Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

Profesor:
Aria curriculara: Matematica si stiintele naturii
Disciplina: Biologie
Clasa: a VIII-a
Data:28.03.2014
Unitatea de invatare: Relatii trofice in ecosisteme
Titlul lectiei: Relatii trofice in ecosisteme
Tipul lectiei: Lectie de verificare, evaluare si notare
Scopul lectiei: Evaluarea cunostintelor privind categoriile trofice, lanturi si retele trofice,
niveluri si piramide trofice in ecosisteme si circuitul materiei in ecosistem
Competente specifice
1.1 Identificarea elementelor component ale unui ecosistem
1.1 Utilizarea de mijloace adecvate explorarii/investigarii ecosistemelor
1.2 Interpretarea rezultatelor investigatiilor si ale experimentelor
4.1 Formarea deprinderilor de documentare si de comunicare
Competente evaluate
C1 sa identifice categoriile trofice dintr-un ecosistem
C2 sa realizeze lanturi si piramide trofice
C3 sa prezinte importanta cunoasterii lanturilor trofice in mentinerea echilibrului
unui ecosistem
C4 sa analizeze unele consecinte pe care le poate avea disparitia unor consumatori
dintr-un ecosistem
Strategie didactica
Resurse procedurale: test de evaluare
Resurse materiale: fisa de lucru ( testul)
Tipul de organizare a activitatii: individual
Bibliografie:
-Aglaia Ionel, Victoria Oiada, Biologie-manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas;
-Prof. dr. Viorel Lazar, prof. Mariana Nicolae, Lectia-forma de baza a organizarii
procesului de predare-invatare-evaluare la disciplina Biologie, Editura ARVES;
-Mariana Marinescu, Didactica Biologiei-teorie si aplicatii, Editura PARALELA 45;
-Programa de biologie pentru gimnaziu, clasa a VIII-a

Etapele lectiei:
1. Pregatirea elevilor pentru verificare
Elevii au fost anuntati din ora precedenta despre desfasurarea acestei lectii de
verificare si au fost informati depre tipurile de itemi ce au fost inclusi in test. Au primit
tematica pentru ora de verificare si au rezolvat cu profesorul itemi asemanatori celor de la
test de evaluare.
2. Prezentarea competentelor urmarite de profesor
Prezinta competentele urmarite prin desfasurarea unei lectii de verificare, evaluare si
notare
3. Prezentarea continuturilor itemilor de catre profesor si a descriptorilor de
performanta
Profesorul ofera elevilor testul de evaluare pe care sunt precizate baremul de notare,
timpul de lucru si da explicatii suplimentare daca elevii elevii au neclaritati
4. Obtinerea performantei prin activitatea independent
Elevii observa individual testul valorificand cunostintele obtinute prin parcurgerea
acestei unitati de invatare
5. Asigurarea transferului
Dupa expirarea timpului de lucru elevii predau testele si realizeaza verificarea frontal
a modului de rezolvare a acestora. Profesorul citeste itemii solicitand elevilor sa prezinte
raspunsul pe care l-au notat pe test. Se prezinta raspunsul corect, argumentandu-l si
oferind elevilor posibilitatea de a-si complete lacunele

NUME SI PRENUME.

TEST DE EVALUARE
Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si Partea a II-a se acorda 90
de puncte. Din oficiu se acorda 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute
Partea I ( 45 de puncte)
12p

1. Coloana A cuprinde categorii trofice, iar coloana B exemple de organisme intalnite in


ecosisteme din zona temperata ce apartin numai unei categorii trofice. Scrieti , in spatiul
liber din dreptul fiecarei cifre din coloana A, litera corespunzatoare din coloana B.
A
_ 1. Producatori
_ 2. Consumatori primari
_3. Consumatori secundari
_4. Descompunatori

B
a) soarecele de camp
b) ciuperci si bacterii
c) vulpea
d) leul
e) fitoplancton

18p
Cititi cu atentie afirmatiile urmatoare, numerotate cu cifre de la 2 la 5. Daca apreciati
ca afirmatia este adevarata, scrieti, in spatiul din dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei, litera
A. Daca apreciati ca afirmatia este falsa, scrieti, in spatiul din dreptul cifrei corespunzatoare
afirmatiei, litera F si modificati partial afirmatia pentru ca aceasta sa devina adevarata.
_ 2. Bacteriile care traiesc in simbioza cu plantele leguminoase permit circuitul azotului in
atmosfera.
_ 3. La baza piramidei trofice se afla animalele carnivore.
_ 4. Lanturile trofice sunt alcatuite din organisme cu acelasi tip de hranire.
_ 5. In natura fluxul de energie se face in ambele sensuri, de la producatori la consumatori si
invers.
15p
Pentru itemii 6, 7, 8, 9, 10 incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect. Este
corecta o singura varianta de raspuns.
6. Descompunatorii sunt:
a) bacterii si virusuri
b) organisme care sintetizeaza substante organice din materii reziduale
c) organisme care asigura circuitul elementelor chimice in natura
d) plantele verzi
7. Dintr-un lant trofic pot lipsi:
a) consumatorii primari
b) consumatorii tertiari
c) producatorii
d) descompunatorii
8. Omul apartine urmatoarei categorii trofice:
a) producator
b) consumator primar si consumator secundar

c) consumator secundar si producator


d) descompunator
9. Speciile care reprezinta noduri trofice intr-o retea caracteristica padurii:
a) au regim de hrana specializat
b) scad stabilitatea ecosistemului
c) sunt specii de plante
d) sunt verigi comune mai multor lanturi trofice
10. Productia secundara bruta reprezinta:
a) cantitatea de substante organice sintetizate de plantele verzi
b) hrana disponibila pentru consumatorii primari
c) viteza cu care circula hrana prin intermediul lanturilor trofice
d) cantitatea de substante organice proprii sintetizata de consumatori
Partea a II-a (45 de puncte)
30p

15p

1. In ecosistemul unei pajisti pot fi intalnite urmatoarele organisme: lacuste, graminee,


soarecele de camp, arici, trifoi, lucerna, uliu, prepelita.
a) Alcatuiti un lant trofic care are ca verigi organismele de mai sus.
b) Prezentati importanta cunosterii lanturilor trofice in mentinerea echilibrului unui
ecosistem
c) Alcatuiti piramida trofica a acestui ecosistem
d) Evaluati consecintele pe care le are asupra unui ecosistem disparitia soarecilor de
camp ca urmare a activitatii omului de protejare a culturilor agricole
2. Cantitatea de substanta produsa de plante reprezinta productia primara.
a) Numiti procesul prin care se realizeaza productia primara bruta, explicati cresterea
acesteia in lunile de vara
b) Explicati diferenta dintre productia primara neta si cantitatea de substanta organica
disponibila ca hrana pentru consumatorii secundari

Barem de corectare si notare


Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si Partea a II-a se acorda 90
de puncte. Din oficiu se acorda 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute
Partea I (45 de puncte)
1. Se acorda cate 3 puncte pentru fiecare asociere corecta:
1e;
2a;
43p=12puncte

3c;

4b.

Pentru itemii 2-5 se acorda cate 3p puntru fiecare raspuns corect:


2A; 3F; 4A; 5F.
Se acorda cate 3p pentru modificarea corecta a afirmatiilor false

43p=12puncte
23p=6puncte

Pentru itemii 6-10 se acorda cate 3 puncte pentru fiecare raspuns corect:
6-c; 7-b; 8-b; 9-d; 10d.

53p=15puncte

Partea a II-a (45 de puncte)


2. a) Alcatuirea corecta a lantului trofic
8 puncte
b) Pentru prezentarea importantei cunosterii lanturilor trofice in mentinerea echilibrului
unui ecosistem
7 puncte
c) Alcatuirea piramidei trofice corespunzatoare organismelor prezentate
8puncte
d)Evaluare consecinte
7 puncte
3. a) Fotosinteza, conditii favorabile (lumina, temperatura)
b)Explicatia corecta

7 puncte
8 puncte

Matricea de specificatie
a continuturilor si nivelurilor taxonomice
necesare pentru formarea competentelor

Continuturi
Relatii trofice in
ecosisteme
1.Retele trofice
Categorii trofice
Lanturi si retele trofice
Niveluri si piramide
trofice in ecosisteme
2. Circuitul materiei in
ecosistem

Achizitia
informati
ei

Intelegere

Aplicare

Analiza

I.1
I.6
I.9

I.5
I.6
I.4
I.7
I.8

II.1.a

II.1.b

I.3
I.2
I.10

Sinteza

II.1.d

II.1.c
I.5
II.2.a

Evaluare

II.2.b