu urmatoarele valori posibile deschisa, restransa, dialog
competitiv, negociere, cerere de oferta, acord-cadru (obligatoriu la salvare);
Dupa alegerea tipului de procedura AC-ul va putea selecta
- invitatia de participare (daca s-a optat pentru cererea de oferta) prin actionarea butonului
.
- anuntul de participare (daca s-a optat pentru oricare alta procedura cu exceptia cererii de
oferta) prin actionarea butonului

.
Dupa selectarea invitatiei / anuntului campurile denumire procedura, tip contract, criteriu de
atribuire si lista codurilor CPV se va completa automat cu datele preluate din invitatie / anunt.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

338

Spre deosebire de o invitatie care nu are impartire pe loturi, in cazu de fata se va afisa si
o sectiune de "Lista loturi", LE-ul urmand sa fie configurat la nivel de lot.
Pentru a putea trece la pasul urmator al LE pentru unul din loturi se va actiona iconita in forma de
creion corespunzatoare lotului aflat in starea "In definire".
Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma sub forma de lupa corespunzatoare
acestuia.

Actiuni posibile din detaliul de lot


Prin actionarea pictogramei sub forma de lupa corespunzatoare unui lot, utilizatorul va fii
redirectionat in pagina de detaliu a lotului selectat.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

339

Suspendare lot - pentru suspendarea lotului se actioneaza butonul Suspendare; daca


procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;
Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fie suspendat, anulat sau atribuit;
Revenire din suspendare la lot - pentru revenirea din suspendare a procedurii se actioneaza
butonul Revenire din suspendare; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt
indeplinite, butonul este inactiv; la revenirea din suspendare se decaleaza automat datele limita
ale fazelor care inca nu s-au finalizat, cu numarul de zile cu care a fost suspendat lotul;
Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat;
Reintoarcere din suspendare la definire - pentru intoarcerea lotului la starea "de definire" se
actioneaza butonul Reintoarcere la definire; daca procedura este suspendata, dar restul
conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;
Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

340

- lotul este suspendat;


Operatii realizate:
- se seteaza starea lotului in "definire";
- in cazul in care nu mai exista niciun lot in licitatie electronica, indiferent de statusul lui,
procedura se intoarce si ea "in definire";
- se sterg toate ofertele depuse pana la acel moment la lotul respectiv;
Clasament la lot - se actioneaza butonul Clasament; daca procedura sau lotul este suspendat,
dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea curenta a lotului este "in asteptare incepere licitatie", "pauza" sau "deliberare";
- lotul sa nu fie anulat;
Operatii realizate:
- utilizatorul este redirectat in pagina de clasament; in cazul in care lotul este in
"deliberare" din aceasta pagina se face selectarea castigatorului
lotului respectiv;
Anulare lot - pentru anularea lotului se actioneaza mai intai butonul Anuleaza, utilizatorul fiind
directionat in pagina "Anulare lot"; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina in care este
redirectat utilizatorul; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite,
butonul este inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fie anulat sau atribuit;
Oprire LE la lot - se actioneaza butonul Oprire LE; daca procedura sau lotul este suspendat,
dar restul conditiilor se indeplinesc, butonul este inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este in starea "pauza" si nu e anulat;
- AC-ul a ales la lotul respectiv optiunea de nedesfasurare a restului rundelor in cazul
neimbunatatirii ofertei de pret;
Operatii realizate:
- efectul acestei actiuni este trecerea din starea de "pauza" in "deliberare".
Publicare - prin actionarea butonului Publica;
Conditii de publicare a LE-ului pentru lotul curent:
- LE-ul sa fie in starea de definire;
- data de incepere a primei runde este mai mare cu cel putin doua zile lucratoare decat
data curenta (parametru de sistem);
- se verifica toate conditiile de validare din fiecare etapa;
Operatii efectuate la publicare:
- alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; palierul orar se alege pe baza
urmatorului algoritm: se calculeaza pe fiecare palier orar suma
rundelor, care au
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

341

data de inchidere in zilele de sfarsit ale rundelor LE-ului curent, si se alege palierul orar cu cele mai
putine runde;
- schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
- trimitere emailuri la participanti: sistemul va trimite in mod automat un email tuturor
ofertantilor in care vor primi informatii referitoare la licitatia
electronica: calendarul
licitatiei electronice, runde, pauze, criterii de licitare pentru fiecare runda, date pentru runde +
palierul orar stabilit de sistem,
informatiile care vor fi disponibile ofertantilor pe
parcursul desfasurarii licitarii;
- la publicarea LE-ului aferent procedurilor offline se va percepe tariful de utilizare. Nu se
percepe tarif de utilizare pentru LE-ul aferent procedurilor
desfasurate integral in sistem
electronic.
Republicarea unei licitatii electronice - poate surveni in cazul in care procedura a fost
suspendata si s-a decis intoarcerea in faza de definire, respectiv evaluare.
Operatii efectuate la republicare:
- alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; similar ca la publicare;
- schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
- trimitere emailuri la participanti; diferenta fata de prima publicare consta in faptul ca la
subjectul mailurilor va aparea "republicare" in loc de
"publicare";
- la republicarea LE-ului nu se mai percepe tariful de utilizare;
- ofertantilor care si-au modificat oferta, nu li se mai percepe tariful de participare;
Anunt atribuire - butonul se va afisa indiferent de tipul procedurii; utilizatorul va fi directionat in
formularul de definire al anuntului de atribuire aferent cererii de oferta sau cel corespunzator
celorlalte proceduri (functie de tipul de procedura);

Intoarcerea in pagina de detaliu LE - prin actionarea butonului Inapoi

b) Sectiunea Factori de evaluare


Acest tab se va afisa doar in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v.
economic. Tabul contine lista factorilor de evaluare care pot intra in licitarea electronica. Lista nu are filtre
de cautare si nu este navigabila. Nu exista posibilitatea de export a listei.

In cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic" se vor preciza
urmatoarele elemente:
ponderea componentei tehnice (ponderea componentei financiare se calculeaza ca fiind 100
ponderea componentei tehnice) - permite valori intre 0.01 si 99.99 si este obligatoriu la salvare;
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

342

punctaj maxim criterii care nu intra in licitatia electronica permite valori >=0 si este obligatoriu
la salvare;
criteriile de evaluare care pot intra in licitatia electronica (numite criterii electronice) - nu sunt
limitate ca numar;
Daca se doreste includerea criteriului pret in licitatia electronica acest lucru trebuie mentionat explicit
prin bifarea optiunii "Criteriu pret inclus in licitatia electronica".

Actiuni in pagina:

Adaugare criteriu prin actionarea butonului

Editare criteriu se apasa iconita


din dreptul criteriului;
Stergere criterii se bifeaza checkbox-uri corespunzatoare criteriilor care se doresc a fii sterse
si se apasa butonul

b.1) Adaugare / editare criteriu


Adaugarea unui criteriu se realizeaza prin actionarea butonului
Introducere informatii procedura: sectiunea Criterii de evaluare.
Utilizatorul va fii redirectionat in pagina Editare criteriu.

din pagina Etapa 1 -

Pentru fiecare criteriu electronic se vor preciza urmatoarele:


Denumire (obligatoriu la salvare);
Descriere (optionala);
Proportionalitatea fata de punctaj, daca e direct sau invers proportional cu punctajul (obligatoriu
la salvare);
Punctaj maxim - permite valori intre 0.01 si 99999.99 (obligatoriu la salvare);
Metoda folosita pentru calcularea punctajului pentru un anumit criteriu este regula de trei simpla
relativa la cea mai buna oferta. Astfel, pentru cea mai buna oferta se acorda punctajul maxim, urmand
ca proportional sa se calculeze punctajul pentru restul ofertelor.
Pentru a putea publica o licitatie electronica cu criteriul cea mai buna oferta, AC-ul nu este obligat sa
defineasca criterii electronice, deoarece este posibil ca licitatia electronica sa se desfosoare doar pe
criteriul pret.
Actiuni in pagina:
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

343

Valideaza prin actionarea butonului


; verifica ca utilizatorul a introdus toate
informatiile obligatorii precum si consistenta acestora si salveaza criteriul introdus in cazul in
care informatiile furnizate sunt corecte;

Inapoi - prin actionarea butonului


facute;

; intoarcere in lista de criterii fara salvarea modificarile

Pentru a putea trece la etapa urmatoare de LE se va actiona pictograma sub forma de


creion corespunzatoare lotului pentru care se doreste configurarea licitatiei electronice.

2. Introducerea informatiilor despre ofertantii calificati (etapa 2)


Se va face prin intermediul paginii Etapa 2 Lista ofertanti calificati.
Pagina contine lista tuturor ofertantilor selectati de autoritatea contractanta. AC-ul trebuie sa defineasca
cel putin un ofertant pentru a putea trece la pasul urmator. Lista nu are filtru de cautare si nu e
exportabila.
Atentie!: Moneda in care se liciteaza in cadrul rundei de LE se preia din din anuntul de participare,
respectiv invitatia de participare din care a derivat LE-ul. Moneda preluata nu se va putea modifica de
catre AC. Ofertele de pret introduse in runda de licitare vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a
facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta. Este afisat autoritatii contractante moneda
in care se exprima valoarea estimata totala sau valoarea estimata unitara la definirea LE. Valoarea
pasului de licitare in cazul in care se decide astfel desfasurarea procedurii va contine si precizarea cu
privire la moneda in care se exprima.Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0,01% 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice.

Actiuni posibile in pagina:

Adaugare participant - se actioneaza butonul Adauga ; se va deschide o fereastra de tip popup


care va contine lista ofertantilor inregistrati in sistem aflati in starea inregistrat; lista de selectie
permite cautarea dupa urmatoarele filtre: denumire ofertant, CUI, localitate, judet. Lista este
navigabila.
OBS : AC-ul trebuie sa atentioneze ofertantii sa fie inregistrati in sistem pentru a putea participa
la aceasta etapa.

Editare participant - dupa adaugarea in lista, AC-ul are posibilitatea sa introduca oferta acestuia;

selecteaza iconita
din dreptul ofertantului si este directionat in pagina Editare oferta
participant;
Stergere participanti se vor selecta checkbox-urile alaturate ofertantilor care se doresc a fii
stersi si se va actiona butonului

2.1) Editare ofertare participant

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

344

Pagina contine in antet datele de identificare ale ofertantului.

Pentru fiecare ofertant participant, Autoritatile Contractante vor completa:


pretul oferit;
valoare oferta pentru factorii de evaluare; (in cazul in care exista)
! In cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa dpdv economic" se vor
preciza in plus urmatoarele elemente:
raspunsurile la criteriile electronice sistemul va calcula automat punctajul la trecerea in
etapa urmatoare; sunt valori >= 0, cu doua zecimale;
punctajul obtinut pentru restul criteriilor de evaluare care compun oferta si care nu intra in
procesul repetitiv de licitare;
OBS: AC-ul trebuie sa foloseasca acelasi algoritm de calcul la evaluarea ofertelor ca si cel
utilizat in sistem.
Actiuni posibile in pagina:
actionarea butonului
completa intreaga oferta);
actionarea butonului
facute;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

salvarea modificarilor (salvarea este permisa si fara a


- se intoarce in lista de participanti fara a salva modificarile

Proceduri de atribuire

345

Actiuni globale posibile in etapa a doua de introducere informatii proceduri offline


actionarea butonului
se va trece la etapa 3 de configurare licitatie
electronica; pentru a putea trece la etapa urmatoare trebuie introdus cel putin 1 participant si in
plus pentru fiecare participant introdus AC-ul trebuie sa configureze intreaga oferta (pret si raspuns
la toate criteriile electronice definite in sistem).
actionarea butonului
si licitatia electronica atasata.
actionarea butonului
generale (etapa 1);
actionarea butonului
facute;
actionarea butonului

se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la procedura


- se intoarce in pagina de introducere date
se intoarce in lista LE in desfaurare, fara a salva modificarile
- intoarcere la lista de loturi.

3. Afisare clasament (etapa 3)


Pagina contine lista tuturor ofertantilor introdusi de autoritatea contractanta la lotul curent, ordonata
crescator dupa pret (in cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut"), sau descrescator dupa
punctaj (in cazul criteriului "cea mai avanatajoasa oferta dpdv economic"). Lista nu are filtru de cautare si
nu e exportabila.

In aceasta etapa nu se pot modifica informatii referitoare la LE. Scopul este acela de a afisa autoritatii
contractantate punctajele si clasamentul calculat de sistem, pentru realizarea verificarii. In cazul in care
exista doi ofertanti pe aceasi pozitie, urmatoarea pozitie nu va fi ocupata.
3.1 Detaliu oferta participant
In cazul in care se doreste vizualizarea ofertei unui participant, se selecteaza iconita
dreptul ofertantului; AC-ul este directionat in pagina Detaliu oferta
participant;
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

din

Proceduri de atribuire

Actionarea butonului

346

directioneaza utilizatorul in pagina Clasament Ofertanti.

Actiuni globale posibile in etapa a treia de vizualizare clasament


actionarea butonului
electronica.

se trece la etapa 4 de configurare licitatie

actionarea butonului
se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la procedura
si licitatia electronica atasata.
actionarea butonului
calificati (Etapa 2);
actionarea butonului

- se intoarce in pagina Lista ofertanti


se intoarce in lista LE in desfasurare;

4. Configurare faze ale licitatiei electronica (etapa 4)


Pagina contine lista rundelor si a pauzelor definite de AC. Deasupra listei se gaseste un editbox cu data
calendaristica, cu ajutorul caruia se seteaza data de inceput a primei runde (a licitatiei electronice). ACul trebuie sa defineasca cel putin o runda. In pauza dintre runde nu se mai pot modifica elementele
rundelor urmatoare (criterii care se liciteaza, durate, date).

Actiuni posibile in pagina:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

347

Adaugare runda se realizeaza prin actionarea butonului


; exista doua situatii la
adaugarea fazelor:
1. daca nu s-a definit nicio faza, actionarea butonului are ca efect inserarea unei runde, cu
denumirea Runda 1, avand data de inceput egala cu data setata in campul Data de inceput
a licitatiei electronice.
2. daca exista cel putin o faza definita, se va adauga o pereche (runda, pauza). Denumirile
rundei si a pauzei se vor completa in mod automat astfel: Runda <index>, Pauza <index 1>.
OBS: Sistemul este cel care face atribuirea palierului orar.

Modificare perioade dupa adaugarea fazelor, se seteaza duratele acestora, completand casuta
durata din dreptul fiecarei faze (runde sau pauza). Durata este un numar intreg de zile lucratoare
(in cazul in care perioada de desfasurare a rundei include si zile nelucratoare, sistemul va decala
data de inceput si/sau de sfarsit). Trebuie completate toate duratele fazelor, pentru a putea face
modificarea. Apasarea butonului are ca efect calcularea automata a datelor de inceput si sfarsit
a fiecarei faze, tinand cont de duratele fazelor, de data de start a licitatiei electronice, dar si de
restrictiile de mai jos.
Restrictii la modificarea duratelor sau a datei de inceput la licitatia electronica:
1. trebuie sa existe cel putin o runda;
2. data de inceput si data de sfarsit a unei runde nu poate fi o zi nelucratoare;
3. durata unei runde sau a unei pauze este multiplu de zile (toate rundele vor incepe si se
vor finaliza la aceeasi ora care va fi atribuita de catre sistem la publicare);
4. de la data curenta si pana la data de inceput a primei runde trebuie sa fie cel putin 2 zile
lucratoare (pentru starea "In asteptare incepere licitatie electronica");

Stegere runda se va face prin actionarea iconitei de stergere


din dreptul ultimei runde
adaugate; doar ultima runda va putea fi stearsa; pauzele nu vor avea iconite de stergere. Daca
exista cel putin doua runde definite, stergerea ultimei runde va avea ca efect stergerea pauzei
anterioara rundei.

Tot in aceasta pagina AC-ul va indica informatiile legate de participarea la licitatia electronica care pot fi
disponibile ofertantilor cat timp licitatia este in desfasurare:
Daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut:
afisarea celui mai mic pret;
afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
Daca criteriul de atribuire este cea mai buna oferta economica:
cel mai bun punctaj;
cea mai buna oferta pe fiecare criteriu electronic in parte + punctajul ofertantului pe
fiecare criteriu;
afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
De asemenea AC-ul va trebui sa specifice, daca poate opri desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in
care nu se imbunateste oferta.
Selectarea optiunilor descrise mai sus se face prin bifarea checkbox-ului afisat in dreptul fiecareia.
Actiuni globale posibile in etapa a patra de configurare faze

actionarea butonului

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

- face acealasi actiuni care se executa pe butonul Modifica

Proceduri de atribuire

348

perioade, in plus salveaza datele (faze, durate + perioade, optiuni selectate de AC) in baza de
date.

actionarea butonului
si directioneaza utilizatorul in pagina urmatoare;

actionarea butonului
se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.

actionarea butonului
ofertanti (Etapa 3);

actionarea butonului
facute;

actionarea butonului

respecta conditiile de la Salveaza

- se intoarce in pagina Clasament


se intoarce in lista de LE in desfasurare fara a salva modificarile
- intoarcere la lista de loturi.

5) Configurare criterii (etapa 5)


Aceasta pagina va fi accesata doar in cazul in care criteriul de atribuire este cea mai buna oferta dpdv
economic si AC-ul a adaugat cel putin un criteriu.
Contine factorii de evaluare (definite in etapa 1, la care se adauga si pretul) si rundele definite la pasul
anterior, dispuse sub forma unei matrici (criteriile pe linie si rundele in coloane). Elementul unei matrice
este un checkbox. Elementele ofertei pot sa difere de la o runda la alta. Asocierea unui criteriu la o
runda se face prin selectarea checkbox-ului corespunzator criteriului si rundei

Actiuni globale posibile in etapa a 5-a de configurare criterii

actionarea butonului
trebuie ca pentru fiecare runda sa existe cel putin un
criteriu selectat, iar un criteriu trebuie sa faca parte din cel putin o runda. Salvarea se face in
baza de date.

actionarea butonului
se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

5.4.1.2

actionarea butonului
runde (Etapa 4);

actionarea butonului
facute;

actionarea butonului

349

- se intoarce in pagina Configurare


se intoarce in lista de LE in desfasurare fara a salva modificarile
- publicarea achizitiei.

Publicarea licitatiei electronice


La actionarea butonului
din pagina Configurare criterii, AC-ul este directionat catre o pagina
de detaliu, in care va putea vizualiza toate informatiile introduse in toate etapele de definire a LE-ului.
Cazul 1: nu exista impartire pe loturi

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

350

Actiuni posibile in pagina:

Inapoi - se intoarce la pagina anterioara;

Publicare achizitie - se actioneaza butonul

din pagina;

Conditii de publicare a LE-ului:

LE-ul sa fie in starea de definire;


data de incepere a primei runde este mai mare cu cel putin doua zile lucratoare decat data
curenta (parametru de sistem);
se verifica toate conditiile de validare din fiecare etapa;

Operatii efectuate la publicare:


alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; palierul orar se alege pe baza urmatorului
algoritm: se calculeaza pe fiecare palier orar suma rundelor, care au data de inchidere in zilele
de sfarsit ale rundelor LE-ului curent, si se alege palierul orar cu cele mai putine runde;
schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
asocierea codului unic, prefixat cu EA doar in cazul LE offline;
trimitere emailuri la participanti: sistemul va trimite in mod automat un email tuturor ofertantilor in
care vor primi informatii referitoare la licitatia electronica: calendarul licitatiei electronice, runde,
pauze, criterii de licitare pentru fiecare runda, date pentru runde + palierul orar stabilit de sistem,
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

351

informatiile care vor fi disponibile ofertantilor pe parcursul desfasurarii licitarii;


la publicarea LE-ului aferent procedurilor offline se va percepe tariful de utilizare. Nu se percepe
tarif de utilizare pentru LE-ul aferent procedurilor desfasurate integral in sistem electronic.
ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline, li se va
percepe tarif de participare. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in
SEAP nu se percepe tarif, intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei.

Republicarea unei licitatii electronice poate surveni in cazul in care procedura a fost suspendata si s-a
decis intoarcerea in faza de definire, respectiv evaluare.
Operatii efectuate la republicare:
alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; similar ca la publicare;
schimbare stare din definire in asteptare incepere LE; data publicarii ramane neschimbata;
codul unic ramane neschimbat (nu se asociaza un alt cod);
trimitere emailuri la participanti; diferenta fata de prima publicare consta in faptul ca la subjectul
mailurilor va aparea "republicare" in loc de "publicare";
la republicarea LE-ului nu se mai percepe tariful de utilizare;
ofertantilor care si-au modificat oferta, nu li se mai percepe tariful de participare;

Cazul 2: exista impartire pe loturi

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

352

Actiuni posibile in pagina:

Inapoi - se intoarce la pagina anterioara;

Publicare achizitie - se actioneaza butonul


din pagina;
Intoarcere la lista loturi - se actioneaza butonul Lista loturi.

5.4.2

Proceduri offline atribuite


Modulul Proceduri offline atribuite se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea
Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare
acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista proceduri offline atribuite cu faza de
licitatie electronica.
Aceasta pagina cuprinde toate procedurile atribuite cu etapa finala de LE organizate de autoritatea
contractanta curenta. Pentru a facilita gasirea licitatiilor, pagina dispune de un mecanism de cautare,
care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire procedura, tip procedura, cod unic,
nr. anunt/invitatie, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), data atribuire, impartire pe
loturi, criteriu de atribuire, tip contract si castigator.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

353

Actiuni in pagina:
Cautare - prin actionarea butonului
Export - prin actionarea butonului

;
;

Vizualizare detaliu achizitie - prin actionarea pictogramei


doreste a fii vizualizata ;

corespunzatoare achizitiei care se

Intoarcere in pagina de intrare - butonul


.

Pentru detalii in ceea ce priveste navigarea in cadrul unei pagini, gasiti detalii in submeniul
Navigarea in cadrul paginilor.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

5.4.3

354

Proceduri offline anulate


Modulul Proceduri offline anulate se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea
Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare
acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista proceduri offline anulate cu faza de
licitatie electronica.
Aceasta pagina cuprinde cuprinde toate licitatiile electronice organizate de autoritatea contractanta
curenta aflate in starea anulata. Pentru a facilita gasirea licitatiilor, pagina dispune de un mecanism de
cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire procedura, tip procedura,
cod unic,
nr. anunt/invitatie, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), data anulare, impartire pe
loturi, criteriu de atribuire.

Actiuni in pagina:
Cautare - prin actionarea butonului
;
Pentru detalii in ceea ce priveste navigarea in cadrul unei pagini, gasiti detalii in submeniul
Navigarea in cadrul paginilor.
Export - prin actionarea butonului

Vizualizare detaliu achizitie - prin actionarea pictogramei


doreste a fii vizualizata ;
Intoarcere in pagina de intrare - butonul

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

corespunzatoare achizitiei care se

Proceduri de atribuire

5.4.4

355

Detaliul licitatiei electronice


Dupa publicarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta nu mai poate face modificari la nivel de
procedura sau configurare a licitatiei electronice. Va vizualiza procedura intr-o maniera readonly. In
pagina de detaliu se ajunge selectand din lista iconita
. Actiunile posibile autoritatii contractante
sunt limitate si difera functie de starea LE. Pagina de detaliu cuprinde informatii grupate in mai multe
sectiuni:
Sectiunea I - informatii generale despre procedura
Cuprinde urmatoarele informatii:
Denumire procedura + codul unic de identificare;
Tip procedura;
Criteriul de atribuire;
Tip contract;
Starea curenta; daca achizitia e suspendata se va afisa o eticheta cu denumirea
suspendata din data <data_suspendare>; daca procedura e anulata sau atribuita se
afisa si data anularii, respectiv atriburii;
Data publicarii;
Runda curenta (daca achizitia este in starea Licitare sau Pauza)
Daca criteriul de atribuire este "oferta cea mai avatantajoasa economic", se vor afisa punctajul maxim pe
componenta tehnica, punctajul maxim pe financiar si punctajul maxim pe criteriile care nu intra in LE,
plus ponderile acestora.
Tot in aceasta sectiune se vor afisa si informatiile care sunt disponibile ofertantilor in faza de licitare,
precum si decizia AC-ul de oprire sau nu a LE-ului in cazul neimbunatatirii ofertei.
Sectiune II - coduri CPV
Contine lista codurilor CPV, sub forma cod denumire. Lista nu e navigabila.
Sectiunea III criterii de evaluare
Cuprinde lista criteriilor de evaluare care intra in licitatie (electronice) definite de AC, in cazul in care
exista definite astfel de criterii. Pentru fiecare rand din lista se va afisa, denumirea criteriului, daca e
direct sau invers proportional cu punctajul si punctajul maxim al acestuia. In cazul in care AC-ul a
furnizat o descriere a criteriului, aceasta se va afisa in urmatorul rand. In cazul in care se liciteaza doar
pretul se precizeaza acest lucru intr-o eticheta.
Sectiunea IV lista ofertanti
Contine lista simpla a ofertantilor participanti la achizitie. Lista nu este navigabilia si nu are filtre de
cautare. Va afisa numele operatorului economic, CUI-ul si localitatea. Din lista se poate merge in pagina
Detaliu ofertant, in care se poate vizualiza oferta imbunatatita (sau cea veche, daca nu s-a modificat) pe
fiecare criteriu electronic in parte.
Sectiunea V runde si pauze
Contine lista fazelor definite de AC. Lista cuprinde numele fazei, data de inceput, data de sfarsit, durata.
In lista se va marca cu bold faza curenta. Sub fiecare runda se va afisa un rand care va contine criteriile
care intra in cadrul respectivei runde (inclusiv pretul, daca face parte din elementele licitate). In cazul
criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut", nu se va afisa criteriul, pentru ca acesta nu poate fi decat
pretul.
Actiuni posibile:

Intoarcere in pagina de lista prin actionarea butonului

Afisare clasament se va afisa in pagina butonul

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

356

1. Detaliu LE
Poate fi accesata pentru o licitatie electronica in starile: in asteptare LE, licitare, pauza si deliberare.

Actiuni posibile si informatii disponibile:


Indiferent de stare:

Anulare procedura- la actionarea butonului


AC-ul va introduce motivul; la
anulare se arhiveaza LE-ul.
Suspendare procedura (exceptie situatia in care e deja suspendata) - prin actionarea
butonului Suspendare ; daca procedura e suspendata, butonul de anulare si de
intoarcere in stare de definire sunt vizibile (la proceduri desfasurate integral in SEAP,
intoarecrea se face la starea evaluare). Toate ofertele depuse in rundele desfasurate
pana la momentul in care a survenit suspendarea vor fi sterse din sistem.
Revenire din suspendare daca este suspendata, cu decalarea termenelor, daca nu e
in starea de deliberare;
Intoarcere in lista;

In starea asteptare incepere LE:

Afisare clasament - prin actionarea butonului


;
Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor introduse de AC in sistem;

In starea runda: nu vede nici clasamantul, nici detalii despre ofertant;


In starea pauza:

Finalizare LE - daca niciun ofertant nu si-a imbunatatit oferta si daca AC-ul a ales la
definirea licitatiei pentru posibilitatea de a oprire a LE-ului, in pagina de detaliu va fi
disponibil butonul Oprire LE. AC-ul are posibilitatea de a nu mai desfasura restul
rundelor. Actionarea acestui buton, are ca efect trecerea achizitiei din starea pauza, in
starea deliberare.
Afisare clasament;
Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;

In starea deliberare:

Afisare clasament - prin actionarea butonului


;
Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;
Alegerea castigatorului din clasament si trimiterea de notificari sub forma de e-mailuri
participantilor;
Atribuire procedura; incarcare document; arhivare; Introducerea in sistem a
documentului de atribuire presupune completarea numarului documentului si incarcarea
unui fisier. Aceasta actiune este optionala intr-o prima faza. Sistemul trebuie sa permita
si obligativitatea introducerii documentului.

2. Detaliu LE anulate sau atribuite


Actiuni posibile si informatii disponibile:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

357

Indiferent de stare:
Intoarcere in lista;
Sumarul achizitiei;
Vizualizare clasament (pentru cele anulate, clasamentul va tine cont de ultimele oferte
depuse, chiar daca anularea survine in timpul unei runde);
Vizualizare oferte;
In starea atribuita:
Informatii legate de castigator: denumirea, pret si punctajul (in cazul criteriului "cea mai
avatanjoasa oferta dpdv economic").
Documentul de atribuire;
In starea anulata:
Data si motivul anularii;

5.4.4.1

Cazul 1: nu exista impartire pe loturi


Dupa publicarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta nu mai poate face modificari la nivel de
procedura sau configurare a licitatiei electronice. Va vizualiza procedura intr-o maniera readonly. In
pagina de detaliu se ajunge selectand din lista iconita
. Actiunile posibile autoritatii contractante
sunt limitate si difera functie de starea LE. Pagina de detaliu cuprinde informatii grupate in mai multe
sectiuni:
Sectiunea I - informatii generale despre procedura
Cuprinde urmatoarele informatii:
Denumire procedura + codul unic de identificare;
Tip procedura;
Criteriul de atribuire;
Tip contract;
Starea curenta; daca achizitia e suspendata se va afisa o eticheta cu denumirea
suspendata din data <data_suspendare>; daca procedura e anulata sau atribuita se
afisa si data anularii, respectiv atriburii;
Data publicarii;
Runda curenta (daca achizitia este in starea Licitare sau Pauza)
Daca criteriul de atribuire este "oferta cea mai avatantajoasa economic", se vor afisa punctajul maxim pe
componenta tehnica, punctajul maxim pe financiar si punctajul maxim pe criteriile care nu intra in LE,
plus ponderile acestora.
Tot in aceasta sectiune se vor afisa si informatiile care sunt disponibile ofertantilor in faza de licitare,
precum si decizia AC-ul de oprire sau nu a LE-ului in cazul neimbunatatirii ofertei.
Sectiune II - coduri CPV
Contine lista codurilor CPV, sub forma cod denumire. Lista nu e navigabila.
Sectiunea III criterii de evaluare
Cuprinde lista criteriilor de evaluare care intra in licitatie (electronice) definite de AC, in cazul in care
exista definite astfel de criterii. Pentru fiecare rand din lista se va afisa, denumirea criteriului, daca e
direct sau invers proportional cu punctajul si punctajul maxim al acestuia. In cazul in care AC-ul a
furnizat o descriere a criteriului, aceasta se va afisa in urmatorul rand. In cazul in care se liciteaza doar

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

358

pretul se precizeaza acest lucru intr-o eticheta.


Sectiunea IV lista ofertanti
Contine lista simpla a ofertantilor participanti la achizitie. Lista nu este navigabilia si nu are filtre de
cautare. Va afisa numele operatorului economic, CUI-ul si localitatea. Din lista se poate merge in pagina
"Detaliu ofertant", in care se poate vizualiza oferta imbunatatita (sau cea veche, daca nu s-a modificat)
pe fiecare criteriu electronic in parte.
Sectiunea V runde si pauze
Contine lista fazelor definite de AC. Lista cuprinde numele fazei, data de inceput, data de sfarsit, durata.
In lista se va marca cu bold faza curenta. Sub fiecare runda se va afisa un rand care va contine criteriile
care intra in cadrul respectivei runde (inclusiv pretul, daca face parte din elementele licitate). In cazul
criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut", nu se va afisa criteriul, pentru ca acesta nu poate fi decat
pretul.
Actiuni posibile:

Intoarcere in pagina de lista prin actionarea butonului

Afisare clasament se va afisa in pagina butonul

1. Detaliu LE
Poate fi accesata pentru o licitatie electronica in starile: in asteptare LE, licitare, pauza si deliberare.

Actiuni posibile si informatii disponibile:


Indiferent de stare:
Anulare procedura- la actionarea butonului Anulare procedura AC-ul va introduce motivul; la
anulare se arhiveaza LE-ul.
Suspendare procedura (exceptie situatia in care e deja suspendata) - prin actionarea butonului
Suspendare ; daca procedura e suspendata, butonul de anulare si de intoarcere in stare de definire
sunt vizibile (la proceduri desfasurate integral in SEAP, intoarcerea se face la starea evaluare). Toate
ofertele depuse in rundele desfasurate pana la momentul in care a survenit suspendarea vor fi sterse
din sistem.
Revenire din suspendare daca este suspendata, cu decalarea termenelor, daca nu e in starea de
deliberare;
Intoarcere in lista;
In starea asteptare incepere LE:
Afisare clasament - prin actionarea butonului Clasament;
Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor introduse de AC in sistem;
In starea runda: nu vede nici clasamentul, nici detalii despre ofertant;
In starea pauza:
Finalizare LE - daca niciun ofertant nu si-a imbunatatit oferta si daca AC-ul a ales la definirea
licitatiei pentru posibilitatea de a oprire a LE-ului, in pagina de detaliu va fi disponibil butonul Oprire
LE. AC-ul are posibilitatea de a nu mai desfasura restul rundelor. Actionarea acestui buton, are ca
efect trecerea achizitiei din starea pauza, in starea deliberare.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

359

Afisare clasament;

Vizualizare detaliu ofertant - prin actionarea pictogramei corespunzatoare participantului pentru care
se doreste vizualizarea ofertei; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

360

Starea de Evaluare
n momentul n care licitatia s-a ncheiat (adic fie a expirat timpul pentru ultima rund, fie autoritatea
contractant a decis oprirea licitatiei din cauza nembunttirii ofertelor), licitatia va trece automat n
starea de evaluare. n aceast stare, autoritatea contractant are posibilitatea de a evalua participantii
la licitatiei n ceea ce priveste pretul (oferta financiara) oferit, si raportul acestuia cu pretul estimat
initial.
n aceast faz, utilizatorul are la dispozitie urmtoarele:
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

361

- butonul Suspendare Procedur - cu aceeasi semnificatie ca si n restul procedurii / licitatiei


- butonul Anulare Procedur - cu aceeasi semnificatie ca si n restul procedurii / licitatiei
- butonul Finalizare Evaluare - apsarea acestuia semnific ncheierea procesului de evaluare
financiar a ofertantilor participanti la licitatie si trecerea licitatiei n faza urmtoare, cea de
Deliberare.
- butonul ntrebri - permite punerea de ntrebri ctre ofertanti, precum si vizualizarea rspunsurilor
acestora la ntrebri.
- butonul Clasament - duce utilizatorul n ecranul de evaluare financiar a licitatiei.

n acest ecran de evaluare utilizatorul are la dispozitie:


- informatiile despre pretul final oferit de ofertnati n cadrul licitatiei
- posibilitatea de a evalua ofertantul ca Admis, prin apsarea butonului + (plus) verde
- posibilitatea de a evalua ofertantul ca Respins, prin apsarea butonului + (minus) rosu
- posibilitatea de a accesa prin intermediul butonului-lup informatiile despre modul de completare de
ctre ofertant a criteriilor licitatiei, precum si despre locul ocupat n clasament
Finalizarea deliberrii nu se poate face dect dup ce toti ofertantii au fost evaluati fie cu Admis fie cu
Respins.

In starea deliberare:
Afisare clasament - prin actionarea butonului Clasament;
Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;
Alegerea castigatorului din clasament si trimiterea de notificari sub forma de e-mailuri participantilor;
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

362

Atribuire procedura; incarcare document; arhivare; Introducerea in sistem a documentului de atribuire


presupune completarea numarului documentului si incarcarea unui fisier. Aceasta actiune este
optionala intr-o prima faza. Sistemul trebuie sa permita si obligativitatea introducerii documentului.

In cazul in care cererea de oferta de tip acordul-cadru se atribuie mai multor ofertanti aplicatia permite
selectarea din clasament a mai multor ofertanti. In acest caz butonul de selectie a castigatorului este
inlocuit cu un checkbox care permite selectia multipla. AC-ul selecteaza ofertantii castigatori din
clasament si actioneaza butonul Desemneaza castigator". In cazul in care nu sunt cel putin doi ofertanti
selectati, aplicatia afiseaza un mesaj de eroare corespunzator.
La momentul actionarii butonului de desemnare a castigatorului, se va genera un singur mail catre
fiecare participant, in care se va preciza numele tuturor ofertantilor castigatori.
Butonul Desemeneaza castigator", precum si checkboxurile de selectie vor disparea dupa ce AC-ul va
efectua desemnarea castigatorilor. Prin mecanismul de resetare a castigatorilor se va permite din nou
AC-ului sa delibereze.

Atentie!:
Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe
procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea va fi
informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri de
instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

363

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare de resetare a


castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor transmite mailuri
participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a castigatorului.

5.4.4.2

Cazul 2: exista impartire pe loturi


Pentru a vizualiza detaliul unei licitatii electronice la nivel de lot se va actiona pictograma sub forma de
lupa corespunzatoare lotului.
Pagina de detaliu cuprinde informatii grupate in mai multe sectiuni.
Sectiunea I - informatii generale despre procedura
Cuprinde urmatoarele informatii:
Denumire procedura;
Tip procedura;
Criteriul de atribuire;
Tip contract;
Starea curenta; daca achizitia e suspendata se va afisa o eticheta cu denumirea
suspendata din data ... ; daca procedura e anulata sau atribuita se afisa si data anularii,
respectiv atriburii;
Data publicarii;
Runda curenta (daca achizitia este in starea Licitare sau Pauza)
Daca criteriul de atribuire este "oferta cea mai avatantajoasa economic", se vor afisa punctajul maxim pe
componenta tehnica, punctajul maxim pe financiar si punctajul maxim pe criteriile care nu intra in LE,
plus ponderile acestora. Tot in aceasta sectiune se vor afisa si informatiile care sunt disponibile
ofertantilor in faza de licitare, precum si decizia AC-ul de oprire sau nu a LE-ului in cazul neimbunatatirii
ofertei.
Sectiunea II - detalii licitatia electronica
Cuprinde urmatoarele informatii:

Denumire lot;
Stare curenta;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

364

Daca licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta;
Daca ofertantii pot vedea cea mai buna oferta;
Daca ofertantii pot vedea punctajul si cea mai buna oferta pe fiecare criteriu;
Daca ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.

Sectiunea III - coduri CPV


Contine lista codurilor CPV, sub forma cod - denumire. Lista nu e navigabila.
Sectiunea IV - factori de evaluare
Cuprinde lista factorilor de evaluare care intra in licitatie (electronice) definite de AC, in cazul in care
exista definite astfel de criterii. Pentru fiecare rand din lista se va afisa, denumirea criteriului, daca e
direct sau invers proportional cu punctajul si punctajul maxim al acestuia. In cazul in care AC-ul a
furnizat o descriere a criteriului, aceasta se va afisa in urmatorul rand. In cazul in care se liciteaza doar
pretul se precizeaza acest lucru intr-o eticheta.
Sectiunea V - lista ofertanti
Contine lista simpla a ofertantilor participanti la lot. Lista nu este navigabilia si nu are filtre de cautare. Va
afisa numele operatorului economic, CUI-ul si localitatea.
Sectiunea V - runde si pauze
Contine lista fazelor definite de AC. Lista cuprinde numele fazei, data de inceput, data de sfarsit, durata.
In lista se va marca cu bold faza curenta. Sub fiecare runda se va afisa un rand care va contine criteriile
care intra in cadrul respectivei runde (inclusiv pretul, daca face parte din elementele licitate). In cazul
criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut", nu se va afisa criteriul, pentru ca acesta nu poate fi decat
pretul.
Sectiunea VI - informatii privind castigatorul pe lotul respectiv
Cuprinde denumirea ofertantului, valoare oferta (atat in RON, cat si EURO); daca modalitatea de atribuire
este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic" se va afisa si punctajul final obtinut;
Actiunile posibile autoritatii contractante sunt limitate si difera functie de starea LE.
Actiuni posibile
Suspendare lot - pentru suspendarea lotului se actioneaza butonul Suspendare; daca procedura este
suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;
Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fie suspendat, anulat sau atribuit;
Revenire din suspendare la lot - pentru revenirea din suspendare a procedurii se actioneaza butonul
Revenire din suspendare; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite,
butonul este inactiv; la revenirea din suspendare se decaleaza automat datele limita ale fazelor care
inca nu s-au finalizat, cu numarul de zile cu care a fost suspendat lotul;
Conditii:
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

365

- procedura este offline;


- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat;
Reintoarcere din suspendare la definire - pentru intoarcerea lotului la starea "de definire" se
actioneaza butonul Reintoarcere la definire; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt
indeplinite, butonul este inactiv;
Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat;
Operatii realizate:
- se seteaza starea lotului in "definire";
- in cazul in care nu mai exista niciun lot in licitatie electronica, indiferent de statusul lui,
procedura se intoarce si ea "in definire";
- se sterg toate ofertele depuse pana la acel moment la lotul respectiv;
Clasament la lot - se actioneaza butonul Clasament; daca procedura sau lotul este suspendat, dar
restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea curenta a lotului este "in asteptare incepere licitatie", "pauza" sau "deliberare";
- lotul sa nu fie anulat;
Operatii realizate:
- utilizatorul este redirectat in pagina de clasament; in cazul in care lotul este in "deliberare"
din aceasta pagina se face selectarea castigatorului lotului respectiv;
Atentie!:
Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe
procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea va fi
informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri de
instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare


de resetare a castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

366

transmite mailuri participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a


castigatorului.
Anulare lot - pentru anularea lotului se actioneaza mai intai butonul Anuleaza, utilizatorul fiind
directionat in pagina "Anulare lot"; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina in care este redirectat
utilizatorul; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fie anulat sau atribuit;
Oprire LE la lot - se actioneaza butonul Oprire LE; daca procedura sau lotul este suspendat, dar
restul conditiilor se indeplinesc, butonul este inactiv;
Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este in starea "pauza" si nu e anulat;
- AC-ul a ales la lotul respectiv optiunea de nedesfasurare a restului rundelor in cazul
neimbunatatirii ofertei de pret;
Operatii realizate:
- efectul acestei actiuni este trecerea din starea de "pauza" in "deliberare".
Publicare - prin actionarea butonului Publica;
Conditii de publicare a LE-ului pentru lotul curent:
- LE-ul sa fie in starea de definire;
- data de incepere a primei runde este mai mare cu cel putin doua zile lucratoare decat data
curenta (parametru de sistem);
- se verifica toate conditiile de validare din fiecare etapa;
Operatii efectuate la publicare:
- alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; palierul orar se alege pe baza
urmatorului algoritm: se calculeaza pe fiecare palier orar suma rundelor, care au data de
inchidere in zilele de sfarsit ale rundelor LE-ului curent, si se alege palierul orar cu cele mai
putine runde;
- schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
- trimitere emailuri la participanti: sistemul va trimite in mod automat un email tuturor
ofertantilor in care vor primi informatii referitoare la licitatia electronica: calendarul licitatiei
electronice, runde, pauze, criterii de licitare pentru fiecare runda, date pentru runde + palierul
orar stabilit de sistem, informatiile care vor fi disponibile ofertantilor pe parcursul desfasurarii
licitarii;
- la publicarea LE-ului aferent procedurilor offline se va percepe tariful de utilizare. Nu se
percepe tarif de utilizare pentru LE-ul aferent procedurilor desfasurate integral in sistem
electronic.
Republicarea unei licitatii electronice - poate surveni in cazul in care procedura a fost suspendata
si s-a decis intoarcerea in faza de definire, respectiv evaluare.
Operatii efectuate la republicare:
- alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; similar ca la publicare;
- schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
- trimitere emailuri la participanti; diferenta fata de prima publicare consta in faptul ca la
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

367

subjectul mailurilor va aparea "republicare" in loc de "publicare";


- la republicarea LE-ului nu se mai percepe tariful de utilizare;
- ofertantilor care si-au modificat oferta, nu li se mai percepe tariful de participare;
Anunt atribuire - butonul se va afisa indiferent de tipul procedurii; utilizatorul va fi directionat in
formularul de definire al anuntului de atribuire aferent cererii de oferta sau cel corespunzator celorlalte
proceduri (functie de tipul de procedura); Daca se doreste stergerea anuntului de atribuire aferent se
va actiona butonul Retragere din anunt.
Intoarcerea in pagina de detaliu LE - prin actionarea butonului Inapoi

Parteneriat PP
Aplicatia SEAP permite si desfasurarea procedurilor ce vizeaza parteneriatul public privat.
Achizitiile de tip parteneriat public privat vor utiliza urmatoarele tipuri de anunturi: fisa de date, anuntul de
selectie, anuntul de atribuire si erata.
Formatul acestora corespunde cu cele ale fisei de date aferente unui anunt de participare standard sau
de utilitati, anuntului de participare standard sau de utilitati, respectiv anuntului de atribuire standard sau
de utilitati. Formularul de tip erata ramane acelasi.
Tipurile de procedura care se pot utiliza pentru selectia partenerului sunt: licitatia deschisa si dialogul
competitiv. Nu se vor utiliza proceduri desfasurate prin mijloace electronice (procedura online sau licitatia
electronica).
Pentru a accesa aceste facilitati, utilizatorul va accesa meniul Parteneriat PP, care contine
submeniurile:
- Anunturi de selectie
- Anunturi de atribuire
- Centralizator rapoarte

6.1

Anunturi de selectie
In cadrul acestui submeniu utilizatorul poate defini si trimite la publicare:
- documentatiile de atribuire asociate parteneriatului public-privat
- anunturile de selectie asociate parteneriatului public-privat
- eratele asociate anuntului de selectie de tip parteneriat public-privat.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

6.1.1

Documentatii de atribuire
Pagina documentatiilor de atribuire cuprinde o zona de filtrare si o zona a listei efective.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

368

Parteneriat PP

369

Lista cuprinde coloanele


- Denumire fisa - afiseaza numarul si denumirea documentatiei de atribuire
- Stare documentatie - afiseaza starea documentatiei si eventual data evenimentului major (publicarea,
respingerea, trimiterea spre validare etc.)
- coloana cu butonul-lupa de vizualizare sau cu butonul-creion de modificare, in functie de de starea
docuemntatiei, si cu eventualul marcaj de documentatie republicata.
Pentru crearea unei documentatii noi utilizatorul apasa butonul Adauga.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

370

Completarea elementelor documentatiei de atribuire se face la fel ca pentru o documentatie de atribuire


asociata unui anunt de participare (standard sau utilitati). Unica diferenta consta in faptul ca tipurile de
procedura care se pot utiliza pentru selectia partenerului sunt: licitatia deschisa si dialogul competitiv, iar
procedura va fi intotdeauna offline si fara licitatie electronica.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

371

La crearea unei documentatii de atribuire din modulul de Parteneriat PP, in sectiunea General se va bifa
un mod automat optiunea Acest anunt reprezinta un Parteneriat Public Privat", fara posibilitatea
scoaterii (va fi read-only). De asemenea, doar optiunea OG34 ca tip de legislatie va fi putea fi selectata.
In sectiunea II.1.3) Procedura implica" se va seta in mod automat pe optiunea Un contract de achizitii
publice" fara posibilitatea modificarii, prin urmare sectiunea II.1.4) Informatii privind acordul cadru" nu se
va activa niciodata..
Sectiunea II.1.8) Impartire in loturi" se va seta in mod automat pe optiunea Nu" fara posibilitatea
modificarii, prin urmare Anexa B nu se va activa niciodata.
Sectiunea IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire" va avea automat setata
optiunea Offline" fara posibilitatea modificarii.
Sectiunea IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica" va avea automat setata optiunea Nu" fara
posibilitatea modificarii.
Nu este necesara crearea unor sectiuni specifice parteneriatului public-privat.

Dupa ce utilizatorul a completat toate cimpurile obligatorii el poate trimite la publicare documentatia de
atribuire. In functie de valoarea documentatiei, aceasta poate trece sau nu prin faza de validare
UCCPPP.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

6.1.2

372

Anunturi de selectie
Pagina anunturilor de selectie cuprinde o zona de filtrare si o zona a listei efective.

Crearea unui nou anunt de selectie se face prin apasarea butonului Adauga. Initial, utilizatorul trebuie sa
aleaga o documentatie de atribuire publicata pe baza careia va fi creat anuntul de selectie. Popularea
cimpurilor anuntului de selectie se face pe baza cimpurilor omoloage din documentatia de atribuire
selectata.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

373

Salvarea si publicarea se fac in mod similar cu cele de la anunturile de participare (standard sau utilitati).
Dupa publicare, toate functionalitatile specifice procedurilor offline se vor aplica si in cazul anuntului de
selectie de tipul parteneriatului public privat: suspendare, anularea, depunerea de clarificari si erate.

6.1.3

Anunturi de tip erata nepublicate


Pagina anunturilor de tip erata permite vizualizarea acelor erate care nu au fost inca publicate, aflindu-se
in una din starile In Definire, In Asteptare Validare, In Asteptare Trimitere la OJEU sau Trimis la
OJEU, sau modificarea acelora care sint inca In Definire.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

374

Lista cuprinde o zona de filtrare si una de coloane. Utilizatorul nu poate adauga erate noi (aceasta se
face de pe detaliul anuntului de selectie, similar ca la anunturi de participare), dar poate modifica o erata
apasind butonul-creion din dreptul sau.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

375

Dupa ce utilizatorul a modificat si a completat corespunzator erata, el o poate salva sau o poate trimite
la publicare, similar ca la anunturile de participare. Functie de valoarea si de natura anuntului de selectie
la care face referire (a trecut sau nu pe la ANRMAP, a trecut sau nu pe la OJEU), erata va trece pe la
aNRMAP, pe al OJEU, sau va fi publicata direct.

6.2

Anunturi de atribuire
In cadrul acestui submeniu utilizatorul poate defini si trimite la publicare:
- anunturile de atribuire la anunturile de selectie asociate parteneriatului public-privat
- eratele asociate anuntului de atribuire de tip parteneriat public-privat.

6.2.1

Anunturi de atribuire
Pagina de anunturi de atribuire la anuntutrile de selectie PPP este practic similara cu pagina de anunturi
de atribuire de la anunturile obisnuite. In aceasta lista vor fi afusate doar anunturile de atribuire PPP, nu

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

376

si anunutrile de atribuire obisnuite (non-PPP).

Utilizatorul poate:
- sa vizualizeze un anunt de atribuire deja publicat - apasind butonul-lupa din dreptul anuntului respctiv
- sa modifice un anunt de atribuire deja publicat - apasind butonul-creion din dreptul anuntului respectiv
- sa adauge un anunt - apasind butonul Adauga Anunt daca e vorba de un anunt obisnuit, sau apasind
butonul Adauga anunt utilitati daca e vorba de un anunt de utilitati

6.2.2

Anunturi de tip erata nepublicate


Pagina anunturilor de tip erata permite vizualizarea acelor erate la anuntul de atribuire PPP care nu au
fost inca publicate, aflindu-se in una din starile In Definire, In Asteptare Validare, In Asteptare
Trimitere la OJEU sau Trimis la OJEU, sau modificarea acelora care sint inca In Definire.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

377

Lista cuprinde o zona de filtrare si una de coloane. Utilizatorul nu poate adauga erate noi (aceasta se
face de pe detaliul anuntului de selectie, similar ca la anunturi de participare), dar poate modifica o erata
apasind butonul-creion din dreptul sau.

6.3

Centralizator rapoarte
Centralizatorul de rapoarte permite utilizatorului sa genereze,
Fiecare partener public va trebui sa genereze anual un raport centralizator referitor la procedurile derulate
in SEAP privind contractele de PPP. Raportul se va genera automat de catre sistem prin insumarea
valorilor din anunturile de atribuire publicate in sistem.
Toate informatiile din raport vor fi calculate de catre sistem si se vor afisa in mod nemodificabil. Aceste
date nu se vor putea modifica. Valorile contractele declarate in EUR se vor afisa in coloana 4, iar valorile
contractelor declarate in RON sau USD se vor afisa in coloana 3.
Partenerul public va verifica informatiile din raport si va transmite raportul la UCCPPP care va centraliza
toate rapoartele.

Pagina cuprinde doua zone:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Parteneriat PP

378

A. Zona de filtrare
Cuprinde filtrele An Raport si Stare Raport. Utilizatorul completeaza filtrele dorite si apasa apoi butonul
Cauta
B. Zona de lista
Cuprinde coloanele:
- Denumire raport - este numele raportului, generat automat de catre aplicatie (textul Raport
contracte atribuite in concatenat cu numarul anului)
- Stare raport - daca este In definire sau Trimis
Pentru a genera un raport, utilizatorul apasa butonul Adauga. Aplicatia genereaza automat raportul
pentru primul an (in oridne crescatoare) pentru care raportul nu a fost generat. De ex. daca au fost
generate rapoarte doar pentru anii 2006 si 2007, apasarea butonului Adauga duce la crearea automata a
raportului pentru anul 2008.

Pentru a vizualiza detaliul, utilizatorul apasa fie butonul-creion (daca raportul este In definire) sau
butonul-lupa (daca raportul este Trimis). In ambele cazuri utilizatorul are la dispozitie butoanele:
- Inapoi - permite intoarcerea in ecranul precedent (lista de centralizatoare)
- Tipareste - permite generarea unui fisier PDF tiparibil care cuprinde elementele detaliului
Daca raportul este In definire (adica nu a fost trimis catre autoritatea PPP) utilizatorul mai are la
dispozitie si butonul Trimite Raport, care expediaza raportul (dupa ce a fost temeinic verificat pentru
corectitudine) catre autoritatea PPP.
Nu pot fi trimise decit rapoarte pentru anii anteriori celui curent. Raport pe anul curent, chiar daca este
generat, nu poate fi trimis, deoarece butonul Trimite Raport este grayed, inaccesibil.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

379

Administrare
Din optiunea Administrare a meniului principal se pot accesa urmatoarele module:
Grupuri -permite gestiune grupurilor;
Utilizatori - permite gestiunea utilizatorilor autoritatii contractanate, precum si a rolurilor acestora.
Profil - permite vizualizarea profilului autoritatii contractanate furnizat la inregistrare si modificarea
adreselor de contact;
Sabloane - permite gestiunea sabloanelor de produse, conditii de livrare si plata;
Documente - permite gestiunea documentelor incarcate in sistem;
Centralizator proceduri -permite vizualizarea listei rapoartelor proprii precum si adaugarea de rapoarte
noi.

7.1

Grupuri
Pentru gestiunea grupurilor, se selecteaza optiunea Grupuri din meniul Administrare.

Se va deschide pagina de start a modulului Grupuri.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

380

Modulul Grupuri de entitati permite crearea si modificarea grupurilor precum si vizualizarea lor;
Modulul Grupuri in care sunt inclus permite vizualizarea grupurilor in care utilizatorul este inclus.

7.1.1

Grupuri de entitati
Modulul de grupuri de entitati se acceseaza selectand din meniul Administrare optiunea Grupuri si
alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in
pagina Lista grupuri.
Pagina Lista grupuri contine lista grupurilor de entitati definite in sistem.
Pentru a facilita cautarea grupurilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de filtrare in functie de
urmatoarele criterii de interes: denumire grup, denumire entitate, descriere.

Pentru a vizualiza / edita un anumit grup de participanti se actioneaza pictograma


acestuia.
Pentru a defini un nou grup de entitati se va actiona butonul
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

din dreptul

Administrare

7.1.1.1

Definire grup
Utilizatorul are acces la pagina Editare grup atunci cand doreste :
sa defineasca un nou grup, caz in care toate campurile vor fii necompletate;
sa vizualizeze / editeze detaliile unui grup din lista.

Definirea unui grup presupune completarea unui formular structurat pe 2 sectiuni: General si Lista
entitatilor asociate la grup.
In prima sectiune va trebui sa oferiti informatii privind :
Denumire grup ;
Tipul entitatilor din grup ;
Descrierea grupului.
Pentru a putea trece la urmatoarea sectiune toate aceste camputi trebuiesc completate.

In cea de-a doua sectiune se realizeaza asocierea de entitati la grupul creat.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

381

Administrare

382

Pentru a adauga o noua entitate se va actiona butonul


. Utilizatorul va fii redirectionat in
pagina Lista participanti.
Pentru a sterge participanti din cadrul grupului se vor selecta participantii care se doresc a fii stersi si se
va actiona butonul

Pentru a salva modificarile efectuate se actioneaza butonul


Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista grupuri.

7.1.1.1.1 Adaugare participanti la grup

Prin actionarea butonului


din sectiunea II a formularului de definire a unui grup, utilizatorul
este redirectionat in pagina Lista participanti.
Pagina contine lista tuturor participantilor inregistrati in sistem si care fac parte din entitatea selectata de
utilizator in prima sectiune a formularului. Pentru a facilita gasirea participantilor in lista, aceasta contine
un mecanism de filtrare in functie de urmatoarele criterii de interes: denumire, cod inregistrare, localitate,
judet.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

383

Pentru a adauga un participant la grup se va selecta participantul dorit din lista si se va actiona butonul
.
Butonul

7.1.2

redirectioneaza utilizatorul in pagina Editare grup.

Grupuri in care sunt inclus


Modulul de grupuri in care entitatea curenta este inclusa se acceseaza selectand din meniul
Administrare optiunea Grupuri si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui
modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista grupuri in care sunt inclus.
Pagina Lista grupuri in care sunt inclus contine lista grupurilor definite in sistem in care entitatea
curenta este inclusa.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

384

Pentru a facilita cautarea grupurilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de filtrare in functie de
urmatoarele criterii de interes: denumire grup si organizator grup.

Pentru a vizualiza / edita un anumit grup se actioneaza pictograma


Butonul

7.2

din dreptul acestuia.

redirectioneaza utilizatorul in pagina de start a modulului Grupuri.

Utilizatori
Pentru gestionarea utilizatoriilor autoritatii contractante se selecteaza din meniul Administrare al
aplicatiei optiunea Utilizatori.

Se va deschide pagina Lista utilizatori, care va contine toti utilizatorii definiti de autoritatea
contractanta. Pagina permite regasirea utilizatorilor dupa urmatoarele criterii de interes: nume, prenume,
cont utilizator si atributul valid. Pentru adugarea unui nou utilizator asociat autoritatii contractante se
actioneaza butonul

. Pentru vizualizarea/modificarea profilului sau rolurilor unui utilizator deja

existent, se foloseste pictograma

Sectiunea este vizibila doar utilizatorilor care au asociat dreptul de "Administrare a listei de utilizatori".
Se pot adauga utilizatori noi pentru autoritatea contractanta sau modifica profilurile utilizatorilor deja

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

385

existenti. Profilul unui utilizator reprezinta informatiile generale legate de utilizator (nume, preunume,
adresa de e-mail, telefon, cont si parola) precum si rolurile (drepturile) pe care acesta le are in
gestionarea activitatilor autoritatii contractante de care apartine.
Contul de utilizator creat la momentul inregistrarii in sistem, va detine automat toate drepturile pe care un
utilizator de tip autoritate contractanta le poate avea la un moment dat, inclusiv pe cel de creare de noi
utilizatori. Din acest motiv, utilizatorul creat prin inregistrare se numeste utilizator master. Noii utilizatori
creati de catre utilizatorul master, implicit nu vor avea nici un drept asociat. Este responsabilitatea
utilizatorului master de a asocia drepturi utilizatorilor noi creati.

7.2.1

Editare utilizator
Pentru adaugarea unui nou utilizator din pagina de Lista utilizatori se actioneaza butonul
.
Se va deschide pagina Editare utilizator. Pentru a facilita definirea unui nou utilizator, profilulul
utilizatorului este impartit in doua sectiuni: General si Administrare Drepturi. Se completeaza mai
intai sectiunea General, prezentata in figura de mai jos:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

386

In cazul in care s-a ajuns in Editare utilizator prin selectarea din pagina Lista utilizatori a pictogramei
din dreptul unui anumit utilizator, ecranul din figura de mai sus va fi completat cu datele corespuzatoare
profilului respectivului utilizator.
Toate campurile cuprinse in aceasta sectiune (nume, prenume, adresa de mail, numar de telefon, cont
utilizator si parola) se completeaza in mod obligatoriu. Parola se va introduce de doua ori pentru
confirmare. Daca bifa "Valid" e scoasa, autentificarea in sistem cu acest cont de utilizator nu se va
putea realiza. Numarul utilizatorilor care se pot defini pentru o anumita autoritate contractanta este
limitat. La atingerea acestei limite sistemul va afisa un mesaj de eroare.
Salvarea profilului utilizatorului se realizeaza prin actionarea butonului
. In momentul
adaugarii unui nou utilizator asociat autoritatii contractante, sistemul va trimite un e-mail de confirmare
pe adresa introdusa in profilul utilizatorului. Pentru detalii legate de roluri va sugeram consultarea
sectiunii Administrare drepturi utilizator.
Butonul
redirectioneaza utilizatorul in pagina de Lista utilizatori. Daca nu s-a salvat in
prealabil profilul utilizatorului, prin actiunea de "inapoi" datele introduse se vor pierde.

7.2.2

Administrare drepturi utilizator


Un utilizator are acces la functionalitatile aplicatiei in functie de rolurile care i-au fost asociate. Gestiunea
rolurilor (drepturilor) de utilizator se face din pagina Editare utilizator, sectiunea Administrare roluri.
Sectiunea cuprinde rolurile curente asociate utilizatorului selectat.
Pentru adaugarea drepturilor de acces unui utilizator se parcurs urmatorii pasi (daca utilizatorul este nou
atunci se va trece direct la pasul 3):
1 - Se acceseaza pagina Lista utilizatori (Din meniul Administrare>Utilizatori)
2 - Se selecteaza utilizatorul caruia doriti sa ii acordati un nou drept de acces apasand pictograma
.
Veti fi redirectionat in pagina Editare Utilizator.
3 - Se apasa Administrare Drepturi din bara de meniu prezentata in figura mai jos. Veti fi redirectionat
in lista de drepturi de access care au fost asociate anterior utilizatorului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

387

4 - Se apasa butonul
. Veti fi redirectionat in pagina Gestiune roluri utilizator. Drepturile de
access care sunt bifate sunt care deja asociate utilizatorului.
5 - Se selecteaza pictograma
corespunzatoare dreptului de access pe care doriti sa il asignati
utilizatorului (puteti sa atasati mai multe roluri o data).
6 - Se apasa butonul Continua. Veti fi redirectionat in pagina de Editare Utilizator care cuprinde lista
drepturilor deja asociate.
7 - Se apasa butonul

Atentie! Daca se omit pasii 6 si 7, modificarile facute asupra listei drepturilor de access nu vor fi salvate.
Pentru a atasa mai multe drepturi se repeta pasul 5 de cate ori este nevoie.
Pentru a sterge un drept de acces:
1 - se aplica pasii 1,2 si 3 listei de mai sus.
2 - se apasa pictograma
corespunzatoare dreptului de acces pe care doriti sa il stergeti.
3 - se apasa Ok in mesajul de confirmare.
4 - se apasa butonul

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

388

Atentie! Daca se omite pasul 4, modificarile referitoare la drepturile de access nu vor fi salvate.
Pentru stergeri repetate se urmeaza pasii 2 si 3 de cate ori e nevoie.
Pagina de Gestiune roluri utilizator, cuprinde toate rolurile definite in sistem pentru tipul de utilizator
autoritate contractanta. Utilizatorul creat la momentul inregistrarii va detine automat toate rolurile.
Rolurile existente in sistem la momentul actual sunt urmatoarele:
Gestiune utilizatori - permite gestiunea utilizatorilor autoritatii contractante (definirea de utilizatori,
modificarea profilului si gestiunea de roluri). Trebuie sa existe cel putin un utilizator al autoritatii
contactante care sa aiba asociat acest drept. Aplicatia nu va permite stergerea acestui rol, daca nu
mai exista niciun alt utilizator care sa aiba asociat acest drept.
Gestiune documente - perminte accesul in sectiunea Administrare > Documente.
Administrare (gestiune profil, gestiune sabloane) - permite modificarea profilului autoritatii contractante,
si accesul in meniul administrare.
Gestiune cumparari directe - permite vizualizarea cataloagelor de produse ale ofertantilor, intierea si
finalizarea achizitiilor pe baza de catalog;
Gestiune cereri de oferta - permite accesul la toate functionalitatile legate de cererea de oferta
(definire, publicare, evaluare, deliberare, atribuire);
Gestiune anunturi - permite definirea si publicarea anunturilor;

7.3

Profil
Sectiunea Profil se acceseaza din meniul Administrare, dupa cum se poate observa in figura de mai
jos si permite vizualizarea detaliilor autoritatii contractante referitoare la datele de identificare, adrese si
documente de referinta.

Se va deschide pagina Gestiune Profil Autoritate Contractanta, structurata pe trei sectiuni:


General
Adrese
Documente de referinta

7.3.1

General
Sectiunea General cuprinde informatiile furnizate de autoritatea contractanta in formularul de
inregistrare. Campurile nume agentie, cod de identificare fiscala, reprezentat legal nu sunt modificabile.
Campurile banca, cont bancar si comentarii sunt editabile si pot fi modificate.
Campurile Activeaza in domeniul activitatilor relevante, Tipul de activitate, Tipul autoritatii contractante,

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

389

Tipul de ordonator si Agentia Parinte, pentru AC-urile care nu au completat la inregistrare informatiile
respective (AC-urile inregistrate in sistem inainte de implementarea acestei functionalitati), vor putea
completa o singura data informatiile cu privire la profilul extins, iar dupa prima salvare informatiile din
profilul extins se vor afisa in maniera read-only.

7.3.2

Adrese
Sectiunea Adrese permite vizualizarea si modificarea adreselor autoritatii contractante.

Pentru adaugarea unei noi adrese se actioneaza butonul


. Utilizatorul va fi redirectionat in
pagina Editare adresa, unde are posibilitatea sa completeze campurile pentru o noua adresa. Nu se
mai poate adauga o alta adresa de tip sediu social. Aceasta este unica si a fost completata la
inregistrare. Tipurile de adrese disponibile sunt: punct de lucru, sucursala, reprezentanta, sediu secundar
sau alte tipuri.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

390

Daca se alege noua adresa ca fiind adresa de contact, toate notificarile din partea sistemului se vor
transmite pe adresa de e-mail aferenta acestei adrese. La un moment dat doar o singura adresa poate fi
marcata ca adresa de contact. Datele de contact ale autoritatii contractante care sunt afisate in diferite
sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de contact.
Pentru adaugarea unei noi adrese se completeaza campurile obligatorii si se actioneaza butonul
. Pentru salvare este necesara actionarea butonului
Profil Autoritate Contractanta.

din pagina Gestiune

Pentru vizualizarea/editarea unei adrese se actioneaza pictograma


din dreptul acesteia. Utilizatorul
va fi directionat in pagina Editare adresa, care va avea campurile completate cu datele aferente adresei
selectate anterior din lista. Pentru adresa de tip sediu social se pot modifica doar campurile: telefon, fax,
e-mail, si URL. Restul campurilor sunt nemodificabile.
Pentru modificarea unei adrese se actioneaza butonul

, urmat de apasarea butonului

din pagina Gestiune Profil Autoritate Contractanta.


Pentru stergerea unei adrese de contact se actioneaza pictograma
corespunzatoare acesteia din
pagina Adrese. Adresa sediului social nu poate fi stearsa; din acest motiv pictograma de stergere nu va
aparea in dreptul acesteia.

7.3.3

Documente de referinta
Sectiunea Documente de referinta permite vizualizarea documentelor incarcate de autoritatea
contractanta in momentul inregistrarii. Informatiile afisate in aceasta sectiune au doar caracter
consultativ. Acestea nu pot fi modificate.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

7.3.4

391

Entitati subordonate
Sectiunea Entitati subordonate permite vizualizarea din profilul propriu a entitatilor direct subordonate
sub forma unei liste navigabile.

Lista entitatilor subordonate contine un filtru de cautare care permite selectia dupa criteriile:
denumire entitate,
localitate
judet
cod de inregistrare.
Lista va afisa urmatoarele campuri:
denumire entitate,
cod de inregistrare,
judet,
localitate.

7.4

Sabloane
Modulul Sabloane se acceseaza din meniul Administrare, dupa cum puteti vedea si in figura de mai
jos.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

392

Prin accesarea optiunii Sabloane utilizatorul va fi directionat catre pagina Sabloane pentru licitatii.

Aceasta pagina ofera acces spre urmatoarele functionalitati:


Gestiune conditii de livrare - permite definirea/modificarea de sabloane pentru conditii de livrare;
Gestiune conditii de plata - permite definirea/modificarea de sabloane pentru conditii de plata;
Gestiune produse - permite definirea/modificarea de sabloane pentru produse;
Definirea saboanelor este utilia intrucat permite reutilizarea acestora in mai multe achizitii. La definirea
achizitiilor utilizatorul nu va introduce in mod explicit descrierea pentru conditiile de livrare, de plata si
produse, ci va alege din sabloanele predefinite in aceasta sectiune.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

7.4.1

393

Conditii de livrare
Pagina Lista conditii de livrare se acceseaza alegand din pagina de Sabloane pentru licitatii
pictograma corespunzatoare gestiunii conditiilor de livrare.

Aceasta pagina contine lista sabloanelor de tip Conditie de livrare definite de autoritatea contractanta.
Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa criteriile: cod si descriere.
Pentru adaugarea unei noi conditii de livrare se actioneaza butonul
. Se va deschide pagina
de Editare conditii de livrare. Se completeaza campurile obligatorii cod si descriere, si se apasa
butonul

. Nu se pot introduce doua conditii de livrare cu acelasi cod.

Prin apasarea pictogramei


din lista se poate edita sablonul corespunzator de conditie de livrare. Veti
fi redirectionat catre pagina Editare conditii de livrare, care va fi completat cu datele sablonului de
conditie ales din lista.
Pentru a sterge sablonul selectat apasati butonul
Atentie! Daca apasati butonul

7.4.2

fara a salva in prealabil modificarile acestea nu vor fi persistate.

Conditii de plata
Pagina Lista conditii de plata se acceseaza alegand din pagina de Sabloane pentru licitatii
pictograma corespunzatoare gestiunii conditiilor de plata.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

394

Aceasta pagina contine lista sabloanelor de tip Conditie de plata definite de autoritatea contractanta.
Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa criteriile: cod si descriere.
Pentru adaugarea unei noi conditii de plata se actioneaza butonul
. Se va deschide pagina de
Editare conditii de plata. Se completeaza campurile obligatorii cod si descriere, si se apasa butonul
. Nu se pot introduce doua conditii de plata cu acelasi cod.

Prin apasarea pictogramei


din lista se poate edita sablonul corespunzator de conditie de plata. Veti
fi redirectionat catre pagina Editare conditii de plata, care va fi completat cu datele sablonului de
conditie ales din lista.
Pentru a sterge sablonul selectat apasati butonul
Atentie! Daca apasati butonul

7.5

fara a salva in prealabil modificarile acestea nu vor fi persistate.

Documente
Sectiunea Documente se acceseaza din meniul Administrare si permite gestiunea documentelor
autoritatii contractante (incarcarea, descarcarea fisierelor). Documentele gestionate in aceasta sectiune
se vor folosi ca atasament in diverse contexte (la definirea documentatiei de atribuire, la definirea
criteriilor, ca raspuns la clarificari etc).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

395

La accesarea optiunii Documente din meniu veti fi directionat catre pagina Lista documente, care
contine lista tuturor documentelor adaugate in sistem de autoritatea contractanta. Pagina permite
selectarea documentelor dupa urmatoarele criteriile de interes: cod document si descriere.

Pentru adaugarea unui nou document se actioneaza butonul


. Se va deschide pagina de
Editare document. Se completeaza campurile obligatorii cod, descriere, se incarca un fisier si se
apasa butonul

Pentru a vizualiza documentul se actioneaza pictograma


pagina Editare document.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

asociata acestuia. Veti fi directionat in

Administrare

396

Incarcarea documentului se face apasand butonul Trimite Fisier. Se va deshide o fereastra care va
permite sa cautati pe calculatorul dumneavoastra fisierul care contine documentul dorit apasand butonul
Browse. Odata gasit fisierul apasati butonul Upload pentru ca acesta sa fie salvat. Daca fisierul are o
dimensiune mai mare decat cea maxim admisa veti fi avertizat printr-un mesaj de eroare. Dupa uploadare numele fisierului va apare in pagina.

Daca doriti sa incarcati alt fisier repetati procedeul. Vechiul fisier va fi inlocuit cu cel nou selectat.
Daca doriti sa vizualizati fisierul incarcat apasati butonul Descarca fisier. Va aparea fereastra de
download fisier.
Salvarea fisierului se face prin apasarea butonului
. Daca ati introdus toate datele
obligatorii (codul documentului, numele documentului, fisierul care contine documentul) veti primi un
mesaj de confirmare a realizarii cu succes a salvarii documentului. In caz contrar se va afisa un mesaj
de eroare prin care se comunica modificarile care trebuie operate pentru a salva documentul.
Daca nu mai aveti nevoie de un anumit il puteti sterge actionand pictograma
din dreptul acestuia.
Actiunea are ca efect stergerea fisierului din lista de gestiune a documentelor si nu din contextele in care
a fost utilizat.
Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista Documente.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

397

Documentele atasate in contextele de anunturi si invitatii (ex: Anuntul de participare online/Anuntul de


participare offline, etc.) se vor arhiva si nu vor mai fi disponibile dupa o anumita perioada de timp, definita
de operatorul SEAP.
ATENTIE! In cazul in care documentatia depaseste dimensiunea maxima admisa de SEAP pentru 1
fisier (in prezent dimensiunea maxima pentru 1 fisier este de 40 MB), va rugam parcurgeti urmatorii pasi:
1. Instalati un program de arhivare a fisierelor de date;
2. Selectati toate fisierele care fac parte din documentatia pe care doriti sa o transmiteti in SEAP;
3. Arhivati toate fisierele cu optiunea de arhivare pe volume (arhive componente), fiecare volum (arhiva
componenta) avand o dimensiune maxima de 40 000 000 octeti;
4. Pentru a reduce riscul de erori, utilizati, acolo unde este posibil, setarea de includere a informatiilor de
corectie a erorilor;
5. Pentru a reduce in general dimensiunile fisierelor pe care le transmiteti in SEAP, utilizati numai
formate care permit dimensiuni reduse si o calitate suficienta a documentelor pentru a putea fi citite si
interpretate.
Observatii:
1. Verificati toate documentele inainte de a le arhiva;
2. Includeti numai documente care fac parte din documentatia pe care organizatia dumneavoastra
doreste sa le transmita in SEAP;
3. Nu aplicati parole sau forme de criptare pe documente sau arhive ce urmeaza a fi accesate legal de
persoane ce nu au parolele de acces la documente;
4. Nu stergeti documentele transmise in SEAP dupa arhivarea acestora;
5. Dupa transmiterea in SEAP verificati intotdeauna faptul ca documentele / arhivele pot fi accesate.

7.6

Centralizator proceduri
Accesul la modulul Centralizator proceduri se face din meniul principal Administrare, alegand
optiunea Centralizator proceduri .

Utilizatorul va fii redirectionat in pagina Centralizator proceduri. Aceasta pagina contine lista
rapoartelor proprii autoritatii contractante. Pentru a facilita gasirea rapoartelor in pagina, aceasta dispune
de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: an si stare raport
("In definire" sau "Trimis").

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

Pentru a vizualiza/edita un raport se va actiona pictograma


starea "In definire" sau pictograma

in cazul in care raportul se afla in

pentru rapoartele aflate in starea "Trimis".

In cazul in care se doreste adaugarea unui nou raport se va actiona butonul

7.6.1

398

Adaugare / editare raport


Autoritatile contractante sunt obligate sa transmita ANRMAP-ului, anual, situatia cu privire la numarul si
valoarea procedurilor desfasurate in sistemul electronic (online) si in afara sistemul electronic (offline).
In categoria procedurilor online intra atat procedurile desfasurte integral in sistemul electronic, cat si
procedurile offline cu etapa de licitatie electronica.
Situatia respectiva se transmite electronic sub forma unui raport care va cuprinde informatii cu privire la
numarul, valoarea achizitiilor desfasurate pe parcursul unui an defalcate pe urmatoarele coordonate:
tipul de contract;
tip procedura;
modalitatea de desfasurare (online sau offline);
moneda de exprimare a valorii contractului (euro si ron);
modalitatea de completare a valorii (automat de catre sistem si de catre autoritatea
contractanta);

1. Adaugarea unui nou raport


Actionarea butonului
din pagina Centralizator Proceduri are ca efect inserarea in lista a
unui raport aferent primului an pentru care autoritatea contractanta nu a definit / transmis inca raportul.
Daca AC-ul a definit deja raportul pentru anul curent se va afisa un mesaj de eroare corespunzator.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

399

2. Vizualizare / editare raport


Pentru a vizualiza/edita un raport se va actiona pictograma

in cazul in care raportul se afla in starea

"In definire" sau pictograma


pentru rapoartele aflate in starea "Trimis".
Utilizatorul va fii redirectionat in pagina de detaliu a raportului selectat.
Pagina este impartita in 2 sectiuni:
Sectiunea de informatii generale - cuprinde informatii legate de raport: denumirea raportului, stare, data
de creare sau data de transmitere.
Raportul propriu -zis.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

400

Coloanele "declarat" ale raportului se refera la numarul si valoarea achizitiilor desfasurate in afara
sistemului dar si pentru procedurile desfasurate in SEAP. Toate coloanele "declarat" ale raportului sunt
editabile si au valori implicit nule. Autoritatea contractanta va completa pentru fiecare linie a raportului
numarul de contracte, valoarea contractelor in RON si EURO. Introducerea valorii contractelor in EURO
nu este obligatorie.
Actiuni
Printare - se actioneaza butonul
raportului;

; are ca efect crearea unei versiuni printabile a

Intoarcere in pagina de lista rapoarte - se actioneaza butonul

Salvare - daca raportul se afla in starea "In definire", butonul


va fii vizibil sub raport iar
actionarea lui va avea ca efect salvarea in baza de date a valorilor introduse de autoritatea contractanta
in campurile vizibile ale raportului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

401

Trimite raport - butonul


este disponibil doar daca raportul este in starea "In
definire" si daca raportul corespunde unui an anterior anului curent. Actionarea acestuia are ca efect
schimbarea starii raportului din "In definire" in "Trimis". Dupa trimitere raportul devine vizibil operatorului
ANRMAP iar autoritatea contractanta nu mai poate face modificari asupra lui.
Autoritatea contractanta va putea completa acest raport pentru un anumit an incepand din data de 01
ianuarie a anului respectiv, insa transmiterea acestuia ANRMAP-ului nu se va putea face decat in anul
urmator. Se poate defini si transmite un singur raport anual. Nu pot exista mai multe variante ale
aceluiasi raport.
Observatii:
Fata de raportul centralizator existent pentru 2008, noul raport centralizator:
va fi impartit in 4 sectiuni: una pentru contractele de achizitii publice, una pentru cumparari
directe si doua pentru acorduri cadru (contracte pentru acorduri cadru si contracte subsecvente
la acordurile cadru):
o I Contracte achizitii
o II Cumparari directe
o III Acorduri cadru
o IV Contracte subsecvente
va contine separat si informatii despre contractele subsecvente la acordurile cadru incheiate de
autoritati, sub aceeasi forma ca la acordurile cadru;
cumpararile directe nu vor mai fi impartite pe tipuri de contracte (furnizare, servicii, lucrari), ci
exprimate doar ca total;
va contine pentru toate contractele (cu exceptia cumpararilor directe) linii separate pentru
licitatie restransa accelerata (pana acum erau incluse in linia licitatie restrasa) si pentru
negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare accelerata (pana acum erau
cuprinse in linia negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare);
va contine pentru fiecare exprimare ca numar sau valoare in legatura cu un contract un
corespondent referitor la finantare externa, sub forma din care cu finantare externa";
va contine informatii despre rezidenta castigatorilor contractelor, sub forma de Nr contracte
atribuite unor ofertanti cu rezidenta in afara Romaniei";
va pastra, inclusiv pentru coloanele noi adaugate, structura de valoarea propusa de SEAP si
valoare declarata de autoritate;
va pastra structura de linii de total, inclusiv pentru sectiunile noi adaugate.
va suferi modificari asupra formulei de calcul a procentului online, ca urmare a adaugarii sectiunii
de contracte subsecvente;
vor aparea informatii suplimentare noi la finalul raportului pentru a ajuta autoritatea contractanta
in completarea raportului
Intrucat se doreste colectarea informatiilor si pentru contractele subsecvente, separat de
acordurile cadru incheiate, se va adauga o sectiune noua (Sectiunea IV) dedicata acestora.
Sectiunea IV va avea aceeasi impartire ca si sectiunea de acorduri cadru.
Datele din aceasta sectiune se vor calcula referitor la contractele subsecvente (numarul si
valoarea acestora relative la data contractului). Intrucat in SEAP introducerea contractelor
subsecvente a devenit posibila din noiembrie 2009, aplicatia nu va propune valori pentru
contractele subsecvente in coloanele Din SEAP".
Noul raport va contine linie separata pentru procedurile accelerate (licitatie restransa accelerata
si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare accelerata), in sectiunile unde se
poate aplica aceasta impartire (contracte achizitii, acorduri cadru si contracte subsecvente).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

402

Calculul se va face similar cu vechiul raport, unde procedurile accelerate erau incluse in
procedurile similare neaccelerate.
Raportul centralizator va contine pentru fiecare coloana referitoare la contractele de achizitii (atat
numar cat si valoare) o coloana corespondenta referitoare la contractele cu finantare externa.
Coloanele vor fi in aceeasi forma si structura, cu valori propuse din SEAP si valori declarate de
catre autoritate.
Coloanele de finantare externa se vor calcula interpretand optiunea aleasa de autoritate la
publicarea anuntului de atribuire in sectiunea VI.1) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN
PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE, considerandu-se doar cele
pentru care s-a ales optiunea Da". Optiunea de finantare externa se aplica pentru toate
contractele adaugate pe respectivul anunt de atribuire.
Pentru valorile care nu pot fi calculate din SEAP se va afisa caracterul -".
Raportul va contine si colecta informatii despre ofertantii castigatori ai contractelor care au
rezidenta (prin rezidenta intelegandu-se sediul social) in afara Romaniei.
Aceste informatii vor fi plasate pe coloanele 26 si 27, pentru a avea impartirea pe valori propuse
de SEAP si valori declarate de autoritati, similar cu celelate valori. Rezidenta va fi stabilita pe
baza datelor introduse de autoritate in declararea contractului in SEAP, mai exact pe baza tarii
selectate la adaugarea ofertantului. Vor fi contorizate acele contracte care au cel putin un
ofertant castigator cu rezidenta declarata in orice tara in afara de Romania.

Informatiile solicitate nu vor mai fi impartite pe tipuri de contracte (furnizare, servicii, lucrari) ci
doar ca total cumparari directe. Prin urmare aceste valori nsumate vor fi completate pe linia II. Cumparari
directe.

In noua structura raportul va suferi modificari si la liniile de total. Vor apare linii noi de total:
Total I + II = total achizitii si cumparari directe
Total general I + II + III = linie de total general
Se va aduna la totalul general, folosit si in obtinerea procentului online general, doar valoarea
acordurilor cadru, nu si a contractelor subsecvente.

In calculul valorilor raportului se vor lua in considerare doar contractele incheiate in anul pentru care
se completeaza raportul.

Contractele a caror valoare este exprimata in EUR vor fi contorizate in coloanele de sub rubrica
Valoare totala contracte EUR".

Contractele a caror valoarea este exprimata in RON vor fi contorizate in coloana Valoare totala
contracte RON".

Contractele exprimate in USD vor fi convertite la RON la cursul de referinta pe care il va furniza
beneficiarul.

Un contract nu va fi contorizat in ambele rubrici, chiar daca valoarea lui este exprimata atat in RON
cat si in EUR / USD

In cazul anuntului de atribuire la proceduri, daca la valoare s-a completat oferta cea mai scazuta si
cea mai ridicata se va lua in considerare oferta cea mai ridicata.

Ultima coloana a raportului Procentul de atribuire online" se va calcula dupa urmatoarea formula:
Procent atribuire online = (col11 + col19) *100 / (col11 + col19 + col15 + col23);

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

7.7

403

Pentru a putea aduna coloanele 19 si 23 la coloanele 11 si 15 se realizeaza o conversie la RON la


cursul de schimb pe care il va furniza beneficiarul.

Documente constatatoare
Documentele constatatoare reprezinta acele documente primare / suplimentare (finale) referitoare la
indeplinirea / neindeplinirea obligatiilor contractuale ale furnizorilor de produse / prestatorilor de servicii
si executantilor de lucrari.

Pagina dedicata acestora cuprinde:


A. Zona de filtrare, cu filtrele:
- Nr. document - caseta de text
- Stare - lista derulanta
- CUI - caseta de text
- Operator Economic - numele operatorului asociat anuntului de atribuire care face obiectul
documentului constatator
- Denumire contract - Data publicare - afisata ca si interval de controale calendaristice
Dupa introducerea criteriului / criteriilor de filtrare, utilizatorul trebuie sa apese butonul Cauta pentru a
gasi documentele constatatoare care corespund filtrarii.
B. Zona de lista, cu coloanele
- Denumire contract
- Data publicare - contine starea (In Definire sau Publicat) si data publicarii (daca exista)
- Operator economic / CUI
- coloana de download / vizualizare - continind butonul-agrafa pentru downloadul documentului asociat
si butonul-lupa pentru vizualizarea documentului constatator
Adaugarea unui document constatator se face apasind butonul Adauga. In noua pagina afisata
utilizatorul trebuie sa introduca o serie de elemente:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

A. In zona Informatii Document Constatator:


- Tip document - poate fi Primar sau Final
- Categorie document - Derulare contract, Reziliere contract sau Refuz semnare contract
- Optiune - devine activ doar daca Categorie document = Derulare contract
- Exista prejudicii sau pagube - optiunile Da sau Nu
- Data document - reprezinta

Data semnarii contractului in cazul categoriei Derulare contract


Data rezilierii contractului pentru categoria Reziliere contract
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

404

Administrare

405

Data transmiterii invitatiei de semnare a contractului in cazul categoriei Refuz semnare


contract
- Publicare prealabila - optiunile Da sau Nu
- Anunt/invitatie de participare - se activeaza doar daca

Publicare prealabila = Da. Utilizatorul


va selecta unul din radiobutoanele AP sau IP (anunt de participare, respectiv invitatie de participare)
apoi va apasa pe butonul selecteaza Anunt / invitatie de participare , ceea ce va duce la afisarea
unei pagini pop-up continind lista de anunturi respectiv invitatii de participare din care utilizatorul
poate face selectia dorita. Numarul anuntului este afisat in dreptul butonului.
- Anunt de atribuire - element obligatoriu, utilizatorul va apasa butonul Selecteaza Anunt Atribuire iar
aplicatia va afisa ecranul pop-up cuprinzind anunturi de atribuire (fie de la anunt de participare, fie de la
invitatie de participare, dupa caz), din care utilizatorul va selecta anuntul corect. De notat ca daca
anuntul de atribuire nu provine din anuntul de participare sau invitatia de participare selectate, aplicatia va
afisa mesaj de avertizare la salvare.

Numarul anuntului este afisat in dreptul butonului.


- casetele de text Procedura de Achizitie si Data organizarii sint completate automat, in functie de
anuntul / invitatia aleasa
- Tip Contract - optiunile sint cele clasice, Furnizare, Servicii, Lucrari
- Modalitatea de atribuire - tot cele clasice, Pretul cel mai scazut respectiv Oferta cea mai
avantajoasa d.p.d.v. ecomomic
- Document atasat - aici utilizatorul va folosi butonul de Adauga pentru a selecta un document din setul
propriu de documente incarcate in sistem (prin meniul Administrare -> Documente). Numele fisierului

este afisat in dreptul butonului.Daca utilizatorul doreste sa vizualizeze fisierul el are la dispozitie
butonul Download.
B. In zona Informatii Operator Economic
Utilizatorul poate introduce datele despre ofertant in doua feluri:
- apasa butonul Selecteaza Ofertant si selecteaza un ofertant din lista afisata de ecranul pop-up care
se deschide; aplicatia completeaza automat caracteristicile ofertantului in cimpurile zonei
- introduce de mina informatiile in cimpurile zonei
C. In zona Detalii Contract
Toate cimpurile de aici sint obligatorii. Utilizatorul completeaza casetele de text Numar contract si
Denumire Contract , alege o data calendaristica in caseta calendaristica Data Contract si alege o
valoare din lista derulanta Calitate Contractor (anume Contractor respectiv Contractor Asociat)
Daca utilizatorul isi da seama ca documentul constatator este inutil sau gresit completat, si trebuie
eliminat din sistem, el are la dispozitie butonul

Dupa ce (cel putin) toate cimpurile obligatorii au fost completate, utilizatorul apasa butonul Salveaza
daca doreste sa salveze documentul constatator dar fara sail publice inca, sau apasa butonul Salveaza
si vizualizeaza inainte de publicare daca doreste sa salveze documentul constatator si sa-l si trimita
spre publicare (spre a fi vizibil in aplicatie).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

406

Apasarea acestui din urma buton duce la afisarea unei noi pagini, de previzualizare, in care utilizatorul
poate verifica corectitudinea introducerii datelor (inclusiv poate downloada fisierul incarcat, folosind
butonul Download)

In final, utilizatorul apasa butonul Publica pentru a publica efectiv documentul constatator. Dupa ce
raspunde pozitiv la mesajul de confirmare, aplicatia va publica documentul constatator.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

7.8

407

Publicitate anunturi
In acest submeniu pot fi create, publicate si vizualizate anunturile publicitare. Pagina cuprinde o zona de
filtrare si o zona de lista.

Crearea unui anunt publicitar se face apasind butonul Adauga. Modificarea unui anunt publicitar se face
apasind butonul-creion din dreptul anuntului dorit. Pentru detalii vezi subsectiunea
Creare anunturi publicitare.
Vizualizarea unui anunt publicitar se face apasind butonul Adauga. Pentru detalii vezi subsectiunea
Vizualizare anunturi publicitare.

7.8.1

Creare anunturi publicitare


Pagina de creare a anuntului publicitar cuprinde o serie de zone ale caror cimpuri utilizatorul trebuie sa le
completeze pentru a putea publica anuntul.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

408

A. Zona Nume, Adresa si Persoana de contact


Este completata automat de catre aplicatie, lasind insa posibilitatea utilizatorului de a modifica
elementele dorite,
B. Zona informatiilor despre anunt
- Tipul anunt - lista derulanta avind ca optiuni Anexa 2B sau Cumparari directe, obligatoriu
- Tip contract - cele trei tipuri standard (Lucrari, Furnizari, Servicii), obligatoriu
- Denumire contract - caseta de editare, obligatoriu
- CPV - picker de coduri CPV, obligatoriu
- Valoare estimata fara TVA - aici poate fi introdusa fie o valoare, fie un interval de valori, iar moneda
nu este limitata la RON; este obligatorie- - Descriere contract - caseta de editare, nu e obligatorie
- Conditii contract - caseta de editare, camp obligatoriu pentru Tipul anunt = Anexa 2B, insa optional
pentru Cumparari directe
- Conditii participare - caseta de editare, camp obligatoriu pentru Tipul anunt = Anexa 2B, insa
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

409

optional pentru Cumparari directe


- Criterii adjudecare - caseta de editare, camp obligatoriu pentru Tipul anunt = Anexa 2B, insa
optional pentru Cumparari directe
- Termen limita primire oferte - caseta calendaristica, obligatoriu trebuie sa fie o data din trecut; nu
este obligatorie
- Informatii suplimentare - caseta de editare, nu este obligatoriu

Dupa ce utilizatorul a introdus toate cimpurile obligatorii, el poate apasa unul din butoanele:
- Salveaza - salveaza modificarile facute, pastrind anuntul in stare In Definire, pentru a putea fi
modificat ulterior
- Sterge - dupa ce utilizatorul raspunde pozitiv la un mesaj de confirmare, aplicatia sterge anuntul
publicitar dat
- Inapoi - duce la afisarea paginii precedente (lista de anunturi publicitare)
- Salveaza si vizualizeaza inainte de transmitere - salveaza modificarile facute si trimite anuntul
spre publicare, deschizind pagina de previzualizare a anuntului

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

410

Aici utilizatorul se poate intoarce in pagina precedenta, de detaliu al anuntului (apasind butonul Inapoi)
sau poate trimite efectiv la publicare anuntul prin apasarea butonului Publica (dupa ce utilizatorul
raspunde pozitiv la mesajul de confirmare ce apare).

7.8.2

Vizualizare anunturi publicitare


Pagina de vizualizare permite strict vizualizare detaliilor anuntului publicitar.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

7.9

411

Planuri de achizitii
Planurile de achiziii reprezint inteniile autoritii contractante de a efectua achiziii n anul curent sau
n anul urmtor celui curent.
Doar utilizatorii care au dreptul Administrare planuri anuale de achizitii

pot avea acces la acest

meniu i la toate facilitile sale.


Un plan de achiziii pentru un anume an poate fi spart pe mai multe detalii de plan, iar pentru fiecare
detaliu de plan pot fi asociate una sau mai multe proceduri.
Accesarea meniului Plan de achizitii duce la afisarea listei de planuri de achiziii pentru autoritatea
contractant dat.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

412

n partea superioar exist un set de filtre care permit afisarea doar a planuriulor de achizitie care se
potrivesc cu criteriile de filtrare. Aceste filtre snt:
- Cod unic plan
- An
- Versiune
Pentru detalii despre filtrare, vezi sectiunea dedicat.
n list snt afisate coloanele:
- Denumire plan de achizitii - afiseaz concatenat indicativul planului, plasat ntre paranteze drepte si
format din codul unic al planului, urmat de anul pentru care e generat planul si de versiune, si denumirea
planului
- Stare plan - poate fi n Definire sau Publicat, in al doilea caz este afisat pe a doua linie si data
publicarii
- Versiune curent - o bif care arat dac este vorba de versiunea curent a planul, sau de o versiune
mai veche, intermediar, sau nepublicat
- coloana cu butoanele de vizualizare (butonul-lup) respectiv editare (butonul-creion)
De asemenea, n partea de jos a listei apare si butonul Adauga, care permite adaugarea unui nou plan
de achizitie. Adaugarea se face automat pentru anul curent; daca anul curent are deja un plan de
achizitie create si asociat, atunci adugarea se face pentru anul urmtor celui curent. Dac au fost deja
create versiuni ale planului att pentru anul curent ct si pentru anul urmtor celui curent, butonul Adaug
lipseste de tot.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

413

Operatiunile care pot fi efectuate n aceast list snt deci:


- adugarea unui nou plan de achizitie - prin apsarea butonului Adauga
- editarea (modificarea) unui plan de achizitie existent - prin apsarea butonului-creion din dreptul
respectivului plan
- vizualizarea unui plan de achizitie existent - prin apsarea butonului-lup din dreptul respectivului plan

7.9.1

Adaugarea unui plan de achizitii


Ecranul de adugare a unui plan de achizitii pentru autoritatea contractant dat cuprinde urmtoarele
elemente:
- caseta de editare Denumire - utilizatorul introduce aici numele noului plan, care nu poate fi lsat
necompletat
- caseta de text An - este automat completat de aplicatie cu valoarea anului curent (dac nu exist plan
pentru acest an) sau cu valoarea anului urmtor (dac exist plan definit, chiar dac nepublicat, pentru
anul curent); nu poate fi modificat de ctre utilizator

- caseta de text Versiune- este automat completat de aplicatie; iniial, valoarea sa este 1 i nu poate fi
modificat de ctre utilizator
- caseta de text Cod Unic - iniial este goal, va fi completat automat de ctre aplicaie cu codul
generat automat, imediat dup publicare
- lista Lista Detalii de Plan - pentru detalii vezi sectiunea
Adaugarea unui detaliu de plan de achizitie
- butonul Salveaz - permite salvarea modificrilor fcute de utilizator; printr-o simpl salvare planul de
achiziii rmne n starea n Definire,
- butonul Salveaz si vizualizeaz inainte de publicare - permite salvarea i publicarea modificrilor
fcute de utilizator, publicarea ducnd la treerea planului in urmatoarea stare
- butonul napoi - apsarea cestuia duce la ntoarcerea n lista de planuri de achiziie
Dup prima salvare a planului de achiziie i pn la publicarea lui (deci atta vreme ct planul se afl n
starea n Definire) utilizatorul va avea la dispoziie i butonul terge.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

414

Apsarea butonului de Sterge duce la eliminarea din aplicatie a planului respectiv, a tuturor detaliilor de
plan asociate, precum si a tuturor asocierilor dintre proceduri si detaliul de plan. nainte de stergerea
efectiv, utilizatorul trebuie s confirme operatiunea.

Odata apasat butonul Salveaz si vizualizeaz inainte de publicare planul de achizitie va ajunge sa
poata fi trimis intii spre avizare, apoi spre aprobare. Intii planul ajunge in fata unui utilizator care are
drepturi de avizare (si de respingere a avizarii). Acesta poate da un aviz favorabil apasind butonul
Avizare (si trimitind astel planul catre aprobare) sau nefavorabil apasind butonul Respingere Avizare
(si trimitind astfel din nou planul la editare).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

415

Odata trecut de avizare, planul de achizitii ajunge in fata unui utilizator care are drepturi de aprobare (si
de respingere a aprobarii), acesta putind da fie un verdict favorabil prin apasarea butonului Aprobare, fie
unul nefavorabil prin apasarea butonului Respingere Aprobare.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

416

Ultima faza, dupa ce planul de achizitii trece de fazele de avizare si aprobare, este publicarea efectiva,
care se face prin apasarea butonului Publicare. Acesta apare doar pentru planurile trecute de avizare si
aprobare.
7.9.1.1

Adaugarea unui detaliu de plan de achizitie


Ecranul de adugare a unui plan de achiziie conine urmtoarele elemente:
- caseta de editare Obiectul contractului/acordului cadru-SAD - setul de controale Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) - defalcat, ca de obicei,
n Obiect Principal (obligatoriu de selectat) i un numr de patru Obiecte suplimentare
- caseta de editare Valoare estimat (RON fr TVA) - se introduce valoarea bneasc estimat a
achiziiilor, fr TVA
- caseta de editare Valoare estimat (RON cu TVA) - se introduce valoarea bneasc estimat a
achiziiilor, inclusiv TVA
- caseta de editare Valoare estimat (EUR fr TVA) - se introduce valoarea bneasc estimat a
achiziiilor, n euro la cursul zilei, fr TVA

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

417

- lista derulant Tip Procedur - cuprinde o list a tipurilor de proceduri existente n aplicaie (Licitaie
Deschis, Licitaie Restrns, ..., Cerere de Ofert) - este obligatoriu ca utilizatorul s selecteze una
- lista derulant Tip Contract - cuprinde o list a tipurilor de contracte existente n aplicaie (contract
de achiziii, SAD, acord-cadru) - este obligatoriu ca utilizatorul s selecteze unul
- Data estimat ncepere procedur i Data estimat finalizare procedur - dou controale
calendaristice n care utilizatorul selecteaz datele ntre care se preconizeaz achiziiile de pe detaliul
de plan
- caseta de editare Responsabil Achiziie - utilizatorul introduce numele responsabilului
- caseta de editare Observatii - aici pot fi introduse eventualele observaii asupra detaliului de plan
Odat introduse toate cmpurile obligatorii, utilizatorul apas butonul Salvare, ceea ce salveaz noul
detaliu de plan.

7.9.2

Editarea unui plan de achizitii


Ecranul de editare a unui plan de achiziii permite att schimbarea numelui planului de achiziii (prin
modificarea cmpului Denumire) ct i adugarea, modificarea i-sau tergerea detaliului de plan.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

418

Adugarea unui detaliu de plan este detaliat n subseciunea


Adaugarea unui detaliu de plan de achizitie.
tergerea unui detaliu de plan de achiziie se face apsnd butonul de tergere (X rou) din dreptul
respectivului detaliu de plan. Utilizatorul trebuie nti s confirme c ntr-adevr dorete tergerea.

Modificarea unui detaliu de plan de achiziie se face apsnd butonul-creion din dreptul unui detaliu de
plan de achiziie. Ecranul de modificare este practiv identic cu cel de adugare, permind modificarea
tuturor elementelor, cu aceleai limiti (un cmp obligatoriu nu poate fi terse i lsat necompletat, de
exemplu).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

419

n plus aplicatia permite adugarea respectiv stergerea procedurilor asociate la detaliul de plan.
tergerea procedurilor asociate detaliului de plan se face apsnd butonul de tergere (X rou) din dreptul
procedurii dorit a fi tears. Utilizatorul trebuie s confirme tergerea.
Adugarea unei proceduri se face apsnd butonul Adugare procedur de achiziii publice Aceasta
duce la afiarea unui ecran pop-up, n care snt afiate toate anunurile de participare i invitaiile de
participare ale autoritii contractante, proceduri care snt atribuite.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

420

Utilizatorul selecteaz una din proceduri apsnd butonul-int din dreptul ei. Aceasta asociaz automat
procedura la detaliul de plan, iar aplicaia recalculeaz valorile rmase ale detaliului n conformitate cu
valorile estimate ale procedurii alese.
Salvarea ntregului detaliu de plan, cu toate modificprile fcute, se face apsnd butonul Salvare.
Excepie face asocierea unei proceduri la detaliul de plan, care nu necesit salvare pentru a fi preluat n
aplicaie.
Dac utilizatorul nu dorete s permanentizeze modificprile fcute, el poate apsa butonul napoi, sau
merge n alt pagin a aplicaiei.

7.9.3

Vizualizarea unui plan de achizitii


Vizualizarea unui plan de achizitii se poate referi la:
- vizualizarea unui plan de achiziii care nu este versiune curent - ceea ce permite tiprirea planului de
achiziie, vizualizarea detaliilor planului de achiziie si adaugarea de proceduri pe detaliul planului de
achiziie
- vizualizarea unui plan de achiziii care este versiune curent - pe lng cele de mai sus, utilizatorul
poate crea o nou versiune a planului de achiziii

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

421

n ecranul de vizualizare snt afiate urmtoarele informaii


- denumirea planului de achizitii
- anul pentru care este creat planul de achiziii
- versiunea planului de achiziii
- starea planului de achiziii - este Publicat
- data publicrii planului - codul unic asociat - codul generat automat pentru planul de achiziie curent
Dedesubtul acestor informatii apare lista denumit List detalii de plan. Aceasta cuprinde coloanele:
- Denumire - numele detaliului de plan
- Valoare estimat (RON fr TVA) - Valoare estimat (RON cu TVA) - Valoare estimat (EUR fr TVA) - coloana butoanelor-lup de vizualizare - apsarea acestora duce la deschiderea ecranului de vizualizare
a detaliului de plan
n partea de jos a paginii snt afiate butoanele:
- Printeaz - apsarea acestuia duce la afiarea pe ecran a formatului PDF tipribil a planului de
achizitie. Utilizatorul trebuie nti s aleag dac dorete s salveze sau s afieze planul de achiziie
- napoi - permite ntoarcerea n ecranul precedent, cel cu informaiile despre planul de achiziii
- Creare versiune - dac planul de achiziie este versiunea curent, apsarea acestui buton duce la
crearea unei copii 1:1 a planului curent, acesta avnd versiunea mrit cu 1. n momentul publicrii
efective, copia, ajuns n starea Publicat, va deveni versiunea curent a planului, marcat automat de
ctre aplicaie

Diverse
Din optiunea Diverse a meniului principal se pot accesa urmatoarele module si functionalitati:
Noutati - permite vizualizarea coumunicatelor publicate de Operatorul SEAP;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Diverse

422

Schimbare parola - permite modificarea parolei contului curent de utilizator;


Log off - pentru deconectarea din sistem;

8.1

Noutati
Modulul Noutati se acceseaza din meniul Divese, dupa cum se poate observa si in figura de mai jos. In
aceasta sectiune sunt afisate toate comunicatele publicate de Operatorul SEAP pentru autoritatile
contractante.

La accesarea link-ului Noutati utilizatorul va fi directionat in pagina Lista Noutatilor. Pagina afiseaza
noutatile in ordinea inversa a publicarii lor de Operatorul SEAP si permite cautarea dupa urmatoarele
criterii de interes: titlu, data si descriere.

Ultimele stiri publicate sunt vizibile si din pagina de start pentru autoritatile contractante.
Pentru vizualizarea in detaliu o unei noutati se apasa pictograma
din dreptul acesteia. Utilizatorul va
fi directionat catre pagina de Vizualizare noutate, care contine tiltul noutatii, data publicarii si
continutul complet al acesteia.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Diverse

Pentru a reveni la pagina de lista apasati butonul

8.2

423

Schimbare parola
Sectiunea Schimbare parola se acceseaza din meniul Divese.

La accesarea link-ul Schimbare parola utilizatorul este directionat spre pagina Schimbare parola.
Sectiunea permite modificarea parolei pentru utilizatorul curent logat in sistem.

Introduceti noua parola in campurile: parola noua si confirma parola noua, dupa care apasati butonul
Schimba parola. Parola trebuie sa contina minim 6 caractere.
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Diverse

424

Atentie! Noua parola se va folosi de la accesarea urmatoare a sistemului.

8.3

Log off
Deconectarea din sistem se poate face actionand butonul
aflat sub meniul principal sau
alegand optiunea Log off din meniul Diverse. Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina principala a
aplicatiei din partea publica.

Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare. Pentru informatii
despre login consutati sectiunea Logare in sistem.

Notificari
Notificarile sunt mesaje trimise automat de catre sistem sau entitatile sistemului (Operator SEAP,
ANMRAP, AC-uri si ofertanti), care pot fi vizualizate in SEAP, intr-o sectiune distincta Notificari.
Notificarile se trimit doar entitatilor inregistrate in sistem.
Sistemul permite declararea urmatoarelor tipuri de notificari:
- notificari de sistem;
- notificari intre entitatile sistemului;
- notificari solicitate pe criterii de interes;
Din optiunea Notificari a meniului principal se pot accesa urmatoarele module:
Notificari de sistem
Notificari intre entitatile sistemului
Notificari pe criterii de interes

9.1

Notificari de sistem
Notificarile de sistem cuprind email-urile trimise de aplicatie si notificarile Operatorului SEAP
(administrative). Entitatile destinatare sunt: AC-urile, ofertantii si ANRMAP. Acest tip de notificare se
trimite in mod automat prin email. Entitatile nu se pot dezabona de la primirea acestui tip de notificare.
Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari de sistem din meniul Notificari.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

9.1.1

425

Lista notificari de sistem


Prin accesarea optiunii Notificari de sistem din meniul Notificari, Utilizatorul este redirectat in pagina
Lista notificari de sistem.
Aceasta pagina contine lista notificarilor trimise automat de aplicatie si a notificarilor administrative care
i-au fost adresate, mai noi de 3 luni (parametru configurabil), afisate in ordinea descrescatoare a datei la
care au fost generate. Notificarile marcate cu rosu reprezinta notificari administrative, notificarile marcate
cu albastru reprezinta notificari de aplicatie mai noi de 10 zile iar notificarile marcate cu negru reprezinta
notificari de aplicatie mai vechi de 10 zile.
Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiect, tipul notificarii
(de aplicatie sau administrativ), stare (postata,trimisa sau esuata), continut, data postare (data minimadata maxima) si data de trimitere a notificarii (data minima-data maxima).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

426

In cazul in care valoarea setata de utilizator pentru data minima de postare are o valoare mai mica decat
data curenta - 3 luni, se va afisa un mesaj de atentionare cu precizarea cautarii in arhiva a notificarilor
care depasesc acea perioada.

Prin actionarea butonului


existent pe pagina Lista notificari de sistem, se va deschide o
noua pagina Lista notificari de sistem arhivate, avand aceeasi structura cu pagina de lista initiala.
Afisarea se face din tabela de arhiva si nu din cea originala. Lista contine toate notificarile mai vechi de 3
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

427

luni.

Butonul

9.1.2

redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari de sistem.

Detaliu notificare de sistem


Pentru a vizualiza detaliul unei notificari se va actiona pictograma
corespunzatoare acesteia din
pagina Lista notificari de sistem sau Lista notificari de sistem arhivate. Se va deschide pagina de
detaliu Detaliu notificare de sistem.
Detaliul de notificare cupinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: denumirea,
continutul, data de postare, starea (se va afisa si data trimiterii in caz ca notificarea a fost trimisa), tipul
notificarii (de aplicatie sau administrativ), precum si numele si adresa de email ale destinatarului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

Butonul

9.2

428

redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari de sistem.

Notificari intre entitatile sistemului


Orice entitate din sistem de tip AC, ofertant sau ANRMAP poate defini grupuri de entitati carora sa le
trimita notificari. Aceste entitati pot fi in acelasi timp si sender si receiver. Notificarile se vizualizeaza
implicit in aplicatie, dar se poate opta pentru trimiterea si prin email a acestora. La acest tip de notificare
se pot atasa documente. Daca se opteaza pentru trimiterea prin email a notificarii, documentele atasate
nu se vor trimite ca atasament la email.
Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari intre entitatile sistemului din
meniul Notificari.

Se va deschide pagina de start a modulului Notificari intre entitatile sistemului.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

429

Modulul Notificari proprii permite vizualizarea notificarilor create si trimise, definirea si trimiterea
acestora;
Modulul Entitati dezabonate permite vizualizarea entitatilor dezabonate de la primirea notificarilor
proprii;
Modulul Notificari primite permite vizualizarea notificarilor primite de la alte entitati precum si
dezabonarea de la primirea de notificari;
Modulul Entitati de la care sunt dezabonat permite vizualizarea entitatilor de la care a fost
dezabonat de la primirea de notificari precum si posibilitatea de reabonare;

9.2.1

Notificari proprii
Modulul de Notificari proprii se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre
entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari proprii.
Aceasta pagina contine lista tuturor notificarilor create de entitatea curenta aflate in starile de definire si
trimise. Primele in lista se vor afisa notificarile aflate in starea de definire, urmate de notificarile trimise, in
ordinea inversa a datei de trimitere. Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina, aceasta dispune de un
mecanism de cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiectul notificarii,

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

430

continut, stare (in definire sau trimisa), data creare (data minima-data maxima) precum si data trimiterii
(data minima-data maxima).

Pentru adaugarea unei notificari se actioneaza butonul


pagina de definire a notificarii Editare notificare proprie .

. Se va deschide

Pictograma
corespunde notificarilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia utilizatorul
este directionat catre pagina de editare a notificarii respective.
Pictograma
corespunde notificarilor care au fost trimise deja. Actionarea acesteia redirectioneaza
utilizatorul in pagina de vizualizare a notificarii.
Butonul

9.2.1.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor proprii.

Definire notificare proprie


Aceasta pagina poate fi accesata din Lista notificari propri, fie prin actionarea butonului
, fie prin alegerea din lista a unei notificari aflate in starea de definire.
Definirea unei notificari proprii presupune completarea unui formular structurat pe doua sectiuni: general
si selectie destinatari .
General
In aceasta sectiune va trebui sa oferiti informatii referitoare la subiectul notificarii precum si continutul
acesteia. Se pot atasa si fisiere prin actionarea butonului
. Se va deschide o ferestra de tip
popup, care va contine toate fisierele existente in pool-ul documente al entitatii. Pentru mai multe detalii
legate de incarcarea in sistem a documentelor consultati sectiunea Documente. Selectia fisierului dorit
se va face prin actionarea pictogramei
din dreptul acestuia. Exista de asemenea si posibilitatea
trimiterii pe email a notificarii prin bifarea acestei optiuni (implicit este neselectata).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

Pentru stergerea unui fisier atasat se bifeaza in lista si se apasa butonul

431

Selectie destinatari
In aceasta sectiune va trebui sa alegeti destinatarii notificarii proprii create (grup sau entitate). Selectia
se va face prin actionarea buronului
. Atat pentru selectia grupului cat si pentru selectia
entitatii se va deschide o ferestra de tip popup care va contine o lista cu toate grupurile, respectiv
entitatile, existente. Selectia se va face prin apasarea pictogramei
din dreptul acesteia. Pentru a
trimite notificarea utilizatorul trebuie sa selecteze cel putin un grup sau o entitate.

Pentru stergerea unui grup/entitate se bifeaza in lista si se apasa butonul

Atata timp cat notificarea nu a fost inca trimisa (se afla in starea de definire), se poate modifica sau
sterge. Dupa trimitere, aceasta nu mai poate fi modificata sau stearsa.
Butonul
notificarii.

este activ doar pentru notificarile aflate in starea de definire, si realizeaza stergerea

Dupa completarea datelor in notificare se apasa butonul


<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

pentru a permanentiza modificarile

Notificari

432

in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din cele doua sectiuni. Acesta va avea ca efect salvarea
datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-a apasat
butonul.
Prin actionarea butonului
se vor realiza urmatoarele:
modificarea starii notificarii din definire" in trimisa";
generarea mailului catre fiecare entitate, inclusiv din grupurile selectate (daca s-a optat pentru
trimiterea prin email).
In cazul in care o entitate este inclusa in doua grupuri selectate, sau a fost inclusa si in grupuri si
selectate manual aceasta va primi notificarea o singura data.
Butonul
redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari proprii. In cazul in care s-au
efectuat modificari in formularul de editare notificare fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de intoarcere
in lista acestea se vor pierde.

9.2.1.2

Detaliu notificare proprie


Pentru a vizualiza detaliul unei notificari aflate in starea "Trimisa" se va actiona pictograma
corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari proprii. Se va deschide pagina Vizualizare
notificare.
Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: subiectul notificarii, continutul,
data postarii, daca notificarea a fost sau nu trimisa prin email, fisierele atasate, toate entitatile carora lea fost trimisa notificarea (atat entitatile selectate manual, cat si cele incluse in lista de destinatari prin
intermediul grupului) precum si lista grupurilor selectate.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

433

Prin actionarea butonului


se va deschide pagina Lista entitati
destinatare care contine lista tuturor entitatilor catre care a fost trimisa notificarea. Pentru a facilita
gasirea entitatilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa
urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii, codul de inregistrare si localitatea.

Butonul

9.2.2

redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari proprii.

Entitati dezabonate
Modulul de Entitati dezabonate se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari
intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Lista entitati dezabonate.
Aceasta pagina contine lista tuturor entitatilor dezabonate de la primirea notificarilor proprii. Pentru a
facilita gasirea entitatilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia
dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii, codul de inregistrare si localitatea.

Butonul

9.2.3

directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului.

Notificari primite
Modulul de Notificari primite se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre
entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari primite.
Pagina va contine toate notificarile afisate in ordinea descrescatoare a datei cand au fost generate.
Notificarile mai noi de 10 zile (parametru configurabil) se vor afisa in alta culoare. Pentru a facilita gasirea

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

434

anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa
urmatoarele criterii de interes: subiectul notificarii, emitent, numarul notificarii, continutul si data trimiterii
(data minima-data maxima).

Butonul

9.2.3.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului.

Detaliu notificare primita


Pentru a vizualiza detaliul unei notificari primite se va actiona pictograma
corespunzatoare acesteia
din pagina Lista notificari primite. Se va deschide pagina Vizualizare notificare.
Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: emitentul notificarii, denumirea
si continutul acesteia, lista de documente atasate cu posibilitatea de download, data trimiterii si de
asemenea daca notificarea s-a trimis si prin email (daca da se vor preciza: data, numele destinatarului,
adresa de email, daca s-a trimis cu succes sau nu);

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

435

Prin actionarea butonului


se realizeaza dezabonarea de la primirea de notificari de la
entitatea emitenta. Daca ulterior se doreste reprimirea notificarilor entitatii emitente respective, acest
lucru se poate face din sectiunea Entitati de la care sunt dezabonat.
Nu se va putea vizualiza lista entitatilor carora le-a fost transmisa notificarea.
Butonul

9.2.4

redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari primite.

Entitati de la care sunt dezabonat


Modulul Entitati de la care sunt dezabonat se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea
Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare
acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista entitatilor de la care sunt dezabonat.
Aceasta pagina contine toate entitatile sistemului de la care entitatea curenta a optat pentru dezabonare
de la primirea de notificari si ofera de asemenea posibilitatea de reabonare. Pentru a facilita gasirea
entitatilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa
urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii, codul de inregistrare si localitatea.

Ultima coloana a listei contine checkbox-uri necesare la selectia entitatilor in vederea reabonarii. Dupa
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

selectarea entitatilor dorite, prin actionarea butonului


curente la primirea de notificari de la entitatile selectate.
Butonul

9.3

436

, se va realiza reabonarea entitatii

directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului.

Notificari pe criterii de interes


ANRMAP-ul, AC-urile si ofertantii pot defini criterii de interes pe baza carora se genereaza rapoarte.
Criteriile de interes reprezinta o multime finita de elemente. Tipurile de rapoarte sunt predefinite.
Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari pe criterii de interes din meniul
Notificari.

Se va deschide pagina de start a modulului Notificari pe criterii de interes.

Modulul Configurari sabloane rapoarte permite crearea si modificarea de sabloane rapoarte,


precum si vizualizarea lor;
Modulul Configurari notificari solicitate pe criterii de interes permite crearea si modificarea de
<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

437

sabloane notificari, precum si vizualizarea lor;


Modulul Notificari solicitate pe criterii de interes permite vizualizarea notificarilor primite pe baza
sabloanelor de notificari definite.

9.3.1

Configurare sabloane rapoarte


Modulul de Configurare sabloane rapoarte se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea
Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui
modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane rapoarte.
Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de rapoarte definite de entitatea curenta. Pentru a
facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea raportului, tipul sau si stare (daca este activ sau
nu).

Pentru adaugarea unui sablon se actioneaza butonul


sablonului Editare sabloane rapoarte.

. Se va deschide pagina de definire a

Pictograma
corespunde sabloanelor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia utilizatorul
este directionat catre pagina de editare a sablonului respectiv.
Butonul

9.3.1.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes.

Editare sabloane rapoarte


Aceasta pagina poate fi accesata din Lista sabloane rapoarte fie prin actionarea butonului

fie prin alegerea din lista a unui sablon ( prin actionarea pictogramei
corespunzatoare ).
Definirea unui sablon presupune completarea unui formular structurat pe doua sectiuni: general si criterii.
Entitatea poate defini un raport pe baza tipurilor de rapoarte predefinite pentru acel tip de entitate si a
criteriilor de interes disponibile pentru raportul respectiv.
General
In aceasta sectiune va trebui sa oferiti informatii referitoare la denumirea sablonului, tipul de raport si
starii acestuia (daca este activ sau nu).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

438

Tipurile de rapoarte predefinite sunt urmatoarele :


Invitatii de participare publicate
Anunturi de intentie publicate
Proceduri offline cu etapa de LE in desfasurare
Proceduri offline cu etapa de LE atribuite
Proceduri offline cu etapa de LE anulate
Proceduri offline cu etapa de LE suspendate
Anunturi de participare publicate
Anunturi de participare respinse
Anunturi de participare in asteptare validare ANRMAP
Anunturi de concurs de solutii publicate
Anunturi de concurs de solutii respinse
Anunturi de concurs de solutii in asteptare validare ANRMAP
Anunturi de concesionari publicate
Anunturi de concesionari respinse
Anunturi de concesionari in asteptare validare ANRMAP
Cereri de oferta atribuite
Cereri de oferta anulate
Cereri de oferta suspendate
Anunturi de intentie respinse
Anunturi de intentie in asteptare validare ANRMAP
Anunturi de rezultat de concurs de solutii publicate
Anunturi de rezultat de concurs de solutii respinse
Anunturi de rezultat de concurs de solutii in asteptare validare ANRMAP
Anunturi de atribuire publicate
Anunturi de atribuire respinse
Anunturi de atribuire in asteptare validare ANRMAP
Produse de catalog publicate
Cumparari directe in desfasurare
Cumparari directe atribuite
Cumparari directe neatribuite
Criterii
In aceasta sectiune se vor completa valorile pentru criteriile de interes specifice tipului de raport ales in
sectiunea General. Acestea se vor genera in mod dinamic in functie de configurari.
De exemplu, pentru tipul de raport "Anunturi de participare publicate" sectiunea de criterii va arata astfel:

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

439

Rapoartele se pot modifica in orice moment, chiar daca ele constituie obiectul unor notificari. Numarul de
rapoarte pe care le poate defini o entitate este limitat (printr-un param config). Se pot defini doua rapoarte
care au aceleasi criterii de interes cu aceleasi valori.
Dupa completarea datelor in sablonul de raport se apasa butonul
pentru a permanentiza
modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din cele doua sectiuni. Acesta va avea ca
efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-a
apasat butonul.
Butonul
redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista sabloane rapoarte. In cazul in care s-au
efectuat modificari in formularul de editare sablon fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de intoarcere in
lista acestea se vor pierde.

9.3.2

Configurari notificari solicitate pe criterii de interes


Pentru primirea notificarii, entitatea trebuie sa defineasca un sablon de notificare pe baza tipurilor de
rapoarte existente in sistem pentru tipul respectivei entitati. Fiecare entitate poate decide cu ce
periodicitate sa primeasca notificarile si la ce ora. Orele de primire a notificarilor se vor selecta din
palierele orare puse la dispozitie de sistem. In cazul in care notificarea va fi trimisa saptamanal ea va fi
trimisa lunea.
Modulul de Configurare notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul
Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma
corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane notificari.
Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de notificari pe criterii de interes definite de entitatea
curenta. Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare,
care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea notificarii, denumirea raportului si
starea (daca este activ sau nu).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

Pentru adaugarea unui sablon se actioneaza butonul


sablonului Editare notificari solicitate pe criterii de interes.
Prin actionarea pictogramei
respectiv.
Butonul

9.3.2.1

440

. Se va deschide pagina de definire a

utilizatorul este directionat catre pagina de editare a sablonului

directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes.

Editare sabloane notificari solicitate pe criterii de interes


Aceasta pagina poate fi accesata din Lista sabloane notificari fie prin actionarea butonului
, fie prin alegerea din lista a unui sablon ( prin actionarea pictogramei
corespunzatoare ).
Utilizatorul va fii redirectionat catre pagina Sablon notificare.
Entitatea va defini un sablon de notificare pe baza sabloanelor de rapoarte definite in modulul
Editare sabloane rapoarte.
Pentru definirea unui sablon de notificare se vor completa urmatoarele informatii:
denumirea sablonului;
alegerea sabloanele de rapoarte dintr-o lista de selectie de tip pop-up; lista de selectie va contine doar
rapoartele active;
periodicitatea primirii notificarii (care poate fi o valoare din urmatoarele: zilnic sau saptamanal)
ora la care doreste primirea notificarii (una din palierele orare oferite de sistem);
daca se doreste trimiterea prin email a notificarii;
activa (notificarea se va genera doar daca bifa de activ este setata);

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

441

Pentru a putea modifica un sablon de notificare bifa de activ nu trebuie sa fie setata. Numarul de rapoarte
continute intr-un template de notificare este limitat. La fel este si numarul de sabloane de notificari pe
criterii de interes pe care o entitate le poate defini: actualmente aceste numar este de 1.
Pentru fiecare tip de raport continut in sablonul de notificare se va genera un fisier in format pdf. Fisierul
nu se va trimite prin email, acesta fiind disponibil doar din aplicatie. La un numar de zile (parametru
configurabil), fisierele generate se vor sterge. In body-ul mailului se vor preciza urmatoarele:
- tipurile de rapoarte si numarul de inregistrari din fiecare raport;
- ca rapoartele sunt disponibile in sistem termen de X zile (param config.);
La generarea notificarii pe baza sablonului de notificare, nu se vor executa rapoartele inactive. In textul
mesajului notificarii primite se va preciza numarul de rapoarte inactive din totalul de rapoarte continute.
Dupa completarea datelor in sablonul de raport se apasa butonul
modificarile in sistem.
Butonul

9.3.3

pentru a permanentiza

redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista sabloane notificari.

Notificari solicitate pe criterii de interes


Pentru sabloanele de notificari active definite, la data si ora setate, se vor trimite periodic notificari
entitatii.
Modulul de Notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul Notificari
optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare
acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari pe criterii de interes.
Pagina de lista va contine toate notificarile primite conform sabloanelor de notificari definite. Notificarile
se afiseaza in ordinea descrescatoare a datei cand au fost generate. Lista va contine doar notificarile mai
noi de 3 luni (param configurabil). Notificarile mai noi de 10 zile (param configurabil) se vor afisa in alta
culoare (culoare albastra).
Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: sdenumirea notificarii, denumirea raportului si data
primirii (data minima-data maxima).

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

442

In cazul in care valoarea setata de utilizator pentru data minima de primire are o valoare mai mica decat
data curenta - 3 luni, se va afisa un mesaj de atentionare cu precizarea cautarii in arhiva a notificarilor
care depasesc acea perioada.

Prin actionarea butonului


existent pe pagina Lista notificari pe criterii de
interes, se va deschide o noua pagina Lista notificari pe criterii de interes arhivate, avand aceeasi
structura cu pagina de lista initiala. Afisarea se face din tabela de arhiva si nu din cea originala. Lista
contine toate notificarile mai vechi de 3 luni.

Butonul

9.3.3.1

directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes.

Detaliu notificare solicitata pe criterii de interes


Pentru a vizualiza detaliul unei notificari se va actiona pictograma
corespunzatoare acesteia din
pagina Lista notificari pe criterii de interes sau Lista notificari pe criterii de interes arhivate. Se
va deschide pagina de detaliu Detaliu notificare pe criterii de interes.
Detaliul de notificare cupinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata:
- denumirea notificarii;

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Notificari

443

- continutul;
- lista rapoartelor incluse in notificare cu urmatoarele informatii: denumire, criteriile de interes, fisierul cu
datele detaliate daca mai sunt disponibile;
- data trimiterii;
- daca s-a optat pentru trimiterea pe mail: data trimiterii pe mail (poate fii nula in cazul in care nu s-a
reusit trimiterea) precum si numele si adresa de email ale destinatarului.
Prin actionarea pictogramei
se poate accesa fisierul in format pdf aferent fiecarui raport, acesta fiind
disponibil pentru consultare si descarcare timp de 10 zile de la data generarii prezentei notificari.
Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari pe criterii de interes.

<2013> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.