Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrare scrisă la matematică

Pe semestrul II
An școlar 2021-2022
Clasa a VII-a

Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

(5p) 1. Soluția ecuației−3 x+ 5=−1este:


a) – 2 ; b) 2 ; c) 1 ; d) - 1.

{ x + y=1
(5p) 2. Soluţia sistemului − y=5 este perechea de numere:
x
a) (2, -3); b) (3, 2); c) (3, -2); d) (2, 3).
(5p) 3. Într-o clasă cu 33 de elevi, numărul fetelor este de două ori mai mic decât al băieților.
Atunci în clasă sunt:
a) 22 de fete; b) 15 fete; c) 11 baieti; d) 22 baieti.
(5p) 4. Un obiect care costa 750 de lei s-a ieftinit cu 10%. Prețul final al obiectului este egal cu:
a) 75 de lei; b) 675 de lei; c) 657 de lei; d) 700 de lei.
6 x
(5p) 5. Câte soluții reale are ecuația: =
x 6
a) 0; b) 2; c) 1; d) 6.
(5p) 6. Suma soluțiilor ecuației|2 x+ 5|=7 este:
a) - 5; b) 5; c) – 6; d) 1.

SUBIECTUL al II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calcululuisin 30° +cos 60°−tg 45° este egal cu:
a) 0; b) 1; c)√ 3 – 1; d) √ 3− √2.
(5p) 2.Aria unui triunghi dreptunghic cu catetele egale cu 6 cm, respectiv 8 cm este egală cu:
a) 14 cm 2; b) 4,8 cm 2; c) 48 cm 2; d) 24cm 2.
(5p) 3. Ipotenuza triunghiului ABC cum ( ∢ A )=90° , m ( ∢ B ) =45° ș i AB=4 cm, este:
a) 8 cm; b) 4√ 2 cm; c) 4√ 3 cm; d) 2 cm.
(5p) 4.Diagonala dreptunghiului ABCD cu AB= 20 cm și BC= 15 cm, este egală cu:
a) 25 cm; b) 35 cm; c) 30 cm; d) 45 cm.
(5p) 5.Înălțimea AD a triughiului isoscel ABC, cu AB = AC= 12 cm și BC = 12√ 3 cm este:
a) 12√ 2 cm; b) 6 cm; c) 8 cm; d) √ 6 cm.
°
(5p) 6.Perimetrul rombului ABCD cu m(∢ ABC ¿=120 și OD = 5 cm este egal cu:
a) 20 cm; b) 40 cm; c) 40√ 3 cm; d) 50√ 3 cm.

SUBIECTUL al III-lea
Scrie rezolvările complete. (30 de puncte)

1. Se consideră ecuația √(2 x−5)2=7 .


(2p) a) Să se verifice dacă x=-1 este soluție pentru ecuația dată.
(3p) b) Să se determine soluțiile reale ale ecuației.
2. Se consideră sistemul de ecuații:{ 3 ( x +2 )−2 y=2
3 x + 4 ( 7− y )=26
.
(2p) a) Să se verifice dacă perechea de numere (-2,1) este soluție a sistemului de ecuațíi.
(3p) b) Să se rezolve sistemul de ecuații.

3. Un excursionist a parcurs cu autocarul un traseu în trei zile. În prima zi a parcurs 20% din
drum, a doua zi a parcurs 30% din rest, iar în a treia zi a parcurs ultimii 420 de km.
(2p) a) Determinați lungimea traseului parcurs de excursionist.
(3p) b) Aflați câți km a parcurs excursionistul în fiecare zi.

4. În figura de mai jos, AC este diametru, iar unghiul BAC are măsura de 60°. Dacă AC = 12,
aflați:

(2p) a) Raza cercului circumscris triunghiului ABC.


(3p) b) Aria triunghiului ABC.

5. Se consideră triunghiul ABC, în care AB =4√ 3 cm, BC = 12 cm și CA =8√ 3cm.


(2p) a) Verificați dacă triunghiul ABC este dreptunghic;
(3p) b) Determinați măsurile unghiurilor triunghiului ABC.

6. Fie ABCD un trapez dreptunghic cu bazele AB și CD, AB =16 cm, DC =24 cm și


m ( ∢ C )=45° .. Să se afle:
(2p) a) Lungimea înălțimii trapezului ABCD;
(3p) b) Lungimea diagonalei AC a trapezului.

S-ar putea să vă placă și