Sunteți pe pagina 1din 10

Garaniaproduselor

1.1.Ceestegaraniaicaresuntproduselecarepotbeneficiadegaranie?
Garaniaesteoriceangajamentasumatdevnztorsauproductorfadeconsumator,frsolicitareaunor
costurisuplimentare,derestituireapreuluipltitdeconsumator,derepararesaudenlocuireaprodusului
cumprat, dac acesta nu corespunde condiiilor enunate n declaraiile referitoare la garanie sau n
publicitateaaferent.
Legeanr.449/2003privindvnzareaproduselorigaraniileasociateacestora,cumodificrileicompletrile
ulterioare, reglementeaz aspecte privind vnzarea produselor, inclusiv a celor executate la comand i
garaniile asociate acestora, n vederea asigurrii proteciei consumatorilor. Legea se aplic i vnzrii
produselorfolosite.
n categoria produselor trebuie observat c, sub imperiul Legii nr. 449/2003, produsele de folosin
ndelungatiproduselenealimentaredeuzcurentnumaiauunregimjuridicdiferit,toateproduselefiec
vorbimdeautovehicule,pantofi,aparaturelectrocasnic,haine,aparaturaudio,videosaupurisimpluo
matursevorsupuneaceloraireguli.
Cutoateacestea,existictevacategoriideproduse(excepii)croranulesuntaplicabileregulilestatuate
deLegeanr.449/2003,dupcumurmeaz:
bunurile vndute n urma confiscrilor, n cadrul procedurilor de executare silit sau pe baza unui act
emisdeautoritilejudectoreti
apa
gazelecarenusuntambalatentrunvolumlimitatsauntrocantitatefix
energiaelectric.

2.Garanialegaldeconformitate

2.1.Esteobligatoriegaraniadeconformitate?
Garania de conformitate este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant. Clauzele contractuale
sau nelegerile ncheiate nainte ca lipsa de conformitate s fie cunoscut de consumator i comunicat
vnztorului,carelimiteazsaunltur,directsauindirect,drepturileconsumatorilorprevzutedeLegeanr.
449/2003,suntnulededrept.
2.2.Cndseconsiderunproduscafiindconform?
Vnztorul are obligaia de a livra produse care sunt n conformitate cu contractul de vnzarecumprare,
indiferentdeformancaresencheie,verbalsauscris.
Se consider c un produs este n conformitate cu contractul de vnzarecumprare dac sunt ndeplinite
cumulativurmtoarelecondiii:
a)produsulcorespundedescrieriifcutedevnztoriareaceleaicaliticaiproduselepecarevnztorul
leaprezentatcamostrsaumodel
b) produsul corespunde oricrui scop specificat solicitat de ctre consumator, scop fcut cunoscut
vnztoruluiiacceptatdeacestalancheiereacontractuluidevnzarecumprare
Lipsa de conformitate are n vedere acele situaii n care vnztorul nu i respect obligaia asumat prin
contractulncheiatdealivraconsumatoruluiprodusuladaptatscopuluisolicitatdeacesta.Aceastsituaieare
nvederecazurilencareconsumatorularenevoiedeprodusecuanumitecaracteristici,iarpentrualeobine
trebuie s ncheie un contract prin care agentul economic se oblig fie s fabrice un produs cu aceste
caracteristici,fiesmodificeunproduspentruaiconfericaracteristiciledoritedeconsumator.
c)produsulcorespundescopurilorpentrucaresuntutilizatenmodnormalproduseledeacelaitip
Lipsadeconformitatenacestcazsencadreazperfectnnoiuneadedefect,cualtecuvinte,produsulnu

funcioneaz aa cum ar trebui, spre exemplu congelatorul nu nghea, pantofii se rup la prima purtare,
motorulmainiidesplatnurotetecuva,beculseardedupcinciminutedelainstalareetc.
d) prezint parametrii de calitate i performane normale, la care consumatorul se poate atepta n mod
rezonabil,datefiindnaturaprodusuluiideclaraiilepubliceprivindcaracteristicileconcretealeacestuia,fcute
de vnztor, de productor sau de reprezentantul acestuia, n special prin publicitate sau prin nscriere pe
etichetaprodusului.
nacestcaz,lipsadeconformitateseevalueaznfunciededouelemente,respectivnaturaprodusuluii
declaraiileprivindprodusul,fcutenspecialprinpublicitatesauprinnscriereapeetichet.
Existolipsdeconformitateinurmtoareledousituaii:
a)produsulachiziionatdeconsumatoresteinstalatincorectdectrevnztor,ncondiiilencareinstalarea
estestipulatncontractcaobligaieavnztorului
b) produsul destinat a fi instalat de ctre consumator a fost incorect instalat de acesta din cauza unor
deficieneninstruciuniledeutilizare.
2.3.Careesteduratatermenuluidegaranielegaldeconformitate?
Termenuldegaranielegaldeconformitateestede2aniisecalculeazdeladatalivrriiprodusului.
Pentruproduselefolositesepoateconvenicuvnztorulreducereatermenuluide2ani,darnumaipuinde
unandeladatalivrriiprodusului.
Termenuldegaranielegaldeconformitate,ncazulproduseloracrorduratmediedeutilizareestemai
micde2ani,sereducelaaceastperioad.

2.4.Censeamnprezumialipseideconformitate?
Prezumia lipsei de conformitate presupune considerarea produsului ca fiind lipsit de calitate i performan
ncdelaachiziionare.Astfel,oricelipsdeconformitateaprutntruntermende6lunideladatalivrrii
produsuluiseconsideratafiexistatlamomentullivrrii.
Pentruaoperaprezumialipseideconformitateestenecesarcavnztorulsfieinformatdespreaceastan
termende2lunideladatalacareconsumatorulaconstatato,darpnlamplinireatermenuluide6lunide
ladatalivrriiprodusului.
n afara termenului de 6 luni, consumatorul poate uza de termenul de 2 luni n care trebuie s informeze
vnztorul despre lipsa de neconformitate (termen care curge de la data la care consumatorul a constat
neconformitatea),pnlamplinireatermenuluide2ani.nacestcaz,consumatorultrebuiesdovedeasc
faptul c produsul a fost lipsit de conformitate la predare. n situaia n care consumatorul nu anun
vnztorulncadrulacestuitermen,acestanuvamaiputeasolicitaremedierealipseideconformitate.
ncadrulprezumieilipseideconformitateobligaiadeadovedicprodusulnuafostlipsitdeconformitatela
predare aparine vnztorului i nu consumatorului. ns, aceast regul este valabil doar n cadrul
termenuluide6lunideladatalivrriiprodusului.
Prezumialipseideconformitatenupoatefiinvocatatuncicnd:
este incompatibil cu natura produsului aceast situaie intervine, n general, n cazul produselor a
crorduratadeviaestemaimicde6luni,spreexemplualimentele
este incompatibil cu natura lipsei de conformitate lipsa de conformitate este provocat de utilizarea
incorectaprodusuluidectreconsumatorsaudeuzuranormalaprodusului(ex:nclminte,haine).

3.GaraniacomercialsauconvenionalContractuldegaranie

3.1.Esteobligatoriegaraniacomercial?
Garania comercial sau convenional este garania pe care vnztorul sau productorul o acord n mod
voluntar,ncondiiilestabilitedeacestaicareodatacordat,devineobligatoriedinpunctdevederejuridic.

Avndnvedereaceastprevedereseimpunctevaprecizri:
avemdeafacecuuncontractncheiatntrevnztorsauproductor,pedeoparte,iconsumator,de
cealalt parte, prin care vnztorul/productorul i asum, gratuit, obligaia de a garanta c produsul
vndut consumatorului corespunde condiiilor enunate n declaraiile referitoare la garanie sau n
publicitateaaferent,iarncazulcontrardearestituicontravaloarea,areparasauanlocuiprodusul
garania prevzut n Legea nr. 449/2003 este, sub aspectul naturii juridice, o garanie contractual,
cunoscut i sub denumirea de garanie convenional sau comercial. Este necesar s fie fcut o
asemenea precizare pentru a se preveni confuzia cu alte tipuri de garanii, dar i pentru a stabili cu
exactitateloculacesteiandreptulcivilromn.
3.2.Cndseconsiderncheiatcontractuldegaranie?
ncheierea unui contract de garanie nu este obligatorie pentru vnztor/productor dect n cazul n care
acesta face unele declaraii referitoare la o eventual garanie sau menioneaz acordarea unei asemenea
garaniicomercialencadrulpublicitiifcutepentruprodus.
Momentulncheieriicontractuluincazulexisteneidinparteavnztorului/productoruluiaunorasemenea
declaraii publice este considerat a fi momentul ncheierii contractului de vnzarecumprare, deoarece
consumatorulacceptnacelaimomentiofertaprivindgaraniacomercial.
ncazulncarenuexistasemeneadeclaraiipublice,momentulncheieriicontractuluiestecelalacceptrii
dinparteaconsumatoruluiaoferteivnztorului/productorului.
3.3.Poatecereconsumatorulvnztoruluisioferecontractuldegaranienformscris?
Legeanuprevedeoformanumepentrucontractuldegaranie.ns,lacerereaconsumatorului,contractul
trebuiesifieoferitnscrissaupeoricesuportdurabil.Acestlucrupoatefirealizatsubformaunuinscrisde
sinestttor,aunorclauzenscrisencertificatuldegaraniesaupespatelefacturiicaredovedeteachitarea
preului,aunuinscrispesuportelectronicetc.
3.4.Careesteconinutulcontractuluidegaranie?Esteacestaobligatoriu?
nprimulrnd,garaniacomercialtrebuiescuprindmeniunicuprivireladrepturileconsumatoruluicarei
suntoferiteprinlegeisatestenmodclarcacestedrepturinusuntafectatepringaraniaoferit.Aceste
meniuni pot fi formulate de o manier general, ca de exemplu, drepturile consumatorilor sunt cele
prevzutenLegeanr.449/2003,nspecialart.914,saupotfienumerate,prinreproducereaarticolelordin
legencuprinsulgaranieicomerciale.
Meniuneacdrepturiledumneavoastr,ncalitatedeconsumator,nusuntafectatepringaraniacomercial
trebuieprevazutnmodexpres.
naldoilearnd,garaniacomercialtrebuiesaconin,nmodobligatoriu,clauzereferitoarela:
elementeledeidentificareaprodusului
termenuldegaranie
modalitiledeasigurareagaranieintreinere,reparare,nlocuire
denumireaiadresavnztorului
denumireaiadresaunitiiservicespecializate.
nsfrit,garaniacomercialtrebuieredactatntermenisimpliiuordeneles.Referitorlaacestaspect,
avndnvederecestevorbadeuncontractncheiatntreuncomerciantiunconsumatoravndcaobiect
prestarea unor servicii, garania comercial trebuie s respecte i dispoziiile Legii nr. 193/2000 privind
clauzeleabuzivedincontractelencheiatentrecomercianiiconsumatori.
Trebuiemenionatclipsaacestorelementeobligatoriinuafecteazvalabilitateagaranieicomerciale.Astfel,
ncazulomiteriiacestorelemente,garaniacomercialrmnevalabil.nacestcazconsumatorulsepoate
folosi de declaraiile fcute de vnztor/productor i poate solicita vnztorului respectarea obligaiilor
menionatenacestedeclaraii.
3.5.Poatevnztorulsilimitezeconsumatoruluidrepturileconferiteprinlege?

Dupcumamvazutmaisusgaraniacomercialtrebuiesmenionezeexprescdrepturileconsumatorilor
conferiteprinlegenusuntafectatepringaraniacomercialoferit.
Caontrireaacestuiaspect,legeainterziceclauzelecontractualesaunelegerilencheiatentrevnztori
consumatornaintecalipsadeconformitatesfiecunoscutdeconsumatoricomunicatvnztorului,care
limiteaz sau nltur, direct ori indirect, drepturile consumatorilor prevzute de lege. Asemenea clauze
contractualesaunelegerisuntlovitedenulitateabsolut.
3.6.Poateconsumatorulsoptezepentruaplicareagaranieilegaledeconformitateatuncicnd
produsulbeneficiazdegaraniecomercial?
Scopulobligaieidemenionarencadrulgaranieicomercialeadrepturilorlegalealeconsumatorului,precum
i a atestrii c acestea nu sunt afectate de garania comercial este acela de a aduce la cunotina
consumatoruluiexistenaiaaltorciderezolvareaproblemeloraprute.Avndnvedereart.25dinLegea
nr. 499/2003, conform cruia drepturile consumatorilor prevzute de prezenta lege sunt exercitate fr a
aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care
reglementeaz rspunderea contractual sau necontractual, concluzionm c ne aflm n prezena unui
dreptdeopiunenprivinatemeiuluijuridicpecareconsumatorulsepoatebazanrezolvareaproblemeisale.
3.7.Precizrifinaleexemplepractice
Dei legea nu prevede nimic, opinia noastr este c aceast garanie comercial trebuie s ofere
consumatoriloranumitebeneficiinplusfadegaranialegal,cumarfi:prelungireatermenuluidegaranie,
prelungireaperioadeipentrucareacioneazprezumialipseideconformitate,etc.inunumaisreproduc
coninutulgaranieilegaledeconformitate.
Aa cum am vzut, garania comercial reprezint un contract ncheiat ntre vnztor/productor i
consumator. Prin urmare, att timp ct prin acest contract nu sunt afectate drepturile legale ale
consumatorilor,garaniacomercialpoatesvizezecelemaidiferiteaspecte:duratatermenuluidegaranie,
durataprescripieilipseideconformitate,modalitilederemedierealipseideconformitateetc.
Vomprezentacatevaexempledegaraniecomercial:
Termenuldegaranie.Prinintermediulgaranieipoatefioferituntermenmaimaredegaraniedectcel
de2aniprevzutnlegesauunulmaimic.
n cazul unui termen de garanie mai mare, ofertantul poate meniona c drepturile prevzute de lege se
menin neschimbate i pentru perioada de suplimentar sau pot prevedea noi modaliti de asigurare a
garaniei.
n cazul unui termen de garanie mai mic, considerm c aceast prevedere trebuie neaprat nsoit de o
clauzcarembuntetegaranialegal.
Ex. Termenul de garanie este de un an. Pentru aceast perioad consumatorul va beneficia automat de
nlocuireaprodusuluilaapariialipseideconformitatecuexcepiacazurilorncarelipsadeconformitateeste
minor.
Prescripialipseideconformitate.Ofertantulpoateextindeperioadapentrucareopereazprezumialipsei
de conformitate, de exemplu la un an sau pentru toat durata termenului de garanie legal. n schimb,
termenul pentru care opereaz prezumia nu poate fi micorat, acest lucru echivalnd cu o limitare a
drepturilorconsumatorilor,ceatragenulitateaabsolutauneiasemeneaclauze.
Modalitideremedierealipseideconformitate.Ofertantulpoateprecizancadrulgaranieicomerciale
c produsul care prezint o lips de conformitate va fi nlocuit direct, fr a mai exista un drept de opiune
ntrereparareinlocuire.Deinacestcazesteeliminatundreptalconsumatorului,nuasistmlaolimitare
adrepturiloracestuia,datoritcaracteruluimsuriinlocuiriicareprezintavantajepentruconsumatorfade
reparare.
De asemenea, ofertantul poate preciza n cadrul garaniei comerciale faptul c va restitui contravaloarea
produsului,oricndapareolipsdeconformitate,lacerereaconsumatorului.

4.Garaniapentruviciiascunse

4.1.Censeamnviciuascuns?
n sensul legislaiei privind protecia consumatorilor, termenul viciu ascuns este definit ca fiind deficiena
calitativ a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat, care nu a fost cunoscut i nici nu poate fi
cunoscutdectreconsumatorprinmijloaceobinuitedeverificare.
4.2.ncecondiiiseconsidercviciulesteascuns?
Condiiilepentruaficonsideratunviciuascunssunt:
consumatorulnulacunoscuti,dupmprejurri,printroverificarenormal,daratent,nicinuputea
slcunoasc,nefiinduicomunicatnicidectrevnztor
sfiexistatnmomentulncheieriicontractului
safiegrav.
Laapreciereandepliniriiprimeicondiiisevaaveanvedereconsumatorulprudentidiligent.Astfel,lipsade
informare,experienainepricepereaconsumatoruluinufaccaviciilepecarenuleapututconstatasingurs
fieconsiderateviciiascunse.
Cea dea doua condiie este ndeplinit i atunci cnd predarea produsului se face ulterior ncheierii
contractului.
Pentruviciileiviteulteriorcontractriiprodusulsedefecteazsauipierdecalitateadincauzaviciilorivite
dup vnzare vnztorul nu rspunde, deoarece prin efectul ncheierii contractului riscurile trec asupra
consumatoruluiodatcudreptuldeproprietate.
n cazul n care proprietatea nu se transmite din momentul ncheierii contractului, vnztorul rspunde i
pentruviciileiviteulteriorvnzrii,darpnlamomentultransferriidreptuluideproprietate
Ceadeatreiacondiieestendeplinitdacdincauzaviciului:
produsulesteimpropriuntrebuinriilacareestedestinatdupnaturasaoripotrivitconveniei
valoarea de ntrebuinare a produsului se micoreaz ntratt nct dumneavoastr, n cunotin de
cauz,nuaificumpratsauaifipltitunpremaimic.
Sarcinaprobeiprivindndeplinireacondiiilorrevineconsumatorului.
4.3.Cedrepturiareconsumatorulncazulexisteneiunuiviciuascunsalprodusului?
ncazulunuiviciuascunsconsumatorulareundreptdeopiunentre:
rezoluiuneavnzriiaciuneredhibitorie
reducereapreuluiaciuneestimatorie
remediereadefeciunilor/nlocuireaprodusului
despgubiri.
Rezoluiunea contractului este admisibil chiar i atunci cnd viciul nu face produsul absolut impropriu
destinaieisalenormale.
Efectelejuridicealeaciuniiredhibitorii:
vnztorulrestituiepreulvnzriiicheltuielilevnzrii
consumatorulpredvnztoruluiprodusul.
Aciuneaestimatorieopereazatuncicndviciulestedemicimportan.
Reducereadeprevafiproporionalcureducereavaloriilucruluidatoratviciului.
Depreciereavaloriiprodusuluiseestimeazprinexpertiz.

Remediereadefeciunilorsoluiantlnitnpracticopereaznurmtoarelesituaii:
esteposibilreparareaprodusului
reparareanuarocazionacheltuielidisproporionatecuvaloareaprodusului
soluianucontravineintereselordumneavoastr.
Remedierea defeciunilor/nlocuirea produsului se va face n termenul maxim stabilit de reglementri sau,
dupcaz,princontract.Acesttermencurgedeladatafinalizriiexpertizeitehniceefectuatedeunorganism
neutru(art.13O.G.nr.21/1992privindproteciaconsumatorilor).
Despgubiripotfiacordatensituaiancareconsumatoruldovedetecvnztorulafostdereacredin(a
cunoscutviciileprodusului).
Rspundereavnztoruluipentruviciiascunsepoatefiangajatpetoatperioadadurateimediideutilizare
intervalul de timp stabilit n documente tehnice normative sau declarat de ctre producator ori convenit de
pri, n cadrul cruia produsele de folosin ndelungat trebuie s i menin caracteristicile funcionale,
dacaufostrespectatecondiiiledetransport,manipulare,depozitareiexploatare
4.4.Careestetermenulncareconsumatorultrebuiesiniiezeaciuneampotrivavnztorului?
Sedistingurmtoarelesituaii:
vnztorulnuacunoscutexistenaviciilorascunsetermenulestede6luni
vnztorulacunoscutexistenaviciilorileaascunscuviclenietermenulestede3ani.
Termenelencepscurgdeladatadescopeririiviciilorascunse,nscelmaitrziupnlamplinireaunuian
delapredareaprodusuluinprimulcaz.
Termenele de 6 luni, respectiv un an, sunt privite ca perioade limit n care viciile ascunse trebuie s fie
descoperite,acesteanefiindsusceptibilenntreruperesaususpendare.

5.Rspundereavnztorului

5.1.Cineesteresponsabilpentrulipsadeconformitateexistentlamomentullivrriiprodusului?
Vnztorul este rspunztor fa de consumator pentru orice lips de conformitate existent la momentul
candaufostlivratebunurile.
n cazul lipsei conformitii, consumatorul are dreptul de a solicita vnztorului aducerea produsului la
conformitate.
5.2. Care sunt modalitile de aducere la conformitate a produsului? Are consumatorul
posibilitateaalegeriioricreiadintreacestea?
Consumatorul are posibilitatea s aleag modalitatea n care dorete s i se aduc la conformitate produsul
(nlocuire,reparare,rezoluiuneacontractului,reducereapreului),cucondiiacamodalitateaaleassnufie
disproporionatsauimposibil.
Omsurreparatorieesteconsideratdisproporionatdaceaimpunevnztoruluicosturinerezonabilen
comparaie cu cealalt msur reparatorie i imposibil dac vnztorul nu are un produs identic pentru
nlocuire.
n evaluarea rezonabilitii costurilor se va ine cont de valoarea bunului, fr lipsa de conformitate,
importanalipseideconformitate,eventualeleinconvenientecauzateconsumatorului.
n ceea ce privete modalitile de aducere la conformitate, consumatorul poate solicita n primul rnd
repararea produsului, apoi nlocuirea acestuia, i n cele din urm reducerea corespunztoare a preului sau
rezoluiuneacontractului.
ntoatecazurile,aducerealaconformitatesefacefrplat.
Noiunea fr plat se refer la toate costurile necesare aducerii la conformitate, inclusiv costuri potale,

transport,diagnosticare,expertizare,demontare,montare,manoper,materialeutilizate,ambalare.
5.3.Careestetermenulncareprodusultrebuiereparat/nlocuit?
Repararea sau nlocuirea produselor trebuie adus la ndeplinire ntrun termen rezonabil, stabilit de comun
acord ntre consumator i vnztor, i fr niciun inconvenient semnificativ pentru consumator. Caracterul
rezonabil al perioadei de timp i existena inconvenientelor se analizeaz n funcie de natura produsului i
scopulpentrucareafostachiziionat.
Perioada de timp stabilit nu poate depi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la
cunotinavnztoruluilipsadeconformitateaprodusului.Pentruaoperareparareasaunlocuireaproduselor
seimpunecadeficieneleaprutesnufieimputabileconsumatorului.
ncazulreparriiprodusului,vorfimontatenumaipiesenoi.
Pentruprodusulnlocuit/remediatoperatoruleconomicareaceleaiobligaiicaipentruprodusuliniial.
5.4.Cndpoatecereconsumatorulreducereapreului/rezoluiuneacontractului?
Reducereacorespunztoareapreuluisaurezoluiuneacontractuluiintervinntreicazuri:
a)cndconsumatorulnuabeneficiatniciderepararea,nicidenlocuireaprodusului.
b)cndvnztorulnualuatmsurareparatorientroperioaddetimprezonabil.
c)cndvnztorulnualuatmsurareparatorientruntermende15zile,frinconvenientesemnificative
pentruconsumator.
Cteva precizari trebuie fcute n legtu cu reducerea corespunztoare a preului i rezoluiunea
contractului.
n primul rnd, rezoluiunea contractului presupune desfiinarea acestuia i repunerea prilor n situaia
anterioarncheieriicontractului,adicrestituireaprestaiilorfcutedefiecareceluilalt:consumatorultrebuie
s restituie produsul, iar vnztorul trebuie s restituie suma platit la ncheierea contractului. n al doilea
rand,rezoluiuneanupoatefisolicitatatuncicndlipsadeconformitateesteminor.
Reducereacorespunztoareapreuluipresupunec,dactoatecondiiileenunatemaisussuntndeplinite,
consumatorulestedeacordcupstrareaprodusului,chiardacacestaesteafectatdeolipsdeconformitate,
iar vnztorul este obligat s restituie consumatorului partea din preul pltit, corespunztoare prii din
produsafectate.
5.5.Poatefiobligatvnztorullaplatadespgubirilor?
Vnztorulpoatefiobligatlaplatadespgubirilor,potrivitclauzelorcontractualesaudispoziiilorlegale,attn
cazul remedierii ori nlocuirii produselor, ct i n cazul n care consumatorul a suferit pierderi ca urmare a
deficienelorconstatencadrultermenuluidegaranie.
Soluionareasolicitriipliiunorprejudiciimoralesaudauneconexeremedieriiorinlocuiriiproduselorestede
competenainstaneidejudecatoriaorganuluidemedierecompetent.
5.6.Poatefinlturatrspundereavnztorului?
Vnztorulnurspundenurmtoarelesituaii:
a) consumatorul, n momentul ncheierii contractului, a cunoscut sau nu putea, n mod rezonabil, s nu
cunoasc lipsa de conformitate ori aceast lips i are originea n materialele furnizate de consumator.
Aceastanseamncvnztorulnurspundepentruunviciuaparentcareputeafiobservatdeconsumator
saucarearfitrebuitsfieobservatdeconsumatorinicipentrulipsadeconformitatecarenuesterezultatul
uneiculpepersonale.
b)vnztorulprobeazcnuacunoscutinuarfiputut,nmodrezonabil,scunoascdeclaraiilepublice
fcutedeproductorsaudereprezentantulacestuia
c)vnztorul probeaz c declaraiile publice fcute de productor sau de reprezentantul acestuia fuseser
corectate,lamomentulncheieriicontractuluidevnzarecumprare

d) vnztorul probeaz c decizia de a cumpra produsul nu putea fi influenat de declaraiile publice n


cauz.
5.7. Poate aciona consumatorul mpotriva productorului pentru aducerea la conformitate a
produsului?
n plan juridic, distribuirea produselor presupune o succesiune de contracte separate i bilaterale. Aceast
succesiune include: fabricantul, vnztorul en gros, vnztorul en detail, importatorul, dup caz,
consumatorulfinal.
Legea nr. 449/2003 reglementeaz aciunea consumatorului final mpotriva vnztorului direct care, la
rndul lui, se va ntoarce mpotriva propriului vnztor i aa mai departe pn la vnztorul vinovat de
defeciune,caresedovedeteafidemulteorifabricantulsauproductorul.
ns,dacvnztoruldirectadatindicaiigreitecuprivirelamoduldeutilizareaprodusului,rspunderease
poateoprilael,chiarincazulncareprodusularfiavutoarecarevicii,darcarenuarficonduslaproducerea
niciunuiprejudiciuncondiiileuneifolosiriadecvate.
Legea nu prevede n mod expres o aciune direct bazat pe garania legal mpotriva unui vnztor mai
ndeprtat, aa cum prevd unele sisteme de drept, ci numai mpotriva vnztorului imediat. Premisa c
vnztorulimediatcorespundecelmaibineateptrilorconsumatorilordepindedemprejurri.Astfel,daca
fost achiziionat un produs care poarta o marc renumit, consumatorul se poate atepta ca productorul
aceluiprodussaibunsistemdegaraniimaibinepuslapunct,astfelcarpreferasseadresezedirect
acestuia.
5.8.Cetrebuiesfacunconsumatoratuncicndnutiedacvnztorulareounitateservice
autorizatsefectuezereparareaprodusuluicumpratdintrunaltstatmembrualUE?
ntroastfeldesituaietrebuiescontactezevnztorulpentruaafladacexistsaunuounitateservice
autorizatnRomnia.Dacvnztorulnurspunde,poatecontactaECCRomania.

6.GaraniaEuropean

6.1.Esteoperatoruleconomiceuropeanobligatsacordegaranie?
Potrivit legislaiei europene, noiunea de garanie este neleas n sensul garaniei comerciale pe care
operatoruleconomicproductor,importatorsauvnztoroofer,nmodvoluntar,consumatorului.
nesen,Directiva1999/44/CEprevedecgaraniile,nsensulunoroperaiunicomercialevoluntare,devin
totuiobligatoriipentrucelcareleadeclaratsuboriceform,astfelnctconsumatoriispoataveaobaz
juridic n situaia nendeplinirii obligaiilor prevzute n acestea. Astfel, dac printro reclam sau prin
certificatuldegaranieseofergaraniede5ani,atunciaceastaesteobligatoriepentrucomerciant.
6.2. Este chitana primit de la magazin suficient pentru susinerea garaniei, n lipsa unui
certificatdegaranie,semnatitampilatdeoperatoruleconomic?
Fiecare stat membru al UE are propriile reglementri cu privire la garanie dac un certificat de garanie
trebuieemissaunu,dacestesuficientchitanaprimitdelamagazinpentruasolicitaaducereaprodusului
la conformitate, etc. n Romnia, spre exemplu, pentru produsele de folosin ndelungat se prevede
obligativitatea pentru vnztor de a nmna consumatorului, pe lng instruciunile de folosire, instalare,
exploatare,ntreinere,eliberatedeproductor,icertificatuldegaranie.
Pentru a obine informaii cu privire la reglementrile n domeniu, specifice fiecrui stat membru,
consumatoriipotcontactaCentrulEuropeanalConsumatorilorRomania.
6.3.Estecuadevratcertificatuldegaranieeuropeanvalabilntoatestatelemembre?
Aa numitul certificat de garanie european nu exist, vnztorii nefiind obligai s emit un asemenea
certificat doar pentru c produsul este comercializat n UE. ns, dac n certificatul de garanie se
menioneaz c garania este european atunci consumatorul poate solicita aplicarea garaniei n oricare
dintrestatelemembrealeUE,inclusivRomnia.
Cu toate acestea, dac certificatul de garanie nu prevede aceasta, atunci nu se poate solicita aplicarea

garanieidectnardincaresaachiziionatprodusul.Deci,suntfoarteimportanteprevederilecertificatului
degaraniesauanunurilepublicitarefcutedecomerciantnacestsens.
NudepuineorisantmplatcaunitileservicedinRomniasrefuzereparareaunuiprodusachiziionat
dintrunaltstatmembruUEpemotivcacestanuafostachiziionatdinRomniasaupentrucpersonalul
nuareinstruireanecesarpentruareparaaceltipdeprodusoricnuaupiesedeschimbpentruefectuarea
reparaieisau,maimultdectatt,cnuaucontractncheiatcuvnztorulrespectiv.
ns,dacncertificatuldegaraniesaundeclaraiilepublicefcutedevnztorsemenioneazcgarania
europeanseaplicpentruprodusulrespectivicestevalabilinRomnia,atuncireprezentantullegalal
vnztoruluinRomniaesteobligatsaccepteprodusuldefectnserviceislrepare.
6.4. Care sunt drepturile consumatorului n cazul unei lipse de conformitate a produsului,
manifestatncadrultermenuluidegaranie?
Vnztorulesteresponsabilpentrulipsadeconformitateaprodusuluipentruoperioadde2anideladata
livrrii produsului. Acordarea garaniei legale de 2 ani pentru produse este o cerin minim pentru fiecare
statmembru.ncazulncareprodusulsedefecteazntruntermende6lunideladatalivrriiacestuiase
presupune c produsul a fost lipsit de conformitate nc de la livrare prezumia lipsei de conformitate ,
vnztorulfiindobligatsdemonstrezeconsumatoruluicprodusulnuafostlipsitdeconformitatelapredare.
Pentruaoperaprezumialipseideconformitateestenecesarcavnztorulsfieinformatdespreaceastan
termende2lunideladatalacareconsumatorulaconstatato,nspnlamplinireatermenuluide6luni
deladatalivrriiprodusului.
Dacncadrultermenuluide6luniprodusulnuprezintoconformitate,acestaseconsideraficonformcu
contractul.
Termenulde2luninutrebuieinterpretatrestrictivesteaplicabilisituaieincareneconformitateadevine
aparentntermende2anidelalivrareaprodusului.
Indiferent c vorbim de perioada de 6 luni sau de cea de 2 ani, n cazul neconformitii produsului
consumatorulestendreptitssolicite:
reparareasaunlocuireagratuit,ntroperioadrezonabildetimpifrinconvenientemajorepentru
consumator
reducerea de pre corespunztoare sau rezoluiunea contractului, dac repararea sau nlocuirea este
imposibilsaudisproporionatsauvnztorulnuaefectuatreparareantruntermenrezonabildetimp
ori fr inconveniente majore pentru consumator rezoluiunea contractului nu opereaz daca
neconformitateaesteminor.
Nu uitai! Produsele beneficiaz de un termen de garanie legal de 2 ani, astfel c orice lips de
conformitate,aprutncadrulacestuitermen,trebuieasumatdevnztorfrcosturipentruconsumator.
Orice lips de conformitate a produsului n perioada de 6 luni se prezum a exista nc de la data livrrii
produsuluinacestcazvnztorulesteobligatsdovedeascfaptulcprodusulafostconformlalivrare.
Orice lips de conformitate, aprut n cadrul termenului de garanie legal, trebuie adus la cunotina
vnztoruluintermende2lunideladataapariieidefectului.
6.5.Cepoatefaceconsumatorulcareareogaranieacordatdeproductor?
Potrivit Directivei 1999/44/CE vnztorul este direct rspunztor fa de consumator pentru orice lips de
conformitate a produsului. Prin urmare, el nu se poate ascunde n spatele productorului sau furnizorului.
Consumatorulnutrebuiesaaccepteaceasta,chiardacaregaraniaoferitdeproductor.Vnztoruleste
cel cu care consumatorul a ncheiat contractul de vnzarecumprare/prestri servicii. Vnztorul este,
aadar, responsabil pentru respectarea contractului, astfel c, pentru soluionarea litigiului, se recomand
consumatoruluisseadresezeacestuia.
Atunci cnd acest lucru se dovedete imposibil i consumatorul consider c drepturile reglementate de
Directiva1999/44/CEiaufostnclcatedecatrevnztor,acestasepoateadresaECCRomania.

6.6.Sfaturiutilepentruconsumatoriicareachiziioneazprodusedinaltestatemembre
verificainaintedecumprareaprodusuluidoritdacacestabeneficiazdegaranie,careestetermenul
de garanie i care sunt drepturile dumneavoastr n cadrul acestui termen verificai dac este o
garanierealsaudacvnztorulserefernumailadreptulstatutardereclamaie
ntotdeaunasolicitaiogaranienscris,nutrebuiesaveincrederenpromisiunilevnztorului
citiicuateniecontractuliclauzelereferitoarelagaraniecelemaiimportantedetaliisunt,deobicei,
bineascunsencertificatuldegaranietiprit.Luaivtimpicitiicuateniecontractul/certificatulde
garanie nainte s cumprai produsul. Fii atent, mai ales atunci cnd lecturai condiiile acordrii
garaniei
verificaidacgaraniaesteoferitipentruRomniaputeicerereparareasaunlocuireaprodusuluicu
defectentermende2anidelacumprarentoatestatelemembrealeUE,astfelcputeiceredela
acestvnztorsfacaceastmeniunencontract
cutoateacestea,lucrurilesuntdiferitencazdegaraniecomercial,ianume:ncelemaimultedin
statele membre ale UE, productorii nu trebuie s ofere garanie pentru produsul lor. i chiar dac se
ofergaranie,aceastanutrebuiesafieaplicabilntoatestatelemembrealeUE.Deaceea,naintede
cumprarea unui produs (de exemplu, un computer, un aparat electric, etc.), ar trebui s verificai
dacsepotaplicadrepturidegaranienaradumneavoastr
pastrai factura/certificatul de garanie timp de 2 ani de la cumprarea produsului n toate statele
membre ale UE, putei cere nlocuirea sau repararea unui produs defect. Cnd se ncearc punerea n
aplicareaacestuidrept,vatrebuisprezentaiofacturcaodovadafaptuluicsunteicuadevrat
proprietarulbunuluicumpratdelavnztor,precumicertificatuldegaranie,dacestecazul.