Sunteți pe pagina 1din 482

Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.

ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 1 Prof Andone Elena
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0
2012
=0, 2012
0
=1,mai mic este numrul 0 5p
2. Resturile ce se pot obine la mprirea cu 6 sunt 0, 1, 2, 3, 4,5.Suma lor este
15
5p
3.
Amplificm raportul cu 25 i se obine
75
100
, ceea ce nseamn 75%
5p
4. 90
0
- 39
0
45=50
0
15 5p
5.
V
cub
=l
3
=125, l=5, d=5 3
5p
6. Dac notm cu x numrul total de persoane ce particip la sondaj, atunci
10
228
100
x = , x=2280; 25% din 2280 nseamn 570 de persoane ce rspund
cu Nu
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Patrulaterul ortodiagonal este patrulaterul ce are diagonalele perpendiculare 5p
2. 42-13=29 cri se gsesc pe raftul al doilea, 29+5=34 cri pe raftul al treilea,
42+29+34=105 cri n total
2p
3p
3. Notm cu a numrul rspunsurilor corecte i cu b numrul rspunsurilor
greite.Din textul problemei rezult relaiile: a+b=30 i 5a-3b=110.
Inmulind prima relaie cu 3 i adunnd-o cu a doua, se obine a=25
rspunsuri corecte
2p
3p
4. a) f(x) =3x-3. Se aleg de exemplu punctele de intersecie cu axele de
coordonate A(0, -3) i B(1,0)
i se reprezint ntr-un sistem de axe, dreapta AB
2p
3p
b) Pentru a determina punctul de coordonate egale, situat pe graficul funciei,
rezolvm ecuaia f(x) =x; se obine
3
2
x = deci punctul va fi M(
3
2
,
3
2
)
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

1
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5
{ }
2 2
2 2
11 30 6 5 11
12 35 7 5 35
( 6)( 5) 6
,( ) 7
( 7)( 5) 7
x x x x x
x x x x x
x x x
x
x x x
+ + + + +
= =
+ + + + +
+ + +
=
+ + +


2p
3p
SUBIECTUL III

(30 de
puncte)
1. a) l=240 mm=24 cm; h=0,1 dm =1 cm;
V
cutie
=48 24 1 = 1152cm
3
3p
2p
b) O duzin are 12 cutii de chibrite;
V
cub
=12V
cutie
=2
2
3 2
4
3 3 2
3
=2
9
P3
3
=(2
3
3P)
3
Platura cubului va fi
egal cu2
3
3P=24 cm
2p
3p
c) Aria total a unei duzini este 6l
2
=624
2
=3456 cm
2

Dac pentru ambalarea unei duzini sunt necesari 3456 cm
2
hrtie atunci
pentru 125 duzini vor fi necesari 1253456 cm
2
=432000cm
2
=43,20 m
2
2p
3p
2. a) 21+15+9+9+11+5=70 stlpi 5p
b) A
ABEF
=372 m
2
, A
BCDE
=432 m
2
,A
total
=804 m
2
;
432 804
10
5 , 3
0
37 p
p
= =
2p
3p

c) BE=6 13 6 3,5 =21m,
BE=28
4
10

t , t=15000s

2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

2
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2 Prof. Andone Elena
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -2 5p
2. Fals;dac ultima cifr a unui numr este 2, acesta nu poate fi ptrat perfect 5p
3. (68, 88)=4 5p
4. P=4l=36, l=9 5p
5.
V=
3
27 2 9 2
1
2
12 2 4
l
= =
5p
6. Din cele 100 ptrele ale figurii sunt colorate 52; p%100=52; p=52 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Se deseneaz un cub cu muchia de 4 cm 5p
2. Notm cu m preul unei mese i cu s preul unui scaun.
3m+12s=576; m=4s; s=24 lei, m=96 lei
2p
3p
3. 7a+5b+3c=
(a+b+3c)+(3a+2b)=108+132=240
2p
3p
4. a) f(2)=1a+b+2=1a+b=-1
g(2)=13b-a=1. Se rezolv sistemul format din cele dou ecuaii i se obine
a=-1 i b=0f(x)=-x+3 i g(x)=1
1p
2p
2p
b) Se obine dup reprezentarea ntr-un acelai sistem de axe, un trapez
dreptunghic cu bazele 2 i 3 , nlimea 1A
5
2
=
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

3
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5
2 2
2 2
2 2 2 2
3) ( 3)
3) (2 3)
( 3 3)( 3 3) 6 2 6
4 12 9 4 12 9 8 18 4 9
(
(2
a
a
a a a a a a
a a a a a
a
a
a
+
=
+ +
+ + + +
= =
+ + + + + +

2p

3p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) A
t
=2 ( + + )=35100 cm
2
5p
b) V= =450 dm
3
=450 l 5p
c) pre total= 6 3,51 25 = 526,5 5p
2. a) 72=(x+7)(x+1)x=5 AB=12 cm i AD=6 cm 5p

b) A
ABC
=
1
2
A
ABCD
=36, EC median n triunghiul ABCA
AEC
=18
5p
c) DF este bisecroarea unghiului ADC; aplicnd teorema bisectoarei n
triunghiul ADC
1
2
AF AD AF
CF DC FC
= = , AC 6 5 2 5 AF = =
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

4
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 3 Prof. Andone Elena
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -24+4=-20 5p
2. 123, 153, 183 5p
3 {0,1,2,3,4} 5p
4.
0 0 0
( ) (180 24 ):2 78 m B = =
5p
5. b=6, B=20, linia mijlocie va fi egal cu 13 5p
6.
P
32 8
100 25
= =
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Se va desena un paralelipiped dreptunghic respectnd dimensiunile date 5p
2.
f(x) =ax+b, f(1) =2, f(-2) =1a+b=2 i -2a+b=1 a
1
3
= i b
5
3
=
5p
3.
Dac
2
3
x
y
= , atunci x =2k,y=3k
14
17
7
7 y
x
x
=
+

5p
4. a) 107: 3=35 rest 2, 107:4=16 rest 3, deci n sac pot fi 107 jucrii 5p
b) x=3c
1
+2, x=4c
2
+3, x+1=12k, 300<12k-1<350, x+1{312,324,336,348}
x{311, 323, 335,347}
5p
5
2 2
2
12 4 (3 2) 4 5 3 2
6 (4 5)(4 5) 3(3
9 4 5
16 5 2) 2 4 5 9
x x x x
x x x
x
x x
x
x

+ + + +
= =
+ + + +

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) d
2
=L
2
+l
2
+h
2
h=30 cm 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

5
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) CS ( ), ; , ( ) ESU SD EU EU ES ESU
CD EU (teorema celor trei perpendiculare); EU=50 cm, SD=24 cm, CD=
2 481
5p
c) V
ap
=50 40 h
ap
, h
ap
=7,5 cm

5p
2. a) ABCD trapez isoscel ortodiagonalh=(b+B):2CD=20 m
A
ABCD
=10000 m
2
=100 ari
5p
b) A
BMC
=4000 m
2
=40% A
ABCD
5p

c) P
AMCD
=220 +60 5 m
(220 +60 5) 12,5 4427 lei
5pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

6
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 4 Prof. Andone Elena
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. x=-9 5p
2. 5 zile 5p
3. 160 lei 5p
4. 4 cm 5p
5. 60
0
5p
6. 6 elevi 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Se va desena o prism hexagonal regulat ce va fi notat
ABCDEFABCDEF
5p
2. Prin cardinalul unei mulimi nelegem numrul de elemente al acelei
mulimi.
Numerele raionale din mulimea A sunt -12; 3; 2,94; 0;
1
2
i
4
2
.
Cardinalul mulimii A este 6.
1p

3
1
3. Dac fiecare elev ar cunoate o singur limb strin, atunci n clas ar fi 35
de elevi.
Diferena 35-25=10 reprezint numrul elevilor ce cunosc ambele limbi
2p
3p
4. a) A(1,4)
f
G f(1) =4, B(-2,2)
f
G f(-2) =2,
dup nlocuire se obin relaiile a+b=-4, -2a+b=2
se rezolv sistemul format din cele dou ecuaiia=-2, b=-2
1p
2p
2p
b) Se reprezint ntr-un sistem de axe, de exemplu, punctele A(1,4) i B(-2,2). 4p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

7
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Dreapta AB reprezint graficul funciei 1p
5
2 2
2 2
6 5 5 5 ( 5)( 1) 1
2 15 5 3 15 ( 5)( 3) 3
x x x x x x x x
x x x x x x x x
+ + + + + + + +
= = =
+ + +

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) CDAM este un trapez dreptunghic cu bazele AM=x, CD=9m i nlimea
AD=8m.
Aria unui trapez se calculeaz cu formula A=
( )
2
B b h +

nlocuind se obine A
DAMC
=4x+36
2p

1
2

b) Aria triunghiului MBC poate fi calculat cu formula
2
b h
,
nlimea din C a triunghiului coincide cu nlimea trapezului, deci are
lungimea 8 m i baza este MB=15-x
nlocuind se obine A
MBC
=4(15-x)
1p

2p
2p
c) Fie MNCD; CN=9-x=9-3=6m, MN=AD=8m
Aplicnd teorema lui Pitagora n triunghiul MNC se obine CM=10
3p
2p
2. a) A
l
=2(Lh+lh)=1600 m
2
5p
b) Suprafaa vopsit este egal cu 2A
l
=3200 m
2

3200 0,025=80 kg
2p
3p
c) 80 40=3200 lei ar costa vopseaua necesar
20% din 3200=640 lei reducere
3200-640=2560 lei a costat vopseaua
2p

2p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

8
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 5 Prof. Andone Elena
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 17 5p
2. 24 5p
3. 7
11

5p
4. 142
0
5p
5. 27 cm
3
5p
6. -3
0
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Se deseneaz tetraedrul CORP 5p
2. Numrul fetelor este 2 9=18 fete
Numrul eelevilor este 9+18=27 elevi
2p
3p
3.
n=
7
63 7 3 147 2 7 3 7 7 3 7 3 2 7 7 0
7
+ = + =
5p
4.
a)
3
2 6
2 4
3 27
2 4
4,5
x
x
x
x
=
=
=

2p
2p
1p

b)
2 4 2
12 24
2
24 16, 8
2
x y y
x
x y
x y
y
y y x
= =
+
= + =
+ = = =

1p
1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

9
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
16 8 8 2 z xy = = =
5 (x+3)
3
- 25(x+3)=(x+3)(x+3-5)(x+3+5)=(x+3)(x-2)(x+8) 5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) A-B-C-D-E-F 22 km 5p

b) d=v tt=
d
v

distana AC=11 Kmt=
1
6
h=
1
6
60=10 minute
distana CE=7 kmt=
1
12
h=
1
12
60=5 minute
distana AE va fi parcurs n 15 minute
2p

1p
1p

1p
c) 12800:500=25,6
deci sunt necesare 26 de drumuri
4p
1p
2. a) A
t
=6l
2
=216 dm
2
=2,16
216 dm
2
=2,16 m
2

deci sunt suficini 3 m
2

2p
2p
1p
b) 2,16m
2
3=6,48 lei 5p
c) V=216 cm
3
=0,216 dm
3
<1 dm
3
Deci nu ncape 1l de suc. 5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

10
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 6 Prof. Andone Elena
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 8 5p
2. 2
9


5p
3. -2,-1,0,1,2,3 5p
4.
2
1
x
x +

5p
5.
36 2
5p
6. 3 fee laterale i dou baze 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. desen 5p
2. a+b=15,
a=4b,
Se rezolv sistemul format din cele dou ecuai a=12, b=3
1p
1p
3p
3.
1 3 3 1
1 3 1 3
1 3 1 3 3 1 1 3 2 3
=
+ = +
+ + = + + =

Rezultatul este numr iraional
1p
1p
2p
1p
4. a)preul dup prima scumpire este de 300+20%300= 360 lei;
preul dup a doua scumpire este de 360+ 10%360=396 lei
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

11
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) 300+30%300=390 lei 5p
5 256=(a-b)
2
=a
2
+b
2
-2ab;
256=706-2ab
2ab=450
ab=225
2p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) ADCE=paralelogram; ADDE, AD CECEDEDCE
dreptunghicDE=5 3
tg (DAB)= 3m(DAB)=60
0
3p

2p
b) EC=EB=5 cm,
m(CBE) =60
0
,deci triunghiul BEC este echilateral
2p
3p

c) Aria trapezului ABCD este
125 3
4
cm
2

Aria colii de hrtie este de 600 cm
2
>
125 3
4

Deci poate fi decupat
2p

2p
1p
2. a) V=L l h:2=4950 cm
3
5p
b) V
1
=22 15 20=6600 cm
3

V
piatr
=6600-4950=1650 cm
3

3p
2p
c) A
sticla
=A
t
-A
b
=2550 cm
2
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

12
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 7 Prof. Andone Elena
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 7,(3) 5p
2. 12 5p
3. 92,5g 5p
4. 30
0
5p
5.
9 3
5p
6. 6,65 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Inecuaia este echivalent cu 6x+2-10<4x+1 6x-4x<1+10-2 2x<9
x este numr natural x {0,1,2,3,4}
4p
1
2. Fie a preul unui kg de banane i b preul unui kg de portocale
14a+8b=86
22a+24b=158
Rezolvnd sistemul format din cele dou ecuaii obinem c 1 kg de banane
costa 5 lei, un kg de portocale 2 lei,
deci, 3kg banane i 1 kg de portocale cost 17 lei
1p
1p
1p
1p
1p
3. Raionalizm fiecare din termenii sumei cu expresiile conjugate
Se obine 121 1 =10
4p
1p
4. a)2 x+1{ 1, 2, 3, 6}2x{-2,-3,-4,-7,0,1,2,5}x {-1,-2,0,1}
A={0,1}
ecuaia (2x+ 3)(2-x 3)=1 are soluia x=1
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

13
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
AB={1}
b) -2 5p
5 (x+1)
2
+(y+3)
2
=0
x=-1, y=- 3
3p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) A
DMN
=A
ABCD
A
DCM
- A
ADN
A
MNB
=
=600-150-10(30-x)-5x=150+5x
2p
3p
b)150+5x=2005x=50x=10
aplicm teorema lui Pitagora n triunghiul ADN i obinem
DN =20 2
2p
3P
c) Se verific cu reciproca teoremei lui Pitagora ca triunghiul DMN este un
triunghi dreptunghic n N
5p
2. a) V=L l h=240000 cm
3
5p
b) Dreptele DB i AD sunt necoplanare, AD BC, DBBC={B}unghiul
dintre cele dou drepte este unghiul DBC.
Triunghiul DBC este dreptunghic n C; DB=50 5
cos D

BC=
5
5

2p
2p
1p
c)A
t
=2(l L+L h+l h)=
=23600 cm
2
1p
4p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

14
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta8 Prof. Andrei Lenua
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 102 5p
2. 0 5p
3. 770 5p
4. 25 5p
5. 13 5p
6. 30 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz tetraedrul regulat
Noteaz tetraedrul regulat MNPQ
4p
1p
2. 10a-16b=a-b+9a-15b
=17+3(3a-5b)
=17+323=86
2p
2p
1p
3. Notm cu x numrul de probleme rezolvate n prima zi de Andrei
x+x+5+x+10+x+15=110
4x+30=110 4x =80x =20 (probleme a rezolvat Andrei n prima zi)
In nicio zi numarul problemelor rezolvate nu este prim.
2p

2p
1p
4.
a) ( ) ( ) 0 3 0 3 3 0, 3 f A = =
( ) ( ) 1 3 1 3 0 1,0 f B = =
Reprezentarea celor dou puncte sau alte dou puncte de pe grafic corect n
sistemul de axe xOy
Trasarea graficului funciei f
1p
1p

2p

1p

b) ( ) ( ) ,
f
A x y G f x y =
( ) 3 3 x y f x y x x = = =
3
2 3
2
x x = =
3 3
,
2 2
A
| |
|
\ .

1p

2p

2p
5
2
2
2
1 1
2 x x
x x
| |
+ = +
|
\ .

2 2
2
1
7 2 x
x
+ = =47

3p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

15
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( )
( )
,
10
,
DM AB M AB
AM NB
CN AB N AB

= =
`


)
m
n ADM ( )
0
90 m M = i ( )
0
45 m A = ADM dreptunghic i
isoscel 10 AM MD = = m
( )
2
900
2
ABCD
AB CD DM
A m
+
= =
2p1p

2p

b)
2
500
2
ABC
AB CN
A m


= =
5p

c) 2 180 20 2
ABCD
P AB DC AD = + + = +
2 360 40 2 416,4
ABCD
P m = +
3p

2p
2.
a) ( )
.
0 2 2 2
, 90 10000 6400 16400
T P
ABC m B AC AB BC = = + = + =
16400 20 41 AC = = cm
( )
.
0 2 2 2
, 90
T P
ACA m A AA AC AC

= = 20000 16400 3600 = = 60 AA

= cm

2p


3p

b)Fie ( ) ( ) , , DM D B M D B d D D B DM =
DD BD
DM
D B

=


60 20 41 12 41
6 82
100 2 2

= = = cm
1p

2p


2p

c)
3
40 40000 l cm =
Fie x nlimea la care se ridic apa
ABCD
V A x =
3
40000 8000 40000:8000
5
cm x x
x cm
= =
=

1p
1p

2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

16
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta9 Prof. Andrei Lenua
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 42 5p
2. (-;1] 5p
3. 4 5p
4. 192 5p
5. 26 5p
6. 6 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma triunghiular regulat
Noteaz prisma triunghiular regulat
4p
1p
2.
Fie x suma pe care o are Nicoleta 3 27 287
3
x
x + + =
10 10
27 287 260
3 3
x x
+ = =
3
260 78
10
x = =
2p


2p

1p
3.
1 a b
a b a b

=
+

2 1 3 2 2012 2011
...
2 1 3 2 2012 2011
E

= + + +


1 2012 E = +
1p

3p
1p
4.
a) ( ) ( ) 0 3 0 2 2 0, 2 f A = =
( ) ( ) 1 3 1 2 1 1,1 f B = =
Reprezentarea celor dou puncte sau alte dou puncte de pe grafic corect n
1p

1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

17
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
sistemul de axe xOy
Trasarea graficului funciei f

1p

b) Aflm punctul de intersecie al graficului funciei f cu axa Oy ( ) 0, 2 A
Aflm punctul de pe graficului funciei f care are ordonata egal cu 1
( ) 1,1 B
MAB este dreptunghic, deci distana de la M la graficul funciei f este
nlimea corespunztoare ipotenuzei, ( ) , MC AB C AB
( )
,
f
d M G MC =
Aplicm teorema lui Pitagora n MAB pentru a afla lungimea lui
AB
2 2 2 2 2
3 1 10 10 AB MA MB AB = + = + = =
MB MA
MC
AB

=
3 1 3 10
10 10
MC

= =
1p

1p


1p1p


1p
5
2 2
4 4 9 6 5 x x y y + + + =
2 2
4 4 1 9 6 1 3 x x y y + + + + +
( )
2
2
4 4 1 2 1 x x x + =
( )
2
2
9 6 1 3 1 y y y + + = +
( ) ( )
2 2
2 1 0, 3 1 0 x y +
2 2
4 4 9 6 5 x x y y + + + >0
1p

1p
1p

1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Notm VABCD piramida, O centrul bazei ABCD, M mijlocul laturii BC
n ( ) ( )
0 2 2 2
90 VOM m O VO VM OM = =
OM apotema bazei 4 OM = m
2 2 2
5 4 9 3 VO VO = = = m
1p
2p
1p
1p

b)
2
, ,
2
b p
t l b l b
p a
A A A A A l

= + = =
2
4 8 5
80
2
l
A m

= =
2 2 2 2
64 80 64 144
b t
A m A m m m = = + =
2 2 2
8 144 8 1 1160 m m m + =
1p

2p


1p
1p

c)
3
b
A h
V

=
3
64 3
64
3
V m

= =
1p


3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

18
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
64:3=21,(3), deci pot sta 21 de personae n cort.
1p
2.
a)Fie ABCD trapezul dreptunghic, AB=10m,CD=8m, ( )
0
60 m B = ,
CM AB MB=2m BC=4 m
n ( )
0 2 2 2
, 90 CMB m M CM BC MB = =
2 2 2
4 2 12 CM = =
2 3 CM =
( )
10 4 8 2 3 2 11 3
ABCD
P AB BC CD AD m m m m m = + + + = + + + = +
1p
1p

2p

1p


b)
( )
2
ABCD
AB CD CM
A
+
=
( )
2
10 8 2 3
18 3
2
m
+
= =
2
32m
2p

3p
c)3217,50=580 lei<590 lei, deci sunt suficieni 5pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta10 Prof. Andrei Lenua
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -3 5p
2. 9 5p
3. 5 5p
4. 44 5p
5. 6 5p
6. 169 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

19
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1. Deseneaz paralelipiped dreptunghic
Noteaz paralelipiped dreptunghic
4p
1p
2. Fie a,b,c suma primit de ocupantul locului I, al II-lea respectiv al III-lea
330 a b c + + =
{ } , , a b c i.p { } 1,2,3 2 3 a b c = = , ,
2 3
k k
a k b c = = =
6 3 2 11
330 330 330 180
2 3 6 6
k k k k k k
k k
+ +
+ + = = = =
180 a = lei, 90 b = lei, 60 c = lei
1p


1p

2p
1p
3.
Notm
2
5 2 a n n = + +
( ) 2 1 x a a = + + =
2
2 1 a a + +
( )
2
1 a +
( )
2
2
5 3 n n = + + , deci x este ptrat perfect pentru orice n.
1p

2p
2p
4.
a)
( )
1 1 2 1
1 :
1 2 1 2 1 2
E
| |
= +
|
+
\ .

1 1 2 1 3 2
: :
3 1 1 3 3 1
| | | |
= + =
| |

\ . \ .

2 1
3 2
| |
=
|
\ .

1
3
=
1p


1p


2p

1p

b) ( )
( )( )
2 2 2
:
2 2 2
x x x
E x
x x x
+ +
=
+

( )( )
2 2
:
2 2 2
x x
x x x
=
+

=
( )( )
2 2 1
2 2 2 2
x x
x x x x

=
+ +

2p


1p


2p

5
( ) ( ) 1, 1
f
A m G f m =
( ) 1 2 1 1 3 f = + =
3 m =
2p

2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)A=Ll
A=1500100=150000
2
m
A=15 ha
1p
2p
2p
b)9,375 tone gru obinute de pe 3,75ha 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

20
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
c) 9,375t=9375kg

5p
2.
a) MN linie mijlocie n , 3
2
AB
ABC MN AB MN ,, = = cm, dar
AB AC MN AC
( )
( )
.3
,
Th
ME ABC
NE AC d N AC NE
MN AC

=
`


)

n ( )
.
0 2 2 2
, 90
Th Pitagora
EMN m EMN EN EM MN = = + 16 9 25 = + =
EN=5 cm

2p


1p


2p

b)
( )
( )
,
AC MN
AC EN AC EMN
MN EN EMN

)


5p

c)
( ) ( )
( )
( )
,
,
EAC ABC AC
MN AC MN ABC
EN AC EN EAC
=


)
( ) ( ) ( ) ( ) , , EAC ABC MN NE MNE = =
( )
.
sin
.
cat opus
MNE
ip
=
4
5
ME
NE
= =

3p2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

21
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Prof. Anghel Mihi Giorgic

VARIANTA 11
SUBIECTUL I 30 de
puncte
1 18 5p
2 5 5p
3 10/3 5p
4
3
5p
5
14
5p
6 a=6 si b=2 5p
SUBIECTUL al II-lea 30 de
puncte
1 Reprezentarea corect a desenului 5p

2
( 3+ 2+1)
2
=6+2 6+2 3+2 2
2[(1+ 2)(1+ 3)+2]=6+2 6+2 3+2 22p
3p
3 l=0,25
A=0,0625m
2
3p
2p
4 a) f(2)=2
2+m=10 , m=8
3p
2p
b) A(0,6) B(3,0)
Reprezentarea corect a graficului
3p
2p
5 15 lei 5p
SUBIECTUL al III-lea 30 de
puncte
1
a) BC=4 2cm
5p
b) A=(B+b)h/2
A=24 cm
2
3p
2p
c) 45
0
5p
2 a) AB=12m
h=3 3m
3p
2p
b) A
t
=A
l
+2A
b

A
t
=12(18+ 3)m
2
3p
2p

c) V=108 3m
3

486 duble
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

22
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE


VARIANTA 12
Prof. Anghel Mihi Giorgic

SUBIECTUL I 30 de
puncte
1 2 5p
2 b 5p
3 x=11 si y=1 5p
4 1 5p
5
d= 119cm
5p
6
A=3 3cm
2
5p
SUBIECTUL al II-lea 30 de
puncte
1 Realizarea corect a desenului

5p

2 x+y=30; 15x+20y=500
20 duble
2p
3p
3 2+3*5+4*7=45
a=2, b=5, c=7
2p
3p
4 a) 4 a=6b


a=3 si b=2
2p
3p
b)M
a
=(a+b)/2
M
a
=2,5
2p
3p
5 E(x)=(4x
2
+4x)(4x
2
+4x+2)
E(x)=8x(x+1)(2x
2
+2x+1)
2p
3p
SUBIECTUL al III-lea 30 de
puncte
1 a) 2a+b=0 ; - a+b=- 6
f(x)=2x- 4
3p
2p
b) A(0; - 4) B(2; 0)
Reprezentarea corecta a graficului
3p
2p

c) x=4 5/5 u
5p
2 a) V=A
b
h=80m
3

80: 40=2m
3
3p
2p
b) V=A
b
h
V=32 3m
3

3p
2p
c) A=64m
2

1920 igle
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

23
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

VARIANTA 13
Prof. Anghel Mihi Giorgic
SUBIECTUL I 30 de
puncte
1 6 5p
2 8 5p
3 15 5p
4 5p
5 22 5p
6 2ha 5p
SUBIECTUL al II-lea 30 de
puncte
1 72m
2
5p

2 t=12


5p

3 M+C=4,10 (1)
M+D=4,30 (2)
C+D=5,20 (3)
Adunnd cele trei relaii obinem
2M+2C+2D=13,60 M+C+D= 6,8 nlocuind n aceast relaie relaia (1)
obinem D= 2,70 lei
Din relaia (2) obinem M= 1,60 lei
Din relaia (3) obinem C= 2,50 lei

3p

2p
4 a) f(6)=6m+5=8
m=0,5
3p
2p

Fie
Ox
B pr A = ( )
.
0 2 2 2
, 90
T P
AOB m B AO BO AB = = +
2 2 2
6 8 100 10 AO AO = + = = u.m
3p
2p
5
5.
[ ] 1 8 8 1 8 7 9 7,9 z z z z

5p
SUBIECTUL al III-lea 30 de
pu
nc
te
1
a) ( )
( )
. 2
0 2 2
, 90 24 3 3 603 3 67
T P
p
VOM m O VM a dm = = + = =
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

24
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2
3 18 3 67
81 67
2
l
A dm

= =


b)
2
2
3
81 3
4
b
l
A dm = =
( )
2 2 2
81 67 81 3 81 67 3
t l b
A A A dm dm dm = + = + = +

3p
2p

c)
3
648 3
3
b
A h
V dm

= =

3p
2p
2 a) (AB+MC) CB=3AD*DM
DM=30cm
3p
2p
b) Perimetru AB+BC+CM+MA
P=180cm
3p
2p
c) PQ=(AB+MC)/2
PQ=45cm
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

25
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 14 Prof. Badea Daniela
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -99 5p
2. -4 5p
3. 20 5p
4. 36 5p
5. 12 5p
6. 50
0
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz tetraedrul
Noteaz tetraedrul
4p
1p
2.
S suma primit; mama i d
2
5
3
S + lei

tata i d
60 1
5 3
100 3 5
S
S
| |
+ =
|
\ .
lei

ecuaia este
2 2
5 25 30
3 5 15
S S
S S + + + = =
225 S = lei.

1p

1p

2p

1p
3.
11 2 40
20 19 42
x y
x y
=


4
2
x
y
=


3p


2p
4.
a)

{ } 0;1 x

( ) ( ) ( )
( ) 1
E 1 : 1 1
8
x x
x x x

( = +


( )
( ) 1
1 1
E
1 8
x x
x x
x
x

+ +
=


Finalizare

1p

2p


1p
1p

b)

( ) ( ) ( ) ( )
2012
2 3 2012 2 2011
4 1
E 4 +E 4 +E 4 +....+E 4 =1+4+4 ... 4
3

+ + =

3pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

26
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) 4 E 1
4 1 1
3 3 4 3
x
x x


= =

2012
2012
4 1 1
4
3 3
x
x

= =
1p

1p

5.
( ) : , f f x ax b = +

( ) { } ( )
f
G O 2,0 2 0 2 0 x A f a b = = + =

( ) { } ( )
f
G O B 0, 6 0 6 6 y f b = = =

3 a =

( ) 3 6 f x x =
1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)

2 2 2 2 2
676 64 36 25 d L l h h h = + + = + + =
( )
2
2 796
t
A Ll Lh lh cm = + + =
3
1200 V Llh cm = =
2p
2p
1p

b) ( ) PQ D`B, Q D`B P, D`B PQ d =

D`P 2 D`P 2
D`P=10cm
DP 3 D`D 5
= =
( ) D`PQ D`BD caz I
D`P PQ D`Q 10
= =
D`B BD D`D 26
=
50
PQ= cm
13


1p
1p
1p
1p
1p

c)
( )
( ) ( )
'
' '
'
'
'
APD
AMPD MAPD
' '
'
2
APD
3
MAPD
,
V =V
3
, , N mijlocul lui 3cm
2
40cm
2
V 40cm
A d M ADD
AB
d M ADD MN AD MN
AD PD
A

=
= = =

= =
=


1p

2p

1p

1p
2.
a)AM=MT=4 2m; TN=NB=2 2m
L=
( )
2 4 2 2 2 =12 2m +
2p
3p

b)
`
R 6m; R=4m; r=2m =

1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

27
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
`2 2 2 2 2
1
R r R 12 m 37,8m
2
S

= + =
2
2
2TN 0,5 2 2m 2,82m S = =
2
1 2
37,8 2,82=34,98m S S S =
2p
1p
1p

c) 2 R`=12 m 37,8m=3780cm
r
L =
3780:30=126 (arbuti pe circumferina rondului)
( ) R+r =6 m 18,9m=1890cm
a
L =
1890:30=63(arbuti)
Finalizare: 126+63-1= 188 arbuti
1p
1p
1p
1p
1p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 15 Prof. Badea Daniela
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. x 5p
2. 9 5p
3.
2
5p
4. 7
8

5p
5. 36 5p
6. 36 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen
Notaii
4p
1p
2.
1904
4
x y z t + + +
=

3 3 3
; ;
5 5 5
x y y z z t = = =

27 9 3
1904 875
125 25 5
t t t t t + + + = =

189; 315; 525 x y z = = =
1p


1p

2p

1p
3. 6 77 2 77 4 a b a b b + = + =

( ) ( ) 2 11 77 4 11 a b b +

1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

28
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) 77 4 11
4 11
77 11
b
b


finalizare

1p


2p
4.
a)

{ } ( ) ( ) M 5 6 g 5 6
f g
G G f = = =

( ) ( ) N 1;-2 1 2
g
G g =

5 6
2
m n
m n
+ =

+ =


( ) 2 4 g x x =
1p
1p


2p

1p

b)

{ } ( ) ( ) A 0 1 A 0;1
f
G Oy f = =

{ } ( ) ( ) B 0 4 B 0; 4
g
G Oy g = =

2
M
MAB
AB h
A

=

25
2
MAB
A =
1p
1p

2p


1p
5
( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
2
4 13 2 9 9 3,
6 34 = 3 25 25 5,
x x x x
y y y y
+ = + =
+ + + + =


( ) 8, , valoarea minim este 8. N x y
2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) cercurile au diametrul de 24 cm
120:24=5
85=24 3+13=24 3+12+1
Total 35 coulee (semidiscuri)
1p
1p
1p
2pb)

( )
0
VAB isoscel cu m AVB 45 =

VNB dr.isoscel VN=NB=6 2

ANB dr. AB 12 2- 2cm l = =

2 2 2 2
1,41 2 1,42 0,58 2 2 0,59
83,52 84,96 9 10 9 10 l l l
< < < <
< < < < < <

1p
1p
1p
1p
1p
c)

MAB echilateral

)
4MB 4 36 40
1260 35 1400
1260 12,6 12
din b
p l cm p cm
cm p cm
cm m m
= = < <
< <
= >

Nu sunt suficieni 12m de pamblic

1p
1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

29
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
a)

DB 2 24 2cm l = =

BCD echilateral 24 2cm BC =

( )
( ) ( ) ABCD
P =2 AB+BC 2 24 24 2 =48 1+ 2 cm = +

AC AO+OC 12 2+12 6cm = =

( ) ABCD
L=P +BD+AC 12 4 7 2 6 cm = + +
1p
1p
1p

1p
1p

b)
ABCD ABD BCD
S =S S +

( )
2
2
ABD
2
BCD
2
ABCD
S 288cm
2
288 3cm
S 288 1 3 cm
l
S
= =
=
= +

1p

1p

1p

2p

c)
MNPQ
S =AC BD

ABCD ortodiagonal ABCD
AC BD
S =
2


ABCD
MNPQ
S 1
=
S 2

2p

1p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 16 Prof. Badea Daniela
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1
2

5p
2. 6 5p
3. 20 5p
4. 7 5p
5.
12 2
5p
6. 2200 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen
Notaii
4p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

30
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
( )
2
7 3 7 2 21 +

10 2 21 7 2 21 3 + =
3p

2p
3.
( ) 8 16 E x x = +

( ) 0 8 16 0 E x x = + =

2 x =
3p
1p
1p
4. a)

nr. vaze cu cte 3 fire; =nr. vaze cu cte 5 fire x y =

40
3 5 154
x y
x y
+ =

+ =


23
17
x
y
=


1p

2p


2p
b)

154 2 7 11 =

mulimea divizorilor lui 154 mai mici ca 17 este
{ } 1,2,7,11,14

nr. minim de vaze : 154:14=11
1p
2p
2p
5
( ) ( ) 2 5 2;5
f
f A G =
,
Reprezentarea punctului A
( ) ( ) 3 5 3; 5
f
f B G =

Reprezentarea punctului A
Trasarea graficului
1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)

2 2 2 x a a x = =

( )
( )
2 2 1 2 l x a x = + = +
3p
2p

b)

( )
( )
8 2 16 1 2 P x a x = + = +

( )( )
16 10 2 1 1 2 P = +

160cm P =
2p

1p
1p

c)
( )
2
2 2
4 8 1 2
2
ABCDEFGH
a
S l x = = +

( )
( )
0 2
paralelogram
2 sin45 2 2 S x a a x = + = +

( ) ( ) ( )
2 2 2
8 1 2 8 2 2 8 3 2 2
t
S x x x = + + + = +

( ) ( )
2
2
8 100 2 1 3 2 2 800cm
t
S = + =
1p

1p
1p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

31
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2. a)

( )
( )
( )
3
,
,
T
MN ABC
PN BD MP BD d M BD MP
PN BD ABC

=
`

)

. .
, 1
6 3 6
3 2
4
T P
MNP N dr
MN MP cm
AC
NP

= =
`

= =
)


2p

3p
b)

( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
`
` , ` ` ` , `
, `
D AC ABC AC
DO AC DO D AC m D AC ABC m DOD
DO AC DO ABC
=

=
`


. .
` , 1 ` 6 6
` 12 6
sin
` 3 6 6
T P
DOD D dr DO
DD
O
DO
= =
= = =

2p
1p


2p

c)

( )
( )
( ) ( ) ( )
`
`
` , `
`
DE DO
AC DOD
DE D AC d D D AC DE
AC DE
DE DOD


=
`

`


)
)

`
4 3
`
DO DD
DE cm
DO

= =
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

32
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 17 Prof. Badea Ion
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
2 5
5p
2. 75 5p
3. 1 5p
4. 8

5p
5.
18 2


5p
6. 893 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen cercuri tangente exterioare
Desen tangent comun
3p
2p
2.
. .
10 muncitori.............. 7 zile
14muncitori............... x zile
10 7
5
14
3 5 8 zile
i p
x

`
)

= =
+ =

2p


2p

1p
3.
( )
( ) ( )
13| 13|100 10
13|91 13 9 3
13|13 7 9 3
13|3 3
abc a b c
a b a b c
a b a b c
a b c
+ +
+ + +
+ + +
+

1p
2p

1p
1p
4.
a)

{ } ( ) ( )
f g
G G M f x g x = =

( )
3 1 1 3
2 3 0 0
0,1
x x
x x
M
+ =
= =


1p
1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

33
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
( )
3,4
f
A G
( )
3,4
g
B G
isoscel MAB (MN nlime i median)
dr.
3
N=1dr 3
3
MN=3,AN= 3
MAN
MN
tgA
AN

= = =
`

)
X
( ) ( )
0 0
60 60 m A m AMB = = X X
1p
1p
1p
1p


1p
5
( ) ( )
( )
2 2
1 2 3 11 7 1 2 3 11
1 2 3 11
1 7
2 7 3 2 7 3/ 1
3 1 7 4
3;4
A
A
A
+ + + + +
=
+ +
= +
< < < < +
< + <


1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) fie ( ) SO ABD
( ) I.C.
centrul bazei
(ptrat)
SABCD regulat
SOA SOB SOC SOD
OA OB OC OD O

= = =


SBD dr.is SO=5 2
2
3
10 5 2 500 2
cm
3 3 3
b
A h
V

= = =

2p1p
2p

b)
PBD
P minim PB i PC au lungime minim

PB SC i PD SC

( )
SBC echilateral BP median
P mijlocul lui SC
SP=5 cm


1p
1p
1p
1p
1p
c) PBD isoscel PO BD

( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
PBD ACD BD
PO BD, PO PBD PBD , ACD POC
CO BD, CO ACD
m m
=

=
`

X X
1p

2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

34
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
0
SOC dr.is. POC 45 m = X
2p
2.
a) 3 20,76cm; 103800:20,76=50 plci ncap pe lungime EG l =
600=36 16+24 16 2+1=33 rnduri de plci ncap pe lime
33 50 1650 plci = (din care 16 sunt tiate pe jumtate) 1636 plci ntregi
100 4
1650 + =1666+
6 6
1667 nr. total de plci

1p
1p
1p

1p

1p
b) plcile nchise la culoare se afl:
la fiecare rnd cu numr impar din cele 33 rnduri 17 rnduri
pe rndurile menionate plcile cu numr mpar 25 plci
17 25 425 plci nchise la culoare =

2p
2p
1p

c)
2
A=62,28m
62,28 1,2=74,736 75 saci 75 14=1050 lei
63 30=1890 lei cost gresia
( )
65
1050+1890 =1911 lei cost manopera
100

=4851 lei
t
S
1p
1p
1p

1p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 18 Prof. Badea Ion
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 5 5p
2. 0 5p
3. A 5p
4. 38 5p
5.
12 9 3
5p
6. 35 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

35
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1. Desen
notaii
4p
1p
2. x =nr. kg fursecuri de18 lei/kg
( ) 18 250 10 20
25
x x
x
+ = +
=

1p
2p
2p
3.
8 2 15 8 2 15 15 3 5 15
24
N
N
= + + + + +
= N

3p
2p
4.
a) ( ) ( ) 0;2 0 2 2
f
A G f a = =
( ) ( ) ( ) 2 6, 1 0, 4 3 f f f = = =
Trasarea graficului
1p
1p
3p

b)
| | ( ) 2;1 avem 2 2 2 2 x f x x = + =
| | { }
1
0 2;1 0 x S = =
( | ( )
( | { }
{ }
2
3 1 2
1;4 avem 2 1 2
3 1;4 3
0;3
x f x x
x S
S S S
= =
= =
= =

1p
1p
1p
1p
1p
5
( ) ( ) ( ) ( )
4 3 2 2 2
2 4 4 1 5 E x x x x x x m x = + + + + +
( )

( ) ( ) ( )

2 2
2 2
0 0
0 0 0
5 5 0 1 2 1 5 m m E x x x x m x


= + + +
_ _ _

( ) ( ) ( ) 0, i 5 E x x m R
2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) , CD AB AB CD | |
( ) , ` ` ` ` ` ` `trapez CD CDD C D CD C D ABC D = | |

1
3
`
`
, `
R T
DD
DA AB D A AB
AB D A

)

` `trapez dreptunghic ABC D
1p
1p


2p

1p

b)
( ) ( ) ( )
0
ABC , 30 ` m m DAD = = X X
DAD` dr.,DD`=CC` AD=8cm, AD`=4 3
. .
C`MB dr. BC`=8cm
T P

( ) ABC`D`
P =AB+BC`+C`D`+ `=4 7 3 cm AD +
1p

1p
1p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

36
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

c)
t ` ` ` ` ` `
S
ABCD ABC D DCC D ADD BCC
S S S S S = + + + +
( ) ( )
2 2
ABCD ABC`D`
2 2 2
DCC`D` ADD` BCC`
AB+CD AB+C`D` `
S = =80cm; S = =40 3cm
2 2
` ` ` `
S =32cm; S = =8 3cm; S 16cm
2 2
AD AD
DD AD CC BC

`


= =

)

( )
2
t
S 16 8 3 3 cm = +
1p


3p


1p
2.
a) ( ) 484 22 4 2 2 8 88 18, 8 26 l l x x x = = = + = = + =
1 2 2
3 1 2 1 2
2 3
1 2 3
468ha
3 4
, 39
4 5 3 4 5 12
5
117ha, 156ha, 195ha
4 3 12
S A A A
A A A A A S
A A
S S S
A A A
= + + =
= = = = = =
= = = = = =

1p

1p

1p

2p
b)

1
v r c v r c v r c
9
4 1 6
4 3 6 13 13
9 3 9
v=36ha, r=27ha, c=54ha.
A + +
= = = = = = =


3p


2p
c) 195 5 975t 975000kg, 975000 1,5 1462500lei (cost grul) = = =
total
156 40=6240t=6240000kg, 6240000 2=12480000lei(cost fructele)
1
12480000 1560000lei(cost legumele)
8
S 15502500lei.

=
=

1p
1p

1p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 19 Prof. Badea Ion
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 3 5p
2. 200 5p
3.
{ } 2;8 S =
5p
4. 14 5p
5. 0,3 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

37
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
6. 60 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen
Notaii
denumire
3p
1p
1p
2.
( )( )
2 15 8=2 15 8
2 15 8 8 2 15
8 2 15 8 2 15
2
g
g
a
b
m a b
m
= + +
= =
= = +
=

1p

1p
2p

1p
3. 92
150t rmn dup splare
100
95 92
150 t rmn dup strivire
100 100
12 95 92
150 t zahr=
100 100 100
12 95 92
150000 15732kg/zi
100 100 100
15732 5=78660kg=78,66t

| |

|
\ .
| |
| |

| |
\ .
\ .
=


1p
1p
1p
1p
1p
4.
a)

( )
( )( )
( )
( )
2
2
1 3
3 5
1 3 1 3 2 3 5
x
x x
E x
x x x x

+
=
+ +

( )
( )
( )
( )
( )
3 5 1 3
1 3 2 3 5
x x x
E x
x x x
+
=
+ +

finalizare

3p

1p
1p

b)

( ) ( )
1 3 1 1 3 1
0
2 1 3 2 2 1 3 2
x x
x x

+
+ +

( )
1 3 1 3 1
0 0
2 1 3 1 3
x x
x x
+ +

+ +

1
1 3 0
3
1 5
, \
3 3
x x
x
+ < <
| |

`
|
\ . )

1p


1p


1p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

38
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5
( )
( )
( )
( ) ( )
1 3 1 1 2 3
1 3 3
f a a
a a
=
= +

( ) ( ) ( ) 1 2 3 1 3 3 2 3, i
1 0
3 2
1
1
f a b a a b a b
a
a b
a
b
= + =
=


1p

1p
1p

1p


1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
l
3
3 3
A 2
2 2 3
p
b p
l a
l l
A a

= = =
2 2
2 2 2 2
9
36 4
2
p b
l l
x a a x
l x
= = =
=

2p

2p
1p

b)
2
2
3
324 3
4
b
l
A cm = =
2
3
2 628 3
324 3 18
1944 3
3
l b
A A cm
V cm
= =

= =

1p

2p

2p
c) OT VM
( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
0
,
,
3
. cos
2 2 3
3
30
VBC
BC VM
BC VOM OT VOM
BC OM
BC OT
OT VBC pr VO VT
m VO VBC m OVT
VO x
VOMdr V
VM x
m OVT


`

)

=
=
= = =
=
X X
X1p2p


1p


1p
2.
a)
( )
2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 5 2
b
P x x x x x x x x x = + + + + + + + +
( )
( )
2 10 2 12
4 5 2 6
b
b
P x x
P x
= +
= +

3p

1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

39
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
( )
2 2 2 2 2 2 2
1
4 9 16 25 2 4 48 S x x x x x x x = + + + + =
2
2
2 2
4
52 52
b
S x
S x cm
=
= =

3p

1p
1p

c)
10 5
3 3
QL WL x x
QLW QIT QK TJ
QK IT
= = = ~
( )
2
2 2
b
10 5
3 3
5 74
3 6 5
3 3
740
; A 48 4 192
3
144
77, 837 % 78%
185
22%
b
QL WL x x
QLW QIT QK TJ
QK IT
x x
TS x x
x
A x x
A
A
p
= = =
= + + =
= = =
= =
=
~


1p

1p

1p

1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

40
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 20 Prof Silvia Brabeceanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 19 5p
2.
{ } 1,2 A B =
5p
3. 2 5p
4. 500cm 5p
5.
0
0
5p
6.
0
15 C
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. Pe al doilea raft sunt 3 27 81 =
Pe al treilea raft sunt ( )
2
27 81 72
3
+ =
Nr. total de cri 27 81 72 180 + + =
2p
2p
1p
3.
( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 50 n n n n n + + + + + + + + =
5 40 8 n n = =
numerele:8,9,10,11,12
10 1112 1320 =
2p
1p
1p
1p
4. a)Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funciei
4p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

41
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) ( ) ( ) 2, 1 2 1
f
P m m G f m m + + =
( ) ( ) 2 5 2 3 f m m + = + +
( ) 5 2 3 1 m m + + =
1 m =
2p
1p
1p
1p
5
( )
2
7 5 7 2 35 5 12 2 35 + = + + = +
( )
5 7 5 35 5 + = +
( )
7 5 2 7 35 14 =
12 2 35 35 5 35 14 a = + +
21 a =
1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) lungimea diagonalei cubului 6 3 d dm =
3 3 SA SD SA SD dm = = = =
12 3 SA SD SA SD dm + + + =
2p
2p
1p

b) lungimea apotemei piramidei 3 2
p
a dm =

2
b p
l
P a
A

=

3
24 3 2
36 2
2
l
A dm

= =
2p
1p

2p

c) ( ) BC ABD
B C BC i ( ) B C AB B C ABD
1p
3p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

42
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

( ) ( ) ( )( )
0
90 A B C ABD m A B C ABD
(
=


1p
2.
a) ( ) :2 FM AB EF =
( ) 12 6 :2 3 FM m = =
3p
2p
b) Aria suprafeei haurate este de dou ori aria trapezului ABFE

( )
2
ABFE
AB EF BM
A
+
=
3 3 BM m =

2
27 3
ABFE
A m =
1p
1p
2p
1p

c)
2
9 3
BFC
A m =
Raportul celor dou arii este
1
4

1p
4p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

43
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 21 Prof Silvia Brabeceanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2 5p
2. 4
3

5p
3. 11
20

5p
4.
5 2cm
5p
5. BC 5p
6.
0
4 C
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
sticle mbuteliate a doua zi:
2
1250 1250 750
5
=
sticle mbuteliate a treia zi:
3
750 750 975
10
+ =
total: 1250 750 975 2975 + + =
2p
2p

1p
3.
( ) ( )
5
6 5
6
x y
x y x y
x y
+
= + =


3
20% 4 30% 4
5 10
x y
x y = + = +
1p

2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

44
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
88
11
5
2 3 40 8
5
x
x y
x y
y

=

=


=

=
2p
4.
a) ( ) ( ) 0,2 0 2 1 2
f
A G f =
( ) ( ) 1, 4 1 4 3 1 4
f
B G f = =
( ) 0,2
f
A G i ( ) 1, 4
f
B G
2p
2p
1p

b) ( ) ( ) 2 3 2 1 3 5 f m m m + = + = +
( ) ( ) 3 3 3 1 3 10 f m m m = =
3 5 3 10 9 m m + + =
7
6 14
3
m m = =
2p
2p

1p
5
( )( )
1 1 8
3 4 3 4 3 4 3 4 x x x x
=
+ +

( )
2
2
3 4
9 24 16
4 4
x
x x
+
+ +
=
( )( )
( ) ( )
2
3 4 2 3 4
8
3 4 3 4 4 3 4
x x
x x x
+ +
=
+

( ) ( ) 2 3 4 3 4
4 3
3 4 3 4 3 4
x x
x
x x x
+ +

+ =


2p

1p

1p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) MABB A - piramid regulat
( ) MO ABB unde { } O AB A B =
nlimea 5 3 MO cm =
1p
1p
3p

b) O apotem a piramidei este ( ) MD cu D mijlocul lui ( ) AB
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

45
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
10
p
a cm =
2
b p
l
P a
A

=
2
20 10
100
2
l
A cm

= =
2p
1p

1p

c)
3
25 3 10 250 3
prismei b
V A h cm = = =

3
100 5 3 500 3
3 3 3
b
piramidei
A h
V cm

= = =
Volumul de metal ce se pierde
3
500 3 250 3
250 3
3 3
cm =
2p
2p

1p
2.
a) Ariile celor 4 poriuni haurate sunt egale fiecare cu
2
12m
Suprafaa haurat este de
2
48m
4p
1p

b)
2
112
ABCD
A m =
Suprafaa aleilor este
2 2 2
112 48 64 m m m =
2p
3p
c) Volumul de pietri este produsul dintre suprafaa aleilor i nlimea
pietriului
Volumul de pietri este:
2
64 0,05 3,2m =
3p
2pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

46
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 22 Prof Silvia Brabeceanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 5 5p
2. 108 5p
3. 1
2

5p
4. 38 P cm = 5p
5.
0
60
5p
6. 25% 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz trunchiul de piramid
Noteaz trunchiul
4p
1p
2.
| | 1 2 3 7 2.2 x x +
{ } 0,1,2 A =
3p
2p
3.
( ) ( ) ( )( )
2 2
1 2 3 2 3 x y x y x y x y + = + + =
( ) 3 2 1 5 3 2 7 x y x y + = =
( ) { }
2 3 1
1, 2
3 2 7 2
x y x
S
x y y
= =
=

= =


2p
1p

2p
4.
a) fie
f g
M G G =
1 4
2 5 3
x y x
x y y
= =


= =


1p

3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

47
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Punctul de intersecie ( ) 4,3 M
1p

b) ( ) ( ) ( ) ( )( )
2
2 1 2 5 2 3 5 f x g x x x x x + = + =
( )
2
2
2 1 6 3 2 2 5 x x x x + + = + +

2 2
2 3 5 2 2 5 5 10 x x x x x = + + =
soluia ecuaiei: 2 x =
2p
1p
1p
1p
5
Formula de calcul prescurtat: ( )( )
2 2
a b a b a b = +
( ) ( ) ( )
2
2 2 2 2
3 2 25 3 2 5 3 2 5 x x x x x x
( (
+ = + + +


( ) ( )( )
2 2
3 5 2 3 5 2 E x x x x x = + + +
1p
2p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
3
b
piramidei
A h
V

=
2
36 3
b
A cm =
3
72 3
p
V cm =
1p
2p

2p

b)
prismei b
V A h =
3
432 3
prismei
V cm =
Volumul de material ce se pierde
3
432 3 2 72 3 288 3cm =
5p
c) Piramidele cu vrful n V i bazele ABB A , BCC B , respectiv ACC A au
volumele egale
3
288 3
96 3
3
VABB A
V cm

= =
3p

2p
2.
a)
( )
2
trapez
B b h
A
+
=
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

48
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
CE AB i 3 3 CE cm =
2
27 3
trapez
A cm =
2p
2p

b)
2
6 3 3
9 3
2
MCD
A cm

= =
Raportul ariilor
9 3 1
3 27 3
=
3p

2p
c) Justificarea faptului c BMDC este romb
MC AD justificat
BD MC BD AD
3p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

49
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 23 Prof Silvia Brabeceanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 6 5p
2.
{ } 0,4 A B =
5p
3. 1,45 y = 5p
4.
2
36 A cm =
5p
5. SM i MC 5p
6. 27,5% 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz trunchiul de piramid
Noteaz trunchiul de piramid
4p
1p
2. Amplificarea fraciilor
5 5 2 10 2 3 x x x + =
5 2 2 10 3 5 x x x + + = +
9 12 x =
soluia:
4
3
x =
1p
1p
1p
1p
1p
3.
180
45
3
a b c
b
a c b
+ + =
=
+ =

cel mai mic numr prim de 2 cifre este 11
11 3 135 11 124 a c b a c = = = = sau
11 3 135 11 124 c a b c a = = = =
2p

1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

50
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
11, 45, 124 a b c = = = sau 124, 45, 11 a b c = = =
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului
4p
1p

b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 1 1 5 7 2 3 2 15 f f f f f n n n + + + + = =
2 15 15 n =
15 n =
3p
1p
1p
5
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
3 2 2 3 2 5 2 5 2 3 2 5 2 + + + + = + +
( )
2
3 5 8 2 15 p = + = +
p
3p
1p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) Proiecia lui A B pe planul ( ) ADD este A A
Msura unghiului dintre A B i planul ( ) ADD este

( )
m AA B

( )
9 3
12 4
tg AA B = =
2p
1p

2p

b) Dac h este nlimea apei atunci 12 6 432
ap
V h = =
6 h dm =
3p
2p

c) Notm h nlimea cu care crete apa
3 3
12 6 6 216 h dm = =
216:72 3 h dm = =
3p
2p
2. a) Toate cele 6 ptrate sunt congruente
Aria unui ptrat este
2 2
6 36m =
Aria cutat
2
6 36 216m =
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

51
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) Cele 6 triunghiuri haurate sunt echilaterale
Perimetrul este 12 6 72m =
3p
2p
c) Hexagonul se poate descompune n 6 triunghiuri echilaterale congruente cu
cele haurate
Cele dou arii sunt egale
4p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

52
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 24 Prof Ionel Brabeceanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 89 5p
2. 36 5p
3. 3
4

5p
4. 10cm 5p
5.
0
90
5p
6.
0
10 C
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz un paralelipiped dreptunghic
Noteaz paralelipipedul
4p
1p
2.
210
7 210 30
6
a b c
c c
a b c
+ + =
= =
+ =

cel mai mare numr prim de 2 cifre este 97
97 180 97 83 a b b = = =
97, 83, 30 a b c = = = sau 83, 97, 30 a b c = = =
2p
1p
1p
1p
3.
2 2
4 10 25 7 13 x x x x + +
3 42 14 x x
( | ,14 x
2p
2p
1p
4.
a) n prima zi cheltuiete:
20
20%
100 5
S S
S = =
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

53
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
n a doua zi cheltuiete:
35 7
35%
100 20
S S
S = =
n a treia zi cheltuiete:
1
25%
4 4
S
S S = =
n cele 3 zile cheltuiete: 20% 35% 25% 80% S S S S + + =

2p
1p

b)
7
100
5 20 4
S S S
S
| |
+ + =
|
\ .


4
100
5
S
S =
500 S =
2p

2p
1p
5
( )( )
2
4 1 1 4 1 16 x x x + =
( )
2
2
4 3 16 24 9 x x x = +
( )
2
2
4 3 16 24 9 x x x + = + +
2 2
32 2 32 18 20 x x + + + =
1p
1p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) Notez cu x lungimea laturii unui triunghi echilateral i
2
x
BH =
20
2
x
x x + + =
8 x cm =
2p

1p
2p

b) HBC - dreptunghic n B i
2 2 2
BC CH HB =
2 2 2
8 4 48 BC = =
4 3 BC cm =
2p
2p
1p
c) AOD - echilateral 2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

54
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4 3
2
AD
AO = =
( )
2
2
4 3 3
12 3
4
AOD
A cm

= =
2p

1p
2. a) Pe lungime ncap 10 ptrate
Pe lime ncap 60:10 6 = ptrate
Lime 6 20 120 1,2 cm m = = =
2p
2p
1p
b) Cele 4 arce formeaz un cerc cu raza de 10cm
Lungimea arcelor dintr-un ptrat este 2 10 20 cm =
Lungimea tuturor arcelor este 12 m
2p
2p
1p
c)Lungimea tuturor arcelor este cuprins ntre 37,68 i 37,8
Nr. minim de bare de 2meste 19
3p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

55
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 25 Prof Ionel Brabeceanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2,1 5p
2. 180 5p
3. 3 5p
4. 21 L m = 5p
5.
0
60
5p
6. 1 x = 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida regulat
Noteaz piramida
4p
1p
2. Notm cu x - nr. de zile pentru finalizarea lucrrii; lucrarea se termin n
3 x zile
( ) 56 3 x reprezint nr. de butuci altoii n loc de 50x
punerea n ecuaie: ( ) 56 3 50 120 x x = +
6 288 48 x x = = zile
1p
1p

2p
1p
3.
( )( )
2
9 3 3 x x x = +
( )( )
2
25 5 5 x x x = +
( )
2
2
10 25 5 x x x + + = +
( )
2
2
6 9 3 x x x + + = +
1p
1p
1p
1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

56
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )( )
( )( )
( )( )
( )( )
2 2
2 2
9 25
3 5
5 3 10 25 6 9
x x
x x
x x x x x x


=
+ + + + + +

4.
a) ( ) ( ) 2,1 2 1
f
A G f =
( ) 2 2 5 f a = +
2 5 1 a + =
2 a =
2p
1p
1p
1p
b) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului
4p
1p
5 12 3 12 5 6 x x +
3 5 6 x x +
2 6 x
3 x
( | ,3 x
1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Dac a i b sunt celelalte dou dimensiuni, volumul de ap se scrie
2 a b , 12 3 a , 12 4 b
2 36 48 ab a b = =
24 a cm = , 18 b cm =
2p
1p
2p

b) 24 18 2
ap
V =
3
864
ap
V cm =
4p
1p

c)
3
24 18 12 5184
cutie
V cm = =
3
5184 5,184 cm l =
3p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

57
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5,184 5,2 < 1p
2. a) AMS este echilateral
AM MS = i MS MN = atunci AM MN =
3p
2p
b) Analog BN MN =
1
4
3
MN AB cm = =
2p
3p

c)
2
2
12 3
36 3
4
ABC
A cm

= =
2
2
4 3
4 3
4
AMS
A cm

= =
2
36 3 3 4 3 24 3
MNPQRS
A cm = =
2
36 3 24 3
3
=
2p

1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

58
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 26 Prof Ionel Brabeceanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4,4 5p
2. 4535 5p
3. 4 x = 5p
4.
| | 3 2 MN cm =
5p
5.
| | 6 AE cm =
5p
6. 1 x = 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma triunghiular regulat
Noteaz prisma
4p
1p
2. Notm cu x - nr. merelor din al doilea sac
3 3 3
460
4 4 2
x x
x + + =
160 x = mere n al doilea sac
3
160 120
4
= mere n primul sac
3
120 180
2
= mere n al treilea sac
1p
1p

1p
1p
1p
3. x - preul mrfii
12
25,8
100
x =
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

59
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
25 8,6 x =
215 x =
2p
1p
4.
a) ( ) ( ) 0,3 0 3
f
M m G f m =
1
1 3
2
m m m + = =
( )
1 1
2 1
2 2
f x x
| |
= + + +
|
\ .

( )
5 3
2 2
f x x = +
1p
1p

2p

1p

b) ( )
5 3
1 4
2 2
f = + =
( ) ( )
5 3
1 1 1 1 1
2 2
f f

= + = = =
( ) ( ) 1 1
4 1 5
2 2 2
a
f f
m
+
+
= = =
1p

2p

2p
5
1 2 2 1 2 1 x x x x + + + = + + +
3 1 3 x + =
1 1 x + =
0 x =
2 x =
1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( )
3
B b B b
h
V A A A A = + +
2
1600
B
A cm =
1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

60
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
400
b
A cm =
( )
3
24
1600 400 40 20 22400
3
V cm = + + =
1p
2p

b)
( )
2
B b t
l
P P a
A
+
=
2 2 2
10 24 676 26
t t
a a cm = + = =
( )
2
160 80 26
3120
2
l
A cm
+
= =
1p
2p

2p
c) Notm cu x latura ptratului ce reprezint suprafaa apei
( )
2
18
400 20
3
ap
V x x = + +
( )
2
6 400 20 13950 x x + + =
( )
2
10 2025 x + =
2 2
35 1225 x x cm = =

1p
2p

1p
1p
2.
a)
2 2
15 225
ptrat
A m = =
2
25 40 1000
curte
A m = =
225
100 1000
p
=
22,5% p =
1p
1p
2p
1p

b) ADR - dreptunghic isoscel, 25 AD DR m = =
40 25 15 CR m = =
ABCR- trapez dreptunghic
( ) 40 15 25
2
ABCR
A
+
=
1p
1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

61
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
687,5
ABCR
A m =

c) { } E MP CD = , 10 PE m =
25 15 10 ER m = =
10 2 PR m =
2p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

62
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 27 Prof Ionel Brabeceanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2. 2
3


5p
3.
6 a b =
5p
4.
2
50 A cm =


5p
5.
0
90
5p
6. 3 x = 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma patrulater regulat
Noteaz prisma
4p
1p
2. x - nr. necunoscut
( ) 12 8 2 44 x x + =
14 140 x =
10 x =
1p
2p
1p
1p
3. 128
800 100
p
=
400
16
25
p = =
1p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

63
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
128 costume reprezint 16%din cele 800 costume 2p
4.
a) ( ) ( ) 2,3 2 3
f
A G f =
2 1 3 m+ =
1 m =
2p
2p
1p

b) ( ) 0 1 f = ; ( ) 1 2 f = ; ( ) 2 3 f = ; .. ( ) 69 70 f =
( ) 1 69 69
1 2 3 69 2415
2
+
+ + + + = =
2p
3p
5
1 2 2 5 5 1 2 1 5 1 4 1 x x x x x x x + = + =
4 1 4 x =
1 1 x =
0 x = ; 2 x =
2p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Dac CE AB BEC - dreptunghic i isoscel
2 3 2 7 AB m = + + =
( )
2
ABCD
AB CD CE
A
+
=
2
10
ABCD
A m =
2p
1p
1p
1p

b)
beton ABCD
V A BB =
3
10 100 1000
beton
V m = =
3p
2p
c) G densitatea volum =
3 3
1000 1000000 m dm =
2,5 1000000 2500 G Kg t = =
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

64
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
a)
cort prism piramid
V V V = +
3
16 2 32
prism
V m = =
3
16 1,5
8
3
piramid
V m

= =
3
32 8 40
cort
V m = + =
2p

1p
1p
1p

b)
cort l prism l piramid
S A A = +
2

16 2 32
l prism
A m = =
2,5
p
a m =
2

16 2,5
20
2
l piramid
A m

= =
2
32 20 52
cort
S m = + =
1p
1p
1p
1p
1p

c)
pnz cort
S S =
1,3
pnz
S L =
1,3 52 L =
40 L m =
1p
2p
1p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

65
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 28 Prof. Breazu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
2 3
5p
2. 30 5p
3. 50 5p
4.
6 3
5p
5. 90 5p
6. 220 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen trapez
Trapezul este dreptunghic
3p
2p
2. Ridicare corect la ptrat
Rezolvare pn se obine x 5
{ } A 0;1;2;3;4;5 =
2p
2p
1p
3.
( )
23
2, 5
9
= i
( )
1
0, 3
3
=
23
a 3b
9
1
b 3a
3

+ =


Cunoaterea unei metode de rezolvare a sistemului
7
a
45
= i
4
b
5
=
1p

1p


1p
2p
4. a) dou puncte corect determinate pe graficul funciei f
dou puncte corect determinate pe graficul funciei g
trasarea dreptelor prin punctele determinate
2p
2p
1p

b) ( ) ( ) f x g x =
x 5 2x 1 x 2 = + =
1p
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

66
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
y 3 = i ( ) M 2; 3
5 Calcule i rezultatul mpririi egal 3
Calcule i rezultatul nmulirii egal 4
Rezultat final 7
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)notam cu x, muchia tetraedrului nlturat
muchia rosie este egala cu 3-2x, de unde concluzia
1p
4p
b) muchia unui tetraedru nlturat este o treime din muchia pietrei originale,
adic de 1 cm;
Formula pentru volumul tetraedrului regulat
3
l 2
V
12
= ;
Volumul total
3
2
cm
4


2p

2p

1p

c)
initial
27 2 9 2
V
12 4
= = ;
3
final initial tetraedre
9 2 2
V V V 2 2cm
4 4
= = =
3p


2p

2.
a) diagonala ptratului este de 4 2dm

AC
EH 2 2
2
= = dm, ca linie mijlocie n triunghiul ADC
EH=2R
R 2dm =
1p

2p

1p
1p

b)
2 2
patrat
A AB 16dm = =
2
semidisc
R
A
2
= =
nehaurat patrat semidisc
A A 4A 16 4 = =
2p
2p
1p

c)
AB
OE 2dm
2
= =
OE R 2dm 2dm =
2 1.41...
OE R 0,6dm 1dm < , deci decuparea nu este posibil
1p

1p
1p

2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

67
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 29 Prof. Breazu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1
2

5p
2. 160 5p
3. 9800 5p
4. 2 5p
5. 60 5p
6. 0,4 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen unghi diedru
Precizarea unghiului plan al diedrului
3p
2p
2.
Ecuaia
2
x 3x 2 0 + =

{ } { }
1 2
x ;x 1;2 =

1 2
x x 1 =

2p

2p
1p
3.
a
0,8
b
a b
4,5
2


a b 1,8b + =
b 5, a 4 = =

2p

1p
2p
4.
a)
( )( )
x 1 x 2x 1
x 2 x 1 x 2 x 1
+
=


( )( )
2
2x 1 2x 1
x 1 x 2 x x 2

=
+

mprirea i rezultatul final
2p


2p

1p

b) { }
2
a 1 D 1; 2 =
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

68
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
soluii acceptate { } a 0;3
2p
5
6 2 5 5 1, 6 2 5 5 1 + = + =
x 5 =
( )
2011
2 2011
x x 5 1 5 1 + =
2011
5 1 are ultimele dou cifre 24, de aici divizibilitatea cu 4
2p
1p

1p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
3
paralelipiped
V L l h 20 8 8 1280m = = =

2
3
hexagon acoperis prismahex.
8 1 1 MN 3
l MN 4m;V V 6 12 3m;
2 2 2 4
= = = = = =

hal paralelipiped acoperis
V V V 1280 12 3 = + = + m
2p

2p


1p

b)
stlp 6
4 3
h h a 8 8 2 3m
2
= + = + = +

5p

c) ( )
2
pereti
A 2L 2l h 448m = + =
2
2
acoperi hexagon fata lat.
3 4 3
A A 3A 3 4 20 24 3 240m
2

= + = + = +
Cantitate vopsea
( )
24 3 240 0,2 56,31litri +
2p

2p

1p
2. a) Aplicarea teoremei Pitagora
AD AE 10 3 = =
3p
2p

b)
ADCE ADC
A 2A AD DC 10 3 10 100 3 = = = =
Aria sector cerc de centru A este
1
50
A
3
=
Aria sector de cerc de centru C este
2
100
A
3
=
hasurata ADCE 1 2
A A A A 100 3 50 = =
2p


1p


1p


1p

c)
2
hasurata
2 3
A r
2

=
3p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

69
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1
r
2 3
=


2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 30 Prof. Breazu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 30 5p
2. 16 5p
3. 3 5p
4. 4,5 5p
5.
3+ 6
5p
6. 2,3,1 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen trunghi isoscel
Triunghiul are un unghi obtuz
3p
2p
2.
( )
2
2
4x 12x 10 2x 3 1 + = +

3
2x 3 0 x
2
= =

3
3 5y 0 y
5
= =

min
E 1 =

2p

1p

1p

1p
3. a b
3 7
=
Substituie b cu 2a+4
a=12
b=28
1p

1p
2p
1p
4.
a) ( ) f a 16 =
calcule ce duc la
2
a 16 =
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

70
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
a 4 = 2p

b) ( ) f x x 2 = +

20 21
1 2 ... 20 210
2

+ + + = =
Calcule i rezultat S=250
1p

2p
2p
5 1 3
2
2 2
=
k k 1
3 3 2
:
2 2 3
+
| | | |
=
| |
\ . \ .

Produsul este egal cu
1004
2
1
3
| |
<
|
\ .

1p


2p


2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) diagonala cubului d 3 3m =
diagonala unei fee d' 3 2m =

6
cos
3
=
1p
1p

3p


b)
cablu
d 3 3
l m
2 2
= =

total cablu
l 4 l 6 3m = =
1p


4p
c) mprire a cubului n 27 cuburi congruente cu latura de 1m
din principiul lui Dirichlet, exist cel puin 2 fluturi ntr-un cub mic
diagonala cubului mic este 3 1,8 < , de unde concluzia
2p
2p
1p
2.
a)FE 2 2 = ;
HG 2 = ;
FH EG 13 = =
1p
1p
3p

b) EH 17 =

HI HG
EI FE
= , deci
HI 1
EI 2
=
Folosind proporii derivate,
EH 3
EI 2
=

2 17
EI
3
= ;
17
IH
3
=

1p

1p

1p


2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

71
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

c)
ABCD
A 16 =

DEF
A 2 = ;
BGH
1
A
2
= ;
AFH ECG
A A 3 = =

piesa ABCD DEF BGH AFH
A A A A 2A 7,5 = =
1p

3p

1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 31 Prof. Breazu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 40 5p
2. 10 5p
3. 1600 5p
4. 3 5p
5.
4 3
5p
6. 200 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen drepte paralele tiate de o secant
Unghiuri alterne-interne marcate corect
3p
2p
2.
{ } { } A 0;5;10;15;20;25 ; B 0;7;14;21;28;35;42;49;56 = =
{ } A B 0;5;7;10;14;15;20;21;25;28;35;42;49;56 = are 14 elemente
{ } A B 0 = are un element
2p

2p
1p
3.
a b 64
a 3b 8
+ =

= +


Substituim a n prima ecuaie i obinem 4b 56 =
2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

72
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b=14; a=50 2p
4. a) desfacere paranteze
reducere a termenilor asemenea i obinere a rezultatului
3p
2p
b) se folosete punctul a)
Calcule i obinerea rezultatului
( )
( )
( )
2
1
F a
a 1 a a 1
=
+ +

Rezolvarea ecuaiei ( )
3
1
F a
a 1
=

i rezultatul a=0
1p
2p
2p
5
2 3
2 3
2 3
+
= +


2 2
2 1
2 2
+
= +


5 2 6 2 3 + = +
Calcule i rezultat 3
1p


1p


1p

2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
b
piramida
A h
V
3

=

2
h EO
2
= =

3
ABCDE
2
V cm
6
=

3
corp
2
V cm
3
=
1p


2p

1p


1p

b)EF AC BD 2 = = = cm
5p
c)ABCD BDEF , ptrate cu latura de 1cm
2
ABCD BDEF
A A 1cm = =
3p
2p
2.
a) ABC isoscel cu
B
h 12 =
B
ABC
AC h
A 60
2

= =
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

73
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) Dac CC' AB , atunci
ABC
2A 120
CC'
AB 13
= =
CC' 60
MN
2 13
= =
MNPQ
13 60
A L l 30
2 13
= = =
2p

1p


2p

c) din asemnri de triunghiuri
CC' MN NC NP
CC' AC AB

= =
notm NP=x; MN=y i atunci obinem
13y x
1
120 13
=
2
MNPQ
120 169 13
A xy x
169 4 2
(
| |
= = (
|
\ .
(


Aria este maxim pentru
13
x
2
= , adic
max
A 30 =
2p1p

1p


1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

74
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 32 Prof. Bulgr Delia Valentina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 57 5p
2. 5,5 5p
3. 384 5p
4. 30 5p
5. 60 5p
6. 10 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. 2 2 2 13
1 1
3 3 3 9
a
b
+ = + =
2 3 2 3 2
1
3 3 3 3
a b a b a
b b b b
+
= + = +
0,(6)=
6 1
9 3
=
2 2 2 13
1 1
3 3 3 9
a
b
+ = + =
2p

1p

2p
3. Se noteaz cu x timpul parcurs pe jos n drum spre coal, cu y timpul parcurs
cu maina spre coal. innd cont c elevului i trebuie acelai timp la dus ca
i la ntors (mergnd cu acelai mijloc de transport), scrie:
45
2 20
x y
y
+ =


y=10
x=35


2p
1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

75
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2x=70 (adic drumul dus-ntors parcurs pe jos) 1p
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului
4p
1p
b) x=0f(0)=-2; A(0,-2)
y=0f(x)=02x-2=0x=1,B(1,0)
2p
3p
5 2 2
1 2 (1 ) 1 a a a a + = =
2 2
1 2 (1 ) 1 a a a a + + = + = +
a>1 1 a =a-1; 1 a + =1+a
x=
2
( 1 1 ) 4 a a
a
+ + =
4 2 x = =
1p

1p

1p

1p


1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) L=50cm=5dm,l=40cm=4dm
35l =35dm
3

Notnd cu x nlimea la care ajunge apa, avem: 35=54x,
x=1,75dm (17,5cm)
1p
1p
2p
1p

b)
3 3
v
5 4 3 60 60
ac
V dm dm l = = =

1
60 35 25 V l l l = =
4p
1p

c) V
acv
=
3 3
60 60 60000 l dm cm = =
V
3 3
2 8
cub
cm = =
Vor intra 60000:8=7500 cubulee
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

76
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. a) MP=8m
NQ=6m
A
rond
=
2
MP NQ

A
rond
=
2
8 6
24
2
m

=

1p
1p
2p

1p

b) A
2
16 6 96
dr
AB BC m = = =
A 2
ha dr rond
A A =
2A
2
2 24 48
rond
m = =
A
2
96 48 48
ha
m = =
A 2
ha rond
A =
1p
1p
1p
1p
1p
c) Cea mai mare distan dintre dou puncte ale dreptunghiului este lungimea
diagonalei [AC]
Folosind teorema lui Pitagora se obine:AC=
2 2
16 6 292 + =
Finalizare 292 324 18 < =
2p

2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

77
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 33 Prof. Bulgr Delia Valentina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2 5p
2. 8 5p
3. 144 5p
4. 6 5p
5.
1 2
2 2
sau
5p
6. joi 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
Prelucreaz relaia
1+3x
<4
3
i obine x <
11
3

A=(- ,
11
3
)
B={1,2,3,4,6,12}
AB={1,2,3}
2p

1p
1p
1p
3. 1 1 1
17,5
4 8 16
x x x + + =
5x=280
x=56
2p
2p
1p
4.
a)A(0,-3)
f
G f(0)=-3b=-3
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

78
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
B(2,1)
f
G f(2)=12a+b=1
a=2
2p
1p

b) Fie M(x,y)
f
G cu x=y
2x-3=x
x=3
M(3,3)
2p
1p
1p
1p
5 Raionalizeaz numitorii obinnd:
N=
2 1 3 2 47(6 2 5)
( ) 7
1 7 7 47

+


Aduce la acelai numitor obinnd:
N=
7 2 7 3 2 6 2 5
7
7
+ +

Finalizare N=1

2p


2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)P 2 (6 5) 22
b
= + = ) (m)
A
l b
P h = =224=88 (m
2
)
88:2=44 (m liniari)
2p
2p
1p
b)V=Llh
V=654=120 (m
3
)
3p
2p
c) Notnd cu x nlimea la care ajunge nisipul, avem: 75=65x,
x=
75
30

x=2,5 (m)
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

79
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. a)Raza cercului cu diametrul AB=20m
Raza cercului cu diametrul BC=10m
Lungimea a dou semicercuri opuse este egal cu lungimea cercului.
Lungimea cercului =2 R
Lungimea gardului=(60 +120) m
1p
1p
2p
1p

b)Aria dreptunghiului=800m
2

Aria a dou dintre semidiscuri (cu raza 10m)=100 m
2

Aria celorlalte dou semidiscuri (cu raza 20m)=400 m
2

Aria terenului =(800+500 )m
2

800+500 <800+5003,15=2375<2400
1p
1p
1p
1p
1p
c)Notnd cu N mijlocul lui [DC], avem PNDC
i { } PN AB M = , PMAB i PM=40m
MB=20m
Aplic teorema lui Pitagora n PMB , obine PB= 20 5m
1p
2p
1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

80
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 34 Prof. Bulgr Delia Valentina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -2 5p
2. 2 5p
3. 27 5p
4. 12 5p
5. 90 5p
6. 2 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. Notnd cu x numrul de gini i cu y numrul de iepuri
Numrul de capete=x+y
Numrul de picioare=2x+4y
Rezolv sistemul
20
2 4 64
x y
x y
+ =

+ =

i afl x=8, y=12


1p
1p
1p
2p
3.
12 2 3 =
27 3 3 =
48 4 3 =
75 5 3 =
a=0
1p
1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

81
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. a) Calculeaz f(-5)=14,
f(4)=-4
Reprezint A(-5,14) i B(4,-4)
Traseaz segmentul nchis [AB]
1p
1p
2p
1p

b) 4-2x+2 2=4
-2x=-2 2
x= 2 [ 5,4]
1p
2p
2p
5
E(n)=
2 2
( 2 3)( 2 5) 1 n n n n + + + =
2 2
[( 2 ) 3][( 2 ) 5] n n n n + + +1
E(n)=
2 2 2 2
( 2 ) 3( 2 ) 5( 2 ) 15 1 n n n n n n + + + + +
E(n)=
2 2 2
( 2 ) 8( 2 ) 16 n n n n + + +
E(n)=
2 2
( 2 4) n n + , ptrat perfect , n
1p
1p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) nlimea blocului =
3
16 24( )
2
m =
4 16 64
b
P = = (m)
aria lateral a blocului =
b
P h =64 24=1536(m
2
)
2p
2p
1p

b)diagonala bazei piramidei=16 2(m)
nlimea piramidei=
1
16 4( )
4
m =
aplic teorema lui Pitagora:
muchia lateral a piramidei=
2 2
4 (8 2) + =12(m)
1p
1p


3p

c)apotema piramidei= 144 64 4 5 = (m
2
)
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

82
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Arie acoperi=
2
16 4 5
4 128 5( )
2
m

=
Numr igle= 128 5
2
20 2560 5 2560 5 5724 = = = igle
2p

2p
2.
a) A
2
disc
R =
4050
disc
A =
2
12757,5
disc
A cm =
2p
2p
1p

b)
neacoperit ptrat disc
A A A =
2
18225
ptrat
A cm =
2
5467,5
neacoperit
A cm =
1p
3p
1p

c) Latura ptratului haurat=
2 2
(45 2) (45 2) 90cm + =
Sunt necesare 9 plci.
Preul= 378 lei
2p
2p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

83
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 35 Prof. Bulgr Delia Valentina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 3
2

5p
2. 10 5p
3. 1
6

5p
4. 4
5

5p
5. 60 5p
6. 14 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2.
3
2
=
1
9

4
1
2
16

=
obine a=
5
12

aduce
1 5 1
, ,
3 12 2
la acelai numitor
finalizare
1p
1p

1p

1p
1p
3. Notnd 2n= numrul poetelor (n ), x = preul poetei
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

84
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2n x+2 25=340
n x=145
Din condiia x>100 x=145 (lei)

3p
1p
1p
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului
4p
1p

b) Notnd G { }
f
OY A = , G { }
f
OX B = , f(0)=-3, A(0,-3)
2
OA OB
A

=


3
4,5
2
OB
=
OB=3 (3,0) (3) 0 1 B f m = =
1p
1p

1p
2p
5
2 2
(3 7) 9 6 7 7 x x x = +
2
( 7 3 )( 7 3 ) 7 9 x x x + =
2 2
(3 7) 9 6 7 7 x x x + = + +
S=
2
9 6 7 7 x x + +2
2
(7 9 ) x +
2
9 6 7 7 x x + + =28
1p
1p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Cum din datele problemei cele 16 cuburi sunt aezate pe un ptrat, avem pe
lungimea prismei 4 cuburi, pe limea prismei 4 cuburi.
L=12cm, l=12cm, h=3cm
V=
3
432 L l h cm =
1p
3p
1p
b) Pentru a avea la baz un ptrat cu latura de 6cm sunt necesare 4 cuburi, iar
pentru a avea nlimea cubului de 6cm sunt necesare 2 cuburi suprapuse.
Total cuburi=8
4p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

85
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

c) Drumul minim de la F la I este drumul drept, adic ipotenuza
1 1
FFI ,
unde
1 1
FI coincide cu FI din desfurarea lateral a cubului.
1
FF =4 6=24 (cm)
1 1
FI =6cm
Aplicnd teorema lui Pitagora n
1 1
FFI ,
1
FI = 6 17cm
2p

1p
1p
1p
2.
a) A
2
disc
R =
400
disc
A =
2
1260
disc
A m =
2p
2p
1p

b)
gazon disc
A A A =


2
2500 3 4375 A m =


2
3115
gazon
A m =
1p
3p
1p
c) Punctele situate la distan maxim sunt vrfurile triunghiului
OA=
100 3
3
R m =
Finalizare
2p
2p
1pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

86
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 36 Prof. Burlciuc Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 10101 5p
2. 3 5p
3. 14 5p
4. 121 5p
5. 90
o
5p
6. 7 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
12 3 36 =
( ) 30 12 0,75 18 0,75 13,5 = =
10 36 13,5 32,5 + =
2p
2p
1p
3.
g
m a b = a >0, b >0
( )( )
4 3 23 4 3 23 16 3 23
g
m = + =
48 23 25 5
g
m = = =
1p
2p

2p
4.
a) ( )( )
2
4 2 2 x x x = +
( )( ) ( )( )
2 2
2 3 6 12 5 6
2 2 2 2
x x x x x
x x x x
+ +
=
+ +

1p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

87
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )( )
( )( )
2 3
3
2 2 2
x x
x
x x x


=
+ +

2p

b) ( ) ( ) { }
3
2 3 3; 2;0;2;3
2
x
x x x
x

+
+

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 3
2 2 3 2 5
2 2
x x
x x x x
x x
+
+ + + +
+ +

{ } 7; 1 A =
1p

2p

2p
5
2 1 2 2 2 2 3
7 3 2 3 2
n n n n
A
+ + +
= +
( )
2 1 2 3
3 2 7 3 2
n n
A
+
= +
2 1 2
3 2 3131
n n
A
+
=
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) V
cutie
=a b c
V
cutie
=2cm4cm6 cm = 48 cm
3

2p
3p

b) V
cub
=
3
l
V
cub
=2
3
=8 (cm
3
)
48: 8 = 6 bucele zahr cubic
1p
2p
2p
c) Dup 4 zile Ioana consum 2 bucele de zahr cubic
6-2=4 bucele de zahr cubic i-au rmas
( ) 6 4 66, 6 %
100
p
p = =
1p
2p
2p
2. a) 2 2 P L l = +
EF = 2R = 22 cm = 4 cm
DE = 32R = 322 cm = 12 cm
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

88
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
P
DEFG
=24 cm + 212 cm = 8 cm + 24 cm = 32 cm 2p

b)
sin
2 2
ADB
AB DH AD DB ADB
A

= =

unde { } AB DG H =
din ADH cu ( ) 90
o
m AHD = AD =2 2
din BDH cu ( ) 90 2 10
o
m BHD BD = =
5
sin
5
ADB =
2p
1p

1p
1p

c)

3
carton ramas DEFG disc
A A A =
4 12 48
DEFG
A L l = = = (cm
2
)
2
4
disc
A R = = cm
2


48 3 4 48 12 10
carton ramas
A = = cm
2
1p
1p
1p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 37 Prof. Burlciuc Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 5 5p
2. 5
11

5p
3. (0; 4) 5p
4. 0,18 5p
5. 10 5p
6. 19
29

5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

89
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz trunchiul de piramida patrulatera regulat
Noteaz trunchiul de piramida patrulatera regulat
4p
1p
2.
( ) ( ) , 11 11 , 11, , 1 a b a k b l k l = = = =
2 11 5 11 176 2 5 16 k l k l + = + =
( ) ( ) { }
, 33,22 a b
2p
1p
2p
3. 5(3a+4b+c) =514 15a +20b +5c =70
15a +20b +5c (2a-b+3c) =70-9
13a +21b +2c =61
2p
2p
1p
4.
a)
( )
( )
2
2
37 12 7 3 2 7 + = +
( )
2
2
37 12 7 3 2 3 2 7 2 7 + = + +
37 12 7 9 12 7 28 + = + +
2p

2p
1p

b)
( )
2
3 2 7 3 2 7 =
( )
3 2 7 3 2 7 0 3 2 7 3 2 7 2 7 3 < < = =
3 2 7 2 7 3 4 7 x = + + =
( ) ( )
( )
2012 2012
2012
4 7 1 4 7 4 7 1 1 1 x = = =
2p
1p

1p
1p
5
( ) 1 2 5 f a b = + =
( ) 1 4 3 f a b = + =
5, 4
3 1
a b a
a b b
+ = =


+ = =


1p
1p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

90
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) 3 1 f x x = +
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
cusca cuboid prisma
V V V = +
3
0,8 1 0,8 0,64
cuboid
V a b c m = = =
2
2
3
0,16 3
4
b
l
A m = =
3
0,16 3
prisma b
V A h m = =
( )
3 3 3
0,64 0,16 3 0,16 4 3
cusca
V m m m = + = +
1p
1p

1p
1p
1p

b)
usa MNPQ
PQ
A A A = +
2
60 30 1800
MNPQ
A MN NP cm cm cm = = =

2
2
900
450
2 2
PQ
R
A cm

= = =
2 2 2 2 2
1800 450 1800 1413 3213
usa
A cm cm cm cm cm = + + =
1p
1p

1p
2p

c)
de vopsit l cuboid b
A A P h = =
2

3,6 0,8 2,88
l cuboid
A m = =
2,88 0,3 0,864 litri vopsea =
1p
2 p
2p
2.
a) paralelogram 2 si
GH CF
CFGH GH CF m GF CH
GF CH
= = =


BH =AB HG GA =24 m 2 m 2 m =20 m
Din ( ) cu 90 16
o
HCB m HCB HC m = =
Lungimea gardului este GF=HC=16 m
1p

1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

91
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
'
2 2
ADE
b i DE AA
A

= =


Fie CC i DD nlimi n trapez
( )
1 2
cu 90 ' 9,6
o
c c HC BC
HCB m HCB CC m
ip BH

= = = =
( )
2
cu 90 ' ' 7,2
o
HCB m HCB BC BH BC BC m = = =
DC=24-7,2-7,2=9,6 m DE=DC-EF-FC =9,6-2-2=5,6 m
2
9,6 5,6
26,88
2
ADE
A m

= =


1p


2p
1p

1p

c)
2 1 2
12 16
96
2 2 2
terasa BCH
c c BC CH
A A m

= = = = =


2
10
96 96 96 9,6 105,6
100
m + = + = gresie
105,640 = 4224 lei cost gresia
2p

2p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 38 Prof. Burlciuc Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 8 5p
2. 3 5p
3. - 4 5p
4. 1
4

5p
5. 75 5p
6. 6,3 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

92
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma dreapt cu baza triunghi echilateral
Noteaz prisma
4p
1p
2. 2011
2011 , 2012
2012 2011 2012
a a b
k a k b k
b
= = = = =
2 2 2011 2012 2010
2010
2012 2011
a b k k k
b a k k k

= = =


2p

3p
3.
F echiunitar
2 1
3 4 3 2 3 149 2012
n n n + +
+ + + =
2 1
3 4 3 2 3 1863
n n n + +
+ + =
( )
2
3 3 4 3 2 1863
n
+ + =
3 23 1863
n
=
3 81 4
n
n = =
1p
1p
1p
1p
1p
4. a) Reprezentarea corect a unui punct de pe graficul funciei f
Reprezentarea corect a altui punct de pe graficul funciei f
Trasarea graficului funciei f

2p
2p
1p

b) ( ) 3 2 f n n = +
( ) ( ) 2 3 2 2 3 6 2 3 8 f n n n n + = + + = + + = +
( ) ( ) ( )( )
2
2 9 3 2 3 8 9 9 30 25 f n f n n n n n + + = + + + = + +
( ) ( ) ( )
2
2 9 3 5 este patrat perfect, f n f n n n N + + = +
1p
1p
2p

1p
5
2
1
25 x
x
| |
+ =
|
\ .

1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

93
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2 2
2 2
1 1 1
2 25 23 x x x
x x x
+ + = + =
2
2
1 1
5 23 x x
x x
| || |
+ + =
| |
\ .\ .

2
3
2 3
1
115
x x
x
x x x
+ + + =
3 3
3 3
1 1
115 5 110 x x
x x
+ = + =
1p

1p

1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( )
3
t
B b B b
h
V A A A A = + +
2 2 2
20 400
B
A L cm = = =
2 2 2
10 100
b
A l cm = = =
( )
3
30
400 100 200 10 700 7000
3
V cm = + + = =
1p
1p
1p

2p
b)
{ } ' , ' M E OM M E QN F = ,
' 5 24
' ' 4
' 30
M F FN
M FN M EM FN cm
M E ME

= = =
5 4 9 QN QF FN = + = + =
2 2 2
18 324
PRST
A ST cm = = =
( )
3
24
100 324 180 4832
3
V cm = + + =
3 3
4832 4,832 dm 4,832 V cm litri = = =

1p
1p

1p
1p
1p

c) ' Fie OL MM ;
( )
( ) ' '
, ' '
BC OM
BC OO BC OMM
OM OO OMM

;
( )
( )
'
'
BC OMM
BC OL
OL OMM


1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

94
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
{ }
( ) ( ) ( )
'
' ; '
, ' '
'
OL MM
OL BC
OL BCC d O BCC OL
BC MM BCC
BC MM M

=

'
' '
2 2
OMM
OM M E MM OL
A

= =


( ) ( )
' 10 30 60 37 60 37
; '
' 37 37 5 37
OM M E
OL cm d O BCC cm
MM

= = = =

2p

1p

1p
2.
a)
10
5 cm; ADE
2 2
DC
DE EC = = = = i BCE sunt dreptunghice isoscele
( ) ( ) ( ) 45 180 45 45 90
o o o o o
m AED m BEC m AEB = = = =
2
25
AEB
A cm =


2p
1p

2p

b)
galben disc AEB
A A A =


ABE dreptunghic nscris n cerc AB =2R=10 cm R=5 cm
2
disc
A R =
25
disc
A =
( ) 25 25 25 1
galben
A = = cm
2
1p
1p
1p
1p
1p

c)
2
disc
albastru ABCD
A
A A =
10 5 50
ABCD
A L l AB BC = = = = cm
2

25 100 25
50
2 2
albastru
A

= = cm
2
100 25
3,14 25 78,5 100 25 21,5 10,75 11
2> < < < <
1p
1p

1p

2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

95
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 39 Prof: Burlciuc Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 37 5p
2.
( | 3;2
5p
3. 16 5p
4.
81 3
5p
5.
4 3
5p
6. 29 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz trunchiul de piramid triunghiular regulat
Noteaz prisma
4p
1p
2.
| |
1 1
2 2
3 3
10 9 9 10
14 9 9 14 9 10,14,20
20 9 9 20
x c x c
x c x c x k
x c x c
= + =
= + = =
= + =

9 140 140 9 150 149 mere x k x k x = = + < =
3p

2p
3. a
3 , 6 , 2
3 6 2
b c
k a k b k c k = = = = = =
( )
2
2 2 2 2 2 2 2
9 36 4 49 7 a b c k k k k k + + = + + = = este ptratul unui numr
3p

2p
4. a) Adunnd cele dou ecuaii obinem 4023 4023 12069 3 a b a b + = + =
Scznd cele dou ecuaii obinem 1 a b + =
3, 1,
1 2
a b a
a b b
+ = =


+ = =


1p
1p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

96
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) : , 2 f R R f x x = +
1p

b) ( ) { }
2;0
f
G Ox A =
( ) { }
0;2
f
G Oy B =
2 1 2
2
2 2
AOB
c c AO OB
A u

= = =


2p
2p
1p
5
( )( ) ( )( ) ( )( )
2 2
2 5 3 4 1 7 10 7 12 1 n n n n n n n n + + + + + = + + + + + ( (


( )( )
2 2
7 10 12 1 22 121 Notam n n a a a a a + = + + + = + +
( ) ( )
2
2
2 2
11 7 11 7 11 A a n n n n = + = + + = + + este numr natural, n N
2p
2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
3
b
A h
V

=
2
100
b
A l = = cm
2

( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ; ;
ABC
ABC
ABC
VO ABC pr V O
pr VA OA VA ABC VA AO VAO
A ABC pr A A
=
= = =
=

VOA dreptunghic isoscel
2
5 2
2
l
AO VO = = = cm
500 2
3
V = cm
3
1p

1p
1p

1p

1p
b) VA AB VB VAB = = echilateral
Dac M mijloc VB AM i CM sunt nlimi n triunghiurile echilaterale VAB i VBC
1pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

97
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ; ; ;
;
VAB VBC VB
AM VB AM VAB VAB VBC AM CM AMC
CM VB CM VBC
=
= =


sin
2 2
MAC
AC OM AM MC AMC
A

= =


10 2 5 2 2
sin
3 5 3 5 3
AC OM
AMC
AM MC

= = =1p

1p

2p

c) Drumul cel mai scurt este egal cu lungimea segmentului BD pe
desfurarea piramidei
Fie BP nlime n triunghiul VAB echilateral 5 3 BP = cm
Din ( ) cu 90 10 3
o
BPD m BPD BD = = cm (lungimea drumului)
2p

1p
2p
2.
a)
ABCD
A L l AB BC = =
BT i BM tangente la acelai cerc BT=BM=12 cm 2 24 AB BM = = cm
( ) ( )
120
bisectorea TOM 60
2
o
o
OB m BOM m BOT = = =
( ) cu 90 4 3 2 8 3
o
BT
BOT m BTO tg BOT OT BC R
OT
= = = = = cm
192 3
ABCD
A = cm
2

1p
1p
1p

1p
1p

b) 2 8 3
cerc
L R = =
2
sec
360
tor circular o
u
A R =
2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

98
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
0
2
sec
120
4 3 16
360
tor circular o
A = =
2p

c)
( )
2
trapez
B b i
A
+
=

( ) ( )
0
, 360 90 90 120 60
o o o o
OM AB OT BE m MBT = + + =
' , ' ; ' 2 8 3 EE AB FF AB EE R = =
( )
'
' cu ' 90 ' 8 ' ' 24 8 8 8
'
o
EE
BEE m E tg B BE EF E F
BE
= = = = = =
128 3
ABEF
A =
1p
1p

1p
1p

1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

99
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 40 Prof: Burlacu Daniel
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 13 5p
2. 2 5p
3. 5 5p
4. 12 5p
5. 6 5p
6. 25 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Realizare desen.
Notare
3p
2p
2. Notm cu x preul iniial al televizorului.
10
990
100
x x =
90 99000 x =
1100 x = lei (preul iniial al televizorului)

2p

2p
1p
3. 30 a b c + + =
2
3
2 3 5
5
a k
a b c
k b k
c k
=
= = = =
=

2 3 5 30 3 k k k k + + = =
6; 9; 15 a b c = = =
1p

2p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

100
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4.
a)
(3) 3 2 (3) 1
(3; 1)
f f
A G
= + =


3p
2p
b)Reprezentarea corect a unui punct de pe grafic.
Reprezentarea corect a celui de-al doilea punct de pe grafic.
Trasarea graficului funciei.
2p
2p
1p
5
4 4 3 3 3 3 3 3 3 13 A = + + + + =
A
4p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2 2 2 2
: ( ) 90 25 5
4 20
o
gard
AMQ m A MQ AM AQ MQ MQ
L MQ m
= = + = =
= =


3p
2p

b)
2 1 2
68
24
2 2
MNPQ MNPQ
d d
A A m = = =


2410 240 = euro cost plantarea ntregi zone cu flori
3p
2p

c)
2
2
2
48 24 24
48
24
pavaj ABCD MNPQ pavaj
ABCD
MNPQ
S A A S m
A m
A m
= = =
=
=

5p
2.
a)
3
106 4 240 V L l h V m = = =
5p

b)
2
32 4 128
l b l
A P h A m = = =
128:4 32l = de vopsea
3p
2p
c) c) V
cub
=50
3
=125000 cm
3

V
camera de depozitat
=240 m
3
=240 000 000 cm
3

240 000 000 : 125 000 =1920 cutii cubice
3p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

101
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 41 Prof: Burlacu Daniel
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
5 3
5p
2. 0, 1, 2, 3 5p
3. 6 5p
4. 4 5p
5. 45
o
5p
6. Vineri 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Realizare desen.
Notare
3p
2p
2. Notm cu x suma iniial
30
1400
100
x x =
70 140000 x =
2000 x = lei (suma iniial)

2p

2p
1p
3. Notm cu n numrul de copii din scoal
[4;5;6] 3
60 3
n
n
= +
= +

63 n = (numrul minim de copii din coal)

2p
2p
1p
4.
a)
( ; ) ( )
2 4 4
f
M a a G f a a
a a a
=
= =

2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

102
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(4;4) M este punctul de pe grafic cu abscisa egal cu ordonata 1p

b)
2 1 2
( ) 0 (2;0)
(0) 4 (0; 4)
2 4
4
2 2
AOB
Ox f x A
Oy f B
c c
A u
=
=
= = =2p
2p
1p
5
2 2 2
( ) 4 12 9 3 12 12 3
( ) 0
E x x x x x x
E x
= + + +
=
Expresia nu depinde de x
3p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
10
: ( ) 90 5
2
o
MBC
x
MBC m B A x = = =


2
m
5p

b)
2
100
30
5 30
100
ABCD
MBC ABCD
A m
A A x
=
= =6 x =
2p
2p
1p

c)
2
(10 4)
10 70
2
AMCD
A m
+
= =
2
70 29 2030 m = lei cost gresia pentru camer
3p

2p
2.
a)
2 2 2
2
: ( ) 90
144 72 6 2
o
VOA m O VO VA AO
VO VO m
= =
= =


2p
3p

b)
2
2
2
3
4 144 3
4
250
l
l
l
A m
A m
= =


4p
1p

c)
250 20 5000
50
5000 2500
100
5000 2500 7500
lei
lei
lei
=
=
+ =


2p
2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

103
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 42 Prof: Burlacu Daniel
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
2 2
5p
2. 3 5p
3. 11 5p
4. 28 5p
5. 48 5p
6. 7 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Realizare desen.
Notare
3p
2p
2. 5
5000 250
100
=
250 2 500lei = ( va fi penalizat muncitorul)
3p
2p
3. Notm cu x numrul apartamentelor cu 2 camere
y numrul apartamentelor cu 3 camere
56
2 3 144
24
32
x y
x y
x
y
+ =

+ =


n bloc sunt 24 de apartamente cu dou camere si 32 de apartamente cu trei
camere.


2p

2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

104
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4.
a)
(3) 1 (3; 1)
(3) 1 (3; 1)
(3; 1)
f
g
f g
f A G
g A G
A G G
=2p
2p
1p

b)
2
(3; 1)
(0) 2 (0;2)
(0) 4 (0; 4)
6
63
9
2 2
f g
f
g
ABC
A G G
G Oy f B
G Oy g C
BC u
b h
A u

=
=
=
= = =1p
2p
1p
1p
5 2
7 4 3 (2 3) 2 3 2 3
7 3 2 3 9 3 A
A
= = =
= + + = =


2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2 2 2
: ( ) 90
500
o
AMF m M AF AM MF
AF m
= = +
=5p

b)
2
800600 480000 48
481500 72000
ABCD
A m ha
lei
= = =
=

cost plantare, ntreinere i recoltare.


3p
2p
c)483,5 168 t t =
168800 134400lei =
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

105
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
134400 72000 62400lei = rmn agricultorului 1p
2.
a)
3 3
2030 40 24000 24 24 V cm dm l = = = =
24 2 48 50 l l l = . Deci nu sunt suficiente dou canistre.
3p
2p
b)300:50 6 / lei litru =
6 24 144 lei lei = cost canistra de benzin
2p
3p

c)
2
2( )
2 2600 5200
A L l h l L h
A cm
= + +
= =


2p
3p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

106
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 43 Prof. Ileana Cernovici
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4 5p
2. 21 5p
3. 42 5p
4. 25 5p
5.
60

5p
6. 7,40 5p
SUBIECTUL II
(30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
| |
2;5 A =
numerele ntregi din mulimea A sunt : { } 2;0;1;2;3;4;5
( ) 3;3 B =
numerele ntregi din mulimea B sunt: { } 2; 1;0;1;2
cel mai mare numr ntreg care aparine lui A i B este 2
1p


1p

1p


1p

1p
3. Notm cu a i b cele 2 numere
12
2
a b +
=
24 a b + =
5
7
a
b
=

1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

107
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
10 a =
14 b =
1p
1p
1p
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funciei
4p
1p

b) ( ) 3 2 f x x =

( )
2 3 2 2 a f = = i

( ) ( )
2 3 2 2 3 2 2 b f = = = +

g
m a b =

( )( )
3 2 2 3 2 2 9 8 1
g
m = + = =

1p
1p
1p

2p
5.
6 3 2 x = + i 6 18 6 3 2 y = =
( )( ) ( )
2
2
6 3 2 6 3 2 6 3 2 36 18 18
18
x y
x y
= + = = =
=
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
2 2
2 2
6 3 2 6 3 2 36 36 2 3 2 36 36 2 3 2
2 36 2 18 108 108
x y
x y
+ = + + = + + + + =
+ = + =

1p
2p
2p
SUBIECTUL III
(30 de
puncte)
1.
a) ( ) ( )
2
2 2 2 4 2 8 4 8 2 56 112
tot
A ab ac bc cm = + + = + + = =
5p

b)
3
2 4 8 64
cub paralelipiped
V V cm = = =
5p

)
3 3
2 2 2
sec
64
4
2 2 4 2 16 2
tiunii
c V l l
l cm
A l l l cm
= =
=
= = = =

5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

108
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. ) 3 ; 2 6
6
a CD m AD CD AD m
ADCE dreptunghi CE m
= = =
= =
n triunghiul CEB avem ( ) ( ) 90; 45 m E m B = =


Triunghiul CEB este dreptunghic isoscel
( )
2
6
12 6
36
2 2
ABCD
CE EB m
CD AB AD
A m
= =
+

= = =

1p
1p


1p


1p

1p
b) notm cu x =cantitatea de gresie cumprat
10
36
100
90 100 36
36 40
100 90
x x
x x
=

= = =

Deci vom avea nevoie de
2
40m de gresie


2p

2p

1p
c)In triunghiul CEB dreptunghic isoscel aplic T.Pitagora
( )
2 2 2 2 2
6 6 36 36 72
72 6 2
9 6 2 3 6 18 6 2
6 3 2
18 6 2 3 2
36 36 6
ABCD
ABCD
ABCD
BC BE BC
BC
P AB BC CD DA
P
A
= + = + = + =
= =
= + + + = + + + = +
+
+ +
= = =1p
1p

1p

2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

109
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 44 Prof. Ileana Cernovici
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -1 5p
2.
( )
2
1 2 a = +
5p
3. 5 5p
4. 600 5p
5. 19,85 5p
6. 33 5p
SUBIECTUL II
(30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. Notm cele 2 unghiuri A i B
( ) ( ) 90 m A m B + =
( )
( )
0
20
4
m B
m A = +


( )
0
56 m B = i ( )
0
34 m A =


1p

2p

2p
3.
( )
( ) ( )
2 2
2
1 3 1 3 2 3 1 4 2 3 x = + = + + = +
2 1 2 3 2 3
3 3 3 3 3
y
+
= + = + =
2p

2pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

110
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Stabilim egalitatea :
( ) ( )
2 3
4 2 3 6
3
2 2 3 2 2 3
+
+ =
+ = +

1p
4. a) notm cu x numrul apartamentelor cu 3 camere i cu y numrul
apartamentelor cu 2 camere.
3 2 76
20
28
x y
x
x y
+ =
=

+ =

i 8 y =


5p
b) din p% 20 8 40 p = =
deci 40%

5p

5
( ) ( )
2
2
2 3 1 3 E x x y = + + +
Pentru ca E minim 2 0 x = i 3 1 0 y + =
2 x = i
1
3
y =
2p
2p

1p
SUBIECTUL III
(30 de
puncte)
1.
a) ( )
( ) ( )
( ) ( )
2
4 2
2 2 2
2 2
2 :
2 1 1 2
2 2
E
+ +
| |
= =
|
+ +
\ .

2 2 4 2 2
:
1 3 16 4
+ | |
=
|

\ .

( )
2 4 6 2 4 4 12
2 : : 4
3 12 3 12 3 4
2 4 E
| |
= = =
|
\ .
=


2p1p2p

)
( ) ( )
( )( )
( )
( )
2
2
2 2
2
2
2 2
1 2 1
2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1
2
=
1 2
x x x
x x x x
b
x x x x x x x
x x
x x
E x x
x x x
+ +
+ +
= + = =
+ + +

+ +
=
+ +

3p


2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

111
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2
2 2
2 2
2 2
2 2 2
2 2 4 2 4 4
2 4 2 2 4 4
2 4 4 2
c E a b a b a b ab a b
E a b E a b a b ab a
a b ab a a a b a
+ + = + + = + + + + +
+ + + = + + + + =
+ + + + + = + + +

din
( ) ( )
2 2
2 0 2 0
2; 2
a b a a b a
a b
+ + + = + = + =
= =
deci 2; 2 a b = = soluie
2p


1p


1p


1p
2.

)
( )
2
2
2
2
9 9 3 4
3 9 3 3
3 2 3
3
4
3 3 3
27 3
4 4
b
b b ac
a l l
a
l
A
cm

= = = =
= =

=

2p


1p


2p


)
3
3
27 3
4
4
3
27 3
9 3
3
b
diamant
A h
b V
cm

= =

=
=

1p


2p


2p

)
3 3 3
5 125
125 9 3
100
9 3 4 36 3
12,47
5 5
c Vcutie l cm
p
p
= = =
=

= =

1p

2p

2pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

112
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 45 Prof. Ileana Cernovici
SUBIECTUL I
(30 de
puncte)
1. 11 5p
2.
3 3
4

5p
3. 150 5p
4. 300 5p
5. 12 5p
6. 38,5 5p
SUBIECTUL II
(30 de
puncte)
1. Realizeaz desenul i identific figura


5p

2.
( )
( )( ) ( )( )
( )
( )
2 1 2
2 3
2 2 3
1 2 1 2 2 3 2 3
2 1 2
2 3
2 2 3
1 1
2 1 2 2 3 2 2 3
2 2 2 2 3 2 2 3
0


+ + =
+ +


+ + =

+ + =
+ + + =1p

2p

1p
1p
3.

( ) ( ) ( )( )
( )
a+b+2 a+b +...+100 a+b 1 2 ... 100
100
a b
a b
= + + + + =
+
101
2

( ) 50 101
500 101 50500
a b
=
+ =
=

2p

1p

1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

113
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4.
2 1 2
24
2
c c
A cm

= =
( )( )
( )( )
2
4 5 2
24
2
4 5 2 48
5 18 56 0
x x
A
x x
x x
+
= =
+ =
+ =


1 2
2 2 2 2 2
1 2
10 6
Solutia care convine este 2
2 4 6; 5 2 2 8
6 8 36 64 10
0
8
0
24
1
x
c c
ip c
perimet
c
u m
ip
r c
=
= + = = =
= + = +
= + + =
= + =
=

Nu trebuie
1p

1p
1p


1p


1p
b) pentru triunghiul dreptunghic avem
1 2
6 8 48 24
10 10 5
c c
h
ip

= = = =
5p
5
( ) ( )
( )
( )
2 3 2 3 1
1 2 3 1
1; 1
f x g x x x x
f
M
= = =
= =


2p
2p
1p
SUBIECTUL III
(30 de
puncte)
1.
) ( ) ( ) ( )
2
2 2 16 10 16 30 10 30 2 160 480 300
2 940 1880
t
a A ab ac bc
m
= + + = + + = + + =
=

5p

b) ( ) ( ) ( )
, 3 D D ABC DE AC E AC T c D E AC
distana de la D la AC este D E
in triunghiul DAC aplicm T.PitagoraAC 356 =
160
356
AD DC
DE
AC

= =
n triunghiul ( ) , 90 D DE m D =


1p

1p

1p


1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

114
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Aplicm TP
2 2 2
10 10
D E D D DE
D E m =
= +1p

c) Sup.acoperiului S
2
16 10 160m = =
intr-o zi un muncitor izoleaz 4
2
5 m zile izoleaz 4 5 20 =
2
m
sunt necesari 160: 20=8 muncitori
1p

2p

2p
2.
) ( ) ( ) 2 2 20 12 64
64:4 16
a P L l m = + = + =
=

deci se folosesc 16 stlpi
2p
2p

1p
b)Lungimea unui rnd de srm este 64-4 60m =
60 m 3 180m = srm necesari pentru cele 3 rnduri
2p

3p
c) 180 1,25 225lei = 5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

115
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 46 Prof Ileana Cernovici
SUBIECTUL I
(30 de
puncte)
1.
5 2 b =
5p
2. 1987 5p
3.
80


5p
4. 12 5p
5. 0 5p
6. 2 5p
SUBIECTUL II
(30 de
puncte)
1. Deseneaz corect
Noteaz corect
4p
1p
2. 6 2 6 2 4
4 5 719 5 719 6 719
6 120 719 720 719 1
a b b c a b b c a b c
E a b c c c c
+ = + + = + =
= + + = + = =
= =

2p
2p
1p
3. Notm cu x , lungimea drumului i avem
n prima etap:
1
10
5
x +

Drum rmas
1 4
10 10
5 5
x x x
| |
+ =
|
\ .

Etapa a doua:
1 4
10 17
2 5
x
| |
+
|
\ .1p

1p
1p


1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

116
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1 1 4
10 10 17 30
5 2 5
1 2
52
5 5
3
52
5
3
52
5
2
52 130
5
x x x
x x x
x x
x x
x
x
| |
+ + + + =
|
\ .
+ + =
+ =
=
= =

1p
4.
) ( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
, ,
,
3
60
ABC
a A B ABC A B pr A B
A B AB A BA
tg A BA
m A BA
= =
=
=
=1p
1p

1p

2p

)
( ) ( )
{ }
( )
( ) ( )
, ,
6 3
, 3 3
2
b CE AB
AA ABC siCE ABC AA CE
CE AB CE A A AA AB A
CE A AB
d C A AB CE cm


=

= = =

1p
1p

1p

1p
1p
5 Suma are 333 termeni pe care ii grupm cte 3
( ) ( ) ( )
( )
2 4 2 331 2
4 331
7 1 7 7 7 1 7 7 ... 7 1 7 7
57 7 7 ... 7 57
S = + + + + + + + + + =
+ + +

1p

1p

1p
SUBIECTUL III
(30 de
puncte)
1.
a)
3 5 22
2 4
x y
x y
=

3 5 22 6
10 5 20 8
x y x
x y y
= =


+ = =


Atunci AB=6 cm i AC=8 cm
2p


1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

117
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) , 90 ABC m A =

avem
2 2 2
2
10
6 8
24
2 2
6 8 10 24
BC AB AC BC cm
AB AC
Aria cm
Perimetru AB AC BC cm
= + =

= = =
= + + = + + =

1p
1p

b) Fie AD BC , aplicm T.catetei in
2
2
36
3,6
10
10 3,6 6,4
ABC AB BD BC
AB
BD cm
BC
DC BC BD CM
=
= = =
= = =


1p
2p

2p

c)
2 2
2 48
2
2 24
2
4
cerc
r P A
A r
P
r
A r cm

= = = =
=
= =

2p

1p

2p
2.
a)
( ) ( )
( ) ( )
( )
1;2 1 2 2
2; 1 2 1 2 1
1
1
1
f
f
A G f a b
B G f a b
a
b
f x x
= + =
= + =
=

= +

1p
1p

1p

2p
b) 3 MA MB ABM = = dreptunghic isoscel
( )
( )
45
1
m ABM
tg ABM
=
=


2p

2p

1p

)
2 2
1 2
3 2
6 3 2
3 3 9
2 2 2
c AB MA MB AB
P AM AB MB
c c
A
= + =
= + + = +

= = =

1p
2p

2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

118
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 47 Prof. Ciocnaru Viorica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 96 5p
2. 5 5p
3. 10 lei 5p
4. 25 cm
2
5p
5. 13 5p
6. 48 cm 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma.
Noteaz prisma.
Traseaz diagonala AB.
3p
1p
1p
2. Scrie mulimea divizorilor naturali ai lui 5, D
5
={1, 5}.
Rezolv ecuaiile x+1 = 1 i y-1 = 5 i gsete x = 0, y = 6.
Rezolv ecuaiile x+1 = 5 i y-1 = 1, gsete x = 4, y = 2 i scrie mulimea
soluiilor S = {(0, 6), (4, 2)}.
1p
2p
2p
3. Noteaz cu x preul iniial al laptopului; preul dup scumpire este x + 15% x
= x
20
23
.
Preul dup ieftinire este x
20
23
20%( x
20
23
) = x
25
23
.
Scrie ecuaia x
25
23
= 2300 i determin x = 2500 lei.
1p

2p
2p
4. a) Fie punctul M(a,b) intersecia celor dou grafice. Scrie f(a) =b, g(a) =b
deci f(a) =g(a).
Obine f(a) =a 2, g(a) =2a +1 i a 2 =2a +1, de unde a =- 3.
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

119
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Calculeaz b =- 5 i finalizeaz M(-3, -5). 1p
b) Folosirea lui M din rezolvarea punctului a) sau reprezentarea corect a
unui punct care aparine graficului funciei g.
Reprezentarea corect a altui punct care aparine graficului funciei g.
Trasarea graficului funciei g.
2p
2p
1p
5 Amplific fiecare fracie cu expresia conjugat a numitorului adic
2 3+ respectiv 1 2 .
Obine a =( 2 3+ )
2
+( 1 2 )
2
- ) 1 3 ( 2 2 =5+ 6 2 +3- 2 2 - 6 2 +
2 2 .
Determin a =8 i finalizeaz aN.
2p

2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Scrie L
cerc
= 2R.
Calculeaz L
cerc mare
= 45 cm, L
cerc mijlociu
= 30 cm, L
cerc mic
=15 cm.
Calculeaz L
panglic
necesar pentru cele 3 cercuri: mare, mijlociu, mic
L
panglic
=L
cerc mare
+L
cerc mijlociu
+L
cerc mic
= 90 cm
Calculeaz lungimea panglicii pentru fragmentul din Figura 1
L = 360 cm.
1p
2p
1p

1p
b) Precizeaz c suprafaa vopsit corespunde A
l
a paralelipipedului
dreptunghic (panglica metalic) cu seciunea avnd P = 2(2 + 0,3) =4,6 cm
A
l panglic mare
=4, 6 45 = 207 cm
2
, A
l panglic mijlocie
=4, 6 30 = 138
cm
2
,
A
l panglic mica
=4, 6 15 =69 cm
2
.
Calculeaz A
culoare 1
=4(A
l panglic mare
+A
l panglic mica
) = 1104 cm
2

Calculeaz A
culoare 2
=4 A
l panglic mijlocie
= 552 cm
2
.
1p

2p

2p
c) Scrie V
paralelipiped
=A
bazei
h. 1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

120
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
A
bazei
=2 0,3 =0,6 cm
2

Observ c panglica are lungimea total egal cu L
panglic
de la punctul a)
deci h =L
panglic

Calculeaz V
paralelipiped
=0,6 90 = 54 cm
3
.
1p
3p
2. a) Calculeaz diagonalele ptratelor
d
ptrat mare
=30 2cm, d
ptrat mic
=15 2cm.
Calculeaz lungimea L =5 30 2+4 15 2+2(5+7) =210 2+24 (cm).
Calculeaz limea l =3 30 2+2 15 2+2(5+7) =120 2+24 (cm).
2p

2p
1p
b) Scrie A
ptrat
=l
2
Calculeaz A
ptrat mic
=15
2
=225 (cm
2
), A
ptrat mare
=30
2
=900 (cm
2
).
Calculeaz A
bordur
=2 5 (210 2+24) +2 5 (120 2+24 - 10)
A
bordur
=10 (330 2+38) cm
2
.
Calculeaz S
V
=12 A
ptrat mic
+A
bordur
, S
V
=12 225 +10 (330 2+38) .
Calculeaz S
M
=12 A
ptrat mare
, S
M
=12 900 cm
2
.
1p
1p
1p

1p
1p
c) Scrie A
dreptunghi
=L l
Calculeaz, cu rezultatele de la a) A
dreptunghi
=(210 2+24) (120 2+24)
A
dreptunghi
61843,32 cm
2

S
motiv geometric
=12 (A
ptrat mic
+A
ptrat mare
) =12 (225 +900) =13500 (cm
2
).
Calculeaz raportul procentual S
motiv geometric
/ A
dreptunghi
=13500/ 61843,32
de unde rezult 21,82%
1p
2p

1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

121
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 48 Prof. Ciocnaru Viorica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 24 5p
2. 3 5p
3. 9 cm 5p
4. 15 lei 5p
5.
8 3 cm
5p
6. 248 cm
2
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz cubul i l noteaz.
Traseaz diagonala AC i precizeaz o diagonal a cubului.
Traseaz diagonala AD i precizeaz diagonala unei fee a cubului.
3p
1p
1p
2. Noteaz cu x costul unei cutii cu bomboane i cu y costul unei prjituri
Scrie sistemul 2x + 5y = 35,9 i l rezolv obinnd x = 9,2 i y =3,5
3x +2y =34,6
Finalizeaz preciznd costul unei cutii cu bomboane 9,2 lei i costul unei
prjituri 3,5 lei.
1p
3p

1p
3. Scrie mulimea divizorilor ntregi ai lui 3, D
3
={ 1, 3}.
Rezolv ecuaiile a+1 = 1 i b-1 = 3 i gsete a = 0, b = 4,
a+1 =-1 i b-1 =-3 i gsete a = -2, b =-2.
1p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

122
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Rezolv ecuaiile a+1 = 3 i b-1 = 1 i gsete a = 2, b = 2,
a+1 =-3 i b-1 =-1 i gsete a = -4, b = 0 i scrie
mulimea soluiilor S = {(0, 4), (-2, -2), (2, 2), (-4, 0)}.
2p
4. a) Reprezentarea corect a unui punct care aparine graficului funciei f.
Reprezentarea corect a altui punct care aparine graficului funciei f.
Trasarea graficului funciei f.
2p
2p
1p
b) Determinarea coordonatelor lui A n urma rezolvrii ecuaiei f(x) = 0,
adic -2x +3 =0, x =
2
3
, A(
2
3
, 0).
Determinarea coordonatelor lui B n urma calculrii lui f(0) = 3, B(0, 3)
Observarea catetelor triunghiului dreptunghic AOB, OA =
2
3
, OA =3,
aplicarea formulei A
dr
=
2
2 1
c c
i gsirea rezultatului A
AOB
=
4
9

2p

1p

2p
5
Scrie formula mediei geometrice m
g
= ab , a,b >0
Observ a = 2 1+ + 2 1 =2 2>0 i b = 2>0.
Calculeaz m
g
=2
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Scrie V
cil
= R
2
h i R = 1,5 cm.
Calculeaz volumul unei alveole V
a
= 1,5
2
2 = 4,5 (cm
3
).
Calculeaz volumul tuturor alveolelor V = 15 V
a
= 67,5 (cm
3
).
2p
2p
1p
b) Calculeaz lungimea suportului 0,3 2 +0,2 4 +3 5 =16,4 (cm).
Calculeaz limea suportului 0,3 2 +0,2 2 +3 3 =10 (cm).
Observ suprafaa suportului S = A
dreptunghi
- 15 A
disc
.
nlocuiete i calculeaz S = 16,4 10 - 15 1,5
2
= 164 33,75 (cm
2
).
1p
1p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

123
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
c) Observ c ptratul trebuie s fie nscris n cerc pentru ca A
ptrat
s fie
maxim i face desenul corespunztor.


Scrie l
4
=R 2.
Calculeaz suprafaa maxim pe care o pot ocupa bomboanele S
max
=15 A
ptrat

S
max
=15 2 R
2
=30 1,5
2
=67,5 (cm
2
).

2p

1p
2p
2.
a) Scrie A
ptrat
= l
2
, A
disc
=
2
)
2
(
l
.
A
petal1
=A
disc
+
4
1
( A
ptrat
- A
disc
) A
petal1
=
2
)
2
(
l
+
4
1
( l
2
-
2
)
2
(
l
).
Calculeaz A
petal1
=
2
)
2
(
l
4
1 3 +
.
2p

2p
1p

b) Scrie A
petal2
=A
disc
+
3
1
( A
echilat
- A
disc
), A
echilat
=
4
3
2
l
, A
disc
= R
2

raza cercului nscris n triunghiul echilateral R =
6
3 l
, A
disc
=
2
)
6
3
(
l
.
A
petal2
=
2
)
6
3
(
l
+
3
1
(
4
3
2
l
-
2
)
6
3
(
l
).
Calculeaz A
petal2
=
2
)
2
(
l
9
3 3 2 +
.

3p1p
1p

c) Din punctele a) i b) A
petal1
=
2
)
2
(
l
4
1 3 +
, A
petal2
=
2
)
2
(
l
9
3 3 2 +
.
Scrie A
F1
=4 A
petal1
=
4
1 3 +
l
2
,

A
F2
=6 A
petal2
=
6
3 3 2 +
l
2
.

2
1
F
F
A
A
=
) 3 3 2 ( 2
) 1 3 ( 3
+
+

1,76.

1p

3p

1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

124
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecteBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 49 Prof. Ciocnaru Viorica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
10
1

5p
2. 39 lei 5p
3. 320 cm
2
5p
4. -11 5p
5. 32 cm 5p
6.
5 3cm
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida.
Noteaz piramida.
Deseneaz triunghiul format din nlimea piramidei, apotema bazei i
apotema piramidei i l noteaz.
2p
1p
2p
2.
Scrie formula
3
) ( b a =
3 2 2 3
3 3 b ab b a a + .
Face nlocuirile i calculele
3
) 3 2 2 ( =
3 2 2 3
) 3 ( ) 3 ( ) 2 2 ( 3 3 ) 2 2 ( 3 ) 2 2 ( + =16 2- 24 3+18 2-3 3.
Finalizeaz
3
) 3 2 2 ( =34 2- 27 3.
2p

2p
1p
3. Scrie ecuaia dat sub forma echivalent x -2 =2(x +3).
Desface paranteza, separ i reduce termenii asemenea i gsete x =- 8.
Scrie S ={-8} i precizez c -8 nu poate reprezenta lungimea unui segment
1p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

125
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
pentru c este negativ.
1p
4. a) Noteaz f(x) =ax+ b, a, bR.
Din A, BG
f
scrie relaiile f(2) = 4 i f(-1) =-3 i apoi 2a + b =4,
respectiv a + b =-3.
Rezolv sistemul 2a + b = 4 obine soluia S = {(
3
2
,
3
7
)} i finalizeaz
a + b =-3
f(x) =
3
2
3
7
x .
1p
2p

2p
b) Reprezint grafic funcia f folosind oricare dou puncte ale sale.
Duce perpendicularele din A pe Ox i din B pe Oy, le prelungete pn se
intersecteaz n C i scrie coordonatele sale C(2, -3)
3p
2p
5
Scrie ecuaia 2 3 2 2 = + x .
Obine 2 3 2 2 = + x i apoi x +2 2= ) 2 3 ( .
Obine x
1
= 2 3 , x
2
= - 2 3 3 , x
3
= 2 3 3 , x
4
= - 2 3 i apoi
S ={- 2 3 3 , 2 3 3 , - 2 3 , 2 3 }.
1p
2p

2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Scrie L
sector

cerc
=Ru/ 180
0

A
suprafeelor plane
=3 20 800 =48000 (cm
2
), pentru o coloan.
A
suprafeelor circulare
=3 10 800 = 24000 (cm
2
), pentru o coloan.
Suprafaa pictat este 2 (48000 + 24000 ) = 48000(2 + ) (cm
2
).
1p
2p
1p
1p
b) Din punctul a) rezult k =A
suprafeei circulare
/ A
suprafeei plane

Calculeaz k i obine k = / 2.
Raportul procentual este 157,14%.
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

126
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

c) Scrie A
echilat
=l
2
3/ 4 i A
sector

cerc
=R
2
u/ 360
0

Calculeaz A
seciunii
=A
echilat mare
- 3 A
echilat mic
+3 A
sector

cerc

A
seciunii
=60
2
3/ 4 - 3 20
2
3/ 4 +3 10
2
/ 2 = 150 (4 3- ) (cm
2
).
V
coloane
=2 A
seciunii
h, V
coloane
=240000 (4 3- ) (cm
3
).
2p
2p

1p
2. a) Observ faptul c cele 4 sectoare de cerc scoase din ptratul albastru
formeaz un cerc L
cerc
= 2R iar segmentul rmas din latura ptratului are
lungimea 60 - 2 12=36
Calculeaz L
cerc
= 24 cm , L
segmente
=4 36 =24 (cm).
Calculeaz lungimea conturului exterior (albastru) 24 + 144 = 24( + 6).
2p

2p
1p
b) Observ faptul c motivele geometrice roii au aceeai form cu motivul
albastru de la punctul a) deci L
cerc
= 8 cm, L
segmente
=4 12 =48 cm
L
form
= 8 + 48 = 8( + 6) (cm).
Observ faptul c motivul nu are lungimea laturii modificat, deci P
=4 20 =80
Calculeaz lungimea conturului motivului geometric (rou) 4 8( + 6) + 80
=16(2 + 17) (cm)
3p

1p

1p
c) Scrie A
ptrat
=l
2
, folosete punctul a) pentru A
cerc
= R
2
.
Calculeaz aria figurii A
1
=20
2
- 4
2
=4
2
(5
2
- ).
Calculeaz aria figurii A
2
=20
2
- 4 4
2
=4
2
(5
2
- 4) =21 4
2
.
Calculeaz aria motivului geometric (rou) A
motiv rou
=4 A
1
+A
2

A
motiv rou
=4 4
2
(5
2
- ) + 21 4
2
=4
2
( 121- 4 ) (cm
2
).
1p
1p
1p
2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

127
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 50 Prof. Ciocnaru Viorica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 28 5p
2. 80% 5p
3.
8 2
5p
4. 6,2 5p
5. 26 5p
6. 0 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz tetraedrul
Noteaz tetraedrul
4p
1p
2.
Aduce pe a la forma: 2 2- 2
Calculeaz a
2
=12 8 2
Scrie a
-1
=
) 1 2 ( 2
1


Raionalizeaz i obine a
-1
=
2
1 2+

2p
1p
1p

1p
3. Calculeaz ct cost minifelicitrile: 1,8 lei
Calculeaz ct cost plicurile: 15,6 lei
Calculeaz ct cost minifelicitrile cu plicuri: 17,4 lei
2p
2p
1p
4. a) Alege corect perechile de puncte pentru f. 2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

128
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Traseaz drepta corespunztoare lui f i o noteaz.
Alege corect perechile de puncte pentru g.
Traseaz drepta corespunztoare lui g i o noteaz.
1p
1p
1p
b) Scrie ecuaiei f(x) = g(x).
Rezolv ecuaia i gsete x = 1.
Afl f(1) sau g(1) = 3.
Scrie coordonatele punctului de intersecie (1, 3).
1p
2p
1p
1p
5 Rezolv ecuaia |x 2| - 5 =3
Gsete soluiile 10 i - 6
Rezolv ecuaia |x 2| - 5 =- 3
Gsete soluiile 4 i 0
Scrie mulimea de soluii S = {- 6, 0, 4, 10}
1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Scrie formula volumului
Calculeaz volumul bazinului 3600 m
3

Calculeaz volumul apei 2400 m
3
1p
2p
2p
b) Scrie formula volumelor trunchiului de piramid i cubului
Calculeaz volumele trunchiului de piramid i cubului V
t
=84 m
3
, V
cub
=
216 m
3

Afl nlimea apei n care s-au introdus corpurile: 9 m
2p
2p

1p

c) Scrie
2400
84
i calculeaz 0,035
Scrie
3600
216
i calculeaz 0,06
2p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

129
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Exprim rezultatele conform cerinelor: 3,5%, respectiv 6% 1p
2. a) Scrie formula pentru lungimea cercului
Calculeaz lungimea celor 4 cercuri: 8 R
Scrie formula pentru perimetrul ptratului i-l calculeaz: 4R 2
Calculeaz lungimea materialului pentru 60 de elemente decorative:
240 R (2 + 2)
1p
1p
1p
2p

b) Calculeaz lungimea celor 4 arce de cerc: 6 R
Scrie formula pentru perimetrul ptratului i-l calculeaz: 8R
Calculeaz lungimea materialului pentru 60 de elemente decorative:
120 R (3 +4)
2p
1p
2p
c) Calculeaz lungimea materialului din figura A: 360 (3 +4)
Calculeaz lungimea materialului din figura B: 720 (2 + 2)
Raportul
) 2 2 ( 720
) 4 3 ( 360
+
+

=
) 2 2 ( 2
4 3
+
+


2p
1p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 51 Prof. Ciocnaru Viorica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
4
1

5p
2.
6 2
5p
3. -2 5p
4.
2 10
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

130
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5. 120
0
5p
6.
36 2
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
Traseaz diagonalele bazei
3p
1p
1p
2. Observ numitorul comun i amplificrile
Obine inecuaia 4x-2 <9x+6
Aduce la forma x >-
5
8

Finalizeaz x (-
5
8
, +).
1p
1p
2p
1p
3. Afl costul obiectului dup prima ieftinire 18- 15% 18 = 15, 3
Afl costul obiectului dup a doua ieftinire 15,3- 10% 15,3 = 13,77
3p
2p
4. a) Alege corect perechile de puncte
Trasarea semidreptelor corespunztoare
3p
2p
b) Ridic binomul la ptrat
Aduce ecuaia la forma: 4x
2
+10x -1 =0
Calculeaz soluiile x
1,2
=
4
29 5

1p
2p
2p
5 Ridic la ptrat numrtorul
Restrnge diferena de ptrate de la numitor
Obine numrul
2
6 2 5+

1p
1p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

131
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
ncadreaz numrul ntre 4 i 5.
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Scrie formula ariei laterale
Calculeaz aria bazei
Efectueaz calculele i gsete rezultatul 4600 cm
2
.
2p
1p
2p
b) Calculeaz lungimea diagonalei d a paralelipipedului
30
2
+20
2
+40
2
=2900; d =10 29 cm.
Explic: bagheta se sprijin cu un capt ntr-un col al bazei cutiei i cu
cellalt capt pe muchia lateral opus colului considerat.
3p

2p
c) Screie formula volumului paralelipipedului
Calculeaz volumul: 30 20 40 = 24000 (cm
3
)
Calculeaz volumul unui cub 5
3
=125 (cm
3
)
Calculeaz numrul de cuburi cu latura de 5 cm: 192
Calculeaz numrul de cuburi cu latura de 2 dm: 2
1p
1p
1p
1p
1p
2. a) r este jumtate din latura ptratului; r = 6 cm
R este jumtate din diagonala ptratului; R = 6 2 cm

R
r
=
2 6
6
=
2
1

Raionalizeaz
2
2
.
1p
2p
1p

1p
b) Scrie formula pentru aria ptratului: l
4
2
.Calculeaz aria ptratului144 cm
2
.

Scrie formula pentru aria cercului: r
2
.
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

132
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Calculeaz aria cercului 36 cm
2
.
Aria delimitat de ptrat i cercul de raz r 36(4 - ) cm
2
.
1p
1p
c) Scrie formula pentru perimetrul ptratului: 4l
4
Calculeaz perimetrul ptratului 48 cm.
Scrie formula pentru lungimea cercului: 2 R.
Calculeaz lungimea cercului 12 2 cm.
Calculeaz raportul

2 2
.
1p
1p
1p
1p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 52 Prof. Ciocnaru Viorica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -2 5p
2. 29,62 5p
3. 120
0
5p
4.
48 3
5p
5. 108 5p
6.
6 5
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

133
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
Scrie mulimea A ca interval (3- 2, 3 + 2)
Scrie mulimea B ca interval [-3, 2]
A

B =(3- 2, 2]
2p
2p
1p
3. Stabilete necunoscutele: numrul de covrigi x; numrul de pini y
Scrie sistemul de ecuaii 6x + 7y = 11,4
7x +6y =10,7
Rezolv sistemul.
Interpreteaz rezultatele: x = 0,5 lei, y = 1,2 lei
1p
1p

2p
1p
4. a) Scrie ecuaia a 2 + b = -6
Scrie ecuaia a (-5) +b =-9
Rezolv sistemul format cu cele dou ecuaii i gsirea lui a =
7
3
i
b =
7
48
.
Scrie lui f(x) =
7
3
x -
7
48

1p
1p

2p

1p

b)

cu Ox f(x) =0,
7
3
x -
7
48
=0 x =16 M (16, 0)

cu Oy f(0) =-
7
48
P(0, -
7
48
)
3p

2p
5
Calculeaz x = 5 - 2 6
Calculeaz y = 5 + 2 6
Calculeaz xy = (5 - 2 6)(5 +2 6) =1 1 = xy
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

134
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1.
a) Determin razele cercurilor circumscrise bazelor R = 5 2, r =4 2.
Scrie formula care d legtura ntre R, r, h, m.
nlocuiete, efectueaz calculele, obine rezultatul m
2
=(5 2 - 4 2)
2

+6
2
de unde m = 38 .
2p
1p
2p
b) Observ o pereche de triunghiuri asemenea.
Scrie proporia
5
4
6
=
+ x
x
cu x nlimea piramidei mici.
Afl x i nlimea piramidei din care provine rezervorul; nlimea
piramidei este 30 m.
1p
2p

2p
c) Volumul trunchiului de piramid: formul i calcul, V
t
= 488 m
3
.
Scrie volumul bazinului piramidal, V
p
=
3
1
A
b
h
p ,
nlocuiete, calculeaz
h
p
=
183
488 3
, h
p
=8 m.
3p

2p
2. a) Observ cele 12 unghiuri la centru congruente i m ( AOM) =30
0
Observ cele 6 unghiuri la centru de tipul AOB i m ( AOB) =60
0

m ( MOR) =120
0
2p
2p
1p
b) Aria triunghiului AOM = OA OM sin ( AOM)/ 2
A
AOM
=6 3 6
2
1

2
1
=9 3
Aria figurii cerute 12 9 3 =108 3 (cm
2
).
1p
2p

2p
c) Figura AMBNCPDQERFS are laturile congruente cu lungimea de 6 cm.
Calculeaz perimetrul figurii este 72 cm.
Scrie formula lungimii cercului de raz 6 3 i calculeaz 12 3
1p
1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

135
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Calculeaz raportul
3 12
72

, ajunge la rezultatul

3 2
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 53 Prof. Ciocnaru Viorica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 5p
2. 8,25 5p
3. 5,5 5p
4. 24 5p
5. 48 5p
6. 64 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz conul
Noteaz conul
4p
1p
2. Stabilete necunoscutele: x metri de material pentru bluz, y mertri de
material pentru rochie
Scrie sistemul de ecuaii 3x + 5y = 17
4x +3y =13,5
Rezolv sistemul.
Interpreteaz rezultatele: x = 1,5 m, y = 2,5 m
1p

1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

136
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3.
Transform numrul 0,2(6) n fracia ordinar
15
4

Transform numrul 1,(3) n fracia ordinar
3
4

Rezolv ecuaia
Scrie mulimea de soluii S = {
5
6
}
2p

1p
1p

1p
4. a) Ridic fiecare binom la ptrat
Calculeaz E (x) =
1
4 2
2
2
+

x
x

Rezolv ecuaia x
2
2 =0 x
1,2
= 2
1p
2p
2p
b) Calculeaz E (1) = -1
Calculeaz E ( 3) =
2
1

Calculeaz
3
) 3 ( E
=
6
3

2p
2p

1p
5
Observ c
ab
b a
2 2
+
=
b
a
+
a
b

Calculeaz
a
b
=
5 3
1

=
4
5 3+

Efectueaz
b
a
+
a
b
=
4
5 3 15

2p

1p

2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Scrie formula ariei totale a prismei ptratice drepte A
t prism
=P
b
h
p
+2A
b
Calculeaz aria total a prismei A
t prism
=800 cm
2

Scrie formula ariei totale a cilindrului A
t cil
=2 R (G +R)
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

137
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Calculeaz aria total a cilindrului A
t cil
=981,25 cm
2
2p
b) Scrie formula volumului prismei ptratice drepte V
prism
=A
b
h
p

Calculeaz volumul prismei V
prism
=1500 cm
3
Scrie formula volumului cilindrului drept V
cil
= R
2
h
cil

Calculeaz volumul cilindrului V
cil
=1177,5 cm
3

1p
1p
1p
2p
c) Scrie numrul de globuri: 12
Scrie formula i determin volumul unui glob V
g
=57,87648 cm
3

Scrie raportul V
prism
/ V
cil
=1500/ 1177,5 =200/ 157
1p
2p
2p
2. a) Observ c baza fiecrui triunghi isoscel este de 2 dm i nlimea este de 3
Calculeaz aria unui triunghi isoscel: 3 dm
2

Calculeaz aria triunghiului echilateral 3 dm
2
Calculeaz aria triunghiurilor isoscele i echilaterale 4(3 + 3) dm
2

1p
1p
2p
1p
b) Scrie formula perimetrului ptratului i o aplic: P
p
=24 dm
Calculeaz lungimea laturilor congruente din triunghiurile isoscele: 10
Calculeaz perimetrul triunghiurilor isoscele: P
t
=8( 10+1) dm
Scrie raportul P
p
/ P
t
=
10 1
3
+

1p
2p
1p
1p
c) Scrie formula ariei ptratului i o aplic: A
p
=36 dm
2
Scrie aria triunghiurilor isoscele: A
t
=12 dm
2

Scrie raportul A
t
/ A
p
=
3
1
; 33,33%
2p
1p
2pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

138
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

139
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 54 Prof. Cocalea Rodica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 11 5p
2. 0,5 5p
3. 13,75 5p
4. 12 5p
5. 15 5p
6. 630 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2.
3 5
a b
k = =
3 a k = i 5 b k =
2 3 21
3
2 7
a b k
a b k
+
= =


2p
1p

2p
3. Fie x i y numrul de kilometri parcuri n prima, respectiv a doua zi.
2
x y +
numrul de kilometri parcuri n a treia zi.
291
2
x y
x y
+
+ + =
97
2
x y +
= numrul de kilometri parcuri n a treia zi.
1p
1p
1p

2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

140
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funciei
4p
1p
b) (3) 3 3 0 f = + =
0 P =
3p
2p
5 ( )( ) 12 a b a b + = , dar 2 a b = , atunci 6 a b + =
2 2
2( ) 3 7 3( 2) 2( ) 3( ) 1 67 a b a b a b a b + + + = + + =
2p
3p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 2,4 m=24 dm; 3,6 m=36 dm; 30 cm=3 dm; 20 cm=2 dm
A
b
=L l =864 dm
2
; Aria unei plci de gresie = 6 dm
2
864: 6 = 144 plci de gresie
1p
2p
2p
b) Dac VO este nlimea piramidei VABCD, n triunghiul dreptunghic VAO,
cu 10 2 AO = i cu teorema lui Pitagora obinem 10 2 VO =
2
400
ABCD
A dm =
3
4000 2
3 3
ABCD
VABCD
A VO
V dm

= =
2p

1p
2p
c)Volumul apei dislocate =Volumul piramidei VABCD
3
4000 2
864
3
b
V A x x dm = = = , unde x este diferena de nlime
3,24 2 32,4 2 x dm cm = =
1p
2p

2p
2. a) 12 VA cm =

2
144 3
l
A cm =
2p
2p
1p
b)proiecia lui DM pe planul(ABC) este DE, unde E este mijlocul lui [OC];
unghiul este MDE
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

141
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
6 2 ; 3 2 VO cm ME cm = =
6
sin( )
6
MDE =
3p

c)
3
288 2 288 2 V dm l = =
288 2 288 1,42 408,96 410 < = < , deci nu ncap 410 litri
2p
2p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 55 Prof. Cocalea Rodica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 31 5p
2. 3 5p
3. 30 5p
4. 49 5p
5. 10 5p
6. 14 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. deseneaz tetraedrului

noteaz tetraedrului
4p
1p
2.
cu x, y i z numere ntregi, deci 2 y
2( ) 3( 4 ) x z y z + = + cu x, y i z numere ntregi, deci ( ) 3 x z +
( ) 6 y x z +
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

142
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3. 81 x y z + + =
81
9
2 3 4 2 3 4 9
x y z x y z + +
= = = = =
+ +

36 z =
1p
3p
1p

4. a) (0) 4 f = ; ( 1) 6 f =
(0) 3 ( 1) 20 f f =
2p
3p
b) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funciei
4p
1p
5
2
1
144 a
a

=2
2
1 1
2 144 a a
a a

+ =


, de unde
2
2
1
2 144 a
a

+ =2
2
1
146 a
a
+ =
2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2 2
6 216
t
A l dm = =
2 2
120 216 25920 259,2 dm m = =
3p
2p
b) Volumul cutiei l
3
=60
3
=216000 cm
3

Volumul cutiuei 15
3
= 3375 cm
3

216000 : 3375 = 64 cutiue
2p
2p
1p
c) Mulimea divizorilor lui 60 este{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}.
Trei numere consecutive pentru volum maxim sunt 4, 5 i 6.
V=120 cm
3

216000:120 = 1800 cutiue
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

143
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
a)
2
144
ABCD
A cm =
2
6
:4
MBC
MBC ABCD
A xcm
A A
=
=

2
144 6 6(24 )
AMCD
A x x cm = =

2p
2p
1p

b) :4
MBC ABCD
A A =
x =6 dm
2p
3p
c) Drumul minim este DE, unde DE perpendiculara din D pe MC.
6 3 MC cm =
Din aria triunghiului MDC scris n dou moduri, cu baza DC, respectiv MC,
rezult 8 3 DE cm =
2p
1p
2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 56 Prof. Cocalea Rodica
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 30 5p
2. 3 5p
3. 13 5p
4. 16 5p
5. 48 5p
6. 11 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

144
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1. Deseneaz prisma

Noteaz prisma
4p
1p
2. 4 3 6 a b =
2012 2012
(11 8 6 ) [11 2(4 3 )] a b a b + =
Finalizare
2012
( 1) 1 =
1p
2p
2p
3. Fie x numrul de nepoi
5 3 6 4 x x + =
7 x =
1p
2p
2p
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funciei
4p
1p

b)
( )
1
( ) 3
2
1
3 , : 2
2
f a a
f a a
a a deci a
=
=
= =

2p
3p
5
2
2 2
2
2
12 ( 3)( 4)
6 9 ( 3)
12 4
6 9 3
x x x x
x x x
x x x
x x x
+ = +
+ =
+ +
=
+

2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) 2 5 DO R m = =
Formula ariei cercului i calculul ei, A=20 m
2
Aria semicercului 10 m
2
2p
3p

b) n triunghiul dreptunghic AOD avem 2 5 DO R m = = .
Dac AO = x, atunci AD = 2x i cu teorema lui Pitagora obinem x = 2 i
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

145
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
AD = 4 m
1p
c) Suprafaa plantat cu lalele A
ABCD
=16 m
2

Suprafaa plantat cu panselue 10 - 16 este aproximativ 31,4 - 16 =15,4m
2
Finalizare: 15,4 m
2
<16 m
2
, deci suprafaa plantat cu panselue este mai
mic dect cea plantat cu lalele

3p
2p
2.
a)
0
( ) 60 m ABC =
fie CE perpendicular pe AB; 5 3 CE m =
2
175 3
ABCD
A m =
1p
2p
2p

b)
2 2
100 3 ; 75 3
ABC ACD
A m A m = =
p%=75%
2p
3p
c) AD=BC=10m
ABCD
P 90m =
90:2,5 36 = stlpi
2p
2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

146
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta: 57 Prof: Constantin Corina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 10 5p
2. 5
9

5p
3. 66 5p
4. 13 5p
5. 26 5p
6. 48 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
{ }
3
2 1 1, 3 x D =
Finalizare { } 1,0,1,2 x
3p
2p
3.
Scrierea datelor cu ajutorul teoremei mpririi cu rest:
1
2
3
1507 7
364 4
458 8
x c
x c
x c
= +

= +

= +


unde 8 x >
Aflarea (1500, 360, 450) =30
Finalizare { } 10,15,30 x
2p


2p
1p
4.
a) ( ) ( ) ( ) 1 1, 1 5, 3 11 f f f = = =
Mulimea valorilor este { } 1,5,11
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

147
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) 3 2 1 x +
1 3 2 1 x +
1
1
3
x
Finalizare 1 x =
1p
1p
2p
1p
5
( )
2
2
1 2 1 x x x = +
( ) ( )
2
3 3 9 x x x + =
( )
2
2
2 4 4 x x x + = + +
( )
2
2
3 6 9 x x x = +
Finalizare
2 2
6 12 6 12 x x x x =
1p
1p
1p

1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( )
( )
BC AD
BC AMN
AD AMN


5p

b)
( )
( )
( ) ,
,
MA ABC
AS BD MS BD MS d M BD
AS BD ABC


( ) 10 . . BD m T P =
( ) 4,8 . . AS m T I =
( )
4 61
. .
5
MS m T P =

2p
1p

1p
1p

c) ( ) { }, MN ABC P P AD =
| |
8
16
DP m
ND liniemijlocie MAP
AP m
=


=


1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

148
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) 4 17 . . MP m T P =
( ) 10 . . PC m T P =
4 17 10 26,48 26 MP PC m m m + = +
1p
1p
1p
2. a) 2 OA r m = = 5p
b) 5 OB R m = =
Limea este 3 R r m =
2p
3p

c)
2 2
21 65,94
disc mare disc mic
A A m m =
Se folosesc 65,94: 20 3,29kg = gazon
Gazonul cost 3,29 25 82,25lei =
2p
2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

149
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta: 58 Prof: Constantin Corina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 42 5p
2. 0 i 1 5p
3. 4 5p
4. 73,5 5p
5. 512 5p
6. 14 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
1 1
2
3 5
a
a
a
=
=

+ =


5p
3. Notm cu x preul fr TVA al televizorului
124
992 800
100
x x lei = =
992 800 = 192 lei reprezint TVA-ul
1p
2p
2p
4. a) Reprezentarea corect a unui punct de pe graficul funciei f
Reprezentarea corect a altui punct de pe graficul funciei f
Trasarea graficului funciei
2p
2p
1p
b) Fie A i B punctele de intersecie ale graficului funciei f cu axele de
coordonate
5 OA OB OAB = = dreptunghic i isoscel
1p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

150
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Deci msura unghiului este de 45
0
2p
5
( )
2
19 8 3 4 3 4 3 4 3 + = + = + = +
2 3 1 2 3 1 =
Deci numrul 4 3 2 3 1 3 5 + + + = este natural
2p
2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Se arat prin T.P. c apotema piramidei este de 4 m 5p

b)
2
36
b
A m =
2
48
2
b p
l
P a
A m

= =
2
84
t l b
A A A m = + =
1p
2p

2p
c) Pe desfurarea feelor laterale VBC i VCD se duce BD
2
12
VBC
A m =
5
2
VBC
h
A

=
Deci h =4,8 m, iar BD =9,6 m
1p
1p
1p
2p
2.
a)
2
disc mic
A m =
2
2 4
disc mare
R m A m = =
Suprafaa este
2
2 6
disc mare disc mic
A A m + =
1p
2p
2p
b) Suprafaa grdinii este 84 m
2

Suprafaa aleilor este 12 m
2

Suprafaa gazonului este 72 6 m
2

Cum 3,14 3,15 < < 18,84 6 18,90 < <
1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

151
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Deci suprafaa gazonului este mai mic dect 53,16 m
2
, adic mai mic dect
54 m
2

1p

c) ( ) 58 . . AO m T P =
( ) 13 . . BO m T P =
7,6 3,6 11,2 AO BO m + + =
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

152
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta: 59 Prof: Constantin Corina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 7 5p
2. 2 5p
3. 8 5p
4. 16 5p
5. 5 5p
6. 100 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz cubul
Noteaz cubul
4p
1p
2. 7 5 3 7
4
2
5
4
2,
5
x
x
B
+

(
=
(


2p
2p
1p
3.
Conform teoremei mpririi cu rest, avem
1
2
3
3 2
5 2
4 2
D c
D c
D c
= +

= +

= +


D 2 se divide cu 3, 5 i 4
| | 3,5,4 60 =
Deci { } { } 2 120,180 122,182 D D
2p

1p
1p

1p
4. a) Reprezentarea corect a unui punct de pe graficul funciei f
Reprezentarea corect a altui punct de pe graficul funciei f
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

153
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Trasarea graficului funciei 1p

b)
{ }
( ) ( ) ( )
{ }
( )
{ }
( )
, 1 1,1
, 0,1
, 0, 1
f g
g
f
G G A g x f x x A
G Oy B B
G Oy C C
= = =
=
=

Deci 2, 1 BC AB = =
Deci 1
2
ABC
AB BC
A

= =
3p


1p
1p
5
Notm
2
y x x = +
Fracia devine
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2 2 4 2
1 6 3 2 3
y y y y
y y y y y
+ +
= =
+ + +

Deci obinem fracia
2
2
2
3
x x
x x
+ +
+ +

1p
2p

2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 27 cm
3
5p
b) L =60 cm
l =30 cm
h =9 cm
2p
2p
1p

c)
( ) ( )
( ) ( ) ( )
'
' , '
'
ABC ABC AB
BC AB ABC ABC C BC
BC AB
=
=

' 3
'
10
CC
tg C BC
BC
= =
3p


2p
2.
a)
2
25
ptrat
A cm =
Suprafaa pavat este
2 2
25000000 2500 cm m =
2p
3p
b) Piatra cost 112500 lei 2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

154
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Manopera este 11250 lei
Deci pavarea strzii cost 123750 lei
2p
1p

c)
3
3 3
125
125000000 125
piatr
pietre
V cm
V cm m
=
= =

Toat piatra cntrete 250 tone
250 : 15 =16 rest 10, deci camionul face 17 transporturi
3p

1p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

155
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta: 60 Prof: Constantin Corina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 100 5p
2. 236, 238 5p
3. 14 5p
4. 32 5p
5.
243 3
5p
6. -12 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz tetraedrul
Noteaz tetraedrul
4p
1p
2. Se pun 27 15 405 = mere n pungi
Rmn 10 mere n lad
3p
2p
3. Notm cu x preul unui kg de mere i cu y preul unui kg de portocale
Avem sistemul de ecuaii:
5 4 20,50
6 8 31
x y
x y
+ =

+ =


Rezolvnd sistemul, obinem x = 2,50 i y =2
1p
2p
2p
4.
a) Din ( ) 0 f x =
Obinem 2 x =
Deci ( ) 2,0 A
2p
2p
1p

b) Din ( ) ( ) f x g x =
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

156
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Obinem 1 x =
Deci ( ) 1,3 B
2p
1p
5
( ) 2 34 2 17 x x + = +
( ) ( )
5 4 17
3 1 3 1
x
x x x x
+
=
+ +

( ) ( ) ( ) 2 17 3 1
2 2
3 17
x x x
x
x x
+ +
= +
+

1p

2p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
3
3
4
prism b
l
V A h h h = = =
2
4
paralelipiped b
V A h l h h = = =
4 3 12 3 3
cort
V h h = + = +
Deci 3 h m =
2p

1p
1p
1p

b) 3
ABC
A = ;
' '
4
ABB A
A = ; 6
BCEF
A =
2
' '
2 2 5 38 2 3
t ABC ABB A BCEF
A A A A m = + + = +
2
42
t
A m
2p
2p
1p
c) Fie DT AE . Obinem ATDE paralelogram
Avem 13 ( . .) DT CD m T P = =
Se demonstreaz c TCB dr. n C 2 3 ( . .) TC m T P =
Fie DP TC . Avem 10 ( . .) DP m T P = . Deci
2
30
2
DTC
TC DP
A m

= =
sin
2
DTC
DT DC D
A

= . Deci
2 30
sin
13
D =

1p
1p

1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

157
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. a) 30 ( . .) AC m T P = 5p

b) Se determin lungimea nlimii ACB de 24 m ( . .) T , deci 24 AD m =
Se determin proiecia segmentului AC de 18 m ( . .) T C , deci 18 DC m =
132
ABCD
P m =
Deci se folosesc 132 5 660m = de srm
1p
1p
1p
2p

c)
( )
( ) . .
ACB D drepte
CDA ACB
CAB ACD alt inDeci
3
5
CD
k
AC
= =
i atunci
2
9
25
CDA
ACB
A
k
A
= =
2p

1p

2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

158
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 61 Prof Conu Valentin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. x =-1,5 5p
2. 40 ore 5p
3. 1440 lei 5p
4. 40
0
5p
5. 90
0
5p
6. 95 camere 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. A C
B

A C
B
5p
2.

2 3 2 3
/ 5 5 5 10 2 3 10
2 2
13 7 13 7
13 2 7 ;
2 2 2 2
x x
A x R x
x x A
+ +
= +
`
)
(
=
(

3p
Finalizare { } 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6
2
7
;
2
13
=
(

=

Z Z A 2p
5p
3.
Obine ecuaia
1 1 3
120
3 6 4
x x x + + = sau alt ecuaie echivalent , de exemplu
1 1 1
120
3 6 4
x x x x
| |
+ + =
|
\ .
3p
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

159
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Finalizeaz x = 480 km 2p
4. a) Reprezint grafic .Ex determin dou puncte dele graficului
............. (0;6)
............. (3;0)
Gf Oy A
Gf Ox B

4p
Traseaz graficul 1p
5p
b) justific nlimea n triunghiul dreptunghic AOB 2 p
calculeaz distana de la O la AB =
6 5
5

5p
5 Aplic formulele i aduce la forma ptratului unui binom 3 p
Determin n = 6
2
2p
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) V piesei =27 dm
3
3p
Masa piesei 189 Kg 2p
5p
b) V lingou : V pies = 35 piese rest 15 dm
3
5p
c) Masa fontei neturnate 105 Kg 5p
2. a) Grupeaz tribunele dou cte dou sau calculeaz fiecare tribun separat
i obine
2 2
320 Atotala tribune R r = + = m
2

sau dac aproximm 14 , 3 obinem 1004,8 m
2

5p
b) A teren =512 m
2

Calculeaz i concluzioneaz c aria tribunelor de 1004,8 m
2
este mai mic
dect dublul ariei terenului (A teren =512 m
2
)
5p
c) Justific distana maxim ( dintre mijloacele semicercurilor opuse ) i
calculeaz 48 m (n ambele cazuri)
5p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

160
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 62 Prof Conu Valentin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 9 5p
2. 8 numere 5p
3. 10 5p
4.
3 10
5p
5. 3 5p
6. 27 copii 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
5p
2. 6a + 4b + 2c = 68 Scriem relaia pe jumtate i obinem
3a +2b + c =34

a +2b +3c =38
3a +2b + c =34
4a + 4b +4c = 72 4 a +b +c =18
5p
3. n data de 30 decembrie pn la ora 24:00:00 mai sunt 15h i 25 min
Data de 31 decembrie este o zi ntreag
n data de 1 ianuarie sunt 20h i 20 min
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

161
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
15h i 25 min + 20h i 20 min = 1 zi 11 h i 45 min
+50 min ntrziere =1 zi 12 h i 35 min
Timpul total (cu ziua de 31 dec)=2 zile 12 h i 35 min
4. a) Reprezint grafic .Ex determin dou puncte dele graficului
( ) 0 ; 6
) 8 ; 0 (
B Ox Gf
A Oy Gf

4p
Traseaz graficul 1p
5p
b) justific nlimea n triunghiul trapezului = 4 2 p
Determin punctul de intersecie a graficelor C (3;4)
sau utilizeaz linia mijlocie n trapez 2p
Calculeaz aria
( )
2
18
2
4 3 6
cm a =
+
=
( )
2
6 3 4
2
a u
+
= 1p
5p
5
Scoate de sub radicali 5 3 5 3 ) 5 3 ( 5 6 14
2
= = = 2 p
2 5 5 2 ) 5 2 ( 5 4 9
2
= = = 2p
Determin n = 5 3 + 2 5 n =1 N 1p
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Egalm numeric formulele L
3
= 6 L
2
3p
L =6 m 2p
5p
b) Masa cubului = volumul densitatea = 6
3
0,9 [ m
3
t/m
3
] =194,4 t 5p
c) 194,4 t ap= 194,4 m
3

V ap = L
paralelipipsed
l
paralelipiped
h
ap
194,4 = 12 8,1 h
ap
h
ap
=
2m
5p
2. Aria total celor dou alei = 2 A dreptunghi A ptrat ( suprapunerea din
centru) A total alei = 21004 4
2
=784 m
2

5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

162
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) Diagonala ptratului = 100 m Latura ptratului = 2 50
2
100
=
patrat
l
Aria ocupat de alei din ptrat este 2 2 50 4 4
2
=400 2 16
Dup nlocuirea lui 2 cu 1,4 A alei =544 m
2

A flori = A ptrat A alei =( )
2
2 50 544=5000 -544 =4456 m
2

Nr de trandafiri = 4456 4 = 17824
Preul trandafirilor 17284 12 = 213 888 lei
5p

c) Necesar de ap la o stropire litri R 2
2
= 3,1525002 = 15750 litri =
15,75 m
3
de ap
Numrul zilelor cu irigare este 5 zile n aprilie, 31 zile n mai, 30 zile n
iunie , 31 zile n iulie i 31 n august 20 zile cu precipitaii = 108 zile
Cantitatea de ap necesar pentru 108 zile este 15,75 m
3
de ap 108 = 1701
m
3
ap
V bazin = 20 6 3,15 = 378 m
3

1701 : 378 =4,5 Bazinul se va umple de 5 ori ( nu se umple pe jumtate)
5pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

163
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 63 Prof. Conu Valentin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
5
3
+
5p
2. 2 5p
3.
| | 3 ; 1
5p
4. 26 5p
5. 48 5p
6. 22 000 lei 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
5p
2. Un produs este egal cu 0 dac cel puin un factor este 0
2 0 2 0 6 3
5 0 5
3 0 3
= = =
= = +
= =
x x x
sau
x x
sau
x x
3p
{ } 3 , 2 , 5 = A 2p
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

164
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3.
7
3
21
3
21
30 16 5 2
10
3
16 5 2
= =
+ +
=
= + +
= + + +
=
+ + +
=
c b a
m
c b a
c b a
c b a
m
a
a

5p
4.
a)
6
4
3
) (
4
3
6 8 0 6 8 0 ) 8 ( ) 0 , 8 ( ) 0 , 8 (
6 6 0 6 ) 0 ( ) 6 , 0 ( ) 6 , 0 (
=
= = = = =
= = + = =
x x f
a a a f Ox Gf B
b b a f Oy Gf A


5p
b) justific n triunghiul dreptunghic AOB c OM este mediana din unghiul
drept i proprietatea medianei de a mpri aria triunghiului n dou arii
egale 3 p
calculeaz aria AOB = 24
2
8 6
2
2 1
=

=
c c

calculeaz aria OMA = A
AOB
: 2 =24 : 2 =12
5p
5

( )
Z
x
x x

+
+ + +
1 2
7 4 1 2
2
i Z x ( ) | | 7 4 1 2 1 2
2
+ + + + x x x
Dar
2
) 1 2 ( 1 2 + + x x trebuie ca 7 4 1 2 + + x x
ns 5 ) 1 2 ( 2 5 2 4 7 4 + + = + + = + x x x i condiia devine 5 1 2 + x 3p
{ }
{ }
{ } 2 , 0 , 1 , 3
4 , 0 , 2 , 6 2
1 5 , 1 , 1 , 5 1 2


+
x
x
x
2p
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Numrul maxim de ngheate este = 5caserole 6 straturi 20 ngheate =
600 de ngheate
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

165
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) Aria bazei = 5 Aria bazei unei caserole = 5 60 60= 18000 cm
2
5p
c) Volumul frigorifer = Aria bazei 6 nlimea caserolei= 3p
18000 6 20 = 2160000 cm
3
=2160 dm
3
=2160 litri 2p
5p
2. a) L poriuni de drum = 2L segment + Lungimea unui cerc de raz medie
L poriunii de drum = 2 20 + 2 (8+4) = 40 + 2 3,14 12 = 115,36 m
5p
b) Aria poriunii de drum= 2Aria dreptunghi + A cerc mare A cerc mic
Aria poriunii de drum = 2208 + 16
2
8
2
= 3p
Aria poriunii de drum = 2208 + 3,14256

3,14 64=
Aria poriunii de drum = 320 +803,84 200,96 =922,88 m
2
2p
5p
c) Lungimea bordurii = 4 Lungime segment + L cerc mare + L cerc mic 2p
Lungimea bordurii= 4 20 +2 16 + 2 8 1p
Lungimea bordurii= 80 +23,1416 + 2 3,14 8
Lungimea bordurii= 80 +100,48 + 50,24 =230,72 metri de bordur 2p
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

166
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 64 Prof Conu Valentin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2. a =3 5p
3. 14 lei 5p
4. 32 cm 5p
5. 6 cm 5p
6. 29 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.

5p
2. Calculai 6a + 8b 2 c , tiind c
9a
2
+24ab +16b
2
=36 (3a+4b)
2
=6
2
3a + 4 b = 6 pt c a, b, c+
Din 3a +4 b =6 4c =6 2c =3
Suma 6a + 8b 2 c = 2 6 3 =9

2p

1p
2p
3. Din staia de plecare A urc n tramvai x cltori
In staia terminal K vor fi n tramvai
x +3 1+3 2 +3 3 +3 4 +3 5 +3 6 +3 7 +3 8 +3 9 =2 cltori
5p
V
A B
C
D
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

167
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
x + 3 9 (1+2+3+4+5+6+7+8+9) =2
x +2745 =2
x = 20 In staia de plecare (A) au urcat 20 de cltori n tramvai
4.
a) f : , cu f(x) = ax+1 i A( 2 ; 2) aparine graficului funciei f
f(2)= 2a+1=2 2a= 1 a =
2
1

g : , cu g(x) = x+ b i B(6 ; 1) aparine graficului funciei g
g(6)= 6+b= 1 b=7
ab =
2
1
7 =
2
7

2p

2p
1p
Determinm coordonatele punctului B , unde { } B Gg Gf =
n B avem f(x) = g(x) 4 6 5 , 1 1 7
2
7 1
2
= = = + + = + x x x
x
x
x

) 3 ; 4 ( 3 1 2 1
2
4
) 4 ( B f = + = + =
) 1 ; 0 ( 1 1
2
0
) 0 ( 0
) 0 ; 2 ( 2 1
2
0 1
2
0 ) ( 0
A f x OY Gf
E x
x x
x f y OX Gf
= + = =
= = = + = =


0 ( ) 0 7 0 7 7
0 (0)
(7;0)
(0;7) 0 7 7
Gg OX y g x x x x
Gg OY
C
x g F
= = + = = =
= = + =

2p


1p

1p
X
O(0;0)
A(0;1)
B(4;3)
C(7;0) E(-
2 0)
Y
Gf
Gg
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

168
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
A
OABC
= A
EBC
A
EOA
= 5 , 12
2
25
2
1 2
2
3 9
2 2
2 2 1 1
= =

h b h b


2p
5
0 5 4 4 4
2 2
= + + + + b b a a 0 1 4 4 4 4
2 2
= + + + + + b b a a
( ) ( ) 0 1 2 2
2 2
= + + + b a Dar orice numr real ridicat la putere par este
pozitiv sau nul fiecare termen al sumei este egal cu 0
a +2 =0 a = 2
2b+1=0 b = 0,5
Produsul ab = 2 ( 0,5) =1
1p
1p

1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
AB=0,8m =8 dm
VO =0,6m =6 dm
OM =AB:2 =4 cm
MOV aplicm teorema lui Pitagora i obinem VM = 2 13 dm
5p

b)
3
128 2 64
3
6 64
3
dm
h Ab
V = =

=
Masa = volumul densitatea = 128 1,3 kg = 166,4 kg ciocolat
5p
c) V
baton
= Llh = 20102 cm
3
=400 cm
3
=0,4 dm
3

Numrul de batoane se obine mprind volmul piramidei la volumul unui
baton 128 : 0,4 = 320 de batoane de ciocolat
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

169
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3208 = 2560 lei
2. a) Aria unei celule =A cerc
A cerc = 100 10
2 2
= = R
Suprafaa activ = 4 A cerc = 400
400 3,14 <S
activ
< 400 3,15
1256 cm
2
<S
activ
<1260 cm
2

5p
b) A panou = L l = 1,2 1,6 = 1,92 m
2
=19200 cm
2

Lungimea i ltimea panoului sunt multipli ai laturii bateriei solare
A baterie solar = 40 40 = 1600 cm
2

Numrul de celule = A panou : A baterie =19200 : 1600 =12 celule
A activ a panoului = 12 S
activ
celul


121256 cm
2
<A
activ
panou < 121260 cm
2

15072 cm
2
<A
activ
panou <15120 cm
2

5p
c) Art c ABCD este un ptrat cu
latura 20 cm.
L conductori =P ptrat + L diagonale
L conductori = 420 + 2 20 2
9 8
3 2 2
20 : 60 2 40
80 140 2 40 20 4
<
<
<
< +

Adevrat2p3p


A B
C D
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

170
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 65 Prof. Dima Paraschiva
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2 5p
2. 24 5p
3. 36 cm
2
5p
4. 60
0
5p
5. 4 cm 5p
6. 36 puncte 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen
Notaie
4p
1p
2. Fie n numrul cutat, n=9 c
1
+5, n=12 c
2
+5
n-5=9 c
1,
n-5=12 c
2
n-5=[9;12](cel mi mic multiplu comun al lui 9 i 12), n-5 =36,
dar cum trebuie s fie format din trei cifre, n-5=108, n=113
2p
1p
1p
1p
3. 3 2 1 3 x
3 1 2 3 1 x + +
2 2 4 x
1 2, x x Z
{ } 1,0,1,2 x
1p
1p
1p
1p
1p

4. a) fie x preul iniial
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

171
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5 4 5
( ) 546
100 100 100
x x x x + + + =
Rezolvarea ecuaiei i aflarea lui x=500 lei
2p
3p
b)546-500=46(diferena dintre preul final i cel iniial)
500 46
100
46
, 9,2%
5
p
p p
=
= =


1p
2p
2p
5
2
( 2) ( 2) x x x + + =
2
( 2)( 1) x x + =
( 2)( 1)( 1) x x x + +
2p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) cea mai mare distan este diagonala ptratului
100 2 AC m =
100 2 140 >

3p
2p
b) aria grdinii de zarzavat este aria semidiscului cu raza r=50 m
2
1250
2
r
Aria

= = m
2

3925 1250 3938 < <


3p
2p
c) lungimea gardului=3AB+lungimea arcului BC
300 50 lungimeagardului = +
=300=157+457m

1p
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

172
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
a)
3
384
4
cub
V =
512
cub
V = litri
512
cub
V = dm
3
=51200 cm
3
2p
2p
1p

b)
3
cub
V l =
3
512 l =
l =8 dm
1p
2p
2p
c) aria unei fee=8
2
=64 dm
2

aria celor cinci fee=320 dm
2

preul materialului= 480 lei
2p
2p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 66 Prof. Dima Paraschiva
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2.
7

5p
3. 60 5p
4. 6 5p
5.
2 3
5p
6. 700 kg 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

173
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1. Desen
Notaie
4p
1p
2.
15
2) 3 1)
3 1 2
2 3 1


=

+


15
15
6 2 6 2
0 0
2
Z

+
= =
2p


3p
3. Notm cu x lungimea drumului
1 1
5
3 2
x x + =
x =30 km

2p

3p
4. a) determinarea a dou puncte de pe grafic
trasarea graficului
3p
2p

b) ( ;3 )
f
A a a G
2 5 3 a a =
5 a =
( 5; 15) A
1p
2p
1p
1p
5 18 4 8 27 x < + <
10 4 19 x < <
10 19
4 4
x < <
{ } 3;4 x
1p
1p
1p

2p


SUBIECTUL III (30 de
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

174
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
puncte)
1. a)aria peretelui=52 21 =
=8 m
2

2p
3p
b)aria unei placi=100 cm
2

8 m
2
=80000 c m
2

Nr.plci=800
2p
2p
1p
c) preul far reducere=1000 lei
preul dup aplicarea reducerii=950 lei
2p
3p
2.
a)
b
V A h =
2
3
3
4
b
l
A = =
3 3 V = m
3

1p

2p
2p
b) aria unei fee=6 m
2

costul fr reducere=900 lei
costul dup reducere=810 lei
1p
2p
2p


c)lungimea=
13

13 3,6
3p

2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

175
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 67 Prof. Dima Paraschiva
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 3 5p
2. 20 5p
3. 160 5p
4.
6 3
5p
5. 13 5p
6. 9 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen
Notaie
4p
1p
2. Fie x cantitatea maxim dintr-o ldi
1 2
59 3,67 4 x n x n = + = +
1 2
56 ,63 x n x n = =
x=cel mai mare divizor comun al nr. 56 i 63
x=7

2p
2p

1p
3. fete=21
nr. elevi=21=7=28
3p
2p
4. a)2a+b=7
-1a+b=-8
a=5, b=-3
f(x)=5x-3
2p

2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

176
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


b) intersecia cu axa O
x
este punctul
3
( ;0)
5
M
intersecia cu axa O
y
este punctul (0; 3) N
3p
2p
5
1) 1)
2
1 1 2
1 1 1
x x
x x x
+
=
+

2
1 1 2
( 1)( 1) 1
x x
x x x
+ +
=
+

2 2
2 2
1 1 x x
=


2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)raza unui rond=2 m
2
aria r =
4 aria = m
2

1p
2p
2p
b) aria parcului=48 m
2

aria cu iarba=48 8 22,88 = m
2

2p
3p
c) pre lalele=720 lei
pre panselue=450 lei
pre total=2340 lei
2p
2p
1p
2. a) latura ptratului de la suprafaa apei=0,6 m
aria =0,36 m
2
=36 dm
2

volumul apei=240 litri
1p
2p
2p
b)volumul pamnt=1,92 m
2

nlimea stratului de pmnt=0,0768 m= 7,68 cm
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

177
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

c) apotema= 16,36
aria lateral=2,4 16,36=9,70 m
2

2p
3p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta68 Prof. Dima Paraschiva
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 100 5p
2. 50 5p
3. 3
4

5p
4. 24 5p
5. 3 5p
6. 34
0
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen
Notaie
3p
2p
2. x =lungimea drumului
2
15
3
x x =
1
15
3
x =
45 x = km

2p

2p
1p
3. 3 2 2 18
6 6 6
x x
=
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

178
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2 18 x + =
16 x =
2p
1p
4.
a) (3,3) (3) 3
f
A G f =
3 6 3 x =
3 x =
2p
2p
1p
b)determinarea a dou puncte care aparin graficului
trasarea dreptei care reprezint graficul
3p
2p
5
2
2
9 ( 3)( 3)
8 16 ( 5)( 3)
x x x
x x x x
+
=
+

finalizare
4p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) calculul nlimii din A, AD=24cm
2
b
A

= ,
2
360 A cm =
Calculul nlimii din B
1p
2p
1p

b) Fie BE nlimea din B. n triunghiul dreptunghic ABE, cos( )
AE
BAE
AB
=
calculul lui AE folosind teorema lui Pitagora
finalizare
2p

2p
1p
c) calculul razei cercului
2
cerc
L R = i finalizare
3p
2p
2.
a) apotema bazei OM=3 3cm
VO=3cm
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

179
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
3
b
A h
V

=
81 3
b
A = cm
2

81 3 V = cm
3

1p

2p
2p

c)
t l b
A A A = +
calculul ariei totale 162 81 3
t
A = + cm
2

finalizare
1p
2p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 69 Prof. Dima Paraschiva
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 18 5p
2. 2,3,6,9; 5p
3. 21000 5p
4. (x-2)(x+2) 5p
5.
3 2
5p
6. -4 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen
Notaie
3p
2p
2. Numrul ntrebrilor la care nu tie rspunsul = 14 2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

180
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
probabilitatea s primeasc o ntrebare pe care nu o tie =
14 1
42 3
=
3. 6
10 8
x
=
4,8 x ore =
3p

2p
4.
a) a,b,c,d =cele patru numere
80
100
75
100
75 80 60
100 100 100
b a
c b
c a a
=
=
= =

1p
1p

3p

b)
36
100
d a =
690
80 60 36
690
100 100 100
250, 200, 150, 90
a b c d
a a a a
a b c d
+ + + =
+ + + =
= = = =

1p

1p
1p
2p
5
2 2 2 2
2 2 2 2
( ) 4 4 1 ( 2 1) 4 3 15
( ) 4 4 1 2 1 4 3 15
E x x x x x x x
E x x x x x x x
= + + + + +
= + + + + +

E(x) =x
2
+6x +11.

2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) raza cercului este R=2m
2
2
4
cerc
cerc
L R
L m

=
=

1p
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

181
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
2
2
2
2
600
4
(600 4 )
ABCD
ABCD
cerc
cerc
gazon
A AB AD
A m
A R
A m
A m

=
=
=
=
=

2p

2p
1p

c)suprafaa piscinei=
2
4 m ,dac
2
3,14
12,56 aria m
=
=

Aria unei plci=900cm
2

2
2 2
900 20 18000
18000 7 126000 12,6
cm
cm m
=
= =1p
2p

2p
2. a)apotema piramidei=8 cm
2
192
l
A m =
3p
2p

b)aria lateral a prismei
l b
A P h =

2
144
l
A m =
2p
3p
c)aria unei plci=2400cm
2
=0,24m
2

aria podelei=144m
2

nr plci=600
2p
2p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 70 Prof. Dima Paraschiva
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -240 5p
2. 5 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

182
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3. 2a 5p
4. 2 5p
5. 18 5p
6. 240 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen
Notaie
3p
2p
2.
{ } 1,0,1,2,3,4,5,6 A =
{ } 0,1,2,3,4 B =
{ }
{ }
{ }
1,0,1,2,3,4,5,6
0,1,2,3,4
1,5,6
A B
A B
A B
=
=
=

2p
2p

1p
3. Numrul bomboanelor lui Viorel=6
mpreun au 15 bomboane
3p
2p
4.
a)
( , ) ( )
2 5
5
f
A a a G f a a
a a
a
=
=
=

2p
2p
1p

b)
( )
5
,0
2
0, 5
f
f
G Ox
G Oy

=


=

2
25
4
Aria u =
2p
2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

183
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5 8
3 2 5 2
2 2
3 2 2 2 5 2
0
a
a
a N
= +
= +
=

2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)AE=5-x, AG=3-x
Perimetru=2(5-x)+2(3-x
Perimetru=16-4x
1p
2p
2p
b)(5-x)(3-x)=8
2
8 7 0 x x + =
1 x =
2p
1p
2p
c) suprafaa podelei = 15m
2

cantitatea de vopsea folosit = 20 l
preul total = 240lei
2p
2p
1p
2. a) V =80 m
3
5p
b)V
ap
=60 m
3

h
ap
=3 m
2p
3p
c) ntr-o secund se elimin 40 l ap
timpul necesar pentru eliminarea apei =1500 s
1500secunde =25 minute
1p
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

184
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta71 Prof. Dima Paraschiva
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 14 5p
2. 2 5p
3. 5
3

5p
4. 600 cm
2
5p
5. 72 cm
2
5p
6. 7 elevi 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz cubul
Noteaz cubul
3p
2p
2. 3x+6 2 2 3
6 6 6
x x +
=
3 6 2 2 3 x x x + = +
6 2 3 x x + = +
3 x =
1p

1p
1p
2p
3.
( ,5) ( ) 5
f
A a G f a =
( ) 2 1
2 1 5
3
f a a
a
a
=
=
=

2p
1p
1p
1p
4. a)verificare 242:4 =60 rest 2 2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

185
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
242:5 =48 rest 2
242:6 =40 rest 2
2p
1p

b)teorema mpririi cu rest D C R = +
x=nr. Timbre
1
4 2 x c = + ,
2
5 2 x c = + ,
3
6 2 x c = +

1
2 4 x c = ,
2
2 5 x c = ,
3
2 6 x c =
2 . . . . (4,5,6) x c mmmc =
62 x =
1p

1p
1p
1p
1p
5
( )
2
2 4 3 2 8 0 x x y + + =
2 4 0 x = ,2 4 0 x = , 2 x =
( )
2
3 2 8 0 x y + = ,3 2 8 0 x y + = , 1 y =
1p
2p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
MNPB
A x =
5p

b) )
2
2
2
6400
1
6400
4
1600
40
ABCD
ABCD
A AD AB
A m
x
x
x m
=
=
=
=
=

1p
1p
1p
1p
1p

c)
AMNPCD ABCD MNPB
A A A =
2
4800 48
AMNPCD
A m ha = =
Cantitatea recoltat=2400 tone
2p
2p
1p
2.
a)
3
b
A h
V

=
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

186
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
36
b
A dm =
3
48 V dm =
2p

2p
b) volumul unei tablete=30cm
3
=0,03dm
3

numrul de tablete=1600
3p
2p
c) nr. de cutii mici=16
nr. minim cutii mari=2
3p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

187
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 72 Prof. Dobre Andrei Octavian
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. x =-3 5p
2. 10 lei 5p
3. 2700 lei 5p
4. 54 m
2
5p
5. 1000 l 5p
6. 25% 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen cub
Desen desfasurare cub
2
3
2. A={2}
B=[0;4]
AB={2}
2p
2p
1p
3. Profesori =0,(3) 9000=3000
Prini =25% 9000 =2250
Elevi =9000 5250 =3750
2p
2p
1p
4. a) f(a) =16
(a-5)(a+3) =0
a
1
=5, a
2
=-3
2p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

188
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) A(0,1) ; B(
1
3
,0)
AB=
10
3

Fie CDAB ,
2 10
~
5
AO AB OB
AOB ADC DC
AD AC DC
= = =
2p

1p

2p
5
2 3 3 1 2 3 3 3 1 3
2 2 x x
+ + +
=
+ +

3
2 { 3; 1;1;3} { 5; 3; 1;1}
{1}
x D x
A
+ =
=

2p

2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 1200000:3000 =400 luni
400 luni =33ani si 4 luni
Construcia a fost finalizat n luna iunie
1p
2p
2p
b) Notm piramida VABCD i alegem un punct P(VO) astfel nct VP =
AP=BP=CP=DP=a
( )
0
( ), ( ), ( )
( ,( )) ( , )
( ) 60
ABC
VO ABC V ABC B ABC
pr VB OB m VB ABC m VB OB
m VBO

= = =
=n
0 0
138
, ( ) 90 60 46 3 VOB m O tg OB m
OB
= = =


1p


2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

189
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
n POB aplicam Teorema lui Pitagora
2 2 2
(138 ) (46 3)
92
a a
a m
= +
=


2p
c)

2 2
3
2 46 6
12696
594016
3
baza
baza pir
piramidei
d l l m
A l m
A h
V m
= =
= =
= =


3 3
500000 500
calcar piramida spatii
V V V m dam = = =
5p
2. a) Unghiul dintre dreapta i plan este CAB
0
30
CB
tg
AB
=
3
3 30
CB
=
10 3 CB m =
1p
1p

1p
2p
b) MN = 10 m (se afl prin asemanarea triunghiurilor sau cu ajutorul
funciilor trigonometrice)
3+2,5+2,5+2,5=10,5
(10,5-3):2,5=3 (B
3
B
4
=etajul 3)
5p
c) A
dr
=200m
2

A
bloc
=336m
2
A
alee
=136m
2

2p
2p
1pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

190
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 73 Prof. Dobre Andrei Octavian
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -8 5p
2. 9 zile 5p
3. 1200 lei 5p
4. 36 cm
2
5p
5.
960 3 cm
2
5p
6. 6000 vizitatori 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen trunchi
Notare MATEINFO
3p
2p
2. 10 x +x +15-x +14 =30
x =9
3p
2p
3. Datorii =240 +15 +10 +35 =300
Fiecare student poate plti 60
Toi pot plti 180
Mai au nevoie de 300 180 =120
1
2
1
1
4. a) f (0) =-6 ; f(3) =0
a=2, b=- 6
f(x) =2x-6
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

191
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
1 2
2
C C
Aria

=
Aria =9 u.m.
2
2p

5
2 2 2
3 10 3 25 12 4 3 1 15 9 3 3 26 x x x x x x + + + + + = +
3 3 9 x =
3 x =
3p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) V
ap
=10 5
ap
h
ap
h =2dm (cel mai scurt drum)
3p
2p
b) V
cub
=64dm
3
V
acvariu
=200 dm
3

V
ap
+V
cub
=164 dm
3
<V
acvariu
=> apa nu va iei din acvariu
2p
2p
1p
c)
0,3l...........1 s
90l............x s
x=300s =5minute
5p
2. a) l =2R =14 cm 5p
b) A
dreptunghi
=224 cm
2
; Acerc1+Acerc2=98 cm
2
Arest = 224 - 98 = 126 cm
2

Apatrat = 9 cm
2

Numr bijuterii = 14 cm
2
43 piese
2p
1p
1p
1p
c) 1cm
2
200
9 cm
2
.. x
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

192
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
x = 1800 (valoarea unei bijuterii)
Patru bijuterii costa 7200
2p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 74 Prof. Dobre Andrei Octavian
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -2 5p
2. 11 5p
3. 9,604 5p
4. 5p
5. 64 000 l 5p
6. 1000 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen
Denimre trunchi
3p
2
2. 1/ 2 4
1/ 2 2
1/ 6 ( 1) { 6; 3; 2; 1;1;2;3;6}
{ 7; 4; 3; 2;0;1;2;5}
{0;1;2;5}
x x
x x
x x
x
A
+
+ +
+ +

=

2p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

193
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3.
1 2 10
1 2 8
9 10
9 10
... 40
... 4
36
18
2
a
a a a
a a a
a a
a a
m
+ + + =
+ + + =
+ =
+
= =

2p
2p
1p
4. a)
( ) ( )
3 9
3
(3) 0
f x g x
x
x
f
=
=
=
=

(3,0) A
1p
1p
1p
1p
1p

b)
' '
(0;6), (3;0)
(3;0), (0; 3)
A B
A B


9 3 27
2 2 2
Baza nlime
A

= = =

2p
2p
1p
5 2
9 4 5 ( 5 2) | 5 2| 5 2 = = =
a =

5 4 (6 4 2)(6 4 2)
1 36 32 5
+ + =
+ =

5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

194
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) V
paralelip
=15 10 20 =3000 cm
3
Valoare lingou =600 000
2p
3p
b) V
cub
=125 cm
3
Numr lingouri =3000:125=24
3p
2p
c) Piramida patrulater regulat de volum maxim are baza egal cu baza
cubului si inalimea egal cu muchia cubului.
ap =
5 5
2
cm
A
b
=25 cm
2

2
25 5
2
Pb ap
Al cm

= =
2
25(1 5)
t
A cm = +
1p

1p
1p
1p

1p
2.
a)
2 2
2
3,24
1,62
cerc
semicerc
A R m
A m

= =
=

2p
3p

b)
2
( )
2
(6 3,6) 5,8
27,84
2
trapez
B b h
A
m
+
= =
+
=

2p
3p
c)PQ =5,8 (1,2 +R) =
5,8 (1,2+1,8) =2,8m
3p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

195
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta75 Prof Dorneanu Bogdan
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1054 +1054 : 2 =1054 +527 =1581 5p
2.
| ) 2 1 3 1 4 1; 4 x x A < < =
5p
3. x = pre caiet; y = pre creion
x +3y =12 ( ) 3 9 3 3 3 12 36 x y x y + = + = =
5p
4. 6 cm 5p
5.
( ) ( ) ( ) ' ' ( ' ', ) ( , ) 90
o
A C AC m A C BD m AC BD m AOD = = =
5p
6. 2 0 3 ( 2) 4 5 ( 1) 7
1
7 7
m
t
+ + + + + +
= = =
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen piramid
Apotem
nlime
3p
1p
1p
2. x = pre castravei, y = pre morcov
2x +3y =12
4x 2y 16:2 2 8 2 8 x y x y + = + = =
2x 3y 12 8 3 12 2 4 y y y + = + = =
2 y =
3 x =
1p
1p
1p
1p

1p
3. (x, y, z) d.p. (4, 6, 7) i x + y + z = 170 1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

196
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
170
10
4 6 7 4 6 7 17
x y z x y z + +
= = = = =
+ +

10 40
4
x
x = =
10 60
6
y
y = =
10 70
7
z
z = =
1p
1p

1p

1p
4.
a)
( )
( )
( )
( )( )
( )
2 2 2 2 2
2 2
2
1
2 3 5 2 2 3 3
:
1 1 1 2 1 1 1 1 5
1 1
2 2 3 3 5 1
1 5 1 1 5 1
x
x x x x
E x
x x x x x x x x
x x
x x x x
x x x x

+ | | | |
= + = +
| |
+ +
\ . \ .

+ + +
= = =
+ +


3p
2p

b)
1 1 2 2
( ) 1
1 1 1
x x
E x
x x x
+

+ + +

{ }
2
2
1 2
1 1 2; 1; 1; 2 1
1
1
x D x x
x+ + +
`
+


{ } 3; 2; 0; 1 x
2p

2p

1p
5 2 2
2
2
2
2
4 3 10 21 0
4 3 0
4 3 0
10 21 0
10 21 0
x x y y
x x
x x
y y
y y

+ + + +


+ =

+
`
+ + =

+ +

)

( ) ( )
2 2
2 2
4 3 0 4 3 0 2 1 0 2 1
3
2 1
1
x x x x x x
x
x
x
+ = + = = =
=
=

=


( ) ( )
2 2
2 2
10 22 0 10 21 0 5 4 0 5 4
3
5 2
7
y y y y y y
y
y
y
+ + = + + = + = + =
=
+ =

=


2p1p


1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

197
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) ( ) ( ) ( ) { }
3; 3 ; 3; 7 ; 1; 3 ; 1; 7 S =
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) ADC dreptunghic isoscel
( ) ( )
( )
( )
0
45
45
90
o
o
m DAC m DCA
m CAB
m A
= =

=
`
=

)


( )
( )
0
45
45
isoscel
5 2
2
o
m CAB
m CBA
ACB
AB
ACB dreptunghic AC BC m
=

=
`


)
= = =


5
2
AC
ADC dreptunghic isoscel AD DC m = = =
( ) ( )
2
5 10 5
37,5
2 2
ABCD
AB DC AD
A m
+ +
= = =
2p


1p1p
1p

b)
25 1
2
50 2
2
ADC
ABC
AD DC
A
AC BC
A

= = =


5p
c)Suprafa parchet cumprat:
x 10% din x =50 y 10% din y =25
10
50
100
9
50
10
500
9
x x
x
x
=
=
=

10
25
100
9
25
10
250
9
y y
y
y
=
=
=

2
2
1 ..............................27
500
............................
9
500
27
9
m lei
m x lei
x =
3
1500lei =

2
2
1 ..............................54
250
............................
9
250
54 1500
9
m lei
m x lei
x lei = =3p1 p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

198
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Suma total = x + y = 3000 lei 1p
2.
a) Fie { } ' ' NP B C Q =
' '
' ' 3
2 3 3,4
' ' 2
NB C echilateral
B C
NQ
NP B C

= = =
`

)

BB =NP NQ =8,4 3,4 =5 m
Suprafaa vruit = ( ) 2 2
l
A Ll Lh lh = + + = 148 m
2
.
Cantitate var =148 kg.
5p

b) Suprafa igl =
2
' '
2 2 ' ' ' 2 6 4 48
MNA B
A A B A M m = = =
pre igl = 48 56lei =2688 lei
5p

c) ( ) ( )
( )
' ' ,( ) '
ABC
pr D P DP m D P ABC m D PD = =
( )
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
' ' ' ' '
' 6 2 5 65 ' 65
TP
D D ABC D D DP D P DP D D DC PC D D
D P D P
= + = + +
= + + = =

( )
' 5 65
sin '
' 13 65
DD
D PD
D P
= = =
1p

2p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

199
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta76 Prof Dorneanu Bogdan
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
( ) ( ) ( ) 2 3 4 5 : 2 3 4 5 2: 2 1 + + + = =
5p
2.
2 2
4 0 4 2
2
x x x
x
x
= = =
=
`


5p
3.
100 ...................................90
50 .......................................
90 50
45 4500
100
kg gru kg fin
kg gru x kg fin
x kg dag

= = =

5p
4.
( )
0
60 6 24
ABCD
m A ABD echilateral AB cm P cm = = =
5p
5. 2 2 2
3 4 5 50 5 2 d = + + = =
5p
6. 1 0 2 1 3 1 4 3 5 3 6 2 7 3 8 4 9 5 10 3 162
6,48
1 1 3 3 2 3 4 5 3 25
ap
m
+ + + + + + + + +
= = =
+ + + + + + + +

5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen piramid 5p
2. 4x 9z 4 6 6 9
2(2 3 ) 3(2 3 )
2 12 3 ( 2)
18
x y y z
y y y z
+ = + + =
+ + =
+ =

2p
1p
1p
1p
3. x +y +z +t =150 1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

200
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
3
2 3 4
4
x k
x y z
k y k
z k
=

= = = =


2
0,5 0,(3)
3 2 3
z q
z t
z t q
t q
=
= = =

=


2q 4k 2 6 q k t k = = =
2k +3k +4k +6k =150 15k =150k =10
x =20; y =30; z =40; t =60

1p


1p
1p
1p
4.
a)
( )
( )
( )
( )
2, 1 2 1
2 1 1
1 1 0, 1 0 1
f
f
A G f
m n m
n n B G f
=
= =


= = =5p

b) ( ) 1 f x x =
Fie { } ( ) , , 0
f
G Ox C C x =
( ) ( ) 0 1 0 1 1,0
f
C G f x x x C = = =
{ } ( ) , 0, 1
f
G Oy B B =
Triunghiul cutat este BOC , dreptunghic n O
1
. .
2 2
BOC
BO CO
A u a


= =


2p

2p
1p
5
( ) ( )( )( )
2
2 4 2
1 1 1
, 16 2 2 4
2 2 4
E x y x x y x y y y
| |
= + + = + + + +
|
\ .

Deoarece
2
1 1
2 4
x
| |
+
|
\ .
i ( )( )( )
2
2 2 4 y y y + + sunt nenegativi, valoarea
minim a expresiei se obine pentru ( )( )( )
2
2 2 4 y y y + + = 0 i pentru
2
1
2
x
| |

|
\ .
=0.
Astfel
1
2
min
E =
2p


2p


1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

201
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) F la egal distan de A, B, respectiv C, atunci F se gsete la intersecia
mediatoarelor.
Fie { } ( , ) AF BC M AM BC d A BC AM = =
6
ABC isoscel
BM MC m
AM BC

= =
`

)

2 2 2 2
100 36 64 8
TP
AM BC AB AM BM AM AM = + = = =


2p


3p
b) Focul trebuie aezat in centrul cercului circumscris triunghiului ABC.
Notm FA = FB = FC = x 8 FM x = .
Aplicnd teorema lui Pitagora n triunghiul FMB obinem:
( )
2
2 2 2 2 2
2 2
8 6
100
64 16 36 16 100
16
FB FM MB x x
x x x x x m
= + = +
= + + = =

2p
1p


2p

c)distana foc ru =FM =8 x =8 -
100 128 100 28 7
1,75
16 16 16 4

= = = = m.
numr parcurgeri foc ru =
5000
20
250
=
distana parcurs = 20 1,75 35m =
: 35 4 140
d
v t d v s
t
= = = =
1p

1p
1p

2p
2. a) Fie 11 CE AB CE AD m = =
Aplicm T.P. n
2 2 2
CEB CB CE EB = +
2
169 121 48 4 3 EB EB = = =
DC =AE =AB EB =4 3
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

202
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
12 3 24 12 3 2
ABCD
P AB BC CD AD = + + + = + = +
b)
( )
2 2
2 2
2 2 2 2 2
217
194
338
LB BA LA LB BA
LB ABC LB BC LC LB BC
LB BD LD LB BD LB AD AB

= + =

= + =

= + = + + =


Lungimea cablurilor = 217 194 338 + +

4p

1p

c)
( )
2
12
5
2
3 3
b
AB CD AD
A h
V
+

= = =
3
3 11
5
2
110 3
3
m


=
5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

203
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta77 Prof Dorneanu Bogdan
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
1 1
1 2
1 3 6 1 3 4 1 1
: 1
2 4 4 2 4 6 2 2
+ = + = + =
5p
2. (12, 20) =4 5p
3.
( )
2
2 2
4 12 9 2 3 x xy y x y + + = +
5p
4. Fie rombul ABCD, BE nlimea cutat.
2 2
ABCD
AC BD AC BD
A BE CD BE
CD

= = =
2 2 2
5
TP
CO DO CD CO OD CD = + =
8 6
4,8
2 5
BE cm

= =


5p
5.
( ) ( ) ( )
( ' ' ')
' ' ' ', ' ' ' ', ' ' ' '
A B C
pr AC A C AC A C B AC A C AC A =
( ) ( )
1
' 3
' ' ' ' ' ' ' sin ' '
' 3 3
AA a
AA A C B AA A C AC A
AC a
= = =
5p
6.
Se observ c funcia ( ) 3 1 f x x = + .
Deci ( ) 4 13 x f = =
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen 5p
2.
2
2 2
2 2
1 1 1 1 1
4 16 2 16 14 x x x x x
x x x x x
| |
+ = + = + + = + =
|
\ .

2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

204
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
2 2 4 2
2 2 2 4
1 1 1 1
14 196 2 196 x x x x
x x x x
| |
+ = + = + + =
|
\ .

4
4
1
194 x
x
+ =
2p

1p
3. Fie numrul cutat x.
( )
( )
( )
2
2
2
5 4 :5 1
5 4 5
5 9
5 3
2
x
x
x
x
x
(
+ =

+ =
+ =
+ =
=


1p
1p
1p
1p
1p
4.
a) | ) ; 5 B a = conine exact trei numere ntregi
| )
| )
| )
5 ; 5
2 2; 5
; 5
a
a B
a a


= =
`


)

( | | ) | | 2, 4 2, 5 2, 4 A B = =


3p
2p
b) A B are un singur element.
| ) ( | , 5 ; 4 2, 4 a a
Dac 4 a A B > = , deci nu are nici un element ntreg.
Dac
| | 4 , 4 a A B a < = , deci are cel puin dou elemente.
Concluzie: a =4.

1p

3p

1p
5 Trebuie observat c dac numerele sunt consecutive, resturile obinute prin
mprirea celor 2012 numere la 2012 sunt numere diferite i conform teoremei
mpririi cu rest aceste sunt 0, 1, 2, , 2011.
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
1 2 ... 2011 3 0 1 2 ... 2011
2012 1 2 3 ... 2011 3 1 2 3 ... 2011
2012 2 1 2 3 ... 2011
x x x x
x
x
+ + + + + + + = + + + +
+ + + + + = + + + +
= + + + +

1p

1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

205
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2012 2011
2012 2
2
2011
x
x

=
=

1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)

1
2 2
2 2
2 10 2 3 20 6
AMD
L AB l
AB O A

= + =
+ =
+ = +

1p
2p
2p

b)
( )
2
1
2
2
10 6 3
60 9
patinuar
A AB AD O A
m

= + =
+ =
+

2p
2p
1p

c)
( )
( )
0
1 1 1
2 1
0
2 2 2
90
, , ,
90
m NO A NO AD NO AB
M O O N coliniare
m MO B MO BC MO AB
=

`
=

)1
NO D dreptunghic isoscel
1
2 3 2 ND DO = =
2
MO B dreptunghic isoscel
2
2 3 2 MB BO = =
2 1 1 2 1
3 10 13 NO NO OO MO = + = + = =
2
NO B dreptunghic
2 2 2 2 2
2 2
13 3 169 9 178
TP
NB NO O B = + = + = + =
178 NB MD = =
Lungime traseu 6 2 2 178 ND DM MB BN = + + + = +
1p

1p

1p

1p

1p
2. a) ' ' ' ' ABCDA B C D prism patrulater regulat ' ' ' ' A B C D
ptrat ' ' 12 2 ' 6 2 A C A O = =
2 2 2 2
' ' ' 100 72 28 2 7
TP
VO A O VA VO OA VO VO = + = = =
2p

3p

b) suprafa pnz
4
3
p
l piramida
AB a
A

= =
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

206
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2 2 2
2
28 36 64 8
12
6
2 2
p b
p p
b
a h a
a a
l
a
= +

= + = =
`
= = =

)

4 12
l piramida
A

=
4
2
8
128
3
m

=

3p

1p

c)
2 2 2 2
12 2,5 144 2,5 360 360000 360000
piscina
V l h m dm l = = = = = =
Concluzie: n piscin ncap 360000l de ap.
4p
1pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

207
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 78 ProfGAGA LOGHIN
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 5p
2. 3 5p
3. 45 5p
4. 43
0
5p
5. 150 5p
6. 16 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Efectueaz notaiile
4p
1p
2. Transform numerele n fracii ireductibile
Scrie relaia de invers proporionalitate i aducere la forma simpl
6 5
a b
=
Scrie media aritmetic 44 a b + =
Finalizeaz calculele
1p
2p
1p
1p
3. Se noteaz cu x numrul de elevi i cu y numrul de calculatoare. Se scriu
relaiile corespunztoare
( )
4
2 3
y x
y x
=


Rezolvare sistem i rezultat.
3p

2p
4. a) f(0) =0; f(-2) =4.
Rezolvare sistem i scriere funcie
Trasare grafic funcie, folosind intersecia cu axele
1p
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

208
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) Trasare dreapta y=4.
Formula arie
Calcul arie i rezultat
1p
2p
2p
5
2 2
2 2
1 1 1 1
( ) E x x x x x
x x x x
= + + + = + + +
2
2 2
2 2
1 1 1 1
5 25 2 25 23 x x x x
x x x x
| |
+ = + = + + = + =
|
\ .

2
2
1 1
( ) 5 23 28 E x x x
x x
= + + + = + =
1p

3p

1
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 50 0,5 ; cm m =
( )
3
3 3 3
0,5 0,125 V L m m = = =
1p
4p

b) Demonstreaz c MBD este isoscel, cu
| | | |
MB MD
Observ c MN este mediana corespunztoare laturii BD ntr-un triunghi
isoscel, deci MN este i nlime MN BD
Calculeaz MN
2p

2p
1p

c) Calculeaz suprafaa vopsit
2 2 2
5 5 50 5 2500 12500 S L cm = = = =
Calculeaz cte grupe de cte 5cm
2
are suprafaa: 12500 : 125 =100
Calculeaz cantitatea de substan nutritiv folosit:
100 50 5000 5 ml litri = =
Calculeaz suma necesar
2p
1p
1p
1p
2.
a)
2
2 2
3 100 3
25 3 25 1,7 42,5
4 4
L
A m m = = = = =

5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

209
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) Calculeaz suma lungimilor aleilor :
( )
2
3
4 2 2 2 2
L L TN L TP L TM L
TN TP TM

= + + = + +
3
50 3 85
2
L
TN TP TM m + + = = =
Suprafaa aleilor:
2
85 0,3 25,5m =
Suprafaa rmas : 42,5 25,5 =17 m
2


2p

1p
1p
1p
c) 17m
2
=170000 cm
2

170000 : 400 = 425 fire de roii
425 x 0,75 =318,75 lei
3p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

210
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 79 ProfGAGA LOGHIN
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2. 42
11

5p
3. 19 5p
4. 24 5p
5. 5 5p
6. 6 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz triunghiul oarecare
Se traseaz bisectoarele unghiurilor triunghiului (sau se enun faptul c centrul
cercului nscris se afl la intersecia bisectoarelor)
Se traseaz cercul nscris
1p
2p
2p
2.
2 1 5 5 2 1 5| 1 4 2 6|:2 x x x +
| |
2 3 2,3 x A =
{ } { }
1 2
1 1 2 3 1 2 3 1 2 3
3
x
x x x

> > < >


{ } { } { } { } ( ) ( ) 4 2 2 2 2 1 , 1 2, x x x x B < > > < = +
| ) ( |
2, 1 2,3 A B =
2p2p
1p
3. Mai nti aflm numrul de apartamente cu 2 i 3 camere. Fie x numrul de
apartamente cu 3 camere i y numrul de apartamente cu 2 camere. Avem:

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

211
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
15 5
3 2 35 10
x y x
x y y
+ = =


+ = =


Fie a costul unui apartament cu 3 camere i b costul unui apartament cu 2 camere.
Avem:
5 2 60000
10 5 540000 24000
b a a euro
b a b euro
= =


+ = =2p


3p
4.
a) ( )
5
1
2
f =

5 5 1
2 2
2 2 2
a a + = = =
( )
1
2
2
f x x = + i reprezentare grafica
1p
2p

2p

b) .
3 3
1 4 1 4 0 0 0
2 2
x x x x x
| |
+ +
|
\ .
3 1
1 2 2
2 2
x x
| |
+ +
|
\ .

3
1 4 1 0 0
2
x x x x + +
| ) 0, x +
2p

2p
1p
5
( ) ( ) ( )( )
2 2
3 2 2 2 1 2 1 1 2 x x x x x x x x x x + + = + + + = + + + = + +
( )
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
2 2 1 1 2 1 1
1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
x x x x
E x
x x x x x x x x x x
+ +
= = = =
+ + + + + + + + +

( )
( )( )
( )( )
( )( )
2
1 1
( ) 3 2 1 2 1
1 2 1 2
E x x x x x
x x x x
= + + = + + =
+ + + +

1p

2p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
48 3 36 3 12 3
t l b b
A A A A dm = + = =
2
2
3
12 3 48 4 3
4
b
AB
A AB AB dm = = = =


1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

212
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2 2
12 3
; ; 36 3 6
3 2 2
b p b p p
p p b lat p
A h P a a
V h a a A a VM dm

= = = = = =

Notez cu M mijlocul laturii AB
3
2 36 4 4 2
6
b p
AB
a OM dm h VO dm = = = = = = Deci
3
12 3 4 2
15 6
3
V dm

= =
3 3 3
36 36 1296 15 3 1350 litri dm dm dm = = < = . Deci ncap 36 litri ap3p1p

b)
2 2 2
36 3 61,2 6120
lat
A dm dm cm = = =
6120 : 30 =204 grupe de cte 30 cm
2
.
30 x 100 =3000 gr =3Kg
3 x 25 =75 lei
2p
1p
1p
1p

c) Deoarece

.
' 1 ' 1
'
3 3
cf reciprocei Teoremei lui Thales
MO MO OO
OO CV
MV MC CV
= = =
Dar
2 2 2 2
36 12 4 3 CV BV VM BM VM BM dm = = + = + = + =
4 3
' 2,27 22,7
3 3
CV
OO dm cm = = =
2p

2p
1p
2. a) Notm OM x = , raza cercului mic. Cele dou cercuri egale au razele de 15m
APO este dreptunghic n P, cu 15; 15; 30 AO x AP OP x = + = =
Aplicm Teorema Pitagora n APO : ( ) ( )
2 2
2
15 15 30 x x + = +
2 2
30 225 225 900 60 90 900 10 x x x x x x m + + = + + = =
2 2
100 A x m = =
1p
1p
2p

1p

b)
( )
2 2 2
30 2 15 100 350
nefolosita
A m = + =
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

213
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


c)
2
350 350 3 1050
nefolosita
A m = = =
1050 : 12 =87,5 =88 pomi
88 x 16,5=1452 lei
1p
2p
2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

214
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 80 Prof. Ghidu Mihaela Alexandra
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 20 5p
2. 5 5p
3. 50 5p
4. 4 5p
5. 13 5p
6. 9 5p
SUBIECTUL II
1. Deseneaz piramida

Noteaz piramida
5p
2.
2 2
2012 2 2012 1 (2012 1) + =
2
2012 2 2012 1 + =
2
(2012 1) =
2
2011 =2011
Finalizare :2011 N
5p
3. Se noteaz cu x , numrul de CD-uri cu preul de 30 leri si cu y numrul de
CD-uri cu preul de 40 lei
10
30 40 325
x y
x y
+ =

+ =15 5
;
2 2
x y = =
Finalizare: , x N y N nu poate cumpara exact 10 CD-uri cu exact 325
lei
5p
4. a) Reprezentarea corect a unui punct de pe graficul funciei f
Reprezentarea corect a altui punct de pe graficul funciei f
Trasarea graficului functiei
5p

b) (0,4)
f
G Oy B = 4 OA =
(4,0)
f
G Ox A = 4 OB =
Folosind Teorema lui Pitagora in AOB 4 2 AB =
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

215
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

. ( , )
4 4
2 2
4 2
f
OC AB d o G OC
OA OB
OC
AB
=

= = =


5
2 2 2 2
3 4 2 3 5 4 4 3 2 3 1 x y x y x x y y + + + = + + + +

2 2
( 2) ( 3 1) x y = + +

2 2
( 2) 0, ;( 3 1) 0, x x R y y R +
Finalizare
2 2
3 4 2 3 5 0, , x y x y x y R + + +
5p
SUBIECTUL III
1.
a)
2
60
lab lab
A L l A m = =

2 2 2
1600 0,16
placa placa
A l A cm m = = =
Numrul de plci necesare este : 60:0,16 375 =
10% 375 37,5 38 din =
Numrul total de plci achiziionate : 375 + 38 = 413 plci
5p

b)
2
2( )
2(10 6) 32
lab
lab
P L l
P m
= +
= + =

5p

c) Suprafaa total de gresie este
2 2
0,16 413 66,08 m m =
Costul gresiei este 130 66,08 8590,40lei =
Costul plintei este 5 32 160lei =
Costul total este de 8590,40 160 8750,40lei + =
5p
2. a) Notm prisma ABCABC

2 3
864 3 1,494 1,494
b
V A h V cm dm l = =
Finalizare : Nu este sufficient 1l de apa pentru a umple vaza de flori
5p

b)
vaza l b
A A A = +

2
864
l b l
A P h A cm = =

2
36 3
b
A cm =

2 2
864 36 3 927 0,0927
vaz
A cm m = +
Finalizare : se pot confectiona 3:0,0927 32,36 32vaze
5p

c)
2 2
2 (864 72 3) 988,56
t l b t
A A A A cm cm = + = +
Finalizare : suprafaa de hrtie necesar este
2
1977,12cm
5p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

216
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 81 Prof. . Ghidu Mihaela Alexandra
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 8 5p
2. 4 5p
3. 8 5p
4. 24 5p
5. 125 5p
6. 32 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida

Noteaz piramida
3p
2p
2. 3 3
7 7
a b
a
b
= =
7 9
9 7
b b
c
c
= =
Finalizare :
1
3
a
c
=
2p

2p
1p
3.
{ }
8
8
3 1 8, 4, 2, 1,1,2,4,8
3 1
Z x D
x
+ =
+

{ } 3, 1,0,1 x
Finalizare : { } 3, 1,0,1 A =
2p
2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

217
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. a) Reprezentarea corect a unui punct de pe graficul funciei f
Reprezentarea corect a altui punct de pe graficul funciei f
Trasarea graficului funciei
2p
2p
1p
b) S =1 ( 3 1) 1 ( 3 2) 1 ... ( 3 2012) 1 + + + + + + +
S = 2013 3017
2p
3p
5
c)
2 1 3 2 2012 2011
...
2 2 6 6 2011 2012 2011 2012
A = + + +1
1
2012
A =

1
0 1 (0,1)
2012
A
2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 2( ) 10 P L l P m = + =

2
6 A L l A m = =
2p
3p

b)
2
10% 0,6 dinA m =
Cantitatea cumprat :
2
6 0,6 6,6m + =

2 2
3000 0,3
placa plac
A L l A cm m = = =
Numr de plci : 6,6:0,3 =22 plci
22 :8 2,7 3 pachete
1p
1p
1p
1p
1p
c) Costul unui pachet : 30 0,3 8 72lei =
Costul total : 3 72 216lei =
3p
2p
2.
a)
machet prisma tr
h h h = +
16 12 28
tr
h cm = + =
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

218
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) Fie ' ' ' ' ABCDA B C D trunchiul de piramid regulat
40 2 2 44
tr
L cm = + =
22 , 2
B b
a cm a cm = =
Tangenta unghiului cautat este
7
5
B b
h
a a
=


1p
2p
2p

c) ( _ )
prism tr tr tr prism
carton l l b B b
A A A A A A = + + +
4 34
tr
a =

2 2 2
(44 4) 4 34
160 6 4 (44 4 )
2
carton
A
+
= + + +
2
5055,68cm
2p
1p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

219
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 82 Prof. Ghidu Mihaela Alexandra
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 12 5p
2. 0 5p
3. 125 5p
4. 40 5p
5. 5 5p
6. 30 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2.
{ } 1 11,13,17,19 x
1 3
3 1
9
x
a x
a
= =
{ } 33,39,51,57 a
Finalizare : { } 33,39,51,57 A =
1p

2p
1p
1p
3. Valoare TVA : 24% 820 196,8 din lei =
Preul mainii de splat cu TVA : 820+ 196,8=1016,8lei
Valoare avans : 25% 1016,8 254,2 din lei =
Suma de pltit in rate : 1016,8 254,2 762,6lei =
1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

220
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Valoarea unei rate : 762,6:6 127,1lei = 1p
4. a) ) Reprezentarea corect a unui punct de pe graficul funciei f
Reprezentarea corect a altui punct de pe graficul funciei f
Trasarea graficului funciei
2p
2p
1p

b)
2
( 2 1) 2
2
f = +

2
( 2 3) 4
2
f = +
a=-2 Z
2p

2p
1p
5
Ridicnd la ptrat relaia se obine : 2( ) 2 ( )( ) c b c a c a c a c a + = + + + +
2 2
2 2 b c a =
2 2 2
b c a =
Conform reciprocei teoremei lui Pitagora , triunghiul e dreptunghic
Finalizare : Unghiul drept este B
2p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
120
l b l
A P h A m = =

2
2,1
fereastr
A m =
1,8
ua
A m =

2
v
120 2 2,1 1,8 114
ruibil
A m = =
1p
1p
1p
2p
b) 80 114 =9120 g =9,12kg 5p
c) 2 9,12 kg =18,24 kg
4 18,24 =72,96 lei
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

221
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. a) 140:30 4postere
140:21 6postere
Numar maxim de postere : 6 4 24postere =
2p
2p
1p

b)
2 2
1,4 1,96
panou
A m = =

2 2
30 21 630 0,063
poster
A cm m = = =

2
24 0,063 1,512
postere
t
A m = =

2
1,96 1,512 0,448
hartie
A m = =
2p
1p
1p
1p
c) 140-4 30 =20 cm
140-6 21 =14 cm

max max
20 10 d cm r cm = =
2p
2p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

222
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 83 Prof. Grecu Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 16 5p
2.
5
5p
3. 15 5p
4. 144 5p
5. 56 5p
6. 0,03 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz cubul
Noteaz cubul
4p
1p
2.
Noteaz cu x preul la primul magazin :
10
99
100
x x + = 90 x =
Noteaz cu y preul la al doilea magazin magazin :
10
99
100
y y = 110 y =
Diferena dintre preuri : 110 90 20 =
Transformare n raport procentual :
20
90 100
p
=
Finalizare: 22,(2)% p =
1p


1p


1p


1p

1p
3. Calculeaz : 3 a b =
nlocuiete n raport:
2 3 7
3 3 8
b b b
b b b
+
=


Finalizare:
2 7
3 8
a b
a b
+
=


2p
2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

223
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4.
a)Calculeaz: ( 1) 2 1 E x x + = + i
1
( ) 2
2
E x x + =
Aplic inegalitatea mediilor:
2 1 2 1
(2 1)(2 1)
2
x x
x x
+ +
+
Finalizare
2p

2p

1p

b)Calculeaz: ( 1) 2 3 E x x = i
1
( ) 2 2
2
E x x =
nlocuiete:
4
(2 1)(2 3) 1 (2 2) x x x + =
Calculeaz:
2 2
4 8 4 4( 1) x x x + =
Finalizare:
2 2
4 8 4 4( 2 1) x x x x + = +
2p

1p
1p
1p
5
A = ( ) 6,3
3 2 3 x
[ ]
1,5 B =
[ ) 1,3 A B =
( ) 6, 1 A B =
1p

2p


1p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)Aria dreptunghiului :
dr
A L l =
Aria unei dale:
2 2
30 20 600 0,06
ABCD
A AB BC cm m = = = =
Afl numrul de dale: 15:0,06 250 =
1p

2p

2p

b)Aria triunghiului dreptunghic :
1 2
2
c c
A

=

2
20 15
150
2 2
ADE
AD AE
A cm

= = =
Congruena triunghiurilor , , , ADE BCE BPF AQF
1p


1p

1p

1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

224
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4 1200 4 150
AEBF DCPQ ADE
A A A = =

AEBF
A =
2
1200 600 600cm =

1p
c) Calculeaz numrul necesar de cutii: 250:20 12 10 rest =
Numrul necesar de cutii va fi 13.
Calculeaz preul: 13 50,4 655,2lei =
2p

1p

2p
2.
a)
2 2 2 2
d L l h = + +

2 2 2 2
BH AB BC BF = + +

2 2 2 2
150 60 40 BH = + +
10 277 BH cm =
1p
1p
1p
2p

b)
dr
A L l =
2
30 20 600
coala
A cm = =
2
6000
ABFE
A cm = ,
2
2400
BCGF
A cm = ,
2
9000
ABCD
A cm =

2
2 2 25800
totala ABFE BCGF ABCD
A A A A cm = + + =
25800:600 43 = coli
1p
1p
1p

1p


1p

c)Calculeaz cte coifuri ncap pe lungime: 150:20 7 10 rest =
Calculeaz cte coifuri ncap pe lime: 60:20 3 =
Cte coifuri ncap n cutie: 3 7 21 =
1p
1p

1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

225
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 84 Prof. Grecu Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
2 5
5p
2. 8,775 5p
3. 1
150

5p
4. 26cm 5p
5.
2
90 3cm
5p
6. 416.984telespectatori 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz cubul
Noteaz cubul
Construieste centrul bazei
Noteaz centrul bazei
2p
1p
1p
1p
2.
2
2010 2011
1 2 3 .......... 2010
2
2 (1 2 3 .......... 2010) 2011 2010 2011 2011
2010 2011 2011 2011(1 2010) 2011 2011
2011 2011 2011

+ + + + =
+ + + + + = +
+ = + =
=

1p
2p
1p
1p
3. 100% 60% 40% =
Noteaz cu x numrul de pagini al crii :
60 20 40
48
100 100 100
x x x =
100 60 8 4800 x x x =
1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

226
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
150 x =
150 48 102 =
1p
4.
a)
2 2
(3 2, ) (2 3)
f
A m m G f m m + + =

2
2(3 2) 3 m m + + =

2
6 7 0 m m =
( 7)( 1) 0 m m + =
7 m =
1p
1p
1p
1p
1p

b)
( )
3
f x
x =

2 3
3
x
x
+
=
3 x =
(3) 9 f =
(3,9)
f
P G
1p

1p
1p
1p
1p
5
2 2
8 16 12 36 4 x x y y + + + + =
2 2
( 4) ( 6) 4 x y + + =
4 2 x i 6 2 y +
[ ]
2,6 x
[ ]
8, 4 y
1p
1p
1p

1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
dr
A L l =

2
15
teren
A AB BC m = =
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

227
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2
disc
A R =

2
3,14
bazin
A m =

gazon teren disc
A A A = =
2
11,86m
1p
1p
1p
b)Afl raza fundului bazinului: 1 R =

3
3,14 1,20 3,768
bazin
V m = =

3
3,768 3768 m l =
3768:1,5 2512 = secunde
1p
1p
2p
1p
c) 2512:120 20 112 rest =
Finalizare: apa i schimb culoarea de 20 de ori
3p
2p
2.
a)
dr
A L l =

2
2 45
acoperi
A BP BE m = =
Afl preul iglei: 45 4 180 = lei
1p
2p
2p

b) 2 ( )
l
A h L l = +
Calculeaz suprafaa pereilor:
2
2 ( ) 91
l
A BC AB CN m = + =
Noteaz cu x suprafaa acoperit de soluia dintr-un flacon:
20 4
300 x
=

2
60 x m =
Calculeaz cte flacoane sunt necesare: 91:60 1 31 rest = sunt necesare 2
1p
1p

1p
1p
1p

c) 2( )
dr
P L l = +
Calculeaz lungimea aleii: 8 2 0,5 9 L m = + =
Calculeaz lungimea aleii: 5 2 0,5 6 l m = + =
Calculeaz perimetrul pe care se pun felinare: 30 P m =
1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

228
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Afl numrul felinarelor: 30:3 10 =

1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 85 Prof. Grecu Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 19x 5p
2. 15 5p
3. 34 5p
4.
2 6
5p
5.
3
3

5p
6. 8 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz i noteaz piramida

Deseneaz i noteaz apotema
3p
2p
2. Noteaz cu x, y i z cantitile de hran pe care le primesc lunar un pui de
leu, un leu, respectiv un tigru.
2 2 200
24 100 80 24 2 100 2 80 384
x y z x y z + +
= = = =
+ +

12,5 x kg =
52,08(3) 52 y kg =
41,(6) 42 z kg =
1p

1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

229
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3. Determin corect dou puncte ale graficului
Reprezint corect cele dou puncte
Traseaz dreapta
2p
2p
1p
4.
a) ( )
2 4 2
: 1
1 ( 1)( 1) 1 2
x
E x
x x x x x


= +

+ + +( )
2 2 4 2 2 2
:
( 1)( 1) ( 1)( 1) ( 1)( 1) 2 2
x x x x
E x
x x x x x x x x
+ +
= +

+ + + + +( )
4 4 2
:
( 1)( 1) 2
x
E x
x x x

=

+ +( )
4 2
:
1 2
E x
x x
=
+ +

( )
2( 2)
1
x
E x
x
+
=
+

1p

1p

1p

1p
1p

b) ( )
2 4
1
x
E x
x
+
=
+

( )
2
2
1
E x
x
= +
+

{ } 1 2, 1,1,2 x + { } 3, 2,0,1 x
{ } { } { } \ 2, 1,1 3, 2,0,1 x
{ } 3,0 x
1p

1p
1p
1p

1p
5.
2 2
4 3 12 ( 2 3) x x x + =
2 2
12 3 108 ( 6 3) y y y + =
2 3 6 3 0 x y +
2 3 x = si 6 3 y =
1p
1p
1p

1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

230
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
g
m x y = 6
g
m =
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
b
V A h =

2
AB l =
Calculeaz
2
400
b
A cm =

3
400 10 4000 V m = =
1p
1p
1p
2p
b) Deseneaz desfurarea prismei si indic traseul cel mai scurt AE'.

4 80 AE AB = =

2 2 2
6500 AE AE EE = + =
10 65 AE =
2p

1p
1p
1p

c)FieAR , PQ R DD [ ( , )] ( ) AR PQ m AP PQ m PAR = = ,
2,5 RD PB = =

5 65
2
20 2
AR AP
RP BD
= =
= =

Fie PS AR , S AR
20 66
65
PS =
1p
1p

1p

1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

231
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte8 66
sin
65
PS
A
AP
= =
1p
2.
a) A L l
dreptunghi
=

2
16 10 160 ABCD A m = =

1 2
1
2
2
12
6
romb
d d
A
d
d
=

=
=


2
12 6
36
2
romb
A m

= = parchet colorat

2
160 36 124m = parchet alb
1p
1p

1p

1p

1p

b)
36
160 100
p
=

36 100
160
p

=
22,5 p =
Finalizare
2p

1p
1p
1p

c)
romb
A =
1 2
80
2
d d
=
Notm cu x =distana cerut , 5 x <

1
2
16 2
10 2
d x
d x
=
=

(16 2 )(10 2 ) 160 x x =
{ }
2
4 52 0 0,13 x x x =
Soluie: 0 x =
1p


1p
1p
1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

232
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 86 Prof. Grecu Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4
3

5p
2. 12 5p
3. 5 5p
4. 120
17

5p
5. 108 5p
6. Vlad 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz i noteaz paralelipipedul
Duce diagonala
3p
2p
2.
1 3 2
3 (3 2 3 1) 396
x
+ =
1
3 44 396
x
=
1
3 9
x
=
3 x =
2p
1p
1p
1p
3.

2 2 2 2
8 4 4 3 3
4 4 2 1 9
x y x y
x x y x x y
+ = +
+ + = + + +


5 7 4
6 12
x y
x
=
=

2 x =
2 y =
2p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

233
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. a) Calculeaz cte 2 puncte pentru fiecare funcie
Reprezint cte 2 puncte pentru fiecare funcie
Deseneaz dreptele
2p
2p
1p
b) Determin coordonatele punctelor A(2,0) , B(0,-2),D(-2,0)
Determin coordonatele punctului C

2 8
( ) ( ) {( , )}
3 3
f g
f x g x G G = =

OBCA ACD BOD
A A A =8
4
| | 16
3
2 2 3
C
ACD
AD y
A

= = =| | | |
2
2
BOD
OD OB
A

= =16 10
2
3 3
OBCA
A = =
1p
1p


1p

1p

1p
1p
5
2 2
2
1 1 1
( ) 2 14 x x x
x x x
+ = + =
3 3
3
1 1 1 1
( ) 3 ( ) 52 x x x x
x x x x
+ = + + =
2 3 5 5
2 3 5 5
1 1 1 1 1
( )( ) 728 724 x x x x x
x x x x x
+ + = + + + = + =
2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) A L l
dreptunghi
=

2
240 120 28800 A cm = =

2
2,88 A m =
1p

2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

234
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) Fie Q i R proieciile lui P pe [AD], respectiv [DC] i S punctul n care
tacul intersecteaz [DC].
40 PQDR dreptunghi DQ PR cm = =
80 AQ AD DQ cm = =
PAQ e dreptunghic isoscel ( ) 45 m PAQ =
Din triunghiul DAS se calculeaz ( ) 45 m DAS =
1p

1p
1p
1p
1p

c) Calculeaz distana parcurs n timpul unei rotaii complete: 2
cerc
L R =
18,84
cerc
cm L =
Calculeaz distana parcurs pna la orificiu: 2 80 PA=
112,8 PA cm =
112,8:18,84 5,98 6 = rostogoliri
1p
1p
1p
1p
1p
2.
a)
B
prism
l
h A P =

2
72 3 216
prism
l
cm A = =
5 3 2
piramid
h = = 85
p
A =

2
72 85
36 85
2 2
B p
piramid
l
P A
cm A

= = =

2
36(6 85)
prelat
prism piramid
l l
cm A A A
=
+ = +
1p

1p
1p

1p
1p
b) Calculeaz volumul prismei

3
972
prism B
prism
V A h
V m
=
=


Calculeaz volumul piramidei

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

235
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

3
3
324 2
216
3
piramid B
piramid
piramid
A h
V
V m

= =

Calculeaz volumul de aer din cort

3
972 216 1188
cort
V m = + =
Ct volum de aer este necesar pentru personal si ct volum de aer rmne
3
3
15 4 60
1188 60 1128
m
m
=
=

Numrul maxim de bilete care pot fi vndute
1128:4 282 =
1p


1p

1p


1p
c) Notm cu d distana cerut
2
( )
piramid
plas
baz
A
d
A h
=

2
225
324 4
d
=

2
225 4
324
d

=

15 2
1,(6)
18
d m

= =
1p
1p

1p
1p

1pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

236
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta87 Prof GRIGORA CAMELIA
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4,6 5p
2. -1 5p
3. 800 kilograme 5p
4.
2400
2
cm
5p
5.
600
2
cm
5p
6.
0
2 C +
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenul piramidei patrulatere regulate realizat corect.
Notaiile corecte.
3p
2p
2.
Scrie relaia sub forma:
2 2
6 9 10 25 0 x x y y + + + =
Restrnge ptratele i scrie relaia sub forma:

2 2
( 3) ( 5) 0 x y + = ,
2 2
( 3) 0,( 5) 0 x y

2 2
( 3) 0 ( 5) 0 x i y = = de unde 3 0 x = = 0 i 5 0 y = = 0, deci, x=3 i
y=5
Calculeaz perimetrul P = 2(3 cm +5 cm) = 16 cm i aria A = 3 cm5cm =
15
2
cm

1p

1p
1p

2p
3.
Noteaz corect : x - lungimea traseului de parcurs,
10
100
x - distana parcurs
n prima zi, 4
10
100
x - distana parcurs a doua zi
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

237
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Scrie relaia corect:
10 10
4 60
100 100
x x km + =
Rezolv ecuaia i scrie soluia algebric x = 120
Scrie concluzia final: traseul are lungimea 120 kilometri
2p
1p
1p
4. a) Reprezint corect dou puncte care aparin graficului funciei f;
traseaz corect
f
G
Reprezint corect graficul funciei
g
G ;
2p
1p
2p
b) Identific suprafaa determinat de graficele funciilor f i g ca fiind
trapezul dreptunghic cu baza mare de lungime 4 u.m., baza mic 2 u.m. i
nlimea 2 u.m.
Scrie formula de calcul a ariei trapezului A=
( )
2
B b +

Calculeaz A = 6
2
. u m
3p

1p
1p
5
Scrie a+b =25,
2 2
a b + =425
Scrie
2 2 2
( ) 2 a b a b ab + = + +
nlocuiete 625 = 425 2ab +
Calculeaz a b =100
1p
2p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) Scrie formula pentru
2
6
t
A l =
Calculeaz
2
6 6
t
A = =216
2
dm
216
2
dm =2,16
2
m , 2,16
2 2
3 m m <
Concluzia final: hrtia cumprat ajunge
2p

1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

238
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


b) Calculeaz ct reprezint 5% din hrtia folosit
2 2
5
2,16 0,108
100
m m =
Calculeaz necesarul de hrtie 2,16
2
m + 0,108
2
m =2,268
2
m
Calculeaz costul hrtiei folosite 2,268
2
3,5 m lei =7,938 lei
2p
2p
1p

c) Calculeaz diagonala cutiei d = l dm =6 dm
Aproximeaz 31,73 , 6 dm1,736 dm =10,38dm =1,038 m
Concluzia final: umbrela de lungime 1,2 m
>
1,038 m, deci nu ncape n acea
cutie
2p
2p
1p
2. a) Scrie formula de calcul a ariei terasei sub form de triunghi dreptunghic
2
ABC
AB BC
A


= ;
Calculeaz aria
2
6 24
72
2 2
ABC
AB BC
A m


= = =

2p

3p
b) Noteaz CN x =
Scrie
2
4
CMN
ABC
A x
A


=2 2
2 2 2
24 576
CMN CMN
ABC CMN ABNM
A A x x
A A x A x


= =2 2
576 12 2 x x x m = =
Concluzioneaz c MN se afl la 24 12 2m metri fa de AB.
1p
1p

1p

1p
1p
c) Suprafaa mochetat va fi cea a trapezului AMNB
Pentru NB =24 12 2m , suprafaa va fi jumtate din suprafaa ntreagii
terase, adic 36
2
m
Calculeaz c mocheta va costa 36
2
18,2 m lei =655,20 lei.
1p
2p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

239
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecteBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta88 Prof. GRIGORA CAMELIA
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2. 3 5p
3. 2 5p
4.
25
2
cm
5p
5. x(x+4) 5p
6. 11 elevi 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz corect cubul
Noteaz cubul dup cerin
Deseneaz o diagonal a cubului
2p
1p
2p
2. Calculeaz suma cu care s-a redus preul de srbtori: 10% din 120 =
10
120 12
100
lei =
Stabilete preul dup reducere 120 lei 12 lei =108 lei
Calculeaz suma cu care s-a majorat preul
10
108 10,8
100
lei lei =
Stabilete preul dup majorare 108 lei + 10,8 lei =118,8 lei
2p

1p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

240
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

3.
Scrie relaiile ntre dimensiunile dreptunghiului
L
l
=
1
3
, L+l =16 cm
Afl dimensiunile dreptunghiului L = 3 l, 3 l +l =16 l = 4 cm i L = 12
cm
Scrie formula de calcul a ariei dreptunghiului A =L l
Calculeaz aria dreptunghiului A = L l =4cm 12cm =48
2
cm
1p
2p
1p
1p
4. a) Reprezint corect dou puncte care aparin graficului funciei f
Traseaz dreapta deteminat de cele dou puncte
4p
1p
b) Observ c punctul de pe grafic egal deprtat de axele Ox i Oy este
punctul care are coordonatele egale x =y =
M( , ) ( ) 2 5 5
f
G f = = =
Concluzia final: punctul M(5;5)
f
G i se afl la egala distan de Ox i Oy
2p
2p

1p
5 Descompune numrtorul:

4 2 4 2 2
5 4 4 4 x x x x x + = + =
2 2 2 2 2
( 1) 4( 1) ( 1)( 4) ( 1)( 1)( 2)( 2) x x x x x x x x x = = + +
Descompune numitorul:
3 2 2
4 4 ( 1) 4( 1) ( 1)( 2)( 2) x x x x x x x x x + = = +
Simplific raportul (innd cont de condiiile date ) obinnd x+1

2p

2p

1p
(30 de
puncte)
1.
a) Calculeaz apotema piramidei care va fi egal cu 20 2 cm
Calculeaz aria lateral a piramidei A
l
=4 A
VBC
=4 40 20
2
2
=
1600 2cm
2
,
Calculeaz necesarul de glazur = 1600 2 10 g =16000g 2=16 2kg
de glazur
2p

2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

241
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) Scrie formula de calcul a volumului paralelipipedului dreptunghic
Calculeaz volumul cutiei de mpachetat tortul V
cutiei
=40 40 20 =32000
cm
3

2p
3p
c) Scrie volumul de calcul al piramide regulate
Calculeaz volumul tortului V
tort
=
3200
3
cm
3
,
Concluzioneaz c tortul va ocupa 33,(3) % din volumul cutiei
2p
2p
1p
2. a) Scrie perimetrul trapezului dreptunghic
Calculeaz laturile trapezului astfel : AB = 25 m, BC = 25 m, DC =
25 3
2

m, AD =
25
2
m
Calculeaz perimetrul grdinii
25
50 (1 3)
2
m + + (lungimea gardului);
1p
2p

2p

b) Calculeaz aria suprafeei cultivate cu ceap
2
625 3
78,125 3
8
ADC
A m = = ;
2
4
78,125 3
78,125 3
10
m ha =
Calculeaz cantitatea de ceap recoltat
cantitatea de ceap recoltat
4
78,125 3
5000 7,8125 5 3 67,578
10
kg kg = =
2p


3p
c) Consider punctul E [BC] situat la distana notat x fa de C
Exprim aria trapezului AECD n funcie de x astfel:
1 25 25 3
( )
2 2 2
AECD
A x = +
Exprim aria triunghiului AED astfel:
1 25 3
(25 )
2 2
AED
A x

=
Egaleaz cele dou arii i obine x =
25
4
m (distan fa de punctul C)
1p

1p
1p

2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

242
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 89 Prof: GRIGORA CAMELIA
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4 5p
2. 1 5p
3. 4 elemente 5p
4.
8

2
dm
5p
5. 3 cm 5p
6. 8 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz corect prisma
Noteaz corect prisma
3p
2p
2. Calculeaz numrul fetelor 12 + 8 = 20 fete
Calculeaz numrul elevilor din clas 12 biei + 20 fete = 32 elevi
Scrie probabilitatea realizrii evenimentului
numrulcazurilorfavorabile
numrulcazurilorposibile

Calculeaz
numrulcazurilorfavorabile
numrulcazurilorposibile
=
12
32
=
3
8

1p
2p
1p
1p
3.
Scrie expresia E(x) =
2 2
4 5 4 4 1 x x x x + = + + =
Restrnge ptratul
2 2
4 4 ( 2) x x x + =
Observ c
2
( 2) 0 x
Valoarea minim a expresiei scris sub forma E(x)
2
( 2) 1 x = + se obine
pentru
2
( 2) 0 x =
1p
1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

243
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Gsete x = 2
4. a) Noteaz lungimile laturilor triunghiului cu a, b, c
Afl lungimile laturilor:
Scrie relaia de direct proporionalitate
3 4 5
a b c
k = = =
Scrie a =3k, b =4k, c =5k
Scrie perimetrul a +b+c =3k +4k +5k =24 m
Afl k = 2 i a = 6 m, b = 8m, c = 10m
1p

1p
1p
1p
1p
b) Scrie o formul de calcul a ariei triunghiului ( fie observ c triunghiul este
dreptunghic aplicnd Reciproca Teoremei lui Pitagora, fie aplicnd formula
lui Heron ( )( )( ) A p p a p b p c

= , unde p este semiperimetrul )


Calculeaz
2
24 A m

=
3p

2p
5 Scrie relaia impus dintre coordonatele punctului y =3x
Afl coordonatele punctului 3x = 2x+5 de unde, x = 5u.m. i y = 15u.m.
Concluzioneaz n final c : punctul P(5;15)
f
G i are ordonata egal cu
triplul abscisei
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) Calculeaz nlimea cldirii
3
24 18
4
cldire
h m m = =
Calculeaz suprafaa lateral a cldirii
lcladire
A =4
2
24 18 1728 m m m =
2p
3p
b) Calculeaz diagonala acoperiului i lungimea muchiei acoperiului i
obine 313m
5p
c) Calculeaz aria lateral a acoperisului care va fi egal cu
2
4 24 13 624
lacoperis
A m m m = =
Afl numrul de igle necesare
2
624 20 12480 m igle igle =
3p


2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

244
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2. a) Noteaz AD DE AE EF FC FB BC a = = = = = = =
Scrie c ADE echilateral,
Exprim
3 3
( 3 1)
2 2
a a
PM PE EF FM a a dam = + + = + + = +
Egaleaz ( 3 1) 8( 3 1) 8 a dam a dam + = + =
Calculeaz
2
32 16 3
DEFC
A dam = + ,
Calculeaz aria poriunii haurate
2
32 16 3dam + .

1p

2p


2p


b) Calculeaz aria poriunii nehaurate
2
2 32(2 3)
AED
A dam = = + ;

Calculeaz raportul

3 3
4
nehasurat
dreptunghi
A
A

= ;
2p
3p

c) Calculeaz n
2
m suprafaa cultivat
2 2
32(2 3) 3200(2 3) dam m + = + ;
producia 3200(2 3) 5,25 525 32(2 3) 62664 kg kg = + = + de tomate
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

245
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta90 Prof.Isofache C t lina Anca
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. (-2)(+2)-(-12):(+3)=0 5p
2. 9870 5p
3.
P=
12
4
=
3
1
.
5p
4.
P=20 2cm.
5p
5.
A=9 3 cm
2
.
5p
6. 9 lei. 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Reprezentarea corect a prismei triunghiulare regulate. 5p
2.
x
2
+4x+10=(x+2) 0 6
2
+ +6
Pentru x=-2,ob inem valoarea minim =6.
5p
3. n=v rsta bunicii
n=4x+3;n=6y+3;n=10z+3 x;y;z * N .
n-3=4x; n-3=6y; n-3=10z.
[4;6;10]=60.
Rezult n-3
60
M .Deci n-3=60.Ob inem n=63.
5p
4.
a) A(0 ; 2) si B( 2 ;0)
Reprezentarea grafic este dreapta AB.
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

246
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)In triunghiul dreptunghic AOB,OA=OB= 2;AB=2,rezult
d(0;AB)=
AB
OB QA
=1
5p
5
n
2 2
) 3 ( 9 6 + = + + n n ; ) 3 )( 3 ( 9
2
+ = n n n ; ) 3 )( 1 ( 3 4
2
= + n n n n
E(n)=
1
) 3 )( 1 (
) 3 )( 3 (
) 3 (
2

+
+
n
n n
n n
n
E(n)=n+3 Z n Z , /{-3 ;1 ;3}.
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)A
2
1
9900 90 110 m = = ;A
2
2
8000 80 100 m = = .Deci
2 1
A A A
zgura
=
zgura
A =1900 m
2
.
5p

b)
2 2
100 5 4 m A
flori
= = ;
2
1200 20 30 2 m A
sport
= = ;
2 2
tan
25 5 m A
a fan
= =
) (
tan 2 a fan sport flori gazon
A A A A A + + = .Deci
2
) 25 6700 ( m A
gazon
= .
5p

c)
2
5 , 6621 5 , 78 6700 m A
gazon
= =
6621,5:0,5=13243 ladi e de gazon
12 13243 =158916 lei
5p
2.
a)V
3
h A
b
l

= reprezint volumul lichidului ce se acumuleaz n p lnie,c nd


pompele A si O func ioneaz simultan.Rezult
3
6dm V
l
= .
1,5dm min /
3
-0,5dm min /
3
=1dm min /
3
este debitul de lichid ce r m ne n
p lnie,c nd pompele Asi O func ioneaz simultan.
6dm
3
:1dm min /
3
=6 minute func ioneaz simultan pompele A si O.
3
3 5 , 0 6 dm = esen de vanilie se imbuteliaz c nd pompele A si O
func ioneaz simultan.
6dm
3 3
5 , 0 : dm /min=12minute este timpul n care func ioneaz numai pompa O
6min+12min+2min=20minute
In 20 min se mbuteliaz 6dm
3
+3dm
3
=9dm
3
lichid.
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

247
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
60min:20min=3
9dm
3
x3=27dm
3
=27litri=27000 ml de esen de vanilie se ambaleaz ntr-or .
27000:250=108 sticlu e de esen de vanilie.
b) 540 108 5 = sticlu e/or
3240 6 540 = sticlu e de esen de vanilie/zi
3240:30=108 cutii /zi
5p
c) x=pre ul de fabric al unei sticlu e de vanilie
86 , 1
100
124
= x .Rezulta x=1,50lei.
TVA=1,86-1,50=0,36lei/sticlu a
40 , 1166 36 , 0 3240 = lei TVA/zi.
5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

248
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 91 Prof Lica Roxana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
2,5 3 0,5 =
5p
2. 1
102

5p
3. 1
2

5p
4. 2012
2011

5p
5.
3 2
5p
6. 4 dm 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. 5p
2.
(3,0)
f
G Ox A = ; (0, 12)
f
G Oy B = ;
3 12
18
2 2
OAB
OA OB
A= = =
5p
3. Fiecare dintre membrii familiei imbatraneste cu 15 ani, prin urmare suma
varstelor este 53+15+15+15=98ani.
5p
4.
a)
( ) 7 7 8 9 :4 3
8,5 7,5
4
x + + + +
> ; 34>31:4 3 30 x + ;
34>7,75 3 30 x + ; 34>23,25 30 x + ; 34-23,25> 30 23,25 x ;
11,75 6.75 x > . Notele sunt 10, 9, 8 si 7.
b) O nota:
( ) 7 7 8 9 :5 3 9
8,5
4
y + + + + +
; ( ) 31 :5 3 9 34 y + + ;
( ) 31 :5 3 25 y + ; ( ) 31 :5 8,3 y + ; 31 41,5 y + ; 10,25 y
Raspuns: doua note
2p
3p

3p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

249
5
.

( )
( ) ( )
( )
( )( )
( )
2 2
2 2 2
2
2 3 2
5 6 2 3 6
4 4
2 2
2 3
3 1
1
2 2
2
x x x
x x x x x
x x
x x
x x
x
x x
x
+ + +
+ + + + +
= = =
+ +
+ +
+ +
+
= = = +
+ +
+

{ } 2 x
,
{ } { } 21 2 1, 1 1, 3 x x x + +

2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)Perimetrul este 2 3 2 2 10 x x x + = 5p

b)Aria totala este
2
6 3 6 + =54m
2

Lungimea foliei este 54:3=18m.
3p
2p
c)In triunghiul AEM cu masura unghiului E de 90, din teorema lui Pitagora
obtinem AM=3 10. Asadar, DM+AM=6 10. Costul total este 186lei.
2p
3p
2.
a)
2
3 3 3
3 400 3
10 1000 3 1700 1,7
4 4
l
V h cm cm cm l = = = = =
5p

b)
( )
( )
( )
'
' ', '
,
A A ABC
AM BC A M BC d A BC A M
AM BC ABC

, unde M este
mijlocul lui [BC]. In ' A AM ,

( ) 90 m A = ,
2 2 2
' ' A M A A AM = + =
100+300=400, deci AM=20cm
2p

2p
1p
c)Masura unghiului plan al diedrului este egala cu masura unghiului AMA.

' 10 3
'
3 10 3
A A
tg A MA
AM
= = =

2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

250
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 92 Prof Lica Roxana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 9-8:2=9-4=5

5p
2.
720

5p
3.
11

5p
4.
R=3cm, deci latura patratului este
3 2
cm. Aria patratului este 18cm
2
.

5p
5.
2 2 2 2 8 7 2 8 6 2 7 6 112 96 84 292
totala
A Ll Lh lh cm = + + = + + = + + =
5p
6.
( ) 1 9 9
0 1 2 ... 9 45
2
+
+ + + + = =
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen. 5p
2.
(3,0)
f
G Ox A = ; (0,12). 3, 12
f
G Oy B OA OB = = =

In triunghiul OAB, dreptunghic in O, se calculeaza lungimea lui AB-
ipotenuza,
153 AB =
. Distanta de la O la AB este inaltimea din O a
triunghiului OAB si are lungimea
36
153
.
5p
3.
Primul robinet are debitul
1
4
V
d = , al doilea
2
6
V
d = . Debitul comun este
1 2
5
4 6 12
V V
d d V + = + = . Prin urmare sunt necesare
12
5
ore, adica 2 ore si 24
minute pentru a umple bazinul folosind ambele robinete.
5p
4.
a)
( )
( )
( )
2
1
2
2 1 2 2
1
x
x
E x x x
x x
+
= = + = +
+
.

5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

251
b) { } 2 2 2 2 4 2 0 2 0 2 x x x x +
5p
5
1 2 10
1 2 10
1 2 3
4 5 10
4 5 10
...
15 ... 150
10
87
... 150 87 63
... 63
9
7 7
a a a
a a a
a a a
a a a
a a a
+ + +
= + + + =
+ + =
+ + + = =
+ + +
= =

2p

2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)Aria livezii este 0,5km
2
, adica 500000m
2
. Numarul de copaci este
500000:25 adica 20000.
5p
b) 1002502-1000500=3004m
2
este suprafata luciului de apa.
Volumul de apa este 30040,5=1502m
3
.
3p
2p
c) Intretinerea livezii costa 500000lei.
Apa din canal valoreaza 15023 adica 4506lei.
Costul total 500000+24506=509012 lei.
2p
2p
1p
2. a) 1 0,2 0,7 0,14 V = = m
3
. 5p
b) diagonala televizorului este diagonala unei suprafete laterale.
2 2
100 70 14900 10 149 122 . d cm = + = =
122:2,54 48". d =

3p
2p
c) Volumul paletului este 231,4=8,4m
3

Nr de televizoare este 8,4:0,14=60.

2p
3p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

252
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 93 Prof Lica Roxana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
0,5 1 1,5 + =
5p
2. 1
987

5p
3. 1
2

5p
4. 2011
2012

5p
5. 100cm
2

5p
6. 2500cm
2

5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. 5p
2.
( 2,0)
f
G Ox A = ; (0,8)
f
G Oy B = ;
2 8
8
2 2
OAB
OA OB
A= = =
5p
3. Diferenta de varsta intre copii este de 7 ani. Prin urmare baiatul are 14 ani iar
fata 7 ani.
5p
4.
a)

100
2 8 260
c z
z c
+ =

+ =

z=90, c=10

b) 10 buchete formate dintr-un crin si 8 zambile
2p

3p
5p
5
( )
2
2 2
10 26 1
1
10 25
5
x x
x x
x
+
= +
+


daca
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

253
( )
{ } { }
5 1
5 1,1 4,6
x
x x2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2 2
20 16 144 = m
2
5p
b) 2 16m =32 m

5p
c) 40 1 125,6 = m
2
suprafata gardului
In total, 251,2litri.
2p
3p
2. a)
1000cm
3
5p
b)1000:16=62,5cm 5p


c) volumul tetraedrului este aprox. prin lipsa 155cm
3

In total 1000:155=6,45
Raspuns:6.

2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

254
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 94 Prof. Corneliu Mnescu-Avram
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. , : , 5p
2. 17 5p
3. 13,75 5p
4. 34 5p
5. 6 5p
6. 5 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenul corect
Notarea corect
4p
1p
2.
1 2 A B
4 5 A B
3 4 3 1 ; A A = 3 5 3 2 . B B =
2p
2p
1p
3. x = distana parcurs, y = lugimea drumului n pant
ecuaia
2 2
5
4 3 6 4
x x
y y
y y

+ + + =
x =20 km.
1p

2p
2p
4.
a) ( )
3 1
2
x
f x

=
1p
4p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

255
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
trasarea graficului

b) ( )
1
2 1,
2
x
f x x x k k

= + = +
( ) 2 1,3 1
k
A k k + + , , k sunt toate punctele de coordonate ntregi de pe
graficul funciei
2p

3p
5
( )( )
5 2 3 2
5 5 1 5 5 1 5 5 1 + + = + + + =
31101 =
numerele 31 i 101 sunt prime, deoarece nu se divid cu 2, 3, 5, 7 < 101.
2p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) orice linie mijlocie a ABC 5p
b) triunghiul trebuie s fie dreptunghic
oseaua este paralel cu una dintre catete
staia se construiete la mijlocul ipotenuzei
2p
2p
1p

c)
2 2 2
17 8 15 ABC = + dreptunghic n B
d =17:2 =8,5 km
2p
3p
2. a) 120 5p
b) 8 5p
c) 8 cuburi mari
2 8 8 5 56 + = cuburi mici
8+56=64 cuburi
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

256
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 95 Prof. Corneliu Mnescu-Avram
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 5p
2. 107 5p
3. 4,2 5p
4. 4 5p
5. 1 5p
6. - 1,3 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenul corect 5p
2. 6 5p
3.
( )
2
3 3
2
a +

5p
4.
a) ( ) ( ) ( ) 0 2 0 0 0 0 f f f E = =
5p

b) { } { } 0 0 x E x E
Card E =2 Card
{ }
0 x E x > +1
2p
3p
5 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

257
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


6 7 2
1 5 9
8 3 4
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 210 : 3 =70 mm 5p
b) 0,343 dm
3
=0,343 l 5p
c) 7 7 cm 49 cm
29,7 cm - 14 cm =15,7 cm
2 15,7 cm =31,4 cm
49 cm +31,4 cm =80,4 cm
1p
1p
1p
2p
2. a) 7 6 =42 5p
b) 11 7 6 =462
77 +55 =132
462 132 =330
2p
1p
2p
c) 5,4 10,5 24 1800 : 10
4
=2,44kg
2,44 462 =1131,6 kg
3p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

258
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 96 Prof. Corneliu Mnescu-Avram
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 10 5p
2. 14 5p
3. 1 5p
4.
1 5
2
+

5p
5. 2,4 5p
6. 2 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenul corect 5p
2.
( ) ( ) 13 10 5 2 5 13 10 2 13 5 4 n k B n k k = + + = + + = + se divide cu 13
n A
5p
3. 18 i 6 5p
4.
a)
1 1 1
, , a b c
x y z
= = = ,
2
2 2 2
xy yz xz
A x y z
x y z
| | + +
= + + + =
|
+ +
\ .

2 2 2
x y z xy yz xz
x y z
+ + + + +
=
+ +

2p

3p

b)
1 ab
c
a b

=
+

( )( )( )
( )( ) ( ) ( )
2 2
2 2
2 2 2
1 1 1
1 1 1
a b a b ab
a b c
a b
(
+ + + +

+ + + = =
+

1p


2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

259
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )( )
2 2
1 1 a b
a b
+ +
=
+


2p

5
4 2
2
1
1
x x x
x
+ +
+

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) tangentele duse dintr-un punct exterior la un cerc sunt congruente
x, y, z, t lungimile segmentelor cuprinse ntre vrfuri i punctele de tangen
, , , AB a x y BC b y z CD c z t AD d x t = = + = = + = = + = = +
a c b d x y z t + = + = + + +
2p

2p
1p
b) Se aplic teorema lui Pitagora n triunghiurile dreptunghice formate de
laturi cu diagonalele
5p

c) ( ) ( )
2 2
a c b d =
( ) a c b d =
, a b c d = = BD este mediatoarea lui [AC]
, a d b c = = AC este mediatoarea lui [BD]
2p
1p
1p
1p
2.
a)
2
3
l h
V = =
=2574467 m
3
2p
3p
b) M V = =
=6693614 t
2p
3p
c) 2308142 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

260
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 97 Prof. Corneliu Mnescu-Avram
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 10301 5p
2. 11 5p
3. 1,2% 5p
4. a b c d
a
b
c
d

5p
5. 4 5p
6. 2 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenul corect 5p
2. 11182 11183 n < <
2003 2012 n
2p
3p
3. sunt 10 biei
sunt 10 fete
numrul elevilor crete cu 5%
1p
1p
3p
4. a) m=1, f
1
(a) =2a orice punct de pe grafic e de forma M(a, 2a)
m1, ( ) ( )( ) 2 1 1 0 1
m
f a a m a a = + = =
mulimea cutat este o dreapt, graficul funciei f
1
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

261
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) ( ) 1 2
m
f =
( ) 1, 2 P
2p

3p
5
( )
25
25
25 26 3 1 3 2 3 N M M M = + = + + + =
3
3
N
N =
3p

2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) 15 20 ( )( ) 15 20 75 x x =
35 5 37
2
x

=
2,29 x m
2p

2p
1p

b) ( )( ) 15 20 15 20 75 x x + + =
35 5 61
2
x
+
=
2,02 x m
2p

2p
1p

c) 17,29 22,29 300 = 85,39
85,39 : 75 =1,1385
13,85 %
2p
2p
1p
2.
a) 33124 182 =
182 : 2 =91
2 2
100 91 135,2 +
135,2 182 2 =49212,8 m
2
1p
1p

1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

262
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
33124 100
3
V

=
1104133 V m
3
5p
c) 2500000 : 1104133 2,26 5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

263
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta98 Prof Maniiu Blandina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 19
2

5p
2. 1
2

5p
3. 4 5p
4. 24 5p
5.
45
0

5p
6. 7,00 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. 3 4 8 3 4 8 x sau x = =
3 4 8 3 4 8 3 12 4 x x x x = = = = = = =
4
3 4 8 3 4 8 3 4
3
x x x x = = = = = = = y
A={4}
2p
1p
1p

1p
3. Notm x preul iniial
15
21 2
100
x x =
3
23 20 3 460 23 460
20
x
x x x x = = = = =
460:23 20 x x lei = = = preul iniial
1p
2p

2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

264
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. a) (0) 3 0 6 6 f = =
(1) 31 6 3 6 3 f = = =
(2) 3 2 6 6 6 0 f = = =
(0) (1) (2) 6 3 0 9 f f f = =
1p
1p

1p
2p

b) ( 1, )
f
A m G = ( 1) f m =
3( 1) 6 m =
3 6 9 9 m m m = = = = =
2p
2p
1p
5

2 2 2
( 2 1) ( 2) 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 = = =

2 2 2
( 2 1) ( 2) 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 = = =

2 2
( 2 1) ( 2 1) 3 2 2 3 2 2 6 = =
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Deseneaz i noteaz paralelipipedul.
2( )
t
A L l L h l h = .
2(31,5 3 0,75 1,5 0,75) 2(4,5 2,25 1,125)
t
A = = 2 7,875 =

2
15,75 .
t
A m =
1p
1p
2p
1p

b) Aria unei plci de faian
2
15 5 15 5 1125 . cm = =
Ariile feelor laterale sunt:
2 2 2
2 2 2
1,5 0,75 1,125 11250
3 0,75 2,25 22500
m m cm
m m cm
= =
= =

11250:1125=10buci i22500:1125=20buci
Avem nevoie de10 2 20 2 20 40 60 = = buci faian.
1p
1p
1p
1p
1p
c) Volumul bazinului V L l h = 1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

265
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

3
31,5 0,75 4,5 0,75 3,375 V m = = =
3,375m
3
=3375dm
3
i 1dm
3
=1litru
3375:675=5
1
5
din = volumul bazinului se umple cu ap
nlimea apei n bazin va fi:
1 75 1 3 1 3
0,75 0,15
5 100 5 4 5 20
m = = = =
1p
1p
2p

1p
2.
a)
1 1
12 3 12 3 9
4 4
AM AB m MB m = = = = = =
A
2
3 3 9
AMND
AM MN m = = = aria suprafeei cultivat cu salat.
A
2
9 3 27
MBCN
MB BC m = = = aria suprafeei cultivat cu ridichi.
2p

2p
1p

b) A
2
12 3 36
ABCD
AB AD m = = =
Notm p procentul cerut
27 100
36 27 75
100 36
p
p

= = = = =
75%din suprafaa grdinii este cultivat cu salat.
1p

3p


1p
c) 9 12 108 = fire salat
27 15 405 = fire ridichi =405 :5 81 = legturi ridichi
1081,5=162 lei se obin din vnzarea salatei
81 2 162 = lei se obin din vnzarea ridichilor
162+162=324 lei se obin din vnzare n total.

1p
1p
1p
1p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

266
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 99 Prof Maniiu Blandina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 35 5p
2. 1 5p
3.
a 19 =
5p
4.
5 2cm.
5p
5. 90 5p
6. 20 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz cubul
Noteaz cubul
4p
1p
2. Notm numrul cu x
Sfertul numrului 400 este 100
3 100 130 15. x =
3 130 15 100 3 15 5. x x x = = = = =
1p
1p
1p
2p
3. Notm al doilea numr cu b
Media geometric este 15b
15 75 b =
15 75 75:15 5 b b b = = = = =
1p
1p
1p
2p
4.
a)
2 2
5 6 2 3 6 x x x x x =
( 2) 3( 2) x x x
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

267
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(x 2)( 3) x 1p

b)
2
2
5 6 ( 2)( 3)
4 ( 2)( 2)
x x x x
x x x

=


Simplificm prin ( 2) x i obinem fracia
3
.
2
x
x


3p

2p
5
3 2 2 0 3 2 2 3 2 2 ) = =
1 2 0 1 2 2 1 = = .
3 2 2 21 2 3 2 2 2( 2 1) =
3 2 2 2 2 2 3 2 1 = =

1p
2p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Deseneaz paralelipipedul.

2 2 2
d a b c =

2 2 2
4 8 2 d =
16 64 4 84 2 21. d = = =
2 21 . d cm =
1p
1p
1p
1p
1p.
b) Volumul paralelipipedului V a b c =
V=4
3
8 2 64cm = =jumtate din paralelipiped are volumul 32cm
3

Un cub cu muchia 2 cm are volumul 2
3
2 2 8cm =
32:8=4 cubulee
1p
2p
1p
1p
c) Aria lateral=2(ac+bc) unde a si b sunt dimensiunile bazei iar c este
nlimea.
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

268
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
A
l
2(4 2 8 2) 2 24 48 = = = cm
2
.

3p
2.
a)A
( )
2
2
3 5 45
DISC
R = = =
A 45
DISC
= m
2

4p

1p
b) Triunghiul OBC este dreptunghic
Notm cu l latura ptratului i aplicm Teorema lui Pitagora n
triunghiulOBC

2
2 2 2 2
45
4
l
OB BC OC l = = =
5l
2
=180
2
36 6 l l m = = = =
1p
1p

1p
2p

c)A
2 2
36
ABCD
l m = =
A
2
45
45 .
2
DISC SEMIDISC
A m

= = =
Raportul cerut este egal cu
36 72
45
45
2


= =
8
.
5

Notm cu p procentul care trebuie aflat

45 36 200 160
36
100 2 45
p
p

= = = = 50,95 =
50,95%din aria semidiscului este aria ptratului
1p
1p

1p


1p

1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

269
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 100 Prof Maniiu Blandina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4 5p
2.
0,1,2,3,4,5,6
5p
3. 9
16

5p
4. 10 5p
5. 64 5p
6. 13 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. 86 2 258 = banane
86:2 43 = portocale consumate i 43 portocale rmase
2
258 172
3
= banane consumate
258 172 86 = banane rmase
43+86=129 fructe rmase n co
1p
1p
1p

1p
1p
3. Notm numrul copiilor cu x
400 2000 500 500 x x =
400 500 2000 500 100 2500 25 x x x x = = = = = copii.
Preul:25 400 2000 10000 2000 12000 = = lei
1p
2p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

270
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4.
a) (0) 3 0 4 4 (0,4)
f
f A G = = =

4 4 4
( ) 3 ( ) 4 0 ( ,0)
3 3 3
f
f B G = = =
2p
3p

b) Punctul de intersecie al G
f
cu Ox este
4
( ,0)
3
B
4 4
3 3
OB = = =
Punctul de intersecie al G
f
cu Oy este A(0,4) 4 OA = =

1 2
4
4
4 1 8
3
4 .
2 2 2 3 2 3
AOB
c c OA OB
A


= = = = =


2p

1p

2p
5
( )
2
2 2 2 2
5 5 2 5 5 5 10 25 5 9 20 x x x x x x x x x x = = =
( )( )
2 2
4 5 5 4 4 5 5 4 20 9 20. x x x x x x x x x x x = = =
Avem( ) ( )( )
2
5 5 4 5 x x x x =
2p
2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Dac notm cu O I Ocentrele bazelor cubului,atunci nlimea ornamentului va fi
( ), ' ' ' VO ABCD O VO VO VO O O l = =
Diagonala bazei cubului este 60 2 ' ' 30 2 O C cm = =
( )
2
2 2 2 2
' ' ' ' ' ' 45 30 2 VO C dreptunghic VO VC O C ^ = = = =
2
225 ' 15 . VO cm = =
VO=60+15=75cm.
2p

1p
1p
1p
b)Trebuie calculat aria lateral a ntregului ornament

2 2 2
4 4 60 4 3600 14400 .
lateralcub
A l cm = = = =
A
lateral piramid
=
2
bazei piramidei
Perimetrul apotema

Apotema ( )
2
2
15 30 1125 15 5
piramidei
= = = cm

1p
1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

271
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
A
lateral
2
240 15 5
1800 5
2
piramidei
cm

= =
Aria hrtiei colorate este egal cu: (14400+1800 5 )cm
2
.

1p

1p
c)Calculm volumul ntregului ornament,i avem:
( )
2
3
'
3
l VO
l volumulcubului volumulpiramidei

=
2
'
3
VO
l l
1( )


2
3 3
60 15
60 3600 65 234000 .
3
cm

= =
1 dm
3
=1litru
234000cm
3
=234dm
3
=234litri de ap

2p

1p

1p
1p
2. a)Reprezint segmentul MN ANMD = trapez dreptunghic.
Ducem DElAB, [ [ E AB ) MN DE = = ,AE ( ) 120 80 :2 40:2 20 = = = i din
triunghiul dreptunghic AED aflm
2 2 2
625 400 225 DE AD AE = = = ,deci
DE=15
( ) ( ) 20 30 30 15
40 15 600
2 2
ANMD
AN MD MN
A

= = = = cm
2

1p

2p

2p

b)
( ) ( )
2
120 80 15
1500 .
2 2
ABCD
AB CD DE
A cm

= = =
Notm cu p procentul care se cere,deci:
1500 600 40%
100
p
p = = =
2p

1p
2p
c)50 100 5000lei = preul plcilor de forma ABCD.
40%din100este egal cu 40lei
2540=1000lei preul plcilor de forma ANMD
Preul total al pavajului: 5000lei+1000lei=6000lei.
1p
2p
1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

272
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 101 Prof :Maniiu Blandina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
2
5p
2. 76 5p
3. 4
7

5p
4. 12 5p
5. 150 5p
6. 38,5 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2. Fie x numrul brbailor
Vom avea 4x numrul femeilor
4 60 5 60 12 x x x x = = = = =
12 brbai i 124=48 femei
1p
1p
2p
1p
3. 3
2 5/ 4 8 3 20/ 3 5 17
4
x
x x

_ _ = _ _ = _ _
[ [ 5,17 x
4p
1p
4. a) ( ) ( ) f x g x =
4 2 2 6 x x x = = =
(6) 6 4 10 f = =
2p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

273
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
P(6,10) este punctual comun 1p

b)G
f
intersecteaz Ox n A( 4,0)
G
g
intersecteaz Ox n B(1,0)
Deci AB=1+4=5 i nlimea triunghiului ABP cu baz AB va fi 10.
A
10 5 10
25.
2 2
PAB
AB
^

= = =
1p
1p
1p

2p
5

( ) ( )
2
2
6 9 3 x x x =
( )( )
2
9 3 3 x x x =

( )
( )( )
2
2
2
3
6 9 3
9 3 3 3
x
x x x
x x x x


= =2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
3
.
4
ABC
l
A
^
=
A
2
144 3
36 3 .
4
ABC
cm
^
= =
2p

3p

b)n ( )
0 2 2 2
, 90 .
VOM
m O VM VO OM
^
= = =
Dar OM=
1 1 3
2 3
3 3 2
l
AM = =
( )
2
2
2
10 2 3 100 12 112 VM = = = 4 7 . VM cm = = (apotema piramidei)
2
bazei
lateral
Perimetrul apotema
A

=
2
36 4 7
72 7 .
2
laterala
A cm

= =
1p
1p

1p

1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

274
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

a) Raportul nlimilor celor dou piramide este
4 2
10 5
=

3
' ' '
2 8
.
5 125
VA B C
VABC
V
V
1

= =


( )

2p

3p
2.
a) A
( )
2
AB CD AD
=
A
( )
2
45 35 24
80 24
40 24 960
2 2
cm


= = = =
2p

3p

b) A
2
960:2 480
NBCM
cm = =
2
480
ANMD
A cm = =
Dac DM=x,atunci 24 480 480:24 20 . x x cm = = = =
3p
2p
c)Fie n ptrate cu latura de lungime l

2
480, n l n = s fie minim.
480=30 16 este descompunerea lui 480 astfel ca n(primul factor) s fie
minim iar al doilea s fie ptrat prfect,deci putem nscrie 30 ptrate cu latura
de 4cm
1p
2p
2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

275
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 102 Prof Marcu tefan Florin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 6 5p
2. 0,07 5p
3. 80 5p
4. 1 5p
5. 60 5p
6. 12 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. 3x+6-1 x+9
x2
A={ 0,1,2 }
Numrul de elemente =3
1p
2p
1p
1p
3. Noteaz lungimea drumului=x
1
2
x+
2
5
x+2=x
x=20 km
1p
2p
2p
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funciei
4p
1p
b) 3x-6=x-4 2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

276
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
x=1
y=-3
A(1,-3)
1p
1p
1p
5
2 2
(2 5) 9 4 5 x = =
2
9 4 5 y = +
2 2
x y + =18N
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Notm cu a,b,c lungimile muchiilor . Atunci :
2 2
25 a b + =
2 2
34 b c + =
2 2
41 a c + =
2 2 2
50 a b c + + =
Diagonala=5 2m

1p
1p
1p
1p
1p
b) Folosim a) si avem :
2
50 25 25 c = = c=5 m
2
50 34 16 a = = a=4 m
2
50 41 9 b = = b=3 m2p
2p
1p
c) Aria=2 (ab+ac+bc )
Aria=94
2
m
3p
2p
2. a) Se observ c : AD+BC=AB+CD=12 m 3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

277
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Perimetrul=24 m 2p
b) AB=CD=6 m
S=
( )
2
AD BC MN +

MN=4 2m
S=24 2
2
m
1p
1p
2p
1p

c)
sin vi i
S =8 , unde r=2 2m
ciresi
S =24 2-8
Verific : 24 2-8 <8

2p
1p
2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 103 Prof Marcu tefan Florin .
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 5p
2. 220 5p
3. 75 5p
4. 4 5p
5. 90 5p
6. 6 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

278
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. -3<2x-1<3
A=(-1,2)
A ( ) Z N =
2p
2p
1p
3. Notm cu x=pre caiet , i cu y= pre pix .
3x+2y=5 lei
2x+3y=5 lei
x=y=1 leu
x+y=2 lei
1p
1p
1p
1p
1p
4.
a) A (
2
3
, 0 )
B ( 0 ,2 )
3p
2p
b) f(m)=5
m=-1
3p
2p
5
2 1
3 2 2
2 1
+
= +


2 1
3 2 2
2 1

=
+

2 1 2 1
2 1 2 1
N
+
+
+

2p
2p


1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Vom nota cu M=mijlocul laturii BC , cu O=centrul bazei .Ducem
ONVM .
Aplic teorema lui Pitagora , n triunghiul VOA

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

279
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
VA= 208

3p

b)
3
bazei
Aria h
V

=
bazei
Aria =108 3
2
m
V=288 3
3
m
2p
2p
1p
c) Art c ON(VBC)
VO=8 m , OM=6 m
VM=10 m
ON=4,8 m

1p
1p
1p
2p
2.
a) 70
gard
L =
Art c 70
gard
L = <221 m
3p
2p

b)
parc
S =1200+625
2
m
1200 S

=625 =
2
25
3p
2p
c) Se observ c ntregul parc , poate fi nconjurat cu un gard , n form de
ptrat , de latur 70 m .
Art c : 70 2<105
3p
2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

280
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 104 Prof . Marcu tefan Florin .
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 10 5p
2. 9 5p
3. 160 5p
4. 5 5p
5. 30 5p
6. 13 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz cubul
Noteaz cubul
4p
1p
2. -5<x+1<5
-6<x<4
A are 9 elemente .
2p
1p
2p
3. Fie x=nr . cmile , y=nr . dromaderi . Atunci :
x+y=30
2x+y=50
x=20
y=10
1p
1p
1p

2p
4. a) Rezolv ecuaia f(x)=0 , deci x=2 .
Observ c 2 face parte din numerele -2011 , ...,2011
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

281
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Produsul este egal cu 0 . 1p
a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funciei
4p
1p
5
g
M ab =
ab=1
g
M ab = =1
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Ducem AMBC , VO(ABC) , unde O este centrul bazei .
OM= 3 m
VM=2 3 m
1p
2p
2p

b)
laterala
A =18 3
2
m
V=9 3
3
m
3p
2p

c) n VOM , OM= 3 m i VM=2 3 m ,deci m(MVO)=
0
30
Atunci , m(VMO)=
0
60
3p
2p
2.
a)
gard
L =3 AB+
semicerc
L
semicerc
L =50
gard
L =300+50
2p
2p
1p

b)
livada
S =
patrat
S +
semidisc
S
patrat
S =1 ha
semidisc
S =1250
1p
1p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

282
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Art c 1250 <4000

c)
meri
S =
ADM
S +
sfertcerc
S
ADM
S =2500
2
m
sfertcerc
S =625
2
m
peri
S =7500+1250
2
m
1p
1p
1p
2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 105 Prof : Marcu tefan Florin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. b 5p
2. 490 5p
3. 2,5 5p
4. 40 5p
5. 90 5p
6. 720 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. -4<2x-1<4
A={-1,0,1,2}
A N are 3 elemente .
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

283
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3.
Notm cu l=latura ptratului . Atunci , suprafaa iniial este
2
l .
l+50% l=
3
2
l
Suprafaa final =
9
4

2
l
Suprafaa final- suprafaa iniial=
5
4

2
l
5
4
=125%
1p
1p

1p

1p
1p

4. a) f(1)=3
f(1)=a-2
a=5
3p
1p
1p
b) ) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funciei
4p
1p
5
Recunoasterea formulei
2 2 2
( ) 2 a b a ab b + = + +
Aplicarea formulei pentru : a= 3 2 2 i b= 3 2 2 +
2p
3p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Notm cu : l=muchia tetraedrului , cu R=raza cercului circumscris unei
fee a tetraedrului , i cu h=nlimea tetraedrului .
R=
3
3
l

R=10 m
h=10 2m


1p
1p
3p

3
b
A h
V

=
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

284
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
2
3
75 3
4
b
l
A m = =
V=250
3
6m
2p
1p


c) Fie O un punct situat n interiorul tetraedrului . Notm cu
1 2 3 4
, , , h h h h ,
distanele de la O la feele tetraedrului . Atunci :
ABCD OABC OACD OABD OBCD
V V V V V = + + +
1 2 3 4
h h h h + + + =h=10 2m

2p
3p
2.
a) S=
2 2
10000 l m =
l=100 m
3p
2p

b)
2
2500
meri
S R = =
10000 2500
pruni
S =
Verific inegalitatea
2p
1p
2p

c) OA=OB=R 2=50 2m
AB=100 m
100 2 100
gard
L m = +
3p
1p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

285
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 106 Prof. Militaru Corina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 34 5p
2. 0 5p
3. 5 5p
4.
8 3
3

5p
5.
2 29
5p
6. 8 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Realizarea desenului
Notaia tetraedrului
4p
1p
2.
27 a b + = ,
25
100
b a a = +
1
27 9 108
4
a a a a + + = =
12 a = i 15 b =
2p

2p
1p
3. 62 a b c + + = , 6 9 15 a b c k = = =
62
6 9 15
k k k
+ + = ,
31
62 180
90
k
k = =
30, a = 20, b = 12 c = .
2p
2p
4.
a) ( ) 10 5 5 2 1 x x =
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

286
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )( )
2
4 1 2 1 2 1 x x x = +
( )
5
2 1
E x
x
=
+

2p
1p

b)
5
2 1|5
2 1
x
x
+
+
{ } 2 1 1, 5 x +
{ } 3, 1,0,2 x
3p
2p
5
( ) 3 3 f = , ( ) 2 4 g m = +
4 3 7 m m + = =
3p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) Notm cu x i y - lungimile celor dou alei
7
1
x y
x y
+ =


= +

.
4 x = m i 3 y = m

3p
2p

b) Notm rombul ABCD i ACBD ={ } O .
Aplicm teorema lui Pitagora n triunghiul AOB
2 2 2
AB AO BO = +
2,5 AB = m

3p
2p
c) Pe fiecare latur se planteaz cte 5 arbuti sunt necesari 20 arbuti
20 12,5 250 = lei cost amenajarea grdinii
3p
2p
2.
a)
3 3
64 1 64
cub mare
V cm = =
Notm L =latura cubului mare

3
64 4 L L cm = = .
3p

2p
b) Nr. cuburilor cu trei fee vopsite = nr. vrfurilor cubului = 8
Nr. cuburilor cu dou fee vopsite = 2 nr. muchiilor =24
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

287
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Nr. cuburilor cu o singur fa vopsit = 4 nr. feelor = 24. 1p

c)
2
63
prismei b
V A h cm = =
64
prismei
V < cuburile nu ncap n cutia n form de prism
3p
2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 107 Prof. Militaru Corina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 5p
2. 4
5

5p
3. 72 5p
4.
144


5p
5.
24 3
5p
6. 1
2

5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Realizarea desenului
Notaia prismei
4p
1p
2. Notm cu x preul iniial al obiectului
10
63
100
x x =

2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

288
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
9x=630
70 x = lei
1p
3.
1 1 3 1 1 3
2 2 3 1 1 3
+
=
+

3 1 1 3
1
2
+ +
=
3p

2p
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Reprezentarea corect a celor dou puncte
Trasarea graficului
2p
2p
1p

b) ( ) ( ) , 1 1
f
M a a G f a a =
( ) 5 f a a =
5 1 a a =
3 a =
2p
1p
1p
1p
5
( )
2
2
2 1 4 4 1 x x x + = + +
( )( )
2
3 1 2 1 6 1 x x x x + = +
( )
2
2
2 4 1 x x x = +
2 2 2 2
4 4 1 6 1 4 1 6 x x x x x x x x + + + + + = +
( )( )
2
2 3 6 x x x x + = +
1p
1p
1p

1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
| | | |
| | | |
( ) ( )
AC BC
AE BD
CAE CBD3p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

289
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
CAE CBD
| | | |
CE CD
2p

b) Fie M mijlocul segmentului
| |
AB i N mijlocul segmentului
| |
ED
( ) , d C DE CM MN = +

75 3
2
CM =
( )
75 3
, 75
2
d C DE km
| |
= +
|
|
\ .

3p

1p

1p
c) Distana parcurs de automobil = AE + ED + BD = 225 km
225 9
50 2
t = = =4h i 30min
Ajunge la destinaie la ora 15 i 25 min
2p
2p
2. a) Notm VABCD piramida regulat i VO nlimea sa
AC =4 2 2 2 AO = dm .
Aplicm teorema lui Pitagora n triunghiul VOA
VO =2 2dm.

2p

3p


b) Lungimea apotemei =2 3 dm .
16 3
l
A = dm
2


( )
2
16 3 1
t
A dm = +
2p
2p

c)
32 2
3
V = dm
3


32 1,5
16
3
V

< = dm
3

2p

2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

290
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Sunt suficieni 18 dm
3
. 1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 108 Prof. Militaru Corina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
4 3
5p
2.
| ) 2,1
5p
3. 5 5p
4.
80


5p
5.
9 3
5p
6. 7,00 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Realizarea desenului
Notaia cubului
4p
1p
2. Fie x suma iniial
I zi
1
3
x ; A II-a zi
1 2 1
20 20
4 3 6
x x + = +
1
3
x +
1
20 127
6
x x + + =
x =294 lei
2p


3p
3. Fie n numrul de elevi 2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

291
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
n =15a +3 ; n =20b +3 ; n =24c +3
Deci , n 3 este multiplu comun al numerelor 15, 20, 24
| |
15,20,24 120 = n =123

3p
4.
a) ( )
2
2
2 1 1 x x x + =
( )( )
2
5 4 1 4 x x x x + =
( )
1
4
x
E x
x


2p
2p
1p

b) ( )
5 1
5 4
5 4
E

= =


( )
3 1
3 2
3 4
E

= =


( ) ( ) 5 3 6 E E =
2p

2p
1p
5 Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Reprezentarea corect a celor dou puncte
Trasarea graficului
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2000
8 10
l L
l L
k
=
= =


2
25 k = , 0 k > 5 k =
L =50 m , l =40m
5p

b) Aria locului de joac = 900
2
m
Aria rondului de flori =4
2
m
Aria suprafeei plantat cu gazon =2000 900 4 =( )
2
1100 4 m
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

292
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
c) Lungimea cercului =1,6
1,6 1,6 3,15 5,04 < =
5,04 <5,2 , deci sunt suficieni 5,2 m bordur
2p
2p
2.
a)
2
72
l
A m =
80 72 =8
2
m mai rmn
4p
1p
b) lungimea barei =diagonala paralelipipedului
d =2 46 m .
2p
3p

c) 60 20 20
l
A L l L l = + = =
( ) ( )
2
2
20 2 (20 ) 2 200 2 10 V l l l l l = = =
Volumul ia valoarea maxim dac ( )
2
10 0 10 l l L m = = =
2p
2p
1pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

293
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 109 Prof. Mirita Petruta
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 16 5p
2. 80 5p
3. 110 000 5p
4. -2 5p
5.
9 3 cm
2
5p
6. 15
2
cm
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. 9 elemente 5p
2. x nr. de biei
y nr. de fete
2
1 7
y x
y x
=

cu soluia x =6 i y =12 , deci Elena are 5 colege .


5p
3.
4 3
27

5p
4.
a) f(1)+f(-3) = 3rezultatul este 1.
5p

b)f(0)=
1
2
,deci A(0,
1
2
) este punctul de intersecie cu axa Oy.
5p
5
. Latura
'
ADC - echilateral este egal cu diagonala unui ptrat , deci 12 2.

'
2
72 3
ADC
A cm

= ..

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

294
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1.
a)Artm c : E
1
=
( )
2
1 1
1
1
X
X
X
+
=
+
+
,iar E
1
( 2 1 )=
1
2
;
5p

b) E
2
(x)=
3
1 x +
,
2E
1
(x)+
( )
2
1
E x
=0
2
2
2 2 5
0 0
1 1 1
x x x
x x x
+ +
+ = =
+
{ } / 2 x
Soluiile sunt: x
1
=0 i x
2
=-5
5p

c) { } { }
3
1/3 1 1, 3 4; 2;0;2
1
x x x
x
+ +
+

5p
2. a)

D 10 C


10 M


A B

10

F 10 E
5p

b)d(F,CD) =FD ,n ( )
0
, 90 , 10 2 DAF m A DF = = cm.
D(E,AC)=EM nlime n triunghiul echilateral ACE , 10 2 AC = .
EM=5 6cm
5p

c) ( ) , m FE DB =45
0
5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

295
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 110 Prof. Mirita Petruta
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
x+y=6 i x-y =
20
3
.Deci
2 2
40 x y = .
5p
2. 2 2
2 6 2 6 + = + este fals
5p
3.
(1+ 2)
2
+(1- 2)
2
=1+2 2+2+1-2 2+2=6
5p
4.
AB= 2,AC= 6,Aria( ) = 3 cm
2
5p
5. V
E ( )
0
80 m ACB =
A F C ( )
0
, 40 m EF AC = .Deci
B
( ) , m EF BC = ( )
0
60 m ABC = .
5p
6. 33,3
o
C 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
E(x)=
2
2
12
16
x x
x

=
( )( )
( )( )
4 3
3
4 4 4
x x
x
x x x
+
+
=
+ +

5p
2. f: , f(x)=3x+2
G
f

2
,0
3
Ox A
| |
=
|
\ .
;G
f
( ) 0,2 Oy A =
y=f(x)


5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

296
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

3.
1
0 x
x
+ Avem x+
1
14
x
= .Calculm
1
x
x
| |
+
|
\ .
2
=x +2+
1
x
=16.
Deci
1
x
x
| |
+
|
\ .
=4
5p
4.
a)MB =10 cm i MC =2 34 cm
5p

b)CB AD,AD MA CB MA ;
CB AB , ( ) , AB MA MAB ( ) CB MAB M

B A

C D
5p
5
A(1;5)
f
G ( ) 1 5 f = m+1+m3=5.Deci m=
7
2
.
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)x-numrul de zile 2 (82 - 4x) =100 - 6x ; x=32 zile 5p

b)
2 2
1 1
a b
+ =
2 2
2 2 2
3 2 2 3 2 2
6
( 9 8)
a b
a b
+ + +
= =


5p

c)
3
2 3 2
a b a
b = = . Deci
3 2
a b
a b
+
+
=
3
5
2
3
12
3 2
2
a
a
a
a
+
=
+

5p
2.
a) 24
t
A = cm
2
5p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

297
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
P
b) 2 2 AD = , 5 AM = , 2 5 AP = , 4 16 2 5 PD = + =
4 5 2 2
APD
P

= + cm
5p
c) DE AM si DE AM .Unghiul celor doua plane este DED
tg
2 DD
DE DE


= = ;
8 4 5
5 2 5
AD DP
DE
AP

= = = .Deci tg
5
2
= .
5p

c) , 2 OP AB OP cm = ,
2 3
2
2
CP = = cm,iar CO= 5 cm
5pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 111 Prof. Mirita Petruta
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. [x] =1 5p
2.
AZ ={ } 1,0,1,2,3
5p
3. 1
1
x
x

+

5p
4. 3 cm 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

298
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5. 60
0
5p
6. 80 % 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
2 2
6 6 2 6 1 x y xy x y + +
5p
2. Mama:27 ani; fiul : 7 ani ; fiica : 2 ani 5p
3.

cm 15 h=

5p
4. a) 60 % 5p
b) a=250 ; b=200 ; c=150 ; d=90 5p
5 40
3
AM MP
AMP ADC MP
AC CD
= =
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( )( )
( )( )
( )
2
2
24 3 8 3 2 3 2
( )
3 2 3 2 25 6
x x x x
E x
x x x
+ +
= =
+
3 2
3 2
x
x
+


5p

b) ( ) 0 1 E = ( |
3 2 1 0 1 , 1 x x x + +
5p
c) x=31 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

299
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
a) A
b
= .Deci A
b
= A
b
= A
b
=9 m
2

V

B
A C

5p
b) VO =h =12 m
M mijlocul [BC] VM =a
p

AM =h
b
= AM = AM =3 m
OM = AM OM = 3 OM = m
n VOM (m( VOM) =90) VM
2
=VO
2
+OM
2

VM
2
=12
2
+
2

VM
2
=144 +3

VM

=
VM

=7 m
5p
c) n VOC (m( VOC) =90):
tg( ) =tg( ) =tg (VCO) =
Fie N mijlocul [AB] CN = nlimea bazei CN =AM =3 m
OC = AM OC = 3 OC =2 m
Deci tg( ) = = = =2
5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

300
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 112 Prof Mica Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 10 5p
2. 3, (4) 5p
3. 10 5p
4. 8 5p
5.
8 2
5p
6. 20 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz corect paralelipipedul 4 puncte, noteaz 1 punct. 5p
2.
40% din420=
100
40
420 =168; 168 elevi particip la olimpiade i concursuri.
5p
3. Eliminarea numitorilor: 10(x+3)+33=4(3x+2)-6(3-x) 2p; Eliminarea
parantezelor: 10x+30+33=12x+8-18+6x 2p; Finalizare x=
8
73
1p.
5p
4. a) Alegerea corect a punctelor de pe grafic (exemplu A(1;1) i B(0;-1)) 2p;
Reprezentarea corect a puctelor n sistemul de axe ortogonale 2p
Finalizare 1p
5p
b) n=21-1+22-1+23-1+...+22007-1=2(1+2+3+...+2007)-2007 2p
n =20072008- 2007=2007P
2
P 3p
5p
5
E(x)=
x
x x
x x
x x x x x 4 2
:
) 2 (
2 4 4
2 2 2 2
+

+ + +
;
E(x)=
4 2 ) 2 (
4 2
2
2
+

+
x x
x
x x
x x
; E(x)=
2
1
x

5p
(30 de
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

301
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III
puncte)
1.
a) n BAD BD
2
=AB
2
+AD
2
; BD=6 2 n MAB, MB
2
=AB
2
+AM
2
,
MB=6 2=MD deci MBD echilareral
5p
b) Fie AC BD = {O}, AODB (diagonalele ptratului sunt
perpendiculare) 1p MA (ABC), AO BD; AO, BD (ABC) rezult
MOBD 2p. Calculeaz MO=3 6 deci d(M, BD) =3 6 cm 3p
5p
c) Unghiul dintre MC i (ABC) este egal cu unghiul dintre MC i AC;
sin ( MCA)=
MC
MA
=
3 6
6
=
3
3

5p
2.
a)Fie DE BC, EBC; DEC dreptunghic n E i m( CDE)=30
0

(teor. unghiului de 30
0
) EC=
2
DC
; DE
2
=DC
2
-EC
2
; DE=4 3 cm rezult
P
ABCD
=4(9+ 3)cm
5p

b)A
ABCD
=
2
3 4 ) 16 12 ( +
; A
ABCD=
56 3mP
2
P; A=561,7 mP
2
P=95,2 mP
2

5p
c) Preul parchetului este de 95,230 lei=2856 lei<2900 lei. Deci sunt
suficieni 2900 lei
5pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

302
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 113 Prof Mica Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 3 5p
2.
5 2
5p
3. 60 5p
4.
10 3
5p
5. 40 5p
6. 113 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz corect prisma 4 puncte, noteaz 1 punct. 5p
2.
x
2
=54+36 2

y
2
=54-36 2

Finalizare
2p
2p
1p
3. n=a(a
2
-1)
n=a(a-1)(a+1)
n este produs de trei numere consecutive, deci divizibil cu 3
1p
2p
2p
4.
a) Fie x lungimea autostrzii; n anul I s-a construit
4
1
x -1p;n anul al doilea
an s-a construit
100
60

4
3
x=
20
9
x 1p;scrierea ecuaiei :
4
1
x +
20
9
x +72=x 1p;
rezolvarea ecuaiei i scrierea soluiei; lungimea autostrzii este 240 km 2p
5p
b) 240 72 = 168; Pentru 168 km firma primete 1683000 : 240 =2100
milioane euro
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

303
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5 Alegerea corect a punctelor de pe grafic (exemplu A(2;0) i B(1;-2)) 2p;
Repreprezentarea corect a punctelor n sistemul de axe ortogonale 2p
Finalizare 1p
5p

SUBIECTUL III
(30 de
puncte)
1.
a) A
t
=l
2
32p; A
t
= 3dm
2

5p

b) V =l
3
12
2

V =1,41 : 12 dm
3
=0,1175 dm
3
=117,5 ml
5p
c) Cantitatea de lapte necesar pentru o zi este
117,5ml650=76375ml=76,375l; 376,375=229,125 deci 229,125 lei cost
cantitatea de lapte pentru o zi.
5p
2. a) Aria R
teren
R =50 100 mP
2
P=5000 mP
2
5p
b) AriaR
pistei
R=( 100 +12) ( 50 +12 ) - 5000; AriaR
pistei
R=6944 - 5000
AriaR
pistei
R =1944 mP
2
5p
c) Sunt necesare 500030g = 150000g de semine = 150 kg semine. 5p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 114 Prof. Mica Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 5 5p
2. 0, 1, 2, 3 5p
3. 22 5p
4. 25 5p
5. 13 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

304
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
6. 41 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz corect piramida patrulater 4 puncte, noteaz 1 punct. 5p
2.
340-
100
15
340 = 289; noul pre al bicicletei este de 289 lei
5p
3. n =9xP
2
P+12x +4 +9xP
2
P 4 - 18xP
2
P- 12x; n=0 Z 5p
4. a) M(a;-1) GR
f
R f(a) =-1 R

R
aP
2
P+2a =-1R

R
aP
2
P+2a +1 =0 R

R
(a +1)P
2
P=0 a =-1

5p
b) a =-1 f(x)=-x - 2 1p alegerea corect a punctelor de pe grafic 2p
reprezentarea corect a punctelor i trasarea graficului 2p
5p
5 Fie n numrul merelor din co. n = 6cR
1
R+2; n =8cR
2
R+2; n-2 =6cR
1
R=8cR
2
R;
n 2 =[6,8], n=26, deci cel mai mic numr de mere din co este 26.
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) DD' (ABC); DBAC; AC DB = {O}; DO, AC(ABC)(teorema
celor trei perpendiculare) D'OAC d(D', AC)=D'O 3p
DO =
2
DB
=
2
2 8
=4 2 D'O=4 6 m 2p
5p

b) BB' (A'B'C') BB'B'D'; B'D'=8 2; BB'=8 ; A R
BB'D'
R=32 2 mP
2
P.
5p
c) AR
l
R=4AR
ABB'A'
R=464 =256; AR
l
R= 256mP
2
P; 256 : 40=6,4 deci sunt necesare
7 cutii cu vopsea
5p
2. a) l =50 cm raza =25 cm 5p
b) AR
ptrat
R- AR
disc
R=2500 - 625 =2500 - 1962,5 =537,5. Pierderea este de
537,5 cmP
2
5p
c) LR
cerc mare
R+LR
cerc mic
R=2 25 +2 10 =50 +20 =70 =219,8 ;
219,8 cm =2,198 m
5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

305
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 115 Prof Mica Maria
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 3 5p
2. 2 5p
3. 995 5p
4. 15 5p
5. 240 5p
6. 39 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz corect 4 puncte, noteaz corect 1 punct. 5p
2.
7
3
6 5
=
+ + x
11 +x =21 x = 10. Trebuie s obin nota 10.
5p
3. Punctul de pe graficul funciei care are coordonate egale are forma M(a,a)
(1p) M G
f
f(a) =a4a-1=a a =
3
1
(3p). Deci punctul de pe
graficul funciei de coordonate egale are forma M (
3
1
;
3
1
)
5p
4. a) Notm cu x numrul persoanelor i cu y preul obiectului.(1p) Obinem
25x =y-50 i 35x =y +40 (4p)).
5p
b) Rezolvarea sistemului i scrierea soluiei : x =9 i y =275, deci sunt 9
persoane iar obiectul cost 275 lei.
5p
5
= = = k
c b a
5 3 2
a =2k, b =3k, c =5k (2p) 22k + 53k + 75k = 108
54k =108 k=2 (2p) deci a=4, b=6, c=10. (1p)
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

306
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1.
a) A
t
= 3AB AA+ 2
4
3
2
AB
; A
t
= 368 + 2
4
3 6
2
; A
t
=18 ( 8 + 3) cm
2

5p
b) AA ABC), fie AM BC, MBC; AM, BC(ABC)(T3 )
AM BC d(A,BC) = AM. Aplicnd teoreme lui Pitagora n triunghiul
AAM avem: AM
2
= AA
2
+AM
2
; AM
2
=8
2
+(3 3)
2
, AM = 91cm
5p
c) AMBC, AMBC ((ABC), ( A BC))= (AM, AM);
tg AMA=
AM
A A
=
3 3
8
; tg AMA=
9
3 8

5p
2. a) P
teren
= AB + BE + CE + DC + AD = 120 5 = 600. Sunt necesari 600 m de
gard pentru mprejmuirea terenului
5p

b) A
teren
=A
ABCD
+A
BCE
=l
2
+
4
3
2
l
; A
teren
=(14400 +3600 3) m
2
;
A
teren
=20520 m
2
; 205200,50 = 10260, deci amenajarea cu gazon a costat
10260 lei
5p
c) Fie M un punct n interiorul ptratului ABCD. d(M;AB) + d(M;BC) +
d(M;CD) +d(M;AD) =AB +BC =240 =constant
5p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

307
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 116 Prof Molea F Gheorghe
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 143 5p
2. 1800 5p
3. 0,91 5p
4.
0
53
5p
5.
100 3
5p
6. 1 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz corect paralelipipedul dreptunghic 2p
Deseneaz corect seciunea diagonal 2p
Noteaz corect 1p
5p
2. Determin primul numr (15) 2p
Determin urmtoarele dou numere (16 i 17) 2p
Calculeaz media aritmetic (16) 1p
5p
3. 9a-6b=5a+2b 2p
a=2b 1p
1
2
b
a
= 1p
Finalizare 0,5
b
a
= 1p
5p
4. a)Determinarea coordonatelor a dou puncte care aparin graficului funciei4p 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

308
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Reprezentarea graficului funciei f 1p

b) Fie K
f
G ( ) ( )
g
G f a g a = 2a-1=3a+1 2p
Determin a =-2 2p
Obine K(-2;-5) 1p
5p
5
9- 4 5 |2- 5|= 5- 2 = 2p
5- 2- 5 3 a = + 1p
1 1 a = = 1p
N a 1p
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
0
2
sin45
2
= 1p

sin
A
2
BAD
AB AD BAD
= 2p

3 2
4
BAD
x
A = 2p
5p
b)Calculeaz BC=5dam 1p
Aplic corect teorema bisectoarei
AB BD
AC DC
= 2p
Substituie valorile i determin
15
7
BD = dam 2p
5p

c)
0
sin45
2
2
CAD
AC AD
A x

= = 1p

2
6
2
ABC
AB AC
A dam

= = 1p

BAD CAD ABC
A A A + = 2p
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

309
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Finalizare
12 2
7
x = 1p
2. a)Calculeaz AB=8cm 1p
Deduce c A BDC este un tetraedru regulat de muchie 8 2cm 1p

3
256
3
ABDA
V cm

= 1p

2
32 3
BDA
A cm

= 1p

( ) ( ) ( ) ( )
32 3 8 3
, , , 1
3 3
ABDA
V d A BDA de unde d A BDA cm p

= =

5p

b) 12 4
piesei ABA BDA
A A A

= + 2p

2
32
ABA
A cm

= 1p

2
384 128 3
piesei
A cm = + 2p
5p

c)Fie O centrul bazei ABCD, 4 6 A O C O cm = = 1p
Demonstreaz c ( ) ( ) ( ) ( ) ; ; BDA BDC A O C O A OC = = 1p

2
32 2
OA C
A cm

= 1p

sin
2
OA C
OA OC A OC
A


= 1p
Finalizare
2 2
sin
3
A OC = 1p
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

310
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 117 Prof.Molea F.Gheorghe
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -1,0,1 5p
2. 16 5p
3. 5
12

5p
4.
0
38
5p
5. 16 5p
6. 125 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz corect un triunghi dreptunghic 2p
Construiete nlimea din vrful unghiului

A 2p
Specific proiecia vrfului unghiului drept pe ipotenuz. 1p
5p
2. Condiiile 1; 2 x x 1p
2 2
4 4 2 1 x x x x + = + 2p
3
2
x = 1p
Finalizare
3
2
S

=
`
)
1p
5p
3.
2
2
9 3 3 3
3
4 4 2 4
A a a a
| |
= + + + = + +
|
\ .
3p
( )
2
3
0,
2
a pentru a R
| |
+
|
\ .
1p
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

311
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Finalizare ( ) 0, A a R > 1p
4.
a) ( )
2
4 4 E x x x x = + 2p
( ) ( ) 4 4 x x x = + 1p
( )( ) 4 1 x x = + 2p
5p

b) ( ) ( )
2
4 4 2 E x x x a b a = + + + 2p
4 3 1 a a = = 1p
4 2 4 6 b a b + = = 2p
5p
5
( )( )
2 2
9 14 9 18 4 B b b b b = + + + + + 2p
Noteaz ( )
2
9 14 , 4 4 b b c unde c B c c + + = = + + 1p
( ) ( )
2
2
2
2 9 16 B c b b = + = + + 1p
B este ptratul unui numr ntreg deoarece ( )
2
9 16 , b b b + + 1p
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) ( ) , 6
2
CD
d O CD = = m 2p
( ) , 12
2
AB
d O AB m = = 2p
( ) ( ) ( ) , , , 18 d AB CD d O AB d O CD m = + = 1p
5p

b) Construiete ( ) , DD AB D AB i calculeaz 6 AD m = 2p
Calculeaz 6 10 AD m = 1p
36 12 10
ABCD
P AB BC CD DA m = + + + = + 2p
5p

c)
2
144
AOB
A m = 1p
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

312
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2
36
COD
A m = 1p

2
324
ABCD
A m = 1p
( )
2
144
AOD BOC ABCD AOB COD
A A A A A m + = + = 1p
Finalizare
AOB AOD BOC
A A A = + 1p
2. a) Notm cu L,l lungimile muchiilor bazelor,iar cu D,d lungimile
diagonalelor bazelor. 2, 2, , 0
3 2
D d
D L d l k k = = = = > 1p

3 2 2 2
,
2 2
k k
L l = = 1p

0
cos60 4
2
t
L l
L l cm
a

= = 1p

2
4 2
2
k
L l k = = 1p
Calculeaz nlimea trunchiului
( )
2 3cm 1p
5p

b)Triunghiul VMM este echilateral (isoscel cu un unghi de msur
0
60 ) ,
unde M i M sunt mijloacele laturilorBC, respectiv AD. 2p
VM=MM , VM=12cm 1p

2
288
2
piramida
B p
l
P a
A cm

= = 2p
5p

c) ( ) ( ) ( ) , , d M VAD d M VM = 2p
( ) ( )
3
, 6 3
2
L
d M VAD cm = = 2p
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
, , 6 3 BCII VAD d M VAD d B VAD cm = = 1p
5pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

313
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 118 Prof. Molea F. Gheorghe
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 11
30

5p
2. S={-1,0} 5p
3. 5 5p
4. K(3;3) 5p
5.
5 2
5p
6. 27000 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz corect trapezul 2p
Deseneaz corect linia mijlocie 2p
Noteaz corect 1p
5p
2.
n=numr natural par
2 4 6 5
1
3 5 5 3
a = = 2p
n=numr natural impar
2 4 6 11
1
3 5 5 3
a = + + + = 2p
Finalizare
5 11
;
3 3
a


`
)
1p
5p
3.
( )
2
1 3 |1 3| 3 1 = = 1p
13 4 3 |1 2 3| 2 3 1 = = 2p
27 | 3 1 2 3 1| b = + 1p
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

314
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
2
81 3 b = = 1p
4.
a) b=0
1
1
1 b
=
+
1p

1 4
1 5 a
=
+
2p
4a+4=-5 1p
Finalizare
9
4
a = 1p
5p

b)
1 1 1
1
1 1 1
a a
a a a
+
= =
+ + +
1p

1
1
1 1
b
b b
=
+ +
1p

1 1 9
2
1 1 1 1 5
a b
a b a b
| |
+ = + =
|
+ + + +
\ .
3p
5p
5
2
2
3 7 7
3 4
2 4 4
x x x
| |
+ = +
|
\ .
2p
2
2
1 3 3
1
2 4 4
y y y
| |
+ + = + +
|
\ .
2p
Expresia are valoare minim dac
3
0
2
x = i
1 3 1
0 ;
2 2 2
y x y + = = = 1p
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
ABCD
P AB BC CD DA = + + + 2p
230 120 100 50
ABCD
P = + + + 2p
Finalizare 500
ABCD
P m = 1p
5p
b) Demonstrez c patrulaterul AMCD este paralelogram 2p
Determin MB=130m 1p
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

315
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Folosete reciproca teoremei lui Pitagora n triunghiul BCM 1p
Deduce ( )
0
90 m BCM = 1p
c) Construiete ' CC AB 1p
Calculez
600
'
13
CM CB
CC m
MB

= = 2p

2
' 69000
2 13
ABC
AB CC
A m

= = 1p
Finalizare 0,53
ABC
A ha = 1p
5p
2. a) Fie M mijlocul muchiei BC.Deduce VM=4m folosind T.P.n VMC 1p

2 2 2
16 , 32 , 48
2
b
bazei laterala totala b l
P VM
A m A m A A A m

= = = = + = 2p
Pirdere material
2
5
48 2,4
100
m = = 1p
Necesarul de material
2
50,4m = nu sunt suficieni 50
2
m de material 1p
5p

b)Calculez nlimea piramidei ,obinnd 2 3m,aplicnd T.P. n VOM 2p
Scrie corect formula pentru volumului piramidei
3
b
p
A h
V

= 1p
Deduce
3
32 3
3
V m = 2p
5p

c) 2 4 2 AC l m = = 1p

2
4 6
2
VAC
AC VO
A m

= = 1p

( ) ,
2
VAC
VC d A CV
A

= 1p
Obine ( )
4 30
,
5
d A VC m = 2p
5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

316
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta119 Prof.Muat Claudia
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
5 3
5p
2. 4 5p
3. 16 5p
4. 81 5p
5. 48 5p
6. 4 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz paralelipipedul
Noteaz paralelipipedul
4p
1p
2. E(a,b)=4ab
Finalizare E(a,b)=421=84
3p
2p
3. a+b=34
a-3=b+1
a=19
b=15
1p
2p
1p
1p
4.
a)
3 2
5 10 15 5 ( 3)( 1) x x x x x x + = +
2
3 ( 3) x x x x + = +
( ) 5( 1) E x x =
2p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

317
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) 5 5 2 14 x x =
3 9 x =
x= 3 {0, 3} R deci x.
2p
2p
1p
5 (3 1) 6 5 f x x = +
(3 1) 3 ( ) 6 5 6 9 f x f x x x = + +
4 Z =
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( )
2
B b h
A
+
=
6 AE m =
18 AB x = +
4(30 ) A x = +
1p
1p
1p
2p

b)
2 2 2
BC CF FB = +
2 2
64 BC x = +
2
64 164 x + =
2
100 x = , 0 x >
10 x = .
1p
1p
1p
1p
1p

c)
2
160
trapez
A m =
16018,5=2960 lei
95%2960=2812lei

2p
1p
2p
2.
a)
2
2
l
OC =
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

318
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4 2 OC =
2 2 2
VO VC OC =
3 VO m =
1p
1p
2p

b)
3
b
A h
V

=
2
b
A l =
2
64
b
A m =
3
64 V m =
1p

1p
1p
2p

c)
2
b p
l
P a
A

=
4 32
b
P l m = =
5 VE m =
2
80
l
A m =
82,5 50 4125lei =
1p

1p
1p
1p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 120 Prof. Muat Claudia
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -1 5p
2. 2 5p
3. 2 5p
4. 6 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

319
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5. 27 5p
6. 2 1 y x = + 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenul
Respectarea dimensiunilor
4p
1p
2. 1
1 2
x
=
1 2 2 < <
2 2 1 < <
3 1 2 2 < <
1 2 ( 3, 2)
1p
1p

1p
1p
1p
3.
Notm cu x suma lui Ionel.
3
4
x
reprezint suma cheltuit n prima zi.
Restul este
4
x

8
6
x
+ reprezint suma cheltuit n a doua zi
3
108
4 6
x x
x + + =
1296 x = lei
1p

1p

1p
1p
1p
4.
a)
3
( ;0)
5
f
G Ox B =
(0,3)
f
G Oy A =
Reprezentarea corect a celor dou puncte
Trasarea graficului
1p
1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

320
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) Fie , 2 ( , )
Gf f
P pr M MP d O G = =
3 26
5
AB =
3 26
( , )
26
f
d O G =
3 26
13
MP =
1p
1p

2p

1p

5
2012 2012
(4) ( 1) 1 E =
1 1 =
0 =
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( )
2
B b h
A
+
=
(24 ) 16
2
x
A
+
=
2
8(24 ) A x m = +
1p

2p
2p

b)
2
192
ABC
A m =


8
ADC
A x =


24 192 x =
8 x m =
1p
1p
1p
2p
c)A
teren
=256m
2

2564=1024kg roii
95%1024=972,8 kg
972,83=2918,4lei
1p
1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

321
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. a)V=Llh
V=1152m
3
1p
4p
b)A
l
=288m
2

2882=576m
2

5762=1152kg vopsea
3p
1p
1p
c)H
siloz
=BB+d(F,BC)
d(F,BC)=
12 3
6 3
2
= (nlime n triunghi echilateral)
H 4 6 3 = +
6 3 6 10 H > >
2p

1p
1p
1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 121 Prof. Muat Claudia
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2012 5p
2. 1
5

5p
3. 63 5p
4. 18 5p
5. 9 5p
6. 81 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

322
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2. 117 a b + =
5
4 5
4
a
a b
b
= =
4 4 468 a b + =
52 b =
65 a =
1p
1p
1p
1p
1p
3. Notm cu x numrul merelor rmase, x<150
16
4 x M
18
4 x M
144
4 x M
4 144 148 x x = = , deci a mncat 2 mere.
1p
1p
1p
1p
1p
4.
a)
2 2 2
(2 ) 4 4 x y x xy y = +
2 2
( 3 )( 3 ) 9 x y x y x y + =
2 2 2
( 2 ) 4 4 x y x xy y = +

2 2
( , ) 4 12 E x y x y =
1p
1p
1p
2p

b) 2 5 70 x y x y + = + + ptrat perfect, , x y cifre 0 18 11 x y x y + + =
5 x = i 6 y =
(5,6) 332 E =
3p
1p
1p
5 1 2 1
2 5 4
x x x +

10 4 4 10 5 x x x +
1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

323
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
0 6 4 5 x
3 2
2 3
x
x Z { 1,0} x
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)

( ) 90 ( ) 45 m AB m ACB = =

( ) 150 ( ) 75 m AC m ABC = =


( ) 60 m BAC =


Fie , , ( ) 30 BE AC E AC m ABE AE x = =


3 BE x m =
1p
1p
1p
1p
1p


b) ; . . 3 AC AE EC BECdr is BE EC x m = + = =
(1 3) AC x = +
2 x m =
2p
2p
1p

c)
4
ABC
abc
R
A
=


2 6 BC =
2
(2 3 6)
ABC
A m = +


2 2 R m =
1p

1p
1p
2p
2.
a) ( ) 60 m ECD =

. Fie , 2 5
CD
Q pr E QC m DC m = = =
2 3 EQ m =
2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

324
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
2
B b h
A
+
=
2
6 3 A m =
1p
1p

b)Pentru 3 1,7 = avem
2
10,2 A m =
10,2:2=5,1 litri vopsea
5,120=102 lei.
3p
1p
1p
c) EQB dreptunghic n Q
2 2 2
EB EQ QB = +
2 2 2
29 QB QC BC QB = + =
41 EB m =
1p
1p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

325
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 122 Prof. Nicolaescu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 8 5p
2. 7 5p
3. -11 5p
4. 48 5p
5.
30 3cm
2
5p
6. 17 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz i noteaz triunghiul.
Deseneaz mediatoarea.
3p
2p


2.
n=15c
1
+1, n=18c
2
+1
15 18
1 n M M
[15,18]=90
Cel mai mare multiplu comun de 3 cifre=9011=990
n=991
1p
1p
1p
1p
1p

3.
f(m
2
)=m
m
2
-6=m
m
1
=-2, m
2
=3
2p
1p
2p

4.
a) Dup raionalizare 2 3 2 3 4 a = + + =
2 2 1 b = +
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

326
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) 2 1,5 <
2 2 1 21,5 1 4 b a = + < + = =
2p
3p
5.
Prima zi: 50% din S=
2
S

A doua zi:
5
8
din
2
S
=
5
16
S

5
300
2 16
S S
S = + +
S=1600
1p

1p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
ONAM ptrat cu latura=r.Atunci BP=BM=20-r i CP=CN=20-r
BC=40-2r
T Pitagora n BAC, ( )
2
2 2
20 20 40 2r + =
40 2 20 2 20 10 2 r r = = ( 20 10 2 r = + nu convine)1p

2p
2p
b) BMO dreptunghic n M
20 10 2 OM r = =
20 10 2 BM r = =
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

327
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
T. Pitagora n BMO
( ) ( ) ( )
2 2
2
10 2 20 10 2 400 2 2 BO = + =
20 2 2 BO =


1p
1p

c)
sec gradina tor circular BMO CNO ONAM
A A A A A

= + + +
( )
( )
2
sec
400 2 2 135
135
150 2 2
360 360
tor circular
OB
A

= = = , deoarece
( )

135
o
m BOC =
( ) ( ) ( )
100 2 1 100 2 1 200 3 2 2 200(2 2)
BMO CNO ONAM
A A A

+ + = + + =
( ) ( ) ( )
( ) 150 2 2 200 2 2 50 2 2 3 4
gradina
A = + = + m
2

1p


2p
1p
1p


2.
Barem
a) Fie M mijlocul laturii BC.
, ' (( ),( ' )) ' AM BC A M BC ABC A BC A MA =
3 3 AM = iar din triunghiul AAM obinem ' 127 A M =
3
'
9 3 10 90 3
'
30 3
3
90 3 30 3 33,3%
100
pies ABC
ABC
A ABC
V A h cm
A AA
V
x
= = =

= =
=
( )
3 3
cos '
' 127
AM
A MA
A M
= =


2p
2p

1p


b)
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' BCC B A A B C BCC B A BC BB A CC A
A A A A A A = + + + +

' ' '
9 3 60 3 127 30 30 120 9 3 3 127
BCC B A
A = + + + + = + +

2p
3p


c)
3
9 3 10 90 3
pies ABC
V A h cm = = =

3
'
'
30 3
3
ABC
A ABC
A AA
V cm

= =
90 3 30 3 33,3%
100
x
=

2p
2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

328
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 123 Prof. Nicolaescu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 11 5p
2. 4 5p
3. 12 5p
4. 5 5p
5. 9 cm
2
5p
6. 12,5 mld lei 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma.
Noteaz prisma.
4p
1p

2.
666 abc bca cab + + = 111(a+b+c)=666
a+b+c=6, a,b,c 0
Cel mai mic numr este 114
2p
1p
2p

3.
2 10 2 10
f(2)+f(2 )+...+f(2 )=2(2+2 ... 2 ) 3 10 + + +
Fie S=
2 10
2+2 ... 2 + + , atunci 2S=
2 3 11
2 +2 ... 2 + + ,deci 2S-S=S=2
11
-2=2046
Suma este egal cu 4092+30=4122
2p
2p
1p

4.
a) E(x)=
2 2
1 1 2 3
:
2 1 2 2 1
x
x x x x x x
| |
+
|
+ + +
\ .
=
( ) ( ) ( )
( )
2
1 2 2 3
:
2 ( 1) ( 2) 1 ( 2) 1
1
x x x
x x x x x x
x
| |
+
+
|
|
+ + +

\ .
=w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

329
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )( )
( )
2
1
1 1
2 1 3 3( 2)
x
x
x x x


=
+ +

2p

3p

b) E( 3 1 + )=
( ) ( )
3 1 3 1
6
3 3 3 3 1 3

= =
+ +


5p
5. Cele trei numere sunt 4x,x,4x+6.
9x+6=150,deci x=16
Numerele sunt 64, 16, 70.
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) 2
ABCD semicerc
A A A = +
( )
2
20 100 30
25 1800 625
2
A
+
= + = +
2p
3p

b)
2
2 2
30
400 0,04
alee
piatracubic
A m
A cm m
=
= =

. 30:0,04 750 Nr buc = =

.1p
1p
3p

c) 2
semicerc
P AB CD l = + +
120 50 120 157 277 P m = + = + =

2p
3p

2.
a)
2
40 3
3 30 40 400 3 3600
4
A = + = +
400 1,8 3600 720 3600 4320 A < + = + = cm
2

Nu este suficient bucata respectiv.
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

330
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
Rspunsul este afirmativ, o soluie ar fi ca n figura de mai sus.Construind
liniile mijlocii, suprafaa fiecrui triunghi echilateral este partiionat n patru
suprafee echivalente, iar volumul fiecrei prisme triunghiulare asfel formate
este un sfert din volumul cutiei iniiale.

2p

1p
1p
1p

c) Muchia cubului dup mrire
20
50 50 60
100
cm + =
Diagonala cubului 60 3 60 1,74 104,4 cm cm = < =
104,4 104,5 < , deci n vas nu se poate introduce bagheta

2p
2p
1p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 124 Prof. Nicolaescu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -7 5p
2. 5 5p
3. 28 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

331
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4.

16 3
3
cm
2

5p
5. 3 cm 5p
6. 9 mii lei 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz trunchiul de piramid.
Noteaz trunchiul de piramid.
4p
1p

2.
3
2 512
n
= =2
9
, deci n=3
( )
2
3 2 1 2 3 2 2 m + = + = +
m=2
2p
2p
1p

3.
3
1 1
2
x +
< -2x+3<2 -5x<-1
{ } 5, 4, 3, 2 A =
3p
2p


4.
a) g(1)=2 3-m=2
m=1
3p
2p


b) (0,3)
f
G Oy A =
(3,0)
f
G Ox B =
(0, 1)
g
G Oy C =
ABC AOB COB
A A A

= +
3 3 1 3
6
2 2
ABC
A


= + =
1p
1p
1p
1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

332
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5.
( ) ( ) ( )
3 3
3 3 3 3 x x x x + = + + =
( ) ( ) ( )( )( )
2
3 3 1 2 3 4 x x x x x
(
+ + = + + +


2p
3p

SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( ) 60 40
20(60 )
2
ABDE
x
A x
+
= = +
2 2
40 (60 )
echilateral
l x

= +
( )
2
2
60 40 3
4
BCD
x
A

(
+

=
( )
2
2
sup
60 40 3
20(60 )
4
rafa
x
A x
(
+

= +
1p

2p
1p

1p

b) ( )
2
2 2
40 60 50 x + =
60 30 x =
x=30 (x=90 nu convine deoarece ED<AB)


2p
2p
1p


c)
25 3 25 1,8
15
3 3
r

= < =
2
225 706,5
disc
A m <
Nu se poate nscrie un rond circular cu aria 706,5 m
2
.

3p

2p
2. a) (( ' '),( ' ' ' ')) OA D A B C D = ' OO M ,unde M este mijlocul lui AD i O
centrul lui ABCD
0
( ' ) 45 m OO M = (OOM triunghi dreptunghic isoscel)
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

333
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
' '
3
ADD A
A OT
V

= unde T este proiecia lui O pe AD
1200 30
12000
3
V

= = cm
3

3p

2p

c)
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' BCC B ABB A CC D D OAA OA D ODD
A A A A A A A = + + + + +
1200 1800 1800 150 13 600 2 150 13 A = + + + + +
4800 300 13 600 2 A = + + cm
2

2p
2p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 125 Prof: Nicolaescu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 5p
2. 72 5p
3. 12 5p
4. 18 5p
5.
3 8 cm
2

5p
6. 24 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz tetraedrul
Noteaz tetraedrul
4p
1p
2. 5 1 2 = x
x=3
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

334
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
x=-2
N A ={ } 3
1p
1p
3. a+b=105
13
8
=
b
a

Rezolvare sistem
a=40 b=65
2p


2p
1p
4. a)f(2)=5
m=-9
2p
3p

b)
|
.
|

\
|
= 0 ,
3
1
A Ox G
f

( ) 1 , 0 B Oy G
f
=
3

= A tg
2p
2p

1p
5
4
12
) (
2

=
x
x E
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) 3 25 = DC m
DA=25 m
Lungimea gardului= ( ) 3 5 25 + m
2p
2p
1p

b) Aria=
2
3 625
m
2

5p

c) CE=x,
( ) ( )
2
50 3 25
2
3 25 25 x x
=
+

3p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

335
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
x=
2
25

2p
2.
a) V= ( )
3
39 25 4 25 4
3
3
m = + +
V=39000 dm
3
=39000l
3p


b) ( )
3 2 2
625 , 11 5 , 3 4 5 , 3 4
3
5 , 1
m V
scoas ap
= + + =
3
625 , 15 m V
cub
=
Finalizare
2p
2p
1p

c) 2 5 = AC ,
AC=
2
134

Distana maxim este 2 5
1p

3p
1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 126 Prof: Nicolaescu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 10 5p
2. 240 5p
3.
2
5p
4. 18 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

336
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5.
6
2 5

5p
6. 5 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz trunchi de piramid
Noteaz trunchiul
4p
1p
2.
4 3
b a
=
( )
2 2 2
5k b a = +
2p
3p
3.
x+10%x=
10
11x

176
10
11
% 20
10
11
=
x x

x=200
2p

2p
1p
4.
a) 2 4 = m
2 4+ = n
5p

b) 4
2
=
+
=
n m
M
a

( )( ) 14 2 4 2 4 = + =
g
M
5p
5
f(0)+f(1)++f(2011)=3(0+1++2011)- 22012= 2012 2
2
2012 2011
3

=
10066029=6065174
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
45 36 9 m = +
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

337
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) Aria aleii=15 m
2
Aria plcii=0,04 m
2

Numrul plcilor este 375
2p
2p

c) Distana maxim se realizeaz cnd cercurile sunt tangente colurilor
dreptunghiului i este egal cu 1937 16 41
2 2
= +

5p
2. a)Aria plcii de tabl=1,5m
2
Suprafaa vasului ==50,25m
2
=1,25 m
2
Finalizare
2p
2p
1p
b)Distana maxim este diagonala unui dreptunghi cu dimensiunile
1,5m,respectiv 0,5m
m d 5 , 2 5 , 0 5 , 1
2 2
= + =
3p

2p
c)V cubului=0,125m
3

Volumul cubule=0,000125 m
3

Numrul cubuleelor este 1000
2p
2p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 127 Prof. Nicolaescu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 5 5p
2. 42 5p
3. 2x
2
+4x+10 5p
4. 25% 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

338
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5.
3 80 cm
3

5p
6. 19 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz paralelipipedul
Noteaz paralelipipedul
4p
1p
2. n=3 5p
3. f(1)=1
m=1 sau m=-2
2p
3p
4. a) Verificarea relaiei 5p

b) { } 3 , 1 3
3
= + D x
2 { 3, 2,3} R deci { } 4,0, 6 x
2p
3p
5
Prima zi
4
x

A doua zi
2 4
3
3
2 x x
=
80
2 4
+ + =
x x
x
x=320
1p

1p

2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Diametrul cercului=20 cm
Latura ptratului= cm 2 10
Aria ptratului=200 cm
2

2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

339
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) Aria material ndeprtat=(100 -200)cm
2
( ) 200 100 100
100
=
p

% 31 , 36 p
2p
2p
1p

c) 2 12 288= = l
diametrul cercului=24 cm
r=12 cm, deci trebuie s creasc cu 2 cm
2p

2p
1p
2.
a)
3
3
320
3
10 16
10 16 dm V V V
piramid ped paralelipi material
=

= =
5p

b)
2
2 5
2 2
10
' = = AO O tg
5p

c) ( ) 96 1 26 16 16
2
104 16
> + = +

=
t
A deci nu este suficient foia
respectiv
5pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 128 Prof Nicolaescu Nicolae
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 8 5p
2.
4
3

5p
3. 24 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

340
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. 56 cm
2
5p
5. 45
o
5p
6. 120 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2.
|
.
|

=
2
17
'
2
13
A
{ } 8 ...., 5 , 6 = Z A
3p
2p
3. E(x)=x N 5p
4. a)n=12c
1
+7
n=15c
2
+10
n=25c
3
+20
n+5
300 25 15 12
5 M n M M M +
n=295
2p


2p
1p

b) ( ) 8 2
295
= u
7 ) 3 (
295
= u
4 ) 4 (
295
= u
5 ) 5 (
295
= u
Deci ultima cifr este 4
1p
1p
1p
1p
1p
5 a+r+n=120
a=3n
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

341
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
n=5+r
n=25 c=75 r=20
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) ( ) 2 2 18
2
6 2 3
2 36 2 + =

+ = + =
BAE ABCD
A A A
5p

b)BD+CE=6 2 12 6 6 2 6 2 + = + +
5p

c)
' 0
0 0
30 22
2
135 180
, =

= ABE m deci isoscel BAE


' 0 ' 0 0
30 67 30 22 45 = + = + = ABE m OBA m OBE m
2p
3p
2. a) Din VOB,obinem VO=2
V=8
3
+
3
2 64
=
3
1664
m
3


1p
4p

b)
2
1
4
2
' = = VMO tg ,unde M este mijlocul lui AD,O centrul lui ABCD
5p

c) DB= 3 8 <14m
DV= 14 132 32 100
2 2
< = + = + DO VO
Finalizare
2p
2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

342
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 129 Prof:Olh Csaba
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2 a = , 3 b =
( 2 a b = , 3 a b < 2 a = , 3 b = )
5p
2. 2
( ( )
320 2
1 2 3 ... 100 62 3 1 2 4 ... 100 20 2 3 2
k N
n k
= +

= + = + + = +
Dupa teorema mpririi cu rest, restul la mprirea lui n la 3 este 2)
5p
3. 1
( ( )
1
2012 101 100 2012 2011 2012 101 100 2011 1
=
= = )
5p
4. 20
3
cm
(
3 4 5 20
2
5
2 2 4 3 3
B
B
B b B
l B cm
+
+
= = = = = = - lungimea bazei mari)
5p
5. 8
( 1 2 24 3 3 24 3 21 7 x x x x x x + + + + = + = = = , al doilea numr
7 1 8 + = )
5p
6. a b >
(
7
2 2 126 a = = , 3 9 27 81 120 b = + + + = a b > )
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
Latura acestui cub va avea lungimea
| |
. . . . . 12,16,18 144 c mmmc = , pentru c
2
12 2 3 = ,
4
16 2 = ,
2
18 2 3 = ,
| |
4 2
12,16,18 2 3 144 = = .
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

343
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
Simplificnd cu 2 n b se obine
1 3 1023
...
2 4 1024
b = + + + ,
1 1 1 1 3 1023
1 ... ...
2 4 1024 2 4 1024
2 2
a b
+ + + + + + + +
+
= =
1 1 1
1 1 3 1 1 1023
1 ...
2 2 4 4 1024 1024
1 10 1 11
5,5
2 2 2
= = =
| | | | | |
+ + + + + + +
| | |
\ . \ . \ .
+
= = = .
1p

2p


2p
3.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 180
15
3 4 5 3 4 5 12
m A m B m C m A m B m C + +
= = = = =
+ +


( )
( )
( )
( )
( )
( )
15 45
3
15 60
4
15 75
5
m A
m A
m B
m B
m C
m C

= =

= =

= =
.
2p

1p
1p
1p
4.
a)
5
2 32 2 2
x x
, { } 0,1,2,3,4,5 x { } 0,1,2,3,4,5 A =
3 1 14 y + <
13
3
y < { } 0,1,2,3,4 y { } 0,1,2,3,4 B = .
2p

3p

b) { } \ 5 A B = , \ B A =
( ) ( ) { } { } \ \ 5 5 A B A B B A = = = .
3p
2p
5 Deseneaz trapezul
Noteaz trapezul.
3p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) dac R e mijlocul muchiei A B , atunci lungimea drumului furnicii este
2
2 2 2
46
2 2 12 6 2 5 6 12 5 AR RC AR cm
=
+ = = + = = .

5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

344
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) ( ) AB BCC B , ( ) C B BCC B C B AB , de unde rezult c
( )
'
, d C AB =
2 2
12 12 12 2 C B cm = + = .
2p
3p

c)
2 2 2 2
3 4 25 5 MN MB B N cm = + = + = =
2 2 2 2
8 6 100 10 NP NB BP cm = + = + = =
'
9 5 10 6 30 C MNPA C M MN NP PA cm ( = + + + = + + + =


12 5 26,83 AR RC cm cm + =
30 12 5 30 26,83 3,17 = -aproximativ, cu att e mai lung drumul
frunicii inapoi, fa de drumul din a).
1p
1p

2p

1p
2.
a)
( )
( ) ( )( )
2
2
1
2
2 2 2 2
4 2 4 2 2
2 2 2 2
1 1 1
1 2 1
1 1 1 1
x
x x x x x
x x x x x
x x x x x x x x
= +
+ + + +
+ + + +
= = = =
+ + + + + + + +

2
1 x x = +
( )
( )
( )
( )( )
( )
( )
2 2
2
4 2
2
1
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
x x
x x x
x x
x x x x
x x x x x x

+ = + = + = + = +
+ + +

( ) ( )
2 2 2 2
2
1
1 1 1 1 2
1
E x x x x x x x x x
x x
= + + + = + + = +
+
.


1p

2p

2p

b) ( )
2
6 6 6 2 36 4 32 E = + = =
5p

c) ( )
2
2 E x x x = + , x N , ( )
7 7
min 0
4 4 4
x R
E x
a


= = = >
( ) E x N , x N .
3p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

345
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 130 Prof:Olh Csaba
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. a b >
(
3
2 8
3 3 81 81 6561 a = = = = ,
2
3 9
2 2 512 b = = = a b > )
5p
2. 25
(
1 250
2 25
4 5
| |
=
|
\ .
)
5p
3. 3i 8 5p
4. 6 x =
(
45
1 2 ... 9 105 10 1 2 ... 9 105 6 x x x x x x
=
+ + + + + + + = + + + + = = )
5p
5. 69 pagini
(9pagini cu o cifr,129 9 120 = ,120:2 60 = pagini cu 2cifre 69 pagini)
5p
6. 12 BC cm =
(Lungimea ipotenuzei este dublu fa de lungimea catetei opuse unghiului de
30

2 6 12 BC cm = = )
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
( )
1 1 1
1 1 x x x x
=
+ +
,
( )( )
1 1 1
1 2 1 2 x x x x
=
+ + + +
,...
( )
1 1 1 1 1 1 1 1
...
1 1 2 9 10 10
E x
x x x x x x x x
= + + + = =
+ + + + + +

( )
10
10 x x
=
+
.

3p


2p
2. Fie m-numrul marinarilor de pe vapor, atunci
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

346
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) 60 30 50 m m = + 60 50 1500 10 1500 150 m m m m = + = =
Numrul persoanelor de pe vapor : 150 30 180 + = .
3p
2p
3.
( )
1
1 1 1 2 1
1
x x E x x x x x x
x x
= + = + + + + = +
+ +

n mod similar
( ) ( )
2 2
2 3 2 3 2 2 2 3 2 12 24 a = + + = = =
( ) ( ) 24 2 24 1 10 E a E = = + = .
2p

1p
2p
4. a) analiznd datele problemei n sistemul cartezian se observ, c graficul
funciei intersecteaz axele n ( ) 2,0 B i ( ) 0,2 C
( ) f x ax b = + , ( ) 2 0 2 0 f a b = + = , ( ) 0 2 2 f b = =
2 2 a = , adic 1 a =
( ) 2 f x x = + .
1p

2p

2p
b) folosind notaiile din a) se observ c triunghiul OAC este dreptunghic si
isoscel nA, atunci
2 2
1
2 2
OAC
OA AC
A

= = = .
3p
2p
5
Se poate observa c ( ) AB AC CB C AB = + -punctele , A Bi C sunt
coliniare
0
ABC
A = .
3p

2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( ) 2 2
0
2 5 2 4 4 5 2 4 9 9
2
2 2 2 2 2
x
x x x
Z
x x x x x
=
=
+ + +
= = + = +


9
2
Z
x

, { }
9
9, 3, 1,1,3,9 D = { } 2 9, 3, 1,1,3,9 , x
{ } { } 7, 1,1,3,5,11 1,3,5,11 x N x .
1p

2p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

347
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
( ) 3 5 2
5 2
3 1 3 1
x
x
Z Z
x x


+ +

( )
( ) 5 3 1
0
3 5 2
15 6 5 5 15 5 11 11
5
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
x
x
x x
Z
x x x x x
= +
=

+ +
= = =
+ + + + +

11
3 1
Z
x

+
, { }
11
11, 1,1,11 D = { } 3 1 11, 1,1,11 , x +
{ }
2 10
4, ,0, 0
3 3
x N

=
`
)
.
1p


1p
2p

1p
c) probabilitatea ca alegnd un element dinA, acesta s fie i n B , nseamn:
probabilitatea ca alegnd un element din A, acesta s fie n A B
cum A B = , probabilitatea este zero : 0 p = .
2p

3p
2.
a) triunghiul B C M este dreptunghic n
'
B , ( ) 2 30 MC MB m B CM = =


( )
( )
2 3 2 3
6
30 3
3
x x
tg B CM B C cm
B C tg B CM tg
= = = = =


.
2p

3p

b) triunghiul MBD este dreptunghic n B ( ( ) MB ABCD ),
( )
6 2 3 MB BB B M cm = = , 6 2 BD cm = (diagonala ptratului ABCD)
Scriem teorema lui Pitagora n triunghiul MBD:
( ) ( )
2 2
2 2 2
6 2 3 6 2 36 24 3 12 72 MD MB BD = + = + = + + =
( )
120 24 3 24 5 3cm = = .
1p

1p

3p


c)
| | | |
' '
3 3
B C D B C D
BB C D MB C D
BMC D
A BB A MB
V V V

(


= = =
( )
( ) ( ) ( )
2
3
6
2
6 2 3 6 6 2 3 12 3 3
3 3
B C D
A
BB MB cm

= = = =
1p


2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

348
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
' ' ' '
3 3 3
6 216
ABCDA BC D
V AB cm
(

= = =
( )
' '
' ' ' '
12 3 3
3 3
216 18
BMC D
ABCDA BC D
V
V
(

(


= = .


2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 131 Prof:Olh Csaba
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1
(Ultima cifr a numrului 1 2 3 ... 99 este 0, pentru c e multiplu de 10,
atunci ultima cifr a numrului 1 2 3 ... 99 1 + este 1)
5p
2. 1
( ( )
1
3654 1236 1235 3654 3653 3654 1236 1235 3653 1
=
= = )
5p
3. 35km
(ntr-o or primul biciclist face 15km, iar al doilea 20km, nseamn c
nainte cu o or de a se ntlni, distana dintre ei va fi 15 20 35 km km km + = )
5p
4. 2 x =
( ( ) 3 12 3 4 3 6 18 ax bx x a b x x = = = , atunci
3 12 36 18 36 2 ax bx x x = = = )
5p
5. 8%
(Dac produsul costa, iniial x lei, atunci
Dup scumpirea cu 20%:
120 6
100 5
x
x = , dupa ieftinirea din urm, cu 10%:
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

349
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

6 9 54 108
5 10 50 100
x x x
= = , de unde se vede c preul de dup ieftinire e cu 8%
mai mare fa de preul iniial.)
6. 143
( ( ) ( ) ( ) ( )
11
55
0 1 ... 10 2 0 1 ... 10 3 3 ... 3
ori
f f f

=
+ + + = + + + + + + + =
2 55 11 3 143 = + = )
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
( )( ) 1 2 n n n + + este un produs de 3 numere consecutive, deci este divizibil
cu 3, nseamn c poate fi scris sub forma ( )( ) 1 2 3 n n n k + + = , k N
3 1 a k = + nu e divizibil cu 3 (la mprire d restul1).

3p
2p
2. Deseneaz piramida
Se noteaz piramida.
4p
1p
3. Primul numr prim este 2, deci suma primelor 20de numere prime o s fie
un numr impar (sum de 19 numere impare plus un numr impar) rezult
nu se mparte la 2.
4p
1p
4.
a)
| |
. . . . . 1,2,3 6 c mmmc = , atunci lucrnd 6ore:
primul muncitor ar termina de 2ori , al doilea de3ori iar al treilea de 6ori
lucrarea,
daca ar lucra mpreun 6ore ar termina de 2 3 6 11 + + = -ori lucrarea, deci
lucrarea ar termina n
6
11
ore, adic in
360 8
32
11 11
= minute.
1p

2p

2p
b)dac ar mai veni un muncitor, n 6 ore ar termina de 2 3 6 6 17 + + + = ori
lucrarea ar termina n
6
17
ore, adic n
360 3
21
17 17
= minute.
2p

3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

350
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5 Dac n vrfuri sunt cuburile roii, numrul cuburilor albe este
12 12 4 4 2 4 48 + + + = , (12 pe dou fee opuse, 4 n centru si 2 pe margini
pe restul de 4 fee) care este i numrul total de cuburi albe, dup enunul
problemei
Numrul cuburilor roii: 125 48 77 = .

3p

2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) dac raza cercului nscris in triunghiul AOBeste r , atunci
1 2 2 3 6 1
... 2 OO O O O O r = = =
1 2 3 4 5 6
OO O O O O este hexagon regulat.
5p

b)
1 2 3 4 5 6 1 2
6
OO O O O O OOO
A A = ,
1 2
OOO este tirunghi echilateral,
1 2
2 OO r = =
12 3 1
2 4 3
2 3
= = cm (r nseamn o treime din nlimea triunghiului
AOB)
( )
( )
1 2 3 4 5 6 1 2
2
2
1 2 2
4 3 3
3
6 6 6 72 3
4 4
OO O O O O OOO
OO
A A cm

= = = = .
1p

1p

3p

c) fie aria zonei haurate din interiorul hexagonului
1
S , iar cea din exteriorul
hexagonului
2
S
( )
( ) ( )
1
2
,
2
1
6 2 36 3 2 36 3 2 3
3
AOB C O r
A A
S r

| |
= = = =
|
\ .

( ) ( )
2
2 36 3 12 24 3 3 cm = = (
1
S se compune din 6vrfuri de
triunghi, congruente - aria a trei vrfuri este egal cu diferenta dintre aria
triunghiului AOB i a cercului inscris triunghiului AOB)
2
S este diferena dintre aria cercului circumscris hexagonului ABCDEF
(
2
144 cm )i aria hexagonului ABCDEF (
2
216 3cm ) AOB(
2
36 3cm = )
( )
2
2
144 216 3 72 2 3 3 S cm = =
Atunci2p


2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

351
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
( )
1
2
24 3 3
1 3 3 1 5,19 3,14 1 2,05
0,62
3 3 6,28 5,19 3 1,09 2 3 3
72 2 3 3
S
S


| |
= = = =
|

\ .
.
1p
2.
a)
1 2
3 6 3 12 GG C B BF FD cm = + + = + + =
nlimea triunghiului
1 2 3
GG G este
'
3
6 3 1
2 2 3
2 3
h G G cm = = =
1 2 3
2 1 2
12 2 3
12 3
2 2
G G G
GG h
A cm

= = = .
1p

2p

2p

b) triunghiul
1 2
GG Deste dreptunghic in
2
G ,
1 2
12 GG cm = ,
2
2 6 3
2 3
3 2
G D cm = = ,
( )
2
2 2 2
1 1 2 2
12 2 3 12 12 12 3 4 13 2 39 G D GG G D cm = + = + = + = = .

2p

3p

c) dac I e centrul cercului nscris n triunghiul
1 2 3
GG G , iar r este raza acestui
cerc, atunci r o s fie nlime pentru triunghiurile
1 2
GG I ,
2 3
G G I i
3 1
G G I
1 2 2 3 1
2 6 3
2 2 4 3
3 2
GG G G BG cm = = = =
1 2 3 1 2 2 3 3 1
2 3 3 1 1 2
2 2 2
G G G G G I G G I G G I
G G r G G r GG r
A A A A

= + + = + + =
( ) ( ) 1 2 2 3 3 1
12 4 3 4 3
12 8 3 2 3 2 3
2 2
r r
GG G G G G r
= = =
| |
= + + = + = +
|
|
\ .
,
dar
1 2 3
2
12 3
G G G
A cm =
( )
( )
12 3
2 3 2 3 12 3
2 3 2 3
r r + = = =
+

( )
( )
( )
2
2
6 3 2 3 3
6 3 36 18 3
12 6 3
3 3 2 3
2 3 3
cm


= = = =
+

.

1p

2p

2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

352
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 132 Prof.Olh Csaba
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 8 5p
2.
{ } 0,1,2,3,4,5,6
5p
3. 7 5p
4. 32 5p
5. 16 5p
6.
50


5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Fiecare latura crete cu 10%,
2
11
10
a
Aria
| |
= =
|
\ .

2
121
100
a
= , aria a crescut cu 21%
1p
2p

2p
2.
( ) 20 9 x y + + ,
{ } 7,16 x y +
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { }
, 0,7 , 1,6 , 2,5 , 3,4 , 4,3 , 5,2 , 6,1 , 7,0 , 9,7 , 8,8 , 7,9 x y
1p
2p
2p
3.
( )( )
2 2
144 a b a b a b = = + =
( ) 12 a b 12 a b = ,
0 b = , 12 a =
2p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

353
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
0
b
a
=

1p
4.
a)
3 3
3
1 1
x
x x
=
+ +

{ }
3
1,2 D = ,
{ } 0,2 A =
2p
1p

2p

b)
3 5
3 27,3 243 = =
27 3 243
x
< <
{ } 3,4,5 B =
2p
2p
1p
5 Ipotenuza este diametrul cercului circumscris
Lungimea ipotenuzei 17
17
2
R =
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) x preul iniial,
13
10
x
dup scumpire
7 13
91
10 10
x
= ,
100 x = , preul iniial
1p

2p
2p

b) preul iniial x se mrete cu % p ,
100
100
p
x
+
preul mrit
7 100
10 100
p
x x
+
= ,
42,85% p =
2p

2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

354
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

c)
3 13 91
91 91
10 10

+ = preul nou mritpreul micorat cu 30%:
7 13 91
10 10

=
82,81 =
2p


2p
1p
2.
a)
( ) ( ) ( ) ( )
1
, , m ABCD VBC m VM O = Ocentrul bazei,
1
M piciorul apotemei
2 2
1 1
17 VM VO OM = + =
( )
1
1
1
17
cos
17
OM
VM O
VM
= =
2p

1p
2p

b)
1 2
4
VM M
A = ,
2
M piciorul apotemei pe
| |
AD
( )
1 2
2 1
1
2
,
VM M
A
d M VM
VM
= =
8 17
17
=
2p
2p

1p

c) ( )
2
2
2
sin ,
M P
VM VP
VM
= = ( P proiecia lui
2
M pe
1
VM )
8
17
=
3p

2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

355
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 133 Prof.Olh Csaba
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4000 5p
2. 3 5p
3. 1
2

5p
4. 30 5p
5. 255 5p
6.
{ } 2,3,4
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. 2 6 2
3 2
3 1 3 1 3 1
k k
a N a N
k k k
= = = +


{ }
2
1,2 D = ,
1 k =
3p

1p
1p
2.
( ) ( )
( ) 180
2
m A
m IBC m ICB

+ = =


( )
180 80
180
2
m BIC

= =


130 =

, deci msura unghiului cutat este 180 130 50 =


2p

1p

2p
3. Trasarea sistemului
Reprezentarea funciilor
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

356
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4.
a) x numrul elevilor clasei,
4
x
blonzi,
3
4
x
ateni
1 3 1 11
4 2 4 5 40
x x x
+ =
11
40
x
N x este multimplu de 40
x este 40
1p

2p

1p
1p

b) elevi cu ochii albatri
11 40
11
40

= (12,5% 15% 27,5% + = )


nu au ochii albatri: 40 11 29 = , (100% 27,5% = )
n procente: 72,5%
-n parantez este o alt rezolvare, care nu necesit rezultatul de la punctul
a)., care se puncteaz la fel, cu 5p in total.
2p
1p
2p
5
( )( )
2 2
a b a b a b = + ,
( )( )
2 2
a c a c a c = +
scoaterea factorului comun i
scrierea rezultatului ( )( )( ) a b a c c b
1p
1p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) forma lui f : ( ) f x ax b = + , , , 0 a b R a
( ) 1 2 f = , ( ) 0 3 f =
( ) 3 f x x = +
1p
2p
2p

b)din perpendicularitate rezult c ( ) 0,1 D se gsete pe graficul lui g
( ) 0 1 g = , ( ) 1 2 g =
1p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

357
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) 1 g x x = +
2p

c) 2 AB =
2 2
2 2 2 2 AC = + = ,
2 2 2
2 2
ABC
AB AC
A

= = =
2 =
1p
1p
2p

1p
2. a) suma distanelor este triplul laturii
latura are 3cm
3p
2p

b) volumul cubului este
3 3
3 27cm =
3 3 3
27 27 1000 27.000 cm mm mm = = ,
se poate construi din 27.000 cuburi
2p
2p
1p

c). nlimea unei fee laterale
3 5
2

aria lateral:
3 5
3
2
4
2

=
9 5 =
2p

2p
1pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

358
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 134 Prof.Olh Csaba
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4 5p
2. 6 5p
3. 0 5p
4. 3
0,3
10
=
5p
5.
432 2
5p
6.
3 5
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. 3 , 4 , 5 x k y k z k = = =
2 2 2
x y z + =
3p
2p
2.
2 3 3
3 2 3
a a
R = =
1 3 3
3 2 6
a a
r = =
3
2 3
6
a
R r = =
12 a =
2p

1p

1p
1p
3.
1 2
96 P P + = ani
1 2 3
108 P P P + + = ani
3
12 P = ani
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

359
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. a)punctele sunt necoliniare, cte dou
formeaz un pentagon convex/concav
in total 10 drepte
2p
1p
2p
b) 4puncte sunt coliniare
realizarea desenului
2p
3p
5 numrul se mparte la 5i 9
{ } 0,5 y
( ) 0 20 9 y x = +
( ) 5 25 9 y x = +
( ) ( ) ( ) { }
, 7,0 , 2,5 x y
1p
1p
1p

1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
1 1 1
1 2 1 2
=

,
1 1 1
2 3 2 3
=

,...,
1 1 1
9 10 9 10
=


1
1 1 1 1 1 1
...
1 2 2 3 9 10
S = + + + =
1
1
10
= =
9
10
=
2p

1p

1p
1p

b)
1 1 1
1 2 3 1 2 2 3
=

,....,
1 1 1
9 10 11 9 10 10 11
=


2
1 1 1 1
...
1 2 2 3 9 10 10 11
S = + + =


1 1 27
2 110 55
= =
2p

1p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

360
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

c)
99 1
1
100 100
=
pornind invers
99 1 1 1 1 1
1 ...
100 2 2 3 99 100
= + + + =
1 1
...
1 2 99 100
= + +

, are 99membri
1p

2p

2p
2.
a)
3
2
12
a
V = , 12 a cm =
3
12 2
144 2
12
V cm = =
4p

1p

b) n triunghiul VMN :
1 2
GG MN (
1 2
, G G centre de greutate n VAC iVBC ,
, M N sunt mijloacele laturilor
| |
AB i
| |
BC )
1 1 2
VG GG
VM MN
=
1 2
2
4
3
GG MN cm = =
2p

1p

2p

c) , , , x y z t distanele de la fee, aria unei fee: 36 3,
( ) ( )
36 3
12 3
3
V x y z t x y z t = + + + = + + + ,
144 2 12 6
4 6
3 12 3
x y z t cm cm + + + = = = .
(Obs.: caz general -
6
3
a
x y z t + + + = , unde a este lungimea unei muchii)
1p
2p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

361
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 135 Prof.Olh Csaba
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 16 5p
2. 5 5p
3. 0 5p
4. 1 5p
5. 3 5p
6. 2
3

5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. 10 18 10 a b b a + = +
2 a b =
7 a = , 5 b = , numrul este 75
1p
2p
2p
2. mediana care pornete din unghiul drept este jumtate din ipotenuz
lungimea catetei - 8cm
aria triunghiului -
2
24cm
1p
2p
2p
3. 6
2 3
3
= ,
2 3 12 = , 3 2 18 =
6
3 2
3
>
1p

2p
2p
4. a)trasarea sistemului cartezian 2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

362
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
reprezentarea grafic a funciei 3p
b) 3 2 2 3 x x + =
1 x =
3p
2p
5
8 8
ABCD DQP
A A A = = ,
8 2
8
AMNCPQ
ABCD
A
A A
A A

= =
3
4
=
2p
2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
1
2 1
2 1
=
+
,
1
3 2
3 2
=
+
,...,
1
10 9
10 9
=
+

1
2 1 3 2 ... 10 9 S = + + + =
10 1 =
2p

1p
2p

b)
1 2 1
1
2 2

= ,
2 3 1 1
6 3 2

= ,...,
9 10 1 1
90 10 9

=
2
1 1 1 1 1
1 ...
2 3 2 10 9
S = + + + =
1
1
10
=
2p

1p

2p

c)
9 1 1 1 1 1 1
1 1 ...
10 100 2 3 2 100 99
= = + + + =
1 2 2 3 99 100
...
2 6 9900

= + + + ,
2
S are 99 membri.
2p

2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

363
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
a) 2 3 BU R BM R = =
( )
2 3 1 12 BC R = + =
( )
3 3 1 R cm =
2p
2p
1p

b) 3 BM R = =
(9 3 3)cm =
3p
2p

c)
( )
2
2
2 3
3
4
UVW
R
A R = =
( )
( )
2
2
2
2 3 1 3
3 1 3
4
ABC
R
A R
(
+

= = +
( ) ( )
2
2 2
2
3 1 1 2 3
2 4 2 3
3 1 3 3 1
UVW
ABC
A R
A
R

= = = =
+
+ +

2p

2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

364
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta136 Prof Pcurar Cornel-Cosmin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 9 5p
2. 14 5p
3. 7,5 5p
4.
9 3
5p
5. 27 5p
6. 29 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. Fie x numrul mai mic 8 x + este numrul mai mare
8
10
2
x x + +
=
2 8 20 x + =
6 x = e numrul mai mic i 14 e numrul mai mare
1p
1p
1p
2p
3.
( ) ( ) 3;3 3 3
f
A a G f a =
( ) 5 3 3 3 15 3 3 3 a a a a + = + =
Finalizare: 3 a =
2p
2p

4.
a)Se noteaz cu x pretul iniial al telefonului
9
10%
10
x x x = este preul
dup prima ieftinire
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

365
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
9 9 9 15 153
15% 1
10 10 10 100 200
x x x x

= =


este preul dup a doua ieftinire
153
153 200
200
x x = =
1p

2p
b)200 153 47 =
% 200 47 200 47 2 47
100
p
p p = = =
47:2 23,5 % 23,5% p p = = =
1p
3p
1p
5
2
1
14 x
x

=2
2
1
2 14 x
x
+ =
2
2
1
16 x
x
+ =
2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)Notm cu VABCD piramida i O centrul bazei ABCD 2 2 OA = cm
2 2 2
VA VO AO = +
Finalizare: 2 2 VO = cm
2p
1p
2p

b)
2
4 16
b
A = = cm
2

3
b
VABCD
A h
V

=
Finalizare:
3
32 2
3
ABCD
V cm =
2p

1p
2p

c)
2
2
4 3
4 4 16 3 16
4
tVABCD
A = + = +
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

366
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
100 1600 3 1600
tVABCD
A = +
3 1,73 1600 3 2768 1600 3 1600 4368 +
1p
2p
2. a)48ha=480000 m
2
5p
b) AB AE x = =
2
6 6
2
ABE ABCD
x
A A x BC = =


2
3 3 x x BC x BC = =
3 BC AB =
1p

2p
1p
1p

c)
2
480000 3 480000
ABCD
A x = =
400 x = m 400 AB AE = =
400 2 BE = m
320000 565,685 BE = 566 BE m
1p
1p
1p
2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta137 Prof.Pcurar Cornel-Cosmin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 8 5p
2.
[ ] 3;7
5p
3. 108 5p
4. 20 5p
5. 60 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

367
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
6. Mari i vineri 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2. Fie x numrul crilor de literatur 12 x e numrul crilor de
matematic
( ) 14 8 12 144 14 96 8 144 6 48 x x x x x + = + = =
Finalizare: 8 x =
2p

2p
1p
3. Reprezentarea corect a unui punct care aparine graficului funciei
Reprezentarea corect a altui punct care aparine graficului funciei
Trasarea graficului funciei
2p
2p
1p
4.
a)
20
20%
100
S S = lei cheltuiete n prima zi
30
30%
100
x x = lei cheltuiete a doua zi
1 25
4 100
x x = lei cheltuiete a treia zi
Evident
20 25 30
20 25 30
100 100 100

persoana cheltuiete cel mai puin n prima zi
1p

1p

1p

1p
1p

b)
20 30 25
100
100 100 100
S S S S + + + =
20 30 25 10000 100 S S S S + + + =
75 10000 100 S S + =
25 10000 400 S S = = lei
2p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

368
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5
( ) ( ) ( )( )
2 2
20 5 4 20 5 4 5 5 4 x x x x x x x x x x + = + = + + = +
( ) ( ) ( )( )
2 2
9 20 5 4 20 5 4 5 5 4 x x x x x x x x x x + = + = =
( )( )
( )( )
2
2
4 5
20 5
9 20 4 5 5
x x
x x x
x x x x x
+
+ +
= =
+

2p

2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
' 2 2 2
BD L l h = + +
' 2 2 2
10 6 3 100 36 9 145 3 15 BD = + + = + + = = m
2p
3p

b) 32 3 96
lateral bazei
A P h = = = m
2

( ) ( ) 2 2 10 6 32
bazei
P L l = + = + = m
10 6 60
bazei
A L l = = = m
2

96 60 156
lateral bazei
A A + = + = m
2
=15600 dm
2

2
40 1600
plci
A = = cm
2
=16 dm
2

15600:16 975 = numrul de plci de gresie
975:25 39 = numrul de cutii de gresie

1p

1p
1p

1p
1p
c)Fie x dm nlimea pn la care se ridic apa n bazin
10 L = m=100 dm,l=6m=60 dm
100 60 6000
apei
V L l x x x = = =
6000 150000 150000:600 x x = =
25 x = dm=2,5 m
1p
1p
1p
1p
1p
2. a) Fie O mijlocul lui
[ ]
80
40
2 2
DC
CD R OD OC = = = = = m 40
semicerc
L R = = m
1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

369
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
AD+AB+BC=40+80+40=160
lungimea gardului este de 40 160 + m
1p

b)
2 2
:2 40 :2 800
semicerc
A R = = = m
2

80 40 3200
ABCD
A = = m
2

3200 800
grdin
A = + m
2

3,14 800 2512 3200 800 5712 +
5712
grdin
A
1p
1p
1p
1p
1p

c)
2 2
80 40 6400 1600 8000 40 5 ABC AC = + = + = = m
40 2 EOC EC =
Q mijlocul lui
[ ] AB , 40 5 AEQ AE =
( )
40 5 40 2 40 5 80 5 40 2 40 2 5 2 AC CE AE + + = + + = + = +
2p
1p
1p
1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta138 Prof.Pcurar Cornel+Cosmin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 208 5p
2. 6 5p
3. 2;4 5p
4. 72 5p
5.
90


5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

370
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
6. 13,1 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
2 5 12 2 4 2 10 24 a b c a b c = =
5 9 21 3 3 15 27 63 a b c a b c + + = + + =
Prin nsumarea relaiilor 4 2 10 24 a b c = i 3 15 27 63 a b c + + =
7 13 17 87 a b c + + =
2p
2p

1p
3. Fie x numrul de pagini citite n prima zi 5, 10, 15, 20 x x x x + + + +
reprezint numrul de pagini cititite a doua ,a treia ,a patra, respectiv a cincea
zi
5 10 15 20 230 5 50 230 x x x x x x + + + + + + + + = + =
5 180 36 x x = =
36,41,46,51,56 reprezint numrul de pagini citite n cele cinci zile
41 e numr prim,deci a doua zi numrul de pagini citite de Victor reprezint
un numr prim
1p

2p
1p

1
4. a)Reprezentarea corect a unui punct care aparine graficului funciei f
Reprezentarea corect a altui punct care aparine graficului funciei f
Trasarea graficului funciei f
2p
2p
1p

b) ( ) ( ) { }
0 4 0; 4
f
f G Oy A = =
( ) ( ) { }
0 4 0;4
g
g G Oy B = =
( ) ( )
( )
4 3 4 4 8 2
2 2
f x g x x x x x
f
= = + = =
=

( ) { }
2; 2
f g
G G C = , ( ) 0; 2 D
1p
1p


1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

371
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2 8
8
2 2
ABC
CD AB
A

= = =2p
5
3 2 6 2 6 2 6 6 a = + + +
9 a =
3p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) DEF echilateral de latur 3,fie
3 3
,
2
DQ EF Q EF DQ =
Cum prisma este dreapt ( ) ( ) BCF DEF
( ) ( ) ( )
3 3
,
2
DQ BCF d D BCF DQ = =
2p

1p
2p

b)
cort b ABC
V A h A CF = =


2 2
3 3 3 9 3
4 4 4
ABC
l
A = = =

m
2

9 3
4 9 3
4
cort ABC
V A = = =

m
3

2p

2p
1p

c) 3 3 4 36
l b
A P h = = = m
2

9 3
2 36 2
4
243
36 36 60,75 36 7,8
4
t l b
t
A A A
A
= + = +
= + = + +

43,8 44
t
A ,deci sunt suficieni 44 m
2


5p
2.
a) ( ) 2 28 14 2 42 84
ABCD
P = + = = m
Lungimea gardului ( ) ( ) 84 10 8 84 18 66
ABCD
P BG GE = + = + = = m
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

372
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) 28 14 392
ABCD
A AB BC = = = m
2

8 10
BGFE
A BE BG = = 80 = m
2

Aria curii 392 80 312
ABCD BGFE
A A = = = m
2

2p
2p
1p
c)Din teorema lui Pitagora n
2 2 2
196 784 980 14 5 ABC AC AB BC AC = + = + = =
2 2 2
100 400 500 10 5 EFC FC EF EC FC = + = + = =
2 2 2
16 64 80 4 5 AGF AF AG GF AF = + = + = =
, , AF FC AC A F C + = coliniare
1p
1p
1p

2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

373
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 139 Prof. Valer Pop
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 67 5p
2. {1,2,3,4,6,12} 5p
3. 4
7

5p
4. 36 5p
5. 12 5p
6. 144 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Construcia figurii
Notarea figurii
4p
1p
2. A doua main transport 3600:3=1200 kg de zahr
Cele dou maini transport 4800 kg de zahr
3p
2p
3. f(x)=g(x) ,
rezult x+2=2x-3, de unde x=5, rezult a=5
f(a)=a+2=5+2=7, rezult b=7
1p
2p
2p
4. a) Un termen al irului este de forma 7k+2, k
107 = 715+2, deci aparine irului
3p
2p
b) Se pot cumpra maximum 3 stilouri
Rspuns: 3 cri i 2 stilouri
1p
4p
5
2 2
( 2) 4 4 x x x = +
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

374
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) ( )
2
2
x x 2 2 3x 1 5x + =
3 2
2 2 x x x +
( )( ) x 1 x 1 (x 2) + + =
3 2
2 2 x x x +
Finalizare
2p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) BC=CD=DA=10m
P
ABCD
=56m
28 de stlpi
1p
3p
1p
b) Gardul cost 1400 de lei
Pentru muncitor se pltete suma de 252 de lei
3p
2p
c) A
ABC
=120 m
2

4 pachete de smn de gazon
3p
2p
2.
a) Fie h nlimea piramidei i H nlimea prismei. Avem
3
5
h
H
= i
h+H=2,4 m=24 dm ,
rezult h=0,9 m=9 dm
2p

3p

b) Apotema piramidei este de 95 dm
Aria total a piramidei: 16( 4+ 95) dm
2

Aria total a prismei: 608 dm
2

Aria total a ornamentului: 16(42+ 95) dm
2

1p
2p
1p
1p
c) Volumul piramidei este de 192 dm
3

Volumul prismei: 960 dm
3

Volumul ornamentului: 1152 dm
3

Masa ornamentului:
3
1152 1,5 / 1728 M V kg dm kg = = =
1p
1p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

375
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 140 Prof. Valer Pop
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 6 5p
2.
36=6
5p
3. 14 5p
4. 9 cm 5p
5. 64 cm
3
5p
6. 11 elevi 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Figura
Notarea figurii
4p
1p
2. 190 de elevi la gimnaziu
376 de elevi n coal
3p
2p
3.
f(1) =-1, rezult A
f
G
f(5) = 6, rezult B
f
G
3p
2p
4. a) 67 = 135+2 5p
b) 76 + 65 = 72 > 69, rezult c nu ajung bomboanele 5p
5 E(x) =9
E(x) nu depinde de x
4p
1p
SUBIECTUL III (30 de
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

376
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
puncte)
1. a) A
ABCD
=864m
2

P
ABCD
=120m
2p
3p
b) Aria maxim de teren pe care o poate pate calul este aria unui cerc cu raza
de 9m.
Aria cercului este 81 m
2
254,34 m
2

2p
3p

c)
254,34 30
864 100
<
5p
2.
a) 4 , 3 , 2
4 3 2
L l i
k L k l k i k = = = = = =
Fie d diagonala bazei . Avem
2 2 2 2 2 2
3
16 9 25 9
5
d L l k k k k = + = + = = = .
Dimensiunile rezervorului sunt: L =2,4 m, l =1,8 m, i =1,2 m.

1p

2p
2p

b) Volumul rezervorului
3
2,4 1,8 1,2 5,184 V Lli m = = = .
Apa din rezervor are masa de 5184 kg .
Rezervorul plin cu ap are masa de 5700 kg.
3p
1p
1p
c) Rezervorul plin conine 5184 l de ap.
75% din capacitatea rezervorului este de 3888 litri .
Se poate uda o suprafa de 486 m
2
de teren.
1p
2p
2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

377
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 141 Prof. Valer Pop
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. x=3 5p
2. 33 lei 5p
3. 80 lei 5p
4. 180 cm
2
5p
5. 90
0
5p
6. Anul 2008 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Figura
Notarea figurii
4p
1p
2. A ={4,5,6,7,8}
A[2;8) ={4,5,6,7}
4p
1p
3. 16,(6) kg 5p
4. a) 2f(x)+3 =-2x+9
g(x)-2 =2x-3
rezult ecuaia -2x+9 =2x-3 cu soluia x=3
1p
1p
3p
b) - f(-3) =-6
g(-2) =-5
Rezult propoziia -6>-5, propoziie fals
1p
1p
3p
5 Se gsete n=5 2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

378
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Se gsete x=6 3p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Volumul silozului 1728 m
3

Volumul grului din siloz: 1555,2 m
3

Volumul lzii unui camion : 11,52 m
3

Numrul de transporturi: 135
1p
1p
2p
1p
b) 933,12 tone 5p
c) 419.904 lei 5p
2. a) OC=OB=30 m
AB=72 m
A
AOCD
=1260 m
2
, Aria sfertului de cerc este 225 m
2
Aria terenului: (1260+225 ) m
2

1p
1p
2p
1p
b) (144+15 ) metri 5p
c) A
ABD
=1080 m
2

Aria terenului este de aproximativ 1966,50 m
2

Aria cultivat cu trandafiri este de aproximativ 886,5 m
2

Aproximarea prin lips de 1m
2
este de 886 m
2

1p
1p
2p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

379
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 142 Prof. Valer Pop
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
3 2
5p
2. 1 5p
3. 0 5p
4. 12 cm 5p
5. 50 cm
2
5p
6. 9% 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenul
Notaia figurii
4p
1p
2. Preul televizorului dup ieftinire: 544 de lei
Preul mainii de splat: 1280 de lei.
Preul mainii de splat dup scumpire: 1344 de lei .
Preul celor dou obiecte: 1888 de lei.
2p
1p
1p
1p
3.
|1 3| 3 1 =
12 2 3 =
Rezultatul: 0
1p
1p
3p
4. a) Notm: x nr. metrilor de stof pentru uniforma de fat
y - nr. metrilor de stof pentru uniforma de biat

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

380
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Avem sistemul
5 8 34
9 6 36
x y
x y
+ =

+ =


Rezolvarea sistemului i soluia 2, 3 x y = = .
Pentru o uniform de biat sunt necesari 3m de stof.

1p

2p
1p
b) O uniform de fat i 3 uniforme de biat
sau 4 uniforme de fat i o uniform de biat.
3p
2p
5 Ecuaia: ( ) 2 f x x = , adic 6 2 x x + =
Soluia ecuaiei : x =2
Aflarea coordonatelor lui M: M(2;4)
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) A
EBCDGF
=A
ABCD
A
AEFG

A
EBCDGF
=1728 x
2

2p
3p
b) A
AEFG
=A
ABCD
:3 =576 m
2

x =24 m
3p
2p
c) 575 m
2
=5,76 ari
5,761200 = 6912 Euro
6912 4,20 = 29.030,4 lei
2p
2p
1p
2. a) Volumul vasului: 96.000 cm
3

Aria bazei vasului: 1600 cm
2

nlimea vasului: 60 cm.
2p
2p
1p
b) Dac introducnd cubul n vas, nivelul apei se ridic n vas cu 5 cm
rezult c volumul cubului este echivalent cu al unui paralelipiped
dreptunghic cu dimensiunile: 40 cm, 40 cm , 5cm.

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

381
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Volumul cubului: 8000 cm
3
.
Muchia cubului are lungimea de 20 cm.
2p
1p
c) Aria lateral a vasului: 9600 cm
2

Aria total a cubului: 2400 cm
2

Raportul este egal cu 4
2p
2p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

382
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 143 Prof. Popa Camelia Sanda
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 3 5p
2. 35 5p
3. b 5p
4. 81 5p
5. 36 5p
6. 7 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2. . ; . x nr carti y nr rafturi
( )
50 10
60 4
y x
y x
+ =


70 x carti =
2p


3p
3.
| | 3 2 1 3 1;2 x A =
4 3 3
3 3 ;3
3 2
X
B
(
=
(


| | 1;2 A B =
2p

2p
1p
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funcei
4p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

383
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
1 2 3 ... 2 1 2 f f f f n n n n n n n + + + + = + + =
2
n N n n N =
3p
2p
5
( )
5 2 x
E x
x

=
{ } 2 16 8 0;1;...;8 x x x
{ } 0;3 x { } 1;2;4;5;6;7;8 x
2p
2p
1p

SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
int.
222 A m =
5p

b)
3
2,1
apa
V m =
21
apa
V hl =
4p
1p

c)
. .
15 ; 6
ext ext
L m l m = =
3 3
int. .
280 ; 360
ext
V m V m = =
( ) 77, 7 % p =
2p
2p
1p
2. a) 13 SQ m =
70
SNPQ
P m =
2p
3p

b)
2
30
SMQ
S m =
30 15 450kg =
450:5 90cutii =
2p
2p
1p

c)
2
100
MNPQ
S m =
cost final=1320 lei
3p
2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

384
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 144 Prof. Popa Camelia Sanda
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 22 5p
2. -6 5p
3. 2 5p
4. 120 5p
5. 48 5p
6. 105 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
11 4
a b
=
2 30 a b = +
110 a =
40 b =
1p
1p
2p
1p
3. 60 a b + =
2,75
a
b
=
44; 16 a b = =
x -numrul de ani; ( ) 44 3 16 x x =
2 x =
1p
1p
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

385
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

4.
a) ( ) ( ) 1 3 1; 1 1 f a f a = + = +
2
3 4 7 0 a a + =
7
1;
3
a


`
)

2p
2p
1p
b) Aflarea coordonatelor a dou puncte situate pe grafic i trasarea graficului
( )
,
f
MN AB d M G MN =
12
MAB
A =


4 2
2
MAB
AB MN
A MN

= =


2p
1p
1p
1p
5
( ) ( )
3
2 2 x x + +
( ) ( )
2
2 2 1 x x
(
+ +


Finalizare
2p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
3 3
8 8000 V l V m l = = =
8000:250 32zile =
3p
2p

b)
2 2
5 20 A l A m = =
20 2 40l =
40:4 10cutii =
2p
2p
1p

c) 3 2 3 d l d = =
2 3 3,5 m m < nu se poate scufunda
3p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

386
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
a)
20
36
CE m
EF x
=
=

720 20
CDEF
A x = m
2

2p
3p

b)
2
1296
ABGE
A m =
0
0
720 30 1296 x =
16,56 x =
2p
2p
1p

c)
2
216
gard
A m =
216 25 5400lei =
3p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 145 Prof. Popa Camelia Sanda
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2. 210 5p
3. 180 5p
4. 8 5p
5. 138 5p
6. 250 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2. 120 a b = 1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

387
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1 2
5 ; 3 a c b c = =
1 2
20 c c = +
1 2
5 3 120 c c =
150; 30 a b = =
1p
1p
1p
1p
3. . , . 630 x nr adulti y nr copii x y + =
25 10 9525 x y + =
215; 415 x y = =
1p
1p
3p
4.
a) ( )
2
2
6 9 3 x x x + + = +
( )
1
1
3
E x
x
=
+

2p

3p

b) ( )( )
2
9 3 3 x x x = +
( )
2
1
2 3
x
E x
x
=
+

{ } 6; 4; 2 x
1p
2p
2p
5
( )
2
3 1 f a a = +
2
2 3 2 0 a a =
1
2;
2
a


`
)

1p
2p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
b
V A h =
3
2 V m =
2p
3p
b) ; 2 VM AD VN BC VMNechilateral VM m = 2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

388
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
b p
l
P a
A

=
2
8
l
A m =
1p
2p
c )

3
4 3 400 3
( 2) ( 2000)
3 3
rezervor piramida prisma
V V V m litri = + = + = +

200 3
:20 100 215,45min
3
rezervor
V = +

1p
2p
2p
2.
a)
2
400
AEF
ABC
A x
A
| |
=
|
\ .


2
3
8
AEF
x
A =


3p


2p

b) ( )
1
3
AEF ABC AEF
A A A =


200 x m =
1p
4p

c)
2
15000 1,5
AEF
A m ha = =


22,5
grau
m kg =
135
grau
pret lei =
108
final
pret lei =
2p
1p
1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

389
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 146 Prof. Popa Camelia Sanda
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 5 5p
2. 10 5p
3. 13
30

5p
4. 40 5p
5.
3
5p
6. 24 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2. , d i c r r i = + <
1
2
2168 23,23
2039 37,37
i c i
i c i
= + <
= + <
37 i >
143 i =
1p
2p

2p
3.
( ) ( ) 9 a b a a b =
9, 5 95 a b ab = = =
2p
3p
4.
a)
2
2 3 1 0 a a + =
1
,1
2
a

`
)

2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

390
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3p

b) ( ) 2 2 f x x =
Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului funcei
1p
2p
2p
5
( ) ( )( )( )
2
2 2 2 3 1 x x x x x + = + + +
( )( )
2
5 6 2 3 x x x x + + = + +
( ) 1 E x x = +
( ) n N E n N
1p
1p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) 2
t l b
A A A = +
2
18000
l
A cm =
2
3600
b
A cm =
2
21600
t
A cm =
1p
2p
1p
1p

b)
( ) , AD ABC DAD (


15 41 AD =
5 41
sin
41
DAD =
2p
2p
1p

c)
3
0,27
g
V m =
0,27 200 54puieti =
2p
3p
2.
a) a)
2
225
p
S cm =
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

391
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
4500000
f
S cm =
20000 pietre
1p

b)
3
675
p
V cm =
3
13,5
total
V m =
2p
3p

c) 13,5 20 270lei =
270 15% 270 229,5 = lei
2p
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

392
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 147 Prof Ra Cristina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2. 60 5p
3. 4
9

5p
4. 24
5

5p
5. 100 5p
6. 13 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
Mg(x,y)=
3 4 1
( 0,(1) 0,1 )(1,5 4)
4 3 15
+
Finalizare Mg(x,y)=
2
2

3p


2p
3. 2 4 3 2 x x + + 2 x
Finalizare x={0,1,2}
3p
2p
4. a) Scrierea corect a ecuaiei din care se afl preul iniial
Rezolvarea corect a calculelor
Finalizarea preul iniial=200 lei
2p
2p
1p
b) Scrierea corect a ecuaei din care se afl preul dupa a prima scumpire
Rezolvarea corect a calculelor
Finalizarea preul dup a prima scumpire=220 lei
2p
2p
1p
5 nlocuirea lui x cu 2
Finalizarea E(2)=8
3p
2p
SUBIECTUL III (30 de
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

393
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
puncte)
1.
a)
6 4 8
L l h
K = = =
2 2 2
1044 L l h + + =
2 2
116 1044 9 3 K K K = = =
Finalizare L=18, l=12, h=24
1p

1p
1p
2p
b) 2 2 Al Lh lh = +
Finalizare Al=1440 m
2

2p
3p

c)
2
0,5 1440 x l m =
60 cutii de vopsea(720 litri in cutii de 12l vopsea)
60 50 3000 = lei
2p
1p
2p
2.
a) Adreptunghi=
2
10 20 200m =
A semicerc=
2
2
R

A=A dreptunghi-A semicerc=43 m
2

1p

2p
2p
b) Perimetrul=60 cm
Lungimea celor 4 semicercuri 62,8 m
Finalizare suma celor 2=122,8 m
2p
2p
1p

c) 157 m
2
: 10 m
2
=15,7 m
2
rezulta 16 m
3

5pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

394
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 148 Prof Ra Cristina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 5p
2. 3 5p
3. x=1 5p
4. 20 cm 5p
5. 216 5p
6. 8,11 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenai cubul
Notai cubul
4p
1p
2.
2 3 4
a b c
K = = =
nlocuim a,b,c in relaia dat:
2 2 2
4 9 16 261 3 K K K K + + = =
Finalizare a=6,b=9,c=12
2p

2p
1p
3. x=1
y=2
2p
3p
4. a) a+b=6
f(0)=4 4 b =
a=2
2p
2p
1p
b)f(x)=2x+4
2x+4=8 2 x =
2p
3p
5 x=8
y=2
x+y=10
20% 10=2
1p
1p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

395
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1. a) Perimetrul ABCD=32 m
2
4 2
2
l
OB = =
VB= 41
Finalizare L=57,6 m <60
1p
1p

1p
2p
b)Al=4 AVBC
Calculul ariei lui VBC folosind formula
2
BC VM

Finalizare Al=80 m
2

1p

2p

2p
c) T=2L
\Aflarea lui T=20 lei
Finalizarea L=10 lei
1p
1p
3p
2. a)MNPQ=romb (diagonale perpediculare)
1 2
2
d d
Aromb

=
Diagonala2=
2
l
( linie mijlocie AMB )
Finalizare A=16 m
2

2p

1p

1p

1p

b) Aparchet=48 m
2

48:2=24 pachete
24 75=1800 lei
2p
1p
2p
c) 16 25=400 lei(gresie)
12 60=720 lei(parchet)
Finalizare 720+400=1120 lei
2p
2p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

396
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 149 Prof Ra Cristina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. {5,8} 5p
2. 35 5p
3. 29
9

5p
4.
7 2
5p
5.
21 cm
3

5p
6. 4
3

5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseni paralelipipedul
Notai paralelipipedul
4p
1p
2.
Factor comun 6
n

E=6
n
(2+36-15), E=6
n
22
E 11
2p
2p
1p
3. x=2
y=5
3p
2p
4. a) Scoaterea factorilor de sub radical
Finalizare x+y=0
3p
2p

b) calculul lui x,x=14 3 15 2
calculul lui y,y=15 2 14 3
2p
3p
5 f(-1)=-1
f(3)=11
Finalizare -11
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

397
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1.
a) Al=2( Lh+lh)=192 m
2

1m
2
conine 2 plci 192 2 384 = plci
3p
2p
b) 384 15 lei=5760 lei 5p
c)384:16=24 pachete
Calculul volumului=8m
3

24 8=193 m
3
, 200 m
3

1p
2p
2p
2. a)3 rnduri de locuri de parcare si 2 culoare
36:1,5=24(locuri pe un rnd)
24 3=72(locuri n total)
1p
2p
2p

b)Aria dreptunghiului =396 m
2

suprafaa ocupat de locurile de parcare 36 2 3=216 m
2

396-216=180 m
2
suprafaa culoarelor
1p
2p
2p
c)15 1=15 lei in prima or
numrul de maini din a doua or = 10 , 10 1=10 lei in a doua or
72 1=72 lei in a treia or
Suma : 72+10+15=97 lei
1p
1p
1p
2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

398
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 150 Prof.RICU ILEANA
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2,01 5p
2.
| | 1;1 A B =
5p
3. 26620000 locuitori 5p
4. 72m
2
5p
5. 40cm
2
5p
6. 3 ore 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2. Not.cu a,a+2,a+4cele trei numere naturale impare consecutive
( ) ( )
2 2
2
2 4 155 a a a + + + + =

2
4 45 0 a a + =
1
2
5 5;7;9
9
a
a
=

N
N

1p
2p
2p
3.
2 3
2 3
40 20
2 2
x y
x y
x y
x y
=
=


+ = + =


Finalizare x=24; y=16
3p


2p
4. a) Reprezentarea corect a unui punct de pe graficul functiei f
Reprezentarea corect a altui punct de pe graficul functiei f
Trasarea graficului functiei
2p
2p
1p

b) ( ) { }
2;0
f
G Ox A =
( ) { }
0; 4
f
G Oy B =
2 2
2 5 AB OA OB = + =
2 5
sin
5 2 5
OA
AB
= = =
1p
1p

2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

399
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

5
( )
( )( )
2 2 2
5 5 5 5
10
4 20 25 4 20 25 4 25
x x x x
x
E x
x x x x x
+ + + +
= =
+ + + + +

Presupunem ca ( )
1
,
2
E x x R

2
10 1
,
4 25 2
x
x
x

+
R
2
2
20 4 25
0,
4 25
x x
x
x


+
R
( )
2
2
2 5
0,
4 25
x
x
x


+
R Este adevarata x R
2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
7,5 3
11,25
2
AHE
A m

= =
.

11,25m
2
50kg=562.5kg vinete
562.5kg 2lei=1125 lei
2p
2p

1p

b)
2
2,5 3
3,75
2
AHB
A m

= =
.

3,75m
2
45kg=168,75kg ardei
168,75kg 1,5lei=253,125 lei
2p
2p

1p

c)
2
10 3 30
BEDC
A m = =
10 2 13 2 26
BEDC
p m = + = lungimea gardului
30m
2
: 1m
2
=30 psri maxim
2p
2p
1p
2.
a)
( )
( )
ADD
pr BD AD

= ( ) ( )
; BD ADD AD B = < <
n ( ) ( )
90 AD B m D AB =

. < calculm ( ) ( )
AB
tg AD B
AD
=

<
n ( ) ( )
.
90 100 2025 5 85
T Pitagora
ADD m ADD AD = = + =

. <
nlocuim n rel.(*) ( )
2 85
85
tg AD B = <
1p
1p
2p
1p

b)nlimea apei n vaz este de
3
4
din AA
3
45 33,75
4
cm =
3 3
100 33,75 3375 3,375 3,375
apei bazei
V A h cm dm l = = = = =
2p

3p

c)
3 3
1
100 45 4500 4,5 4,5
ABCDA B C D bazei
V V A h cm dm l

= = = = = = se pot pune n
vaz
4,5litri - 4litri=0,5litri =
3 3
0,5 500 dm cm = este volumul bilei introduse

3
3
3
4 375 3
500 5
3
r
r r


= = =
2p
2p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

400
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 151 Prof.RICU ILEANA
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4
3

5p
2. 10236 5p
3. 210 g 5p
4. OC=16 5p
5. 81cm
2
5p
6. 9 capitole 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
3p
2p
2.

( )
2
2 2
2
1 1 49
25 2 25
4 2 2
a b a b ab + = + =
= =

3p
2p
3. x=bile rosii;y=bile galbene
( )
5
5 45
5 4 1 5 5 4 4 9
x y
x y x
x y y y y
= = =


= + = + =


3p
2p
4. a) Reprezentarea corect a unui punct de pe graficul functiei f
Reprezentarea corect a altui punct de pe graficul functiei f
Trasarea graficului functiei
2p
2p
1p

b)
3
;0
2
f
G Ox A
| |
=
`
|
\ . )

( ) { }
6;0
g
G Ox B =
3 9
6
2 2
AB OB OA = = =
( ) { }
3;3
f g
G G C =
27
2 4
C
ABC
AB y
A

= =
.

1p


1p

2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

401
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

5
2 3 4
a b c
k = = = si 2b=9d
a=2k;b=3k;c=4k;
2
3
d k =
Calculam 2a
2
+ b
2
+ 3c
2
+ 10d
2
=65k
2
+
2
40
9
k =
2
625
9
k
2p

2p


1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)Calculam AC=10m
Perpendiculara dus din B pe AC intersecteaz A C in B si pe AC in B
4,8
AB BC
BB m
AC

= = i 3,8 BB m =
( ) A BC ABC A C AC . ~. |
A B BC A C BB
AB BC AC BB

= = =

3,8 A B m = si
4,75 B C m =
Finalizare:Lung.gard.=22,55m
2p


1p

1p

1p
b)Calculam 7,91 A C m =
A
alee
=A
trapez
=
( )
2
39,5
2
AC A C B B
m
+
=
3p
2p
c)Fie O centrul cercului nscris n ADC . i notm cu r raza acestuia
ADC AOC AOD DOC
A A A A = + +
. . . .

r=2 m
Finalizare: 4
cerc
A = m
2

2p
2p
1p
2.
a) ( ) 2 2 34 68
bazei
P L l m = + = =
2
68 2,5 170
l bazei
A P h m = = =
2
24 10 240
bazei
A L l m = = =
170+240=410m
2
faianta
1p
2p
1p
1p

b)
3
240 2,5 600
bazin bazei
V A h m = = =
3
80% 80% 600 480 480000
apei bazin
V V m litri = = = =
480000 litri : 1000=480kWh consum energie electrica
480kWh 0,35lei 4=672 lei cost lunar schimbarea apei n bazin
1p
2p
1p
1p

c)
3
480
480 240 2
240
apei bazei
V A h
m h h m
=
== = =

2p
3pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

402
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta152 Prof.RICU ILEANA
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 32 5p
2. x=44 5p
3. 15 5
36 12
p = =
5p
4. 120 5p
5. 18cm 5p
6. 11cm
2
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
3p
2p
2. c(a-b+3)=329389(a-b+3)=3293
a-b+3=37a-b=34
3p
2p
3. Scrierea complementului lui
Scrierea suplementului lui
90 1
180 19


Finalizare: =85


1p
1p
1p
4. a) Reprezentarea corect a unui punct de pe graficul functiei f
Reprezentarea corect a altui punct de pe graficul functiei f
Trasarea graficului functiei
2p
2p
1p

b) 3 4 1 4 x x
8 2 x
1
4
x
Cum { } 0 x S = N
2p

2p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

403
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

5
2 4
3
; 1
2 2 2
x y
x y
x y
=
= =

+ =


Finalizare
2 2
4x y + =10
3p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)Raza dus n punctul de tangen este perpendicular pe tangent.
; OA l PC l OA PC OACP trapez | ;dar ( ) 90 m A =

< OACP este
trapez dreptunghic
Ducem PH OA ;aplicm teor.Pitagora n PHO . PH=6 3cm

( )
2
12 6 3
36 3
2 2
OACP
OA PC PH
A cm
+

= = =
2p2p

1p

b)Observam n PHO . :
2
OP
OH = ( ) 30 m OPH =

< ( ) 60 m O =

<
OAB . echilateral
2
2
3 81 3
4 4
OAB
a
A cm = =
.

n trapezul OACP cu ( ) 60 m O =

< ( ) 120 m OPC =

<
n BPC . isoscel ducem PM BC PM bisect. ( ) 60 m BPM =

< i
( ) 30 m MBP =

< PM=3/2cm.Calc.
3 3
2
MB cm = 3 3 BC cm =

2
9 3
2 4
PBC
BC PM
A cm

= =
.

2
27 3
2
ABC OACP OAB PBC
A A A A cm = =
. . . .

2p
2p
1p

c)
2
sec .
360
t cerc
R
A

=


( )
2
2
1 sec . ;9
9 60 27
360 2
t C O
A A cm

= = =


( )
2
2
2 sec . ;3
3 120
3
360
t C P
A A cm= = =

2
1 2
33 11
36 3 3 12 3
2 2
OACP
A A A A cm
| |
= = =
|
\ .
.


2p
2p
1p
2. a) Baza hexagon regulat 10 = = OB AB m
( )
( )
( )
. . 0 2 2 2
1 2
: 90
T P
VO ABC
VO OB VOB m O c c ip
OB ABC

= + =
`


)

VO= 69 10 13
2 2
= m
Fie VM apotema piramidei n faa lateral VAB. Avem AM = 5 m
12
2 2
= = AM VA VM m
1p


2p


2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

404
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


b) S
ABCDEF
=150 3m
2

2
bazei
laterala
P ap
A

=
2
.
60 12
360
2
lat
A m

= =
V
VABCDEF
=150 23m
3
2p

2p
1p
c) Necesarul de material 2 A
laterala
=720 m
2
.
Costul materialului 720 13,50 =9720 lei.
Costul podelei: 150 3m
2
20lei=300 3lei 519lei
9720 lei+519lei=10239lei total costuri
2p

2p
1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 153 Prof. Ricu Ileana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -6 5p
2.
x=
5 3
11
+

5p
3. P=0,5 5p
4. 42 lei 5p
5. 156cm
2
5p
6. 1180 persoane 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
200
10
a b c
a b c
a b
+ + =

+ =

a=55;b=45;c=100
5p
2. V=A
bazei
hh=8cm 5p
3. (x-13)+(5+3x)=180x=47 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

405
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

4.
a) ( )
( ) ( )
( )( ) ( )
2 2
2 2 2
1 1 2 1 1
2 : 2
1 1 1
1 1
x x x x x x x x x x
E x
x x
x x
( (
+ + +
= = = ( (
+
+ +
( (


5p

b)
( )
( )
( ) ( )
2 2 2 1
4 2 2 8 2 8 12 6 2
2 8 8
2 1 2 1 2 1
6 2 2 6 2 2 2 2 2
6 2
2 1 2 1
E

+ + +
+ = + = = =
+ + +
+ +
= = =
+

5p
5
Not.MN==linia mij. ; B+b=2MN B+b=2( 7 1
);
A
trapez
=
( )
2
B b h +

A
trapez
=(
7 1
)(
7 1
)=7-1=6cm
2

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)A
dormitor
=20 m
2
20:1,25=16 cutii parchet 5p

b)A
trapez
=
( ) 4 2 5
15
2
+
= m
2

A
sector cerc
=
2
2
25
6,25 19,625
4 4
R
m

= =
A
terasa
=15+19,625=34,625m
2

5p
c)34,62532=1108 lei cost gresia 5p
2.
a)Calc.BD=50cm;BE =
5
1
BD=10cm;ED=40cm
In MED avem:MD=40 2cmA
MDB
=
2
1000
2
BD ME
cm

=
5p

b)Ducem EF BC ;avem
( )
( )
( )
.3 . T perp
ME ABC
BC ABC MF BC
ME ABC

)

8
BE EF
EF DC BEF BDC EF cm
BD DC
= = | . ~.
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

406
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

In MEF:
2 2
2 421 MF ME EF = + =

c)( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ; ; ; MCB ADB BC MCB ADB MF EF MFE = = = X < <
( )
40
5
8
ME
tg MFE
EF
= = = <
5p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 154 Prof. Ricu Ileana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. S={6;-3;-1;4} 5p
2. 13
15

5p
3. P=0,2 5p
4. Diferenta=9,016 lei 5p
5.
16 3
5p
6. 198
3,96
50
= carti
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
3
10
A = ;
3 2
10
B

= ;A<B
5p
2. Not.x=pretul initial ; 20%x=lei se reduce pretul x-20%x=320
20
1 320
100
x
| |
=
|
\ .
x=400 lei
5p
3. Not.P(a;b)2a=3b(1)
( )
f
P G f a b = (2)

2 3 9
3 6
a b a
a b b
= =


= =

P(9;6)
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

407
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

4.
a)
( )
( )( ) ( ) ( )
( )
( )( )
( )
( )( )
( )
( )( )
( )
( )( )
2
2
2
2 2 2
2 2
2 1
3 1 2
1 1 1 1 2 2
1 3 2 1 2 2
1 1 1 2
1 1 1
1 1 1 2 2
a a a
a a a
E a
a a a a a a a a a
a a a a a a a a a
a a a a a
a a a a
a a a a a a
+ (
+
= + =
(
+ + + + +

+ + + + +
= =
+ + +
+ +
= =
+ + + +

5p

b)

( )
2 a
1 a
a E
+

=
( )
2 1 2 1 1
1
2 2 2 2
a a
E a
a a a a
+ +
= = =
+ + + +
;
( ) { } 2/1 2 1 E a a a si a + + N N;
Avem a+2=1a=-1N ; a+2=-1a=-3N ;
Deci a
5p
5 48:12=4cm lungimea unei muchii
A=a
2
A=16cm
2

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) Calculam 12 2 B D = cm; folosim teor.Pitagora
n BB O . , ( ) 90 m B =

<
OB = 6 6


5p

b) DC A B | ( ) AD,A B ADC = < <
Triunghiul AD
/
C este echilateral (laturile sunt diagonale ale feelor cubului)
m(( AD
/
, A
/
B)) =m( AD
/
C) =60
0

5p

c) ( ) AC BBD AC BD (*) ;
( ) AD A BD AD BD (**); Din (*) i (**) rezult
BD (ADC)
5p
2. a)V
piramidei
=A
bazei
h=4920=980cm
3
5p

b)V
cilindru
=
2
R h =135 cm
3
5p
c)m V = m=135 11,3=1525,5 grame4790.07grame4,790kg 5pA

A B


M
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

408
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 155 Prof. Ricu Ileana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 5p
2. 0 5p
3.
4 3 3 2 3 0 x x x + + =
( )
2 3 2 3 1 0 x x + + = 3 0 3 x x = =
Sau
1
2 3 1 0 3
2
x x + + = + = (nu are solutii;stim ca 0, x x R)
Deci A={3}; | x- 1 | 2-2 x-1 2-1 x 3B=[-1;3]
AB={3}
5p
4.
1 1 4 6
5 ;
5 5 a b
| |
+ =
|
\ .

5p
5.
4 6
5p
6. Februarie 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. 180
90
14 12 26 52
x y z
z = = = =


5p
2.
( ) ( ) 2 1 1
f
M G f a b a b = =
( ) ( ) 3 2
g
M G g a b a b = =
Din (1) si (2) a=-2;b=-5
5p
3. Notam x=masura unui unghi 5x=masura unghiului mai mare
x+5x+72=180x=18

5x=90


5p
4.
a)E(x) are sens daca:
2
2
2
2 1 0
2 1 0
2 1 0
x x
x x
x
+


Consideram 2x
2
+x-1=0x
2
+x+x
2
-1=0x(x+1)+(x+1)(x-1)=0
(x+1)(2x-1)=0x=-1sau x=
1
2
;
Analog,consideram 2x
2
-x-1=0x=1 sau x=-
1
2

2x
2
+10, x R(deoarece 2x
2
0, x Rsi 2x
2
+1>0, x R)
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

409
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Deci
1
\ 1;
2
x


`
)
R

b)
( )
( )
( )( )
( )
( )( )
( )
( )
( )
( )
( )( )
( )
( )( )
2 2
2 2
2
2
2 2
2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
2 2 1
4 2 1 1 2
1 1 2 1 1 1 2 1 1
x x x x x x
E x
x x x x x x x x
x
x x x
x x x x x x x
| |
| | + +
= + = + = |
|
|
|
+ + + + +
\ .
\ .
| |
+ | |
+
| = = =
|
|
|
+ + + + +
\ .
\ .

5p
5
Not.a;a+1;a+2 laturile paralelipipedului ( ) ( )
2 2
2
1 2 5 2 a a a + + + + =
a
2
+a
2
+2a+1+a
2
+4a+4=50a
2
+2a-15=0a
1
=-5nu convine); a
2
=33;4;5 sunt
lungimile muchiilor V=60cm
3

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)pr
(ABC)
SB=AB ( ) ( )
; SB ABC SBA = < <
In ABD(ABAD=lat.romb; ( ) 60 m A =

< ) ( ) ( ) 60 m ABD m ADB = =

< <
ABC echilateral AB=AD=BC=DC=14cm
In SAB( ( ) 90 m A =

< )cf.teor.Pitagora:SB=14 2cm
5p

b)Not.BDAC={O};calculam diagonala AC astfel:in AOB( ( ) 90 m O =

< )
AO=7 3AC=2AO=14 3cm;
In SAC( ( ) 90 m O =

< )SC=28cm ( )
14 1
sin
28 2
SA
ACS
SC
= = = <
( ) 30 m ACS =

<
5p

c)
( )
14 3 2
SBC
P = +
.

5p
2.
a)
( )
3
h
V S s Ss = + + ;S=505=250m
2
;s=10m
2

( )
( )
3
2,4
250 10 250 10 0,8 250 10 50 248
3
V m = + + = + + =
5p
b)248:0,5=496 roabe 5p
c)248:4=62 transporturi de camion 5pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

410
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 156 Prof. Ricu Ileana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
( )
{ }
\ 3 2; A = R
5p
2. S={-3;5} 5p
3. d=13cm 5p
4. 60

5p
5. 19
0,021
900
p = =
5p
6. 44 miliarde 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
8
5 8
1 9
a b
a
b
+ =

+
=


;rezolvnd sistemul obinem a=11;b=19
5p
2. L l=800;aria devine:
A=( )( )
2
1 1 1 25
25% 25% 1250
4 4 16 16
l l L L lL lL lL lL lL cm + + = + + + = =
5p
3.
A
pistei
=
.
2
4 5 20
2 2
lat cilindru
A rg
= = = m
2

5p
4.
a)
( )
( )
1 1
1 1
1 1 2 1
1 2 1
E x
x x x x
x x x x x
x x x
= =
+
+ +
= =


( )
( )
( ) ( )
( )
( )
2
2 1 3 2 3 1 21 3
2 1 2 3 3
2 3 3
4 3 7 4 3 7 4 3 7
2 2 3 3 1
2 3 3 5
E
rationalizare

+
= = = = =


= = +

5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

411
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


b)E(x)=2
2 2
1
2
1 0
1
1 2 1; : ;1
2 1 0 2
1
:1 4 4 1 4 3 0 0 ;1
2
3 1
;1
4 2
x
x x cond x
x
Avem x x x x x x
x

| (
=

| (
= + = =

(
\
| (
=

(
\
~
si
5p
5 Not.AD=a cmAB=2a;P
ABCD
=304a+2a=30a=5cm
Cateta opusa unghiului de 30

este din ipotenuza. h=2,5cm.


A
ABCD
=bh=102,5=25cm
2

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
( )
( )
( ) ( )
.3 .
90
Teor perp
MA ABCD
DC ABCD MD DC
AD DC m ADC

=

)

X

Ducem OEDCOE| AD,dar O=mijl.segm.[MC] OE=linie mijl.a
MDC . OE=
2
MD
;in MDC . calc.MD=60cmOE=30cm
5p

b)In ( ) ( )
90 ADM m A =

. X avem: ( )
36 3
sin
60 5
MA
ADM
MD
= = = X
In
( ) ( )
90 ABM m A =

. X avem: ( )
27 3
cos
45 5
AB
ABM
MB
= = = X unde BM s-a
calc.in ( ) ( )
90 MAB m A =

. X cu teor.Pitagora
In ( ) ( )
90 ADB m A =

. X avem: ( )
48 16
27 9
AD
tg ADB
AB
= = = X
( ) ( ) ( ) sin 3cos 4 ADM ABM tg ADB + + < < < =
428
45

5p

c)Avem
( )
( )
( ) ( )
. . )
;
.
CD MD cf pct a
CD MD AD CD MAD
CD AD lat dreptunghi


)

pr
(MAD)
CM=MD=60cm(s-a calc.la pct.a))
5p
2. a)V
cub
=3,375m
3

V
piramida
=1,125m
3

V
corp
=4,5m
3

5p

b)S
lat.piram.
=
2
p ap
;ap.=
1,5
2

S
lat.piram.
=
4,5
2
m
2

S
lat.cub
=ph=61,5=9m
2

5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

412
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


c)
m
V
= m=V =4500dm
3
1,5=6750kg
5p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 157 Prof. Ricu Ileana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
x=17-3 2propozitie falsa
5p
2. S={-11;14} 5p
3. x=16 5p
4.
135


5p
5. 0,4 5p
6. 56,25% 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.
( ) 2;5 2 5 a a < < a-2>0 si a-5<0
E= ( ) ( )
2 2
2 5 2 5 2 5 3 a a a a a a + = + = + =
5p
2. 2x-60=155-3xx=43 5p
3.
Notam x=nr.fetelor;y=nr.baietilor
( )
30
3 3 5
x y
x y
+ =

+ =


18
12
x
y
=


5p
4.
a) a)
*
n N avem:Caz I: ( ) 1 1 4 1 2 4 9 3 2
2
= + = + = = = r p k n
k k k
.
Caz II : ( ) 3 3 12 3 1 4 3 9 3 1 2
1 2
= + = + = = + =
+
r p p k n
k k
.Suma
resturilor este: 4015 3 1003 4 3 1 3 1 3 1 3
2006
= + = + + + + + + +
_

termeni
.
5p

b) ( ) ( ) ( ) = + + + + + + + = + + + + =
2007 2005 3 2007 3 2
3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 . . S
( ) + + + + + = 3 12 3 3 3 4
2005 3
p . restul este 3.
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

413
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

5
AO=
2
3
AM=
4 3
3
; ( ) ( ) ( ) ( ) ; ; 60 VA ABC VA AO VAO = = =

< < < (cf.ipot.)
30 AVO =

< VA=2AO=
8 3
3
;InVAO,cf.teor.Pitagora obtinem VO=4cm
Not.d(O;VA)=h;A
VOA
=
2 2
VA h AO VO
= h=2
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)Construim MNAB;avem:
( )( )
( )
( )
Re . .3 .
.
cipr Teor perp
MC ABC ip
AB ABC CN AB
MN AB constr

)

Calc.AB=4 2cm(Teor.Pitagora);
2 2
ABC
AB CN AC BC
A

= =
.
CN=2 2
In
( ) ( )
90 MCN m C =

. < MN=2 6cm
5p

b) n
( ) ( )
90 MCB m C =

. < MB=4 2cmAB=MB=MA=4 2cm
MAB echilateral A
MAB
=
2
3
4
a
=8 3cm
2
5p

c)Not. ( ) ( )
; d C MAB h = ;exprimam vol.piramidei in 2 moduri
3 3
ABC ABM
A MC A h
=
. .
h=
4 3
3


5p
2.
a)d = d =
d = d = d=30 m
5p
b)S
faianta
=A
laterala
+A
bazei

A
l
=2 (Ll +lh) A
l
=2 (5014 +142) =256 m
2

A
b
=Ll A
b
=5014 =700 m
2
S = 256 +700 =956 m
2

5p
c) S
faianta
=956 m
2
=9 560 000 cm
2

Suprafaa de faian ce poate fi acoperit cu o cutie de faian : S =4020 =
800 cm
2
.
Numrul de cutii: n = . n = =11 950 cutii.
costul lucrrii este:11 950 15 =179 250 lei
5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

414
Evaluarea Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 158 Prof. Soare Roxana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2. 0 5p
3.

5p
4. u=60 5p
5. 144 5p
6. 64 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. desen 5p
2.

5p
3.

B(1,2)
C(-2,-1)
Obinem
5p
4. a) ; 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

415
Evaluarea Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecteb) { } 3; 1;0;2 x
5p
5

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) A=32m
2
, deci cantitatea de parchet necesar este 35m
2
. costul pentru 1m
2
=36 lei , deci costul parchetului este 1260 lei .
5p
b) . 5p
c) aria suprafeei neacoperite de covor este (32- )m
2


5p
2. a) nlimea piramidei este 5p

b) ; =
cantitatea de staniol necesar este 72 cm
2
5p

c)
5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

416
Evaluarea Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 159 Prof Soare Roxana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 5 5p
2. 80 5p
3. 17 5p
4. 90 5p
5.
8 38cm
5p
6.

5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen +notaie 5p
2.Deci x este un divizor comun al numerelor 360,240,480 cuprins ntre 50 i
80, de unde x=60 .
5p
3.


5p
4. a) Notm cu x suma iniial . Obinem ecuaia :
lei.
5p
b) n prima zi elevul a cheltuit 30 lei , iar n a doua zi 60 lei. 5p
5

5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

417
Evaluarea Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 5p
b) MNPQ este romb 5p
c) costul gresiei este 105 45=4725 lei, costul chitului
este 472,5 lei , iar costul manoperei este 5670 lei , deci costul total este
10867,5 lei
5p
2. a) Notm cu x numrul natural impar, deci trei numere naturale impare
consecutive x, x+2,x+4 x=5.
5p

b)
5p

c)Fie BMBC . Notm
5p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 160 Prof. Soare Roxana
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2. 300 5p
3. 810 5p
4. 416 5p
5. 36 5p
6. 7,33 5p
SUBIECTUL II (30 de
uncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

418
Evaluarea Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

1. Desen + notaie 5p
2.


5p
3.

De unde obinem
5p
4. a)

5p

b)
5p
5 Notm cu x numrul de bnci .Obinem ecuaia :
, de unde rezult c numrul de elevi este 33.
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
5p

b)
5p
c)patrulaterul AFDE este dreptunghi.


5p
2. a) 5p
b) numrul necesar de cutii este
cutii
5p
c) ; vor ncpea 36 de cuburi de ghea. 5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

419
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 161 Prof. tefan Maria Lcrmioara
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 6 5p
2. 1265 5p
3. - 6 5p
4. 27 5p
5. 45 5p
6. 27 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2.
( ) ( )
3 1
2 5 3 1
2 5
x
x | x
x
+
+

Z
1p

Formeaz sistemul:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 5 3 1
2 5 2 3 1 3 2 5
2 5 2 5
x | x
x | x x
x | x
+

( +
`)

2p

Scrie divizorii ( ) { }
17
2 5 17 1 1 17 x D ; ; ; = + + { } 2 12 4 6 22 x ; ; ;
1p

Determin mulimea { } 6 2 3 11 A ; ; ; = + + +
1p
3. Noteaz x numrul paginilor din carte. 1p

Scrie modelul matematic:
3 1
5
7 2
x x + = sau
3 1
5
7 2
x x x + + =
1p
Rezolv ecuaia i obine soluia 70 x = 2p
Finalizare: Cartea are 70 pagini 1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

420
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. a) Amplific i aduce la acelai numitor:
( )
( ) 2 2 2
2
1 4 6 2 5 2
2 2 3
4
x x
x x x
E x
x x x
x
+
| |
+ +
=
|
+ +

\ .

( )
( )( )
2 2
5 6 2 5 2
3
2 2
x x x x
E x
x
x x
+ + +
=
+
+

2p

Descompune numrtorii: ( )( )
2
5 6 2 3 x x x x + + = + +
( )( )
2 2
2 5 2 2 4 2 2 1 2 x x x x x x x + = + =
2p
Simplific i obine rezultatul final:
( )
( )( )
( )( )
( )( ) 3 2 2 2 1
2 1
3
2 2
x x x x
E x x
x
x x
+ +
= =
+
+

1p

b) ( )
( )
( ) ( )
4
3 5 3 5 3 5 4
3 5
E x E x E x
E x
( (
+ = + =


( ) ( ) ( )
( )
2
2
3 5 4 7 E x E x = =
3p

Rezolv ecuaia 2 1 7 x = i obine soluiile { } 3 4 x ; ,dar
{ }
1
3 2 2 4
2
x \ ; ; ; x = R
2p
5
g
m a b =
1p
Aplic formule de calcul prescurtat
( )( )( )( )
7 4 3 3 5 7 4 3 3 5
g
m = + + ( )( ) 49 48 9 5 =
2p

Finalizare 4 2
g
m = =
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

421
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1.
a)
5p

a)
2
B b
MN
+
= unde b ZE =
;
40
;
ZC BA C BA
CD ZE
ED BA D BA

= =
`

)
cm
( )
( )
( )

90

: 45

45
m C
ZCA m Z ZCA
m A

=
`
=
)
isoscel
60 CA ZC = = m
160 BA BD DC CA = + + = m
100 MN = m


b)
1
2100
2 2
MN CD h
A
+
= =
2
m
2
3900
2 2
BA MN h
A
+
= =
2
m
5p

c)
1
2
2100
% 100 100 53,84%
3900
A
p
A
= = =
5p
2.
a) 24 2400 30 L m cm = = . 3 300 30 l m cm = = . 2 4 240 30 h , m cm = = .
5p
b) Calculeaz aria lateral i aria bazei A = 129,6 m
2
+72 m
2
=201,6 m
2
. 5p
c) suprafaa acoperit de o cutie de faian 50 009 45 , , = m
2
.
Necesarul de faian: 225,6 m
2 105 21168 % , =
m
2
.
Numrul de cutii necesare 211,68 : 4,5 = 47,04
Sunt necesare 48 cutii.
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

422
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 162 Prof. tefan Maria Lcrmioara
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 5 5p
2.
243
5p
3. 5 5p
4. 14 5p
5. 60
0
5p
6. 60 ha 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz tetraedrul
Noteaz tetraedrul
5p
2.
2 3 2 3
3 3 3
5 5
x x + +

| |
9 6 9 6 x A ; =
5p
3. Un pix cost 3 18 54 , , =
5 caiete cost 5 18 9 , =
4 pixuri cost 54 4 216 , , =
Total: 9 +21,6 =30,6
5p
4.
a) : ; f R ( ) ( ) 2 5 0 5 f x x f = =
( ) { }
0; 5
f
G Oy A =
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

423
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5 5
2 5 0 ;0
2 2
f
x x G Ox B
| |
= = =
`
|
\ . )


b)
2
AOB
AO OB
A


=
5
25
5
4
2
AOB
AO
A
BO

=

=
`
=

)
(u.a.)
5p
5
( ) ( )
2 2
3 3 5 3 3 2 3 3 5 3 3 2 n = + = +
3 3 5 3 3 5 3 3 5 > =
3 2 3 2 2 3 < =
2
3 3 5 6 3 3 1 1 n n = + = =
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
| AC = bisectoare ( ) 30 m CAB = X
( )
( )
90
1
: 2 48
2 30
m B
ABC BC AC AC BC
m A
=

= = =
`
=

)
X
X
m
5p

b)
| AC =bisectoare DAC CAB X X
: DC AB AC = | secant CAB ADC X X (alterne interne)
ACD DAC ADC = X X isoscel
| | | | AD DC =
Fie : 24 P AC AP PC DP AC = =
( )
3 24

: 90 cos 16 3
2
AP
ADP m P A AD
AD AD
= = = =
5p
c) P AB BC CD DA = + + +
24 3 24 16 3 16 3 56 3 24 120,88 120 P = + + + = + = < m ; este insuficent.
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

424
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.
a) 2 4000 A BC CF = =
2
m
5p

b) 1000 3
b
V A = =
3
m
2
3
3
4
b
l
A = =
5p

c) 3 1,73
sectiunii
A = =
Debitul pe secund:
3 3
2 / 1,73 3,46 / m s m s =
Debitul pe or:
3 3
3600 3,46 / 12456 / m s m h =
5p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 163 Prof. tefan Maria Lcrmioara
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. x 5p
2. 6 5p
3.
8 5 x =
5p
4.
9 5
5p
5. 6 5p
6. 200 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida.
Noteaz piramida.
5p
2.
Calculeaz ( ) 0 7 f = i ( ) 3 5 f =
Finalizeaz ( ) ( ) 0 2 3 3 f f =
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

425
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3. Noteaz cele dou numere cu a i b
11,6 a b = +
63,4
2
a
a b
m a b
+
= + =
Determin 25,9 b = i 37,5 a =
5p
4.
a) ( )
( )( ) 1 1
1 4
1 1 3 1
x x
E x
x x x
+
| |
= +
|
+
\ .

( )
( )( )
( )( )
( )
1 1
5 3 5 3
1 1 3 1 3 1
x x
x x
E x E x
x x x x
+
+ +
= =
+

5p

b) ( ) ( )
5 3
3 1 5 3
3 1
x
x x
x
+
+


Formeaz sistemul
( ) ( )
( ) ( )
3 1 5 3
3 1 3 1
x x
x x
+

`


)
( ) ( ) ( ) ( ) 3 1 15 9 15 5 3 1 14 x x x x +
( ) { }
14
3 1 1;2;7;14 x D = { } 3 2;3;8;15 x { } 1;5 x
dar
1
1; ;1
3
x


`
)
R 5 x =
5p
5
( ) 1 3 5 7 ... 4021 4021 1 2011:2 n = + + + + + = +
2011 2011 2011 n = = N
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) Fie A = aria paralelogramului ( )
1
2
A ABD A =
.
10 2
15 3
6 2
9 2
RT Th
CM
CB
MN BD
CN
CD

= =

= =

)
|
( )
( )
2
2
3
A MNC
MNC BDC
A BDC

| |
=
|

\ .
~
( ) ( )
4 2
9 9
A MNC A BDC A = =
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

426
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) ( )
1 45

sin sin
2 2
A ABM AB BM B B = =
( )
1 45

sin sin
2 2
A ADN AD DM D D = =
( ) ( ) B D A ABM A ADN = X X
Sau ( )
1
2 6 6
BM h BC h
A ABM A

= = =
( )
' ' 1
2 6 6
DN h DC h
A ADN A

= = =
5p

c) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
A AMN A ABCD A ABM A MNC A AND = + +
( )
1 1 2 4
2
6 6 9 9
A A A A MNC
| |
= + + = =
|
\ .

5p
2.
a) 80
b
V A h = =
3
m
5p

b) Transform volumul n hl:
3
80 8000 m hl =
Capacitatea silozului 72 / 8000 576000 576 kg hl hl kg t = =
90% din 576 518,4 t t =
5p

c) Cantitatea livrat din siloz
2
3
din 518,4 345,6 t =
345,2:12,8 27 = zile
5p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

427
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 164 Prof. tefan Maria Lcrmioara
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1.
2
4x
5p
2. 2 5p
3. F 5p
4.
2 6
5p
5. 60 5p
6. 87% 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz cubul.
Noteaz cubul.
5p
2.
5 29
3; ;4 5;24;8;
2 5
A


=
`

)

5
3; ;24;8
2
A

=
`
)

2
2 2 3
270 3
; 1 ; 26 10 ; 4
4 30
A

| |
= +
`
|
\ .

)

5p
3.
( ) ( ) ;1 1
f
P a G f a =
3 5 1 2 a a = =
( ) 2;1
f
P G
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

428
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. a) Noteaz x = nr. apartamentelor cu 4 camere
y = nr. apartamentelor cu 2 camere
Formeaz sistemul
19
19
4 2 48
x y
y x
x y
+ =
=

+ =


Rezolv 2 48 38 5 x x = =
Interpreteaz rezultatul 5 apartamente cu 4 camere
5p
b) Calculeaz 19 5 14 y = =
Interpreteaz rezultatul 14 apartamente cu 2 camere.
METODA ARITMETIC
Se presupune c sunt numai apartamente cu 2 camere. n total ar fi 19 2 38 =
camere.
Diferena de camere 48 38 10 = camere rezult din diferena 4 2 2 =
camere pe apartament.
10:2 5 = apartamente cu 4 camere
14 apartamente cu 2 camere
5p
5
( )
2
2 2 2
6 13 6 9 4 3 2 2 x x x x x + + = + + + = + + ( )
2
3 0 x + ( ) x R
( )
2
2 2 2
10 34 10 25 9 5 3 3 y y y y y + = + + = + ( )
2
5 0 y ( ) y R
( ) ( ) 2 3 5 E x E x +
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) V L l h =
Fie limea l x = . Atunci lungimea 2 L x = i nlimea
2 3
2 2 2
L l x x x
h
+ +
= = =
3
3
2 3
2
x
V x x x = =
3 3 t =
3
m ap
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

429
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3 3
3 3 1 x m x = = m
2 L = m ; 1 l = m; 1,5 h = m

b) 120 ..............................1 minut
dp
l
3000 .............................. minute l x
120 1 3000 1
25
3000 120
x
x

= = = minute
5p
c) Calculeaz volumul de ap dup 9 minute
120 9 1080 1080 l l = =
3
dm
2
2 1 2 200
h
A L l m m m = = = =
2
dm
'
h
V A h = i afl nlimea la care se ridic apa
3 2
1080
1080 200 ' 5,4 0,54
200
dm dm h dm m = = = .
5p
2.
a)
2 2
40 1600
D
A R = = =
2
cm
2 3200 3200
D
A = =
2
cm
5p
b) 4 160 L R = = cm
2 80 l R = = cm
2
160 80 12800 A L l cm cm = = =
2
cm
5p

c) ( )
2 2
12800 3200 3200 4
deseu
A cm cm = =
( ) 3200 4
4 4 3,15 0,85
0,215 21,25% 22%
12800 4 4 4
deseu
dreptunghi
A
A


= = = = = = <5p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

430
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 165 Prof. tefan Maria Lcrmioara
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 99 5p
2. 3 5p
3. 0,37 5p
4. 18 5p
5. 45 5p
6. 16 C 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma.
Noteaz prisma.
5p
2.
2 7 5 5 2 7 5 x x
{ } 2 2 12 1;2;3;4;5;6 x A =
{ } 2; 1;0;1;2;3 B =
{ } 1;2;3 A B =
5p
3.
( )
( )
1 1
2 2
4 7 1 7 3
4 9 1 9 5
a c a c
a c a c
= + = +

+ = + = +

| | 4 7;9 63 59 a a + = = =
5p
4. a) Reprezint un punct pe grafic.
Reprezint al doilea punct pe grafic.
Traseaz graficul funciei.
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

431
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
x 0
1
( ) f x 3
1
( ) 0 3 f =
( ) 1 1 f =
b) 3 OA =
3
2
OB =
2 2 2
9 3 5
9
4 2
AB OA OB AB = + = + =
( )
3 5
;
5
OA OB
d O AB
AB

= =
5p
5
( ) ( )
2 1 3 2 1 9
...
10 2 2 6 6 1 1
n n
n n n n
+
+ + + =
+ +

1 1 1 1 1 9
1 ...
10 2 2 3 1 n n
+ + + =
+

1 1 9
1 10 99
10 1
n
n n
n
+
= + = =
+

5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
1 2
6 24
72
2 2
c c
A

= = =
2
m
5p

b) ||
MN CN
MN AB CMN CAB k
AB BC
= = ~
2
1
2
AMV
ABC
A
k
A

= =
2
2
k =
2
3 2
6 2
MN
MN = =
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

432
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
2
12 2 24 12 2 12 2 2
24 2
CN
CN NB BC CN = = = = =

c)
( )
72
2
ABCD
AB BC
A

= = m
2
( ) ( )
1
36
2
AMNB ABC
A A

= = m
2
Costul mochetei 36 18,75 lei 675 = lei
5p
2.
a)
6 6 6
72
3 3
b
A h
V

= = = cm
2

5p

b)
2
6 6 36 216
t
A a = = = cm
2
216cm
2
0,0216 = m
2

Preul: 0,0216 250 5,4 = lei
5p
c) 216 72 144
cutie piatra
V V = = cm
2
5p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

433
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 166 Prof. Telteu Constantin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. -1 5p
2. 4 5p
3. 40 5p
4. 240 5p
5. 20 5p
6. 27 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.

5p
2.
2
a
x y z
m
+ +
= .
( ) 2
a
m a b c = + + ..
2p

3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

434
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3. Cifrele numere prime sunt 2;3;5;7..
La 19 pagini s-a folosit cifra 2
La 17 pagini s-a folosit cifra 3(afar de cele care au i cifra 2 i pe care le-am
numrat deja)
La 15 pagini s-a folosit cifra 5(afar de cele care au i cifra 2 i 3 pe care le-
am numrat deja)
La 13 pagini s-a folosit cifra 7(afar de cele care au i cifra 2 ; 3 i 5pe care
le-am numrat deja)
Total 64 pagini
1p
3p
1p
4.
a) ( ) ( ) 1 f x g x x = =
( ) { }
1;0
f g
G G =
3p
2p

b)
reprezentarea grafic pentru f..
reprezentarea grafic pentru g..
Formula pentru aria triunghiului i rezultatul 1 A =

2p
2p
1p
5 10 a b + =
9 ab =
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

435
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
2
100 a b + =
2 2
82 a b + =
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) Dimensiunile interioare sunt: 15 ; 10 ; 5 L dm l dm h dm = = = .
3
int
416 416 400 V dm l l = = > ..
Rspuns: Da
1p
3p
1p

b) Volumul cu tot cu perei
3 3
15 10 5 750 dm dm = =
3 3 3
750 416 334
pereti
V dm dm dm = = .
2p
3p

c)
2
2 13 4 2 8 4 13 8 272dm + + = ..
5p
2.
a)


n figur este desenat un sfert din coala lui Andrei.
2
2 2
l l
r + =
3p


2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

436
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
2 1
2
l
r

=
1p
b) Rspuns: Irina. Se vede pe desen c diametrul discurilor desenate de ea au
diametrul jumtate din latura foii de desen, iar cele desenate de Andrei sunt
mai mici.(Se poate argumenta i prin calcul observnd c:
( )
2 1
1
2 4
Andrei Irina
l
r r

= < =
5p

c) Aria nepictat
2
2 2 2
0,8...
4 0,2
16 4
l
l l l = = >
Aria unui disc
2
2 2
3,14...
0,2
16 16
l
l l

= = < ..
Rspuns: Da..
2p

2p
1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 167 Prof. Telteu Constantin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 5p
2. 21 5p
3. 3 5p
4. 2000 5p
5. 100 5p
6. 6,76 (rezultatul calculului este 6,7(6), dar fiind vorba de media clasei) 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

437
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1.

5p
2.
g
m xy = ..
( )( )
3 8 3 8
g
m = + ..
1
g
m =
2p
1p

2p
3. Dac deschid cartea la pag: 90-91; 92-93; 94-95; 96-97; 98-99, suma
numerelor cu care sunt numerotate paginile este 945
La o deschidere a crii, suma numerelor cu care sunt notate paginile vizibile
este numr impar, iar suma a cinci numere impare este numr impar. R: NU
2p

3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

438
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4.
a)
( ) ( )
3 1 3 1
; ,
2 2 2 2
f g
f x g x x f A G G
| | | |
= = =
| |
\ . \ .3p2p

b) ( )
3
,
2
A
d A Oy x = =
5p
5
2
2
3
1
4
3
4
a b
a
b a
a b
a
b
+
=
=
<
=
=

1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
metal prisma piramida
V V V = =
36 3 36 3 6
6
4 4 3
= =
3
72 3cm =
1p
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

439
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) Suprafaa ce trebuie vopsit are aria:
. . . l pir l pr b pr
A A A A = + +
Fie D i E mijloacele muchiilor
| | BC i
| | ' ' B C .
2
.
3 ; 39 9 39
l pir
OD cm EO cm A cm = = =
2 2 2
36 3
9 39 18 6
4
A cm cm cm = + +
( )
2
9 39 12 3 A cm = + +
1p


2p
1p

1p

c)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
' ' ' ' , ' ' , ' ' BC B C BC OB C d C OB C d D OB C =
Fie
EO
F pr D = . Avem:
( )
( )
( )
' '
' ' ' '
' '
' '
B C OED
B C OE B C DF
DF OB C
B C DE EO DF DF OED` ` `

) )
)

6 13
13
DO ED
DF cm
OE

= = .
SAU: Se poate arta c distana este DF, cu reciproca a II-a a Teoremei celor
trei perpendiculare.

2p

2p

1p
2.
a)
bazin dreptunghi disc
A A A = + =
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

440
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
20 10 5 = + =
( )
2
200 25 m = +
3p
1p

b)
2
20 14 7
bazin bordura
A
+
= + =
( )
2
280 49 m = + .
2
280 49 200 25 155,36
bordura
A m = +
2p
1p
2p

c) ( ) 2 20 2 7 40 14
ext
P m = + = +
( )
int
40 10 P m = +
Diferena 4 12,56 . m m =
2p
2p
1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 168 Prof. Telteu Constantin
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 3
4

5p
2. 7
6

5p
3. 9 5p
4.
4 3
5p
5.
9 3
5p
6. 270 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

441
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.

5p
2. 1
2
x =
1
3
y =
1
2
z =
z x y < <
1p

1p

1p
2p
3. x - numrul pozelor efectuate de o fat.
5 x + - numrul pozelor efectuate de un biat.
( ) 9 13 5 373 x x + + =
14 x =

1p
2p
2p
4.
a) ( ) 1 0 f =
3 0 a + =
3 a =
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

442
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) ( ) 2 5 f a =
2 3 5 a a + =
2
3.
a =
2p
1p
2p
5
2
2
1 9
2
2 2
x
| |
= + =
|
\ .

2
2
1 1
2
2 2
y
| |
= =
|
\ .

2 2
5 x y + =
2p

2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) Volumul paralelipipedului iniial
3
250
i
V dm =
Volumul paralelipipedului scos din cel iniial
3
40
s
V dm =
Volumul corpului
3
210
c
V dm =
2p
2p
1p

b)
c
A = (aria total a paralelipipedului iniial)
' ' ' '
2 2
EFF E FGG F
A A + =
2
254dm =
3p
2p

c) 3 2 FB dm =
Din 43 . FBC FC dm =
2p
3p
2.
a) 10 5 AC m =
4 5 , 2 5 DO m OC m = =
8 5 ; OA m =
i cu asemnare 16 5 OB m =
1p
1p
1p

1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

443
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
20 5 BD m =
1p
b) Tot din asemnare sau cu t. lui Pitagora 40 AB m =
cu t. lui Pitagora 10 13 CB m =
( )
10 7 3
ABCD
P m = +
2p
2p
1p
c) Fie V intersecia dreptelor AD i BC. Din asemnarea triunghiurilor VDC i
VAB se obine
20 80
3 3
VD m VA m = = ..
100
3
VB m =
50 p m =
S
r
p
= =
( ) 10, 6 m =

1p
1p
1p

1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

444
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 169 Prof. C. Telteu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 6 5p
2. 1100 lei 5p
3. 80% 5p
4. 4 5p
5. Nu 5p
6. 26 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.

5p
2.
{ } 7
5p
3.
1 2 1 2
6 3; 15 3, , 0 x c x c c c = + = +
30
3 x M
3 30 1000 34 1023 x k k x = > = =
2p
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

445
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4.
a)
.
3 2 3 2 3 2
;0 0
5 5 5
f
A G f m
| | | |
= =
| |
| |
\ . \ .

5p
b) Precizarea a dou puncte ale graficului
Reprezentarea lor n plan
Desenarea dreptei
2p
2p
1p
5
Scrierea formulei ( )( )
2 2
a b a b a b = +
(sau ( )
2
2 2 2
2 2 2 a b c a b c ab ac bc + + = + + + + + )
( ) ( )
2 2
2 2 2
3 1 4 1 7 2 2 x x x x x x x ( + + + = + +


Finalizarea

1p

3p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a)5p

b) 2 2 MC cm =
2 6 MB cm =
' 4 6 BM MA cm + =
1p
2p
2p

c) ' 4 2 BA cm =
( ) , ' 4 d M BA cm =
1p
2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

446
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( )
2
'
' , '
8 2
2
BMA
BA d M BA
A cm

= =
2p
2.
a) Suprafaa zidurilor clasei:
2
108m
Ferestrele i ua la un loc:
2
16,2m
2p
3p

b) Suprafaa tablei:
2
5,4m
De zugrvit:
2
86,4m
2p
3p

c) Suprafaa clasei:
2
72m
Numr elevi:
72
28
2,5
(
=
(

.
2p
3p


Varianta 170 Prof. C. Telteu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 0 x = 5p
2. 25 5p
3. 50% 5p
4. 40 5p
5.
2
4 3 m
5p
6. 34 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

447
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1.

5p
2.
{ } 12
5p
3.
1
2
3
244 4
99 3
90 6
c n
c n
c n
= +
= +
= +

( ) 240,96,84 12 n = =

2p
3p
4.
a) ( ) 1 3 f =
0 a =
2p
3p

b) ( ) 3 f x x = +
Intersecia cu Ox: ( ) 3;0
Intersecia cu Oy: ( ) 0;3
1p
2p
2p
5
Scrierea formulelor: ( )
2 2
2 a b a ab b = + i ( )( )
2 2
a b a b a b = +
Aplicarea lor corect
Reducerea termenilor asemenea
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 32,5 m=3250 cm; 3250:15=216,(6), deci pt. lungime sunt nec. 217 pietre.

850:15=56,(6), deci pentru lime sunt necesare 57 pietre.

n total sunt necesare: 217 57 12369 = pietre,
2p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

448
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b) O piatr are volumul:
3
15 15 3 675cm = .
Toate pietrele au la un loc volumul:
3 3
12369 675 8349075 8,349075 cm m = = .
2p
3p

c)
3 3
8,349075 1000 / 8349 m lei m lei
5p
2.
a)
2 2 2
25 625
circ
A R m = = =
5p

b)
2 2
400
arena
A r m = =
5p

c)
2 2
225 706,5
circ arena
A A m m = (aproximare prin lips)
Nr. maxim spectatori: 706,5:0,5 1413 = .
2p
3p


Varianta 171 Prof. C Telteu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 14 5p
2. 275 5p
3. 88 5p
4. 40 5p
5. da 5p
6. 14 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

449
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1.


5p
2.
{ } 7 M =
{ } \ 1,2,3,4 B M B = =
2p
3p
3. 100 elevi reprezint 25% din numrul de elevi ai colii
Numrul de elevi ai colii este 400.
3p
2p
4.
a)
( ) ( )
2, 2
f
M a G f a =
0 a =
3p
2p

b) ( ) 0 f b <
2 b <
3p
2p
5
2 2 2 2 2
2 2
2 2
2 2
1 1 4 1 1 4
2
1 1 1 1 1 1
4 4
0
1 1
x x x x x x
x x x x x x
x x
x x
+ + | | | | | | | | | |
+ = =
| | | | |
+ +
\ . \ . \ . \ . \ .
| | | |
= =
| |

\ . \ .

3p

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

450
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 2 dulapi n lungime, 16 n lime i 13 n nlime
2 16 13 416 = dulapi
3p
2p

b) Volumul dulapilor este
3
. 500 15 15 416
dulap
V nr dulapi cm = =
3
46,8m = .
3p
2p

c)
3 3
12 2,5 2 60
container
V m m = =
3
13,2
liber
V m =
3p
2p
2.
a)
2
disc
A R =
2 2
25 78,5
disc
A cm cm =
3p
2p
b) 8 discuri pe lungime i 6 discuri pe lime
48 discuri
3p
2p
c) Din fiecare ptrat cu latura de 10 cm se pierde acelai procent ca n cazul
ntregii foi.
2 2 2
100 78,5 21,5 cm cm cm =
Deci se pierde 21,5% din material
2p

1p
2pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

451
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 172 Prof. C. Telteu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2 x = 5p
2. 650 5p
3. 87,5% 5p
4. 3 5p
5.
2
2cm
5p
6. 500 elevi 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1.

5p
2.
{ } { }
5
1;5 , 0;1;...;9 D B = =
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

452
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5 5
D B D =
2p
3. Dac x este vrsta unui frate al Irinei, atunci 2 12 x x x + + =
3 x = ani
3p
2p
4.
a) ( ) 0 f x =
3 3
,0
5 5
f
x G
| |
=
|
|
\ .

2p

3p

b)
3 3
;
5 5
x x
Rspuns: 0
3p
2p
5
( )
2
2
2 2 2
1
2 2 2
x
E x
x


( ) 0 E x =
2
0
3
E
| |
=
|
|
\ .

2p

2p

1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2 2
10 8 100000 8000000 cm cm =
2 2
8000000 800 cm m =
3p
2p

b)Toat piatra are volumul
2 3
800 0,06 48 V m m m = =
48 3:15 9,6 =
Deci au fost necesare 10 camioane.
2p
2p
1p

c) Volumul de piatr necesar
2 2 3
6000 6 6000 0,06 360 m cm m m m = = .
Preul fr manoper:
3
360 3 100 108000 .
lei
m t lei
t
=
1p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

453
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Preul cu manoper este:
10
108000 108000 118800 .
100
lei lei lei + =

2p
2.
a) Ducem ( ) || , romb 15 CE AD E AB AECD CE AE cm = =
BEC dreptunghic n C (recipr. T.Pit.)
12 CF cm = (cu T. nlimii)
2
330
ABCD
A cm =
1p
2p
1p
1p

b) ( ) . . . MDC MAB T F A
Din proporionalitatea laturilor 9 ; 12 MD cm MC cm = =
36
MDC
P cm =
2p
2p
1p

c) MDC MAB i raportul de asemnare este
3
8

Raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu ptratul raportului
de asemnare
9
64
MDC
MAB
A
A
=
2p

2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

454
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 173 Prof: Iuliana Trac
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 14 5p
2. 75 5p
3. 9 5p
4. 0,815 5p
5. 30 5p
6. 90
0
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Deseneaz apotema
Noteaz piramida
2p
2p
1p
2.
Fie x preul iniial, dupa scumpirea de 20% preul devine
6
5
x

Dup ieftinirea cu 20% preul va fi
24
25
x

Scrierea relaiei
24
25
x
=960 i aflarea lui x=1000
2p

2p
1p
3.
1521 39 =
1888- 1521=1849
1849 43 =
2p
1p
2p
4. a) Scrierearelaiei f(0)=0 3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

455
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Finalizare m=2 2p
b) Scrierea relaiei f(x)=3x
Aflarea a dou puncte ale graficului

Trasarea graficului
1p
2p
2p
5
Se noteaz x
2
+2x cu y iar expresia devine:
( )
( )
2
2
2 1
2 1
3 2 3 2
y y
y y
y y y y
+ +
+ +
=
+ + + +


Descompunerile
2
2 1 y y + + =( )
2
1 y + i ( )( )
2
3 2 1 2 y y y y + + = + +
Simplificarea raportului prin y+1
Scrierea rezultatului final
2
2
1 2 1
2 2 2
y x x
y x x
+ + +
=
+ + +
.
1p

2p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) a) Scrierea relaiei A
ABCDE
=A
ABCD
+A
DEC


BC=6 dm
A
ABCDE
=60+5x
2p
1p
2p
b) Scrierea relaiei 5x=60
Aflarea lui x=12 dm.
3p
2p
c) Cum M este mijlocul lui DC i EMDC, rezult c triunghiul EDC este
isoscel (ED=EC), DM =5 dm
Aflarea lui DE din triunghiul dreptunghic DME,
0
90 M = , cu teorema lui
Pitagora, DE=13 dm=EC, P
ABCDE
=48 dm
2p
3p
2.
a) Fie l latura bazei,
p
a apotema piramidei,
2
3
3
,
4 2
p
b l
l a
l
A A

= =
Deducerea relaiei
3
3
p
l
a =
Fie
b
a apotema bazei,
3
6
b
l
a = ,
2 2 2
b p
h a a + = , afl 6 l =

2
18 3 cm
l
A =
1p

1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

456
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

3
b
A h
V

=
3
9 3 cm V = 1p

b) Fie
f
A aria unei fee laterale, iar d distana cerut,
3
f
A d
V

=

2
p
f
l a
A

=
2
6 3 cm
f
A =
Finalizare 4,5 cm d =
2p
2p

1p

c) Fie unghiul cutat
h
tg
R
= ,
3
2 3
3
l
R R = = cm
( R=raza cercului circumscris bazei )
Finalizare
3
2
tg = .

4p
1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 174 Prof: Iuliana Trac
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2 5p
2. 12 5p
3. 18 5p
4. (9x-11y)(9x+11y) 5p
5. 6 5p
6. 5
8

5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

457
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1. Desenarea i notarea corect a cubului ABCDMNPQ
Desenarea diagonalei
4p
1p
2.
8 10
x y
= , 6y=5z, x+y+z=30
Finalizare x=8, y=10, z=12
3p
2p
3.
2
NS MS SP = SP =5cm

MP =50 cm
Finalizare
2
750 cm
MNPQ
A MP SN = =
2p
1p
2p
4.
a)
3 2 7 5 2 11
5 2
a a
f
| | + +
=
|
\ .

2 1 a =
Finalizare {1,3} a
2p
2p
1p

b) ( )
2 2
25 20 4 f n n n = + , ( ) 8 1 40 24 f n n + = +


2
25 20 21 0 n n + = ( ) ( ) 5 3 5 7 0 n n + =
Finalizare
3
5
n =
2p
2p
1p
5
93 62 93 62
10 11 10 11 = ,
34 51 51 34
19 10 10 19 =
7
1
2
a
x
= +


{ } 5,1,3,9 x
2p
1p
2p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) ) BN=MC=1 m

BC=13m

AD=11 m

AF=3 m
1p
2p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

458
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
60
m
13
DM = .

2
720
m
13
ABCD
A = .
2
30
BDC
A m = ,
2
330
, m
13
ABD ABCD BDC ABD
A A A A = =
1p
2p
2p

c)
ABDEF
A =
2
330 759
33 m
13 13
+ =
23 pungi
2p
3p
2. a) VA=10 cm

AO=OB=OC=R=6 cm
3 cm
2
b
R
a = = ,
b
BM R a = + 9 cm BM = .
2p
1p
2p

b)
3
6 3 cm
3
AB
R AB = =

2
27 3 cm
b
A =

73 cm
p
a =

2
9 219 cm
l
A =
1p
1p
2p
1p
c) Fie h nlimea piramidei mici, V volumul piramidei iniiale i v
volumul piramidei mici
3
72 3 cm
3
b
A VO
V

= =

3
9 3 cm v =

3
V VO
v h
| |
=
|
\ .
3
8
8 4 cm h
h
| |
= =
|
\ .


2p
1p
2p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

459
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 175 Prof: Iuliana Trac
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 6 5p
2. 17 5p
3. 13 5p
4. 64 5p
5. 50 5p
6. 1250 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenarea i notarea corect a piramidei

Punctul M mijlocul lui BC
Desenarea apotemei VM
3p
1p
1p
2.

2 6 3
25 mm 5 mm V V = =
Finalizare : Piatra cntrete 0,025 g.
4p
1p
3. ntre vitez i timp exist o proporionalitate invers..
Fie x numrul minutelor cerute de problem avem:
60 / 4 8
90 / 3
km h h
x x h
km h

= = .
x=160 minute
1p
3p
1p
4. a) x \ {-1,0,1}

4
( )
x
E x
x
+
=
2p
3p

b)
7 4
( 3) ( 3) 1
3 3
x
E x E x
x x
+
+ = + = +
+ +

2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

460
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
{ } { } 3 -4, -2, -1, 1, 2, 4 -7, -5, -4, -2, -1, 1 x x +

3p
5 f(-2a+1)= 8a -1

3-4a=8a-1
Finalizare
1
a
3
=
2p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) CE=DF ipotenuze n triunghiuri dreptunghice congruente, 2 5 CE = m


2 2
4
DE DE
l l

= =

m,

2 4
2
4
CF CF
l l

= =

m

( )
4 5 3
DECF
p = + m.
2p
2p
1p

b)
EOD
A = m
2
, 4
COF
A = m
2
,
bazin
A = m
2
.
2
4 m
COE FOD
A A = =
( )
2
2 8 4
gradina EOD COF COE bazin gradina
A A A A A A m = + + = +
2p
1p
2p
c) Aria sfertului de cerc cu raza 4 m este egal cu 4 m
2
Aria sfertului de cerc cu raza 1 m este egal cu
4

m
2

Aria cerut este:
15
4

m
2

2p
2p

1p
2.
a)
3
3 dm
6
b b
l
a a = =
2 2 2
5 dm
b p p
h a a a + = =
2
2 2 2
3
45 3 dm, 27 3 dm, 72 3 dm
4
l b l
l
A A A = = = =
1p
2p

2p

b)
3
36 3 dm 36 3 litri
3
b
A h
V

= = =
3p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

461
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
36 3 litri>36 litri , deci n interiorul obiectului ncap 36 litri de ap

2p

c) Fie x distana cerut,
2 2
sec
4 27 3 4
3 3
b
t
A
A x x
| | | |
= =
| |
\ . \ .

4
dm
3
x =

3p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 176 Prof: Iuliana Trac
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 5 5p
2. 1
2

5p
3.
0 '
36 4436''
5p
4. 60 5p
5. 23 5p
6. 1000 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desenarea corect a prismei triunghiulare regulate ABCA

C

Notaia corect
Desenarea nlimii OO


3p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

462
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. 62
60
1 1 1 1 1 1 31
2 3 5 2 3 5 30
x y z x y z + +
= = = = =
+ +

x=30, y=20, z=12
3p

2p
3.
300
110 90
312
100 100
x y
x y
+ =

+ =


Soluia final x=210 i y=90
3p

2p
4.
a) f(a) =3a+1, f(b)=3b+1, 1
3
a b
f a b
+ | |
= + +
|
\ .

Finalizare
3p
2p
b) Scrierea relaiei 3(1+2+...+n) +n=650
Calcului sumei
( 1)
1 2 ...
2
n n
n
+
+ + + =
Rezolvarea ecuaiei
2
3 5 1300 0 n n + = ( ) ( ) 20 3 65 0 n n + = i aflarea
lui n=20
2p
1p

2p
5
2
1
( ) 3
6 11
E x
x x
= +
+ +

( )
2
1
( ) 3
3 2
E x
x
= +
+ +

Pentru x+3=0, adic 3 x = se obine valoarea maxim pentru ( ) E x
max
7
2
E =
2p

1p

1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) AD BM ; AD=BC
( ) ( )
0
60 echilateral m BCM m BMC BCM = = cu latura de 8 m
1p
1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

463
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Fie h=d(B,DC)=
8 3
4 3 m
2
=
( )
( )
2
4 3 4 m
2
ABCD
B b h
A x
+
= = +

2p

b) DM h=4 3
ABDM
A x =
( ) 50% 4 3 2 3 4
ABDM ABCD
A A x x = = +
x=4 m
2p
2p
1p

c) ( )
2
4 3 4 4 32 3 m
ABCD ABCD
A A = + =
Preul tablei va fi: 15 32 3 480 3 830,4 = lei
830,4< 1000, deci suma de bani e suficient pentru a cumpra tabla.
2p
2p
1p
2.
a) L=
6 4
4 2
8 2 2
| |
+
|
\ .
=20m, l=15 m, h=5 m
2 2 2
20 15 m 300 m 30000 dm
b
A = = =
0,05 dam=5 dm,
2
25 dm
placa
A =
30000:25=1200 plci de gresie
2p

1p
1p
1p

b)
3
1500 m 1500000
b
V A h = = = litri
60%1500000 900000
apa
V = = litri
3p
2p

c)
( ) ( )
27 2 3 3 2 2 + =25 2m
Diagonala bazei este:
2 2
20 15 25 + =
Fie H nlimea cutat:
( )
2
2 2
25 25 2 25 m H H + = =
3p

1p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

464
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 177 Prof.: Vasile Uleanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 2 5p
2.
2
2

5p
3. [-7 , 9) 5p
4. 2 5p
5. 1 5p
6. 13 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen i notaie corespunztoare 5p
2. X=(5 1 +3 +1)
36
=8
36
=(2
3
)
36
=2
10
4
54
=(2
2
)
54
=2
108
x A 5p
3.
Ip=10 cm , A=20 cm
2
, c
1
=2 5 i c
2
=4 5 P=6 5+10 cm
5p
4.
a) a=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 3 3 7 7 12 12 19 1 19 19
+ + + = =
5p

b)
1
3
<
18
19
<
19
20

5p
5 Se amplific n parantez cu n
2
+1 i se obine n
16
n
2
=n
18
=(n
9
)
2
=p.p. 5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) 60000 litri capacitatea maxim , 48000 litri n bazin 5p
b) 75 de familii 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

465
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
c)nov=30 zile , 800 30 =24000 l =24 m
3
, 24 4,25 =102 lei 5p
2. a) Fie GF=x AG=EF=AE=BG=x DE=30-x A EFCD =
( 10)(30 )
150
2
x x +
= x=20 AB=40
Aria ABCD=750 m
2
5p

b) ABGF =200 m
2
Aria AGFE=400 m
2
50%
5p
c) P dr AGFE =80m ; 6400 lei 5p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 178 Prof.: Vasile Uleanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1 5p
2. 7 5p
3.
200
5p
4. 31 5p
5.
24 3
5p
6. 800 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen corect si notat corespunztor 5p
2.
Se noteaz x
2
+ 2x = y i dup descompunere se obine
2
( 2)
( 1)( 2)
y
y y
+
+ +
,
iar dup simplificare i nlocuire se obine ;
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

466
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
2
2 2
2 1
x x
x x
+ +
+ +

3.
X=
3
3
, y =-3 .
5p
4. a) a=56 , b=24 , c=21 . 5p
b) 87,5% 5p
5
Fie d=(2n+7 , 5n+17 )
/ 2 7
/ 5 17
d n
d n
+


/ 5(2 7)
/ 2(5 17)
d n
d n
+


d/10n+35 10n-34 d/1 f =ireductibila
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) L=6m , h=4 m , V=144 m
3
=144000 dm
3
=144000 l 5p
b )676800 lei 5p
c) 135360 lei 5p
2.
a) AB=l
6
=R , AE =l
3
=R 3 , BE=d=2R R=10 km
PAEC =30 3 km
5p

b)L
c
=2 R =20 3,14 =62,8 km , 1h15min =
15
1
60
h =
5
4
h
V
m
=
D
t
= 50,24 km/h
5p

c) D
n
=
( 3)
2
n n
D
6
=9 artere principale de circulaie Obs c sunt 6 artere
egale cu l
3
i 3 artere egale cu d 6R 3+6R <120 3
60 3+60 <120 3 1< 3 A
5p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

467
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 179 Prof.: Vasile Uleanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 4x+13 5p
2. 6 5p
3. 72 cm 5p
4. 3 5p
5. 24
5

5p
6. 10 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen corect i notat 5p
2. 4L+4l+4h=84 L+l+h=21( L +l+h)
2
=21
2

L
2
+l
2
+h
2
+2Ll +2Lh +2lh =441 d
2
+392 =441 d=7
5p
3.
X=
1 1 1 1 1 33
( ..... ):
7 2 6 12 132 28
+ + + + =
1 1 1 1 1 28
( ..... )
7 1 2 2 3 3 4 1112 33
+ + + + =


1 1 4 1
( )
1 12 33 9
=
5p
4. a)fie x= distana dintre localiti x=60 km , I=15 km , II =20 km . 5p

b) II =20 km
20
60
=33.(3) %
5p
5
|5 2 3| |2 3 7| | 7 5| 10 + + + =
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

468
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1.
a)A
l
=2h(L+l),
5 3 1
L l h
k = = = L=5k , l=3k , h=k 16k
2
=256 k=4
L=20 m , l=12 m , h=4 m V=960 m
3
5p
b) V=960 m
3
16 transporturi n 5 zile 5p
c) V
1
=L l h
1
=20 12 3 =720 m
3
=720000 litri 5p
2. a) L=40m l=20 m . Cele 4 parcele au forma de : I=trapez dreptunghic ,
II=triunghi dreptunghic , III =dreptunghi , IV=dreptunghi A
1
=300
m
2
, A
2
=100 m
2
, A
3
=200 m
2
, A
4
=200 m
2
.
5p
b) A
1
+A
3
=500 m
2
( roii ) , A
2
+A
4
=300 m
2
( castravei ) ; 3500 kg roii
, 3000 kg castravei ; 14000 lei ( roii ) , 7500 lei ( castravei ) ; total 21500
lei .
5p
c) 30%+7%+10%+13% =60% ( cheltuieli ) 40% profit =8600 lei 5p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 180 Prof.: Vasile Uleanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 8
3

5p
2. 5p
3. 1 5p
4. suplementare 5p
5. 1 5p
6. 25
0
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen corect i notaie corespunztoare 5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

469
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. f(x) liniar f(x) =ax +b , A(-2;5 ) G
f
f(-2) = 5 i B(-3;4 ) G
f

f(-3) =4 f(x)=x+7
5p
3.
M
a.p
=
1 1 2 2 3 3
1 2 3
ap a p a p
p p p
+ +
+ +
=7,8
5p
4.
a) | 9| | 3 3| | 6 3| 0 a b c + + = a=9 , b =3 3 , c=6 3 u.l.
5p

b) triunghiul este dreptunghic n C A=
27 3
. .
2
u a i R= 3 3u.l.
5p
5 S={(0,1)} 5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1. a) A
b
=L l =20 6 =120 m
2
120: 3 =40 ovine 5p

b) V prism = A
b
h A
b
=
2
3
4
l
=9 3 m
2
V prism= 180 3 m
3

Cantitatea de nutre = 1800 3 30 kg =5400 3 kg 9342 kg
5p
c) consumul =9000kg , rest =342 kg 5p
2. a) A
romb
=72 m
2
A
dr
=72 m
2
L=12 m , l=6m P=36 m 5p
b) 75% 5p
c) P
romb
+P
dr
= 84 m ; 6300 lei 5pw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

470
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 181 Prof.: Vasile Uleanu
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 1
6

5p
2. 3
10

5p
3. 7830 5p
4. 1
4

5p
5.
3
5p
6. 800 euro 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Desen corect i notat corespunztor 5p
2.
2 2
(2 3) ( 2) 0 x y + + = x=
3
2
i y = 2
5p
3. a=36 , b=48 5p
4.
a) CD<AD<BC<AB
CD x
1
2
3
AD x
BC x
AB x
=

= +

= +

= +

x+x+1 +x+2 +x+3 =18 x=3


A =18 cm
2
5p

b) Fie CFAB i AEBC AABC =
2 2
BC AE AB CF
=
CF=4,8 cm
5p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

471
Evaluare Naional 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5

+
1 3
3 2
x
x
Z
3 1/ 2 3
3 1/ 3 1
x x
x x
+


3 1/ 6 9
3 1/ 6 2
x x
x x
+

3x-1 / 11
x{ 0, 4 } A={ 0, 4 }
5p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) R=30 2 cm , h=40 cm , a
b
=30 cm , a
p
=50 cm , l=60 cm ,
A
l
=6000 cm
2
,

5p
b) A
b
=3600 cm
2
, V =48000 cm
3
5p
c) 52,8 kg 5p
2. a) R=105 m . Dimensiunile terenului de joc sunt : L=120 m , l=70 m
A=8400m
2

5p
b) Dimensiunile stadionului sunt :
- teren de joc+tribuna I +tribuna II au forma unui dreptunghi cu
dimensiunile de 120 m ,210 m i cele 2 peluze care formeaz un cerc cu
R=105 m
S=1575 (7 +16 ) m
2

5p
c) 56966 lei 5p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

472
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 182 Prof Uruc Doina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 290 5p
2. 1 5p
3. 12 5p
4.
36 3
5p
5. 8 5p
6.
[ ) 0,+
5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2.
( )
2
9 6 1 4 E x x x = +
( ) ( )
2
3 1 4 E x x =
( )
2
3 1 0 x
Deci ( ) min 4 E x =
2p
1p
1p
1p
3. 4 2 0 x y =
3 3 x =
1 x =
nlocuiete x
2 y =
1p
1p
1p
1p
1p
4. a) Calculeaz corect dou valori ale funciei
Reprezint corect punctele corespunztoare
2p
2p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

473
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Traseaz graficul 1p

b) Ox : ( ) 0 f x =
1
,0
2
M
Oy : 0 x =
( ) 0,1 N
2
1
4
A u =
1p
1p

1p
1p

1p
5
3 2 2 1 2 + = +
5 2 6 2 3 + = +
7 2 12 3 2 + = +
Raionalizeaz cu conjugatele
1 S =
1p
1p

1p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
2
V l h =
4
l
A lh =
4
l
V l
A
=
10 l m =
8 h m =
1p
1p
1p

1p
1p

b)
2
100
b
A m =
Gresie ncesar: 102m
2

Cutii gresie: 17 buc.
1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

474
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Pre: 467,5 lei 1p

c)
1
BM BC
( )
1
, d A BC AM =
40 41
41
BM =
10 2337
41
AM =
1p
2p
1p

1p
2.
a) ' CC AB , ' C AB , ' 10 3 CC m =
40 AB m =
( )
2
ABCD
B b h
A
+
=
2
350 3
ABCD
A m =
2
606
ABCD
A m
1p
1p
1p

1p
1p

b)
DC ED EC
AB EA EB
= =
30
40 20
EC
EC
=
+
; 60 EC =
30 3 ED =
P ED DC EC = + +
( )
90 30 3 30 3 3 P m = + = +
1p
1p

1p
1p
1p

c) '
DE
F pr F = , ' 10 FF m =
' 20 3 F D m =
10 13 DF m =
2p
2p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

475
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 183 Prof Uruc Doina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 13 5p
2. 15 5p
3. 12 5p
4. 200 5p
5. 17 5p
6. 2
5

5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
4p
1p
2. Aduce la acelai numitor
Rezolv corect parantezele
( ) 3 E x =
1p
2p
2p
3. 120% 60 x =
100
60
120
x =
50 x = lei
2p
2p

1p
4.
a) ( ) 1 1 1 f a b = + =
( ) 2 0 2 0 f a b = + =
Rezolv sistemul: a = -1; b =2
1p
1p
2p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

476
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
( ) 2 f x x = +

b) ( ) : 0,2 Ox C
( ) : 2,0 Oy B
( ) , d O BC este nlimea triunghiului dreptunghic isoscel OBC
2 2 BC =
2 d =
1p
1p
1p

1p
1p
5 5 muncitori ar termina restul lucrrii n 6 ore
3 muncitori ar termina restul lucrrii n x ore
5 6 3 x = (mrimi invers proporionale)
10 x = ore
1p
1p
2p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a) ( ) ( ) ( )
' , ' AD BCC d A BCC AD =
3
2
ABC
l
h =


4 l BC m = =
2 3 AD =
2p
1p

1p
1p

b)
b
V A h =
3
160
vagon
V m =
3
40 3
pies
V m =
3
4
pies
vagon
V
V
=
42,5% p
1p
1p
1p

1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

477
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1p

c)
2
3
l
A A =
l b
A P h =
2
120
l
A m =
2
80 A m =
2p

1p
1p
1p
2. a) numr de pai parcuri = 200
' 160 AA m =
2
2
d
l =
80 2 l m =
2p
1p

1p
1p

b) 2 2 BC m AB m = = , ' 1 AD AD m = = , AD BC , ( ) D BC
' ' ' ' ' alee BCC B ABC A B C
A A A A = + +
2
' '
' 316
BCC B
A BC DD m = =
2
' ' '
1
ABC A B C
A A m = =
2
318
alee
A m =
1p
1p
1p
1p
1p
c) Realizeaz desenul corespunztor enunului
150 120
240 120 x
=
+

72 x cm =

2p
1p

2p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

478
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 184 Prof Uruc Doina
SUBIECTUL I (30 de
puncte)
1. 107 5p
2. 985 5p
3. 20 5p
4. 45
o
5p
5. -2 5p
6. 7,60 5p
SUBIECTUL II (30 de
puncte)
1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
4p
1p
2. Prima zi: 30% x
A doua zi:
5
70%
9
x
30 5 70
28
100 9 100
x x x + + =
28 90 28 x =
90 x km =
1p
1p

1p
1p
1p
3.
1
27 5 a c = + ;
2
24 5 a c = +
1
5 27 a c = ;
2
5 24 a c =
[ ] 5 27,24 a =
[ ] 27,24 216 =
1p
1p
1p
1p

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

479
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
221 a = 1p
4. a) Aduce la acelai numitor rapoartele din paranteze
Obine pentru parantez rezultatul
( )( )
7
1 1 x x +

Descompune ( )( )
2
4 3 3 1 x x x x + =
( )
3
1
x
E x
x

=
+

1p
2p

1p
1p

b)
3 4
1
1 1
x
x x

=
+ +

4
1 x

+

{ } 1 1, 2, 4 x +
{ } 0,3 x
1p

1p
1p
2p
5 2 2 x
1 x
[ ) 1, x +
3p
1p
1p
SUBIECTUL III (30 de
puncte)
1.
a)
3 3
6 2
b
l
a m = =
3 3 3
2 2
p
l
a m = =
2 2 2
6
p b
h a a h m = =
2
3
4
4
t
l
A =
2
9 3
t
A m =
1p
1p

1p

1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

480
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

b)
1
||
2
PM PN
MN VA
MA NV
= =
( ) ( ) || VA VAC MN VAC
1
3
MN
PMN PAV
AV
=
1 MN m =
1p

1p
2p
1p

c)
3
3
3
l
AM VN m = = = ; 6 AN VM m = =
3 3 6
VAN
P = + +


Fie ( ) , NR VA R VA
2
' 2
3
NR PP = = , ( ) ( )
' , ' PP VA P VA
3 2
2
VAN
A =


1p

1p
1p
1p

1p
2. a) , 48 BD x BC x = = +
2
AB BD DC =
2
48 2025 0 x x + =
( )( ) 75 27 0 x x + =
27 BD m =
1p
1p
1p
1p
1p
b) DEB CDA
DE EB BD
CD AD AC
= =
2
DEB
CDA
A BD
A AC

=


81
400
DEB
CDA
A
A
=


2p
1p

1p
1p
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

481
Evaluare Naional 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

c) ( ) 90
o
DE AB m DEA =
( ) 90
o
DF AC m DFA =
( ) 90
o
m A AEDF = - dreptunghi
AD EF =
36 EF m =
1p
1p
1p
1p
1p


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

482