Sunteți pe pagina 1din 28

Editat de CET-R

APRILIE 2019

COPYRIGHT 2019, CET-R – Certificat de înregistrare a mărcii nr. 128020 / 09.04.2013

Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a acestei publicații periodice, prin
mijloace scrise sau electronice, fără aprobarea conducerii Corpului Experților Tehnici din România.
Corpul Experților Tehnici - România (CET-R)

INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM. IV 2018 A VALORII CONSTRUCŢIILOR CU


DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ, OBŢINUTĂ PRIN METODA COSTULUI STANDARD,
determinați pe baza prețurilor istorice (1965-1981), valabile la 01.01.1990, din anexele la
Decretul Lege 61/1960 și 256/1984, pentru evaluarea locuințelor ................................................. 3

INDICII DE ACTUALIZARE A COSTURILOR ISTORICE, DETERMINAŢI PE BAZA


PREȚURILOR ISTORICE (1965-1981), VALABILE LA 01.01.1965, cu prețurile unitare
calculate în cataloagele de reevaluare a mijloacelor fixe, clădiri și construcții speciale ............. 5

Conferința cu tema „Modificarea O.G.2/2000; Perfecționarea cadrului juridic al expertizei


judiciare” organizată de UPLR la 05.nov.2018 ............................................................................... 7

Informarea primită din partea UPLR ............................................................................................. 7

Partea I-a, cu tema „Rolul și viitorul profesiilor liberale din România” ................................ 7

Partea a II-a, cu tema „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului legal al
expertizei judiciare”. ............................................................................................................... 8

Forţa Probantă a Expertizei Extrajudiciare în Procesul Civil ...................................................... 10

I. Sediul materiei. .................................................................................................................. 10

II. Regula de drept procesual privind administrarea nemijlocită a probelor ........................ 11

III. Expertiza extrajudiciară în sensul art. 26-art. 31 din OG nr. 2/2000 (sens restrâns) şi
expertiza extrajudiciară în sensul dedus din conţinutul art. 330 – art. 340 din C.pr. civ. (sens
larg) – aspecte controversate................................................................................................. 12

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 1


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R)

IV. Forţa probantă a expertizei extrajudiciare ...................................................................... 13

V. Propunerea noastră ........................................................................................................... 14

Informări primite din partea Uniunii Profesiilor Liberale din România ................................... 16

1. Congresul Național al profesiilor liberale din Italia ................................................................ 16

2. Întâlnire cu părțile interesate organizată de Comisia Europeană referitoare la Programul de


Activitate al acesteia pe anul 2018 .............................................................................................. 17

3. Participarea reprezentanților Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS la


reuniunea Adunării Generale a întreprinderilor europene mici și mijlocii.................................. 18

4. Prezența delegaților Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS la Colocviul


referitor la Codul European privind Legea afacerilor ................................................................. 19

5. Poziția Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS față de intenția Comisiei


Europene de a transfera unele competențe de la Directoratul General pentru Sănătate și
Siguranță Alimentară-DG SANCO la Direcția Generală pentru Creștere .................................. 20

6. Egalitatea oportunităților și stabilirea de cote pentru femei în sectorul profesiilor liberale ... 21

7. Organizația Europeană a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și-a schimbat denumirea .............. 22

8. Consultări inițiate de către Comisia Europeană cu privire la Fondul Social European .......... 22

Aprilie 2019

Colectivul de Redacție
Președinte CET-R: OS1 / conf. univ. dr. arh. habil. urb. Meiță Vasile
Tehnoredactare: Pantelică Radu

2 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R)

INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM. IV 2018 A VALORII CONSTRUCŢIILOR CU


DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ, OBŢINUTĂ PRIN METODA COSTULUI STANDARD,
determinați pe baza prețurilor istorice (1965-1981), valabile la 01.01.1990,
din anexele la Decretul Lege 61/1960 și 256/1984, pentru evaluarea locuințelor

Indicii de actualizare se aplică la preturile istorice standard utilizate pentru evaluarea locuințelor
și a anexelor gospodărești, conform Decretului Lege nr. 61/1990 precum și la Anexa nr. 4 la
Decretul nr. 256 / 1984 (doar Decretul este abrogat), valabile la 1.01.1990.

Tipuri de clădiri, în funcție Indice de


de structura de rezistență a baza pt.
Indice de multiplicare la data de
acestora și regimul de multiplicare
înălțime la data de

31.12.2012 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.03.2017

1,000 1,005 1,003 1,008 1,015 1,015 0,997

Indice de actualizare pentru


construcții de locuit cu
structura de rezistență din 11 505,678 11 700,372 11 782,450 11 876,710 11 765,544 11 906,201 11.870,482
b.a. sau metal, indiferent de
regimul de înălțime

Curs valutar BNR (lei/Euro)


4,4287 4,4834 4,4282 4,4568 4,4980 4,5072 4,5206
în calcul la etapă

Tipuri de clădiri, în funcție


de structura de rezistență a
Indice de multiplicare la data de
acestora și regimul de
înălțime

30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018

1,008 1,010 1,013 1,095 0,998 1,002 1,010

Indice de actualizare pentru


construcții de locuit cu
structura de rezistență din 11.965,446 12.085,100 12.242,206 13.405,216 13.378,406 13.405,163 13.539,215
b.a. sau metal, indiferent de
regimul de înălțime

Curs valutar BNR (lei/Euro)


4,5518 4,5815 4,6189 4,6553 4,6521 4,6468 4,6597
în calcul la etapă

Pentru evaluarea locuințelor la care se utilizează prețurile istorice standard, valabile la 1.01.1990, se
aplică următorii indici de actualizare la 31 decembrie 2018 (publicați de Institutul Național de
Statistică la sf. trimestrului IV – 2018):

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 3


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R)

Tabelul nr. I pentru locuințe cu:

a) Locuințe cu structura de rezistență din beton armat sau metal,


13.539,215
indiferent de regimul de înălțime, multifamiliale, tip bloc

b) Locuințe cu structura de rezistență din zidărie de cărămidă,


12.862,254
piatră sau înlocuitori, planșeu din beton armat sau lemn parter

c) -------idem----------------------------------------- P+1-7 etaje 11.914,509

d) Locuințe cu structura de rezistență din lemn 10.831,372

e) Locuințe cu structura de rezistență cu pereți subțiri din paiantă, chirpici,


10.154,411
cu fundații reduse, șarpantă din lemn

f) Anexe gospodărești(împrejmuiri, magazii, șoproane, pătule etc.)

f1) din beton, metal, zidărie de cărămidă, piatră, sau înlocuitori, lemn 11.508,333

f2) din materiale tradiționale, paiantă, chirpici etc. 9.883,627

Precizări: indicii conțin TVA.

4 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R)

INDICII DE ACTUALIZARE A COSTURILOR ISTORICE, DETERMINAŢI PE BAZA


PREȚURILOR ISTORICE (1965-1981), VALABILE LA 01.01.1965, cu prețurile unitare
calculate în cataloagele de reevaluare a mijloacelor fixe, clădiri și construcții speciale
Tabel II
INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM. IV 2018 A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE
PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965

01.01.65 01.01.73 01.07.90 15.03.92 01.01.93 15.10.93 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965
01.01.73 01.07.90 15.03.92 01.01.93 15.10.93 15.02.09 15.11.09 15.02.10 15.05.10 31.12.2015
PERIOADA
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K9 K10 1€ =
26 198 460 975 3,3314 2,9247 3,0235 3,3633 4,4568 lei

0 1 2 4 9 10 11 81 83 85
1 CONSTRUCŢII
1.1 Industriale 1,350 1,581 14,300 1,600 2,310 161,263 17.952,610 17.791,911 17.355,136 20.918,327
1.2 Agricole 1,500 1,645 14,300 1,600 2,350 168,564 22.084,246 21.886,564 21.327,919 25.676,847
Transport și
1.3A 1,600 2,050 13,550 1,610 2,240 159,944 25.255,934 25.029,861 24.415,401 29.980,086
telecomunicații civile
1.3B Transport și
telecomunicații cu 1,450 1,705 13,900 1,610 2,230 164,854 20.049,242 19.869,776 19.381,991 23.407,325
caracter productiv
1.4A Afaceri, comerț 1,550 1,994 13,600 1,600 2,240 161,968 24.018,882 23.851,586 23.266,051 27.986,691
1.4B Depozitare 1,450 1,757 14,100 1,600 2,210 162,292 20.367,183 20.184,871 19.689,350 23.683,861
1.5A Locuințe 1,700 2,198 13,900 1,610 2,240 167,521 30.961,962 30.684,813 29.961,460 36.079,555
1.5B Învățământ, știință,
1,500 1,962 13,300 1,600 2,210 162,118 22.119,281 21.943,251 21.361,755 26.077,965
cultură și artă
1.5C Ocrotirea sănătății,
asistență socială,
1,500 1,893 13,350 1,590 2,220 161,676 21.320,694 21.151,019 20.611,149 24.941,830
cultură fizică,
agrement
1.5D Administrative 1,600 2,006 13,400 1,610 2,220 162,049 24.595,076 24.399,342 23.776,560 27.765,759
2 CONSTRUCŢII SPECIALE
2.1 Industriale 1,350 1,654 13,800 1,590 2,160 164,001 17.085,465 16.932,529 16.500,334 19.889,380
2.2 Agricole 1,400 1,635 13,900 1,600 2,240 160,546 19.235,297 19.044,015 18.576,502 22.280,578
2.3 Hidrotehnice 1,550 1,850 12,600 1,610 2,260 159,044 20.802,181 20.615,976 20.129,982 23.743,197
2.4 Transport și
1,550 1,676 13,100 1,630 2,330 167,080 21.536,022 21.343,247 20.756,832 24.530,258
telecomunicații
2.5 Depozitare 1,350 1,673 13,900 1,610 2,180 161,725 17.488,486 17.331,942 16.906,459 20.439,615
2.6 Transportul en.
1,500 1,815 13,800 1,570 2,250 135,673 18.025,246 17.971,295 17.617,767 21.402,048
electrice
2.7 Alimentare cu apă,
canalizare și 1,500 1,768 12,500 1,610 2,470 163,330 21.331,401 21.119,275 20.621,417 24.684,443
îmbunătățiri funciare
2.8 Transport și
distribuția petrolului,
gazelor, lichidelor
1,550 1,757 13,600 1,650 2,500 153,527 23.469,029 23.305,563 22.960,767 27.713,201
industriale, aerului
comprimat și pentru
termoficare
2.9 Alte construcții
1,300 1,636 13,400 1,590 2,240 173,827 17.457,423 17.283,821 16.775,221 20.316,214
speciale
x Indice mediu pe
1,487 1,803 13,595 1,605 2,268 162,526 21.383,546 21.192,136 20.671,888 ---
ramură

continuare

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 5


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R)

Tabel II
INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM. IV 2018 A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE
PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965
1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965
31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018

PERIOADA

1€ = 1€ = 1€ = 1€ = 1€ = 1€ = 1€ = 1€ = 1€ =
4,5072 lei 4,5206 lei 4,5518 lei 4,5815 lei 4,6189 lei 4,6553 lei 4,6521 lei 4,6468 lei 4,6597 lei

0 115

1 CONSTRUCŢII

1.1 Industriale 20.989,586 20.884,638 21.030,831 21.262,170 21.602,365 23.676,192 23.676,192 23.747,221 23.937,199

1.2 Agricole 25.740,023 25.637,063 25.816,522 26.074,688 26.439,734 28.872,190 28.843,318 28.929,848 29.190,217

Transport și telecomunicații
1.3A 30.173,654 30.083,133 30.323,798 30.627,036 31.055,815 34.409,843 34.341,023 34.444,046 34.788,486
civile

Transport și telecomunicații
1.3B 23.487,063 23.369,628 23.533,215 23.792,080 24.172,753 26.517,510 26.517,510 26.597,063 26.809,840
cu caracter productiv

1.4A Afaceri, comerț 28.111,994 28.027,658 28.251,879 28.534,398 28.905,345 31.853,690 31.758,129 31.821,645 32.139,861

1.4B Depozitare 23.693,432 23.574,965 23.739,990 24.008,252 24.392,384 26.636,483 26.636,483 26.716,392 26.930,123

1.5A Locuințe 36.169,144 36.060,637 36.349,122 36.712,613 37.189,877 40.722,915 40.641,469 40.722,752 41.129,980

Învățământ, știință, cultură și


1.5B 26.272,147 26.219,603 26.455,579 26.720,135 27.067,497 30.126,124 30.035,746 30.125,853 30.457,237
artă

Ocrotirea sănătății, asistență


1.5C socială, cultură fizică, 25.127,551 25.077,296 25.302,992 25.556,022 25.888,250 28.787,734 28.701,371 28.787,475 29.104,137
agrement

1.5D Administrative 27.972,508 27.916,563 28.167,812 28.449,490 28.819,333 32.075,918 31.979,690 32.075,629 32.428,461

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

2.1 Industriale 19.975,908 19.856,053 19.995,045 20.214,991 20.558,646 22.573,393 22.573,393 22.641,113 22.822,242

2.2 Agricole 22.291,410 22.202,244 22.379,862 22.603,661 22.897,509 24.981,182 24.931,220 24.981,082 25.205,912

2.3 Hidrotehnice 23.793,933 23.555,994 23.650,218 23.981,321 24.580,854 26.768,550 26.929,161 27.036,878 27.145,026

2.4 Transport și telecomunicații 24.535,163 24.289,811 24.411,260 24.728,606 25.297,364 27.371,748 27.508,607 27.591,133 27.729,089

2.5 Depozitare 20.509,243 20.406,697 20.549,544 20.775,589 21.107,998 23.113,258 23.113,258 23.182,598 23.368,059

2.6 Transportul en. electrice 21.583,503 21.540,336 21.734,199 21.951,541 22.236,911 24.794,156 24.719,774 24.793,933 25.091,460

Alimentare cu apă,
2.7 24.888,259 24.714,041 24.887,039 25.210,571 25.739,993 28.545,652 28.602,743 28.688,551 28.918,059
canalizare și îmb. funciare

Transport și distribuția
petrolului, gazelor, lichidelor
2.8 industriale, aerului 27.752,401 27.613,639 27.806,935 28.085,004 28.506,279 30.929,313 30.929,313 30.991,172 31.239,101
comprimat și pentru
termoficare

2.9 Alte construcții speciale 20.407,175 20.345,953 20.529,067 20.734,358 21.003,905 23.188,311 23.118,746 23.164,983 23.396,633

Precizări: indicii conțin TVA.

Colectivul tehnic de elaborare al indicilor:


− expert ing. Mircea Lazăr

6 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

Conferința cu tema „Modificarea O.G.2/2000; Perfecționarea cadrului


juridic al expertizei judiciare” organizată de UPLR la 05.nov.2018

Informarea primită din partea UPLR

Uniunea Profesiilor Liberale din România și Universul Juridic au organizat în parteneriat cu CEC
BANK, la data de 5 noiembrie 2018, la Aula Magna a Palatului Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei
nr. 25, Sector 4, București, cea de a XI-a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”.

Conferința a fost structurată pe două părți, fiind dezbătute două teme, după cum urmează:

Partea I-a, cu tema „Rolul și viitorul profesiilor liberale din România”

Această parte, care și-a desfășurat lucrările între orele 09:30 și 12:00, și-a propus să evidențieze rolul
și importanța deosebită a profesiilor liberale pentru societate, precum și preocuparea permanentă a
membrilor lor de a furniza servicii de înaltă calitate și expertiză clienților, pacienților și
consumatorilor, contribuind astfel la protejarea lor și la realizarea binelui public.

Scopul acestei prime părți a Conferinței a fost acela de a stimula unificarea sectorului socio-economic
al profesiilor liberale din România, precum și creșterea solidarității și vizibilității lor la nivelul
societății.

La eveniment au participat reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale, precum și ai unor autorități


publice, instituții și organizații relevante pe plan național.

În deschiderea lucrărilor primei părți a Conferinței au rostit alocuțiuni: ADRIAN VASCU,


Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România; Prof. univ. dr. TUDOREL TOADER,
Ministrul Justiției; ROBERT MARIUS CAZANCIUC, Președintele Comisiei Juridice, de numiri,
disciplină și validări, Senatul României; EUGEN ȘUȘU, Secretar General Adjunct, Consiliul
Concurenței; FLORIN JIANU, Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România; OANA-MIHAELA SALOMIA, Consilier Afaceri Europene, Centrul Național

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 7


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Ministerul Educației Naționale; Prof. univ. dr. VASILE
RĂILEANU, Prorector Academia de Studii Economice București.

Prima parte a Conferinței a fost moderată de Conf. univ. dr. GHEORGHE IALOMIȚIANU, Prim-
Vicepreședintele Uniunii Profesiilor Liberale din România.

La dezbaterea temei și-au adus contribuția reprezentanți ai unor asociații de profesii liberale care s-
au referit la rolul și viitorul profesiei pe care au reprezentat-o, după cum urmează:

1. Conf. univ. dr. PETRUȚ CIOBANU, Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din
România;

2. DAN MANOLESCU, Președintele Camerei Consultanților Fiscali;

3. Notar Public CARMEN DIMA, membru al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici
din România;

4. Dr. CIPRIAN TEODOR MIHĂILESCU, Președintele Camerei Auditorilor Financiari din


România;

5. NICULAE BĂLAN, Președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din


România;

6. DANA ABABEI, Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România;

7. NEAGU UDROIU, publicist, reprezentantul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România;

8. DORIN CIOBANU, Președintele Asociației Lichidatorilor și Administratorilor din Republica


Moldova, care a făcut o prezentare a cadrului legal al profesiilor liberale din Republica
Moldova și obiectivele de dezvoltare ale acestora.

Partea a II-a, cu tema „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului


legal al expertizei judiciare”.

Această parte a Conferinței și-a desfășurat lucrările între orele 13:00-16:30 și s-a referit la expertiza
judiciară în România.

Dezbaterea temei, aflată la a II-a ediție, a avut ca scop identificarea de propuneri și idei valoroase
care să fie înaintate Ministerului Justiției în vederea modificării și completării Ordonanței nr. 2/2000,

8 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

care este de mare actualitate - având în vedere numeroasele dificultăți cu care acestea se confruntă în
activitatea lor curentă referitoare la expertiza judiciară.

Această a doua parte a cuprins două sesiuni și anume între orele 13:00-15:00 și 15:15-16:30.

Cea de a doua parte a Conferinței a fost moderată de ADRIAN VASCU, Președintele Uniunii
Profesiilor Liberale din România.

În cadrul sesiunii I, care și-a desfășurat lucrările între orele 13:00-15:00, au avut intervenții următorii:

1. OLGA CATARAGA, Directorul Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul


Justiției din Republica Moldova, care a făcut o prezentare a „Sistemului de expertiză judiciară din
Republica Moldova, precum și problematica expertizelor judiciare”.

2. VICTOR ALISTAR, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care a abordat „Relația


dintre calitatea expertizei judiciare și impactul în desfășurarea litigiilor”.

3. NICOLETA ȚĂNDĂREANU, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și formator al


Institutului Național al Magistraturii, care s-a referit la „Principiile desprinse din jurisprudența CEDO
privitor la expertiza judiciară”.

4. FILIP STOICA, expert contabil care a abordat unele „Aspecte practice privind expertiza judiciară”.

5. DRAGOȘ NICOLAE, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din


cadrul Serviciului Profesii Juridice Conexe, în calitate de reprezentant al Ministerului Justiției care s-
a referit la preocupările Ministerului Justiției de perfecționare a cadrului legal al expertizei judiciare.

În cadrul sesiunii II, care și-a desfășurat lucrările între orele 15:15-16.30 au avut intervenții următorii:

1. Conf. univ. dr. PETRUȚ CIOBANU, Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din
România, care s-a referit la „Perfecționarea cadrului legislativ al expertizei judiciare în procesul
penal”.

2. Arhitect TEODOR ZORAN, care a făcut o prezentare cu privire la relația dintre expertiza judiciară
și arhitectură.

3. PAVEL ȘUȘARĂ, expert de artă, care s-a referit la „Evaluarea operelor de artă în justiție”.

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 9


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

Forţa Probantă a Expertizei Extrajudiciare în Procesul Civil

Judecător Dr. Elisabeta ROŞU


Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti
Bucureşti, 5 Noiembrie 2018

Întrucât agenda Doamnei ELISABETA ROȘU, Președintele Curții de Apel București, nu i-a permis
să participe la Conferința „Ziua Profesiilor Liberale din România", Domnia Sa a pus la dispoziție
materialul pe care urma să-l prezinte la eveniment - referitor la "Forța probantă a expertizei
judiciare în procesul civil", material pe care îl regăsiți mai jos.

I. Sediul materiei.

În ceea ce priveşte expertiza extrajudiciară, legiuitorul a fost destul de puţin preocupat în a


reglementa o atare instituţie, din perspectiva dreptului procesual civil, iar în doctrina şi practica
judiciară, analiza sa a fost diferită, fiecare dintre opiniile exprimate fiind argumentate pe larg de către
toţi autorii şi, uneori, la fel de convingător.

Astfel, în Codul de procedură civilă, există norme procedurale privind expertiza, în general, astfel
că în cuprinsul art. 330-340 regăsim norme privind încuviinţarea de către instanţă a expertizei.

Dacă art. 330 alin. 1 din C.pr. civ. face referire iniţial la „specialişti” atunci când reglementează
încuviinţarea expertizei, în textele ce urmează, referirea se face la „experţi autorizaţi” sau „experţi”.

Coroborând textele de drept comun din Codul de procedură civilă cu Ordonanţa Guvernului nr.
2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, rezultă că cele
două reglementări nu cuprind norme similare cu privire la cele două categorii de expertiză.

În timp ce Codul de procedură civilă se referă la specialişti în anumite domenii de activitate, părând
că extinde sfera „experţilor”, care pot lămuri instanţele de judecată în procesele aflate pe rolul
acestora, din OG nr. 2/2000 rezultă că numai experţii judiciari (adică cei recrutaţi şi autorizaţi în
condiţiile art. 4 şi următoarele din ordonanţă) ar putea efectua expertize judiciare, ceea ce restrânge
în aparenţă, sfera specialiştilor care să îşi dea concursul la realizarea justiţiei.

Pe de altă parte, OG nr. 2/2000 reglementează expertiza tehnică extrajudiciară, însă din economia
reglementării pare că expertul tehnic extrajudiciar, cu privire la care sunt norme diferite atât de

10 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

recrutare cât şi de organizare în cadrul profesiei, nu ar fi inclus în categoria specialiştilor la care face
referire art. 330 din C.pr. civ. (mai ales că ulterior legiuitorul face referire la experţii din evidenţa
birourilor locale de expertiză), ceea ce creează unele dificultăţi de interpretare a normelor.

Coroborând normele amintite sumar mai sus, rezultă că legiuitorul utilizează mai mulţi termeni pentru
persoana care poate efectua o expertiză judiciară, respectiv: „specialişti” (art. 330 alin. 1 din C.pr.
civ., art. 330 alin. 3 din C.pr. civ.), „experţi” (art. 330 alin. 1 din C.pr. civ., „experţi autorizaţi” (art.
330 alin. 3 din C.pr. civ.), „personalităţi ori specialişti în domeniul respectiv” (art. 330 alin. 3 din
C.pr. civ.), „persoanele înscrise în evidenţa sa (a biroului local de expertize – s.n.) şi autorizate,
potrivit legii”, precum şi „expertul tehnic extrajudiciar” (art. 26-art. 31 din OG nr. 2/2000).

II. Regula de drept procesual privind administrarea nemijlocită a probelor

Aşa cum rezultă din dispoziţiile cu caracter general cuprinse în art. 16 din C.pr. civ. „Probele se
administrează de către instanţa care judecă procesul, cu excepţia cazurilor în care legea prevede
altfel”, regulă consacrată de legiuitorul român la nivel de principiu ce guvernează procesul civil,
respectiv sub denumirea de principiul nemijlocirii1.

Excepţiile de la acest principiu sunt de strictă interpretare şi aplicare, astfel că potrivit Codului de
procedură civilă, o probă administrată în afara instanţei ar putea să nu fie luată în considerare 2, fie
pentru că e nulă, fie pentru că e inadmisibilă, nelegală etc.

De pildă, administrarea unei probe prin comisie rogatorie este considerată excepţie de la principiul
nemijlocirii, cu toate că şi o atare probă este administrată tot de o instanţă de judecată, ceea ce face

1
V.M. Ciobanu şi M. Nicolae (coordonatori): Noul cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Vol. I, .
art. 1- 526, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 790-809; M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol.
I, Teoria generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 126-129; Al Velescu, Semnificaţia şi rolul
principiului procedural al nemijlocirii în soluţionarea cauzelor civile, Revista română de drept nr. 10/1976,
pp. 37-40
2
C.S.J., completul de 7 judecători, dec. nr. 969/1974, Repertoriu II, p. 376, nr. 137, apud G.Boroi, D.
Rădescu, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. ALL, Bucureşti, 1995 (Notă: lucrarea şi
practica judiciară citată, deşi fac referire la vechiul Cod de procedură civilă, în raport cu noua
reglementare, aprecierea asupra probei cu expertiză extrajudiciară îşi păstrează aceleaşi raţiuni, astfel
încât este utilă trimiterea şi la aceste lucrări).

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 11


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

ca natura sa să fie tot una judiciară, dar operaţiunea strictă de administrare este efectuată de altă
instanţă decât cea care judecă procesul.

Pentru tema de faţă însă, ne interesează analiza probei cu expertiză extrajudiciară sub aspectul forţei
sale probante, dacă nu chiar a admisibilităţii sale ca probă în proces, fapt ce ne îndepărtează de la
procedeul comisiei rogatorii.

III. Expertiza extrajudiciară în sensul art. 26-art. 31 din OG nr. 2/2000 (sens restrâns)
şi expertiza extrajudiciară în sensul dedus din conţinutul art. 330 – art. 340 din C.pr.
civ. (sens larg) – aspecte controversate

Aşa cum am arătat mai sus, Codul de procedură civilă nu utilizează în reglementarea de drept comun
cuprinsă în art. 330-340, expertiza extrajudiciară, ci numai expertiza judiciară, deoarece, cum era şi
firesc, legiuitorul a reglementat procedura în faţa instanţelor de judecată referitoare la administrarea
probei cu expertiză, iar nu procedura în afara instanţei.

Per a contrario, s-ar putea considera că legiuitorul nu admite caracterul de „probă cu expertiză” în
procesul civil, expertizei extrajudiciare.

Înţelegem aici că pentru tema propusă avem în vedere că expertiza extrajudiciară este aceea efectuată
în afara procesului civil (expertiză extrajudiciară în sens larg), la cererea uneia sau a mai multor
părţi, iar nu neapărat în sensul art. 26 – art. 31 din OG nr. 2/2000, care restrânge sensul expertizei
extrajudiciare pornind de la categoriile de experţi tehnici extrajudiciari atestaţi de ministere şi alte
instituţii centrale, fiecare în domeniul său de activitate, spre deosebire de experţii tehnici judiciari,
recrutaţi de Ministerul Justiţiei şi incluşi în evidenţa birourilor locale de expertiză.

Printr-un raţionament simplu, se poate considera că o expertiză extrajudiciară nu poate fi admisă drept
probă într-un proces civil, devreme ce aceasta a fost administrată nelegal, cu încălcarea principiului
nemijlocirii ce guvernează procesul civil (art. 16 din C.pr. civ.) dar şi a dispoziţiilor cuprinse în art.
330 – art. 340 din C.pr. civ.

Dacă însă analizăm dispoziţiile art. 30 alin. 1 din OG nr. 2/2000 rezultă că expertul tehnic judiciar
poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, caz în
care expertiza efectuată de un expert judiciar, care nu este ordonată de instanţă, ci efectuată la cerere,
capătă caracterul unei expertize extrajudiciare.

12 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

Deoarece norma ce reglementează principiul nemijlocirii, interpretată cu strictă referire la proba cu


expertiză, nu distinge după calitatea / calificarea persoanei, rezultă că indiferent de calificarea, de
specializarea, de autorizarea sau neautorizarea persoanei care o efectuează, proba cu expertiză
efectuată în afara procesului civil, reprezintă expertiză extrajudiciară.

IV. Forţa probantă a expertizei extrajudiciare

Deşi din interpretarea simplistă a dispoziţiilor legale amintite doar exemplificativ mai sus, ar părea
să rezulte că expertiza extrajudiciară nu poate avea forţă probantă în procesul civil, pentru
argumentele, de asemenea, sumar amintite mai sus, considerăm că în raport cu un alt principiu ce
guvernează procesul civil, respectiv principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului (art. 22 din
C.pr. civ.) expertiza extrajudiciară trebuie să aibă aceeaşi forţă probantă ca şi expertiza judiciară,
dacă nu există impedimente care să conducă la neprimirea sa ca atare, fie pentru nulitatea raportului
de expertiză, la neutilitatea probei, la neconcludenţa sau nepertinenţa acesteia ori alte fine de
neprimire argumentate în fapt şi în drept.

De altfel, chiar şi Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 130/19.02.20083, fiind sesizată cu o
excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în art. 4 alin. 5 din Titlul XIII al Legii nr.
247/2005 („Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare”) cu referire şi la art.
201-214 din vechiul Cod de procedură civilă, pentru contrarietatea acestor dispoziţii – din legea
specială, cu art. 21 alin. 3 şi art. 24 din Constituţie, a statuat că dispoziţiile reclamate4 vechile
dispoziţii procedurale conferă expertizelor extrajudiciare valoare probantă egală cu a expertizelor
judiciare, cu condiţia efectuării acestora de către experţi autorizaţi de Ministerul Justiţiei.

Deşi, în ceea ce ne priveşte, considerăm că limitarea dată de Curtea Constituţională numai cu privire
la experţii autorizaţi de Ministerul Justiţiei (perfect valabilă în raport cu obiectul excepţiei de
neconstituţionalitate) nu se justifică neapărat în raport cu noua reglementare din Noul Cod de
procedură civilă, dar nici cu prevederile OG nr. 2/2000, de vreme ce instanţei de judecată îi revine

3
Publicată în M.Of. nr. 172/06.03.2008
4
Art. 4 alin. 5 din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005 reglementa :” Expertizele extrajudiciare prezentate de
către părţi în cadrul proceselor funciare au aceeaşi valoare probantă ca şi expertizele ordonate de către
instanţa de judecată, cu condiţia ca acestea să fie efectuate de experţi autorizaţi de către Ministerul
Justiţiei.”

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 13


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

rolul de a pune în discuţia contradictorie a părţilor, atât legalitatea, cât şi necesitatea, utilitatea,
pertinenţa, concludenţa probei, iar nu în ultimul rând posibilitatea părţilor de a formula obiecţiuni.

Aşa cum reţine şi Curtea Constituţională, de vreme ce dreptul la apărare al părţilor este garantat, iar
instanţa de judecată poate supune dezbaterii toate elementele privind forţa probantă a unei expertize
extrajudiciare, în principiu, considerăm şi noi că nu există suficiente argumente care să înlăture de
plano expertiza extrajudiciară din rândul probelor din procesul civil.

În practica judiciară, aşa cum am arătat, expertiza extrajudiciară, în sens larg, fie că se referă la
expertiza efectuată de un alt expert decât expertul judiciar, fie că este efectuată de expertul judiciar
dar nu în acelaşi proces, în care este solicitată proba, nu are o forţă probantă predeterminată, existând
uneori chiar opinia potrivit căreia nu constituie probă în procesul civil5 sau, cum s-a mai spus în
doctrină, nu are o „funcţie determinată în procesul judiciar de probaţiune”6, ceea ce creează dificultăţi
şi controverse în procesele civile în care se pune această problemă.

V. Propunerea noastră

Deoarece am arătat pe scurt în rândurile ce preced elementele de conţinut ale controversei propuse
spre soluţionare, în ceea ce ne priveşte considerăm că se pot trage câteva concluzii ce se doresc a fi
propuneri de înlăturare a acestor controverse

5.1. În primul rând, considerăm că în raport de reglementarea de drept comun cuprinsă în art. 255 din
C.pr. civ. (admisibilitatea probelor) raportat la art. 22 (principiul rolului judecătorului în aflarea
adevărului) expertiza extrajudiciară reprezintă o probă admisibilă în procesul civil (dacă nu este
interzisă de vreun text de lege special cuprinsă într-o altă reglementare);

5.2. În al doilea rând, expertiza extrajudiciară are aceeaşi forţă probantă cu expertiza judiciară, de
vreme ce instanţa a apreciat deja asupra admisibilităţii, utilităţii, concludenţei şi pertinenţei sale într-
un proces civil. Dincolo de argumentele de text, de doctrină şi de practică judiciară exprimate mai
sus, apreciem că o atare concluzie se bazează şi pe argumente ce ţin de calitatea de specialişti ori
experţi (cu distincţiile arătate mai sus) ale autorilor unor expertize extrajudiciare, pe prezumţia de

5
A se vedea Nota de subsol 2.
6
G. Boroi (coordonator), V. Dănăilă, Noul Cod de procedură civilă. Comentarii pe articole ( Vol. I) , Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 665

14 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

bună-credinţă ce guvernează procesul civil, în ce priveşte drepturile şi îndatoririle părţilor în procesul


civil, dar mai ales, pe necesitatea ca relaţiile dintre oameni - atât cele din cadrul unui proces judiciar
cât şi cele din afara procesului judiciar, să se bazeze pe încredere şi pe respect, premise absolut
necesare pentru funcţionarea unui stat de drept.

Cu alte cuvinte, considerăm că excluderea de plano a unei probe cu expertiza extrajudiciară, fie pe
motive de nelegalitate, fie pe motive de netemeinicie a modului de întocmire sau de eliminare a forţei
sale probante, se îndepărtează de la principiul necesităţii aflării adevărului, astfel că dezideratul
acestui principiu nu poate fi atins fără elementele de bază ale unei societăţi civilizate, între care
încrederea şi respectul reciproc, apreciem noi, ocupă un rol primordial.

De aceea, credem că ar fi util ca în reglementarea specială, respectiv în procesul de elaborare a


modificărilor aduse OG nr. 2/2000, să se clarifice aspectele controversate expuse mai sus, fie şi cu
luarea în considerare a propunerilor noastre exprimate sumar în cele câteva rânduri!

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 15


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

Informări primite din partea Uniunii Profesiilor Liberale din România

Mai jos regăsiți o informare cu privire la acțiuni desfășurate, în ultima perioadă, de profesiile liberale
din Uniunea Europeană.

Cea mai mare parte a acestor acțiuni evidențiază o intensificare a activității Consiliului European al
Profesiilor Liberale -CEPLIS care-și propune:

• definire mai clară și atotcuprinzătoare a conceptului de profesie liberală, proiect la care


lucrează împreună cu Grupul Diversității Europene (fost Grup III - Alte interese, ce reprezintă
societatea civilă organizată din Uniunea Europeană );

• menținerea reglementării profesiilor liberale, condiție sine qua non a garantării unei calități
înalte a serviciilor furnizate de membrii acestor profesii;

• recunoașterea, inclusiv de către instituțiile europene, a rolului și importanței profesiilor


liberale pentru societate (în domeniul economic, ele fiind unul din motivele de creștere
economică, în domeniul social fiind unul dintre principalii angajatori și contribuitor însemnat
la buget, factor de consolidare a democrației, profesiile liberale reprezentând un pilon
important al societății democratice etc.);

• promovarea intensă a valorilor comune care stau la baza codurilor etice și deontologice ale
diferitelor asociații de profesii liberale, considerate ca fiind tezaurul cel mai de preț al
acestora, element fundamental de identificare care face ca sectorul socio-profesional al
profesiilor liberale să fie unul distinct față de celelalte sectoare din economie;

• o strânsă colaborarea cu întreprinderile mici și mijlocii din Uniunea Europeană.

1. Congresul Național al profesiilor liberale din Italia

În data de 6 noiembrie 2018 a avut loc, la Roma, Congresul Național al Confederației Profesiilor
Liberale din Italia - Confprofessioni, asociație similară UPLR și membru al Consiliului European al
Profesiilor Liberale - CEPLIS.

Tema Congresului Național a fost „Profesioniștii liberali în serviciul societății: noi protecții și noi
oportunități”.

La eveniment au participat un mare număr de miniștri din Guvernul italian, președintele Uniunii
Mondiale a Profesiilor Liberale-UMPL - Eric Thiry și o delegație a Consiliului European al

16 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

Profesiilor Liberale-CEPLIS compusă din Rudolf Kolbe, Președinte și Dr. Theodoros Koutroubas,
Director General.

Congresul Național a reprezentat o bună ocazie pentru o dezbatere amplă, animată și fructuoasă, care
a pus în evidență rolul și importanța crescânde ale profesiilor liberale în societate în prezent și viitor.

Rudolf Kolbe, Președintele CEPLIS, care a fost unul dintre invitații oficiali la eveniment, a avut o
intervenție în cadrul căreia a evidențiat activitatea pozitivă desfășurată de Consiliul European al
Profesiilor Liberale la nivelul Uniunii Europene, subliniind sprijinul deosebit de important pe care
Confederația Profesiilor Liberale din Italia-Confprofessioni l-a acordat CEPLIS în toate acțiunile sale
majore din ultima perioadă și în special activitatea de lobby referitoare la Pachetul pentru Servicii al
Comisiei Europene.

Președintele Rudolf Kolbe a subliniat importanța proiectului cu fonduri europene în desfășurare


referitor la relevanța Dialogului social pentru sectorul profesiilor liberale din Europa, proiect care
este coordonat de CEPLIS.

Totodată, Președintele CEPLIS a ținut să evidențieze faptul că, în timp ce Comisia Europeană
vorbește despre dereglementare, activitatea desfășurată de CEPLIS și membrii săi este crucială pentru
ca vocea profesiilor liberale să fie auzită și pentru consolidarea valorilor fundamentale ale profesiilor
liberale, acestea din urmă reprezentând garanția pentru o reglementare națională și europeană
proporțională, al cărei scop o reprezintă siguranța și protecția clienților și pacienților.

2. Întâlnire cu părțile interesate organizată de Comisia Europeană referitoare la


Programul de Activitate al acesteia pe anul 2018

La data de 14 noiembrie 2018, Consiliul European al Profesiilor Liberale-CEPLIS a participat la


„Întâlnirea cu Părțile Interesate”, organizată de Direcția Generală pentru Creștere a Comisiei
Europene, cu scopul de a prezenta Programul de Activitate al Comisiei Europene pe anul 2019 în
conformitate cu prevederile Planului JUNCKER. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai unui număr mare
de organizații asociate categoriei socio-economice a întreprinderilor mici și mijlocii și a reprezentat
un bun prilej pentru lansarea următoarelor obiective:

• Evidențierea de propuneri pertinente cu privire la Declarația Comună, Programul Comisiei


Europene pe anul 2019 și Scrisoarea de Intenție;

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 17


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

• Abordarea problematicii legată de provocările majore, precum adoptarea unei poziții privind
migrația, consolidarea Uniunii Monetare Europene, pregătirea după Brexit;

• Imprimarea unei perspective clare pentru Uniunea Europeană (Pregătirea Summit-ului de la


Sibiu cu evidențierea câtorva teme: Cadrul financiar multianual, rolul internațional al monedei
EURO, schimbările climatice, politicile externe și de securitate).

3. Participarea reprezentanților Consiliului European al Profesiilor Liberale-


CEPLIS la reuniunea Adunării Generale a întreprinderilor europene mici și mijlocii

În perioada 19-21 noiembrie 2018 a avut loc la Graz-Austria reuniunea Adunării Generale a
întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea Europeană, reuniune la care a participat și o delegație a
Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS.

Această reuniune reprezintă primul eveniment dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea
Europeană, unde 99% din companii sunt întreprinderi mici și mijlocii. Ele asigură mai mult de două
treimi din numărul de locuri de muncă și generează mai mult de jumătate din valoarea adăugată creată
de toate companiile din economia europeană.

Cu mai mult de 25 de milioane de lucrători, întreprinderile mici și mijlocii formează coloana


vertebrală a economiei europene.

În cele trei zile de Conferință, ateliere și discuții, evenimentul a reunit speakeri de înaltă clasă,
reprezentanți ai unor autorități publice și antreprenori din Uniunea Europeană, pentru a învăța cât mai
mult de la cele mai inovative întreprinderi mici și mijlocii.

Temele majore care au fost abordate în cadrul reuniunii s-au referit la performanțele economice ale
întreprinderilor mici și mijlocii, impactul digitalizării, diferențele de calificare dintre regiunile
Uniunii Europene, precum și nevoia celor mai mici companii de a obține avantaje din Acordul de
Comerț Liber al Uniunii Europene.

Reuniunea a fost deschisă de intervențiile lui Gunther H. Oetinger, membru al Comisiei Europene
pentru Buget și Resurse Umane, Margarete Schrambock, Ministrul federal austriac pentru
Digitalizare și Resurse Umane și Barbara Eibinger Miedl, Ministrul regional pentru economie.

Intervenienții au subliniat necesitatea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea


capacităților lor privind digitalizarea și nevoia pentru realizarea unei cooperări strânse între

18 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

companiile mai mari și întreprinderile mici și mijlocii, în loc să se concureze pentru obținerea de
beneficii.

Au existat, de asemenea, dezbateri cu privire la necesitatea asigurării unor soluții inovative pentru
schimbarea chiar a stilului de muncă și pentru coordonarea întreprinderilor nou înființate de către
antreprenori experimentați.

În încheierea lucrărilor, Andre Meyer, reprezentantul Direcției Generale pentru Creștere a Comisiei
Europene, a prezentat un manifest cu privire la inovare creat de întreprinderile mici și mijlocii pentru
acestea, sub care inovația europeană poate crește și prospera.

Următoarea Adunare Generală a întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea Europeană va avea loc
la Helsinki-Finlanda în luna noiembrie 2019.

4. Prezența delegaților Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS la


Colocviul referitor la Codul European privind Legea afacerilor

În data de 21 noiembrie 2018, o delegație a CEPLIS a participat la Colocviul privind Codul European
privind Legea Afacerilor, organizat de către Reprezentanța Permanentă a Franței la Uniunea
Europeană.

Evenimentul a reprezentat o bună oportunitate pentru membrii delegației CEPLIS de a asculta de la


profesioniștii liberali și membrii mediului academic despre procesul în desfășurare de a crea un Cod
European al Legii afacerilor, care să permită reducerea birocrației pentru întreprinzătorii mici și
mijlocii și pentru profesioniștii liberali din domeniul dreptului.

Codul în cauză își propune să unifice legislația europeană și prin aceasta să întărească Uniunea
Monetară Europeană.

Modelul său se bazează pe rezultatul celui de al 13-lea Grup de lucru care reunește profesioniști
liberali din diverse sectoare de activitate, mediul academic și practicieni ai dreptului.

Rațiunea acestei inițiative o reprezintă faptul că există o lipsă de protecție pentru industrie și
întreprinderile mici și mijlocii atunci când se stabilesc în străinătate, deoarece legile naționale rămân
un obstacol chiar dacă Piața Unică a fost înființată pentru a permite circulația capitalului și libera
mișcare a persoanelor.

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 19


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

În fapt, statele membre crează încă bariere interne cu ajutorul procedurilor administrative pentru a
împiedica stabilirea industriașilor străini și în special a întreprinzătorilor mici și mijlocii.

Comisia Europeană rămâne vigilentă și va acționa ca proiectul să devină realitate.

Evenimentul de mai sus a fost structurat pe trei paneluri, astfel:

• Către un Cod European al legislației afacerilor;

• Legea insolvenței;

• Legea E-comerț.

5. Poziția Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS față de intenția


Comisiei Europene de a transfera unele competențe de la Directoratul General
pentru Sănătate și Siguranță Alimentară-DG SANCO la Direcția Generală pentru
Creștere

Consiliul European al Profesiilor Liberale-CEPLIS își manifestă îngrijorarea cu privire la intenția


Comisiei Europene da a transfera unele competențe și, foarte posibil, toate - de la Directoratul General
pentru Sănătate și Siguranță Alimentară la Direcția Generală pentru Creștere care, după cum se
cunoaște, este însărcinată cu Piața Internă și politicile industriale.

CEPLIS este conștient de faptul că, în prezent, Comisia Europeană este confruntată cu o serie de
provocări printre care criza economică, îmbătrânirea populației și progresul tehnologic care reclamă
necesitatea unui sistem european stabil în scopul reducerii inechităților dintre statele membre și a
putea răspunde în mod eficient la aceste provocări.

Totodată, CEPLIS este de părere că, din motivul arătat, Comisia Europeană va acționa în scopul
asigurării unui înalt nivel de protecție a sănătății publice și de a dezvolta o viziune puternică și
independentă cu privire la sănătatea publică.

Totuși, acest transfer de competențe ar putea expune pacienții și consumatorii unei schimbări largi ca
urmare a viziunii Comisiei Europene în domeniul sănătății și poate anunța evoluții care să pună în
pericol accesul la o înaltă calitate, siguranță, tratamente efective și accesibile pentru toți cetățenii.

Sănătatea Publică nu poate să fie considerată ca orice alt serviciu sau produs al Pieței Interne.

20 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

Din anul 2009, Directoratul General pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a fost însărcinat cu toate
problemele referitoare la medicamente și instrumente medicale în scopul armonizării guvernanței
farmaceutice în cadrul Uniunii Europene și a facilita planificarea contingentelor.

A transfera aceste competențe către Direcția Generală pentru Creștere reprezintă un mare pas înapoi
și subminează eforturile profesioniștilor liberali din domeniul sănătății.

6. Egalitatea oportunităților și stabilirea de cote pentru femei în sectorul profesiilor


liberale

Inegalitatea de gen este încă o problemă importantă.

Într-adevăr, prăpastia dintre veniturile bărbaților și femeilor în Europa este de circa 15%. Potrivit
unui raport al Comisiei Europene, acest număr variază de la 5,2% în România la 25% în Estonia.

Fenomenul nu este unul nou. În anul 2015, Uniunea Națională a Profesiilor Liberale din Franța-
UNAPL, împreună cu alte organizații din Franța, au semnat un pact pentru egalitatea de gen în
sectorul profesiilor liberale. Pactul respectiv a relevat un decalaj uriaș între salariile femeilor și al
bărbaților. Au fost, de asemenea, evidențiate diferențele dintre profesii: astfel în profesia de contabil
diferența este de 30%, iar la avocați - de 60%.

Aceste date constituie probe suficiente pentru existența inegalității de gen, fiind o serioasă provocare
pentru profesiile liberale.

În afara inegalităților privind venitul, există inegalități referitoare la poziția pe care o ocupă, bărbații
fiind suprareprezentați.

Pentru a încerca să soluționeze această problemă, la data de 24 octombrie, Confederația Profesiilor


Liberale din Italia-Confprofessioni, asociație membră a CEPLIS, a organizat un atelier privind cotele
de gen în companiile cu participare publică în cadrul Asociației Naționale a Municipiilor din Italia,
care și-a ținut Conferința anuală la Rimini.

Atelierul în cauză a analizat prezența femeilor în pozițiile de top în companiile publice.

Atelierul a constituit totodată o oportunitate de a discuta probleme legate de oportunitățile și echilibrul


participării de gen la viața socială, economică și politică, la accesul în funcții efective și reprezentare
instituțională.

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 21


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

7. Organizația Europeană a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și-a schimbat


denumirea

Adunarea Generală a Organizației Europene a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME), care și-a
desfășurat lucrările în data de 6 noiembrie 2018, a hotărât, în unanimitate, schimbarea denumirii în
Asociația Unită a Întreprinderilor Europene Mici și Mijlocii.

Președintele Asociației, Ulrike Rabmer-Koller, a salutat decizia luată de Adunarea Generală și a


declarat că „Numele de Întreprinderi Europene Mici și Mijlocii Unite transmite un semnal puternic
în sensul că asociația va continua să acționeze în scopul apărării intereselor tuturor întreprinderilor
mici și mijlocii din Europa, cu scopul de a modela Europa pentru aceste întreprinderi și de a le întări
printr-o strânsă legătură cu membrii lor”.

8. Consultări inițiate de către Comisia Europeană cu privire la Fondul Social


European

Comisia Europeană a lansat o consultare cu privire la evaluarea impactului Fondului Social European
pentru crearea de noi locuri de muncă și încurajarea mobilității.

După cum se cunoaște, Fondul Social European este unul din Fondurile Structurale și de Investiții
Europene care au drept scop intensificarea activității de creare de noi locuri de muncă și oportunități
de viață mai corecte pentru toți.

Pentru a atinge acest țel, Fondul Social European dispune de un buget total de 120,4 miliarde de Euro
pentru perioada 2014-2020, destinat să sprijine circa 15 milioane de oameni din Uniunea Europeană
în fiecare an pe piața muncii sau pentru a îmbunătăți gradul lor de calificare în vederea găsirii unui
loc de muncă în viitor sau pentru o mai bună integrare socială a persoanelor defavorizate.

Evaluarea în cauză are ca obiectiv informarea cetățenilor și părților interesate cu privire la activitatea
Comisiei Europene, care să le permită să furnizeze o retrospectivă a situației lor, precum și să
participe, în mod efectiv, la viitoarele activități de consultare.

Acțiunea Comisiei Europene este însoțită de următoarele documente:

• un manual care prezintă instrumentele financiare referitoare la Fondul Social European;

• fișă cuprinzând instrumentele financiare de lucru cu antreprenoriatul social;

22 Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R) Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 1 la textul care doriți să apară
aici.

• foaie de parcurs cu privire la evaluare.

Consiliul European al Profesiilor Liberale - CEPLIS apreciază că profesioniștii liberali din spațiul
european ar trebui să participe la consultarea inițiată de către Comisia Europeană întrucât Fondul
Social European ar putea să contribuie la dezvoltarea activității lor.

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019 23


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R)

Ca

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA

MEMBRU FONDATOR AL U.N.P.L.R.

Asociație profesională nonprofit, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 cu nr. 56/T.J. sec. 1/1992
Bd. Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. A, apt. 2, sector 3, București, Cod poștal 30601
Tel.: 021.310.10.78; Fax: 021.310.10.79
E-mail: cet.romania@gmail.com; cet_r@yahoo.com
Cod fiscal: 426139;
Cont: BCR – Agenția Dinicu Golescu: RO30RNCB0076029423190001
BRD – Agenția Gara de Nord: RO51BRDE410SV29156994100

NOTA REDACŢIEI:

Vă precizăm că fiecare membru al CET-R este invitat să participe la realizarea


Buletinului documentar „Expertiza tehnică” cu:
• informații asupra activității proprii și lucrărilor efectuate;
• propuneri pentru îmbunătățirea activității de expertiză tehnică și evaluare;
• prezentarea sau solicitarea de clarificări/precizări privitoare la aplicarea unor
reglementări legislative în probleme/aspecte privind expertiza tehnică judiciară și/sau
extrajudiciară în situații în care apar puncte de vedere divergente între părțile interesate,
în mod deosebit între experții desemnați de instanțe și experții parte acceptați de instanțe
în cauzele în litigiu.
Precizăm că materialele publicate în Buletinele documentare ale Corpului Experților
Tehnici - România sunt destinate documentării experților tehnici, membri ai CET-R pentru
întocmirea expertizelor tehnice judiciare și extra judiciare.
Așa cum s-a stabilit și votat în unanimitate în Adunarea Generală a CET-R din
aprilie 2011, pentru creșterea autorității președinților de filiale în cadrul asociației,
difuzarea electronică și nu numai a Buletinului documentar „Expertiza Tehnică”, editat de
CET-R, se face de către CET-R central, exclusiv către aceștia, iar către experții din
teritoriu, difuzarea se face de către președinții de filiale, membrilor cotizanți la zi. Pe
această cale se urmărește implicarea și stimularea experților tehnici judiciari în pregătirea
profesională continuă, autoperfecționare, atragerea de noi experți membri, precum și
punctualitatea la plata cotizațiilor, care confirmă calitatea de membru CET-R.
Atenție! Utilizarea de către persoane fizice și juridice care nu sunt membri ai
Corpului Experților Tehnici a informațiilor din Buletinele Documentare constituie
infracțiune în domeniul dreptului intelectual.

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019


Corpul Experților Tehnici - România (CET-R)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA

MEMBRU FONDATOR AL U.N.P.L.R.

Asociație profesională nonprofit, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 cu nr. 56/T.J. sec. 1/1992
Bd. Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. A, apt. 2, sector 3, București, Cod poștal 30601
Tel.: 021.310.10.78; Fax: 021.310.10.79
E-mail: cet.romania@gmail.com; cet_r@yahoo.com
Cod fiscal: 426139;
Cont: BCR – Agenția Dinicu Golescu: RO30RNCB0076029423190001
BRD – Agenția Gara de Nord: RO51BRDE410SV29156994100

CINE SUNTEM PRINCIPALELE DOMENII DE ATESTARE


CORPUL EXPERȚILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA este o PROFESIONALĂ A EXPERȚILOR TEHNICI, MEMBRI
asociație profesională nonguvernamentală, independentă, C.E.T.-R.
care reunește în rândurile sale experți tehnici judiciari și  Construcții (Construcții civile, industriale și agricole; Construcții
specialiști în diverse domenii profesionale. feroviare, drumuri și poduri; Construcții edilitare; Instalații pentru
CORPUL EXPERȚILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA este construcții);
format din experți tehnici judiciari si specialiști, cu o vastă  Evaluarea proprietății imobiliare (Construcții de orice fel, terenuri
experiență și o bună pregătire profesională, specializați în cu și fără construcții, terenuri ce urmează a fi evaluate în vederea
activitatea de efectuare de expertize tehnice pe specialități, trecerii în utilitate publică; Daune – urmare a alunecărilor de teren);
consultanță, evaluări și asistență tehnico-economică, Procese pirogene și incendii;
atestați de Ministerul Justiției și de alte ministere conform
reglementărilor legale, recunoscuți de instituțiile  Bunuri (Evaluări bunuri mobile, obiecte de uz casnic,
guvernamentale și neguvernamentale, justiție și electrotehnice);
administrația publică, ca asociație profesională  Evaluarea întreprinderii;
reprezentativă.  Măsurători și lucrări topografice, cadastru (lucrări de cadastru
imobiliar, grănițuiri, stabilirea limitei de proprietate, măsurători
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE cadastrale în vederea trecerii unor terenuri în utilitate publică);
Principalul obiectiv al CORPULUI EXPERȚILOR  Diagnosticare, constatarea stării fizice și evaluări mașini și
TEHNICI DIN ROMÂNIA îl reprezintă asigurarea echipamente pentru industrie (Industrie alimentară și frigotehnie;
desfășurării în bune condiții a activității de expertiză tehnică Industrializarea lemnului; Mașini unelte și scule; Metalurgie;
de către membrii săi, în care scop: Electrotehnică; Electroenergetică; Utilaje și tehnologia sudării;
Tehnologia construcțiilor de mașini; Petrol și gaze)
• Asigură pregătirea continuă și perfecționarea pregătirii  Autovehicule; circulație rutieră; dinamica accidentelor; daune;
profesionale a membrilor săi în specialitățile în care aceștia
își desfășoară activitatea ca experți, Corpul Experților  Agricultură (Evaluarea terenurilor agricole; Îmbunătățiri funciare;
Tehnici din România editează periodic buletinul Silvicultură);
documentar "Expertiza Tehnică” în care sunt transmise Consultanța și expertize tehnice judiciare și extrajudiciare și
membrilor săi date tehnice necesare efectuării expertizelor evaluarea în vederea tranzacționării, succesiunii și partajării imobilelor.
tehnice judiciare și extrajudiciare, metode și tehnici noi în
efectuarea expertizelor, informații în legătură cu activitățile COLABORĂRI ÎN DOMENIUL DE
curente, etc. ACTIVITATE
• CORPUL EXPERȚILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA, colaborează cu
• Participă la completarea și modificarea actelor normative următoarele asociații profesionale:
în domeniul expertizei tehnice, precum și emiterea de noi
reglementări în acest domeniu de activitate; în acest scop  Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;
CET-R colaborează cu comisiile de specialitate ale
Parlamentului României, cu Administrația Centrală și  Asociația Națională a Evaluatorilor din România;
Locală, cu unități de cercetare și proiectare, instituții de  Notari publici
învățământ superior, cu alte organizații profesionale.  Lichidatori
• CORPUL EXPERȚILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA  Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
urmărește ca membrii săi să respecte deontologia profesiei, Asociația Națională pentru Retrocedarea Proprietăților
prevăzută ca obligație în statutul asociației.  Asociația Generală a Inginerilor din România;
• CORPUL EXPERȚILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA are  Asociația Generală a Constructorilor din România;
evidența experților tehnici, pe specialități, la nivel central și  Societatea Pentru Protecția Mediului Înconjurător;
teritorial; baza de date formată din: C.V.-ul, specialitățile  Asociația Consultanților în Management din România;
expertului și date de contact.
 Centrul Național de Formare Management și Asigurarea
Calității;
 Institute de Cercetare și Proiectare

Buletin documentar „EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 147 – aprilie 2019